Wykaz porozumień zawartych przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Stan na dzień r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz porozumień zawartych przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Stan na dzień 31.12.2014 r."

Transkrypt

1 Wykaz porozumień zawartych przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Stan na dzień r. Data zawarcia Tytuł Komórka właścicielska uwagi Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu, Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Służby Celnej i Straży Granicznej Porozumienie pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu a Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2014 r. o współdziałaniu Izby Celnej we Wrocławiu i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu w celu zapewniania efektywnego i skutecznego wykonywania zadań w zakresie egzekwowania ograniczeń dotyczących wprowadzanych bezpośrednio z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych i przedmiotów. Porozumienie zawarte w dniu r. przez Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu, Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w zakresie zasad i trybu postępowania wymienionych jednostek oraz urzędów skarbowych woj. dolnośląskiego w zakresie koordynacji planów kontroli i ich realizacji, w tym typowania podmiotów do kontroli. Kontroli Kontroli

2 Porozumienie pomiędzy Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu i Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w sprawie zasad finansowania wspólnych placówek na granicach wewnętrznych UE dot. kosztów utworzenia i funkcjonowania wspólnej placówki w Kudowie Zdrój Słonem Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu a Dyrektorem Urzędu Celnego Kraju Ołomunieckiego, podpisane w dniu r. o wzajemnej współpracy. Logistyki Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu a Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie współpracy Izby Celnej we Wrocławiu z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu Porozumienie pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu i Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie współdziałania w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Porozumienie pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu w sprawie zapewnienia współdziałania i umożliwienia skutecznej kontroli nad przemieszczaniem przesyłek ziemniaków na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, Kontroli Kontroli

3 9. Porozumienie nr 4 zawarte w dniu 03 września 2013 r. pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu, a Komendantem Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Służby Celnej i Straży Granicznej Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu, a Dyrektorem Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu w sprawie współpracy przy realizacji innowacji pedagogicznej pod nazwą Klasa celnicza z elementami taktyki interwencji i prawa celnego Porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu, a Agencją Celną LABOR w sprawie wynajmu przez Agencję Celną LABOR Izbie Celnej we Wrocławiu do użytkowania plac o powierzchni 40 m, zlokalizowany przy ul. Spółdzielczej 27 w Jeleniej Górze, do wykorzystania jako Miejsce Wyznaczone w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego Porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, a Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu w sprawie udostępnienia dwóch pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 21.5 m2, zlokalizowanych przy ul. Okopowej 6 w Jeleniej Górze, do wykorzystania jako Miejsce Wyznaczone w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego. Kadr i Szkolenia Organizacji Obsługi Przedsiębiorców Obsługi Przedsiębiorców

4 Porozumienie w sprawie realizacji szkoleń z zakresu świadomości ochrony lotnictwa zawarte pomiędzy Izbą Celną we Wrocławiu a Portem Lotniczym Wrocław SA. we Wrocławiu. Kadr i Szkolenia Protokół uzgodnień zawarty pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu i Komendantem Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu w sprawie zasad współdziałania, wzajemnej pomocy pomiędzy Żandarmerią Wojskowa i organami celnymi + Aneks nr 1 z dnia r Porozumienie między Komendantem Centrum Szkolenia Wojska Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu i Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu mające na celu określenie zakresu i ogólnych zasad udzielania wsparcia przez jednostki organizacyjne podległe Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu lub przez niego nadzorowane funkcjonariuszom celnym podległym Dyrektorowi Izby Celnej we Wrocławiu wykonującym zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, w tym w związku z art. 69 tej ustawy Porozumienie miedzy Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu a Dyrektorem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Wrocławiu o współdziałaniu Służby Celnej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Protokół Uzgodnień między Izbą Celną we Wrocławiu a Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Izby Celnej we Wrocławiu z Delegaturą Wyznaczeni w Porozumieniu koordynatorzy: Naczelnik u, Naczelnik u Kontroli, Kierownik Referatu Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji Referat Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji

5 Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu Porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych zawarte pomiędzy Wyższą Szkołą Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu a Izbą Celną we Wrocławiu Instrukcja dla grup kontrolnych Izby Celnej we Wrocławiu i Izby Celnej w Hradec Kralove wykonujących swoje zadania we wspólnych patrolach. Kadr i Szkolenia, Wspólna instrukcja Izby Celnej we Wrocławiu i Głównego Urzędu Ceł w Dreźnie podczas przeprowadzania kontroli ze zmienną obsadą Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Izby Skarbowej we Wrocławiu i Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu + Aneks z dnia r. w sprawie współdziałania, wzajemnej pomocy i współpracy - w zakresie organizowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć oraz udzielania wzajemnej pomocy w zakresie kontroli celnej i podatkowej dot. obrotu towarowego z zagranicą oraz podatku akcyzowego Porozumienie Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu i Komendanta Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Opolu w sprawie współdziałania Izby Celnej we Wrocławiu, zwanej dalej Izbą Celną z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komendą Regionalną Wyznaczeni w Porozumieniu koordynatorzy: Pan Maciej Bałaziński Naczelnik u Zarządzania Ryzykiem, Pan Rafał Szczepaniak - Zarządzania Ryzykiem, Pan Mariusz Czepielewski Naczelnik u Kontroli, Pan Jan Tomaszkiewicz Naczelnik u Egzekucji

6 Straży Ochrony Kolei w Opolu, zwanej dalej IOK Porozumienie w sprawie udostępnienie miejsca dla osób i mienia jednostek organizacyjnych Izby Celnej we Wrocławiu w sytuacji realnego zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji zawarte z Państwową Strażą Pożarną, Polkowice Porozumienie w sprawie udostępnienie miejsca dla osób i mienia jednostek organizacyjnych Izby Celnej we Wrocławiu w sytuacji realnego zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji zawarte z Firmą Cynk Mal, ul. Patnowska 48, Legnica Porozumienie w sprawie udostępnienie miejsca dla osób i mienia jednostek organizacyjnych Izby Celnej we Wrocławiu w sytuacji realnego zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji zawarte z Miejskim Domem Kultury, ul. Parkowa 1, Zgorzelec Porozumienie pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu, Komendantem Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku, Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim i Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków Porozumienie pomiędzy Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego a Izbą Celną we Wrocławiu o współpracy w przekazywaniu drogą danych aktualizacyjnych o przedsiębiorstwach. Urząd Celny w Legnicy Urząd Celny w Legnicy Urząd Celny w Legnicy Kontroli Zakres zadań Sudeckiego Oddziału SG przejął Nadodrzański Oddział SG Zarządzania Ryzykiem

7 Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu a Dyrektorem Dyrekcji Celnej w Hradec Krălovĕ w sprawie współpracy administracyjnej w sprawach celnych Umowa pomiędzy Zarządem Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu a Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu w sprawie udostępnienia drogą elektroniczną informacji dot. ewidencji gruntów i budynków z obszaru Gminy Wrocław Porozumienie między Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu i Komendantem Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu w sprawie współdziałania na terenie województwa dolnośląskiego Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu a Dowódcą Jednostki Wojskowej nr 3030 we Wrocławiu ul. Graniczna 13 + Aneks nr 1 z dnia r. w sprawie wyznaczenia miejsca, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego Porozumienie pomiędzy Izbą Celną we Wrocławiu a PCC ROKITA Spółka Akcyjna ul. Sienkiewicza 4, Brzeg Dolny - sprawie udostępnienia lokalu i placów manewrowych do wykorzystania jako Miejsce Wyznaczone w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu a Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu w sprawie realizacji współpracy przy kontroli roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów zaopatrzonych w polskie świadectwo fitosanitarne, wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Organizacji Logistyki Zwalczenia Przestępczości Obsługi Przedsiębiorców Obsługi Przedsiębiorców Kontroli

8 Rosyjskiej Porozumienie w sprawie współpracy przy kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z Rzeczpospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej zawarte pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu a Dolnośląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii + aneks do porozumienia z dnia r Porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Izby Skarbowej we Wrocławiu, Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu a Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu dot. utworzenia Zespołu ds. W indykacji Zaległości Podatkowych wynikających z wydanych decyzji prawomocnych i ostatecznych z postępowań kontrolnych, celnych i podatkowych oraz współpracy w tym zakresie Porozumienie w sprawie współdziałania i wzajemnej pomocy pomiędzy Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu a Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu + aneks z dnia r., aneks nr 2 z dnia r Porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem IC we Wrocławiu i Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego we Wrocławiu o współdziałaniu Służby Celnej i Inspekcji Transportu Drogowego na terenie Województwa Dolnośląskiego + aneks do porozumienia podpisany w dniu r. Kontroli Egzekucji Kontroli,,

9 Porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Izby Skarbowej we Wrocławiu, Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu, Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, Naczelnikiem Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, Dyrektorem Delegatury ABW we Wrocławiu a Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu dot. utworzenia Zespołu ds. koordynacji współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości Porozumienie pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii i Dyrektorem Urzędu Celnego we Wrocławiu w sprawie współpracy i usprawnienia funkcjonowania podległych organów kontrolnych, ujednolicenie interpretacji przepisów regulujących obrót towarami podlegającymi wspólnej kontroli Kontroli DODATKOWO : Porozumienie między Komendantem Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu Strachowicach i Kierownikiem Oddziału Celnego Osobowego Port Lotniczy Wrocław-Strachowice w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Oddziału Celnego Osobowego Port Lotniczy Wrocław Strachowice oraz Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy we Wrocławiu

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11-245- Poz. 52 i 53 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 52 nr 199 z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 39/13 ważny od 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Tekst ujednolicony: 1) Zmiana 1 - Decyzja DIC Nr 39/13/1 z dnia 1 sierpnia 2014 r. 2) Zmiana 2 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2013 poz. 1340 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dz.U. 2013 poz. 1340 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/62 Dz.U. 2013 poz. 1340 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 40 M I N I S T R A F I N A N S ÓW 1) z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2010-01-01 Ustawa o kontroli skarbowej z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 442) tekst jednolity z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 572) tekst jednolity z dnia 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Część II Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych II KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 298 Zadania w zakresie monitorowania

Bardziej szczegółowo

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 1 SPIS TREŚCI II. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych 1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1662

Dz.U. 2014 poz. 1662 Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2014 poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Warszawa listopad 2012 www. gen-prof.pl HNS nie jest wyłącznie domeną wojska, lecz dotyczy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ. 6 1 6 2 7 3 8 DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ.

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ. 6 1 6 2 7 3 8 DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ. 2 Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ... 6 Rozdział 1 Jednostka organizacyjna... 6 Rozdział 2 Dyrektor Izby Skarbowej... 7 Rozdział 3 Izba Skarbowa... 8 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-410-17/2009 Nr ewid 27/2010/P09047/KGP Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PKP CARGO S.A. CZĘŚĆ PIERWSZA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PKP CARGO S.A. CZĘŚĆ PIERWSZA. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr. Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PKP CARGO S.A. CZĘŚĆ PIERWSZA Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin Organizacyjny PKP CARGO S.A., zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku

Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku Wroc³aw 2009 SPIS TREŚCI Departament Prezydenta... 9 Departament Finansów Publicznych... 69 Departament Obsługi i Administracji... 81

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Lubuski Urząd Wojewódzki - Gorzów Wlkp. 2011 r. Spis treści: II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.10.46.276 2011.07.14 zm. Dz.U.2011.134.779 art. 4 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Dz.U.2010.46.276 2010-10-08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Poz. 61. ZARZĄ DZENIE Nr 61 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 września 2015 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Poz. 61. ZARZĄ DZENIE Nr 61 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 września 2015 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym Poz. 61 ZARZĄ DZENIE Nr 61 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 września 2015 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie

Bardziej szczegółowo