PROGRAM KURSU DOKSZTAŁCAJACEGO W ZAKRESIE POBIERANIA ROZMAZÓW CYTOLOGICZNYCH W SKRYNINGU RAKA SZYJKI MACICY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KURSU DOKSZTAŁCAJACEGO W ZAKRESIE POBIERANIA ROZMAZÓW CYTOLOGICZNYCH W SKRYNINGU RAKA SZYJKI MACICY"

Transkrypt

1 PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNUJĄCY POPULACYJNE PROGRAMY WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI ORAZ PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACIY Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie PROGRAM KURSU DOKSZTAŁCAJACEGO W ZAKRESIE POBIERANIA ROZMAZÓW CYTOLOGICZNYCH W SKRYNINGU RAKA SZYJKI MACICY Program przeznaczony dla położnych Warszawa 2011

2 PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNUJĄCY POPULACYJNE PROGRAMY WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI ORAZ PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACIY Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Autorzy Programu: St. pielęgniarki ds. Profilaktyki Raka Szyjki Macicy 1. Mgr piel. Grażyna Katarzyna Śliwińska. 2. Mgr piel. Jadwiga Ruszczyk. Program zatwierdzony przez Dr Jerzego Giermka, Kierownika Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Recenzenci: 1. Prof.dr hab.med. Mariusz Bidziński, Kierownik Kliniki Nowotworów Narządu Rodnego Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. 2. Mgr Leokadia Jędrzejewska, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego 2

3 PLAN NAUCZANIA I. Cel kształcenia......str.4 II. Wykaz umiejętności zawodowych będących efektem kształcenia...str.4 III. Plan nauczania (moduły)......str.6 1. Moduł I: Profilaktyka raka szyjki macicy....str.7 2. MODUŁ II: Anatomia, fizjologia szyjki macicy, wady wrodzone, stany pooperacyjne narządów miednicy mniejszej... str.9 3. MODUŁ III: Cytologia jako narzędzie wykrywania zmian szyjki macicy..str MODUŁ IV: Rola położnej w Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.... str.11 Ćwiczenia praktyczne. str. 13 IV. Zajęcia stażowe.... str.14 V. Literatura...str.16 3

4 I. CEL KSZTAŁCENIA Pogłębienie oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych położnej w zakresie: samodzielnego pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy, utrwalania pobranego materiału, rejestrowania zapisu przeprowadzonego badania cytologicznego w systemie SIMP Programu, prowadzenia edukacji zdrowotnej kobiet w zakresie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. II. WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH BĘDĄCYCH EFEKTEM KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu kursu dokształcającego W zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy położna powinna: 1. Poznać zasady organizacji badania populacyjnego w zakresie raka szyjki macicy: Omówić zasady organizacji Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy (Centralny i Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy). Określić zasady wyboru populacji i zasady rekrutacji kobiet do Programu. Omówić czynniki ryzyka raka szyjki macicy. Omówić cele i wskaźniki Systemu Informatycznego Monitorowania Programu SIMP. 2. Scharakteryzować patofizjologię szyjki macicy. Omówić anatomię układu rozrodczego kobiety ze szczególnym zwróceniem uwagi na szyjkę macicy. Wymienić różne rodzaje wad wrodzonych dotyczących szyjki macicy. Scharakteryzować zmiany patologiczne w obrębie pochwy, sromu. Stosować zgodne z terminologią stosowaną w medycynie nazewnictwo zmian szyjki macicy, sromu, pochwy. 3. Zinterpretować opis i zalecenia wyników cytologicznych w Systemie Bethesda. 4

5 4. Omówić zasady postępowania terapeutycznego w dysplazjach szyjki macicy i we wczesnych stopniach klinicznego zaawansowania raka szyjki macicy: Omówić klasyfikację zmian dysplastycznych szyjki macicy i podziału raka wg FIGO. Scharakteryzować współczesne metody diagnostyki i leczenia stanów przednowotworowych szyjki macicy i wczesnych postaci raka szyjki macicy. Scharakteryzować współczesne metody leczenia raka szyjki macicy. 4. Poznać technikę pobrania rozmazu cytologicznego Wyjaśnić cel, istotę i przebieg badania cytologicznego. Przeprowadzić wywiad ginekologiczny z badaną kobietą w programie skryningu raka szyjki macicy. Przestrzegać zasad techniki założenia wziernika ginekologicznego. Dopasować wziernik ginekologiczny do warunków anatomicznych badanej kobiety. Uwidocznić szyjkę macicy. Ocenić i opisać zgodnie ze stosowaną terminologią medyczną uwidocznione zmiany na szyjce macicy, na sromie i w pochwie. Pobrać, nanieść na szkiełko i utrwalić wymaz cytologiczny z szyjki macicy. Przekazać pobrany materiał cytologiczny do laboratorium cytologicznego. Wymienić najczęstsze powody nieprawidłowego pobrania materiału cytologicznego. 6. Prowadzić edukację zdrowotną kobiet w zakresie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. 7. Zdobyć umiejętności raportowania procedur w systemie SIMP. Rejestrować zapis przeprowadzonego badania cytologicznego w Systemie SIMP Programu. 5

6 III. PLAN NAUCZANIA (moduły) TEORIA Staż L.p. MODUŁ (liczba Placówka Liczba godzin godzin) I Profilaktyka raka szyjki 2 macicy II Anatomia, fizjologia 2 szyjki macicy, wady wrodzone, stany pooperacyjne narządów miednicy mniejszej. III Cytologia jako narzędzie wykrywania zmian szyjki macicy IV Rola położnej w Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Pokaz na fantomie ćwiczenia Poradnie ginekologiczne uczestniczące minimum od 2 lat w realizacji programu NFZ wczesnego wykrywania raka szyjki macicy w ramach skryningu 21 na terenie WOK-u Razem ilość godzin Godzina zajęć teoretycznych, w tym ćwiczeń = 45 min. Godzina zajęć praktycznych = 60 min. 6

7 1. MODUŁ I Profilaktyka raka szyjki macicy Cel modułu: Poszerzenie i aktualizacja wiedzy położnej z zakresu epidemiologii, profilaktyki raka szyjki macicy oraz realizacji Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Wykaz umiejętności: Po zrealizowaniu treści kształcenia położna powinna: Prowadzić edukację zdrowotną kobiet w zakresie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Scharakteryzować sytuację epidemiologiczną raka szyjki macicy w Polsce i na świecie. Omówić zależność zachorowania na raka szyjki macicy od wieku kobiety. Scharakteryzować organizację struktury skryningu raka szyjki macicy. Scharakteryzować cele, cechy, zasady wykonywania badań przesiewowych raka szyjki macicy. Uczestniczyć świadomie i aktywnie w diagnostyce chorób nowotworowych szyjki macicy. Przedstawić cele profilaktyki przeciwnowotworowej. Omówić czynniki karcinogenne raka szyjki macicy. Motywować kobietę do podejmowania działań i zachowań zmniejszających ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. Scharakteryzować efekty przetrwałego zakażenia wirusem HPV. Scharakteryzować rekomendacje PTG dotyczące raka szyjki macicy i szczepień przeciwko HPV. Omówić zasady organizacji, cele i zadania Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Wyjaśnić cele kontroli jakości wykonywanych w poszczególnych etapach Programu. Omówić cele i wskaźniki Systemu Informatycznego Monitorowania Programu SIMP. Prowadzić dokumentację medyczną. 7

8 Treści kształcenia: 1. Epidemiologia raka szyjki macicy: Częstość raka szyjki macicy na świecie i w Polsce. Zachorowalność i umieralność na raka szyjki macicy w świecie i w Polsce. Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe narządów płciowych u kobiet w Polsce. Pięcioletnie względne przeżycia chorych na raka szyjki macicy w Europie. Zależność zachorowalności na raka szyjki macicy od wieku kobiety. 2. Badania skryningowe szyjki macicy: Podstawowe zagadnienia i zasady programów badań skryningowych. Schemat działania skryningu raka szyjki macicy. Główne i prawdopodobne czynniki ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. Karcinogeneza raka szyjki macicy. Rekomendacje PTG dotyczące raka szyjki macicy i szczepień przeciwko HPV. Diagnostyka DNA HPV a skryning cytologiczny 3. Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy: Programy skryningowe raka szyjki macicy w Polsce i w świecie. Organizacja Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Sprawozdawczość w Systemie SIMP. Wskaźniki monitorowania oczekiwanych efektów Programu. Czas trwania modułu: 2 godziny dydaktyczne. Formy zajęć: wykłady, prezentacja multimedialna. Środki dydaktyczne: broszury, ulotki, środki audiowizualne. Wykładowcy: posiadający tytuł naukowy profesora, doktora habilitowanego lub doktora w dziedzinie odpowiadającej tematyce wykładów, lub lekarza medycyny - specjalista ginekolog 8

9 /położnik, lub posiadają tytuł zawodowy magistra położnictwa lub specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego. 2. MODUŁ II: Anatomia, fizjologia szyjki macicy, wady wrodzone, stany pooperacyjne narządów miednicy mniejszej. Cel modułu: Pogłębienie wiedzy położnej z zakresu wad wrodzonych szyjki macicy i stanów pooperacyjnych narządów miednicy mniejszej, z którymi może się zetknąć przy wykonywaniu badania cytologicznego z szyjki macicy u kobiet. Wykaz umiejętności: Po zrealizowaniu treści kształcenia położna powinna: Omówić anatomię i fizjologię układu rozrodczego kobiety ze szczególnym zwróceniem uwagi na szyjkę macicy. Omówić różne rodzaje wad wrodzonych dotyczących szyjki macicy. Scharakteryzować zabiegi diagnostyczne wykonywane na szyjce macicy. Scharakteryzować zmiany patologiczne w obrębie pochwy, sromu. Stosować zgodne z terminologią stosowaną w medycynie nazewnictwo zmian szyjki macicy, sromu, pochwy. Treści kształcenia: Anatomia i fizjologia szyjki macicy. Wady wrodzone narządu rodnego kobiet Stany pooperacyjne narządów miednicy mniejszej (wymienić). Zmiany patologiczne w obrębie szyjki macicy (wymienić). Zmiany patologiczne w obrębie pochwy, sromu (wymienić). Ocena makroskopowa, terminologia oceny klinicznej zmian na szyjce macicy, pochwie, sromie. Obrazy kolposkopowe. 9

10 Czas trwania modułu: 2 godziny dydaktyczne. Formy zajęć: wykłady, prezentacja multimedialna. Środki dydaktyczne: broszury, ulotki, środki audiowizualne. Wykładowcy: posiadający tytuł naukowy profesora, doktora habilitowanego lub doktora w dziedzinie odpowiadającej tematyce wykładów, lub lekarz medycyny specjalista ginekologpołożnik. 3. MODUŁ III: Cytologia jako narzędzie wykrywania zmian szyjki macicy. Cel modułu: Aktualizacja i pogłębienie wiedzy położnych dotyczącej algorytmu postępowania w przypadku nieprawidłowych wyników cytologicznych oraz nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia stanów przedrakowych i wczesnych postaci raka szyjki macicy. Wykaz umiejętności: Po zrealizowaniu treści kształcenia położna powinna: Wyselekcjonować grupy ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. Zinterpretować opis i zalecenia wyników cytologicznych w Systemie Bethesda. Objaśnić metody diagnostyczne stosowane przy nieprawidłowych wynikach badań cytologicznych. Wyjaśnić zasady i cel wykonania badania kolposkopowego szyjki macicy. Omówić klasyfikację zmian dysplastycznych szyjki macicy i podziału raka wg FIGO. Wymienić objawy kliniczne raka szyjki macicy. Omówić postępowanie w przypadku zmian łagodnych na szyjce macicy. Scharakteryzować współczesne metody diagnostyki i leczenia stanów przednowotworowych szyjki macicy i wczesnych postaci raka szyjki macicy. Scharakteryzować współczesne metody leczenia raka szyjki macicy 10

11 Treści kształcenia; Ocena Bethesda System. Konsekwencje nieprawidłowego pobierania materiału. Jakość w programie profilaktyki. Algorytm postępowania w przypadku nieprawidłowych wyników cytologicznych. Właściwości onkogenne poszczególnych typów HPV, a progresja CIN. Rola patomorfologa w diagnostyce raka szyjki macicy. Klasyfikacja stanów przednowotworowych szyjki macicy. Klasyfikacja podziału raka wg FIGO i objawy kliniczne raka szyjki macicy. Współczesne kierunki rozwoju diagnostyki i leczenia stanów przednowotworowych i wczesnych postaci raka szyjki macicy (wymienić). Metody leczenia raka szyjki macicy (wymienić). Czas trwania modułu: 3 godziny dydaktyczne. Formy zajęć: wykłady, prezentacja multimedialna. Środki dydaktyczne: broszury, ulotki, środki audiowizualne. Wykładowcy: posiadający tytuł naukowy profesora, doktora habilitowanego lub doktora w dziedzinie odpowiadającej tematyce wykładów, lekarz medycyny specjalista patomorfolog. 4. MODUŁ IV: Macicy. Rola położnej w Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Cel modułu: Pogłębienie wiedzy i umiejętności położnej w zakresie pobierania wymazów cytologicznych u kobiet w programie skryningu szyjki macicy, prowadzenie edukacji zdrowotnej kobiet w zakresie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.. 11

12 Wykaz umiejętności: Po zrealizowaniu treści kształcenia położna powinna: Scharakteryzować zadania i rolę położnej uczestniczącej w badaniach przesiewowych. Kształtować świadomość kobiet poprzez propagowanie zdrowego stylu życia. Przygotować kobietę fizycznie i psychicznie do wykonania pobrania wymazu z szyjki macicy. Motywować kobiety do regularnego wykonywania badań cytologicznych. Wyjaśnić cel, istotę i przebieg badania pobierania wymazów cytologicznych. Przeprowadzić prawidłowo wywiad ginekologiczny z uwzględnieniem informacji koniecznych, istotnych z kobietą w programie skryningu raka szyjki macicy. Opisać badanie kliniczne w karcie skryningowej. Zapewnić w czasie badania poczucie bezpieczeństwa, intymności. Przestrzegać stosowania zasad aseptyki i antyseptyki koniecznych przy wykonaniu badania. Opisać zgodnie ze stosowaną terminologią medyczną uwidocznione zmiany na szyjce macicy. Opisać zgodnie ze stosowaną terminologią medyczną uwidocznione zmiany makroskopowe na sromie i w pochwie. Przygotować psychicznie i fizycznie kobietę do diagnostyki szyjki macicy. Uczestniczyć aktywnie w procesie diagnostycznym kobiety. Rejestrować zapis przeprowadzonego badania cytologicznego w Systemie SIMP Programu. Treści kształcenia: Położna jako edukator w profilaktycznych badaniach przesiewowych (kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet). Warunki, jakie muszą być spełnione do prawidłowego pobrania wymazu cytologicznego ze strony pobierającego badanie i ze strony kobiety wykonującej badanie. Wywiad ginekologiczny z kobietą w programie skryningu raka szyjki macicy (informacje konieczne, istotne, niewystarczające). 12

13 Standaryzowanie pobierania wymazów cytologicznych: zasady oznaczania, pobierania i utrwalania materiału cytologicznego. Opisywanie zmian na szyjce macicy zgodnie z terminologią medyczną. Problemy związane z pobieraniem materiału cytologicznego (virgo, ciąża, menopauza, stany po operacjach i zabiegach ginekologicznych). Utrwalanie materiału cytologicznego i przekazywanie go do Pracowni Patomorfologii (barwienie i ocena preparatów). Prezentacja sprzętu używanego do pobierania wymazu w badaniu cytologicznym. Najczęstsze powody i konsekwencje nieprawidłowego pobrania materiału cytologicznego. Zasady współpracy z lekarzem ginekologiem. Ćwiczenia praktyczne pokaz na fantomie: Sprzęt używany do pobrania wymazu cytologicznego: fantom ginekologiczny, różne typy jednorazowych wzierników ginekologicznych i szczoteczek do pobierania rozmazów cytologicznych, rękawiczki, szkiełka podstawowe cytologiczne, utrwalacz. Zakładanie wziernika i uwidocznienie szyjki macicy. Pobranie wymazu z szyjki macicy i naniesienie na szkiełko podstawowe. Utrwalenie pobranego wymazu. Ankieta SIMP. Rejestrowanie zapisu pobranego badania cytologicznego w systemie SIMP Programu. Czas trwania modułu: 6 godzin dydaktycznych, w tym 2 godziny wykładu teoretycznego i 4 godziny ćwiczeń. Formy zajęć: wykłady teoretyczne, multimedialne, fantom ginekologiczny, prezentacja sprzętu używanego do pobrania wymazu cytologicznego, komputer z dostępem do systemu SIMP Programu. Środki dydaktyczne: broszury, ulotki, plakaty, środki audiowizualne, sprzęt jednorazowy stosowany przy wykonywaniu badania cytologicznego (rękawiczki, wzierniki, szczoteczki, szkiełka podstawowe), komputer z dostępem do systemu SIMP Programu (dostęp do Internetu). 13

14 Wykładowcy: posiadają tytuł zawodowy magistra położnictwa lub specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo- ginekologicznego. IV. Zajęcia stażowe Cel zajęć: przygotowanie położnej do pobrania rozmazu cytologicznego, naniesienie pobranego wymazu na szkiełko, utrwalenie i zarejestrowanie badania w systemie SIMP Programu. Zajęcia stażowe powinny odbywać się w poradniach ginekologicznych uczestniczących minimum od 2 lat w realizacji programu NFZ wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, na terenie danego WOK - u. Położna w trakcie zajęć stażowych powinna pobrać minimum 30 badań cytologicznych. Rola i zadania położnej w poradni skryningowej Omówić organizację pracy w poradni wykonującej badania cytologiczne w ramach skryningu. Przygotować sprzęt używany do pobierania rozmazu cytologicznego. Zebrać wywiad ginekologiczny. Pobrać rozmaz cytologiczny; nanieść na szkiełko cytologiczne, utrwalić pobrany materiał. Zarejestrować przeprowadzone badanie cytologiczne w systemie SIMP Programu. Wykaz umiejętności: Po zrealizowaniu treści kształcenia położna potrafi: Przestrzegać zasady techniki założenia wziernika ginekologicznego. Dopasować wziernik ginekologiczny do warunków anatomicznych badanej kobiety. Uwidocznić szyjkę macicy badanej kobiety. Pobrać rozmaz cytologiczny. Nałożyć rozmaz cytologiczny na szkiełko podstawowe. Utrwalić pobrany materiał cytologiczny. Przekazać pobrany materiał cytologiczny do laboratorium cytologicznego 14

15 Zarejestrować badanie w systemie SIMP Programu. Czas trwania zajęć stażowych: 21 godzin (godzina zegarowa 60 minut). Formy zajęć stażowych: pokaz i ćwiczenia samodzielne pobieranie badania cytologicznego. Opiekun stażu: posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa lub specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo- ginekologicznego lub lekarz ginekolog. Prowadzący staż są merytorycznymi pracownikami placówki stażowej, w której realizowane są zajęcia stażowe. Liczebność grupy na stażu: 1-2 osoby. Wykaz świadczeń zdrowotnych do zaliczenia: pobrać rozmaz (minimum 30 rozmazów cytologicznych), nanieść na szkiełko podstawowe, utrwalić, zarejestrować i przekazać do laboratorium cytodiagnostycznego. Środki dydaktyczne: broszury, ulotki, plakaty, sprzęt jednorazowy stosowany przy wykonywaniu badania cytologicznego (rękawiczki, wzierniki, szczoteczki, szkiełka podstawowe), komputer z dostępem do systemu SIMP Programu (dostęp do Internetu). 15

16 V. Literatura 1. Majewski S., Sikorski M., red., Przełom w pierwotnej profilaktyce raka szyjki macicy i innych zmian związanych z zakażeniem HPV, Przewodnik Lekarza, 2 / Olszewski W.: Terminologia zmian przednowotworowych szyjki macicy od Papanicolaou do Systemu Bethesda, [w] Zwalczanie Nowotworów, Warszawa XII Spaczyński M.: Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Patologów, [w:],,ginekologia po Dyplomie, Warszawa 2006, Wydanie specjalne. 4. Spaczyński M., Kędzia W., Nowak Markwitz., red., Profilaktyka pierwotna i wtórna raka szyjki macicy, diagnostyka i leczenie, Poznań, Spaczyński M., Karowicz, Bylińska A., Rokita W., Molińska Glura M., Jaruszek Michalecka L., Seroczyński P., Mchlik J., Nowak Markwitz E., Uczestnictwo kobiet w Populacyjnym Programie Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w latach Ginekol Pol Wronkowski Z., Zwierko M.: Epidemiologia raka szyjki macicy ; [w:] Majewski S., Sikorski M., red. Szczepienia przeciw HPV. Profilaktyka raka szyjki macicy i innych zmian związanych z zakażeniami HPV, Lublin Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 197, poz. 1923), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. Nr 210, poz.1540). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. Nr 52 poz.271). 8. Zarządzenie Prezesa NFZ uwzględniające Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy: 16

17 Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne. Zarządzenie Nr 11/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne. 9. Narodowy Program Zdrowia. 10. Dokumenty WHO. 17

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Załącznik nr XI Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Program jest skierowany

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW IZ /17 w ramach RPOWŚ

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW IZ /17 w ramach RPOWŚ Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej - 2017 1. Proszę wymienić zagrożenia zdrowotne dla kobiety jakie mogą wystąpić w okresie okołomenopauzalnym. 2. Proszę omówić rolę położnej w opiece

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 84/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66/2007/DSOZ ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego Rak szyjki macicy jest szóstym*, co do częstości, nowotworem u kobiet

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17grudnia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY I. CZĘŚĆ A. 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie Dziennik Ustaw Nr 52 3302 Poz. 271 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy macicy etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. macicy etap diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. OPIS ŚWIADCZEŃ Porada na etapie podstawowym obejmuje: 1) zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do Zarządzenia Prezesa Funduszu nr 19/2004 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok Wybierz Życie Pierwszy Krok Spotkanie dla Koordynatorów Szkolnych Leszno, 12 października 2015 Rak szyjki macicy w Polsce RSM to drugi co do częstości występowania nowotwór złośliwy narządów rodnych u

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNACYJNY.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNACYJNY. WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNACYJNY. Załącznik nr 2a Wojewódzki Ośrodek Koordynujący (WOK), który nadzoruje realizację programu profilaktyki w podległym regionie-województwie tworzą: A/ kierownik WOK Pracą

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego. Data, miejscowość. Numer protokołu kontroli. Nazwa i adres świadczeniodawcy.

Nazwa i adres Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego. Data, miejscowość. Numer protokołu kontroli. Nazwa i adres świadczeniodawcy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ CYTOLOGICZNYCH ETAPU DIAGNOSTYCZNEGO WYKONYWANEJ W RAMACH POPULACYJNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY Nazwa i adres Wojewódzkiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017

PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017 Autor

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy -rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy -rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy -rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Powołana z polecenia Zarządu Głównego PTG Grupa Ekspertów dokonała oceny aktualnej

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY. Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego.

CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY. Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego. Załącznik nr 2b CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego. Centralny Ośrodek Koordynujący (nazywany dalej COK) nadzoruje realizację

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/479/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2016 r. PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PN.: PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 Autor programu: Miasto Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce 1 I. Opis problemu zdrowotnego Rak

Bardziej szczegółowo

Uratuj swoje zdrowie i życie!

Uratuj swoje zdrowie i życie! PRZECZYTAJ, PRZEKONAJ SIĘ! Zrób badanie cytologiczne. Uratuj swoje zdrowie i życie! MATERIAŁY INFORMACYJNE NA TEMAT PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY www.wok.wroclaw.pl W wielu krajach dzięki zorganizowanym,

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiPoł Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Spis treści Wstęp 3 Cele Kodeksu Profilaktyki RSM 4 Zasady skutecznej komunikacji z kobietami 5 Czynniki ryzyka rozwoju raka szyjki macicy 6 Badanie cytologiczne

Bardziej szczegółowo

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Departament Zdrowia UMWP 14.12.2016 rok Zdrowie w RPO WP 2014 2020 Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy Regionalny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 Okres realizacji: wrzesień 2013 czerwiec 2016 Autor programu: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

LWA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-11-03/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę P/13/130 Realizacja zadań Narodowego programu zwalczania

Bardziej szczegółowo

Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych Rak szyjki macicy. lek. Agnieszka Wrzesińska

Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych Rak szyjki macicy. lek. Agnieszka Wrzesińska Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych Rak szyjki macicy lek. Agnieszka Wrzesińska Sytuacja epidemiologiczna na świecie i w Polsce Epidemiologia raka szyjki macicy Rak szyjki macicy jest DRUGIM po raku

Bardziej szczegółowo

3. Profilaktyka raka szyjki macicy

3. Profilaktyka raka szyjki macicy 3. Profilaktyka raka szyjki macicy Rak szyjki macicy Na świecie, każdego roku, na raka szyjki macicy zapada około 500 000 kobiet. W Europie, co 18 minut z powodu raka szyjki macicy umiera kobieta. Co roku

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r. Projekt z dnia 29 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka

Bardziej szczegółowo

Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015

Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015 FORUM INNOWACYJNA OCHRONA ZDROWIA Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015 Fundacja MSD dla Zdrowia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUG DOTYCZACY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

STANDARD USŁUG DOTYCZACY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 12b do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-058/16 STANDARD USŁUG DOTYCZACY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1 Cel programu Celem Programu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE KONKURS OFERT

ZAPROSZENIE KONKURS OFERT ZAPROSZENIE KONKURS OFERT Serdecznie zapraszamy Pracowników Szpitala oraz inne podmioty i osoby zainteresowane do wzięcia udziału w realizacji projektu Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz

Bardziej szczegółowo

Zapewniamy indywidualny tryb szkolenia praktycznego na dwu i wielostanowiskowych mikroskopach.

Zapewniamy indywidualny tryb szkolenia praktycznego na dwu i wielostanowiskowych mikroskopach. Zakład Patologii Nowotworów Centrum Onkologii w Gliwicach oraz Polskie Towarzystwo Patologów organizują kurs podstawowy, cytologiczny kierowany do Diagnostów Laboratoryjnych, zainteresowanych nabyciem

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY Rodziców uczniów. klas VII na spotkanie

ZAPRASZAMY Rodziców uczniów. klas VII na spotkanie ZAPRASZAMY Rodziców uczniów klas VII na spotkanie PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) ósma edycja 2017-2018 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka szyjki macicy

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka szyjki macicy Program profilaktyki raka szyjki macicy 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego Rak szyjki macicy jest drugim,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych".

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-175-07 Druk nr 80 Warszawa, 8 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kobieta współczesna - O CZYM WIEDZIEĆ POWINNA BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICZNE DLA KAŻDEJ POLKI

Kobieta współczesna - O CZYM WIEDZIEĆ POWINNA BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICZNE DLA KAŻDEJ POLKI POPULACYJNY PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY Kobieta współczesna - O CZYM WIEDZIEĆ POWINNA KAMPANIA SPOŁECZNA BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICZNE DLA KAŻDEJ POLKI w wieku od 25-59

Bardziej szczegółowo

PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY

PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY W.S.H.E w Łodzi Kierunek Pielęgniarstwo Poziom B Mariola Krakowska Nr Albumu 42300 PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY TEMAT PRACY: UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka szyjki macicy

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka szyjki macicy Program profilaktyki raka szyjki macicy 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego Rak szyjki macicy jest drugim,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12b - Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

Załącznik nr 12b - Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy Załącznik nr 12b - Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Rodzaj kształcenia Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 57, poz.

Bardziej szczegółowo

Założenia teoretyczne i metodyczne programu WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK. Warszawa, dn r.

Założenia teoretyczne i metodyczne programu WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK. Warszawa, dn r. Założenia teoretyczne i metodyczne programu WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK Warszawa, dn. 17.11.2016r. CEL GŁÓWNY Zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę Umieralność z powodu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTA CENIA PODYPLOMOWEGO PIEL GNIAREK I PO O NYCH

CENTRUM KSZTA CENIA PODYPLOMOWEGO PIEL GNIAREK I PO O NYCH CENTRUM KSZTA CENIA PODYPLOMOWEGO PIEL GNIAREK I PO O NYCH RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO SZCZEPIENIA OCHRONNE NOWORODKÓW (Nr 04/08) Program przeznaczony dla położnych Warszawa, dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

III Lubuski Kongres Kobiet. 22 października 2011 r.

III Lubuski Kongres Kobiet. 22 października 2011 r. III Lubuski Kongres Kobiet 22 października 2011 r. Marek Spaczyński Klinika Onkologii Ginekologicznej Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Fakty rak szyjki macicy 500 000 nowych przypadków

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE. Harmonogram i tematyka zajęć praktycznych z przedmiotu: Ginekologia i opieka ginekologiczna ( I ROK, I semestr )

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE. Harmonogram i tematyka zajęć praktycznych z przedmiotu: Ginekologia i opieka ginekologiczna ( I ROK, I semestr ) PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (LICENCJACKICH) KIERUNEK POŁOŻNICTWO w semestrze zimowym od 010.2015r. 30.02016r.

Bardziej szczegółowo

LKA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-21-01/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Urząd Miejski w Koszalinie Wydział Kultury i Spraw Społecznych, Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Urząd Miejski w Koszalinie Wydział Kultury i Spraw Społecznych, Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV Urząd Miejski w Koszalinie Wydział Kultury i Spraw Społecznych, Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 1 1. Opis problemu zdrowotnego Problem zdrowotny Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV Łódź, 2013 roku

Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV Łódź, 2013 roku Załącznik do Uchwały nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV Łódź, 2013 roku Diagnoza problemu Nowotwory złośliwe stanowią zarówno

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum Program Profilaktyki Raka Piersi Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum Onkologii) 13.06.2006

Bardziej szczegółowo

KURS DOSKONALĄCY W ZAKRESIE CYTODIAGNOSTYKI SZYJKI MACICY 06.06-17.06.2016

KURS DOSKONALĄCY W ZAKRESIE CYTODIAGNOSTYKI SZYJKI MACICY 06.06-17.06.2016 06.06.2016 PONIEDZIAŁEK - ŁAGODNE ZMIANY ROZROSTOWE 09.00-12.00 Zajęcia praktyczne Słowo wstępne. Omówienie programu kursu cytopatologii łagodnych zmian rozrostowych i dyskusja pomoc techniczna: Donata

Bardziej szczegółowo

Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej

Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej Warszawa, 25.04.2016 O audycie społecznym Cel: ocena skuteczności realizacji narodowych programów profilaktyki nowotworów piersi i szyjki

Bardziej szczegółowo

HPV......co to jest?

HPV......co to jest? HPV......co to jest? HPV- wirus brodawczaka ludzkiego Wirus z rodziny papillomawirusów. Szacuje się, że istnieje od 100 do 200 typów tego wirusa, które wywołują różne choroby. CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV )

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV ) Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2012 r. Nr XVIII/98/2012 PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV ) W GMINIE POLANICA-ZDRÓJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PROGRAMU

Załącznik nr 1 OPIS PROGRAMU Załącznik nr 1 OPIS PROGRAMU STRESZCZENIE Programem populacyjnej, aktywnej profilaktyki raka szyjki macicy zostaną objęte kobiety w wieku 25-59 lat. Celem ogólnym niniejszego programu jest obniżenie zachorowalności

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2013-2016

Cykl kształcenia 2013-2016 203-206 SYLABUS Nazwa Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

WYKAZ podmiotów leczniczych na terenie miasta Lublina, gdzie można wykonać bezpłatne badania cytologiczne, mammograficzne oraz kolonoskopowe

WYKAZ podmiotów leczniczych na terenie miasta Lublina, gdzie można wykonać bezpłatne badania cytologiczne, mammograficzne oraz kolonoskopowe WYKAZ podmiotów leczniczych na terenie miasta Lublina, gdzie można wykonać bezpłatne badania cytologiczne, mammograficzne oraz kolonoskopowe PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Bezpłatne badania cytologiczne

Bardziej szczegółowo

Organizowane konferencje IX FESTYN Integracyjny Jesteśmy razem

Organizowane konferencje IX FESTYN Integracyjny Jesteśmy razem Organizowane konferencje» 20 maja 2007r.» 2 26 luty 2007r. IX FESTYN Integracyjny Jesteśmy razem pt. Majówka ze zdrowiem dla lekarzy POZ - Rola lekarza POZ w diagnostyce i leczeniu» 27 28 maja 2007r. dla

Bardziej szczegółowo

98 Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

98 Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Rekomendacje Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Patologów i Polskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, 6 grudnia 2013 r. Warszawa, 6 grudnia 2013 r. Rak szyjki macicy to poważny problem Rak szyjki macicy w Polsce Codziennie 10 kobiet słyszy: Ma Pani raka szyjki macicy. Niestety 5 z nich umiera, bo zgłosiły się zbyt późno

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2 0 MODUŁ II Profilaktyka i 5 2. Czynniki ryzyka chorób nowotworowych

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2 0 MODUŁ II Profilaktyka i 5 2. Czynniki ryzyka chorób nowotworowych HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Nazwa kursu: Kod kursu: Miejsce kursu: zajęcia teoretyczne: ćwiczenia: staż: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek PiP/.4/11/1-28

Bardziej szczegółowo

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach.

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach. Rok akademicki 207/208 3 4 7 9 3. Anatomia Zakład Anatomii Prawidłowej 90 2, 30 4 20 2, EGZAMIN 2. BHP Katedra i Zakład Zarządzania w Pielegniarstwie 4 0 4 0 0 3. Biochemia Katedra i Zakład Biochemii i

Bardziej szczegółowo

DIGITAL MEDICINE IN THE FUTURE

DIGITAL MEDICINE IN THE FUTURE 1 I Gdańskie prezentacje kolposkopowe- atlas multimedialny XIV. Konrad Florczak, Janusz Emerich, Ewa Żmudzińska Wcześnie wykryty rak szyjki macicy w zdecydowanej większości przypadków jest wyleczalny.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2. Wskazania do interwencji psychoonkologicznej

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2. Wskazania do interwencji psychoonkologicznej HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Nazwa kursu: Kod kursu: Miejsce kursu: zajęcia teoretyczne: ćwiczenia: staż: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek PiP/.4/11/1-27

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu rok akademicki 2015/2016

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu rok akademicki 2015/2016 Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu Grupa szczegółowych efektów ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA Kod grupy Nazwa grupy B.W, B.U Nauki w zakresie opieki specjalistycznej NAUK O ZDROWIU POŁOŻNICTWO

Bardziej szczegółowo

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty;

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty; INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBY MEDYCZNE REFUNDOWANE PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce. Prof. dr hab. Zbigniew Kojs

Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce. Prof. dr hab. Zbigniew Kojs Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce Prof. dr hab. Zbigniew Kojs CONCORD Globalny nadzór nad przeżyciami chorych na raka w latach 1995 2009: analiza indywidualnych danych dla 25 676 887 pacjentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015 2018, realizowanego przez Gminę Opalenica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Problemy w ginekologii i położnictwie w pytaniach i odpowiedziach.

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach 2015-2016 Okres realizacji: 2015-2016 Autor programu: Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Program Edukacyjny w zakresie profilaktyki HPV i raka szyjki macicy

Wojewódzki Program Edukacyjny w zakresie profilaktyki HPV i raka szyjki macicy WYBIERZ śycie PIERWSZY KROK Wojewódzki Program Edukacyjny w zakresie profilaktyki HPV i raka szyjki macicy POWSTANIE PROGRAMU Rada programowa programu edukacyjnego Wybierz śycie Pierwszy Krok, w skład

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/39/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 stycznia 2015r.

Uchwała Nr III/39/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Nr III/39/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Poznań, dnia 7 lipca 2006 r. Dnia 7 lipca 2006 roku w Poznaniu odbyło się zebranie

Bardziej szczegółowo

Kwidzyn, 13.04.2015 r.

Kwidzyn, 13.04.2015 r. Kwidzyn, 13.04.2015 r. Okres realizacji projektu: luty 2015r. kwiecień 2016r. Beneficjenci projektu: mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego Wartość projektu: 3 150 207,79 PLN Pozyskane dofinansowanie: 100% wartości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200,

Bardziej szczegółowo

Programy przesiewowe w onkologii. Badam się więc mam pewność

Programy przesiewowe w onkologii. Badam się więc mam pewność Programy przesiewowe w onkologii Badam się więc mam pewność Badanie przesiewowe zorganizowane przeprowadzenie testu medycznego lub wywiadu u osób, które nie zgłaszają się po pomoc kwalifikowaną w związku

Bardziej szczegółowo

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Warunki finansowania programu profilaktyki raka piersi I. Część A. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Edyta Barnaś. Dr n. med. Jerzy Skoczylas

Dr n. med. Edyta Barnaś. Dr n. med. Jerzy Skoczylas (1) Nazwa przedmiotu Podstawy onkologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów

REGULAMIN SZKOLENIA. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów REGULAMIN SZKOLENIA Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA Informujemy, że dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 21/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. o projekcie programu Program wczesnego

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). PROJEKT Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. UCHWAL y I BIURO RADY MIASTA KATOWICE \' [,;1pl. 2012-10- 1 5 I ;.._--------... ; ~r vị ---- -J w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE KOBIETY - BADAM SIĘ, WIĘC JESTEM PEWNA

ZDROWIE KOBIETY - BADAM SIĘ, WIĘC JESTEM PEWNA ZDROWIE KOBIETY - BADAM SIĘ, WIĘC JESTEM PEWNA to tytuł konferencji, która została zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Garwolinie. Celem konferencji było zwrócenie uwagi społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5b część 1 do zarządzenia Nr 82/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 5b część 1 do zarządzenia Nr 82/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013 r. KATALOG SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ODRĘBNYCH lp. kod nazwa świadczenia wartość punktowa Warunki realizacji zgodne z Rozporządzeniem AOS określone w: Warunki realizacji zgodne z Rozporządzeniem Programy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 138/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. o projekcie programu Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 1. Epidemiologia najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 1. Epidemiologia najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Nazwa kursu: Kod kursu: Miejsce kursu: zajęcia teoretyczne: ćwiczenia: staż: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek PiP/.4/11/1-28

Bardziej szczegółowo

KURS DOSKONALĄCY DLA CYTOMORFOLOGÓW MEDYCZNYCH W ZAKRESIE CYTODIAGNOSTYKI SZYJKI MACICY 27.04-08.05.2015

KURS DOSKONALĄCY DLA CYTOMORFOLOGÓW MEDYCZNYCH W ZAKRESIE CYTODIAGNOSTYKI SZYJKI MACICY 27.04-08.05.2015 27.04.2015 PONIEDZIAŁEK - ŁAGODNE ZMIANY ROZROSTOWE 08.00-08.45 - Śniadanie 08.45-09.00 - Słowo wstępne. Omówienie programu Kursu. łagodnych zmian rozrostowych i dyskusja cytomorfolog Donata Dobrzeniecka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV.

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV. 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Rok akademicki: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.44.2015 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 23 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.44.2015 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 23 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IV.44.2015 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto

Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto * Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto już na początku ubiegłego roku. Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r.

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. W sprawie: przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 206/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. o projekcie programu Gminny program profilaktyki zakażenia wirusem brodawczaka

Bardziej szczegółowo