Przemysłowy Alarm Gazowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemysłowy Alarm Gazowy"

Transkrypt

1 Przemysłowy Alarm Gazowy SPIS TREŚCI 1.Ogólna charakterystyka Systemu Rodzaje Systemów Przemysłowy Alarm Gazowy PAG Budowa Systemu Budowa Centrali Opis działania centrali PAG Przemysłowy Alarm Gazowy PAG-8P Budowa Systemu Budowa Centrali Opis działania centrali PAG-8P System Central PAG-8 połączonych w sieć z jednostką PC Opis Systemu Charakterystyczne cechy Systemu PAG Montaż Centrali PAG-8 i PAG-8P Listwa zaciskowa centrali PAG-8 i PAG-8P Typy zalecanych przewodów i długości tras kablowych Przykładowa konfiguracja Systemu Kalibracja Systemu Przemysłowy Alarm Gazowy multi-pag Budowa Systemu Budowa Centrali Opis działania systemu Centrale multi-pag połączone w sieć z jednostką PC Budowa Systemu Charakterystyczne cechy Systemu multi-pag Oprogramowanie do systemu PAG Przykładowa konfiguracja systemu PAG z jednostką PC

2 1. Ogólna charakterystyka Systemu Przemysłowy Alarm Gazowy jest systemem monitoringu oparty o mikroprocesorowe karty PC i interface RS-485 z własnym zasilaniem i podtrzymaniem napięcia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych kart mikroprocesorowych system daje możliwość zastosowania różnych czujników pomiarowych (stężenia gazu, temperatury, ciśnienia, poziomu itp.) stosowania opóźnień, uśredniania sygnałów oraz możliwością programowania wyjść przekaźnikowych. System przystosowany jest do pracy w sieci oraz z jednostką PC, dzięki czemu możliwa jest wizualizacja i kontrola pracy zespołu centralek, rejestracja wybranych zdarzeń oraz alarmowanie o zagrożeniu na ekranie PC i przy centralach PAG. System przeznaczony jest do opomiarowań mnogich z możliwością wykorzystania przy pojedynczych systemach detekcji. System występuje w dwóch odmianach -system rozproszony PAG-8 i PAG-8P -system zintegrowany multi-pag Cechy charakterystyczne systemu PAG dowolna (od 1do 248) liczba głowic detekcyjnych lub pomiarowych możliwość połączenia do 31central do pracy w sieci (RS-485) możliwość łatwej rozbudowy systemu przez dodawanie kolejnych central możliwość łączenia central PAG-8, PAG-8P i multi-pag rozbudowa oprogramowania bez naruszania istniejącej struktury programu współpraca z czujnikami temp. prędkości, ciśnienia itp. 3 programowalne progi alarmowe na kanał współpraca z jednostką PC z możliwością wizualizacji możliwość zdalnego sterowania systemem za pomocą modemu 8 kanałów pomiarowych analogowych w jednej centrali ( z możliwością zamiany na 8 wejść cyfrowych 8 kanałów wejść cyfrowych 6 programowalnych wyjść sterujących przekaźnikowych 2 wyjścia sterowników zaworów 2 wyjścia sterujące sygnalizacją optyczno-akustyczną matryca LED do wizualizacji alarmów zintegrowana z centralą (pamięć wystąpienia alarmów) Wyświetlacz LCD do kontroli wartości mierzonych sygnalizacja akustyczna wystąpienia alarmu w centrali możliwość blokowania sygnału akustycznego sygnalizacja uszkodzenia linii możliwość zapisu wystąpienia wybranych zdarzeń możliwość indywidualnego ustawiania progów alarmowych kalibracja detektorów z klawiatury komputera współpraca z innymi centralami detekcyjnymi przekazywanie komunikatów alarmowych i stanu systemu za pomocą sieci GSM system podtrzymania zasilania po zaniku napięcia możliwość serwisu z wykorzystaniem modemu lub sieci LAN, WAN możliwość wykorzystania linku radiowego do przekazania sygnału z centrali 3

3 2.Rodzaje Systemów System PAG w zależności od potrzeb montażowych i detekcyjnych system dzieli się na: PAG-8 system rozproszony przeznaczony do opomiarowań rozległych z lokalnym powiadamianiem o alarmie PAG-8P system rozproszony z modułem pomiarowym przeznaczony do opomiarowań rozległych z lokalnym powiadamianiem o alarmie i wyświetlaniem wartości pomiarowych multi-pag system zintegrowany z modułem pomiarowym przeznaczony do opomiarowań mnogich z centralnym sterowaniem i wyświetlaniem wartości pomiarowych System PAG System ROZPROSZONY z detekcją CENTRALA PAG-8 System ROZPROSZONY z detekcją i pomiarem CENTRALA PAG-8P System ZINTEGROWANY z detekcją i pomiarem multi-pag Rys Rodzaje systemów PAG 4

4 3.Przemysłowy Alarm Gazowy PAG Budowa Systemu Centrala PAG-8 składa się z: 1)Modułu obiektowego zawierającego kartę mikroprocesorową -8 wejść analogowych (z możliwością zamiany na 8 wejść cyfrowych) -8 wejść cyfrowych -6 programowalnych wyjść przekaźnikowych -2 sterowników zaworów -2 wyjścia sterujące sygnalizacją -Interface RS 485 do pracy w sieci 2)Modułu PC -karta do komunikacji systemu z komputerem PC (RS-485 <=> USB/Centronix) 3)Modułu zasilania centrali z podtrzymaniem 4)Matrycy LED z sygnalizacją optyczną -3 rzędy 8 segmentowego wyświetlacza LED do wizualizacji alarmów z sygnalizacją akustyczną i kasowaniem Rys Schemat blokowy centrali PAG-8 5

5 3.2.Budowa centrali Standardowe wyposażenie centrali PAG-8 składa się z: 1)Modułu obiektowego zawierającego kartę mikroprocesorową 2)Modułu PC karta do komunikacji systemu z komputerem PC 2)Płyty łączeniowej sekcja listw łączeniowych z czujnikami pomiarowymi -8 wejść analogowych z zasilaniem (12V / 200 ma) -8 wejść cyfrowych (0, 5V) -6 programowalnych przekaźników(no, NC) -2 sterowników zaworów (12V / max 10A) -2 wyjścia sterujące sygnalizacją optyczno-akustyczną (12V / 1A) 4)Modułu zasilania centrali z podtrzymaniem (12V/ 5A) 5)Matrycy LED z sygnalizacją optyczną do wizualizacji alarmów z sygnalizacją akustyczną i kasowaniem 6)Sekcji urządzeń wykonawczych -6 wyjść przekaźnikowych (NO, NC - 250V/ max 8 A) -2 wyjścia sterujące sygnalizacją optyczno-akustyczną (12V / 1A) 7)Obudowy obudowa wodo-odporna IP-56 (SAIP) w zabudowie naściennej o wymiarach 310 x 230 x 125 mm Rys Widok i wymiary centrali PAG-8 6

6 3.3.Opis działania centrali PAG-8 Centrala PAG-8 zbudowana jest w oparciu o nowoczesną kartę mikroprocesorową współpracującą z komputerem PC. Dzięki zastosowaniu możliwości połączenia systemu w sieć (maksymalnie do 31 central) przy pomocy interface RS-485 możliwa jest współpraca wszystkich central z jednostką PC, która za pomocą karty PC pełni rolę jednostki kontrolno-sterującej. Możliwe jest również połączenie central przy wykorzystaniu sygnału radiowego oraz zdalne sterowanie systemem poprzez modem lub internet. Wszystkie centrala mogą pracować jako jednostki autonomiczne w przypadku zerwania łączności z pozostałymi centralami lub jednostką PC. Urządzenie zasilane jest bezpośrednio z sieci 220V/50Hz z dodatkowym podtrzymaniem w przypadku zaniku napięcia, który jest sygnalizowany przez zmianę koloru diody LED ZASILANIE SIEĆ/AKUMLATOR z koloru zielonego na czerwony. Centrala współpracuje z czujnikami analogowymi i cyfrowymi a kalibracja czujników następuje z jednostki PC. Możliwe jest również dowolne ustawienie progów alarmowych oraz zaprogramowanie wyjść przekaźnikowych w zależności od indywidualnego zapotrzebowania. Każda linia zasilająca czujnik jest zabezpieczona przez 200 ma bezpiecznik polimerowy. Centrala posiada 3 progi alarmowe wyświetlane na matrycy LED oraz sygnalizację akustyczną wystąpienia alarmu. przekroczenie pierwszego progu alarmowego powoduje zaświecenie pierwszej diody i włączenie się przerywanego sygnału dźwiękowego oraz załączenie zaprogramowanych przekaźników. przekroczenie drugiego progu alarmowego powoduje zaświecenia drugiej diody a sygnał dźwiękowy zmienia się na ciągły i załączają się kolejne przekaźniki. przekroczenie trzeciego progu alarmowego powoduje zaświecenie trzeciej diody i uruchomienie kolejnych przekaźników. Diody świecą w sposób ciągły przez cały czas występowania alarmu. Zejście sygnału poniżej danego progu alarmowego powoduje miganie diody, co jest sygnałem, że dla tego kanału wystąpił alarm. W każdej chwili użytkownik może wyłączyć sygnał dźwiękowy oraz skasować wcześniej zarejestrowane stany alarmowe przez naciśnięcie przycisku KASOWANIE PAMIĘCI. Sygnał dźwiękowy włączy się ponownie, jeżeli nastąpi przekroczenie następnego progu alarmowego, jeżeli po wyzerowaniu się wszystkich alarmów wystąpi alarm na którymkolwiek z kanałów. Układ jest zabezpieczony przed przypadkowym wzbudzaniem się, przez zastosowanie filtrów opóźniających 10s dla sygnału wejściowego z czujników i 10s przy wyłączania urządzeń wykonawczych. Centrala wyświetla aktualnie załączone urządzenia wykonawcze przez zmianę koloru diody sygnalizującej stan urządzeń sterowanych przez centralę z koloru czerwonego(urządzenie wyłączone) na kolor zielony (urządzenie włączone) Centrala dodatkowo może sygnalizować alarm na zewnętrznym sygnalizatorze LBX poprzez zaświecenie pulsującego światła dla alarmu na pierwszym progu, a przy wystąpieniu drugiego progu alarmowego uruchomienie sygnału dźwiękowego i ciągłego sygnału świetlnego. Sześć programowalnych wyjść przekaźnikowych sterowanych napięciem 12V mają po dwa wyjścia: -NO (normalnie otwarte) -NC (normalnie zamknięte) oraz wyjście wspólne W. Przekaźniki mają obciążalność 250V/8A każdy. Dodatkowo centrala jest wyposażona w 2 wyjścia sterowników zaworów mogące samodzielnie zamykać zawory dowolnego typu (12V =, 220V ~) 7

7 pole numeru kanału pomiarowego pole opisu medium pomiarowego Pole opisu lokalizacji sekcja diód inf. o przekroczeniu I progu sekcja diód inf. o przekroczeniu II progu sekcja diód inf. o przekroczeniu III progu NH 3 CO CO 2 CHŁODNIA KOTŁ OWNIA GARAŻ dioda sygnalizacji zaslania (sieć 220V zielona akumulator czerwona) WENTYLACJA SY G. OPTYCZNA SYG. AKUSTY CZNA kasowanie pamięci alarmu wyłącze nie sygnału dźw iękowego listwa zacisków łączeniowych Rys Widok i opis płyty czołowej centrali PAG-8 8

8 4.Przemysłowy Alarm Gazowy PAG-8P 4.1.Budowa Systemu Centrala PAG-8P składa się z: 1)Modułu obiektowego zawierającego kartę mikroprocesorową -8 wejść analogowych (z możliwością zamiany na 8 wejść cyfrowych) -8 wejść cyfrowych -6 programowalnych wyjść przekaźnikowych -2 sterowników zaworów (12V / max 10A) -2 wyjścia sterujące sygnalizacją -Interface RS 485 do pracy w sieci 2) Modułu pomiarowego - moduł pomiarowy wykorzystuje 10 bitowy przetwornik A/C mikroprocesora 3)Modułu PC -karta do komunikacji systemu z komputerem PC (RS-485 <=> USB/Centronix) 3)Modułu zasilania centrali z podtrzymaniem 4)Matrycy LED z sygnalizacją optyczną -3 rzędy 8 segmentowego wyświetlacza LED do wizualizacji alarmów z sygnalizacją akustyczną i kasowaniem 5)Wyświetlacza ciekłokrystalicznego LCD -wyświetlacz LCD 2x40 z podświetleniem LED do wizualizacji pomiarów Rys Schemat blokowy centrali PAG-8P 9

9 4.2.Budowa centrali Standardowe wyposażenie centrali PAG-8 składa się z: 1)Modułu obiektowego zawierającego kartę mikroprocesorową 3)Modułu PC karta do komunikacji systemu z komputerem PC 4)Płyty łączeniowej sekcja listw łączeniowych z czujnikami pomiarowymi -8 wejść analogowych z zasilaniem (12V / 200 ma) -8 wejść cyfrowych (0, 5V) -6 programowalnych przekaźników(no, NC) -2 wyjścia sterowników zaworów -2 wyjścia sterujące sygnalizacją optyczno-akustyczną (12V / 1A) 5)Modułu zasilania centrali z podtrzymaniem (12V/ 3A) 6)Wyświetlacza ciekłokrystalicznego LED do wizualizacji pomiarów 7)Matrycy LED z sygnalizacją optyczną do wizualizacji alarmów z sygnalizacją akustyczną i kasowaniem 8)Sekcja urządzeń wykonawczych -6 wyjść przekaźnikowych (NO, NC - 250V/ max 8 A) -2 wyjścia sterowników zaworów -2 wyjścia sterujące sygnalizacją optyczno-akustyczną (12V / 1A) 9)Obudowa obudowa wodo-odporna IP-56 (SAIP) w zabudowie naściennej o wymiarach 310 x 230 x 125 mm Rys Widok i wymiary centrali PAG-8P 10

10 4.3.Opis działania centrali PAG-8P Centrala PAG-8P zbudowana jest w oparciu o nowoczesną kartę mikroprocesorową współpracującą z komputerem PC. Dzięki zastosowaniu możliwości połączenia systemu w sieć (maksymalnie do 31 central) przy pomocy interface RS-485 możliwa jest współpraca wszystkich central z jednostką PC, która za pomocą karty PC pełni rolę jednostki kontrolno-sterującej. Możliwe jest również połączenie central przy wykorzystaniu sygnału radiowego oraz zdalne sterowanie systemem poprzez modem lub internet. Wszystkie centrala mogą pracować jako jednostki autonomiczne w przypadku zerwania łączności z pozostałymi centralami lub jednostką PC. Urządzenie zasilane jest bezpośrednio z sieci 220V/50Hz z dodatkowym podtrzymaniem w przypadku zaniku napięcia, który jest sygnalizowany przez zmianę koloru diody LED ZASILANIE SIEĆ/AKUMLATOR z koloru zielonego na czerwony. Centrala współpracuje z czujnikami analogowymi i cyfrowymi a kalibracja czujników następuje z jednostki PC. Możliwe jest również dowolne ustawienie progów alarmowych oraz zaprogramowanie wyjść przekaźnikowych w zależności od indywidualnego zapotrzebowania. Każda linia zasilająca czujnik jest zabezpieczona przez 200 ma bezpiecznik polimerowy. Jeżeli do centrali podłączone są detektory pomiarowe wtedy wynik pomiaru wyświetlany jest na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu LCD w odpowiednim polu według opisu na płycie czołowej jako wartość i jednostka mierzonego parametru. W celu zwiększenia czytelności pomiaru zastosowano wyświetlacz LCD z podświetleniem LED (z możliwością wyłączenia podświetlenia) Pomiar odbywa się z wykorzystaniem 10 bitowego przetwornika A/C. Centrala posiada 3 progi alarmowe wyświetlane na matrycy LED oraz sygnalizację akustyczną wystąpienia alarmu. przekroczenie pierwszego progu alarmowego powoduje zaświecenie pierwszej diody i włączenie się przerywanego sygnału dźwiękowego oraz załączenie zaprogramowanych przekaźników. przekroczenie drugiego progu alarmowego powoduje zaświecenia drugiej diody a sygnał dźwiękowy zmienia się na ciągły i załączają się kolejne przekaźniki. przekroczenie trzeciego progu alarmowego powoduje zaświecenie trzeciej diody i uruchomienie kolejnych przekaźników. Diody świecą w sposób ciągły przez cały czas występowania alarmu. Zejście sygnału poniżej danego progu alarmowego powoduje miganie diody, co jest sygnałem, że dla tego kanału wystąpił alarm. W każdej chwili użytkownik może wyłączyć sygnał dźwiękowy oraz skasować wcześniej zarejestrowane stany alarmowe przez naciśnięcie przycisku kasowanie pamięci. Sygnał dźwiękowy włączy się ponownie, jeżeli nastąpi przekroczenie następnego progu alarmowego, jeżeli po wyzerowaniu się wszystkich alarmów wystąpi alarm na którymkolwiek z kanałów. Układ jest zabezpieczony przed przypadkowym wzbudzaniem się, przez zastosowanie filtrów opóźniających 10s dla sygnału wejściowego z czujników i 10s przy wyłączania urządzeń wykonawczych. Centrala wyświetla aktualnie załączone urządzenia wykonawcze przez zmianę koloru diody sygnalizującej stan urządzeń sterowanych przez centralę z koloru czerwonego(urządzenie wyłączone) na kolor zielony (urządzenie włączone) Centrala dodatkowo może sygnalizować alarm na zewnętrznym sygnalizatorze LBX poprzez zaświecenie pulsującego światła dla alarmu na pierwszym progu, a przy wystąpieniu drugiego progu alarmowego uruchomienie sygnału dźwiękowego i ciągłego sygnału świetlnego. Sześć programowalnych wyjść przekaźnikowych sterowanych napięciem 12V mają po dwa wyjścia: -NO (normalnie otwarte) -NC (normalnie zamknięte) oraz wyjście wspólne W. Przekaźniki mają obciążalność 250V/8A każdy. Dodatkowo centrala jest wyposażona w 2 wyjścia sterowników zaworów mogące samodzielnie zamykać zawory dowolnego typu (12V =, 250V ~) 11

11 pole numeru kanału pomiarowego pole opisu medium pomiarowego Pole opisu lokalizacji sekcja diód inf. o przekroczeniu I progu sekcja diód inf. o przekroczeniu II progu sekcja diód inf. o przekroczeniu III progu NH 3 CO CO 2 CHŁODNIA KOTŁ OWNIA GARAŻ wyświetlacz LCD ciekło krystaliczny dioda sygnalizacji zaslania (sieć 220V zielona akumulator czerwona) 15 ppm 10 ppm 0 ppm 0,75% 15 ppm 5 ppm 10 ppm 0,5% kasowanie pamięci alarmu wyłącze nie sygnału dźwiękowego listwa zacisków łączeniowych Rys Widok i opis płyty czołowej centrali PAG-8P 12

12 5.System Central PAG-8 połączonych w sieć z jednostką PC 5.1.Opis Systemu Centrale PAG-8 i PAG-8P można połączyć ze sobą przy pomocy interface RS-485 a następnie przy wykorzystaniu karty PC możliwe jest przekazywanie sygnału do komputera PC przez złącze USB lub Centronix. System daje nam wtedy możliwość kontroli pracy wszystkich detektorów połączonych do rozproszonych na obiekcie central PAG-8 i PAG-8P oraz możliwość kalibracji detektorów z komputera. Ponadto każda z central w przypadku utraty łączności z pozostałymi centralami lub jednostką PC pracuje autonomicznie, zapewniając stałą kontrolę mierzonych parametrów i sterowania urządzeniami wykonawczymi. Ponadto system może być sterowany oraz monitorowany zdalnie za pomocą modemu lub Internetu, co daje użytkownikowi łatwość w kontrolowaniu pracy systemu. Ponadto oprogramowanie zapisuje w logu wszystkie przekroczenia stanów alarmowych dla dowolnej centrali rejestrując datę, godzinę, miejsce i rodzaj zaistniałej akcji. Możliwe jest również zapisywanie stanu systemu z dowolnym interwałem czasowym a następnie przeglądanie zapisanych mierzonych parametrów z dowolnego okresu, co jest szczególnie ważne przy kontroli procesów produkcyjnych. Rys System Central PAG-8 połączonych w sieci z jednostką PC 13

13 5.2.Charakterystyczne cechy Systemu PAG możliwość podłączenia do 31 central PAG-8 i PAG-8P możliwość połączenia z centralami multi-pag dowolna (od 1 do 248) liczba głowic detekcyjno lub pomiarowych kontrola stanu wszystkich central i kalibracji czujników z jednostki PC możliwość zdalnej kontroli za pomocą modemu lub w sieciach LAN, WAN w przypadku braku komunikacji między centralami lub jednostką centralną PC, centrale pracują niezależnie utrzymując stałą kontrolę kontrola stanów alarmowych wszystkich czujników na ekranie PC kontrola parametrów pomiarowych i stanu urządzeń wykonawczych w jednostce PC możliwość wydruku zaistniałych alarmów i stanu systemu z dowolnego okresu czasu powiadamianie o zaistniałym alarmie za pomocą telefonu, SMS możliwość zdalnego serwisu za pomocą łącza modemowego możliwość połączenia między centralami za pomocą linku radiowego dołączanie kolejnych central następuje bez naruszania istniejącej infrastruktury Rys. 5.2 Przykładowy schemat systemu PAG-8 i PAG-8P z jednostką PC 14

14 6. Montaż Centrali PAG-8 i PAG-8P Centrala jest skonstruowana w taki sposób, aby uprościć i skrócić czas ewentualnego serwisu do wymiany gotowych elementów. Przed dokonaniem montażu należy ustalić miejsce zamontowania centrali wraz z doborem odpowiednich tras kablowych oraz doborem położenia głowic pomiarowych i sygnalizatorów. Przy wyborze miejsca zamontowania należy również zwrócić uwagę na strefę w której może być zamontowane dane urządzenie odległość pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi a centralą bliskość kabli energetycznych (wysokonapięciowych) Montaż centrali należy wykonać bez-napięciowo montując centralę do ściany za pomocą kołków rozporowych o 8 mm lub o 6 mm. Następnie doprowadzić kable wykorzystując istniejące przepusty kablowe. Wykonanie połączeń elektrycznych wykonujemy w następującej kolejności: ustalenia za pomocą zworek rodzaju podłączanych detektorów na każdym z kanałów (analogowy/cyfrowy) podłączenia detektorów wg. opisu podłączenie urządzeń które są sterowane przez system oraz zawory odcinające podłączenia sygnalizatorów optyczno-akustucznych podłączyć zasilanie 220 V~ zmontować system i załączyć napięcie zasilania Po załączeniu systemu centrala zasygnalizuje alarm na wszystkich podłączonych czujnikach przez około 1 min. do czasu wygrzania się czujników pomiarowych. Po wykasowaniu zaistniałych alarmów system jest gotowy do pracy. Ze względu na właściwości metrologiczne czujników nie zaleca się zbyt częstego wyłączania systemu Listwa zaciskowa centrali PAG-8 i PAG-8P Rys Widok listwy zaciskowej na płycie łączeniowej 15

15 Numer Opis Numer Opis 1 Zasilanie: N (220v~) 33 "+" kanał 6 2 Zasilanie: L1 (220V~) 34 "sygnał" kanał 6 3 Napięcie zasilania 5 V 35 wej. Cyfrowe 6 4 Napięcie zasilania 12 V 36 " " kanał 6 5 Napięcie zasilania 12 V 37 "+" kanał 8 6 masa 38 "sygnał" kanał 8 7 masa 39 wej. Cyfrowe 8 8 masa 40 " " kanał 8 9 "+" kanał 1 41 "+"Sgnalizator optyczny 10 "sygnał" kanał 1 42 "-"Sgnalizator optyczny 11 wej. Cyfrowe 1 43 WY przekaź. 1 NC 12 " " kanał 1 44 WY przekaź. 1 W 13 "+" kanał 3 45 WY przekaź. 1 NO 14 "sygnał" kanał 3 46 WY przekaź. 3 NC 15 wej. Cyfrowe 3 47 WY przekaź. 3 W 16 " " kanał 3 48 WY przekaź. 3 NO 17 "+" kanał 5 49 "+"Sgnalizator akustyczny 18 "sygnał" kanał 5 50 "-"Sgnalizator akustyczny 19 wej. Cyfrowe 5 51 WY przekaź. 2 NC 20 " " kanał 5 52 WY przekaź. 2 W 21 "+" kanał 7 53 WY przekaź. 2 NO 22 "sygnał" kanał 7 54 WY przekaź. 4 NZ 23 wej. Cyfrowe 7 55 WY przekaź. 4 W 24 " " kanał 7 56 WY przekaź. 4 NO 25 "+" kanał 2 57 "+"ster. Zaworu1/ WY przekaź. 5 NO 26 "sygnał" kanał 2 58 "-"ster. Zaworu1/ WY przekaź. 5 W 27 wej. Cyfrowe 2 59 "+"ster. Zaworu2/ WY przekaź. 6 NO 28 " " kanał 2 60 "-"ster. Zaworu/ WY przekaź. 5 W 29 "+" kanał 4 30 "sygnał" kanał 4 31 wej. Cyfrowe 4 32 " " kanał 4 Tab Opis zacisków w centrali PAG Typy zalecanych przewodów i długości tras kablowych Zasilanie centrali PAG należy prowadzić przewodem YDY 2 x 1,5. Pomiędzy detektorami a centralą, o ile odległość nie przekracza 350 m należy stosować przewód OWY 4 x 0,75. Przy odległości powyżej 350 m stosuje się przewód OWY 4x1. Nie zaleca się montowania detektorów w odległości większej jak 500 m od centrali, ponieważ z uwagi na spadki napięcia mogą nastąpić nieprawidłowe wskazania alarmów. W wypadku obciążenia Systemu sterowaniem zaworem samozamykającym stosuje się okablowanie opisane w części pierwszej (AAG). 16

16 6.3.Przykładowa konfiguracja systemu Rys Schemat połączenia systemu 6.4. Kalibracja Systemu Kalibrację głowic pomiarowych dokonuje producent. Okres dokonywania przeglądów jest określony przez producenta w karcie kalibracyjnej. 17

17 7.Przemysłowy Alarm Gazowy multi-pag 7.1Budowa Systemu Centrala multi-pag składa się z: 1)Modułu obiektowego zawierającego do 8 kart mikroprocesorowych -64 wejść analogowych (z możliwością zamiany na 8 wejść cyfrowych) -64 wejść cyfrowych -16 programowalnych wyjść przekaźnikowych - 4 sterowników zaworów -8 wyjścia sterujące sygnalizacją -Interface RS-485 do pracy w sieci 2)Modułu pomiarowego -moduł wykorzystuje 10 bitowe przetworniki A/C kart mikroprocesorowych 3)Modułu PC-karta do komunikacji systemu z komputerem PC (RS-485 <=> USB) 4)Modułu zasilania centrali z podtrzymaniem 5)Matrycy LED z sygnalizacją optyczną -matryca zawiera 1 rząd trzykolorowych diod LED do wizualizacji alarmów z sygnalizacją akustyczną i kasowaniem 6)Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD - 2 wyświetlacze LCD 4 x 40 z podświetleniem do wizualizacji pomiarów Rys Schemat blokowy centrali multi-pag 18

18 7.2.Budowa centrali Standardowe wyposażenie centrali multi-pag składa się z: 1)Modułu obiektowego zawierającego karty mikroprocesorowe (w zależności od liczby wykorzystywanych wejść 2)Modułu PC karta do komunikacji systemu z komputerem PC 3)Płyty łączeniowej sekcja listw łączeniowych z czujnikami pomiarowymi -64 wejść analogowych z zasilaniem (12V / 200 ma) -64 wejść cyfrowych (0, 5V) -16 sekcji programowalnych przekaźników(no, NC) i 4 sterowniki zaworów (12V) -8 wyjścia sterujące sygnalizacją optyczno-akustyczną (12V / 1A) 4)Moduł zasilania centrali z podtrzymaniem (12V/ 10A) 5) 2 wyświetlacze ciekłokrystaliczne LED z podświetleniem do wizualizacji pomiarów 6)Matryce LED z sygnalizacją optyczną do wizualizacji alarmów z sygnalizacją akustyczną i kasowaniem 7)Sekcja urządzeń wykonawczych -16 wyjść przekaźnikowych (NO, NC - 250V/ max 8 A) -8 wyjścia sterujące sygnalizacją optyczno-akustyczną (12V / 1A) 8)Obudowa szafka wodo-odporna IP-56 LEGRAND w zabudowie naściennej o wymiarach 870 x 410 x 270 mm Rys Widok i wymiary centrali multi-pag 19

19 7.3.Opis działania systemu Centrala multi-pag zbudowana jest w oparciu o nowoczesne karty mikroprocesorowe współpracującą z komputerem PC. Dzięki zastosowaniu możliwości połączenia systemu w sieć przy pomocy Interface RS-485 możliwa jest współpraca wszystkich central (multi-pag z PAG-8 i PAG-8P) z jednostką PC, która za pomocą karty PC pełni rolę jednostki kontrolno-sterującej. Możliwe jest również połączenie central przy wykorzystaniu sygnału radiowego oraz zdalne sterowanie systemem poprzez modem lub Internet. Centrale mogą pracować jako jednostki autonomiczne w przypadku zerwania łączności z pozostałymi centralami lub jednostką PC. Urządzenie zasilane jest bezpośrednio z sieci 220V/50Hz z dodatkowym podtrzymaniem w przypadku zaniku napięcia, który jest sygnalizowany przez zmianę koloru diody LED ZASILANIE SIEĆ/AKUMLATOR z koloru zielonego na czerwony. Układ jest dodatkowo zabezpieczony przed przeciążeniem bezpiecznikiem przeciążeniowym typu S. Centrala współpracuje z czujnikami analogowymi i cyfrowymi a kalibracja czujników następuje z jednostki PC. Możliwe jest również dowolne ustawienie progów alarmowych oraz zaprogramowanie wyjść przekaźnikowych w zależności od indywidualnego zapotrzebowania. Każda linia zasilająca czujnik jest zabezpieczona przez 200 ma bezpiecznik polimerowy. Jeżeli do centrali podłączone są detektory pomiarowe wtedy wynik pomiaru wyświetlany jest na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu LCD wyświetlając numer detektora oraz wartość i jednostkę mierzonego parametru. W celu zwiększenia czytelności pomiaru zastosowano wyświetlacz LCD z podświetleniem LED (z możliwością wyłączenia podświetlenia) Pomiar odbywa się z wykorzystaniem 10 bitowego przetwornika A/C. Centrala posiada 3 progi alarmowe, które są wyświetlane na trójkolorowej matrycy LED oraz sygnalizację akustyczną wystąpienia alarmu. przekroczenie pierwszego progu alarmowego powoduje zaświecenie diody na żółto i włączenie się przerywanego sygnału dźwiękowego oraz załączenie zaprogramowanych przekaźników. przekroczenie drugiego progu alarmowego powoduje zaświecenie diody w kolorze czerwonym a sygnał dźwiękowy zmienia się na ciągły i załączają się kolejne przekaźniki. przekroczenie trzeciego progu alarmowego powoduje miganie diody w kolorach (czerwono żółtym) i uruchomienie kolejnych przekaźników. Diody świecą w sposób ciągły przez cały czas występowania alarmu. Zejście sygnału poniżej danego progu alarmowego powoduje miganie diody, co jest sygnałem, że dla tego kanału wystąpił alarm. W każdej chwili użytkownik może wyłączyć sygnał dźwiękowy oraz skasować wcześniej zarejestrowane stany alarmowe przez naciśnięcie przycisku KASOWANIE PAMIĘCI. Sygnał dźwiękowy włączy się ponownie, jeżeli nastąpi przekroczenie następnego progu alarmowego, jeżeli po wyzerowaniu się wszystkich alarmów wystąpi alarm na którymkolwiek z kanałów. Układ jest zabezpieczony przed przypadkowym wzbudzaniem się, przez zastosowanie filtrów opóźniających 10s dla sygnału wejściowego z czujników i 10s dla wyłączania urządzeń wykonawczych. Centrala wyświetla aktualnie załączone urządzenia wykonawcze przez zmianę koloru diody sygnalizującej stan urządzeń sterowanych przez centralę z koloru czerwonego(urządzenie wyłączone) na kolor zielony (urządzenie włączone) Centrala dodatkowo może sygnalizować alarm na zewnętrznych 4 sygnalizatorach LBX poprzez zaświecenie pulsującego światła dla alarmu na pierwszym progu, a przy wystąpieniu drugiego progu alarmowego uruchomienie sygnału dźwiękowego i ciągłego sygnału świetlnego. Szesnaście programowalnych wyjść przekaźnikowych sterowanych napięciem 12V mają po dwa wyjścia: NO (normalnie otwarte) i NC (normalnie zamknięte) oraz wyjście wspólne W. Przekaźniki mają obciążalność 250V/8A każdy. Dodatkowo centrala jest wyposażona w 2 wyjścia sterowników zaworów mogące samodzielnie zamykać zawory dowolnego typu (12V =, 250V ~) 20

20 wyświetlacz LCD ciekłokrystaliczny mult i-pag D1 10 ppm D2 30 ppm D3 5 ppm D4 20 ppm D18 5 ppm D23 0, 3 % D9 5 ppm D25 0,4 % OBIEKT GAZ STA N DETEKTOR 1 DETEKTOR 33 DETEKTOR 2 DETEKTOR 34 DETEKTOR 3 DETEKTOR 35 OBIEKT GAZ S TAN Dławice łączeniowe pole numeru kanału pomiarowego Pole opisu lokalizacji DETEKTOR 4 DETEKTOR 36 DETEKTOR 5 DETEKTOR 37 DETEKTOR 6 DETEKTOR 38 DETEKTOR 7 DETEKTOR 39 DETEKTOR 8 DETEKTOR 40 DETEKTOR 9 DETEKTOR 41 DETEKTOR 10 DETEKTOR 42 DETEKTOR 11 DETEKTOR 43 DETEKTOR 12 DETEKTOR 44 DETEKTOR 13 DETEKTOR 45 DETEKTOR 14 DETEKTOR 46 DETEKTOR 15 DETEKTOR 47 DETEKTOR 16 DETEKTOR 48 DETEKTOR 17 DETEKTOR 49 DETEKTOR 18 DETEKTO R 50 DETEKTOR 19 DETEKTO R 51 p ole opisu med ium pomiarowego Sekcja trójstanowych diód LED (czerwona-awaria zielona-stężenie w normie żółty-alarm) DETEKTOR 20 DETEKTOR 52 DETEKTOR 21 DETEKTOR 53 DETEKTOR 22 DETEKTOR 54 DETEKTOR 23 DETEKTOR 55 DETEKTOR 24 DETEKTOR 56 DETEKTOR 25 DETEKTOR 57 DETEKTOR 26 DETEKTOR 58 DETEKTOR 27 DETEKTOR 59 DETEKTOR 28 DETEKTOR 60 DETEKTOR 29 DETEKTOR 61 DETEKTOR 30 DETEKTOR 62 DETEKTOR 31 DETEKTOR 63 DETEKTOR 32 DETEKTOR 64 St an Wyjś cie Wyjś cie S ta n kasowani e pamięci alarmu wyłączenie sygnału dźwiękowego dioda sygnalizacji zasilania (sie ć 220V zielon a akumulator czerwona) Rys Widok i opis płyty czołowej centrali multi-pag 21

21 8.Centrale multi-pag połączone w sieć z jednostką PC 8.1.Opis Systemu Centrale multi-pag można połączyć ze sobą przy pomocy interface RS-485 a następnie przy wykorzystaniu karty PC możliwe jest przekazywanie sygnału do komputera PC przez złącze USB. Możliwe jest również podłączenie do sieci central PAG-8 i PAG-8P z centralami multi-pag System daje nam wtedy możliwość kontroli pracy wszystkich detektorów połączonych do rozproszonych na obiekcie oraz możliwość kalibracji detektorów z komputera. Ponadto każda z central w przypadku utraty łączności z pozostałymi centralami lub jednostką PC pracuje autonomicznie zapewnia stałą kontrolę mierzonych parametrów i sterowanie urządzeniami wykonawczymi. System może być sterowany oraz monitorowany zdalnie za pomocą modemu lub Internetu, co daje użytkownikowi łatwość w kontrolowaniu pracy systemu. Ponadto oprogramowanie zapisuje w logu wszystkie przekroczenia stanów alarmowych dla dowolnej centrali rejestrując datę, godzinę, miejsce i rodzaj zaistniałej akcji. Możliwe jest również zapisywanie stanu systemu z dowolnym interwałem czasowym a następnie przeglądanie zapisanych mierzonych parametrów z dowolnego okresu, co jest szczególnie ważne przy kontroli procesów produkcyjnych. Rys System Central multi-pag połączonych w sieci z jednostką PC 22

22 8.2.Charakterystyczne cechy Systemu multi-pag zintegrowanie systemu dostęp do wejść czujników z jednego punktu w obiekcie możliwość połączenia ze sobą central multi-pag z centralami PAG-8 i PAG-8P dowolna (od 1 do 248) liczba głowic detekcyjnych lub pomiarowych kontrola stanu wszystkich central i kalibracji czujników z jednostki PC wyświetlanie pomiarów z detektorów pomiarowych na głównej tablicy centrali możliwość zdalnej kontroli za pomocą modemu lub w sieciach LAN, WAN w przypadku braku komunikacji między centralami lub jednostką centralną PC centrale pracują niezależnie utrzymując stałą kontrolę kontrola stanów alarmowych wszystkich czujników na ekranie PC kontrola parametrów pomiarowych i stanu urządzeń wykonawczych w jednostce PC możliwość wydruku zaistniałych alarmów i stanu systemu z dowolnego okresu czasu powiadamianie o zaistniałym alarmie za pomocą telefonu, SMS możliwość zdalnego serwisu za pomocą łącza modemowego możliwość połączenia między centralami za pomocą linku radiowego 8.3 Montaż Centrali multi-pag Szczegółowy opis montażu ze schematami połączeń przedstawiony zostanie w części III materiałów do projektowania PAG. 23

23 10.Oprogramowanie do systemu PAG Dzięki zastosowaniu oprogramowania PAG mamy możliwość stałej kontroli stanu wszystkich czujników na ekranie komputera oraz kontroli działania urządzeń wykonawczych. Program pozwala na zapis wszystkich zaprogramowanych zdarzeń do specjalnego logu a także istnieje możliwość zapisu stanu wszystkich urządzeń z dowolnym interwałem czasowym i drukowania raportu systemowego z dowolnego okresu. Dzięki zastosowaniu wielopoziomowej struktury programu można obserwować każde z pomieszczenie, w którym są zainstalowane detektory na oddzielnym ekranie, co w przypadku systemów mnogich pozwala na zwiększenie przejrzystości programu kontrolno-sterującego. Ponadto wielopoziomowa struktura pozwala na dodawanie do programu sygnałów z kolejnych central PAG i wyświetlania nowych obiektów bez zaciemniania istniejącej struktury detekcyjnej. Oprogramowanie pozwala również na programowanie wyjść przekaźnikowych, kalibrację i zmianę progów alarmowych. Dostęp do tych opcji jest zabezpieczony hasłem i jest dostępny tylko dla upoważnionych i przeszkolonych użytkowników. Program jest napisany w Delhi i przystosowany jest do pracy w dowolny środowisku systemów operacyjnych rodziny WINDOWS. Program ma wbudowany wewnętrzny kompilator, który pozwala użytkownikowi za pomocą komend opartych na konwencji układów logicznych dowolnie konfigurować złożone systemy detekcji. Wymagania sprzętowe: -system Windows 9x/NT/2000/XP -komputer klasy Pentium 300 lub wyższej -RAM min 64 MB -20 MB wolnego miejsca na dysku -monitor 15''(800x600) zalecane 17''(1024x768) -karta grafiki SVGA Opis ekranu użytkownika: pasek narzędziowy dioda informująca o przekroczeniu II progu dioda informująca o przekroczeniu I progu sygnalizacja w którym z pomieszczeń występuje alarm Informacja o rodzaju podanie lokalizacji wykrytego alarmu pasek i nformujący o stanie wystąpienia alarmu systemu sygnalizator załączonych urządzeń Rys Widok i opis obszaru roboczego ekranu jednostki sterującej PC-PAG 24

24 11.Przykładowa konfiguracja systemu PAG z jednostką PC Rys Schemat przykładowego systemu PAG z jednostką PC 25

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Centrala MSMR-16 przeznaczona jest do monitorowania oraz rejestracji stężeń gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu,

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2008

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2008 AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister 8z/RS-485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2008 (Wydanie 1C 19.09.2008) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne - str. 3 III..

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

PRO SERVICE Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 22, 31 587 Kraków, tel. 012 643 09 34, fax. 012 425 90 90 e mail: pro@alarmgas.com, www.alarmgas.

PRO SERVICE Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 22, 31 587 Kraków, tel. 012 643 09 34, fax. 012 425 90 90 e mail: pro@alarmgas.com, www.alarmgas. Zintegrowana wersja naszego systemu PAG skojarzona z najnowocześniejszymi detektorami tlenku węgla unitox CO/Ge oraz wyjątkowo przydatnym, jedynym w Europie DuoMaster -em (Dwugazowym Garażowym Detektorem

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Inteligentne instalacje elektryczne (4) Intelligent Home Control Koncepcja systemu Studia Podyplomowe Wydział Elektrotechniki i Informatyki Koncepcja IHC Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Węzeł LON

Uniwersalny Węzeł LON Uniwersalny Węzeł LON GPN3120 GPN3150 Charakterystyka Moduł ibase-gpn jest uniwersalnym sterownikiem, przeznaczonym do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania zrealizowanych w oparciu o sieć

Bardziej szczegółowo

PAG Przemysłowy Alarm Gazowy

PAG Przemysłowy Alarm Gazowy Pro-Service Sp. z o.o. os.złotej Jesieni 4, 31-826 Kraków tel. / fax (0-12) 425-90-90, (0-12) 643-09-34 www.pro-service.pl e-mail: pro@alarmgas.com PAG Przemysłowy Alarm Gazowy Wersja zintegrowana multipag

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY ALARM GAZOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2010. (Wydanie 1A 16.06.2010)

AKTYWNY ALARM GAZOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2010. (Wydanie 1A 16.06.2010) AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister16z /RS-485/P INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2010 (Wydanie 1A 16.06.2010) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne - str. 3

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-2

SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-2 SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wersja 1 AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA KOMPUTERY - OPROGRAMOWANIE 51-419 Wrocław, ul. Kuropatwia 7 styczeń 2012 Spis treści 1. Ostrzeżenia... 3 2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALA ALARMOWA TCS-2 INSTRUKCJA INSTALACJI Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. 1. Wstęp Centrala alarmowa TCS-2 jest zintegrowanym systemem zawierającym większość elementów tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

0...+50 C, wilgotność maksymalnie 85%rH

0...+50 C, wilgotność maksymalnie 85%rH WRF04 CO2 / LK CO2 Zastosowanie: Czujnik przeznaczony jest do pomiaru stężenia dwutlenku węgla, temperatury oraz wilgotności ( opcje ) w miejscach przebywania ludzi. Do pomiaru CO2 używana jest metoda

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

PolyGard II GC-06 centrala systemu detekcji gazów

PolyGard II GC-06 centrala systemu detekcji gazów PolyGard II GC-06 centrala systemu detekcji gazów OPIS GC-06 to jednostka centralna systemu detekcji gazów PolyGard 2 umożliwającego monitorowanie gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu. Centrala umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe VERSA uniwersalne centrale alarmowe VERSA to seria nowoczesnych central alarmowych, dedykowanych dla systemów zabezpieczeń małych obiektów biurowych i handlowych, domów i mieszkań. To, co wyróżnia je spośród

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie SZR-MI służy do samoczynnego załączania rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie jest przeznaczone

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K Spis treści 1. Charakterystyka ogólna sygnalizatorów 3 2. Współpraca z wyłącznikiem WSD-1 3 3. Parametry sygnalizatorów serii SA-K 4 3.a. Wymiary SA-K5 5 3.b.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA STEROWNIKA ARTsms 300

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA STEROWNIKA ARTsms 300 INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA STEROWNIKA ARTsms 300 ARTCOM ul. Wałbrzyska 21, 52-314 Wrocław tel. +48 71 363 42 00 fax +48 71 361 23 12 artom@artcom.net.pl ARTCOM str. 2 Przed zainstalowaniem i uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

ACCO. system kontroli dostępu

ACCO. system kontroli dostępu ACCO system kontroli dostępu System ACCO zbudowany jest w oparciu o sieć autonomicznych kontrolerów przejścia zapewniających możliwość scentralizowanego zarządzania. Zawansowana technologia sprzętowa i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA. PAG Przemysłowy Alarm Gazowy. modularpag. Skalowalna jednostka centralna systemów detekcji gazów do mnogich opomiarowań

DOKUMENTACJA. PAG Przemysłowy Alarm Gazowy. modularpag. Skalowalna jednostka centralna systemów detekcji gazów do mnogich opomiarowań Pro-Service Sp. z o.o. os.złotej Jesieni 4, 31-826 Kraków tel. / fax (0-12) 425-90-90, (0-12) 643-09-34 www.alarmgas.com e-mail: pro@alarmgas.com DOKUMENTACJA PAG Przemysłowy Alarm Gazowy modularpag Skalowalna

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 8

REMOTE CONTROLLER RADIO 8 PY 502 REMOTE CONTROLLER RADIO 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Opis złączy i elementów sterowania... 2 3. Programowanie odbiornika.... 5 3.1. Rejestracja pilota w pamięci odbiornika...

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 09/08 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Pozwala obsługiwać centrale alarmowe z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne.

System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne. System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne. Charakterystyka. Monitoring poziomu gazu w zbiornikach LPG, zużycia gazu, wody lub energii cieplnej). Zdalny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1-6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1-6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1-6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/8 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE MODUŁU ML/A-1-6 str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE MODUŁU ML/A-1-6 str. 5 4. MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

(EXter4z_1.5 wejście RS485) EXter4z /RS485. EXter4z /P/RS485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2011. (Wydanie 1.5A 02.02.2011)

(EXter4z_1.5 wejście RS485) EXter4z /RS485. EXter4z /P/RS485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2011. (Wydanie 1.5A 02.02.2011) CENTRALKA DETEKCYJNA EXter4z /RS485 (EXter4z_1.5 wejście RS485) EXter4z /RS485 EXter4z /P/RS485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2011 (Wydanie 1.5A 02.02.2011) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji KONTROLERY STANDARDOWE KS-1012-RS, KS-1024-RS KS-1012-IP, KS-1024-IP WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne.......... 3 2. Dane techniczne kontrolerów KS-1012-RS/IP...... 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas)

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) M-300 APLIKACJE MIERNIK PROGRAMOWALNY Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW www.metronic.pl 2 Przykładowe aplikacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu System EMS- Koncentrator (HUB)

Specyfikacja produktu System EMS- Koncentrator (HUB) EMS (Environment Monitoring System) System Monitorowania Środowiska jest inteligentnym systemem zdalnego monitorowania za pomocą, którego można nadzorować środowisko i zasilanie w jednej lub kilku szafach

Bardziej szczegółowo

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL int-sz_pl 03/06 Zamki szyfrowe INT-SZ-GR i INT-SZ-BL są urządzeniami przeznaczonymi do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią

Bardziej szczegółowo

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych Dane techniczne Sterownik IBT230AC jest niezależnym regulatorem mikroprocesorowym wyposażonym

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1997 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 07/08 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH Załącznik nr 3.5 do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego WARUNKI ZABUDOWY SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH 1 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo