Building Management System. Neuron BMS Server. Instrukcja instalacji wersja: Eaton XP700

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Building Management System. Neuron BMS Server. Instrukcja instalacji. 2013-04-15 wersja: 2.01. Eaton XP700"

Transkrypt

1 Building Management System Neuron BMS Server Eaton XP700 Instrukcja instalacji wersja: 2.01

2 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie Ochrona środowiska Certyfikat CE Stosowane oznaczenia Ważne informacje Serwer Porty komunikacyjne Zasilanie Instalacja Połączenie z serwerem Pierwsze logowanie Zmiana adresu IP Zanim wyślesz serwer do serwisu Postępowanie reklamacyjne

3 1 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja ma na celu pierwszą pomoc w instalacji oraz pierwszym uruchomieniu serwera Neuron BMS. W następnej kolejności należy zapoznać się z instrukcjami użytkownika oraz administratora w celu uzyskania informacji niezbędnych do poprawnej obsługi serwera. 1.1 Ochrona środowiska Serwer został wyprodukowany w przeważającej części z materiałów, które mogą zostać ponownie przetworzone lub utylizowane bez zagrożenia środowiska naturalnego. Urządzenie wycofane z użycia może zostać odebrane w celu ponownego przetworzenia, pod warunkiem, że jego stan odpowiada normalnemu zużyciu. Wszystkie komponenty, które nie zostaną zregenerowane, powinny zostać usunięte w sposób przyjazny dla środowiska. 1.2 Certyfikat CE Urządzenie to spełnia wymagania dyrektyw 89/336/EEC, (w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej) oraz dyrektywy 73/23/EEC (w zakresie urządzeń niskonapięciowych). Serwer może być wyposażony w modem GSM, który jest zgodny z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nr 1999/5/EC z 9 marca 1999r, dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz powszechnego uznawania zgodności. 3

4 1.3 Stosowane oznaczenia Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje oraz zalecenia dotyczące obsługi serwera, oznaczone symbolem pokazanym po lewej stronie. Przed przystąpieniem do instalowania i obsługi urządzenia należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi warunków środowiska pracy, przedstawionymi w rozdziale środowisko pracy a także z instrukcjami w rozdziale zasilanie. Serwer spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa dla urządzeń do przetwarzania danych. Należy przestrzegać zaleceń oznaczonych w niniejszej instrukcji symbolem pokazanym po lewej stronie. Podczas instalacji serwera istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym o napięciu większym niż 60V. Wszędzie gdzie występuje symbol zamieszczony po lewej stronie, należy zachować szczególną ostrożność podczas podłączania i rozłączania kabli zasilających. 1.4 Ważne informacje Obudowa serwera jest zabezpieczona plombą gwarancyjną. Pod żadnym pozorem nie należy zdejmować plomby z urządzenia i otwierać obudowy. Nie narażaj urządzenia na kontakt z wilgocią, ze względu na ryzyko uszkodzenia, powstania ognia lub porażenia prądem. Nie otwieraj pokrywy obudowy. Otwierać obudowę może tylko wykwalifikowany personel w autoryzowanym serwisie. Uszkodzenie plomby powoduje utratę gwarancji. Pod żadnym pozorem nie wtykaj obcych przedmiotów w otwory wentylacyjne urządzenia. 4

5 2 Serwer Obudowa serwera jest wykonana z blachy oraz kształtowników stalowych. W zestawie znajduje się dodatkowy zewnętrzny wentylator wraz z instrukcją montażu. Wymiary obudowy: 240x180x60mm, waga ok 2Kg. Rysunek 1 Panel przedni serwera. Rysunek 2 Panel tylny. Tabela 1 - Opis złącz serwera. Symbol Złącze Opis A COM1 (RS232) Pierwszy interfejs szeregowy. B COM1 (RS232) Drugi interfejs szeregowy. C USB1 (HOST) Złącze USB (np. do interfejsu LonWorks) D USB2 (HOST) Złącze USB (np. do interfejsu LonWorks) E USB3 (HOST) Złącze USB (np. do interfejsu LonWorks) F USB4 (HOST) Złącze USB (np. do interfejsu LonWorks) G 24V DC Zasilanie gwarantowane H LAN1 Gniazdo sieci LAN Ethernet I LAN2 Rezerwa J PCI Rezerwa K VGA Do celów serwisowych L DVI Do celów serwisowych M DIAGNOSTYKA Do celów serwisowych 5

6 2.1 Porty komunikacyjne Na tylnej ściance serwera wyprowadzone są następujące gniazda: LAN1, LAN2, USB1, USB2, USB3, USB4, COM1, COM2 (RS-232). Gniazdo monitora nie jest przeznaczone dla użytkowników serwera, mają wyłącznie zastosowanie serwisowe. Do serwera należy łączyć się za pomocą przeglądarki internetowej ze stacji roboczej, tabletu lub smartfonów w sieci lokalnej lub przez Internet. 2.2 Zasilanie Serwer wymaga zasilania 24V min 80W i powinien być podłączony przez zasilacz awaryjny. Serwer wymaga gwarantowanego źródła zasilania 230V AC. Serwer może zarządzać zasilaczem awaryjnym monitorując jego pracę i podejmować decyzje o bezpiecznym wyłączeniu urządzenia w przypadku zbyt niskiego poziomu energii zgromadzonej w bateriach. 2.3 Instalacja Serwer powinien być eksploatowany w szafie teletechnicznej rack 19. Eksploatowanie serwera w innym miejscu jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania poniższych zasad. Temperatura użytkowania powinna mieścić się w zakresie od 10 C do 40 C. Wilgotność względna powinna mieścić się w zakresie od 10% do 90% Kabel Ethernet z atestem należy podłączyć do gniazda ETH1 w serwerze a drugą wtyczkę wpiąć do koncentratora. Do tego samego koncentratora należy podłączyć stację roboczą (np. laptop). Jeśli serwer jest dostarczany z interfejsem do magistrali np. LON, KNX lub LCN, wówczas interfejsy należy podłączać do serwera wykorzystując w tym celu wolny port RS-232 lub USB z tyłu obudowy. Na końcu należy podłączyć serwer do zasilania. Od momentu włączenia zasilania, proces uruchamiania serwera trwa ok 2min. 6

7 3 Połączenie z serwerem Przed połączeniem z serwerem należy sprawdzić czy przeglądarka na stacji roboczej jest odpowiednio skonfigurowana oraz czy towarzyszy jej niezbędne oprogramowanie dodatkowe. Szczegółowa instrukcja instalacji oraz konfiguracji oprogramowania stacji roboczej opisana jest w dodatku A. Do połączenia z serwerem należy użyć najnowszej wersji przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer lub opcjonalnie: Mozilla Firefox. Połączenie uzyskuje się przez wpisanie adresu IP serwera w pasku adresowym przeglądarki. Domyślny adres IP ustawiony jest na: Stacja robocza powinna mieć adres IP w tej samej podsieci co serwer np.: oraz ustawioną tą samą maskę np: Pierwsze logowanie Wprowadzenie adresu IP: w pasku adresowym najnowszych przeglądarek internetowych np. Internet Explorer lub Mozilla, spowoduje wyświetlenie błędu certyfikatu. Rysunek 3 Błąd certyfikatu SSL, podczas próby dostępu do panelu administracyjnego. 7

8 Certyfikat SSL znajdujący się w serwerze jest wystawiony dla identyfikatora serwera neuron a nie dla adresu IP: , stąd pojawienie się błędu. Aby uniknąć pojawiania się błędu certyfikatu, należy dodać aktualny adres serwera do pliku: c:\windows\system32\drivers\etc\hosts Niżej znajduje się przykładowa zawartość pliku hosts: Rysunek 4 zawartość pliku hosts. # Copyright (c) Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol localhost ::1 localhost neuron W ostatniej linii powinien znajdować się wpis, który tłumaczy adres IP: na identyfikator neuron. Po wyłączeniu oraz ponownym uruchomieniu przeglądarki, w jej pasku adresowym wystarczy teraz wpisać sam identyfikator neuron, co spowoduje rozwinięcie adresu i załadowanie formularza logowania bez błędu certyfikatu SSL. Rysunek 5 - Okno logowania do panelu administracyjnego. W polach oznaczonych,,login'' oraz,,hasło'' należy wpisać odpowiednio identyfikator administratora oraz predefiniowane hasło. 8

9 Oprogramowanie administracyjne posiada dwa predefiniowane konta użytkowników: konto admin oraz konto guest. Pierwsze logowanie powinno być wykonane z wykorzystaniem konta admin, jest ono przeznaczone dla administratora serwera. Hasło użytkownika admin ustawione jest domyślnie na admin. 3.2 Zmiana adresu IP W przypadku gdy sieć lokalna pracuje w innej podsieci adresowej niż ta skonfigurowana domyślnie w serwerze, wówczas należy dowolną stację roboczą przełączyć do podsieci , maska podsieci: , połączyć się z serwerem a następnie zmienić adres IP. W menu Administracja należy odszukać pozycję Protokół TCP/IP aby wyświetlić formularz przeznaczony do konfiguracji protokołu TCP/IP serwera. Rysunek 6 - Formularz do konfiguracji parametrów protokołu TCP/IP. Pola formularza należy wypełnić zgodnie z opisem przedstawionym w tabeli niżej: Tabela 1 - Opis pól formularza Protokół TCP/IP. Pozycja na formularzu Opcje Opis Interfejs To lista rozwijana, zawierająca interfejsy sieciowe dostępne w serwerze, każdy z nich może posiadać indywidualne ustawienia protokołu TCP/IP. ETH 1 Podstawowa karta sieciowa Ethernet, domyślnie skonfigurowana do podsieci 9

10 / ETH2 (opcja) Druga karta sieciowa Ethernet, domyślnie skonfigurowana do podsieci / Ustawienia LAN Address IP Adres IP serwera, domyślnie 100 Maska Maska podsieci, domyślnie 0 Ustawienia WAN Bramka Adres IP routera Zatwierdzenie dokonanych zmian, powoduje wyświetlenie formularza przedstawionego na rysunku niżej: Rysunek 7 - Formularz potwierdzenia zmiany parametrów protokołu TCP/IP. Kliknięcie na przycisk Restart spowoduje zrestartowanie serwera z nowym numerem IP. 10

11 4 Zanim wyślesz serwer do serwisu W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z urządzenia, należy wykonać we własnym zakresie podstawowe czynności sprawdzające wg poniższej instrukcji. Sprawdź poprawność podłączenia serwera do źródła zasilania 230V (wymagane jest gwarantowane źródło zasilania!). Wyłącz serwer przez wyjęcie wtyczki zasilania, odczekaj dokładnie 120s i włącz ponownie. Jeśli serwer po 10s wysyła komunikat dźwiękowy lecz po 1,5 min nie uruchamia się, wówczas w celu diagnostycznym należy podłączyć do gniazda znajdującego się z tyłu obudowy monitor komputerowy VGA oraz klawiaturę, tak aby określić na jakim etapie nastąpiło zatrzymanie uruchamiania serwera. (w wyniku przepięć sieci zasilającej może zdarzyć się, że zostaną zresetowane ustawienia BIOS, uniemożliwiając automatyczne uruchomienie firmware, wówczas wystarcza wciśnięcie klawisza F1 lub F2 w celu zatwierdzenia ustawień BIOS). 4.1 Postępowanie reklamacyjne Jeśli czynności opisane w poprzednim rozdziale nie pomogą w uruchomieniu serwera, prosimy o zgłoszenie reklamacyjne awarii na adres: Po otrzymaniu zgłoszenia na adres zwrotny zostanie przesłany szczegółowy opis postępowania. 11

12 Tworząc niniejszą dokumentację dołożyliśmy wszelkich starań aby prezentowane w niej treści były rzetelne i zgodne z prawdą, jednakże treści te mogą być niedokładne lub mogą zawierać błędy. Nie gwarantujemy poprawności, kompletności oraz dokładności prezentowanych treści zamieszczonych w tej dokumentacji. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie i publikowanie materiałów pochodzących z niniejszego dokumentu w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Autor zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie zmian oraz modyfikacji dowolnych fragmentów dokumentacji oraz niniejszych warunków, w całości lub w części, bez konieczności informowania o tym. Quantum Controls Sp. z o.o. ul lecia Państwa Polskiego 4/216, Białystok, POLAND. Tel , Fax web:

Building Management System. Neuron BMS Server. Instrukcja instalacji. 2013-12-13 wersja: 2.01. Dell PowerEdge R210 II

Building Management System. Neuron BMS Server. Instrukcja instalacji. 2013-12-13 wersja: 2.01. Dell PowerEdge R210 II Building Management System Neuron BMS Server Dell PowerEdge R210 II Instrukcja instalacji 2013-12-13 wersja: 2.01 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Ochrona środowiska... 3 1.2 Certyfikat CE... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

ethernus Podręcznik użytkownika

ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika 2004 2005 embedos sp. z o.o. All rights reserved. Logo ethernus jest zastrzeżonym znakiem towarowym oraz nazwą zastrzeżoną firmy embedos

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika Modem Siemens SLI 5300 Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór oferty Netii. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z naszych usług

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET. podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G

SZYBKI INTERNET. podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G SZYBKI INTERNET podręcznik użytkownika modem Pirelli P.DG A4000G Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu 4 Parametry funkcjonalne modemu Pirelli P.DG A4000G 5 Instalacja modemu 6 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Na linii telefonicznej Netii lub TP SA 5 Krok 1. Podłączenie modemu 6 Krok 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON Podręcznik Użytkownika Szybki Internet, Lepszy Telefon Modem Pirelli DRG A223G Spis treści Wymagania techniczne 3 Zawartość pakietu 4 Instalacja modemu 5 1. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem THOMSON SpeedTouch 536v6 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu THOMSON SpeedTouch

Bardziej szczegółowo

UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi!

UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi! UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi! Router Edimax LT-6408n umożliwia podłączenie do Internetu Cyfrowego Polsatu kilku komputerów jednocześnie. Mogą to być komputery członków Twojej rodziny, ale także wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca centralami klimatyzacyjnymi INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 04/2008

Jednostka sterująca centralami klimatyzacyjnymi INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 04/2008 Jednostka sterująca centralami klimatyzacyjnymi INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 04/2008 Spis treści Charakterystyka urządzenia... 4 Projekt... 6 Oznakowanie... 6 Dokumentacja... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Drogi Użytkowniku, Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że będzie on stanowił dla Państwa doskonałe narzędzie do pracy i rozrywki.

Drogi Użytkowniku, Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że będzie on stanowił dla Państwa doskonałe narzędzie do pracy i rozrywki. Drogi Użytkowniku, Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że będzie on stanowił dla Państwa doskonałe narzędzie do pracy i rozrywki. Informacje podstawowe Producent INTEGRIT S.A. ul. Tyniecka

Bardziej szczegółowo

Vigor2960 Dual-WAN Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi

Vigor2960 Dual-WAN Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi Vigor2960 Dual-WAN Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi Informacja o prawach autorskich Deklaracja o prawach autorskich Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta publikacja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INFORMACJE OGÓLE... 3 PRZEZNACZENIE ZASILACZA... 3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASILACZA... 4 BUDOWA ZASILACZA wersja Tower... 5 PANEL CZOŁOWY... 5 PANEL TYLNY... 7 BUDOWA ZASILACZA wersja

Bardziej szczegółowo

Enkoder sieciowy Instrukcja Obsługi SPE-100

Enkoder sieciowy Instrukcja Obsługi SPE-100 Enkoder sieciowy Instrukcja Obsługi SPE-100 Enkoder sieciowy Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2010 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo firmy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem ASMAX AR 1004g Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu ASMAX AR 1004g 5 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIEJ KONFIGURACJI Instrukcja obsługi SC8100 SC8110

PODRĘCZNIK SZYBKIEJ KONFIGURACJI Instrukcja obsługi SC8100 SC8110 Instrukcja obsługi SC8100 SC8110 Spis treści Wprowadzenie 2 Opis produktu 2 Zawartość podręcznika 2 Dokumentacja pokrewna 2 Wyposażenie dodatkowe Opis 4 Panel przedni 5 Panel tylny Zawartość pudełka 6

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC RP-UB2803 #05770 wersja 1.0 Wstęp Print serwer RP-UB2803 otwiera przed użytkownikiem nowe możliwości umożliwiając umieszczenie drukarek, ploterów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania routera bezprzewodowego WPN824 RangeMax

Instrukcja użytkowania routera bezprzewodowego WPN824 RangeMax Instrukcja użytkowania routera bezprzewodowego WPN824 RangeMax NETGEAR NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, Kalifornia 95054 USA 202-10072-01 Marzec 2005 r. 2005 NETGEAR, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-7000

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-7000 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-7000 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo firmy Samsung

Bardziej szczegółowo