Przemysłowy Alarm Gazowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemysłowy Alarm Gazowy"

Transkrypt

1 Przemysłowy Alarm Gazowy SPIS TREŚCI 1.Ogólna charakterystyka Systemu Rodzaje Systemów Przemysłowy Alarm Gazowy PAG Budowa Systemu Budowa Centrali Opis działania centrali PAG Przemysłowy Alarm Gazowy PAG-8P Budowa Systemu Budowa Centrali Opis działania centrali PAG-8P System Central PAG-8 połączonych w sieć z jednostką PC Opis Systemu Charakterystyczne cechy Systemu PAG Montaż Centrali PAG-8 i PAG-8P Listwa zaciskowa centrali PAG-8 i PAG-8P Typy zalecanych przewodów i długości tras kablowych Przykładowa konfiguracja Systemu Kalibracja Systemu Przemysłowy Alarm Gazowy multi-pag Budowa Systemu Budowa Centrali Opis działania systemu Centrale multi-pag połączone w sieć z jednostką PC Budowa Systemu Charakterystyczne cechy Systemu multi-pag Oprogramowanie do systemu PAG Przykładowa konfiguracja systemu PAG z jednostką PC

2 1. Ogólna charakterystyka Systemu Przemysłowy Alarm Gazowy jest systemem monitoringu oparty o mikroprocesorowe karty PC i interface RS-485 z własnym zasilaniem i podtrzymaniem napięcia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych kart mikroprocesorowych system daje możliwość zastosowania różnych czujników pomiarowych (stężenia gazu, temperatury, ciśnienia, poziomu itp.) stosowania opóźnień, uśredniania sygnałów oraz możliwością programowania wyjść przekaźnikowych. System przystosowany jest do pracy w sieci oraz z jednostką PC, dzięki czemu możliwa jest wizualizacja i kontrola pracy zespołu centralek, rejestracja wybranych zdarzeń oraz alarmowanie o zagrożeniu na ekranie PC i przy centralach PAG. System przeznaczony jest do opomiarowań mnogich z możliwością wykorzystania przy pojedynczych systemach detekcji. System występuje w dwóch odmianach -system rozproszony PAG-8 i PAG-8P -system zintegrowany multi-pag Cechy charakterystyczne systemu PAG dowolna (od 1do 248) liczba głowic detekcyjnych lub pomiarowych możliwość połączenia do 31central do pracy w sieci (RS-485) możliwość łatwej rozbudowy systemu przez dodawanie kolejnych central możliwość łączenia central PAG-8, PAG-8P i multi-pag rozbudowa oprogramowania bez naruszania istniejącej struktury programu współpraca z czujnikami temp. prędkości, ciśnienia itp. 3 programowalne progi alarmowe na kanał współpraca z jednostką PC z możliwością wizualizacji możliwość zdalnego sterowania systemem za pomocą modemu 8 kanałów pomiarowych analogowych w jednej centrali ( z możliwością zamiany na 8 wejść cyfrowych 8 kanałów wejść cyfrowych 6 programowalnych wyjść sterujących przekaźnikowych 2 wyjścia sterowników zaworów 2 wyjścia sterujące sygnalizacją optyczno-akustyczną matryca LED do wizualizacji alarmów zintegrowana z centralą (pamięć wystąpienia alarmów) Wyświetlacz LCD do kontroli wartości mierzonych sygnalizacja akustyczna wystąpienia alarmu w centrali możliwość blokowania sygnału akustycznego sygnalizacja uszkodzenia linii możliwość zapisu wystąpienia wybranych zdarzeń możliwość indywidualnego ustawiania progów alarmowych kalibracja detektorów z klawiatury komputera współpraca z innymi centralami detekcyjnymi przekazywanie komunikatów alarmowych i stanu systemu za pomocą sieci GSM system podtrzymania zasilania po zaniku napięcia możliwość serwisu z wykorzystaniem modemu lub sieci LAN, WAN możliwość wykorzystania linku radiowego do przekazania sygnału z centrali 3

3 2.Rodzaje Systemów System PAG w zależności od potrzeb montażowych i detekcyjnych system dzieli się na: PAG-8 system rozproszony przeznaczony do opomiarowań rozległych z lokalnym powiadamianiem o alarmie PAG-8P system rozproszony z modułem pomiarowym przeznaczony do opomiarowań rozległych z lokalnym powiadamianiem o alarmie i wyświetlaniem wartości pomiarowych multi-pag system zintegrowany z modułem pomiarowym przeznaczony do opomiarowań mnogich z centralnym sterowaniem i wyświetlaniem wartości pomiarowych System PAG System ROZPROSZONY z detekcją CENTRALA PAG-8 System ROZPROSZONY z detekcją i pomiarem CENTRALA PAG-8P System ZINTEGROWANY z detekcją i pomiarem multi-pag Rys Rodzaje systemów PAG 4

4 3.Przemysłowy Alarm Gazowy PAG Budowa Systemu Centrala PAG-8 składa się z: 1)Modułu obiektowego zawierającego kartę mikroprocesorową -8 wejść analogowych (z możliwością zamiany na 8 wejść cyfrowych) -8 wejść cyfrowych -6 programowalnych wyjść przekaźnikowych -2 sterowników zaworów -2 wyjścia sterujące sygnalizacją -Interface RS 485 do pracy w sieci 2)Modułu PC -karta do komunikacji systemu z komputerem PC (RS-485 <=> USB/Centronix) 3)Modułu zasilania centrali z podtrzymaniem 4)Matrycy LED z sygnalizacją optyczną -3 rzędy 8 segmentowego wyświetlacza LED do wizualizacji alarmów z sygnalizacją akustyczną i kasowaniem Rys Schemat blokowy centrali PAG-8 5

5 3.2.Budowa centrali Standardowe wyposażenie centrali PAG-8 składa się z: 1)Modułu obiektowego zawierającego kartę mikroprocesorową 2)Modułu PC karta do komunikacji systemu z komputerem PC 2)Płyty łączeniowej sekcja listw łączeniowych z czujnikami pomiarowymi -8 wejść analogowych z zasilaniem (12V / 200 ma) -8 wejść cyfrowych (0, 5V) -6 programowalnych przekaźników(no, NC) -2 sterowników zaworów (12V / max 10A) -2 wyjścia sterujące sygnalizacją optyczno-akustyczną (12V / 1A) 4)Modułu zasilania centrali z podtrzymaniem (12V/ 5A) 5)Matrycy LED z sygnalizacją optyczną do wizualizacji alarmów z sygnalizacją akustyczną i kasowaniem 6)Sekcji urządzeń wykonawczych -6 wyjść przekaźnikowych (NO, NC - 250V/ max 8 A) -2 wyjścia sterujące sygnalizacją optyczno-akustyczną (12V / 1A) 7)Obudowy obudowa wodo-odporna IP-56 (SAIP) w zabudowie naściennej o wymiarach 310 x 230 x 125 mm Rys Widok i wymiary centrali PAG-8 6

6 3.3.Opis działania centrali PAG-8 Centrala PAG-8 zbudowana jest w oparciu o nowoczesną kartę mikroprocesorową współpracującą z komputerem PC. Dzięki zastosowaniu możliwości połączenia systemu w sieć (maksymalnie do 31 central) przy pomocy interface RS-485 możliwa jest współpraca wszystkich central z jednostką PC, która za pomocą karty PC pełni rolę jednostki kontrolno-sterującej. Możliwe jest również połączenie central przy wykorzystaniu sygnału radiowego oraz zdalne sterowanie systemem poprzez modem lub internet. Wszystkie centrala mogą pracować jako jednostki autonomiczne w przypadku zerwania łączności z pozostałymi centralami lub jednostką PC. Urządzenie zasilane jest bezpośrednio z sieci 220V/50Hz z dodatkowym podtrzymaniem w przypadku zaniku napięcia, który jest sygnalizowany przez zmianę koloru diody LED ZASILANIE SIEĆ/AKUMLATOR z koloru zielonego na czerwony. Centrala współpracuje z czujnikami analogowymi i cyfrowymi a kalibracja czujników następuje z jednostki PC. Możliwe jest również dowolne ustawienie progów alarmowych oraz zaprogramowanie wyjść przekaźnikowych w zależności od indywidualnego zapotrzebowania. Każda linia zasilająca czujnik jest zabezpieczona przez 200 ma bezpiecznik polimerowy. Centrala posiada 3 progi alarmowe wyświetlane na matrycy LED oraz sygnalizację akustyczną wystąpienia alarmu. przekroczenie pierwszego progu alarmowego powoduje zaświecenie pierwszej diody i włączenie się przerywanego sygnału dźwiękowego oraz załączenie zaprogramowanych przekaźników. przekroczenie drugiego progu alarmowego powoduje zaświecenia drugiej diody a sygnał dźwiękowy zmienia się na ciągły i załączają się kolejne przekaźniki. przekroczenie trzeciego progu alarmowego powoduje zaświecenie trzeciej diody i uruchomienie kolejnych przekaźników. Diody świecą w sposób ciągły przez cały czas występowania alarmu. Zejście sygnału poniżej danego progu alarmowego powoduje miganie diody, co jest sygnałem, że dla tego kanału wystąpił alarm. W każdej chwili użytkownik może wyłączyć sygnał dźwiękowy oraz skasować wcześniej zarejestrowane stany alarmowe przez naciśnięcie przycisku KASOWANIE PAMIĘCI. Sygnał dźwiękowy włączy się ponownie, jeżeli nastąpi przekroczenie następnego progu alarmowego, jeżeli po wyzerowaniu się wszystkich alarmów wystąpi alarm na którymkolwiek z kanałów. Układ jest zabezpieczony przed przypadkowym wzbudzaniem się, przez zastosowanie filtrów opóźniających 10s dla sygnału wejściowego z czujników i 10s przy wyłączania urządzeń wykonawczych. Centrala wyświetla aktualnie załączone urządzenia wykonawcze przez zmianę koloru diody sygnalizującej stan urządzeń sterowanych przez centralę z koloru czerwonego(urządzenie wyłączone) na kolor zielony (urządzenie włączone) Centrala dodatkowo może sygnalizować alarm na zewnętrznym sygnalizatorze LBX poprzez zaświecenie pulsującego światła dla alarmu na pierwszym progu, a przy wystąpieniu drugiego progu alarmowego uruchomienie sygnału dźwiękowego i ciągłego sygnału świetlnego. Sześć programowalnych wyjść przekaźnikowych sterowanych napięciem 12V mają po dwa wyjścia: -NO (normalnie otwarte) -NC (normalnie zamknięte) oraz wyjście wspólne W. Przekaźniki mają obciążalność 250V/8A każdy. Dodatkowo centrala jest wyposażona w 2 wyjścia sterowników zaworów mogące samodzielnie zamykać zawory dowolnego typu (12V =, 220V ~) 7

7 pole numeru kanału pomiarowego pole opisu medium pomiarowego Pole opisu lokalizacji sekcja diód inf. o przekroczeniu I progu sekcja diód inf. o przekroczeniu II progu sekcja diód inf. o przekroczeniu III progu NH 3 CO CO 2 CHŁODNIA KOTŁ OWNIA GARAŻ dioda sygnalizacji zaslania (sieć 220V zielona akumulator czerwona) WENTYLACJA SY G. OPTYCZNA SYG. AKUSTY CZNA kasowanie pamięci alarmu wyłącze nie sygnału dźw iękowego listwa zacisków łączeniowych Rys Widok i opis płyty czołowej centrali PAG-8 8

8 4.Przemysłowy Alarm Gazowy PAG-8P 4.1.Budowa Systemu Centrala PAG-8P składa się z: 1)Modułu obiektowego zawierającego kartę mikroprocesorową -8 wejść analogowych (z możliwością zamiany na 8 wejść cyfrowych) -8 wejść cyfrowych -6 programowalnych wyjść przekaźnikowych -2 sterowników zaworów (12V / max 10A) -2 wyjścia sterujące sygnalizacją -Interface RS 485 do pracy w sieci 2) Modułu pomiarowego - moduł pomiarowy wykorzystuje 10 bitowy przetwornik A/C mikroprocesora 3)Modułu PC -karta do komunikacji systemu z komputerem PC (RS-485 <=> USB/Centronix) 3)Modułu zasilania centrali z podtrzymaniem 4)Matrycy LED z sygnalizacją optyczną -3 rzędy 8 segmentowego wyświetlacza LED do wizualizacji alarmów z sygnalizacją akustyczną i kasowaniem 5)Wyświetlacza ciekłokrystalicznego LCD -wyświetlacz LCD 2x40 z podświetleniem LED do wizualizacji pomiarów Rys Schemat blokowy centrali PAG-8P 9

9 4.2.Budowa centrali Standardowe wyposażenie centrali PAG-8 składa się z: 1)Modułu obiektowego zawierającego kartę mikroprocesorową 3)Modułu PC karta do komunikacji systemu z komputerem PC 4)Płyty łączeniowej sekcja listw łączeniowych z czujnikami pomiarowymi -8 wejść analogowych z zasilaniem (12V / 200 ma) -8 wejść cyfrowych (0, 5V) -6 programowalnych przekaźników(no, NC) -2 wyjścia sterowników zaworów -2 wyjścia sterujące sygnalizacją optyczno-akustyczną (12V / 1A) 5)Modułu zasilania centrali z podtrzymaniem (12V/ 3A) 6)Wyświetlacza ciekłokrystalicznego LED do wizualizacji pomiarów 7)Matrycy LED z sygnalizacją optyczną do wizualizacji alarmów z sygnalizacją akustyczną i kasowaniem 8)Sekcja urządzeń wykonawczych -6 wyjść przekaźnikowych (NO, NC - 250V/ max 8 A) -2 wyjścia sterowników zaworów -2 wyjścia sterujące sygnalizacją optyczno-akustyczną (12V / 1A) 9)Obudowa obudowa wodo-odporna IP-56 (SAIP) w zabudowie naściennej o wymiarach 310 x 230 x 125 mm Rys Widok i wymiary centrali PAG-8P 10

10 4.3.Opis działania centrali PAG-8P Centrala PAG-8P zbudowana jest w oparciu o nowoczesną kartę mikroprocesorową współpracującą z komputerem PC. Dzięki zastosowaniu możliwości połączenia systemu w sieć (maksymalnie do 31 central) przy pomocy interface RS-485 możliwa jest współpraca wszystkich central z jednostką PC, która za pomocą karty PC pełni rolę jednostki kontrolno-sterującej. Możliwe jest również połączenie central przy wykorzystaniu sygnału radiowego oraz zdalne sterowanie systemem poprzez modem lub internet. Wszystkie centrala mogą pracować jako jednostki autonomiczne w przypadku zerwania łączności z pozostałymi centralami lub jednostką PC. Urządzenie zasilane jest bezpośrednio z sieci 220V/50Hz z dodatkowym podtrzymaniem w przypadku zaniku napięcia, który jest sygnalizowany przez zmianę koloru diody LED ZASILANIE SIEĆ/AKUMLATOR z koloru zielonego na czerwony. Centrala współpracuje z czujnikami analogowymi i cyfrowymi a kalibracja czujników następuje z jednostki PC. Możliwe jest również dowolne ustawienie progów alarmowych oraz zaprogramowanie wyjść przekaźnikowych w zależności od indywidualnego zapotrzebowania. Każda linia zasilająca czujnik jest zabezpieczona przez 200 ma bezpiecznik polimerowy. Jeżeli do centrali podłączone są detektory pomiarowe wtedy wynik pomiaru wyświetlany jest na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu LCD w odpowiednim polu według opisu na płycie czołowej jako wartość i jednostka mierzonego parametru. W celu zwiększenia czytelności pomiaru zastosowano wyświetlacz LCD z podświetleniem LED (z możliwością wyłączenia podświetlenia) Pomiar odbywa się z wykorzystaniem 10 bitowego przetwornika A/C. Centrala posiada 3 progi alarmowe wyświetlane na matrycy LED oraz sygnalizację akustyczną wystąpienia alarmu. przekroczenie pierwszego progu alarmowego powoduje zaświecenie pierwszej diody i włączenie się przerywanego sygnału dźwiękowego oraz załączenie zaprogramowanych przekaźników. przekroczenie drugiego progu alarmowego powoduje zaświecenia drugiej diody a sygnał dźwiękowy zmienia się na ciągły i załączają się kolejne przekaźniki. przekroczenie trzeciego progu alarmowego powoduje zaświecenie trzeciej diody i uruchomienie kolejnych przekaźników. Diody świecą w sposób ciągły przez cały czas występowania alarmu. Zejście sygnału poniżej danego progu alarmowego powoduje miganie diody, co jest sygnałem, że dla tego kanału wystąpił alarm. W każdej chwili użytkownik może wyłączyć sygnał dźwiękowy oraz skasować wcześniej zarejestrowane stany alarmowe przez naciśnięcie przycisku kasowanie pamięci. Sygnał dźwiękowy włączy się ponownie, jeżeli nastąpi przekroczenie następnego progu alarmowego, jeżeli po wyzerowaniu się wszystkich alarmów wystąpi alarm na którymkolwiek z kanałów. Układ jest zabezpieczony przed przypadkowym wzbudzaniem się, przez zastosowanie filtrów opóźniających 10s dla sygnału wejściowego z czujników i 10s przy wyłączania urządzeń wykonawczych. Centrala wyświetla aktualnie załączone urządzenia wykonawcze przez zmianę koloru diody sygnalizującej stan urządzeń sterowanych przez centralę z koloru czerwonego(urządzenie wyłączone) na kolor zielony (urządzenie włączone) Centrala dodatkowo może sygnalizować alarm na zewnętrznym sygnalizatorze LBX poprzez zaświecenie pulsującego światła dla alarmu na pierwszym progu, a przy wystąpieniu drugiego progu alarmowego uruchomienie sygnału dźwiękowego i ciągłego sygnału świetlnego. Sześć programowalnych wyjść przekaźnikowych sterowanych napięciem 12V mają po dwa wyjścia: -NO (normalnie otwarte) -NC (normalnie zamknięte) oraz wyjście wspólne W. Przekaźniki mają obciążalność 250V/8A każdy. Dodatkowo centrala jest wyposażona w 2 wyjścia sterowników zaworów mogące samodzielnie zamykać zawory dowolnego typu (12V =, 250V ~) 11

11 pole numeru kanału pomiarowego pole opisu medium pomiarowego Pole opisu lokalizacji sekcja diód inf. o przekroczeniu I progu sekcja diód inf. o przekroczeniu II progu sekcja diód inf. o przekroczeniu III progu NH 3 CO CO 2 CHŁODNIA KOTŁ OWNIA GARAŻ wyświetlacz LCD ciekło krystaliczny dioda sygnalizacji zaslania (sieć 220V zielona akumulator czerwona) 15 ppm 10 ppm 0 ppm 0,75% 15 ppm 5 ppm 10 ppm 0,5% kasowanie pamięci alarmu wyłącze nie sygnału dźwiękowego listwa zacisków łączeniowych Rys Widok i opis płyty czołowej centrali PAG-8P 12

12 5.System Central PAG-8 połączonych w sieć z jednostką PC 5.1.Opis Systemu Centrale PAG-8 i PAG-8P można połączyć ze sobą przy pomocy interface RS-485 a następnie przy wykorzystaniu karty PC możliwe jest przekazywanie sygnału do komputera PC przez złącze USB lub Centronix. System daje nam wtedy możliwość kontroli pracy wszystkich detektorów połączonych do rozproszonych na obiekcie central PAG-8 i PAG-8P oraz możliwość kalibracji detektorów z komputera. Ponadto każda z central w przypadku utraty łączności z pozostałymi centralami lub jednostką PC pracuje autonomicznie, zapewniając stałą kontrolę mierzonych parametrów i sterowania urządzeniami wykonawczymi. Ponadto system może być sterowany oraz monitorowany zdalnie za pomocą modemu lub Internetu, co daje użytkownikowi łatwość w kontrolowaniu pracy systemu. Ponadto oprogramowanie zapisuje w logu wszystkie przekroczenia stanów alarmowych dla dowolnej centrali rejestrując datę, godzinę, miejsce i rodzaj zaistniałej akcji. Możliwe jest również zapisywanie stanu systemu z dowolnym interwałem czasowym a następnie przeglądanie zapisanych mierzonych parametrów z dowolnego okresu, co jest szczególnie ważne przy kontroli procesów produkcyjnych. Rys System Central PAG-8 połączonych w sieci z jednostką PC 13

13 5.2.Charakterystyczne cechy Systemu PAG możliwość podłączenia do 31 central PAG-8 i PAG-8P możliwość połączenia z centralami multi-pag dowolna (od 1 do 248) liczba głowic detekcyjno lub pomiarowych kontrola stanu wszystkich central i kalibracji czujników z jednostki PC możliwość zdalnej kontroli za pomocą modemu lub w sieciach LAN, WAN w przypadku braku komunikacji między centralami lub jednostką centralną PC, centrale pracują niezależnie utrzymując stałą kontrolę kontrola stanów alarmowych wszystkich czujników na ekranie PC kontrola parametrów pomiarowych i stanu urządzeń wykonawczych w jednostce PC możliwość wydruku zaistniałych alarmów i stanu systemu z dowolnego okresu czasu powiadamianie o zaistniałym alarmie za pomocą telefonu, SMS możliwość zdalnego serwisu za pomocą łącza modemowego możliwość połączenia między centralami za pomocą linku radiowego dołączanie kolejnych central następuje bez naruszania istniejącej infrastruktury Rys. 5.2 Przykładowy schemat systemu PAG-8 i PAG-8P z jednostką PC 14

14 6. Montaż Centrali PAG-8 i PAG-8P Centrala jest skonstruowana w taki sposób, aby uprościć i skrócić czas ewentualnego serwisu do wymiany gotowych elementów. Przed dokonaniem montażu należy ustalić miejsce zamontowania centrali wraz z doborem odpowiednich tras kablowych oraz doborem położenia głowic pomiarowych i sygnalizatorów. Przy wyborze miejsca zamontowania należy również zwrócić uwagę na strefę w której może być zamontowane dane urządzenie odległość pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi a centralą bliskość kabli energetycznych (wysokonapięciowych) Montaż centrali należy wykonać bez-napięciowo montując centralę do ściany za pomocą kołków rozporowych o 8 mm lub o 6 mm. Następnie doprowadzić kable wykorzystując istniejące przepusty kablowe. Wykonanie połączeń elektrycznych wykonujemy w następującej kolejności: ustalenia za pomocą zworek rodzaju podłączanych detektorów na każdym z kanałów (analogowy/cyfrowy) podłączenia detektorów wg. opisu podłączenie urządzeń które są sterowane przez system oraz zawory odcinające podłączenia sygnalizatorów optyczno-akustucznych podłączyć zasilanie 220 V~ zmontować system i załączyć napięcie zasilania Po załączeniu systemu centrala zasygnalizuje alarm na wszystkich podłączonych czujnikach przez około 1 min. do czasu wygrzania się czujników pomiarowych. Po wykasowaniu zaistniałych alarmów system jest gotowy do pracy. Ze względu na właściwości metrologiczne czujników nie zaleca się zbyt częstego wyłączania systemu Listwa zaciskowa centrali PAG-8 i PAG-8P Rys Widok listwy zaciskowej na płycie łączeniowej 15

15 Numer Opis Numer Opis 1 Zasilanie: N (220v~) 33 "+" kanał 6 2 Zasilanie: L1 (220V~) 34 "sygnał" kanał 6 3 Napięcie zasilania 5 V 35 wej. Cyfrowe 6 4 Napięcie zasilania 12 V 36 " " kanał 6 5 Napięcie zasilania 12 V 37 "+" kanał 8 6 masa 38 "sygnał" kanał 8 7 masa 39 wej. Cyfrowe 8 8 masa 40 " " kanał 8 9 "+" kanał 1 41 "+"Sgnalizator optyczny 10 "sygnał" kanał 1 42 "-"Sgnalizator optyczny 11 wej. Cyfrowe 1 43 WY przekaź. 1 NC 12 " " kanał 1 44 WY przekaź. 1 W 13 "+" kanał 3 45 WY przekaź. 1 NO 14 "sygnał" kanał 3 46 WY przekaź. 3 NC 15 wej. Cyfrowe 3 47 WY przekaź. 3 W 16 " " kanał 3 48 WY przekaź. 3 NO 17 "+" kanał 5 49 "+"Sgnalizator akustyczny 18 "sygnał" kanał 5 50 "-"Sgnalizator akustyczny 19 wej. Cyfrowe 5 51 WY przekaź. 2 NC 20 " " kanał 5 52 WY przekaź. 2 W 21 "+" kanał 7 53 WY przekaź. 2 NO 22 "sygnał" kanał 7 54 WY przekaź. 4 NZ 23 wej. Cyfrowe 7 55 WY przekaź. 4 W 24 " " kanał 7 56 WY przekaź. 4 NO 25 "+" kanał 2 57 "+"ster. Zaworu1/ WY przekaź. 5 NO 26 "sygnał" kanał 2 58 "-"ster. Zaworu1/ WY przekaź. 5 W 27 wej. Cyfrowe 2 59 "+"ster. Zaworu2/ WY przekaź. 6 NO 28 " " kanał 2 60 "-"ster. Zaworu/ WY przekaź. 5 W 29 "+" kanał 4 30 "sygnał" kanał 4 31 wej. Cyfrowe 4 32 " " kanał 4 Tab Opis zacisków w centrali PAG Typy zalecanych przewodów i długości tras kablowych Zasilanie centrali PAG należy prowadzić przewodem YDY 2 x 1,5. Pomiędzy detektorami a centralą, o ile odległość nie przekracza 350 m należy stosować przewód OWY 4 x 0,75. Przy odległości powyżej 350 m stosuje się przewód OWY 4x1. Nie zaleca się montowania detektorów w odległości większej jak 500 m od centrali, ponieważ z uwagi na spadki napięcia mogą nastąpić nieprawidłowe wskazania alarmów. W wypadku obciążenia Systemu sterowaniem zaworem samozamykającym stosuje się okablowanie opisane w części pierwszej (AAG). 16

16 6.3.Przykładowa konfiguracja systemu Rys Schemat połączenia systemu 6.4. Kalibracja Systemu Kalibrację głowic pomiarowych dokonuje producent. Okres dokonywania przeglądów jest określony przez producenta w karcie kalibracyjnej. 17

17 7.Przemysłowy Alarm Gazowy multi-pag 7.1Budowa Systemu Centrala multi-pag składa się z: 1)Modułu obiektowego zawierającego do 8 kart mikroprocesorowych -64 wejść analogowych (z możliwością zamiany na 8 wejść cyfrowych) -64 wejść cyfrowych -16 programowalnych wyjść przekaźnikowych - 4 sterowników zaworów -8 wyjścia sterujące sygnalizacją -Interface RS-485 do pracy w sieci 2)Modułu pomiarowego -moduł wykorzystuje 10 bitowe przetworniki A/C kart mikroprocesorowych 3)Modułu PC-karta do komunikacji systemu z komputerem PC (RS-485 <=> USB) 4)Modułu zasilania centrali z podtrzymaniem 5)Matrycy LED z sygnalizacją optyczną -matryca zawiera 1 rząd trzykolorowych diod LED do wizualizacji alarmów z sygnalizacją akustyczną i kasowaniem 6)Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD - 2 wyświetlacze LCD 4 x 40 z podświetleniem do wizualizacji pomiarów Rys Schemat blokowy centrali multi-pag 18

18 7.2.Budowa centrali Standardowe wyposażenie centrali multi-pag składa się z: 1)Modułu obiektowego zawierającego karty mikroprocesorowe (w zależności od liczby wykorzystywanych wejść 2)Modułu PC karta do komunikacji systemu z komputerem PC 3)Płyty łączeniowej sekcja listw łączeniowych z czujnikami pomiarowymi -64 wejść analogowych z zasilaniem (12V / 200 ma) -64 wejść cyfrowych (0, 5V) -16 sekcji programowalnych przekaźników(no, NC) i 4 sterowniki zaworów (12V) -8 wyjścia sterujące sygnalizacją optyczno-akustyczną (12V / 1A) 4)Moduł zasilania centrali z podtrzymaniem (12V/ 10A) 5) 2 wyświetlacze ciekłokrystaliczne LED z podświetleniem do wizualizacji pomiarów 6)Matryce LED z sygnalizacją optyczną do wizualizacji alarmów z sygnalizacją akustyczną i kasowaniem 7)Sekcja urządzeń wykonawczych -16 wyjść przekaźnikowych (NO, NC - 250V/ max 8 A) -8 wyjścia sterujące sygnalizacją optyczno-akustyczną (12V / 1A) 8)Obudowa szafka wodo-odporna IP-56 LEGRAND w zabudowie naściennej o wymiarach 870 x 410 x 270 mm Rys Widok i wymiary centrali multi-pag 19

19 7.3.Opis działania systemu Centrala multi-pag zbudowana jest w oparciu o nowoczesne karty mikroprocesorowe współpracującą z komputerem PC. Dzięki zastosowaniu możliwości połączenia systemu w sieć przy pomocy Interface RS-485 możliwa jest współpraca wszystkich central (multi-pag z PAG-8 i PAG-8P) z jednostką PC, która za pomocą karty PC pełni rolę jednostki kontrolno-sterującej. Możliwe jest również połączenie central przy wykorzystaniu sygnału radiowego oraz zdalne sterowanie systemem poprzez modem lub Internet. Centrale mogą pracować jako jednostki autonomiczne w przypadku zerwania łączności z pozostałymi centralami lub jednostką PC. Urządzenie zasilane jest bezpośrednio z sieci 220V/50Hz z dodatkowym podtrzymaniem w przypadku zaniku napięcia, który jest sygnalizowany przez zmianę koloru diody LED ZASILANIE SIEĆ/AKUMLATOR z koloru zielonego na czerwony. Układ jest dodatkowo zabezpieczony przed przeciążeniem bezpiecznikiem przeciążeniowym typu S. Centrala współpracuje z czujnikami analogowymi i cyfrowymi a kalibracja czujników następuje z jednostki PC. Możliwe jest również dowolne ustawienie progów alarmowych oraz zaprogramowanie wyjść przekaźnikowych w zależności od indywidualnego zapotrzebowania. Każda linia zasilająca czujnik jest zabezpieczona przez 200 ma bezpiecznik polimerowy. Jeżeli do centrali podłączone są detektory pomiarowe wtedy wynik pomiaru wyświetlany jest na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu LCD wyświetlając numer detektora oraz wartość i jednostkę mierzonego parametru. W celu zwiększenia czytelności pomiaru zastosowano wyświetlacz LCD z podświetleniem LED (z możliwością wyłączenia podświetlenia) Pomiar odbywa się z wykorzystaniem 10 bitowego przetwornika A/C. Centrala posiada 3 progi alarmowe, które są wyświetlane na trójkolorowej matrycy LED oraz sygnalizację akustyczną wystąpienia alarmu. przekroczenie pierwszego progu alarmowego powoduje zaświecenie diody na żółto i włączenie się przerywanego sygnału dźwiękowego oraz załączenie zaprogramowanych przekaźników. przekroczenie drugiego progu alarmowego powoduje zaświecenie diody w kolorze czerwonym a sygnał dźwiękowy zmienia się na ciągły i załączają się kolejne przekaźniki. przekroczenie trzeciego progu alarmowego powoduje miganie diody w kolorach (czerwono żółtym) i uruchomienie kolejnych przekaźników. Diody świecą w sposób ciągły przez cały czas występowania alarmu. Zejście sygnału poniżej danego progu alarmowego powoduje miganie diody, co jest sygnałem, że dla tego kanału wystąpił alarm. W każdej chwili użytkownik może wyłączyć sygnał dźwiękowy oraz skasować wcześniej zarejestrowane stany alarmowe przez naciśnięcie przycisku KASOWANIE PAMIĘCI. Sygnał dźwiękowy włączy się ponownie, jeżeli nastąpi przekroczenie następnego progu alarmowego, jeżeli po wyzerowaniu się wszystkich alarmów wystąpi alarm na którymkolwiek z kanałów. Układ jest zabezpieczony przed przypadkowym wzbudzaniem się, przez zastosowanie filtrów opóźniających 10s dla sygnału wejściowego z czujników i 10s dla wyłączania urządzeń wykonawczych. Centrala wyświetla aktualnie załączone urządzenia wykonawcze przez zmianę koloru diody sygnalizującej stan urządzeń sterowanych przez centralę z koloru czerwonego(urządzenie wyłączone) na kolor zielony (urządzenie włączone) Centrala dodatkowo może sygnalizować alarm na zewnętrznych 4 sygnalizatorach LBX poprzez zaświecenie pulsującego światła dla alarmu na pierwszym progu, a przy wystąpieniu drugiego progu alarmowego uruchomienie sygnału dźwiękowego i ciągłego sygnału świetlnego. Szesnaście programowalnych wyjść przekaźnikowych sterowanych napięciem 12V mają po dwa wyjścia: NO (normalnie otwarte) i NC (normalnie zamknięte) oraz wyjście wspólne W. Przekaźniki mają obciążalność 250V/8A każdy. Dodatkowo centrala jest wyposażona w 2 wyjścia sterowników zaworów mogące samodzielnie zamykać zawory dowolnego typu (12V =, 250V ~) 20

20 wyświetlacz LCD ciekłokrystaliczny mult i-pag D1 10 ppm D2 30 ppm D3 5 ppm D4 20 ppm D18 5 ppm D23 0, 3 % D9 5 ppm D25 0,4 % OBIEKT GAZ STA N DETEKTOR 1 DETEKTOR 33 DETEKTOR 2 DETEKTOR 34 DETEKTOR 3 DETEKTOR 35 OBIEKT GAZ S TAN Dławice łączeniowe pole numeru kanału pomiarowego Pole opisu lokalizacji DETEKTOR 4 DETEKTOR 36 DETEKTOR 5 DETEKTOR 37 DETEKTOR 6 DETEKTOR 38 DETEKTOR 7 DETEKTOR 39 DETEKTOR 8 DETEKTOR 40 DETEKTOR 9 DETEKTOR 41 DETEKTOR 10 DETEKTOR 42 DETEKTOR 11 DETEKTOR 43 DETEKTOR 12 DETEKTOR 44 DETEKTOR 13 DETEKTOR 45 DETEKTOR 14 DETEKTOR 46 DETEKTOR 15 DETEKTOR 47 DETEKTOR 16 DETEKTOR 48 DETEKTOR 17 DETEKTOR 49 DETEKTOR 18 DETEKTO R 50 DETEKTOR 19 DETEKTO R 51 p ole opisu med ium pomiarowego Sekcja trójstanowych diód LED (czerwona-awaria zielona-stężenie w normie żółty-alarm) DETEKTOR 20 DETEKTOR 52 DETEKTOR 21 DETEKTOR 53 DETEKTOR 22 DETEKTOR 54 DETEKTOR 23 DETEKTOR 55 DETEKTOR 24 DETEKTOR 56 DETEKTOR 25 DETEKTOR 57 DETEKTOR 26 DETEKTOR 58 DETEKTOR 27 DETEKTOR 59 DETEKTOR 28 DETEKTOR 60 DETEKTOR 29 DETEKTOR 61 DETEKTOR 30 DETEKTOR 62 DETEKTOR 31 DETEKTOR 63 DETEKTOR 32 DETEKTOR 64 St an Wyjś cie Wyjś cie S ta n kasowani e pamięci alarmu wyłączenie sygnału dźwiękowego dioda sygnalizacji zasilania (sie ć 220V zielon a akumulator czerwona) Rys Widok i opis płyty czołowej centrali multi-pag 21

21 8.Centrale multi-pag połączone w sieć z jednostką PC 8.1.Opis Systemu Centrale multi-pag można połączyć ze sobą przy pomocy interface RS-485 a następnie przy wykorzystaniu karty PC możliwe jest przekazywanie sygnału do komputera PC przez złącze USB. Możliwe jest również podłączenie do sieci central PAG-8 i PAG-8P z centralami multi-pag System daje nam wtedy możliwość kontroli pracy wszystkich detektorów połączonych do rozproszonych na obiekcie oraz możliwość kalibracji detektorów z komputera. Ponadto każda z central w przypadku utraty łączności z pozostałymi centralami lub jednostką PC pracuje autonomicznie zapewnia stałą kontrolę mierzonych parametrów i sterowanie urządzeniami wykonawczymi. System może być sterowany oraz monitorowany zdalnie za pomocą modemu lub Internetu, co daje użytkownikowi łatwość w kontrolowaniu pracy systemu. Ponadto oprogramowanie zapisuje w logu wszystkie przekroczenia stanów alarmowych dla dowolnej centrali rejestrując datę, godzinę, miejsce i rodzaj zaistniałej akcji. Możliwe jest również zapisywanie stanu systemu z dowolnym interwałem czasowym a następnie przeglądanie zapisanych mierzonych parametrów z dowolnego okresu, co jest szczególnie ważne przy kontroli procesów produkcyjnych. Rys System Central multi-pag połączonych w sieci z jednostką PC 22

22 8.2.Charakterystyczne cechy Systemu multi-pag zintegrowanie systemu dostęp do wejść czujników z jednego punktu w obiekcie możliwość połączenia ze sobą central multi-pag z centralami PAG-8 i PAG-8P dowolna (od 1 do 248) liczba głowic detekcyjnych lub pomiarowych kontrola stanu wszystkich central i kalibracji czujników z jednostki PC wyświetlanie pomiarów z detektorów pomiarowych na głównej tablicy centrali możliwość zdalnej kontroli za pomocą modemu lub w sieciach LAN, WAN w przypadku braku komunikacji między centralami lub jednostką centralną PC centrale pracują niezależnie utrzymując stałą kontrolę kontrola stanów alarmowych wszystkich czujników na ekranie PC kontrola parametrów pomiarowych i stanu urządzeń wykonawczych w jednostce PC możliwość wydruku zaistniałych alarmów i stanu systemu z dowolnego okresu czasu powiadamianie o zaistniałym alarmie za pomocą telefonu, SMS możliwość zdalnego serwisu za pomocą łącza modemowego możliwość połączenia między centralami za pomocą linku radiowego 8.3 Montaż Centrali multi-pag Szczegółowy opis montażu ze schematami połączeń przedstawiony zostanie w części III materiałów do projektowania PAG. 23

23 10.Oprogramowanie do systemu PAG Dzięki zastosowaniu oprogramowania PAG mamy możliwość stałej kontroli stanu wszystkich czujników na ekranie komputera oraz kontroli działania urządzeń wykonawczych. Program pozwala na zapis wszystkich zaprogramowanych zdarzeń do specjalnego logu a także istnieje możliwość zapisu stanu wszystkich urządzeń z dowolnym interwałem czasowym i drukowania raportu systemowego z dowolnego okresu. Dzięki zastosowaniu wielopoziomowej struktury programu można obserwować każde z pomieszczenie, w którym są zainstalowane detektory na oddzielnym ekranie, co w przypadku systemów mnogich pozwala na zwiększenie przejrzystości programu kontrolno-sterującego. Ponadto wielopoziomowa struktura pozwala na dodawanie do programu sygnałów z kolejnych central PAG i wyświetlania nowych obiektów bez zaciemniania istniejącej struktury detekcyjnej. Oprogramowanie pozwala również na programowanie wyjść przekaźnikowych, kalibrację i zmianę progów alarmowych. Dostęp do tych opcji jest zabezpieczony hasłem i jest dostępny tylko dla upoważnionych i przeszkolonych użytkowników. Program jest napisany w Delhi i przystosowany jest do pracy w dowolny środowisku systemów operacyjnych rodziny WINDOWS. Program ma wbudowany wewnętrzny kompilator, który pozwala użytkownikowi za pomocą komend opartych na konwencji układów logicznych dowolnie konfigurować złożone systemy detekcji. Wymagania sprzętowe: -system Windows 9x/NT/2000/XP -komputer klasy Pentium 300 lub wyższej -RAM min 64 MB -20 MB wolnego miejsca na dysku -monitor 15''(800x600) zalecane 17''(1024x768) -karta grafiki SVGA Opis ekranu użytkownika: pasek narzędziowy dioda informująca o przekroczeniu II progu dioda informująca o przekroczeniu I progu sygnalizacja w którym z pomieszczeń występuje alarm Informacja o rodzaju podanie lokalizacji wykrytego alarmu pasek i nformujący o stanie wystąpienia alarmu systemu sygnalizator załączonych urządzeń Rys Widok i opis obszaru roboczego ekranu jednostki sterującej PC-PAG 24

24 11.Przykładowa konfiguracja systemu PAG z jednostką PC Rys Schemat przykładowego systemu PAG z jednostką PC 25

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe Centrale alarmowe INTEGRA 128-WRL Wersja oprogramowania 1.11 INSTRUKCJA INSTALATORA integra-wrl_i_pl 12/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz.

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Advisor MASTER. Instrukcja Projektowania

Advisor MASTER. Instrukcja Projektowania Advisor MASTER Zintegrowany System Sygnalizacji Włamania i Kontroli Dostępu Instrukcja Projektowania v.1.12 Aritech jest marką należącą do GE Interlogix. www.aritech.com Copyright (c) 2004 GE Interlogix

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 3,8V/,3A Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej strony górnej transformatora

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31, + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) Katowice

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC5020 wer. 3.0 ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1...

Bardziej szczegółowo

EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G

EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G z funkcją centralki alarmowej z komunikacją GSM/GPRS instrukcja obsługi www.megaelektronik.pl Strona 1 Dokładne zapoznanie sie z niniejsza instrukcja zapewni prawidłową i

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192

Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192 Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192 v1.1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów i obsługi urządzeń.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK DYMOGENERATORA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK DYMOGENERATORA INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY STEROWNIK DYMOGENERATORA INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemy Automatyki Przemysłowej Wersja 02 2012 Katowice SPIS TREŚCI ZASTOSOWANIE I WŁASNOŚCI STEROWNIKA 1 PANEL OPERATORSKI 3 KONFIGURACJA STEROWNIKA

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

LICZNIK PRZEPŁYWU MP-310F

LICZNIK PRZEPŁYWU MP-310F STUDIO ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ ul. Legionów 30 lok. 4A/4B 90-701 Łódź tel./ fax +48 42 239-72-99 mobile: +48 601 27-96-62 NIP 728-001-25-09, Regon 470003678 e-mail: selpro@selpro.pl LICZNIK PRZEPŁYWU

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Sterownik MR65-KLIM3 jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania centralą wentylacyjną z nagrzewnicą wodną w układzie jak na rysunku: Tzew W2 Twew Z M F ZR M TAZ W1 P

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev.E Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR311SE, PR311SE-BK, PR611, PR621, PR621-CH,

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE Regulatory elektroniczne ATTO-T2S/ATTO2-T2S realizują funkcje uniwersalnego, programowanego termostatu dwustopniowego. Mogą być stosowane zarówno w ogrzewaniu jak i w

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Sterownik RX910-KLIMAX jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania centralą klimatyzacyjną w układzie jak na rysunku: Tzew M Z1 F1 W2 F2 Twe1 Twe2 Z2 M N TAZ C W1 Oznaczenia:

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo