Podstawy grafiki rastrowej Laboratoria część I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy grafiki rastrowej Laboratoria część I"

Transkrypt

1 Studia Podyplomowe Grafika komputerowa i techniki multimedialne Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej Ewa Matusiak Podstawy grafiki rastrowej Laboratoria część I ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź Al. Politechniki 11, Łódź

2 I. Ekran programu PhotoPaint Mając otwarty plik Murex_pecten.jpg, poznajmy okno programu: 1. Pasek menu 2. Pasek narzędzi (standardowy) 3. Pasek właściwości 4. Dokery 5. Pasek tytułu 6. Przybornik 7. Pasek stanu 8. Paleta kolorów II. Podstawowe narzędzia i procedury ĆWICZENIE 01 Poznamy podstawy pracy z obrazkiem: - tworzenie nowego obrazka - importowanie obrazków - zmiana rozmiarów i rozdzielczości obrazka - zapisywanie obrazka 1. W menu Plik wybierz polecenie Nowy 2. W otwartym oknie dialogowym wpisz: Tryb kolorów Skala szarości (8 bitów), Kolor tła biały, Rozmiar w mm: Szerokość 150, Wysokość 200, Rozdzielczość 150 dpi. 3. Ustal rozmiar podglądu obrazka tak, aby mieścił się w oknie (z Przybornika wybierz narzędzie Powiększenie i klikając prawym przyciskiem myszy zmniejsz odpowiednio podgląd obrazka lub wciśnij przycisk F4, który dostosowuje wyświetlanie obrazka tak, aby mieścił się w oknie). Wybierz polecenie Plik > Importuj. Z otwartego okna wybierz z folderu Ćwiczenie 01 plik Murex_pecten.jpg i wstaw muszlę przyczepioną do kursora. Zauważ, że obrazek importowany wstawia się zawsze na środku okna pliku. Podstawy grafiki rastrowe j Laboratoria - cz. 1, mgr Ewa Matusiak 2

3 4. Ponownie wybierz polecenie Plik > Importuj. Tym razem wybierz plik Distorsio_anus.jpg i w oknie dialogowym spośród trzech opcji: Cały obrazek, Wykadruj, Zmień rozmiar/rozdzielczość wybierz tę trzecią opcję. Kliknij polecenie Importuj. 5. W kolejnym oknie zmień jednostki na milimetry i wpisz w polu Wysokość 50 mm (Szerokość dostosuje się automatycznie, gdy zaznaczona jest opcja Zachowaj proporcje). Po kliknięciu kursorem w dowolnym punkcie, muszla uparcie powędruje na środek obrazka. Z Przybornika wybierz narzędzie Wskaźnik obiektów i przesuń muszlę w inne miejsce. 6. Aby zmniejszyć rozmiar całego obrazka o połowę, z menu Obrazek wybierz polecenie Zmień rozmiar/rozdzielczość i w oknie dialogowym wpisz 50%. 7. Wybierz Plik > Zapisz jako i zapisz obrazek jako plik z rozszerzeniem cpt. ĆWICZENIE 02 Poznamy jedno z narzędzi służących do poprawiania błędów - Cofnij pędzel. a wykorzystamy je nie do poprawienia błędu, lecz do połączenia dwóch obrazków; jeden obrazek zastąpimy drugim, po czym cofniemy tę czynność pozostawiając jednak wybrany fragment drugiego obrazka. Poznamy też funkcję Wypełnij z menu Edycja i rodzaje wypełnień. 1. Otwórz plik astry.cpt. Wciśnij F4. Naszym celem będzie zastąpienie tego smutnego nieba innym, zaczerpniętym z innego obrazka. 2. Z menu Edycja > Wypełnij > Wypełnienie mapą bitową > Edytuj > Załaduj odszukaj plik niebo_dla_astrów, na karcie Przezroczystość wybierz typ Jednorodne, ustal Przezroczystość początkową na 30, OK. 3. Ustal stopień powiększenia (podglądu) na 100% i od tego momentu zmieniaj go już tylko skrótami klawiaturowymi F2, F3, F4; 4. Pamiętaj, aby od tego momentu nie zmieniać już narzędzia! Chcemy bowiem użyć narzędzia Cofnij pędzel aby cofnąć część ostatniej czynności. Usuniemy dolna część nowego obrazka pozostawiając z niego ładne niebo. Z wysuwanej palety Malowanie w przyborniku wybierz narzędzie Cofnij pędzel. Zacznij od dołu usuwać wypełnienie ustalając na pasku właściwości wielkość końcówki pędzla na 200 pikseli i przezroczystość 0. Gdy zbliżysz się do linii horyzontu, na pasku właściwości zmień końcówkę pędzla na mgiełkę, wielkość końcówki na 20 lub mniejszą, przezroczystość 0 oraz włącz Wygładzanie. Teraz zacznij już ostrożnie wymazywać resztę wypełnienia zakrywającego kwiaty. Żeby uniknąć kłopotów z różnicą wielkości łączonych zdjęć, należy najpierw dostosować rozmiary oraz rozdzielczość zdjęcia, mającego zostać tłem do tego zdjęcia, które zostanie wypełnieniem. (Porównaj: astry_z_ładnym_niebem.cpt) III. Najważniejsze funkcje programu 1. Maski ĆWICZENIE 03 Poznamy pokrótce istotę jednej z najważniejszych funkcji programu PhotoPaint istotę maski. Jest to wyizolowany obszar obrazka, który można poddać edycji, podczas gdy pozostała część jest zabezpieczona przed niepożądanymi zmianami. Można więc powiedzieć, że obrazek, na którym jest obecna maska podzielony jest na dwa rodzaje obszarów: - maskę, którą można poddawać edycji; - obszar chroniony, zamaskowany, chroniony przed edycją. Podstawy grafiki rastrowe j Laboratoria - cz. 1, mgr Ewa Matusiak 3

4 Do pracy z maskami służą: - narzędzia do ich tworzenia w Przyborniku; - Pasek właściwości; - funkcje w menu Maska. Właściwości masek maska znajduje się, "pływa" na wierzchu obrazka; przestanie istnieć, gdy narzędziem do tworzenia maski kliknie się poza nią lub z menu Maska wybierze się polecenie Usuń maskę. Można też kliknąć ikonkę Usuń maskę na Standardowym pasku narzędzi. jeden obrazek może mieć tylko jedną aktywną maskę; maska może zostać zapisana odrębnie poza obrazkiem i załadowana do innego obrazka; niektóre formaty plików zachowują maski (np. CPT lub TIFF); przeciąganie istniejącej maski za pomocą narzędzi do ich tworzenia może nastąpić, gdy kursor znajduje się w obrębie maski i przyjmuje postać strzałki. 1. W menu Plik wybierz polecenie Nowy. Utwórz nowy plik, w otwartym oknie dialogowym zmień ustawienia: tryb kolorów RGB, kolor tła biały, rozmiar niestandardowy, szerokość 100 mm, wysokość 50 mm, rozdzielczość 150 dpi. 2. Z przybornika narzędziem Maska prostokątna utwórz maskę. Jej granice zakreśla markiza, zwana "chodzącymi mrówkami" widoczna wtedy, gdy w menu Maska włączona jest opcja Pokaż markizę. Markiza jest niewidoczna, gdy ta opcja jest wyłączona oraz wtedy, gdy włączona jest druga opcja Nałóż maskę. Nałożenie maski powoduje przykrycie obszaru poza maską (czyli obszaru chronionego przed edycją) czerwoną, przezroczystą, ochronną warstwą. 3. Wypełnij maskę obrazkami za pomocą narzędzia Rozpylacz obrazków (w dolnej części przybornika w narzędziu Pędzel), 4. W menu Maska lub na pasku narzędzi kliknij polecenie Dopełnienie maski - maską stanie się wszystko to, co nią dotychczas nie było. 5. Z menu Edycja wybierz polecenie Wypełnij > Wypełnij teksturą > OK. (Porównaj: maska.cpt) 2. Obiekty ĆWICZENIE 04. Poznamy też istotę drugiej z najważniejszych funkcji programu PhotoPaint tworzenie i sterowanie obiektami. Obiekt to obraz składający się z mapy bitowej oraz otaczającego ją przezroczystego tła, znajdujący się na warstwie unoszącej się ponad tłem podstawowym, zwanym też obrazem podłoża. Obiekt składa się więc z pikseli nieprzezroczystych oraz przezroczystych - porównać go można z arkuszem przezroczystej folii, na której naniesiona jest mapa bitowa. Ponieważ obiekt nie jest częścią tła, będącego obrazem podłoża, może być poddawany różnym przekształceniom. Markiza obiektu (wywoływana w menu Obiekt poleceniem Pokaż markizę) jest właściwie markizą tylko mapy bitowej; wielkość obiektu równa jest bowiem wielkości podłoża. Dla ułatwienia w dalszej części obiektem nazywać będziemy jedynie mapę bitową. Do pracy z obiektami służą: - doker Obiekty, uruchamiany z menu Okna > Okna dokowane; Podstawy grafiki rastrowe j Laboratoria - cz. 1, mgr Ewa Matusiak 4

5 - Pasek właściwości; - funkcje w menu Obiekty. Bardzo dobrym przykładem obiektu jest tekst. 1. Otwórz plik kot.jpg. 2. Wybierz narzędzie Powiększenie i na pasku właściwości wybierz przedostatnią ikonę Dopasuj do wysokości okna. 3. Wybierz narzędzie Tekst z Przybornika (oznaczony literą A), na pasku właściwości wybierz czcionkę Arial Black, wielkość Kliknij na zdjęciu i wpisz słowo KOT. 5. Zmień narzędzie na Wskaźnik obiektów, na pasku właściwości wybierz Tryb pochylania i pochyl tekst, potem za pomocą Trybu skalowania powiększ go. Aby anulować przekształcenie, można nacisnąć klawisz ESC albo kliknąć dwukrotnie poza obiektem. Aby przekształcenie zostało zastosowane na stałe, należy nacisnąć przycisk Zastosuj transformację. Jeśli przeszkadza Ci markiza obiektu tzw. chodzące mrówki usuń ją w menu Obiekty odznaczając polecenie Pokaż markizę. Nie zamykaj pliku będzie nam potrzebny do dalszych ćwiczeń. (Porównaj: kot_i_napis.cpt) IV. Przybornik programu PhotoPAINT 1. Wskaźniki (1) 1a. Wskaźnik obiektów: zaznacza, przesuwa i zmienia rozmiar obiektów. Kliknięcie tym narzędziem na obiekcie wywołuje pojawienie się uchwytów, służących do przesuwania i zmiany jego rozmiarów. Dalsze klikanie rozwija kolejne uchwyty, służące do obracania, pochylania, zniekształcenia, dodawania perspektywy oraz skalowania. Działanie tego narzędzia poznaliśmy pracując z tekstem w ćwiczeniu 04, gdyż każdy tekst tworzony na obrazku staje się obiektem. Podstawy grafiki rastrowe j Laboratoria - cz. 1, mgr Ewa Matusiak 5

6 1b. Transformacja maski: narzędzie wywołujące takie same przekształcenia, jak opisane wyżej, lecz dotyczące markizy masek. To narzędzie oraz jedno z podstawowych narzędzi do tworzenia masek poznamy w ćwiczeniu 05. Narzędzia te będą często wykorzystywane w dalszych ćwiczeniach. 2. Narzędzia do tworzenia masek ĆWICZENIE 05. Poznamy jedno z narzędzi do tworzenia masek zwykłych Maskę eliptyczną oraz narzędzie Transformacja maski: 1. Otwórz plik szklana_kula.jpg. 2. Narzędziem do tworzenia maski eliptycznej utwórz okrągłą maskę tak, aby obejmowała kulę i nie martw się o dokładność. 3. Zmień narzędzie na Transformację maski i Trybem zmiany rozmiaru przeciągaj uchwyty maski tak, aby dokładnie opasywała kulę, po czym zaznacz Zastosuj. 4. W menu Edycja > Kopiuj przenieś kulę do schowka. 5. W menu Okno wybierz plik kot.jpg (a jeśli zamknąłeś plik w ćwiczeniu 4 otwórz go) i wklej kulę jako obiekt (Edycja > Wklej > Jako nowy obiekt lub na pasku narzędzi wybierz ikonę Wklej jako obiekt). 6. Zapisz jako kot_i_kulka.cpt. Zapisanie pliku z tym rozszerzeniem pozwoli zachować napis i kulkę jako obiekty. Gdyby trzeba było zapisać obrazek jako jpg, wcześniej należałoby scalić obiekty z tłem (menu Obiekt > Połącz > Połącz obiekty z tłem). (Porównaj: kot_i_kulka.cpt) 3. Kadrowanie obrazu ĆWICZENIE 06 Kadrowanie obrazu - narzędzie to powoduje obcinanie obrazka do wybranego obszaru. Rysujemy prostokąt ograniczający fragment obrazka i podwójnie klikamy wewnątrz tego prostokąta 1. Zwróć uwagę, że z prawej strony zdjęcia przedstawiającego Matterhorn pozostał po złym kadrowaniu w czasie skanowania biały pasek. Można go usunąć przy użyciu narzędzia Kadrowanie. Narysuj prostokąt tak, aby biały pasek znalazł się poza nim i podwójnie kliknij wewnątrz niego. 4. Pipeta ĆWICZENIE 07 Poznajmy Pipetę: służy ona do wybrania konkretnej barwy z obrazka. 1. Jeśli nie lubisz połączenia koloru czerwonego z różowym, w pliku kot_i_kulka.cpt zaznacz Wskaźnikiem obiektów kulkę i Pipetą zakreśl jak największy obszar na różowej kapsułce. 2. Zmień kolor papieru na czerwony i spośród narzędzi Malowanie wybierz narzędzie Pędzel zamiany kolorów, po czym zamaluj nim różowe kapsułki. Podstawy grafiki rastrowe j Laboratoria - cz. 1, mgr Ewa Matusiak 6

7 5. Narzędzie Tekst ĆWICZENIE 08 Narzędzie Tekst wprowadza tekst jako obiekt i zwykle jako nową warstwę. Tak długo, jak pozostaje on obiektem, można go edytować, formatować i transformować według opcji wybieranych na pasku właściwości, jak również poddawać go przekształceniom dostępnym dla obiektów. Jeśli na pasku właściwości zaznaczymy opcję Przekształć w maskę, powstający tekst staje się maską zaznaczania; możliwe są wówczas operacje charakterystyczne dla masek ale tekstu nie będzie już można edytować. Podobnie jak wtedy, gdy scalimy tekst z tłem. 1. Utwórz nowy plik tryb kolorów RGB (24 bity), kolor papieru biały, szer.70 mm, wys. 40 mm, 300 dpi. 2. Wybierz narzędzie Tekst, wpisz dwa dowolne słowa w dwóch wierszach. Na pasku właściwości Tekstu w polu liczbowym odstępów między znakami (pole liczbowe górne) zmień odstępy między literami; w polu dolnym - między wierszami. Nie zmieniając narzędzia zmień kolor liter wybierając go lewym przyciskiem myszy z palety kolorów. 3. Na koniec nie wychodząc kursorem z obszaru pola tekstowego - na pasku właściwości wciśnij ikonę Przekształć tekst w maskę i kliknij gdzieś poza polem tekstowym. 6. Narzędzia Poprawki ĆWICZENIE 09. W tym oraz następnym ćwiczeniu, spośród narzędzi Poprawek, zastosujemy Klonowanie, pozwalające powielić część obrazka nakładając ją w innej części tego samego lub innego obrazka. Pierwsze kliknięcie oznaczone migającym krzyżykiem określa miejsce, z którego zaczynamy klonować obrazek; drugie miejsce, w którym zaczynamy malować klonowanym fragmentem. Krzyżyk przenoszony jest równolegle ze wskaźnikiem pokazując w sposób ciągły, który fragment obrazu jest w tym momencie klonowany. Położenie tego punktu można zmienić klikając prawym przyciskiem myszy. 1. Otwórz plik Ukajali.cpt; zauważ, że na niebie są plamy wynikające ze złej obróbki zdjęcia. Można je poprawić przy użyciu pędzla Klonowanie. Pobierz zdrowe niebo i pomaluj nim plamy... (Porównaj: Ukajali po retuszu) ĆWICZENIE Obok pliku Ukajali po retuszu.cpt otwórz nowy plik o tych samych wymiarach, RGB, kolor papieru biały, 300 dpi. 2. Tak poustawiaj oba obrazki, aby znajdowały się obok siebie. 3. Dla pędzla Klonowania wybierz końcówkę w postaci leciutkiej mgiełki o maksymalnym rozmiarze. Ustaw początek klonowania na Ukajali, przesuń kursor nad środek nowego obrazka i 2-3 kliknięciami sklonuj jacht. (Porównaj: Ukajali_mgiełka.cpt) Podstawy grafiki rastrowe j Laboratoria - cz. 1, mgr Ewa Matusiak 7

8 7. Narzędzia Kształt Narzędzia Kształt (Prostokąt (a), Elipsa (b), Wielokąt (c), Linia (d), Ścieżka (e)): służą do rysowania figur geometrycznych: prostokątów, owali, wielokątów oraz linii prostych. Jeśli mają one być wstawiane jako obiekt w nowej warstwie należy włączyć opcję Nowy obiekt na pasku właściwości. Tutaj też możemy wybierać rodzaj wypełnienia, ustalić to, czy obiekty mają mieć wypełnienie (Wyłącz wypełnienie), szerokość i kolor Obramowania (konturu), zaokrąglenie narożników prostokąta - Promień, rodzaj połączenia boków wielokąta (Kształt złączeń), Tryb malowania czyli sposób mieszania się barw wypełnienia i podłoża, Przezroczystość wypełnień oraz funkcję Wygładzania. Aby narysować kwadrat lub okrąg należy rysować figury z wciśniętym klawiszem Ctrl, aby rysować je od środka z klawiszami Shift + Ctrl. ĆWICZENIE 11 Teraz, na przykładzie owali, poznamy bardzo pożyteczną opcję Wygładzania. 1. Utwórz nowy plik tryb kolorów RGB, kolor papieru dowolny, wysokość i szerokość 400 mm, rozdzielczość 300 dpi. 2. Wybierz narzędzie do rysowania owali, na pasku właściwości ustal Szerokość obramowania 30, zaznacz Nowy obiekt oraz Wygładzanie i narysuj wydłużony owal. 3. Niżej narysuj drugi taki sam ale tym razem z wyłączonym Wygładzaniem. 4. Teraz porównaj obiekty prawda, że Wygładzanie to przyjemna opcja, o której warto pamiętać? ĆWICZENIE 12. Poznamy sposób posługiwania się Ścieżką, choć wybór obrazka do tego ćwiczenia nie odzwierciedla sytuacji, w której zmuszeni bylibyśmy do użycia tego narzędzia. Tło bowiem, z którego chcemy wyciąć element obrazka, nie jest skomplikowane i równie dobrze moglibyśmy się tu posłużyć tak prostym narzędziem do tworzenia masek, jakim jest Różdżka. 1. Otwórz plik samolot.cpt. 2. Wybierz narzędzie Ścieżka w przyborniku, obrysuj samolot klikając w miejscach, gdzie chcesz utworzyć węzły. Nie musisz rysować zbyt dokładnie pamiętając o tym, że niektóre segmenty będziesz mógł zamieniać w krzywe. 3. Zmień na pasku właściwości narzędzie na Kształt i zaznacz ramkę wyboru dookoła narysowanej ścieżki tak, aby w obszarze wyboru znalazły się wszystkie węzły węzły i segmenty ścieżki staną się aktywne. 4. Wybierz teraz Przekształć w krzywą i przesuwaj punkty kontrolne w celu zmiany kształtu ścieżki dopasowując ją do zarysu samolotu. 5. Na koniec wybierz narzędzie (na pasku właściwości oczywiście) Tworzy maskę ze ścieżki i skopiuj ją do schowka. Podstawy grafiki rastrowe j Laboratoria - cz. 1, mgr Ewa Matusiak 8

9 6. Otwórz plik dymiący_matterhorn.jpg z Ćwiczenia 06 i wklej do niego maskę samolotu jako obiekt. Odpowiednio zmniejsz, możesz także Odbić > W poziomie (w menu Obiekt). Porównaj: dymiący_matterhorn_samolot.cpt. 8. Narzędzia Wypełnienia ĆWICZENIE 13. W tym ćwiczeniu poznamy Wypełnienie (a) całego obrazka 1. Utwórz nowy plik (tryb kolorów RGB (24 bity), kolor papieru biały, szer.118 mm, wys. 76 mm, 300 dpi). 2. Wybierz z przybornika narzędzie Wypełnienie, na pasku właściwości zaznacz Wypełnienie mapą bitową, oraz Edytuj wypełnienie. Załaduj plik lilia_zielone_tło.cpt wpisując wymiary (jeśli pola liczbowe nie będą aktywne, odznacz Rozmiar oryginalny) utworzonego przed chwilą pliku (118x76) i zaznaczając opcję Zachowaj proporcje. 3. Po zamknięciu okien dialogowych kliknij w oknie obrazka kwiat wypełni go na całej powierzchni. 4. A teraz edytuj wypełnienie jeszcze raz tym razem wpisz rozmiar 20x12,8. (Porównaj: papier_kwiaty.cpt) ĆWICZENIE 14. A teraz na przykładzie tworzenia kartki pocztowej (patrz Pocztowka.cpt) - wypełnimy fragmenty obrazka obiekt i maskę. 1. Otwórz plik Siklawa.jpg 2. Wybierz narzędzie Prostokąt i zanim go narysujesz, zaznacz na pasku właściwości ikony Nowy obiekt, ustal Obramowanie 10, Promień 10, z listy Wypełnienie kształtu wybierz Wypełnienie mapą bitową oraz Edytuj wypełnienie. Wybierz również żółty kolor obramowania. 3. W oknie dialogowym Wypełnienie mapą bitową wybierz opcję Załaduj i z tego samego foldera wybierz plik 5_Stawow.jpg. Zaznacz opcje Skaluj mapę bitową do wymiarów i Zachowaj proporcje. Kursorem w kształcie krzyżyka narysuj prostokąt w lewej dolnej ćwiartce obrazka (ponieważ obrazek 5_Stawów jest prostokątem o wymiarach szer. 150 mm, wys. 100 mm, w czasie rysowania prostokąta staraj się zachować podobne proporcje. 4. W podobny sposób, tym razem z prawej strony pocztówki oraz w pionie, wstaw kolejny prostokąt wypełniony zdjęciem Mnich.jpg. 5. Wpisz tekst Pozdrowienia z Tatr. Żółty kolor, który pozostał po uprzednim wybraniu go jako kolor obramowania, byłby dla tego napisu całkiem odpowiedni. Ale... za moment będziemy chcieli poćwiczyć wypełnianie masek. Gdybyśmy po uprzednim zaznaczeniu tekstu kursorem - na pasku właściwości Tekstu zamienili nasz tekst w maskę, przestałby on być obiektem, a co za tym idzie straciłby swoją odrębną warstwę. Stałby się maską na warstwie leżącej niżej. Chcąc zamienić ponownie tekst w obiekt, żeby np. dodać mu później cień, musimy teraz dodać w oknie dokowanym Obiekty jedną warstwę i przesunąć ją pod warstwę z tekstem. Możemy też wykorzystać menu Obiekt > Utwórz > Nowy obiekt. 6. Tymczasem jednak nie zamieniajmy tekstu w maskę... Podstawy grafiki rastrowe j Laboratoria - cz. 1, mgr Ewa Matusiak 9

10 7. Aby wypełnić napis (np. wypełnieniem tonalnym) narzędziem Wypełnienie, należy kursorem w kształcie wiaderka w każdą z liter maski wlewać kolor. Dobrze, że ten tekst jest taki krótki... Jeszcze nie zamykaj tego pliku... ĆWICZENIE 15. Poznamy narzędzie służące do tworzenia przezroczystego wypełnienia gradientowego całej powierzchni obrazka lub jego fragmentów będących maską - Interakcyjne wypełnienie (b). 1. Wracamy do tekstu z Ćwiczenia 14; zamieńmy go w maskę. 2. Mając wybrane narzędzie Interakcyjne wypełnienie wybierz jeden z typów gradientu i styl np. Farba>Kolor papieru. 3. Kliknij w miejscu, w którym ma się zacząć gradient wypełnienia i przeciągnij kursor w miejsce, w którym ma się skończyć. Między miejscami tymi zostanie rozciągnięty suwak zakończony kwadracikami obrazującymi kolory - początkowy i końcowy. Jak widać wszystkie litery-maski wypełniły się jednocześnie gradientem barw. 4. Usuń maskę tekstu i w dalszym ciągu nie zamykaj tego pliku Narzędzia Pędzel ĆWICZENIE 16. Poznaj pędzel Malowanie (a) Akwarela jedyny pędzel, który nie jest pędzlem nakładającym farbę, lecz rozmazującym barwy istniejące na obrazku. 1. Otwórz plik Ukajali.cpt. 2. Spośród pędzli Malowanie wybierz pędzel Akwarela, na pasku właściwości w bibliotece Selektora kształtu końcówki znajdź mgiełkę, Rozmiar końcówki maksymalny. 3. Rozmaż barwy wokół jachtu. (Porównaj: Ukajali we mgle.cpt) ĆWICZENIE 17. Pędzel Efekty (b): bogaty wybór narzędzi służących do lokalnej korekcji barwnej i tonalnej obrazka. Są to m.in. kontrast, rozjaśnianie, rozmazywanie czy mieszanie. 1. Otwórz plik smutny_ogród.cpt. 2. Narzędziem Efekty Rozjaśnianie/Przyciemnianie i szerokim pędzlem o rozmytych brzegach popraw zdjęcie dodając mu słońca... (Porównaj: wesoły_ogród.cpt) Pliki z obrazkami, w których można wykorzystać pędzel Efekty znajdziesz w folderze Retusz. ĆWICZENIE 18. Stworzymy całkiem nową planetę wykorzystując wypełnienia tonalne, teksturą z menu Edycja > Wypełnij, pędzle Malowanie, Rozpylacz obrazków (c), Różdżkę do tworzenia masek, przezroczystość obiektów. Uwaga: dla ułatwienia edycji obrazka, dla każdego nowego elementu twórz nową warstwę. Podstawy grafiki rastrowe j Laboratoria - cz. 1, mgr Ewa Matusiak 10

11 1. Stwórz nowy plik 50x50 mm, RGB, 300 dpi. 2. Wypełnij obrazek wypełnieniem tonalnym, radialnym, kolory od granatowego do czarnego. 3. W dokerze Obiekty utwórz nowy obiekt i wypełnij go z menu Edycja > Wypełnij teksturą Powierzchnia Księżyca z biblioteki tekstur Próbki. Zastosuj przezroczystość prostą od dołu do góry obrazka. Pędzlem Aerozol z grupy Malowanie nanieś na powierzchnie planety trochę czerwonej, grudkowatej lawy. 4. Dla kolejnej nowej warstwy zastosuj teksturę Mgławica chmur z przezroczystością prostą od lewej górnej strony do prawej dolnej. Aerozolem nanieś trochę białej mgławicy Połącz ze sobą warstwy z teksturami i z menu Efekty > Zniekształcanie zastosuj filtr Deformacja siatki z maksymalną liczbą prowadnic. Uzyskamy w ten sposób wrażenie górzystego terenu. 6. Różdżką zamaskuj zagłębienia terenu i pędzlem Aerografem dolej trochę lawy. Po usunięciu maski, zamaskuj wzniesienia i rozświetl je księżycowym blaskiem. Znowu usuń maskę. 7. Wybierz z listy Rozpylacza obrazków planety i - zmieniając rozmiar - namaluj kilka planet. Jeśli będziesz pamiętać o dodawaniu nowej warstwy dla każdej planety, możesz zmieniać ich wielkość i położenie już po rozpyleniu na obrazku. 8. Dodaj jeszcze trochę gwiezdnego pyłu, trochę błysków... a na koniec kosmonautę (z pliku kosmonauta.cpt np. poprzez schowek jako obiekt). (Porównaj: powierzchnia_planety.cpt) 10. Narzędzia Interakcyjne/Przezroczystości Interakcyjny cień (a) Program daje możliwość tworzenia cieni; możemy utworzyć cień - płaski przeciągamy wskaźnik myszy, zaczynając od środka obiektu; - cień z perspektywą - przeciągamy wskaźnik myszy, zaczynając od krawędzi obiektu. Pasek właściwości dla tego narzędzia otwiera dalsze możliwości edycji cienia: zmianę koloru cienia, przenoszenia, jego krycia oraz wtapiania jego krawędzi. Interakcyjna przezroczystość (b) Służy stopniowemu zwiększaniu przezroczystości obiektu w stosunku do kolorów tła. Kierunek oraz punkty początkowe i końcowe zanikania obiektu ustalamy poprzez przesuwanie punktów pojawiających się w momencie zaznaczania obiektu tym narzędziem. Typ przezroczystości oraz wartość, od której ma się gradient przezroczystości zaczynać, ustalamy na pasku właściwości. ĆWICZENIE 15 cd. Dodamy do napisu Interakcyjny cień (a) oraz do jednego z prostokątów Interakcyjną przezroczystość obiektów (b). ĆWICZENIE 19. Wykorzystamy Pędzel przezroczystości obiektów (d) (zwróć uwagę na to, że pędzel ten dotyczy tylko obiektów!) 1. Utwórz nowy plik (tryb kolorów RGB (24 bity), kolor papieru czerwony, szer.50 mm, wys. 50 mm, 300 dpi). 2. Z przybornika wybierz narzędzie Wypełnienie. Na pasku właściwości zaznacz Wypełnienie teksturą > Edytuj > z biblioteki tekstur wybierz Styl i dalej Niebo, 2 kolory, Podstawy grafiki rastrowe j Laboratoria - cz. 1, mgr Ewa Matusiak 11

12 po czym wybierz narzędzie Prostokąt (bez obramowania!) i narysuj nim kwadrat tak duży, aby przykrył cały obrazek. Na pasku właściwości włącz Utwórz obiekt. 3. A teraz Pędzlem przezroczystości obiektów stworzymy początek huraganu czyli namalujemy przezroczystość w kształcie wiru: z rolety tego narzędzia wybierz końcówkę w kształcie wiru, rozmiar 650, krycie 0, włącz Wygładzanie i kliknij na obrazku 2 razy nie zmieniając położenia kursora. (Porównaj: huragan.cpt) ĆWICZENIE 20. Teraz wykorzystamy Pędzel przezroczystości kolorów (c). 1. Otwórz plik samolot.cpt. 2. Z przybornika wybierz narzędzie Wypełnienie. Na pasku właściwości zaznacz Wypełnienie teksturą > Edytuj > z biblioteki tekstur wybierz Styl i dalej chaos, mieszanka. Wybierz narzędzie Prostokąt i narysuj nim kwadrat tak duży, jak cały obrazek. 3. A teraz Pędzlem przezroczystości kolorów kliknij kilka razy na obrazku zaznaczysz tym samym te kolory, które mają być przezroczyste. Samolot zacznie się wydobywać stopniowo z chaosu... czyli z tła, które jest pod prostokątem. (Porównaj: samolot_i_chaos.cpt) ĆWICZENIE 21. Wykorzystajmy znajomość Interakcyjnej przezroczystości obiektów (b) Utwórz nowy plik tryb kolorów RGB (24 bity), (kolor papieru obojętny), szer.50 mm, wys. 50 mm, 300 dpi. 2. Z przybornika wybierz narzędzie Wypełnienie. Na pasku właściwości zaznacz Wypełnienie teksturą > Edytuj > z biblioteki tekstur wybierz Styl i dalej Niebo, 2 kolory, Wypełnij obrazek wybraną teksturą (Przezroczystość równa 0). 3. Wybierz tym razem Wypełnienie tonalne > Edytuj > typ Radialne od koloru granatowego do białego. Wybierz z przybornika narzędzie Elipsa i Przekształcając w obiekt narysuj kilka kółek (bez konturu). 4. Zaznacz Wskaźnikiem obiektów pierwsze z kółek. Wybierz Interakcyjną przezroczystość, typ Radialne. Na obrazku przesuń punkt początkowy przezroczystości do środka kółka, punkt końcowy gdzieś w pobliże kółka tak, aby uzyskać wrażenie przezroczystej bańki. 5. To samo uczyń z pozostałymi kółkami pamiętając o ich uprzednim zaznaczaniu wskaźnikiem. 6. Ustal niebieski kolor farby i napisz bańki teraz również zastosuj Przezroczystość tym razem typ Prosty. Możesz też wypełnić litery wypełnieniem tym samym, którym wypełniałeś kółka. (Porównaj: bańki.cpt) Podstawy grafiki rastrowe j Laboratoria - cz. 1, mgr Ewa Matusiak 12

PODSTAWY GRAFIKI RASTROWEJ COREL PHOTO-PAINT

PODSTAWY GRAFIKI RASTROWEJ COREL PHOTO-PAINT Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej PODSTAWY GRAFIKI RASTROWEJ COREL PHOTO-PAINT Wykład 1 Ekran programu Corel PHOTO-PAINT Podstawowe narzędzia i procedury Maski i Obiekty Przybornik programu

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

Photoshop. Tworzenie tekstu

Photoshop. Tworzenie tekstu Photoshop Tworzenie tekstu Wykład 6 Autor: Elżbieta Fedko O czym będziemy mówić? Ustawienia tekstu na palecie Typografia. Ustawienia rodzaju tekstu Ustawienia tekstu dostępne na palecie Akapit Efekty specjalne

Bardziej szczegółowo

Narzędzia programu Paint

Narzędzia programu Paint Okno programu Paint Narzędzia programu Paint Na karcie Start znajduje się przybornik z narzędziami. Narzędzia te są bardzo przydatne w pracy z programem. Można nimi rysować i malować, kolorować i pisać,

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2)

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zjazd 1 GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zaznaczenia Aby zacząć profesjonalnie rysować w programie GIMP należy opanować tematykę zaznaczeń. Zaznaczenia (inaczej maski) służą do zaznaczania obszarów

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum Grażyna Koba Grafika komputerowa materiały dodatkowe do podręcznika Informatyka dla gimnazjum Rysunki i animacje w Edytorze postaci 1. Rysunek w Edytorze postaci Edytor postaci (rys. 1.) jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa. Zajęcia X

Grafika Komputerowa. Zajęcia X Grafika Komputerowa Zajęcia X Ćwiczenie 1. Miękkie krawędzie zdjęcia 1. Uruchom program Corel Photo-Paint. 2. Otwórz zdjęcie kerala.jpg 3. Utwórz maskę obejmującą niemal całe wnętrze zdjęcia pozostawiając

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia 8

Grafika komputerowa. Zajęcia 8 Grafika komputerowa Zajęcia 8 Nakładanie masek Maski słuŝą do zaawansowanej edycji obrazka. Za pomocą masek wydziela się obszary, które mają zostać zmodyfikowane, chroniąc jednocześnie pozostałe obszary

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Podstawy Photoshopa - warstwy, zaznaczanie, zmiana kolorystyki obrazka, szybkie operacje, szparowanie

Podstawy Photoshopa - warstwy, zaznaczanie, zmiana kolorystyki obrazka, szybkie operacje, szparowanie Podstawy Photoshopa - warstwy, zaznaczanie, zmiana kolorystyki obrazka, szybkie operacje, szparowanie Ctrl+Z cofnięcie jednej operacji Panel Historia (Okno -> Historia) pozwala anulować dużą liczbę zmian

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie WARSTWY Tworzenie nowego dokumentu Ćwiczenie 1. Utwórz nowy dokument. Z menu Plik okna Przybornika wybierz polecenie Nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym Utworzenie nowego obrazu wprowadź następujące

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e Rozpoczynamy prace w GIMP-e 1. Odpalamy program GIMP szukamy go albo na pulpicie albo w programach (ikonka programu widoczna w prawym górnym rogu). 2. Program uruchamia się na początku widzimy tzw. Pulpit

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prostych obrazów wektorowych w programie CorelDRAW 12

Tworzenie prostych obrazów wektorowych w programie CorelDRAW 12 Tworzenie prostych obrazów wektorowych w programie CorelDRAW 12 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite to zestaw aplikacji do tworzenia i edytowania grafiki wektorowej i rastrowej. Dwa najważniejsze składniki

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP wskazówki dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 20. Efekty specjalne w fotografii Kolorowy element na szarobiałym tle Otwieramy obraz w programie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Pędzel historii.

Ćwiczenie 1. Pędzel historii. Ćwiczenie 1. Pędzel historii. Narzędzie Pędzel historii służy do kopiowania wybranego stanu lub migawki obrazu do okna bieżącego obrazu. Program tworzy kopię lub próbkę obrazu, a następnie użytkownik maluje

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia 7

Grafika komputerowa. Zajęcia 7 Grafika komputerowa Zajęcia 7 Wygląd okna aplikacji programu Corel PhotoPaint Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Tworzenie nowego obrazka Wybór trybu kolorów Określenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12 Różdżka, szybkie zaznaczanie i zakres koloru

Ćwiczenie 12 Różdżka, szybkie zaznaczanie i zakres koloru Ćwiczenie 12 Różdżka, szybkie zaznaczanie i zakres koloru Różdżka 1. zaznacza wszystkie piksele o podobnym kolorze w zakresie Tolerancji ustalanej na pasku Opcji, 2. ma zastosowanie dla obszarów o dość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A

PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A 1. Za pomocą polecenia Otwórz otwieramy plik Organic logo.cdr. Na pasku Właściwości w polu Typ i rozmiar papieru wybieramy Wizytówka. 2. Następnie ustawiamy orientację papieru

Bardziej szczegółowo

Odbicie na szkłach okularów

Odbicie na szkłach okularów Odbicie na szkłach okularów Jedna z wad fotografii studyjnych polega na tym, że w okularach sfotografowanych modeli odbija się oświetlenie i wyposażenie studio. W takich sytuacjach bardzo często stosuje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu Automatyczna animacja ruchu Celem ćwiczenia jest poznanie procesu tworzenia automatycznej animacji ruchu, która jest podstawą większości projektów we Flashu. Ze względu na swoją wszechstronność omawiana

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA Narzędzia do zaznaczania Program Gimp pozwala zmieniać cały obrazek, wskazaną warstwę oraz wybrane jej fragmenty. Dzielenie obszaru warstwy na chroniony i edycyjny nazywamy zaznaczaniem.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zaznaczenie prostokątne. Zaznaczenie eliptyczne. Tekst. Okno warstw. Wypełnienie kubełkiem. Gradient. Kolor pierwszo i drugoplanowy

Zaznaczenie prostokątne. Zaznaczenie eliptyczne. Tekst. Okno warstw. Wypełnienie kubełkiem. Gradient. Kolor pierwszo i drugoplanowy Narzędzia, które wykorzystasz przy tworzeniu swojego obrazu Zaznaczenie prostokątne Zaznaczenie eliptyczne Tekst Wypełnienie kubełkiem Okno warstw Gradient Kolor pierwszo i drugoplanowy Okno obszar roboczy

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia. materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia. materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia W tym dwiczeniu wykonamy ciekawą i nietypową ramkę do zdjęcia.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po obszarze roboczym

Przewodnik po obszarze roboczym Przewodnik po obszarze roboczym Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. Projekty tworzone

Bardziej szczegółowo

Maskowanie obrazków. Omówione zagadnienia. Aby otworzyć obrazek

Maskowanie obrazków. Omówione zagadnienia. Aby otworzyć obrazek Maskowanie obrazków Witamy w programie Corel PHOTO-PAINT, wszechstronnym programie do edytowania obrazków w postaci map bitowych, który umożliwia retuszowanie istniejących już zdjęć oraz tworzenie oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Celem ćwiczenia jest wstępne przygotowanie do wykonania projektu opakowania transportowego poprzez zapoznanie się z programem Corel

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Gradient 2014-12- 27 Spis treści Gradient... 2 Opcje narzędzia... 2 Edytor gradientów... 8 Wypełnianie dokumentów i zaznaczeń gradientem... 12 Wykonał gladiatorx1

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową

Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową Inaczej wektoryzacja, lub trasowanie, czyli zastąpienie rysunku rastrowego rysunkiem wektorowym. Wykonanie: Piotr Dróżdż Podstawowe różnice między grafiką wektorową,

Bardziej szczegółowo

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej Wstęp Poniżej przedstawiam cykl początkowych lekcji informatyki poświęconym programowi Paint. Nie są to scenariusze lekcji, lecz coś w rodzaju kart

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18 Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry Tak, jak każdy program graficzny GIMP posiada wbudowane narzędzia umożliwiające osiągnięcie różnego rodzaju efektów. Dostępne są one w menu edytowanego rysunku [filtry].

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej Projekt współfinansowany ze środków budŝetu państwa i Europejskiego Fundusz Społecznego Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej GIMP - Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia IX

Grafika komputerowa. Zajęcia IX Grafika komputerowa Zajęcia IX Ćwiczenie 1 Usuwanie efektu czerwonych oczu Celem ćwiczenia jest usunięcie efektu czerwonych oczu u osób występujących na zdjęciu tak, aby plik wynikowy wyglądał jak wzor_1.jpg

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu 1. Rysunek rastrowy a wektorowy CorelDRAW Różnice między rysunkiem rastrowym (czasami nazywanym bitmapą) a wektorowym są olbrzymie. Szczególnie widoczne są podczas skalowania (czyli zmiany rozmiaru) rysunku

Bardziej szczegółowo

W niniejszym samouczku przedstawiono sposób tworzenia logo dla wymyślonej kawiarni. Tak będzie wyglądać ostateczny efekt pracy:

W niniejszym samouczku przedstawiono sposób tworzenia logo dla wymyślonej kawiarni. Tak będzie wyglądać ostateczny efekt pracy: Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

1. OPEN OFFICE RYSUNKI

1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1. 1 1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1.1 Wiadomości podstawowe Po uruchomieniu programu Draw okno aplikacji wygląda jak na poniższym rysunku. Składa się ono z głównego okna, w którym edytuje się rysunek oraz czterech

Bardziej szczegółowo

GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała

GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała Temat: GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała Zadanie 1. Ramka o rozmytych brzegach Wytnij fragment zdjęcia i wykonaj rozmycie obramowania: 1. Otwórz dowolny obrazek, np. kwiatek.jpg. 2. Wybierz zaznaczenie

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Metaliczny button z deseniem.

Metaliczny button z deseniem. Metaliczny button z deseniem. Tutorial w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz http://www.porady.wm

Bardziej szczegółowo

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4-82 4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4.6.1 Podstawowe informacje o grafice komputerowej Istnieją dwa rodzaje grafiki komputerowej: mapy bitowe (grafika rastrowa), grafiki wektorowe. Mapy bitowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 7 Rozdział 1. Podstawy pracy z programem 9

Spis treści. Wstęp 7 Rozdział 1. Podstawy pracy z programem 9 Spis treści Wstęp 7 Rozdział 1. Podstawy pracy z programem 9 Opis programu 9 Co nowego? 13 Instalacja programu 15 Uruchamianie 20 Okno programu 21 Podstawowe operacje na plikach 23 Otwieranie obrazu 23

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne. MS PowerPoint 2003

Prezentacje multimedialne. MS PowerPoint 2003 Prezentacje multimedialne MS PowerPoint 2003 Autokształt To prosty rysunek składający się z podstawowych figur geometrycznych, linii prostych itp. Autokształty Wstaw Rysunek Autokształty Pasek narzędzi

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności tworzenia tła poprzez wykorzystanie funkcji dostępnych w programie GIMP. 2. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie.

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie. Tworzenie grafiki Jest wiele oprogramowania służącego tworzeniu grafiki. Wiele z nich daje tylko podstawowe możliwości (np. Paint). Są też programy o rozbudowanych możliwościach przeznaczone do robienia

Bardziej szczegółowo

Opis Edytora postaci Logomocji

Opis Edytora postaci Logomocji Opis Edytora postaci Logomocji Przyciski na pasku narzędzi Przyciski Wygląd Opis W Edytorze postaci można otwierać pliki o rozszerzeniach: Otwórz plik postaci lgf (plik Edytora postaci), imp (plik projektu

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

Przedstawione przykłady możesz potraktować jako ćwiczenia doskonalące umiejętność wykorzystywania warstw.

Przedstawione przykłady możesz potraktować jako ćwiczenia doskonalące umiejętność wykorzystywania warstw. Praca na warstwach Czym są warstwy? Można sobie wyobrazić, że są to nakładane na siebie arkusze zawierające jakieś elementy graficzne. Arkusze te mogą się wzajemnie przenikać. Mamy nadzieję, że rysunek

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Kształty, kształty własne 2015-01- 01 Spis treści Wstęp... 2 Kształty... 2 Opcje narzędzia... 2 Rysujemy kształty... 5 Opcje dodawania, odejmowania obszaru

Bardziej szczegółowo

Podstawy grafiki rastrowej

Podstawy grafiki rastrowej Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej Ewa Matusiak Podstawy grafiki rastrowej Laboratoria część I ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź Al. Politechniki 11, 90-924 Łódź http://www.kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z efektów soczewek

Korzystanie z efektów soczewek Korzystanie z efektów soczewek Witamy w programie Corel PHOTO-PAINT, wszechstronnym programie do edytowania obrazków w postaci map bitowych, który umożliwia retuszowanie istniejących już zdjęć oraz tworzenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Animacja trójwymiarowa

Ćwiczenie 6 Animacja trójwymiarowa Animacja trójwymiarowa Wstęp Jedną z nowości Flasha CS4 i wyższych wersji jest tworzenie animacji 3D. Są do tego przeznaczone narzędzia Obrót 3D (W) i Translacja 3D (G). Narzędzia te działają na klipach

Bardziej szczegółowo

WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA

WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA 1 z 5 Link do instalacji Gimpa Gimp WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA Menu w Gimpie znajduje się w oknie głównym Gimpa i w oknie obrazu. Dostępne jest również po kliknięciu prawym klawiszem myszy na obraz.

Bardziej szczegółowo

Gimp - poznaj jego możliwości!

Gimp - poznaj jego możliwości! Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Gimp - poznaj jego możliwości! Gimp to program do tworzenia grafiki bitmapowiej - daje ogromne możliwości, a do tego jest darmowy! Spróbuj skorzystać z możliwości, jakie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki

Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki Program GIMP 2.8.10 można pobrać ze strony http://www.gimp.org/downloads/ Na systemy operacyjne od Windows XP po Windows 8.1 Zadanie 1. Selekcje i wypełnienia.

Bardziej szczegółowo

Photoshop Podstawy obsługi

Photoshop Podstawy obsługi Photoshop Podstawy obsługi Piotr Steć 1 Pasek narzędzi Rysunek 1 przedstawia pasek narzędzi, który standardowo znajduje się po lewej stronie programu. Normalnie widoczne są tylko dwa środkowe rzędy przycisków.

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 Animacja tekstu

Ćwiczenie 5 Animacja tekstu Animacja tekstu W tym ćwiczeniu stworzymy animowany napis, np. KURS FLASHA. Pobierz przykład (http://jsekulska.kis.p.lodz.pl/studia.htm). Krok 1 Tworzenie tekstu Otwórz nowy plik i ustal rozmiar stołu

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego str. 1

Spis treści. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego str. 1 Fotografi a Aut or kapr ogr amuz aj ęć: i nż.wer oni kasabi ni ewi cz Pr oj ektwspół f i nansowanyześr odkówuni ieur opej ski ejwr amacheur opej ski egofunduszuspoł ecznego Spis treści 1. GIMP... 2 1.1

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska-Owczarek. Podstawy grafiki rastrowej

Agnieszka Kowalska-Owczarek. Podstawy grafiki rastrowej Temat: Przekształcanie fotografii cyfrowej w grafikę użytkową. Przekształcenie zdjęcia monochromatycznego w chromatyczne. Zakomponowanie zaprojektowanego przez siebie wzoru w kształt sugerujący trójwymiar

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i Inkscape Inkscape jest opesourceowym programem do tworzenia grafiki wektorowej. Autorzy Inkscape a twierdzą, że jego możliwości porównywalne są z możliwościami oferowanymi przez programy takie, jak Illustrator,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Cz. 4. Rysunki w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścid w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystad galerię

Bardziej szczegółowo

Adam Dudek, Systemy Multimedialne 2015

Adam Dudek, Systemy Multimedialne 2015 Adam Dudek, Systemy Multimedialne 2015 Logo GIMPA sympatyczna maskotka o imieniu WILBER. 1 3 4 2 5 1. Narzędzia główne zestaw przycisków z symbolami używany do wybierania narzędzi 2. Opcje narzędzi zawartość

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Ustawienia drukowania

Pasek menu. Ustawienia drukowania Polecenie Ustawienia drukowania... z menu Plik pozwala określić urządzenie drukujące poprzez jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera się wówczas okno

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Grafika wektorowa Corel DRAW

Rozdział 8. Grafika wektorowa Corel DRAW Rozdział 8. Grafika wektorowa Corel DRAW Grafika wektorowa jest całkowicie odmiennym podejściem do prezentacji, tworzenia i przekształcania obrazów komputerowych. Ma ona silne powiązanie z geometrią i

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Rozmiar i wielkość dokumentu

Rozmiar i wielkość dokumentu Rozmiar i wielkość dokumentu I. Organizacja dokumentu 1. Otwórz dokument 01_Jesien.jpg 2. Zapisz go pod nazwą 01_Jesien_TwojeNazwiskoTwojeImie_SlowoDiO.xcf jako macierzysty dokument programu Gimp. Rysunek

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Maski warstw 2015-01- 08 Spis treści Maski warstw... 2 Dodawanie masek... 3 Usuwanie masek... 4 Maski w praktyce... 6 Wykonał gladiatorx1 Strona 1 Maski warstw

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

W tej instrukcji zostanie opisany sposób w jaki tworzy się, edytuje i usuwa obiekty na mapie. Następnie wybierz Rysuj

W tej instrukcji zostanie opisany sposób w jaki tworzy się, edytuje i usuwa obiekty na mapie. Następnie wybierz Rysuj Rysowanie, edycja, usuwanie Ogólnie W tej instrukcji zostanie opisany sposób w jaki tworzy się, edytuje i usuwa obiekty na mapie. Rysowanie punktu Obiekt na mapie składa się z punktów. Punkt również może

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia IV

Grafika komputerowa. Zajęcia IV Grafika komputerowa Zajęcia IV Zadanie I Plik zad1.cdr zawiera miejscowy plan zagospodarowania. Rysunek jest wykonany w skali szarości. Celem zadania jest zmiana rysunku na wersje kolorową. Tak by przypominała

Bardziej szczegółowo

Uwaga! CorelDRAW ćwiczenia kl. III Strona 1 z 6

Uwaga! CorelDRAW ćwiczenia kl. III Strona 1 z 6 Uwaga! Korzystaj z POMOCY programu CorelDRAW!!! Wpisz słowo kluczowe, które szukasz w odpowiednie miejsce (Zakładka POMOC- Tematy pomocy Indeks) Po wykonaniu każdego rysunku zgrupuj jego elementy (zaznacz

Bardziej szczegółowo

Gimp. Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop

Gimp. Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop Gimp Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop Narzędzia do zaznaczania Lasso Różdżka Kadrowanie Efekty Efekt rozbitego szkła 1) Otwórz dowolne zdjęcie 2. Tworzymy nową, przezroczystą

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Kliknij myszką w trójkąt, aby otrzymać dostęp do uchwytów obrotów:

Ćwiczenie nr 1. Kliknij myszką w trójkąt, aby otrzymać dostęp do uchwytów obrotów: Ćwiczenie nr 1 Wybierz narzędzie wielokąt, ustaw na pasku własności liczbę boków równą 3 i z pomocą klawisza Ctrl narysuj trójkąt równoboczny, po czym naciśnij spację, aby przełączyć się na wskaźnik: Kliknij

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Narzędzie rekompozycja 2015-01- 04 Spis treści Narzędzie rekompozycja... 2 Opcje narzędzia... 2 Przykłady zastosowania narzędzia... 3 Wykonał gladiatorx1 Strona

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne

Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne Laboratorium 3 GIMP: maski i praca na warstwach Wstęp Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy pobrać paczkę lab_3_materialy.zip z kursu na moodle.cs.pollub.pl i

Bardziej szczegółowo

Tworzenie infografik za pomocą narzędzia Canva

Tworzenie infografik za pomocą narzędzia Canva Tworzenie infografik za pomocą narzędzia Canva Spis treści Wstęp... 1 Układy... 3 Zmiana tekstu... 4 Obrazki... 5 Elementy... 6 Zdjęcia - Gratis... 6 Siatki... 8 Ramki... 10 Kształty... 12 Linie... 12

Bardziej szczegółowo

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth?

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth? Google Earth Co to jest Google Earth? Google Earth jest to program umożliwiający wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć lotniczych/satelitarnych, zdjęć zrobionych z poziomu powierzchni

Bardziej szczegółowo