Radarowy przetwornik poziomu Rosemount seria 5600

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radarowy przetwornik poziomu Rosemount seria 5600"

Transkrypt

1 Instrukcja Radarowy przetwornik poziomu Rosemount seria 5600 This product is a core component of the PlantWeb digital plant architecture.

2

3 Instrukcja Rosemount seria 5600 Radarowy przetwornik poziomu Rosemount seria 5600 Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy przeczytać instrukcję. Ze względów bezpieczeństwa, a także dla uzyskania optymalnego działania urządzenia, przed rozpoczęciem instalacji, użytkowania lub konserwacji urządzenia należy upewnić się, że całość instrukcji została zrozumiana. W Stanach Zjednoczonych Rosemount Inc. posiada dwie bezpłatne infolinie: Customer Central: (7:00 do 19:00 czasu CST) Pomoc techniczna i zapytania ofertowe. North American Response Center: (24 godziny na dobę obejmuje także Kanadę) Pomoc serwisowa i sprzętowa. Urządzenia opisane w tej instrukcji NIE są skonstruowane do pracy w zastosowaniach nuklearnych. Wykorzystywanie w zastosowaniach nuklearnych urządzeń nie atestowanych może spowodować błędne odczyty. Szczegółowe informacje o urządzeniach przeznaczonych do zastosowań nuklearnych można uzyskać w lokalnym biurze handlowym firmy Emerson Process Management.. Rosemount i logo Rosemount są zastrzeżonymi znakami handlowymi Rosemount Inc. PlantWeb jest zastrzeżonym znakiem towarowym Fisher-Rosemount. HART jest zastrzeżonym znakiem handlowym HART Communication Foundation. Teflon, VITON i Kalrez są zastrzeżonymi znakami towarowymi E.I. du Pont de Nemours & Co. FOUNDATION jest znakiem handlowym Fieldbus Foundation. DeltaV jest znakiem handlowym grupy firm Emerson Process Management. Wszystkie pozostałe znaki należą odpowiednio do właścicieli. Zdjęcie na okładce: 5600_01ad

4

5 Instrukcja , Rev AB Rosemount seria 5600 Spis treści CZĘŚĆ 1 Wstęp CZĘŚĆ 2 Instalacja mechaniczna CZĘŚĆ 3 Instalacja elektryczna Środki ostrożności Przegląd Szczególne wymagania FCC (tylko USA) Serwis Środki ostrożności Wstęp Narzędzia Kołnierze dostarczane przez użytkownika Ogólne wymagania instalacyjne Wymagania instalacyjne dotyczące anteny stożkowej w rurze wewn./komorze rurowej Wymagania instalacyjne dotyczące wydłużonej anteny stożkowej Zasięg pomiarów Montaż anteny prętowej, wersja z kołnierzem Montaż anteny prętowej, wersja gwintowana Montaż anteny stożkowej - uszczelnienie PTFE Montaż anteny z izolacją procesową Montaż anteny stożkowej w rurze wewn./komorze rurowej Montaż anteny parabolicznej Montaż wydłużonej anteny stożkowej Montaż anteny stożkowej z przyłączami do przepłukiwania Środki ostrożności Przegląd Przewody Zasilanie Uziemienie Połączenia zewnętrzne Podłączanie przyrządów HART Podłączanie wyświetlacza Pomiary temperatury

6 Rosemount seria 5600 Instrukcja CZĘŚĆ 4 Obsługa CZĘŚĆ 5 Konfiguracja CZĘŚĆ 6 Serwis i usuwanie problemów Środki ostrożności Przegląd AMS Oprogramowanie konfiguracyjne Radar Master Instalacja Główne ikony konfiguracji Ręczny komunikator HART skróty klawiszowe Przestawianie pętli na sterowanie ręczne Połączenia Używanie komunikatora HART Przykładowa konfiguracja poziomu Wyświetlacz Rosemount Obsługa Przeglądanie danych dotyczących poziomu Ustawienia wyświetlacza Instalacja przetwornika Rosemount Środki ostrożności Przegląd Podstawowa konfiguracja Zaawansowana konfiguracja Antena Geometria zbiornika Zaawansowana konfiguracja geometrii zbiornika Wyjście analogowe Warunki procesowe Pomiar temperatury Obliczanie objętości Funkcje zaawansowane Wykrywanie zakłócających ech Wykrywanie echa dna Wykrywanie pełnego zbiornika Wykrywanie pustego zbiornika Szukanie powierzchni Filtracja Przegląd Tabela usuwania problemów Obsługa przy użyciu wyświetlacza Rosemount Aktualizacje po instalacji Połączenie przez Sensor Bus Port treść-2

7 Instrukcja Rosemount seria 5600 ZAŁĄCZNIK A Informacje dodatkowe ZAŁĄCZNIK B Certyfikaty Dane techniczne A-1 Ogólne A-1 Pomiary A-2 Wyświetlacz/konfiguracja A-2 Elektryczne A-3 Mechaniczne A-5 Środowisko A-6 Rysunki z wymiarami A-7 Informacje dotyczące zamawiania A-11 Zatwierdzone zakłady produkcyjne B-1 Dyrektywy Unii Europejskiej B-1 Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 a europejska dyrektywa ATEX B-1 Wyświetlacz 2210 a europejska dyrektywa ATEX B-4 Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem B-5 Przetwornik seria B-5 Wyświetlacz B-7 ZAŁĄCZNIK C Rysunki wg certyfikatu treść-3

8 Rosemount seria 5600 Instrukcja treść-4

9 Instrukcja Rosemount seria 5600 Część 1 Wstęp Środki ostrożności strona 1-1 Przegląd strona 1-2 Szczególne wymagania FCC (tylko USA) strona 1-6 Serwis strona 1-6 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Procedury i instrukcje zawarte w tym podręczniku mogą wymagać szczególnej ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu obsługującego urządzenie. Informacje związane z bezpieczeństwem są oznaczone ostrzegawczym symbolem ( ). Przed wykonaniem operacji poprzedzonej tym symbolem, należy przeczytać informacje dotyczące środków ostrożności, znajdujące się na początku rozdziału. Wybuch może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: W obszarze zagrożonym wybuchem należy upewnić się, że załączone certyfikaty są właściwe dla rzeczywistego otoczenia miernika. Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia podłączone do pętli zostały zainstalowane zgodnie z warunkami iskro-bezpieczeństwa lub ognioszczelności. Nie stosowanie się do wskazówek dotyczących bezpiecznej instalacji i obsługi może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: Tylko wykwalifikowany personel ma prawo dokonywać instalacji. Sprzętu należy używać tylko zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie ochrona zapewniana przez urządzenie może ulec pogorszeniu. Osobom bez odpowiednich kwalifikacji nie wolno wykonywać żadnych napraw poza obsługą wyszczególnioną w instrukcji. Ten produkt jest urządzeniem elektrycznym, więc w obszarze zagrożonym wybuchem musi być instalowany zgodnie z wymaganiami certyfikatu EC Type Examination Certificate. Instalacja i konserwacja urządzenia muszą być zgodne z odpowiednimi międzynarodowymi, państwowymi i lokalnymi standardami i warunkami iskro-bezpieczeństwa oraz instrukcjami zawartymi w tym podręczniku. Dostęp do elektroniki jest zabroniony podczas działania urządzenia.

10 Rosemount seria 5600 Instrukcja PRZEGLĄD Instrukcja ta zawiera informacje dotyczące mechanicznej i elektrycznej instalacji radarowego przetwornika poziomu seria 5600, a także jego uruchomienia i konfiguracji. Książka ta ma służyć jako przewodnik do instalacji i obsługi radarowego przetwornika poziomu serii Nie zawiera ona instrukcji związanych z serwisem urządzenia, takich jak wymiana płytek montażowych lub wewnętrznego oprogramowania. Część 2: Instalacja mechaniczna Instrukcje dotyczące instalacji mechanicznej Część 3: Instalacja elektryczna Instrukcje dotyczące instalacji elektrycznej Część 4: Obsługa Techniki obsługi i konserwacji (tylko protokół HART). Protokół Fieldbus - patrz podręcznik Fieldbusa dla radarowego przetwornika poziomu seria 5600 (dokument nr ). Część 5: Konfiguracja Rozruch przy oddawaniu do eksploatacji i obsługa Funkcje oprogramowania Parametry konfiguracji Zmienne online Część 6: Serwis i usuwanie problemów Techniki rozwiązywania najczęściej pojawiających się problemów w obsłudze (tylko protokół HART). Protokół Fieldbus - patrz podręcznik Fieldbusa dla radarowego przetwornika poziomu seria 5600 (dokument nr ). Załącznik A: Informacje dodatkowe Parametry Rysunki z wymiarami Informacje dotyczące zamówień (protokoły HART i Fieldbus) Załącznik B: Certyfikaty Informacje dotyczące iskro-bezpieczeństwa Europejska dyrektywa ATEX Załącznik C: Rysunki wg certyfikatu Rysunki wg certyfikatu dla protokołów HART i Fieldbus 1-2

11 Instrukcja Rosemount seria 5600 Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 jest dobrym narzędziem do bezkontaktowych pomiarów poziomu w zbiornikach procesowych, magazynowych lub innych. Został zaprojektowany do łatwej instalacji i obsługi nie wymagającej konserwacji. Specjalnie zaprojektowany pakiet oprogramowania Radar Master umożliwia konfigurację i udostępnia funkcje serwisowe. Zapewnia on także funkcje prezentacji danych pomiarowych. Przy zastosowaniu technologii HART można konfigurować i monitorować dane pomiarowe poprzez ręczny komunikator lub komputer klasy PC. Rysunek 1-1. Integracja systemu przy pomocy ręcznego komunikatora 4-20 ma/hart Oddzielny wyświetlacz (opcjonalnie) Ręczny komunikator Modem HART Układ sterowania PC z oprogramowaniem Radar Master do konfiguracji W systemach autonomicznych lub jako uzupełnienie dla PC lub układu sterowania można monitorować dane dotyczące poziomu za pomocą jednego lub dwóch wyjść analogowych, w zależności od konfiguracji sprzętu. Radarowy przetwornik poziomu Rosemount 5600 można dodatkowo wyposażyć w łatwy w użyciu panel wyświetlacza Rosemount Zapewnia on zasadniczo taką samą funkcjonalność jak pakiet Radar Master. Cztery klawisze dają dostęp do konfiguracji, procedur serwisowych i monitorowania poziomu. Rozmieszczenie informacji dotyczących protokołu Fieldbus można znaleźć w tabeli 1-1. Ta instrukcja ( ) dotyczy tylko protokołu HART. Tabela 1-1. Lokalizacja informacji dotyczących protokołów HART i FOUNDATION fieldbus Dział HART Fieldbus Instalacja Konfiguracja Obsługa i konserwacja Usuwanie problemów Informacje dodatkowe Certyfikaty /PDS/BILD_1.EPS 1-3

12 Rosemount seria 5600 Instrukcja Zasada działania Poziom produktu w zbiorniku mierzony jest za pomocą sygnału radarowego, wysyłanego z anteny na szczycie zbiornika. Sygnał radarowy odbity od powierzchni produktu jest odbierany przez antenę. Sygnał charakteryzuje się zmienną czestotliwością, więc echo ma odrobinę inną częstotliwość niż nadawany w danym momencie sygnał. Różnica częstotliwości jest proporcjonalna do odległości od powierzchni produktu i może być dokładnie obliczona. Metoda ta nosi nazwę FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave - Fali Ciągłej o Modulacji Częstotliwościowej) i jest wykorzystywana we wszystkich radarowych przetwornikach wysokiej jakości. Rysunek 1-2. Fala ciągła o modulowanej częstotliwości Wysyłany f f max f 1 f 0 f min Częstotliwość (GHz) Odbijany f t d Czas t 0 t t 1 Metoda FMCW oparta jest na okresowej ciągłej zmianie częstotliwości. d f 1 f _PDS_FMCW.EPS 1-4

13 Instrukcja Rosemount seria 5600 Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 wysyła w kierunku powierzchni produktu sygnał mikrofalowy o stale zmieniającej się częstotliwości. Kiedy odbity sygnał powraca do anteny, miesza się z sygnałem wychodzącym. Ponieważ przetwornik stale zmienia częstotliwość nadawanego sygnału i fala odbita przychodzi z pewnym opóźnieniem, istnieje różnica między częstotliwością sygnału nadawanego, a powracającego po odbiciu. W przetworniku następuje mieszanie obydwu sygnałów, czego wynikiem jest sygnał o niskiej częstotliwości, proporcjonalnej do odległości od powierzchni produktu. Sygnał ten może być zmierzony bardzo dokładnie, co pozwala na szybkie, pewne i dokładne pomiary poziomu. Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 wykorzystuje mikrofale w celu zmniejszenia wrażliwości na opary, pianę i zanieczyszczenie anteny. Wiązka radarowa jest wąska, co minimalizuje wpływ ścian zbiornika i innych obiektów na wyniki pomiaru. Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 wykorzystuje szybką transformatę Fouriera (Fast Fourier Transformation - FFT), która jest dobrze znaną techniką przetwarzania sygnałów i pozwala na uzyskanie pełnego spektrum częstotliwości wszystkich ech w zbiorniku. Spośród tych ech wybierana jest fala odbita od powierzchni produktu. FFT w połączeniu z procedurą do rozróżniania ech Echofixer umożliwia pomiary w zbiornikach z mieszadłami i innymi obiektami utrudniającymi pomiary. Echofixer pozwala dopasować pomiary (adaptacja) do różnych sytuacji, dzięki wykorzystaniu informacji z poprzednich pomiarów. 1-5

14 Rosemount seria 5600 Instrukcja SZCZEGÓLNE WYMAGANIA FCC (TYLKO USA) SERWIS To urządzenie działa zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwych interferencji, (2) musi akceptować wszelkie interferencje, w tym te wywołujące działania nieporządane. Model Rosemount 5600 generuje i wykorzystuje fale radiowe. Jeżeli nie jest odpowiednio (w ścisłej zgodzie z instrukcją producenta) instalowany i użytkowany, może naruszyć przepisy FCC dotyczące emisji częstotliwości radiowych. Ten certyfikat nie obejmuje instalacji na niemetalowych zbiornikach, zbiornikach otwartych oraz z pływającym dachem itp. Taka instalacja wymaga licencji Part 90 site-licence. W takim wypadku pomocy przy uzyskaniu licencji udzieli lokalny przedstawiciel firmy Emerson Process Management. Jeżeli istnieją powody by sądzić, że radarowy przetwornik poziomu Rosemount 5600 może wymagać oddania do serwisu, należy skontaktować się ze specjalistą ds. pomiarów poziomu w biurze obsługi klienta firmy Rosemount ( ) lub w lokalnym biurze przedstawicielskim. Pomoże on ustalić najlepszą metodę postępowania w danej sytuacji. UWAGA Większość problemów z radarem, które mogą się pojawić w instalacji, jest związana z aplikacją i dlatego najłatwiej można je rozwiązać na miejscu. Przedstawiciel organizujący zwrot do serwisu poprosi o podanie modelu i numerów seryjnych urządzenia i dostarczy numer zwrotny RMA. Poprosi też o podanie rodzaju substancji procesowych, z którymi radar miał styczność. Jeżeli radar miał styczność z substancjami niebezpiecznymi, należy dostarczyć kopie dokumentu MSDS (Material Safety Data Sheet). Przedstawiciel organizujący zwrot poda dodatkowe informacje i procedury konieczne do zwrotu urządzenia wystawionego na działanie niebezpiecznych substancji. Części zamienne Stosowanie innych niż wymagane części zamiennych do napraw może obniżyć bezpieczeństwo i nie jest dozwolone w żadnym wypadku. 1-6

15 Instrukcja Rosemount seria 5600 Część 2 Instalacja mechaniczna Montaż anteny prętowej - wersja z kołnierzem strona 2-12 Montaż anteny prętowej - wersja gwintowana strona 2-16 Montaż anteny stożkowej - uszczelnienie PTFE strona 2-19 Montaż anteny z izolacją procesową strona 2-22 Montaż anteny stożkowej na rurze wewn./kom. rurowej... strona 2-25 Monteż anteny parabolicznej strona 2-27 Montaż wydłużonej anteny stożkowej strona 2-33 Montaż anteny stożkowej z przyłączami do przepłukiwania.strona 2-36 Środki ostrożności Procedury i instrukcje zawarte w tym podręczniku mogą wymagać szczególnej ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu obsługującego urządzenie. Informacje związane z bezpieczeństwem są oznaczone ostrzegawczym symbolem ( ). Przed wykonaniem operacji poprzedzonej tym symbolem należy przeczytać informacje dotyczące środków ostrożności, znajdujące się na początku rozdziału. Wybuch może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: W obszarze zagrożonym wybuchem nazleży upewnić się, że załączone certyfikaty są właściwe dla rzeczywistego otoczenia miernika. Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem, należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia podłączone do pętli zostały zainstalowane zgodnie z warunkami iskro-bezpieczeństwa lub ognioszczelności. Nie stosowanie się do wskazówek dotyczących bezpiecznej instalacji i obsługi może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała Tylko wykwalifikowany personel ma prawo dokonywać instalacji. Sprzętu należy używać tylko zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie ochrona zapewniana przez urządzenie może ulec pogorszeniu. Osobom bez odpowiednich kwalifikacji nie wolno wykonywać żadnych napraw poza obsługą wyszczególnioną w instrukcji.

16 Rosemount seria 5600 Instrukcja Ten produkt jest urządzeniem elektrycznym, więc w obszarze zagrożonym wybuchem musi byc instalowany zgodnie z wymaganiami certyfikatu EC Type Examination Certificate. Instalacja i konserwacja urządzenia muszą być zgodne z odpowiednimi międzynarodowymi, państwowymi i lokalnymi standardami i warunkami iskro-bezpieczeństwa oraz z instrukcjami zawartymi w tym podręczniku. Dostęp do elektroniki podczas działania urządzenia jest zabroniony. Wstęp Narzędzia Kołnierze dostarczone przez użytkownika Ogólne wymagania instalacyjne Ten rozdział opisuje instalację mechaniczną. Należy zacząć od przeczytania ogólnych wymagań instalacyjnych dla anteny, w tym wymagań dotyczących zamocowania, oraz wolnej przestrzeni. Istnieją szczególne wymagania w przypadku instalacji stożkowej anteny w rurze wewnętrznej/komorze rurowej lub wydłużonej anteny stożkowej. Rozdział ten zakończony jest instrukcjami montażu dla wszystkich typów anten. Do instalacji przetwornika poziomu seria 5600 potrzebne są następujące narzędzia: Śrubokręt Klucz nastawny Klucz do śrub z wpustem sześciokątnym w główce Szczypce - napinacz do zabezpieczeń Klucz z pazurem do nakrętek z wpustem na obwodzie Prostota konstrukcji przykołnierzowych na zbiorniku pozwala na użycie kołnierza dostarczonego przez użytkownika. Przewiercenie otworu w ślepym kołnierzu może spowodować obniżenie jego wytrzymałości na ciśnienie. W takim wypadku należy zmienić oznaczenie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia. Należy ustawić przetwornik w taki sposób, by mikrofale rozchodziły się bez zakłóceń wywołanych przez ściany zbiornika. W celu uzyskania optymalnego działania należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia: Starać się ustawić antenę w taki sposób, by wiązka nie napotykała na przeszkody. Zamontować przetwornik z dala od rur wlotowych wywołujących wzburzenie powierzchni. Wybrać możliwie dużą antenę, by zapewnić maksymalną czułość. Zaleca się by antena wystawała poza krawędź wlotu do zbiornika w celu uzyskania jak najdokładniejszych pomiarów. Patrz rysunek 2-2. Wymagania dotyczące zamocowania Aby zapewnić niezakłócone rozchodzenie się mikrofal, wymiary dotyczące mocowania powinny być utrzymane w granicach określonych poniżej dla każdej z anten. 2-2

17 Instrukcja Rosemount seria 5600 Rysunek 2-1. Wymagania dotyczące zamocowania, patrz tabela 2-1 L max SOCKET_REQUIREMENT Ø min Tabela 2-1. Wymagania dotyczące zamocowania Antena L max mm (cale) Średnica min mm (cale) Prętowa 300 (11,8) 42 (1,65) Stożkowa 3 calowa. 245 (9,6) 75 (2,9) Stożkowa 4 calowa. 300 (11,8) 98 (3,8) Stożkowa 6 calowa. 410 (16,1) 146 (5,7) Stożkowa 8 calowa. 525 (20,6) 194 (7,6) Paraboliczna 600 (23,6) 500 (19,7) Z izolacją procesową, 4 calowa. 300 (11,8) 100 (3,9) Z izolacją procesową, 6 calowa. 300 (11,8) 150 (5,9) Wydłużona stożkowa, 3 calowa. 495 (19,5) 75 (3,0) Wydłużona stożkowa 4 calowa. 495 (19,5) 98 (3,9) Wydłużona stożkowa 6 calowa. 495 (19,5) 146 (5,8) Stożkowa z przyłączami do przepłukiwania 4 calowa. Stożkowa z przyłączami do przepłukiwania, 6 calowa. Stożkowa z przyłączami do przepłukiwania, 8 calowa. 300 (11,8) 98 (3,9) 410 (16,1) 146 (5,8) 525 (20,7) 194 (7,6) Rysunek 2-2. Końcówka anteny poza krawędzią wlotu do zbiornika SOCKET_REQ 2-3

18 Rosemount seria 5600 Instrukcja Wymagania dotyczące wolnej przestrzeni Rysunek 2-3. Wymagania dotyczące wolnej przestrzeni, patrz tabela 2-2 A B C D FREESPACE_V2 Tabela 2-2. Wymagania dotyczące wolnej przestrzeni A. A.Przestrzeń konieczna do obsługi Odległość mm (cale) Wszystkie anteny 550 (22) B. Wysokość konieczna do obsługi Antena Odległość mm (cale) Prętowa 700 (27) Stożkowa, wydłużona stożkowa, z przyłączami 650 (25) do przepłukiwania Z izolacją procesową 800 (31) Paraboliczna 700 (27) C. Odchylenie od pionu Antena Maksymalny kąt Prętowa 3 Stożkowa 1 Z izolacją procesową 3 Paraboliczna 2 D. Minimalna odległośc od ścian zbiornika (1) Antena Odległość mm (cale) Prętowa 300 (12) Stożkowa 600 (24) Z izolacją procesową 600 (24) Paraboliczna 600 (24) (1) Urządzenie można zamontować bliżej ścian zbiornika, jeśi dopuszcza się mniejszą dokładność. 2-4

19 Instrukcja Rosemount seria 5600 Skupienie wiązki Rysunek 2-4. Kąt skupienia wiązki, patrz tabela 2-3 Kąt skupienia wiązki Tabela 2-3. Kąt skupienia wiązki Kąt skupienia Antena wiązki Stożkowa 3 cale 25 Prętowa/Stożkowa 4 calowa/z 21 izolacją procesową 4 calowa Stożkowa 6 calowa/ z izolacją 18 procesową 6 calowa Stożkowa 8 calowa 15 Paraboliczna 10 BILD_24 Rysunek 2-5. Odległość a szerokość strumienia, patrz tabela 2-4 5m Odległość 10m 15m 20m BEAMAREA Tabela 2-4. Odległość a szerokość strumienia Specjalne wymagania dotyczące anten i odległości Instalacja na rurze Patrz str. 2-6 i str Instalacja wydłużonej anteny stożkowej Patrz str. 2-8 i str Średnica wiązki w różnych odległościach od kołnierza, m (stopy) 5 m 10 m 15 m 20 m Antena (16 stóp) (33 stopy) (49 stóp) (66 stóp) Stożkowa 3 calowa 2,2 (7,2) 4,4 (14) 6,7 (22) 8,9 (29) Prętowa/Stożkowa 4calowa/ 1,9 (6,2) 3,7 (12) 5,6 (18) 7,4 (24) z izolacją procesową 4 calowa Stożkowa 6 calowa/ 1,6 (5,2) 3,1 (10) 4,7 (15) 6,3 (24) z izolacją procesową 6 calowa Stożkowa 8 calowa 1,0 (3,3) 2,4 (7,9) 3,9 (13) 5,2 (17) Paraboliczna 3,0 (0,9) 5,6 (1,7) 8,5 (2,6) 11 (3,5) 2-5

20 Rosemount seria 5600 Instrukcja Wymagania instalacyjne dotyczące anteny stożkowej w rurze wewnętrznej/komorze rurowej Radarowy przetwornik poziomu Seria 5600 nadaje się do pomiarów w komorach rurowych. Zdolność do cyfrowego przetwarzania sygnałów umożliwia pomiary nawet przy istnieniu kilku rur doprowadzających. Rysunek 2-6. Przykładowy montaż na komorze rurowej 20,03 Montaż na rurze wewnętrznej lub komorze rurowej jest zalecany przy zbiornikach z płynnym gazem, którego powierzchnia jest wyjątkowo wzburzona. Użycie rury zmniejsza wpływ piany i wzburzenia powierzchni na pomiary. 1. 3, 4 i 6-calowe anteny są zaprojektowane tak, by pasowały do odpowiednich rur. Odległość pomiędzy wylotem anteny a rurą nie może przekroczyć 10 mm (0,4 cala). W przypadku rur wewnętrznych z małymi lub bez rur doprowadzających, odstęp ten nie ma wpływu na pomiary. Rysunek , 4, i 6-calowa antena stożkowa - odległość pomiędzy rurą a anteną max 10 mm (0,4 cala) 20,07_MAX10MM_01 2-6

21 Instrukcja Rosemount seria W przypadku rur z rurami doprowadzającymi rzędu 3 cali lub większymi, a także rur, gdzie spodziewane jest duże zanieczyszczenie, antena powinna zostać dopasowana w celu uzyskania optymalnego działania. W takim wypadku należy wykonać następujące czynności: a. Zmierzyć wewnętrzną średnicę rury. b. Przyciąć antenę stożkową tak, by pasowała do rury. c. Upewnić się, że odległość pomiędzy anteną i rurą jest mniejsza niż 10 mm. Informacje o fabrycznie przycinanych antenach można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Emerson Process Management. Rysunek calowe lub większe rury z rurami doprowadzającymi max 1 mm (0,04 cala) 2-calowe lub większe rury z rurami doprowadzającymi 20,07_MAX1MM 2-7

22 Rosemount seria 5600 Instrukcja Wymagania instalacyjne dotyczące wydłużonej anteny stożkowej Rysunek 2-9. Wymiary wydłużonej anteny stożkowej 200 (7,87) 400 (15,75) 500 (19,69) UWAGI Kąt 15 Inne długości wydłużonej anteny stożkowej dostępne na zamówienie. Należy skontaktować się z dostawcą. Wymiary podane w mm (calach). 70 (2,76) (3-calowy) 93 (3,66) (4-calowy) 141 (5,55) (6-calowy) 5600_PDS_MS_2BB.EPS Wydłużona antena stożkowa jest odpowiednia do zbiorników o długich otworach wlotowych lub zbiorników, w których powinno się unikać pomiarów w pobliżu otworu wlotowego. Wydłużonej anteny stożkowej nalezy użyć, jeśli: otwór wlotowy jest wysoki, patrz rysunek 2-10: antena ANSI 3 dla otworów wlotowych wyższych niż 250 mm, antena ANSI 4 dla otworów wlotowych wyższych niż 300 mm, antena ANSI 6 dla otworów wlotowych wyższych niż 400 mm, w pobliżu otworu zbiornika znajdują się przeszkody, patrz rysunek 2-11 lub wewnętrzna powierzchnia otworu wlotowego nie jest gładka lub istnieje różnica w wysokości po przeciwnych stronach otworu wlotowego, patrz rysunek

23 Instrukcja Rosemount seria 5600 Rysunek Przykład wysokiego otworu wlotowego Rysunek Przykład przeszkody w pobliżu otworu wlotowego zbiornika TANK_INSULATED TANK_UNDERGROUND Rysunek Przykładowe kłopotliwe powierzchnie Rdza lub osad Różnica wysokości Złe spawy 5600/ROUGH_SURFACES 2-9

24 Rosemount seria 5600 Instrukcja Rysunek Całkowita odległość pomiędzy kołnierzem a poziomem cieczy A minimum 20 mm (0,8 cala) 15 maksymalny poziom min. 30 mm (1,2 cala) 20,04 1. Zmierzyć całkowitą odległość A między kołnierzem a maksymalnym poziomem płynu. 2. Standardowa długość wydłużonej anteny stożkowej wynosi 500 mm (20 cali). Jeżeli A jest mniejsze niż 500 mm (20 cali), stożek można przyciąć. Ze względu na skośne zakończenie anteny kierunek wiązki radarowej jest nieco przesunięty w stronę krótszej strony stożka. Jeżeli w pobliżu znajdują się obiekty, które mogłyby wywołać zakłócające echo, antena powinna zostać ustawiona w taki sposób, by te obiekty nie powodowały interferencji. Krótsza strona powinna być zwrócona w stronę, gdzie nie ma obiektów mogących powodować zakłócenia. 2-10

25 Instrukcja Rosemount seria 5600 Zasięg pomiarów Tabela 2-5. Rodzaje płynów Diagramy poniżej przedstawiają wpływ typu anteny, stałej dielektrycznej płynu (ε r ) i warunków procesu na zasięg pomiarów. Dla uzyskania optymalnego działania maksymalna odległość pomiarów powinna utrzymywać się w zakresie oznaczonym na diagramie kolorem ciemniejszym. Podane wartości dotyczą pomiarów dla swobodnego rozchodzenia się fali bez rur wewnętrznych (komór rurowych). W przypadku płynów o ε r mniejszym niż 1,9, jak np. skroplone gazy, doradza się użycia anteny o średnicy co najmniej 8 cali przy pomiarach dla swobodnego rozchodzenia się fali. Wtedy typowy zasięg pomiaru przy spokojnej powierzchni płynu wynosi 15 m. W celu zwiększenia zasięgu pomiarów w zbiornikach ze wzburzoną powierzchnią cieczy można użyć rury wewnętrznej. Przy wzburzonej powierzchni cieczy o ε r mniejszym niż 1,9 typowy zasięg pomiarów przetwornika zamontowanego na rurze wewnętrznej wynosi m. a Ropa naftowa, benzyna i inne węglowodory i substancje ropopochodne (stała dielektryczna ε r = ) b Alkohole, stężone kwasy, organiczne rozpuszczalniki, mieszaniny ropy naftowej z wodą i aceton (ε r =4.0-10) c Ciecze przewodzące prąd, np. roztwory wodne, rozcieńczone kwasy i zasady (ε r > 10) Rysunek Zastosowania przy spokojnej powierzchni płynu (1) 3 Stożkowa 4 z izolacją procesową 6 z izolacją procesową Prętowa/ 4 Stożkowa 6 Stożkowa 8 Stożkowa Paraboliczna 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 5600-OC_1AA Rysunek Zastosowania, w których płyn jest lekko wzburzony (1) 4 z izolacją 6 z izolacją Prętowa/ 3 Stożkowa procesową procesową 4 Stożkowae 6 Stożkowa 8 Stożkowa Paraboliczna 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 164 (50) 164 (50) 164 (50) 164 (50) 164 (50) 164 (50) 5600-OC_2AB Rysunek Zastosowania, w których powierzchnia płynu jest wzburzona (1) 4 z izolacją 6 z izolacją Prętowa/ 3 Stożkowa procesową procesową 4 Stożkowa 6 Stożkowa 8 Stożkowa Paraboliczna 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) Uwaga: Nie doradza się użycia 4- lub 6-calowych anten z izolacją procesową przy wzburzonym płynie 5600-OC_3AA (1) Zasięg pomiarów w stopach (m). 2-11

26 Rosemount seria 5600 Instrukcja MONTAŻ ANTENY PRĘTOWEJ - WERSJA Z KOŁNIERZEM Rysunek Wymiary anteny prętowej - wersja z kołnierzem 200 (7,87) 400 (15,75) Plakietka identyfikacyjna anteny UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) Długość części nieaktywnej 100 (3,94) lub długość części nieaktywnej 250 (9,84) 300 (11,81) ROD_MOUNT_DIMENSIONS 1. Kołnierz należy zamontować na płycie anteny prętowej i upewnić się, że spodnia strona kołnierza jest płaska i że wszystkie części są czyste i suche. Rysunek Montaż kołnierza ROD_MOUNT_FLANGE 2-12

27 Instrukcja Rosemount seria Kołnierz należy zamocować przy pomocy nakrętki mocującej i upewnić się, że nakrętka ściśle przylega do kołnierza. Rysunek Kołnierz należy zamocować przy pomocy nakrętki mocującej Nakrętka mocująca ROD_MOUNT_NUT 3. Adapter należy zamontować na końcu tulei izolującej. Rysunek Montowanie adaptera Pierścień blokujący Tuleja izolująca Adapter O-ring Falowód ROD_MOUNT_APDATER 2-13

28 Rosemount seria 5600 Instrukcja 4. Adapter należy zamocować przy pomocy pierścienia blokującego. Rysunek Adapter należy zamocować przy pomocy pierścienia blokującego Pierścień blokujący ROD_MOUNT_RING 5. Należy ostrożnie umieścić kołnierz i antenę prętową na otworze wlotowym zbiornika, wkładając w środek odpowiednią uszczelkę, a następnie docisnąć śruby i nakrętki. Rysunek Kołnierz i antenę prętową należy zamontować na otworze wlotowym zbiornika ROD_MOUNT.EPS Uszczelka 2-14

29 Instrukcja Rosemount seria Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu i upewnić się, że O-ring, który powinien znajdować się na dolnym końcu przewodu falowodu, jest na właściwym miejscu. Rysunek Montaż główki przetwornika Górny falowód WAVEGUIDE_TUBE.EPS Przewód falowodu O-ring 7. Na kołnierzu należy umieścić rękaw ochronny, następnie zamontować główkę przetwornika i docisnąć nakrętkę. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie. Rysunek Zakończona instalacja mechaniczna TH40HEAD_NOZZLE.EPS 8. Należy przejść do instalacji elektrycznej. 2-15

30 Rosemount seria 5600 Instrukcja MONTAŻ ANTENY PRĘTOWEJ - WERSJA GWINTOWANA Rysunek Wymiary anteny prętowej - wersja gwintowana 200 (7,87) 400 (15,75) UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) Długość części nieaktywnej 100 (3,94) lub długość części nieaktywnej 250 (9,84) 300 (11,81) 5600/ AA.EPS 1. Należy ostrożnie umieścić antenę prętową w gwintowanym otworze zbiornika i wkręcić. UWAGA W przypadku zastosowania adapterów z gwintami NPT, połączenia ciśnieniowe mogą wymagać uszczelnienia. 2-16

31 Instrukcja Rosemount seria 5600 Rysunek Montaż anteny prętowej Plakietka identyfikacyjna anteny Uszczelka dla gwintu typu BSP (G) ROD_MOUNT_BSP.EPS 2. Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu i upewnić się, że O-ring, który powinien znajdować się na dolnym końcu przewodu falowodu, jest na właściwym miejscu. Rysunek Montaż główki przetwornika Górny falowód Przewód falowodu O-ring WAVEGUIDE_TUBE.EPS 3. Na końcówce anteny, umieszczonej w otworze wlotowym, należy umieścić tulejkę ochronną, następnie zamontować główkę przetwornika i docisnąć nakrętkę. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie. 2-17

32 Rosemount seria 5600 Instrukcja Rysunek Zakończona instalacja mechaniczna TH40HEAD_NOZZLE_BSP.EPS 4. Należy przejść do instalacji elektrycznej. 2-18

33 Instrukcja Rosemount seria 5600 MONTAŻ ANTENY STOŻKOWEJ - USZCZELNIENIE PTFE Rysunek Wymiary anteny stożkowej 200 (7,87) Skrzynka połączeniowa 400 (15,75) 95 (3,74) (3-calowy stożek) 150 (5,91) (4-calowy stożek) 260 (10,24) (6-calowy stożek) 370 (14,57) (8-calowy stożek) UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) 70 (2,76)(3-calowy stożek) 93 (3,66) (4-calowy stożek) 141 (5,55) (6-calowy stożek) 189 (7,44) (8-calowy stożek) 1. Kołnierz należy zamontować na płytce anteny stożkowej i upewnić się, że spodnia strona kołnierza jest płaska i że wszystkie części są czyste i suche. Rysunek Montaż kołnierza Plakietka identyfikacyjna anteny FLANGE_MOUNT_PTFE_50% 2-19

34 Rosemount seria 5600 Instrukcja 2. Kołnierz należy zamocować przy pomocy nakrętki mocującej i upewnić się, że nakrętka ściśle przylega do kołnierza. Rysunek Kołnierz należy zamocować przy pomocy nakrętki mocującej CONE_FLANGE_ASSY_PTFE_50% 3. Adapter należy zamontować na końcu tulei izolującej. Rysunek Montowanie adaptera Pierścień mocujący Adapter O-ring Adapter - widok z góry Falowód Tuleja izolująca ADAPTER_TOPVIEW, ADAPTER_MOUNT_PTFE 4. Adapter należy zamocować przy pomocy pierścienia zabezpieczającego. Rysunek Adapter należy zamocować przy pomocy pierścienia zabezpieczającego Pierścień mocujący ADAPTER_LOCKRING_PTFE 2-20

35 Instrukcja Rosemount seria Należy ostrożnie umieścić kołnierz i antenę stożkową na otworze wlotowym zbiornika. 6. I docisnąć przy pomocy śrub i nakrętek. Rysunek Kołnierz i antenę stożkową należy zamontować na otworze wlotowym zbiornika Uszczelka 7. Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu i upewnić się, że uszczelka, która powinna znajdować się na dolnym końcu przewodu falowodu, jest na właściwym miejscu. CONETANK_PTFE.EPS Rysunek Montaż główki przetwornika Górny falowód WAVEGUIDE_TUBE Przewód falowodu O-ring 2-21

36 Rosemount seria 5600 Instrukcja 8. Na kołnierzu należy umieścić zabezpieczającą tuleję izolacyjną, następnie zamontować główkę przetwornika i docisnąć nakrętkę. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie. Rysunek Zakończona instalacja mechaniczna TH40HEAD_NOZZLE 9. Należy przejść do instalacji elektrycznej. MONTAŻ ANTENY Z IZOLACJĄ PROCESOWĄ Rysunek Wymiary anteny z izolacją procesową 200 (7,87) 550 (21,65) 4-calowa z izolacją procesową 650 (25,59) 6-calowa z izolacją procesową UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) 5600/PDS/MS_4.EPS 160 (6,30) 4-calowa z izolacją procesową 218 (8,58) 6-calowa z izolacją procesową 2-22

37 Instrukcja Rosemount seria 5600 Przygotowanie: Ważne jest, by powierzchnia kołnierza zbiornika była płaska. Maksymalne odchylenie nie może przekraczać wartości podanych na ilustracji: NOZZLE_FL NOZZLE, d Powierzchnia kołnierza Tolerancja: d< ±0,05 mm NOZZLE_FLATNESS_CONCAVE_V2 d Powierzchnia kołnierza Tolerancja: d< ±0,05 mm NOZZLE_FLATNESS_COVEX_V2 W celu zamontowania anteny należy wykonać następujące czynności: 1. Umieścić dostarczoną przez Emerson Process Management teflonową uszczelkę na powierzchni kołnierza i zamontować antenę. UWAGA Teflonowe uszczelki są optymalnie przystosowane do używania ze sprzętem emitującym mikrofale. Żadne inne uszczelki, poza oryginalnymi firmy Rosemount, nie mogą być użyte przy antenach z izolacją procesową. 2-23

38 Rosemount seria 5600 Instrukcja 2. Umieścić kołnierz na antenie. Rysunek Kołnierz należy umieścić na antenie 3. Docisnąć kołnierz do anteny przy pomocy śrub i nakrętek. Należy użyć smaru, by zminimalizować tarcie podczas dokręcania śrub. Rysunek Dociskanie kołnierza ANTENNA_FLANGE_SCREW_ASSY FALNGE_MOUNT_PS UWAGA Śruby należy ostrożnie dokręcić do zalecanego momentu siły (tabela 2-6). Należy dokręcać parami przeciwległe śruby. 2-24

39 Instrukcja Rosemount seria Wsunąć przewód falowodu do górnego falowodu (patrz rysunek 2-35 na str. 2-21). 5. Zamontować główkę przetwornika na adapterze. 6. Docisnąć nakrętkę i upewnić się, że główka przetwornika ściśle przylega do anteny. Moment siły Śruby na kołnierzu należy dokręcić do następującego momentu siły: Tabela 2-6. Zalecany moment siły (Nm) PTFE Kołnierz DIN PN16 PN40 DN DN Kołnierz ANSI 150 Psi 300 Psi 4 cale MONTAŻ ANTENY STOŻKOWEJ NA RURZE WEWN./KOM. RUROWEJ 1. Antenę i główkę przetwornika należy zamontować w ten sam sposób, jak w przypadku standardowej anteny stożkowej (patrz Montaż anteny stożkowej - uszczelnienie PTFE na str. 2-19). Rysunek Montaż anteny i główki przetwornika Nakrętka Przewód falowodu Tuleja zabezpieczająca Adapter Antena ANTENNA_HEAD_MOUNT Uszczelka 2. Należy upewnić się, że odchylenie przetwornika od pionu jest mniejsze niż

40 Rosemount seria 5600 Instrukcja Rysunek Odchylenie mniejsze niż 1 Odległość pomiędzy końcem anteny a najbliższą rurą wlotową musi być >50 mm max 1 20,07_INCLINATION 3. W celu zminimalizowania zakłóceń wywołanych przez echa od rur doprowadzających i odprowadzających można obrócić główkę przetwornika o 90. Rysunek Przykład obrócenia główki w celu ograniczenia zakłócających ech Zamek pokrywy BRIDLE_HEADROTATE 2-26

41 Instrukcja Rosemount seria 5600 MONTEŻ ANTENY PARABOLICZNEJ Rysunek Wymiary anteny parabolicznej 200 (7,87) 460 (18,11) UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) 441 (17,36) 162 (6,4).5600/ AA.EPS Montaż tulei z końcówką kulistą (wychyłową) 1. Grubość kołnierza powinna wynosić od 6 do 30 mm. Średnica otworu musi wynosić 96 mm. 2. W kołnierzu należy wykonać mały żłobek pozycjonujący. Rysunek Żłobek pozycjonujący 6-30 Żłobek pozycjonujący R3 O96 50 PARANT_FLANGE 2-27

42 Rosemount seria 5600 Instrukcja 3. Należy umieścić O-ring na kołnierzu, a następnie włożyć w otwór tuleję wychyłową. Bolec z boku tulei powinien wchodzić w żłobek pozycjonujący w kołnierzu. Rysunek Na kołnierzu należy umieścić O-ring Tuleja z końcówką kulistą O-ring Nakrętka PARANT_FLANGEBALL 4. Należy docisnąć nakrętkę i upewnić się, że tuleja dobrze przylega do kołnierza. 5. Należy zablokować nakrętkę, wkręcając śrubkę zabezpieczającą. Rysunek Zablokowanie nakrętki Śrubka zabezpieczająca PARANT_NUT_LOCKSCREW 2-28

43 Instrukcja Rosemount seria 5600 Montaż anteny 1. Należy umieścić reflektor paraboliczny na doprowadzeniu antenowym i włożyć na miejsce pięć, dostarczonych przez Emerson Process Management, śrub M5. Rysunek Pozycje śrub M5 M5 x 5 Reflektor paraboliczny Doprowadzenie antenowe PARANT_PARABOLICREFLECTOR 2. Docisnąć śruby. 3. Dwa O-ringi należy umieścić w rowkach na górnej powierzchni tulei wyhyłowej. Rysunek Dwa O-ringi należy umieścić w rowkach 2 O-ringi Tuleja wychyłowa PARANT_FLANGEBALL 2-29

44 Rosemount seria 5600 Instrukcja 4. Kołnierz należy odwrócić i umieścić na doprowadzeniu antenowym. Należy włożyć na miejsce podkładki i nakrętki. Rysunek Położenie podkładek i nakrętek Nakrętka zabezpieczająca Nakrętka motylkowa Podkładka zabezpieczająca Kołnierz Rowek Podkładka odginana Podkładka Doprowadzenie antenowe PARANT_FEEDERINSERT_T30 5. Lekko przykręcić nakrętkę motylkową i nakrętkę zabezpieczającą. 6. Antenę umieścić na otworze zbiornika i dokręcić śruby na kołnierzu. Rysunek Należy dokręcić śruby na kołnierzu PARANT_TANKNOZZLE_T30 7. Antenę należy obrócić tak, żeby rowek na doprowadzeniu antenowym był skierowany pod kątem 90 do ściany zbiornika. Rysunek Rowek na doprowadzeniu antenowym Rowek Doprowadzenie antenowe PARANTANTENNAFEEDER.EPS 2-30

45 Instrukcja Rosemount seria Dokręcić nakrętkę motylkową oraz nakrętkę zabezpieczającą. 9. Adapter należy umieścić na doprowadzeniu antenowym, luźno przykręcając nakrętkę, tak, żeby przetwornik można było ustawić w pionie. Zazwyczaj najkorzystniejsze jest ustawienie anteny pod kątem 0. Czasami jednak, np. gdy produkt jest stały lub w zbiorniku znajdują się obiekty powodujące zakłócające echa, lekkie odchylenie anteny może poprawić osiągi. 10. Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu. Rysunek Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu Górny falowód Przewód falowodu PA_WAVEGUIDETUBE.EPS 11. Ostrożnie umieścić główkę przetwornika na adapterze i ręcznie dokręcić nakrętkę górnego falowodu. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie. Rysunek Montaż przetwornika Nakrętka górnego falowodu Adapter PARANT_PRO_THMOUNT_T30.EPS 2-31

46 Rosemount seria 5600 Instrukcja 12. Główkę przetwornika należy obrócić tak, żeby zamek pokrywy był przesunięty o 90 w stosunku do rowka na doprowadzeniu antenowym. Rysunek Przykład obrócenia główki w celu ograniczenia zakłócających ech Zamek pokrywy BRIDLE_HEADROTATE 13. Mocno docisnąć nakrętkę adaptera, gdyż nieprawidłowe ustawienie główki może spowodować obniżenie jakości pomiarów. Rysunek Końcowe dokręcanie anteny Rowek Doprowadzenie antenowe PARANTANTENNAFEEDER.EPS 14. Kiedy antena zostanie ustawiona w optymalnej pozycji, mocno docisnąć nakrętkę motylkową i nakrętkę zabezpieczającą, a następnie odgiąć podkładkę odginaną. 2-32

47 Instrukcja Rosemount seria 5600 MONTAŻ WYDŁUŻONEJ ANTENY STOŻKOWEJ 1. Antenę i główkę przetwornika należy zamontować w ten sam sposób, jak przetwornik ze standardową anteną stożkową (patrz Montaż anteny stożkowej - uszczelnienie PTFE na str. 2-19). Rysunek Montaż anteny i główki przetwornika Nakrętka Przewód falowodu Tuleja zabezpieczająca Adapter Antena 2. Po zmontowaniu przetwornika ustawić następujące parametry anteny za pomocą oprogramowania służącego do konfiguracji: Długość przyłącza do zbiornika (TCL), Strefa martwa (H). Więcej informacji dotyczących sposobu ustawiania powyższych parametrów dla wydłużonej anteny stożkowej znajduje się na str i str Dodatkowe informacje dotyczące tych parametrów znajdują się w części 5: Konfiguracja. ANTENNA_HEAD_MOUNT Uszczelka 2-33

48 Rosemount seria 5600 Instrukcja Ustawienia przyłącza do zbiornika (TCL) W celu ustawienia długości przyłącza do zbiornika należy użyć jednej z poniższych procedur dla standardowej i niestandardowej wydłużonej anteny stożkowej. Niestandardowa wydłużona antena stożkowa Aby ustawić TCL należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić oprogramowanie konfiguracyjne Radar Master. 2. Z listy typów anten wybrać User Defined (określony przez użytkownika). 3. Wpisać nową wartość TCL. Długość przyłącza do zbiornika (TCL) należy obliczyć w następujący sposób: TCL wydł = TCL stożk + K*(L wydł - L anteny ), Gdzie: TCL wydł = TCL dla wydłużonej anteny stożkowej (patrz tabela 2-7). TCL stożk = domyślna wartość TCL dla standardowej, nie wydłużonej anteny stożkowej. Są różne wartości TCL dla uszczelnienia PTFE i kwarcowego - patrz tabela poniżej. L wydł = zmierzona długość wydłużonej anteny stożkowej. L anteny = długość standardowej, nie wydłużonej anteny stożkowej. K = stała związana ze średnicą anteny. Typ anteny 3-calowa średnica = 68mm 4-calowa średnica = 90mm K L anteny TCL stożk /PTFE TCL stożk /kwarcowe calowa średnica = 138mm Standardowa wydłużona antena stożkowa Wartość TCL wydł dla 20-calowej (500 mm) wydłużonej anteny stożkowej: Tabela 2-7. Standardowa wydłużona antena stożkowa Typ Anteny 3-calowa średnica = 68mm 4-calowa średnica = 90mm TCL wyd³ /PTFE TCL wyd³ /kwarcowe calowa średnica = 138mm 2-34

49 Instrukcja Rosemount seria 5600 Ustawianie strefy martwej Aby ustawić strefę martwą należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić oprogramowanie konfiguracyjne. 2. W polu Hold Off/New wpisać odpowiednią długość strefy martwej. Długość strefy martwej (H) należy obliczyć w następujący sposób: H=0.03 m + L wydł lub (H=1.2 cala + L wydł ) gdzie: L wydł jest dłuością wydłużonej anteny stożkowej Rysunek Wydłużona antena stożkowa Strefa martwa(h) 30 mm, 1,2 cala L wydł CONE_EXTENSION_1B 2-35

50 Rosemount seria 5600 Instrukcja MONTAŻ ANTENY STOŻKOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO PRZEPŁUKIWANIA Rysunek Wymiary anteny stożkowej ze zintegrowanym przyłączem do przepłukiwania 200 (7,87) Połączenie do rurki 400 (15,75) UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) 96 (3,66 (4-calowa stożkowa) 141(5,55) (6-calowa stożkowa) 189 (7,44) (8-calowa stożkowa) 130 (5,12) (4-calowa stożkowa) 240 (9,45) (6-calowa stożkowa) 355 (13,98) (8-calowa stożkowa) 5600_PDS_MS_2C.EPS 1. Kołnierz jest częścią układu antenowego i jest zespawany z anteną stożkową. Układ antenowy należy, wraz z odpowiednią uszczelką, ostrożnie umieścić na otworze wlotowym zbiornika. Rysunek Montaż anteny stożkowej z przyłączami do przepłukiwania na otworze zbiornika Układ antenowy Uszczelka FLUSHING_CONE_ANTENNA 2-36

51 Instrukcja Rosemount seria Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu i upewnić się, że O-ring, który powinien znajdować się na dolnym końcu przewodu falowodu, jest na właściwym miejscu. Rysunek Wsuwanie przewodu falowodu Górny falowód Przewód falowodu O-ring WAVEGUIDE_TUBE 3. Następnie należy zamontować główkę przetwornika i docisnąć nakrętkę. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie. Rysunek Montaż główki przetwornika Nakrętka Górny falowód Tuleja Bolce FLUSHING_ANTENNA_HEAD 2-37

52 Rosemount seria 5600 Instrukcja 4. W celu czyszczenia lub chłodzenia do anteny należy podłączyć rurkę o minimalnej średnicy 0,4 cala (10 mm). Typowe używane substancje to: azot, powietrze, woda lub para. Rysunek Podłączanie rurki do anteny Połączenie do rurki FLUSHING_ANTENNA_CONNECT 2-38

53 Instrukcja Rosemount seria 5600 Część 3 Instalacja elektryczna Środki ostrożności strona 3-1 Przegląd strona 3-2 Przewody strona 3-3 Zasilanie strona 3-3 Uziemienie strona 3-4 Połączenia zewnętrzne strona 3-5 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Procedury i instrukcje zawarte w tym podręczniku mogą wymagać szczególnej ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu obsługującego urządzenie. Informacje związane z bezpieczeństwem są oznaczone ostrzegawczym symbolem ( ). Przed wykonaniem operacji poprzedzonej tym symbolem, należy przeczytać poniższe informacje dotyczące środków ostrożności. Wybuch może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: W obszarze zagrożonym wybuchem należy upewnić się, że załączone certyfikaty są właściwe dla rzeczywistego otoczenia miernika. Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia podłączone do pętli zostały zainstalowane zgodnie z warunkami iskro-bezpieczeństwa lub ognioszczelności. W obszarze zagrożonym wybuchem nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika przy włączonym zasilaniu. Nie stosowanie się do wskazówek dotyczących bezpiecznej instalacji i obsługi może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: Tylko wykwalifikowany personel ma prawo dokonywać instalacji. Sprzętu należy używać tylko zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie ochrona zapewniana przez urządzenie może ulec pogorszeniu. Osobom bez odpowiednich kwalifikacji nie wolno wykonywać żadnych napraw poza obsługą wyszczególnioną w instrukcji. Wysokie napięcie, które może występować na przewodach, może spowodować udar elektryczny: Należy unikać kontaktu z przewodami i zaciskami. Przed przystąpieniem do okablowania radarowego przetwornika poziomu seria 5600, należy upewnić się, że główne zasilanie przetwornika jest wyłączone, a przewody łączące przetwornik z innymi zewnętrznymi źródłami zasilania są odłączone.

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A 00825-0314-4308, wersja AD Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A Skrócona instrukcja uruchomienia OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4792, wersja BB Luty 2014. Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4792, wersja BB Luty 2014. Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496 00825-0114-4792, wersja BB Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496 UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o kryzach kondycjonujących Rosemount 1495. Nie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zblocza zaworowe 305 i 306

Zintegrowane zblocza zaworowe 305 i 306 Zintegrowane zblocza zaworowe 305 i 306 ZBLOCZA ZAWOROWE ROSEMOUNT 305 I 306 CHARAKTERYZUJĄ. SIĘ: Wyjątkowa konstrukcja Coplanar przetworników z rodziny 3051 i 3095 umożliwia bezkołnierzową integrację

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART 00825-0114-4841, wersja BA Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Czujnik przepływu FL2500 Instrukcja instalacji i obsługi

Czujnik przepływu FL2500 Instrukcja instalacji i obsługi Apator Powogaz S.A., ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań, Poland tel.: +48 61 84 18 101, fax: +48 61 84 70 192 www.apator.com Czujnik przepływu FL2500 Instrukcja instalacji i obsługi ISO 9001

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Elektryczny Pomiar Temperatury Karta katalogowa WIKA TE 60.01 Zastoswowanie Odpowiedni do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 00809-0114-4601, wersja AB Lipiec 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Instrukcja bezpieczeństwa. www.rosemount.

Instrukcja obsługi 00809-0114-4601, wersja AB Lipiec 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Instrukcja bezpieczeństwa. www.rosemount. Instrukcja obsługi Lipiec 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Instrukcja bezpieczeństwa www.rosemount.com Instrukcja obsługi Lipiec 2011 Rosemount 9901 Instrukcja bezpieczeństwa Niniejszą instrukcję bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Czujnik przepływu FL1000 Instrukcja instalacji i obsługi

Czujnik przepływu FL1000 Instrukcja instalacji i obsługi Apator Powogaz S.A., ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań, Poland tel.: +48 61 84 18 101, fax: +48 61 84 70 192 www.apator.com Czujnik przepływu FL1000 Instrukcja instalacji i obsługi ISO 9001

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

Falowodowy miernik poziomu z komorami Rosemount 9901

Falowodowy miernik poziomu z komorami Rosemount 9901 Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4601, wersja AA Falowodowy miernik poziomu z komorami Rosemount 9901 Instrukcje montażu dla opcji XC Skrócona instrukcja uruchomienia Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zawory Model Y i YY Zastosowanie Regulacja Instalacja Konserwacja Demontaż grzyba zaworu: Model Y (patrz ilustracja 4)

Instrukcja obsługi Zawory Model Y i YY Zastosowanie Regulacja Instalacja Konserwacja Demontaż grzyba zaworu: Model Y (patrz ilustracja 4) Instrukcja obsługi Model Y i YY Zawory Model Y i YY Zastosowanie Zawory Model Y są trójdrogowymi zaworami z jednym dyskiem wykorzystywanymi w aplikacjach do mieszania mediów. Posiadają dwa niezależne przyłącza

Bardziej szczegółowo

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy. 1 1 Zastosowania... 2 2 Dane techniczne... 2 3 Działanie... 2 4 Montaż... 3 5 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

3 drogowe zawory regulacyjne z serii 24003

3 drogowe zawory regulacyjne z serii 24003 Instrukcja obsługi Zawory regulacyjne 24003 3 drogowe 3 drogowe zawory regulacyjne z serii 24003! OSTRZEŻENIE Ostrzeżenia i uwagi patrz Dodatkowa Instrukcja bezpieczeństwa pracy SSI 1 Instalacja 1. Przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZÓD URZĄDZENIA BOK URZĄDZENIA 297 286 50,8 52,2 Punkt podłączenia wody Grubość umywalki / blatu: max 57 mm, min 3,5 mm Odległość od perlatora do krawędzi urządzenia Max 835,5 / Min 631,5 266 Otwór z

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

AnyTone AT400. Dane techniczne i instrukcja obsługi

AnyTone AT400. Dane techniczne i instrukcja obsługi AnyTone AT400 Dane techniczne i instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie wzmiacniacza AnyTone AT400. Proszę przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania. Spis treści: 1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Sprawozdanie z oceny zagrożenia

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Zastosowania - przemysł spożywczy - do zastosowań w mleczarniach, przy produkcji produktów mleczarskich oraz w browarach.

Zastosowania - przemysł spożywczy - do zastosowań w mleczarniach, przy produkcji produktów mleczarskich oraz w browarach. Sterylne połączenia procesowe, separatory membranowe dla przemysłu spożywczego, biochemicznego i farmaceutycznego, modele przykręcane śrubami 990.18...990.21 Karta danych WIKA DS 99.40 Zastosowania - przemysł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44

INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44 INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44 1 F44 jest przepływomierzem mechanicznym z tarczą precesyjną przeznaczonym do wykonywania pomiarów przepływu oleju napędowego (Diesla) oraz innego medium, o podobnych

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

Programowalny przetwornik temperatury Model Rosemount 144

Programowalny przetwornik temperatury Model Rosemount 144 Gotowe do instalacji rozwiązanie w aplikacjach do monitorowania temperatury stanowiące kompletny punkt pomiarowy (CPS) Większa dokładność pomiarów i niezawodność w stosunku do czujników podłączanych zdalnie

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 1. Przeznaczenie palnika Palnik WK10/D4 jest palnikiem wielodyszowym (14 dyfuzorów) przeznaczonym do wypalania (odkażania) płaskich powierzchni i ścian do określonych

Bardziej szczegółowo

Tuleje wciągane... 975 Tuleje wciskane... 995 Nakrętki łożyskowe... 1007

Tuleje wciągane... 975 Tuleje wciskane... 995 Nakrętki łożyskowe... 1007 Akcesoria łożyskowe Tuleje wciągane... 975 Tuleje wciskane... 995 Nakrętki łożyskowe... 1007 973 Tuleje wciągane Warianty wykonania... 976 Wykonanie podstawowe... 976 Wykonania do montażu i demontażu

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Mechaniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Karta katalogowa WIKA TM 81.01 inne aprobaty patrz strona 8 8 Zastosowanie Przyrządy ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

NetworkAIR Podstawa do Klimatyzacji precyzyjnej Montaż

NetworkAIR Podstawa do Klimatyzacji precyzyjnej Montaż NetworkAIR Podstawa do Klimatyzacji precyzyjnej Montaż Identyfikacja elementów Przesłony powietrzne Stopka Wspornik łączący Kierownica powietrza Regulowane nóżki Przedłużenie kierownicy Cokół Moduł elektryczny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn E5005 ver02 15.02.08

Biuletyn E5005 ver02 15.02.08 Biuletyn E3900 rev07 11.01.07 Biuletyn E5005 ver02 15.02.08 OBUDOWA TRANSFORMATORA ZAPŁONOWEGO SERIA ESA-TRAFO-BOX DANE OGÓLNE Materiał obudowy Materiał ramy Temp. robocza Klasa ochrony Pozycja montażowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH ZAŁOŻENIA budowlane Musi być wystarczająco wytrzymałe podłoże dla występującego nacisku na powierzchnię. Równość podłoża musi odpowiadać minimalnym wymaganiom normy

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu żaluzji (rolet) zewnętrznych zwijanych ANTYWŁAMANIOWYCH

Instrukcja montażu żaluzji (rolet) zewnętrznych zwijanych ANTYWŁAMANIOWYCH Instrukcja montażu żaluzji (rolet) zewnętrznych zwijanych - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

TERMOMETRY MANOMETRYCZNE WSKAZÓWKOWE

TERMOMETRY MANOMETRYCZNE WSKAZÓWKOWE TERMOMETRY MANOMETRYCZNE WSKAZÓWKOWE TGR 100 TGT 100 TGZ 100 TGRO 100 TGR 160 TGT 160 TGZ 160 TGRO 160 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ======================================= 2009 Wyd. 3 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dwuprzewodowy radarowy przetwornik poziomu

Dwuprzewodowy radarowy przetwornik poziomu Karta katalogowa Rosemount seria 5400 Dwuprzewodowy radarowy przetwornik poziomu Przetworniki Rosemount seria 5400 są niezawodnymi dwuprzewodowymi radarowymi przetwornikami poziomu cieczy i zawiesin. Ich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH Kolektory próżniowe sprzedawane przez naszą firmę dostarczane są z systemami mocowania dostosowanymi do umieszczenia w miejscu określonym przez zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF

Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF Korpus złączki (5 Nakrętka 6-kt. (10 Podkładka (9 Podkładka spręż. (8 Komora uszczeln. (11 Pierścień uszczeln. (4 Podkładka (3 Pierścień zacisk.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Napędy wahliwe 2SC5. Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5. Zmiany zastrzeżone!

Napędy wahliwe 2SC5. Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5. Zmiany zastrzeżone! Napędy wahliwe 2SC5 Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5 Wydanie 03.13 Zmiany zastrzeżone! Spis treści Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5 Spis treści Spis treści 1 Podstawowe informacje... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Przetwornik przepływu z systemem płytki oporowej

Przetwornik przepływu z systemem płytki oporowej Przetwornik z systemem płytki oporowej dla cieczy pomiary kontrola analiza Zakresy pomiarowe 1-10 l/min... 360-3600m 3 /h wody Dokładność pomiaru: ±1,5% od wartości końcowej pomiaru Przyłącze: G3/8...G2,

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu Typ SF-6500 dla sprężonego powietrza i gazów.

Miernik przepływu Typ SF-6500 dla sprężonego powietrza i gazów. Miernik przepływu Typ SF-6500 dla sprężonego powietrza i gazów. Zakres pomiarów od 3 l/h do 3000 l/h Kalorymetryczny (termiczny), miernik przepływu, pracujący na zasadzie oddawania ciepła. Cechy ogólne

Bardziej szczegółowo

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Omówienie Data Distribution Cable System to system połączeń o dużej gęstości, przeznaczony do łączenia szaf zawierających urządzenia komputerowe i telekomunikacyjne.

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO WCINKI NA GORĄCO/ ZAWORY DO WCINKI NA GORĄCO

URZĄDZENIE DO WCINKI NA GORĄCO/ ZAWORY DO WCINKI NA GORĄCO 1 URZĄDZENIE DO WCINKI NA GORĄCO/ ZAWORY DO WCINKI NA GORĄCO Instrukcja obsługi urządzenia firmy NAVAL do wycinania otworów, przy używaniu jej wraz z zaworami firmy NAVAL. Wybierz dokładne miejsce, w którym

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bram zwijanych BGR: - w skrzynkach typu SK, SKO-P - na konsolach typu KNB

Instrukcja montażu Bram zwijanych BGR: - w skrzynkach typu SK, SKO-P - na konsolach typu KNB Instrukcja montażu Bram zwijanych BGR: - w skrzynkach typu SK, SKO-P - na konsolach typu KNB - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Beamex PG RĘCZNE POMPKI CIŚNIENIA. Beamex PGXH PGPH PGM PGL PGV

Beamex PG RĘCZNE POMPKI CIŚNIENIA. Beamex PGXH PGPH PGM PGL PGV Beamex PG RĘCZNE POMPKI CIŚNIENIA Beamex PGXH PGPH PGM PGL PGV Pompki Beamex PG to lekkie, przenośne zadajniki ciśnienia do zastosowań w terenie oraz laboratorium. Pompki kalibracyjne PGXH POMPKA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl)

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl) Instrukcja montażu ANTTI M0 3W, WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 08083 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-30 Kanunki, Kuusjoki Tel. +38 77 700 Fax +38 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

z napędem pneumatycznym Zawór procesowy z napędem pneumatycznym DN 15-50 ARI-STEVI AS 350 Napęd pneumatyczny - z gniazdami gwintowanymi

z napędem pneumatycznym Zawór procesowy z napędem pneumatycznym DN 15-50 ARI-STEVI AS 350 Napęd pneumatyczny - z gniazdami gwintowanymi z napędem pneumatycznym Zawór procesowy z napędem pneumatycznym DN 15-50 - z gniazdami gwintowanymi Siłownik tłoczkowy Wymag. ciśn. powietrza zasil. maks. 10 bar Ciśnienie robocze maks. 16 bar Str. 2 Fig.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Zawór bezobsługowy zmiękkim wyłożeniem regulacyjny i do pomiaru przepływu PN 16 DN 3/8" - 2" DN 10-50

Zawór bezobsługowy zmiękkim wyłożeniem regulacyjny i do pomiaru przepływu PN 16 DN 3/8 - 2 DN 10-50 Katalog produktu 7129.1/2-61 BOA-Control R SAR Zawór bezobsługowy zmiękkim wyłożeniem regulacyjny i do pomiaru przepływu z wewnętrznym gwintem ISO7/BS21 PN 16 DN 3/8" - 2" DN 10-50 Zastosowanie Układy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu przełącznicy

Instrukcja montażu przełącznicy Instrukcja montażu przełącznicy Global 19 6U Wrzesień 2013 ver.13.09.01.ph - 1 - 1. Przełącznica Global 4-6 U do szaf 19 lub 21 Przełącznica Global jest przystosowana do montażu w stojakach lub szafach

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetleniowe LED Lumination

Oprawy oświetleniowe LED Lumination GE Lighting Solutions Instrukcja instalacji Oprawy oświetleniowe LED Lumination Podwieszana oprawa LED (seria EP14) Cechy Długi okres trwałości (trwałość znamionowa 50 000 godzin) 5-letnia gwarancja IP30

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do masy i zasilanie. Podłączenie do masy w ramie podwozia WAŻNE!

Podłączenie do masy i zasilanie. Podłączenie do masy w ramie podwozia WAŻNE! Wykonaj wszystkie połączenia do masy zabudowy na ramie podwozia na lewej podłużnicy ramy. Połączenie do masy na prawej podłużnicy ramy spowoduje straty napięcia, ponieważ biegun ujemny podłączany jest

Bardziej szczegółowo

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej.

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej. Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. Zasada działania siatki spiętrzającej oparta jest na teorii Bernoulliego, mówiącej że podczas przepływów płynów

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY

CZUJNIKI TEMPERATURY CZUJNIKI TEMPERATURY Firma FRISKO oferuje czujniki temperatury z następującymi elementami pomiarowymi: -210,, 0,,. Wykonania z innymi elementami pomiarowymi na zapytanie. Do regulatorów produkcji FRISKO

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

AutoDome Junior HD VJR-A3-IC. Instrukcja instalacji

AutoDome Junior HD VJR-A3-IC. Instrukcja instalacji AutoDome Junior HD VJR-A3-IC pl Instrukcja instalacji AutoDome Junior HD Spis treści pl 3 Spis treści 1 Instalacja zestawu do montażu wpuszczanego 4 1.1 Opis 4 1.1.1 Wymagania dodatkowe 4 1.1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Manometr róŝnicowy z magnetycznym tłokiem Model 700.1 oraz z magnetycznym tłokiem i membraną oddzielającą Model 700.

Instrukcja obsługi. Manometr róŝnicowy z magnetycznym tłokiem Model 700.1 oraz z magnetycznym tłokiem i membraną oddzielającą Model 700. Instrukcja obsługi Manometr róŝnicowy z magnetycznym tłokiem Model 700.1 oraz z magnetycznym tłokiem i membraną oddzielającą Model 700.02 PL PL Instrukcja obsługi Modeli 700.01 i 700.02 str. 1-8 Spis treści

Bardziej szczegółowo