Lista osób zaproszonych, biorących udział w obradach, stanowi załącznik nr 2 do oryginału niniejszego protokołu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista osób zaproszonych, biorących udział w obradach, stanowi załącznik nr 2 do oryginału niniejszego protokołu."

Transkrypt

1 Protokół nr IX/ 2011 IX Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, która odbyła się w dniu 15 marca 2011 r. o godz w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61 Rada Dzielnicy Ursynów podjęła niżej wymienione uchwały: nr 38 nr 39 nr 40 nr 41 nr 42 w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 68 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianach Uchwały Nr VI/100/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata oraz załącznika Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy do Uchwały nr VI/101/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 70 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 71 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na rok 2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przyjęła także Stanowisko Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji urzędów pocztowych na terenie Dzielnicy Ursynów. Obecnych było 22 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do oryginału niniejszego protokołu. Nieobecni: p. Lech Królikowski, p. Magdalena Sokołowska i p. Małgorzata Szymańska. Lista osób zaproszonych, biorących udział w obradach, stanowi załącznik nr 2 do oryginału niniejszego protokołu. Załącznik nr 3 do oryginału niniejszego protokołu stanowi zapis przebiegu obrad na nośniku elektronicznym płyta CD. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy p. Daniel Głowacz poinformował, iż Przewodniczący Rady p. Lech Królikowski, nieobecny w dniu dzisiejszym, na podstawie 19 ust. 2 Statutu Dzielnicy Ursynów, wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy p. Daniela Głowacza do otwarcia, prowadzenia i zamknięcia IX sesji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w dniu 15 marca 2011 r. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy p. Daniel Głowacz stwierdził quorum (15 radnych) i otworzył sesję.

2 2 Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy p. Daniel Głowacz poprosił obecnych na sali o powstanie i uczczenie minutą ciszy ofiary trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii. Zgromadzeni na sali obrad uczcili minutą ciszy ofiary trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii. Na sekretarza obrad powołany został radny p. Tomasz Mencina. ad 1 Zmiany w porządku obrad. Radna p. Teresa Jurczyńska Owczarek wnioskowała o umieszczenie w porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Druk nr 73. Innych propozycji zmian nie było. Za rozszerzeniem porządku obrad o punkt: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Druk nr 73 głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Punkt został wprowadzony do porządku obrad jako punkt nr 7. W związku z powyższym porządek obrad przedstawiałby się następująco: 1. Zmiany w porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołów z VII sesji Rady Dzielnicy Ursynów z dnia oraz VIII sesji Rady Dzielnicy Ursynów dnia Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 68 z dnia 22 lutego 2011 r. Druk nr Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach Uchwały Nr VI/100/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata oraz załącznika Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy do Uchwały nr VI/101/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 70 z dnia 22 lutego 2011 r. Druk nr Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 71 z dnia 22 lutego 2011 r. Druk nr Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na rok 2011 Druk nr 66 i 67.

3 3 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Druk nr Rozpatrzenie Stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji urzędów pocztowych na terenie Dzielnicy Ursynów Druk nr Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 10. Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Za przyjęciem rozszerzonego porządku obrad głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty. ad 2 Przyjęcie protokołów z VII sesji Rady Dzielnicy Ursynów z dnia oraz VIII sesji Rady Dzielnicy Ursynów dnia Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz poinformował, iż do protokołów nie wpłynęły żadne poprawki. Protokoły uważa się więc za przyjęte. ad 3 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 68 z dnia 22 lutego 2011 r. Druk nr 68. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poinformował, iż Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zaproponował zmiany budżetu na rok 2011 polegające na przesunięciu kwoty ogółem zł, w tym: zł ze sfery VI OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zł ze sfery VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA do sfery V EDUKACJA z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Koncertowej 4. Główna Księgowa Dzielnicy p. Maria Żak dodała, iż w wyniku dokonanych na kwotę ogółem zł przesunięć, budżet na 2011 rok po stronie dochodów i wydatków nie ulegnie zmianie. W uzasadnieniu do projektu uchwały należy wprowadzić autopoprawkę polegającą na zastąpieniu słowa Szkoły słowami: Liceum Ogólnokształcącego. Opinie klubów radnych: W imieniu klubu radnych PO głos zabrał radny p. Ryszard Zięciak. Powiedział, że klub będzie głosować za podjęciem uchwały. W imieniu klubu radnych Nasz Ursynów, radny p. Piotr Skubiszewski powiedział, że klub popiera inicjatywę utworzenia szkoły mistrzostwa sportowego. Opinie Komisji Rady: Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

4 4 Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 68 z dnia 22 lutego 2011 r. została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 38. ad 4 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach Uchwały Nr VI/100/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata oraz załącznika Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy do Uchwały nr VI/101/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 70 z dnia 22 lutego 2011 r. Druk nr 69. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poinformował, iż Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zaproponował zmiany w planach wydatków majątkowych. W roku 2011 proponuje się zmniejszenia o łączną kwotę zł, w tym, w zadaniach: rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych o kwotę zł, zabudowa podcieni w budynku SP Nr 319 o kwotę zł, zabudowa podcieni w budynku SP Nr 313 o kwotę zł. Proponuje się zwiększenia o łączną kwotę zł, w tym, w zadaniu budowa ul. Rosnowskiego o kwotę zł, budowa dróg w rejonie Kabat" 10KuD i12 KuD o kwotę zł, budowa Parku przy ul. Przy Bażantarni o kwotę zł, budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego o kwotę zł, budowa przyłączy kanalizacyjnych do SP nr 96 przy ul. Sarabandy o kwotę zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej: Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych proponuje się zwiększenie w roku 2012 o zł i w roku 2013 o zł. Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego - proponuje się zwiększenie w roku 2012 o kwotę zł. W wyniku proponowanych przesunięć kwota wydatków w roku 2011 pozostaje bez zmian. W wyniku zwiększeń kwot ujmowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, limity wydatków majątkowych na lata pozostają bez zmian. Zastępca Burmistrza p. Andrzej Bittel powiedział, iż Zarząd Dzielnicy na początku bieżącego roku stanął przed koniecznością zwiększenia kwoty środków finansowych na rozbudowę kompleksu oświatowego przy ul. Lokajskiego. Zaszła więc konieczność zmniejszenia środków finansowych w jedynym zadaniu inwestycyjnym, rozpoczynanym de facto w tym roku rekultywacja jeziora Zgorzała. Zadanie to jest na etapie przygotowawczym. W tym roku zostanie wykonana koncepcja rekultywacji jeziora i Zarząd wystąpi o warunki zabudowy. Przesunięcie środków na budowę kompleksu oświatowego przy ul. Lokajskiego pozwoli na zakończenie inwestycji w krótszym terminie. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz poprosił przedstawicieli klubów radnych o przedstawienie opinii.

5 5 W imieniu radnych klubu PO głos zabrał radny p. Ryszard Zięciak. Powiedział, że zarówno kwestia rozbudowy szkoły przy ul. Lokajskiego, jak i kwestia rekultywacji jeziora Zgorzała są niezwykle ważne. Klub radnych Platformy Obywatelskiej popiera inicjatywę rozbudowy szkoły, przeciwny jest jednak zmniejszaniu środków na rekultywację jeziora Zgorzała. Burmistrz Dzielnicy p. Piotr Guział publicznie przyrzekł mieszkańcom, że inwestycja ta zakończy się w 2012 roku. Obecnie przesuwa się termin zakończenia inwestycji na 2013 rok. Klub radnych PO jest przeciwny poddawaniu się i kapitulacji już na początku roku. Kapitulacją jest stwierdzenie na początku roku, że do końca roku nie zostaną wydane pieniądze. Jeśli dwa miesiące temu dano słowo, że inwestycja zakończy się w 2012 roku, to przesuwanie terminu jest oszustwem. Środki na rekultywację można przesunąć np. na jesieni, jeśli okaże się, że zrobić się tego nie da. Środki na szkołę można pozyskać z innych źródeł finansowania, np. z wydziału Promocji zmniejszyć ilość ulotek, można zmniejszyć koszty utrzymania urzędu, można też część środków zdjąć z kultury - z wynajmu pomieszczeń w Domu Sztuki. Na zakończenie radny p. Ryszard Zięciak stwierdził, iż klub radnych Platformy Obywatelskiej jest za rozbudową szkoły, ale przeciwny jest zdejmowaniu pieniędzy z rekultywacji jeziora Zgorzała. Oczekuje, że Zarząd wygospodaruje konieczne na rozbudowę szkoły środki z innych źródeł. Radny p. Paweł Lenarczyk, klub radnych Nasz Ursynów, powiedział, iż czerwcowa powódź była tragedią na Zielonym Ursynowie. Szkoda, że Zarząd poprzedniej kadencji nie zauważył tego problemu. Przez ostatnie 3 lata można było wiele w tej kwestii zrobić. Zgadza się z faktem, iż szkoła na ul. Lokajskiego jest potrzebna. Klub radnych Nasz Ursynów popiera rozbudowę szkoły. Można jednak było pomyśleć już w fazie projektowania szkoły, że budynek szkoły powinien być większy. Rekultywacja jeziora Zgorzała powinna być przeprowadzona szybciej. Jednak dotychczas wykonane prace to są drobiazgi i w chwili obecnej nie da się inwestycji przyspieszyć. Po ustaleniu linii brzegowej, przewidywanym na kwiecień maj tego roku, dzielnica zacznie zbierać zgody właścicieli. Należy także uzyskać aprobatę ekologów. Koparki na ten teren mogą wjechać dopiero na początku 2012 roku. Radny p. Tomasz Mencina zauważył, że mamy do czynienia z pierwszą kapitulację obecnego Zarządu i to kapitulacją podwójną. Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu dzisiejszym pani Skarbnik powiedziała, że dzielnica przekroczyła budżet 300 milionów złotych. Dziwne jest, iż Zarząd w ramach tego budżetu nie potrafi znaleźć kwoty zł na tak ważną inwestycję. Burmistrz Dzielnicy nie potrafi załatwić w mieście niczego dla Ursynowa, nie potrafi poprosić Prezydent m. st. Warszawy o dodatkowe pieniądze, tylko macha szabelką. Radny p. Leszek Lenarczyk powiedział, że rok 2010 był rokiem powodziowym. Przez pół roku poprzedni Zarząd prawie nic nie zrobił. Dodał, że jest w posiadaniu dokumentów, z których wynika, że w 2008 roku Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy opracował wstępne zarysy koncepcji wykonania rekultywacji jeziora Zgorzała. Materiał został przedstawiony Zarządowi Dzielnicy. Zarząd Dzielnicy nie wyraził na to zgody. Jeden z radnych złożył w 2009 r. interpelację w sprawie rekultywacji jeziora i otrzymał odpowiedź, że rekultywacja nie jest możliwa. Radny p. Ryszard Zięciak powiedział, że projekt szkoły został zrobiony pod kubaturę, na którą dzielnica miała pieniądze. Problem jeziora Zgorzała jest bardzo ważny. Na wcześniejszą realizację tej inwestycji nie było środków. Pieniądze zostały przesunięte z budowy domu kultury na Zielonym Ursynowie. Poprzedni Zarząd potrafił przekonać miasto o potrzebie wygospodarowania środków na jezioro Zgorzała. Należy próbować coś robić, a nie mówić, że czegoś się zrobić nie da.

6 6 Zastępca Burmistrza p. Andrzej Bittel powiedział, że na jezioro Zgorzała przewidziana jest bardzo duża kwota pieniędzy. O tym jaki będzie zakres tego zadania przesądzi koncepcja i warunki zabudowy i kosztorys inwestorski, który będzie podstawą ogłoszenia przetargu. Mówienie, że przesunięcie zakończenia inwestycji na 2013 rok jest oszukiwaniem mieszkańców nie jest zgodne z rzeczywistością. Poprosił radnych, by działali w oparciu o przesłanki merytoryczne. Dodał, że w ramach tegorocznego budżetu zaprojektowana jest dziura budżetowa na oświatę w wysokości 7 milionów złotych. Zarząd z pewnością będzie oszczędzać na bieżących wydatkach. Radny p. Leszek Lenarczyk odnosząc się do wypowiedzi radnego p. Ryszarda Zięciaka powiedział, że nie jest prawdą, iż Dzielnica nie miała pieniędzy. Z budżetu 2010 roku ponad 2 miliony złotych z Wydziału Ochrony Środowiska zostało oddane do miasta. Radna p. Sylwia Krajewska powiedziała, że Burmistrz p. Piotr Guział obiecał publicznie, że prace nad rekultywacją jeziora Zgorzała rozpoczną się w tym roku. Poprosiła, by pan Burmistrz skupił się nad dopilnowaniem wykonania inwestycji. Radna p. Goretta Szymańska powiedziała, że poprzedni Zarząd nie spieszył się z przesuwaniem środków finansowych z promocji. Nie przygotował też żadnych dokumentów dotyczących rekultywacji jeziora Zgorzała. Radny p. Krystian Malesa zauważył, iż w uzasadnieniu do uchwały jest błąd. Nie ma ulicy Bażantarni, jak napisano w projekcie. Jest ulica Przy Bażantarni. Poprosił o wprowadzenie poprawki. Radny p. Michał Matejka powiedział, że zdarzyła się powódź. Podjęto wtedy szybką decyzję o rekultywacji jeziora Zgorzała, a teraz się z tego wycofujemy. Nie jest ważne czy i ile pieniędzy kiedyś w przeszłości było przesuwane, ważne, by mieszkańcom nie zagroziły kolejne podtopienia. Przewodnicząca Rady J.P. Osiedle Jeziorki p. Ludgarda Olbrysz powiedziała, że obszar jednostki pomocniczej, której jest przedstawicielką zagrożony jest podtopieniami w związku z wysokim poziomem wód gruntowych. Ustawa o ochronie gruntów rolnych zakazywała zabudowy tego terenu. Po zmianie ustawy, gdy zabudowa została dopuszczona, niszczony jest system melioracyjny tego obszaru. Brak jest kanalizacji deszczowej. Jezioro Zgorzała nie zapewni odbioru wszystkich wód i niezbędna tu jest inwestycja w kanalizację deszczową. Zastrzeżenia Pani L. Olbrysz budzi podział środków finansowych pomiędzy inwestycję oświatową ( szkoła ul. Lokajskiego ) a rekultywacja Jeziora Zgorzała. Stwierdziła ponadto, że Zarząd Dzielnicy boi się tej inwestycji. Rozumie, że mogą być trudności z realizacja inwestycji, ale trzeba je pokonywać. W ocenie p. L. Olbrysz poprzedni Zarząd zrobił dużo. Zapytała co zrobił ten Zarząd? Przewodnicząca Rady J. P. Osiedle Jeziorki p. Ludgarda Olbrysz odczytała opinię J. P. Osiedla Jeziorki. Poprosiła o umieszczenie całości tekstu w protokole z obrad. «W imieniu Rady J. P. Osiedle Jeziorki opiniuję negatywnie Uchwałę nr 70 Zarządu Dzielnicy m. st. Warszawy z dnia 22 lutego 2011 r. dotyczącej zmian w planach wydatków majątkowych w zadaniu pod tytułem Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych o kwotę zł oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. zwiększenie w roku 2012 o 760 tys. zł i w roku 2013 o 700 tys. zł. W imieniu Rady J. P. Osiedle Jeziorki zgłaszam wniosek do Wysokiej Rady Dzielnicy Ursynów o głosowanie przeciwko uchwale w sprawie w/w zmian, druk 69 i druk nr 70. Uzasadniam następująco: w/w inwestycja powinna być w roku 2011 priorytetowym zadaniem do realizacji przez Zarząd Dzielnicy Ursynów. Bowiem istota problemu w wyniku

7 7 podtopień domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, przedsiębiorstw, pól uprawnych polega na niszczeniu dorobku życiowego obywateli. Dlatego przesuwanie wydatków z w/w inwestycji na następne lata świadczy wyłącznie o braku zrozumienia powagi sytuacji, o braku troski o los obywatela i równocześnie o rozwój ekonomiczny Zielonego Ursynowa ze strony Zarządu Dzielnicy Ursynów.» Przewodniczący Zarządu J. P. Osiedle Dąbrówka p. Tadeusz Żochowski powiedział, że nie ma sensu wypominanie sobie, kto zawinił, że nie przeprowadzono rekultywacji jeziora Zgorzała. Na początku roku Zarząd przesunął pieniądze na rekultywacje, ze względu na to, że inwestycja nie mogła być wykonana w pełnym zakresie w roku Termin zakończenia inwestycji w roku 2012 przyjęty został na wniosek mieszkańców. Uchwałę podjęła cała Rada. Przesunięcie zakończenia inwestycji na 2013 rok jest równoznaczne z przyznaniem racji poprzedniemu Zarządowi, który taki termin przewidywał. Pan Tadeusz Żochowski zwrócił uwagę na fakt, że w ciągu 2 lat większość przesunięć finansowych odbywała się kosztem inwestycji na Zielonym Ursynowie. Burmistrz Dzielnicy p. Piotr Guział powiedział, iż Zarząd nie zmniejsza kwoty na rekultywację jeziora Zgorzała. Obecny Zarząd nie zastał żadnych dokumentów dotyczących rekultywacji jeziora Zgorzała. Zostały tylko zakupione mapy i policzono drzewa na tym terenie. Inwestycja wymaga sporządzenia koncepcji. W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na wybór wykonawcy opracowania koncepcji. Do końca kwietnia zostanie ustalona linia brzegowa. Koncepcja powinna być gotowa do końca lipca b.r. Dopiero wtedy będzie można sporządzić projekt i ubiegać się o pozwolenie wodno prawne. Nie ma możliwości uzyskania pozwolenia wodno prawnego przed końcem bieżącego roku nie będzie więc możliwości wydania planowanego półtora miliona złotych na tę inwestycję. Jeśli będzie można w tym roku rozpocząć rekultywację jeziora Zgorzała, to z pewnością się ona rozpocznie. Jednak wszystko wskazuje na to, że tak nie będzie. Inwestycja dotycząca samego zbiornika powinna zakończyć się w 2012 roku, ale mogą wystąpić nieprzewidziane okoliczności, na przykład przerwanie prac w miesiącach lęgowych. Nie należy bać się przesuwania terminów. Inwestycja ma być wykonana dobrze i zgodnie z prawem. Środki przewidziane na 2013 rok przeznaczone są głównie na poprawę jakości dopływów i rowów melioracyjnych do zbiornika retencyjnego, jakim będzie jezioro Zgorzała. Pieniędzy przeznaczonych na rekultywację w tym roku nie wydamy, ponieważ inwestycja jest zupełnie nieprzygotowana. Termin zakończenia inwestycji w roku 2012 padł na styczniowej sesji z sali. Wtedy zgodzono się spróbować zakończyć inwestycję w roku 2012, a jeśli się to nie uda, wrócić do terminu w 2013 roku. Na temat środków na rozbudowę szkoły przy ul. Lokajskiego prowadzone były rozmowy z miastem. Miasto nie przeznaczy na ten cel żadnych środków, bo ich po prostu nie ma. Szkoła zostanie oddana do użytku na wiosnę 2012 roku, o ile Rada m. st. Warszawy, na sesji w dniu jutrzejszym, przesunie proponowane przez Zarząd środki. Radny p. Tomasz Sieradz powiedział, że na dzień dzisiejszy najważniejsze są inwestycje dotyczące rozbudowy szkoły i rekultywacji jeziora Zgorzała. Jeśli chodzi o szkołę, to wielkość środków przeznaczonych na jej budowę była, z różnych względów zmniejszana i zwiększana. Szkoła realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Cieszyć powinien fakt, że rozpoczęta inwestycja zostanie zakończona. Dyskusja dotycząca jeziora Zgorzała przede wszystkim dotyczy problemu przesuwania środków między latami. Budzi to pewien niepokój, czy pieniądze, które dzisiaj są, będą dostępne w przyszłości. Dzisiaj wiemy, że została podpisana umowa na stworzenie koncepcji i znamy przewidywany termin jej zakończenia. Z koncepcji wynika realny zakres prac do wykonania, a więc przewidywane koszty będą znane w lipcu lub sierpniu. Radny p. Tomasz Sieradz zapytał, jak można więc dzisiaj, lekką ręką, przesuwać środki na 2013 rok. Dopóki nie poznamy koncepcji i zbiorczego zestawienia kosztów i kosztorysów inwestorskich, ucieczka z pieniędzmi na rok 2013 jest przedwczesna.

8 8 Zastępca Burmistrza p. Andrzej Bittel ad vocem powiedział, iż zgadza się z przedmówcą, iż o kosztach realnych inwestycji przesądzą kosztorysy inwestorskie. Oczywiste jest jednak to, że zadaniem Zarządu jest bilansowanie budżetu w latach i w limitach wskazanych przez Panią Prezydent m. st. Warszawy. Wspólnym zadaniem Rady i Zarządu będzie, jeśli pojawią się możliwości wykonania wszystkich prac w roku 2012, przesunięcie potrzebnych środków. Wspólnie trzeba będzie tych środków poszukać. Ursynów miał bardzo wysoki budżet inwestycyjny w latach poprzednich, ale to się niestety skończyło. Opinie komisji Rady: Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Komisja Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu, Komisja Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii oraz Komisja Samorządów Lokalnych, Rolnictwa i Zielonego Ursynowa zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz poinformował, iż na wniosek klubu radnych Platformy Obywatelskiej ogłasza 5 minut przerwy. Przerwa w obradach trwała od godz do godz Za podjęciem uchwały wraz z poprawka w uzasadnieniu głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach Uchwały Nr VI/100/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata oraz załącznika Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy do Uchwały nr VI/101/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 70 z dnia 22 lutego 2011 r. została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 39. ad 5 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 71 z dnia 22 lutego 2011 r. Druk nr 70. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poinformował, iż Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zaproponował zmiany budżetu na rok 2011 polegające na ujęciu w budżecie środków na realizację projektu Dobra marka OPS Ursynów budzi do życia w kwocie ogółem zł, z czego: zł jako wkład własny (10,5% wartości projektu) i zł jako środki z budżetu Unii Europejskiej. Projekt systemowy Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jest to czwarta edycja projektu. Projekt obejmie wsparciem 40 osób, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów, zagrożonych lub wykluczonych społecznie, bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych. Celem ogólnym projektu jest podnoszenie i zwiększenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych przez osoby zagrożone lub wykluczone społecznie. W ramach projektu planowane są następujące działania: usługi doradcy zawodowego,

9 9 zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego mające na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego, zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych umożliwiających podjęcie zatrudnienia, uczestnictwo w grupie samopomocowej, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne psychologa rodzinnego i instruktora terapii uzależnień. Każdy z uczestników zostanie objęty minimum trzema instrumentami aktywnej integracji. Projekt realizowany w roku 2010, w którym udział wzięło 50 osób, osiągnął zamierzone cele zarówno w zakresie zakładanych rezultatów twardych jak i miękkich. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę zł. Główna Księgowa Dzielnicy p. Maria Żak powiedziała, że jest to czwarta edycja projektu. Na sali obecny jest dyrektor OPS p. Marek Pawlęga, który może udzielić szczegółowych informacji. Ursynów, w skali miasta, przoduje w zdobywaniu funduszy unijnych. Należy podziękować OPS-owi, że potrafi pozyskać unijne środki. Radny p. Leszek Lenarczyk poprosił, aby dyrektor OPS p. Marek Pawlęga przybliżył radnym projekt uchwały. Dyrektor OPS-u p. Marek Pawlęga powiedział, że większość informacji znajduje się w odczytanym uzasadnieniu do uchwały. Z swej strony może dodać, iż będą prowadzone działania z rodzinami osób biorących udział w projekcie. Oczekuje się, że 12% osób w ciągu roku podejmie stałą pracę. Liczba odbiorców projektu nie jest duża, lecz chodzi o to, by podejmowane działania były dla mieszkańców skuteczne. Opinie komisji Rady: Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Dyskusji nie było. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 71 z dnia 22 lutego 2011 r. została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 40. ad 6 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na rok 2011 Druk nr 66 i 67. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz odczytał treść uchwały.

10 10 Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Burmistrza p. Janina Rogg. Powiedziała, iż zgodnie z art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na rok 2011 został opracowany na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2011 oraz Społecznej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata Zadania określone w Programie mają służyć ograniczeniu występowania negatywnych zjawisk, będących skutkiem nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie. Cele szczegółowe określone w programie to: modyfikacja postaw społecznych mieszkańców wobec niepożądanych tego typu zjawisk. Środki na realizację zadań lokalnych programów, pochodzące z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, są ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy. Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Zastępca Burmistrza p. Janina Rogg poinformowała, iż do uzasadnienia do uchwały wkradł się błąd. W pierwszym akapicie jest tekst zgodnie z art. 41, a powinno być Zgodnie z art Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Małgorzata Maksymowicz poinformowała, iż w treści uchwały również występuje błąd. W piątym wierszu zamiast słów na rok 2010 powinny być słowa na rok Obydwa błędy zostały, w trybie autopoprawki, poprawione w tekście uchwały. Opinie komisji Rady; Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Dyskusji nie było. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na rok 2011 została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 41. ad 7 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Druk nr 73. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz odczytał tekst uchwały. Projekt uchwały przedstawiła radna p. Teresa Jurczyńska Owczarek. Poinformowała, iż zgodnie 21 uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy - dla poddania kontroli społecznej spraw o udzielenie pomocy mieszkaniowej Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy powinna spośród swoich członków powołać Komisję Mieszkaniową. Komisja taka została przez Radę Dzielnicy Ursynów powołana w dniu 27 stycznia 2011 r. uchwałą nr 33. Komisja Mieszkaniowa działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Dzielnicy. Uchwalenie Regulaminu działania

11 11 Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowi wypełnienie delegacji uchwałodawczej zawartej w 21 ust. 1 pkt 2 powyższej uchwały Rady m.st. Warszawy. Radna p. Teresa Jurczyńska Owczarek dodała, iż regulamin został opracowany przez członków Komisji Mieszkaniowej i zaopiniowany przez Wydział Prawny Dzielnicy. Dyskusji nie było. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 42. ad 8 Rozpatrzenie Stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji urzędów pocztowych na terenie Dzielnicy Ursynów Druk nr 71. Projekt Stanowiska przedstawiła radna p. Goretta Szymańska. Powiedziała, iż Poczta Polska zakłada likwidację około 3 tys. placówek pocztowych i zastąpienie ich przez agencje tworzone m.in. w hipermarketach i na stacjach benzynowych. Wkrótce ruszą programy pilotażowe likwidacji niektórych urzędów. Na Ursynowie do końca czerwca 2011 r. mają zostać zlikwidowane urzędy pocztowe przy ul. Kłobuckiej 8, ul. Zaruby 9, ul. Ciszewskiego 15 i ul. Łączyny 8. Stanowisko wyraża protest Rady Dzielnicy Ursynów wobec wprowadzenia w życie tego planu. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz poinformował, iż wszyscy radni otrzymali odpowiednio wcześnie tekst stanowiska pocztą elektroniczną. Uwag do tekstu stanowiska nie było. Dyskusji nie było. Za podjęciem stanowiska głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba. Stanowisko Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji urzędów pocztowych na terenie Dzielnicy Ursynów zostało przyjęte. ad 9 Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Radny p. Ryszard Zięciak złożył dwie interpelacje: w sprawie przyznania stypendiów na I połowę 2011 roku oraz na cały 2011 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy; w sprawie umowy z Kabaty Dance Studio Małgorzata Dmowska w programie Zima w mieście 2011 na Ursynowie. Radna p. Teresa Jurczyńska złożyła 4 interpelacje: w sprawie terenu przed Szkołą Nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w sprawie ustalenia właściciela działek w okolicy stacji metra Imielin,

12 12 w sprawie miejsc parkingowych na terenie objętym ulicami Pileckiego, Ciszewskiego, Al. KEN i Płaskowickiej, w sprawie skweru zieleni położonego między kościołem Św. Tomasza, ulicą Warchałowskiego, sklepem Marcpol a ul. Dereniową. Interpelację składa na prośbę mieszkańców. Radna p. Teresa Jurczyńska Owczarek powiedziała, iż mieszkańcy okolicznych terenów chcieliby, aby skwerowi nadać imię Ireny Kwiatkowskiej. Obszar wokół wymienionego w ostatniej interpelacji skweru jest intensywnie zabudowany. Mieszkańcy budynków przy ul. Warchałowskiego sporządzili ilościowy i jakościowy spis drzew i krzewów skweru. Mieszkanka Ursynowa p. Androulla Gacuta przedstawiła prezentację multimedialną pokazującą obecny stan terenu między kościołem Św. Tomasza, ulicą Warchałowskiego, sklepem Marcpol a ul. Dereniową. Pani p. Androulla Gacuta dodała, że zamiarem SM Imielin jest rozpoczęcie na tym terenie inwestycji. W wyniku tej inwestycji 80% skweru zostanie zniszczone. Mieszkańcy postanowili złożyć na ręce Burmistrza wniosek o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego ich enklawy i wprowadzenie do tego planu terenu zieleni. Radna p. Ewa Cygańska złożyła interpelację w sprawie inwestycji Plac zabaw pod Kopą Cwila. Radny p. Krystian Malesa powiedział, że popiera pomysł mieszkańców dotyczący skweru. Poprosił o zaprotokołowanie, iż ponownie prosi o niepalenie w toalecie w Urzędzie Dzielnicy. Radna p. Sylwia Krajewska powiedziała, że połowa odpowiedzi na jej interpelacje jest nie na temat. Jej zdaniem jest to lekceważenie mieszkańców dzielnicy, w imieniu których składała interpelacje. Poprosiła o zamieszczenie pełnej informacji dotyczącej Burmistrza Dzielnicy i Zarządu na stronie internetowej dzielnicy. Interpelację w tej sprawie składała na początku lutego informacja do tej pory nie została zamieszczona. Prosiła również o zamieszczenie na stronie internetowej urzędu zakładki dotyczącej parków na Ursynowie. Zakładka się pojawiła. Do odpowiedzi na interpelację w tej sprawie dołączono 51 stron wydrukowanych w kolorze, przedstawiających zawartość tej zakładki. Zdaniem p. Sylwii Krajewskiej jest to marnotrawstwo i niegospodarność. Radna p. Sylwia Krajewska zwróciła się z prośbą o wybudowanie chodnika przy skwerze przy stacji metra Kabaty. Skwer zagospodarowali mieszkańcy. Przy opadach robi się w tym miejscu rozlewisko. Radny p. Arkadiusz Dmowski złożył interpelację w sprawie zbudowania drogi 16 KUD. Radna p. Goretta Szymańska złożyła interpelację w sprawie wycieku danych wrażliwych z Urzędu Dzielnicy. Radny p. Daniel Głowacz złożył interpelację w sprawie ewentualnej nowej lokalizacji bazarku na dołku. Mieszkaniec Ursynowa p. Mieczysław Mikuta poprosił o zwrócenie się do komisji do spraw nazewnictwa ulic w sprawie ulicy Rolnej. Są dwie ulice o tej nazwie jedna na Mokotowie, druga na Ursynowie. Następnie powiedział, że na trasie z Ursynowa do Świątyni Opatrzności Bożej jest mostek, który lada moment runie. Poprosił o interwencję w tej sprawie. Zwrócił też uwagę, iż Jeziorko Czerniakowskie, nad którym wypoczywają również mieszkańcy Ursynowa, należy oczyścić. Jest co roku zamykane z powodu wysokiej zawartości bakterii w wodzie. Kolejna sprawa poruszona przez p. Mieczysława Mikuta dotyczyła czynnego uczestnictwa mieszkańców seniorów w kulturze. Zdaniem p. Mikuty należałoby choć w niewielkiej części dofinansować domy kultury prowadzące działalność dla seniorów.

13 13 Radny p. Piotr Skubiszewski złożył do protokołu z obrad interpelację w sprawie podjęcia działań, mających na celu rozwiązanie kwestii dot. sprzątania psich odchodów przez właścicieli. ad 10 Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Burmistrz Dzielnicy p. Piotr Guział powiedział, że najważniejsza informacja dotyczy wyroku, który się uprawomocnił, nakazującemu zapłatę prywatnemu przedsiębiorcy kwoty blisko pięciu milionów złotych, które mieszkaniec wygrał od m. st. Warszawy. Sprawa toczyła się ponad dekadę. W wyniku tej sprawy p. Burmistrz zmuszony był w ubiegłym tygodniu zapłacić zł, z bieżących środków przeznaczonych na remonty drogowe, do depozytu sądowego. Stało się to zgodnie z zarządzeniem Pani Prezydent, mówiącym o tym, że należy niezwłocznie przelać pieniądze w momencie powzięcia wiedzy o prawomocnym wyroku sądowym. Problem polega na tym, że ten wyrok uprawomocnił się w dniu 19 marca 2010 roku. Pieniądze nie zostały wtedy przelane. Kosztowało to dodatkowo 365 tysięcy złotych z tytułu karnych odsetek. Zarząd w tej chwili rozważa podjęcie działań prawnych w tej sprawie. Sprawa dotyczy przedsiębiorców, którzy zbudowali przy ul. Farbiarskiej na Zielonym Ursynowie halę. Następnie podjęto decyzję o ograniczeniu dojazdu samochodów ciężarowych do tej hali, co w praktyce uniemożliwiło funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Sprawa toczyła się od czasów istnienia gminy Ursynów poprzez lata i lata i zakończyła się wyrokiem sądu z dnia 26 lutego 2010 r. Sprawa ma bardzo wiele epizodów, które są dla pana Burmistrza niezrozumiałe. Sprawa jest na tyle poważna, że należy ją zbadać. Burmistrz p. Piotr Guział powiedział, że wystąpi do Biura Kontroli w mieście o przeprowadzenie kontroli w tej sprawie. Jak mu wiadomo Komisja Rewizyjna dyskutowała o tej sprawie i mogłaby się nią zająć. Należy rozważyć, czy nie skierować tej sprawy do prokuratury. Postanowił przekazać wstępną informację w tej sprawie radnym. Informacja ta będzie uzupełniana. Posiadane akta sprawy zostaną udostępnione Komisji Rewizyjnej. Sprawa jest zaskakująca i z tego powodu, iż przez rok od upełnomocnienia się wyroku nic nie zrobiono. Ratusz nie jest w posiadaniu nawet wyroku w tej sprawie. Na zakończenie p. Burmistrz Piotr Guział dodał, że pieniądze zostały przelane na konto depozytowe ze względu na fakt, iż spółka jest w likwidacji. Interesujące jest pytanie, dlaczego zasądzona kwota nie została uwzględniona w budżecie dzielnicy. Trudno odpowiedzieć czy i kto jest winny w tej sprawie. Radny p. Wojciech Zabłocki poinformował, iż w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym zatwierdzono plany kontroli komisji. W tym planie znajduje się punkt dotyczący omawianej przez p. Burmistrza Piotra Guziała sprawy. Radny p. Arkadiusz Zwoliński zwrócił się z pytaniem do przedstawiciela poprzedniego Zarządu Dzielnicy p. Ryszarda Zięciaka, jakie były przyczyny, że zasądzona kwota nie została zapłacona niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku. Radny p. Ryszard Zięciak odpowiedział, iż nie pamięta tej sprawy. Radna p. Goretta Szymańska zapytała, czy radny p. Tomasz Sieradz, który był Burmistrzem Dzielnicy, miał w tamtym czasie jakąkolwiek wiedzę na temat tak dużego zobowiązania finansowego Dzielnicy. Radny p. Tomasz Sieradz odpowiedział, iż funkcję burmistrza pełnił około ośmiu miesięcy od grudnia 2002 do października 2003 r. Szczegółów sprawy nie pamięta. Zdaniem p. Tomasza Sieradza mówienie dzisiaj o tej sprawie, bez zbadania całości, jest praktycznie niemożliwe. Początek sprawy sięga okresu kiedy Warszawa była związkiem komunalnym 11 gmin warszawskich, a na Ursynowie funkcjonował samodzielny ustrój w postaci gminy. Gmina Ursynów miała pełne kompetencje w zakresie zarządzania drogami gminnymi. W

14 14 tamtym okresie za drogi powiatowe w m. st. Warszawa odpowiadał starosta powiatu warszawskiego i Zarząd powiatu. Za drogi krajowe odpowiadała Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad, a później, w związku ze zmianami ustawowymi, Prezydent m. st. Warszawy. Sprawę należy zacząć badać od samego początku. Do kwietnia 2003 roku, kiedy to, z mocy ustawy, pracownicy byłych gmin warszawskich stracili swój statut i nie wiedzieli czy będą, czy nie będą pracownikami m. st. Warszawy, w dzielnicach Warszawy nie funkcjonowały samodzielne pełnomocnictwa Zarządów. Wszystko, co działo się w dzielnicach m. st. Warszawa, oparte było na pełnomocnictwach wydawanych przez Prezydenta m. st. Warszawy. Nie było wówczas mowy ani o statucie miasta, ani o statutach dzielnic. Radny p. Tomasz Sieradz dodał, iż nie przypomina sobie, aby w roku 2002 czy 2003, w tej sprawie występowało jakiekolwiek zobowiązanie w stosunku do prywatnego przedsiębiorcy. w chwili obecnej rozpoczynanie dyskusji bez uprzedniego zapoznania się ze wszystkimi faktami jest praktycznie niemożliwe. Radna p. Goretta Szymańska zauważyła, że na sali obrad znajduje się trzech byłych burmistrzów Ursynowa. Jest dla niej niepojęte, że nie mają oni wiedzy o tym, co się działo w Urzędzie. Radny p. Leszek Lenarczyk stwierdził, iż okres działania p. Tomasza Sieradza jako Burmistrza ocenia pozytywnie. Stwierdził, że sprawę należy koniecznie zbadać. Radny p. Piotr Skubiszewski zaproponował, by zakończyć dyskusję. Dodał. iż klub radnych Nasz Ursynów będzie wnioskować o przedstawienie szczegółowej informacji na kolejnej sesji Rady Dzielnicy. Wiceprzewodniczący Rady p. Daniel Głowacz oznajmił, iż zamyka sesję Rady Dzielnicy Ursynów. Na tym IX sesję Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy o godz zakończono. Protokołowała: E. Larissa Meyer Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Daniel Głowacz

15 15

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Lista osób zaproszonych, biorących udział w obradach, stanowi załącznik nr 2 do oryginału niniejszego protokołu.

Lista osób zaproszonych, biorących udział w obradach, stanowi załącznik nr 2 do oryginału niniejszego protokołu. Protokół nr VIII/ 2011 VIII Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, która odbyła się w dniu 10 lutego 2011 r. o godz. 17 30 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61 Rada Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. BR-01.0012.1.3.2014 PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. Posiedzenie rozpoczęło się w sali 303 o godz. 15.00, uczestniczyli w nim członkowie Komisji, zgodnie z listą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.6.2015 PROTOKÓŁ z VI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 4 marca 2015 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 19/2008. Obradom przewodniczył P. Henryk Grzegrzółka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.

Protokół nr 19/2008. Obradom przewodniczył P. Henryk Grzegrzółka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Protokół nr 19/2008 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Bemowo

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Protokół Nr 22/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.20.

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz. 17.00 Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny o godzinie 17.00 otworzył XXV sesję Rady Miejskiej w Nysie. Stwierdził, że w sesji

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r. PROTOKÓŁ NR 9/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 16.10.2014 r. Obecni: Według załączonej listy obecności (załącznik do protokołu). Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul.

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55 Na wstępie Przewodniczący powitał wszystkich zebranych gości. Przed

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... druk Nr A-5/2009 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... druk Nr A-5/2009 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... druk Nr A-5/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia... w sprawie: inicjatywy uchwałodawczej Rady m.st. Warszawy dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 43/2014 Obrad sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 8 kwietnia 2014 r. godz.18:00 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 112/2

Protokół nr 43/2014 Obrad sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 8 kwietnia 2014 r. godz.18:00 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 Protokół nr 43/2014 Obrad sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 8 kwietnia 2014 r. godz.18:00 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 I. Otwarcie sesji. Obrady XLIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza (kadencja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 z XXXV sesji Rady Miasta Marki, która odbyła się w dniu 30 listopada 2005 roku

PROTOKÓŁ Nr 35 z XXXV sesji Rady Miasta Marki, która odbyła się w dniu 30 listopada 2005 roku PROTOKÓŁ Nr 35 z XXXV sesji Rady Miasta Marki, która odbyła się w dniu 30 listopada 2005 roku O godzinie 13 00 XXXV sesję Rady Miasta Marki otworzyła Przewodnicząca Maria Przybysz Piwko. Przywitała stałych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podjęła niżej wymienione uchwały:

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podjęła niżej wymienione uchwały: Protokół Nr XXXIII / 2004 z XXXIII Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 5 października 2004 roku, o godz. 15.00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st.warszawy przy ul. Lanciego

Bardziej szczegółowo

Ad pkt. 1 załącznik nr 2 do protokołu. Maria Bałdyga Józef Kimera Tadeusz Szymańczyk Józef Kimera Lechosław Bołtrukanis Tadeusz Szymańczyk

Ad pkt. 1 załącznik nr 2 do protokołu. Maria Bałdyga Józef Kimera Tadeusz Szymańczyk Józef Kimera Lechosław Bołtrukanis Tadeusz Szymańczyk PROTOKÓŁ nr 38/09 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 16 listopada 2009 roku w godz. od 15 30 do 17 00 w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku PROTOKÓŁ NR III/2010 z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 roku III sesja została zwołana na dzień 23 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej, w sali Klubu Seniora w Kobylinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz Protokół nr XV/11 z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo