PIĘĆ LAT DZIAŁALNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIĘĆ LAT DZIAŁALNOŚCI"

Transkrypt

1 PIĘĆ LAT DZIAŁALNOŚCI MATERIAŁY I OPRACOWANIA URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

2 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (KNF) PIĘĆ LAT DZIAŁALNOŚCI Warszawa, 2011 r.

3 Lata to pierwsza kadencja nadzorcza na rynku finansowym, kiedy nie upadła żadna instytucja finansowa. W okresie kryzysu na rynkach finansowych, bezpieczny i stabilny sektor finansowy pozostał atutem polskiej gospodarki. Po 2006 r. nie upadła żadna instytucja finansowa. W najwyżej rozwiniętych państwach grupy G 20 bezpośrednia pomoc publiczna dla instytucji finansowych wyniosła w czasie kryzysu r. 3,7% PKB z 2008 r. W Polsce stanowiłoby to około 47 mld zł. Uniknięto potencjalnej pomocy publicznej dla instytucji finansowych w wysokości 47 mld zł. Od momentu powstania KNF, pomimo kryzysu finansowego, kondycja rynku uległa znacznej poprawie: fundusze własne banków wzrosły o 63%, przekraczając 100 mld zł, zanotowano wzrost średniego współczynnika wypłacalności krajowego sektora bankowego (z 10,8% na koniec 2008 r. do 13,7% na koniec 2010 r.), w sektorze ubezpieczeniowym składka przypisana brutto wzrosła o około 45%, a liczba spółek notowanych na GPW wzrosła o około 40%. Polski rynek jest stabilny i dobrze dokapitalizowany, co stworzyło potencjał do zwiększenia tempa wzrostu akcji kredytowej. Kondycja rynku, uległa w latach znacznej poprawie. 2

4 NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZINTEGROWANEGO NADZORU FINANSOWEGO Pełna integracja nadzoru finansowego Utworzenie CEDUR 1 Zmiana sposobu zatwierdzania prospektów emisyjnych Wprowadzenie norm płynności dla banków Wprowadzenie zasad reklamowania usług bankowych i ubezpieczeniowych Wprowadzenie codziennego raportowania ekspozycji zagranicznych przez banki Przyjęcie Rekomendacji S II Zmiana limitów koncentracji dla banków Zalecenie zatrzymania w bankach 11,2 mld zysków za 2008 r. Zalecenie sektorowi bankowemu utrzymywania bufora konserwacyjnego Ograniczenie koncentracji lokat zakładów ubezpieczeń w bankach Utworzenie TIFS 2 Zastrzeżenie limitów koncentracji dla banków - pozyskanie 17 mld zł zagranicznego finansowania dla banków Ujednolicenie podręczników inspekcji Uchwała kapitałowa wzmacniająca fundusze podstawowe banków Uruchomienie SNU 3 Wdrożenie systemu testów stresu w zakładach ubezpieczeń Przyjęcie Rekomendacji T Nowelizacja Rekomendacji I Nowelizacja Rekomendacji A Opracowanie modelu adekwatności kapitałowej PTE Utworzenie pionu inspekcji Utworzenie forum państw goszczących w UE Wdrożenie systemu stress testów w bankach Uruchomienie RAU 5 Pakiet odbiurokratyzowania rynku finansowego Uruchomienie BION 4 (nadzór oparty na ryzyku) Rozpoczęcie oceny modeli wewnętrznych zakładów ubezpieczeń Nowelizacja rekomendacji S Wprowadzenie reprezentantów państw goszczących do zarządów europejskich agencji nadzorczych Pakiet zwiększenia ochrony uczestników rynku kapitałowego I edycja cyklicznego raportu o powiązaniach międzysektorowych Wprowadzenie zasad rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe Uruchomienie SNO 6 Uruchomienie PORTALU rok 1 CEDUR - Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku 2 TIFS - Inicjatywa Szkoleniowa dla Nadzoru Finansowego (ang. Training Initiative for Financial Supervision) 3 SNU - System Nadzoru Ubezpieczeń 4 BION - Badanie i Ocena Nadzorcza 5 RAU - Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych online 6 SNO - System Nadzoru Obrotu 7 PORTAL - system teleinformatyczny do bezpiecznej komunikacji z bankami, podmiotami prowadzącymi działalność maklerską i TFI 3

5 UPADŁOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH PO 1990 R BS w Śremie (wznowił działalność w 1995 r.) BS w Janowcu Kościelnym BS w Wierzchlesie BS w Bejscach BS w Sianowie BS w Jedlni Letnisku BS w Grabowie n. Prosną BS w Nowogrodźcu BS w Wasilkowie BS w Koszycach BS w Czarnej Białostockiej BS w Niedźwiadzie BS w Wieczfni Kościelnej BS w Borzęcinie BS w Kaliszu BS Rzemiosła w Poznaniu BS w Swarzędzu BS w Szczańcu BS w Mąkoszycach BS w Godzieszach BS w Cisku BS w Piekarach Śląskich BS w Tarnowie BS w Brześciu Kujawskim BS w Kętrzynie SBL Rzemiosła i Usług w Częstochowie BS w Częstochowie BS w Ornecie BS w Olkuszu BS w Ujściu BS w Trzciance BS w Rawiczu BS w Pile BS w Ojrzeniu BS w Bolesławcu BS w Sulechowie BS w Słupsku BS w Rypinie BS w Dobrej BS w Opalenicy BS w Chęcinach BS w Lubsku BS w Bedlnie BS w Wiśle 1993 BS w Koszalinie BS w Sompolnie BS w Tuchowie BS w Szczurowej BS w Kramsku BS w Kolbudach z s. w Lublewie BS w Strumieniu BS w Miejscu Piastowym BS w Raciechowicach BS w Opatowcu WGI Dom Maklerski* 1998 Bank Staropolski Bank Spółdzielczy we Władowicach 1997 TUiR Gwarant TUiR Polisa 1996 Savim Bank Depozytowo-Kredytowy Sur. 5 Net* Miejski Dom Maklerski* Dom Maklerski PARTNER 4 banki spółdzielcze 1995 TU FENIX 6 banków spółdzielczych 1994 PTU Gryf Hestia Bydgoski Bank Budownictwa Biuro maklerskie Certus* Dom Maklerski,,P&V * 30 banków spółdzielczych 1993 Bank Komercyjny,,Posnania * Bank Promocji Eksportu,,Animex Bank Bank Agrobank Poznański Dom Maklerski P&P* 57 banków spółdzielczych Dom Maklerski Broker** Bank Promocji Eksportu,,Animex Bank * 23 banki spółdzielcze 1992** ZU na Życie Westa-Life ZU Westa Górnośl. Bank Gosp.* 10 banków spółdzielczych Bank Spółdzielczy w Śremie UTWORZENIE KNF * w przypadku działalności maklerskiej są to podmioty, którym odebrano licencję na prowadzenie działalności maklerskiej ** od 1992 r. banki spółdzielcze zostały objęte nadzorem VI BS w Tarnówku BS w Wałczu BS w Zapolicach SBL w Buku BS w Bojanowie BS w Regiminie BS w Strzelcach Opolskich BS w Sidrze BS w Bojadłach BS w Połajewie BS w Kluczborku BS w Zarzeczu BS w Wieluniu BS w Białej Piskiej BS w Choceniu BS w Zbrosławicach BS w Dobromierzu z s. w Roztoce BS w Pieniężnie BS w Zbójnej BS w Woźnikach Śląskich BS w Tłuchowie BS w Jeleniej Górze BS w Skoroszycach BS w Solcu Kujawskim BS w Drużbicach BS w Gnojnie BS w Kruszynie BS w Żerkowie BS w Lutomiersku z s. w Konstantynowie BS w Potęgowie BS w Lęborku BS w Postominie BS w Zakrzewie z s. w Biłgoraju BS w Jaraczewie BS w Łaniętach BS w Wąwolnicy BS w Kozienicach BS w Pilawie BS w Bogdańcu BS w Deszcznie BS w Rejowcu Fab. BS w Smołdzinie BS w Granowie BS w Gryfowie Śląskim BS w Ziębicach BS w Łobzie BS w Dąbrowie Gór. BS w Brudzewie BS w Blizanowie BS w Sępólnie Krajeńskim BS w Nowym Mieście n. Pilicą BS w Jasieniu BS w Wąsoszu BS w Pęczniewie BS w Miejskiej Górce BS w Krobii BS w Piotrkowie Tryb. BS w Lądku Zdroju 1997 BS w Serocku BS w Skwierzynie BS w Konopnicy LSB Gospodarczy w Sławie BS w Łabuniach BS w Rudniku BS w Dębnie Lubuskim BS w Komprachcicach BS w Gorzkowie BS w Kamieniu Pomorskim BS w Przybiernowie BS w Łęczycach BS w Dubience BS w Kołobrzegu BS w Cekowie Kolonii 1998 BS Pruchnik BS Wądroże Wielkie BS Ostrowice BS w Resku 2001 BS we Włodowicach 4

6 Sytuacja na rynku bankowym Kondycja rynku, pomimo kryzysu finansowego, uległa w latach znacznej poprawie. 1158, ,8 1057, , ,8 700 Wykres nr 1 Aktywa sektora bankowego (mld zł) ,1 100, ,6 80 Wykres nr 2 Fundusze własne sektora bankowego (mld zł) 51,2 61, ,2 698, , ,5 400 Wykres nr 3 Kredyty dla sektora niefinansowego (mld zł) 322,

7 15 13,6 13, ,7 11, Wykres nr 4 Zysk netto sektora bankowego (mld zł) 8, , ,2 13, , ,2 11 Wykres nr 5 Współczynnik wypłacalności sektora bankowego (mld zł) ,2 620, , ,3 450 Wykres nr 6 Depozyty sektora niefinansowego (mld zł) 375,

8 Sytuacja na rynku ubezpieczeniowym Ograniczenie koncentracji lokat życiowych zakładów ubezpieczeń dało bankom dodatkową płynność. 99, ,0 91, , Wykres nr 7 Lokaty zakładów ubezpieczeń (mld zł) 72, , ,2 51, , ,5 Wykres nr 8 Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń (mld zł) ,1 137,9 139, , ,6 Wykres nr 9 Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń (mld zł)

9 Sytuacja na rynku kapitałowym Dynamiczny rozwój polskiego rynku kapitałowego. Liczba funduszy inwestycyjnych Liczba towarzystw funduszy inwestycyjnych Wykres nr Wykres nr 11 Liczba podmiotów prowadzących działalność maklerską i rachunki papierów wartościowych Liczba towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych Liczba zatwierdzonych aneksów do prospektów emisyjnych instrumentów finansowych innych niż certyfikaty inwestycyjne Liczba zatwierdzonych prospektów emisyjnych instrumentów finansowych innych niż certyfikaty inwestycyjne Wykres nr 12 Wykres nr 13 Liczba zatwierdzonych aneksów i prospektów emisyjnych Liczba spółek notowanych na GPW 8

10 Sytuacja na rynku emerytalnym Sektor emerytalny jest drugim, po sektorze bankowym, rynkiem co do wielkości aktywów. Wykres nr 14 Aktywa netto OFE ( w mld zł) 221, ,6 116,6 140, , Wykres nr 15 Liczba członków OFE (w mln) 14, , ,8 13, ,

11 D z i a ł a n i a n a d z o r u f i n a n s o w e g o Misją KNF jest dbałość o stabilne funkcjonowanie i bezpieczny rozwój rynku finansowego. Nadzór finansowy wydaje około 2,5 tys. decyzji administracyjnych rocznie. Oprócz codziennej pracy nadzorczej, szczególnie istotne są sprawy systemowe. R y n e k b a n k o w y Kryzys testem dla zintegrowanego nadzoru. Objęcie przez KNF nadzoru nad bankami kilka miesięcy przed wybuchem kryzysu finansowego było testem dla sektora i polityki nadzorczej. Tym trudniejszym, że zdecydowana większość działających w Polsce banków to instytucje z dominującym udziałem kapitału zagranicznego. Realne było przeniesienie problemów spółek matek na działające w Polsce spółki córki. Nie można było wykluczyć prób zasilenia spółek matek z rezerw płynności lokalnych podmiotów zależnych lub wycofania finansowania dla lokalnych spółek. Wobec zagrożeń płynących spoza rynku krajowego, szczególnie ryzyka reputacyjnego, pogorszenia pozycji płynnościowej i utrudnionego dostępu do rynku międzybankowego, konieczne było wzmocnienie sektora od wewnątrz (rekomendacje kapitałowe oraz szczegółowe normy płynności), aby zapobiec materializacji tych ryzyk w przyszłości. Niezwykle trudny okres polski sektor zakończył z solidnie zbudowaną bazą kapitałową, bez konieczności sięgania po pomoc ze strony podatników i z rekordową w Unii Europejskiej rentownością 7% ROE 1 za 2009 r., przy średniej dla krajów Unii Europejskiej na poziomie 2,4%. Polskie banki córki były odporne na problemy zagranicznych matek. W 2009 r. w polskim systemie bankowym zatrzymano rekordową kwotę 11,2 mld zł zysku banków komercyjnych wypracowanego w 2008 r. W czasie kryzysu utrzymano obowiązujący na polskim rynku model funkcjonowania banków, w którym środki na bezpieczny rozwój banków pochodzą z zysków sektora lub od właściciela, a nie z pomocy publicznej. W polskim systemie bankowym zatrzymano niemal 90% zysku banków komercyjnych za 2008 r. W znacznym stopniu to środki, które nie wypłynęły za granicę w postaci dywidendy. Niewypłacenie dywidendy za 2008 r. pozwoliło sektorowi bankowemu zbudować bufor kapitałowy. 1 ROE ang. return on equity, zwrot z kapitału własnego. 10

12 W styczniu 2009 r. zalecono bankom stworzenie dodatkowego bufora kapitałowego 2 procentowej nadwyżki ponad obowiązujące 8 procentowe minimum współczynnika wypłacalności. Położono nacisk na to, by fundusze własne banków składały się przede wszystkim z kapitału podstawowego. Było to szczególnie istotne w warunkach spowolnienia gospodarczego, które wiązało się z pogorszeniem jakości aktywów banków. Część działających w Polsce banków uzyskała wsparcie od zagranicznych właścicieli, w formie uczestnictwa w podnoszeniu kapitałów i poprzez linie kredytowe. Podwyższenie funduszy własnych (obecnie przekraczają 100 mld zł) umożliwiło podtrzymanie akcji kredytowej, zrównoważyło wzrost wymogów kapitałowych, a w konsekwencji doprowadziło do wzrostu średniego współczynnika wypłacalności krajowego sektora bankowego (z 11,2% na koniec 2008 r. do 13,8% na koniec 2010 r.). W bankach wprowadzono bufor konserwacyjny (minimalny współczynnik wypłacalności = 8% + 2%). Zaostrzono limity koncentracji, ograniczając do 100% funduszy własnych możliwość zaangażowania banku wobec podmiotów powiązanych. W Polsce nie wystąpiło zjawisko finansowania zagranicznych spółek matek przez krajowe banki córki. Stało się odwrotnie środki do dyspozycji polskich banków, wyrażone jako różnica między zobowiązaniami polskiego sektora bankowego wobec instytucji zagranicznych a należnościami, wzrosły w 2009 r. o dodatkowe 17 mld zł. Innym źródłem ryzyka, które wynika z powiązań w ramach międzynarodowych grup kapitałowych jest ryzyko koncentracji zaangażowań po stronie podmiotów krajowych. Zgodnie z uchwałą KNF nr 382/2008, z dniem 1 stycznia 2009 r. limity obowiązujące polskie banki uległy zmianie. Zaostrzeniu uległy limity zaangażowania w zagranicznych bankach matkach, jak również w zarejestrowanych w Polsce podmiotach powiązanych kapitałowo z bankami. W 2009 r. pozyskano 17 mld zł zagranicznego finansowania banków. Uchwała KNF ograniczyła lokowanie w ramach grup kapitałowych. Wprowadzono normy płynności. W czerwcu 2008 r. wprowadzono konieczność utrzymania przez banki szczegółowych norm płynności. Polskie rozwiązania stały się punktem wyjścia dla międzynarodowych norm zalecanych przez Komitet Bazylejski. Intensywnej kontroli poddano także płynność banków. Niektóre z nich zobowiązano do codziennego sprawozdawania nadzorczych miar płynności. Wobec banków, w których stwierdzono uchybienia, podejmowane były dodatkowe działania nadzorcze (upomnienia, zalecenia dotyczące kredytowania, poinformowanie nadzoru macierzystego). Polska była pionierem norm płynności dla banków. 11

13 Żaden z banków w Polsce nie utracił płynności. Na poziomie sektora odnotowano w 2009 r. wzrost podstawowej rezerwy płynności o blisko 23% w porównaniu z 2008 r. Rekomendacje nadzorcze ograniczyły ekspozycję sektora bankowego na ryzyko. Nieprawidłowości w procesie badania i oceny zdolności kredytowej, zidentyfikowane po przejęciu nadzoru bankowego skłoniły UKNF do rozpoczęcia prac nad rekomendacją dotyczącą standardów udzielania kredytów detalicznych. Przyjęta Rekomendacja T określiła zasady analizy zdolności kredytowej, podnosząc relację zabezpieczeń do zadłużenia dla kredytów detalicznych. Normy jakościowe uzupełniono normami ilościowymi, wprowadzając m.in. limit relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do średnich dochodów netto 50% dla klientów detalicznych o dochodach netto nie przekraczających poziomu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, a 65% dla klientów zarabiających powyżej średniej krajowej. Wprowadzenie Rekomendacji T pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem w bankach, ale ma też wymiar społeczny, chroniąc osoby uboższe przed nadmiernym zadłużaniem się. Rekomendacja S wprowadzona w 2006 r. przez poprzedni nadzór bankowy (KNB) nie zapobiegła przyrostowi kredytów walutowych. KNF uszczelniła Rekomendację S, precyzując sposób wyznaczania podstawy, od której powinien być wyliczany 20 procentowy bufor na ryzyko walutowe oraz wprowadzając podwyższone standardy zarządzania ryzykiem przez banki. Znowelizowana Rekomendacja A poprawiła jakość zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu transakcji na rynku instrumentów pochodnych. Zmiany dotyczyły monitorowania i kontroli ryzyka (zwłaszcza ryzyka kredytowego), dokumentacji i wymiany informacji z klientem oraz rozbudowy systemów i procedur umożliwiających usprawnienie w bankach przepływu informacji. W czerwcu 2011 r. znowelizowano skierowaną do banków Rekomendację R dotyczącą zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe. Celem nowelizacji było dostosowanie Rekomendacji R do praktyki stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Rekomendacja T nie dopuściła do podjęcia przez banki nadmiernego ryzyka. Uszczelniono Rekomendację S. 12

14 Z kolei w lipcu 2011 r. KNF znowelizowała Rekomendację H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach. Celem nowelizacji było wzmocnienie kontroli wewnętrznej w bankach, uwzględnienie wprowadzonego w ustawie o biegłych rewidentach obowiązku tworzenia komitetów audytu w bankach krajowych (z wyłączeniem banków spółdzielczych), ograniczenie przypadków występowania powiązań personalnych na kluczowych stanowiskach w banku oraz uwzględnienie wytycznych międzynarodowych. Rekomendacje KNF przyczyniły się do wzrostu stabilności i bezpieczeństwa sektora bankowego, szczególnie w sytuacji zewnętrznych zaburzeń i niepewności co do dostępności zagranicznego finansowania. Polska gospodarka korzysta z napływu kapitału zewnętrznego. Wyzwaniem jest jednak utrzymanie takiego tempa wzrostu akcji kredytowej, które z jednej strony będzie sprzyjać rozwojowi gospodarczemu, ale z drugiej strony nie wygeneruje baniek spekulacyjnych ani nadmiernego importu. Stabilność systemu finansowego wspiera zrównoważony wzrost gospodarczy. Wprowadzono w bankach system testów warunków skrajnych, mający na celu ocenę odporności sektora bankowego na sytuacje kryzysowe. W polskich bankach, zgodnie z regulacjami nadzorczymi, regularnie przeprowadzane są testy warunków skrajnych. Dotyczą one najczęściej ryzyka kredytowego i rynkowego. Badaniu poddawana jest odporność banku na mało prawdopodobne, ale możliwe scenariusze zmiany w otoczeniu makroekonomicznym lub w poszczególnych obszarach działalności np. wrażliwość portfela kredytów hipotecznych na zmianę stóp procentowych, czy wahania kursów walutowych. Świadomość potencjalnych zagrożeń, które w przypadku zmaterializowania się mogą doprowadzić do poważnych perturbacji w bankach jest istotna z punktu widzenia oceny poziomu stabilności finansowej i podejmowania wyprzedzających działań nadzorczych i regulacyjnych. W 2010 r. uzupełniając standardowe testy, po raz pierwszy przeprowadzono ćwiczenie polegające na autonomicznej budowie modeli do testów wykorzystywanych zarówno przez banki, jak i przez nadzór finansowy. Porównując modele uzyskano uniwersalne narzędzie nadzorcze, które pozwala na bieżąco analizować sytuację poszczególnych instytucji. Wdrożono system bankowych stress testów. Ochrona przed nadmiernym ryzykiem walutowym. W latach wzrost zadłużenia z tytułu kredytów walutowych w Polsce sięgał średnio 32% rocznie. Efekty wprowadzonej przez KNB w 2006 r. Rekomendacji S, która miała być odpowiedzią na rosnące niedopasowanie struktury finansowania 13

15 w systemie bankowym, okazały się ograniczone banki dostosowywały procedury badania zdolności kredytowej do wnioskowanego przez klienta kredytu. Po ponad dwóch latach udział kredytów walutowych w kredytach mieszkaniowych sięgnął 69,5%. Po objęciu nadzorem sektora bankowego, KNF przyjęła rekomendacje, które wyznaczają standardy udzielania kredytów walutowych. Rekomendacja S II zwiększyła ochronę klientów zaciągających kredyty w walucie obcej, m.in. w zakresie informowania klientów o spreadzie walutowym, dodatkowych obciążeniach oraz ryzyku walutowym, a także umożliwiła klientom spłatę rat bezpośrednio w walucie indeksacyjnej. Rekomendacja T, będąca odpowiedzią na zidentyfikowane słabości w zarządzaniu ryzykiem, sprecyzowała zasady analizy zdolności kredytowej, wyznaczyła wyższy próg relacji zabezpieczeń do zadłużenia dla kredytów detalicznych, w tym walutowych, oraz wprowadziła ograniczenia poziomu ogólnego zadłużenia kredytobiorcy. Z kolei znowelizowana Rekomendacja I ograniczyła ryzyko kredytowe związane z zawieraniem przez banki walutowych transakcji kredytowych oraz usprawniła zarządzanie ryzykiem walutowym. Przyjęta w 2011 r. nowelizacja Rekomendacji S zwiększa ochronę polskiego sektora bankowego przed zaburzeniami, jakie były udziałem krajów Europy Środkowo Wschodniej w wyniku masowego udzielania przez banki kredytów walutowych gospodarstwom domowym. Po zmianach efektywne maksymalne DTI 2 dla kredytów walutowych wynosi 35% 3. W czerwcu 2011 r. zmieniono też skierowaną do banków uchwałę KNF nr 76/2010 w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. Zmiana polega na podwyższeniu, z preferencyjnego poziomu 75% do bazowego poziomu 100%, wagi ryzyka dla ekspozycji, w przypadku których wysokość raty jest uzależniona od zmian kursu walut innych niż waluty przychodów osiąganych przez dłużnika dla ekspozycji detalicznych i ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomości mieszkalnej. Zwiększenie bufora Kolejne rekomendacje KNF ograniczyły nadmierne ryzyko walutowe w systemie bakowym. Efektywne maksymalne DTI dla kredytów walutowych obniżono do 35%. 2 DTI relacja wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do średnich dochodów netto. 3 Po uwzględnieniu rekomendacji dot. maksymalnego zadłużenia do średnich dochodów netto (50% lub 65%) oraz rekomendacji, aby zdolność kredytowa w przypadku kredytu walutowego była analizowana przy założeniu, że kapitał kredytu jest o 20% większy od złotowego. 14

16 kapitałowego dodatkowo uodporniło banki na ryzyka związane z kredytami walutowymi. Banki bogate w kapitały. Z trudnego okresu kryzysowego polskie banki wyszły solidnie skapitalizowane. Od końca 2007 r. kapitały banków zwiększyły się o 55% (tj. 41 mld zł), przekraczając 116 mld zł. Najważniejszym czynnikiem tego wzrostu było zatrzymanie zysków za 2008 r. w sektorze. Preferując długoterminowe źródła kapitału i przeciwdziałając erozji kapitału wyższej jakości, nadzór zaostrzył kryteria dla pożyczek podporządkowanych zaliczanych do kapitałów. W czasie kryzysu KNF stworzyła także bankom możliwość zaliczania do funduszy podstawowych wyemitowanych przez siebie obligacji, zapewniających stabilne, a nie tylko tymczasowe wsparcie bazy kapitałowej. Oceniając polski sektor na początku 2010 r. agencja ratingowa Fitch stwierdziła, że banki działające w Polsce poradziły sobie lepiej niż ich konkurenci z regionu, a sektor jest lepiej przygotowany do rozwoju w sytuacji ożywienia gospodarki. Wspierano budowę silnej pozycji kapitałowej banków. R y n e k u b e z p i e c z e n i o w y Sektor ubezpieczeniowy był dawcą płynności dla banków w czasie międzynarodowego kryzysu finansowego. Ograniczono koncentrację lokat życiowych zakładów ubezpieczeń w poszczególnych bankach. Wprowadzone przez nadzór normy doprowadziły do rozlokowania płynności z sektora ubezpieczeniowego w całym sektorze bankowym. Od 2009 r. obserwuje się zwiększenie dywersyfikacji lokat bankowych, szczególnie w odniesieniu do lokat zakładów działu I w bankach powiązanych kapitałowo. Rozproszenie lokat ubezpieczycieli dało płynność bankom. Zawirowania na rynkach finansowych nie zaszkodziły stabilności zakładów ubezpieczeń w Polsce. Skutki światowego kryzysu nie dotknęły bezpośrednio polskich podmiotów, w szczególności spółek zależnych międzynarodowych firm, które miały problemy w krajach macierzystych. W dobie kryzysu szczególnie istotne staje się utrzymanie płynności finansowej, dlatego nadzór sprawdzał m.in., czy zakłady ubezpieczeń nie posiadają aktywów wyemitowanych przez zagraniczne instytucje finansowe zagrożone ryzykiem niewypłacalności. Dodatkowo zwrócono się o regularne przekazywanie Dodatkowa sprawozdawczość zwiększyła przejrzystość sektora ubezpieczeń. 15

17 danych w zakresie podstawowych wskaźników dotyczących wypłacalności zakładów oraz posiadanych lokat. Podjęto też działania zmierzające do podniesienia standardów zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji, które obejmowały m.in. monitorowanie prowadzonej przez poszczególne zakłady polityki lokacyjnej, ocenę struktury lokat oraz odpowiedniej zdolności do absorpcji ryzyka, a także kontrolę działań zakładów w zakresie ograniczania ryzyka związanego z działalnością lokacyjną. W przypadku zakładów oferujących ubezpieczenia na życie wprowadzono stały monitoring skali koncentracji inwestycji w produkty strukturyzowane oraz depozyty bankowe w stosunku do skali posiadanych środków własnych. Dokonano również przeglądu ubezpieczeniowych produktów strukturyzowanych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń (zasady funkcjonowania, OWU), jak i inwestycji zakładów ubezpieczeń w depozyty bankowe. Od grudnia 2009 r. wymiana informacji między nadzorem a zakładami ubezpieczeń odbywa się za pośrednictwem elektronicznego Systemu Nadzoru Ubezpieczeń SNU. Podwyższono standardy zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji. Uruchomiono SNU. Podmioty sektora ubezpieczeniowego zostały objęte systemem wewnętrznych testów warunków skrajnych. Wyniki testów pozwalają zidentyfikować rodzaje ryzyka, na które sektor lub poszczególne zakłady ubezpieczeń są najbardziej narażone. W efekcie następuje intensyfikacja działań nadzorczych w tych obszarach. Przygotowanie rynku do Solvency II. W najbliższych latach zasady działania zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej będą określone przez dyrektywę Solvency II, która zasadniczo zmienia m.in. ich gospodarkę finansową. Jedną z istotnych nowości będzie możliwość wyznaczania wymogów kapitałowych zakładów ubezpieczeń w oparciu o tzw. modele wewnętrzne, indywidualnie dopasowane do każdego zakładu i zatwierdzane przez nadzór. W styczniu 2011 r. rozpoczęto proces przedaplikacyjny, ułatwiający zakładom ubezpieczeń przygotowanie modeli, które będą mogły być zatwierdzone. Testy warunków skrajnych i proces przedaplikacyjny pozwalają ubezpieczycielom na przygotowanie się do Solvency II. S e k t o r e m e r y t a l n y UKNF podtrzymał postulaty dotyczące niezbędnych zmian w sposobie funkcjonowania OFE oraz uczestniczył we wszystkich pracach legislacyjnych dotyczących rynku emerytalnego, przeprowadzając stosowne analizy. Na koniec 2010 r. łączna wartość 16 Sektor OFE pozostał drugim, po sektorze bankowym, segmentem rynku pod względem wartości aktywów.

18 aktywów netto OFE wyniosła 221,5 mld zł, a do OFE należało 14,9 mln osób. Liczba członków w skali rynku wzrosła w 2010 r. o 570 tys., z czego ponad 360 tys. przypadło trzem średnim OFE, które były najaktywniejsze na rynku akwizycji. Należy wprowadzić adekwatność kapitałową PTE. Obecnie wysokość minimalnych kapitałów własnych jest jednakowa dla wszystkich powszechnych towarzystw emerytalnych, niezależnie od wartości aktywów zarządzanych przez nie funduszy emerytalnych. Jednocześnie w przypadku wystąpienia w OFE niedoboru, jest on pokrywany m.in. ze środków własnych PTE. W wyniku przeprowadzenia analizy zasadności wprowadzenia na rynku emerytalnym adekwatności kapitałowej, opracowano model badania wpływu adekwatności kapitałowej na wartość PTE oraz sformułowano postulat wzmocnienia bezpieczeństwa systemu emerytalnego poprzez powiązanie minimalnego wymogu kapitałowego PTE z wartością aktywów OFE. Minimalne kapitały PTE powinny zależeć od aktywów OFE. Rozwiązano problem akwizycji do OFE. W odpowiedzi na zidentyfikowane nieprawidłowości w działaniach akwizytorów OFE i wychodząc z założenia, że bardziej pożądane byłoby konkurowanie wynikami inwestycyjnymi funduszy, a nie sztuką przekonywania akwizytorów, zaproponowano odejście od systemu zapisywania się do OFE opartego na akwizytorach. Zmiany pozwolą na obniżenie kosztów funkcjonowania systemu OFE koszty akwizycji stanowią obecnie ponad jedną trzecią kosztów funkcjonowania PTE 4. Obniżenie kosztów PTE może stworzyć pole do obniżki opłat pobieranych od członków OFE. OFE powinny konkurować wynikami inwestycyjnymi, a nie sprytem akwizytorów. Obniżenie kosztów akwizycji obniży koszt funkcjonowania OFE. Zwiększenie bezpieczeństwa lokat OFE. Przeprowadzono również działania zmierzające do wprowadzenia regulacji zwiększających bezpieczeństwo lokat OFE poprzez dostosowanie katalogu dopuszczalnych inwestycji do rozwoju rynku finansowego. UKNF na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej zorganizował prace grupy roboczej do spraw uregulowania w przepisach prawa zasad, na jakich otwarte fundusze emerytalne mogłyby się angażować w pożyczanie papierów wartościowych. Ustalenia i wyniki prac grupy Zmiany w polityce inwestycyjnej zwiększą efektywność OFE. 4 Więcej w publikacji Nieprawidłowości w akwizycji do otwartych funduszy emerytalnych na 17

19 roboczej zostały przekazane Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, będącemu regulatorem rynku emerytalnego. R y n e k k a p i t a ł o w y Usprawnienie nadzoru nad rynkiem ofert publicznych. Od momentu powstania KNF liczba spółek notowanych na GPW wzrosła o około 40%. W maju 2008 r. zmieniono sposób zatwierdzania prospektów emisyjnych. Wcześniej nadzór szczegółowo weryfikował prospekty oraz wielokrotnie zgłaszał uwagi mające na celu wypracowanie wspólnie z emitentem i doradcami prospektu wolnego od błędów i spełniającego wymogi prawa. Po zmianie przyjęto, że pełną odpowiedzialność za treść prospektu emisyjnego ponoszą emitent oraz podmioty sporządzające prospekt. Wymusiło to lepszą pracę doradców oraz o połowę skróciło czas oczekiwania na zatwierdzenie prospektu. Szybsze zatwierdzanie prospektów pobudziło rynek kapitałowy. Cyklicznie publikowano też wykaz najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości w prospektach emisyjnych, co pozwoliło na dokładniejszą weryfikację dokumentów przez podmioty sporządzające prospekty jeszcze przed ich złożeniem do UKNF i poprawę jakości składanej dokumentacji. Zoptymalizowano proces licencyjny funduszy inwestycyjnych. W zakresie nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi: zaproponowano ustawowe zmiany w nadzorze nad zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych, usprawniono procedurę rozpatrywania wniosków licencyjnych, przesuwając do tego procesu dodatkowe zasoby ludzkie (wzrost z około 10 osób w 2006 r. do około 20 osób w 2011 r.) oraz wyodrębniając zespół zajmujący się zawiadomieniami o nabyciach akcji TFI, wnioskami o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami i rozszerzenie zakresu działalności TFI. Postępowania licencyjne dot. funduszy inwestycyjnych trwają krócej. Wdrożenie MiFID. W związku z implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy MiFID rozszerzony został katalog działalności maklerskiej oraz nałożono szereg dodatkowych obowiązków na firmy inwestycyjne. W konsekwencji wejścia w życie nowelizacji 18 Wprowadzenie MiFID dało inwestorom lepszą ochronę.

20 sytuacja prawna klienta uległa korzystnej zmianie. MiFID zapewnił klientom wyższy standard obsługi i ochrony interesów. Dzięki nałożonym na firmy inwestycyjne nowym wymogom, muszą one badać wiedzę i doświadczenie klientów, upewniając się, że dana usługa inwestycyjna lub instrument finansowy są odpowiednie dla danego klienta, w szczególności, że klient rozumie ryzyka związane z danym produktem. Wystosowano szereg interpretacji zmienionych przepisów oraz przeprowadzono wśród profesjonalnych uczestników rynku kapitałowego szkolenia z zakresu MiFID. Dostosowanie podmiotów nadzorowanych do nowego porządku prawnego było przedmiotem działań kontrolnych. Pakiet zwiększenia ochrony uczestników rynku kapitałowego. W lutym 2011 r. przedstawiono Pakiet zwiększenia ochrony uczestników rynku kapitałowego zawierający rekomendacje działań, w tym zmian legislacyjnych, zmierzających do zwiększenia przejrzystości rynku kapitałowego, czyli pośrednio do lepszej ochrony interesów inwestorów. Proponowane zmiany dotyczą m.in.: większej odpowiedzialności zarządów spółek giełdowych za naruszanie przez spółki obowiązków informacyjnych, uporządkowania relacji między ustawową informacją poufną a rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych, informowania przez spółki giełdowe o zamkniętych spotkaniach z analitykami i wybranymi inwestorami, większej przejrzystości prognoz finansowych spółek giełdowych, zwiększenia transparentności spółek notowanych na NewConnect, wycen związanych z aportami i transakcjami z podmiotami powiązanymi w spółkach giełdowych, dementowania przez emitentów rozpowszechnianych publicznie informacji nieprawdziwych lub nierzetelnych, informowania przez spółki giełdowe o przebiegu walnych zgromadzeń akcjonariuszy (WZA), opłacania zapisów i lewarowania przy ofertach publicznych, zwiększenia po stronie nadzoru znaczenia działań prewencyjnych (formułowanie ostrzeżeń, publikowanie stanowisk, interpretacji i wyjaśnień). Większa przejrzystość spółek giełdowych to lepsza ochrona inwestorów. 19

21 D z i a ł a n i a m i ę d z y s e k t o r o w e Wprowadzono nadzór oparty na analizie ryzyka. Liczba podmiotów nadzorowanych i skala ich działalności zrodziła konieczność uporządkowania sposobu sprawowania nadzoru finansowego, tak aby środki nadzorcze były adekwatne do poziomu ryzyka. Dlatego w UKNF uruchomiono system nadzoru opartego na analizie ryzyka. Nadzorowane instytucje finansowe są w systemie ciągłym oceniane na bazie ryzyka, z wykorzystaniem metodyki BION 5. Od oceny BION jest uzależniona intensywność działań nadzorczych, w szczególności o charakterze inspekcyjnym. Umożliwia to efektywniejszą alokację zasobów UKNF, które są kierowane do obszarów i podmiotów generujących najwyższe ryzyko. W toku oceny BION wykorzystuje się wszelkie dostępne nadzorowi informacje, pozyskane m.in. w czasie inspekcji, wizyt i spotkań nadzorczych, postępowań licencyjnych, kontaktów z właścicielami, analizy sprawozdawczości okresowej i odpowiedzi na dodatkowe zapytania UKNF (kwestionariusze, wezwania nadzorcze, ankiety itp.). Proces BION jest wspierany przez systemy informatyczne UKNF służące do wymiany informacji nadzorczych z instytucjami finansowymi. Efektem BION jest dokonanie przez nadzór oceny: poziomu ryzyka w instytucji finansowej, jakości procesu zarządzania przez instytucję finansową istotnymi ryzykami, poziomu kapitału pokrywającego ryzyko w instytucji finansowej, zgodności działalności instytucji finansowej z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. Korzyścią z BION jest stworzenie mechanizmu stosowania wobec danej instytucji środków nadzorczych adekwatnych do oceny, zmierzających do poprawy sytuacji w obszarach generujących nadmierne ryzyko. Podstawowym kryterium określenia priorytetu i częstotliwości działań nadzorczych jest poziom ryzyka. Uzależniono intensywność działań nadzorczych od ryzyka generowanego przez podmioty nadzorowane. Wszystkie instytucje finansowe są oceniane zgodnie z metodyką BION. 5 BION skrót od badanie i ocena nadzorcza, jedno z narzędzi nadzorczych wspierających nadzór ostrożnościowy oparty na analizie ryzyka. 20

22 Wzmocniono działania sankcyjne. Tabela nr 1 Liczba i wartość kar nałożonych przez KNF. Rok Liczba nałożonych kar Wartość nałożonych kar (w mln zł) 2006 * 12 0, , , , ,40 Wzrasta wartość kar za naruszenia przepisów nakładanych przez KNF. Stronom niezadowolonym z decyzji KNF przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego. W latach pełnomocnicy UKNF brali udział w około trzystu postępowaniach sądowo administracyjnych. Tabela nr 2 Liczba zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekazanych przez UKNF do prokuratury. Rok Liczba zawiadomień 2006* Koalicja państw goszczących w Unii Europejskiej W Unii istnieją dwie grupy rynków. Pierwsza skupia kraje, które dla podmiotów stojących na czele międzynarodowych grup finansowych są rynkami macierzystymi. Druga, do której zalicza się Polska, to te będące rynkami goszczącymi dla spółek *Od 19 września 2006 r. Rynki goszczące wspólnie dbają o swoje interesy w Unii Europejskiej. *Od 19 września 2006 r. 21

23 zale&nych nale&!cych do takich grup. Kraje macierzyste chc! sprawowa$ nadzór finansowy w sposób jak najbardziej zintegrowany. Kraje goszcz!ce obawiaj! si%, &e przy takim podej#ciu elementy centralnego zarz!dzania p"ynno#ci!, czy kapita"em w grupie finansowej mog! w niedostateczny sposób spe"nia$ oczekiwania lokalnego rynku. Aby lepiej koordynowa$ dzia"ania nadzorów z krajów goszcz!cych i wspólnie broni$ swoich interesów na forum Unii Europejskiej, z inicjatywy UKNF powo"ano forum pa'stw goszcz!cych, z"o&one z nadzorów z dziesi%ciu pa'stw Europy *rodkowo Wschodniej. Kryzys na #wiatowych rynkach finansowych zapocz!tkowa" dyskusj% nad reform! architektury nadzorczej na poziomie Unii Europejskiej. Od 2011 r. dzia"aj! Europejskie Organy Nadzorcze (ang. ESA). Z za"o&enia nowy system ma zagwarantowa$ jednolite stosowanie prawa unijnego przez krajowe nadzory finansowe oraz umo&liwi$ koordynacj% dzia"a' nadzorczych. W sytuacjach kryzysowych oraz w razie sporu pomi%dzy nadzorcami krajowymi, ESA b%d! mog"y podejmowa$ decyzje wi!&!ce krajowe nadzory. W wyj!tkowych sytuacjach, w celu zapewnienia przestrzegania prawa unijnego, b%d! te& mog"y wydawa$ decyzje indywidualne skierowane bezpo#rednio do instytucji finansowych. Uczestnictwo w pracach zarz!du agencji na etapie jej tworzenia daje niepowtarzaln! mo&liwo#$ wywarcia wp"ywu na proces kszta"towania si% nowych agencji i ich funkcjonowanie. Dzi%ki powo"aniu forum pa'stw goszcz!cych, nadzorom z Europy *rodkowo Wschodniej uda"o si% stworzy$ koalicj%, która wprowadzi"a wspólnych kandydatów do zarz!dów wszystkich trzech ESA. 6 Pa&stwa goszcz'ce wprowadzi!y przedstawicieli do w!adz ESA. Ochrona nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. Nieprzejrzyste oferty, triki marketingowe, gwiazdki, haczyki i drobny druk w umowach to najcz%stsze przyczyny problemów klientów podmiotów finansowych. UKNF poza dba"o#ci! o zapewnienie prawid"owego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilno#ci, bezpiecze'stwa oraz przejrzysto#ci, chroni interesy uczestników rynku. Na podstawie sygna"ów od klientów, nadzór dokonuje trzystopniowej analizy sk"adanych do skarg:! Skargi s! poddawane wst%pnej analizie, podczas której eliminowane s! te, które nie wskazuj! na naruszenie przez podmiot przepisów prawa lub interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. Skargi klientów pozwalaj' identyfikowa" i eliminowa" niew!a#ciwe praktyki rynkowe instytucji finansowych.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6 EIOPA Damian Jaworski z Polski, ESMA Raul Malmstein z Estonii EBA David Rozumek z Czech i Károly Szász z W%gier.! 22!

24 Po wstępnej weryfikacji skargi analizowane są pod kątem ustalenia, czy dotyczą indywidualnego przypadku, czy też mogą stanowić negatywną praktykę występującą w danym podmiocie lub w sektorze rynku finansowego, a także czy działania podmiotu nadzorowanego naruszają przepisy prawa lub interesy uczestników rynku. Na podstawie ustaleń z przeprowadzonych analiz podejmowana jest decyzja co do zainicjowania dalszych działań służących szczegółowemu zbadaniu dostrzeżonych problemów (korespondencja interwencyjna z podmiotem, wnioski o nałożenie kary, zalecenia, itp.). Dzięki systemowemu podejściu do skarg, rozwiązano kwestie m.in.: korzystania z pojazdu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, praktyk banków i zakładów ubezpieczeń polegających na odmowie zwrotu niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, uwzględniania przez zakłady ubezpieczeń wartości VAT w odszkodowaniu wypłacanym na podstawie kosztorysu naprawy, wypłaty przez zakłady ubezpieczeń renty poszkodowanemu małżonkowi sprawcy wypadku z uwagi na pozostawanie we wspólności majątkowej, praktyk windykacyjnych banków. Uzupełnieniem działań UKNF w obszarze ochrony konsumenckiej jest monitoring przekazów reklamowych, którego celem jest eliminowanie tych przekazów, które mogą wprowadzać w błąd konsumentów usług finansowych. W lipcu 2007 r. KNF określiła zasady reklamowania funduszy inwestycyjnych, a w październiku 2008 r. zasady reklamowania usług bankowych i ubezpieczeniowych. W ciągu ostatnich dwóch lat w sprawie reklam UKNF interweniował ponad 20 razy. W maju 2011 r. KNF wydała wytyczne dotyczące zasad rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe, których celem jest ujednolicenie tego procesu we wszystkich nadzorowanych instytucjach finansowych. Reklamy usług finansowych stały się rzetelniejsze. Wprowadzono zasady rozpatrywania reklamacji. Przyspieszenie rejestracji pośredników finansowych. W grudniu 2010 r. został uruchomiony elektroniczny Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych (RAU) przeznaczony do przesyłania przez zakłady ubezpieczeń, wyłącznie drogą elektroniczną, wniosków o zarejestrowanie nowego agenta ubezpieczeniowego, modyfikację danych agenta ubezpieczeniowego oraz 23

25 wyrejestrowanie agenta ubezpieczeniowego. Uruchomienie RAU pozwoliło na eliminację papierowych dokumentów z procesu rejestracji, co zmniejszyło koszty zarówno po stronie zakładów ubezpieczeń, jak również UKNF. W efekcie skrócił się średni czas rejestracji agentów ubezpieczeniowych z około 1 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku w 2007 r. do około 2 dni obecnie. Skróceniu uległ też okres rejestracji innych pośredników finansowych: dystrybutorzy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych średnio z 6 7 miesięcy w 2007 r. do 2 miesięcy w 2010 i 2011 r., agenci firm inwestycyjnych średnio z 4 miesięcy w 2007 r. do 1 2 miesięcy w 2011 r., doradcy inwestycyjni średnio z 22 dni w 2007 r. do 7 dni w 2010 (w 2011 r. nie było jeszcze wpisów), maklerzy papierów wartościowych średnio z 15 dni w 2007 r. do 8 dni w 2011 r., maklerzy giełd towarowych średnio z 22 dni w 2007 r. do 6 dni w 2011 r. Agenci ubezpieczeniowi rejestrują się trzydzieści razy szybciej. W ramach CEDUR przeszkolono ponad 8 tysięcy osób. UKNF realizuje wskazane ustawowo zadania w zakresie edukacji finansowej upowszechniając i popularyzując wiedzę na temat zasad funkcjonowania rynku finansowego. Ze względu na cykliczny charakter prowadzonych działań edukacyjnych, w szczególności seminariów szkoleniowych, utworzono markę Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku CEDUR. W ramach CEDUR określono pięć docelowych grup zawodowych, do których są adresowane szkolenia: profesjonalnych uczestników rynku finansowego (przedstawicieli podmiotów nadzorowanych), sędziów i prokuratorów oraz przedstawicieli organów ścigania, miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, przedstawicieli mediów, środowisko szkolne i akademickie. Wybrano grupy o największym potencjale oddziaływania na innych uczestników rynku, dążąc do: upowszechniania wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynku finansowego wśród profesjonalnych uczestników rynku, 8 tysięcy osób z rynku finansowego przeszkoliło się w ramach CEDUR. 24

26 wzrostu wiedzy i zaufania do rynku finansowego wśród potencjalnych konsumentów usług finansowych, podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów związanych z ekonomią i finansami. W ramach CEDUR dotychczas przeszkolono ponad 8 tysięcy osób. Dodatkowo, w UKNF utworzono centrum szkoleniowe dla nadzorców finansowych z zagranicy TIFS 7. W ramach TIFS w 2010 r. goszczono w Polsce słuchaczy i prelegentów z 26 zagranicznych nadzorów. Zagraniczni nadzorcy wymieniają się doświadczeniami w TIFS. Odbiurokratyzowanie rynku finansowego. W 2010 r. opracowano Pakiet odbiurokratyzowania rynku finansowego. Jego celem było usprawnienie prowadzenia działalności na rynku finansowym i zwiększenie efektywności sprawowania państwowego nadzoru finansowego. Wstępna wersja pakietu została przedstawiona organizacjom rynkowym wraz z zaproszeniem do zgłoszenia własnych propozycji w zakresie odbiurokratyzowania rynku finansowego. Propozycje zostały uwzględnione w pakiecie jeżeli obciążenia po stronie rynku i nadzoru związane z dotychczasowymi wymogami nie przynosiły korzyści nadzorczych. W ramach realizacji pakietu UKNF: rozwinął systemy informatyczne służące do komunikacji z podmiotami nadzorowanymi (SNU, RAU, PORTAL, SNO), wyodrębnił pion inspekcji, co pozwoliło na bardziej kompleksową analizę ryzyk w grupach kapitałowych, dalszą standaryzację i optymalizację procedur inspekcyjnych w różnych sektorach rynku finansowego, szybszy przepływ informacji i skrócenie średniego czasu trwania inspekcji, ograniczył liczbę aneksów do prospektów emisyjnych, usprawnił rejestrację pracowniczych programów emerytalnych, uruchomił na aplikację Wnioski składane do UKNF zawierającą formularze wniosków i listy dokumentów załączanych do wniosków, uruchomił elektroniczny monitoring czasu trwania postępowań administracyjnych. W ramach Pakietu odbiurokratyzowani a rynku finansowego zrezygnowano z obciążeń nie przynoszących korzyści nadzorczych. 7 TIFS ang. Training Initiative for Financial Supervision. 25

27 Opracowano też i przekazano do regulatorów propozycje usprawnień, polegających na zmianach w przepisach prawa w zakresie: wprowadzenia adekwatnego nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi emitującymi niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, odejścia od państwowych egzaminów na maklerów i doradców inwestycyjnych, zastąpienia raportowania o outsourcingu czynności bankowych i ubezpieczeniowych prowadzeniem przez banki i zakłady ubezpieczeń ewidencji umów outsourcingowych, rezygnacji z zezwoleń na prowadzenie rachunków i rejestrów towarów giełdowych, wyłączenia obligatoryjności rozpraw administracyjnych przed nałożeniem przez KNF kar pieniężnych na rynku kapitałowym, wprowadzenia obowiązkowego arbitrażu konsumenckiego. Prawo powinno nadążać za rozwojem rynku. Niezależność nadzoru finansowego. W czerwcu 2011 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 10 ust. 3 oraz art. 74 ust. 2 i 3 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym są zgodne z Konstytucją RP, w szczególności wskazując, że KNF jest organem administracji państwowej o dużym stopniu niezależności, nie będącym organem administracji rządowej. Z tego względu pracownicy UKNF nie wchodzą w skład korpusu służby cywilnej (sygn. K 2/09). P o d s u m o w a n i e Praca nadzorcza jest żmudna i mało widowiskowa, o ile jest wykonywana dobrze. Nadzór sprawowany wadliwie prowadzi do zdarzeń spektakularnych w postaci bankructw i kryzysów. Do najważniejszych działań nadzorczych trzeba zaliczyć: wdrożenie systemu bankowych i ubezpieczeniowych stress testów, wprowadzenie norm płynności dla banków, zasilenie banków w kapitały, zaostrzenie limitów koncentracji, doprecyzowanie zasad badania zdolności kredytowej, ograniczenie kredytów walutowych, zmianę sposobu zatwierdzania prospektów emisyjnych, czy stworzenie modelu adekwatności kapitałowej PTE. Rolą nadzoru finansowego jest dbanie o to, aby sektor właściwie spełniał swoją funkcję pośrednika w gospodarce, przy zachowaniu akceptowalnego ryzyka. 26

28 PAŃSTWOWE KONTROLE W UKNF Pierwszy US w Warszawie - kontrola naliczania i odprowadzania zaliczek na poczet dochodów od osób fizycznych w 2006 r. NIK - kontrola wykonania budżetu za 2006 r. GIODO - kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych AAN - kontrola działania archiwum zakładowego PIP - kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy NIK - kontrola wykonania budżetu za 2007 r. PIP - kontrola zagadanień związanych z przejęciem przez UKNF pracowników GINB PIP - kontrola zagadnień zwiazanych z prawną ochroną pracy byłego pracownika Urzędu AAN - kontrola prawidłowości przygotowania akt archiwalnych do przekazania da AAN NIK - kontrola wykonania budżetu za 2008 r. KPRM - kontrola działalności szkoleniowej prowadzonej przez pracowników UKNF w 2008 r. AAN - kontrola dotycząca przygotowania do przekazania AAN materiałów archiowalnych KPWiG NIK - kontrola w zakresie stabilności sektora bankowego w latach PIP - kontrola w zakresie zagadnień zwiazanych z prawną ochroną pracy byłego pracownika Urzędu NIK - kontrola wykonania budżetu za 2009 r. AAN - kontrola prawidłowości działania archiwum zakładowego oraz postępowania z dokumentacją PIP - kontrola w zakresie zagadnień związanych z prawną ochroną pracy NIK - kontrola w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków związanych z realizacją szkoleń NIK - kontrola w zakresie ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych I Oddział ZUS w Warszawie - kontrola prawidłowości odprowadzania składek NIK - kontrola wykonania budżetu za 2010 r AAN - Archiwum Akt Nowych GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych KPRM - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów NIK - Najwyższa Izba Kontroli PIP - Państwowa Inspekcja Pracy US - Urząd Skarbowy ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Od początku istnienia UKNF był kontrolowany dwadzieścia jeden razy. Wszystkie kontrole zakończyły się dla nadzoru wynikiem pozytywnym - żadna z kontroli nie stwierdziła w urzędzie istotnych nieprawidłowości 8. 8 więcej o kontrolach znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) UKNF w zakładce,,raporty z kontroli. 27

29 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Plac Powstańców Warszawy Warszawa Tel. (48 22) Fax (48 22) (95)

PIĘĆ LAT DZIAŁALNOŚCI

PIĘĆ LAT DZIAŁALNOŚCI PIĘĆ LAT DZIAŁALNOŚCI KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Tel. (48 22) 262 50 00 Fax (48 22) 262 51 11 (95) knf@knf.gov.pl www.knf.gov.pl MATERIAŁY I OPRACOWANIA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Nr 145/2015 dnia 18.12.2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.)

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.) Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2015r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016 ujawnień 1/6 ujawnień Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Warszawa, 1 września 2015 r. INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 31/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/R/2016 POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE tekst ujednolicony Koronowo, marzec 2016 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/45/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 11.12.2015. POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH grudzień, 2015r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI 1 grudnia 2015 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2015 r. stanowisko

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r.

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. KAPITAŁY NADZOROWANE...3 II. WYMOGI KAPITAŁOWE...5 1.1. WYMOGI KAPITAŁOWE Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 15.12.2016r. zatwierdzony Uchwałą Nr 29/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 16.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IPS W ZRZESZENIU. FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH września 2016r.

SYSTEM IPS W ZRZESZENIU. FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH września 2016r. SYSTEM IPS W ZRZESZENIU FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 13-14 września 2016r. IPS-SGB w LICZBACH 23 listopada 2015r. 191 BS 31 marca 2016r. 195 BS 30 czerwca 2016r. 197 BS Suma bilansowa BS IPS-SGB

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

Nadzór zintegrowany - szanse i wyzwania. 28 stycznia 2008 r.

Nadzór zintegrowany - szanse i wyzwania. 28 stycznia 2008 r. Nadzór zintegrowany - szanse i wyzwania KNF jako nowa, zintegrowana instytucja nadzoru finansowego Komisja Nadzoru Finansowego powstała na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 1/VII/15 z dnia 20 lutego 2015r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 11/I/15 z dnia 20 lutego 2015r. Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, maj 2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 2 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 3 CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego luty 2016 r.

Raport o stabilności systemu finansowego luty 2016 r. Warszawa, 10 lutego 2016 r. Raport o stabilności systemu finansowego luty 2016 r. Polski system finansowy w ostatnim półroczu funkcjonował stabilnie. Otoczenie międzynarodowe gospodarki polskiej nadal

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny.

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny. UZASADNIENIE Jednym z największych wyzwań stojących przed rynkami finansowymi wobec ostatniego kryzysu finansowego (zapoczątkowanego tzw. kryzysem subprime na rynku amerykańskim) było zapewnienie płynności

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ø Nadzór solo. Ø Nadzór zintegrowany. Ø Nadzór mieszany MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE

Ø Nadzór solo. Ø Nadzór zintegrowany. Ø Nadzór mieszany MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MODELE NADZORU FINANSOWEGO Ø Nadzór solo Ø Nadzór zintegrowany Ø Nadzór mieszany NADZÓR FINANSOWY W POLSCE Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Komisja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 28 fax :+48 22 694 39 50 Warszawa, 23 października 2014 r. www.mf.gov.pl Deregulacja Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo