RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU. Leonardo da Vinci. będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU. Leonardo da Vinci. będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie Save our lives Europejskie bezpieczeństwo na drogach Cypr (Nikozja, Limassol, Larnaca r Nr projektu: 2013-PL1-LE

2 Wstęp Projekt Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu pn. Save our lives Europejskie bezpieczeństwo na drogach uzyskał dofinansowanie w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Celem projektu była obserwacja zagranicznych rozwiązań Policji w zakresie: podejmowania akcji i działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, współdziałanie Policji z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poznanie stosownych form edukacji uczestników ruchu drogowego, wymiana informacji na temat doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy zaangażowanych w prowadzenie akcji profilaktycznych z zakresu ruchu drogowego. Uczestnikami projektu była grupa 6 funkcjonariuszy Policji z garnizonu mazowieckiego i małopolskiego, którzy w sposób szczególny są zaangażowani w realizację strategii oraz doskonalenie i wdrażanie metod i form działań prewencyjnych i profilaktycznych z dziedziny ruchu drogowego: insp. Andrzej Choromański Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej. podinsp. Stanisław Popiel Ekspert Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego KWP z siedzibą w Radomiu. nadkom. Jacek Choroś Kierownik Referatu Ruchu Drogowego KPP w Lipsku. podkom. Katarzyna Gąsiorowska Broniewska Kierownik Referatu ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Radomiu. st. asp. Marek Bednarz Kierownik Referatu Ruchu Drogowego KPP w Żyrardowie. asp. Katarzyna Giza Wydział ruchu Drogowego KMP w Krakowie. Wymiana doświadczeń w zakresie podejmowania akcji i działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym miała miejsce w dniach r. w Nikozji i Limasol na Cyprze. Larnaka była miejscem naszego przylotu i odlotu. Funkcjonariusze uczestniczący w wymianie zostali zapoznani z wieloma rozwiązaniami stosowanymi przez stronę przyjmującą w zakresie dbałości o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Każde zaplanowane zagadnienie zostało szczegółowo omówione i uzupełnione prezentacją multimedialną. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione najciekawsze z prezentowanych rozwiązań, celem rozpowszechnienia oraz podjęcia próby wdrożenia dobrych praktyk na gruncie naszego kraju. 2

3 I. Informacje ogólne o Republice Cypryjskiej. Cypr (Republikę Cypryjską) zamieszkuje mieszkańców na południu i w części północnej, okupowanej przez Turcję. Ludność grecka wyznaje chrześcijaństwo (prawosławie), natomiast turecka (islam). Cypr jest wyspą o powierzchni km²(wyspa)/ km². Ustrój państwa to republika federacyjna. Głową państwa jest prezydent Nikos Anastasiadis. Językami urzędowymi w tym państwie są grecki i turecki. Cypr wstąpił do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Do 1960 roku był kolonią angielską. W 1960 roku Republika Cypryjska uzyskała niepodległość od Anglii. Stolicą Cypru jest Nikozja, miasto o powierzchni 111 km 2, liczące mieszkańców (liczba ludności podobna do zaludnienia Radomia). Stolica Cypru pozostaje nadal jedyną na świecie podzieloną stolicą, z częścią północną (turecką) i częścią południową (grecką), oddzielonymi od siebie "Zieloną Linią", strefą zdemilitaryzowaną utrzymywaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Drugie co do wielkości miasto Cypru to Limassol, które stało się w ostatnich latach popularnym centrum turystycznym. Trzecim co do wielkości miastem Cypru jest Larnaca (Larnaka), które należy do najstarszych na wyspie. Powstało w XII wieku p.n.e. na miejscu starożytnego miasta Kition. 3

4 Na Cyprze prawo jazdy posiada osoby. Zarejestrowanych jest pojazdy. Na wyspie odnotowano również 2,4 miliona turystów. II. Struktura Policji na Cyprze. Policja na Cyprze została ustanowiona zgodnie z postanowieniami artykułu 130 Konstytucji Republiki Cypru oraz innych przepisów. Zgodnie z 6 ustawy Policji: "Policja wykonuje swoje uprawnienia na całym terytorium Cypru. Jest uprawniona do utrzymania prawa i porządku, zapewnienia pokoju, zapobiegania i wykrywania przestępstw, ścigania przestępców oraz aresztowania ich. Cypryjczycy przedstawiają wizję humanitarnej i dumnej Policji, z wrażliwością społeczną, dumnej ze swojej misji i jednolitej, z silnym poczuciem godności i szacunku dla samego siebie. Zadania i obowiązki Cypryjskiej Policji zostały określone w nowelizacji ustawy o Policji (N.73 (1)) z 2004 r. i obejmują: zachowanie prawa i porządku publicznego, zapobieganie i wykrywanie przestępstw, jak również zatrzymywanie i doprowadzanie przestępców przed wymiar sprawiedliwości. Wizja działania Policji w Nikozji jest ukształtowana zgodnie z europejskimi normami, i opiera się na podstawie dwóch podstawowych filarów: wartości i zasad. Na Cyprze nie ma Prokuratury, akta prowadzonych spraw o wypadki drogowe są przekazywane bezpośrednio do Sądu. Osądzenie sprawcy trwa średnio miesiąc czasu, chyba, że sprawa jest zawiła może potrwać maksymalnie do 1 roku od zdarzenia. Praca policji jest podzielona na cztery główne obszary działania, każdy z nich zarządzany jest przez zastępcę szefa policji. - Administracja (Administration) - Służby kryminalne (Operations) - Szkolenia (Training) - Służby wspomagające (Support). 4

5 Struktura Policji na Cyprze przedstawia się następująco: Komendę Główną Policji na Cyprze tworzy siedem departamentów, a także siedem jednostek policji i sześć dywizji. Integralną częścią Policji jest także Straż Pożarna. Szefowi Policji bezpośrednio podlega: Zastępca Szefa Policji oraz Szef Biura Policji, Zespół Planowania Strategicznego, Profesjonalna Dyrekcja Standardowa i Biuro Prasowe. Zastępcy Szefa Policji podlegają: Zastępca Szefa Biura Wsparcia Policji oraz czterech asystentów do spraw: Wyszkolenia, Administracji, Wsparcia i Operacji. Asystentowi Szefa Policji ds. Wyszkolenia podlega: Akademia Policyjna i Biuro Rekrutacji. Asystentowi Szefa Policji ds. Administracji podlega Dział A, Dział Rozwoju, Biuro Kontroli Policji, Dział Finansów, Dział Współpracy z Unią Europejską oraz współpracy Międzynarodowej. Asystentowi Szefa Policji ds. Wsparcia podlega: Dział B w którym mieści się ruch drogowy, dział usług dla cudzoziemców i imigracyjnych, prezydencka jednostka straży, Jednostka do nagłych wypadków, dyrekcja ds. materiałów eksploatacyjnych, dyrekcja ochrony portu lotniczego. Asystentowi Szefa Policji ds. Operacji podlega: Dział C, dział kryminalny i narkotykowy. 5

6 Szefem Policji na Cyprze jest Michael Papageorgiou (na zdjęciu poniżej). Zdjęcia z wizyty u Szefa Cypryjskiej Policji Wizyta w Komedzie głównej Policji, Szef Biura Ruchu Drogowego Chief Superintendent Demetris Demetriou Stan zatrudnienia funkcjonariuszy i pracowników cypryjskiej Policji kształtuje się na poziomie około 5000 etatów, przy zaludnieniu osób. Na jednego policjanta przypada 160 obywateli Cypru. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym spoczywa na Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, a także na Dywizjach Oddziałów Drogowych. W celu wypełnienia zobowiązań w ramach Planu strategicznego Cypryjska Policja, przeprowadza regularne kampanie 6

7 bezpieczeństwa drogowego w celu eliminacji głównych przyczyn wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, rozpowszechnia wytyczne w sprawie stosowania dobrych praktyk w zapobieganiu przestępczości i zmniejszenia wypadków drogowych, pracuje nad wprowadzeniem zmian w przepisach ruchu drogowego oraz podejmuje szereg aktywnych działań na rzecz edukacji i wzrostu świadomości wśród użytkowników ruchu drogowego. Narodowy Plan Działań Policji w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata został wydany pod koniec 2012 roku. W znacznej mierze jest on zgodny z zaleceniem Komisji Europejskiej 2004/345/WE z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania prawa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Policja ma w jego realizacji do odegrania istotną rolę. Na Cyprze obowiązuje ruch lewostronny. Cypryjska policja jeździ po ulicach na załączonych światłach policyjnych. Głównym zadaniem Działu B Komendy Głównej Policji na Cyprze jest egzekwowanie prawa w zakresie przepisów drogowych i kodeksu drogowego. Mieści się tam odpowiednik polskiego Biura Ruchu Drogowego KGP, który współpracuje z 6 Oddziałami Ruchu Drogowego w Nikozji, Ammohostos, Larnaka, Limassol, Pafos i Morfou, w dążeniu do zapobiegania i zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Uzyskuje się to poprzez aktywność w kontroli ruchu drogowego, monitorowanie bezpieczeństwa na drogach, oświecenie i edukację w ruchu drogowym. Szczegółową strukturę ruchu drogowego na Cyprze przedstawiono na schemacie poniżej. STRUCTURE OF CYPRUS POLICE - Police Officers Traffic Department- HQ 129 Morfou Traffic Branch - 14 Nicosia Traffic Branch 78 Ammohostos Traffic Branch - 19 Pafos Traffic Branch - 36 Larnaka Traffic Branch - 45 Limasol Traffic Branch

8 III. Akademia Policyjna w Nikozji 5 Struktura Akademii Policyjnej Structure of Cyprus Police Academy DIRECTOR Deputy Director (Education) Director of Studies Deputy Director (Administration) School for Sergeants & Constables Drills and Physical Fitness Office School for Officer s Support Office Stores School for Foreign Languages Research Office (legal & other police issues) Coordinator for Educational Training and Programming CEPOL Office Recruitment Office Registry Library FRONTEX Office (educational issues) 8

9 Motto Law Knowledge Ethos Expresses the fundamental principles of law and order, as well as awareness of the social existential realities and ethical order Police members serve while executing their duties Mottem Cypryjskiej Policji jest Prawo Wiedza Etos. Wyraża to fundamentalne zasady prawa, jak również świadomości realiów społecznych, egzystencjalne i etyczne zadanie dla Policji, która ma służyć społeczeństwu podczas wykonywania swoich obowiązków. Mission To provide systematic and qualitative training to all members of the Police so as to develop their skills, both in police operational and administrative matters 8 Misją Akademii jest Zapewnienie systematycznego i jakościowego szkolenia wszystkich funkcjonariuszy policji, aby rozwijać swoje umiejętności, zarówno w kwestiach operacyjnych i administracyjnych, policyjnych. 9

10 Vision To continue developing specialized training that serves and satisfies the educational and training needs of all members of Cyprus Police and simultaneously promoting ethos and professionalism. Wizja przyszłości policyjnej akademii opiera się na dalszym rozwoju specjalistycznych szkoleń, które służą i spełniają zarówno edukacyjne jak i szkoleniowe potrzeby wszystkich członków Cypryjskiej Policji, jednocześnie promowanie etosu i profesjonalizmu. Values Ethos Justice Critical thinking Respect for Diversity Podczas procesu szkolenia policjantom na każdym jego etapie wpajane są następujące wartości: etos, sprawiedliwość krytyczne myślenie szacunek dla różnorodności. 10

11 Od 2010 roku trwa aktualizacja Programu Edukacyjnego Policji rekrutów i programów nauczania w ramach Procesu Bolońskiego. Filozofia Programu Szkolenia nowych rekrutów do Policji Philosophy of the New Training Programme of Police Recruits Teacher centered Vs Interactive learning Memorization Vs Critical Thinking Learning by doing (Role Playing / Simulations etc.) Theory Vs Practice Koncentracja nauczycieli na interaktywnej nauce, Zapamiętywanie, a krytyczne myślenie, Teoria a praktyka, Uczenie się przez pracę, udział w grach i symulacjach. 11

12 W ramach Akademii policyjnej działają trzy szkoły: Szkoła oficerska Szkoła sierżantów i policjantów Szkoła Języków Obcych. Od 2010 roku wprowadzono następujące zmiany edukacyjne i szkoleniowe w Akademii Policyjnej: Wprowadzono Program Policji rekrutów o wyższym poziomie wykształcenia. Wprowadzono moduły specjalistycznych programów pod kątem: Badania wykrywania przestępczości i przedmiotów, Badanie wykrywania przestępczości i kurs zaawansowany, Kurs sierżanta Kurs ruchu drogowego, Kursy dla inspektorów, Szkolenia dla trenerów. Częściowo, spełniają one postanowienia Procesu Bolońskiego. Kształcenie w zakresie Ruchu Drogowego odbywa się w Szkole sierżantów i policjantów. W ramach szkolenia oferowane są następujące programy: Szkolenia Policji rekrutów, Szkolenie specjalne rekrutów Policji Kurs sierżanta Badanie wykrywania przestępczości, Kurs policyjny społecznościowy, Kurs w zakresie przemocy domowej, 2-dniowe seminaria dotyczące przestępczości nieletnich, Zachowanie kursu zawodowych (w tym dot. stosowania europejskiego nakazu aresztowania, Kurs specjalistyczny w kwestiach imigracji i migracji, 12

13 inne w zależności od potrzeb. Zagadnienia ruchu w programie szkolenia rekrutów w Policji. Program szkolenia zawiera 57 godzin dydaktycznych: Teoria (33 godzin) Role, Gry/ Symulacje (24h) Program nauczania zawiera: Prawo o ruchu drogowym, Procedury kontroli ruchu, Prawa jazdy, Pojazdy Ubezpieczenia, Alcotest itp., Badania ruchu drogowego wypadku oświadczenia, scena szkicowania, Zbieranie informacji itp., Inne. Kurs wypadek drogowy śledztwo. Traffic Accident Investigation Course Duration: 6 weeks Target Group: Police Constables, Sergeants and Inspectors who serve or will serve at Traffic Accident Investigation Branches or Police Stations which investigate road traffic accidents Scope: - to provide specialized knowledge and develop skills necessary for serious road traffic accidents investigation 13

14 Podczas kursu przewidziano 5 modułów nauczania: Rysunek szkic-plan na miejscu wypadku, Dochodzenie na miejscu, Dalsze etapy dochodzenia wypadku, Korzystanie z Matematyki i Fizyki w dochodzeniu wypadków drogowych, Prawo i przepisy ruchu drogowego. Szkolenia planowane są w oparciu o: Planowanie strategiczne rekrutacji dla Cypryjskiej Policji, Programowanie roczne edukacyjne potrzeby różnych wydziałów, departamentów Policji, dyrekcji, Potrzeby z analiz i wniosków z kursów specjalistycznych, Nowe formy przestępczości i sposobów jej zapobiegania i zwalczania, Dyrektywy CEPOL, Frontex, programy INTERPOL. Uczestnictwo w spotkaniu z dziećmi w miasteczku ruchu drogowego, które mieści się obok Akademii Policyjnej. 14

15 IV. Policja Ruchu Drogowego w Nikozji Struktura Policji w Nikozji 15

16 Struktura Oddziału Ruchu: Administracja, Patrol, Badania Wypadków jednostki, Motocyklista oddział 'Z,' Biuro Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Raporty z wypadków Urząd. Misja Oddziału Ruchu: Egzekwowanie przepisów ruchu drogowego, Codzienne zajęcia, TISPOL tygodniowe operacje, Wykłady / Prezentacje / Zabezpieczenie zdarzeń w ruchu drogowym. Obowiązki to egzekwowanie: przekroczeń prędkości, jazdy pod wpływem alkoholu, korzystania z pasów bezpieczeństwa, korzystania z kasków, (propagowanie używania, pokazy wytrzymałości zgniatanie), codzienne operacje, wykonywanie eskort, zabezpieczanie demonstracji i imprez sportowych, udział w operacjach specjalnych, prowadzenie dochodzeń w sprawie wypadków, profilaktyka. 16

17 Grupy wysokiego ryzyka: młodzi kierowcy 44%, cudzoziemcy 19%, motocykliści 29%. Ewolucja ofiar śmiertelnych w Nikozji Najczęstsze przyczyny wypadków ze skutkiem śmiertelnym Jak pokazano na wykresie najczęstszą przyczyną wypadków zarówno w Nikozji jak i na obszarze Cypru jest jazda pod wpływem alkoholu. 17

18 Powyższy wykres pokazuje, grupy uczestników ruchu pod kątem najpoważniejszych obrażeń w wypadkach drogowych. Na Cyprze najcięższych obrażeń doznają motocykliści i piesi. Policjanci ruchu drogowego wykorzystują w służbie następujący sprzęt: Laserowe Mierniki Prędkości Ultralyte 18

19 Testy alkoholowe (test oddechowy tylko 22 mg) 19

20 Urządzenia mobilne zamontowane w pojazdach Mobile unit Equipment 3 Pojazdy policyjne są rejestrowane na ogólnych zasadach w Wydziałach Komunikacji i mają tak jak pojazdy zwykłych obywateli jeden nadany numer rejestracyjny na cały okres użytkowania, niezależnie od zmian ich właścicieli. 20

21 Palmtopy służące do wypisywania mandatów, dokumentowania przebiegu służby, nagrywania, oraz sprawdzeo osób i pojazdów. 21

22 Miernik Decybeli Decibel meter Equipment 5 Urządzenie GPS do mierzenia i szkicowania na miejscu wypadku drogowego GPS Equipment 7 22

23 Przykład szkicu miejsca wypadku sporządzonego za pomocą ww. urządzenia BikeSafe - Przykład działań Policji prewencyjno profilaktycznych skierowanych do motocyklistów w celu zmniejszenia liczby wypadków. BIKESAFE BikeSafe is a police-led motorcyclist casualty reduction initiative that is run by Cyprus Police. 23

24 Udział Policjantów w targach motocyklowych Participation on Motor Show for Motorcycles Strona internetowa poświęcona bezpieczeństwu ruchu drogowego web site (www.drivetogether.eu) 24

25 Szefem Policji Ruchu Drogowego w Nikozji jest Chief Inspector Charis Evripidou przyszły następca obecnego Komendanta Głównego Policji na Cyprze. V. Specjalny Oddział Motocyklowy przy Komendzie Głównej Policji w Nikozji Szef Oddziału Kamizelka motocyklowa z poduszką powietrzną Kamizelka z poduszką powietrzną Kamizelka z usztywniaczem 25

26 Podczas działań na autostradzie 26

27 Ciekawostką jest, że w tym oddziale każdy policjant ma na stanie motocykl ciężki, motocykl lekki oraz radiowóz oznakowany. VI. Udział członków delegacji w rocznym Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Hotelu Hilton Cyprus. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Policji i instytucji i organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na Cyprze oraz goście, m.in. nasza delegacja i przedstawiciel TISPOL z Niemiec. Grupa w sali obrad z Biskupem Cypru Przemawia przedstawiciel TISPOL Wystąpienie Szefa Drogówki 27

28 Przykład zaangażowania naszej grupy w seminarium, asp. Katarzyna Giza zadaje pytanie do przedstawicielowi TISPOL VII. Spotkanie w Jednostce Policji w Limassol Spotkanie z Komendantem jednostki 28

29 S Spotkanie z Szefem Ruchu Drogowego VIII. Spotkanie z Biskupem Cypru w Pałacu Arcybiskupa Makariosa w Nikozji IX. Przykłady rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo na drogach 29

30 Podsumowanie Podczas całego pobytu można było zauważyć przychylne relacje wobec miejscowej Policji w środowisku i w instytucjach współpracujących oraz świadomość samych mieszkańców wobec idei działań profilaktycznych. Działania cypryjskiej Policji, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej w dużej mierze ukierunkowane są na dialog, spotkania, uświadamianie lokalnej społeczności w sprawach problemów, zagrożeń i ewentualnych ich skutków. Na uwagę zasługuje fakt, iż na Cyprze wszystkie podmioty, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym i działają na jego rzecz ściśle, ze sobą współpracują. 30

31 Przyjęcie naszej grupy przez przedstawicieli Policji na Cyprze było wysoce profesjonalne i zasługuje na najwyższe słowa uznania. Osoby odpowiedzialne za nas wykazały dużo serca i zaangażowania w realizację nałożonych celów. Zdecydowanie należą im się za to wielkie podziękowania. Program wyjazdu był urozmaicony, ciekawy i spełnił nasze oczekiwania. Odmienne uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne na Cyprze uniemożliwiają wprost zastosowanie w polskiej Policji zaobserwowanych rozwiązań. Niemniej jednak, kilka z nich można by wykorzystać w Polsce: 1. Wprowadzenie pilotażowo w wybranej jednostce systemu elektronicznego monitorowania pracy policjanta ruchu drogowego. Całkowita rezygnacja z pisemnego dokumentowania służby przez policjantów na rzecz prowadzenia dokumentacji w systemie elektronicznym. 2. Rezygnacja z prowadzenia codziennych odpraw dla policjantów ruchu drogowego Każdy policjant ukończył specjalistyczne przeszkolenie po ruchu drogowym i wie co ma robić. 3. Wydłużenie okresu szkolenia dla policjantów ruchu drogowego (min 2 lata). 4. Obsługa zdarzeń drogowych (na miejscu) w formie elektronicznej z wykorzystaniem GPS. Odejście od formy pisemnej i ręcznego szkicowania. 5. Doposażenie indywidualne każdego policjanta z komórki ruchu drogowego w niezbędny sprzęt elektroniczny służący do codziennej służby: Palmtopy, GPS, system elektronicznego nakładania grzywien w postaci MKK. 6. Doposażenie komórek organizacyjnych ruchu drogowego w oznakowane pojazdy służbowe (w Policji na Cyprze 1 Policjant=1 radiowóz+1 motocykl lekki+ 1 motocykl ciężki). 7. Doposażenie kierujących motocyklami służbowymi w kamizelki z poduszkami powietrznymi, co w znaczący sposób poprawi ich bezpieczeństwo w służbie, a tym samym ograniczy koszty związane ze skutkami zdarzeń z udziałem policjantów (leczenie, wypłata świadczeń zdrowotnych). 8. Podniesienie płacy policjanta do standardów Unii Europejskiej, w tym na Cyprze (osoba przyjmująca się do pracy w Policji otrzymuje podstawowe wynagrodzenie w kwocie 1683 EURO). Wymienione powyżej rozwiązania bardzo dobrze funkcjonują na Cyprze i ograniczają czas wykonywania czynności służbowych, ograniczają do minimum czas obsługi zdarzeń drogowych oraz ich jakość. Ograniczają ponoszone koszty związane z pracą policjantów ruchu drogowego. 31

32 Raport opracował Zespół w składzie: insp. Andrzej Choromański - podinsp. Stanisław Popiel - nadkom. Jacek Choroś - podkom. Katarzyna Gąsiorowska Broniewska - st. asp. Marek Bednarz - asp. Katarzyna Giza - 32

PODSUMOWANIA I PLANY. Strona znajduje się w archiwum.

PODSUMOWANIA I PLANY. Strona znajduje się w archiwum. i Strona znajduje się w archiwum. PODSUMOWANIA I PLANY W Centrum Szkolenia Policji odbyła się odprawa roczna, w czasie której Komendant CSP i jego Zastępcy podsumowali funkcjonowanie jednostki w 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści.

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści. Policja Policja polska jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją. Na czele Policji stoi komendant główny, któremu podlega komendant stołeczny i 16 komendantów wojewódzkich, nadzorujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

W skład zespołu wchodzą następujący pracownicy: kom. dr Tomasz Siemianowski - lider

W skład zespołu wchodzą następujący pracownicy: kom. dr Tomasz Siemianowski - lider W skład zespołu wchodzą następujący pracownicy: kom. dr Tomasz Siemianowski - lider tel. (89) 621 5041; e-mail: t.siemianowski@wspol.edu.pl Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

POLICYJNE ZABEZPIECZENIE SZCZYTU NATO W WARSZAWIE

POLICYJNE ZABEZPIECZENIE SZCZYTU NATO W WARSZAWIE KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39233,policyjne-zabezpieczenie-szczytu-nato-w-warszawie.html Wygenerowano: Środa, 28 września 2016, 05:59 Strona

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie art. 1 ustawy o Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne MSW. Działania resortu spraw wewnętrznych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego

Działania profilaktyczne MSW. Działania resortu spraw wewnętrznych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego Konferencja Warmińsko-Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 13-14 czerwca 2013, Kromerowo k/olsztyna PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ R A Z E M B E Z P I E

Bardziej szczegółowo

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ Szkolenie zawodowe podstawowe. Szkolenie zawodowe podstawowe dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką.

Bardziej szczegółowo

Polsko-włoska wymiana doświadczeń. Wizyta podlaskich policjantów w Guardia di Finanza w Rzymie

Polsko-włoska wymiana doświadczeń. Wizyta podlaskich policjantów w Guardia di Finanza w Rzymie Dotacje-STOP-Manipulacje "This(event, publication, conference, training session) has been co-funded by theeuropean Commission (OLAF) under the Hercule II Programme 2007-2013: ACommunity Action Programme

Bardziej szczegółowo

Na mapie przedstawiony jest podział administracyjny kraju na dziesięd komend wojewódzkich policji oraz jedną komendę główna z siedzibą w Brukseli.

Na mapie przedstawiony jest podział administracyjny kraju na dziesięd komend wojewódzkich policji oraz jedną komendę główna z siedzibą w Brukseli. Na mapie przedstawiony jest podział administracyjny kraju na dziesięd komend wojewódzkich policji oraz jedną komendę główna z siedzibą w Brukseli. Wizyta nasza koncentrowała się w rejonie Brukseli oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2012 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2012 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 212 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R.

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/137619,jest-bezpiecznie-podsumowanie-efektow-pracy-swietokrzyskich-policjantow-w-2 016-r.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 05:19 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Drakkar - polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

Drakkar - polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Program Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza 18 744 17 906 18 163 16 593 mniej o 1 570, tj. o 8,6% 69,4 71,1 73,4 72,3 spadek o 1,1% poniżej 170 171 200 201 260 powyżej 260 12 772

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

Błażej Gawroński Stare Jabłonki r.

Błażej Gawroński Stare Jabłonki r. Błażej Gawroński Stare Jabłonki 29 30.09.2011r. Ocena skuteczności sposobów zapobiegania jeździe po pijanemu (Anderson.P.&Baumberg, B. (2006) Alcohol in Europe, London) Obniżenie poziomu BAC (blood alcohol

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2013 R. 2 Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ PRZEJĘCIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ ZASTĘPCÓW KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

UROCZYSTOŚĆ PRZEJĘCIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ ZASTĘPCÓW KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/109192,uroczystosc-przejecia-obowiazkow-przez-zastepcow-komendanta-glownego-poli cji.html Wygenerowano: Niedziela, 19 lutego 2017, 18:25 Strona

Bardziej szczegółowo

NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM MAZOWSZA. insp. Cezary POPŁAWSKI Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji

NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM MAZOWSZA. insp. Cezary POPŁAWSKI Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM MAZOWSZA insp. Cezary POPŁAWSKI Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji DEBATY SPOŁECZNE garnizon mazowiecki perspektywa 2012/2013 roku Polecenia

Bardziej szczegółowo

W tam serdecznie! Kontrola prędkoś dko ci ś / GU

W tam serdecznie! Kontrola prędkoś dko ci ś / GU Witam serdecznie! Kontrola prędkości /GU KANTONSPOLIZEI Przebieg prezentacji Współpracownicy Sieć drogowa Projekt Urządzenia do pomiaru prędkości Obróbka pomiarów Wizy Kantonspolizei Uri 2 Liczba pracowników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU 1.Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Lp. ZADANIE DZIAŁANIE CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY REALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA POLICYJNA" DLA KLASY I MUNDUROWEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Kościerzynie w roku szkolnym 2014/2015 47/LO/2012

SŁUŻBA POLICYJNA DLA KLASY I MUNDUROWEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Kościerzynie w roku szkolnym 2014/2015 47/LO/2012 SŁUŻBA POLICYJNA" DLA KLASY I MUNDUROWEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Kościerzynie w roku szkolnym 2014/2015 47/LO/2012 Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zajęcia organizacyjne przedstawienie programu,

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 STRATEGICZNYCH

Arkusz1 STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11

Źródło:  Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie Źródło: http://bip.jarocin.kpp.policja.gov.pl/182/realizowane-programy/8730,bezpieczna-szkola.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Bezpieczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich.

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich. EDUKACJA NA WESOŁO Dobra zabawa połączona z edukacją na rzecz bezpieczeństwa to główny cel, jaki przyświecał organizatorom Dnia Otwartego Centrum Szkolenia Policji. Spontanicznie przekazywane opinie na

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/11137,24-rocznica-powstania-nadbuzanskiego-oddzial u-strazy-granicznej-19052015r.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 9.01.2013 r.

Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Najważniejsze statystyki Rekordowo niska liczba ofiar śmiertelnych! 40 065 wypadków drogowych 4 189 ofiar śmiertelnych 49 501 rannych -8,2%

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNI NA DROGACH. Starostwo Powiatowe w Starachowicach

BEZPIECZNI NA DROGACH. Starostwo Powiatowe w Starachowicach BEZPIECZNI NA DROGACH Starostwo Powiatowe w Starachowicach HISTORIA CZYLI ZREALIZOWANE PROJEKTY Bezpieczna Droga I Bezpieczna Droga II Bezpieczna Droga 2007 BEZPIECZNI NA DROGACH BEZPIECZNI NA DROGACH

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/1166,umowa-o-wspolpracy-sluzb-policyjnych-granicznych-i-celnych.ht ml Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 05:17 Strona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Jednostka kontrolowana: Straż Miejska w Nowym Targu ul. Krzywa l

Sprawozdanie. Jednostka kontrolowana: Straż Miejska w Nowym Targu ul. Krzywa l ..Akceptuje'' Kraków, dnia 28 maja 2004 roku Sprawozdanie z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowego stosowania przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Nowym Targu w I kwartale 2004 roku środków karnych

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.60.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 979)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 979) Warszawa, 17 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 979) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o Straży

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Razem na pograniczu" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Bielsko-Biała, 14

Konferencja Razem na pograniczu Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Bielsko-Biała, 14 Konferencja "Razem na pograniczu" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Bielsko-Biała, 14 grudnia 2009r. Wielostronne i dwustronne umowy międzynarodowe.

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT RP I MINISTER SWIA Z WIZYTĄ U POLICJANTÓW

PREZYDENT RP I MINISTER SWIA Z WIZYTĄ U POLICJANTÓW KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39880,prezydent-rp-i-minister-swia-z-wizyta-u-policjantow.html Wygenerowano: Wtorek, 3 stycznia 2017, 12:48

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 37

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 37 Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 37 DECYZJA NR 231 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów-ekspertów, pełniących

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH 2016 2020. 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Skale

Komisariat Policji w Skale Komisariat Policji w Skale 1 1. Komendant Stan etatowy: 27 policjantów 2. Zastępca komendanta 3. Kierownik Ogniwa Prewencji 4. Asystent Ogniwa Prewencji 5. Zespół Dyżurnych Ogniwa Prewencji 5 6. Zespół

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań strategicznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do 2020 roku

Kierunki działań strategicznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do 2020 roku Kierunki działań strategicznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do 2020 roku Kazimierz Jamroz, Dorota Gajda, Michalski Lech, Joanna Żukowska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra

Bardziej szczegółowo

NOWE RADIOWOZY DLA STOŁECZNYCH POLICJANTÓW

NOWE RADIOWOZY DLA STOŁECZNYCH POLICJANTÓW POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/136106,nowe-radiowozy-dla-stolecznych-policjantow.html Wygenerowano: Czwartek, 9 lutego 2017, 21:01 Strona znajduje się w archiwum. NOWE RADIOWOZY

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo na drogach w UE Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY VII KOMISARIATU POLICJI W LUBLINIE

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY VII KOMISARIATU POLICJI W LUBLINIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/93043,uroczyste-otwarcie-nowej-siedziby-vii-komisariatu-policji-w-lublinie.html Wygenerowano: Czwartek, 16 lutego 2017, 22:43 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI Strona znajduje się w archiwum. EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR. Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki tel.: 0 609 666 911

ORGANIZATOR. Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki tel.: 0 609 666 911 SPIS TREŚCI 1. ZABŁYŚNIJ NA DRODZE 2. SPIS TREŚCI 3. ORGANIZATOR 4. AMBASADOR AKCJI - CEZARY ZAMANA 5. CELE 6. GRUPA DOCELOWA 7. ZREALIZOWANE AKCJE 8. PLANOWANE AKCJE 9. PARTNERZY AKCJI 10. PATRONAT HONOROWY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/410/10 Rady Miasta Zgierza

UCHWAŁA Nr XLIV/410/10 Rady Miasta Zgierza Dz. U. Województwa Łódzkiego Nr 74, poz. 604 z dnia 17 marca 2010 r. UCHWAŁA Nr XLIV/410/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Zgierzu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu łęczyckiego w 2015 roku

Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu łęczyckiego w 2015 roku Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu łęczyckiego w 2015 roku KPP w Łęczycy 1500 564 557 788 1 010 500 1 109 1000 1 228 Liczba przestępstw Przestępstwa ogółem 2014 2015 0 2010 2011 2012

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usprawnienie systemu automatycznego nadzoru nad prędkością w Polsce -nowelizacja Prawa o ruchu drogowym oraz innych ustaw - nowe zadania Inspekcji Transportu Drogowego Stan obecny Aktualnie w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Katarzyna Kaczmarek

Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Katarzyna Kaczmarek Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej Katarzyna Kaczmarek Agenda Trochę historii Zmiany na granicach po wejściu do strefy Schengen i zmiany zadań SG Zmiany strukturalne Zmiany zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Uchwał Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

Dziennik Uchwał Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu Dziennik Uchwał Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu Uchwała nr 514 Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu z dnia 8 września 2011 roku 1. Na podstawie art.50.2.1 w połączeniu z art.52.2 ustawy, z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BRD "Safe and Sober", Warszawa, 26.05.2014 r. Schemat prezentacji Narodowy Program BRD 2013-2020 Program Realizacyjny 2014-2015

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE WYDZIAŁ KRYMINALNY WYDZIAŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH Łódź 23-24 kwiecień 2015 roku W strukturze Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/najczesciej-zadawane-py/1799,najczesciej-zadawane-pyt ania.html Wygenerowano: Niedziela, 5 marca 2017, 19:10

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU NASZ DZIELNICOWY

PODSUMOWANIE PROJEKTU NASZ DZIELNICOWY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/136454,podsumowanie-projektu-nasz-dzielnicowy.html Wygenerowano: Środa, 8 lutego 2017, 06:51 Strona znajduje się w archiwum. PODSUMOWANIE PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL OBCHODY ŚWIĘTA DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL OBCHODY ŚWIĘTA DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/88804,obchody-swieta-dolnoslaskiej-policji.html Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 09:07 Strona znajduje się w archiwum. OBCHODY ŚWIĘTA DOLNOŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2015/2016 Ter Godziny Przedmiot Wykład/ Liczba godzin Prowadzący 24.10.2015 10.00-15.00 Współpraca ze służbami mundurowymi w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

42 DECYZJA NR 104 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

42 DECYZJA NR 104 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 42 DECYZJA NR 104 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie warunków używania w jednostkach organizacyjnych Policji pojazdów prywatnych do celów służbowych W celu określenia warunków używania w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Komisarz Martin Schlagner policjant z Siegen przebywał na stażu zawodowym w Jeleniej Górze we wrześniu 2012 roku, natomiast w październiku w Policji Siegen

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/1915,odprawa-roczna-kadry-kierowniczej-cssg-podsumowanie-20 12-roku.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Kanały międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych pomiędzy Policją polską i zagranicznymi organami ścigania

Kanały międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych pomiędzy Policją polską i zagranicznymi organami ścigania Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji Kanały międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych pomiędzy Policją polską i zagranicznymi organami ścigania 1 Struktura Biuro Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach.

Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach. Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach. Na podstawie art. 33, ust. 2 ustawy z dn. 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 29 sierpnia 2016 r., godz. 9.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku Straż jest jednostką organizacyjną gminy i spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej,

Bardziej szczegółowo

Ewidencje i rejestry prowadzne w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie

Ewidencje i rejestry prowadzne w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie Komenda Powiatowa Policji w Śremie Źródło: http://bip.srem.kpp.policja.gov.pl/200/ewidencje-i-rejestry/7713,ewidencje-i-rejestry-prowadzne-w-komendzie-powiato wej-policji-w-sremie.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach Marzec 2014r. 1 Spis treści: Wstęp 1. Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA UCZNIÓW KLAS SPORTOWYCH...

Z ŻYCIA UCZNIÓW KLAS SPORTOWYCH... Z ŻYCIA UCZNIÓW KLAS SPORTOWYCH... ROK SZKOLNY 2014/ 2015 W kwietniu 2015 r. panie Agnieszka Gawron i Dorota Zabielska oraz trenerzy: Tomasz Rogalski, Mateusz Łajczak i Michał Chmielowski zorganizowali

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r.

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Policjant to funkcjonariusz państwowy zatrudniony w policji. Policjantami są zarówno pracownicy liniowi, czyli ci, którzy mają bezpośrednio do

Policjant to funkcjonariusz państwowy zatrudniony w policji. Policjantami są zarówno pracownicy liniowi, czyli ci, którzy mają bezpośrednio do Policjant to funkcjonariusz państwowy zatrudniony w policji. Policjantami są zarówno pracownicy liniowi, czyli ci, którzy mają bezpośrednio do czynienia z przestępcami, jak i technicy, analitycy czy informatycy.

Bardziej szczegółowo

Kraków w programie PaT!

Kraków w programie PaT! Kraków w programie PaT! Finał działania PaT/E w Małopolsce Małopolska jest 12. województwem, które objęte zostało działaniem PaT/E (edukacja). Od dzisiaj województwo małopolskie posiada przeszkolonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia ul. Mazowiecka 49a 87 100 Toruń Tel. 56 65 80 221 email: toto@praca.gov.pl www.pup.torun.pl FORMULARZ REKRUTACYJNY Program Uczenie się przez cale życie Leonardo

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Policji w Ustrzykach Dolnych

Obchody Święta Policji w Ustrzykach Dolnych Obchody Święta Policji w Ustrzykach Dolnych W Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. W obecności zaproszonych gości, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE PROGRAMU PAT W ZIELONEJ GÓRZE

OTWARCIE PROGRAMU PAT W ZIELONEJ GÓRZE PROFILAKTYKA A TY Źródło: http://pat.policja.gov.pl/pat/wydarzenia/3155,otwarcie-programu-pat-w-zielonej-gorze.html Wygenerowano: Niedziela, 25 grudnia 2016, 12:43 Strona znajduje się w archiwum. OTWARCIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII-178/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 października 2007 roku

Uchwała Nr XIII-178/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 października 2007 roku Uchwała Nr XIII-178/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie nadania Straży Miejskiej w Wołominie regulaminu organizacyjnego. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h,

Bardziej szczegółowo

Wydział do Walki z Cyberprzestępczością

Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji Warszawa, 2016 r. Struktura Komendy Głównej Policji Historia powstania Na podstawie uzyskanych z Komend Wojewódzkich Policji

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim

Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim Kraków, 12.01.2016 Dorota Buchwald-Cieślak Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów HR Excellence in Research jedno z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii

Bardziej szczegółowo