Radarowy przetwornik poziomu Rosemount seria 5600

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radarowy przetwornik poziomu Rosemount seria 5600"

Transkrypt

1 Instrukcja Radarowy przetwornik poziomu Rosemount seria 5600 This product is a core component of the PlantWeb digital plant architecture.

2

3 Instrukcja Rosemount seria 5600 Radarowy przetwornik poziomu Rosemount seria 5600 Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy przeczytać instrukcję. Ze względów bezpieczeństwa, a także dla uzyskania optymalnego działania urządzenia, przed rozpoczęciem instalacji, użytkowania lub konserwacji urządzenia należy upewnić się, że całość instrukcji została zrozumiana. W Stanach Zjednoczonych Rosemount Inc. posiada dwie bezpłatne infolinie: Customer Central: (7:00 do 19:00 czasu CST) Pomoc techniczna i zapytania ofertowe. North American Response Center: (24 godziny na dobę obejmuje także Kanadę) Pomoc serwisowa i sprzętowa. Urządzenia opisane w tej instrukcji NIE są skonstruowane do pracy w zastosowaniach nuklearnych. Wykorzystywanie w zastosowaniach nuklearnych urządzeń nie atestowanych może spowodować błędne odczyty. Szczegółowe informacje o urządzeniach przeznaczonych do zastosowań nuklearnych można uzyskać w lokalnym biurze handlowym firmy Emerson Process Management.. Rosemount i logo Rosemount są zastrzeżonymi znakami handlowymi Rosemount Inc. PlantWeb jest zastrzeżonym znakiem towarowym Fisher-Rosemount. HART jest zastrzeżonym znakiem handlowym HART Communication Foundation. Teflon, VITON i Kalrez są zastrzeżonymi znakami towarowymi E.I. du Pont de Nemours & Co. FOUNDATION jest znakiem handlowym Fieldbus Foundation. DeltaV jest znakiem handlowym grupy firm Emerson Process Management. Wszystkie pozostałe znaki należą odpowiednio do właścicieli. Zdjęcie na okładce: 5600_01ad

4

5 Instrukcja , Rev AB Rosemount seria 5600 Spis treści CZĘŚĆ 1 Wstęp CZĘŚĆ 2 Instalacja mechaniczna CZĘŚĆ 3 Instalacja elektryczna Środki ostrożności Przegląd Szczególne wymagania FCC (tylko USA) Serwis Środki ostrożności Wstęp Narzędzia Kołnierze dostarczane przez użytkownika Ogólne wymagania instalacyjne Wymagania instalacyjne dotyczące anteny stożkowej w rurze wewn./komorze rurowej Wymagania instalacyjne dotyczące wydłużonej anteny stożkowej Zasięg pomiarów Montaż anteny prętowej, wersja z kołnierzem Montaż anteny prętowej, wersja gwintowana Montaż anteny stożkowej - uszczelnienie PTFE Montaż anteny z izolacją procesową Montaż anteny stożkowej w rurze wewn./komorze rurowej Montaż anteny parabolicznej Montaż wydłużonej anteny stożkowej Montaż anteny stożkowej z przyłączami do przepłukiwania Środki ostrożności Przegląd Przewody Zasilanie Uziemienie Połączenia zewnętrzne Podłączanie przyrządów HART Podłączanie wyświetlacza Pomiary temperatury

6 Rosemount seria 5600 Instrukcja CZĘŚĆ 4 Obsługa CZĘŚĆ 5 Konfiguracja CZĘŚĆ 6 Serwis i usuwanie problemów Środki ostrożności Przegląd AMS Oprogramowanie konfiguracyjne Radar Master Instalacja Główne ikony konfiguracji Ręczny komunikator HART skróty klawiszowe Przestawianie pętli na sterowanie ręczne Połączenia Używanie komunikatora HART Przykładowa konfiguracja poziomu Wyświetlacz Rosemount Obsługa Przeglądanie danych dotyczących poziomu Ustawienia wyświetlacza Instalacja przetwornika Rosemount Środki ostrożności Przegląd Podstawowa konfiguracja Zaawansowana konfiguracja Antena Geometria zbiornika Zaawansowana konfiguracja geometrii zbiornika Wyjście analogowe Warunki procesowe Pomiar temperatury Obliczanie objętości Funkcje zaawansowane Wykrywanie zakłócających ech Wykrywanie echa dna Wykrywanie pełnego zbiornika Wykrywanie pustego zbiornika Szukanie powierzchni Filtracja Przegląd Tabela usuwania problemów Obsługa przy użyciu wyświetlacza Rosemount Aktualizacje po instalacji Połączenie przez Sensor Bus Port treść-2

7 Instrukcja Rosemount seria 5600 ZAŁĄCZNIK A Informacje dodatkowe ZAŁĄCZNIK B Certyfikaty Dane techniczne A-1 Ogólne A-1 Pomiary A-2 Wyświetlacz/konfiguracja A-2 Elektryczne A-3 Mechaniczne A-5 Środowisko A-6 Rysunki z wymiarami A-7 Informacje dotyczące zamawiania A-11 Zatwierdzone zakłady produkcyjne B-1 Dyrektywy Unii Europejskiej B-1 Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 a europejska dyrektywa ATEX B-1 Wyświetlacz 2210 a europejska dyrektywa ATEX B-4 Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem B-5 Przetwornik seria B-5 Wyświetlacz B-7 ZAŁĄCZNIK C Rysunki wg certyfikatu treść-3

8 Rosemount seria 5600 Instrukcja treść-4

9 Instrukcja Rosemount seria 5600 Część 1 Wstęp Środki ostrożności strona 1-1 Przegląd strona 1-2 Szczególne wymagania FCC (tylko USA) strona 1-6 Serwis strona 1-6 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Procedury i instrukcje zawarte w tym podręczniku mogą wymagać szczególnej ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu obsługującego urządzenie. Informacje związane z bezpieczeństwem są oznaczone ostrzegawczym symbolem ( ). Przed wykonaniem operacji poprzedzonej tym symbolem, należy przeczytać informacje dotyczące środków ostrożności, znajdujące się na początku rozdziału. Wybuch może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: W obszarze zagrożonym wybuchem należy upewnić się, że załączone certyfikaty są właściwe dla rzeczywistego otoczenia miernika. Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia podłączone do pętli zostały zainstalowane zgodnie z warunkami iskro-bezpieczeństwa lub ognioszczelności. Nie stosowanie się do wskazówek dotyczących bezpiecznej instalacji i obsługi może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: Tylko wykwalifikowany personel ma prawo dokonywać instalacji. Sprzętu należy używać tylko zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie ochrona zapewniana przez urządzenie może ulec pogorszeniu. Osobom bez odpowiednich kwalifikacji nie wolno wykonywać żadnych napraw poza obsługą wyszczególnioną w instrukcji. Ten produkt jest urządzeniem elektrycznym, więc w obszarze zagrożonym wybuchem musi być instalowany zgodnie z wymaganiami certyfikatu EC Type Examination Certificate. Instalacja i konserwacja urządzenia muszą być zgodne z odpowiednimi międzynarodowymi, państwowymi i lokalnymi standardami i warunkami iskro-bezpieczeństwa oraz instrukcjami zawartymi w tym podręczniku. Dostęp do elektroniki jest zabroniony podczas działania urządzenia.

10 Rosemount seria 5600 Instrukcja PRZEGLĄD Instrukcja ta zawiera informacje dotyczące mechanicznej i elektrycznej instalacji radarowego przetwornika poziomu seria 5600, a także jego uruchomienia i konfiguracji. Książka ta ma służyć jako przewodnik do instalacji i obsługi radarowego przetwornika poziomu serii Nie zawiera ona instrukcji związanych z serwisem urządzenia, takich jak wymiana płytek montażowych lub wewnętrznego oprogramowania. Część 2: Instalacja mechaniczna Instrukcje dotyczące instalacji mechanicznej Część 3: Instalacja elektryczna Instrukcje dotyczące instalacji elektrycznej Część 4: Obsługa Techniki obsługi i konserwacji (tylko protokół HART). Protokół Fieldbus - patrz podręcznik Fieldbusa dla radarowego przetwornika poziomu seria 5600 (dokument nr ). Część 5: Konfiguracja Rozruch przy oddawaniu do eksploatacji i obsługa Funkcje oprogramowania Parametry konfiguracji Zmienne online Część 6: Serwis i usuwanie problemów Techniki rozwiązywania najczęściej pojawiających się problemów w obsłudze (tylko protokół HART). Protokół Fieldbus - patrz podręcznik Fieldbusa dla radarowego przetwornika poziomu seria 5600 (dokument nr ). Załącznik A: Informacje dodatkowe Parametry Rysunki z wymiarami Informacje dotyczące zamówień (protokoły HART i Fieldbus) Załącznik B: Certyfikaty Informacje dotyczące iskro-bezpieczeństwa Europejska dyrektywa ATEX Załącznik C: Rysunki wg certyfikatu Rysunki wg certyfikatu dla protokołów HART i Fieldbus 1-2

11 Instrukcja Rosemount seria 5600 Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 jest dobrym narzędziem do bezkontaktowych pomiarów poziomu w zbiornikach procesowych, magazynowych lub innych. Został zaprojektowany do łatwej instalacji i obsługi nie wymagającej konserwacji. Specjalnie zaprojektowany pakiet oprogramowania Radar Master umożliwia konfigurację i udostępnia funkcje serwisowe. Zapewnia on także funkcje prezentacji danych pomiarowych. Przy zastosowaniu technologii HART można konfigurować i monitorować dane pomiarowe poprzez ręczny komunikator lub komputer klasy PC. Rysunek 1-1. Integracja systemu przy pomocy ręcznego komunikatora 4-20 ma/hart Oddzielny wyświetlacz (opcjonalnie) Ręczny komunikator Modem HART Układ sterowania PC z oprogramowaniem Radar Master do konfiguracji W systemach autonomicznych lub jako uzupełnienie dla PC lub układu sterowania można monitorować dane dotyczące poziomu za pomocą jednego lub dwóch wyjść analogowych, w zależności od konfiguracji sprzętu. Radarowy przetwornik poziomu Rosemount 5600 można dodatkowo wyposażyć w łatwy w użyciu panel wyświetlacza Rosemount Zapewnia on zasadniczo taką samą funkcjonalność jak pakiet Radar Master. Cztery klawisze dają dostęp do konfiguracji, procedur serwisowych i monitorowania poziomu. Rozmieszczenie informacji dotyczących protokołu Fieldbus można znaleźć w tabeli 1-1. Ta instrukcja ( ) dotyczy tylko protokołu HART. Tabela 1-1. Lokalizacja informacji dotyczących protokołów HART i FOUNDATION fieldbus Dział HART Fieldbus Instalacja Konfiguracja Obsługa i konserwacja Usuwanie problemów Informacje dodatkowe Certyfikaty /PDS/BILD_1.EPS 1-3

12 Rosemount seria 5600 Instrukcja Zasada działania Poziom produktu w zbiorniku mierzony jest za pomocą sygnału radarowego, wysyłanego z anteny na szczycie zbiornika. Sygnał radarowy odbity od powierzchni produktu jest odbierany przez antenę. Sygnał charakteryzuje się zmienną czestotliwością, więc echo ma odrobinę inną częstotliwość niż nadawany w danym momencie sygnał. Różnica częstotliwości jest proporcjonalna do odległości od powierzchni produktu i może być dokładnie obliczona. Metoda ta nosi nazwę FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave - Fali Ciągłej o Modulacji Częstotliwościowej) i jest wykorzystywana we wszystkich radarowych przetwornikach wysokiej jakości. Rysunek 1-2. Fala ciągła o modulowanej częstotliwości Wysyłany f f max f 1 f 0 f min Częstotliwość (GHz) Odbijany f t d Czas t 0 t t 1 Metoda FMCW oparta jest na okresowej ciągłej zmianie częstotliwości. d f 1 f _PDS_FMCW.EPS 1-4

13 Instrukcja Rosemount seria 5600 Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 wysyła w kierunku powierzchni produktu sygnał mikrofalowy o stale zmieniającej się częstotliwości. Kiedy odbity sygnał powraca do anteny, miesza się z sygnałem wychodzącym. Ponieważ przetwornik stale zmienia częstotliwość nadawanego sygnału i fala odbita przychodzi z pewnym opóźnieniem, istnieje różnica między częstotliwością sygnału nadawanego, a powracającego po odbiciu. W przetworniku następuje mieszanie obydwu sygnałów, czego wynikiem jest sygnał o niskiej częstotliwości, proporcjonalnej do odległości od powierzchni produktu. Sygnał ten może być zmierzony bardzo dokładnie, co pozwala na szybkie, pewne i dokładne pomiary poziomu. Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 wykorzystuje mikrofale w celu zmniejszenia wrażliwości na opary, pianę i zanieczyszczenie anteny. Wiązka radarowa jest wąska, co minimalizuje wpływ ścian zbiornika i innych obiektów na wyniki pomiaru. Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 wykorzystuje szybką transformatę Fouriera (Fast Fourier Transformation - FFT), która jest dobrze znaną techniką przetwarzania sygnałów i pozwala na uzyskanie pełnego spektrum częstotliwości wszystkich ech w zbiorniku. Spośród tych ech wybierana jest fala odbita od powierzchni produktu. FFT w połączeniu z procedurą do rozróżniania ech Echofixer umożliwia pomiary w zbiornikach z mieszadłami i innymi obiektami utrudniającymi pomiary. Echofixer pozwala dopasować pomiary (adaptacja) do różnych sytuacji, dzięki wykorzystaniu informacji z poprzednich pomiarów. 1-5

14 Rosemount seria 5600 Instrukcja SZCZEGÓLNE WYMAGANIA FCC (TYLKO USA) SERWIS To urządzenie działa zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwych interferencji, (2) musi akceptować wszelkie interferencje, w tym te wywołujące działania nieporządane. Model Rosemount 5600 generuje i wykorzystuje fale radiowe. Jeżeli nie jest odpowiednio (w ścisłej zgodzie z instrukcją producenta) instalowany i użytkowany, może naruszyć przepisy FCC dotyczące emisji częstotliwości radiowych. Ten certyfikat nie obejmuje instalacji na niemetalowych zbiornikach, zbiornikach otwartych oraz z pływającym dachem itp. Taka instalacja wymaga licencji Part 90 site-licence. W takim wypadku pomocy przy uzyskaniu licencji udzieli lokalny przedstawiciel firmy Emerson Process Management. Jeżeli istnieją powody by sądzić, że radarowy przetwornik poziomu Rosemount 5600 może wymagać oddania do serwisu, należy skontaktować się ze specjalistą ds. pomiarów poziomu w biurze obsługi klienta firmy Rosemount ( ) lub w lokalnym biurze przedstawicielskim. Pomoże on ustalić najlepszą metodę postępowania w danej sytuacji. UWAGA Większość problemów z radarem, które mogą się pojawić w instalacji, jest związana z aplikacją i dlatego najłatwiej można je rozwiązać na miejscu. Przedstawiciel organizujący zwrot do serwisu poprosi o podanie modelu i numerów seryjnych urządzenia i dostarczy numer zwrotny RMA. Poprosi też o podanie rodzaju substancji procesowych, z którymi radar miał styczność. Jeżeli radar miał styczność z substancjami niebezpiecznymi, należy dostarczyć kopie dokumentu MSDS (Material Safety Data Sheet). Przedstawiciel organizujący zwrot poda dodatkowe informacje i procedury konieczne do zwrotu urządzenia wystawionego na działanie niebezpiecznych substancji. Części zamienne Stosowanie innych niż wymagane części zamiennych do napraw może obniżyć bezpieczeństwo i nie jest dozwolone w żadnym wypadku. 1-6

15 Instrukcja Rosemount seria 5600 Część 2 Instalacja mechaniczna Montaż anteny prętowej - wersja z kołnierzem strona 2-12 Montaż anteny prętowej - wersja gwintowana strona 2-16 Montaż anteny stożkowej - uszczelnienie PTFE strona 2-19 Montaż anteny z izolacją procesową strona 2-22 Montaż anteny stożkowej na rurze wewn./kom. rurowej... strona 2-25 Monteż anteny parabolicznej strona 2-27 Montaż wydłużonej anteny stożkowej strona 2-33 Montaż anteny stożkowej z przyłączami do przepłukiwania.strona 2-36 Środki ostrożności Procedury i instrukcje zawarte w tym podręczniku mogą wymagać szczególnej ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu obsługującego urządzenie. Informacje związane z bezpieczeństwem są oznaczone ostrzegawczym symbolem ( ). Przed wykonaniem operacji poprzedzonej tym symbolem należy przeczytać informacje dotyczące środków ostrożności, znajdujące się na początku rozdziału. Wybuch może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: W obszarze zagrożonym wybuchem nazleży upewnić się, że załączone certyfikaty są właściwe dla rzeczywistego otoczenia miernika. Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem, należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia podłączone do pętli zostały zainstalowane zgodnie z warunkami iskro-bezpieczeństwa lub ognioszczelności. Nie stosowanie się do wskazówek dotyczących bezpiecznej instalacji i obsługi może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała Tylko wykwalifikowany personel ma prawo dokonywać instalacji. Sprzętu należy używać tylko zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie ochrona zapewniana przez urządzenie może ulec pogorszeniu. Osobom bez odpowiednich kwalifikacji nie wolno wykonywać żadnych napraw poza obsługą wyszczególnioną w instrukcji.

16 Rosemount seria 5600 Instrukcja Ten produkt jest urządzeniem elektrycznym, więc w obszarze zagrożonym wybuchem musi byc instalowany zgodnie z wymaganiami certyfikatu EC Type Examination Certificate. Instalacja i konserwacja urządzenia muszą być zgodne z odpowiednimi międzynarodowymi, państwowymi i lokalnymi standardami i warunkami iskro-bezpieczeństwa oraz z instrukcjami zawartymi w tym podręczniku. Dostęp do elektroniki podczas działania urządzenia jest zabroniony. Wstęp Narzędzia Kołnierze dostarczone przez użytkownika Ogólne wymagania instalacyjne Ten rozdział opisuje instalację mechaniczną. Należy zacząć od przeczytania ogólnych wymagań instalacyjnych dla anteny, w tym wymagań dotyczących zamocowania, oraz wolnej przestrzeni. Istnieją szczególne wymagania w przypadku instalacji stożkowej anteny w rurze wewnętrznej/komorze rurowej lub wydłużonej anteny stożkowej. Rozdział ten zakończony jest instrukcjami montażu dla wszystkich typów anten. Do instalacji przetwornika poziomu seria 5600 potrzebne są następujące narzędzia: Śrubokręt Klucz nastawny Klucz do śrub z wpustem sześciokątnym w główce Szczypce - napinacz do zabezpieczeń Klucz z pazurem do nakrętek z wpustem na obwodzie Prostota konstrukcji przykołnierzowych na zbiorniku pozwala na użycie kołnierza dostarczonego przez użytkownika. Przewiercenie otworu w ślepym kołnierzu może spowodować obniżenie jego wytrzymałości na ciśnienie. W takim wypadku należy zmienić oznaczenie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia. Należy ustawić przetwornik w taki sposób, by mikrofale rozchodziły się bez zakłóceń wywołanych przez ściany zbiornika. W celu uzyskania optymalnego działania należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia: Starać się ustawić antenę w taki sposób, by wiązka nie napotykała na przeszkody. Zamontować przetwornik z dala od rur wlotowych wywołujących wzburzenie powierzchni. Wybrać możliwie dużą antenę, by zapewnić maksymalną czułość. Zaleca się by antena wystawała poza krawędź wlotu do zbiornika w celu uzyskania jak najdokładniejszych pomiarów. Patrz rysunek 2-2. Wymagania dotyczące zamocowania Aby zapewnić niezakłócone rozchodzenie się mikrofal, wymiary dotyczące mocowania powinny być utrzymane w granicach określonych poniżej dla każdej z anten. 2-2

17 Instrukcja Rosemount seria 5600 Rysunek 2-1. Wymagania dotyczące zamocowania, patrz tabela 2-1 L max SOCKET_REQUIREMENT Ø min Tabela 2-1. Wymagania dotyczące zamocowania Antena L max mm (cale) Średnica min mm (cale) Prętowa 300 (11,8) 42 (1,65) Stożkowa 3 calowa. 245 (9,6) 75 (2,9) Stożkowa 4 calowa. 300 (11,8) 98 (3,8) Stożkowa 6 calowa. 410 (16,1) 146 (5,7) Stożkowa 8 calowa. 525 (20,6) 194 (7,6) Paraboliczna 600 (23,6) 500 (19,7) Z izolacją procesową, 4 calowa. 300 (11,8) 100 (3,9) Z izolacją procesową, 6 calowa. 300 (11,8) 150 (5,9) Wydłużona stożkowa, 3 calowa. 495 (19,5) 75 (3,0) Wydłużona stożkowa 4 calowa. 495 (19,5) 98 (3,9) Wydłużona stożkowa 6 calowa. 495 (19,5) 146 (5,8) Stożkowa z przyłączami do przepłukiwania 4 calowa. Stożkowa z przyłączami do przepłukiwania, 6 calowa. Stożkowa z przyłączami do przepłukiwania, 8 calowa. 300 (11,8) 98 (3,9) 410 (16,1) 146 (5,8) 525 (20,7) 194 (7,6) Rysunek 2-2. Końcówka anteny poza krawędzią wlotu do zbiornika SOCKET_REQ 2-3

18 Rosemount seria 5600 Instrukcja Wymagania dotyczące wolnej przestrzeni Rysunek 2-3. Wymagania dotyczące wolnej przestrzeni, patrz tabela 2-2 A B C D FREESPACE_V2 Tabela 2-2. Wymagania dotyczące wolnej przestrzeni A. A.Przestrzeń konieczna do obsługi Odległość mm (cale) Wszystkie anteny 550 (22) B. Wysokość konieczna do obsługi Antena Odległość mm (cale) Prętowa 700 (27) Stożkowa, wydłużona stożkowa, z przyłączami 650 (25) do przepłukiwania Z izolacją procesową 800 (31) Paraboliczna 700 (27) C. Odchylenie od pionu Antena Maksymalny kąt Prętowa 3 Stożkowa 1 Z izolacją procesową 3 Paraboliczna 2 D. Minimalna odległośc od ścian zbiornika (1) Antena Odległość mm (cale) Prętowa 300 (12) Stożkowa 600 (24) Z izolacją procesową 600 (24) Paraboliczna 600 (24) (1) Urządzenie można zamontować bliżej ścian zbiornika, jeśi dopuszcza się mniejszą dokładność. 2-4

19 Instrukcja Rosemount seria 5600 Skupienie wiązki Rysunek 2-4. Kąt skupienia wiązki, patrz tabela 2-3 Kąt skupienia wiązki Tabela 2-3. Kąt skupienia wiązki Kąt skupienia Antena wiązki Stożkowa 3 cale 25 Prętowa/Stożkowa 4 calowa/z 21 izolacją procesową 4 calowa Stożkowa 6 calowa/ z izolacją 18 procesową 6 calowa Stożkowa 8 calowa 15 Paraboliczna 10 BILD_24 Rysunek 2-5. Odległość a szerokość strumienia, patrz tabela 2-4 5m Odległość 10m 15m 20m BEAMAREA Tabela 2-4. Odległość a szerokość strumienia Specjalne wymagania dotyczące anten i odległości Instalacja na rurze Patrz str. 2-6 i str Instalacja wydłużonej anteny stożkowej Patrz str. 2-8 i str Średnica wiązki w różnych odległościach od kołnierza, m (stopy) 5 m 10 m 15 m 20 m Antena (16 stóp) (33 stopy) (49 stóp) (66 stóp) Stożkowa 3 calowa 2,2 (7,2) 4,4 (14) 6,7 (22) 8,9 (29) Prętowa/Stożkowa 4calowa/ 1,9 (6,2) 3,7 (12) 5,6 (18) 7,4 (24) z izolacją procesową 4 calowa Stożkowa 6 calowa/ 1,6 (5,2) 3,1 (10) 4,7 (15) 6,3 (24) z izolacją procesową 6 calowa Stożkowa 8 calowa 1,0 (3,3) 2,4 (7,9) 3,9 (13) 5,2 (17) Paraboliczna 3,0 (0,9) 5,6 (1,7) 8,5 (2,6) 11 (3,5) 2-5

20 Rosemount seria 5600 Instrukcja Wymagania instalacyjne dotyczące anteny stożkowej w rurze wewnętrznej/komorze rurowej Radarowy przetwornik poziomu Seria 5600 nadaje się do pomiarów w komorach rurowych. Zdolność do cyfrowego przetwarzania sygnałów umożliwia pomiary nawet przy istnieniu kilku rur doprowadzających. Rysunek 2-6. Przykładowy montaż na komorze rurowej 20,03 Montaż na rurze wewnętrznej lub komorze rurowej jest zalecany przy zbiornikach z płynnym gazem, którego powierzchnia jest wyjątkowo wzburzona. Użycie rury zmniejsza wpływ piany i wzburzenia powierzchni na pomiary. 1. 3, 4 i 6-calowe anteny są zaprojektowane tak, by pasowały do odpowiednich rur. Odległość pomiędzy wylotem anteny a rurą nie może przekroczyć 10 mm (0,4 cala). W przypadku rur wewnętrznych z małymi lub bez rur doprowadzających, odstęp ten nie ma wpływu na pomiary. Rysunek , 4, i 6-calowa antena stożkowa - odległość pomiędzy rurą a anteną max 10 mm (0,4 cala) 20,07_MAX10MM_01 2-6

21 Instrukcja Rosemount seria W przypadku rur z rurami doprowadzającymi rzędu 3 cali lub większymi, a także rur, gdzie spodziewane jest duże zanieczyszczenie, antena powinna zostać dopasowana w celu uzyskania optymalnego działania. W takim wypadku należy wykonać następujące czynności: a. Zmierzyć wewnętrzną średnicę rury. b. Przyciąć antenę stożkową tak, by pasowała do rury. c. Upewnić się, że odległość pomiędzy anteną i rurą jest mniejsza niż 10 mm. Informacje o fabrycznie przycinanych antenach można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Emerson Process Management. Rysunek calowe lub większe rury z rurami doprowadzającymi max 1 mm (0,04 cala) 2-calowe lub większe rury z rurami doprowadzającymi 20,07_MAX1MM 2-7

22 Rosemount seria 5600 Instrukcja Wymagania instalacyjne dotyczące wydłużonej anteny stożkowej Rysunek 2-9. Wymiary wydłużonej anteny stożkowej 200 (7,87) 400 (15,75) 500 (19,69) UWAGI Kąt 15 Inne długości wydłużonej anteny stożkowej dostępne na zamówienie. Należy skontaktować się z dostawcą. Wymiary podane w mm (calach). 70 (2,76) (3-calowy) 93 (3,66) (4-calowy) 141 (5,55) (6-calowy) 5600_PDS_MS_2BB.EPS Wydłużona antena stożkowa jest odpowiednia do zbiorników o długich otworach wlotowych lub zbiorników, w których powinno się unikać pomiarów w pobliżu otworu wlotowego. Wydłużonej anteny stożkowej nalezy użyć, jeśli: otwór wlotowy jest wysoki, patrz rysunek 2-10: antena ANSI 3 dla otworów wlotowych wyższych niż 250 mm, antena ANSI 4 dla otworów wlotowych wyższych niż 300 mm, antena ANSI 6 dla otworów wlotowych wyższych niż 400 mm, w pobliżu otworu zbiornika znajdują się przeszkody, patrz rysunek 2-11 lub wewnętrzna powierzchnia otworu wlotowego nie jest gładka lub istnieje różnica w wysokości po przeciwnych stronach otworu wlotowego, patrz rysunek

23 Instrukcja Rosemount seria 5600 Rysunek Przykład wysokiego otworu wlotowego Rysunek Przykład przeszkody w pobliżu otworu wlotowego zbiornika TANK_INSULATED TANK_UNDERGROUND Rysunek Przykładowe kłopotliwe powierzchnie Rdza lub osad Różnica wysokości Złe spawy 5600/ROUGH_SURFACES 2-9

24 Rosemount seria 5600 Instrukcja Rysunek Całkowita odległość pomiędzy kołnierzem a poziomem cieczy A minimum 20 mm (0,8 cala) 15 maksymalny poziom min. 30 mm (1,2 cala) 20,04 1. Zmierzyć całkowitą odległość A między kołnierzem a maksymalnym poziomem płynu. 2. Standardowa długość wydłużonej anteny stożkowej wynosi 500 mm (20 cali). Jeżeli A jest mniejsze niż 500 mm (20 cali), stożek można przyciąć. Ze względu na skośne zakończenie anteny kierunek wiązki radarowej jest nieco przesunięty w stronę krótszej strony stożka. Jeżeli w pobliżu znajdują się obiekty, które mogłyby wywołać zakłócające echo, antena powinna zostać ustawiona w taki sposób, by te obiekty nie powodowały interferencji. Krótsza strona powinna być zwrócona w stronę, gdzie nie ma obiektów mogących powodować zakłócenia. 2-10

25 Instrukcja Rosemount seria 5600 Zasięg pomiarów Tabela 2-5. Rodzaje płynów Diagramy poniżej przedstawiają wpływ typu anteny, stałej dielektrycznej płynu (ε r ) i warunków procesu na zasięg pomiarów. Dla uzyskania optymalnego działania maksymalna odległość pomiarów powinna utrzymywać się w zakresie oznaczonym na diagramie kolorem ciemniejszym. Podane wartości dotyczą pomiarów dla swobodnego rozchodzenia się fali bez rur wewnętrznych (komór rurowych). W przypadku płynów o ε r mniejszym niż 1,9, jak np. skroplone gazy, doradza się użycia anteny o średnicy co najmniej 8 cali przy pomiarach dla swobodnego rozchodzenia się fali. Wtedy typowy zasięg pomiaru przy spokojnej powierzchni płynu wynosi 15 m. W celu zwiększenia zasięgu pomiarów w zbiornikach ze wzburzoną powierzchnią cieczy można użyć rury wewnętrznej. Przy wzburzonej powierzchni cieczy o ε r mniejszym niż 1,9 typowy zasięg pomiarów przetwornika zamontowanego na rurze wewnętrznej wynosi m. a Ropa naftowa, benzyna i inne węglowodory i substancje ropopochodne (stała dielektryczna ε r = ) b Alkohole, stężone kwasy, organiczne rozpuszczalniki, mieszaniny ropy naftowej z wodą i aceton (ε r =4.0-10) c Ciecze przewodzące prąd, np. roztwory wodne, rozcieńczone kwasy i zasady (ε r > 10) Rysunek Zastosowania przy spokojnej powierzchni płynu (1) 3 Stożkowa 4 z izolacją procesową 6 z izolacją procesową Prętowa/ 4 Stożkowa 6 Stożkowa 8 Stożkowa Paraboliczna 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 5600-OC_1AA Rysunek Zastosowania, w których płyn jest lekko wzburzony (1) 4 z izolacją 6 z izolacją Prętowa/ 3 Stożkowa procesową procesową 4 Stożkowae 6 Stożkowa 8 Stożkowa Paraboliczna 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 164 (50) 164 (50) 164 (50) 164 (50) 164 (50) 164 (50) 5600-OC_2AB Rysunek Zastosowania, w których powierzchnia płynu jest wzburzona (1) 4 z izolacją 6 z izolacją Prętowa/ 3 Stożkowa procesową procesową 4 Stożkowa 6 Stożkowa 8 Stożkowa Paraboliczna 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) Uwaga: Nie doradza się użycia 4- lub 6-calowych anten z izolacją procesową przy wzburzonym płynie 5600-OC_3AA (1) Zasięg pomiarów w stopach (m). 2-11

26 Rosemount seria 5600 Instrukcja MONTAŻ ANTENY PRĘTOWEJ - WERSJA Z KOŁNIERZEM Rysunek Wymiary anteny prętowej - wersja z kołnierzem 200 (7,87) 400 (15,75) Plakietka identyfikacyjna anteny UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) Długość części nieaktywnej 100 (3,94) lub długość części nieaktywnej 250 (9,84) 300 (11,81) ROD_MOUNT_DIMENSIONS 1. Kołnierz należy zamontować na płycie anteny prętowej i upewnić się, że spodnia strona kołnierza jest płaska i że wszystkie części są czyste i suche. Rysunek Montaż kołnierza ROD_MOUNT_FLANGE 2-12

27 Instrukcja Rosemount seria Kołnierz należy zamocować przy pomocy nakrętki mocującej i upewnić się, że nakrętka ściśle przylega do kołnierza. Rysunek Kołnierz należy zamocować przy pomocy nakrętki mocującej Nakrętka mocująca ROD_MOUNT_NUT 3. Adapter należy zamontować na końcu tulei izolującej. Rysunek Montowanie adaptera Pierścień blokujący Tuleja izolująca Adapter O-ring Falowód ROD_MOUNT_APDATER 2-13

28 Rosemount seria 5600 Instrukcja 4. Adapter należy zamocować przy pomocy pierścienia blokującego. Rysunek Adapter należy zamocować przy pomocy pierścienia blokującego Pierścień blokujący ROD_MOUNT_RING 5. Należy ostrożnie umieścić kołnierz i antenę prętową na otworze wlotowym zbiornika, wkładając w środek odpowiednią uszczelkę, a następnie docisnąć śruby i nakrętki. Rysunek Kołnierz i antenę prętową należy zamontować na otworze wlotowym zbiornika ROD_MOUNT.EPS Uszczelka 2-14

29 Instrukcja Rosemount seria Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu i upewnić się, że O-ring, który powinien znajdować się na dolnym końcu przewodu falowodu, jest na właściwym miejscu. Rysunek Montaż główki przetwornika Górny falowód WAVEGUIDE_TUBE.EPS Przewód falowodu O-ring 7. Na kołnierzu należy umieścić rękaw ochronny, następnie zamontować główkę przetwornika i docisnąć nakrętkę. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie. Rysunek Zakończona instalacja mechaniczna TH40HEAD_NOZZLE.EPS 8. Należy przejść do instalacji elektrycznej. 2-15

30 Rosemount seria 5600 Instrukcja MONTAŻ ANTENY PRĘTOWEJ - WERSJA GWINTOWANA Rysunek Wymiary anteny prętowej - wersja gwintowana 200 (7,87) 400 (15,75) UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) Długość części nieaktywnej 100 (3,94) lub długość części nieaktywnej 250 (9,84) 300 (11,81) 5600/ AA.EPS 1. Należy ostrożnie umieścić antenę prętową w gwintowanym otworze zbiornika i wkręcić. UWAGA W przypadku zastosowania adapterów z gwintami NPT, połączenia ciśnieniowe mogą wymagać uszczelnienia. 2-16

31 Instrukcja Rosemount seria 5600 Rysunek Montaż anteny prętowej Plakietka identyfikacyjna anteny Uszczelka dla gwintu typu BSP (G) ROD_MOUNT_BSP.EPS 2. Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu i upewnić się, że O-ring, który powinien znajdować się na dolnym końcu przewodu falowodu, jest na właściwym miejscu. Rysunek Montaż główki przetwornika Górny falowód Przewód falowodu O-ring WAVEGUIDE_TUBE.EPS 3. Na końcówce anteny, umieszczonej w otworze wlotowym, należy umieścić tulejkę ochronną, następnie zamontować główkę przetwornika i docisnąć nakrętkę. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie. 2-17

32 Rosemount seria 5600 Instrukcja Rysunek Zakończona instalacja mechaniczna TH40HEAD_NOZZLE_BSP.EPS 4. Należy przejść do instalacji elektrycznej. 2-18

33 Instrukcja Rosemount seria 5600 MONTAŻ ANTENY STOŻKOWEJ - USZCZELNIENIE PTFE Rysunek Wymiary anteny stożkowej 200 (7,87) Skrzynka połączeniowa 400 (15,75) 95 (3,74) (3-calowy stożek) 150 (5,91) (4-calowy stożek) 260 (10,24) (6-calowy stożek) 370 (14,57) (8-calowy stożek) UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) 70 (2,76)(3-calowy stożek) 93 (3,66) (4-calowy stożek) 141 (5,55) (6-calowy stożek) 189 (7,44) (8-calowy stożek) 1. Kołnierz należy zamontować na płytce anteny stożkowej i upewnić się, że spodnia strona kołnierza jest płaska i że wszystkie części są czyste i suche. Rysunek Montaż kołnierza Plakietka identyfikacyjna anteny FLANGE_MOUNT_PTFE_50% 2-19

34 Rosemount seria 5600 Instrukcja 2. Kołnierz należy zamocować przy pomocy nakrętki mocującej i upewnić się, że nakrętka ściśle przylega do kołnierza. Rysunek Kołnierz należy zamocować przy pomocy nakrętki mocującej CONE_FLANGE_ASSY_PTFE_50% 3. Adapter należy zamontować na końcu tulei izolującej. Rysunek Montowanie adaptera Pierścień mocujący Adapter O-ring Adapter - widok z góry Falowód Tuleja izolująca ADAPTER_TOPVIEW, ADAPTER_MOUNT_PTFE 4. Adapter należy zamocować przy pomocy pierścienia zabezpieczającego. Rysunek Adapter należy zamocować przy pomocy pierścienia zabezpieczającego Pierścień mocujący ADAPTER_LOCKRING_PTFE 2-20

35 Instrukcja Rosemount seria Należy ostrożnie umieścić kołnierz i antenę stożkową na otworze wlotowym zbiornika. 6. I docisnąć przy pomocy śrub i nakrętek. Rysunek Kołnierz i antenę stożkową należy zamontować na otworze wlotowym zbiornika Uszczelka 7. Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu i upewnić się, że uszczelka, która powinna znajdować się na dolnym końcu przewodu falowodu, jest na właściwym miejscu. CONETANK_PTFE.EPS Rysunek Montaż główki przetwornika Górny falowód WAVEGUIDE_TUBE Przewód falowodu O-ring 2-21

36 Rosemount seria 5600 Instrukcja 8. Na kołnierzu należy umieścić zabezpieczającą tuleję izolacyjną, następnie zamontować główkę przetwornika i docisnąć nakrętkę. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie. Rysunek Zakończona instalacja mechaniczna TH40HEAD_NOZZLE 9. Należy przejść do instalacji elektrycznej. MONTAŻ ANTENY Z IZOLACJĄ PROCESOWĄ Rysunek Wymiary anteny z izolacją procesową 200 (7,87) 550 (21,65) 4-calowa z izolacją procesową 650 (25,59) 6-calowa z izolacją procesową UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) 5600/PDS/MS_4.EPS 160 (6,30) 4-calowa z izolacją procesową 218 (8,58) 6-calowa z izolacją procesową 2-22

37 Instrukcja Rosemount seria 5600 Przygotowanie: Ważne jest, by powierzchnia kołnierza zbiornika była płaska. Maksymalne odchylenie nie może przekraczać wartości podanych na ilustracji: NOZZLE_FL NOZZLE, d Powierzchnia kołnierza Tolerancja: d< ±0,05 mm NOZZLE_FLATNESS_CONCAVE_V2 d Powierzchnia kołnierza Tolerancja: d< ±0,05 mm NOZZLE_FLATNESS_COVEX_V2 W celu zamontowania anteny należy wykonać następujące czynności: 1. Umieścić dostarczoną przez Emerson Process Management teflonową uszczelkę na powierzchni kołnierza i zamontować antenę. UWAGA Teflonowe uszczelki są optymalnie przystosowane do używania ze sprzętem emitującym mikrofale. Żadne inne uszczelki, poza oryginalnymi firmy Rosemount, nie mogą być użyte przy antenach z izolacją procesową. 2-23

38 Rosemount seria 5600 Instrukcja 2. Umieścić kołnierz na antenie. Rysunek Kołnierz należy umieścić na antenie 3. Docisnąć kołnierz do anteny przy pomocy śrub i nakrętek. Należy użyć smaru, by zminimalizować tarcie podczas dokręcania śrub. Rysunek Dociskanie kołnierza ANTENNA_FLANGE_SCREW_ASSY FALNGE_MOUNT_PS UWAGA Śruby należy ostrożnie dokręcić do zalecanego momentu siły (tabela 2-6). Należy dokręcać parami przeciwległe śruby. 2-24

39 Instrukcja Rosemount seria Wsunąć przewód falowodu do górnego falowodu (patrz rysunek 2-35 na str. 2-21). 5. Zamontować główkę przetwornika na adapterze. 6. Docisnąć nakrętkę i upewnić się, że główka przetwornika ściśle przylega do anteny. Moment siły Śruby na kołnierzu należy dokręcić do następującego momentu siły: Tabela 2-6. Zalecany moment siły (Nm) PTFE Kołnierz DIN PN16 PN40 DN DN Kołnierz ANSI 150 Psi 300 Psi 4 cale MONTAŻ ANTENY STOŻKOWEJ NA RURZE WEWN./KOM. RUROWEJ 1. Antenę i główkę przetwornika należy zamontować w ten sam sposób, jak w przypadku standardowej anteny stożkowej (patrz Montaż anteny stożkowej - uszczelnienie PTFE na str. 2-19). Rysunek Montaż anteny i główki przetwornika Nakrętka Przewód falowodu Tuleja zabezpieczająca Adapter Antena ANTENNA_HEAD_MOUNT Uszczelka 2. Należy upewnić się, że odchylenie przetwornika od pionu jest mniejsze niż

40 Rosemount seria 5600 Instrukcja Rysunek Odchylenie mniejsze niż 1 Odległość pomiędzy końcem anteny a najbliższą rurą wlotową musi być >50 mm max 1 20,07_INCLINATION 3. W celu zminimalizowania zakłóceń wywołanych przez echa od rur doprowadzających i odprowadzających można obrócić główkę przetwornika o 90. Rysunek Przykład obrócenia główki w celu ograniczenia zakłócających ech Zamek pokrywy BRIDLE_HEADROTATE 2-26

41 Instrukcja Rosemount seria 5600 MONTEŻ ANTENY PARABOLICZNEJ Rysunek Wymiary anteny parabolicznej 200 (7,87) 460 (18,11) UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) 441 (17,36) 162 (6,4).5600/ AA.EPS Montaż tulei z końcówką kulistą (wychyłową) 1. Grubość kołnierza powinna wynosić od 6 do 30 mm. Średnica otworu musi wynosić 96 mm. 2. W kołnierzu należy wykonać mały żłobek pozycjonujący. Rysunek Żłobek pozycjonujący 6-30 Żłobek pozycjonujący R3 O96 50 PARANT_FLANGE 2-27

42 Rosemount seria 5600 Instrukcja 3. Należy umieścić O-ring na kołnierzu, a następnie włożyć w otwór tuleję wychyłową. Bolec z boku tulei powinien wchodzić w żłobek pozycjonujący w kołnierzu. Rysunek Na kołnierzu należy umieścić O-ring Tuleja z końcówką kulistą O-ring Nakrętka PARANT_FLANGEBALL 4. Należy docisnąć nakrętkę i upewnić się, że tuleja dobrze przylega do kołnierza. 5. Należy zablokować nakrętkę, wkręcając śrubkę zabezpieczającą. Rysunek Zablokowanie nakrętki Śrubka zabezpieczająca PARANT_NUT_LOCKSCREW 2-28

43 Instrukcja Rosemount seria 5600 Montaż anteny 1. Należy umieścić reflektor paraboliczny na doprowadzeniu antenowym i włożyć na miejsce pięć, dostarczonych przez Emerson Process Management, śrub M5. Rysunek Pozycje śrub M5 M5 x 5 Reflektor paraboliczny Doprowadzenie antenowe PARANT_PARABOLICREFLECTOR 2. Docisnąć śruby. 3. Dwa O-ringi należy umieścić w rowkach na górnej powierzchni tulei wyhyłowej. Rysunek Dwa O-ringi należy umieścić w rowkach 2 O-ringi Tuleja wychyłowa PARANT_FLANGEBALL 2-29

44 Rosemount seria 5600 Instrukcja 4. Kołnierz należy odwrócić i umieścić na doprowadzeniu antenowym. Należy włożyć na miejsce podkładki i nakrętki. Rysunek Położenie podkładek i nakrętek Nakrętka zabezpieczająca Nakrętka motylkowa Podkładka zabezpieczająca Kołnierz Rowek Podkładka odginana Podkładka Doprowadzenie antenowe PARANT_FEEDERINSERT_T30 5. Lekko przykręcić nakrętkę motylkową i nakrętkę zabezpieczającą. 6. Antenę umieścić na otworze zbiornika i dokręcić śruby na kołnierzu. Rysunek Należy dokręcić śruby na kołnierzu PARANT_TANKNOZZLE_T30 7. Antenę należy obrócić tak, żeby rowek na doprowadzeniu antenowym był skierowany pod kątem 90 do ściany zbiornika. Rysunek Rowek na doprowadzeniu antenowym Rowek Doprowadzenie antenowe PARANTANTENNAFEEDER.EPS 2-30

45 Instrukcja Rosemount seria Dokręcić nakrętkę motylkową oraz nakrętkę zabezpieczającą. 9. Adapter należy umieścić na doprowadzeniu antenowym, luźno przykręcając nakrętkę, tak, żeby przetwornik można było ustawić w pionie. Zazwyczaj najkorzystniejsze jest ustawienie anteny pod kątem 0. Czasami jednak, np. gdy produkt jest stały lub w zbiorniku znajdują się obiekty powodujące zakłócające echa, lekkie odchylenie anteny może poprawić osiągi. 10. Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu. Rysunek Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu Górny falowód Przewód falowodu PA_WAVEGUIDETUBE.EPS 11. Ostrożnie umieścić główkę przetwornika na adapterze i ręcznie dokręcić nakrętkę górnego falowodu. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie. Rysunek Montaż przetwornika Nakrętka górnego falowodu Adapter PARANT_PRO_THMOUNT_T30.EPS 2-31

46 Rosemount seria 5600 Instrukcja 12. Główkę przetwornika należy obrócić tak, żeby zamek pokrywy był przesunięty o 90 w stosunku do rowka na doprowadzeniu antenowym. Rysunek Przykład obrócenia główki w celu ograniczenia zakłócających ech Zamek pokrywy BRIDLE_HEADROTATE 13. Mocno docisnąć nakrętkę adaptera, gdyż nieprawidłowe ustawienie główki może spowodować obniżenie jakości pomiarów. Rysunek Końcowe dokręcanie anteny Rowek Doprowadzenie antenowe PARANTANTENNAFEEDER.EPS 14. Kiedy antena zostanie ustawiona w optymalnej pozycji, mocno docisnąć nakrętkę motylkową i nakrętkę zabezpieczającą, a następnie odgiąć podkładkę odginaną. 2-32

47 Instrukcja Rosemount seria 5600 MONTAŻ WYDŁUŻONEJ ANTENY STOŻKOWEJ 1. Antenę i główkę przetwornika należy zamontować w ten sam sposób, jak przetwornik ze standardową anteną stożkową (patrz Montaż anteny stożkowej - uszczelnienie PTFE na str. 2-19). Rysunek Montaż anteny i główki przetwornika Nakrętka Przewód falowodu Tuleja zabezpieczająca Adapter Antena 2. Po zmontowaniu przetwornika ustawić następujące parametry anteny za pomocą oprogramowania służącego do konfiguracji: Długość przyłącza do zbiornika (TCL), Strefa martwa (H). Więcej informacji dotyczących sposobu ustawiania powyższych parametrów dla wydłużonej anteny stożkowej znajduje się na str i str Dodatkowe informacje dotyczące tych parametrów znajdują się w części 5: Konfiguracja. ANTENNA_HEAD_MOUNT Uszczelka 2-33

48 Rosemount seria 5600 Instrukcja Ustawienia przyłącza do zbiornika (TCL) W celu ustawienia długości przyłącza do zbiornika należy użyć jednej z poniższych procedur dla standardowej i niestandardowej wydłużonej anteny stożkowej. Niestandardowa wydłużona antena stożkowa Aby ustawić TCL należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić oprogramowanie konfiguracyjne Radar Master. 2. Z listy typów anten wybrać User Defined (określony przez użytkownika). 3. Wpisać nową wartość TCL. Długość przyłącza do zbiornika (TCL) należy obliczyć w następujący sposób: TCL wydł = TCL stożk + K*(L wydł - L anteny ), Gdzie: TCL wydł = TCL dla wydłużonej anteny stożkowej (patrz tabela 2-7). TCL stożk = domyślna wartość TCL dla standardowej, nie wydłużonej anteny stożkowej. Są różne wartości TCL dla uszczelnienia PTFE i kwarcowego - patrz tabela poniżej. L wydł = zmierzona długość wydłużonej anteny stożkowej. L anteny = długość standardowej, nie wydłużonej anteny stożkowej. K = stała związana ze średnicą anteny. Typ anteny 3-calowa średnica = 68mm 4-calowa średnica = 90mm K L anteny TCL stożk /PTFE TCL stożk /kwarcowe calowa średnica = 138mm Standardowa wydłużona antena stożkowa Wartość TCL wydł dla 20-calowej (500 mm) wydłużonej anteny stożkowej: Tabela 2-7. Standardowa wydłużona antena stożkowa Typ Anteny 3-calowa średnica = 68mm 4-calowa średnica = 90mm TCL wyd³ /PTFE TCL wyd³ /kwarcowe calowa średnica = 138mm 2-34

49 Instrukcja Rosemount seria 5600 Ustawianie strefy martwej Aby ustawić strefę martwą należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić oprogramowanie konfiguracyjne. 2. W polu Hold Off/New wpisać odpowiednią długość strefy martwej. Długość strefy martwej (H) należy obliczyć w następujący sposób: H=0.03 m + L wydł lub (H=1.2 cala + L wydł ) gdzie: L wydł jest dłuością wydłużonej anteny stożkowej Rysunek Wydłużona antena stożkowa Strefa martwa(h) 30 mm, 1,2 cala L wydł CONE_EXTENSION_1B 2-35

50 Rosemount seria 5600 Instrukcja MONTAŻ ANTENY STOŻKOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO PRZEPŁUKIWANIA Rysunek Wymiary anteny stożkowej ze zintegrowanym przyłączem do przepłukiwania 200 (7,87) Połączenie do rurki 400 (15,75) UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) 96 (3,66 (4-calowa stożkowa) 141(5,55) (6-calowa stożkowa) 189 (7,44) (8-calowa stożkowa) 130 (5,12) (4-calowa stożkowa) 240 (9,45) (6-calowa stożkowa) 355 (13,98) (8-calowa stożkowa) 5600_PDS_MS_2C.EPS 1. Kołnierz jest częścią układu antenowego i jest zespawany z anteną stożkową. Układ antenowy należy, wraz z odpowiednią uszczelką, ostrożnie umieścić na otworze wlotowym zbiornika. Rysunek Montaż anteny stożkowej z przyłączami do przepłukiwania na otworze zbiornika Układ antenowy Uszczelka FLUSHING_CONE_ANTENNA 2-36

51 Instrukcja Rosemount seria Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu i upewnić się, że O-ring, który powinien znajdować się na dolnym końcu przewodu falowodu, jest na właściwym miejscu. Rysunek Wsuwanie przewodu falowodu Górny falowód Przewód falowodu O-ring WAVEGUIDE_TUBE 3. Następnie należy zamontować główkę przetwornika i docisnąć nakrętkę. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie. Rysunek Montaż główki przetwornika Nakrętka Górny falowód Tuleja Bolce FLUSHING_ANTENNA_HEAD 2-37

52 Rosemount seria 5600 Instrukcja 4. W celu czyszczenia lub chłodzenia do anteny należy podłączyć rurkę o minimalnej średnicy 0,4 cala (10 mm). Typowe używane substancje to: azot, powietrze, woda lub para. Rysunek Podłączanie rurki do anteny Połączenie do rurki FLUSHING_ANTENNA_CONNECT 2-38

53 Instrukcja Rosemount seria 5600 Część 3 Instalacja elektryczna Środki ostrożności strona 3-1 Przegląd strona 3-2 Przewody strona 3-3 Zasilanie strona 3-3 Uziemienie strona 3-4 Połączenia zewnętrzne strona 3-5 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Procedury i instrukcje zawarte w tym podręczniku mogą wymagać szczególnej ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu obsługującego urządzenie. Informacje związane z bezpieczeństwem są oznaczone ostrzegawczym symbolem ( ). Przed wykonaniem operacji poprzedzonej tym symbolem, należy przeczytać poniższe informacje dotyczące środków ostrożności. Wybuch może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: W obszarze zagrożonym wybuchem należy upewnić się, że załączone certyfikaty są właściwe dla rzeczywistego otoczenia miernika. Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia podłączone do pętli zostały zainstalowane zgodnie z warunkami iskro-bezpieczeństwa lub ognioszczelności. W obszarze zagrożonym wybuchem nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika przy włączonym zasilaniu. Nie stosowanie się do wskazówek dotyczących bezpiecznej instalacji i obsługi może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: Tylko wykwalifikowany personel ma prawo dokonywać instalacji. Sprzętu należy używać tylko zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie ochrona zapewniana przez urządzenie może ulec pogorszeniu. Osobom bez odpowiednich kwalifikacji nie wolno wykonywać żadnych napraw poza obsługą wyszczególnioną w instrukcji. Wysokie napięcie, które może występować na przewodach, może spowodować udar elektryczny: Należy unikać kontaktu z przewodami i zaciskami. Przed przystąpieniem do okablowania radarowego przetwornika poziomu seria 5600, należy upewnić się, że główne zasilanie przetwornika jest wyłączone, a przewody łączące przetwornik z innymi zewnętrznymi źródłami zasilania są odłączone.

Falowodowy przetwornik radarowy Rosemount

Falowodowy przetwornik radarowy Rosemount 00825-0314-4530, wersja AB Falowodowy przetwornik radarowy Rosemount Instrukcja montażu sondy segmentowej OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do poniższych zaleceń dotyczących bezpiecznej instalacji iobsługi

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A 00825-0314-4308, wersja AD Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A Skrócona instrukcja uruchomienia OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4792, wersja BB Luty 2014. Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4792, wersja BB Luty 2014. Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496 00825-0114-4792, wersja BB Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496 UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o kryzach kondycjonujących Rosemount 1495. Nie

Bardziej szczegółowo

NRG Instrukcja montażu

NRG Instrukcja montażu NRG 26-21 Instrukcja montażu 808388-03 Elektroda poziomu NRG 26-21 Konstrukcja NRG 26-21 NRG 16-11 Izolacja cieplna Ścianka kotła Kołnierz szyjkowy DN 100 mm Max. długość L np. zwężka K 88.9 x 30 x 3.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. UniSonic_S. ultradźwiękowy przetwornik poziomu

Instrukcja obsługi. UniSonic_S. ultradźwiękowy przetwornik poziomu Instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. Deklaracja zgodności WE...4 2. Wstęp...5 3. Dane techniczne...6 3.1 Sonda ultradźwiękowa...6 3.2 Zasilanie...6 4. Wymiary...7 4.1 Sonda ultradźwiękowa...7 4.2 Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zblocza zaworowe 305 i 306

Zintegrowane zblocza zaworowe 305 i 306 Zintegrowane zblocza zaworowe 305 i 306 ZBLOCZA ZAWOROWE ROSEMOUNT 305 I 306 CHARAKTERYZUJĄ. SIĘ: Wyjątkowa konstrukcja Coplanar przetworników z rodziny 3051 i 3095 umożliwia bezkołnierzową integrację

Bardziej szczegółowo

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Manual Title Additional Instrukcja Information obsługi be certain. 100-238-338 A Informacja o prawach wydawniczych Informacja o marce handlowej 2011 MTS

Bardziej szczegółowo

Przetwornik poziomu Rosemount 5400

Przetwornik poziomu Rosemount 5400 00825-0614-4026, wersja AA Przetwornik poziomu Rosemount 5400 Instrukcje montażu anteny parabolicznej 1.0 Informacje na temat instrukcji Niniejsza skrócona instrukcja obsługi zawiera instrukcje mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART 00825-0114-4841, wersja BA Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć

Bardziej szczegółowo

Czujnik przepływu FL2500 Instrukcja instalacji i obsługi

Czujnik przepływu FL2500 Instrukcja instalacji i obsługi Apator Powogaz S.A., ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań, Poland tel.: +48 61 84 18 101, fax: +48 61 84 70 192 www.apator.com Czujnik przepływu FL2500 Instrukcja instalacji i obsługi ISO 9001

Bardziej szczegółowo

AKS 4100 / AKS 4100U - Czujniki poziomu cieczy

AKS 4100 / AKS 4100U - Czujniki poziomu cieczy AKS 4100 / AKS 4100U - Czujniki poziomu cieczy Czujnik poziomu cieczy AKS 4100 / AKS 4100U jest zaprojektowany specjalnie do pomiaru poziomów cieczy w szerokiej gamie zastosowań chłodniczych. Sonda poziomu

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Micro Motion model 775

Micro Motion model 775 Dodatek: Okablowanie P/N MMI-20016039, Rev. AA Wrzesień 2009 Micro Motion model 775 Bezprzewodowy adapter Smart Wireless THUM Spis treści Informacje ogólne o adapterze THUM..............................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości. OID20x

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości. OID20x Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości OID0x 800005 / 00 08 / 01 Spis treści 1 Uwagi wstępne... 1.1 Stosowane symbole... 1. Użyte znaki ostrzegawcze... Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje

Bardziej szczegółowo

3 drogowe zawory regulacyjne z serii 24003

3 drogowe zawory regulacyjne z serii 24003 Biuletyn Zawory regulacyjne 24003 3 drogowe 3 drogowe zawory regulacyjne z serii 24003 Seria 24003 3 drogowych wyjątkowo trwałych regulacyjnych zaworów przemysłowych do aplikacji mieszania i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SYSTEMU KELLAN SPIDER PL

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SYSTEMU KELLAN SPIDER PL INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SYSTEMU KELLAN SPIDER PL 1 SPIS TREŚCI Elementy systemu str3 Grubość szkła. str4 Przygotowanie szkła str4 Przygotowanie okuć.. Przygotowanie rotuli do zamontowania na szkle.

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Szybki Start. OPTIFLUX 1000/5000 Głowica pomiarowa przepływomierza elektromagnetycznego

Szybki Start. OPTIFLUX 1000/5000 Głowica pomiarowa przepływomierza elektromagnetycznego KROHNE 07/2004 7.02510.21.PL 7.30945.31.PL KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk Szybki Start Łatwa instalacja System podpowiedzi Bezobsługowość OPTIFLUX 1000/5000 Głowica

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Elektryczny Pomiar Temperatury Karta katalogowa WIKA TE 60.01 Zastoswowanie Odpowiedni do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szybki Start. OPTIFLUX 2000/4000 OPTIFLUX 5000 Głowica pomiarowa przepływomierza elektromagnetycznego

Szybki Start. OPTIFLUX 2000/4000 OPTIFLUX 5000 Głowica pomiarowa przepływomierza elektromagnetycznego KROHNE 07/2004 7.02511.21.PL 7.30946.31.PL KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk Szybki Start Łatwa instalacja System podpowiedzi Bezobsługowość OPTIFLUX 2000/4000 OPTIFLUX

Bardziej szczegółowo

Falowodowy miernik poziomu z komorami Rosemount 9901

Falowodowy miernik poziomu z komorami Rosemount 9901 Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4601, wersja AA Falowodowy miernik poziomu z komorami Rosemount 9901 Instrukcje montażu dla opcji XC Skrócona instrukcja uruchomienia Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Czujnik przepływu FL1000 Instrukcja instalacji i obsługi

Czujnik przepływu FL1000 Instrukcja instalacji i obsługi Apator Powogaz S.A., ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań, Poland tel.: +48 61 84 18 101, fax: +48 61 84 70 192 www.apator.com Czujnik przepływu FL1000 Instrukcja instalacji i obsługi ISO 9001

Bardziej szczegółowo

Nakrętka zaciskowa KTR

Nakrętka zaciskowa KTR 1 z 7 wytwarza duży nacisk na śrubie poprzez dokręcenie śrub dociskowych nakrętki przy użyciu stosunkowo małego momentu dokręcania. Spis treści 1 Dane techniczne 2 2 Wskazówki 2 2.1 Wskazówki ogólne 2

Bardziej szczegółowo

Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych

Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych Pomiar poziomu Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych Karta katalogowa WIKA LM 50.02 Zastosowanie Pomiar poziomu cieczy w budowie maszyn Kontrola i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE I.L.2C12860H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 2 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL2C-W

OSTRZEŻENIE I.L.2C12860H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 2 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL2C-W REV. 3 DATA: 11/10/02 Strona 1 z 6 Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 2 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL2C-W OSTRZEŻENIE Nie należy instalować ani przeprowadzać konserwacji akcesoriów podłączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji /2001 PL Dla firmy instalacyjnej 0 07/00 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Zakres dostawy Zakres dostawy! Przed

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10 4 252 Seria 02 Zawory obrotowe czterodrogowe PN10 VCI31... Zawory obrotowe czterodrogowe, PN10, z przyłączami z gwintem wewnętrznym Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica DN20 40 k vs 6,3 25

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 00809-0114-4601, wersja AB Lipiec 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Instrukcja bezpieczeństwa. www.rosemount.

Instrukcja obsługi 00809-0114-4601, wersja AB Lipiec 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Instrukcja bezpieczeństwa. www.rosemount. Instrukcja obsługi Lipiec 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Instrukcja bezpieczeństwa www.rosemount.com Instrukcja obsługi Lipiec 2011 Rosemount 9901 Instrukcja bezpieczeństwa Niniejszą instrukcję bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy Rura podwójna Twin-Tube 15 Rura podwójna Twin Tube DN /2006 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy Rura podwójna Twin-Tube 15 Rura podwójna Twin Tube DN /2006 PL Dla firmy instalacyjnej 604 470 04/006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zestaw przyłączeniowy Rura podwójna Twin-Tube 5 Rura podwójna Twin Tube DN 0 604977.00-.SD Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu!

Bardziej szczegółowo

Dodatek dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych

Dodatek dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych Dodatek dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych do gazowego kotła naściennego 6 70 6 988-00.O Logamax U05-/8T Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji.

Bardziej szczegółowo

Miernik temperatury do magistrali LPB

Miernik temperatury do magistrali LPB 2 528 Miernik temperatury do magistrali LPB QAB30.600 Czujnik temperatury / adapter do stosowania z centralą komunikacyjną OCI600 Pomiar temperatury za pomocą fabrycznie podłączonego zanurzeniowego czujnika

Bardziej szczegółowo

Dwustanowe regulatory poziomu ERH-xx-04,-06,-07,-16,-16.1

Dwustanowe regulatory poziomu ERH-xx-04,-06,-07,-16,-16.1 wyd. II 2015/ str. 1 Dwustanowe regulatory poziomu ERH-xx-04,-06,-07,6,6.1 Przeznaczenie Sygnalizacja poziomu granicznego lub regulacji dwustanowej poziomu cieczy w zbiornikach otwartych lub zamkniętych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw manometru cyfrowego BHGP26A1

Instrukcja montażu. Zestaw manometru cyfrowego BHGP26A1 Instrukcja montażu Zestaw manometru cyfrowego BHGP6A BHGP6A Zestaw manometru cyfrowego Instrukcja montażu Spis treści Strona Montaż Akcesoria... Montaż... Procedura robocza... Kontrola działania... 3 Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Radarowy przetwornik poziomu serii Rosemount 5600 z obsługą protokołów HART i Foundation fieldbus

Radarowy przetwornik poziomu serii Rosemount 5600 z obsługą protokołów HART i Foundation fieldbus Radarowy przetwornik poziomu serii Rosemount 5600 z obsługą protokołów HART i Foundation fieldbus Start Krok : Montaż przetwornika Krok 2: Podłączenie kabli i zasilania Krok : Konfiguracja przetwornika

Bardziej szczegółowo

Rosemount 753R Zdalny wskaźnik z dostępem przez WWW

Rosemount 753R Zdalny wskaźnik z dostępem przez WWW Skrócona instrukcja instalacji Wskaźnik Rosemount 753R Rosemount 753R Zdalny wskaźnik z dostępem przez WWW Początek Informacje ogólne Wskaźnik Rosemount 753R ze zintegrowanym przetwornikiem ciśnienia 3051S

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 6304 3566 /2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

Zestaw hydrauliczny silnika obrotowego 4045 Wiertnica do przewiertów sterowanych OSTRZEŻENIE

Zestaw hydrauliczny silnika obrotowego 4045 Wiertnica do przewiertów sterowanych OSTRZEŻENIE Form No. Zestaw hydrauliczny silnika obrotowego 4045 Wiertnica do przewiertów sterowanych Model nr 133-6318 3406-722 Rev A Instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE KALIFORNIA Propozycja 65 ostrzeżenie Ten produkt

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 25 SD funkcja bezpieczeństwa (sprężyna w dół) AMV 25 SU funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 25 SD funkcja bezpieczeństwa (sprężyna w dół) AMV 25 SU funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 25 SD funkcja bezpieczeństwa (sprężyna w dół) AMV 25 SU funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis Siłownik automatycznie dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy. 1 1 Zastosowania... 2 2 Dane techniczne... 2 3 Działanie... 2 4 Montaż... 3 5 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4308, wersja AC Maj 2013 Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A Skrócona instrukcja uruchomienia, kod opcji

Bardziej szczegółowo

Seria SUL. Zawór automatycznego upustu dla ochrony pompy

Seria SUL. Zawór automatycznego upustu dla ochrony pompy Seria SUL Zawór automatycznego upustu dla ochrony pompy Seria SUL Zawór automatycznego upustu dla ochrony pompy Wstęp Nowoczesne procesy produkcyjne wymagają często pomp odśrodkowych do kontroli zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

3 drogowe zawory regulacyjne z serii 24003

3 drogowe zawory regulacyjne z serii 24003 Instrukcja obsługi Zawory regulacyjne 24003 3 drogowe 3 drogowe zawory regulacyjne z serii 24003! OSTRZEŻENIE Ostrzeżenia i uwagi patrz Dodatkowa Instrukcja bezpieczeństwa pracy SSI 1 Instalacja 1. Przed

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przeczytaj instrukcję! 1. Montaż systemu Gratulujemy zakupu urządzenia przeciwprądowego, które umili Wam czas spędzany w Waszym basenie.

Bardziej szczegółowo

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi REGAN - 0 - BW Opis techniczny Instrukcja obsługi Uwaga! Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle stosować do jej treści! Wydanie pierwsze Kraków 2005

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego dla konwektora pompy ciepła EKVKHPC

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego dla konwektora pompy ciepła EKVKHPC Zestaw zaworu -drogowego dla konwektora pompy ciepła Zestaw zaworu -drogowego dla konwektora pompy ciepła Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie zapoznać się z tą instrukcją. Instrukcji nie należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu anteny AS-2700 AS-2700 G

Instrukcja montaŝu anteny AS-2700 AS-2700 G Strona 1 z 5 Instrukcja montaŝu anteny AS-2700 AS-2700 G Przystępując do instalacji anteny w wybranym miejscu naleŝy upewnić się, iŝ dana pozycja zapewnia bezpośrednią widoczność satelitów z których chcemy

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

IFC 070. Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego. Quick Start. Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_

IFC 070. Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego. Quick Start. Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_ IFC 070 Quick Start Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_ Niniejsza dokumentacja stanowi całość tylko w połączeniu z odpowiednią dokumentacją czujnika. KROHNE

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

przyłącza do rury z oplotem z taśm stalowych

przyłącza do rury z oplotem z taśm stalowych 1.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie 1.1 Uwagi ogólne 1.2 Rodzaje rur 1.3 Przyłącza 2.0 Przygotowanie końca rury 2.1 Wyprostowanie końca rury 2.2 Usunięcie płaszcza PE 2.3 Obcięcie przeciwzwoju 2.4 Osadzenie

Bardziej szczegółowo

Zawory przelotowe, PN16, gwintowane zewnętrznie

Zawory przelotowe, PN16, gwintowane zewnętrznie 36 Zawory przelotowe, PN6, gwintowane zewnętrznie VVG... Korpus zaworu z brązu CC9K (Rg5) Średnica DN5 DN0 k vs 5 25 m 3 /h Przyłącza z gwintem zewnętrznym G B wg ISO 228/ do uszczelnień płaskich Śrubunki

Bardziej szczegółowo

Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K

Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K Elektryczny pomiar temperatury Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K Karta katalogowa WIKA TE 60.11 inne zatwierdzenia patrz strona

Bardziej szczegółowo

Złącze redukcyjne Model

Złącze redukcyjne Model Akcesoria Złącze redukcyjne Model 910.14 Karta katalogowa WIKA AC 09.05 Zastosowanie Do montażu urządzeń do pomiaru ciśnienia, zaworów manometrycznych, kurków manometrycznych, rurek syfonowych, dławików

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN

Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1362369 Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN Strona 1 z 8 Szanowni Państwo Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt jest zgodny z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam. 84 24 78 (Dostawa nie obejmuje indukcyjnego czujnika obrotów: Nr zam. 842532) INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Obrotomierz

Bardziej szczegółowo

Manometr różnicowy Model A2G-10

Manometr różnicowy Model A2G-10 Machaniczny pomiar ciśnienia Manometr różnicowy Model A2G-10 Karta katalogowa WIKA PM 07.40 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Do monitoringu ciśnienia różnicowego powietrza i innych niepalnych

Bardziej szczegółowo

Komplet wsporników do drabinek (AR8168BLK) instalacja

Komplet wsporników do drabinek (AR8168BLK) instalacja Komplet wsporników do drabinek (AR8168BLK) instalacja Informacje ogólne Z niniejszego dokumentu należy korzystać podczas montażu drabinek kablowych na szafach NetShelter SX przy użyciu kompletów wsporników

Bardziej szczegółowo

Pirometr stacjonarny Pyro NFC

Pirometr stacjonarny Pyro NFC Pirometr stacjonarny Pyro NFC Wydanie LS 13/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 Specyfikacja...3 Przygotowanie...4 Optyka...4 Odległości i pole pomiarowe...5 Temperatura otoczenia...5 Jakość powietrza...5 Zakłócenia

Bardziej szczegółowo

MixRite POMPA DOZUJĄCA

MixRite POMPA DOZUJĄCA MixRite POMPA DOZUJĄCA MODELE: 2502-2504-2505-12502-12504-12505 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Montaż pompy MixRite 1. Przygotuj miejsce, gdzie ma zostać zamontowana pompa MixRite. Wlot i wylot pompy musi sięgać

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

Programowalny przetwornik temperatury Model Rosemount 144

Programowalny przetwornik temperatury Model Rosemount 144 Gotowe do instalacji rozwiązanie w aplikacjach do monitorowania temperatury stanowiące kompletny punkt pomiarowy (CPS) Większa dokładność pomiarów i niezawodność w stosunku do czujników podłączanych zdalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu elementów systemu sterowania OWLET-Nightshift

Instrukcja montażu elementów systemu sterowania OWLET-Nightshift Instrukcja montażu elementów systemu sterowania OWLET-Nightshift Dotyczy: Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Radzionków Wykonawca zobowiązany jest: Zapewnić poprawne warunki składowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH R Z K A LI S Z A INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH Przed przystąpieniem do montażu bramy należy zapoznać się z poniższą instrukcją. W czasie transportu i składowania brama powinna leżeć poziomo

Bardziej szczegółowo

Zastosowania - przemysł spożywczy - do zastosowań w mleczarniach, przy produkcji produktów mleczarskich oraz w browarach.

Zastosowania - przemysł spożywczy - do zastosowań w mleczarniach, przy produkcji produktów mleczarskich oraz w browarach. Sterylne połączenia procesowe, separatory membranowe dla przemysłu spożywczego, biochemicznego i farmaceutycznego, modele przykręcane śrubami 990.18...990.21 Karta danych WIKA DS 99.40 Zastosowania - przemysł

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny Dla procesów sterylnych Model TR22-A, z przyłączem kołnierzowym

Termometr rezystancyjny Dla procesów sterylnych Model TR22-A, z przyłączem kołnierzowym Elektryczny pomiar temperatury Termometr rezystancyjny Dla procesów sterylnych Model TR22-A, z przyłączem kołnierzowym Karta katalogowa WIKA TE 60.22 Zastosowanie Sterylne procesy technologiczne Przemysł

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB UWAGI I OSTRZEŻE IA UWAGA! ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED PRZYSTĄPIENIEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Przepływomierze Micro Motion

Przepływomierze Micro Motion Karta katalogowa PS 00235, wersja F Październik 2006 Przepływomierze Micro Motion Przegląd urządzeń Spis treści Informacje ogólne o czujnikach................................................ 3 Informacje

Bardziej szczegółowo