KLIMATYZATOR TYPU SPLIT DO POMIESZCZEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZATOR TYPU SPLIT DO POMIESZCZEŃ"

Transkrypt

1 Uważnie przeczytaj tę instrukcję przed użyciem klimatyzatora i zachowaj ją do wglądu w przyszłości. KLIMATYZATOR TYPU SPLIT DO POMIESZCZEŃ INSTRUKCJA INSTALACJI MSR1U-09HRDN1-QRC4W MSR1U-12HRDN1-QRC4W ADEO Services Rue Sadi Carnot - CS RONCHIN - FRANCJA Przed zainstalowaniem produktu w całości przeczytaj tę instrukcję. Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, jego wymianę należy koniecznie zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Instalacja musi zostać wykonana zgodnie z krajowymi normami w zakresie oprzewodowania i przez wykwalifikowany personel. W celu naprawy lub konserwacji jednostki skontaktuj się z serwisem.

2 SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Ostrzeżenie... 2 Ostrożnie... 2 INSTRUKCJE INSTALACYJNE Wybór miejsca instalacji... 3 Akcesoria... 4 Instalacja jednostki wewnętrznej... 5 Instalacja jednostki zewnętrznej... 7 PODŁĄCZANIE RURY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Podłączanie rury czynnika chłodniczego... 8 PRACE ELEKTRYCZNE Prace elektryczne... 9 SPUSZCZANIE POWIETRZA Spuszczanie powietrza za pomocą pompy próżniowej Bezpieczeństwo i sprawdzanie pod kątem wycieków PRZEBIEG PRÓBNY Przebieg próbny Przeczytaj tę instrukcję Instrukcja zawiera wiele przydatnych wskazówek ułatwiających właściwą instalację i inspekcję klimatyzatora. OSTROŻNIE W celu naprawy lub konserwacji jednostki skontaktuj się z serwisem. W celu zainstalowania jednostki skontaktuj się z autoryzowanym monterem. Klimatyzatora nie mogą samodzielnie obsługiwać małe dzieci ani osoby o ograniczonej sprawności fizycznej. Należy pilnować, aby małe dzieci nie bawiły się klimatyzatorem. Jeśli kabel zasilania ma zostać wymieniony, jego wymianę należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi. Instalacja musi zostać wykonana zgodnie z krajowymi normami w zakresie oprzewodowania i przez wykwalifikowany personel.

3 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Przed rozpoczęciem instalacji uważnie przeczytaj poniższe ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. Prace elektryczne należy zlecić uprawnionemu elektrykowi. Upewnij się, że parametry znamionowe są właściwe i że instalowany model ma własny obwód zasilania. Nieprawidłowa instalacja wynikająca z nieprzestrzegania instrukcji grozi urazami lub szkodami materialnymi. Poniższe oznaczenia określają, jak poważna jest opisywana sytuacja. OSTRZEŻENIE Oznacza niebezpieczeństwo śmierci lub poważnych obrażeń. OSTROŻNIE Oznacza niebezpieczeństwo odniesienia urazów lub spowodowania szkód materialnych. Obowiązujące zasady są klasyfikowane według symboli: Ten symbol na białym tle oznacza czynność NIEDOZWOLONĄ. OSTRZEŻENIE 1) Instalację zleć dystrybutorowi lub specjaliście. Nieprawidłowe samodzielne wykonanie instalacji grozi wyciekaniem wody, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. 2) Instaluj produkt zgodnie z tą instrukcją instalacji. Wadliwa instalacja grozi wyciekaniem wody, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. 3) Podczas instalacji korzystaj z dołączonych akcesoriów oraz wskazanych w instrukcji części. W przeciwnym razie produkt może spaść, przeciekać, porazić prądem elektrycznym albo spowodować pożar. 4) Produkt montuj na mocnej i trwałej powierzchni, która wytrzyma ciężar instalacji. Niewystarczająca wytrzymałość lub niewłaściwie wykonana instalacja grożą spadnięciem produktu i obrażeniami ciała. 5) Podczas wykonywania prac elektrycznych należy przestrzegać krajowych norm i przepisów w zakresie oprzewodowania oraz zawartych tu instrukcji. Należy zapewnić niezależny obwód i pojedyncze gniazdo. Jeśli pojemność obwodu elektrycznego będzie niewystarczająca lub jeśli instalacja elektryczna zostanie wykonana wadliwie, może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. 6) Zastosuj wskazany kabel, podłączając go mocno i zaciskając, tak aby żadne zewnętrzne siły nie działały na przyłącze. Niewłaściwe podłączenie lub zamocowanie grozi wzrostem temperatury lub pożarem w miejscu połączenia. 7) Przewody należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić prawidłowe zamocowanie osłony karty sterującej. Niewłaściwe zamocowanie osłony karty sterującej grozi wzrostem temperatury w miejscu podłączenia, pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. 8) Podczas wykonywania instalacji rurowej należy zachować ostrożność, aby żadne substancje gazowe poza wskazanym czynnikiem chłodniczym nie dostawały się do obiegu chłodniczego. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności, nadmiernego wzrostu ciśnienia w obiegu chłodniczym, wybuchu lub obrażeń ciała. 9) Nie należy modyfikować długości kabla zasilania ani używać przedłużaczy i nie należy zasilać innych urządzeń z pojedynczego gniazda klimatyzatora. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. OSTROŻNIE 1) To urządzenie musi być uziemione i wyposażone w wyłącznik różnicowo-prądowy. Niewystarczające uziemienie grozi porażeniem prądem elektrycznym. 2) Nie instaluj urządzenia w miejscach, gdzie może dochodzić do wycieku łatwopalnych gazów. Wyciekający gaz gromadzący się w otoczeniu jednostki może spowodować pożar. 3) Wykonaj instalację odpływową zgodnie z zawartymi tu instrukcjami. Niewłaściwie wykonany odpływ grozi wyciekaniem wody do pomieszczenia i uszkadzaniem mebli.

4 INSTRUKCJE INSTALACYJNE Wybór miejsca instalacji Przeczytaj uważnie i wykonaj krok po kroku. Jednostka wewnętrzna Powyżej 15cm Nie narażaj jednostki wewnętrznej na działanie gorąca ani pary. Powyżej 12cm Wybierz miejsce, w którym nie ma żadnych przeszkód przed Powyżej 12cm jednostką ani wokół niej. Upewnij się, że odpływ skroplin może zostać wygodnie poprowadzony. Nie instaluj przy drzwiach. Powyżej 2,3m Upewnij się, że z lewej i prawej strony jednostki zostaje ponad 12 cm wolnej przestrzeni. Rys. 1 Użyj wykrywacza profili, aby zlokalizować profile. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego uszkadzania ściany. Jednostkę wewnętrzną należy instalować na ścianie na wysokości co najmniej 2,3 m od podłogi. Jednostkę wewnętrzną należy instalować w odległości co najmniej 15 cm od sufitu. Wszelkie zmiany długości rur mogą wymagać dostosowania ilości czynnika chłodniczego. Jednostka nie powinna się znajdować w miejscu nasłonecznionym. Promienie słoneczne powodują blaknięcie plastiku obudowy, co wpływa na wygląd jednostki. Jeśli instalacja w miejscu nasłonecznionym jest nieunikniona, należy rozważyć osłonięcie jednostki przed promieniami słonecznymi. Jednostka zewnętrzna Powyżej 30 cm Jeśli nad jednostką zewnętrzną będzie się znajdowało Powyżej 30 cm zadaszenie chroniące przed promieniami słonecznymi lub deszczem, upewnij się, że nie ograniczy to odprowadzania ciepła ze skraplacza. Upewnij się, że odstęp za jednostką oraz z jej lewej strony wynosi ponad 30 cm. Odstęp z przodu jednostki powinien wynosić więcej niż 200 cm, a po stronie połączenia (prawa) więcej niż 60 cm. Powyżej 200cm Wlot i wylot powietrza nie powinny być skierowane na zwierzęta ani rośliny. Uwzględnij ciężar klimatyzatora i wybierz miejsce, w którym hałas i wibracje nie Rys. 2 będą stanowiły problemu. Wybierz takie miejsce, aby ciepłe powietrze i hałasy dochodzące z klimatyzatora nie przeszkadzały sąsiadom. Powyżej 60cm Instalacja na dachu: Jeśli jednostka zewnętrzna będzie instalowana na dachu, pamiętaj o jej wypoziomowaniu. Upewnij się, że konstrukcja dachu oraz metoda przymocowania są odpowiednie do miejsca zainstalowania jednostki. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami w zakresie instalacji na dachach. Jeśli jednostka zewnętrzna zostanie zainstalowana na dachu lub ścianie zewnętrznej, może to powodować nadmierne hałasy i wibracje, a ponadto taka instalacja może zostać sklasyfikowana jako nienadająca się do serwisowania. Narzędzia niezbędne do instalacji: Poziomica Śrubokręt Wiertarka elektryczna, Wiertarka koronowa (Ø65 mm) Kielicharka Klucze dynamometryczne: 1,8 kgfm, 4,2 kgfm, 5,5 kgfm, 6,6 kgfm (różne w zależności od nr. modelu) Klucz (półśrubunek) Klucz imbusowy (4 mm) Wykrywacz wycieku gazu Pompa próżniowa Zestaw manometrów Instrukcja obsługi Termometr Multimetr Obcinak do rur Taśma miernicza

5 INSTRUKCJE INSTALACYJNE Akcesoria Lp. Nazwa Ilość 1 Płyta montażowa 1 2 Kołek rozporowy 5 8 (w zależności od modelu) 3 Wkręt samogwintujący A ST3.9x (w zależności od modelu) 4 Uszczelka (tylko w modelach z chłodzeniem i ogrzewaniem) 5 Złącze odpływu (tylko w modelach z chłodzeniem i ogrzewaniem) 6 Zespół rury połączeniowej Strona cieczowa Strona gazowa Ø6,35 Części, które należy zakupić. Wielkość rur Ø9,52 różni się w zależności od urządzenia. Aby ustalić prawidłową wielkość, skonsultuj się z Ø9,52 technikiem. Ø12,7 Ø>16 7 Pilot zdalnego sterowania 1 8 Wkręt samogwintujący B ST2.9x10 części 2 opcjonalne 9 Uchwyt pilota zdalnego sterowania Uwaga: poza powyższymi dołączonymi w zestawie częściami wszystkie inne części niezbędne do instalacji nabywa użytkownik. OSTROŻNIE Upewnij się, że z lewej i prawej strony jednostki zostaje ponad 12 cm wolnej przestrzeni. Jednostkę wewnętrzną należy instalować w odległości co najmniej 15 cm od sufitu. Użyj wykrywacza profili, aby zlokalizować profile. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego uszkadzania ściany. W celu ograniczenia wibracji i nadmiernego hałasu niezbędny jest przebieg rur wynoszący co najmniej 3 m. Jednostkę wewnętrzną należy instalować na ścianie na wysokości co najmniej 2,3 m od podłogi. Dwa spośród trzech kierunków A, B i C powinny być wolne od przeszkód. Pilot zdalnego sterowania Wkręt samogwintujący B ST2.9x10-C-H Zawiń pętelkę na kablu połączeniowym. Uchwyt pilota zdalnego sterowania Rys. 3 Ilustracja ma charakter wyłącznie poglądowy. Druty miedziane muszą być oddzielnie izolowane.

6 INSTRUKCJE INSTALACYJNE Instalacja jednostki wewnętrznej UWAGA: ściana, do której będzie mocowane urządzenie, musi być wystarczająco mocna i solidna, aby oprzeć się wibracjom. Załóż płytę montażową 1. Załóż płytę montażową poziomo na elementy konstrukcyjne ściany, zostawiając wokół płyty wolną przestrzeń. 2. Jeśli ściana jest wykonana z cegły, betonu itp., wywierć w niej pięć lub osiem otworów o średnicy 5 mm. Włóż kołek rozporowy dla odpowiednich wkrętów mocujących. 3. Przymocuj płytę montażową do ściany za pomocą pięciu lub ośmiu wkrętów typu A. UWAGA: zamontuj płytę montażową i wywierć otwory w ścianie zgodnie z konstrukcją ściany i odpowiednimi punktami mocowania na płycie montażowej. Płyta montażowa dołączana do produktu różni się w zależności od urządzenia. (Jeśli nie określono inaczej, podane są wymiary w mm ) Zarys jednostki wewnętrznej 120 mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø65 Zarys jednostki wewnętrznej 120 mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø mm lub więcej od sufitu Płyta montażowa Model A (A: 710, B: 250, C: 100, D: 110) Model B (A: 710, B: 250, C: 60, D: 140) 150 mm lub więcej do sufitu Płyta montażowa mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø65 Prawidłowa orientacja płyty montażowej Zarys jednostki wewnętrznej Model C 150 mm lub więcej od sufitu Płyta montażowa 205 Rys mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø65 Model D Rys. 5 Ściana 2. Wywierć otwór w ścianie 1. Ustal pozycje otworów zgodnie ze schematem przedstawionym na Rys. 5. Wywierć jeden (1) otwór (Ø65 mm) delikatnie nachylony w kierunku na zewnątrz. 2. Zawsze używaj przepustów ściennych przy wierceniu w metalowych siatkach, metalowych płytach itp. Jednostka Na zewnątrz Rys. 6

7 INSTRUKCJE INSTALACYJNE 3. Instalacja rury połączeniowej i odpływu Odpływ 1. Wąż odpływowy poprowadź pod kątem w dół. Nie instaluj węża odpływowego, jak pokazano poniżej. Nie blokuj przepływu wody, podnosząc wąż. Nie wkładaj końca węża odpływowego do wody. Rys Jeśli przedłużasz wąż odpływowy, zaizoluj połączenie węża przedłużającego odpływowego rurą ochronną i nie zostawiaj węża odpływowego luźno zwisającego. Rura połączeniowa 1. W przypadku instalacji rurowych z lewej i z prawej strony zdejmij osłonę rury z panelu bocznego. Wyjaśnij klientom, że osłonę rury należy zachować, ponieważ będzie potrzebna w razie zmiany miejsca zainstalowania klimatyzatora. 2. W przypadku instalacji rurowych z lewej tylnej i z prawej tylnej strony zainstaluj rury zgodnie z poniższym rysunkiem. 3. Przymocuj koniec rury połączeniowej. (Patrz Dokręcanie połączenia w części POŁĄCZENIE RURY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO) Instalacja rurowa z prawej strony Instalacja rurowa z prawej tylnej strony Instalacja rurowa z lewej strony Wysuwana osłona Górny Rys. 8 Instalacja rurowa z lewej tylnej strony hak 4. Instalacja jednostki wewnętrznej 1. Przełóż rurę przez otwór w ścianie. Dolny hak 2. Załóż górny zaczep z tyłu jednostki wewnętrznej na górny hak płyty montażowej i spróbuj przesunąć jednostkę wewnętrzną na boki, aby się upewnić, że została prawidłowo zaczepiona. 3. Rurę można z łatwością podłączyć przez podniesienie jednostki wewnętrznej i podłożenie miękkiego materiału między jednostkę a ścianę. Wyjmij materiał po wykonaniu instalacji rurowej. 4. Pchnij dolną część jednostki wewnętrznej po ścianie do góry, następnie spróbuj przesunąć jednostkę na boki i w pionie, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zaczepiona. Rys. 9 Miękki materiał Rys. 10

8 INSTRUKCJE INSTALACYJNE 5. Instalacja rurowa i owijanie taśmą Szczelnie i równo owiń rury, kabel połączeniowy oraz wąż odpływowy w wiązkę za pomocą taśmy, jak pokazano na Rys. 11. Ponieważ kondensacja z tyłu jednostki wewnętrznej gromadzi się w komorze ociekowej, skąd jest odprowadzana na zewnątrz pomieszczenia, nie wkładaj niczego do komory ociekowej. Wąż odpływowy Jednostka wewnętrzna Kabel połączeniowy Rys. 11 Komora ociekowa Miejsce na rury Rura połączeniowa Taśma OSTROŻNIE W pierwszej kolejności podłącz jednostkę wewnętrzną, a następnie zewnętrzną. Rury nie mogą wystawać z tyłu jednostki wewnętrznej. Uważaj, aby wąż odpływowy nie zwisał luźno. Zaizoluj termicznie obie rury pomocnicze. Upewnij się, że wąż odpływowy znajduje się na samym spodzie wiązki. Prowadzenie węża górą grozi przepełnieniem komory ociekowej wewnątrz jednostki. Nigdy nie krzyżuj ani nie zwijaj kabla zasilania z innymi przewodami. Wąż odpływowy prowadź pod kątem w dół, tak aby mógł swobodnie odprowadzać kondensację. Instalacja jednostki zewnętrznej Środki ostrożności podczas instalacji jednostki zewnętrznej Zainstaluj jednostkę zewnętrzną na sztywnej podstawie, aby zapobiec narastającemu hałasowi i wibracjom. Ustal kierunek wylotu powietrza tak, aby powietrze wylotowe nie było blokowane. Jeśli miejsce instalacji jest narażone na silny wiatr, np. przy wybrzeżach, aby zapewnić prawidłową pracę wentylatora, ustaw jednostkę wzdłuż ściany lub zastosuj osłonę przeciwpyłową itp. W wietrznych miejscach należy tak instalować jednostkę, aby zabezpieczyć ją przed wiatrem. W przypadku instalacji zawieszanej uchwyt montażowy powinien spełniać wymogi techniczne podane na schemacie uchwytu montażowego. Ściana powinna być wykonana z litej cegły, betonu lub materiału o podobnej gęstości, ewentualnie należy wykonać zbrojenie i zastosować podpory tłumiące. Połączenie między uchwytem a ścianą oraz uchwytem a klimatyzatorem musi być pewne, stabilne i mocne. Upewnij się, że żadne przeszkody nie blokują odprowadzania powietrza. Silny wiatr Rys. 12

9 PODŁĄCZANIE RURY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Osadzanie jednostki zewnętrznej Mocno przykręć ustawioną poziomo jednostkę wewnętrzną za pomocą śruby z nakrętką Ø10 lub Ø8 do betonowej lub sztywnej powierzchni. Wlot powietrza Wlot powietrza Wymiary jednostki zewnętrznej w mm (S x W x G) Wymiary instalacyjne A (mm) 700x540x x430x x540x x590x x700x x545x x540x B (mm) Rys. 13 Wylot powietrza Instalacja złącza odpływowego Załóż uszczelkę na kolanko odpływowe, następnie włóż złącze odpływowe w otwór w podstawie misy jednostki zewnętrznej i obróć o 90, aby je zmontować. Podłącz do złącza odpływowego wąż przedłużający odpływowy (do nabycia lokalnie) na potrzeby Uszczelka Złącze odpływowe Otwór w podstawie misy jednostki zewnętrznej odprowadzania wody z jednostki zewnętrznej w trybie ogrzewania. Uszczelka Rura odpływowa Podłączanie rury czynnika chłodniczego Rys Kielichowanie Główną przyczyną wyciekania czynnika chłodniczego są niewłaściwie wykonane kielichy. Wykonaj kielichy prawidłowo, stosując poniższą procedurę: A: Przetnij rury i kabel. 1. Użyj dodatkowego zestawu rur lub rur nabytych lokalnie. 2. Zmierz odległość między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną. 3. Odetnij rury nieco dłuższe od zmierzonej odległości. 4. Odetnij kabel o 1,5 m dłuższy od rury. Skośnie Nierówno Z zadziorami Rys. 15 B: Usuwanie zadziorów 1. Dokładnie usuń wszelkie zadziory z przekroju odciętej rury. 2. Podczas usuwania zadziorów skieruj koniec miedzianej rury w dół, aby zapobiec wpadaniu skrawków metalu do rury. Rura Rozwiertak Zakończenie skierowane w dół Rys. 16

10 PRACE ELEKTRYCZNE C: Zakładanie nakrętek Zdejmij nakrętki redukcyjne z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, następnie załóż je na rurę z usuniętymi zadziorami. (Założenie nakrętek po kielichowaniu nie będzie możliwe). Miedziana rura Nakrętka redukcyjna D: Kielichowanie Mocno przytrzymaj miedzianą rurę w otworze o wymiarach wskazanych w poniższej tabeli. Średnica zewn. (mm) A (mm) Maks. Min. Ø 6,35 1,3 0,7 Ø 9,52 1,6 1,0 Ø 12,7 1,8 1,0 Ø 16 2,2 2,0 Płytka Miedziana rura Rys. 17 Płytka Rączka zacisku Rys. 18 Uchwyt Jarzmo Stożek Czerwona strzałka Dokręcanie połączenia Ustaw rury w jednej osi. Mocno wkręć nakrętkę redukcyjną palcami, następnie dokręć kluczem płaskim i kluczem Rura jednostki wewnętrznej Nakrętka redukcyjna Rura dynamometrycznym, jak pokazano. Rys. 19 Ostrożnie * Dokręcanie z nadmiernym momentem grozi pęknięciem nakrętki w zależności od warunków montażu. Średnica zewn. Ø6,35mm Ø9,52mm Moment dokręcania (Ncm) dokręcania (Ncm) 1500 (153 kgf.cm) 2500 (255 kgf.cm) 1600 (163 kgf.cm) 2600 (265 kgf.cm) Ø12,7mm 3500 (357 kgf.cm) 3600 (367 kgf.cm) Prace elektryczne Ø16mm 4500 (459 kgf.cm) 4700 (479 kgf.cm) Zasady bezpieczeństwa elektrycznego podczas wstępnej instalacji 1. W razie poważnych problemów z bezpieczeństwem zasilania technicy powinni odmówić zainstalowania klimatyzatora i wyjaśnić klientowi, że w pierwszej kolejności należy rozwiązać problem. 2. Napięcie zasilania powinno się zawierać w zakresie 90% ~ 110% napięcia znamionowego. 3. W obwodzie zasilania należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy i główny wyłącznik zasilania o pojemności 1,5 raza większej od maks. prądu jednostki. 4. Upewnij się, że klimatyzator jest prawidłowo uziemiony. 5. Podłącz przewód zgodnie ze schematem połączenia elektrycznego zamieszczonym na panelu jednostki zewnętrznej. 6. Wszystkie połączenia muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanych elektryków zgodnie z lokalnymi oraz krajowymi normami elektrycznymi. 7. Należy zapewnić indywidualny obwód odgałęziony oraz pojedyncze gniazdo wyłącznie dla tego klimatyzatora. W poniższej tabeli znajdziesz sugerowane wielkości przewodów i specyfikacje bezpieczników:

11 PRACE ELEKTRYCZNE Minimalny przekrój nominalny przewodników: Natężenie znamionowe urządzenia (A) Przekrój nominalny (mm 2 ) >3 oraz 6 0,75 >6 oraz 10 1 >10 oraz 16 1,5 >16 oraz 25 2,5 UWAGA: rozmiar kabla oraz prąd bezpiecznika lub wyłącznika zależą od maksymalnego prądu podanego na tabliczce znamionowej znajdującej się na panelu bocznym jednostki. Przed doborem kabla, bezpiecznika i wyłącznika sprawdź parametry na tabliczce znamionowej. Podłącz kabel do jednostki wewnętrznej UWAGA: przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac elektrycznych wyłącz główne zasilanie jednostki. 1. Wewnętrzny i zewnętrzny kabel połączeniowy można łączyć bez zdejmowania przedniej kratki. 2. Kabel połączeniowy między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną będzie zatwierdzonym kablem elastycznym w powłoce polichloroprenowej typu H07RN-F lub cięższym. 3. Podnieś panel jednostki zewnętrznej i zdejmij pokrywę skrzynki zasilająco-sterującej, luzując śrubę. 4. Upewnij się, że kolory przewodów jednostki zewnętrznej oraz numery zacisków są identyczne, jak w jednostce wewnętrznej. 5. Owiń kable niepodłączone do zacisków taśmą izolacyjną, aby nie dotykały żadnych podzespołów elektrycznych. Przypnij kabel do karty sterującej za pomocą zacisku kablowego. Panel Blok zaciskowy jednostki wewnętrznej Pokrywa skrzynki zasilająco-sterującej Podłącz kabel do jednostki zewnętrznej Rys. 20 Do jednostki zewnętrznej 1. Zdejmij pokrywę elektrycznej karty sterującej z jednostki zewnętrznej, luzując śrubę. 2. Podłącz kable połączeniowe do zacisków zgodnie z numeracją na bloku zaciskowym jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. 3. Przypnij kabel do karty sterującej za pomocą zacisku kablowego. 4. Aby zapobiec przedostawaniu się wody, zawiń pętelkę na kablu połączeniowym, jak pokazano na schemacie montażowym jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. 5. Zaizoluj nieużywane kable (przewodniki) taśmą PCW. Zabezpiecz je w taki sposób, aby nie dotykały żadnych podzespołów elektrycznych ani metalowych części. Złącze przewodów jednostki zewnętrznej Pokrywa Śruba Rys. 21

12 SPUSZCZANIE POWIETRZA OSTROŻNIE Po potwierdzeniu powyższych warunków przygotuj przewody, jak opisano poniżej: 1) Klimatyzator musi zawsze mieć swój indywidualny obwód zasilający. Wykonując oprzewodowanie, kieruj się schematem obwodu zamieszczonym wewnątrz pokrywy układu sterowania. 2) Śruby mocujące przewody w obudowie przyłączy elektrycznych mogą się wykręcać pod wpływem wibracji w trakcie transportu jednostki. Upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone. (Jeśli są poluzowane, grozi to przepaleniem przewodów). 3) Specyfikacja źródła zasilania. 4) Upewnij się, że pojemność elektryczna jest wystarczająca. 5) Dopilnuj, aby napięcie startowe było utrzymywane na poziomie ponad 90% napięcia znamionowego podanego na tabliczce znamionowej. 6) Upewnij się, że grubość kabli odpowiada specyfikacji źródła zasilania. 7) W przypadku mokrych lub wilgotnych miejsc zawsze instaluj wyłącznik różnicowo-prądowy. 8) Poniższe sytuacje mogą zostać wywołane przez spadek napięcia. Wibracje wyłącznika magnetycznego prowadzące do uszkadzania punktu styku, uszkadzanie bezpiecznika, zakłócenie normalnego działania przeciążenia. 9) W stałym oprzewodowaniu uwzględniony zostanie środek odłączania od źródła zasilania zapewniający co najmniej 3-milimetrową przerwę między stykami na każdym aktywnym (faza) przewodniku. Spuszczanie powietrza Powietrze i wilgoć w układzie chłodniczym mogą mieć niepożądane działanie, jak opisano poniżej: Wzrost ciśnienia w układzie. Wzrost natężenia roboczego. Spadek wydajności chłodzenia lub ogrzewania. Wilgoć w obiegu chłodniczym może zamarzać i blokować kapilary. Woda może powodować korodowanie części układu chłodniczego. W związku z powyższym jednostkę wewnętrzną oraz rury między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną należy sprawdzać pod kątem nieszczelności i opróżniać w celu usunięcia z układu wszelkich gazów niekondensowalnych oraz wilgoci. Spuszczanie powietrza za pomocą pompy próżniowej Przygotowanie Upewnij się, że każda rura (po stronie cieczowej i gazowej) między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną została prawidłowo podłączona i że wszystkie przewody niezbędne do przebiegu próbnego są podłączone. Zdejmij korki zaworów serwisowych po stronie gazowej i cieczowej jednostki zewnętrznej. Zauważ, że zawory serwisowe po stronie gazowej, jak i cieczowej jednostki zewnętrznej są na tym etapie zamknięte. Długość rur i ilość czynnika chłodniczego: Długość rury połączeniowej Mniej niż 5 m Metoda spuszczania powietrza Użyj pompy próżniowej Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego do wtłoczenia Powyżej 5 m Użyj pompy próżniowej Strona cieczowa: R22: (Długość rury-5)x30 g/m R410A: (Długość rury-5)x20 g/m Strona cieczowa: Ø9.52mm: R22: (Długość rury-5)x60 g/m R410A: (Długość rury-5)x40 g/m

13 SPUSZCZANIE POWIETRZA Jeśli miejsce zainstalowania jednostki ma zostać zmienione, opróżnij układ za pomocą pompy próżniowej. Do klimatyzatora należy wtłaczać wyłącznie czynnik chłodniczy w postaci cieczy. (Nie dotyczy jednostek na R22) Obchodź się ostrożnie z zaworem uszczelniającym Otwórz trzpień zaworu, dopóki nie dotknie ogranicznika. Nie próbuj otwierać go szerzej. Mocno dokręć korek trzpienia zaworu kluczem lub podobnym narzędziem. Moment dokręcania korka trzpienia zaworu (patrz tabela momentów dokręcania na poprzedniej stronie). Czynnik chłodniczy Nakrętka redukcyjna Jednostka zewnętrzna Zawór uszczelniający Strona gazowa Strona cieczowa Jednostka wewnętrzna Półśrubunek Korpus zaworu Trzpień zaworu Ogranicznik Korek Rys. 22 Rys. 23 Korzystając z pompy próżniowej (Metodę stosowania zaworu rozdzielającego opisano w jego instrukcji obsługi). 1. Całkowicie dokręć nakrętki redukcyjne A, B, C, D, podłącz wąż ładowania zaworu rozdzielającego do złącza ładowania zaworu niskociśnieniowego po stronie rury gazowej. 2. Podłącz złącze węża ładowania do pompy próżniowej. 3. Całkowicie otwórz kurek Lo zaworu rozdzielającego. 4. Uruchom pompę próżniową w celu opróżnienia układu. Po rozpoczęciu opróżniania delikatnie poluzuj nakrętkę redukcyjną zaworu Lo po stronie rury gazowej i sprawdź, czy powietrze się przedostaje (odgłos pracy pompy próżniowej się zmienia, a miernik sprzężony wskazuje 0 zamiast minus) 5. Po zakończeniu opróżniania całkowicie zamknij kurek Lo zaworu rozdzielającego i zatrzymaj pompę próżniową. Zawór rozdzielający Wykonaj co najmniej 15-minutowe opróżnianie i upewnij się, że miernik sprzężony wskazuje -76 cmhg (-1x10 5 Pa). Miernik sprzężony -76 cmhg Ciśnieniomierz 6. Po wypuszczeniu gazu obróć trzpień zaworu uszczelniającego B o ok. 45 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na ok. 6 7 sekund, następnie ponownie dokręć nakrętkę redukcyjną. Upewnij się, że wskazanie ciśnienia na ciśnieniomierzu jest nieco wyższe od ciśnienia atmosferycznego. 7. Odłącz wąż ładowania od zaworu niskociśnieniowego. Kurek Lo Wąż ładowania Kurek Hi Wąż ładowania Pompa próżniowa Zawór niskociśnieniowy 8. Całkowicie otwórz trzpienie B i A zaworów uszczelniających. Rys Mocno dokręć korek zaworu uszczelniającego.

14 PRZEBIEG PRÓBNY Bezpieczeństwo i sprawdzanie pod kątem wycieków Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego Po zakończeniu instalacji wykonaj kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego: 1. Rezystancja izolacji Rezystancja izolacji musi przekraczać 2 MΩ. 2. Uziemienie Po zakończeniu uziemiania zmierz rezystancję izolacji metodą wizualną i za pomocą testera rezystancji uziemienia. Upewnij się, że rezystancja uziemienia jest mniejsza niż 4 Ω. 3. Test prądu upływowego (wykonany podczas przebiegu próbnego) Podczas przebiegu próbnego wykonywanego po zakończeniu instalacji serwisant może za pomocą elektrosondy i multimetru sprawdzić prąd upływowy. W razie wykrycia upływu należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Jednostkę można uruchomić dopiero po rozwiązaniu problemu. Kontrola pod kątem wycieku gazu 1. Metoda na mydliny: Punkt kontrolny Nanieś mydliny lub płynny detergent o odczynie obojętnym na połączenie jednostki jednostki wewnętrznej wewnętrznej lub połączenia jednostki zewnętrznej za pomocą miękkiej szczotki, aby sprawdzić szczelność złączy rur. Jeśli pojawią się pęcherzyki powietrza, rury Pokrywasą nieszczelne. 2. Wykrywacz nieszczelności Użyj wykrywacza nieszczelności. OSTROŻNIE A: Zawór uszczelniający Lo B: Zawór uszczelniający Hi C i D są końcami połączeń jednostki wewnętrznej. Przebieg próbny Punkt kontrolny jednostki zewnętrznej Rys. 25 Wykonaj przebieg próbny po zakończeniu kontroli szczelności połączeń nakrętek redukcyjnych i kontroli bezpieczeństwa elektrycznego. Upewnij się, że wszystkie rury i przewody zostały prawidłowo podłączone. Upewnij się, że zawory serwisowe po stronie cieczowej i gazowej są całkowicie otwarte. 1. Podłącz zasilanie i wciśnij WYŁĄCZNIK na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć jednostkę. 2. Za pomocą przycisku MODE (tryb) wybierz COOL (chłodzenie), HEAT (ogrzewanie), AUTO i FAN (wentylator), aby sprawdzić działanie wszystkich funkcji. 3. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt niska (poniżej 17 C), nie można włączać trybu chłodzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania. W takim przypadku jednostkę można obsługiwać ręcznie. Obsługa ręczna ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, kiedy pilot nie działa lub kiedy przeprowadzana jest konserwacja. Przytrzymaj panel z obu stron i podnieś aż do zatrzaśnięcia. Wciśnij przycisk obsługi ręcznej, aby wybrać tryb AUTO lub COOL. Jednostka będzie pracowała w wymuszonym trybie AUTO lub COOL (więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi). 4. Przebieg próbny powinien trwać ok. 30 minut. Przycisk obsługi ręcznej AUTO/COOL

15 Konstrukcja i specyfikacje urządzenia mogą zostać zmienione bez uprzedzenia w ramach udoskonalania produktu. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem. CS421-I

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU. marzec 2011 r.

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU. marzec 2011 r. SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU marzec 2011 r. montaz.indd 1 2011-03-30 12:38:17 Przed instalacją i użytkowaniem klimatyzatora prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zalecanymi środkami

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split )

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split ) KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split ) Przed instalacją urządzenia naleŝy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, naprawa powinna

Bardziej szczegółowo

S(C) 30xx Installation Manual

S(C) 30xx Installation Manual instal_s(c)30xxqxd 06-05-2010 1352 Pagina 1 S(C) 30xx Installation Manual 2 5 3 4 1 INSTALLATIONS HANDBUCH MANUAL DE INSTALACIÓN MANUEL D INSTALLATION INSTALLATION MANUAL INSTALLATIEHANDLEIDING INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Typ Kasetowy RJ040F2HX** RJ050F2HX** RJ052F3HX** RJ060F3HX** RJ070F4HX** RJ080F4HX** AJ***FCJ*** Klimatyzator Instrukcja Instalacji

Typ Kasetowy RJ040F2HX** RJ050F2HX** RJ052F3HX** RJ060F3HX** RJ070F4HX** RJ080F4HX** AJ***FCJ*** Klimatyzator Instrukcja Instalacji Typ Kasetowy RJ040F2HX** RJ050F2HX** RJ052F3HX** RJ060F3HX** RJ070F4HX** RJ080F4HX** AJ***FCJ*** Klimatyzator Instrukcja Instalacji Spis treści Środki ostrożności Ustalanie miejsca instalacji klimatyzatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyłącznie dla uprawnionego personelu.

INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyłącznie dla uprawnionego personelu. SYSTEM VRF JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ROXA72LALH ROXA90LALH ROX108LALH ROX126LALH ROX144LALH Czynnik chłodniczy R410A INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyłącznie dla uprawnionego personelu. Spis treści 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY ŚCIENNE TYPU DZIELONEGO INSTRUKCJA INSTALACJI

KLIMATYZATORY ŚCIENNE TYPU DZIELONEGO INSTRUKCJA INSTALACJI KLIMATYZATORY ŚCIENNE TYPU DZIELONEGO INSTRUKCJA INSTALACJI Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI INSTALACJI przed jej wykonaniem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR TYPU KASETONOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI URZĄDZENIA

KLIMATYZATOR TYPU KASETONOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI URZĄDZENIA KLIMATYZATOR TYPU KASETONOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI URZĄDZENIA Spis treści Środki ostroŝności 3 Części i funkcje 6 Eksploatacja 7 Rozwiązywanie problemów 9 Informacje dla klienta 11 Serwis 11

Bardziej szczegółowo

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU BRC2E52C7 BRC3E52C7 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem montażu niniejszego produktu. Spis treści Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions OK NIMBUS PLUS Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions IT - POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO GB - HEATING HEAT PUMP ES PT GR - BOMBA DE CALOR PARA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS PL Instrukcja ACP-09CH25GEEI 13 RoHS Spis Treści Obsługa i konserwacja Środki ostrożności... Nazwy części klimatyzatora... Obsługa pilota bezprzewodowego... Tryb awaryjny... Czyszczenie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Instrukcja obsługi DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 3-1. Jednostka wewnętrzna 3-1 3-2. Jednostka zewnętrzna 3-2 3-3. Pilot bezprzewodowy 3-3 3-4. Akcesoria na wyposażeniu 3-3 3-5. Akcesoria opcje

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel.

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel. PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE Kiedy wydajność prądowa jest bardzo duża, części elektryczne jednostki ulegną zniszczeniu. Kiedy wydajność prądowa jest bardzo mała, nastąpią duże wibracje sprężarki,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo