Building Management System. Neuron BMS Server. Instrukcja instalacji wersja: Dell PowerEdge R210 II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Building Management System. Neuron BMS Server. Instrukcja instalacji. 2013-12-13 wersja: 2.01. Dell PowerEdge R210 II"

Transkrypt

1 Building Management System Neuron BMS Server Dell PowerEdge R210 II Instrukcja instalacji wersja: 2.01

2 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie Ochrona środowiska Certyfikat CE Stosowane oznaczenia Ważne informacje Serwer Porty komunikacyjne Zasilanie Instalacja Oprogramowanie stacji roboczej Konfiguracja Windows Internet Explorer Aktualizacja Konfiguracja Instalacja certyfikatu SSL Mozilla Firefox Instalacja Konfiguracja Instalacja certyfikatu SSL Oracle Java Instalacja certyfikatu SSL Adobe Flash Player Adobe Reader Połączenie z serwerem Zmiana adresu IP Zanim wyślesz serwer do serwisu Postępowanie reklamacyjne

3 1 Wprowadzenie Celem niniejszej instrukcji jest pierwsza pomoc w instalacji oraz uruchomieniu serwera Neuron BMS. W następnej kolejności należy zapoznać się z instrukcjami użytkownika oraz administratora aby uzyskać dodatkowe informacje niezbędne do obsługi serwera. 1.1 Ochrona środowiska Serwer został wyprodukowany z materiałów, które mogą zostać ponownie przetworzone lub utylizowane bez zagrożenia środowiska naturalnego. Urządzenie wycofane z użycia powinno być odebrane w celu ponownego przetworzenia, pod warunkiem, że jego stan odpowiada normalnemu zużyciu. Wszystkie komponenty, które nie zostaną zregenerowane, powinny zostać usunięte w sposób przyjazny dla środowiska. 1.2 Certyfikat CE Urządzenie to spełnia wymagania dyrektyw 89/336/EEC, (w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej) oraz dyrektywy 73/23/EEC (w zakresie urządzeń niskonapięciowych). Serwer może być wyposażony w modem GSM, który jest zgodny z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nr 1999/5/EC z 9 marca 1999r, dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz powszechnego uznawania zgodności. 3

4 1.3 Stosowane oznaczenia Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje oraz zalecenia dotyczące obsługi serwera, oznaczone symbolem pokazanym po lewej stronie. Przed przystąpieniem do instalowania i obsługi urządzenia należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi warunków środowiska pracy, przedstawionymi w rozdziale środowisko pracy a także z instrukcjami w rozdziale zasilanie. Serwer spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa dla urządzeń do przetwarzania danych. Należy przestrzegać zaleceń oznaczonych w niniejszej instrukcji symbolem pokazanym po lewej stronie. Podczas instalacji serwera istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym o napięciu większym niż 60V. Wszędzie gdzie występuje symbol zamieszczony po lewej stronie, należy zachować szczególną ostrożność podczas podłączania i rozłączania kabli zasilających. 1.4 Ważne informacje Obudowa serwera jest zabezpieczona plombą gwarancyjną. Pod żadnym pozorem nie należy zdejmować plomby z urządzenia i otwierać obudowy. Nie narażaj urządzenia na kontakt z wilgocią, ze względu na ryzyko uszkodzenia, powstania ognia lub porażenia prądem. Nie otwieraj pokrywy obudowy. Otwierać obudowę może tylko wykwalifikowany personel w autoryzowanym serwisie. Uszkodzenie plomby powoduje utratę gwarancji. Pod żadnym pozorem nie wtykaj obcych przedmiotów w otwory wentylacyjne urządzenia. 4

5 2 Serwer Obudowa serwera jest wykonana z blachy oraz kształtowników stalowych anodowanych o grubości 1mm. Wymiary obudowy: 440x410x43mm, waga ok 8Kg. Rysunek 1 Panel przedni serwera. Rysunek 2 Panel tylny. Tabela 1 - Opis złącz serwera na tylnej ściance obudowy. Złącze Opis ETH1 ETH2 COM1 USB1 USB2 230V DC VGA Gniazdo podstawowe do sieci Ethernet 1Gb Gniazdo sieci Ethernet 1Gb Złącze interfejsu szeregowego RS-232. Złącze USB (np. do interfejsu LonWorks) Złącze USB (np. do interfejsu LonWorks) Gniazdo przewodu zasilającego (konieczne zasilanie gwarantowane) Do celów serwisowych Serwer powinien być eksploatowany pod warunkiem zachowania poniższych zasad: Temperatura użytkowania powinna mieścić się w zakresie od 10 C do 35 C. Wilgotność względna powinna mieścić się w zakresie od 20% do 80% bez kondensacji. 5

6 2.1 Porty komunikacyjne Na przedniej ściance serwera wyprowadzone jest gniazdo VGA oraz dwa gniazda USB (v 2.0) do celów serwisowych. Na tylnej ściance dostępne są gniazda ETH1, ETH2 (Ethernet 1Gb), USB1, USB2 (v 2.0) oraz COM1 (RS-232), które mogą służyć do podłączania interfejsów komunikacyjnych np. LonWorks, CANopen, RS-485 lub innych. Gniazdo monitora nie jest przeznaczone dla użytkowników serwera, mają wyłącznie zastosowanie serwisowe lub diagnostyczne. Serwer powinien być obsługiwany za pomocą przeglądarki internetowej ze stacji roboczej w sieci lokalnej lub przez Internet. 2.2 Zasilanie Serwer wymaga zasilania 230V i powinien być podłączony przez zasilacz awaryjny. Serwer wymaga gwarantowanego źródła zasilania 230V AC. Serwer może zarządzać zasilaczem awaryjnym monitorując jego pracę i podejmować decyzje o bezpiecznym wyłączeniu urządzenia w przypadku zbyt niskiego poziomu energii zgromadzonej w bateriach. 6

7 2.3 Instalacja Serwer powinien być eksploatowany w szafie rack 19 zamontowany w oryginalnych szynach montażowych. Kabel Ethernet z atestem należy podłączyć do gniazda ETH1 w serwerze a drugą wtyczkę wpiąć do koncentratora. Do tego samego koncentratora należy podłączyć stację roboczą (np. laptop). Jeśli serwer jest dostarczany z interfejsem do magistrali np. LON, KNX lub LCN, wówczas interfejsy należy podłączać do serwera wykorzystując w tym celu wolny port RS-232 lub USB z przodu obudowy. Na końcu należy podłączyć serwer do zasilania. Od momentu włączenia zasilania, proces uruchamiania serwera trwa ok 2min. 7

8 3 Oprogramowanie stacji roboczej Serwer integracyjny Neuron może być obsługiwany za pomocą stacji roboczej z systemem operacyjnym Windows wraz z zainstalowanym oprogramowaniem dodatkowym: przeglądarką internetową Microsoft Internet Explorer lub Mozilla Firefox, środowiskiem Java oraz czytnikiem plików w formacie PDF, np. Adobe Reader. Połączenie z serwerem jest szyfrowane. Stacja robocza powinna posiadać aktualny certyfikat SSL producenta, zainstalowany w trzech magazynach Zaufanych Urzędów Certyfikacji, prowadzonych oddzielnie dla przeglądarki Mozilla Firefox, Internet Explorer oraz środowiska Java. Poniższe przykłady konfiguracji zostały przygotowane dla wersji systemu operacyjnego Windows 7. 8

9 3.1 Konfiguracja Windows Serwer BMS posiada statyczny adres IP, domyślnie ustawiony na: lub opcjonalnie inny numer z tej podsieci, podany na naklejce, znajdującej się na obudowie serwera. Stacja robocza powinna posiadać adres w tej samej podsieci np Rysunek 3 Przykładowe ustawienia IP stacji roboczej. Z serwerem można połączyć się, wpisując adres IP w pasku adresowym przeglądarki, lecz taki sposób połączenia spowoduje błąd certyfikatu SSL. Rysunek 4 Błąd certyfikatu SSL, podczas próby połączenia z serwerem za pomocą adresu IP. 9

10 Aby zapobiec pojawianiu się błędów certyfikatu, należy najpierw skonfigurować lokalną usługę DNS tak aby móc posługiwać się nazwą serwera BMS w pasku adresowym przeglądarki. Rysunek 5 Zawartość pliku hosts stacji roboczej. # Copyright (c) Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # rhino.acme.com # source server # x.acme.com # x client host localhost ::1 localhost neuron Nazwę zgodną z certyfikatem SSL serwera BMS, w tym przypadku neuron dodajemy do pliku c:\windows\system32\drivers\etc\hosts. Plik ten, pełni rolę rejestru usługi DNS dla stacji roboczej, z którego korzystają wszystkie przeglądarki internetowe oraz Java. W ostatniej linii dodajemy wpis, który tłumaczy nazwę serwera na adres IP. Od tej chwili można posługiwać się nazwą serwera BMS w pasku adresowym przeglądarki np.: https://neuron/. W następnej kolejności wykonujemy czynności konfiguracyjne, oddzielnie dla poszczególnych przeglądarek oraz środowiska Java. 10

11 3.2 Internet Explorer Aktualizacja Najnowsza wersja przeglądarki Internet Explorer instalowana jest automatycznie wraz z aktualizacjami do systemu Windows, stąd najpierw uruchamiamy witrynę Windows Update. Rysunek 6 Witryna Windows Update (w panelu sterowania). Jeśli system zostanie zrestartowany w wyniku instalacji np. pakietu Service Pack, to po restarcie należy wrócić do Windows Update i doprowadzić do końca instalację wszystkich aktualizacji krytycznych. 11

12 3.2.2 Konfiguracja Wyłączamy Cache przeglądarki w ustawieniach opcji internetowych. Rysunek 7 Opcje internetowe Ustawienia. Przyciskiem Ustawienia wywołujemy okno konfiguracji cache. Rysunek 8 Ustawienia tymczasowych plików internetowych. Wyłączenie cache następuje po wybraniu opcji Za każdym razem, gdy odwiedzam tę stronę. 12

13 3.2.3 Instalacja certyfikatu SSL W pasku adresowym przeglądarki wpisujemy: https://neuron/ (nazwa serwera musi być skonfigurowana w pliku hosts, patrz rozdział o konfiguracji Windows). Brak certyfikatu producenta spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia. Rysunek 9 Ostrzeżenie o błędzie certyfikatu SSL. Klikamy opcję kontynuacji aby uzyskać okno logowania do serwera. Rysunek 10 Okno logowania z błędem certyfikatu SSL. 13

14 Kliknięciem w czerwoną ikonę na pasku adresowym, wywołujemy okno błędów certyfikatu SSL. Rysunek 11 Okno informacyjne błędu certyfikatu SSL. Klikamy na wyświetl certyfikaty aby wyświetlić okno certyfikatu. Rysunek 12 Okno certyfikatu SSL serwera. 14

15 Klikamy na zakładkę Ścieżka certyfikacji i zaznaczamy wystawcę. Rysunek 13 Okno certyfikatu SSL, zakładka ścieżka certyfikacji. Klikamy przycisk Wyświetl certyfikat a gdy pojawi się okno certyfikatu, przycisk Zainstaluj certyfikat. Rysunek 14 Okno certyfikatu SSL, zakładka ścieżka certyfikacji. 15

16 Rysunek 15 Okno kreatora eksportu certyfikatu SSL. W kolejnych krokach wskazujemy magazyn certyfikatów Zaufane główne urzędy certyfikacji. Rysunek 16 Okno kreatora eksportu certyfikatu SSL, wybór formatu. 16

17 Rysunek 17 Okno akceptacji certyfikatu SSL. Po zamknięciu oraz ponownym uruchomieniu przeglądarki, można posługiwać się adresem: bez komunikatów błędu certyfikatu. 17

18 3.3 Mozilla Firefox Instalacja Instalacja Firefox a wymaga posiadania uprawnień administratora w systemie Windows. Instalację rozpoczynamy od połączenia z witryną: oraz kliknięcia na przycisk w celu pobrania instalatora: Po zakończeniu pobierania, uruchamiamy instalator, wybieramy rodzaj instalacji np. Standardowa i instalujemy przeglądarkę w systemie. Następnie przechodzimy do konfiguracji przeglądarki Konfiguracja Opcje przeglądarki Firefox dostepne dla użytkownika, wyświetlamy wpisując about:config w pasku zdresowym. Rysunek 18 - Opcje konfiguracyjne Firefox a. 18

19 Odszukujemy opcje i modyfikujemy je zgodnie z zawartością tabeli. Tabela 1 Lista opcji do konfiguracji. Opcja Wartość check_doc_frequency 1 memory.enable disk.enable disk_cache_ssl false false false Instalacja certyfikatu SSL W pasku adresowym wpisujemy adres: https://neuron/ (nazwa serwera musi być skonfigurowana w pliku hosts, patrz poprzedni rozdział). Brak certyfikatu wystawcy spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia, analogicznie jak w przypadku przeglądarki Internet Explorer. Rysunek 19 Ostrzeżenie o błędzie certyfikatu SSL. W następnym kroku klikamy opcję rozumiem zagrożenie. aby przejść do kolejnej strony z ostrzeżeniem. 19

20 Rysunek 20 Okno logowania z błędem certyfikatu SSL. Kliknięcie na przycisk Dodaj wyjątek, wyświetli okno umożliwiające pobranie i instalację certyfikatu z serwera. Rysunek 21 Okno dodawania wyjątku bezpieczeństwa. Klikamy na przycisk Wyświetl, otwieramy zakładkę Szczegóły, zaznaczamy wystawcę a następnie klikamy przycisk Eksportuj. 20

21 Rysunek 22 Okno szczegółów certyfikatu producenta. Zapisujemy certyfikat producenta w tymczasowym katalogu. Rysunek 23 Eksport certyfikatu wystawczy do pliku. Tak utworzony certyfikat można już zaimportować do magazynu Organów Certyfikacji. W opcjach przeglądarki klikamy zakładkę Certyfikaty a następnie przycisk Wyświetl certyfikaty. 21

22 Rysunek 24 Uruchomienie menadżera certyfikatów w Mozilla Firefox. Klikamy przycisk Import i wskazujemy plik certyfikatu producenta w katalogu tymczasowym. Rysunek 25 Import certyfikatu wystawcy. W kolejnym oknie akceptujemy opcje zaufania i zatwierdzamy. Rysunek 26 Akceptacja certyfikatu wystawcy. 22

23 3.4 Oracle Java Instalacja środowiska Java wymaga uprawnień administratora w systemie Windows. Instalację rozpoczynamy od pobrania programu instalacyjnego z witryny: Następnie klikamy na przycisk: W kolejnych krokach akceptujemy licencję oraz instalujemy oprogramowanie. Po zakończeniu instalacji można konfigurować środowisko Java za pomocą panelu kontrolnego, którego ikona znajduje się w panelu sterowania systemu Windows Instalacja certyfikatu SSL Środowisko Java posiada własny magazyn Organów Certyfikacji, (niezależny od przeglądarek internetowych), jest dostępny w panelu kontrolnym Java na zakładce Security. Rysunek 27 Uruchomienie menadżera certyfikatów w Java. 23

24 Klikamy na przycisk Manage Certificates, wskazujemy magazyn Signer CA a następnie importujemy certyfikat wystawcy. Rysunek 28 Uruchomienie menadżera certyfikatów w Java. 24

25 3.5 Adobe Flash Player Instalację odtwarzacza, rozpoczynamy od połączenia z witryną: oraz kliknięcia na przycisk: Instalacja przebiega automatycznie. Przeglądarka uruchamia pobieranie aplikacji instalacyjnej oraz pyta o możliwość jej uruchomienia oraz wybór opcji aktualizacji. Instalację należy wykonać oddzielnie dla każdej przeglądarki internetowej. 3.6 Adobe Reader Instalację czytnika, rozpoczynamy analogicznie od połączenia z witryną: oraz kliknięcia na przycisk: Instalacja przebiega automatycznie. Przeglądarka uruchamia pobieranie aplikacji instalacyjnej oraz pyta o możliwość jej uruchomienia oraz wybór opcji aktualizacji. 25

26 4 Połączenie z serwerem Do połączenia z serwerem należy użyć najnowszej wersji przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer lub opcjonalnie: Mozilla Firefox. Połączenie uzyskuje się przez wpisanie nazwy serwera neuron w pasku adresowym przeglądarki. Rysunek 29 - Okno logowania do panelu administracyjnego. W polach oznaczonych,,login'' oraz,,hasło'' należy wpisać odpowiednio identyfikator administratora oraz predefiniowane hasło. Pierwsze logowanie wykonujemy za pomocą konta admin. Hasło użytkownika admin ustawione jest domyślnie na admin. Stacja robocza powinna mieć adres IP w tej samej podsieci co serwer np.: oraz ustawioną tą samą maskę np: Domyślny adres IP serwera ustawiony jest na:

27 4.1 Zmiana adresu IP W przypadku gdy sieć lokalna na obiekcie pracuje w innej podsieci adresowej niż ta skonfigurowana domyślnie w serwerze, dowolną stację roboczą należy przełączyć do podsieci i zmienić adres IP, (formularz dostępny w menu Administracja - Protokół TCP/IP ). Rysunek 30 - Formularz do konfiguracji parametrów protokołu TCP/IP. Pola formularza należy wypełnić zgodnie z opisem przedstawionym w tabeli niżej: Tabela 2 - Opis pól formularza Protokół TCP/IP. Pozycja na formularzu Opcje Opis Interfejs To lista rozwijana, zawierająca interfejsy sieciowe dostępne w serwerze, każdy z nich może posiadać indywidualne ustawienia protokołu TCP/IP. ETH 1 ETH2 (opcja) Podstawowa karta sieciowa Ethernet, domyślnie skonfigurowana do podsieci / Druga karta sieciowa Ethernet, domyślnie skonfigurowana do podsieci / Ustawienia LAN Address IP Adres IP serwera, domyślnie 100 Maska Maska podsieci, domyślnie 0 Ustawienia WAN Bramka Adres IP routera 27

28 Zatwierdzenie zmiany ustawień adresu IP, wyświetli formularz jak na rysunku niżej. Rysunek 31 - Formularz potwierdzenia zmiany parametrów protokołu TCP/IP. Kliknięcie na przycisk Restart, spowoduje zrestartowanie serwera, który po uruchomieniu, będzie dostępny z nowym adresem IP. 28

29 5 Zanim wyślesz serwer do serwisu W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z urządzenia, należy wykonać we własnym zakresie podstawowe czynności sprawdzające wg poniższej instrukcji. Sprawdź poprawność podłączenia serwera do źródła zasilania 230V (wymagane jest gwarantowane źródło zasilania!). Wyłącz serwer przez wyjęcie wtyczki zasilania, odczekaj dokładnie 120s i włącz ponownie. Jeśli serwer po 10s wysyła komunikat dźwiękowy lecz po 1,5 min nie uruchamia się, wówczas w celu diagnostycznym należy podłączyć do gniazda znajdującego się z tyłu obudowy monitor komputerowy VGA oraz klawiaturę, tak aby określić na jakim etapie nastąpiło zatrzymanie uruchamiania serwera. (w wyniku przepięć sieci zasilającej może zdarzyć się, że zostaną zresetowane ustawienia BIOS, uniemożliwiając automatyczne uruchomienie firmware, wówczas wystarcza wciśnięcie klawisza F1 lub F2 w celu zatwierdzenia ustawień BIOS). 5.1 Postępowanie reklamacyjne Jeśli czynności opisane w poprzednim rozdziale nie pomogą w uruchomieniu serwera, prosimy o zgłoszenie reklamacyjne awarii na adres: Po otrzymaniu zgłoszenia na adres zwrotny zostanie przesłany szczegółowy opis postępowania. 29

30 Tworząc niniejszą dokumentację dołożyliśmy wszelkich starań aby prezentowane w niej treści były rzetelne i zgodne z prawdą, jednakże treści te mogą być niedokładne lub mogą zawierać błędy. Nie gwarantujemy poprawności, kompletności oraz dokładności prezentowanych treści zamieszczonych w tej dokumentacji. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie i publikowanie materiałów pochodzących z niniejszego dokumentu w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Autor zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie zmian oraz modyfikacji dowolnych fragmentów dokumentacji oraz niniejszych warunków, w całości lub w części, bez konieczności informowania o tym. Quantum Controls Sp. z o.o. ul lecia Państwa Polskiego 4/216, Białystok, POLAND. Tel , Fax web:

Building Management System. Neuron BMS Server. Instrukcja instalacji. 2013-04-15 wersja: 2.01. Eaton XP700

Building Management System. Neuron BMS Server. Instrukcja instalacji. 2013-04-15 wersja: 2.01. Eaton XP700 Building Management System Neuron BMS Server Eaton XP700 Instrukcja instalacji 2013-04-15 wersja: 2.01 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Ochrona środowiska... 3 1.2 Certyfikat CE... 3 1.3 Stosowane oznaczenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej Opis konfiguracji ustawień sieci i przeglądarki dla potrzeb Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC) Aby móc poprawnie pracować w Statystycznej Aplikacji Centralnej musimy odpowiednio skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Uwaga! Nowa wersja oprogramowania, oznaczona numerem 1.04V, jest przeznaczona dla routerów współpracujących ze wszystkimi modemem Cyfrowego Polsatu. W tej wersji uaktualnienia dodano obsługę modemów ZTE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Proces instalacji oprogramowania Systemu e-kt... 2 Konfiguracja programu Java... 9 Konfiguracja Systemu e-kt w przeglądarce Mozilla Firefox... 10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIĄ KOMPUTEROWĄ Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Instrukcja dla studentów Politechniki Poznańskiej wersja 2008081401

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Instrukcja dla studentów Politechniki Poznańskiej

Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Instrukcja dla studentów Politechniki Poznańskiej POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dzial Sieci Teleinformatycznych Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 UWAGA! EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 jest rozwojową wersją modułu internetowego. Firma Ekoklimax-Projekt może zdalnie aktualizować oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja użytkownika BGK@24 BIZNES Dokumentacja Użytkownika BGK@24BIZNES 1 SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalacja Czytnika Kart 1.6 aplikacji GB24 dla Klientów Korporacyjnych w przeglądarkach 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA CZYTNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 7... 12 III. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Łabiszyn, 2017 Niniejszy dokument przedstawia proces konfiguracji routera TP-Link pracującego

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Instrukcja dla studentów Politechniki Poznańskiej

Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Instrukcja dla studentów Politechniki Poznańskiej POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Obsługi i Eksploatacji Dostęp bezprzewodowy do USK PP Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Instrukcja dla studentów Politechniki

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS I. Podłączyć kablem internetowym UTP kamerę do sieci (przez router lub switch) aby ustawić parametry sieci lokalnej. Standardowy kabel internetowym UTP podłączyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

enova Instalacja wersji demo

enova Instalacja wersji demo enova Instalacja wersji demo Strona 1 z 18 Spis treści 1. Wymagania...3 2. Instalacja enova demo na Windows XP...4 3. Korzystanie z wersji złotej i srebrnej...14 4. Blokada bazy danych....17 Strona 2 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja System automatyki domowej Karta GSM - NXW399 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i rzetelne,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta Zdalny dostęp SSL Przewodnik Klienta Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DOSTĘP DO SSL VPN Z KOMPUTERA Z SYSTEMEM WINDOWS... 3 2.1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW SIGNET... 3 2.2. INSTALACJA TOKENA W SYSTEMIE WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania oraz konfiguracji systemu operacyjnego.

Instrukcja instalacji oprogramowania oraz konfiguracji systemu operacyjnego. COMBIDATA Poland sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12 81-777 Sopot adres do korespondencji: ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia telefon: +58 550 9 550 fax:+58 550 9 551 e-mail: biuro@combidata.pl http://www.eduportal.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja połączenia z programem Compas LAN i import konfiguracji

Instrukcja połączenia z programem Compas LAN i import konfiguracji Instrukcja połączenia z programem Compas LAN i import konfiguracji 1. Ustalamy ile komputerów będziemy wykorzystywać do użytkowania programów Compas LAN i EQU. Jeśli komputerów jest więcej niż jeden musimy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ

PRZEWODNIK PO PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ PRZEWODNIK PO PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ I Logowanie i korzystanie z platformy Aby zalogować się do platformy należy: 1. Wejść na stronę internetową: http://elearning.profesja.bialystok.pl/ - adres pełnej

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

KolNet. Konfiguracja kolektora Honeywell i instalacja programu. NET Innovation Software Sp. z o. o.

KolNet. Konfiguracja kolektora Honeywell i instalacja programu. NET Innovation Software Sp. z o. o. KolNet Konfiguracja kolektora Honeywell i instalacja programu NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733 Marcin Szot KolNet: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Snifery wbudowane w Microsoft Windows

Snifery wbudowane w Microsoft Windows Snifery wbudowane w Microsoft Windows Prezentację przygotowali: Robert Milczarski Łukasz Stegliński Maciej Łaski Network Monitorw w Microsoft Windows Server 2003 Wbudowany w Windows monitor sieci wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I PODŁĄCZENIA NETBOX

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I PODŁĄCZENIA NETBOX INSTRUKCJA KONFIGURACJI I PODŁĄCZENIA NETBOX Grupa ARCCAN SMDP ul. Warszawska 97 05-090 Raszyn-Jaworowa tel. +48 22 720 52 57, email: biuro@arccan.eu www.arccan.eu Spis treści 1. KONFIGURACJA NETBOX W

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo