Building Management System. Neuron BMS Server. Instrukcja instalacji wersja: Dell PowerEdge R210 II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Building Management System. Neuron BMS Server. Instrukcja instalacji. 2013-12-13 wersja: 2.01. Dell PowerEdge R210 II"

Transkrypt

1 Building Management System Neuron BMS Server Dell PowerEdge R210 II Instrukcja instalacji wersja: 2.01

2 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie Ochrona środowiska Certyfikat CE Stosowane oznaczenia Ważne informacje Serwer Porty komunikacyjne Zasilanie Instalacja Oprogramowanie stacji roboczej Konfiguracja Windows Internet Explorer Aktualizacja Konfiguracja Instalacja certyfikatu SSL Mozilla Firefox Instalacja Konfiguracja Instalacja certyfikatu SSL Oracle Java Instalacja certyfikatu SSL Adobe Flash Player Adobe Reader Połączenie z serwerem Zmiana adresu IP Zanim wyślesz serwer do serwisu Postępowanie reklamacyjne

3 1 Wprowadzenie Celem niniejszej instrukcji jest pierwsza pomoc w instalacji oraz uruchomieniu serwera Neuron BMS. W następnej kolejności należy zapoznać się z instrukcjami użytkownika oraz administratora aby uzyskać dodatkowe informacje niezbędne do obsługi serwera. 1.1 Ochrona środowiska Serwer został wyprodukowany z materiałów, które mogą zostać ponownie przetworzone lub utylizowane bez zagrożenia środowiska naturalnego. Urządzenie wycofane z użycia powinno być odebrane w celu ponownego przetworzenia, pod warunkiem, że jego stan odpowiada normalnemu zużyciu. Wszystkie komponenty, które nie zostaną zregenerowane, powinny zostać usunięte w sposób przyjazny dla środowiska. 1.2 Certyfikat CE Urządzenie to spełnia wymagania dyrektyw 89/336/EEC, (w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej) oraz dyrektywy 73/23/EEC (w zakresie urządzeń niskonapięciowych). Serwer może być wyposażony w modem GSM, który jest zgodny z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nr 1999/5/EC z 9 marca 1999r, dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz powszechnego uznawania zgodności. 3

4 1.3 Stosowane oznaczenia Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje oraz zalecenia dotyczące obsługi serwera, oznaczone symbolem pokazanym po lewej stronie. Przed przystąpieniem do instalowania i obsługi urządzenia należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi warunków środowiska pracy, przedstawionymi w rozdziale środowisko pracy a także z instrukcjami w rozdziale zasilanie. Serwer spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa dla urządzeń do przetwarzania danych. Należy przestrzegać zaleceń oznaczonych w niniejszej instrukcji symbolem pokazanym po lewej stronie. Podczas instalacji serwera istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym o napięciu większym niż 60V. Wszędzie gdzie występuje symbol zamieszczony po lewej stronie, należy zachować szczególną ostrożność podczas podłączania i rozłączania kabli zasilających. 1.4 Ważne informacje Obudowa serwera jest zabezpieczona plombą gwarancyjną. Pod żadnym pozorem nie należy zdejmować plomby z urządzenia i otwierać obudowy. Nie narażaj urządzenia na kontakt z wilgocią, ze względu na ryzyko uszkodzenia, powstania ognia lub porażenia prądem. Nie otwieraj pokrywy obudowy. Otwierać obudowę może tylko wykwalifikowany personel w autoryzowanym serwisie. Uszkodzenie plomby powoduje utratę gwarancji. Pod żadnym pozorem nie wtykaj obcych przedmiotów w otwory wentylacyjne urządzenia. 4

5 2 Serwer Obudowa serwera jest wykonana z blachy oraz kształtowników stalowych anodowanych o grubości 1mm. Wymiary obudowy: 440x410x43mm, waga ok 8Kg. Rysunek 1 Panel przedni serwera. Rysunek 2 Panel tylny. Tabela 1 - Opis złącz serwera na tylnej ściance obudowy. Złącze Opis ETH1 ETH2 COM1 USB1 USB2 230V DC VGA Gniazdo podstawowe do sieci Ethernet 1Gb Gniazdo sieci Ethernet 1Gb Złącze interfejsu szeregowego RS-232. Złącze USB (np. do interfejsu LonWorks) Złącze USB (np. do interfejsu LonWorks) Gniazdo przewodu zasilającego (konieczne zasilanie gwarantowane) Do celów serwisowych Serwer powinien być eksploatowany pod warunkiem zachowania poniższych zasad: Temperatura użytkowania powinna mieścić się w zakresie od 10 C do 35 C. Wilgotność względna powinna mieścić się w zakresie od 20% do 80% bez kondensacji. 5

6 2.1 Porty komunikacyjne Na przedniej ściance serwera wyprowadzone jest gniazdo VGA oraz dwa gniazda USB (v 2.0) do celów serwisowych. Na tylnej ściance dostępne są gniazda ETH1, ETH2 (Ethernet 1Gb), USB1, USB2 (v 2.0) oraz COM1 (RS-232), które mogą służyć do podłączania interfejsów komunikacyjnych np. LonWorks, CANopen, RS-485 lub innych. Gniazdo monitora nie jest przeznaczone dla użytkowników serwera, mają wyłącznie zastosowanie serwisowe lub diagnostyczne. Serwer powinien być obsługiwany za pomocą przeglądarki internetowej ze stacji roboczej w sieci lokalnej lub przez Internet. 2.2 Zasilanie Serwer wymaga zasilania 230V i powinien być podłączony przez zasilacz awaryjny. Serwer wymaga gwarantowanego źródła zasilania 230V AC. Serwer może zarządzać zasilaczem awaryjnym monitorując jego pracę i podejmować decyzje o bezpiecznym wyłączeniu urządzenia w przypadku zbyt niskiego poziomu energii zgromadzonej w bateriach. 6

7 2.3 Instalacja Serwer powinien być eksploatowany w szafie rack 19 zamontowany w oryginalnych szynach montażowych. Kabel Ethernet z atestem należy podłączyć do gniazda ETH1 w serwerze a drugą wtyczkę wpiąć do koncentratora. Do tego samego koncentratora należy podłączyć stację roboczą (np. laptop). Jeśli serwer jest dostarczany z interfejsem do magistrali np. LON, KNX lub LCN, wówczas interfejsy należy podłączać do serwera wykorzystując w tym celu wolny port RS-232 lub USB z przodu obudowy. Na końcu należy podłączyć serwer do zasilania. Od momentu włączenia zasilania, proces uruchamiania serwera trwa ok 2min. 7

8 3 Oprogramowanie stacji roboczej Serwer integracyjny Neuron może być obsługiwany za pomocą stacji roboczej z systemem operacyjnym Windows wraz z zainstalowanym oprogramowaniem dodatkowym: przeglądarką internetową Microsoft Internet Explorer lub Mozilla Firefox, środowiskiem Java oraz czytnikiem plików w formacie PDF, np. Adobe Reader. Połączenie z serwerem jest szyfrowane. Stacja robocza powinna posiadać aktualny certyfikat SSL producenta, zainstalowany w trzech magazynach Zaufanych Urzędów Certyfikacji, prowadzonych oddzielnie dla przeglądarki Mozilla Firefox, Internet Explorer oraz środowiska Java. Poniższe przykłady konfiguracji zostały przygotowane dla wersji systemu operacyjnego Windows 7. 8

9 3.1 Konfiguracja Windows Serwer BMS posiada statyczny adres IP, domyślnie ustawiony na: lub opcjonalnie inny numer z tej podsieci, podany na naklejce, znajdującej się na obudowie serwera. Stacja robocza powinna posiadać adres w tej samej podsieci np Rysunek 3 Przykładowe ustawienia IP stacji roboczej. Z serwerem można połączyć się, wpisując adres IP w pasku adresowym przeglądarki, lecz taki sposób połączenia spowoduje błąd certyfikatu SSL. Rysunek 4 Błąd certyfikatu SSL, podczas próby połączenia z serwerem za pomocą adresu IP. 9

10 Aby zapobiec pojawianiu się błędów certyfikatu, należy najpierw skonfigurować lokalną usługę DNS tak aby móc posługiwać się nazwą serwera BMS w pasku adresowym przeglądarki. Rysunek 5 Zawartość pliku hosts stacji roboczej. # Copyright (c) Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # rhino.acme.com # source server # x.acme.com # x client host localhost ::1 localhost neuron Nazwę zgodną z certyfikatem SSL serwera BMS, w tym przypadku neuron dodajemy do pliku c:\windows\system32\drivers\etc\hosts. Plik ten, pełni rolę rejestru usługi DNS dla stacji roboczej, z którego korzystają wszystkie przeglądarki internetowe oraz Java. W ostatniej linii dodajemy wpis, który tłumaczy nazwę serwera na adres IP. Od tej chwili można posługiwać się nazwą serwera BMS w pasku adresowym przeglądarki np.: https://neuron/. W następnej kolejności wykonujemy czynności konfiguracyjne, oddzielnie dla poszczególnych przeglądarek oraz środowiska Java. 10

11 3.2 Internet Explorer Aktualizacja Najnowsza wersja przeglądarki Internet Explorer instalowana jest automatycznie wraz z aktualizacjami do systemu Windows, stąd najpierw uruchamiamy witrynę Windows Update. Rysunek 6 Witryna Windows Update (w panelu sterowania). Jeśli system zostanie zrestartowany w wyniku instalacji np. pakietu Service Pack, to po restarcie należy wrócić do Windows Update i doprowadzić do końca instalację wszystkich aktualizacji krytycznych. 11

12 3.2.2 Konfiguracja Wyłączamy Cache przeglądarki w ustawieniach opcji internetowych. Rysunek 7 Opcje internetowe Ustawienia. Przyciskiem Ustawienia wywołujemy okno konfiguracji cache. Rysunek 8 Ustawienia tymczasowych plików internetowych. Wyłączenie cache następuje po wybraniu opcji Za każdym razem, gdy odwiedzam tę stronę. 12

13 3.2.3 Instalacja certyfikatu SSL W pasku adresowym przeglądarki wpisujemy: https://neuron/ (nazwa serwera musi być skonfigurowana w pliku hosts, patrz rozdział o konfiguracji Windows). Brak certyfikatu producenta spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia. Rysunek 9 Ostrzeżenie o błędzie certyfikatu SSL. Klikamy opcję kontynuacji aby uzyskać okno logowania do serwera. Rysunek 10 Okno logowania z błędem certyfikatu SSL. 13

14 Kliknięciem w czerwoną ikonę na pasku adresowym, wywołujemy okno błędów certyfikatu SSL. Rysunek 11 Okno informacyjne błędu certyfikatu SSL. Klikamy na wyświetl certyfikaty aby wyświetlić okno certyfikatu. Rysunek 12 Okno certyfikatu SSL serwera. 14

15 Klikamy na zakładkę Ścieżka certyfikacji i zaznaczamy wystawcę. Rysunek 13 Okno certyfikatu SSL, zakładka ścieżka certyfikacji. Klikamy przycisk Wyświetl certyfikat a gdy pojawi się okno certyfikatu, przycisk Zainstaluj certyfikat. Rysunek 14 Okno certyfikatu SSL, zakładka ścieżka certyfikacji. 15

16 Rysunek 15 Okno kreatora eksportu certyfikatu SSL. W kolejnych krokach wskazujemy magazyn certyfikatów Zaufane główne urzędy certyfikacji. Rysunek 16 Okno kreatora eksportu certyfikatu SSL, wybór formatu. 16

17 Rysunek 17 Okno akceptacji certyfikatu SSL. Po zamknięciu oraz ponownym uruchomieniu przeglądarki, można posługiwać się adresem: bez komunikatów błędu certyfikatu. 17

18 3.3 Mozilla Firefox Instalacja Instalacja Firefox a wymaga posiadania uprawnień administratora w systemie Windows. Instalację rozpoczynamy od połączenia z witryną: oraz kliknięcia na przycisk w celu pobrania instalatora: Po zakończeniu pobierania, uruchamiamy instalator, wybieramy rodzaj instalacji np. Standardowa i instalujemy przeglądarkę w systemie. Następnie przechodzimy do konfiguracji przeglądarki Konfiguracja Opcje przeglądarki Firefox dostepne dla użytkownika, wyświetlamy wpisując about:config w pasku zdresowym. Rysunek 18 - Opcje konfiguracyjne Firefox a. 18

19 Odszukujemy opcje i modyfikujemy je zgodnie z zawartością tabeli. Tabela 1 Lista opcji do konfiguracji. Opcja Wartość check_doc_frequency 1 memory.enable disk.enable disk_cache_ssl false false false Instalacja certyfikatu SSL W pasku adresowym wpisujemy adres: https://neuron/ (nazwa serwera musi być skonfigurowana w pliku hosts, patrz poprzedni rozdział). Brak certyfikatu wystawcy spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia, analogicznie jak w przypadku przeglądarki Internet Explorer. Rysunek 19 Ostrzeżenie o błędzie certyfikatu SSL. W następnym kroku klikamy opcję rozumiem zagrożenie. aby przejść do kolejnej strony z ostrzeżeniem. 19

20 Rysunek 20 Okno logowania z błędem certyfikatu SSL. Kliknięcie na przycisk Dodaj wyjątek, wyświetli okno umożliwiające pobranie i instalację certyfikatu z serwera. Rysunek 21 Okno dodawania wyjątku bezpieczeństwa. Klikamy na przycisk Wyświetl, otwieramy zakładkę Szczegóły, zaznaczamy wystawcę a następnie klikamy przycisk Eksportuj. 20

21 Rysunek 22 Okno szczegółów certyfikatu producenta. Zapisujemy certyfikat producenta w tymczasowym katalogu. Rysunek 23 Eksport certyfikatu wystawczy do pliku. Tak utworzony certyfikat można już zaimportować do magazynu Organów Certyfikacji. W opcjach przeglądarki klikamy zakładkę Certyfikaty a następnie przycisk Wyświetl certyfikaty. 21

22 Rysunek 24 Uruchomienie menadżera certyfikatów w Mozilla Firefox. Klikamy przycisk Import i wskazujemy plik certyfikatu producenta w katalogu tymczasowym. Rysunek 25 Import certyfikatu wystawcy. W kolejnym oknie akceptujemy opcje zaufania i zatwierdzamy. Rysunek 26 Akceptacja certyfikatu wystawcy. 22

23 3.4 Oracle Java Instalacja środowiska Java wymaga uprawnień administratora w systemie Windows. Instalację rozpoczynamy od pobrania programu instalacyjnego z witryny: Następnie klikamy na przycisk: W kolejnych krokach akceptujemy licencję oraz instalujemy oprogramowanie. Po zakończeniu instalacji można konfigurować środowisko Java za pomocą panelu kontrolnego, którego ikona znajduje się w panelu sterowania systemu Windows Instalacja certyfikatu SSL Środowisko Java posiada własny magazyn Organów Certyfikacji, (niezależny od przeglądarek internetowych), jest dostępny w panelu kontrolnym Java na zakładce Security. Rysunek 27 Uruchomienie menadżera certyfikatów w Java. 23

24 Klikamy na przycisk Manage Certificates, wskazujemy magazyn Signer CA a następnie importujemy certyfikat wystawcy. Rysunek 28 Uruchomienie menadżera certyfikatów w Java. 24

25 3.5 Adobe Flash Player Instalację odtwarzacza, rozpoczynamy od połączenia z witryną: oraz kliknięcia na przycisk: Instalacja przebiega automatycznie. Przeglądarka uruchamia pobieranie aplikacji instalacyjnej oraz pyta o możliwość jej uruchomienia oraz wybór opcji aktualizacji. Instalację należy wykonać oddzielnie dla każdej przeglądarki internetowej. 3.6 Adobe Reader Instalację czytnika, rozpoczynamy analogicznie od połączenia z witryną: oraz kliknięcia na przycisk: Instalacja przebiega automatycznie. Przeglądarka uruchamia pobieranie aplikacji instalacyjnej oraz pyta o możliwość jej uruchomienia oraz wybór opcji aktualizacji. 25

26 4 Połączenie z serwerem Do połączenia z serwerem należy użyć najnowszej wersji przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer lub opcjonalnie: Mozilla Firefox. Połączenie uzyskuje się przez wpisanie nazwy serwera neuron w pasku adresowym przeglądarki. Rysunek 29 - Okno logowania do panelu administracyjnego. W polach oznaczonych,,login'' oraz,,hasło'' należy wpisać odpowiednio identyfikator administratora oraz predefiniowane hasło. Pierwsze logowanie wykonujemy za pomocą konta admin. Hasło użytkownika admin ustawione jest domyślnie na admin. Stacja robocza powinna mieć adres IP w tej samej podsieci co serwer np.: oraz ustawioną tą samą maskę np: Domyślny adres IP serwera ustawiony jest na:

27 4.1 Zmiana adresu IP W przypadku gdy sieć lokalna na obiekcie pracuje w innej podsieci adresowej niż ta skonfigurowana domyślnie w serwerze, dowolną stację roboczą należy przełączyć do podsieci i zmienić adres IP, (formularz dostępny w menu Administracja - Protokół TCP/IP ). Rysunek 30 - Formularz do konfiguracji parametrów protokołu TCP/IP. Pola formularza należy wypełnić zgodnie z opisem przedstawionym w tabeli niżej: Tabela 2 - Opis pól formularza Protokół TCP/IP. Pozycja na formularzu Opcje Opis Interfejs To lista rozwijana, zawierająca interfejsy sieciowe dostępne w serwerze, każdy z nich może posiadać indywidualne ustawienia protokołu TCP/IP. ETH 1 ETH2 (opcja) Podstawowa karta sieciowa Ethernet, domyślnie skonfigurowana do podsieci / Druga karta sieciowa Ethernet, domyślnie skonfigurowana do podsieci / Ustawienia LAN Address IP Adres IP serwera, domyślnie 100 Maska Maska podsieci, domyślnie 0 Ustawienia WAN Bramka Adres IP routera 27

28 Zatwierdzenie zmiany ustawień adresu IP, wyświetli formularz jak na rysunku niżej. Rysunek 31 - Formularz potwierdzenia zmiany parametrów protokołu TCP/IP. Kliknięcie na przycisk Restart, spowoduje zrestartowanie serwera, który po uruchomieniu, będzie dostępny z nowym adresem IP. 28

29 5 Zanim wyślesz serwer do serwisu W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z urządzenia, należy wykonać we własnym zakresie podstawowe czynności sprawdzające wg poniższej instrukcji. Sprawdź poprawność podłączenia serwera do źródła zasilania 230V (wymagane jest gwarantowane źródło zasilania!). Wyłącz serwer przez wyjęcie wtyczki zasilania, odczekaj dokładnie 120s i włącz ponownie. Jeśli serwer po 10s wysyła komunikat dźwiękowy lecz po 1,5 min nie uruchamia się, wówczas w celu diagnostycznym należy podłączyć do gniazda znajdującego się z tyłu obudowy monitor komputerowy VGA oraz klawiaturę, tak aby określić na jakim etapie nastąpiło zatrzymanie uruchamiania serwera. (w wyniku przepięć sieci zasilającej może zdarzyć się, że zostaną zresetowane ustawienia BIOS, uniemożliwiając automatyczne uruchomienie firmware, wówczas wystarcza wciśnięcie klawisza F1 lub F2 w celu zatwierdzenia ustawień BIOS). 5.1 Postępowanie reklamacyjne Jeśli czynności opisane w poprzednim rozdziale nie pomogą w uruchomieniu serwera, prosimy o zgłoszenie reklamacyjne awarii na adres: Po otrzymaniu zgłoszenia na adres zwrotny zostanie przesłany szczegółowy opis postępowania. 29

30 Tworząc niniejszą dokumentację dołożyliśmy wszelkich starań aby prezentowane w niej treści były rzetelne i zgodne z prawdą, jednakże treści te mogą być niedokładne lub mogą zawierać błędy. Nie gwarantujemy poprawności, kompletności oraz dokładności prezentowanych treści zamieszczonych w tej dokumentacji. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie i publikowanie materiałów pochodzących z niniejszego dokumentu w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Autor zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie zmian oraz modyfikacji dowolnych fragmentów dokumentacji oraz niniejszych warunków, w całości lub w części, bez konieczności informowania o tym. Quantum Controls Sp. z o.o. ul lecia Państwa Polskiego 4/216, Białystok, POLAND. Tel , Fax web:

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

TRX WebInterface 2. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński

TRX WebInterface 2. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC TRX WebInterface 2 Czerwiec 2015 Copyright TRX Dotyczy programu WebInterface 2 w wersji 2.1.0.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer)

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2002. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Skaner INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 374154. www.conrad.pl. Strona 1 z 26

Skaner INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 374154. www.conrad.pl. Strona 1 z 26 INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner Nr produktu 374154 Strona 1 z 26 Wskazówka - Aby poprawnie zeskanować film należy ustawić górę obrazka w stronę tyłu skanera (kabel sieciowy i USB). Uważaj, żeby pokryta emulsją

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo