WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr.. z dnia.. Rada Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej Otwock Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Karczewska Otwock WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Otwocka, Karczewa i okolic na okres od dnia 01 sierpnia 2012 r. do dnia 31 lipca 2013 r. Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Otwocka, Karczewa i okolic.

2 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR. z dnia WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW przedstawia niniejszym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Otwocka na okres od dnia 01 sierpnia 2012 r. do dnia 31 lipca 2013 r. (w złotych, netto): OTWOCK TARYFY NETTO ZA WODĘ I ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCE od 01 sierpnia 2012 ROKU. LP RODZAJ cena netto Grupa I 1 m 3 5,06 1. WODA miesięczna 5,15 Grupa II Grupa III 1 m 3 5,69 miesięczna 18,00 1 m 3 6,73 miesięczna 18,00 2. ŚCIEKI Grupa I 1 m 3 6,18 Grupa II 1 m 3 7,13 Grupa III 1 m 3 7,26 Grupa IV 1 m 3 8,24 miesięczna 5,15

3 Woda grupa I - zaopatrzenie ludności na cele socjalno-bytowe. Woda grupa II - zaopatrzenie na cele użyteczności publicznej. Woda grupa III - zaopatrzenie na cele produkcyjne, usługowe i inne. Ścieki grupa I - ścieki bytowe Ścieki grupa II - ścieki użyteczności publicznej Ścieki grupa III - ścieki z produkcji i usług Ścieki grupa IV - ścieki bytowe - ryczałt Do cen i opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług VAT. Do każdego punktu poboru w zależności od grupy, doliczana jest opłata abonamentowa stała miesięczna w wysokości netto: WODA Grupa I 5,15 zł netto ŚCIEKI Grupa II i III Grupa IV 18,00 zł netto 5,15zł netto 1. Dla zachowania dyscypliny technicznej dostawców ścieków przemysłowych, wprowadza się opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunków ścieków od każdego parametru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia r w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 136, poz.964).

4 Lp % przekroczenia % zwiększenia taryfy powyżej

5 KARCZEW TARYFY NETTO ZA WODĘ I ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCE od 01 sierpnia 2012 ROKU. LP RODZAJ cena netto Grupa I 1 m 3 5,06 1. WODA miesięczna 5,15 Grupa II Grupa III 1 m 3 5,67 miesięczna 18,00 1 m 3 6,71 miesięczna 18,00 2. ŚCIEKI Grupa I 1 m 3 6,16 Grupa II 1 m 3 7,09 Grupa III 1 m 3 7,26 Grupa IV 1 m 3 8,22 miesięczna 5,15 Woda grupa I - zaopatrzenie ludności na cele socjalno-bytowe. Woda grupa II - zaopatrzenie na cele użyteczności publicznej. Woda grupa III - zaopatrzenie na cele produkcyjne, usługowe i inne. Ścieki grupa I - ścieki bytowe Ścieki grupa II - ścieki użyteczności publicznej Ścieki grupa III - ścieki z produkcji i usług Ścieki grupa IV - ścieki bytowe - ryczałt Do cen i opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług VAT.

6 Do każdego punktu poboru w zależności od grupy, doliczana jest opłata abonamentowa stała miesięczna w wysokości netto: WODA Grupa I 5,15 zł netto ŚCIEKI Grupa II i III Grupa IV 18,00 zł netto 5,15zł netto 1. Dla zachowania dyscypliny technicznej dostawców ścieków przemysłowych, wprowadza się opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunków ścieków od każdego parametru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia r w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 136, poz.964) Lp % przekroczenia % zwiększenia taryfy powyżej

7 Uzasadnienie i informacje ogólne. przedstawia niniejszym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Miasta Otwocka i Karczewa na okres od dnia 01 sierpnia 2012 r. do dnia 31 lipca 2013 r. Taryfy określają także warunki ich stosowania. Taryfy oraz niniejszy wniosek cenowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo kanalizacyjnych świadczonych przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Konieczność dokonania zmian opłat za wodę i ścieki wynika z obowiązku alokacji kosztów wprowadzonego ustawą na podstawie art. 20, art. 25 i art.27 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r ( Dz.U. z 2006r Nr 123 poz. 858), o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku(dz.u. Nr 127 poz.886 ) w sprawie określenia wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunku rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowe taryfy wynikają z opracowanych tabel A,B,C,D,E,F,G,H i są konsekwencją alokacji niezbędnych przychodów na poszczególne taryfowe grupy odbiorców i obowiązują zgodnie z art.20 ust. 1 ustawy przez jeden rok. Wzrost opłat spowodowany jest wzrostem podatku od nieruchomości, opłat decyzji środowiskowych, amortyzacji, odsetek od zaciągniętych pożyczek w NFOŚiGW, WFOŚiGW w Warszawie, podatek ZUS. Pomimo inflacji i kosztów poniesionych na realizację inwestycji, przedsiębiorstwo starało się obniżyć bieżące koszty co pozwoliło na jak najniższe podwyżki cenowe. W sporządzonej analizie studium wykonalności, która została wykonana dla projektu Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowo- kanalizacyjnego Miasta Otwocka jest przedstawiona tabela, która zawiera analizę możliwości nabywczych dla wariantu realizowanego przez Spółkę(zał. tabela SW).

8 OTWOCK (wpln) Nazwa Cena obowiązująca Cena od % Możliwości nabywcze wedł. studium wykonalności Woda 4,19 5,06 21% 6,86 Ścieki 5,28 6,18 17% 6,11 Razem 9,47 11,24 19% 12,97 Łączna cena netto wody i ścieków dla celów bytowych Taryfa 2011/2012 9,47zł brutto 10,23zł Taryfa 2012/2013r 11,24zł brutto 12,14zł różnica netto 1,77zł różnica brutto 1,91zł Przykład wzrostu cen brutto wody przekładający się na koszty w czteroosobowej rodziny miesięcznie: 4 osoby x 3m 3 = 12 x 0,93zł = 11,16zł Przykład wzrostu cen brutto ścieków przekładający się na koszty w czteroosobowej rodziny miesięcznie: 4 osoby x 3m 3 = 12 x 0,97zł = 11,64zł Cena netto/brutto ścieków dla celów bytowych ryczałt Taryfa 2011/2012 6,39zł brutto 6,90zł Taryfa 2012/2013r 8,24zł brutto 8,90zł różnica netto 1,85zł różnica brutto 2,00zł Łączna cena netto wody i ścieków dla celów użyteczności publicznej Taryfa 2011/ ,43zł brutto 11,26zł Taryfa 2012/2013r 12,82zł brutto 13,85zł różnica netto 2,39zł różnica brutto 2,59zł Łączna cena netto wody i ścieków dla celów produkcyjnych, usługowych Taryfa 2011/ ,69zł brutto 12,63zł Taryfa 2012/2013r 13,99zł brutto 15,11zł różnica netto 2,30zł różnica brutto 2,48zł

9 KARCZEW (w Pln) Nazwa Cena obowiązując Cena od % Możliwości nabywcze wedł. studium wykonalności Woda 4,18 5,06 21% 6,86 Ścieki 5,27 6,16 17% 6,11 Razem 9,45 11,22 19% 12,97 Łączna cena netto wody i ścieków dla celów bytowych Taryfa 2011/2012 9,45zł brutto 10,21zł Taryfa 2012/2013r 11,22zł brutto 12,12zł różnica netto 1,77zł różnica brutto 1,91zł Przykład wzrostu cen brutto wody przekładający się na koszty w czteroosobowej rodziny miesięcznie: 4 osoby x 3m 3 = 12 x 0,95zł = 11,40zł Przykład wzrostu cen brutto ścieków przekładający się na koszty w czteroosobowej rodziny miesięcznie: 4 osoby x 3m 3 = 12 x 0,96zł = 11,52zł Cena netto/brutto ścieków dla celów bytowych - ryczałt Taryfa 2011/2012 6,36zł brutto 6,87zł Taryfa 2012/2013r 8,22zł brutto 8,88zł różnica netto 1,86zł różnica brutto 2,01zł Łączna cena netto wody i ścieków dla celów użyteczności publicznej Taryfa 2011/ ,40zł brutto 11,23zł Taryfa 2012/2013r 12,76zł brutto 13,78zł różnica netto 2,36zł różnica brutto 2,55zł Łączna cena netto wody i ścieków dla celów produkcyjnych, usługowych Taryfa 2011/ ,65zł brutto 12,58zł Taryfa 2012/2013r 13,97zł brutto 15,09zł różnica netto 2,32zł różnica brutto 2,51zł

10 Zapewniamy, że kryteria kosztów do ustalenia obliczeń cen i opłat taryfowych zostały sporządzone rzetelnie na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku(dz.u. z 2006r Nr 127 poz.886 ) w sprawie określenia wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunku rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rodzaje prowadzonej działalności. zwane dalej Przedsiębiorstwem, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiot działania w zakresie objętym ustawą stanowi produkcja i dostawa wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Przedsiębiorstwo prowadzi swoje usługi na terenie Miasta Otwocka, Karczewa oraz odbiera ścieki z Gminy Celestynów i Gminy Józefów, w oparciu o majątek stanowiący własność Przedsiębiorstwa. Rodzaj i struktura taryfy. Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający: - uzyskanie niezbędnych przychodów, - ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, - eliminowanie subsydiowania skrośnego, - motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków, - łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących. Istotnym elementem wniosku jest zastosowanie taryfy dwuczłonowej. Taryfy wieloczłonowe (w tym przypadku: dwuczłonowe) w większym stopniu spełniają ww. postulaty niż taryfy jednoczłonowe. Decydują o tym również względy ekonomiczne zastosowanie opłaty stałej zapewnia większą stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Należy przy tym pamiętać, że znaczna część kosztów ogółem przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych to koszty stałe. Oznacza to, że nawet jeżeli w Przedsiębiorstwie nie występuje sprzedaż i nie ma związanych z tym przychodów (ograniczanie spożycia w gospodarstwach domowych i wśród innych odbiorców), Przedsiębiorstwo ponosi znaczne koszty związane z tym, że w każdej chwili jest w stanie dostarczyć wodę w te rejony i odprowadzić ścieki z miejsc, gdzie obecne są jej urządzenia. Dlatego przedmiotem niniejszego wniosku są również stałe opłaty abonamentowe na jednego odbiorcę na miesiąc. Uzasadnienie stosowania takiej opłaty znajduje się w dalszej części wniosku. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita dwuczłonowa składająca się z: - ceny wyrażonej w złotych za m 3 dostarczonej wody oraz - stałej opłaty abonamentowej, wyrażanej w złotych na odbiorcę na miesiąc Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita dwuczłonowa składająca się z:

11 - ceny wyrażonej w złotych za m 3 odprowadzonych ścieków oraz - stałej opłaty abonamentowej, wyrażanej w złotych na odbiorcę na miesiąc. Taryfowe grupy odbiorców usług. Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności: - wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi, - dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, - strukturę planowanych taryf, - spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia, - stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, - wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe. Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, dokonywano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców: 1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Grupa I - gospodarstwa domowe, w tym woda pobierana do podlewania ogródków przydomowych Grupa II - obiekty użyteczności publicznej, woda do celów pożarowych Grupa III - odbiorców pozostałych, w tym przemysł i inne działalności usługowe, 2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: Grupa I - gospodarstwa domowe, Grupa II - obiekty użyteczności publicznej Grupa III - przemysł i inne działalności usługowe, Grupa IV - gospodarstwa domowe ryczałt, Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z: - ceny wyrażonej w złotych za m 3 dostarczonej wody oraz - stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej comiesięcznie. Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc i pokrywa koszty rozliczenia należności za wodę. Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z: - ceny wyrażonej w złotych za m 3 odprowadzonych ścieków oraz - stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej comiesięcznie. Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc, i pokrywa koszty rozliczenia należności za ścieki.

12 Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt.1 niniejszego wniosku taryfowego, na postawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Opłatę abonamentową ustaloną dla usługi odprowadzania ścieków lub dostarczania wody nalicza się w przypadku gdy odbiorca usług jest podłączony do jednej z w/w sieci. W przypadku gdy odbiorca usług podłączony jest do sieci wodociągowej i do sieci kanalizacyjnej naliczana jest tylko jedna opłata abonamentowa w wysokości ustalonej dla grupy taryfowej. W przypadku gdy u odbiorcy usług zainstalowane są więcej niż jeden wodomierz lub więcej niż jedno urządzenie pomiarowe przepływomierz, opłatę abonamentową nalicza się oddzielnie dla każdego wodomierza lub przepływomierza. ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku poboru wody lub zrzutu ścieków. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych na wystawionej fakturze. Standardy oraz zasady świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określa uchwała Rady Miasta Otwocka w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 158 poz.5568). Warunki stosowania cen i stawek opłat. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony m 3. W zakresie dostawy wody i odbioru ścieków Przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia stawkę opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody i gotowość do jej dostarczania, a także obowiązujące przepisy. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Przedmiotem działania Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest: - ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody, - odbiór ścieków i ich oczyszczanie. W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

13 - regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz - przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, a także przepisach ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym: wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Analizy jakości wody powadzone są na bieżąco. Przedsiębiorstwo stosuje stałe opłaty abonamentowe, które obejmują koszty ponoszone niezależnie od tego, czy poszczególni klienci korzystają z usług Przedsiębiorstwa czy też nie. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest bowiem do zachowania ciągłości świadczonych usług, a co za tym idzie, do stałej gotowości. Znajduje to odzwierciedlenie w postaci konkretnych ponoszonych kosztów. Gwarantuje to środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i bardziej sprawiedliwy rozkład tych kosztów. Celem Przedsiębiorstwa jest poprawa jakości usług m.in. poprzez posiadanie nowoczesnego monitoringu procesów produkcyjnych, pozwalającego na niezwłoczne reagowanie i likwidację zakłóceń procesów produkcyjnych, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych. Nowe taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie umożliwiającym realizację koniecznych nakładów na utrzymanie stanu technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Proponowane zmiany w wysokości opłat, mają na celu pełne pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa. Kalkulację opłat zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oparto na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat jest niezbędne do pokrycia wszystkich kosztów bieżącej eksploatacji, utrzymania, jak i niezbędnych remontów urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli C Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. Kalkulacja opłat przedstawiona jest szczegółowo w załączniku do wniosku, zawierającym informacje ekonomiczno-finansowe, w tabeli F Kalkulacja opłat za wodę i ścieki. W przedstawionej kalkulacji Przedsiębiorstwo przewiduje osiągnięcie dodatniej rentowności na działalności kanalizacyjnej oraz przewidziane pełne pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy. Informacje ekonomiczno-finansowe Do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryf dołącza się : 1) Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę 2) Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków 3) Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów 4) Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf 5) Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

14 7) Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych netto 8) Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 9) Analiza możliwości nabywczych odbiorców oraz kalkulacja usług wodnościekowych 10) Bilans oraz Rachunek zysków i strat za 2011r. 11) Zatwierdzony Plan Finansowo-rzeczowy Przedsiębiorstwa na rok 2012r. 12) Wieloletni plan inwestycyjny Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Załączone tabele są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI Informacja o wynikach kontroli PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym Raport UOKiK Listopad 2011 2 Spis treści Słownik specjalistycznych pojęć użytych w raporcie... 6 Wprowadzenie i uwagi metodologiczne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...2 Rozdział II Minimalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne 401/XLII/2006 Uchwała Nr 401/XLII/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10.03.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie : - Art.40 ust.1, Art.41 ust.1 i Art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 luty 2006r.

z dnia 21 luty 2006r. UCHWAŁA NR XXXVII / 228 / 06 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 21 luty 2006r. W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce. Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW UCHWAŁA NR XVIII/134/ 2008 RADY GMINY W ŻÓRAWINIE z dnia 30 września 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1,art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Załącznik do uchwały Nr XXXIV/236/05 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 grudnia 2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Lubartów 2005 r. Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r.

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA z dnia 8 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Lubartów z dnia...r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art 41 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo