Lista osób zaproszonych, biorących udział w obradach, stanowi załącznik nr 2 do oryginału niniejszego protokołu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista osób zaproszonych, biorących udział w obradach, stanowi załącznik nr 2 do oryginału niniejszego protokołu."

Transkrypt

1 Protokół nr IX/ 2011 IX Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, która odbyła się w dniu 15 marca 2011 r. o godz w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61 Rada Dzielnicy Ursynów podjęła niżej wymienione uchwały: nr 38 nr 39 nr 40 nr 41 nr 42 w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 68 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianach Uchwały Nr VI/100/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata oraz załącznika Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy do Uchwały nr VI/101/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 70 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 71 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na rok 2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przyjęła także Stanowisko Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji urzędów pocztowych na terenie Dzielnicy Ursynów. Obecnych było 22 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do oryginału niniejszego protokołu. Nieobecni: p. Lech Królikowski, p. Magdalena Sokołowska i p. Małgorzata Szymańska. Lista osób zaproszonych, biorących udział w obradach, stanowi załącznik nr 2 do oryginału niniejszego protokołu. Załącznik nr 3 do oryginału niniejszego protokołu stanowi zapis przebiegu obrad na nośniku elektronicznym płyta CD. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy p. Daniel Głowacz poinformował, iż Przewodniczący Rady p. Lech Królikowski, nieobecny w dniu dzisiejszym, na podstawie 19 ust. 2 Statutu Dzielnicy Ursynów, wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy p. Daniela Głowacza do otwarcia, prowadzenia i zamknięcia IX sesji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w dniu 15 marca 2011 r. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy p. Daniel Głowacz stwierdził quorum (15 radnych) i otworzył sesję.

2 2 Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy p. Daniel Głowacz poprosił obecnych na sali o powstanie i uczczenie minutą ciszy ofiary trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii. Zgromadzeni na sali obrad uczcili minutą ciszy ofiary trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii. Na sekretarza obrad powołany został radny p. Tomasz Mencina. ad 1 Zmiany w porządku obrad. Radna p. Teresa Jurczyńska Owczarek wnioskowała o umieszczenie w porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Druk nr 73. Innych propozycji zmian nie było. Za rozszerzeniem porządku obrad o punkt: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Druk nr 73 głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Punkt został wprowadzony do porządku obrad jako punkt nr 7. W związku z powyższym porządek obrad przedstawiałby się następująco: 1. Zmiany w porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołów z VII sesji Rady Dzielnicy Ursynów z dnia oraz VIII sesji Rady Dzielnicy Ursynów dnia Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 68 z dnia 22 lutego 2011 r. Druk nr Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach Uchwały Nr VI/100/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata oraz załącznika Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy do Uchwały nr VI/101/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 70 z dnia 22 lutego 2011 r. Druk nr Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 71 z dnia 22 lutego 2011 r. Druk nr Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na rok 2011 Druk nr 66 i 67.

3 3 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Druk nr Rozpatrzenie Stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji urzędów pocztowych na terenie Dzielnicy Ursynów Druk nr Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 10. Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Za przyjęciem rozszerzonego porządku obrad głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty. ad 2 Przyjęcie protokołów z VII sesji Rady Dzielnicy Ursynów z dnia oraz VIII sesji Rady Dzielnicy Ursynów dnia Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz poinformował, iż do protokołów nie wpłynęły żadne poprawki. Protokoły uważa się więc za przyjęte. ad 3 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 68 z dnia 22 lutego 2011 r. Druk nr 68. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poinformował, iż Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zaproponował zmiany budżetu na rok 2011 polegające na przesunięciu kwoty ogółem zł, w tym: zł ze sfery VI OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zł ze sfery VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA do sfery V EDUKACJA z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Koncertowej 4. Główna Księgowa Dzielnicy p. Maria Żak dodała, iż w wyniku dokonanych na kwotę ogółem zł przesunięć, budżet na 2011 rok po stronie dochodów i wydatków nie ulegnie zmianie. W uzasadnieniu do projektu uchwały należy wprowadzić autopoprawkę polegającą na zastąpieniu słowa Szkoły słowami: Liceum Ogólnokształcącego. Opinie klubów radnych: W imieniu klubu radnych PO głos zabrał radny p. Ryszard Zięciak. Powiedział, że klub będzie głosować za podjęciem uchwały. W imieniu klubu radnych Nasz Ursynów, radny p. Piotr Skubiszewski powiedział, że klub popiera inicjatywę utworzenia szkoły mistrzostwa sportowego. Opinie Komisji Rady: Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

4 4 Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 68 z dnia 22 lutego 2011 r. została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 38. ad 4 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach Uchwały Nr VI/100/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata oraz załącznika Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy do Uchwały nr VI/101/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 70 z dnia 22 lutego 2011 r. Druk nr 69. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poinformował, iż Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zaproponował zmiany w planach wydatków majątkowych. W roku 2011 proponuje się zmniejszenia o łączną kwotę zł, w tym, w zadaniach: rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych o kwotę zł, zabudowa podcieni w budynku SP Nr 319 o kwotę zł, zabudowa podcieni w budynku SP Nr 313 o kwotę zł. Proponuje się zwiększenia o łączną kwotę zł, w tym, w zadaniu budowa ul. Rosnowskiego o kwotę zł, budowa dróg w rejonie Kabat" 10KuD i12 KuD o kwotę zł, budowa Parku przy ul. Przy Bażantarni o kwotę zł, budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego o kwotę zł, budowa przyłączy kanalizacyjnych do SP nr 96 przy ul. Sarabandy o kwotę zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej: Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych proponuje się zwiększenie w roku 2012 o zł i w roku 2013 o zł. Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego - proponuje się zwiększenie w roku 2012 o kwotę zł. W wyniku proponowanych przesunięć kwota wydatków w roku 2011 pozostaje bez zmian. W wyniku zwiększeń kwot ujmowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, limity wydatków majątkowych na lata pozostają bez zmian. Zastępca Burmistrza p. Andrzej Bittel powiedział, iż Zarząd Dzielnicy na początku bieżącego roku stanął przed koniecznością zwiększenia kwoty środków finansowych na rozbudowę kompleksu oświatowego przy ul. Lokajskiego. Zaszła więc konieczność zmniejszenia środków finansowych w jedynym zadaniu inwestycyjnym, rozpoczynanym de facto w tym roku rekultywacja jeziora Zgorzała. Zadanie to jest na etapie przygotowawczym. W tym roku zostanie wykonana koncepcja rekultywacji jeziora i Zarząd wystąpi o warunki zabudowy. Przesunięcie środków na budowę kompleksu oświatowego przy ul. Lokajskiego pozwoli na zakończenie inwestycji w krótszym terminie. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz poprosił przedstawicieli klubów radnych o przedstawienie opinii.

5 5 W imieniu radnych klubu PO głos zabrał radny p. Ryszard Zięciak. Powiedział, że zarówno kwestia rozbudowy szkoły przy ul. Lokajskiego, jak i kwestia rekultywacji jeziora Zgorzała są niezwykle ważne. Klub radnych Platformy Obywatelskiej popiera inicjatywę rozbudowy szkoły, przeciwny jest jednak zmniejszaniu środków na rekultywację jeziora Zgorzała. Burmistrz Dzielnicy p. Piotr Guział publicznie przyrzekł mieszkańcom, że inwestycja ta zakończy się w 2012 roku. Obecnie przesuwa się termin zakończenia inwestycji na 2013 rok. Klub radnych PO jest przeciwny poddawaniu się i kapitulacji już na początku roku. Kapitulacją jest stwierdzenie na początku roku, że do końca roku nie zostaną wydane pieniądze. Jeśli dwa miesiące temu dano słowo, że inwestycja zakończy się w 2012 roku, to przesuwanie terminu jest oszustwem. Środki na rekultywację można przesunąć np. na jesieni, jeśli okaże się, że zrobić się tego nie da. Środki na szkołę można pozyskać z innych źródeł finansowania, np. z wydziału Promocji zmniejszyć ilość ulotek, można zmniejszyć koszty utrzymania urzędu, można też część środków zdjąć z kultury - z wynajmu pomieszczeń w Domu Sztuki. Na zakończenie radny p. Ryszard Zięciak stwierdził, iż klub radnych Platformy Obywatelskiej jest za rozbudową szkoły, ale przeciwny jest zdejmowaniu pieniędzy z rekultywacji jeziora Zgorzała. Oczekuje, że Zarząd wygospodaruje konieczne na rozbudowę szkoły środki z innych źródeł. Radny p. Paweł Lenarczyk, klub radnych Nasz Ursynów, powiedział, iż czerwcowa powódź była tragedią na Zielonym Ursynowie. Szkoda, że Zarząd poprzedniej kadencji nie zauważył tego problemu. Przez ostatnie 3 lata można było wiele w tej kwestii zrobić. Zgadza się z faktem, iż szkoła na ul. Lokajskiego jest potrzebna. Klub radnych Nasz Ursynów popiera rozbudowę szkoły. Można jednak było pomyśleć już w fazie projektowania szkoły, że budynek szkoły powinien być większy. Rekultywacja jeziora Zgorzała powinna być przeprowadzona szybciej. Jednak dotychczas wykonane prace to są drobiazgi i w chwili obecnej nie da się inwestycji przyspieszyć. Po ustaleniu linii brzegowej, przewidywanym na kwiecień maj tego roku, dzielnica zacznie zbierać zgody właścicieli. Należy także uzyskać aprobatę ekologów. Koparki na ten teren mogą wjechać dopiero na początku 2012 roku. Radny p. Tomasz Mencina zauważył, że mamy do czynienia z pierwszą kapitulację obecnego Zarządu i to kapitulacją podwójną. Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu dzisiejszym pani Skarbnik powiedziała, że dzielnica przekroczyła budżet 300 milionów złotych. Dziwne jest, iż Zarząd w ramach tego budżetu nie potrafi znaleźć kwoty zł na tak ważną inwestycję. Burmistrz Dzielnicy nie potrafi załatwić w mieście niczego dla Ursynowa, nie potrafi poprosić Prezydent m. st. Warszawy o dodatkowe pieniądze, tylko macha szabelką. Radny p. Leszek Lenarczyk powiedział, że rok 2010 był rokiem powodziowym. Przez pół roku poprzedni Zarząd prawie nic nie zrobił. Dodał, że jest w posiadaniu dokumentów, z których wynika, że w 2008 roku Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy opracował wstępne zarysy koncepcji wykonania rekultywacji jeziora Zgorzała. Materiał został przedstawiony Zarządowi Dzielnicy. Zarząd Dzielnicy nie wyraził na to zgody. Jeden z radnych złożył w 2009 r. interpelację w sprawie rekultywacji jeziora i otrzymał odpowiedź, że rekultywacja nie jest możliwa. Radny p. Ryszard Zięciak powiedział, że projekt szkoły został zrobiony pod kubaturę, na którą dzielnica miała pieniądze. Problem jeziora Zgorzała jest bardzo ważny. Na wcześniejszą realizację tej inwestycji nie było środków. Pieniądze zostały przesunięte z budowy domu kultury na Zielonym Ursynowie. Poprzedni Zarząd potrafił przekonać miasto o potrzebie wygospodarowania środków na jezioro Zgorzała. Należy próbować coś robić, a nie mówić, że czegoś się zrobić nie da.

6 6 Zastępca Burmistrza p. Andrzej Bittel powiedział, że na jezioro Zgorzała przewidziana jest bardzo duża kwota pieniędzy. O tym jaki będzie zakres tego zadania przesądzi koncepcja i warunki zabudowy i kosztorys inwestorski, który będzie podstawą ogłoszenia przetargu. Mówienie, że przesunięcie zakończenia inwestycji na 2013 rok jest oszukiwaniem mieszkańców nie jest zgodne z rzeczywistością. Poprosił radnych, by działali w oparciu o przesłanki merytoryczne. Dodał, że w ramach tegorocznego budżetu zaprojektowana jest dziura budżetowa na oświatę w wysokości 7 milionów złotych. Zarząd z pewnością będzie oszczędzać na bieżących wydatkach. Radny p. Leszek Lenarczyk odnosząc się do wypowiedzi radnego p. Ryszarda Zięciaka powiedział, że nie jest prawdą, iż Dzielnica nie miała pieniędzy. Z budżetu 2010 roku ponad 2 miliony złotych z Wydziału Ochrony Środowiska zostało oddane do miasta. Radna p. Sylwia Krajewska powiedziała, że Burmistrz p. Piotr Guział obiecał publicznie, że prace nad rekultywacją jeziora Zgorzała rozpoczną się w tym roku. Poprosiła, by pan Burmistrz skupił się nad dopilnowaniem wykonania inwestycji. Radna p. Goretta Szymańska powiedziała, że poprzedni Zarząd nie spieszył się z przesuwaniem środków finansowych z promocji. Nie przygotował też żadnych dokumentów dotyczących rekultywacji jeziora Zgorzała. Radny p. Krystian Malesa zauważył, iż w uzasadnieniu do uchwały jest błąd. Nie ma ulicy Bażantarni, jak napisano w projekcie. Jest ulica Przy Bażantarni. Poprosił o wprowadzenie poprawki. Radny p. Michał Matejka powiedział, że zdarzyła się powódź. Podjęto wtedy szybką decyzję o rekultywacji jeziora Zgorzała, a teraz się z tego wycofujemy. Nie jest ważne czy i ile pieniędzy kiedyś w przeszłości było przesuwane, ważne, by mieszkańcom nie zagroziły kolejne podtopienia. Przewodnicząca Rady J.P. Osiedle Jeziorki p. Ludgarda Olbrysz powiedziała, że obszar jednostki pomocniczej, której jest przedstawicielką zagrożony jest podtopieniami w związku z wysokim poziomem wód gruntowych. Ustawa o ochronie gruntów rolnych zakazywała zabudowy tego terenu. Po zmianie ustawy, gdy zabudowa została dopuszczona, niszczony jest system melioracyjny tego obszaru. Brak jest kanalizacji deszczowej. Jezioro Zgorzała nie zapewni odbioru wszystkich wód i niezbędna tu jest inwestycja w kanalizację deszczową. Zastrzeżenia Pani L. Olbrysz budzi podział środków finansowych pomiędzy inwestycję oświatową ( szkoła ul. Lokajskiego ) a rekultywacja Jeziora Zgorzała. Stwierdziła ponadto, że Zarząd Dzielnicy boi się tej inwestycji. Rozumie, że mogą być trudności z realizacja inwestycji, ale trzeba je pokonywać. W ocenie p. L. Olbrysz poprzedni Zarząd zrobił dużo. Zapytała co zrobił ten Zarząd? Przewodnicząca Rady J. P. Osiedle Jeziorki p. Ludgarda Olbrysz odczytała opinię J. P. Osiedla Jeziorki. Poprosiła o umieszczenie całości tekstu w protokole z obrad. «W imieniu Rady J. P. Osiedle Jeziorki opiniuję negatywnie Uchwałę nr 70 Zarządu Dzielnicy m. st. Warszawy z dnia 22 lutego 2011 r. dotyczącej zmian w planach wydatków majątkowych w zadaniu pod tytułem Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych o kwotę zł oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. zwiększenie w roku 2012 o 760 tys. zł i w roku 2013 o 700 tys. zł. W imieniu Rady J. P. Osiedle Jeziorki zgłaszam wniosek do Wysokiej Rady Dzielnicy Ursynów o głosowanie przeciwko uchwale w sprawie w/w zmian, druk 69 i druk nr 70. Uzasadniam następująco: w/w inwestycja powinna być w roku 2011 priorytetowym zadaniem do realizacji przez Zarząd Dzielnicy Ursynów. Bowiem istota problemu w wyniku

7 7 podtopień domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, przedsiębiorstw, pól uprawnych polega na niszczeniu dorobku życiowego obywateli. Dlatego przesuwanie wydatków z w/w inwestycji na następne lata świadczy wyłącznie o braku zrozumienia powagi sytuacji, o braku troski o los obywatela i równocześnie o rozwój ekonomiczny Zielonego Ursynowa ze strony Zarządu Dzielnicy Ursynów.» Przewodniczący Zarządu J. P. Osiedle Dąbrówka p. Tadeusz Żochowski powiedział, że nie ma sensu wypominanie sobie, kto zawinił, że nie przeprowadzono rekultywacji jeziora Zgorzała. Na początku roku Zarząd przesunął pieniądze na rekultywacje, ze względu na to, że inwestycja nie mogła być wykonana w pełnym zakresie w roku Termin zakończenia inwestycji w roku 2012 przyjęty został na wniosek mieszkańców. Uchwałę podjęła cała Rada. Przesunięcie zakończenia inwestycji na 2013 rok jest równoznaczne z przyznaniem racji poprzedniemu Zarządowi, który taki termin przewidywał. Pan Tadeusz Żochowski zwrócił uwagę na fakt, że w ciągu 2 lat większość przesunięć finansowych odbywała się kosztem inwestycji na Zielonym Ursynowie. Burmistrz Dzielnicy p. Piotr Guział powiedział, iż Zarząd nie zmniejsza kwoty na rekultywację jeziora Zgorzała. Obecny Zarząd nie zastał żadnych dokumentów dotyczących rekultywacji jeziora Zgorzała. Zostały tylko zakupione mapy i policzono drzewa na tym terenie. Inwestycja wymaga sporządzenia koncepcji. W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na wybór wykonawcy opracowania koncepcji. Do końca kwietnia zostanie ustalona linia brzegowa. Koncepcja powinna być gotowa do końca lipca b.r. Dopiero wtedy będzie można sporządzić projekt i ubiegać się o pozwolenie wodno prawne. Nie ma możliwości uzyskania pozwolenia wodno prawnego przed końcem bieżącego roku nie będzie więc możliwości wydania planowanego półtora miliona złotych na tę inwestycję. Jeśli będzie można w tym roku rozpocząć rekultywację jeziora Zgorzała, to z pewnością się ona rozpocznie. Jednak wszystko wskazuje na to, że tak nie będzie. Inwestycja dotycząca samego zbiornika powinna zakończyć się w 2012 roku, ale mogą wystąpić nieprzewidziane okoliczności, na przykład przerwanie prac w miesiącach lęgowych. Nie należy bać się przesuwania terminów. Inwestycja ma być wykonana dobrze i zgodnie z prawem. Środki przewidziane na 2013 rok przeznaczone są głównie na poprawę jakości dopływów i rowów melioracyjnych do zbiornika retencyjnego, jakim będzie jezioro Zgorzała. Pieniędzy przeznaczonych na rekultywację w tym roku nie wydamy, ponieważ inwestycja jest zupełnie nieprzygotowana. Termin zakończenia inwestycji w roku 2012 padł na styczniowej sesji z sali. Wtedy zgodzono się spróbować zakończyć inwestycję w roku 2012, a jeśli się to nie uda, wrócić do terminu w 2013 roku. Na temat środków na rozbudowę szkoły przy ul. Lokajskiego prowadzone były rozmowy z miastem. Miasto nie przeznaczy na ten cel żadnych środków, bo ich po prostu nie ma. Szkoła zostanie oddana do użytku na wiosnę 2012 roku, o ile Rada m. st. Warszawy, na sesji w dniu jutrzejszym, przesunie proponowane przez Zarząd środki. Radny p. Tomasz Sieradz powiedział, że na dzień dzisiejszy najważniejsze są inwestycje dotyczące rozbudowy szkoły i rekultywacji jeziora Zgorzała. Jeśli chodzi o szkołę, to wielkość środków przeznaczonych na jej budowę była, z różnych względów zmniejszana i zwiększana. Szkoła realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Cieszyć powinien fakt, że rozpoczęta inwestycja zostanie zakończona. Dyskusja dotycząca jeziora Zgorzała przede wszystkim dotyczy problemu przesuwania środków między latami. Budzi to pewien niepokój, czy pieniądze, które dzisiaj są, będą dostępne w przyszłości. Dzisiaj wiemy, że została podpisana umowa na stworzenie koncepcji i znamy przewidywany termin jej zakończenia. Z koncepcji wynika realny zakres prac do wykonania, a więc przewidywane koszty będą znane w lipcu lub sierpniu. Radny p. Tomasz Sieradz zapytał, jak można więc dzisiaj, lekką ręką, przesuwać środki na 2013 rok. Dopóki nie poznamy koncepcji i zbiorczego zestawienia kosztów i kosztorysów inwestorskich, ucieczka z pieniędzmi na rok 2013 jest przedwczesna.

8 8 Zastępca Burmistrza p. Andrzej Bittel ad vocem powiedział, iż zgadza się z przedmówcą, iż o kosztach realnych inwestycji przesądzą kosztorysy inwestorskie. Oczywiste jest jednak to, że zadaniem Zarządu jest bilansowanie budżetu w latach i w limitach wskazanych przez Panią Prezydent m. st. Warszawy. Wspólnym zadaniem Rady i Zarządu będzie, jeśli pojawią się możliwości wykonania wszystkich prac w roku 2012, przesunięcie potrzebnych środków. Wspólnie trzeba będzie tych środków poszukać. Ursynów miał bardzo wysoki budżet inwestycyjny w latach poprzednich, ale to się niestety skończyło. Opinie komisji Rady: Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Komisja Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu, Komisja Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii oraz Komisja Samorządów Lokalnych, Rolnictwa i Zielonego Ursynowa zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz poinformował, iż na wniosek klubu radnych Platformy Obywatelskiej ogłasza 5 minut przerwy. Przerwa w obradach trwała od godz do godz Za podjęciem uchwały wraz z poprawka w uzasadnieniu głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach Uchwały Nr VI/100/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata oraz załącznika Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy do Uchwały nr VI/101/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 70 z dnia 22 lutego 2011 r. została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 39. ad 5 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 71 z dnia 22 lutego 2011 r. Druk nr 70. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poinformował, iż Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zaproponował zmiany budżetu na rok 2011 polegające na ujęciu w budżecie środków na realizację projektu Dobra marka OPS Ursynów budzi do życia w kwocie ogółem zł, z czego: zł jako wkład własny (10,5% wartości projektu) i zł jako środki z budżetu Unii Europejskiej. Projekt systemowy Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jest to czwarta edycja projektu. Projekt obejmie wsparciem 40 osób, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów, zagrożonych lub wykluczonych społecznie, bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych. Celem ogólnym projektu jest podnoszenie i zwiększenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych przez osoby zagrożone lub wykluczone społecznie. W ramach projektu planowane są następujące działania: usługi doradcy zawodowego,

9 9 zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego mające na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego, zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych umożliwiających podjęcie zatrudnienia, uczestnictwo w grupie samopomocowej, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne psychologa rodzinnego i instruktora terapii uzależnień. Każdy z uczestników zostanie objęty minimum trzema instrumentami aktywnej integracji. Projekt realizowany w roku 2010, w którym udział wzięło 50 osób, osiągnął zamierzone cele zarówno w zakresie zakładanych rezultatów twardych jak i miękkich. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę zł. Główna Księgowa Dzielnicy p. Maria Żak powiedziała, że jest to czwarta edycja projektu. Na sali obecny jest dyrektor OPS p. Marek Pawlęga, który może udzielić szczegółowych informacji. Ursynów, w skali miasta, przoduje w zdobywaniu funduszy unijnych. Należy podziękować OPS-owi, że potrafi pozyskać unijne środki. Radny p. Leszek Lenarczyk poprosił, aby dyrektor OPS p. Marek Pawlęga przybliżył radnym projekt uchwały. Dyrektor OPS-u p. Marek Pawlęga powiedział, że większość informacji znajduje się w odczytanym uzasadnieniu do uchwały. Z swej strony może dodać, iż będą prowadzone działania z rodzinami osób biorących udział w projekcie. Oczekuje się, że 12% osób w ciągu roku podejmie stałą pracę. Liczba odbiorców projektu nie jest duża, lecz chodzi o to, by podejmowane działania były dla mieszkańców skuteczne. Opinie komisji Rady: Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Dyskusji nie było. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 71 z dnia 22 lutego 2011 r. została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 40. ad 6 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na rok 2011 Druk nr 66 i 67. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz odczytał treść uchwały.

10 10 Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Burmistrza p. Janina Rogg. Powiedziała, iż zgodnie z art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na rok 2011 został opracowany na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2011 oraz Społecznej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata Zadania określone w Programie mają służyć ograniczeniu występowania negatywnych zjawisk, będących skutkiem nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie. Cele szczegółowe określone w programie to: modyfikacja postaw społecznych mieszkańców wobec niepożądanych tego typu zjawisk. Środki na realizację zadań lokalnych programów, pochodzące z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, są ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy. Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Zastępca Burmistrza p. Janina Rogg poinformowała, iż do uzasadnienia do uchwały wkradł się błąd. W pierwszym akapicie jest tekst zgodnie z art. 41, a powinno być Zgodnie z art Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Małgorzata Maksymowicz poinformowała, iż w treści uchwały również występuje błąd. W piątym wierszu zamiast słów na rok 2010 powinny być słowa na rok Obydwa błędy zostały, w trybie autopoprawki, poprawione w tekście uchwały. Opinie komisji Rady; Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Dyskusji nie było. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na rok 2011 została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 41. ad 7 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Druk nr 73. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz odczytał tekst uchwały. Projekt uchwały przedstawiła radna p. Teresa Jurczyńska Owczarek. Poinformowała, iż zgodnie 21 uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy - dla poddania kontroli społecznej spraw o udzielenie pomocy mieszkaniowej Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy powinna spośród swoich członków powołać Komisję Mieszkaniową. Komisja taka została przez Radę Dzielnicy Ursynów powołana w dniu 27 stycznia 2011 r. uchwałą nr 33. Komisja Mieszkaniowa działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Dzielnicy. Uchwalenie Regulaminu działania

11 11 Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowi wypełnienie delegacji uchwałodawczej zawartej w 21 ust. 1 pkt 2 powyższej uchwały Rady m.st. Warszawy. Radna p. Teresa Jurczyńska Owczarek dodała, iż regulamin został opracowany przez członków Komisji Mieszkaniowej i zaopiniowany przez Wydział Prawny Dzielnicy. Dyskusji nie było. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 42. ad 8 Rozpatrzenie Stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji urzędów pocztowych na terenie Dzielnicy Ursynów Druk nr 71. Projekt Stanowiska przedstawiła radna p. Goretta Szymańska. Powiedziała, iż Poczta Polska zakłada likwidację około 3 tys. placówek pocztowych i zastąpienie ich przez agencje tworzone m.in. w hipermarketach i na stacjach benzynowych. Wkrótce ruszą programy pilotażowe likwidacji niektórych urzędów. Na Ursynowie do końca czerwca 2011 r. mają zostać zlikwidowane urzędy pocztowe przy ul. Kłobuckiej 8, ul. Zaruby 9, ul. Ciszewskiego 15 i ul. Łączyny 8. Stanowisko wyraża protest Rady Dzielnicy Ursynów wobec wprowadzenia w życie tego planu. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz poinformował, iż wszyscy radni otrzymali odpowiednio wcześnie tekst stanowiska pocztą elektroniczną. Uwag do tekstu stanowiska nie było. Dyskusji nie było. Za podjęciem stanowiska głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba. Stanowisko Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji urzędów pocztowych na terenie Dzielnicy Ursynów zostało przyjęte. ad 9 Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Radny p. Ryszard Zięciak złożył dwie interpelacje: w sprawie przyznania stypendiów na I połowę 2011 roku oraz na cały 2011 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy; w sprawie umowy z Kabaty Dance Studio Małgorzata Dmowska w programie Zima w mieście 2011 na Ursynowie. Radna p. Teresa Jurczyńska złożyła 4 interpelacje: w sprawie terenu przed Szkołą Nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w sprawie ustalenia właściciela działek w okolicy stacji metra Imielin,

12 12 w sprawie miejsc parkingowych na terenie objętym ulicami Pileckiego, Ciszewskiego, Al. KEN i Płaskowickiej, w sprawie skweru zieleni położonego między kościołem Św. Tomasza, ulicą Warchałowskiego, sklepem Marcpol a ul. Dereniową. Interpelację składa na prośbę mieszkańców. Radna p. Teresa Jurczyńska Owczarek powiedziała, iż mieszkańcy okolicznych terenów chcieliby, aby skwerowi nadać imię Ireny Kwiatkowskiej. Obszar wokół wymienionego w ostatniej interpelacji skweru jest intensywnie zabudowany. Mieszkańcy budynków przy ul. Warchałowskiego sporządzili ilościowy i jakościowy spis drzew i krzewów skweru. Mieszkanka Ursynowa p. Androulla Gacuta przedstawiła prezentację multimedialną pokazującą obecny stan terenu między kościołem Św. Tomasza, ulicą Warchałowskiego, sklepem Marcpol a ul. Dereniową. Pani p. Androulla Gacuta dodała, że zamiarem SM Imielin jest rozpoczęcie na tym terenie inwestycji. W wyniku tej inwestycji 80% skweru zostanie zniszczone. Mieszkańcy postanowili złożyć na ręce Burmistrza wniosek o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego ich enklawy i wprowadzenie do tego planu terenu zieleni. Radna p. Ewa Cygańska złożyła interpelację w sprawie inwestycji Plac zabaw pod Kopą Cwila. Radny p. Krystian Malesa powiedział, że popiera pomysł mieszkańców dotyczący skweru. Poprosił o zaprotokołowanie, iż ponownie prosi o niepalenie w toalecie w Urzędzie Dzielnicy. Radna p. Sylwia Krajewska powiedziała, że połowa odpowiedzi na jej interpelacje jest nie na temat. Jej zdaniem jest to lekceważenie mieszkańców dzielnicy, w imieniu których składała interpelacje. Poprosiła o zamieszczenie pełnej informacji dotyczącej Burmistrza Dzielnicy i Zarządu na stronie internetowej dzielnicy. Interpelację w tej sprawie składała na początku lutego informacja do tej pory nie została zamieszczona. Prosiła również o zamieszczenie na stronie internetowej urzędu zakładki dotyczącej parków na Ursynowie. Zakładka się pojawiła. Do odpowiedzi na interpelację w tej sprawie dołączono 51 stron wydrukowanych w kolorze, przedstawiających zawartość tej zakładki. Zdaniem p. Sylwii Krajewskiej jest to marnotrawstwo i niegospodarność. Radna p. Sylwia Krajewska zwróciła się z prośbą o wybudowanie chodnika przy skwerze przy stacji metra Kabaty. Skwer zagospodarowali mieszkańcy. Przy opadach robi się w tym miejscu rozlewisko. Radny p. Arkadiusz Dmowski złożył interpelację w sprawie zbudowania drogi 16 KUD. Radna p. Goretta Szymańska złożyła interpelację w sprawie wycieku danych wrażliwych z Urzędu Dzielnicy. Radny p. Daniel Głowacz złożył interpelację w sprawie ewentualnej nowej lokalizacji bazarku na dołku. Mieszkaniec Ursynowa p. Mieczysław Mikuta poprosił o zwrócenie się do komisji do spraw nazewnictwa ulic w sprawie ulicy Rolnej. Są dwie ulice o tej nazwie jedna na Mokotowie, druga na Ursynowie. Następnie powiedział, że na trasie z Ursynowa do Świątyni Opatrzności Bożej jest mostek, który lada moment runie. Poprosił o interwencję w tej sprawie. Zwrócił też uwagę, iż Jeziorko Czerniakowskie, nad którym wypoczywają również mieszkańcy Ursynowa, należy oczyścić. Jest co roku zamykane z powodu wysokiej zawartości bakterii w wodzie. Kolejna sprawa poruszona przez p. Mieczysława Mikuta dotyczyła czynnego uczestnictwa mieszkańców seniorów w kulturze. Zdaniem p. Mikuty należałoby choć w niewielkiej części dofinansować domy kultury prowadzące działalność dla seniorów.

13 13 Radny p. Piotr Skubiszewski złożył do protokołu z obrad interpelację w sprawie podjęcia działań, mających na celu rozwiązanie kwestii dot. sprzątania psich odchodów przez właścicieli. ad 10 Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Burmistrz Dzielnicy p. Piotr Guział powiedział, że najważniejsza informacja dotyczy wyroku, który się uprawomocnił, nakazującemu zapłatę prywatnemu przedsiębiorcy kwoty blisko pięciu milionów złotych, które mieszkaniec wygrał od m. st. Warszawy. Sprawa toczyła się ponad dekadę. W wyniku tej sprawy p. Burmistrz zmuszony był w ubiegłym tygodniu zapłacić zł, z bieżących środków przeznaczonych na remonty drogowe, do depozytu sądowego. Stało się to zgodnie z zarządzeniem Pani Prezydent, mówiącym o tym, że należy niezwłocznie przelać pieniądze w momencie powzięcia wiedzy o prawomocnym wyroku sądowym. Problem polega na tym, że ten wyrok uprawomocnił się w dniu 19 marca 2010 roku. Pieniądze nie zostały wtedy przelane. Kosztowało to dodatkowo 365 tysięcy złotych z tytułu karnych odsetek. Zarząd w tej chwili rozważa podjęcie działań prawnych w tej sprawie. Sprawa dotyczy przedsiębiorców, którzy zbudowali przy ul. Farbiarskiej na Zielonym Ursynowie halę. Następnie podjęto decyzję o ograniczeniu dojazdu samochodów ciężarowych do tej hali, co w praktyce uniemożliwiło funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Sprawa toczyła się od czasów istnienia gminy Ursynów poprzez lata i lata i zakończyła się wyrokiem sądu z dnia 26 lutego 2010 r. Sprawa ma bardzo wiele epizodów, które są dla pana Burmistrza niezrozumiałe. Sprawa jest na tyle poważna, że należy ją zbadać. Burmistrz p. Piotr Guział powiedział, że wystąpi do Biura Kontroli w mieście o przeprowadzenie kontroli w tej sprawie. Jak mu wiadomo Komisja Rewizyjna dyskutowała o tej sprawie i mogłaby się nią zająć. Należy rozważyć, czy nie skierować tej sprawy do prokuratury. Postanowił przekazać wstępną informację w tej sprawie radnym. Informacja ta będzie uzupełniana. Posiadane akta sprawy zostaną udostępnione Komisji Rewizyjnej. Sprawa jest zaskakująca i z tego powodu, iż przez rok od upełnomocnienia się wyroku nic nie zrobiono. Ratusz nie jest w posiadaniu nawet wyroku w tej sprawie. Na zakończenie p. Burmistrz Piotr Guział dodał, że pieniądze zostały przelane na konto depozytowe ze względu na fakt, iż spółka jest w likwidacji. Interesujące jest pytanie, dlaczego zasądzona kwota nie została uwzględniona w budżecie dzielnicy. Trudno odpowiedzieć czy i kto jest winny w tej sprawie. Radny p. Wojciech Zabłocki poinformował, iż w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym zatwierdzono plany kontroli komisji. W tym planie znajduje się punkt dotyczący omawianej przez p. Burmistrza Piotra Guziała sprawy. Radny p. Arkadiusz Zwoliński zwrócił się z pytaniem do przedstawiciela poprzedniego Zarządu Dzielnicy p. Ryszarda Zięciaka, jakie były przyczyny, że zasądzona kwota nie została zapłacona niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku. Radny p. Ryszard Zięciak odpowiedział, iż nie pamięta tej sprawy. Radna p. Goretta Szymańska zapytała, czy radny p. Tomasz Sieradz, który był Burmistrzem Dzielnicy, miał w tamtym czasie jakąkolwiek wiedzę na temat tak dużego zobowiązania finansowego Dzielnicy. Radny p. Tomasz Sieradz odpowiedział, iż funkcję burmistrza pełnił około ośmiu miesięcy od grudnia 2002 do października 2003 r. Szczegółów sprawy nie pamięta. Zdaniem p. Tomasza Sieradza mówienie dzisiaj o tej sprawie, bez zbadania całości, jest praktycznie niemożliwe. Początek sprawy sięga okresu kiedy Warszawa była związkiem komunalnym 11 gmin warszawskich, a na Ursynowie funkcjonował samodzielny ustrój w postaci gminy. Gmina Ursynów miała pełne kompetencje w zakresie zarządzania drogami gminnymi. W

14 14 tamtym okresie za drogi powiatowe w m. st. Warszawa odpowiadał starosta powiatu warszawskiego i Zarząd powiatu. Za drogi krajowe odpowiadała Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad, a później, w związku ze zmianami ustawowymi, Prezydent m. st. Warszawy. Sprawę należy zacząć badać od samego początku. Do kwietnia 2003 roku, kiedy to, z mocy ustawy, pracownicy byłych gmin warszawskich stracili swój statut i nie wiedzieli czy będą, czy nie będą pracownikami m. st. Warszawy, w dzielnicach Warszawy nie funkcjonowały samodzielne pełnomocnictwa Zarządów. Wszystko, co działo się w dzielnicach m. st. Warszawa, oparte było na pełnomocnictwach wydawanych przez Prezydenta m. st. Warszawy. Nie było wówczas mowy ani o statucie miasta, ani o statutach dzielnic. Radny p. Tomasz Sieradz dodał, iż nie przypomina sobie, aby w roku 2002 czy 2003, w tej sprawie występowało jakiekolwiek zobowiązanie w stosunku do prywatnego przedsiębiorcy. w chwili obecnej rozpoczynanie dyskusji bez uprzedniego zapoznania się ze wszystkimi faktami jest praktycznie niemożliwe. Radna p. Goretta Szymańska zauważyła, że na sali obrad znajduje się trzech byłych burmistrzów Ursynowa. Jest dla niej niepojęte, że nie mają oni wiedzy o tym, co się działo w Urzędzie. Radny p. Leszek Lenarczyk stwierdził, iż okres działania p. Tomasza Sieradza jako Burmistrza ocenia pozytywnie. Stwierdził, że sprawę należy koniecznie zbadać. Radny p. Piotr Skubiszewski zaproponował, by zakończyć dyskusję. Dodał. iż klub radnych Nasz Ursynów będzie wnioskować o przedstawienie szczegółowej informacji na kolejnej sesji Rady Dzielnicy. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz oznajmił, iż zamyka sesję Rady Dzielnicy Ursynów. Na tym IX sesję Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy o godz zakończono. Protokołowała: E. Larissa Meyer Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Daniel Głowacz

15 15

Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy podjęła niżej wymienione uchwały:

Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy podjęła niżej wymienione uchwały: Protokół nr LVI/ 2010 z LVI Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, która odbyła się w dniu 16 lutego 2010 r., o godz. 17 00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61 Rada Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.08, a zakończyła o godz.15.45. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności -

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r.

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 1/ 40 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Obecni : 1. Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3.

Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3. Protokół XXVI/2004 z Sesji Rady Powiatu w Chrzanowie, która odbyła się w bud. Starostwa Powiatu w Chrzanowie, przy ul. Partyzantów 2, sala narad nr 219 w dniu 28 października 2004 r. o godz. 900 1615 Ad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r.

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół Nr XIX/12 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 27 lutego 2012 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 41/2010 posiedzenia XLI zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 18 czerwca 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII/04 Z OBRAD XXXIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 listopada 2004 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXIII/04 Z OBRAD XXXIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 listopada 2004 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXIII/04 Z OBRAD XXXIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 listopada 2004 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 i trwała do godz. 16:30. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10 05, a zakończyła o godz.17 25. Obrady Sesji są nagrywane. Stan Radnych - 25 Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXIII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/03 z XIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w dniu 17 lipca 2003 r. w Mosińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Dworcowej 4.

Protokół nr XIII/03 z XIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w dniu 17 lipca 2003 r. w Mosińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Dworcowej 4. Protokół nr XIII/03 z XIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w dniu 17 lipca 2003 r. w Mosińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Dworcowej 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2.

Bardziej szczegółowo