Poniższy dokument nie jest kompletną pracą dyplomową, a jedynie wycinkiem poszczególnych zagadnień. Wszystkie zagadnienia jakie były poruszane w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poniższy dokument nie jest kompletną pracą dyplomową, a jedynie wycinkiem poszczególnych zagadnień. Wszystkie zagadnienia jakie były poruszane w"

Transkrypt

1 Poniższy dokument nie jest kompletną pracą dyplomową, a jedynie wycinkiem poszczególnych zagadnień. Wszystkie zagadnienia jakie były poruszane w pracy wyszczególnione zostały w Spisie treści. Zabrania się rozpowszechniania treści w częściach lub całości bez pisemnej zgody autora.

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - INFORMATYCZNY Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: Teleinformatyka Krzysztof Kubik w25454 Projekt bezprzewodowego sterowania urządzeniami domowymi PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Promotor: dr inż. Krzysztof Pancerz Rzeszów

3 Spis treści 1. Wstęp 1.1. Cel pracy 2. Teoretyczne podstawy łączności bezprzewodowej 2.1. Fale radiowe i mikrofale 2.2. Światło laserowe i podczerwień 2.3. Systemy transmisji bezprzewodowej 3. Przegląd aktualnie istniejących systemów 4. Opis wykonanej części praktycznej 4.2. Opis wykorzystanego modułu radiowego 4.3. Oprogramowanie układu nadawczego i układu odbiorczego Część nadawcza układu sterowania Część odbiorcza układów sterowania 4.4. Projekt płytki drukowanej 4.5. Oprogramowanie na komputer PC 5. Pierwsze kroki w programie 6. Sprawdzenie łączności wykonanych radiomodemów 7. Podsumowanie Wykaz tabel, rysunków i wzorów Literatura 3

4 Wstęp Na początku XXI wieku sterowanie urządzeniami domowymi przestaje być rutynową czynnością. Za wszystko zaczyna odpowiadać sztuczna inteligencja. Sterowanie to wychodzi już z laboratoriów a coraz częściej trafia pod dachy zwykłych użytkowników. Lokalne i zdalne komputery pozwalają nam na sterowanie wszystkimi urządzeniami gospodarstwa domowego oraz elektroniką rozrywkową. Komputery wykonują czynności, które dotychczas zajmowały czas oraz wprowadzały pewne ograniczenia. Systemy komputerowe umożliwiają w sensowny sposób całkowite sterowanie naszym domem z ekranu monitora lub telefonu komórkowego z każdego miejsca na Ziemi. Dom dzięki systemom w nim montowanym zostaje zastąpiony pojęciem inteligentnego domu. Pojęcie to powstało ponieważ współczesny dom coraz częściej nasycony jest różnorodnymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, spełniającymi wszelkie wymagania użytkownika, zapewniając mu komfort oraz pełną wymianę informacji z otoczeniem. Instalacje elektryczne łącznie z pozostałymi instalacjami budynku tworzą strukturę która spełnia wymogi użytkowników, poprzez wzajemne uzupełnianie się. Cechą wspólną takich budynków jest pełne wyposażenie w układy sterowania i regulacji instalacji technicznych, zapewnienie konstrukcyjnych możliwości adaptacyjnej funkcjonalnej struktury budynku w zależności od zmiennych wymagań użytkowników, jak również samowystarczalność energetyczna w określonym ściśle zakresie. Współczesny dom oprócz komfortowego powinien być również energooszczędny. Możemy to uzyskać instalując rozbudowane układy automatyki: oświetlenia, wentylacji, ogrzewania, odzyskania energii, jak również sterowanie poborem energii elektrycznej. Zatem wzrasta liczba urządzeń, których pracę należy kontrolować. Wiąże się to z koniecznością połączenia tych urządzeń z odpowiednimi układami elektrycznymi. Z punktu widzenia sieci WLAN nie ma już żadnej bariery, natomiast urządzenia sterujące były do tej pory bardzo drogie i awaryjne, a obsługa ich zbyt skomplikowana dla zwykłego użytkownika. Z powodu tych czynników ich popularność oraz uświadomienie społeczne było ograniczone. Dziś wizja ta zostaje wprowadzona w życie. 4

5 Cel pracy Celem pracy było zaprojektowanie i wykonanie bezprzewodowego systemu do sterowania makietą domu. Jako urządzenia wykonawcze zastosowałem dwa silniki krokowe oraz jeden przekaźnik do sterowania oświetleniem. Od strony komputera PC podłączony został jeden radiomodem, z którym komunikuje się odpowiednia aplikacja za pomocą łącza RS232. Z drugiej strony radiolinii umieszczony został drugi moduł, który współpracuje z układem wykonawczym. Praca pozwoliła na poszerzenie wiedzy zdobytej podczas studiów, zapoznanie z oprogramowaniem wspomagającym projektowanie założonych elementów wykonawczych. Rysunek 1.1. Widok wykonanej płytki modułu nadwaczego podłączanej do komputera za pomocą portu RS232 Rysunek 1.2. Widok zamontowanej płytki modułu odbiorczego. Rysunek 1.3. Widok modelu domu w którym został zamontowany układ odbiorczy wraz z elementami wykonawczymi 5

6 Opis wykonanej części praktycznej Założenia Sprzęt Jako modemy wykorzystane zostały urządzenia opisane na stronie producenta: Wielokanałowy transceiver FM 433MHz z mikrokontrolerem 8051 Wykorzystany moduł TLX9E5 jest układem nadawczo-odbiorczym małej mocy działającym w paśmie 433MHz. Moduł ten zawiera mikrokontroler 8051 który jest bogato wyposażony (m.in. 4- kanałowy 10-bitowy przetwornik A/C ADC 1, PWM 2, UART 3, WDT), do którego możliwości ma w całości dostęp użytkownik. Samodzielna realizacja wszystkich powyższych funkcji jest realizowana przez część radiową. Wymieniono poniżej funkcje które wiążą się z transmisją danych. Zaliczamy do nich sumy kontrolne, sygnały rozbiegowe, obsługę adresów nadawcy i odbiorcy. Od strony komputera należało dorobić konwerter TTL-RS232 w celu dopasowania poziomów napięć. Ponieważ moduły radiowe pracują z napięciem 3V konwersja jest wymagana. RS-232 TTL Logic -9V... -3V <-> +2V... +5V <-> high +3V... +9V <-> 0V V <-> low 1 Przetwornik analogowo-cyfrowy A/C (ang. A/D analog to digital; ADC analog to digital converter), to układ służący do zamiany sygnału analogowego (ciągłego) pochodzącego od obiektów świata realnego na reprezentację cyfrową (sygnał cyfrowy). 2 PWM (Pulse-Width Modulation) - modulacja szerokości impulsu to metoda regulacji sygnału prądowego lub napięciowego, polegająca na zmianie szerokości impulsu o stałej amplitudzie, używana we wzmacniaczach, zasilaczach impulsowych oraz układach sterujących pracą silników elektrycznych. Układ PWM zasila urządzenie bezpośrednio lub przez filtr dolnoprzepustowy, który wygładza przebieg napięcia lub prądu. 3 UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter, także USART - Universal Synchronus and Asynchronous Receiver and Transmitter) - obwód zintegrowany używany do asynchronicznego przekazywania i odbierania informacji poprzez port szeregowy. Zawiera on konwerter typu parallel-to-serial służący do konwersji danych przesyłanych z komputera i serial-to-parallel do konwersji danych przychodzących do komputera poprzez port szeregowy. UART zawiera także bufor do tymczasowego gromadzenia danych w przypadku szybkiej transmisji. 6

7 Rysunek 4.1. Schemat konwertera C1 C2 C3 C4 C5 0,1 μf 0,1 μf 0,1 μf 0,1 μf 0,1 μf W drugim modemie zastosowałem driver 2003 do sterowania silników oraz przekaźnik jak na schemacie poniżej. Rysunek 4.2. Schemat umieszczenia przekaźnika od strony odbiorczej 7

8 Sterowanie przekaźnika z uc: Rysunek 4.3. przekaźnik 3Vdc, T1 BC558, D2-1N4148, Oprogramowanie Aplikacja na PC została napisana z wykorzystaniem narzędzia Borland C++ 6, natomiast aplikacje na mikrokontroler z użyciem środowiska Keil, które dla programów do 2kB kodu jest darmowe. Oczywiście dostępny jest też kompilator na licencji GNU, o nazwie SDCC 4 bez żadnych ograniczeń. 4 8

9 Opis wykorzystanego modułu radiowego TLX9E5 433MHz Moduł TLX9E5 jest połączeniem mikrokontrolera 8051 z wielokanałowym transceiverem na pasma 433 MHz lub 868 MHz z i 4-kanałowym 10-bitowym przetwornikiem AC. Część radiowa modułu samodzielnie realizuje operacje podstawowe związane z transmisją radiową. Bufory odbiorcze i nadawcze nie powodują obciążenia pamięci danych mikrokontrolera dzięki czemu użytkownik ma do dyspozycji całą pamięć i moc obliczeniową. Rysunek 4.4. Wielokanałowy transceiver FM 433MHz z mikrokontrolerem 8051 Automatyczne obliczenie sumy kontrolnej (CRC) i dodanie adresu odbiorcy oraz sekwencji rozbiegowej odbywa się w momencie zapełnienia wewnętrznego bufora. Po wykonaniu tych czynności zostaje włączony nadajnik, który wysyła dane z szybkością maksymalną (50 kbit/s). W torze odbiorczym odbywa się podobny proces. Dane mogą być przeczytane z bufora układu z dowolną szybkością dopiero w momencie odebrania bezbłędnego pakietu ze zgodnym adresem. Powoduje to bardzo mały średni pobór prądu podczas nadawania oraz zmniejsza się ryzyko kolizji pakietów a mikrokontroler odciążony jest od zadań czasochłonnych związanych z obsługą transmisji. Mikrokontroler jest powszechnie znanym jądrem 8051, lecz przyśpieszony względem oryginału o około 3 razy oraz wzbogacony o 256 bajtów pamięci RAM i podwójny DPTR 5. Użytkownik ma do dyspozycji osiem wejść/wyjść dwustanowych oraz cztery wejścia analogowe. Moduł TLX9E5 dzięki zaawansowanemu trybowi oszczędzania energii oraz szerokiemu zakresowi napięć zasilania jest doskonałym rozwiązaniem dla urządzeń zasilanych bateryjnie. Podstawowe parametry: Wykorzystywany układ: nrf9e5. Częstotliwość: 433 MHz. Superheterodynowy odbiornik FM. Napięcie zasilania i poziomy logiczne: 1,9...3,6 V. Czułość: -100 dbm / 10E-3 BER. Moc nadajnika: 7dBm. Maksymalna szybkość transmisji: 50 kbps. Pobór prądu w stanie czuwania: 2,5 μa. Pobór prądu w trybie odbioru: 12,5 ma. Pobór prądu przy nadawaniu z mocą 8dBm: 30 ma. Pobór prądu przy nadawaniu z mocą -12dBm: 11 ma. Wymiary: 33,5x20,0 mm. Podstawowe parametry mikrokontrolera: Lista rozkazów zgodna z MCS bitowy 4-wejściowy przetwornik AC (80ksps, wewnętrzne napięcie odniesienia 1,22V). Rozkazy wykonywane w 4 cyklach. 5 DPTR - 16-bitowy wskaźnik adresu danych. 9

10 Częstotliwość pracy: 0,5...16,0 MHz. Pamięć programu: 4 kb. Pamięć danych 128B + 128B. Pobór prądu: 2,2 ma dla 16 MHz (2,5 μa w trybie uśpienia). Wydajność wyjść wysokoprądowych w stanie niskim (dla P06, P04, P02 i VOL = 0,4V): 10 ma. Wydajność wyjść wysokoprądowych w stanie wysokim (dla P07, P05, P03 i VOH = VDD-0,4V): 10 ma. Peryferia: PWM 13, UART 14, Timers (3) WDT, LF clock, RTC Wakup timer 6. Typowe zastosowania: Sprzęt sportowy. Automatyka przemysłowa. Automatyka domowa. Alarmy i systemy bezpieczeństwa. Zdalne sterowanie. Zabawki. Wymiary / Rozmieszczenie wyprowadzeń Opis wyprowadzeń Rysunek 4.5. Wymiary i rozmieszczenie wyprowadzeń w module TLX9E5 Opis Funkcja GND Masa (0V) +VCC Zasilanie 1,9...3,6 V P00...P07 Wejścia/wyjścia dwustanowe (P00...P07)* AIN0...AIN3 Wejścia przetwornika AC AREF Zewnętrzne napięcie odniesienia przetwornika AC ANTENNA Wyjście antenowe (50 omów niesymetryczne) CS SO Złącze SPI do programowanie pamięci EEPORM. Nie należy go WP wykorzystywać do podłączania innych urządzeń SPI. Pamięć można SCK zaprogramować dowolnym* programatorem obsługującym układy SPI. SI *Uwaga: poziomy sygnałów doprowadzonych do modułu nie mogą przekroczyć napięcia zasilania. Tabela 4.1. Opis wyprowadzeń modułu TLX9E5 6 Zegar czasu rzeczywistego (ang. Real-Time Clock RTC) jest elementem systemów komputerowych służącym do odliczania czasu niezależnie od stanu komputera. 10

11 Programowanie mikrokontrolera Program może zostać napisany w dowolnym narzędziu służącym do programowania układów serii Zestaw rejestrów standardowych oraz instrukcji jest zgodny ze standardem Aby bootloader układu nrf9e5 mógł je prawidłowo zinterpretować pliki w formacie *.hex przed wpisaniem do pamięci muszą być zmodyfikowane. Bez modyfikacji polegającej na dopisaniu kilku bajtów konfiguracyjnych na początku pamięci (np. programem eeprep.exe) program nie będzie działał. Podstawowe parametry RF Part Częstotliwość pracy Modulacja Dewiacja częstotliwości Moc wyjściowa Antena Efektywna szybkość transmisji Czułość, BR=50kbit/s, BER<0,1% Odstęp 433MHz Napięcie zasilania Pobór prądu w trybie odbioru Pobór prądu przy nadawaniu z mocą 8dBm Pobór prądu przy nadawaniu z mocą -12dBm 433 MHz lub 868 / 915 MHz GFSK ±50 khz dbm (regulowana programowo) 50 ohm niesymetryczna 50 kbit/s -100 dbm 100 khz 1,9-3,6 V 12,5 ma 30 ma 11 ma Mikrokontroler Rdzeń Częstotliwość pracy Pamięć programu Pamięć danych Pobór prądu (16 MHz) Pobór prądu (tryb uśpienia) Wydajność wyjść wysokoprądowych w stanie niskim dla P06, P04, P02 i VOL = 0.4V Wydajność wyjść wysokoprądowych w stanie wysokim dla P07, P05, P03 i VOH = VDD-0.4V Peryferia 8051 (4-clock core) 0,5...16,0 MHz 4 kb 128B + 128B 2,2 ma 2,5 μa 10 ma 10 ma ADC, PWM, UART, Timers (3) WDT, LF clock, RTC Wakup timer, Przetwornik AC Rozdzielczość Wewnętrzne napięcie odniesienia Dryft wewnętrznego napięcia odniesienia Zewnętrzne napięcie odniesienia Częstotliwość przetwarzania (zależna od rozdzielczości) Pobór prądu 10 bits 1,22 V 100 ppm/oc 0,8...1,5 V 83,3 10 bit 1,0 ma Tabela 4.2. Podstawowe parametry modułu TLX9E5 11

12 Oprogramowanie układu nadawczego i układu odbiorczego Część nadawcza układu sterowania Działanie programu zaczyna sie we funkcji main() Funkcja Init() inicjalizuje sprzęt, ustawia rejestry itp. Komunikacja z modułem radiowym odbywa się po wewnętrznym SPI 7 i w tym celu wykorzystuje się funkcje do komunikacji po SPI 11 takie jak SpiReadWrite(). Ustawione jest przerwanie void Timer0ISR (void) interrupt 1, w którym odmierzamy czas i migamy diodą. Funkcja Transmitter() obsługuje całą komunikację z komputerem i drugim modułem. GetChar() pobiera rozkaz z RS232 i jeśli jest to v lub c, to odpowiednio reaguje. TransmitPacket() wysyła pakiet 3 bajtów (komenda, silniki, obroty) do drugiego modułu. PutChar() wysyła bajt na port RS232. Kod programu usunięty. Część odbiorcza układów sterowania Działanie programu zaczyna sie we funkcji main(). Funkcja Init_Hardware() inicjalizuje rejestry podobnie jak poprzednio. W częsci odbiorczej też wykorzystujemy przerwanie Timer0ISR od timera ale w tym przerwaniu sterowane są silniki, za co odpowiedzialne są funkcje StepSilnik1() i StepSilnik2(). W funkcji main() jeśli odbierzemy pakiet z toru radiowego za pomocą funkcji RA- DIO_ReceivePacket(), to wykonujemy akcję w zależności co zostanie odebrane. Odebrane komunikaty są filtrowane w instrukcji Switch (komenda). W każdej sekcji case wykonywana jest inna akcja. Funkcje StepSilnik1() i StepSilnik2() są specyficzne do sterowania silnikami, w nich sterowane są 4 cewki silnika w odpowiedniej sekwencji, która wprawia w ruch silnik. Zmienne dir- Silnik1 i dirsilnik2 określają kierunek wirowania. Zmienne obrotysilnik1 i obrotysilnik2 określają prędkość wirowania silników, ale tutaj nie jest to wykorzystane. Kod programu usunięty. 7 SPI (ang. Serial Peripheral Interface) - szeregowy interfejs urządzeń peryferyjnych. Jeden z najczęściej używanych interfejsów komunikacyjnych pomiędzy systemami mikroprocesorowymi a układami peryferyjnymi takimi jak: przetworniki ADC/DAC, układy RTC, pamięci EEPROM itp. 12

13 Projekt płytki drukowanej Schematy płytek drukowanych zostały wykonane dla poszczególnych elementów w programie Protel: Programator Rysunek 4.6. Widok w programie Protel (schemat) Rysunek 4.7. Widok w programie Protel (układ ścieżek) 13

14 Rysunek 4.8. Widok 2D programatora w programie Protel Elementy programatora SPI: 2 x 3V dioda Zenera 2 x 4k7 rezystor 2 x 10k rezystor 1 x 15k rezystor 1 x BC547 tranzystor 1 x DB9 złącze żeńskie do montażu Radiomodem strona komputera PC Rysunek 4.9. Widok w programie Protel (schemat) - Moduł od strony PC 14

15 Rysunek Widok w programie Protel (układ ścieżek) - Moduł od strony PC Rysunek Widok 2D w programie Protel -Moduł od strony PC Elementy radiolinii od strony PC: 4 x 0.1uF kondensator elektrolityczny 10 x 1k rezystory R1 R2 R6 1 x 10uF kondensator C9 1 x DB9 złącze żeńskie do montażu 10 x LED dioda LED w obudowie x LV33CV stabilizator 3,3V 1 x MAX3232 konwerter RS232/TTL 1 x Złącze modułu TLX9E5J2 14PIN raster 100mils Radiomodem strona wykonawcza Elementy radiolinii strona odbiorcza (silników): 1 x LV33CV 2 x uln x Złącze modułu TLX9E5J2 14PIN raster 100mils 1 x przekaźnik 12 V (240V,1A) 1 x zacisk śrubowy 16 pól (8x 2) 2 x dioda prostownicza (niezbyt wielka gabarytowo) 15

16 Rysunek Widok w programie Protel (schemat) - Moduł wykonawczy Rysunek Widok w programie Protel (układ ścieżek)- Moduł wykonawczy Rysunek Widok 2D w programie Protel - Moduł wykonawczy 16

17 Oprogramowanie na komputer PC Założeniem projektu było bezprzewodowe sterownie urządzeniami domowymi. Moduł nadawczy miał otrzymywać polecenia z programu uruchomionego na komputerze. Połączenie między modułem a komputerem zostało jak wcześniej napisałem nawiązane poprzez port RS232. Aplikacja na komputer została napisana w środowisku Borland C++. Program umożliwia sterowanie roletą okienną, drzwiami garażowymi oraz oświetleniem. Konieczną rzeczą było dodanie możliwości wybierania ustawień przez użytkownika. Najważniejszą sprawą był wybór numeru portu RS poprzez który ma nastąpić komunikacja. Dodatkowo w programie została dodana opcja blokowania silników oraz możliwość wybrania określonej ilości obrotów na każdy z elementów. Wszystkie ustawienia są zapisywane w pliku cfg.ini. Program po wyłączeniu zapamiętuje ostatnio wprowadzone zmiany. Główne okno programu przedstawia Rysunek Rysunek Widok okna głównego programu sterującego radiomodemami Rysunek Okno Ustawienia w programie radiolinia. Okno ustawień opcji programu: 1 - Wybór portu COM 2 - Blokada silników (pozwala na blokowanie położenia po wykonaniu ruchu opcja automatycznie odznaczona w celu nie wytwarzania zbędnego oporu silnika) 3 - Ustawianie ilości wymaganych obrotów na poszczególnych silnikach. 4 Zapisywanie wprowadzonych ustawień 17

18 4. Pierwsze kroki w programie Program Radiolinia jest narzędziem służącym do kontrolowania działania bezprzewodowej transmisji pomiędzy dwoma modułami (nadawczym i odbiorczym). Połączenie nawiązywane jest za pomocą portu RS-232 z modułem nadawczym, na którym umieszczony został modem nadawczoodbiorczy małej mocy. Wygląd okna głównego programu Rysunek 5.1. Wygląd okna programu oraz oznaczenie przyborników ➊ - listwa narzędziowa ➋ - pole obsługi funkcji programu ➌ - listwa komunikatów Polecenia listwy narzędziowej ➊ Polecenia listwy narzędziowej zawierają komendy umożliwiające sprawne wykonywanie poleceń do jakich został przystosowany program, wprowadzanie ustawień oraz odnalezienie podstawowych informacji o aplikacji. 18

19 Polecenie Plik Rysunek 5.2. Wycinek programu z widokiem menu Plik Po kliknięciu na menu Plik a następnie na Funkcje program wyświetla listę możliwych do wykonania zadań. Wybór interesującej nas pozycji z listy spowoduje wykonanie zaprogramowanej czynności. W przypadku rolet oraz drzwi, położenie jest zmieniane poprzez ilość obrotów ustaloną w programie. Wartość ta jest ustalana w oknie Ustawienia. Wybór opcji oświetlenia spowoduje zaświecenie (Oświetlenie załącz), bądź zgaszenie (Oświetlenie wyłącz) światła. Zamknięcie programu zostanie wykonane po wyborze z menu Plik opcji Zakończ. Polecenie Ustawienia Rysunek 5.3. Widok okna programu Ustawienia Wybranie z paska menu pozycji Ustawienia powoduje wyświetlenie nowego okna, w którym w łatwy, przejrzysty sposób konfigurujemy ustawienia programu. Na początku wybieramy z rozwijalnej listy ➊ (COM 1 COM 9) port, pod którym znajduje się podpięty moduł nadawczy. W przypadku niewłaściwego ustawienia program nie zadziała, a podczas uruchamiania wyświetli komunikat pokazany na Rysunku 5.4. Zamknięcie komunikatu powoduje uruchomienie aplikacji, jednak bez możliwości wykonywania zadań. Informacja o błędzie jest wyświetlana pasku stanu, jak pokazuje rysunek

20 Rysunek 5.4. Błąd połączenia programu z modułem nadawczym. Rysunek 5.5. Komunikat wyświetlany na pasku stanu Możemy wybrać opcję blokowania silników podczas pracy ➋. Automatycznie jest ona odznaczona, aby nie powodować nadmiernego nagrzewania obwodów. Zakres obrotów ➌ ustawiany jest dla drzwi oraz rolet osobno. Wpisana ilość obrotów zostanie wykonana dla każdego kliknięcia żądanej opcji. Liczba ta dotyczy zarówno otwierania jak i zamykania okna (drzwi). Zapis ustawień następuje poprzez kliknięcie w przycisk Zapisz ➍. Polecenie pomoc Rysunek 5.6. Wycinek programu z widokiem menu Pomoc Wybierając Pomoc i kolejno Pierwsze kroki wyświetlone zostaje okno w którym użytkownik ma w jasny sposób przedstawione możliwości poruszania się po programie. Bezpośrednio w pomocy aplikacji wpisana jest pomoc tekstowa (brak obrazków), natomiast istnieje możliwość wyświetlania pomocy w przeglądarce poprzez wybranie przycisku Więcej Rysunek 5.7. Widok okna Pierwsze kroki 20

21 Informacje o aplikacji możemy otrzymać klikając kolejno Pomoc, a następnie O programie. Użytkownik powinien otrzymać widok okna przedstawiony na rysunku 5.8. Rysunek 5.8. Widok okna ukazującego informacje o uruchomionej aplikacji. Pole obsługi funkcji programu ➋ Rysunek 5.9. Wycinek aplikacji Radiolinia z widokiem pola obsługi funkcji programu ➊ - pole odpowiadające za obsługę rolety okiennej ➋ - pole odpowiadające za obsługę drzwi garażowych ➌ - pole odpowiadające za obsługę funkcji oświetlenia O aktualnym stanie rolety, drzwi oraz oświetlenia informują nas odpowiednie obrazki. Przedstawione na powyższym rysunku informują użytkownika o otwartej rolecie, otwartych drzwiach garażowych oraz wyłączonym oświetleniu. Zmiana tego stanu może nastąpić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest kliknięcie w wyświetlony obrazek co spowoduje wykonanie ruchu w kierunku przeciwnym do aktualnie przedstawianego stanu, jednocześnie zamieniając wyświetlany obrazek na zgodny z wykonaną czynnością. Drugim sposobem jest kliknięcie w odpowiednie przyciski: 21

22 Otwórz powoduje otwarcie rolety okiennej lub drzwi garażowych. Zamknij powoduje zamknięcie rolety okiennej lub drzwi garażowych. Włącz powoduje włączenie oświetlenia. Wyłącz powoduje wyłączenie oświetlenia. Przyciski od rolety okiennej oraz drzwi garażowych (Zamknij, Otwórz) mogą być wybierane kilkakrotnie. Jeżeli w ustawieniach będzie wpisana mała ilość obrotów (np. 1), jednokrotne kliknięcie Otwórz spowoduje tylko uchylenie, a nie całkowite otwarcie wybranego elementu. 22

23 Sprawdzenie łączności wykonanych radiomodemów Na gotowych modułach wykonałem testy, które miały na celu wykrycie problemów podczas łączności jak również określenie maksymalnej odległości na jakiej mogą zostać zastosowane radiomodemy. Wykonywane próby podzieliłem na dwie kategorie. Pierwsza grupa testów była wykonywana w domu. Moduł wykonawczy umieszczony został w pokoju, na piętrze, a następnie przemieszczałem się po pokojach rozmieszczonych w różnych częściach domu. Podczas każdej próby, odłączany był moduł odbiorczy, było to dodatkowe utrudnienie ponieważ z każdego badanego miejsca radiomodemy musiały od nowa nawiązywać połączenie. Wszystkie próby, ich schemat, oraz rezultaty zostały przedstawione poniżej. Rysunek 6.1. Rozmieszczenie punktów podczas pomiarów wewnątrz domu Oznaczenia: N punkt oznaczający położenie modułu nadawczego 1 9 kolejne punkty rozmieszczenia modułu odbiorczego Nr kolejnego pomiaru Badany punkt Odległość [m] Wysokość [m] Połączenie Udane , ,5-2, ,5-2, , , , , , , , ,5-5, ,5-5,60 Nieudane 23

24 Tabela 6.1. Otrzymane wyniki podczas pomiaru wewnątrz domu Podczas pomiarów w domu udało nawiązać się połączenie w każdym mierzonym punkcie. Jednakże napotkałem na utrudnienia łączności. W przypadku pomiarów o numerach: 1, 4, 8, 9 i 11, nie udało się uzyskać łączności przy pierwszej próbie. Po rozłączeniu, a następnie ponownym podłączeniu zasilania moduł uzyskiwał łączność o czym świadczyło prawidłowe wykonywanie zadanych poleceń. Rozwiązaniem byłoby zastosowanie elementów, które umożliwiałyby badanie połączenia, po czym w przypadku braku łączności, same restartowałyby radiomodem. Drugą grupę testów przeprowadzałem pozostawiając moduł nadawczy w tym samym miejscu, natomiast moduł odbiorczy był rozmieszczany na zewnątrz domu. W tych pomiarach miałem na celu określenie maksymalnie wysuniętego punktu, do którego dociera sygnał. Punkty były rozmieszczone wg. następującego schematu. Rysunek 6.2. Rozmieszczenie punktów podczas pomiarów na zewnątrz domu Oznaczenia występujące na rysunku: N - punkt oznaczający położenie modułu nadawczego 1 6 kolejne punkty rozmieszczenia modułu odbiorczego Nr kolejnego pomiaru Badany punkt Odległość [m] Wysokość [m] Połączenie Udane , , , , , , , , ,50 Nieudane Tabela 6.2. Tabela wyników otrzymanych podczas pomiarów na zewnątrz budynku 24

25 Jak możemy zaważyć na podstawie powyższych wyników, połączenie nie zostało uzyskane za każdym razem. Jednak tym razem, w odróżnień od poprzednich prób, znalazłem przybliżoną odległość na jakiej wykonane moduły uzyskują łączność. Pomiary były wykonywane w terenie górzystym stąd w tabeli podaję przy każdym pomiarze odległość pomiędzy modułem nadawczym i odbiorczym jak również różnice wysokości pomiędzy poszczególnymi radiomodemami. Wartości na minusie oznaczają iż układ odbiorczy został umieszczony poniżej układu nadawczego, natomiast wartość dodatnia oznacza położenie części odbiorczej ponad nadajnikiem. Uzyskane wyniki spełniły moje oczekiwania, ponieważ przy tak krótkiej antence (9 cm) moduły umożliwiają bezproblemową komunikację nie tylko wewnątrz domu lecz również na podwórzu działki średniej wielkości. Problemem jest jednak już wcześniej opisywany, zdarzający się brak nawiązania połączenia, co wiąże za sobą konieczność restartu jednego z modułów. Jednak ten problem można rozwiązać rozbudowując moduły. 25

26 Podsumowanie Praca dyplomowa pozwoliła mi na poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach oraz na zetknięcie się z problemami powstającymi podczas wykonywania podobnych projektów. Miałem możliwość poznania narzędzi, na których pracowałem na uczelni jak środowisko Borland C++, na którym zostało napisane oprogramowanie sterujące na komputer, jak również poznanie oprogramowania Protel służącego do projektowania układów oraz płytek drukowanych. Realizacja pracy umożliwiła również poznanie zasady działania pakietu oprogramowania Keil służącego do programowania kontrolera Najważniejszą jednak rzeczą była możliwość rzeczywistego wykonania układów. Powstałe oprogramowanie oraz płytki są możliwe do zastosowania w rzeczywistym modelu domu. Jednak układy te można znacznie rozbudować co pozwoliłoby na wprowadzenie dodatkowych funkcji jak np. kontrola aktualnego miejsca położenia rolety, otrzymywanie informacji o problemach np. z zamknięciem jednego z obiektów. Kontynuacją pracy mogłoby być wprowadzenie dodatkowych elementów do oświetlenia dzięki czemu żarówka mogłaby zapalać się przy zmierzchu, lub świecić w określonych godzinach. Aktualnie wykonany model pozwala na zaprezentowanie możliwych sposobów łączności oraz przedstawia możliwości jakie daje nam rozwój techniki. Uzyskana łączność (pomimo że nie za każdym razem) pozwala na stwierdzenie, że wybrany rodzaj łączności oraz wykorzystane moduły zostały trafnie dobrane. Świadczą o tym wyniki jakie uzyskałem podczas testowania w warunkach rzeczywistych. Uzyskane połączenie przy odległości około 100 metrów daje możliwość wykorzystania układu jeżeli nie we wszystkich, to w większości domów jednorodzinnych. 26

27 Literatura 1. B. Zieliński: Bezprzewodowe sieci komputerowe. Helion, Gliwice 2000, s E. Sroczan: Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego instalacje elektryczne. PWRiL, Poznań 2004, s , s B. Antoniewicz, E. Sroczan: Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego. PWRiL, Poznań 1998 s , s A. Daniluk: C++Builder Borland Developer Studio Kompendium programisty. Helion, Gliwice M. Smyczek: Instrukcja obsługi programu Protel 99 SE 6. Z.Raabe: Protel, Elektronika dla wszystkich, Luty 2002, s Z. Raabe: Spotkanie z Protelem 99 SE, Elektronika dla wszystkich, od numeru marzec 2002 do numeru lipiec Z. Raabe: Protel, Elektronika dla wszystkich, Luty 2002, s

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 Opis techniczny Jakub Kuryło kl. III Ti Zespół Szkół Zawodowych nr. 1 Ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin e-mail: jkurylo92@gmail.com 1 Spis treści 1. Wstęp..

Bardziej szczegółowo

Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011

Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011 Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011 1 Spis treści 1 Charakterystyka projektu. 3 2 Schematy układów elektronicznych. 3 2.1 Moduł czujników.................................

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

2.1 Przesył danych między procesorem a tabelą zmiennych

2.1 Przesył danych między procesorem a tabelą zmiennych 1 Wstęp...1 2 Jak aplikacja obsługuje procesory?...2 2.1 Przesył danych między procesorem a tabelą zmiennych...2 2.2 Polecenia wysyłane do procesorów...2 3 Podstawowe peryferia procesora HallChip...3 3.1

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611-ZK

Kod produktu: MP01611-ZK ZAMEK BEZSTYKOWY RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi gotowy do zastosowania bezstykowy zamek pracujący w technologii RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, zastępujący z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega32 (oraz innych w obudowie 40-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy:

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy: LITEcompLPC1114 Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Bezpłatny zestaw dla Czytelników książki Mikrokontrolery LPC1100. Pierwsze kroki LITEcompLPC1114 jest doskonałą platformą mikrokontrolerową

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC Własności Driver dwóch silników DC Zasilanie: 6 30V DC Prąd ciągły (dla jednego silnika): do 7A (bez radiatora) Prąd ciągły (dla jednego silnika): do

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Autor: Jakub Malewicz Wrocław, 15 VI 2007 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. DANE STACJI 3 3. SCHEMAT IDEOWY 4 4.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA II

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT Katedra Elektroniki TECHNIKA MIKROPROCESOROWA II LAB 6 Moduł UART - współpraca z komputerem poprzez BlueTooth Mariusz Sokołowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego El ektroni ka cyfrow a Aut orpr ogr amuz aj ęć: mgri nż.mar ci njuki ewi cz Pr oj ektwspół f i nansowanyześr odkówuni ieur opej ski ejwr amacheur opej ski egofunduszuspoł ecznego Spis treści Zajęcia 1:

Bardziej szczegółowo

Technika Mikroprocesorowa

Technika Mikroprocesorowa Technika Mikroprocesorowa Dariusz Makowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. 631 2648 dmakow@dmcs.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm 1 System mikroprocesorowy? (1) Magistrala adresowa

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Płytka ewaluacyjna z ATmega16/ATmega32 ARE0021/ARE0024

Płytka ewaluacyjna z ATmega16/ATmega32 ARE0021/ARE0024 Płytka ewaluacyjna z ATmega16/ATmega32 ARE0021/ARE0024 Płytka idealna do nauki programowania mikrokontrolerów i szybkiego budowanie układów testowych. Posiada mikrokontroler ATmega16/ATmega32 i bogate

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Płytka laboratoryjna do współpracy z mikrokontrolerem MC68332

Płytka laboratoryjna do współpracy z mikrokontrolerem MC68332 Płytka laboratoryjna do współpracy z mikrokontrolerem MC68332 Jan Kędzierski Marek Wnuk Wrocław 2009 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Opis płytki 3 3 Schematy płytki 7 2 1 Wstęp Płytka laboratoryjna opisywana w

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Instytut Cybernetyki Technicznej Wizualizacja Danych Sensorycznych Projekt Kompas Elektroniczny Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Wykonali: Tomasz Salamon Paweł Chojnowski Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Proste układy wykonawcze

Proste układy wykonawcze Proste układy wykonawcze sterowanie przekaźnikami, tyrystorami i małymi silnikami elektrycznymi Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019)

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR to płyta bazowa umożliwiająca wykonywanie różnorodnych eksperymentów związanych z zastosowaniem mikrokontrolerów AVR w aplikacjach

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

ZL27ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103

ZL27ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103 ZL27ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103 Zestaw ZL27ARM jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów STM32F103. Dzięki wyposażeniu w szeroką gamę zaawansowanych układów

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-NODE-S

Modem radiowy MR10-NODE-S Modem radiowy MR10-NODE-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Wygląd urządzenia 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-BTM222-5V

Kod produktu: MP-BTM222-5V Moduł interfejsu Bluetooth na bazie BTM-222, sterowany komendami AT, poziom napięć TTL 5V Urządzenie zbudowano w oparciu o moduł transmisyjny Bluetooth typu BTM-222 firmy Rayson, umożliwiający zasięg bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń. Instrukcja do ćwiczenia nr 10. Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi

Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń. Instrukcja do ćwiczenia nr 10. Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń Instrukcja do ćwiczenia nr 10 Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi I. Cel ćwiczenia poznanie praktycznego wykorzystania standardu RS232C

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Sterowanie urządzeniami elektronicznymi przy użyciu portu LPT

Sterowanie urządzeniami elektronicznymi przy użyciu portu LPT Romanek Wojciech kl. IV d Dokumentacja techniczna projektu: Sterowanie urządzeniami elektronicznymi przy użyciu portu LPT Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie 16 kwietnia 2007 1 Spis treści: Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/ Zestaw Startowy EvB Zestaw startowy EvB 5.1 z mikrokontrolerem ATMega32 jest jednym z najbardziej rozbudowanych zestawów dostępnych na rynku. Został zaprojektowany nie tylko z myślą o początkujących adeptach

Bardziej szczegółowo

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC ZL28ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC Zestaw ZL28ARM jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC. Dzięki wyposażeniu w szeroką gamę układów peryferyjnych

Bardziej szczegółowo

projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania;

projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania; PRZYGOTOWAŁ: KIEROWNIK PRACY: MICHAŁ ŁABOWSKI dr inż. ZDZISŁAW ROCHALA projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania; dokładny pomiar wysokości

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Kalibracja kanału pomiarowego 1. Wstęp W systemach sterowania

Bardziej szczegółowo

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Programator procesorow AVR do kompilatora BASCOM AVR (zgodny z STK200)

Programator procesorow AVR do kompilatora BASCOM AVR (zgodny z STK200) 1 z 5 2009-01-11 12:07 Wstecz Strona główna Programator procesorow AVR do kompilatora BASCOM AVR (zgodny z STK200) Widok płytek drukowanych jest tutaj Jest to banalnie prosty układ programatora procesorów

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH Sprawozdanie z wykonanego projektu. Jakub Stanisz

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH Sprawozdanie z wykonanego projektu. Jakub Stanisz WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH Sprawozdanie z wykonanego projektu Jakub Stanisz 19 czerwca 2008 1 Wstęp Celem mojego projektu było stworzenie dalmierza, opierającego się na czujniku PSD. Zadaniem dalmierza

Bardziej szczegółowo

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK ADC w mikrokontrolerach Atmega16-32

PRZETWORNIK ADC w mikrokontrolerach Atmega16-32 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA PRZETWORNIK ADC w mikrokontrolerach Atmega16-32

Bardziej szczegółowo

Inteligentna automatyka budynkowa

Inteligentna automatyka budynkowa Inteligentna automatyka budynkowa Mózg Systemu Fibaro Home Center Urządzenie sterujące i zarządzające systemem Fibaro, Bezprzewodowo komunikuje się z komponentami systemu Fibaro, Pozwala kontrolować do

Bardziej szczegółowo

4 Adres procesora Zworkami A0, A1 i A2 umieszczonymi pod złączem Z7 ustalamy adres (numer) procesora. Na rysunku powyżej przedstawiono układ zworek dl

4 Adres procesora Zworkami A0, A1 i A2 umieszczonymi pod złączem Z7 ustalamy adres (numer) procesora. Na rysunku powyżej przedstawiono układ zworek dl 1 Wstęp...1 2 Nie zamontowane elementy...1 3 Złącza...1 4 Adres procesora...2 5 Zasilanie...2 6 Podłączenie do komputera...3 7 Proste połączenie kilku modułów z komputerem i wspólnym zasilaniem...3 8 Wejścia

Bardziej szczegółowo

2.1 Porównanie procesorów

2.1 Porównanie procesorów 1 Wstęp...1 2 Charakterystyka procesorów...1 2.1 Porównanie procesorów...1 2.2 Wejścia analogowe...1 2.3 Termometry cyfrowe...1 2.4 Wyjścia PWM...1 2.5 Odbiornik RC5...1 2.6 Licznik / Miernik...1 2.7 Generator...2

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

Instytut Teleinformatyki

Instytut Teleinformatyki Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Mikroprocesory i Mikrokontrolery Dostęp do portów mikrokontrolera ATmega32 język C laboratorium: 10 autorzy: dr

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 TRANZYSTORY JAKO ELEMENTY DWUSTANOWE BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC 1 Zestaw jest przeznaczony dla elektroników zajmujących się aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa modułu mh-mrg Wersja dokumentacji 1.2

Karta katalogowa modułu mh-mrg Wersja dokumentacji 1.2 Karta katalogowa modułu mh-mrg Wersja dokumentacji 1.2 Opis Moduł mh-mrg jest modułem komunikacyjnym Bluetooth/SMS/GSM umożliwiającym zdalne sterowanie system F&Home za pośrednictwem telefonów komórkowych.

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

ARS3-MODEM dokumentacja modemu radiowego do lokalnej transmisji danych w wolnych pasmach 433MHz i 868MHz

ARS3-MODEM dokumentacja modemu radiowego do lokalnej transmisji danych w wolnych pasmach 433MHz i 868MHz ARS3-MODEM dokumentacja modemu radiowego do lokalnej transmisji danych w wolnych pasmach 433MHz i 868MHz dokument DOK 04-05-12 wersja 1.0 arskam.com www.arskam.com 1 firma ARIES Warszawa Polska 1. Zastosowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów 2.0

Programowanie mikrokontrolerów 2.0 Programowanie mikrokontrolerów 2.0 Sterowanie podczerwienią, zaawansowane tryby liczników Marcin Engel Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego 8 grudnia 2016 Sterowanie podczerwienią

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Arduino - rozszerzanie. Podłączanie wyświetlacza LCD. Podłączanie wyświetlacza LCD. Podłączanie wyświetlacza LCD

Systemy Wbudowane. Arduino - rozszerzanie. Podłączanie wyświetlacza LCD. Podłączanie wyświetlacza LCD. Podłączanie wyświetlacza LCD Wymagania: V, GND Zasilanie LED podswietlenia (opcjonalne) Regulacja kontrastu (potencjometr) Enable Register Select R/W (LOW) bity szyny danych Systemy Wbudowane Arduino - rozszerzanie mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515

Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515 Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Informatyka studia dzienne Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy generator mocy MARP wersja Dokumentacja techniczno-ruchowa

Ultradźwiękowy generator mocy MARP wersja Dokumentacja techniczno-ruchowa Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. ul. Otwarta 10a PL-50-212 Wrocław tel.: +48 (071) 329 68 54 fax.: +48 (071) 329 68 52 e-mail: optel@optel.pl http://www.optel.pl Ultradźwiękowy generator

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS232 z procesorem AT90S2313 na płycie E200. Zestaw do samodzielnego montażu.

Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS232 z procesorem AT90S2313 na płycie E200. Zestaw do samodzielnego montażu. microkit E3 Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS3 z procesorem AT90S33 na płycie E00. Zestaw do samodzielnego montażu..opis ogólny. Sterownik silnika krokowego przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32 Butterfly Zestaw STM32 Butterfly jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0)

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA 1. Lutowanie lutowania ołowiowe i bezołowiowe, przebieg lutowania automatycznego (strefy grzania i przebiegi temperatur), narzędzia

Bardziej szczegółowo

Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego

Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego Politechnika Wrocławska Projekt Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego Autorzy: Paweł Bogner Marcin Dmochowski Prowadzący: mgr inż. Jan Kędzierski 30.04.2012 r. 1 Opis ogólny Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Inteligentna automatyka budynkowa

Inteligentna automatyka budynkowa Inteligentna automatyka budynkowa Co to jest Fibaro? FIBARO to pierwszy na świecie tak funkcjonalny inteligentny system zarządzania budynkiem. FIBARO to nowoczesne, bezprzewodowe połączenie urządzeń domowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Rodzaje ruchu punktu materialnego i metody ich opisu. 2. Mikrokontrolery architektura, zastosowania. 3. Silniki krokowe budowa, zasada działania, sterowanie pracą. Zestaw 2 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02

System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02 SYSTEMY I URZĄDZENIA STERUJĄCE STEROWNIKI MIKROPROCESOROWE PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE PRODUKCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

Płyta uruchomieniowa EBX51

Płyta uruchomieniowa EBX51 Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51 Płyta uruchomieniowa EBX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo