Radarowy przetwornik poziomu Rosemount seria 5600

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radarowy przetwornik poziomu Rosemount seria 5600"

Transkrypt

1 Instrukcja Radarowy przetwornik poziomu Rosemount seria 5600 This product is a core component of the PlantWeb digital plant architecture.

2

3 Instrukcja Rosemount seria 5600 Radarowy przetwornik poziomu Rosemount seria 5600 Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy przeczytać instrukcję. Ze względów bezpieczeństwa, a także dla uzyskania optymalnego działania urządzenia, przed rozpoczęciem instalacji, użytkowania lub konserwacji urządzenia należy upewnić się, że całość instrukcji została zrozumiana. W Stanach Zjednoczonych Rosemount Inc. posiada dwie bezpłatne infolinie: Customer Central: (7:00 do 19:00 czasu CST) Pomoc techniczna i zapytania ofertowe. North American Response Center: (24 godziny na dobę obejmuje także Kanadę) Pomoc serwisowa i sprzętowa. Urządzenia opisane w tej instrukcji NIE są skonstruowane do pracy w zastosowaniach nuklearnych. Wykorzystywanie w zastosowaniach nuklearnych urządzeń nie atestowanych może spowodować błędne odczyty. Szczegółowe informacje o urządzeniach przeznaczonych do zastosowań nuklearnych można uzyskać w lokalnym biurze handlowym firmy Emerson Process Management.. Rosemount i logo Rosemount są zastrzeżonymi znakami handlowymi Rosemount Inc. PlantWeb jest zastrzeżonym znakiem towarowym Fisher-Rosemount. HART jest zastrzeżonym znakiem handlowym HART Communication Foundation. Teflon, VITON i Kalrez są zastrzeżonymi znakami towarowymi E.I. du Pont de Nemours & Co. FOUNDATION jest znakiem handlowym Fieldbus Foundation. DeltaV jest znakiem handlowym grupy firm Emerson Process Management. Wszystkie pozostałe znaki należą odpowiednio do właścicieli. Zdjęcie na okładce: 5600_01ad

4

5 Instrukcja , Rev AB Rosemount seria 5600 Spis treści CZĘŚĆ 1 Wstęp CZĘŚĆ 2 Instalacja mechaniczna CZĘŚĆ 3 Instalacja elektryczna Środki ostrożności Przegląd Szczególne wymagania FCC (tylko USA) Serwis Środki ostrożności Wstęp Narzędzia Kołnierze dostarczane przez użytkownika Ogólne wymagania instalacyjne Wymagania instalacyjne dotyczące anteny stożkowej w rurze wewn./komorze rurowej Wymagania instalacyjne dotyczące wydłużonej anteny stożkowej Zasięg pomiarów Montaż anteny prętowej, wersja z kołnierzem Montaż anteny prętowej, wersja gwintowana Montaż anteny stożkowej - uszczelnienie PTFE Montaż anteny z izolacją procesową Montaż anteny stożkowej w rurze wewn./komorze rurowej Montaż anteny parabolicznej Montaż wydłużonej anteny stożkowej Montaż anteny stożkowej z przyłączami do przepłukiwania Środki ostrożności Przegląd Przewody Zasilanie Uziemienie Połączenia zewnętrzne Podłączanie przyrządów HART Podłączanie wyświetlacza Pomiary temperatury

6 Rosemount seria 5600 Instrukcja CZĘŚĆ 4 Obsługa CZĘŚĆ 5 Konfiguracja CZĘŚĆ 6 Serwis i usuwanie problemów Środki ostrożności Przegląd AMS Oprogramowanie konfiguracyjne Radar Master Instalacja Główne ikony konfiguracji Ręczny komunikator HART skróty klawiszowe Przestawianie pętli na sterowanie ręczne Połączenia Używanie komunikatora HART Przykładowa konfiguracja poziomu Wyświetlacz Rosemount Obsługa Przeglądanie danych dotyczących poziomu Ustawienia wyświetlacza Instalacja przetwornika Rosemount Środki ostrożności Przegląd Podstawowa konfiguracja Zaawansowana konfiguracja Antena Geometria zbiornika Zaawansowana konfiguracja geometrii zbiornika Wyjście analogowe Warunki procesowe Pomiar temperatury Obliczanie objętości Funkcje zaawansowane Wykrywanie zakłócających ech Wykrywanie echa dna Wykrywanie pełnego zbiornika Wykrywanie pustego zbiornika Szukanie powierzchni Filtracja Przegląd Tabela usuwania problemów Obsługa przy użyciu wyświetlacza Rosemount Aktualizacje po instalacji Połączenie przez Sensor Bus Port treść-2

7 Instrukcja Rosemount seria 5600 ZAŁĄCZNIK A Informacje dodatkowe ZAŁĄCZNIK B Certyfikaty Dane techniczne A-1 Ogólne A-1 Pomiary A-2 Wyświetlacz/konfiguracja A-2 Elektryczne A-3 Mechaniczne A-5 Środowisko A-6 Rysunki z wymiarami A-7 Informacje dotyczące zamawiania A-11 Zatwierdzone zakłady produkcyjne B-1 Dyrektywy Unii Europejskiej B-1 Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 a europejska dyrektywa ATEX B-1 Wyświetlacz 2210 a europejska dyrektywa ATEX B-4 Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem B-5 Przetwornik seria B-5 Wyświetlacz B-7 ZAŁĄCZNIK C Rysunki wg certyfikatu treść-3

8 Rosemount seria 5600 Instrukcja treść-4

9 Instrukcja Rosemount seria 5600 Część 1 Wstęp Środki ostrożności strona 1-1 Przegląd strona 1-2 Szczególne wymagania FCC (tylko USA) strona 1-6 Serwis strona 1-6 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Procedury i instrukcje zawarte w tym podręczniku mogą wymagać szczególnej ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu obsługującego urządzenie. Informacje związane z bezpieczeństwem są oznaczone ostrzegawczym symbolem ( ). Przed wykonaniem operacji poprzedzonej tym symbolem, należy przeczytać informacje dotyczące środków ostrożności, znajdujące się na początku rozdziału. Wybuch może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: W obszarze zagrożonym wybuchem należy upewnić się, że załączone certyfikaty są właściwe dla rzeczywistego otoczenia miernika. Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia podłączone do pętli zostały zainstalowane zgodnie z warunkami iskro-bezpieczeństwa lub ognioszczelności. Nie stosowanie się do wskazówek dotyczących bezpiecznej instalacji i obsługi może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: Tylko wykwalifikowany personel ma prawo dokonywać instalacji. Sprzętu należy używać tylko zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie ochrona zapewniana przez urządzenie może ulec pogorszeniu. Osobom bez odpowiednich kwalifikacji nie wolno wykonywać żadnych napraw poza obsługą wyszczególnioną w instrukcji. Ten produkt jest urządzeniem elektrycznym, więc w obszarze zagrożonym wybuchem musi być instalowany zgodnie z wymaganiami certyfikatu EC Type Examination Certificate. Instalacja i konserwacja urządzenia muszą być zgodne z odpowiednimi międzynarodowymi, państwowymi i lokalnymi standardami i warunkami iskro-bezpieczeństwa oraz instrukcjami zawartymi w tym podręczniku. Dostęp do elektroniki jest zabroniony podczas działania urządzenia.

10 Rosemount seria 5600 Instrukcja PRZEGLĄD Instrukcja ta zawiera informacje dotyczące mechanicznej i elektrycznej instalacji radarowego przetwornika poziomu seria 5600, a także jego uruchomienia i konfiguracji. Książka ta ma służyć jako przewodnik do instalacji i obsługi radarowego przetwornika poziomu serii Nie zawiera ona instrukcji związanych z serwisem urządzenia, takich jak wymiana płytek montażowych lub wewnętrznego oprogramowania. Część 2: Instalacja mechaniczna Instrukcje dotyczące instalacji mechanicznej Część 3: Instalacja elektryczna Instrukcje dotyczące instalacji elektrycznej Część 4: Obsługa Techniki obsługi i konserwacji (tylko protokół HART). Protokół Fieldbus - patrz podręcznik Fieldbusa dla radarowego przetwornika poziomu seria 5600 (dokument nr ). Część 5: Konfiguracja Rozruch przy oddawaniu do eksploatacji i obsługa Funkcje oprogramowania Parametry konfiguracji Zmienne online Część 6: Serwis i usuwanie problemów Techniki rozwiązywania najczęściej pojawiających się problemów w obsłudze (tylko protokół HART). Protokół Fieldbus - patrz podręcznik Fieldbusa dla radarowego przetwornika poziomu seria 5600 (dokument nr ). Załącznik A: Informacje dodatkowe Parametry Rysunki z wymiarami Informacje dotyczące zamówień (protokoły HART i Fieldbus) Załącznik B: Certyfikaty Informacje dotyczące iskro-bezpieczeństwa Europejska dyrektywa ATEX Załącznik C: Rysunki wg certyfikatu Rysunki wg certyfikatu dla protokołów HART i Fieldbus 1-2

11 Instrukcja Rosemount seria 5600 Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 jest dobrym narzędziem do bezkontaktowych pomiarów poziomu w zbiornikach procesowych, magazynowych lub innych. Został zaprojektowany do łatwej instalacji i obsługi nie wymagającej konserwacji. Specjalnie zaprojektowany pakiet oprogramowania Radar Master umożliwia konfigurację i udostępnia funkcje serwisowe. Zapewnia on także funkcje prezentacji danych pomiarowych. Przy zastosowaniu technologii HART można konfigurować i monitorować dane pomiarowe poprzez ręczny komunikator lub komputer klasy PC. Rysunek 1-1. Integracja systemu przy pomocy ręcznego komunikatora 4-20 ma/hart Oddzielny wyświetlacz (opcjonalnie) Ręczny komunikator Modem HART Układ sterowania PC z oprogramowaniem Radar Master do konfiguracji W systemach autonomicznych lub jako uzupełnienie dla PC lub układu sterowania można monitorować dane dotyczące poziomu za pomocą jednego lub dwóch wyjść analogowych, w zależności od konfiguracji sprzętu. Radarowy przetwornik poziomu Rosemount 5600 można dodatkowo wyposażyć w łatwy w użyciu panel wyświetlacza Rosemount Zapewnia on zasadniczo taką samą funkcjonalność jak pakiet Radar Master. Cztery klawisze dają dostęp do konfiguracji, procedur serwisowych i monitorowania poziomu. Rozmieszczenie informacji dotyczących protokołu Fieldbus można znaleźć w tabeli 1-1. Ta instrukcja ( ) dotyczy tylko protokołu HART. Tabela 1-1. Lokalizacja informacji dotyczących protokołów HART i FOUNDATION fieldbus Dział HART Fieldbus Instalacja Konfiguracja Obsługa i konserwacja Usuwanie problemów Informacje dodatkowe Certyfikaty /PDS/BILD_1.EPS 1-3

12 Rosemount seria 5600 Instrukcja Zasada działania Poziom produktu w zbiorniku mierzony jest za pomocą sygnału radarowego, wysyłanego z anteny na szczycie zbiornika. Sygnał radarowy odbity od powierzchni produktu jest odbierany przez antenę. Sygnał charakteryzuje się zmienną czestotliwością, więc echo ma odrobinę inną częstotliwość niż nadawany w danym momencie sygnał. Różnica częstotliwości jest proporcjonalna do odległości od powierzchni produktu i może być dokładnie obliczona. Metoda ta nosi nazwę FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave - Fali Ciągłej o Modulacji Częstotliwościowej) i jest wykorzystywana we wszystkich radarowych przetwornikach wysokiej jakości. Rysunek 1-2. Fala ciągła o modulowanej częstotliwości Wysyłany f f max f 1 f 0 f min Częstotliwość (GHz) Odbijany f t d Czas t 0 t t 1 Metoda FMCW oparta jest na okresowej ciągłej zmianie częstotliwości. d f 1 f _PDS_FMCW.EPS 1-4

13 Instrukcja Rosemount seria 5600 Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 wysyła w kierunku powierzchni produktu sygnał mikrofalowy o stale zmieniającej się częstotliwości. Kiedy odbity sygnał powraca do anteny, miesza się z sygnałem wychodzącym. Ponieważ przetwornik stale zmienia częstotliwość nadawanego sygnału i fala odbita przychodzi z pewnym opóźnieniem, istnieje różnica między częstotliwością sygnału nadawanego, a powracającego po odbiciu. W przetworniku następuje mieszanie obydwu sygnałów, czego wynikiem jest sygnał o niskiej częstotliwości, proporcjonalnej do odległości od powierzchni produktu. Sygnał ten może być zmierzony bardzo dokładnie, co pozwala na szybkie, pewne i dokładne pomiary poziomu. Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 wykorzystuje mikrofale w celu zmniejszenia wrażliwości na opary, pianę i zanieczyszczenie anteny. Wiązka radarowa jest wąska, co minimalizuje wpływ ścian zbiornika i innych obiektów na wyniki pomiaru. Radarowy przetwornik poziomu seria 5600 wykorzystuje szybką transformatę Fouriera (Fast Fourier Transformation - FFT), która jest dobrze znaną techniką przetwarzania sygnałów i pozwala na uzyskanie pełnego spektrum częstotliwości wszystkich ech w zbiorniku. Spośród tych ech wybierana jest fala odbita od powierzchni produktu. FFT w połączeniu z procedurą do rozróżniania ech Echofixer umożliwia pomiary w zbiornikach z mieszadłami i innymi obiektami utrudniającymi pomiary. Echofixer pozwala dopasować pomiary (adaptacja) do różnych sytuacji, dzięki wykorzystaniu informacji z poprzednich pomiarów. 1-5

14 Rosemount seria 5600 Instrukcja SZCZEGÓLNE WYMAGANIA FCC (TYLKO USA) SERWIS To urządzenie działa zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwych interferencji, (2) musi akceptować wszelkie interferencje, w tym te wywołujące działania nieporządane. Model Rosemount 5600 generuje i wykorzystuje fale radiowe. Jeżeli nie jest odpowiednio (w ścisłej zgodzie z instrukcją producenta) instalowany i użytkowany, może naruszyć przepisy FCC dotyczące emisji częstotliwości radiowych. Ten certyfikat nie obejmuje instalacji na niemetalowych zbiornikach, zbiornikach otwartych oraz z pływającym dachem itp. Taka instalacja wymaga licencji Part 90 site-licence. W takim wypadku pomocy przy uzyskaniu licencji udzieli lokalny przedstawiciel firmy Emerson Process Management. Jeżeli istnieją powody by sądzić, że radarowy przetwornik poziomu Rosemount 5600 może wymagać oddania do serwisu, należy skontaktować się ze specjalistą ds. pomiarów poziomu w biurze obsługi klienta firmy Rosemount ( ) lub w lokalnym biurze przedstawicielskim. Pomoże on ustalić najlepszą metodę postępowania w danej sytuacji. UWAGA Większość problemów z radarem, które mogą się pojawić w instalacji, jest związana z aplikacją i dlatego najłatwiej można je rozwiązać na miejscu. Przedstawiciel organizujący zwrot do serwisu poprosi o podanie modelu i numerów seryjnych urządzenia i dostarczy numer zwrotny RMA. Poprosi też o podanie rodzaju substancji procesowych, z którymi radar miał styczność. Jeżeli radar miał styczność z substancjami niebezpiecznymi, należy dostarczyć kopie dokumentu MSDS (Material Safety Data Sheet). Przedstawiciel organizujący zwrot poda dodatkowe informacje i procedury konieczne do zwrotu urządzenia wystawionego na działanie niebezpiecznych substancji. Części zamienne Stosowanie innych niż wymagane części zamiennych do napraw może obniżyć bezpieczeństwo i nie jest dozwolone w żadnym wypadku. 1-6

15 Instrukcja Rosemount seria 5600 Część 2 Instalacja mechaniczna Montaż anteny prętowej - wersja z kołnierzem strona 2-12 Montaż anteny prętowej - wersja gwintowana strona 2-16 Montaż anteny stożkowej - uszczelnienie PTFE strona 2-19 Montaż anteny z izolacją procesową strona 2-22 Montaż anteny stożkowej na rurze wewn./kom. rurowej... strona 2-25 Monteż anteny parabolicznej strona 2-27 Montaż wydłużonej anteny stożkowej strona 2-33 Montaż anteny stożkowej z przyłączami do przepłukiwania.strona 2-36 Środki ostrożności Procedury i instrukcje zawarte w tym podręczniku mogą wymagać szczególnej ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu obsługującego urządzenie. Informacje związane z bezpieczeństwem są oznaczone ostrzegawczym symbolem ( ). Przed wykonaniem operacji poprzedzonej tym symbolem należy przeczytać informacje dotyczące środków ostrożności, znajdujące się na początku rozdziału. Wybuch może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: W obszarze zagrożonym wybuchem nazleży upewnić się, że załączone certyfikaty są właściwe dla rzeczywistego otoczenia miernika. Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem, należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia podłączone do pętli zostały zainstalowane zgodnie z warunkami iskro-bezpieczeństwa lub ognioszczelności. Nie stosowanie się do wskazówek dotyczących bezpiecznej instalacji i obsługi może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała Tylko wykwalifikowany personel ma prawo dokonywać instalacji. Sprzętu należy używać tylko zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie ochrona zapewniana przez urządzenie może ulec pogorszeniu. Osobom bez odpowiednich kwalifikacji nie wolno wykonywać żadnych napraw poza obsługą wyszczególnioną w instrukcji.

16 Rosemount seria 5600 Instrukcja Ten produkt jest urządzeniem elektrycznym, więc w obszarze zagrożonym wybuchem musi byc instalowany zgodnie z wymaganiami certyfikatu EC Type Examination Certificate. Instalacja i konserwacja urządzenia muszą być zgodne z odpowiednimi międzynarodowymi, państwowymi i lokalnymi standardami i warunkami iskro-bezpieczeństwa oraz z instrukcjami zawartymi w tym podręczniku. Dostęp do elektroniki podczas działania urządzenia jest zabroniony. Wstęp Narzędzia Kołnierze dostarczone przez użytkownika Ogólne wymagania instalacyjne Ten rozdział opisuje instalację mechaniczną. Należy zacząć od przeczytania ogólnych wymagań instalacyjnych dla anteny, w tym wymagań dotyczących zamocowania, oraz wolnej przestrzeni. Istnieją szczególne wymagania w przypadku instalacji stożkowej anteny w rurze wewnętrznej/komorze rurowej lub wydłużonej anteny stożkowej. Rozdział ten zakończony jest instrukcjami montażu dla wszystkich typów anten. Do instalacji przetwornika poziomu seria 5600 potrzebne są następujące narzędzia: Śrubokręt Klucz nastawny Klucz do śrub z wpustem sześciokątnym w główce Szczypce - napinacz do zabezpieczeń Klucz z pazurem do nakrętek z wpustem na obwodzie Prostota konstrukcji przykołnierzowych na zbiorniku pozwala na użycie kołnierza dostarczonego przez użytkownika. Przewiercenie otworu w ślepym kołnierzu może spowodować obniżenie jego wytrzymałości na ciśnienie. W takim wypadku należy zmienić oznaczenie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia. Należy ustawić przetwornik w taki sposób, by mikrofale rozchodziły się bez zakłóceń wywołanych przez ściany zbiornika. W celu uzyskania optymalnego działania należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia: Starać się ustawić antenę w taki sposób, by wiązka nie napotykała na przeszkody. Zamontować przetwornik z dala od rur wlotowych wywołujących wzburzenie powierzchni. Wybrać możliwie dużą antenę, by zapewnić maksymalną czułość. Zaleca się by antena wystawała poza krawędź wlotu do zbiornika w celu uzyskania jak najdokładniejszych pomiarów. Patrz rysunek 2-2. Wymagania dotyczące zamocowania Aby zapewnić niezakłócone rozchodzenie się mikrofal, wymiary dotyczące mocowania powinny być utrzymane w granicach określonych poniżej dla każdej z anten. 2-2

17 Instrukcja Rosemount seria 5600 Rysunek 2-1. Wymagania dotyczące zamocowania, patrz tabela 2-1 L max SOCKET_REQUIREMENT Ø min Tabela 2-1. Wymagania dotyczące zamocowania Antena L max mm (cale) Średnica min mm (cale) Prętowa 300 (11,8) 42 (1,65) Stożkowa 3 calowa. 245 (9,6) 75 (2,9) Stożkowa 4 calowa. 300 (11,8) 98 (3,8) Stożkowa 6 calowa. 410 (16,1) 146 (5,7) Stożkowa 8 calowa. 525 (20,6) 194 (7,6) Paraboliczna 600 (23,6) 500 (19,7) Z izolacją procesową, 4 calowa. 300 (11,8) 100 (3,9) Z izolacją procesową, 6 calowa. 300 (11,8) 150 (5,9) Wydłużona stożkowa, 3 calowa. 495 (19,5) 75 (3,0) Wydłużona stożkowa 4 calowa. 495 (19,5) 98 (3,9) Wydłużona stożkowa 6 calowa. 495 (19,5) 146 (5,8) Stożkowa z przyłączami do przepłukiwania 4 calowa. Stożkowa z przyłączami do przepłukiwania, 6 calowa. Stożkowa z przyłączami do przepłukiwania, 8 calowa. 300 (11,8) 98 (3,9) 410 (16,1) 146 (5,8) 525 (20,7) 194 (7,6) Rysunek 2-2. Końcówka anteny poza krawędzią wlotu do zbiornika SOCKET_REQ 2-3

18 Rosemount seria 5600 Instrukcja Wymagania dotyczące wolnej przestrzeni Rysunek 2-3. Wymagania dotyczące wolnej przestrzeni, patrz tabela 2-2 A B C D FREESPACE_V2 Tabela 2-2. Wymagania dotyczące wolnej przestrzeni A. A.Przestrzeń konieczna do obsługi Odległość mm (cale) Wszystkie anteny 550 (22) B. Wysokość konieczna do obsługi Antena Odległość mm (cale) Prętowa 700 (27) Stożkowa, wydłużona stożkowa, z przyłączami 650 (25) do przepłukiwania Z izolacją procesową 800 (31) Paraboliczna 700 (27) C. Odchylenie od pionu Antena Maksymalny kąt Prętowa 3 Stożkowa 1 Z izolacją procesową 3 Paraboliczna 2 D. Minimalna odległośc od ścian zbiornika (1) Antena Odległość mm (cale) Prętowa 300 (12) Stożkowa 600 (24) Z izolacją procesową 600 (24) Paraboliczna 600 (24) (1) Urządzenie można zamontować bliżej ścian zbiornika, jeśi dopuszcza się mniejszą dokładność. 2-4

19 Instrukcja Rosemount seria 5600 Skupienie wiązki Rysunek 2-4. Kąt skupienia wiązki, patrz tabela 2-3 Kąt skupienia wiązki Tabela 2-3. Kąt skupienia wiązki Kąt skupienia Antena wiązki Stożkowa 3 cale 25 Prętowa/Stożkowa 4 calowa/z 21 izolacją procesową 4 calowa Stożkowa 6 calowa/ z izolacją 18 procesową 6 calowa Stożkowa 8 calowa 15 Paraboliczna 10 BILD_24 Rysunek 2-5. Odległość a szerokość strumienia, patrz tabela 2-4 5m Odległość 10m 15m 20m BEAMAREA Tabela 2-4. Odległość a szerokość strumienia Specjalne wymagania dotyczące anten i odległości Instalacja na rurze Patrz str. 2-6 i str Instalacja wydłużonej anteny stożkowej Patrz str. 2-8 i str Średnica wiązki w różnych odległościach od kołnierza, m (stopy) 5 m 10 m 15 m 20 m Antena (16 stóp) (33 stopy) (49 stóp) (66 stóp) Stożkowa 3 calowa 2,2 (7,2) 4,4 (14) 6,7 (22) 8,9 (29) Prętowa/Stożkowa 4calowa/ 1,9 (6,2) 3,7 (12) 5,6 (18) 7,4 (24) z izolacją procesową 4 calowa Stożkowa 6 calowa/ 1,6 (5,2) 3,1 (10) 4,7 (15) 6,3 (24) z izolacją procesową 6 calowa Stożkowa 8 calowa 1,0 (3,3) 2,4 (7,9) 3,9 (13) 5,2 (17) Paraboliczna 3,0 (0,9) 5,6 (1,7) 8,5 (2,6) 11 (3,5) 2-5

20 Rosemount seria 5600 Instrukcja Wymagania instalacyjne dotyczące anteny stożkowej w rurze wewnętrznej/komorze rurowej Radarowy przetwornik poziomu Seria 5600 nadaje się do pomiarów w komorach rurowych. Zdolność do cyfrowego przetwarzania sygnałów umożliwia pomiary nawet przy istnieniu kilku rur doprowadzających. Rysunek 2-6. Przykładowy montaż na komorze rurowej 20,03 Montaż na rurze wewnętrznej lub komorze rurowej jest zalecany przy zbiornikach z płynnym gazem, którego powierzchnia jest wyjątkowo wzburzona. Użycie rury zmniejsza wpływ piany i wzburzenia powierzchni na pomiary. 1. 3, 4 i 6-calowe anteny są zaprojektowane tak, by pasowały do odpowiednich rur. Odległość pomiędzy wylotem anteny a rurą nie może przekroczyć 10 mm (0,4 cala). W przypadku rur wewnętrznych z małymi lub bez rur doprowadzających, odstęp ten nie ma wpływu na pomiary. Rysunek , 4, i 6-calowa antena stożkowa - odległość pomiędzy rurą a anteną max 10 mm (0,4 cala) 20,07_MAX10MM_01 2-6

21 Instrukcja Rosemount seria W przypadku rur z rurami doprowadzającymi rzędu 3 cali lub większymi, a także rur, gdzie spodziewane jest duże zanieczyszczenie, antena powinna zostać dopasowana w celu uzyskania optymalnego działania. W takim wypadku należy wykonać następujące czynności: a. Zmierzyć wewnętrzną średnicę rury. b. Przyciąć antenę stożkową tak, by pasowała do rury. c. Upewnić się, że odległość pomiędzy anteną i rurą jest mniejsza niż 10 mm. Informacje o fabrycznie przycinanych antenach można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Emerson Process Management. Rysunek calowe lub większe rury z rurami doprowadzającymi max 1 mm (0,04 cala) 2-calowe lub większe rury z rurami doprowadzającymi 20,07_MAX1MM 2-7

22 Rosemount seria 5600 Instrukcja Wymagania instalacyjne dotyczące wydłużonej anteny stożkowej Rysunek 2-9. Wymiary wydłużonej anteny stożkowej 200 (7,87) 400 (15,75) 500 (19,69) UWAGI Kąt 15 Inne długości wydłużonej anteny stożkowej dostępne na zamówienie. Należy skontaktować się z dostawcą. Wymiary podane w mm (calach). 70 (2,76) (3-calowy) 93 (3,66) (4-calowy) 141 (5,55) (6-calowy) 5600_PDS_MS_2BB.EPS Wydłużona antena stożkowa jest odpowiednia do zbiorników o długich otworach wlotowych lub zbiorników, w których powinno się unikać pomiarów w pobliżu otworu wlotowego. Wydłużonej anteny stożkowej nalezy użyć, jeśli: otwór wlotowy jest wysoki, patrz rysunek 2-10: antena ANSI 3 dla otworów wlotowych wyższych niż 250 mm, antena ANSI 4 dla otworów wlotowych wyższych niż 300 mm, antena ANSI 6 dla otworów wlotowych wyższych niż 400 mm, w pobliżu otworu zbiornika znajdują się przeszkody, patrz rysunek 2-11 lub wewnętrzna powierzchnia otworu wlotowego nie jest gładka lub istnieje różnica w wysokości po przeciwnych stronach otworu wlotowego, patrz rysunek

23 Instrukcja Rosemount seria 5600 Rysunek Przykład wysokiego otworu wlotowego Rysunek Przykład przeszkody w pobliżu otworu wlotowego zbiornika TANK_INSULATED TANK_UNDERGROUND Rysunek Przykładowe kłopotliwe powierzchnie Rdza lub osad Różnica wysokości Złe spawy 5600/ROUGH_SURFACES 2-9

24 Rosemount seria 5600 Instrukcja Rysunek Całkowita odległość pomiędzy kołnierzem a poziomem cieczy A minimum 20 mm (0,8 cala) 15 maksymalny poziom min. 30 mm (1,2 cala) 20,04 1. Zmierzyć całkowitą odległość A między kołnierzem a maksymalnym poziomem płynu. 2. Standardowa długość wydłużonej anteny stożkowej wynosi 500 mm (20 cali). Jeżeli A jest mniejsze niż 500 mm (20 cali), stożek można przyciąć. Ze względu na skośne zakończenie anteny kierunek wiązki radarowej jest nieco przesunięty w stronę krótszej strony stożka. Jeżeli w pobliżu znajdują się obiekty, które mogłyby wywołać zakłócające echo, antena powinna zostać ustawiona w taki sposób, by te obiekty nie powodowały interferencji. Krótsza strona powinna być zwrócona w stronę, gdzie nie ma obiektów mogących powodować zakłócenia. 2-10

25 Instrukcja Rosemount seria 5600 Zasięg pomiarów Tabela 2-5. Rodzaje płynów Diagramy poniżej przedstawiają wpływ typu anteny, stałej dielektrycznej płynu (ε r ) i warunków procesu na zasięg pomiarów. Dla uzyskania optymalnego działania maksymalna odległość pomiarów powinna utrzymywać się w zakresie oznaczonym na diagramie kolorem ciemniejszym. Podane wartości dotyczą pomiarów dla swobodnego rozchodzenia się fali bez rur wewnętrznych (komór rurowych). W przypadku płynów o ε r mniejszym niż 1,9, jak np. skroplone gazy, doradza się użycia anteny o średnicy co najmniej 8 cali przy pomiarach dla swobodnego rozchodzenia się fali. Wtedy typowy zasięg pomiaru przy spokojnej powierzchni płynu wynosi 15 m. W celu zwiększenia zasięgu pomiarów w zbiornikach ze wzburzoną powierzchnią cieczy można użyć rury wewnętrznej. Przy wzburzonej powierzchni cieczy o ε r mniejszym niż 1,9 typowy zasięg pomiarów przetwornika zamontowanego na rurze wewnętrznej wynosi m. a Ropa naftowa, benzyna i inne węglowodory i substancje ropopochodne (stała dielektryczna ε r = ) b Alkohole, stężone kwasy, organiczne rozpuszczalniki, mieszaniny ropy naftowej z wodą i aceton (ε r =4.0-10) c Ciecze przewodzące prąd, np. roztwory wodne, rozcieńczone kwasy i zasady (ε r > 10) Rysunek Zastosowania przy spokojnej powierzchni płynu (1) 3 Stożkowa 4 z izolacją procesową 6 z izolacją procesową Prętowa/ 4 Stożkowa 6 Stożkowa 8 Stożkowa Paraboliczna 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 5600-OC_1AA Rysunek Zastosowania, w których płyn jest lekko wzburzony (1) 4 z izolacją 6 z izolacją Prętowa/ 3 Stożkowa procesową procesową 4 Stożkowae 6 Stożkowa 8 Stożkowa Paraboliczna 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 131 (40) 164 (50) 164 (50) 164 (50) 164 (50) 164 (50) 164 (50) 164 (50) 5600-OC_2AB Rysunek Zastosowania, w których powierzchnia płynu jest wzburzona (1) 4 z izolacją 6 z izolacją Prętowa/ 3 Stożkowa procesową procesową 4 Stożkowa 6 Stożkowa 8 Stożkowa Paraboliczna 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 0 a b c 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) 33 (10) 66 (20) 98 (30) Uwaga: Nie doradza się użycia 4- lub 6-calowych anten z izolacją procesową przy wzburzonym płynie 5600-OC_3AA (1) Zasięg pomiarów w stopach (m). 2-11

26 Rosemount seria 5600 Instrukcja MONTAŻ ANTENY PRĘTOWEJ - WERSJA Z KOŁNIERZEM Rysunek Wymiary anteny prętowej - wersja z kołnierzem 200 (7,87) 400 (15,75) Plakietka identyfikacyjna anteny UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) Długość części nieaktywnej 100 (3,94) lub długość części nieaktywnej 250 (9,84) 300 (11,81) ROD_MOUNT_DIMENSIONS 1. Kołnierz należy zamontować na płycie anteny prętowej i upewnić się, że spodnia strona kołnierza jest płaska i że wszystkie części są czyste i suche. Rysunek Montaż kołnierza ROD_MOUNT_FLANGE 2-12

27 Instrukcja Rosemount seria Kołnierz należy zamocować przy pomocy nakrętki mocującej i upewnić się, że nakrętka ściśle przylega do kołnierza. Rysunek Kołnierz należy zamocować przy pomocy nakrętki mocującej Nakrętka mocująca ROD_MOUNT_NUT 3. Adapter należy zamontować na końcu tulei izolującej. Rysunek Montowanie adaptera Pierścień blokujący Tuleja izolująca Adapter O-ring Falowód ROD_MOUNT_APDATER 2-13

28 Rosemount seria 5600 Instrukcja 4. Adapter należy zamocować przy pomocy pierścienia blokującego. Rysunek Adapter należy zamocować przy pomocy pierścienia blokującego Pierścień blokujący ROD_MOUNT_RING 5. Należy ostrożnie umieścić kołnierz i antenę prętową na otworze wlotowym zbiornika, wkładając w środek odpowiednią uszczelkę, a następnie docisnąć śruby i nakrętki. Rysunek Kołnierz i antenę prętową należy zamontować na otworze wlotowym zbiornika ROD_MOUNT.EPS Uszczelka 2-14

29 Instrukcja Rosemount seria Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu i upewnić się, że O-ring, który powinien znajdować się na dolnym końcu przewodu falowodu, jest na właściwym miejscu. Rysunek Montaż główki przetwornika Górny falowód WAVEGUIDE_TUBE.EPS Przewód falowodu O-ring 7. Na kołnierzu należy umieścić rękaw ochronny, następnie zamontować główkę przetwornika i docisnąć nakrętkę. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie. Rysunek Zakończona instalacja mechaniczna TH40HEAD_NOZZLE.EPS 8. Należy przejść do instalacji elektrycznej. 2-15

30 Rosemount seria 5600 Instrukcja MONTAŻ ANTENY PRĘTOWEJ - WERSJA GWINTOWANA Rysunek Wymiary anteny prętowej - wersja gwintowana 200 (7,87) 400 (15,75) UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) Długość części nieaktywnej 100 (3,94) lub długość części nieaktywnej 250 (9,84) 300 (11,81) 5600/ AA.EPS 1. Należy ostrożnie umieścić antenę prętową w gwintowanym otworze zbiornika i wkręcić. UWAGA W przypadku zastosowania adapterów z gwintami NPT, połączenia ciśnieniowe mogą wymagać uszczelnienia. 2-16

31 Instrukcja Rosemount seria 5600 Rysunek Montaż anteny prętowej Plakietka identyfikacyjna anteny Uszczelka dla gwintu typu BSP (G) ROD_MOUNT_BSP.EPS 2. Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu i upewnić się, że O-ring, który powinien znajdować się na dolnym końcu przewodu falowodu, jest na właściwym miejscu. Rysunek Montaż główki przetwornika Górny falowód Przewód falowodu O-ring WAVEGUIDE_TUBE.EPS 3. Na końcówce anteny, umieszczonej w otworze wlotowym, należy umieścić tulejkę ochronną, następnie zamontować główkę przetwornika i docisnąć nakrętkę. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie. 2-17

32 Rosemount seria 5600 Instrukcja Rysunek Zakończona instalacja mechaniczna TH40HEAD_NOZZLE_BSP.EPS 4. Należy przejść do instalacji elektrycznej. 2-18

33 Instrukcja Rosemount seria 5600 MONTAŻ ANTENY STOŻKOWEJ - USZCZELNIENIE PTFE Rysunek Wymiary anteny stożkowej 200 (7,87) Skrzynka połączeniowa 400 (15,75) 95 (3,74) (3-calowy stożek) 150 (5,91) (4-calowy stożek) 260 (10,24) (6-calowy stożek) 370 (14,57) (8-calowy stożek) UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) 70 (2,76)(3-calowy stożek) 93 (3,66) (4-calowy stożek) 141 (5,55) (6-calowy stożek) 189 (7,44) (8-calowy stożek) 1. Kołnierz należy zamontować na płytce anteny stożkowej i upewnić się, że spodnia strona kołnierza jest płaska i że wszystkie części są czyste i suche. Rysunek Montaż kołnierza Plakietka identyfikacyjna anteny FLANGE_MOUNT_PTFE_50% 2-19

34 Rosemount seria 5600 Instrukcja 2. Kołnierz należy zamocować przy pomocy nakrętki mocującej i upewnić się, że nakrętka ściśle przylega do kołnierza. Rysunek Kołnierz należy zamocować przy pomocy nakrętki mocującej CONE_FLANGE_ASSY_PTFE_50% 3. Adapter należy zamontować na końcu tulei izolującej. Rysunek Montowanie adaptera Pierścień mocujący Adapter O-ring Adapter - widok z góry Falowód Tuleja izolująca ADAPTER_TOPVIEW, ADAPTER_MOUNT_PTFE 4. Adapter należy zamocować przy pomocy pierścienia zabezpieczającego. Rysunek Adapter należy zamocować przy pomocy pierścienia zabezpieczającego Pierścień mocujący ADAPTER_LOCKRING_PTFE 2-20

35 Instrukcja Rosemount seria Należy ostrożnie umieścić kołnierz i antenę stożkową na otworze wlotowym zbiornika. 6. I docisnąć przy pomocy śrub i nakrętek. Rysunek Kołnierz i antenę stożkową należy zamontować na otworze wlotowym zbiornika Uszczelka 7. Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu i upewnić się, że uszczelka, która powinna znajdować się na dolnym końcu przewodu falowodu, jest na właściwym miejscu. CONETANK_PTFE.EPS Rysunek Montaż główki przetwornika Górny falowód WAVEGUIDE_TUBE Przewód falowodu O-ring 2-21

36 Rosemount seria 5600 Instrukcja 8. Na kołnierzu należy umieścić zabezpieczającą tuleję izolacyjną, następnie zamontować główkę przetwornika i docisnąć nakrętkę. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie. Rysunek Zakończona instalacja mechaniczna TH40HEAD_NOZZLE 9. Należy przejść do instalacji elektrycznej. MONTAŻ ANTENY Z IZOLACJĄ PROCESOWĄ Rysunek Wymiary anteny z izolacją procesową 200 (7,87) 550 (21,65) 4-calowa z izolacją procesową 650 (25,59) 6-calowa z izolacją procesową UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) 5600/PDS/MS_4.EPS 160 (6,30) 4-calowa z izolacją procesową 218 (8,58) 6-calowa z izolacją procesową 2-22

37 Instrukcja Rosemount seria 5600 Przygotowanie: Ważne jest, by powierzchnia kołnierza zbiornika była płaska. Maksymalne odchylenie nie może przekraczać wartości podanych na ilustracji: NOZZLE_FL NOZZLE, d Powierzchnia kołnierza Tolerancja: d< ±0,05 mm NOZZLE_FLATNESS_CONCAVE_V2 d Powierzchnia kołnierza Tolerancja: d< ±0,05 mm NOZZLE_FLATNESS_COVEX_V2 W celu zamontowania anteny należy wykonać następujące czynności: 1. Umieścić dostarczoną przez Emerson Process Management teflonową uszczelkę na powierzchni kołnierza i zamontować antenę. UWAGA Teflonowe uszczelki są optymalnie przystosowane do używania ze sprzętem emitującym mikrofale. Żadne inne uszczelki, poza oryginalnymi firmy Rosemount, nie mogą być użyte przy antenach z izolacją procesową. 2-23

38 Rosemount seria 5600 Instrukcja 2. Umieścić kołnierz na antenie. Rysunek Kołnierz należy umieścić na antenie 3. Docisnąć kołnierz do anteny przy pomocy śrub i nakrętek. Należy użyć smaru, by zminimalizować tarcie podczas dokręcania śrub. Rysunek Dociskanie kołnierza ANTENNA_FLANGE_SCREW_ASSY FALNGE_MOUNT_PS UWAGA Śruby należy ostrożnie dokręcić do zalecanego momentu siły (tabela 2-6). Należy dokręcać parami przeciwległe śruby. 2-24

39 Instrukcja Rosemount seria Wsunąć przewód falowodu do górnego falowodu (patrz rysunek 2-35 na str. 2-21). 5. Zamontować główkę przetwornika na adapterze. 6. Docisnąć nakrętkę i upewnić się, że główka przetwornika ściśle przylega do anteny. Moment siły Śruby na kołnierzu należy dokręcić do następującego momentu siły: Tabela 2-6. Zalecany moment siły (Nm) PTFE Kołnierz DIN PN16 PN40 DN DN Kołnierz ANSI 150 Psi 300 Psi 4 cale MONTAŻ ANTENY STOŻKOWEJ NA RURZE WEWN./KOM. RUROWEJ 1. Antenę i główkę przetwornika należy zamontować w ten sam sposób, jak w przypadku standardowej anteny stożkowej (patrz Montaż anteny stożkowej - uszczelnienie PTFE na str. 2-19). Rysunek Montaż anteny i główki przetwornika Nakrętka Przewód falowodu Tuleja zabezpieczająca Adapter Antena ANTENNA_HEAD_MOUNT Uszczelka 2. Należy upewnić się, że odchylenie przetwornika od pionu jest mniejsze niż

40 Rosemount seria 5600 Instrukcja Rysunek Odchylenie mniejsze niż 1 Odległość pomiędzy końcem anteny a najbliższą rurą wlotową musi być >50 mm max 1 20,07_INCLINATION 3. W celu zminimalizowania zakłóceń wywołanych przez echa od rur doprowadzających i odprowadzających można obrócić główkę przetwornika o 90. Rysunek Przykład obrócenia główki w celu ograniczenia zakłócających ech Zamek pokrywy BRIDLE_HEADROTATE 2-26

41 Instrukcja Rosemount seria 5600 MONTEŻ ANTENY PARABOLICZNEJ Rysunek Wymiary anteny parabolicznej 200 (7,87) 460 (18,11) UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) 441 (17,36) 162 (6,4).5600/ AA.EPS Montaż tulei z końcówką kulistą (wychyłową) 1. Grubość kołnierza powinna wynosić od 6 do 30 mm. Średnica otworu musi wynosić 96 mm. 2. W kołnierzu należy wykonać mały żłobek pozycjonujący. Rysunek Żłobek pozycjonujący 6-30 Żłobek pozycjonujący R3 O96 50 PARANT_FLANGE 2-27

42 Rosemount seria 5600 Instrukcja 3. Należy umieścić O-ring na kołnierzu, a następnie włożyć w otwór tuleję wychyłową. Bolec z boku tulei powinien wchodzić w żłobek pozycjonujący w kołnierzu. Rysunek Na kołnierzu należy umieścić O-ring Tuleja z końcówką kulistą O-ring Nakrętka PARANT_FLANGEBALL 4. Należy docisnąć nakrętkę i upewnić się, że tuleja dobrze przylega do kołnierza. 5. Należy zablokować nakrętkę, wkręcając śrubkę zabezpieczającą. Rysunek Zablokowanie nakrętki Śrubka zabezpieczająca PARANT_NUT_LOCKSCREW 2-28

43 Instrukcja Rosemount seria 5600 Montaż anteny 1. Należy umieścić reflektor paraboliczny na doprowadzeniu antenowym i włożyć na miejsce pięć, dostarczonych przez Emerson Process Management, śrub M5. Rysunek Pozycje śrub M5 M5 x 5 Reflektor paraboliczny Doprowadzenie antenowe PARANT_PARABOLICREFLECTOR 2. Docisnąć śruby. 3. Dwa O-ringi należy umieścić w rowkach na górnej powierzchni tulei wyhyłowej. Rysunek Dwa O-ringi należy umieścić w rowkach 2 O-ringi Tuleja wychyłowa PARANT_FLANGEBALL 2-29

44 Rosemount seria 5600 Instrukcja 4. Kołnierz należy odwrócić i umieścić na doprowadzeniu antenowym. Należy włożyć na miejsce podkładki i nakrętki. Rysunek Położenie podkładek i nakrętek Nakrętka zabezpieczająca Nakrętka motylkowa Podkładka zabezpieczająca Kołnierz Rowek Podkładka odginana Podkładka Doprowadzenie antenowe PARANT_FEEDERINSERT_T30 5. Lekko przykręcić nakrętkę motylkową i nakrętkę zabezpieczającą. 6. Antenę umieścić na otworze zbiornika i dokręcić śruby na kołnierzu. Rysunek Należy dokręcić śruby na kołnierzu PARANT_TANKNOZZLE_T30 7. Antenę należy obrócić tak, żeby rowek na doprowadzeniu antenowym był skierowany pod kątem 90 do ściany zbiornika. Rysunek Rowek na doprowadzeniu antenowym Rowek Doprowadzenie antenowe PARANTANTENNAFEEDER.EPS 2-30

45 Instrukcja Rosemount seria Dokręcić nakrętkę motylkową oraz nakrętkę zabezpieczającą. 9. Adapter należy umieścić na doprowadzeniu antenowym, luźno przykręcając nakrętkę, tak, żeby przetwornik można było ustawić w pionie. Zazwyczaj najkorzystniejsze jest ustawienie anteny pod kątem 0. Czasami jednak, np. gdy produkt jest stały lub w zbiorniku znajdują się obiekty powodujące zakłócające echa, lekkie odchylenie anteny może poprawić osiągi. 10. Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu. Rysunek Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu Górny falowód Przewód falowodu PA_WAVEGUIDETUBE.EPS 11. Ostrożnie umieścić główkę przetwornika na adapterze i ręcznie dokręcić nakrętkę górnego falowodu. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie. Rysunek Montaż przetwornika Nakrętka górnego falowodu Adapter PARANT_PRO_THMOUNT_T30.EPS 2-31

46 Rosemount seria 5600 Instrukcja 12. Główkę przetwornika należy obrócić tak, żeby zamek pokrywy był przesunięty o 90 w stosunku do rowka na doprowadzeniu antenowym. Rysunek Przykład obrócenia główki w celu ograniczenia zakłócających ech Zamek pokrywy BRIDLE_HEADROTATE 13. Mocno docisnąć nakrętkę adaptera, gdyż nieprawidłowe ustawienie główki może spowodować obniżenie jakości pomiarów. Rysunek Końcowe dokręcanie anteny Rowek Doprowadzenie antenowe PARANTANTENNAFEEDER.EPS 14. Kiedy antena zostanie ustawiona w optymalnej pozycji, mocno docisnąć nakrętkę motylkową i nakrętkę zabezpieczającą, a następnie odgiąć podkładkę odginaną. 2-32

47 Instrukcja Rosemount seria 5600 MONTAŻ WYDŁUŻONEJ ANTENY STOŻKOWEJ 1. Antenę i główkę przetwornika należy zamontować w ten sam sposób, jak przetwornik ze standardową anteną stożkową (patrz Montaż anteny stożkowej - uszczelnienie PTFE na str. 2-19). Rysunek Montaż anteny i główki przetwornika Nakrętka Przewód falowodu Tuleja zabezpieczająca Adapter Antena 2. Po zmontowaniu przetwornika ustawić następujące parametry anteny za pomocą oprogramowania służącego do konfiguracji: Długość przyłącza do zbiornika (TCL), Strefa martwa (H). Więcej informacji dotyczących sposobu ustawiania powyższych parametrów dla wydłużonej anteny stożkowej znajduje się na str i str Dodatkowe informacje dotyczące tych parametrów znajdują się w części 5: Konfiguracja. ANTENNA_HEAD_MOUNT Uszczelka 2-33

48 Rosemount seria 5600 Instrukcja Ustawienia przyłącza do zbiornika (TCL) W celu ustawienia długości przyłącza do zbiornika należy użyć jednej z poniższych procedur dla standardowej i niestandardowej wydłużonej anteny stożkowej. Niestandardowa wydłużona antena stożkowa Aby ustawić TCL należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić oprogramowanie konfiguracyjne Radar Master. 2. Z listy typów anten wybrać User Defined (określony przez użytkownika). 3. Wpisać nową wartość TCL. Długość przyłącza do zbiornika (TCL) należy obliczyć w następujący sposób: TCL wydł = TCL stożk + K*(L wydł - L anteny ), Gdzie: TCL wydł = TCL dla wydłużonej anteny stożkowej (patrz tabela 2-7). TCL stożk = domyślna wartość TCL dla standardowej, nie wydłużonej anteny stożkowej. Są różne wartości TCL dla uszczelnienia PTFE i kwarcowego - patrz tabela poniżej. L wydł = zmierzona długość wydłużonej anteny stożkowej. L anteny = długość standardowej, nie wydłużonej anteny stożkowej. K = stała związana ze średnicą anteny. Typ anteny 3-calowa średnica = 68mm 4-calowa średnica = 90mm K L anteny TCL stożk /PTFE TCL stożk /kwarcowe calowa średnica = 138mm Standardowa wydłużona antena stożkowa Wartość TCL wydł dla 20-calowej (500 mm) wydłużonej anteny stożkowej: Tabela 2-7. Standardowa wydłużona antena stożkowa Typ Anteny 3-calowa średnica = 68mm 4-calowa średnica = 90mm TCL wyd³ /PTFE TCL wyd³ /kwarcowe calowa średnica = 138mm 2-34

49 Instrukcja Rosemount seria 5600 Ustawianie strefy martwej Aby ustawić strefę martwą należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić oprogramowanie konfiguracyjne. 2. W polu Hold Off/New wpisać odpowiednią długość strefy martwej. Długość strefy martwej (H) należy obliczyć w następujący sposób: H=0.03 m + L wydł lub (H=1.2 cala + L wydł ) gdzie: L wydł jest dłuością wydłużonej anteny stożkowej Rysunek Wydłużona antena stożkowa Strefa martwa(h) 30 mm, 1,2 cala L wydł CONE_EXTENSION_1B 2-35

50 Rosemount seria 5600 Instrukcja MONTAŻ ANTENY STOŻKOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO PRZEPŁUKIWANIA Rysunek Wymiary anteny stożkowej ze zintegrowanym przyłączem do przepłukiwania 200 (7,87) Połączenie do rurki 400 (15,75) UWAGA Wymiary podane w milimetrach (calach) 96 (3,66 (4-calowa stożkowa) 141(5,55) (6-calowa stożkowa) 189 (7,44) (8-calowa stożkowa) 130 (5,12) (4-calowa stożkowa) 240 (9,45) (6-calowa stożkowa) 355 (13,98) (8-calowa stożkowa) 5600_PDS_MS_2C.EPS 1. Kołnierz jest częścią układu antenowego i jest zespawany z anteną stożkową. Układ antenowy należy, wraz z odpowiednią uszczelką, ostrożnie umieścić na otworze wlotowym zbiornika. Rysunek Montaż anteny stożkowej z przyłączami do przepłukiwania na otworze zbiornika Układ antenowy Uszczelka FLUSHING_CONE_ANTENNA 2-36

51 Instrukcja Rosemount seria Przewód falowodu należy wsunąć do górnego falowodu i upewnić się, że O-ring, który powinien znajdować się na dolnym końcu przewodu falowodu, jest na właściwym miejscu. Rysunek Wsuwanie przewodu falowodu Górny falowód Przewód falowodu O-ring WAVEGUIDE_TUBE 3. Następnie należy zamontować główkę przetwornika i docisnąć nakrętkę. Bolce na adapterze powinny pasować do rowków na górnym falowodzie. Rysunek Montaż główki przetwornika Nakrętka Górny falowód Tuleja Bolce FLUSHING_ANTENNA_HEAD 2-37

52 Rosemount seria 5600 Instrukcja 4. W celu czyszczenia lub chłodzenia do anteny należy podłączyć rurkę o minimalnej średnicy 0,4 cala (10 mm). Typowe używane substancje to: azot, powietrze, woda lub para. Rysunek Podłączanie rurki do anteny Połączenie do rurki FLUSHING_ANTENNA_CONNECT 2-38

53 Instrukcja Rosemount seria 5600 Część 3 Instalacja elektryczna Środki ostrożności strona 3-1 Przegląd strona 3-2 Przewody strona 3-3 Zasilanie strona 3-3 Uziemienie strona 3-4 Połączenia zewnętrzne strona 3-5 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Procedury i instrukcje zawarte w tym podręczniku mogą wymagać szczególnej ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu obsługującego urządzenie. Informacje związane z bezpieczeństwem są oznaczone ostrzegawczym symbolem ( ). Przed wykonaniem operacji poprzedzonej tym symbolem, należy przeczytać poniższe informacje dotyczące środków ostrożności. Wybuch może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: W obszarze zagrożonym wybuchem należy upewnić się, że załączone certyfikaty są właściwe dla rzeczywistego otoczenia miernika. Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia podłączone do pętli zostały zainstalowane zgodnie z warunkami iskro-bezpieczeństwa lub ognioszczelności. W obszarze zagrożonym wybuchem nie wolno zdejmować pokrywy przetwornika przy włączonym zasilaniu. Nie stosowanie się do wskazówek dotyczących bezpiecznej instalacji i obsługi może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała: Tylko wykwalifikowany personel ma prawo dokonywać instalacji. Sprzętu należy używać tylko zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie ochrona zapewniana przez urządzenie może ulec pogorszeniu. Osobom bez odpowiednich kwalifikacji nie wolno wykonywać żadnych napraw poza obsługą wyszczególnioną w instrukcji. Wysokie napięcie, które może występować na przewodach, może spowodować udar elektryczny: Należy unikać kontaktu z przewodami i zaciskami. Przed przystąpieniem do okablowania radarowego przetwornika poziomu seria 5600, należy upewnić się, że główne zasilanie przetwornika jest wyłączone, a przewody łączące przetwornik z innymi zewnętrznymi źródłami zasilania są odłączone.

OPTIWAVE 7300 C Radarowy miernik poziomu

OPTIWAVE 7300 C Radarowy miernik poziomu KROHNE 12/08/2005 KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk Podręcznik Łatwa instalacja System podpowiedzi Bezobsługowość OPTIWAVE 7300 C Radarowy miernik poziomu Pomiar odległości,

Bardziej szczegółowo

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Karta katalogowa Micropilot S FMR540 Radarowy pomiar poziomu Inteligentny przetwornik do bezkontaktowego,

Bardziej szczegółowo

Oxymitter 4000 Przetwornik tlenu

Oxymitter 4000 Przetwornik tlenu Przetwornik tlenu http://www.raihome.com Spis treści Ważne instrukcje... i ROZDZIAŁ i Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1 Opis i specyfikacje ROZDZIAŁ 2 Instalacja ROZDZIAŁ 3 Konfiguracja Oxymittera 4000 z klawiaturą

Bardziej szczegółowo

System przepływomierza magnetycznego Rosemount 8732E z FOUNDATION fieldbus (przetwornik i czujnik)

System przepływomierza magnetycznego Rosemount 8732E z FOUNDATION fieldbus (przetwornik i czujnik) Skrócona instrukcja instalacji Grudzień 2012 Rosemount 8732 System przepływomierza magnetycznego Rosemount 8732E z FOUNDATION fieldbus (przetwornik i czujnik) Start Krok 1: WSTĘPNA INSTALACJA Krok 2: PRZENOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4570, wersja AB Sierpień 2014. Rosemount seria 5708. Skaner 3D produktów sypkich

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4570, wersja AB Sierpień 2014. Rosemount seria 5708. Skaner 3D produktów sypkich 00825-0114-4570, wersja AB Rosemount seria 5708 Skaner 3D produktów sypkich OSTRZEŻENIE Autoryzowana obsługa Wszystkie operacje opisane w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanych,

Bardziej szczegółowo

Instalacja, eksploatacja i instrukcja konserwacji

Instalacja, eksploatacja i instrukcja konserwacji Instalacja, eksploatacja i instrukcja konserwacji Model 3196 i-frame Spis treści Spis treści Wprowadzenie i uwagi na temat bezpieczeństwa... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 6 Terminologia i symbole

Bardziej szczegółowo

BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu

BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu 7.02186.25.00 KROHNE 02/2004 KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu Pomiar poziomu i warstwy rozdziału

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Rosemount 644

Przetwornik temperatury Rosemount 644 00825-0214-4728, wersja DB Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem 4 20 ma HART (wersja 5 i 7) Uwaga Przed instalacją przetwornika należy sprawdzić, czy systemy nadrzędne zawierają właściwą

Bardziej szczegółowo

FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400

FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400 Instrukcja Obsługi D184B114U02 FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400 Seria AM54_31/32 Seria AM54_71/72/74 Oznaczenie Produktu FAM5400 Instrukcja Obsługi Part No. D184B114U02 Data wydania: 07/04 Rewizja: 02

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Universal II Seria ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PUBLIKACJA:: 95-03015-Pol DATA PUBLIKACJI: 02/2005 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu P/N 9-14768 (PL) REV 02 ISS 25JUN13 Copyright Producent Certyfikacja Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji P/N 20822-01PL Rev.13

Podręcznik instalacji P/N 20822-01PL Rev.13 Spis treści P/N 20823-01PL Rev-13 Podręcznik instalacji P/N 20822-01PL Rev.13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wstęp P/N 20825-01PL Rev-07 Zgodność z przepisami bezpieczeństwa P/N 20827-01PL Rev-06 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC- 6706098-00.ST Montaż na dachu 6 70 68 95 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...........................

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

LaserSense 25 Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

LaserSense 25 Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu LaserSense 25 Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu P/N 9-14769 (PL) REV 02 ISS 25JUN13 Copyright Producent Certyfikacja Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Leica ST 5020. Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych

Leica ST 5020. Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych Leica ST 5020 Multistainer Uniwersalne urządzenie do barwienia preparatów histologicznych Instrukcja użytkownika Leica ST5020 V1.8 Polski 10/2012 Nr kat. 14 0475 80111 RevC Prosimy o przechowywanie niniejszej

Bardziej szczegółowo

MI 019-194 Instrukcja Luty 1997

MI 019-194 Instrukcja Luty 1997 MI 019-194 Instrukcja Luty 1997 I/A Series Inteligentny Przepływomierz Wirowy (Vortex) Modele 83F-D oraz 83W-D Instalacja, Konfiguracja, Usuwanie Problemów i Konserwacja 83F korpus kołnierzowy z zaworem

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4 Wstęp Przegląd systemu 1 Instalacja 2 Koncepcja PLC 3 Simatic S7 Programowalny sterownik S7-1200 Podręcznik systemu Konfiguracja urządzenia 4 Koncepcja programowania 5 Instrukcje programowania 6 PROFINET

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca centralami klimatyzacyjnymi INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 04/2008

Jednostka sterująca centralami klimatyzacyjnymi INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 04/2008 Jednostka sterująca centralami klimatyzacyjnymi INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 04/2008 Spis treści Charakterystyka urządzenia... 4 Projekt... 6 Oznakowanie... 6 Dokumentacja... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Przetwornik Rosemount 3051S ERS z elektronicznymi oddzielaczami membranowymi z protokołem HART

Przetwornik Rosemount 3051S ERS z elektronicznymi oddzielaczami membranowymi z protokołem HART Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4804, wersja BA Przetwornik Rosemount 3051S ERS z elektronicznymi oddzielaczami membranowymi z protokołem HART Skrócona instrukcja uruchomienia UWAGA Niniejsza

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Spis treści 1 Informacje ogólne...6 1.1 Konwencje użyte w instrukcji... 7 1.2 Zakres ważności... 9 1.3

Bardziej szczegółowo