Możliwości wsparcia finansowego MŚP przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości wsparcia finansowego MŚP przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego"

Transkrypt

1

2 Możliwości wsparcia finansowego MŚP przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Nowa Ruda Słupiec, 18 maja 2012 r.

3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Priorytet Finansowanie ogółem 1. Przedsiębiorstwa i Innowacyjność euro 2. Społeczeństwo Informacyjne euro 3. Transport euro 4. Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne euro 5. Energetyka euro 6. Turystyka i Kultura euro 7. Edukacja euro 8. Zdrowie euro 9. Miasta euro 10. Pomoc techniczna euro Razem euro

4 Wykorzystanie wsparcia z UE dla przedsiębiorców w ramach RPO WD

5 Wykorzystanie wsparcia z UE dla przedsiębiorców w ramach RPO WD W ramach Priorytetu 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego podpisano dotychczas 544 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę przeszło 2 mld złotych. Wsparte zostały projekty dotyczące m.in.: wdrożenia innowacyjności produktowej i procesowej obejmujących dokonanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, a także zmianę wyrobu lub usługi, prowadzenia działalności badawczo rozwojowej, zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu, nawiązywania kontaktów gospodarczych (targi i misje gospodarcze), doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie B+R i innowacyjności, rozbudowy infrastruktury wspierającej innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie wdrożenia odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP

6 Inicjatywa JEREMIE Dolnośląskie Fundusz Powierniczy Na realizację Inicjatywy JEREMIE Zarząd Województwa Dolnośląskiego Instytucja Zarządzająca przeznaczyła kwotę mln zł. Dla kogo wsparcie w ramach DFP? Wsparcie dla firm, które: rozpoczynają działalność (start upy), nie posiadają historii kredytowej, nie posiadają zabezpieczeń owystarczającej wartości. O wsparcie w ramach JEREMIE ubiegać się mogą również inne firmy zsektora mikro, małych i średnich, które chcą przeznaczyć wsparcie budowę, rozbudowę lub rozszerzenie działalności gospodarczej. Środki zwrócone do Funduszu Powierniczego są ponownie wykorzystywane na wsparcie dla Pośredników Finansowych, dzięki czemu ponownie trafią do przedsiębiorców

7 Możliwości wsparcia finansowego MŚP przez Samorząd Zwiększenie dostępności instrumentów finansowych na rozwój przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich: Inicjatywa JEREMIE Wzmocnienie kapitałowe spółki Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. świadczącej usługi poręczeniowe kwota 5 mln zł Powołanie nowej spółki świadczącej usługi pożyczkowe DFG Pożyczki Sp. z o.o. kwota 3 mln zł Wspieranie procesu kooperacji firm w ramach klastrów kwota 300 tys. zł na rok 2012 w ramach BWD. Dotacje dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu 21,8 mln EUR w ramach RPO (nabór 22 maja br.)

8 Możliwości wsparcia finansowego MŚP przez Samorząd Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności B+R 1 mln EUR w ramach RPO Dotacje w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych (targi, misje) 0,5 mln EUR w ramach RPO Odnawialne źródła energii, projekty dotyczące budowy, modernizacji jednostek wytwarzania energii za źródeł odnawialnych opartych o energię wodną ( w tym geotermalną) oraz biomasę ( w tym biogaz) 8,2 mln EUR w ramach RPO Dystrybucja energii elektrycznej i gazu, budowa i przebudowa sieci energii elektrycznej, budowa, modernizacja gazowych sieci dystrybucji gazu 11 mln EUR w ramach RPO

9 Możliwości wsparcia finansowego MŚP przez Samorząd Wspieranie procesów inwestycyjnych służących powstawaniu infrastruktury na potrzeby prowadzenia firm, jak również na potrzeby współpracy firm z sektorem naukowym : W ramach RPO 22,5 mln EUR na dotacje inwestycyjne związane z powstawaniem infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość i innowacyjność przeznaczającej powierzchnie dla przedsiębiorstw (parki naukowotechnologiczne, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe) jak również centra transferu technologii i centra innowacji W ramach RPO 4,5 mln EUR na dotacje inwestycyjne dotyczące tworzenia i rozwoju infrastruktury jednostek naukowych prowadzących działalność B+R na rzecz przedsiębiorstw

10 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich System Informacji o Funduszach Europejskich projekt, do realizacji którego Województwo Dolnośląskie przystąpiło na podstawie Porozumienia z Ministrem Rozwoju Regionalnego Usługi świadczone przez sieć PIFE: diagnoza potrzeb potencjalnych beneficjentów w zakresie możliwości skorzystania przez nich z dofinansowania z Funduszy Europejskich udzielanie wstępnej informacji na temat zasad rozliczania projektów dofinansowanych ze środków europejskich Prowadzenie Lekcji europejskich spotkań z młodzieżą Akcje promocyjne i informacyjne (m.in. w Urzędach Skarbowych, przedszkolach)

11 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wrocław Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Wałbrzych Jelenia Góra Legnica Zgorzelec Kłodzko Świdnica Dzierżoniów Głogów Lubań Bolesławiec Trzebnica Góra

12 Inicjatywy Klastrowe działające na Dolnym Śląsku Zidentyfikowane klastry: Ceramika Bolesławiecka brak informacji na temat działalności Dolnośląski Klaster Ekoenergetyczny Energia, Ekologia, Innowacje 15 KLASTRÓW Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej Dolnośląski Klaster e zdrowie brak informacji na temat działalności Dolnośląski Klaster Surowcowy brak informacji na temat działalności Grupa Kooperatywna Przedsiębiorstw MTD brak informacji na temat działalności Klaster AGD struktura niesformalizowana Klaster Energia Mega Nano Klaster ICT Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Klaster motoryzacyjny struktura niesformalizowana Klaster NutriBioMed Klaster Przemysłowy (Park Technologiczny) LG brak podmiotu zarządzającego, brak strategii rozwoju klastra jako całości. SIDE CLUSTER Klaster CINNOMATECH Dolnośląski Klaster Technologii Fotonicznych

13 Zadanie: Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2010 r. a. Wysokość zaangażowanych środków zł b. Forma realizacji zadania Powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji c. Nabór 10 marca 2010 r. do 9 kwietnia 2010 r. Nazwa podmiotu dotowanego Kwota dotacji przekazanej Kwota dotacji wykorzystanej Fundacja CEDRES ,00 zł ,54 zł Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o ,71 zł ,95 zł Dolnośląski Parki Innowacji i Nauki S.A ,00 zł ,39 zł Sudecka Izba Przesmysłowo Handlowa ,00 zł ,98 zł Stowarzyszenie SIDE CLUSTER ,00 zł ,00 zł

14 Zadanie: Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2010 r. Nazwa Zadania i Rezultaty Fundacja CEDRES Rozwój Dolnośląskiego Klastra Ekoenergetycznego EEI Energia, Ekologia, Innowacje Budowa Strony Internetowej, Stworzenie Katalogów Informacyjnych, Wyjazdy studyjne (2), Warsztaty Szkoleniowe (3). DAWG Wsparcie klastrów dolnośląskich poprzez podniesienie kompetencji kadry zarządzającej koordynatorów klastrów oraz promocję klastrów (konferencja) DPIiN Rozwój i promocja Klastra Innowacyjnych Technologii w Województwie Dolnośląskim Rejestracja Klastra, Opracowania mapa kompetencji, Spotkania identyfikacyjne (3), Stworzenie strony internetowej, Stworzenie portalu informacyjnego, Identyfikacja grup członków Klastra mogących podjąć współprace (3), Identyfikacja wspólnych przedsięwzięć gospodarczych (4), Spotkania informacyjne (5), Katalog Informacyjny, wizytówki, materiały informacyjne, wydruk papieru firmowego, Wizyty studyjne krajowe (5), Wizyty studyjne zagraniczne (5).

15 Zadanie: Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2010 r. Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa Rozwój potencjału konkurencyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej Audyty technologiczne (4), Oferty kooperacyjne (3), System Identyfikacji Wizualnej, IV Dolnośląskie Targi i Forum Energii Odnawialnej, Film o klastrze, Prezentacja multimedialna, Strona internetowa, wizytówka internetowa, Folder, Gadżety, Wizytówki drukowane, Katalog Firm Klastra SIDE CLUSTER Klaster SIDE CLUSTER stymulatorem rozwoju gospodarczego mikro i małych przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku Wizytówki, teczki ofertowe, długopisy promocyjne, stnad informacyjno promocyjny, Aktualizacja i rozbudowa strony internetowej, Udział w targach For Arch (Praga), Publikacja artykułów w prasie, Wizyta studyjna (Finlandia), Seminarium dla członków klastra (3).

16 a. Wysokość zaangażowanych środków zł b. Forma realizacji zadania Powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji c. Nabór 15 marca 2012 r. do 6 kwietnia 2012 r. Nazwa Zadania i Rezultaty Zadanie: Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2011 r. 1. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. Promocja oraz rozwój współpracy w ramach Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH, kwota przyznanej dotacji: ,00 zł Realizacja zadania posłużyło rozwojowi Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH, poprzez działania informacyjne i promocyjne, opracowanie i wdrożenie platformy wymiany wolnych mocy produkcyjnych oraz udział w targach.

17 Zadanie: Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2011 r. 2. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. Promocja Dolnośląskiego Klastra Technologii Fotonicznych na Arenie Międzynarodowej kwota przyznanej dotacji: ,00 zł Zadanie dotyczyło rozwoju, promocji i internacjonalizacji Dolnośląskiego Klastra Technologii Fotonicznych tzw. reaserch driver cluster klastra opartego na wiedzy. Realizacja zadania miała na celu pobudzenie rozwoju Gospodarczego firm działających w Województwie Dolnośląskim w obszarze fotoniki. 3. Stowarzyszenie SIDE CLUSTER, SIDE CLUSTER liderem ekoprzedsiębiorczości, kwota przyznanej dotacji: ,00 zł Zadanie polegało na przeprowadzeniu działań wpływających na rozwój SIDE CLUSTER. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności klastra realizowano poprzez udział w 3 szkoleniach i targach budowlanych. W ramach promocji klastra stworzono System Identyfikacji Wizualnej; w czego wyniku przebudowano stronę internetową (wszystkie materiały informacyjne i promocyjne oraz oferty będą opracowywane na jego podstawie). Nawiązano współpracę klastra z jednostkami naukowo badawczymi. Promowano także ideę clusteringu w ramach klastra.

18 a. Wysokość zaangażowanych środków zł b. Forma realizacji zadania Powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji c. Nabór 14 marca 2011 r. do 6 kwietnia 2011 r. Nazwa Zadania i Rezultaty Zadanie: Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2012 r. 1. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. "Rozwój współpracy i podniesienie kompetencji Klastra CINNOMATECH w celu wzmocnienia innowacyjności Dolnego Śląska" kwota przyznanej dotacji: ,00 zł Planowane Działania: Działania informacyjne i promocyjne oraz rozwój działalności Klastra, Rozbudowa platformy wymiany wolnych mocy produkcyjnych, nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń i wiedzy, zacieśnienie współpracy w ramach klastra.

19 Zadanie: Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2012 r. Nazwa Zadania i Rezultaty 2. Stowarzyszenie SIDE CLUSTER "SIDE CLUSTER skuteczne łączenie nauki z przedsiębiorczością" kwota przyznanej dotacji: ,50 zł Planowane Działania: Seminaria dla członków Side Cluster, udział w targach budownictwa drewnianego, wizyta studyjna w Finlandii, wytworzenie materiałów informacyjnopromocyjnych klastra, rozbudowa strony internetowej, artykuły prasowe, współpraca z instytucjami badawczo rozwojowymi. W drugiej połowie 2012 roku planuje się ogłoszenie IV edycji konkursu, zaplanowane środki na ten cel ok ,00 zł.

20 Dolnośląski Bon na Innowacje nowy projekt na rzecz realizacji Regionalnej Strategii Innowacji na lata Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Cel strategiczny: Zwiększenie szansy na sukces innowacyjnych projektów biznesowych Cel operacyjny: Zapewnienie przedsiębiorstwom efektywnego wsparcia w postaci kapitału, wiedzy i infrastruktury w ramach Dolnośląskiego Systemu Innowacji Projekt: Dolnośląski bon na innowacje Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki/ Działanie 8.2 Transfer Wiedzy/ Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 budżet: ,00 zł partner: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Cel projektu: zainicjowanie transferu wiedzy między publicznymi jednostkami naukowymi a MŚP z terenu Dolnego Śląska poprzez wsparcie projektów celowych przedsiębiorstw dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu/technologii do 2014r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Działania: bon na rozwój/wdrożenie innowacyjnych produktów i usług konsultacje i doradztwo dla dolnośląskich MŚP audyty technologiczne Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Dziękuję za uwagę

26

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

2007-20132013 i 2014-20202020

2007-20132013 i 2014-20202020 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wsparcie rozwoju biznesu w ramach perspektywy finansowej 2007-20132013 i 2014-20202020 Katarzyna Podraza Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,28.10.2014 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Warszawa, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe i programy pomocowe UE a rozwój firmy na Dolnym Śląsku Autor: Marcin Kowalski

Instrumenty finansowe i programy pomocowe UE a rozwój firmy na Dolnym Śląsku Autor: Marcin Kowalski Instrumenty finansowe i programy pomocowe UE a rozwój firmy na Dolnym Śląsku Autor: Marcin Kowalski Firmy należące do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oprócz możliwości związanych z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020

FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020 FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020 Sporządziła: Dorota Mikielska Mador Finanse ul. Osadnicza 21A/01 65-785 Zielona Góra tel./fax 068 453 53 95 kom. 0 691 914 819 1 Projekt "Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania 2014-2020 Spis treści: Polityka 3 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

Agencje rozwoju regionalnego (ARR)

Agencje rozwoju regionalnego (ARR) Agencje rozwoju regionalnego (ARR) W Polsce działa obecnie około 60 agencji rozwoju regionalnego i lokalnego, które wspomagają przedsiębiorców i lokalną społeczność. Impulsem do ich powstania były przemiany

Bardziej szczegółowo

Dotacje w latach 2007-2013. Wprowadzenie

Dotacje w latach 2007-2013. Wprowadzenie Dotacje w latach 2007-2013 Wprowadzenie Dotacje w latach 2007-2013 Wprowadzenie PLAN 1. Vento Consulting, czyli kim jesteśmy? 2. Dotacje 2007-2013, Wstęp 3. Dotacje 2007-2013, Projekty 4. Złote zasady

Bardziej szczegółowo