Inicjatywy klastrowe na Dolnym Śląsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inicjatywy klastrowe na Dolnym Śląsku"

Transkrypt

1 Luty-marzec 2014

2 Inicjatywy klastrowe na Dolnym Śląsku 1. Klaster przemysłowy definicja 2. Historia klastra 3. Wsparcie dla klastrów na Dolnym Śląsku: Regionalna Strategia Innowacji Projekt CluStrat 1. Stan inicjatyw klastrowych na Dolnym Śląsku 2. Przegląd wiodących klastrów w województwie dolnośląskim: Polski Klaster Biotechnologiczny Linum Ceramika Bolesławiecka Dolnośląski Klaster Ekoenergetyczny EEI Dolnośląski Klaster Surowcowy Klaster Energia Mega Nano Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji Klaster NutriBioMed SIDE CLUSTER Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu Klaster Led Lighting Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej 6. Inicjatywy klastrowe na DŚ podsumowanie 7. Korzyści z kooperacji klastrowych

3 Klaster przemysłowy - definicja (ang. industrial cluster, inne nazwy to m.in. grono, klaster regionalny, dystrykt przemysłowy, lokalny system produkcyjny) skoncentrowana przestrzennie grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, działających w pokrewnych sektorach, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, która poprzez współpracę i koncentrację cennych zasobów pozwala przedsiębiorstwom osiągnąć lub wzmocnić ich przewagę konkurencyjną.

4 Historia klastra Koncepcja klastra przemysłowego została sformułowana przez amerykańskiego ekonomistę Michaela Portera, Jednak za jej prekursora należy uznać brytyjskiego ekonomistę Alfreda Marshalla, który stworzył pojęcie tzw. zewnętrznych korzyści skali. Wynikały one z powstania na danym obszarze grupy wyspecjalizowanych dostawców i odbiorców, rozwoju lokalnego rynku pracy oraz przepływu wiedzy między przedsiębiorstwami. Charakterystyczną cechą klastrów przemysłowych jest to, że przedsiębiorstwa w nich skupione konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektów synergicznych wspólnych działań. Konkurencja nie wyklucza wzajemnych, korzystnych interakcji z innymi firmami, a może stać się motorem ich rozwoju. To zjawisko określa się w zarządzaniu słowem kooperencja. Taka sytuacja jest możliwa, gdy koncentracja specyficznych w danym sektorze zasobów i kompetencji osiągnie masę krytyczną, przy której klaster staje się atrakcyjnym ośrodkiem i przyciąga dalsze zasoby.

5 Historia klastra Przykładem takiego efektu jest Dolina Krzemowa w USA, w której rozwój przemysłu technologii informatycznych przyciągnął i nadal przyciąga najlepszych informatyków z całego świata, sprawiając, że przedsiębiorstwa informatyczne tam zlokalizowane coraz bardziej powiększają swoją przewagę wobec konkurencji. Najbardziej znanym polskim klastrem jest klaster lotniczy w południowo-wschodniej części kraju Dolina Lotnicza.

6 Na Dolnym Śląsku W województwie dolnośląskim podstawowym instrumentem wspierającym rozwój klastrów jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego. Zauważalne są pozytywne tendencje zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie zwiększonej ich współpracy liczba nowych inicjatyw klastrowych.

7 Na Dolnym Śląsku W ramach Programu Wsparcia Klastrów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspiera rozwój klastrów w województwie dolnośląskim oraz wzmacnia ich pozycję konkurencyjną na rynku. W formule konkursowej organizowane są nabory wniosków, w wyniku których dotacje na rozwój współpracy klastrowej otrzymują głównie koordynatorzy klastrów. Dofinansowanie publiczne działalności klastrów musi wiązać się z wyraźnymi wymogami wobec efektów ich działania wsparcie ma umożliwić dorównanie przez inicjatywy mniejszych firm efektom funkcjonowania klastrów opartych na kapitale wielkich koncernów. Realizacja strategii odbywa się przy wykorzystaniu wskazanych przez Komisję Europejską kluczowych narzędzi innowacyjnego rozwoju regionów, którymi są: klastry innowacyjne, nowe instrumenty inżynierii finansowej, rozwój postaw przedsiębiorczości i umiejętności w zakresie komercjalizacji wiedzy, zamówienia publiczne oraz regionalna infrastruktura badawcza i ośrodki kompetencji oparte o wielodyscyplinarne zespoły badawcze.

8 Regionalna Strategia Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata opisał kierunki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie. Cele strategiczne RSI dotyczą również rozwoju klastrów, jako organizacji mających znaczny wpływ na stopień innowacyjności.

9 Projekt CluStrat Międzynarodowy projekt CluStrat, którego celem jest wdrożenie pilotażowych rozwiązań w polityce klastrowej różnych regionów. W ramach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk organizatorzy zaprosili ekspertów ds. klasteringu, którzy przybliżyli doświadczenia związane z funkcjonowaniem największego polskiego klastra związanego z przemysłem lotniczym. Uczestnicy spotkania zostali też poinformowani o przebiegu II Międzynarodowego Dialogu Politycznego w Budapeszcie.

10 Projekt CluStrat Podejmowane działania wpisują się w politykę rozwoju prowadzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego ujętą w obecnej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. - Od 2010 r. Samorząd Województwa Dolnośląskiego - z budżetu województwa na wsparcie dolnośląskich klastrów - przeznaczył prawie 2 mln zł, udzielając 21 dotacji

11 Cel projektu: wypracowanie rekomendacji dla władz regionalnych w zakresie: -konkurencyjności klastrów w świetle nowo powstających gałęzi gospodarek i kwestii międzysektorowych, - tworzenia takich produktów i usług klastrowych, które mogą odpowiedzieć na zapotrzebowanie nowych rynków, - promocji idei clusteringu z korzyścią dla swoich członków, - wypracowania wspólnej strategii w zakresie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności klastrów w regionie Europy Środkowej na każdym poziomie: od lokalnego do międzynarodowego.

12 Stan inicjatyw Na terenie województwa znajduje się 5 parków technologicznych oraz kilkadziesiąt klastrów i inicjatyw klastrowych. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 zakłada utworzenie z Dolnego Śląska europejskiego regionu węzłowego, koncentrującego najnowsze czynniki wytwórcze i pobudzającego aktywność gospodarczą. Celem nadrzędnym Strategii jest podniesienie jakości życia mieszkańców regionu oraz poprawa konkurencyjności przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

13 Klastry w województwie dolnośląskim Szacunki w zakresie skali przynależności przedsiębiorstw do klastrów, dla województwa dolnośląskiego, w zależności od źródła danych, przedstawiają zróżnicowane wyniki. Udział przedsiębiorstw w powiązaniach kooperacyjnych wynosi od kilku do ponad dwudziestu procent dolnośląskich firm. Zakładając, iż za powiązanie kooperacyjne przyjmuje się wyłącznie sformalizowane lub publicznie znane formy współpracy, wówczas interpretacja danych wskazuje, że co dwudzieste przedsiębiorstwo na Dolnym Śląsku jest członkiem tak rozumianej sieci współpracy. Potwierdzeniem skali aktywności kooperacyjnej jest liczba klastrów oficjalnie działających w regionie, szacowana na kilkanaście tego typu organizacji. W 2008 r. szczegółowe badania w ramach raportu Rozwój klastrów w regionie dolnośląskim wskazywały na istnienie 13 sieci współpracy obecnych zarówno w branżach tradycyjnych (np. przemysł drzewny) jak i nowoczesnych (biotechnologia, ICT).

14 Polski Klaster Biotechnologiczny Linum Założycielem i koordynatorem Polskiego Klastra Biotechnologicznego Linum jest Fundacja Linum. Klaster ma za zadanie wspierać współpracę w ramach grupy przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych i stowarzyszeń branżowych w celu komercjalizacji najnowszych osiągnięć naukowych wykorzystujących lecznicze właściwości naturalnego lnu. Źródłem idei klastra i bazą merytoryczną dla działań powiązania są realizowane projekty produktów medycznych zespołu prof. Jana Szopy Skórkowskiego z Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Klaster posiada wparcie merytoryczne Prezydium Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Izby Lnu i Konopii oraz Polskiej Federacji Biotechnologii. Misją Polskiego Klastra Biotechnologicznego Linum jest rewitalizacja upraw oraz przetwórstwa lnu na Dolnym Śląsku. Region ten był przez wieki znany z doskonałych warunków do uprawy tej rośliny.

15 Polski Klaster Biotechnologiczny Linum Uczestnicy klastra: 1. Regbud Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Redgosz 2. Mabis Jolanta Biskupiak 3. Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o. 4. Marek Radwański Ekotex 5. Silver Apartments S.C. 6. WFB Baird Poland Sp. z o.o. 7. Len Pharma Sp. z o.o. 8. Madex Spółka Jawna 9. Orzeł Sp. z o.o. 10.Uniwersytet Wrocławski 11.Fundacja Linum

16 Polski Klaster Biotechnologiczny Linum Tkanina lniana tamblowana na mokro, nasączona preparatem z wytłoków lnianych, do produkcji opatrunków ze wskazaniem do leczenia trzeciego etapu gojenia się ran z obfitym wysiękiem i średnio zainfekowanych. Lenplast 3 to lniana tkanina o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu ran o etiologii żylnej (rany cukrzycowe, owrzodzenia chroniczne etc.). Zalecana w trzecim etapie gojenia się ran (naskórkowanie, stymulacja porastania rany). Klaster oferuje swoje produkty -

17 Ceramika Bolesławiecka Jest to klaster oparty na lokalnej tradycji produkcji ceramiki łączący jednocześnie przemysł turystyczny. Porozumienie dotyczące utworzenia inicjatywy klastrowej branży budowlano ceramicznej pod honorowym patronatem Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa zostało podpisane podczas konferencji Innowacyjna Gospodarka Polska i Europejska. Mechanizmy rozwoju i wsparcia. zorganizowanej przez PPTB na targach BUDMA Klaster jest obecnie koordynowany przez Stowarzyszenie Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych Via Sudetica.

18 Ceramika Bolesławiecka Stowarzyszenie finansowane jest ze składek członkowskich, a członkiem Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna, jak i organizacja. Obecnie należy do Stowarzyszenia ok. 30 podmiotów wspieranych również przez władze lokalne. Członkowie aktywnie działający w inicjatywie podzieleni są w grupy zadania. Obecnie prace odbywają się w następujących obszarach: Sprawy formalne związane z umowami dot. porozumienia pomiędzy firmami i instytucjami wchodzącymi w skład klastra, Portal wymiany informacji, który ma stać się narzędziem codziennego użytku osób zaangażowanych w rozwój regionu, a także źródłem informacji dla potencjalnych turystów poszukujących atrakcji, Marketing i public relations, aby stworzyć rozpoznawalną markę regionalną, Organizacja wspólnych zakupów w sekcji turystycznej i ceramicznej, Obszar finansowania, czyli jak i skąd pozyskać środki na działalność Stowarzyszenia.

19 Dolnośląski Klaster Ekoenergetyczny EEI Koncentruje działania w obszarze odnawialnych źródeł energii, wywodzi się z sieci naukowo-gospodarczej EKOENERGIA. Branżą jest energia odnawialna. Obszarem działania klastra są przede wszystkim: energia ze źródeł odnawialnych, racjonalne gospodarowanie energią, poprawa stanu środowiska naturalnego na Dolnym Śląsku, wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz nowoczesne technologie w energetyce. W planach klastra jest także finansowanie projektów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Przyczyną założenia klastra był niski poziom produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na Dolnym Śląsku.

20 Dolnośląski Klaster Ekoenergetyczny EEI Przedsiębiorstwa 9 (SYGMA Sp. z o.o., Eco-Termica Sp. z o.o., Metalerg Sp. j., BMT Polska Sp. z o.o., IMAS International Sp. z o.o., Ładziński Zakłady Metalowe, Projektowanie i Nadzór - Bożena Jarzyna,Euronorm - Jacel Moskała.Sky Storage Sp. z o.o.) Instytucje Otoczenia Biznesu 3 (CEDRES Lider Klastra EEI,Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Zachodnia Izba Gospodarcza) Jednostki Naukowe 8 (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Instytut Energetyki PAN w Warszawie, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) Jednostki Samorządu Terytorialnego 3 (Urząd Miejski w Bielawie, Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, Urząd Gminy i Miasta Węgliniec) Podmioty zagraniczne - 8 :Central Ostrobothnia University of Applied Sciences (Kokkola, Finlandia), CENTRIA Research and Development (Kokkola, Finlandia),eutec ingenieure GbR (Drezno, Niemcy), Finnish Forest Research Institute (Kannus, Finlandia), Fraunhofer Zentrum Mittel- und Osteuropa (Lipsk, Niemcy), German Biomass Research Centre (Lipsk, Niemcy),Leibniz Institute (Lipsk, Niemcy), Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (Drezno, Niemcy).

21 Dolnośląski Klaster Surowcowy powołany na rzecz racjonalnego gospodarowania surowcami na Dolnym Śląsku. Branżą jest badanie i rozwój.dolnośląski Klaster Surowcowy realizuje przedsięwzięcia mające ułatwić nawiązywanie oraz poszerzanie kontaktów między przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi i jednostkami samorządowymi efektem tego ma być lepsze wykorzystanie potencjału przemysłowego, naukowego i społecznego, istniejącego w regionie. Klaster jest inicjatywą integrującą wysiłki różnych podmiotów (przedsiębiorstw przemysłowych, jednostek badawczych, samorządów terytorialnych) w celu efektywnego, innowacyjnego i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystywania już eksploatowanych i nowych zasobów surowcowych.

22 Dolnośląski Klaster Surowcowy Partnerami Dolnośląskiego Klastra Surowcowego są: Skoncentrowane geograficznie przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska: KGHM ECOREN S.A. PCC Rokita" S.A. Stowarzyszenie Kamieniarzy Ziemi Strzegomskiej, Władze Regionalne - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Uczelnie i instytucje naukowo-badawcze Politechnika Wrocławska Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska) Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii we Wrocławiu Poltegor Instytut - Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Instytucje otoczenia biznesu; Dolnośląska Izba Gospodarcza Założyciel klastra - KGHM Cuprum CBR

23 Klaster Energia Mega Nano Drugi z klastrów branży energetycznej, zajmujący się zarówno tematyką odnawialnych źródeł energii jak i racjonalizacji jej wykorzystania. Cele: Kooperacja nauki i gospodarki, Opracowanie i wdrażanie innowacyjnych technik produkcji czystej energii z wykorzystaniem różnych źródeł w skali mikro i makro oraz poprawy efektywności jej wykorzystania, Kształcenie specjalistów w najnowszych technologiach produkcji energii i jej wykorzystania, Integracja Uczelni, Przedsiębiorców, Samorządu Przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska.

24 Klaster Energia Mega Nano Członkowie Klastra (4 uczelnie, 18 partnerów przemysłowych, samorząd miejski): Grupa robocza: Innowacyjne Technologie Kogeneracyjne (Innovative Cogeneration Technologies).

25 Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji Celem Klastra pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych jest stworzenie platformy współpracy polskich i europejskich innowacyjnych firm, działających w branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), instytucji korzystających z technologii informatycznych, wyższych uczelni, specjalistycznych szkół teleinformatycznych i władz regionalnych. Zadania Klastra ICT bezpośrednio wiążą się z rozwojem społeczeństwa informacyjnego Polski i Europy. Współpraca partnerów w ramach Klastra koncentruje się przede wszystkim na zadaniach służących zwiększeniu konkurencyjności firm z branży IT i gospodarki europejskiej oraz synergicznemu rozwojowi trzech elementów "triady wiedzy" - tzn. badań naukowych, wdrożeń dla innowacyjnego przemysłu i kształceniu.

26 Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji PARTNERZY: Wyższe Uczelnie i Szkoły (8) Instytucje badawczo-rozwojowe (2) Instytucje samorządowe (2) Instytucje otoczenia biznesu (10) Firmy i przedsiębiorstwa (55) GRUPY ROBOCZE (16) m.in.: Infrastruktura i systemy informatyczne Regionu Dolnośląskiego Kształcenie w zakresie ICT na Dolnym Śląsku "e-edukacja Infrastruktura i systemy informatyczne Służby Zdrowia Bezpieczeństwo informatyczne Sztuczna inteligencja w uwalnianiu wiedzy

27 Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji

28 Klaster NutriBioMed powstały, podobnie jak klaster e-zdrowie na bazie sieci naukowo-gospodarczej; ten nietypowy klaster łączy medycynę i przemysł spożywczy opracowując technologie wytwarzania suplementów diety oraz zdrowej żywności; Branżą jest żywność, biotechnologia, kosmetyka, farmacja. Klaster NUTRIBIOMED to konsorcjum o charakterze naukowo-przemysłowym. Ideą Klastra jest stworzenie mocnej pozycji Polski w produktach obejmujących suplementy diety, nutraceutyki i preparaty biomedyczne oparte o rodzime, naturalne surowce oraz o własne know-how. Obszar zainteresowań i działań klastra obejmuje zaawansowane technologie w przetwórstwie żywności oraz biotechnologii, kosmetyce i farmacji. Obecnie w skład klastra wchodzi 6 uczelni wyższych, 3 instytucje otoczenia biznesu oraz 29 przedsiębiorstw z branży żywnościowej, biotechnologicznej i biomedycznej.

29 Partnerzy obecnie 49 podmiotów Klaster NutriBioMed

30 SIDE CLUSTER Klaster drzewny SIDE-CLUSTER to organizacja stymulująca postęp technologiczny w branży budowlanej. Wspiera firmy we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i popularyzacji osiągnięć technologicznych, społecznych oraz organizacyjnych z zakresu budownictwa drewnianego i jego otoczenia. SIDE-CLUSTERT skupia miro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora budowlanego i drzewnego oraz instytucje naukowo- badawcze i ośrodki wspierające rozwój regionalny. Klaster wprowadza na rynek innowacyjny produkt, jakim jest mobilny energooszczędny dom drewniany oraz budynek użyteczności publicznej (szkoła, przedszkole, dom pogodnej starości itp.), wykonywany w 100% w warunkach hali fabrycznej (wraz z fundamentem, w standardzie pod klucz ). Energooszczędne gotowe domy oraz budynki użyteczności publicznej produkowane w obrębie linii produkcyjnej stanowić będą alternatywę dla budownictwa tradycyjnego.

31 SIDE CLUSTER Członkowie klastra (42) Adamczak System Aluprotech Sp. z o.o. Andrzej Czuchraj B3 - Rozwiązania dla biznesu Biuro Projektów Realizacji i Reprografii Robert Misiek BUD-STAL-TEST II Barbara Bossowska-Zdziech (BST II) Cert-Energo Piotr Trzaskacz CUKO Mariola Gruszka - Kompleksowe wyposażanie wnętrz EL- ENERGO Karolina Tarnowska Elektro-Amper Usługi Elektroinstalacyjne ELEKTRO-VOLT Usługi Elektryczne Elster Projekt Sp. z o.o. Eskadra usługi wysokościowe Filip Selent finqen Biuro Tłumaczeń GLAZUREX Jawor INX: Biuro Rachunkowe dr Dorota Trzcińska-Mielczarek Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kita LEVIATAN Przedsiębiorstwo Usługowo Rozbiórkowe Marek Łukowski MERX Zdzisław Marek Modułowe Systemy Wentylacji S.C. (marka Rekoterm i marka Hurtwent) MPS PIOTR P. SYCZ Ost-Commmerz Polska Parkiety Jawor Jerzy Jastrzębski POLSKIE CENTRUM DACHOWE SP.Z O.O. Projektowanie Wnętrz Małgorzata Turbak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Galis Mirosław Lisowski Przedsiębiorstwo TAGA EcoDomy Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Inżynieryjnych ZEMAR Przedsiębiorstwo SOWA Maciej Sroka ROLES Rolety-Markizy Józef Hiszka Rozenkowski studio projektowe SyNiS Zarządzanie Energią Sp. z o.o. TARTAK POPIELÓW sp. z o.o. D i S Wierzbiccy TEIJO TALO POLSKA sp. z o.o. THERMVOLT Usługi kurierskie i ogólnobudowlane "GEWA" WAY2SUCCESS Agata Słodkiewicz WIĄZARY STANISZÓW Wrocławskie Biuro Inwestorskie Wrocławskiego Oddziału PZITB Sp. z o.o. ZAKŁAD ELEKTRO-INSTALACYJNY Henryk Czepułkowski Zakład Przerobu Drewna Gaj Myślinów Zakład Usług Budowlanych Wojciechowski Zygmunt Zakład Usług Remontowo-Budowlanych inż. Kazimierz Wołyniec Ładziński Zakłady Metalowe

32 SIDE CLUSTER Partnerzy klastra Instytucje otoczenia biznesu, organizacje branżowe i przedsiębiorstwa 6 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A. CECH RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH WE WROCŁAWIU DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ Uczelnie wyższe i jednostki naukowo badawcze - 6 MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLSKA AKADEMIA NAUK PRACOWNICY NAUKOWI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PRACOWNICY NAUKOWI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ Jednostki samorządu terytorialnego - 6 URZĄD GMINY W PROCHOWICACH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĄD MIEJSKI W JAWORZE URZĄD MIEJSKI W LEGNICY

33 SIDE CLUSTER Partnerzy zagraniczni - 7 CENTRIA RESEARCH AND DEVELOPMENT (Kokkola, Finlandia) CENTRO ANTARTIDE (Bolonia, Włochy) CLIMATE-KIC (organizacja międzynarodowa, Affiliate Partner) KESKI POHJANMAAN LIITTO (Kokkola, Finlandia) METACLUSTER CLUSTERS-CORD (Praga, Czechy) TEIJO-TALOT OY (Pernio, Finlandia) EICHENBAUM GmbH (Gotha, Niemcy) Aktualności Już dziś możesz zostać właścicielem pierwszego w Polsce domu w technologii Teijo Talot! Cena gotowego domu z wykończeniem "pod klucz": ,00 zł netto Powierzchnia użytkowa 46,6 m 2

34 SIDE CLUSTER Owocem pięcioletnich działań klastra SIDE CLUSTER jest Polsko - fińska firma TEIJO- TALO POLSKA sp. z o.o. Powstała aby realizować wiodący cel działalności klastra produkować energooszczędne, ekologiczne, mobilne budynki drewniane. Z TEIJO- TALO POLSKA Sp. z o.o. zbudują Państwo: Dom mieszkalny Budynki użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, budynki socjalne, domy spokojnej starości, Domek wczasowy/ rekreacyjny Lokal usługowy, gastronomiczny, Garaż, Budynek biurowy,

35 Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu Powstał w 2009r., jego ideą jest wspieranie rozwoju gospodarki regionu oraz wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w branży wytwórczej. Głównym inicjatorem klastra jest Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. Ponadto, Wrocławskie Centrum Badao EIT+ Sp. z o.o. aktywnie działa nad powołaniem trzech klastrów technologicznych, w tym: Klastra Fotonicznego stowarzyszony z Europejską Platformą Technologiczną Photonics. W ramach porozumienia współpracują podmioty gospodarcze i badawcze na rzecz rozwijania technologii i opracowywania materiałów dla fotoniki, Klastra Nanotechnologii w Nauce i Biznesie działającego w skali krajowej w obszarze nanotechnologii

36 Klaster Led Lighting zrzesza firmy rozwijające najnowsze technologie alternatywne do tradycyjnych źródeł oświetlenia. Potencjał powstawania inicjatyw kla-strowych w regionie jest w zasadzie nieograniczony nie ma branży, w której powiązania kooperacyjne nie dawałaby wzajemnych korzyści. Działania regionu na rzecz klastrów nie powinny być ograniczane z góry zdefi niowanym zakresem rodzajów podmiotów, do których będą kierowane. Należy podkreślić, że najbardziej prężne inicjatywy klastrowe mają charakter oddolny rolą regionu jest jedynie wyzwolenie inicjatywy do działania.

37 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej

38 Historia DKEO Klaster został założony dnia 13 lutego 2008 roku przez następujące instytucje: Fundację Centrum Innowacji i Rozwoju Energii Odnawialnej P.H.U. PAULAN, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Sp. z o.o. zwane Założycielami klastra. Głównym celem Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej jest koordynacja działań zmierzających do badania, wdrażania i instalowania odnawialnych źródeł energii oraz propagowania idei poszanowania energii przez różne instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje działające na terenie Dolnego Śląska.

39 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Jest to klaster prężnie działający w dziedzinie energii odnawialnej i ochrony środowiska. Stowarzyszenie powstało podczas spotkania założycielskiego, które miało miejsce w dniu 3 lutego 2012r. Stanowi kontynuację działania Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej - dobrowolnego zrzeszenia osób i podmiotów zaangażowanych w promocję energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej i dążenia do zrównoważonego rozwoju.

40 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Celem Stowarzyszenia jest: 1. dążenie do poprawy stanu środowiska, 2. integracja przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych i badawczo rozwojowych, jednostek edukacyjnych instytucji i organizacji wspierających rozwój energii odnawialnej, 3. edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju w tym ochrony środowiska, gospodarki energią (oszczędzania energii), odnawialnych źródeł energii, oraz możliwości zastosowania tych rozwiązań, 4. promocja oraz wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, oraz racjonalnego gospodarowania energią (oszczędzania energii), 5. wspieranie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, 6. wspieranie i promowanie firm, organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie innych dziedzin związanych zrównoważonym rozwojem energetyki.

41 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Grupa 47 współpracujących firm, organizacji, jednostek edukacyjnych i badawczorozwojowych. - ok.500 mln zł - roczna wielkość obrotów w firmach klastrowych - 2 tys. osób - wielkość zatrudnienia w firmach klastrowych Koncentracja firm z klastra Dolny Śląsk -stowarzyszenie zarejestrowane w KRS ( 42 osoby ) PARKTYCY DLA PRAKTYKÓW - Co może zaoferować DKEO?: - Praktycy nowych technologii energetycznych doświadczenie wyniesione z projektowania i wdrażania rozwiązań służących zmniejszaniu kosztów energii - Niskie koszty poprzez udział w projektach UE

42 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Sieci tematyczne: Przedsiębiorstwa ciepłownicze przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dostarczaniem ciepła, które prowadzą działania związane z OZE, ochroną środowiska naturalnego i racjonalną gospodarką energetyczną. Firmy - przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, instalacją i dostarczaniem urządzeń związanych z OZE, ochroną środowiska naturalnego i racjonalną gospodarką energetyczną. Samorządy jednostki samorządu terytorialnego, urzędy miast i gmin, urząd marszałkowski i urząd wojewódzki. Instytucje finansowe banki, Fundusze Ochrony Środowiska i inne instytucje finansujące przedsięwzięcia związane z OZE, ochroną środowiska naturalnego i racjonalną gospodarką energetyczną. Edukacja ośrodki badawczo rozwojowe, jednostki edukacyjne, szkoły średnie i wyższe, firmy szkoleniowe. Inne - fundacje, stowarzyszenia, izby i inne jednostki non-profit, które wspierają rozwój OZE, ochronę środowiska naturalnego i racjonalną gospodarkę energetyczną.

43 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Działania zrealizowane: I VI Forum Energetyki Odnawialnej od Dolnośląskie Targi OZE we Wrocławiu Udział w Forum Samorządowym w Kudowie Młodzieżowe Forum Ekologiczne w 2012 Europejskie Słoneczne Dni w 2012 i 2013 Szkolenia w ramach projektu Samorządowy Menadżer ds. Energii Udział w projekcie Efektywność Energetyczna w Praktyce Udział w Dniach Inteligentnej Energii w Dzierżoniowie Nominacje i ekspozycje na Galach Dolnośląskiego Klucza Sukcesu Wdrożenie podstawy programowej nowego zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Bielawskiej Szkole Słonecznej Współpraca firm w realizacjach inwestycji

44 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Dolnośląskie Targi Energii Odnawialnej

45 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Europejskie Słoneczne Dni w Dzierżoniowie 12 maja 2012 oraz 12 maja 2013 Konkurs dla dzieci i młodzieży z tematyki OŹE i poszanowania energii Stoiska edukacyjne: -kolektory słoneczne -fotowoltaika -generatory wiatrowe -pompy ciepła -oświetlenie LED

46 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Działania realizowane: Współpraca z Side Cluster w zakresie budowy domów energooszczędnych Młodzieżowe Forum Ekologiczne olimpiada wojewódzka Energetyczny Portal Innowacyjny PL-CZ Projekt PARP dla branży medycznej, pod nazwą: Zielona Firma usługi trenerskie i doradztwo w zakresie OZE budżet 105 tys. Projekt PARP dla branży teleinformatycznej, pod nazwą: Zielony rozwój MŚP branży ICT usługi trenerskie i doradztwo w zakresie OZE budżet 120 tys.

47 Inicjatywy klastrowe na DŚ - podsumowanie Rozwój wspierany przez programy UE i UM Korzyści dla firm skupionych w klastrach Współpraca firm i B+R obustronne korzyści Współpraca klastrów (inicjatywa DKEO Rada Klastrów)

48 Korzyści z kooperacji klastrowych: Działania wzmacniające powiązania kooperacyjne członków klastra: 1. Mapa kompetencji członków klastra, w której jest wykazany obszar działania i oferta poszczególnych firm. Dostępny na wspólnym portalu dla wszystkich członków klastra oraz ich klientów. 2. Platforma wolnych mocy produkcyjnych i dostępnego potencjału ludzkiego oraz technicznego, która ułatwi kooperację i wzajemne zlecanie sobie usług. 3. Giełda pracy i poleceń (ludzie, firmy), którzy współpracują z członkami klastra i np. aktualnie szukają pracy lub zgłaszanie zapotrzebowania na określone kompetencje czy podwykonawców.

49 Korzyści z kooperacji klastrowych: Działania wzmacniające powiązania kooperacyjne członków klastra: 4. Grupy zakupowe do wspólnego negocjowania korzystnych cen zaopatrzenia np. w energię, paliwa (np. pellet, węgiel, benzynę?), surowce, produkty, usługi doradcze, prawne, telekomunikacyjne, gospodarkę odpadami etc 5. Wypożyczalnia narzędzi i przyrządów pomiarowych (wzajemne użyczanie lub zakup na "majątek" klastra do wspólnego użytkowania) w celu zzmniejszenia kosztów oraz optymalnego obłożenia pracą urządzeń i maszyn. 6. Rynek szkoleń oferty szkoleniowe członków klastra. 7. System przekazywania sobie nadmiarowych zleceń (z różnych dziedzin wg mapy kompetencji), których nie jesteśmy w stanie obsłużyć a mogą być pożądane u innego członka klastra.

50 Korzyści z kooperacji klastrowych: Działania wzmacniające powiązania kooperacyjne członków klastra: 7. Giełda używanych maszyn, narzędzi, wyposażenia, samochodów, materiałów - kupowanie z wiadomego źródła jest lepsze niż od nieznanego osobiście sprzedawcy. 8. Wspólna biblioteka prasy, raportów, norm, z których korzystamy sporadycznie i mogą być przekazywane innym członkom klastra a czasami zalegają na naszych półkach. Możemy też zakupywać prenumeraty zbiorowe jak to ma miejsce z np. w DKEO z magazynem FOTOWOLTAKA w wersji elektronicznej, który wzbudził liczne zainteresowanie - to znacznie obniża koszta. 9. Wspólne użytkowanie oprogramowania i licencji - wymaga odpowiedniego oprzyrządowania prawnego.

51 Korzyści z kooperacji klastrowych: Działania wzmacniające powiązania kooperacyjne członków klastra: 10. Rozwój programów promocyjnych dla produktów i usług np. "Produkt rekomendowany przez DKEO". 11. Zaangażowanie w tworzenie Rady Klastrów (związek stowarzyszeń) oraz współpraca z innymi klastrami na terenie Dolnego Śląska, kraju oraz współpraca międzynarodowa.

52

SIDE CLUSTER. Domy z przyszłością. S sukces I innowacje D drewno E ekologia

SIDE CLUSTER. Domy z przyszłością. S sukces I innowacje D drewno E ekologia Domy z przyszłością S sukces I innowacje D drewno E ekologia Idea BUDOWAĆ LEPSZE DOMY Z MATERIAŁÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI ENERGOOSZCZĘDNE PRZYJAZNE UŻYTKOWNIKOM EKOLOGICZNE SZYBKIE I ŁATWE W BUDOWIE NIEDROGIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30 września 2010r. www.klaster-eei.pl. Wybuduj odnawialne źródło energii na biomasę. Piotr Chrobak

Wrocław, 30 września 2010r. www.klaster-eei.pl. Wybuduj odnawialne źródło energii na biomasę. Piotr Chrobak Piotr Chrobak Wybuduj odnawialne źródło energii na www.klaster-eei.pl Historyczne kamienie milowe rozwoju : 2004 2006 Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii Sieć naukowo gospodarcza ENERGIA 2006

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

POLISH WOOD CLUSTER KLASTER DRZEWNO-ENERGETYCZNY. Koordynator: Iwona Gaweł Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

POLISH WOOD CLUSTER KLASTER DRZEWNO-ENERGETYCZNY. Koordynator: Iwona Gaweł Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. POLISH WOOD CLUSTER KLASTER DRZEWNO-ENERGETYCZNY Koordynator: Iwona Gaweł Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Klaster to geograficzna koncentracja powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. POLISH WOOD CLUSTER Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Polish Wood Cluster jako przykład budowy powiązań kooperacyjnych i konkurencji przedsiębiorców Siedziba Polish Wood Cluster

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Inicjatywy klastrowe na Śląsku Opolskim dr Rafał Klimek 1. Pojęcie i charakterystyka klastrów. Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Wrocławski Park Technologiczny S.A. Miejsce gdzie myśl zamienia się w produkt Oferta dla przedsiębiorców Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Marek Winkowski

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Fundacja CEDRES ul. Armii Krajowej 6/6 50-541 Wrocław Postępowanie: Z/1/2010 Wrocław, dn. 18.06.2010 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Energetyczny Portal Innowacyjny CZ - PL

Energetyczny Portal Innowacyjny CZ - PL KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT z PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013 Energetyczny Portal Innowacyjny CZ - PL dr inż. Kazimierz Herlender

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

KLASTRY PRZEMYSŁOWE. Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich. Dr inż. Ignacy Pardyka. ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A.

KLASTRY PRZEMYSŁOWE. Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich. Dr inż. Ignacy Pardyka. ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A. KLASTRY PRZEMYSŁOWE Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich Dr inż. Ignacy Pardyka ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A. w Kielcach I Forum Gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim 19 października

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU I ZASOBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W OBSZARZE NAUKA I TECHNOLOGIE NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCL4 (QUALITY OF LIFE) ORAZ WYTYCZENIE PRZYSZŁYCH

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Możliwości doradczo konsultingowe klastra wsparciem rozwoju firm z branży odpadowej i recyklingu dr inż. Grzegorz Kowal

Możliwości doradczo konsultingowe klastra wsparciem rozwoju firm z branży odpadowej i recyklingu dr inż. Grzegorz Kowal Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. Możliwości doradczo konsultingowe klastra wsparciem rozwoju firm z branży odpadowej i recyklingu dr inż. Grzegorz Kowal Plan prezentacji Kim jesteśmy? Czym się

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego MŚP przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Możliwości wsparcia finansowego MŚP przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Możliwości wsparcia finansowego MŚP przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Nowa Ruda Słupiec, 18 maja 2012 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o.

Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o. Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o. Józef Lewandowski Prezes Zarządu WAZE Sp. z o.o. 1 Powołanie WAZE Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. (WAZE),

Bardziej szczegółowo

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Zielona Góra, 31 marca 2010 r. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Uniwersytet Zielonogórski O Uczelni jedyny uniwersytet w regionie, różnorodność kierunków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego koordynator 22 czerwca 2016 r. Struktura Klastra Dla porównania Zidentyfikowane potrzeby Komunikacja Innowacje i rozwój Rozwój kadr Internacjonalizacja Wizja

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu 1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RSI) horyzontalny dokument strategiczny, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY S.A.

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY S.A. PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY S.A. PARK NOWYCH MOŻLIWOŚCI Profil wyjściowy Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego definiowany jest przez podstawową działalność PKN ORLEN S.A., Basell Orlen

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw KLASTER GOSPDARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU Branża: gospodarowanie odpadami i branże pokrewne Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii

Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii Zespół programowy Stowarzyszenia Pro-Eco Dolina Bugu - grono krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, ekspertów i technologów

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy! Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców na temat roli i znaczenia procesów zakupowych w działalności firm MŚP. Zakupy w biznesie odgrywają

Bardziej szczegółowo

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013 SZCZECIN 20 \06 \ 2013 BIOGOSPODARKA Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 BIOGOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

EmpInno. S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions. Małgorzata Gałczyńska. Lublin, 27 czerwca 2016 r.

EmpInno. S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions. Małgorzata Gałczyńska. Lublin, 27 czerwca 2016 r. EmpInno S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions Małgorzata Gałczyńska Lublin, 27 czerwca 2016 r. Informacje ogólne Oś priorytetowa 1: Potencjał dla Innowacji Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Małgorzata Rudnicka Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim miejsce: Hotel Warmiński - Olsztyn data: 28.06.2011 r. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Bydgoski Klaster Przemysłowy Hanna Wygocka Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Łódź, dnia 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Podmioty realizujące projekt Przesłanki realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Bałtycki Klaster seanergia na rzecz rozwoju Wybrzeża Morza Bałtyckiego

Bałtycki Klaster seanergia na rzecz rozwoju Wybrzeża Morza Bałtyckiego Bałtycki Klaster seanergia na rzecz rozwoju Wybrzeża Morza Bałtyckiego Dr Elżbieta J. Syrda Prezes Sea Development Sp. z o. o. Kołobrzeg, 27-28.03.2014 BALTIC PLAZA hotel**** medispa & fit 78-100 Kołobrzeg

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Sudecka Sieć Innowacji

Sudecka Sieć Innowacji Sudecka Sieć Innowacji Klaster 14.11.2013 Jelenia Góra Jerzy Dudzik ARR Agroreg S.A Nowa Ruda www.agroreg.com.pl jurek@agroreg.com.pl Diagnoza Sudety to obszar strategicznej interwencji (OSI), dotknięty

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo