Eksportowanie niniejszego produktu z USA oraz Kanady może wymagać specjalnych zezwoleń Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eksportowanie niniejszego produktu z USA oraz Kanady może wymagać specjalnych zezwoleń Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych."

Transkrypt

1 NETWORK SOFTWARE

2 Informacje prawne Firma Novell, Inc. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treść i sposób korzystania z tej dokumentacji. W szczególności nie udziela żadnych (jawnych ani domniemanych) gwarancji dotyczących wartości rynkowej dokumentacji lub jej przydatności do określonych celów. Ponadto, Novell, Inc. zastrzega sobie prawo do korekty izmian treści niniejszej publikacji, w dowolnym czasie i bez obowiązku powiadamiania osób bądź instytucji o dokonaniu korekty lub wprowadzeniu zmian. Firma Novell, Inc. zrzeka się także odpowiedzialności za wyprodukowane oprogramowanie, a w szczególności nie udziela żadnych (pisemnych albo domniemanych) gwarancji dotyczących wartości rynkowej produktu ani jego przydatności do określonych celów. Novell, Inc. zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian w każdej z osobna lub we wszystkich częściach oprogramowania Novell w dowolnym czasie i bez obowiązku powiadamiania osób albo instytucji o dokonaniu takich zmian. Eksportowanie niniejszego produktu z USA oraz Kanady może wymagać specjalnych zezwoleń Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Copyright Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub przekazywanie niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody wydawcy. Numery patentów w USA: 5,157,663; 5,349,642; 5,455,932; 5,553,139; 5,553,143; 5,594,863; 5,608,903; 5,633,931; 5,652,854; 5,671,414; 5,677,851; 5,692,129. Patenty zgłoszone w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Novell, Inc. 122 East 1700 South Provo, UT U.S.A. Instalowanie i uaktualnianie Grudzień Dokumentacja elektroniczna: Dokumentacja online dotycząca tego i innych produktów firmy Novell oraz uaktualnienia dostępne są na stronie internetowej pod adresem 2 Instalowanie i uaktualnianie

3 Znaki towarowe firmy Novell Access Manager jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Novell, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ConsoleOne jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. NDS jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. NetWare jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Novell, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Novell jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Novell, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Novell Client jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. Novell Directory Services jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. Transaction Tracking System jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. TTS jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. Znaki towarowe innych firm Znaki towarowe innych firm są własnością tych firm. 3

4 4 Instalowanie i uaktualnianie

5 Informacje o korzystaniu z niniejszej instrukcji Przegląd zawartości UWAGA: W dokumentacji Novell znak gwiazdki (*) oznacza znak towarowy należący do innej firmy. Znaki towarowe firmy Novell oznaczane są określonymi symbolami, takimi jak TM. Instalacja serwera NetWare 4.2 i skonfigurowanie go do pracy ze stacjami klienckimi w sieci wymaga wykonania wielu czynności. Diagram opisujący ten proces znajduje się w części Diagram procesu instalacji na stronie 6. Na początek, w celu zaplanowania sieci i przygotowania sprzętu do instalacji, należy zapoznać się z informacjami przedstawionymi w części Rozdział 1, Przygotowanie do instalacji na stronie 9. W razie konieczności można się też odwołać do przewodnika po sieciach NetWare 4, w celu zaplanowania struktury drzewa katalogów Novell. Następnie będzie można zainstalować serwer NetWare 4.2 według procedur, które zawiera Rozdział 2, Instalacja standardowa na stronie 21 i Rozdział 3, Instalacja niestandardowa na stronie 47. Można również wybrać inne opcje instalacji. Odpowiednie procedury znajdują się na końcu rozdziału 2 oraz na początku i końcu rozdziału 3. Kolejnym krokiem jest zainstalowanie oprogramowania Novell Client TM wkażdej stacji roboczej w sieci - stosowne procedury zawiera Rozdział 7, Instalowanie oprogramowania klientów Novell na stronie 193. Zalecane jest zapoznanie się z dokumentacją, znajdującą się na dysku CD-ROM o nazwie NetWare 4.2 Online Documentation. Na koniec, po zapoznaniu się z publikacją dotyczącą zarządzania siecią, można przystąpić do administrowania siecią NetWare 4. Informacje o korzystaniu z niniejszej instrukcji 5

6 Opcje instalacji Instalację serwera NetWare 4.2 można przeprowadzić na dwa sposoby: ekspresowy i niestandardowy. Instalacja uproszczona przebiega szybciej i jest łatwiejsza do przeprowadzenia niż instalacja niestandardowa. W instalacji niestandardowej natomiast nie zakłada się domyślnych parametrów instalacji, co pozwala na utworzenie własnego profilu instalacji serwera. Dodatkowe opcje, takie jak rozpinanie wolumenów na wiele dysków, czy ładowanie i tworzenie powiązań TCP/IP i AppleTalk*, dostępne są wyłącznie podczas instalacji niestandardowej. Opis procedur instalacji ekspresowej zawiera Rozdział 2, Instalacja standardowa na stronie 21. Opis procedur instalacji niestandardowej zawiera Rozdział 3, Instalacja niestandardowa na stronie 47. Diagram procesu instalacji Plan Directory Tree Przeczytaj przewodnik po sieciach NetWare 4 i zaplanuj drzewo katalogów. Install New Server Zainstaluj nowy serwer NetWare 4.2. (Opcjonalnie) Zainstaluj NetWare 4.2 SFT III TM w przypadku korzystania z funkcji serwerów lustrzanych. Perform Other Installation Options 6 Instalowanie i uaktualnianie

7 Korzystając z menu Other Installation Items/Products (Instalacja innych składników/produktów), utwórz dyskietki klientów i wybierz według uznania inne opcje instalacji. Install NetWare Clients Zainstaluj oprogramowanie Novell Client w każdym komputerze. Set Up Documentation Viewer Zapoznaj się z dokumentacją do NetWare 4.2, dostępną na dysku CD-ROM NetWare 4.2 Online Documentation. Administer Network Rozpocznij administrowanie siecią przy użyciu narzędzi administracyjnych NetWare. Informacje o korzystaniu z niniejszej instrukcji 7

8 Komentarze użytkownika Stale poszukujemy sposobów ułatwienia korzystania z naszych produktów i dokumentacji. Będziemy wdzięczni, jeśli podzielisz się z nami swoimi uwagami i sugestiami na temat użyteczności dokumentacji oraz jej nieścisłości czy luk w informacjach, które być może zawiera. Wypisz swoje uwagi wypełniając formularz 'Uwagi użytkownika' lub napisz bezpośrednio na następujący adres: Novell, Inc. Documentation Development MS PRV-C East 1700 South Provo, UT USA Adres Z góry dziękujemy za wszelkie uwagi. 8 Instalowanie i uaktualnianie

9 1 Przygotowanie do instalacji Konfigurowanie sprzętu Zadania wstępne W rozdziale tym przedstawione zostały informacje i procedury niezbędne dla przygotowania instalacji serwera NetWare 4.2. Informacje przedstawione w rozdziale pomogą:! Spełnić wymagania sprzętowe! Zapewnić odpowiednie parametry zasilania! Skonfigurować komputer i urządzenia sieciowe! Wybrać metodę instalacji! Zaplanowanie drzewa katalogów. Porady i sugestie dotyczące tego zagadnienia znaleźć można w przewodniku po sieciach NetWare 4.! Uruchomienie programu konfiguracyjnego komputera (setup) i ustawienie czasu systemowego na dokładny czas lokalny. (Funkcja synchronizacji czasu w Novell Directory Services używa czasu systemowego).! W przypadku instalowania z innego serwera, upewnienie się, że nowy serwer jest podłączony do sieci i ma zainstalowane oprogramowanie Novell Client TM. Przygotowanie do instalacji 9

10 ! W razie konieczności, podział twardego dysku na partycje i jego sformatowanie. Utworzona na dysku twardym partycja, musi być partycją DOS o minimalnej wielkości 40 MB. W tym celu, w wierszu poleceń należy wpisać polecenie FDISK, a następnie postępować według instrukcji na ekranie. Po zdefiniowaniu partycji, należy ponownie uruchomić komputer i wykonać formatowanie nowych partycji. PODPOWIEDŹ: W niektórych przypadkach, rozwiązaniem problemów z serwerem jest zwiększenie partycji DOS o 1 MB na każdy 1MB pamięci operacyjnej serwera. Na przykład, jeśli serwer ma 32 MB pamięci RAM, może się okazać koniecznym zwiększenie partycji DOS z 40 MB do 72 MB (40 MB + 32 MB = 70 MB). Partycja DOS o wielkości 40 MB powinna być wystarczająca do przechowywania plików potrzebnych do uruchomienia systemu. Jeśli jednak mają się na niej znaleźć inne pliki, powinna ona zostać powiększona. OSTRZEŻENIE: Ponowne sformatowanie dysku twardego spowoduje usunięcie wszystkich plików umieszczonych w partycji DOS. Należy zatem, przed przystąpieniem do podziału na partycje i formatowania, wykonać kopię zapasową zawartości dysku.! Sprawdzenie zgodności ze znajdującą się niżej listą wymagań sprzętowych.! Użycie niepowtarzalnego numeru przerwania (IRQ) przy konfigurowaniu karty serwera NetWare, w celu uniknięcia konfliktów sprzętowych. Wymagania sprzętowe Do zainstalowania serwera NetWare 4.2 wymagana jest następująca konfiguracja sprzętowa:! komputer klasy PC (lub kompatybilny) z procesorem 386, 486 (SX lub DX), Pentium* lub lepszym! Przynajmniej 20 MB pamięci RAM OSTRZEŻENIE: Jeśli instalacja odbywa się przy użyciu oprogramowania klienta Novell, konieczne jest ustawienie parametru MAX CACHE SIZE (Maksymalny rozmiar pamięci cache) na dokładnie 3 MB lub mniej. W przeciwnym wypadku, oprogramowanie klienta będzie mogło zaalokować do 8 MB pamięci w komputerze mającym 20 MB pamięci RAM. Doprowadzi to prawdopodobnie do wyczerpania się pamięci dostępnej podczas instalacji.! Przynajmniej jedna karta sieciowa! Okablowanie sieciowe (Ethernet, token ring, FDDI, ARCnet*, baseband, itp.) 10 Instalowanie i uaktualnianie

11 ! Napęd CD-ROM obsługujący dyski CD-ROM sformatowane zgodnie ze standardem ISO 9660! W przypadku zdalnej instalacji sieciowej, stacja robocza NetWare (pełniąca rolę nowego, instalowanego serwera) oraz serwer NetWare (pełniący rolę serwera-hosta)! Dysk twardy z wystarczającą ilością wolnego miejsca na pliki instalacji sieci Minimalna wymagana ilość wolnego miejsca to 205 MB: 40 MB na partycję DOS i 175 MB na partycję NetWare zawierającą wolumen SYS:. W przypadku instalowania innych produktów, jak opisano w rozdziale 3 w części Wykonywanie innych opcji instalacji (opcjonalnie) na stronie 113, potrzebny jednak będzie większy wolumen SYS:. Należy sprawdzić ilość wolnej przestrzeni dyskowej wymaganej przez poszczególne produkty i odpowiednio powiększyć rozmiar wolumenu SYS:. Zgodność konfiguracji sprzętowej WAŻNE: Ponieważ wolumen SYS: przechowuje obiekty NDS, należy upewnić się, że pozostawiono odpowiednią ilość miejsca na obiekty dodatkowe, powstałe na skutek ewentualnej rozbudowy sieci. W celu upewnienia się co do zgodności konfiguracji sprzętowej z oprogramowaniem NetWare, należy odwiedzić stronę 'Yes, Tested and Approved' pod adresem Obliczenie ilości potrzebnej pamięci RAM serwera W celu obliczenia całkowitego zapotrzebowania serwera na pamięć RAM, należy wykonać poniższe czynności. (NetWare 4.2 jest w stanie obsłużyć do 4 GB pamięci RAM i do 32 TB pamięci dyskowej). Poniższe obliczenia są przybliżone. Dlatego konieczna może się okazać ich zmiana, w celu osiągnięcia najwyższej wydajności. Szczegółowe informacje na temat obliczania wymagań pamięciowych zawiera Dodatek A, Obliczanie wymaganej ilości pamięci RAM na stronie 213. Procedura 1 Upewnij się, że dysponujesz minimum 20 MB pamięci RAM. 2 Pomnóż wielkość przestrzeni dyskowej systemu (w megabajtach) przez i dodaj tę liczbę do liczby z punktu 1. Na przykład, 200 MB pomnożone przez równa się 1.6 MB. Przygotowanie do instalacji 11

12 3 Dodaj od 1 MB do 4 MB dla dodatkowych buforów pamięci podręcznej, w celu poprawienia wydajności. Im więcej pamięci RAM przeznaczone zostanie na bufory pamięci podręcznej, tym lepszą wydajność osiągnie system. Jeżeli serwer zawiera ponad 20 MB pamięci RAM, nie należy używać kart, które nie wykorzystują co najmniej DMA lub 32-bitowego zarządzania szyną AT, chyba, że sterownik obsługuje pamięć powyżej 20 MB. Szczegółowe informacje można uzyskać u producenta komputera. WAŻNE: Komputery serii 386 wyprodukowane w 1987 roku mogą nie obsługiwać niektórych 32-bitowych poleceń. Może to wpłynąć na funkcjonowanie oprogramowania NetWare. W przypadku wykrycia tego problemu system NetWare wyświetli stosowny komunikat. Rozwiązaniem może być wymiana układu ROM na płycie głównej komputera. Szczegółowe informacje można uzyskać u producenta komputera. Wybór metody instalacji Instalacji serwera NetWare 4.2 można dokonać z napędu CD-ROM - lokalnego lub podłączonego zdalnie z odległego miejsca instalacji. Jeśli w sieci instalowany jest pierwszy z serii serwerów NetWare 4.2, konieczna jest instalacja z dysku CD-ROM. Rysunek 1 zawiera informacje pomocne przy wyborze metody instalacji. Rysunek 1 Metoda instalacji Speed of Installation CD-ROM Slower than from a network. Remote network installation area Faster than from a CD. Hardware Configuration Requirements Ease of Installation Requires a CD-ROM player installed as a DOS device on the designated server. Requires setup of CD-ROM drive and drivers. Requires an existing network with either a server with sufficient disk space to store the NetWare 4.11 files, or the NetWare 4.11 CD-ROM mounted as a NetWare volume. Simple. Must install as a NetWare client first. 12 Instalowanie i uaktualnianie

13 W przypadku instalacji w komputerze z Windows* 95/98, należy wykonać czynności przedstawione w części Przygotowanie do instalacji w komputerze z Windows 95/98. W przeciwnym razie, należy przejść do części Instalowanie z lokalnego napędu CD-ROM na stronie 15 lub Instalowanie ze zdalnego sieciowego obszaru instalacji na stronie 15, zależnie od wybranej metody instalacji. Przygotowanie do instalacji w komputerze z Windows 95/98 Jeśli komputer pracuje pod kontrolą systemu Windows 95/98 preinstalowanego lub zainstalowanego przed zaplanowaniem instalacji NetWare, konieczne jest:! Zmniejszenie rozmiaru partycji Windows 95/98 w celu udostępnienia miejsca dla partycji NetWare. Możliwe jest także przeznaczenie na partycję NetWare innego dysku. Dysk z partycją Windows 95/98 nie będzie wtedy dostępny dla serwera NetWare. PODPOWIEDŹ: Istnieje wiele narzędzi pozwalających na zmniejszanie partycji Windows 95/98. Alternatywą dla nich jest sporządzenie kopii zapasowej danych Windows 95/98, dokonanie nowego podziału na partycje (ze zmniejszeniem partycji Windows 95/98) połączonego z ich formatowaniem i ponowna instalacja Windows 95/98.! Uruchomienie komputera z Windows 95/98 w trybie wiersza poleceń MS-DOS, w celu wywołania programu instalacyjnego NetWare. (Pomimo możliwości uruchomienia NetWare w komputerze z Windows 95/98, nie jest możliwe wywołanie programu instalacyjnego NetWare z okna trybu MS-DOS w Windows 95/98, ponieważ system Windows 95/98 przełącza procesor w tryb chroniony). Jeżeli nie ma konieczności pozostawiania systemu Windows 95/98 na dysku twardym, można dokonać jego podziału na partycje i przygotować przy użyciu narzędzi FDISK i FORMAT, znajdujących się na dyskietce licencyjnej NetWare. Dysk twardy zostanie w ten sposób przygotowany do uruchomienia programu instalacyjnego NetWare. Przygotowanie do instalacji 13

14 Procedura W celu uruchomienia komputera z Windows 95/98 w trybie poleceń MS-DOS, należy wykonać następujące czynności. 1 W komputerze z uruchomionym Windows 95/98 wybierz przycisk 'Start' na pasku zadań, a następnie polecenie 'Zamknij'. 2 Wybierz 'Uruchom ponownie komputer w trybie MS-DOS' i naciśnij OK. 3 W wierszu poleceń, w podany niżej sposób, przejdź do katalogu głównego i użyj polecenia ATTRIB w celu zdjęcia z pliku MSDOS.SYS atrybutu 'Ukryty'. CD\ a następnie ATTRIB -R -S -H MSDOS.SYS 4 Zmodyfikuj plik MSDOS.SYS i zmień wartość parametru BootGUI z 1 na 0. Spowoduje to, że system uruchamiać się będzie w trybie poleceń MS-DOS. 5 Przywróć atrybuty plikowi MSDOS.SYS poleceniem: ATTRIB +R +S +H MSDOS.SYS 6 Uruchom ponownie komputer. WAŻNE: W przypadku instalowania NetWare z napędu CD-ROM, należy się upewnić, że zarówno sterowniki, jak i rozszerzenia napędu CD-ROM są ładowane w plikach startowych MS-DOS: CONFIG.SYS i AUTOEXEC.BAT. Po uruchomieniu trybu graficznego (GUI) system Windows 95/98 może korzystać z 32-bitowych sterowników, które nie działają w trybie wiersza poleceń MS-DOS. 7 Zależnie od wybranej metody instalacji, przejdź do Instalowanie z lokalnego napędu CD-ROM lub Instalowanie ze zdalnego sieciowego obszaru instalacji na stronie Instalowanie i uaktualnianie

15 Instalowanie z lokalnego napędu CD-ROM Procedura 1 Zainstaluj napęd CD-ROM według zaleceń producenta, o ile jeszcze nie zostało to zrobione. Zwykle, program instalacyjny napędu CD-ROM automatycznie dodaje do plików CONFIG.SYS i AUTOEXEC.BAT polecenia wczytywania odpowiednich sterowników. Jeżeli nie, wykonaj instrukcje producenta w celu utworzenia lub uaktualnienia tych plików. 2 Włóż dysk CD-ROM NetWare 4.2 Operating System do napędu CD-ROM. 3 Uruchom ponownie komputer. Ponowne uruchomienie powoduje wykonanie poleceń w plikach CONFIG.SYS i AUTOEXEC.BAT oraz rozpoznanie napędu CD-ROM jako urządzenia DOS. 4 Przejdź do napędu oznaczonego literą przydzieloną napędowi CD-ROM. Zwykle jest to napęd D:. 5 Kontynuuj instalację korzystając z informacji zawartych w części Wybór rodzaju instalacji na stronie 20. Instalowanie ze zdalnego sieciowego obszaru instalacji Istnieją dwie możliwości instalacji serwera NetWare 4.2 w sieci: z dysku CD-ROM zamontowanego jako wolumen serwera NetWare lub z wykorzystaniem plików skopiowanych z dysku CD-ROM na wolumen serwera NetWare. Niezależnie od wyboru powyższej metody użytkownik loguje się do serwera z obszaru instalacji sieci zdalnej i instaluje stację roboczą jako serwer NetWare 4, używając dostępnego narzędzia instalacyjnego. Wymagania i zalecenia dla instalacji zdalnej opisane są poniżej. Przygotowanie do instalacji 15

16 Wymagania dla sieciowego obszaru instalacyjnego " Serwer przechowujący obraz dysku CD-ROM nie powinien być objęty filtrowaniem RIP, obsługiwanym z poziomu instalowanego serwera. Aby sprawdzić, czy w sieci jest włączone filtrowanie RIP, należy załadować w serwerze plik FILTCFG.NLM i wyświetlić filtry protokołu IPX. " Instalowany serwer powinien używać numeru wewnętrznej sieci IPX, nie objętej filtrowaniem RIP obsługiwanym z poziomu serwera przechowującego obraz dysku CD-ROM. Zalecenia dla sieciowego obszaru instalacyjnego Zdalne obszary instalacji " W celu zwiększenia wydajności, serwer z obrazem CD-ROM powinien umożliwiać obsługę funkcji Packet Burst (przesyłanie grup pakietów). Serwery NetWare 3.12 i NetWare 4 mają wbudowaną obsługę Packet Burst. NetWare 3.11 do obsługi przesyłania grup pakietów wymaga modułu PBURST.NLM. " W celu zwiększenia wydajności, serwer z obrazem CD-ROM powinien mieć włączoną obsługę dużych pakietów internetowych (Large Internet Packet - LIP). Serwery NetWare 3.12 i NetWare 4 mają domyślnie włączoną obsługę dużych pakietów internetowych (SET ALLOW LIP = ON). NetWare 3.11 wymaga modułu LIPX.NLM do obsługi dużych pakietów internetowych. Zdalny obszar instalacyjny może oznaczać: " Dysk CD-ROM NetWare 4.2 zamontowany jako wolumen NetWare " Pliki z dysku CD-ROM NetWare 4.2 skopiowane na wolumen serwera NetWare 4 Jeżeli chcesz Przeprowadzić instalację z dysku CD-ROM NetWare 4.2 zamontowanego jako wolumen NetWare Przeprowadzić instalację z wolumenu serwera NetWare 4.2 zawierającego kopie plików NetWare Przejdź do części Instalacja z dysku CD-ROM zamontowanego jako wolumen NetWare w serwerze sieciowym znajdującej się poniżej Instalowanie z wolumenu NetWare zawierającego pliki z dysku CD-ROM NetWare 4.2 na stronie Instalowanie i uaktualnianie

17 Instalacja z dysku CD-ROM zamontowanego jako wolumen NetWare w serwerze sieciowym Wymagane zasoby Procedura! Istniejący serwer NetWare. (Będzie to serwer typu host).! Istniejąca stacja robocza NetWare. (Stacja ta stanie się serwerem po zainstalowaniu oprogramowania serwera NetWare).! Napęd CD-ROM obsługujący dyski CD-ROM w formacie ISO Napęd musi być zamontowany jako wolumen w serwerze NetWare 4.2 pełniącym funkcję hosta. 1 Podłącz napęd CD-ROM do serwera NetWare 4 (serwer-host). W trakcie instalowania napędu CD-ROM jako wolumenu NetWare, nie ma konieczności instalowania jego sterowników. 2 Włóż dysk CD-ROM NetWare 4.2 Operating System do napędu. 3 W katalogu C:\NWSERVER wprowadź polecenie: SERVER <Enter> 4 W wierszu poleceń konsoli serwera wprowadź: LOAD INSTALL <Enter> Pojawi się poniższe menu: Rysunek 2 Menu opcji instalacji Przygotowanie do instalacji 17

18 5 Wybierz Driver Options (Opcje sterowników). 6 Wybierz Configure Disk and Storage Device Drivers (Konfiguracja sterowników dysków i urządzeń pamięci masowej). 7 Wybierz Select an Additional Driver (Wybierz dodatkowy sterownik). W tym momencie należy wprowadzić ścieżkę dostępu do katalogu źródłowego, w którym znajdują się pliki NetWare Wybierz wymagane sterowniki napędu CD-ROM zgodnie z zaleceniami dokumentacji napędu CD-ROM. Jeżeli wymaganych sterowników nie ma na liście, należy nacisnąć <Ins> i wykonać polecenia wyświetlane na ekranie, w celu uzyskania dostępu do nowej listy sterowników. UWAGA: Aby uzyskać informacje o sterownikach napędu CD-ROM dostarczanych w czerwonym, firmowym pudełku Novell (opakowanie pakietu NetWare 4.2) oraz instrukcje dotyczące ich wczytywania, patrz Dodatek D, Architektura sterownika na stronie Po załadowaniu wszystkich niezbędnych sterowników, w menu Additional Driver Actions wybierz Return to Previous Menu (Powrót do poprzedniego menu). 10 Naciśnij <Alt>+<F10> i wybierz Yes, aby zakończyć pracę modułu INSTALL.NLM. 11 W wierszu poleceń konsoli wprowadź następujące polecenia: LOAD CDROM <Enter> CD MOUNT NW411 <Enter> 12 Przejdź do stacji roboczej, która ma zostać skonfigurowana jako serwer, a następnie zaloguj się do serwera-hosta, w którym zamontowano dysk CD-ROM NetWare jako wolumen. 13 Zmapuj napęd do zamontowanego wolumenu CD-ROM. Na przykład: MAP N NW411 <Enter> 14 Kontynuuj korzystając z informacji zawartych w Wybór rodzaju instalacji na stronie Instalowanie i uaktualnianie

19 Instalowanie z wolumenu NetWare zawierającego pliki z dysku CD-ROM NetWare 4.2 Wymagane zasoby! Istniejący serwer NetWare z wystarczającą ilością wolnego miejsca na dysku do przechowywania plików systemu operacyjnego NetWare 4.2 obrazu dysku CD. (Będzie to serwer typu host).! Istniejąca stacja robocza NetWare. (Stacja ta stanie się serwerem po zainstalowaniu oprogramowania serwera NetWare).! Napęd CD-ROM obsługujący dyski CD-ROM w formacie ISO Napęd ten zostanie użyty do skopiowania plików NetWare 4.2 z dysku CD-ROM do serwera-hosta. Procedura 1 Utwórz katalog NETWARE w istniejącym serwerze, a następnie skopiuj pliki z dysku CD-ROM do tego katalogu. Przykładowo, aby skopiować z napędu CD-ROM oznaczonego literą D: na dysk sieciowy oznaczony literą K:, należy wprowadzić następujące polecenia : K: <Enter> MD NETWARE <Enter> CD NETWARE <Enter> NCOPY D: /S /E /V <Enter> 2 W każdym komputerze, którego zamierzasz używać jako serwera NetWare 4.2 utwórz partycję DOS o rozmiarze co najmniej 40 MB. 3 W każdym komputerze, który będzie używany jako serwer NetWare 4.2, zainstaluj oprogramowanie Novell DOS client. 4 W każdym komputerze, którego zamierzasz używać jako serwera NetWare 4.2 zmapuj napęd do katalogu serwera sieciowego, w którym znajdują się pliki NetWare Kontynuuj korzystając z informacji zawartych w części Wybór rodzaju instalacji, poniżej. Przygotowanie do instalacji 19

20 Wybór rodzaju instalacji Po wstępnym przygotowaniu sprzętu można przystąpić do instalowania serwera NetWare. Jeżeli chcesz Zainstalować serwer NetWare 4.2 za pomocą opcji instalacji standardowej Zainstalować serwer NetWare 4.2 za pomocą opcji instalacji niestandardowej Zainstalować NetWare SFT III TM Przejdź do części Rozdział 2, Instalacja standardowa na stronie 21 Rozdział 3, Instalacja niestandardowa na stronie 47 Rozdział 4, Instalowanie NetWare 4.2 SFT III na stronie Instalowanie i uaktualnianie

21 2 Instalacja standardowa Opcja instalacji standardowej umożliwia łatwą instalacje serwera NetWare 4.2, przy użyciu okrojonego interfejsu użytkownika. Instalacja standardowa może się rozpocząć w momencie, kiedy spełnione zostały wszystkie wymagania wstępne opisane w rozdziale 1, a serwer spełnia poniższe warunki:! Na dysku twardym znajduje się partycja DOS o rozmiarze co najmniej 40 MB. Partycja DOS o wielkości 40 MB powinna być wystarczająca do przechowywania plików używanych do uruchamiania serwera. Jeżeli jednak mają się na niej znaleźć inne pliki, może zaistnieć konieczność powiększenia jej rozmiaru.! Na partycji DOS został zainstalowany system DOS.! Dyski twarde (wraz z ich podsystemami, o ile takowe występują) nie będą obsługiwane w ramach funkcji dupleksowania ani tworzenia obrazów.! Przestrzeń dysku twardego nie zaalokowana na partycję DOS zostanie zaalokowana na potrzeby NetWare.! Na każdym dysku znajdował się będzie jeden wolumen NetWare.! Został losowo wygenerowany numer wewnętrznej sieci IPX TM.! Istnieje domyślna hierarchia Novell Directory Services (usługi katalogowe Novell) z pojedynczym kontenerem dla wszystkich obiektów. Jeżeli instalacja standardowa nie jest możliwa do wykonania w danym środowisku, należy postępować zgodnie z procedurami znajdującymi się wczęści Rozdział 3, Instalacja niestandardowa na stronie 47. Instalacja standardowa 21

22 Zalecane zasoby! Karta szybkiej instalacji serwera NetWare razem z opisem procesu instalacji.! Kopia arkusza roboczego serwera NetWare 4.2 (Rysunek 58 na stronie 117).! Dyskietka NetWare License.! Jedno z poniższych źródeł plików instalacyjnych: " Dyski CD-ROM NetWare 4.2. " Pliki instalacyjne systemu NetWare 4.2 znajdujące się w zdalnym sieciowym obszarze instalacyjnym (dysk CD-ROM NetWare 4.2 Operating System zamontowany jako wolumen NetWare lub obraz dysku CD-ROM w innym serwerze). Instalowanie oprogramowania serwera Oprogramowanie serwera NetWare 4.2 można zainstalować, wykonując procedury opisane w rozdziale 1, a następnie postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tabeli i poniższymi procedurami. WAŻNE: Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że nazwa logiczna sterownika napędu CD-ROM znajdująca się w pliku AUTOEXEC.BAT nie koliduje z żadną z nazw plików instalacyjnych. Jeśli nazwa sterownika napędu CD-ROM została zmieniona na 'Install' lub jest taka sama, jak nazwa jednego z plików kopiowanych przez narzędzie Install, narzędzie to nie uruchomi się. ródło plików instalacyjnych Dysk CD-ROM Napęd CD-ROM zamontowany jako wolumen NetWare Wolumen NetWare (zakładając, że pliki zostały już skopiowane do serwera) Miejsce rozpoczęcia instalacji Znak zachęty z literą przypisaną napędowi CD-ROM. Znak zachęty z literą przypisaną zamontowanemu wolumenowi CD-ROM w stacji roboczej, która ma być używana jako serwer. Znak zachęty z literą przypisaną katalogowi serwera sieciowego, w którym znajdują się pliki NetWare Instalowanie i uaktualnianie

23 Procedura 1 Uruchom narzędzie Install. Jeżeli Wtedy Włączyć automatyczne rozpoznawanie sprzętu oraz automatyczny wybór sterowników (Dodatkowe informacje na temat automatycznego rozpoznawania sprzętu znaleźć można w części Ładowanie sterowników urządzeń na stronie 25 lub Ładowanie sterowników LAN na stronie 28). Wyłączyć automatyczne rozpoznawanie sprzętu oraz automatyczne wybieranie sterowników Po znaku zachęty z literą przypisaną zmapowanemu dyskowi wpisz INSTALL, a następnie naciśnij <Enter>. Po znaku zachęty z literą przypisaną zmapowanemu dyskowi wpisz INSTALL /nad, a następnie naciśnij <Enter>. Na ekranie zostanie wyświetlone menu zbliżone do poniższego: Rysunek 3 Wybór wersji językowej serwera 2 Wybierz żądaną wersję językową oprogramowania serwera i naciśnij <Enter>. Na ekranie pojawi się menu Select the Type of Installation Desired (Wybór typu instalacji). Instalacja standardowa 23

24 Wybór typu instalacji Możliwy jest wybór jednej z trzech opcji instalacji (Rysunek 4). Rysunek 4 Wybór typu instalacji Jeżeli Zainstalować NetWare 4.2 w nowym komputerze z akceptacją domyślnych ustawień programu instalacyjnego Zainstalować NetWare 4.2 w nowym serwerze z możliwością wyboru strony kodowej, numeru sieci, katalogów instalacji i tym podobnych. Uaktualnić istniejący serwer NetWare 3.1x lub NetWare 4.x do wersji NetWare 4.2. Wtedy Wybierz Simple Installation of NetWare 4.2 (Instalacja standardowa systemu NetWare 4.2). Kontynuuj korzystając z informacji zawartych wczęści Nadawanie nazwy serwerowi i kopiowanie plików startowych, poniżej. Wybierz Custom Installation of NetWare 4.2 (Instalacja niestandardowa systemu NetWare 4.2). Patrz: Rozdział 3, Instalacja niestandardowa na stronie 47. Wybierz Upgrade NetWare 3.1x lub 4.x. Patrz: Rozdział 5, Uaktualnianie przy użyciu INSTALL.NLM na stronie 139. Nadawanie nazwy serwerowi i kopiowanie plików startowych Procedura 1 Po wybraniu Simple Installation of NetWare 4.2 naciśnij <Enter>. Na ekranie pojawi się zapytanie o nazwę serwera. 2 Wprowadź w polu nazwę serwera i naciśnij <Enter>. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących nadawania nazw serwerom, naciśnij <F1>. Do serwera kopiowane są pliki startowe systemu. 24 Instalowanie i uaktualnianie

25 Ładowanie sterowników urządzeń Program instalacyjny automatycznie rozpoznaje urządzenia znajdujące się w komputerze, takie jak dyski twarde, napędy CD-ROM, karty sieciowe itp. Program instalacyjny wyszukuje i wybiera odpowiednie sterowniki dla poszczególnych urządzeń. Jeżeli Sterowniki zostały wybrane automatycznie Sterowniki nie zostały wybrane automatycznie, w trakcie instalacji znaleziono większą ich liczbę lub nie można było przypisać odpowiedniego sterownika dla urządzenia Wtedy Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w części Ładowanie sterowników LAN na stronie 28. Po załadowaniu sterowników LAN wyświetlona zostanie lista wybranych sterowników (Rysunek 7 na stronie 30). Daje to możliwość pozostawienia wybranych sterowników bez zmian i kontynuowania lub ich zmodyfikowania, w razie potrzeby. Kontynuuj bez wybranego sterownika lub wybierz go ręcznie, zgodnie z poniższą procedurą. Sterowniki mogą nie zostać wybrane automatycznie z kilku powodów: " Komputer nie jest wyposażony w nowoczesną magistralę (EISA, PCI, PNPISA, MCA). " Posiadany sprzęt ISA nie jest typu Plug and Play. " Wymagane sterowniki nie zostały uwzględnione w tej wersji systemu lub nie zawierają informacji niezbędnych dla procesu automatycznego rozpoznawania. W razie potrzeby ręcznego wybrania sterowników, wyświetlony zostanie poniższy ekran wyboru sterownika: Instalacja standardowa 25

26 Rysunek 5 Wybór sterownika dysku Jeżeli w trakcie instalacji znaleziono większą liczbę sterowników lub skojarzenie sterownika z urządzeniem nie było możliwe, wyświetlony zostanie komunikat informujący o problemie. Możliwy będzie wybór sterownika, który ma zostać załadowany lub kontynuowanie bez wyboru sterownika. Jeżeli wybrany został sterownik, który ma zostać załadowany, procedura postępowania jest taka sama jak w przypadku ręcznego wyboru sterownika, co opisano poniżej. OSTRZEŻENIE: Jeżeli instalacja przeprowadzona jest z dysku CD-ROM, a napęd CD-ROM jest podłączony do kontrolera SCSI dzielonego z innymi urządzeniem wewnętrznym lub zewnętrznym (z dyskiem twardym, urządzeniem taśmowym itp.), podczas ładowania sterowników lub kopiowania plików wystąpić może problem związany z blokowaniem klawiatury. Jeżeli taki problem wystąpi, należy skontaktować się z producentem kontrolera SCSI w celu otrzymania aktualnych sterowników. Sterownik CD-ROM (podobnie jak sterownik dysku) umożliwia komunikację pomiędzy napędem CD-ROM i procesorem serwera. W niektórych przypadkach należy wybrać ręcznie zarówno sterownik napędu CD-ROM, jak i sterownik dysku. Po podświetleniu sterownika dysku na ekranie pojawia się jego opis. Lista zatwierdzonych sterowników dysków ulega ciągłym zmianom. Aby wybrać odpowiedni sterownik, należy zapoznać się z opisami wyświetlanymi na ekranie. Najnowsze informacje dostępne są w witrynie internetowej firmy Novell' pod adresem Oprócz sterowników Novell razem z systemem NetWare 4.2 dostarczane są także sterowniki innych producentów. 26 Instalowanie i uaktualnianie

27 WAŻNE: W przypadku problemów związanych ze sterownikami innych producentów, należy skontaktować się z producentem wskazanym w opisie pojawiającym się na ekranie po podświetleniu danego sterownika. Procedura 1 Wybierz sterownik dysku. Wybrany sterownik przed załadowaniem jest kopiowany do katalogu startowego serwera. Jeśli w komputerze zainstalowano więcej niż jeden dysk twardy tego samego typu i jeśli dyski te podłączone są do tego samego kontrolera, należy załadować tylko jeden sterownik. Natomiast jeżeli dyski podłączone są do różnych kontrolerów, należy wielokrotne załadować sterownik lub załadować dodatkowe sterowniki. Jeżeli Wtedy Sterownik znajduje się na liście Wybierz odpowiedni sterownik dysku i przejdź do punktu 2. Sterownik nie znajduje się na liście Naciśnij klawisz <Ins> i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Następnie przejdź do części Ładowanie sterowników LAN, zamieszczonej poniżej. 2 Sprawdź, czy wyświetlone ustawienia parametrów są poprawne. Pojawi się okno z zapytaniem. Można albo wybrać i zmodyfikować parametry sterownika, albo zapisać je i kontynuować. Po zapisaniu wyświetlonych parametrów, na ekranie pojawi się zapytanie dotyczące wczytania dodatkowych sterowników. Jeżeli chcesz Załadować dodatkowe sterowniki dysku lub dodatkowe sterowniki napędu CD-ROM Kontynuować, nie ładując dodatkowych sterowników dysku Wtedy Wybierz Yes i naciśnij <Enter>. Następnie powtórz Krok 1 oraz Krok 2. Kontynuuj korzystając z informacji zawartych w części Ładowanie sterowników LAN, poniżej. Instalacja standardowa 27

28 Ładowanie sterowników LAN W trakcie instalacji, automatycznie rozpoznawane są urządzenia zainstalowane w komputerze, takie jak: dyski twarde, napędy CD-ROM, karty sieciowe. Następnie wyszukiwane są odpowiadające im sterowniki. Jeżeli Sterowniki zostały wybrane automatycznie Sterowniki nie zostały wybrane automatycznie, w trakcie instalacji znaleziono większą ich liczbę lub nie można było przypisać odpowiedniego sterownika dla urządzenia Wtedy Przejdź do okna, w którym znajdują się ogólne informacje o wybranych sterownikach (Rysunek 7 na stronie 30). Daje to możliwość pozostawienia wybranych sterowników bez zmian i kontynuowania lub ich zmodyfikowania, w razie potrzeby. Kontynuuj bez wybranego sterownika lub wybierz go ręcznie, zgodnie z poniższą procedurą. Sterowniki mogą nie zostać wybrane automatycznie z kilku powodów: " Komputer nie jest wyposażony w nowoczesną magistralę (EISA, PCI, PNPISA, MCA). " Posiadany sprzęt ISA nie jest typu Plug and Play. " Wymagane sterowniki nie zostały uwzględnione w tej wersji systemu lub nie zawierają informacji niezbędnych dla procesu automatycznego rozpoznawania. Załadowanie sterownika LAN ma na celu utworzenie połączenia sieciowego (o ile serwer jest fizycznie podłączony do sieci). Wybór sterowników LAN zależy od używanego okablowania oraz karty sieciowej. Do większości sterowników LAN dostępnych w NetWare 4.2 dołączone zostały opisy, które są wyświetlane na ekranie w momencie wybrania jednego ze sterowników. Informacje te ułatwiają wybranie odpowiedniego sterownika LAN. Lista zatwierdzonych sterowników LAN ulega ciągłym zmianom. Najnowsze informacje są dostępne na stronie internetowej firmy Novell pod adresem WAŻNE: W przypadku problemów związanych ze sterownikami innych producentów, należy skontaktować się z producentem wskazanym w opisie pojawiającym się na ekranie po podświetleniu danego sterownika. 28 Instalowanie i uaktualnianie

29 Procedura 1 W wyświetlonym oknie (Rysunek 6) wybierz sterownik LAN. Jeżeli sterowniki nie zostały automatycznie wybrane i wczytane, wyświetlone zostanie odpowiednie okno (Rysunek 6). Wybrany sterownik LAN jest przed wczytaniem kopiowany na dysk C: i tam czasowo przechowywany. Rysunek 6 Wybieranie sterowników LAN Jeżeli Wtedy Sterownik znajduje się na liście Wybierz odpowiedni sterownik LAN i przejdź do punktu 2. Sterownik nie znajduje się na liście Naciśnij klawisz <Ins> i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Przejdź do punktu 2. 2 Sprawdź, czy ustawienia parametrów sterownika LAN są poprawne. Pojawi się okno z zapytaniem. Można albo wybrać i zmodyfikować parametry sterownika, albo zapisać je i kontynuować. Aby zmodyfikować typy ramek sterownika, należy nacisnąć klawisz <F3>. Po zapisaniu wyświetlonych parametrów, na ekranie pojawi się zapytanie dotyczące wczytania dodatkowych sterowników. Jeżeli chcesz Wczytać dodatkowe sterowniki LAN Kontynuować bez wczytywania dodatkowych sterowników LAN Wtedy Wybierz Yes i naciśnij <Enter>. Następnie powtórz Krok 1 oraz Krok 2. Kontynuuj korzystając z informacji zawartych w Krok 3. Instalacja standardowa 29

30 3 Zweryfikuj wybrane sterowniki dysku/lan. Jeżeli sterowniki dysków i sterowniki LAN zostały wybrane automatycznie, zostaną one wyświetlone na ekranie (Rysunek 7). Użytkownikowi zostaną wyświetlone opcje: wyboru dodatkowych sterowników dysku/lan, zmodyfikowania wybranych oraz kontynuowania instalacji. Należy upewnić się, że każdemu kontrolerowi dysku przydzielono co najmniej jeden sterownik dysku, a każdej karcie LAN przydzielono co najmniej jeden sterownik LAN. Należy wziąć pod uwagę kontrolery oraz karty zintegrowane z procesorem oraz te umieszczone w gniazdach rozszerzeń. Rysunek 7 Wybrane sterowniki są wyświetlane przed załadowaniem Jeżeli chcesz Wczytać dodatkowe sterowniki lub zmodyfikować wcześniej wybrane Wtedy Wybierz Select Additional or Modify Selected Disk/LAN Drivers (Wybierz dodatkowe lub zmodyfikuj wybrane sterowniki dysku/ LAN), a następnie postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, powtarzając czynności od Krok 1 do Krok 3. Po wybraniu odpowiednich sterowników, przejdź do punktu 4 znajdującego się poniżej. Kontynuować bez wczytywania dodatkowych sterowników Przejdź do punktu Instalowanie i uaktualnianie

31 4 W menu Driver Actions (Rysunek 7) wybierz Continue Installation (Kontynuuj instalację). Na tym etapie NetWare 4.2 powoduje wczytanie wybranych sterowników. W przypadku sterowników LAN ładowane są wszystkie typy ramek, a odpowiednie ramki zostają powiązane z IPX. Montowanie dysku CD-ROM jako wolumenu NetWare (warunkowo) W przypadku instalowania z dysku CD-ROM, brak dostępnego napędu CD-ROM w systemie NetWare spowoduje wyświetlenie odpowiedniego okna (Rysunek 8). Procedura 1 Warunkowo, jeżeli oprogramowanie instalowane jest z dysku CD-ROM, należy wybrać jedną z opcji wyświetlonego menu (Rysunek 8). Rysunek 8 Istnieje możliwość podjęcia próby zamontowania napędu CD-ROM jako wolumenu systemu NetWare Jeżeli wybrany wcześniej sterownik dysku lub napędu CD-ROM powoduje konflikt ze sterownikiem CD-ROM systemu DOS, klawiatura może zostać zablokowana w trakcie instalacji. Aby tego uniknąć, można podjąć próbę zamontowania dysku CD-ROM jako wolumenu systemu NetWare. Może się przy tym okazać konieczne zainstalowanie nowego sterownika dysku lub napędu CD-ROM. 2 Kontynuuj korzystając z informacji zawartych w części Tworzenie partycji NetWare, poniżej. Instalacja standardowa 31

32 Tworzenie partycji NetWare Serwery pracujące pod kontrolą systemu NetWare 4.2 używają partycji dysku do przechowywania i dzielenia plików. W systemie NetWare 4.2 na każdym dysku można utworzyć jedną partycję, ale na każdej z nich aż do ośmiu segmentów wolumenu. W procedurze opisanej poniżej należy zdecydować się na usunięcie lub zachowanie partycji innych niż startowe. Następnie program instalacyjny automatycznie utworzy partycję dysku systemu NetWare. Jeżeli na dysku serwera znajduje się już partycja inna niż startowa, pojawi się odpowiedni komunikat informujący o tym fakcie. Należy zdecydować, czy usunąć istniejącą partycję inną niż startową, czyniąc ją jednocześnie częścią partycji NetWare, czy też zapisać i wykluczyć ją z tej partycji. Jeżeli podstawowy dysk twardy serwera zawiera partycję DOS, pozostałe miejsce na dysku należy przeznaczyć na partycję dysku systemu NetWare. Rysunek 9 Partycje dysku i wolumeny na wewnętrznym dysku twardym Volumes NetWare disk partition DOS partition Internal hard disk Procedura 1 Warunkowo, w przypadku wyświetlenia komunikatu dotyczącego usuwania istniejących partycji innych niż startowe, wybierz Yes (Tak) lub Not (Nie) i naciśnij <Enter>. OSTRZEŻENIE: Wybranie Yes spowoduje usunięcie istniejących rozszerzonych partycji DOS. 32 Instalowanie i uaktualnianie

33 PODPOWIEDŹ: W celu powiększenia partycji dysku NetWare należy usunąć wszystkie partycje inne niż startowe. Należy nacisnąć <Alt>+<F10>, aby opuścić program instalacyjny i wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych plików, które mają zostać zachowane, a następnie ponownie uruchomić program instalacyjny. 2 Jeżeli instalacja przeprowadzana jest z wolumenu sieciowego, kontynuuj korzystając z informacji zawartych w części Nawiązywanie sesji typu serwer-serwer (warunkowo), znajdującej się poniżej. W przeciwnym wypadku kontynuuj korzystając z informacji zawartych w części Instalowanie usług katalogowych NDS na stronie 34. Jeżeli instalacja przeprowadzana jest zdalnie poprzez sieć, przed skopiowaniem plików należy nawiązać sesję połączeniową typu serwer-serwer. Nawiązywanie sesji typu serwer-serwer (warunkowo) Jeśli instalacja prowadzona jest ze zdalnego sieciowego obszaru instalacyjnego, pojawi się odpowiedni ekran (Rysunek 10): Rysunek 10 Wprowadzanie hasła w celu ponownego połączenia się z serwerem źródłowym Procedura 1 Wprowadź hasło jeszcze raz, aby ponownie połączyć się z serwerem źródłowym i naciśnij <Enter>. Jeśli instalacja prowadzona jest ze zdalnego sieciowego obszaru instalacyjnego, połączenie klienta z serwerem źródłowym jest przerywane po załadowaniu sterownika LAN. Ścieżka do serwera źródłowego przechowywana jest w pamięci, ale hasło musi być wprowadzone ponownie. Instalacja standardowa 33

34 2 Ponownie naciśnij <Enter>. Rozpocznie się proces kopiowania i pojawi się odpowiedni ekran (Rysunek 11): Rysunek 11 Kopiowanie plików potrzebnych do kontynuowania instalacji 3 Kontynuuj korzystając z informacji zawartych w części Instalowanie usług katalogowych NDS, poniżej. Instalowanie usług katalogowych NDS Po skopiowaniu wstępnych plików do serwera, sieć jest skanowana w poszukiwaniu drzew katalogowych. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest zainstalowanie serwera w istniejącym drzewie katalogowym, chyba że instalowany jest pierwszy serwer NetWare 4 TM w sieci. 34 Instalowanie i uaktualnianie

35 Zależnie od konfiguracji sieci może pojawić się jeden z pokazanych poniżej ekranów: Rysunek 12 Przy braku drzewa katalogowego Jeśli w sieci nie ma serwera NetWare 4 ani jego drzewa katalogowego, pojawi się powyższe menu. Zadanie Instalowanie pierwszego serwera NetWare Połączenie z istniejącą siecią NetWare 4 Procedura Przejdź do części Instalowanie pierwszego serwera NetWare 4 na stronie 36. Przejdź do części Serwer nie może odnaleźć poprzednio zainstalowanego drzewa katalogów na stronie 38. Jeśli w sieci znajduje się pojedyncze drzewo katalogowe, jego nazwa zostanie wyświetlona w sposób pokazany w powyższym menu. Zadanie Instalowanie w wyświetlonym drzewie katalogowym Wybieranie innego drzewa Procedura Przejdź do części Instalowanie serwera w istniejącym pojedynczym drzewie katalogowym na stronie 39. Przejdź do części Instalowanie pierwszego serwera NetWare 4 na stronie 36. Instalacja standardowa 35

36 Zadanie Tworzenie nowego drzewa katalogowego NDS Procedura Wybierz opcję Select another tree (Wybierz inne drzewo) i naciśnij <Enter>. Naciśnij <Ins>, a następnie w oknie z prośbą o potwierdzenie naciśnij <Enter>. Postępuj zgodnie z procedurami znajdującymi się w części Instalowanie pierwszego serwera NetWare 4 na stronie 36. Jeśli w sieci znajduje się wiele drzew katalogowych, zostaną one wyświetlone w sposób pokazany w powyższym menu. Jeśli ma zostać przeprowadzona instalacja w drzewie już istniejącym, należy przejść do części Instalowanie w istniejącym drzewie katalogowym na stronie 41. Instalowanie pierwszego serwera NetWare 4 Procedura 1 W menu Is this the First NetWare 4 Server? (Czy to jest pierwszy serwer NetWare 4?), wybierz Yes, This Is the First NetWare 4 Server (Tak, to jest pierwszy serwer NetWare 4) i naciśnij <Enter>. Pojawi się lista stref czasowych. 2 Wybierz odpowiednią strefę czasową, w której zostanie zainstalowany serwer i naciśnij <Enter>. Pojawi się poniższy ekran z zapytaniem o nazwę organizacji drzewa NDS: 36 Instalowanie i uaktualnianie

37 Jeśli Strefa czasowa znajduje się na liście Strefa czasowa nie znajduje się na liście Wtedy Podświetl kursorem daną strefę czasową i naciśnij <Enter>. Naciśnij <Ins> i wypełnij pola ekranu Verify/Enter Time Configuration Information for This Server (Sprawdź/wprowadź informacje o konfiguracji strefy czasowej dla danego serwera). Objaśnienia do tego ekranu znajdują się w rozdziale 3, Instalacja niestandardowa w części Ustawianie synchronizacji czasu na stronie 95 zaczynającej się od Krok 2. Po wprowadzeniu danych należy kontynuować procedurę od etapu Krok 3. 3 Wprowadź nazwę organizacji i naciśnij <Enter>. Nazwą organizacji NDS może być nazwa firmy, jej działu czy departamentu. Może to także być nazwa drzewa NDS. Po wprowadzeniu nazwy organizacji NDS i naciśnięciu klawisza <Enter> pojawi się ekran z żądaniem podania hasła administratora. 4 Podaj hasło administratora i naciśnij <Enter>. Hasło to będzie potrzebne do późniejszego zalogowania się i zarządzania siecią. W przypadku zapomnienia hasła administratora konieczna będzie ponowna instalacja. Hasło to jest także używane przez nadzorcę (SUPERVISOR), którego obiekt tworzony jest w systemie automatycznie. Nadzorca ma dostęp do informacji o użytkownikach sieci (baza bindery). Jeśli hasło administratora zostanie w późniejszym czasie zmienione, hasło nadzorcy nie zmieni się, dopóki nie zostanie celowo zmienione przy użyciu narzędzia NETADMIN lub NetWare Administrator. 5 Po wyświetleniu stosownego żądania wpisz hasło ponownie i naciśnij <Enter>, aby kontynuować. 6 Przejdź do części Instalowanie licencji serwera na stronie 43. Instalacja standardowa 37

38 Serwer nie może odnaleźć poprzednio zainstalowanego drzewa katalogów Procedura 1 W menu Is This the First NetWare 4 Server? (Czy to jest pierwszy serwer NetWare 4?) wybierz No, Connect to Existing NetWare 4 Network (Nie, połącz z istniejącą siecią NetWare 4) i naciśnij <Enter>. Pojawi się poniższe menu: Rysunek 13 Menu wyboru sieci NetWare 4 Nazwa sieci jest taka sama jak nazwa drzewa katalogowego. Można określić nazwę sieci wpisując na dowolnej konsoli serwera LOAD MONITOR. 2 Wybierz jedną z opcji menu. Jeśli Istniejący serwer NetWare 4 pracuje poprawnie oraz jest fizycznie podłączony do sieci, a jednocześnie oba serwery są powiązane zprotokołem IPX za pomocą odpowiedniego sterownika LAN, typu ramki i numeru zewnętrznej sieci IPX Wtedy Wybierz Recheck for NetWare 4 Network (Ponownie sprawdź sieć NetWare 4) i naciśnij <Enter>. Jeśli znalezione zostało pojedyncze drzewo katalogowe, przejdź do części Instalowanie serwera w istniejącym pojedynczym drzewie katalogowym na stronie 39. Jeśli występuje wiele drzew, przejdź do części Instalowanie serwera w istniejącym pojedynczym drzewie katalogowym na stronie Instalowanie i uaktualnianie

39 Jeśli W sieci włączone jest filtrowanie SAP i znany jest numer wewnętrznej sieci IPX istniejącego serwera NetWare 4 Wtedy Wybierz Specify NetWare 4 network name and server address (Określ nazwę sieci NetWare 4 i adres serwera) i naciśnij <Enter>. Wprowadź nazwę drzewa NDS i naciśnij <Enter>. Wprowadź numer wewnętrznej sieci IPX serwera NetWare 4 istniejącego w drzewie NDS i naciśnij <Enter>. Jeśli znalezione zostało pojedyncze drzewo katalogowe, przejdź do części Instalowanie serwera w istniejącym pojedynczym drzewie katalogowym na stronie 39. Jeśli występuje wiele drzew, przejdź do części Instalowanie serwera w istniejącym pojedynczym drzewie katalogowym na stronie 39. Instalowanie serwera w istniejącym pojedynczym drzewie katalogowym Poniżej przedstawiono instalację nowego serwera NetWare 4.2 w drzewie NDS wyświetlonym w menu: Procedura 1 Wybierz Install into Tree nazwa_drzewa (Zainstaluj w drzewie nazwa_drzewa) i naciśnij <Enter>. Pojawi się lista stref czasowych. 2 Wybierz odpowiednią strefę czasową, w której zostanie zainstalowany serwer i naciśnij <Enter>. Jeśli Strefa czasowa znajduje się na liście Wtedy Podświetl kursorem daną strefę czasową i naciśnij <Enter>. Po wprowadzeniu danych należy kontynuować procedurę od etapu Krok 3. Instalacja standardowa 39

40 Jeśli Strefa czasowa nie znajduje się na liście Wtedy Naciśnij <Ins> i wypełnij pola ekranu Verify/Enter Time Configuration Information for This Server (Sprawdź/wprowadź informacje o konfiguracji strefy czasowej dla danego serwera). Objaśnienia do tego ekranu znajdują się w rozdziale 3, Instalacja niestandardowa, w części Ustawianie synchronizacji czasu na stronie 95 zaczynającej się od Krok 2. Po wprowadzeniu danych należy kontynuować procedurę od etapu Krok 3. Po ustawieniu synchronizacji czasu zostanie wyświetlony poniższy ekran: Rysunek 14 Usługi katalogowe - logowanie i identyfikacja 3 Jeśli to konieczne, wprowadź nazwę administratora i naciśnij <Enter>, anastępnie wprowadź hasło administratora i ponownie naciśnij <Enter>. Pojawi się ekran z kontekstem (nazwą) serwera: Rysunek 15 Ekran kontekstu serwera dla istniejącego drzewa 4 Określ kontekst nazwy serwera wypełniając pola w powyższym ekranie. Objaśnienia do tego ekranu i kontekstu nazwy serwera znajdują się w rozdziale 3, Instalacja niestandardowa w części Określanie kontekstu (nazwy) serwera na stronie Zapisz i zapamiętaj informacje o drzewie. 6 Kontynuuj korzystając z informacji zawartych w części Instalowanie licencji serwera na stronie Instalowanie i uaktualnianie

41 Instalowanie w istniejącym drzewie katalogowym Instalowanie nowego serwera NetWare 4.2 w jednym z drzew NDS wyświetlonych w poniższym menu, odbywa się według następującej procedury: Procedura 1 Wybierz drzewo katalogowe, którego częścią ma być dany serwer. Wyświetlona zostanie lista drzew katalogowych, widocznych z poziomu danego serwera. Większość organizacji ma tylko jedno drzewo NDS. Nazwa drzewa jest ustalana w trakcie instalowania pierwszego serwera NetWare 4.2 w drzewie. WAŻNE: Należy upewnić się, że została wybrana poprawna nazwa drzewa NDS. Jeśli w organizacji występuje więcej niż jedno drzewo, podłączenie do nieodpowiedniego drzewa lub utworzenie kolejnego może przeszkodzić serwerowi we współużytkowaniu danych w bazie katalogów. Wybranie istniejącego drzewa czyni nowy serwer częścią bazy danych tego drzewa. Po wybraniu drzewa pojawi się lista stref czasowych. 2 Wybierz odpowiednią strefę czasową, w której zostanie zainstalowany serwer i naciśnij <Enter>. Jeśli Strefa czasowa znajduje się na liście Wtedy Podświetl kursorem daną strefę czasową i naciśnij <Enter>. Po wprowadzeniu danych należy kontynuować procedurę od etapu Krok 3. Instalacja standardowa 41

Opis komponentów NetWare 4.2

Opis komponentów NetWare 4.2 WITAMY W NETWARE 4.2 VERSION 4.2 Opis komponentów NetWare 4.2 Aby zainstalować NetWare 4.2 Do napędu CD-ROM włóż dysk NetWare 4.2 Operating System, a dyskietkę License/ Boot do napędu dyskietek A:. Następnie

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Wymaganiach sprzętowych systemu. Instalacji programu w wersji podstawowej. Instalacji programu dla innych użytkowników w sieci

Instalacja programu. Wymaganiach sprzętowych systemu. Instalacji programu w wersji podstawowej. Instalacji programu dla innych użytkowników w sieci D O D A T E K A Instalacja programu Dowiesz się o: Wymaganiach sprzętowych systemu Instalacji programu w wersji podstawowej Instalacji programu w sieci Instalacji programu dla innych użytkowników w sieci

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

GroupWise 6.5 dla systemu Linux

GroupWise 6.5 dla systemu Linux GroupWise 6.5 dla systemu Linux 29 marca 2004 r. 1.0 Omówienie produktu 2.0 Instrukcje dotyczące instalacji 3.0 Znane problemy 3.1 Problemy administracyjne 3.1.1 Brak obsługi NFS 3.1.2 Niedostępne funkcje

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Omówienie procesu instalowania 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Co jest potrzebne? 5 Omówienie instalacji 5 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 5 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X

Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X Przeczytaj ten dokument, zanim zainstalujesz Mac OS X. Zawiera on informacje o obsługiwanych komputerach, wymaganiach systemowych i instalowaniu Mac OS X. Więcej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

LVD CADMAN P3D / L3D PRZEWODNIK PO INSTALACJI SIECIOWEJ styczeń 2006 r.

LVD CADMAN P3D / L3D PRZEWODNIK PO INSTALACJI SIECIOWEJ styczeń 2006 r. LVD CADMAN P3D / L3D PRZEWODNIK PO INSTALACJI SIECIOWEJ styczeń 2006 r. Spis treści przewodnika Strona 2: Spis treści Strona 3: Wprowadzenie Strona : Wymogi instalacyjne - wymagania systemowe Strona 6

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu Sage Symfonia Analizy Finansowe Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 152 24-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0 Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 883 TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD2/06_05/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Instalacja stacji roboczej z obrazu bazowego (PD2) Zadanie 1 sprawdzenie połączeń

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo