KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE"

Transkrypt

1 Rok 2006 KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE (w latach: ) 1. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny w Elblągu Termin kontroli: r. Miejsce kontroli: Oddział Celny w Gronowie Zakres kontroli: Kontrola sanitarna warunków środowiska pracy Drogowego Przejścia Granicznego w Gronowie 2. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Termin kontroli: r. Miejsce kontroli: w Urzędzie Celnym Zakres kontroli: Kontrola wypełnienia przez wojewodów obowiązku utrzymywania na drogowych przejściach granicznych sprawności technicznej wag do ważenia samochodów ciężarowych na pn - wsch. i wsch. odcinku granicy państwowej w latach (I kwartał) Termin kontroli: 10-11, r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli nadzoru nad warunkami pracy z 2005r., wybrane zagadnienia prawa pracy 4. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Termin kontroli: r. Zakres kontroli: Kontrola dotyczyła przygotowania organów administracji rządowej w związku z wejściem Polski do strefy Schengen (okres: od 2004r. do 30 czerwca 2006r.) 5. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Termin kontroli: r., r., r. (z przerwami) Zakres kontroli: Kontrola objęto egzekwowanie przez Izbę zaległości podatkowych i celnych w latach (I półrocze) 6. Instytucja kontrolna: Ministerstwo Finansów Departament Kontroli Celno- Akcyzowej i Kontroli Gier Termin kontroli: r. Zakres kontroli: stosowanie mechanizmów i procedur zabezpieczających terminowe i rzetelne przekazywanie środków w tzw. Systemie Tradycyjnych Środków Własnych UE 7. Instytucja kontrolna: Ministerstwo Finansów Departament Kontroli Celno- Akcyzowej i Kontroli Gier Termin kontroli: r. 1

2 Rok 2007 Zakres kontroli: działania Izby Celnej w zakresie: - uzgodnień inwestowania w Oddziale Celnym w Bezledach, - wykorzystanie sprzętu do kontroli celnej w OC w Bezledach, - zabezpieczenia magazynów likwidacyjnych, - wykonanie kar orzekanych w postępowaniu dyscyplinarnym 1. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Termin kontroli: r. (z przerwami) Zakres kontroli: kontrola opodatkowania paliw ciekłych w okresie od r r. 2. Instytucja kontrolna: Urząd Kontroli Skarbowej Termin kontroli: od r.. Zakres kontroli: celowość i zgodność prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach Instrumentu Finansowego Schengen przeznaczonymi na realizację Projektu SCH/ w zakresie postępu rzeczowego i wizualizacji w Izbach Celnych Termin kontroli: 28, r. Miejsce kontroli: Przejście Graniczne w Bezledach Zakres kontroli: sprawdzenie wybranych zagadnień prawa pracy na przejściu granicznym w Bezledach. 4. Instytucja kontrolna: Ministerstwo Finansów Biuro Logistyki Termin kontroli: r.. Zakres kontroli: - planowania operacyjnego realizacja i programowania obronnego, - realizacja zadań związanych z podwyższeniem gotowości państwa, - planowanie i realizacja szkolenia obronnego, - reklamowanie obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny ROK Instytucja kontrolna: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy Termin kontroli: r., 03 i r. Zakres kontroli: wykonywanie przez pracodawcę prawomocnych wyroków sądów 2. Instytucja kontrolna: Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Termin kontroli: r. Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania ustaleń umowy o odbywaniu staży Termin kontroli: 09,13, r. 2

3 Zakres kontroli: prawo pracy w szczególności uprawnienia związane z rodzicielstwem, urlopy wypoczynkowe, służba BHP 4. Instytucja kontrolna: Dyrektor Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Ministerstwo Finansów Termin kontroli: r. Zakres kontroli: ocena funkcjonowania Systemu Kontroli Prowadzonych przez Służbę Celną 5. Instytucja kontrolna: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy Termin kontroli: r. Zakres kontroli: kontrola stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 6. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura. Miejsce kontroli: Urząd Celny. Termin kontroli: r. (z przerwami). Zakres kontroli: kontrola funkcjonowania służb kontrolnych na towarowych przejściach drogowych na polsko-rosyjskim odcinku granicy państwowej 7. Instytucja kontrolna: Komisja Europejska ds. systemu poboru tradycyjnych środków własnych UE Termin kontroli: r. Zakres kontroli: kontrola postępowania w odniesieniu do procedury dopuszczenia do obrotu świeżych bananów oraz księgowaniu na koncie B. Rok Instytucja kontrolna: Archiwum Państwowe Termin kontroli: r. Zakres kontroli: kontrola archiwum zakładowego 2. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Termin kontroli: r. Zakres kontroli: kontrola wykonania budżetu państwa w 2008r. cz.19 budżet, finanse publiczne i inwestycje finansowe 3. Instytucja kontrolna: Urząd Kontroli Skarbowej Termin kontroli: r. Zakres kontroli: kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Litwa Polska Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki),w zakresie realizacji projektu: Cross border cooperation in lighting against economic crime, nr projektu 2006/323 3

4 4. Instytucja kontrolna: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Termin kontroli: r. oraz r. Zakres kontroli: kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w pomieszczeniach biurowych Izby Celnej przy ul. Lubelskiej 3 5. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Termin kontroli: r r. Zakres kontroli: egzekwowanie obowiązków podatkowych i celnych od podmiotów prowadzących handel internetowy w latach (I kwartał) 6. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu Miejsce kontroli: Oddział Celny w Gołdapi Termin kontroli: r. i zdrowotne w środowisku pracy 7. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu Miejsce kontroli: Oddział Celny w Braniewie Termin kontroli: r. i zdrowotne w środowisku pracy 8. Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Termin kontroli: r r. z przerwą w dniach października Zakres kontroli: Stan organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej w latach 2007 do III kwartału 2009r. 9. Instytucja kontrolna: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy Termin kontroli: 1,2 i r. 10. Instytucja kontrolna: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy Miejsce kontroli: Urząd Celny Termin kontroli: 5 i r. 11. Instytucja kontrolna: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy 4

5 Miejsce kontroli: Urząd Celny w Elblągu Termin kontroli: 8,12, r. Rok Instytucja kontrolna: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Termin kontroli: r. Miejsce kontroli: Urząd Celny Zakres kontroli: Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego kraju po przystąpieniu do strefy Schengen. 2. Instytucja kontrolna: Graniczna Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu Termin kontroli: r. Miejsce kontroli: Oddział Celny w Korsze i zdrowotne w środowisku pracy. 3. Instytucja kontrolna: Graniczna Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu Termin kontroli: r. Miejsce kontroli: Oddział Celny w Gronowie Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów w sprawie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. 4. Instytucja kontrolna: Graniczna Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu Termin kontroli: r., Wydział Zwalczania Przestępczości, Referat Grupy Mobilnej w Elblągu i zdrowotne w środowisku pracy. 5. Instytucja kontrolna: Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki Termin kontroli: r. Zakres kontroli: Kontrola realizacji projektu pn. Bezpieczna Unia Europejska wzmocnienie współpracy transgranicznej służb centralnych Polski i Litwy Nr LT- PL/ Instytucja kontrolna: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura Termin kontroli: r. Zakres kontroli: Organizacja kontroli informacji niejawnych, dostęp do informacji niejawnych, obieg dokumentów, środki ochrony fizycznej, bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. 5

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego...

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-410-17/2009 Nr ewid 27/2010/P09047/KGP Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Kontrole zewnętrze przeprowadzone w 2011 roku w jednostkach organizacyjnych statystyki publicznej

Kontrole zewnętrze przeprowadzone w 2011 roku w jednostkach organizacyjnych statystyki publicznej Lp. 1 Jednostka kontrolowana w Warszawie Kontrole zewnętrze przeprowadzone w 2011 roku w jednostkach organizacyjnych statystyki publicznej Podmiot kontrolujący Zakres czynności Zalecenia pokontrolne Archiwum

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-4100-04-01/2012 Nr ewid. 38/2012/P/12/044/KGP Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Warszawa, grudzień 2011 r. Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok L.p. /cel/ Zadania służące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie

Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie lub kraju Unii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI Dla Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (ZGODNIE Z ART. 47 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 498/2007)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 15/12 Starosty Wieruszowskiego ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 października 2014 r. Warszawa październik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo