KLIMATYZATOR TYPU SPLIT DO POMIESZCZEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZATOR TYPU SPLIT DO POMIESZCZEŃ"

Transkrypt

1 Uważnie przeczytaj tę instrukcję przed użyciem klimatyzatora i zachowaj ją do wglądu w przyszłości. KLIMATYZATOR TYPU SPLIT DO POMIESZCZEŃ INSTRUKCJA INSTALACJI MSR1U-09HRDN1-QRC4W MSR1U-12HRDN1-QRC4W ADEO Services Rue Sadi Carnot - CS RONCHIN - FRANCJA Przed zainstalowaniem produktu w całości przeczytaj tę instrukcję. Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, jego wymianę należy koniecznie zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Instalacja musi zostać wykonana zgodnie z krajowymi normami w zakresie oprzewodowania i przez wykwalifikowany personel. W celu naprawy lub konserwacji jednostki skontaktuj się z serwisem.

2 SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Ostrzeżenie... 2 Ostrożnie... 2 INSTRUKCJE INSTALACYJNE Wybór miejsca instalacji... 3 Akcesoria... 4 Instalacja jednostki wewnętrznej... 5 Instalacja jednostki zewnętrznej... 7 PODŁĄCZANIE RURY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Podłączanie rury czynnika chłodniczego... 8 PRACE ELEKTRYCZNE Prace elektryczne... 9 SPUSZCZANIE POWIETRZA Spuszczanie powietrza za pomocą pompy próżniowej Bezpieczeństwo i sprawdzanie pod kątem wycieków PRZEBIEG PRÓBNY Przebieg próbny Przeczytaj tę instrukcję Instrukcja zawiera wiele przydatnych wskazówek ułatwiających właściwą instalację i inspekcję klimatyzatora. OSTROŻNIE W celu naprawy lub konserwacji jednostki skontaktuj się z serwisem. W celu zainstalowania jednostki skontaktuj się z autoryzowanym monterem. Klimatyzatora nie mogą samodzielnie obsługiwać małe dzieci ani osoby o ograniczonej sprawności fizycznej. Należy pilnować, aby małe dzieci nie bawiły się klimatyzatorem. Jeśli kabel zasilania ma zostać wymieniony, jego wymianę należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi. Instalacja musi zostać wykonana zgodnie z krajowymi normami w zakresie oprzewodowania i przez wykwalifikowany personel.

3 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Przed rozpoczęciem instalacji uważnie przeczytaj poniższe ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. Prace elektryczne należy zlecić uprawnionemu elektrykowi. Upewnij się, że parametry znamionowe są właściwe i że instalowany model ma własny obwód zasilania. Nieprawidłowa instalacja wynikająca z nieprzestrzegania instrukcji grozi urazami lub szkodami materialnymi. Poniższe oznaczenia określają, jak poważna jest opisywana sytuacja. OSTRZEŻENIE Oznacza niebezpieczeństwo śmierci lub poważnych obrażeń. OSTROŻNIE Oznacza niebezpieczeństwo odniesienia urazów lub spowodowania szkód materialnych. Obowiązujące zasady są klasyfikowane według symboli: Ten symbol na białym tle oznacza czynność NIEDOZWOLONĄ. OSTRZEŻENIE 1) Instalację zleć dystrybutorowi lub specjaliście. Nieprawidłowe samodzielne wykonanie instalacji grozi wyciekaniem wody, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. 2) Instaluj produkt zgodnie z tą instrukcją instalacji. Wadliwa instalacja grozi wyciekaniem wody, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. 3) Podczas instalacji korzystaj z dołączonych akcesoriów oraz wskazanych w instrukcji części. W przeciwnym razie produkt może spaść, przeciekać, porazić prądem elektrycznym albo spowodować pożar. 4) Produkt montuj na mocnej i trwałej powierzchni, która wytrzyma ciężar instalacji. Niewystarczająca wytrzymałość lub niewłaściwie wykonana instalacja grożą spadnięciem produktu i obrażeniami ciała. 5) Podczas wykonywania prac elektrycznych należy przestrzegać krajowych norm i przepisów w zakresie oprzewodowania oraz zawartych tu instrukcji. Należy zapewnić niezależny obwód i pojedyncze gniazdo. Jeśli pojemność obwodu elektrycznego będzie niewystarczająca lub jeśli instalacja elektryczna zostanie wykonana wadliwie, może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. 6) Zastosuj wskazany kabel, podłączając go mocno i zaciskając, tak aby żadne zewnętrzne siły nie działały na przyłącze. Niewłaściwe podłączenie lub zamocowanie grozi wzrostem temperatury lub pożarem w miejscu połączenia. 7) Przewody należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić prawidłowe zamocowanie osłony karty sterującej. Niewłaściwe zamocowanie osłony karty sterującej grozi wzrostem temperatury w miejscu podłączenia, pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. 8) Podczas wykonywania instalacji rurowej należy zachować ostrożność, aby żadne substancje gazowe poza wskazanym czynnikiem chłodniczym nie dostawały się do obiegu chłodniczego. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności, nadmiernego wzrostu ciśnienia w obiegu chłodniczym, wybuchu lub obrażeń ciała. 9) Nie należy modyfikować długości kabla zasilania ani używać przedłużaczy i nie należy zasilać innych urządzeń z pojedynczego gniazda klimatyzatora. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. OSTROŻNIE 1) To urządzenie musi być uziemione i wyposażone w wyłącznik różnicowo-prądowy. Niewystarczające uziemienie grozi porażeniem prądem elektrycznym. 2) Nie instaluj urządzenia w miejscach, gdzie może dochodzić do wycieku łatwopalnych gazów. Wyciekający gaz gromadzący się w otoczeniu jednostki może spowodować pożar. 3) Wykonaj instalację odpływową zgodnie z zawartymi tu instrukcjami. Niewłaściwie wykonany odpływ grozi wyciekaniem wody do pomieszczenia i uszkadzaniem mebli.

4 INSTRUKCJE INSTALACYJNE Wybór miejsca instalacji Przeczytaj uważnie i wykonaj krok po kroku. Jednostka wewnętrzna Powyżej 15cm Nie narażaj jednostki wewnętrznej na działanie gorąca ani pary. Powyżej 12cm Wybierz miejsce, w którym nie ma żadnych przeszkód przed Powyżej 12cm jednostką ani wokół niej. Upewnij się, że odpływ skroplin może zostać wygodnie poprowadzony. Nie instaluj przy drzwiach. Powyżej 2,3m Upewnij się, że z lewej i prawej strony jednostki zostaje ponad 12 cm wolnej przestrzeni. Rys. 1 Użyj wykrywacza profili, aby zlokalizować profile. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego uszkadzania ściany. Jednostkę wewnętrzną należy instalować na ścianie na wysokości co najmniej 2,3 m od podłogi. Jednostkę wewnętrzną należy instalować w odległości co najmniej 15 cm od sufitu. Wszelkie zmiany długości rur mogą wymagać dostosowania ilości czynnika chłodniczego. Jednostka nie powinna się znajdować w miejscu nasłonecznionym. Promienie słoneczne powodują blaknięcie plastiku obudowy, co wpływa na wygląd jednostki. Jeśli instalacja w miejscu nasłonecznionym jest nieunikniona, należy rozważyć osłonięcie jednostki przed promieniami słonecznymi. Jednostka zewnętrzna Powyżej 30 cm Jeśli nad jednostką zewnętrzną będzie się znajdowało Powyżej 30 cm zadaszenie chroniące przed promieniami słonecznymi lub deszczem, upewnij się, że nie ograniczy to odprowadzania ciepła ze skraplacza. Upewnij się, że odstęp za jednostką oraz z jej lewej strony wynosi ponad 30 cm. Odstęp z przodu jednostki powinien wynosić więcej niż 200 cm, a po stronie połączenia (prawa) więcej niż 60 cm. Powyżej 200cm Wlot i wylot powietrza nie powinny być skierowane na zwierzęta ani rośliny. Uwzględnij ciężar klimatyzatora i wybierz miejsce, w którym hałas i wibracje nie Rys. 2 będą stanowiły problemu. Wybierz takie miejsce, aby ciepłe powietrze i hałasy dochodzące z klimatyzatora nie przeszkadzały sąsiadom. Powyżej 60cm Instalacja na dachu: Jeśli jednostka zewnętrzna będzie instalowana na dachu, pamiętaj o jej wypoziomowaniu. Upewnij się, że konstrukcja dachu oraz metoda przymocowania są odpowiednie do miejsca zainstalowania jednostki. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami w zakresie instalacji na dachach. Jeśli jednostka zewnętrzna zostanie zainstalowana na dachu lub ścianie zewnętrznej, może to powodować nadmierne hałasy i wibracje, a ponadto taka instalacja może zostać sklasyfikowana jako nienadająca się do serwisowania. Narzędzia niezbędne do instalacji: Poziomica Śrubokręt Wiertarka elektryczna, Wiertarka koronowa (Ø65 mm) Kielicharka Klucze dynamometryczne: 1,8 kgfm, 4,2 kgfm, 5,5 kgfm, 6,6 kgfm (różne w zależności od nr. modelu) Klucz (półśrubunek) Klucz imbusowy (4 mm) Wykrywacz wycieku gazu Pompa próżniowa Zestaw manometrów Instrukcja obsługi Termometr Multimetr Obcinak do rur Taśma miernicza

5 INSTRUKCJE INSTALACYJNE Akcesoria Lp. Nazwa Ilość 1 Płyta montażowa 1 2 Kołek rozporowy 5 8 (w zależności od modelu) 3 Wkręt samogwintujący A ST3.9x (w zależności od modelu) 4 Uszczelka (tylko w modelach z chłodzeniem i ogrzewaniem) 5 Złącze odpływu (tylko w modelach z chłodzeniem i ogrzewaniem) 6 Zespół rury połączeniowej Strona cieczowa Strona gazowa Ø6,35 Części, które należy zakupić. Wielkość rur Ø9,52 różni się w zależności od urządzenia. Aby ustalić prawidłową wielkość, skonsultuj się z Ø9,52 technikiem. Ø12,7 Ø>16 7 Pilot zdalnego sterowania 1 8 Wkręt samogwintujący B ST2.9x10 części 2 opcjonalne 9 Uchwyt pilota zdalnego sterowania Uwaga: poza powyższymi dołączonymi w zestawie częściami wszystkie inne części niezbędne do instalacji nabywa użytkownik. OSTROŻNIE Upewnij się, że z lewej i prawej strony jednostki zostaje ponad 12 cm wolnej przestrzeni. Jednostkę wewnętrzną należy instalować w odległości co najmniej 15 cm od sufitu. Użyj wykrywacza profili, aby zlokalizować profile. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego uszkadzania ściany. W celu ograniczenia wibracji i nadmiernego hałasu niezbędny jest przebieg rur wynoszący co najmniej 3 m. Jednostkę wewnętrzną należy instalować na ścianie na wysokości co najmniej 2,3 m od podłogi. Dwa spośród trzech kierunków A, B i C powinny być wolne od przeszkód. Pilot zdalnego sterowania Wkręt samogwintujący B ST2.9x10-C-H Zawiń pętelkę na kablu połączeniowym. Uchwyt pilota zdalnego sterowania Rys. 3 Ilustracja ma charakter wyłącznie poglądowy. Druty miedziane muszą być oddzielnie izolowane.

6 INSTRUKCJE INSTALACYJNE Instalacja jednostki wewnętrznej UWAGA: ściana, do której będzie mocowane urządzenie, musi być wystarczająco mocna i solidna, aby oprzeć się wibracjom. Załóż płytę montażową 1. Załóż płytę montażową poziomo na elementy konstrukcyjne ściany, zostawiając wokół płyty wolną przestrzeń. 2. Jeśli ściana jest wykonana z cegły, betonu itp., wywierć w niej pięć lub osiem otworów o średnicy 5 mm. Włóż kołek rozporowy dla odpowiednich wkrętów mocujących. 3. Przymocuj płytę montażową do ściany za pomocą pięciu lub ośmiu wkrętów typu A. UWAGA: zamontuj płytę montażową i wywierć otwory w ścianie zgodnie z konstrukcją ściany i odpowiednimi punktami mocowania na płycie montażowej. Płyta montażowa dołączana do produktu różni się w zależności od urządzenia. (Jeśli nie określono inaczej, podane są wymiary w mm ) Zarys jednostki wewnętrznej 120 mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø65 Zarys jednostki wewnętrznej 120 mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø mm lub więcej od sufitu Płyta montażowa Model A (A: 710, B: 250, C: 100, D: 110) Model B (A: 710, B: 250, C: 60, D: 140) 150 mm lub więcej do sufitu Płyta montażowa mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø65 Prawidłowa orientacja płyty montażowej Zarys jednostki wewnętrznej Model C 150 mm lub więcej od sufitu Płyta montażowa 205 Rys mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø65 Model D Rys. 5 Ściana 2. Wywierć otwór w ścianie 1. Ustal pozycje otworów zgodnie ze schematem przedstawionym na Rys. 5. Wywierć jeden (1) otwór (Ø65 mm) delikatnie nachylony w kierunku na zewnątrz. 2. Zawsze używaj przepustów ściennych przy wierceniu w metalowych siatkach, metalowych płytach itp. Jednostka Na zewnątrz Rys. 6

7 INSTRUKCJE INSTALACYJNE 3. Instalacja rury połączeniowej i odpływu Odpływ 1. Wąż odpływowy poprowadź pod kątem w dół. Nie instaluj węża odpływowego, jak pokazano poniżej. Nie blokuj przepływu wody, podnosząc wąż. Nie wkładaj końca węża odpływowego do wody. Rys Jeśli przedłużasz wąż odpływowy, zaizoluj połączenie węża przedłużającego odpływowego rurą ochronną i nie zostawiaj węża odpływowego luźno zwisającego. Rura połączeniowa 1. W przypadku instalacji rurowych z lewej i z prawej strony zdejmij osłonę rury z panelu bocznego. Wyjaśnij klientom, że osłonę rury należy zachować, ponieważ będzie potrzebna w razie zmiany miejsca zainstalowania klimatyzatora. 2. W przypadku instalacji rurowych z lewej tylnej i z prawej tylnej strony zainstaluj rury zgodnie z poniższym rysunkiem. 3. Przymocuj koniec rury połączeniowej. (Patrz Dokręcanie połączenia w części POŁĄCZENIE RURY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO) Instalacja rurowa z prawej strony Instalacja rurowa z prawej tylnej strony Instalacja rurowa z lewej strony Wysuwana osłona Górny Rys. 8 Instalacja rurowa z lewej tylnej strony hak 4. Instalacja jednostki wewnętrznej 1. Przełóż rurę przez otwór w ścianie. Dolny hak 2. Załóż górny zaczep z tyłu jednostki wewnętrznej na górny hak płyty montażowej i spróbuj przesunąć jednostkę wewnętrzną na boki, aby się upewnić, że została prawidłowo zaczepiona. 3. Rurę można z łatwością podłączyć przez podniesienie jednostki wewnętrznej i podłożenie miękkiego materiału między jednostkę a ścianę. Wyjmij materiał po wykonaniu instalacji rurowej. 4. Pchnij dolną część jednostki wewnętrznej po ścianie do góry, następnie spróbuj przesunąć jednostkę na boki i w pionie, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zaczepiona. Rys. 9 Miękki materiał Rys. 10

8 INSTRUKCJE INSTALACYJNE 5. Instalacja rurowa i owijanie taśmą Szczelnie i równo owiń rury, kabel połączeniowy oraz wąż odpływowy w wiązkę za pomocą taśmy, jak pokazano na Rys. 11. Ponieważ kondensacja z tyłu jednostki wewnętrznej gromadzi się w komorze ociekowej, skąd jest odprowadzana na zewnątrz pomieszczenia, nie wkładaj niczego do komory ociekowej. Wąż odpływowy Jednostka wewnętrzna Kabel połączeniowy Rys. 11 Komora ociekowa Miejsce na rury Rura połączeniowa Taśma OSTROŻNIE W pierwszej kolejności podłącz jednostkę wewnętrzną, a następnie zewnętrzną. Rury nie mogą wystawać z tyłu jednostki wewnętrznej. Uważaj, aby wąż odpływowy nie zwisał luźno. Zaizoluj termicznie obie rury pomocnicze. Upewnij się, że wąż odpływowy znajduje się na samym spodzie wiązki. Prowadzenie węża górą grozi przepełnieniem komory ociekowej wewnątrz jednostki. Nigdy nie krzyżuj ani nie zwijaj kabla zasilania z innymi przewodami. Wąż odpływowy prowadź pod kątem w dół, tak aby mógł swobodnie odprowadzać kondensację. Instalacja jednostki zewnętrznej Środki ostrożności podczas instalacji jednostki zewnętrznej Zainstaluj jednostkę zewnętrzną na sztywnej podstawie, aby zapobiec narastającemu hałasowi i wibracjom. Ustal kierunek wylotu powietrza tak, aby powietrze wylotowe nie było blokowane. Jeśli miejsce instalacji jest narażone na silny wiatr, np. przy wybrzeżach, aby zapewnić prawidłową pracę wentylatora, ustaw jednostkę wzdłuż ściany lub zastosuj osłonę przeciwpyłową itp. W wietrznych miejscach należy tak instalować jednostkę, aby zabezpieczyć ją przed wiatrem. W przypadku instalacji zawieszanej uchwyt montażowy powinien spełniać wymogi techniczne podane na schemacie uchwytu montażowego. Ściana powinna być wykonana z litej cegły, betonu lub materiału o podobnej gęstości, ewentualnie należy wykonać zbrojenie i zastosować podpory tłumiące. Połączenie między uchwytem a ścianą oraz uchwytem a klimatyzatorem musi być pewne, stabilne i mocne. Upewnij się, że żadne przeszkody nie blokują odprowadzania powietrza. Silny wiatr Rys. 12

9 PODŁĄCZANIE RURY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Osadzanie jednostki zewnętrznej Mocno przykręć ustawioną poziomo jednostkę wewnętrzną za pomocą śruby z nakrętką Ø10 lub Ø8 do betonowej lub sztywnej powierzchni. Wlot powietrza Wlot powietrza Wymiary jednostki zewnętrznej w mm (S x W x G) Wymiary instalacyjne A (mm) 700x540x x430x x540x x590x x700x x545x x540x B (mm) Rys. 13 Wylot powietrza Instalacja złącza odpływowego Załóż uszczelkę na kolanko odpływowe, następnie włóż złącze odpływowe w otwór w podstawie misy jednostki zewnętrznej i obróć o 90, aby je zmontować. Podłącz do złącza odpływowego wąż przedłużający odpływowy (do nabycia lokalnie) na potrzeby Uszczelka Złącze odpływowe Otwór w podstawie misy jednostki zewnętrznej odprowadzania wody z jednostki zewnętrznej w trybie ogrzewania. Uszczelka Rura odpływowa Podłączanie rury czynnika chłodniczego Rys Kielichowanie Główną przyczyną wyciekania czynnika chłodniczego są niewłaściwie wykonane kielichy. Wykonaj kielichy prawidłowo, stosując poniższą procedurę: A: Przetnij rury i kabel. 1. Użyj dodatkowego zestawu rur lub rur nabytych lokalnie. 2. Zmierz odległość między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną. 3. Odetnij rury nieco dłuższe od zmierzonej odległości. 4. Odetnij kabel o 1,5 m dłuższy od rury. Skośnie Nierówno Z zadziorami Rys. 15 B: Usuwanie zadziorów 1. Dokładnie usuń wszelkie zadziory z przekroju odciętej rury. 2. Podczas usuwania zadziorów skieruj koniec miedzianej rury w dół, aby zapobiec wpadaniu skrawków metalu do rury. Rura Rozwiertak Zakończenie skierowane w dół Rys. 16

10 PRACE ELEKTRYCZNE C: Zakładanie nakrętek Zdejmij nakrętki redukcyjne z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, następnie załóż je na rurę z usuniętymi zadziorami. (Założenie nakrętek po kielichowaniu nie będzie możliwe). Miedziana rura Nakrętka redukcyjna D: Kielichowanie Mocno przytrzymaj miedzianą rurę w otworze o wymiarach wskazanych w poniższej tabeli. Średnica zewn. (mm) A (mm) Maks. Min. Ø 6,35 1,3 0,7 Ø 9,52 1,6 1,0 Ø 12,7 1,8 1,0 Ø 16 2,2 2,0 Płytka Miedziana rura Rys. 17 Płytka Rączka zacisku Rys. 18 Uchwyt Jarzmo Stożek Czerwona strzałka Dokręcanie połączenia Ustaw rury w jednej osi. Mocno wkręć nakrętkę redukcyjną palcami, następnie dokręć kluczem płaskim i kluczem Rura jednostki wewnętrznej Nakrętka redukcyjna Rura dynamometrycznym, jak pokazano. Rys. 19 Ostrożnie * Dokręcanie z nadmiernym momentem grozi pęknięciem nakrętki w zależności od warunków montażu. Średnica zewn. Ø6,35mm Ø9,52mm Moment dokręcania (Ncm) dokręcania (Ncm) 1500 (153 kgf.cm) 2500 (255 kgf.cm) 1600 (163 kgf.cm) 2600 (265 kgf.cm) Ø12,7mm 3500 (357 kgf.cm) 3600 (367 kgf.cm) Prace elektryczne Ø16mm 4500 (459 kgf.cm) 4700 (479 kgf.cm) Zasady bezpieczeństwa elektrycznego podczas wstępnej instalacji 1. W razie poważnych problemów z bezpieczeństwem zasilania technicy powinni odmówić zainstalowania klimatyzatora i wyjaśnić klientowi, że w pierwszej kolejności należy rozwiązać problem. 2. Napięcie zasilania powinno się zawierać w zakresie 90% ~ 110% napięcia znamionowego. 3. W obwodzie zasilania należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy i główny wyłącznik zasilania o pojemności 1,5 raza większej od maks. prądu jednostki. 4. Upewnij się, że klimatyzator jest prawidłowo uziemiony. 5. Podłącz przewód zgodnie ze schematem połączenia elektrycznego zamieszczonym na panelu jednostki zewnętrznej. 6. Wszystkie połączenia muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanych elektryków zgodnie z lokalnymi oraz krajowymi normami elektrycznymi. 7. Należy zapewnić indywidualny obwód odgałęziony oraz pojedyncze gniazdo wyłącznie dla tego klimatyzatora. W poniższej tabeli znajdziesz sugerowane wielkości przewodów i specyfikacje bezpieczników:

11 PRACE ELEKTRYCZNE Minimalny przekrój nominalny przewodników: Natężenie znamionowe urządzenia (A) Przekrój nominalny (mm 2 ) >3 oraz 6 0,75 >6 oraz 10 1 >10 oraz 16 1,5 >16 oraz 25 2,5 UWAGA: rozmiar kabla oraz prąd bezpiecznika lub wyłącznika zależą od maksymalnego prądu podanego na tabliczce znamionowej znajdującej się na panelu bocznym jednostki. Przed doborem kabla, bezpiecznika i wyłącznika sprawdź parametry na tabliczce znamionowej. Podłącz kabel do jednostki wewnętrznej UWAGA: przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac elektrycznych wyłącz główne zasilanie jednostki. 1. Wewnętrzny i zewnętrzny kabel połączeniowy można łączyć bez zdejmowania przedniej kratki. 2. Kabel połączeniowy między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną będzie zatwierdzonym kablem elastycznym w powłoce polichloroprenowej typu H07RN-F lub cięższym. 3. Podnieś panel jednostki zewnętrznej i zdejmij pokrywę skrzynki zasilająco-sterującej, luzując śrubę. 4. Upewnij się, że kolory przewodów jednostki zewnętrznej oraz numery zacisków są identyczne, jak w jednostce wewnętrznej. 5. Owiń kable niepodłączone do zacisków taśmą izolacyjną, aby nie dotykały żadnych podzespołów elektrycznych. Przypnij kabel do karty sterującej za pomocą zacisku kablowego. Panel Blok zaciskowy jednostki wewnętrznej Pokrywa skrzynki zasilająco-sterującej Podłącz kabel do jednostki zewnętrznej Rys. 20 Do jednostki zewnętrznej 1. Zdejmij pokrywę elektrycznej karty sterującej z jednostki zewnętrznej, luzując śrubę. 2. Podłącz kable połączeniowe do zacisków zgodnie z numeracją na bloku zaciskowym jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. 3. Przypnij kabel do karty sterującej za pomocą zacisku kablowego. 4. Aby zapobiec przedostawaniu się wody, zawiń pętelkę na kablu połączeniowym, jak pokazano na schemacie montażowym jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. 5. Zaizoluj nieużywane kable (przewodniki) taśmą PCW. Zabezpiecz je w taki sposób, aby nie dotykały żadnych podzespołów elektrycznych ani metalowych części. Złącze przewodów jednostki zewnętrznej Pokrywa Śruba Rys. 21

12 SPUSZCZANIE POWIETRZA OSTROŻNIE Po potwierdzeniu powyższych warunków przygotuj przewody, jak opisano poniżej: 1) Klimatyzator musi zawsze mieć swój indywidualny obwód zasilający. Wykonując oprzewodowanie, kieruj się schematem obwodu zamieszczonym wewnątrz pokrywy układu sterowania. 2) Śruby mocujące przewody w obudowie przyłączy elektrycznych mogą się wykręcać pod wpływem wibracji w trakcie transportu jednostki. Upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone. (Jeśli są poluzowane, grozi to przepaleniem przewodów). 3) Specyfikacja źródła zasilania. 4) Upewnij się, że pojemność elektryczna jest wystarczająca. 5) Dopilnuj, aby napięcie startowe było utrzymywane na poziomie ponad 90% napięcia znamionowego podanego na tabliczce znamionowej. 6) Upewnij się, że grubość kabli odpowiada specyfikacji źródła zasilania. 7) W przypadku mokrych lub wilgotnych miejsc zawsze instaluj wyłącznik różnicowo-prądowy. 8) Poniższe sytuacje mogą zostać wywołane przez spadek napięcia. Wibracje wyłącznika magnetycznego prowadzące do uszkadzania punktu styku, uszkadzanie bezpiecznika, zakłócenie normalnego działania przeciążenia. 9) W stałym oprzewodowaniu uwzględniony zostanie środek odłączania od źródła zasilania zapewniający co najmniej 3-milimetrową przerwę między stykami na każdym aktywnym (faza) przewodniku. Spuszczanie powietrza Powietrze i wilgoć w układzie chłodniczym mogą mieć niepożądane działanie, jak opisano poniżej: Wzrost ciśnienia w układzie. Wzrost natężenia roboczego. Spadek wydajności chłodzenia lub ogrzewania. Wilgoć w obiegu chłodniczym może zamarzać i blokować kapilary. Woda może powodować korodowanie części układu chłodniczego. W związku z powyższym jednostkę wewnętrzną oraz rury między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną należy sprawdzać pod kątem nieszczelności i opróżniać w celu usunięcia z układu wszelkich gazów niekondensowalnych oraz wilgoci. Spuszczanie powietrza za pomocą pompy próżniowej Przygotowanie Upewnij się, że każda rura (po stronie cieczowej i gazowej) między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną została prawidłowo podłączona i że wszystkie przewody niezbędne do przebiegu próbnego są podłączone. Zdejmij korki zaworów serwisowych po stronie gazowej i cieczowej jednostki zewnętrznej. Zauważ, że zawory serwisowe po stronie gazowej, jak i cieczowej jednostki zewnętrznej są na tym etapie zamknięte. Długość rur i ilość czynnika chłodniczego: Długość rury połączeniowej Mniej niż 5 m Metoda spuszczania powietrza Użyj pompy próżniowej Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego do wtłoczenia Powyżej 5 m Użyj pompy próżniowej Strona cieczowa: R22: (Długość rury-5)x30 g/m R410A: (Długość rury-5)x20 g/m Strona cieczowa: Ø9.52mm: R22: (Długość rury-5)x60 g/m R410A: (Długość rury-5)x40 g/m

13 SPUSZCZANIE POWIETRZA Jeśli miejsce zainstalowania jednostki ma zostać zmienione, opróżnij układ za pomocą pompy próżniowej. Do klimatyzatora należy wtłaczać wyłącznie czynnik chłodniczy w postaci cieczy. (Nie dotyczy jednostek na R22) Obchodź się ostrożnie z zaworem uszczelniającym Otwórz trzpień zaworu, dopóki nie dotknie ogranicznika. Nie próbuj otwierać go szerzej. Mocno dokręć korek trzpienia zaworu kluczem lub podobnym narzędziem. Moment dokręcania korka trzpienia zaworu (patrz tabela momentów dokręcania na poprzedniej stronie). Czynnik chłodniczy Nakrętka redukcyjna Jednostka zewnętrzna Zawór uszczelniający Strona gazowa Strona cieczowa Jednostka wewnętrzna Półśrubunek Korpus zaworu Trzpień zaworu Ogranicznik Korek Rys. 22 Rys. 23 Korzystając z pompy próżniowej (Metodę stosowania zaworu rozdzielającego opisano w jego instrukcji obsługi). 1. Całkowicie dokręć nakrętki redukcyjne A, B, C, D, podłącz wąż ładowania zaworu rozdzielającego do złącza ładowania zaworu niskociśnieniowego po stronie rury gazowej. 2. Podłącz złącze węża ładowania do pompy próżniowej. 3. Całkowicie otwórz kurek Lo zaworu rozdzielającego. 4. Uruchom pompę próżniową w celu opróżnienia układu. Po rozpoczęciu opróżniania delikatnie poluzuj nakrętkę redukcyjną zaworu Lo po stronie rury gazowej i sprawdź, czy powietrze się przedostaje (odgłos pracy pompy próżniowej się zmienia, a miernik sprzężony wskazuje 0 zamiast minus) 5. Po zakończeniu opróżniania całkowicie zamknij kurek Lo zaworu rozdzielającego i zatrzymaj pompę próżniową. Zawór rozdzielający Wykonaj co najmniej 15-minutowe opróżnianie i upewnij się, że miernik sprzężony wskazuje -76 cmhg (-1x10 5 Pa). Miernik sprzężony -76 cmhg Ciśnieniomierz 6. Po wypuszczeniu gazu obróć trzpień zaworu uszczelniającego B o ok. 45 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na ok. 6 7 sekund, następnie ponownie dokręć nakrętkę redukcyjną. Upewnij się, że wskazanie ciśnienia na ciśnieniomierzu jest nieco wyższe od ciśnienia atmosferycznego. 7. Odłącz wąż ładowania od zaworu niskociśnieniowego. Kurek Lo Wąż ładowania Kurek Hi Wąż ładowania Pompa próżniowa Zawór niskociśnieniowy 8. Całkowicie otwórz trzpienie B i A zaworów uszczelniających. Rys Mocno dokręć korek zaworu uszczelniającego.

14 PRZEBIEG PRÓBNY Bezpieczeństwo i sprawdzanie pod kątem wycieków Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego Po zakończeniu instalacji wykonaj kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego: 1. Rezystancja izolacji Rezystancja izolacji musi przekraczać 2 MΩ. 2. Uziemienie Po zakończeniu uziemiania zmierz rezystancję izolacji metodą wizualną i za pomocą testera rezystancji uziemienia. Upewnij się, że rezystancja uziemienia jest mniejsza niż 4 Ω. 3. Test prądu upływowego (wykonany podczas przebiegu próbnego) Podczas przebiegu próbnego wykonywanego po zakończeniu instalacji serwisant może za pomocą elektrosondy i multimetru sprawdzić prąd upływowy. W razie wykrycia upływu należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Jednostkę można uruchomić dopiero po rozwiązaniu problemu. Kontrola pod kątem wycieku gazu 1. Metoda na mydliny: Punkt kontrolny Nanieś mydliny lub płynny detergent o odczynie obojętnym na połączenie jednostki jednostki wewnętrznej wewnętrznej lub połączenia jednostki zewnętrznej za pomocą miękkiej szczotki, aby sprawdzić szczelność złączy rur. Jeśli pojawią się pęcherzyki powietrza, rury Pokrywasą nieszczelne. 2. Wykrywacz nieszczelności Użyj wykrywacza nieszczelności. OSTROŻNIE A: Zawór uszczelniający Lo B: Zawór uszczelniający Hi C i D są końcami połączeń jednostki wewnętrznej. Przebieg próbny Punkt kontrolny jednostki zewnętrznej Rys. 25 Wykonaj przebieg próbny po zakończeniu kontroli szczelności połączeń nakrętek redukcyjnych i kontroli bezpieczeństwa elektrycznego. Upewnij się, że wszystkie rury i przewody zostały prawidłowo podłączone. Upewnij się, że zawory serwisowe po stronie cieczowej i gazowej są całkowicie otwarte. 1. Podłącz zasilanie i wciśnij WYŁĄCZNIK na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć jednostkę. 2. Za pomocą przycisku MODE (tryb) wybierz COOL (chłodzenie), HEAT (ogrzewanie), AUTO i FAN (wentylator), aby sprawdzić działanie wszystkich funkcji. 3. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt niska (poniżej 17 C), nie można włączać trybu chłodzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania. W takim przypadku jednostkę można obsługiwać ręcznie. Obsługa ręczna ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, kiedy pilot nie działa lub kiedy przeprowadzana jest konserwacja. Przytrzymaj panel z obu stron i podnieś aż do zatrzaśnięcia. Wciśnij przycisk obsługi ręcznej, aby wybrać tryb AUTO lub COOL. Jednostka będzie pracowała w wymuszonym trybie AUTO lub COOL (więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi). 4. Przebieg próbny powinien trwać ok. 30 minut. Przycisk obsługi ręcznej AUTO/COOL

15 Konstrukcja i specyfikacje urządzenia mogą zostać zmienione bez uprzedzenia w ramach udoskonalania produktu. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem. CS421-I

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORA POKOJOWEGO

KLIMATYZATORA POKOJOWEGO montaz.qxd 2004-06-21 11:19 Page 1 INSTRUKCJA INSTALACJI KLIMATYZATORA POKOJOWEGO (TYP ŚCIENNY DZIELONY) Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem instalacji. Instalacja, przegląd

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU. marzec 2011 r.

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU. marzec 2011 r. SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU marzec 2011 r. montaz.indd 1 2011-03-30 12:38:17 Przed instalacją i użytkowaniem klimatyzatora prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zalecanymi środkami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU (Typ inwertor split)

INSTRUKCJA MONTAŻU (Typ inwertor split) KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA MONTAŻU (Typ inwertor split) Przed zainstalowaniem produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję montażu. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiany może

Bardziej szczegółowo

8. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW

8. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW 8. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW Przed rozpoczęciem 1. Niniejszy zestaw jest przeznaczony wyłącznie w samochodach z zasilaniem 12 V i ujemnym uziemieniem. 2. Należy uważnie przeczytać niniejsze

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY TYPU SPLIT INWERTER

KLIMATYZATOR POKOJOWY TYPU SPLIT INWERTER Proszę przeczytać instrukcję obsługi i dokładnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa przed zainstalowaniem i korzystaniem z klimatyzatora pokojowego. KLIMATYZATOR POKOJOWY TYPU SPLIT

Bardziej szczegółowo

Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 47" INSTRUKCJA MONTAŻU. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 47 INSTRUKCJA MONTAŻU. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. INSTRUKCJA MONTAŻU Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 UWAGA: PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEJ OBCIĄŻALNOŚCI UCHWYTU GROZI USZKODZENIEM URZĄDZENIA ORAZ ZAGROŻENIEM ŻYCIA OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W POBLIŻU UCHWYTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A

Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A Przed rozpoczęciem montażu należy się zaopatrzyć w poniższe narzędzia, części i dokumentację

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UL-P300/LED-P300

INSTRUKCJA OBSŁUGI UL-P300/LED-P300 INSTRUKCJA OBSŁUGI UL-P300/LED-P300 NIEBEZPIECZEŃSTWO!!! Ryzyko porażenia prądem! Podwodna lampa basenowa musi być zainstalowany przez licencjonowanego/certyfikowanego elektryka lub wykwalifikowanego serwisanta,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Modele: Moduł styków bezprądowych (Dry contact) PQDSBC UWAGA Przed instalacją wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Klimatyzator ścienny typu Multisplit. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FK100Z FK120Z FK150Z www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego wnętrza najwyższej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL 7083 321-01 ECBN 62 Ustawianie Unikać ustawiania urządzenia w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia GRATULUJEMY PAŃSTWU WYBORU PIECÓW SAWO. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PIECA PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. INSTALACJA PIECA Rys. 2 Minimalne odległości

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY ŚCIENNE TYPU DZIELONEGO INSTRUKCJA INSTALACJI

KLIMATYZATORY ŚCIENNE TYPU DZIELONEGO INSTRUKCJA INSTALACJI KLIMATYZATORY ŚCIENNE TYPU DZIELONEGO INSTRUKCJA INSTALACJI Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI INSTALACJI przed jej wykonaniem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y KARTA KATALOGOWA Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną Modele: RM-3512-S/Y www.ferono.com info@ferono.com Wprowadzenie Kurtyna powietrzna montowana jest przy wejściach w supermarketach, teatrach, halach,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU ELEKTRYCZNEJ SUSZARKI ŁAZIENKOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU ELEKTRYCZNEJ SUSZARKI ŁAZIENKOWEJ DD 2006/9 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU ELEKTRYCZNEJ SUSZARKI ŁAZIENKOWEJ IMPORTER ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o. ul. Płochocińska 115 03-044 Warszawa e-mail: serwis@atlantic-polska.pl http:// www.atlantic-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

DIODOR LED POWERHOUSE. Reflektory szerokostrumieniowe Diodor Pro LED 120 W / 200 W: DIO-FL120W-WM i DIO- FL200W-WM. Instrukcja instalacji i obsługi

DIODOR LED POWERHOUSE. Reflektory szerokostrumieniowe Diodor Pro LED 120 W / 200 W: DIO-FL120W-WM i DIO- FL200W-WM. Instrukcja instalacji i obsługi DIODOR LED POWERHOUSE Reflektory szerokostrumieniowe Diodor Pro LED 120 W / 200 W: DIO-FL120W-WM i DIO- FL200W-WM Instrukcja instalacji i obsługi Diodor LED Powerhouse INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Reflektor

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Solarne naczynie powrotne

Solarne naczynie powrotne Instrukcja obsługi i instalacji Solarne naczynie powrotne 000069 Instrukcja instalacji Spis treści Uwagi dotyczące dokumentacji... urządzenia.... Tabliczka znamionowa.... Przewidziane przeznaczenie urządzenia....3

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA Kurtyna powietrzna została zaprojektowana aby umożliwić odseparowanie powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia od powietrza zewnętrznego, głównie przy otwartych

Bardziej szczegółowo

RETIGO VISION ORANGE EXTRA

RETIGO VISION ORANGE EXTRA RETIGO VISION ORANGE EXTRA INSTRUKCJA KONFIGURACJI AKCESORIÓW RĘCZNY PRYSZNIC/ KLAPKA/ SONDA TERMICZNA RETIGO s. r. o. Láň 2310, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm www.retigo.cz 1 TREŚĆ DODATKOWA INSTALACJA PRYSZNICA

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

Wodoodporna sieciowa minikamera stałopozycyjna HD z. promiennikiem podczerwieni. Krótka instrukcja obsługi. Delta-Opti, Wersja 1.2.

Wodoodporna sieciowa minikamera stałopozycyjna HD z. promiennikiem podczerwieni. Krótka instrukcja obsługi. Delta-Opti, Wersja 1.2. Wodoodporna sieciowa minikamera stałopozycyjna HD z promiennikiem podczerwieni Krótka instrukcja obsługi Delta-Opti, 2016 Wersja 1.2.0 Spis treści 1 Konstrukcja... 1 1.1 Zewnętrzny przewód urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z SERII COBRA

OBUDOWY Z SERII COBRA Instrukcja obsługi OBUDOWY Z SERII COBRA IMPET COMPUTERS SP. Z O.O. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel.:+48 (22) 811 25 76 fax:+48 (22) 841 12 23 e-mail: ibox@home.pl http://ibox.home.pl 1 1. Wstęp Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Kurtyny Powietrzne. Instrukcja obsługi i montażu SIRION 100-E3,5 SIRION 100-E6 SIRION 150-E10 SIRION 200-E14

Kurtyny Powietrzne. Instrukcja obsługi i montażu SIRION 100-E3,5 SIRION 100-E6 SIRION 150-E10 SIRION 200-E14 Kurtyny Powietrzne Instrukcja obsługi i montażu SIRION 100-E3,5 SIRION 100-E6 SIRION 150-E10 SIRION 200-E14 Dziękujemy za zakup kurtyny powietrznej Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do przyszłego użytku.

Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do przyszłego użytku. PALRAM Instrukcja montażu Harmony 185 x 248 cm przezroczyste szkło 248 x 185 x 209 cm E-mail: infoa@palram.com www.palramapplications.com WAŻNE! Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną Modele: RM-1209S-3D/Y3G RM-1212S-3D/Y3G RM-1215S-3D/Y3G RM-1209S-D/Y3G RM-1212S-D/Y3G RM-1215S-D/Y3G www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu VWPOP VIdEoŚCIaNKa TYPu PoP-ouT, układ PozIomY. Maksymalne obciążenie: 0kg. ver ver p.

Instrukcja montażu VWPOP VIdEoŚCIaNKa TYPu PoP-ouT, układ PozIomY. Maksymalne obciążenie: 0kg. ver ver p. Instrukcja montażu VWPOP 5-42 - 5 VIdEoŚCIaNKa TYPu PoP-ouT, układ PozIomY ver.1.1 0815 Maksymalne obciążenie: 0kg ver.1.1 0815 p.1 1 1. INSTRuKCJa bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu VWPOP VIdEoŚCIaNKa TYPu PoP-ouT, układ PozIomY. Maksymalne obciążenie: 0kg. ver ver p.

Instrukcja montażu VWPOP VIdEoŚCIaNKa TYPu PoP-ouT, układ PozIomY. Maksymalne obciążenie: 0kg. ver ver p. Instrukcja montażu VWPOP95-9 -95 VIdEoŚCIaNKa TYPu PoP-ouT, układ PozIomY ver.1.1 0815 Maksymalne obciążenie: 0kg ver.1.1 0815 p.1 1 1. INSTRuKCJa bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie

Bardziej szczegółowo

BAHIA grzejnik łazienkowy

BAHIA grzejnik łazienkowy ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. BAHIA grzejnik łazienkowy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Uwagi Przed przystąpieniem do instalacji przeczytać uważnie niniejszą instrukcję. Instrukcja przeprowadzi Państwa przez podłączenie hydrauliczne, elektryczne i

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA MONTAŻU

1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1.1. JEDNOSTKA UWAGA! Rys. 1. Uchwyt montażowy Dodatkowo można użyć płyty ze sklejki (40cm x 25cm x 2cm); WAŻNE! Zawsze należy używać właściwych śrub/kołków przeznaczonych specjalnie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

S(C) 36xx Installation Manual

S(C) 36xx Installation Manual S(C) 36xx Installation Manual 2 6 5 3 4 u 1 = INSTALLATIONS HANDBUCH INSTALLATIONSMANUAL MANUAL DE INSTALACIÓN MANUEL D INSTALLATION INSTALLATION MANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLATIEHANDLEIDING INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBS UGI OKAP MODEL HDM 60 HDM 90 HDM 100

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBS UGI OKAP MODEL HDM 60 HDM 90 HDM 100 PL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBS UGI OKAP MODEL HDM 60 HDM 90 HDM 100 OPIS Okap występuje w wersji filtrującej i jako wyciąg. W wersji filtrującej (rys.1) powietrze i para pobierane przez urządzenie są oczyszczane

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzna lampa ścienna z czujnikiem ruchu. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 574383. Wersja 07/09 PRZEZNACZENIE

Zewnętrzna lampa ścienna z czujnikiem ruchu. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 574383. Wersja 07/09 PRZEZNACZENIE Zewnętrzna lampa ścienna z czujnikiem ruchu Instrukcja obsługi Nr produktu: 574383 Wersja 07/09 PRZEZNACZENIE Zewnętrzna lampa ścienna przeznaczona jest do oświetlania wejść, wjazdów, etc. Lampa ścienna

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH R Z K A LI S Z A INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH Przed przystąpieniem do montażu bramy należy zapoznać się z poniższą instrukcją. W czasie transportu i składowania brama powinna leżeć poziomo

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Samochody z silnikiem TDI 2.5l

Samochody z silnikiem TDI 2.5l Strona 1 z 7 Samochody z silnikiem TDI 2.5l Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposażenie t Klucz maszynowy płaski -3312- t Trzpień blokujący -T10060 A- Wymontowanie Odłączyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI 11639937 Urządzenie do ostrzenia łańcucha piły łańcuchowej Art. Nr 11639937 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed skorzystaniem z produktu, należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo