KLIMATYZATOR TYPU SPLIT DO POMIESZCZEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZATOR TYPU SPLIT DO POMIESZCZEŃ"

Transkrypt

1 Uważnie przeczytaj tę instrukcję przed użyciem klimatyzatora i zachowaj ją do wglądu w przyszłości. KLIMATYZATOR TYPU SPLIT DO POMIESZCZEŃ INSTRUKCJA INSTALACJI MSR1U-09HRDN1-QRC4W MSR1U-12HRDN1-QRC4W ADEO Services Rue Sadi Carnot - CS RONCHIN - FRANCJA Przed zainstalowaniem produktu w całości przeczytaj tę instrukcję. Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, jego wymianę należy koniecznie zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Instalacja musi zostać wykonana zgodnie z krajowymi normami w zakresie oprzewodowania i przez wykwalifikowany personel. W celu naprawy lub konserwacji jednostki skontaktuj się z serwisem.

2 SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Ostrzeżenie... 2 Ostrożnie... 2 INSTRUKCJE INSTALACYJNE Wybór miejsca instalacji... 3 Akcesoria... 4 Instalacja jednostki wewnętrznej... 5 Instalacja jednostki zewnętrznej... 7 PODŁĄCZANIE RURY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Podłączanie rury czynnika chłodniczego... 8 PRACE ELEKTRYCZNE Prace elektryczne... 9 SPUSZCZANIE POWIETRZA Spuszczanie powietrza za pomocą pompy próżniowej Bezpieczeństwo i sprawdzanie pod kątem wycieków PRZEBIEG PRÓBNY Przebieg próbny Przeczytaj tę instrukcję Instrukcja zawiera wiele przydatnych wskazówek ułatwiających właściwą instalację i inspekcję klimatyzatora. OSTROŻNIE W celu naprawy lub konserwacji jednostki skontaktuj się z serwisem. W celu zainstalowania jednostki skontaktuj się z autoryzowanym monterem. Klimatyzatora nie mogą samodzielnie obsługiwać małe dzieci ani osoby o ograniczonej sprawności fizycznej. Należy pilnować, aby małe dzieci nie bawiły się klimatyzatorem. Jeśli kabel zasilania ma zostać wymieniony, jego wymianę należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi. Instalacja musi zostać wykonana zgodnie z krajowymi normami w zakresie oprzewodowania i przez wykwalifikowany personel.

3 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Przed rozpoczęciem instalacji uważnie przeczytaj poniższe ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. Prace elektryczne należy zlecić uprawnionemu elektrykowi. Upewnij się, że parametry znamionowe są właściwe i że instalowany model ma własny obwód zasilania. Nieprawidłowa instalacja wynikająca z nieprzestrzegania instrukcji grozi urazami lub szkodami materialnymi. Poniższe oznaczenia określają, jak poważna jest opisywana sytuacja. OSTRZEŻENIE Oznacza niebezpieczeństwo śmierci lub poważnych obrażeń. OSTROŻNIE Oznacza niebezpieczeństwo odniesienia urazów lub spowodowania szkód materialnych. Obowiązujące zasady są klasyfikowane według symboli: Ten symbol na białym tle oznacza czynność NIEDOZWOLONĄ. OSTRZEŻENIE 1) Instalację zleć dystrybutorowi lub specjaliście. Nieprawidłowe samodzielne wykonanie instalacji grozi wyciekaniem wody, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. 2) Instaluj produkt zgodnie z tą instrukcją instalacji. Wadliwa instalacja grozi wyciekaniem wody, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. 3) Podczas instalacji korzystaj z dołączonych akcesoriów oraz wskazanych w instrukcji części. W przeciwnym razie produkt może spaść, przeciekać, porazić prądem elektrycznym albo spowodować pożar. 4) Produkt montuj na mocnej i trwałej powierzchni, która wytrzyma ciężar instalacji. Niewystarczająca wytrzymałość lub niewłaściwie wykonana instalacja grożą spadnięciem produktu i obrażeniami ciała. 5) Podczas wykonywania prac elektrycznych należy przestrzegać krajowych norm i przepisów w zakresie oprzewodowania oraz zawartych tu instrukcji. Należy zapewnić niezależny obwód i pojedyncze gniazdo. Jeśli pojemność obwodu elektrycznego będzie niewystarczająca lub jeśli instalacja elektryczna zostanie wykonana wadliwie, może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. 6) Zastosuj wskazany kabel, podłączając go mocno i zaciskając, tak aby żadne zewnętrzne siły nie działały na przyłącze. Niewłaściwe podłączenie lub zamocowanie grozi wzrostem temperatury lub pożarem w miejscu połączenia. 7) Przewody należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić prawidłowe zamocowanie osłony karty sterującej. Niewłaściwe zamocowanie osłony karty sterującej grozi wzrostem temperatury w miejscu podłączenia, pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. 8) Podczas wykonywania instalacji rurowej należy zachować ostrożność, aby żadne substancje gazowe poza wskazanym czynnikiem chłodniczym nie dostawały się do obiegu chłodniczego. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności, nadmiernego wzrostu ciśnienia w obiegu chłodniczym, wybuchu lub obrażeń ciała. 9) Nie należy modyfikować długości kabla zasilania ani używać przedłużaczy i nie należy zasilać innych urządzeń z pojedynczego gniazda klimatyzatora. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. OSTROŻNIE 1) To urządzenie musi być uziemione i wyposażone w wyłącznik różnicowo-prądowy. Niewystarczające uziemienie grozi porażeniem prądem elektrycznym. 2) Nie instaluj urządzenia w miejscach, gdzie może dochodzić do wycieku łatwopalnych gazów. Wyciekający gaz gromadzący się w otoczeniu jednostki może spowodować pożar. 3) Wykonaj instalację odpływową zgodnie z zawartymi tu instrukcjami. Niewłaściwie wykonany odpływ grozi wyciekaniem wody do pomieszczenia i uszkadzaniem mebli.

4 INSTRUKCJE INSTALACYJNE Wybór miejsca instalacji Przeczytaj uważnie i wykonaj krok po kroku. Jednostka wewnętrzna Powyżej 15cm Nie narażaj jednostki wewnętrznej na działanie gorąca ani pary. Powyżej 12cm Wybierz miejsce, w którym nie ma żadnych przeszkód przed Powyżej 12cm jednostką ani wokół niej. Upewnij się, że odpływ skroplin może zostać wygodnie poprowadzony. Nie instaluj przy drzwiach. Powyżej 2,3m Upewnij się, że z lewej i prawej strony jednostki zostaje ponad 12 cm wolnej przestrzeni. Rys. 1 Użyj wykrywacza profili, aby zlokalizować profile. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego uszkadzania ściany. Jednostkę wewnętrzną należy instalować na ścianie na wysokości co najmniej 2,3 m od podłogi. Jednostkę wewnętrzną należy instalować w odległości co najmniej 15 cm od sufitu. Wszelkie zmiany długości rur mogą wymagać dostosowania ilości czynnika chłodniczego. Jednostka nie powinna się znajdować w miejscu nasłonecznionym. Promienie słoneczne powodują blaknięcie plastiku obudowy, co wpływa na wygląd jednostki. Jeśli instalacja w miejscu nasłonecznionym jest nieunikniona, należy rozważyć osłonięcie jednostki przed promieniami słonecznymi. Jednostka zewnętrzna Powyżej 30 cm Jeśli nad jednostką zewnętrzną będzie się znajdowało Powyżej 30 cm zadaszenie chroniące przed promieniami słonecznymi lub deszczem, upewnij się, że nie ograniczy to odprowadzania ciepła ze skraplacza. Upewnij się, że odstęp za jednostką oraz z jej lewej strony wynosi ponad 30 cm. Odstęp z przodu jednostki powinien wynosić więcej niż 200 cm, a po stronie połączenia (prawa) więcej niż 60 cm. Powyżej 200cm Wlot i wylot powietrza nie powinny być skierowane na zwierzęta ani rośliny. Uwzględnij ciężar klimatyzatora i wybierz miejsce, w którym hałas i wibracje nie Rys. 2 będą stanowiły problemu. Wybierz takie miejsce, aby ciepłe powietrze i hałasy dochodzące z klimatyzatora nie przeszkadzały sąsiadom. Powyżej 60cm Instalacja na dachu: Jeśli jednostka zewnętrzna będzie instalowana na dachu, pamiętaj o jej wypoziomowaniu. Upewnij się, że konstrukcja dachu oraz metoda przymocowania są odpowiednie do miejsca zainstalowania jednostki. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami w zakresie instalacji na dachach. Jeśli jednostka zewnętrzna zostanie zainstalowana na dachu lub ścianie zewnętrznej, może to powodować nadmierne hałasy i wibracje, a ponadto taka instalacja może zostać sklasyfikowana jako nienadająca się do serwisowania. Narzędzia niezbędne do instalacji: Poziomica Śrubokręt Wiertarka elektryczna, Wiertarka koronowa (Ø65 mm) Kielicharka Klucze dynamometryczne: 1,8 kgfm, 4,2 kgfm, 5,5 kgfm, 6,6 kgfm (różne w zależności od nr. modelu) Klucz (półśrubunek) Klucz imbusowy (4 mm) Wykrywacz wycieku gazu Pompa próżniowa Zestaw manometrów Instrukcja obsługi Termometr Multimetr Obcinak do rur Taśma miernicza

5 INSTRUKCJE INSTALACYJNE Akcesoria Lp. Nazwa Ilość 1 Płyta montażowa 1 2 Kołek rozporowy 5 8 (w zależności od modelu) 3 Wkręt samogwintujący A ST3.9x (w zależności od modelu) 4 Uszczelka (tylko w modelach z chłodzeniem i ogrzewaniem) 5 Złącze odpływu (tylko w modelach z chłodzeniem i ogrzewaniem) 6 Zespół rury połączeniowej Strona cieczowa Strona gazowa Ø6,35 Części, które należy zakupić. Wielkość rur Ø9,52 różni się w zależności od urządzenia. Aby ustalić prawidłową wielkość, skonsultuj się z Ø9,52 technikiem. Ø12,7 Ø>16 7 Pilot zdalnego sterowania 1 8 Wkręt samogwintujący B ST2.9x10 części 2 opcjonalne 9 Uchwyt pilota zdalnego sterowania Uwaga: poza powyższymi dołączonymi w zestawie częściami wszystkie inne części niezbędne do instalacji nabywa użytkownik. OSTROŻNIE Upewnij się, że z lewej i prawej strony jednostki zostaje ponad 12 cm wolnej przestrzeni. Jednostkę wewnętrzną należy instalować w odległości co najmniej 15 cm od sufitu. Użyj wykrywacza profili, aby zlokalizować profile. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego uszkadzania ściany. W celu ograniczenia wibracji i nadmiernego hałasu niezbędny jest przebieg rur wynoszący co najmniej 3 m. Jednostkę wewnętrzną należy instalować na ścianie na wysokości co najmniej 2,3 m od podłogi. Dwa spośród trzech kierunków A, B i C powinny być wolne od przeszkód. Pilot zdalnego sterowania Wkręt samogwintujący B ST2.9x10-C-H Zawiń pętelkę na kablu połączeniowym. Uchwyt pilota zdalnego sterowania Rys. 3 Ilustracja ma charakter wyłącznie poglądowy. Druty miedziane muszą być oddzielnie izolowane.

6 INSTRUKCJE INSTALACYJNE Instalacja jednostki wewnętrznej UWAGA: ściana, do której będzie mocowane urządzenie, musi być wystarczająco mocna i solidna, aby oprzeć się wibracjom. Załóż płytę montażową 1. Załóż płytę montażową poziomo na elementy konstrukcyjne ściany, zostawiając wokół płyty wolną przestrzeń. 2. Jeśli ściana jest wykonana z cegły, betonu itp., wywierć w niej pięć lub osiem otworów o średnicy 5 mm. Włóż kołek rozporowy dla odpowiednich wkrętów mocujących. 3. Przymocuj płytę montażową do ściany za pomocą pięciu lub ośmiu wkrętów typu A. UWAGA: zamontuj płytę montażową i wywierć otwory w ścianie zgodnie z konstrukcją ściany i odpowiednimi punktami mocowania na płycie montażowej. Płyta montażowa dołączana do produktu różni się w zależności od urządzenia. (Jeśli nie określono inaczej, podane są wymiary w mm ) Zarys jednostki wewnętrznej 120 mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø65 Zarys jednostki wewnętrznej 120 mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø mm lub więcej od sufitu Płyta montażowa Model A (A: 710, B: 250, C: 100, D: 110) Model B (A: 710, B: 250, C: 60, D: 140) 150 mm lub więcej do sufitu Płyta montażowa mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø65 Prawidłowa orientacja płyty montażowej Zarys jednostki wewnętrznej Model C 150 mm lub więcej od sufitu Płyta montażowa 205 Rys mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø mm lub więcej od ściany Lewy tylny otwór na rurę czynnika chłodniczego Ø65 Model D Rys. 5 Ściana 2. Wywierć otwór w ścianie 1. Ustal pozycje otworów zgodnie ze schematem przedstawionym na Rys. 5. Wywierć jeden (1) otwór (Ø65 mm) delikatnie nachylony w kierunku na zewnątrz. 2. Zawsze używaj przepustów ściennych przy wierceniu w metalowych siatkach, metalowych płytach itp. Jednostka Na zewnątrz Rys. 6

7 INSTRUKCJE INSTALACYJNE 3. Instalacja rury połączeniowej i odpływu Odpływ 1. Wąż odpływowy poprowadź pod kątem w dół. Nie instaluj węża odpływowego, jak pokazano poniżej. Nie blokuj przepływu wody, podnosząc wąż. Nie wkładaj końca węża odpływowego do wody. Rys Jeśli przedłużasz wąż odpływowy, zaizoluj połączenie węża przedłużającego odpływowego rurą ochronną i nie zostawiaj węża odpływowego luźno zwisającego. Rura połączeniowa 1. W przypadku instalacji rurowych z lewej i z prawej strony zdejmij osłonę rury z panelu bocznego. Wyjaśnij klientom, że osłonę rury należy zachować, ponieważ będzie potrzebna w razie zmiany miejsca zainstalowania klimatyzatora. 2. W przypadku instalacji rurowych z lewej tylnej i z prawej tylnej strony zainstaluj rury zgodnie z poniższym rysunkiem. 3. Przymocuj koniec rury połączeniowej. (Patrz Dokręcanie połączenia w części POŁĄCZENIE RURY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO) Instalacja rurowa z prawej strony Instalacja rurowa z prawej tylnej strony Instalacja rurowa z lewej strony Wysuwana osłona Górny Rys. 8 Instalacja rurowa z lewej tylnej strony hak 4. Instalacja jednostki wewnętrznej 1. Przełóż rurę przez otwór w ścianie. Dolny hak 2. Załóż górny zaczep z tyłu jednostki wewnętrznej na górny hak płyty montażowej i spróbuj przesunąć jednostkę wewnętrzną na boki, aby się upewnić, że została prawidłowo zaczepiona. 3. Rurę można z łatwością podłączyć przez podniesienie jednostki wewnętrznej i podłożenie miękkiego materiału między jednostkę a ścianę. Wyjmij materiał po wykonaniu instalacji rurowej. 4. Pchnij dolną część jednostki wewnętrznej po ścianie do góry, następnie spróbuj przesunąć jednostkę na boki i w pionie, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zaczepiona. Rys. 9 Miękki materiał Rys. 10

8 INSTRUKCJE INSTALACYJNE 5. Instalacja rurowa i owijanie taśmą Szczelnie i równo owiń rury, kabel połączeniowy oraz wąż odpływowy w wiązkę za pomocą taśmy, jak pokazano na Rys. 11. Ponieważ kondensacja z tyłu jednostki wewnętrznej gromadzi się w komorze ociekowej, skąd jest odprowadzana na zewnątrz pomieszczenia, nie wkładaj niczego do komory ociekowej. Wąż odpływowy Jednostka wewnętrzna Kabel połączeniowy Rys. 11 Komora ociekowa Miejsce na rury Rura połączeniowa Taśma OSTROŻNIE W pierwszej kolejności podłącz jednostkę wewnętrzną, a następnie zewnętrzną. Rury nie mogą wystawać z tyłu jednostki wewnętrznej. Uważaj, aby wąż odpływowy nie zwisał luźno. Zaizoluj termicznie obie rury pomocnicze. Upewnij się, że wąż odpływowy znajduje się na samym spodzie wiązki. Prowadzenie węża górą grozi przepełnieniem komory ociekowej wewnątrz jednostki. Nigdy nie krzyżuj ani nie zwijaj kabla zasilania z innymi przewodami. Wąż odpływowy prowadź pod kątem w dół, tak aby mógł swobodnie odprowadzać kondensację. Instalacja jednostki zewnętrznej Środki ostrożności podczas instalacji jednostki zewnętrznej Zainstaluj jednostkę zewnętrzną na sztywnej podstawie, aby zapobiec narastającemu hałasowi i wibracjom. Ustal kierunek wylotu powietrza tak, aby powietrze wylotowe nie było blokowane. Jeśli miejsce instalacji jest narażone na silny wiatr, np. przy wybrzeżach, aby zapewnić prawidłową pracę wentylatora, ustaw jednostkę wzdłuż ściany lub zastosuj osłonę przeciwpyłową itp. W wietrznych miejscach należy tak instalować jednostkę, aby zabezpieczyć ją przed wiatrem. W przypadku instalacji zawieszanej uchwyt montażowy powinien spełniać wymogi techniczne podane na schemacie uchwytu montażowego. Ściana powinna być wykonana z litej cegły, betonu lub materiału o podobnej gęstości, ewentualnie należy wykonać zbrojenie i zastosować podpory tłumiące. Połączenie między uchwytem a ścianą oraz uchwytem a klimatyzatorem musi być pewne, stabilne i mocne. Upewnij się, że żadne przeszkody nie blokują odprowadzania powietrza. Silny wiatr Rys. 12

9 PODŁĄCZANIE RURY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Osadzanie jednostki zewnętrznej Mocno przykręć ustawioną poziomo jednostkę wewnętrzną za pomocą śruby z nakrętką Ø10 lub Ø8 do betonowej lub sztywnej powierzchni. Wlot powietrza Wlot powietrza Wymiary jednostki zewnętrznej w mm (S x W x G) Wymiary instalacyjne A (mm) 700x540x x430x x540x x590x x700x x545x x540x B (mm) Rys. 13 Wylot powietrza Instalacja złącza odpływowego Załóż uszczelkę na kolanko odpływowe, następnie włóż złącze odpływowe w otwór w podstawie misy jednostki zewnętrznej i obróć o 90, aby je zmontować. Podłącz do złącza odpływowego wąż przedłużający odpływowy (do nabycia lokalnie) na potrzeby Uszczelka Złącze odpływowe Otwór w podstawie misy jednostki zewnętrznej odprowadzania wody z jednostki zewnętrznej w trybie ogrzewania. Uszczelka Rura odpływowa Podłączanie rury czynnika chłodniczego Rys Kielichowanie Główną przyczyną wyciekania czynnika chłodniczego są niewłaściwie wykonane kielichy. Wykonaj kielichy prawidłowo, stosując poniższą procedurę: A: Przetnij rury i kabel. 1. Użyj dodatkowego zestawu rur lub rur nabytych lokalnie. 2. Zmierz odległość między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną. 3. Odetnij rury nieco dłuższe od zmierzonej odległości. 4. Odetnij kabel o 1,5 m dłuższy od rury. Skośnie Nierówno Z zadziorami Rys. 15 B: Usuwanie zadziorów 1. Dokładnie usuń wszelkie zadziory z przekroju odciętej rury. 2. Podczas usuwania zadziorów skieruj koniec miedzianej rury w dół, aby zapobiec wpadaniu skrawków metalu do rury. Rura Rozwiertak Zakończenie skierowane w dół Rys. 16

10 PRACE ELEKTRYCZNE C: Zakładanie nakrętek Zdejmij nakrętki redukcyjne z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, następnie załóż je na rurę z usuniętymi zadziorami. (Założenie nakrętek po kielichowaniu nie będzie możliwe). Miedziana rura Nakrętka redukcyjna D: Kielichowanie Mocno przytrzymaj miedzianą rurę w otworze o wymiarach wskazanych w poniższej tabeli. Średnica zewn. (mm) A (mm) Maks. Min. Ø 6,35 1,3 0,7 Ø 9,52 1,6 1,0 Ø 12,7 1,8 1,0 Ø 16 2,2 2,0 Płytka Miedziana rura Rys. 17 Płytka Rączka zacisku Rys. 18 Uchwyt Jarzmo Stożek Czerwona strzałka Dokręcanie połączenia Ustaw rury w jednej osi. Mocno wkręć nakrętkę redukcyjną palcami, następnie dokręć kluczem płaskim i kluczem Rura jednostki wewnętrznej Nakrętka redukcyjna Rura dynamometrycznym, jak pokazano. Rys. 19 Ostrożnie * Dokręcanie z nadmiernym momentem grozi pęknięciem nakrętki w zależności od warunków montażu. Średnica zewn. Ø6,35mm Ø9,52mm Moment dokręcania (Ncm) dokręcania (Ncm) 1500 (153 kgf.cm) 2500 (255 kgf.cm) 1600 (163 kgf.cm) 2600 (265 kgf.cm) Ø12,7mm 3500 (357 kgf.cm) 3600 (367 kgf.cm) Prace elektryczne Ø16mm 4500 (459 kgf.cm) 4700 (479 kgf.cm) Zasady bezpieczeństwa elektrycznego podczas wstępnej instalacji 1. W razie poważnych problemów z bezpieczeństwem zasilania technicy powinni odmówić zainstalowania klimatyzatora i wyjaśnić klientowi, że w pierwszej kolejności należy rozwiązać problem. 2. Napięcie zasilania powinno się zawierać w zakresie 90% ~ 110% napięcia znamionowego. 3. W obwodzie zasilania należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy i główny wyłącznik zasilania o pojemności 1,5 raza większej od maks. prądu jednostki. 4. Upewnij się, że klimatyzator jest prawidłowo uziemiony. 5. Podłącz przewód zgodnie ze schematem połączenia elektrycznego zamieszczonym na panelu jednostki zewnętrznej. 6. Wszystkie połączenia muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanych elektryków zgodnie z lokalnymi oraz krajowymi normami elektrycznymi. 7. Należy zapewnić indywidualny obwód odgałęziony oraz pojedyncze gniazdo wyłącznie dla tego klimatyzatora. W poniższej tabeli znajdziesz sugerowane wielkości przewodów i specyfikacje bezpieczników:

11 PRACE ELEKTRYCZNE Minimalny przekrój nominalny przewodników: Natężenie znamionowe urządzenia (A) Przekrój nominalny (mm 2 ) >3 oraz 6 0,75 >6 oraz 10 1 >10 oraz 16 1,5 >16 oraz 25 2,5 UWAGA: rozmiar kabla oraz prąd bezpiecznika lub wyłącznika zależą od maksymalnego prądu podanego na tabliczce znamionowej znajdującej się na panelu bocznym jednostki. Przed doborem kabla, bezpiecznika i wyłącznika sprawdź parametry na tabliczce znamionowej. Podłącz kabel do jednostki wewnętrznej UWAGA: przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac elektrycznych wyłącz główne zasilanie jednostki. 1. Wewnętrzny i zewnętrzny kabel połączeniowy można łączyć bez zdejmowania przedniej kratki. 2. Kabel połączeniowy między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną będzie zatwierdzonym kablem elastycznym w powłoce polichloroprenowej typu H07RN-F lub cięższym. 3. Podnieś panel jednostki zewnętrznej i zdejmij pokrywę skrzynki zasilająco-sterującej, luzując śrubę. 4. Upewnij się, że kolory przewodów jednostki zewnętrznej oraz numery zacisków są identyczne, jak w jednostce wewnętrznej. 5. Owiń kable niepodłączone do zacisków taśmą izolacyjną, aby nie dotykały żadnych podzespołów elektrycznych. Przypnij kabel do karty sterującej za pomocą zacisku kablowego. Panel Blok zaciskowy jednostki wewnętrznej Pokrywa skrzynki zasilająco-sterującej Podłącz kabel do jednostki zewnętrznej Rys. 20 Do jednostki zewnętrznej 1. Zdejmij pokrywę elektrycznej karty sterującej z jednostki zewnętrznej, luzując śrubę. 2. Podłącz kable połączeniowe do zacisków zgodnie z numeracją na bloku zaciskowym jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. 3. Przypnij kabel do karty sterującej za pomocą zacisku kablowego. 4. Aby zapobiec przedostawaniu się wody, zawiń pętelkę na kablu połączeniowym, jak pokazano na schemacie montażowym jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. 5. Zaizoluj nieużywane kable (przewodniki) taśmą PCW. Zabezpiecz je w taki sposób, aby nie dotykały żadnych podzespołów elektrycznych ani metalowych części. Złącze przewodów jednostki zewnętrznej Pokrywa Śruba Rys. 21

12 SPUSZCZANIE POWIETRZA OSTROŻNIE Po potwierdzeniu powyższych warunków przygotuj przewody, jak opisano poniżej: 1) Klimatyzator musi zawsze mieć swój indywidualny obwód zasilający. Wykonując oprzewodowanie, kieruj się schematem obwodu zamieszczonym wewnątrz pokrywy układu sterowania. 2) Śruby mocujące przewody w obudowie przyłączy elektrycznych mogą się wykręcać pod wpływem wibracji w trakcie transportu jednostki. Upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone. (Jeśli są poluzowane, grozi to przepaleniem przewodów). 3) Specyfikacja źródła zasilania. 4) Upewnij się, że pojemność elektryczna jest wystarczająca. 5) Dopilnuj, aby napięcie startowe było utrzymywane na poziomie ponad 90% napięcia znamionowego podanego na tabliczce znamionowej. 6) Upewnij się, że grubość kabli odpowiada specyfikacji źródła zasilania. 7) W przypadku mokrych lub wilgotnych miejsc zawsze instaluj wyłącznik różnicowo-prądowy. 8) Poniższe sytuacje mogą zostać wywołane przez spadek napięcia. Wibracje wyłącznika magnetycznego prowadzące do uszkadzania punktu styku, uszkadzanie bezpiecznika, zakłócenie normalnego działania przeciążenia. 9) W stałym oprzewodowaniu uwzględniony zostanie środek odłączania od źródła zasilania zapewniający co najmniej 3-milimetrową przerwę między stykami na każdym aktywnym (faza) przewodniku. Spuszczanie powietrza Powietrze i wilgoć w układzie chłodniczym mogą mieć niepożądane działanie, jak opisano poniżej: Wzrost ciśnienia w układzie. Wzrost natężenia roboczego. Spadek wydajności chłodzenia lub ogrzewania. Wilgoć w obiegu chłodniczym może zamarzać i blokować kapilary. Woda może powodować korodowanie części układu chłodniczego. W związku z powyższym jednostkę wewnętrzną oraz rury między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną należy sprawdzać pod kątem nieszczelności i opróżniać w celu usunięcia z układu wszelkich gazów niekondensowalnych oraz wilgoci. Spuszczanie powietrza za pomocą pompy próżniowej Przygotowanie Upewnij się, że każda rura (po stronie cieczowej i gazowej) między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną została prawidłowo podłączona i że wszystkie przewody niezbędne do przebiegu próbnego są podłączone. Zdejmij korki zaworów serwisowych po stronie gazowej i cieczowej jednostki zewnętrznej. Zauważ, że zawory serwisowe po stronie gazowej, jak i cieczowej jednostki zewnętrznej są na tym etapie zamknięte. Długość rur i ilość czynnika chłodniczego: Długość rury połączeniowej Mniej niż 5 m Metoda spuszczania powietrza Użyj pompy próżniowej Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego do wtłoczenia Powyżej 5 m Użyj pompy próżniowej Strona cieczowa: R22: (Długość rury-5)x30 g/m R410A: (Długość rury-5)x20 g/m Strona cieczowa: Ø9.52mm: R22: (Długość rury-5)x60 g/m R410A: (Długość rury-5)x40 g/m

13 SPUSZCZANIE POWIETRZA Jeśli miejsce zainstalowania jednostki ma zostać zmienione, opróżnij układ za pomocą pompy próżniowej. Do klimatyzatora należy wtłaczać wyłącznie czynnik chłodniczy w postaci cieczy. (Nie dotyczy jednostek na R22) Obchodź się ostrożnie z zaworem uszczelniającym Otwórz trzpień zaworu, dopóki nie dotknie ogranicznika. Nie próbuj otwierać go szerzej. Mocno dokręć korek trzpienia zaworu kluczem lub podobnym narzędziem. Moment dokręcania korka trzpienia zaworu (patrz tabela momentów dokręcania na poprzedniej stronie). Czynnik chłodniczy Nakrętka redukcyjna Jednostka zewnętrzna Zawór uszczelniający Strona gazowa Strona cieczowa Jednostka wewnętrzna Półśrubunek Korpus zaworu Trzpień zaworu Ogranicznik Korek Rys. 22 Rys. 23 Korzystając z pompy próżniowej (Metodę stosowania zaworu rozdzielającego opisano w jego instrukcji obsługi). 1. Całkowicie dokręć nakrętki redukcyjne A, B, C, D, podłącz wąż ładowania zaworu rozdzielającego do złącza ładowania zaworu niskociśnieniowego po stronie rury gazowej. 2. Podłącz złącze węża ładowania do pompy próżniowej. 3. Całkowicie otwórz kurek Lo zaworu rozdzielającego. 4. Uruchom pompę próżniową w celu opróżnienia układu. Po rozpoczęciu opróżniania delikatnie poluzuj nakrętkę redukcyjną zaworu Lo po stronie rury gazowej i sprawdź, czy powietrze się przedostaje (odgłos pracy pompy próżniowej się zmienia, a miernik sprzężony wskazuje 0 zamiast minus) 5. Po zakończeniu opróżniania całkowicie zamknij kurek Lo zaworu rozdzielającego i zatrzymaj pompę próżniową. Zawór rozdzielający Wykonaj co najmniej 15-minutowe opróżnianie i upewnij się, że miernik sprzężony wskazuje -76 cmhg (-1x10 5 Pa). Miernik sprzężony -76 cmhg Ciśnieniomierz 6. Po wypuszczeniu gazu obróć trzpień zaworu uszczelniającego B o ok. 45 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na ok. 6 7 sekund, następnie ponownie dokręć nakrętkę redukcyjną. Upewnij się, że wskazanie ciśnienia na ciśnieniomierzu jest nieco wyższe od ciśnienia atmosferycznego. 7. Odłącz wąż ładowania od zaworu niskociśnieniowego. Kurek Lo Wąż ładowania Kurek Hi Wąż ładowania Pompa próżniowa Zawór niskociśnieniowy 8. Całkowicie otwórz trzpienie B i A zaworów uszczelniających. Rys Mocno dokręć korek zaworu uszczelniającego.

14 PRZEBIEG PRÓBNY Bezpieczeństwo i sprawdzanie pod kątem wycieków Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego Po zakończeniu instalacji wykonaj kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego: 1. Rezystancja izolacji Rezystancja izolacji musi przekraczać 2 MΩ. 2. Uziemienie Po zakończeniu uziemiania zmierz rezystancję izolacji metodą wizualną i za pomocą testera rezystancji uziemienia. Upewnij się, że rezystancja uziemienia jest mniejsza niż 4 Ω. 3. Test prądu upływowego (wykonany podczas przebiegu próbnego) Podczas przebiegu próbnego wykonywanego po zakończeniu instalacji serwisant może za pomocą elektrosondy i multimetru sprawdzić prąd upływowy. W razie wykrycia upływu należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Jednostkę można uruchomić dopiero po rozwiązaniu problemu. Kontrola pod kątem wycieku gazu 1. Metoda na mydliny: Punkt kontrolny Nanieś mydliny lub płynny detergent o odczynie obojętnym na połączenie jednostki jednostki wewnętrznej wewnętrznej lub połączenia jednostki zewnętrznej za pomocą miękkiej szczotki, aby sprawdzić szczelność złączy rur. Jeśli pojawią się pęcherzyki powietrza, rury Pokrywasą nieszczelne. 2. Wykrywacz nieszczelności Użyj wykrywacza nieszczelności. OSTROŻNIE A: Zawór uszczelniający Lo B: Zawór uszczelniający Hi C i D są końcami połączeń jednostki wewnętrznej. Przebieg próbny Punkt kontrolny jednostki zewnętrznej Rys. 25 Wykonaj przebieg próbny po zakończeniu kontroli szczelności połączeń nakrętek redukcyjnych i kontroli bezpieczeństwa elektrycznego. Upewnij się, że wszystkie rury i przewody zostały prawidłowo podłączone. Upewnij się, że zawory serwisowe po stronie cieczowej i gazowej są całkowicie otwarte. 1. Podłącz zasilanie i wciśnij WYŁĄCZNIK na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć jednostkę. 2. Za pomocą przycisku MODE (tryb) wybierz COOL (chłodzenie), HEAT (ogrzewanie), AUTO i FAN (wentylator), aby sprawdzić działanie wszystkich funkcji. 3. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt niska (poniżej 17 C), nie można włączać trybu chłodzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania. W takim przypadku jednostkę można obsługiwać ręcznie. Obsługa ręczna ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, kiedy pilot nie działa lub kiedy przeprowadzana jest konserwacja. Przytrzymaj panel z obu stron i podnieś aż do zatrzaśnięcia. Wciśnij przycisk obsługi ręcznej, aby wybrać tryb AUTO lub COOL. Jednostka będzie pracowała w wymuszonym trybie AUTO lub COOL (więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi). 4. Przebieg próbny powinien trwać ok. 30 minut. Przycisk obsługi ręcznej AUTO/COOL

15 Konstrukcja i specyfikacje urządzenia mogą zostać zmienione bez uprzedzenia w ramach udoskonalania produktu. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem. CS421-I

KLIMATYZATORA POKOJOWEGO

KLIMATYZATORA POKOJOWEGO montaz.qxd 2004-06-21 11:19 Page 1 INSTRUKCJA INSTALACJI KLIMATYZATORA POKOJOWEGO (TYP ŚCIENNY DZIELONY) Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem instalacji. Instalacja, przegląd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU (Typ inwertor split)

INSTRUKCJA MONTAŻU (Typ inwertor split) KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA MONTAŻU (Typ inwertor split) Przed zainstalowaniem produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję montażu. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiany może

Bardziej szczegółowo

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU. marzec 2011 r.

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU. marzec 2011 r. SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU marzec 2011 r. montaz.indd 1 2011-03-30 12:38:17 Przed instalacją i użytkowaniem klimatyzatora prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zalecanymi środkami

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY TYPU SPLIT INWERTER

KLIMATYZATOR POKOJOWY TYPU SPLIT INWERTER Proszę przeczytać instrukcję obsługi i dokładnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa przed zainstalowaniem i korzystaniem z klimatyzatora pokojowego. KLIMATYZATOR POKOJOWY TYPU SPLIT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY ŚCIENNE TYPU DZIELONEGO INSTRUKCJA INSTALACJI

KLIMATYZATORY ŚCIENNE TYPU DZIELONEGO INSTRUKCJA INSTALACJI KLIMATYZATORY ŚCIENNE TYPU DZIELONEGO INSTRUKCJA INSTALACJI Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI INSTALACJI przed jej wykonaniem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL 7083 321-01 ECBN 62 Ustawianie Unikać ustawiania urządzenia w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z SERII COBRA

OBUDOWY Z SERII COBRA Instrukcja obsługi OBUDOWY Z SERII COBRA IMPET COMPUTERS SP. Z O.O. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel.:+48 (22) 811 25 76 fax:+48 (22) 841 12 23 e-mail: ibox@home.pl http://ibox.home.pl 1 1. Wstęp Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA MONTAŻU

1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1.1. JEDNOSTKA UWAGA! Rys. 1. Uchwyt montażowy Dodatkowo można użyć płyty ze sklejki (40cm x 25cm x 2cm); WAŻNE! Zawsze należy używać właściwych śrub/kołków przeznaczonych specjalnie

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do przyszłego użytku.

Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do przyszłego użytku. PALRAM Instrukcja montażu Harmony 185 x 248 cm przezroczyste szkło 248 x 185 x 209 cm E-mail: infoa@palram.com www.palramapplications.com WAŻNE! Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzna lampa ścienna z czujnikiem ruchu. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 574383. Wersja 07/09 PRZEZNACZENIE

Zewnętrzna lampa ścienna z czujnikiem ruchu. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 574383. Wersja 07/09 PRZEZNACZENIE Zewnętrzna lampa ścienna z czujnikiem ruchu Instrukcja obsługi Nr produktu: 574383 Wersja 07/09 PRZEZNACZENIE Zewnętrzna lampa ścienna przeznaczona jest do oświetlania wejść, wjazdów, etc. Lampa ścienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Strona 1 z 7

Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Nr produktu : 989930 Strona 1 z 7 Przeznaczenie Uchwyt ścienny TV jest używany do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Thermocassette HP HP6 HP3. Minimalne odległości montażowe

Thermocassette HP HP6 HP3. Minimalne odległości montażowe Thermocassette Thermocassette 3 6 0,8 m 0,8 m Minimalne odległości montażowe Minimalne odległości [mm] Sufit 80 Ściana, długi bok urządzenia 50 Ściana, krótki bok urządzenia 50 Przeszkoda 500 Podłoga 1800

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX 1 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa Instrukcja obsługi magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002 Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać poniższe zalecenia. 2. Należy zachować je do wglądu. 3. Należy przeczytać wszystkie

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Omówienie Data Distribution Cable System to system połączeń o dużej gęstości, przeznaczony do łączenia szaf zawierających urządzenia komputerowe i telekomunikacyjne.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1 Roger Access Control System Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET oraz PR402DR-SET v1.1 Wersja dokumentu: Rev.A 1. WSTĘP 1.1. O tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1-

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1- EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI -1- -2- MIDI to seria wielkoformatowa elektrycznych ekranów projekcyjnych w aluminiowych obudowach. Ponadczasowe wzornictwo oraz szeroki wybór powierzchni projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA MONTAŻ SIŁOWNIKÓW 1. Ostrożnie zdejmij płyty drzwiowe. 2. Umieść siłownik w odpowiednim kierunku jak pokazano na ilustracji 1-a, 1-b i ilustracji 2. Upewnij się, że

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ROZDZIELACZA POMPOWEGO ZE SPRZĘGŁEM HYDRAULICZNYM Art.557S

ZESPÓŁ ROZDZIELACZA POMPOWEGO ZE SPRZĘGŁEM HYDRAULICZNYM Art.557S Przeznaczenie i zastosowanie Łączy w sobie dwie funkcje. Dolna część zespołu jest sprzęgłem hydraulicznym, rozdzielającym obiegi pierwotny i wtórny a tym samym korygującym nierówności tych obiegów w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ANODY ACES

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ANODY ACES INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ANODY ACES Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzono kupując ten produkt. Prosimy o dokładne przeczytanie tego podręcznika, który zawiera specyfikację oraz wszystkie informacje

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini HARRY mini HARRY mini INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini ul. Jagiellońska 82 03-301 Warszawa tel.: + 48 22 597 48 48 fax. : +48 22 597 48 49 http://www.modecom.pl info@modecom.pl Dziękujemy za wybór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Klimatyzatory ścienne DLA INSTALATORA

INSTRUKCJA MONTAŻU. Klimatyzatory ścienne DLA INSTALATORA Klimatyzatory ścienne INSTRUKCJA MONTAŻU DLA INSTALATORA Przed rozpoczęciem instalacji proszę przeczytać w całości instrukcję montażu. Instalator zobowiązany jest skontrolować przed montażem czy nie ma

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Przegląd Zestaw węży przyłączanych od góry służy do podłączenia wężownicy wymiennika ciepła szafy chłodzącej dla systemów (High-Density

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetleniowe LED Lumination

Oprawy oświetleniowe LED Lumination GE Lighting Solutions Instrukcja instalacji Oprawy oświetleniowe LED Lumination Podwieszana oprawa LED (seria EP14) Cechy Długi okres trwałości (trwałość znamionowa 50 000 godzin) 5-letnia gwarancja IP30

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE APS-201, APS-401, APS-601, ANS-401, ANS-601 APS-401-I, APS-601-I, ANS-401-I, ANS-601-I APS-201-C, APS-401-C, APS-601-C, ANS-401-C, ANS-601-C Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza

Bardziej szczegółowo

CAC AHU Kit. Skrzynka automatyki AHU CAC. Instrukcja Instalacji

CAC AHU Kit. Skrzynka automatyki AHU CAC. Instrukcja Instalacji CAC AHU Kit Skrzynka automatyki AHU CAC Instrukcja Instalacji 1. Środki ostrożności 2. Przygotowanie do instalacji 3. Ustalanie miejsca instalacji skrzynki automatyki AHU 4. Podłączanie przewodu zasilania

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

24 elementy pompy ciepła - jednostka zewnętrza KRS 21 22 23 elementy pompy ciepła 1 krata przednia 2 uchwyty mocujące 15 16 30 29 28 27 17 26 18 25 19 20 3 obudowa przednia 4 nakrętka 5 uszczelka 6 osiowy

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU Haier AC28CS1ERA AC36CS1ERA AC48FS1ERA AC60FS1ERA Spis treści Ostrzeżenia 3 Względy bezpieczeństwa 5 Cechy i funkcje 6 Części i funkcje

Bardziej szczegółowo