PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI"

Transkrypt

1 SYSTHERM Danuta Gazińska S. J Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/ Fax. 61/ Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr NIP: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI OBIEKT: AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA UL.. FABRYCZNAF 4, KROTOSZYNK INWESTOR: AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA AL.. JANAJ PAWŁA II WARSZAWAW PROJEKTOWAŁ: MGR INś ZBYSZKO POGORZELSKI NR 72/86/PW OPRACOWANIE: MGR MGR INś INś.. PAWEŁ SOBCZAK ŁUKASZ LEWANDOWICZ SPRAWDZIŁ: DR INś.. BOLESŁAW GAZIŃSKI NR EW. 5467/79 EGZEMPLARZ NR... POZNAŃ, LIPIEC 2011

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. SPOSÓB WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJĄCYCH JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE. 4. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ. 5. BILANS MOCY ZAINSTALOWANEJ I SZCZYTOWEJ. 6. WYTYCZNE BRANśOWE. 7. WYKAZ MATERIAŁÓW. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. RZUT PIWNICY 2. RZUT PARTERU 3. RZUT PIETRA 4. RZUT PODDASZA NIEUśYTKOWEGO 5. RZUT DACHU SCHEMAT PROJEKTOWANEJ SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ KLIMATYZACJI

3 1. ZAKRESZ I PODSTAWA OPRACOWANIA. zamówienie na wykonanie projektu instalacji klimatyzacyjnej na podstawie umowy nr 24/OR15/2011/2307 ( Projekt Instalacji Klimatyzacji wg odrębnego opracowania) przez ARiMR. - niezbędna rozbudowa instalacji elektrycznej zasilajacej projektowane jednostki klimatyzacyjne - inwentaryzacja dla celów projektowych 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASILANIA STAN ISTNIEJĄCY. Przedmiotowy budynek wyposaŝony jest w dwie rozdzielnice elektryczne symbolach RG oraz RP1 umieszczone odpowiednio na pietrze oraz pietrze budynku wg dokumentacji rysunkowej. KaŜda z rozdzielnic zasila osobnymi obwodami gniazda oraz oświetlenie w wybranych pomieszczeniach. 3. SPOSÓBS WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJĄCYCH JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE. o Zasilanie jednostek klimatyzacyjnych. W Rozdzielnicy RP 1 na piętrze na listwie montaŝowej obok wyłącznika głównego w wolnym miejscu zabudować wyłącznik róŝnicowo-prądowy 25 A, 300 ma do zasilania projektowanej rozdzielnicy RK 1. Od wyłącznika do projektowanej rozdzielnicy RK 1 doprowadzić przewód YDY o przekroju 5x4 mm2. Przewód naleŝy prowadzić w korytach PCV. Projektowaną rozdzielnicę RK 1 zabudować obok istniejącej rozdzielni RP 1 na wysokości około 150 cm od podłogi. Miejsce montaŝu rozdzielnicy RK 1 pokazano na rysunku. W projektowanej rozdzielnicy RK 1 zabudować wyłączniki nadmiarowo prądowe 1 fazowe S 301 C-16 na kaŝdą z jednostek klimatyzacyjnych. Od zespołu wyłączników do listwy zaciskowej nowych jednostek chłodniczych poprowadzić przewód YDY 3 x 2,5 mm2 na kaŝde urządzenie klimatyzacyjne.. Przewód naleŝy prowadzić w istniejących lub nowych korytach PCV. Przykładowy przebieg trasy

4 zasilania jednostek klimatyzacyjnych pokazano na rysunkach załączonych do w/w dokumentacji. W Rozdzielnicy RG na parterze na listwie montaŝowej obok wyłącznika głównego w wolnym miejscu zabudować wyłącznik róŝnicowo-prądowy 25 A, 30 ma do zasilania projektowanej rozdzielnicy RK 2. Od wyłącznika do projektowanej rozdzielnicy RK 2 zabudować przewód YDY o przekroju 5x4 mm2. Przewód prowadzić w korytach PCV. Projektowaną rozdzielnicę RK 2 zabudować obok istniejącej rozdzielni RG na wysokości około 150 cm od podłogi. Miejsce montaŝu rozdzielnicy RK 2 pokazano na rysunku. W projektowanej rozdzielnicy RK 2 zabudować wyłączniki nadmiarowo prądowe 1 fazowe S 301 C-16 na kaŝdą z jednostek klimatyzacyjnych. Od zespołu wyłączników do listwy zaciskowej nowych jednostek chłodniczych poprowadzić przewód YDY 3x2,5 mm2 na kaŝde urządzenie klimatyzacyjne.. Przewód naleŝy prowadzić w istniejących i/lub nowych korytach PCV. Przykładowy przebieg trasy zasilania jednostek klimatyzacyjnych pokazano na rysunkach załączonych do w/w dokumentacji. Projektowaną tablicę RK 1 wyposaŝono w zestaw aparatów jak poniŝej: 1. Rozłącznik typu Dilos 0040A-1 szt, 2. Wyłącznik nadmiarowo prądowy o symbolu S 301 C16 6 szt Projektowaną tablicę RK 2 wyposaŝono w zestaw aparatów jak poniŝej: 1. Rozłącznik typu Dilos 0040A-1 szt, 2. Wyłącznik nadmiarowo prądowy o symbolu S 301 C16 8 szt

5 4. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ. Instalację elektryczną nn zasilającą jednostki klimatyzacyjne naleŝy wykonać w układzie sieciowym TN-S. Jako podstawową ochronę od poraŝeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Jako system dodatkowej ochrony przed poraŝeniem prądem elektrycznym, naleŝy zastosować samoczynne szybkie wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych. Bezpieczeństwo przeciwporaŝeniowe zapewnia równieŝ system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. Połączeniami wyrównawczymi objęte będą wszystkie metalowe części przewodzące, mogące znaleźć się pod napięciem w szczególności jednostki klimatyzacyjne. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgY o przekroju min 6 mm2. Całą instalację wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowiązującymi przepisami i normami. 5. BILANS MOCY ZAINSTALOWANEJ I SZCZYTOWEJ. Rozdzielnica RK1 i RK 2 Obwód Pi ( kw) kj Psz (kw) Klimatyzator GWHN18(0.9x2)DANK3A1A 10,50 0,8 8,40 Klimatyzator GTH24K3BI 2,61 0,8 2,08 Klimatyzator GWHN09EANK3A2A 4,65 0,8 3,72 Klimatyzator GWHN18EDNK3A2A 1,60 0,8 1,28 Klimatyzator GWHN24(12x2)DBNK3A1A 2,40 0,8 1,92 SUMA MOCY 21,76 0,8 17,40 Zapotrzebowanie na moc elektryczna w przypadku instalacji 1- fazowej wynosi kw. gdzie : Pi moc znamionowa (kw) kj współczynnik jednoczesności Psz moc szacunkowa (kw)

6 6.WYTYCZNE BRANśOWE. MoŜliwości zasilania z istniejącej instalacji. W oparciu o wytyczne przekazane przez Inwestora istnieje moŝliwość podłączenia rozdzielni RK1 i RK2 do istniejącej rozdzielni znajdujących się w obiekcie. Za prawidłowe wykonanie oraz poprawne funkcjonowanie instalacji elektrycznej odpowiedzialna jest firma wykonująca instalację elektryczną dla wykonanego zakresu tj. od szafy rozdzielczej RP 1 i RG poprzez szafę RK 1 i RK 2 do kaŝdej z jednostek klimatyzacyjnych. Urządzenia klimatyzacyjne naleŝy serwisować wg wytycznych producenta aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie okresowe przeglądy konserwacyjne. BranŜa elektryczna: Zasilono energią elektryczną następujące urządzenia: klimatyzator typu naścienny model GWHN18(0,9x2)DANK3A1A firmy GREE o mocy chłodniczej 2 x 2,6 kw - 6 szt. Charakterystyka elektryczna: V/1/50 Hz moc : 1,75 kw SpręŜarka: pobór przy pracy: 7,60 A; Apm. przy starcie 45,65 A klimatyzator typ przypodłogowo - podsufitowy model GTH24K3BI firmy GREE o mocy chłodniczej 7.1 kw - 1 szt. Charakterystyka elektryczna: V/1/50 Hz moc: 2,61 kw SpręŜarka: pobór przy pracy: A; Apm. przy starcie 68,08 A klimatyzator typ naścienny model GWHN09EANK3A2A firmy GREE o mocy chłodniczej 2,6 kw - 5 szt. Charakterystyka elektryczna: V/1/50 Hz moc: 0.93 kw SpręŜarka: pobór przy pracy: 4,04 A; Apm. przy starcie 24,26 A

7 klimatyzator typ naścienny model GWHN18EDNK3A2A firmy GREE o mocy chłodniczej 5,3 kw - 1 szt. Charakterystyka elektryczna: V/1/50 Hz moc: 1.60 kw SpręŜarka: pobór przy pracy: 6,95 A; Apm. przy starcie A klimatyzator typ naścienny model GWHN24(12x2)DBNK3A1A firmy GREE o mocy chłodniczej 3,5 kw - 1 szt. Charakterystyka elektryczna: V/1/50 Hz moc: 2,40 kw SpręŜarka: pobór przy pracy: 10,43 A; Apm. przy starcie 62,60 A Urządzenia muszą być kompatybilne elektrycznie. 7. WYKAZ MATERIAŁÓW. Nr Opis Ilość Uwagi szt./mb Instalacja elektryczna 1 Wyłącznik wyłącznik róŝnicowo-prądowy 25A 2-2 Tablica RN 1x12 ( N+PE) 2-3 Wyłącznik DILOS 0040A 2-4 Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301 C Przewód YDY 5x4 mm2 4-6 Korytko kablowe PVC 40x Przewód YDY 3x2,5 mm2 222,2 -

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE TEMAT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 86, 35 307 RZESZÓW NR DZIAŁKI 2515/1

Bardziej szczegółowo

DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA

DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA Egz... Inwestor: DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA Nazwa opracowania: DOPOSAśENIE OŚWIETLENIA HALI SPORTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 94,

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: MIASTO ST. WARSZAWA DZIELNICA-BIELANY Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72 UMOWA NR

Zamawiający: MIASTO ST. WARSZAWA DZIELNICA-BIELANY Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72 UMOWA NR KUJAWIAK- ANDRZEJ KUJAWSKI 01-875 Warszawa, ul. Zgrupowania śmija 19/9 tel/fax 663 83 02, 0-602 620 423 Pracownia ul. Forteczna 1b, tel. 0 22 487 80 08, tel/fax 0 22 839 91 63 INWESTOR: UMOWA: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

- Andrzej Karst. 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO

- Andrzej Karst. 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO ELIPSE - Andrzej Karst 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 temat opracowania : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE branŝa : obiekt : inwestor

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH KLASA 45310000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O.

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE II. III. OBLICZENIA TECHNICZNE ZAŁĄCZNIKI 1. kopia uprawnień projektanta 2. kopia zaświadczenia o przynaleŝności do izby zawodowej projektanta

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny Siemianowice Śląskie ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18-20-22-24

Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny Siemianowice Śląskie ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18-20-22-24 Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny Siemianowice Śląskie ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18-20-22-24 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Siemianowicach

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec tel.: (0-75) 732-41-38 / kom. 0609 814 648 e-mail: bakk@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB.

2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB. 2. Spis treści 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB. 2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Obliczenia techniczne. 6. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE generalny projektant: ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 70 535 SZCZECIN UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T/F 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl CZĘŚĆ / teczka

Bardziej szczegółowo

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15 Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo