Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej Warunki korzystania w państwach członkowskich Komisja Europejska

2 Ulotkę należy umieścić w oknie obok karty parkingowej tak, aby widoczny był tekst w języku danego kraju. Stosować jako okładkę na broszurę.

3 Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej Warunki korzystania w państwach członkowskich Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Dział G.3 Integracja osób niepełnosprawnych Tekst ukończono w lutym 2008 r.

4 Dokument przygotowany zgodnie z zaleceniem Rady 2008/205/WE. Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji, nie odpowiada za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Numer bezpłatnej infolinii*: * niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie udostępniają połączeń z numerami lub pobierają za nie opłaty wiele informacji o unii europejskiej można znaleźć w internecie w portalu europa ( wspólnoty europejskie, 2009 powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła. dane katalogowe znajdują się na końcu niniejszej publikacji. luksemburg: urząd oficjalnych publikacji wspólnot europejskich, 2009 isbn doi: /74346 printed in Luxembourg Wydrukowano na papierze białym bezchlorowym

5 Informacje ogólne i porady Niniejsza broszura przedstawia warunki użytkowania karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, obowiązujące w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przed wyjazdem do innego kraju należy zapoznać się z obowiązującymi w nim przepisami. W niektórych wypadkach istnieje konieczność uzyskania dodatkowych informacji na miejscu. Ulotkę należy umieścić obok karty parkingowej tak, aby widoczny był tekst w języku danego kraju. Informacje zawarte w ulotce pozwolą władzom lokalnym upewnić się, że karta została wydana zgodnie ze standardowym modelem Wspólnoty oraz że osobie, która się nią posługuje, przy sługują wszelkie przywileje związane z parkowaniem, przewidziane dla osób niepełnosprawnych w danym kraju. 3

6

7 SPIS TREŚCI BELGIA BUŁGARIA REPUBLIKA CZESKA DANIA NIEMCY ESTONIA IRLANDIA GRECJA HISZPANIA FRANCJA WŁOCHY CYPR ŁOTWA LITWA LUKSEMBURG WĘGRY MALTA NIDERLANDY AUSTRIA POLSKA PORTUGALIA RUMUNIA SŁOWENIA SŁOWACJA FINLANDIA SZWECJA ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

8 BELGIA osoby na wózku. Zabrania się parkowania w miejscach, w których jest to niedozwolone. Na większości płatnych miejsc parkingowych można parkować bezpłatnie i bez ograniczenia czasowego. Na bezpłatnych miejscach parkingowych z ograniczeniem czasowym można parkować bez ograniczenia czasowego. Zabrania się jazdy oraz parkowania w strefach przeznaczonych dla pieszych. Na niektórych parkingach osoby posiadające kartę parkingową są zwolnione z opłat, pod warunkiem że pozostawią pojazd w miejscu zarezerwowanym dla osób niepełnosprawnych. ÂÂ należy sprawdzić w regulaminie parkingu lub zapytać osobę nadzorującą parking. 6

9 BUŁGARIA osoby na wózku. W wypadku parkowania poza terenem zabudowanym zabrania się zatrzymywania na pasach ruchu. Parkowanie na pasach ruchu jest zabronione. Właściciel lub zarządca dróg w obszarze zabudowanym ma prawo wyznaczyć obszary, drogi lub części dróg przeznaczone do krótkoterminowego parkowania. Czas ten powinien mieścić się w przedziale od 30 minut do 3 godzin. Miejsca parkingowe są oznaczone znakami drogowymi, znakami poziomymi oraz informacjami dotyczącymi warunków parkowania. Do zwolnienia z opłaty uprawniony jest właściwy organ miejski. 7

10 REPUBLIKA CZESKA W miejscach zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych, oznaczonych symbolem O1, parkować mogą jedynie posiadacze kart O1. W określonych wypadkach, w razie nagłej konieczności, kierowcy posiadający kartę O1 mogą na konieczny czas zignorować znak zakazu postoju (przy uwzględnieniu kwestii bezpieczeństwa i płynności ruchu). W określonych wypadkach, w razie nagłej konieczności, pojazdy oznaczone kartą O1 mogą zignorować następujące znaki: Zakaz wjazdu ( Zákaz vjezdu ) Droga dojazdowa ( Průjezd zakázán ) Zaopatrzenie ( Zásobování vjezd povolen ) Nie dotyczy ( Vjezd povolen pouze pro ) Droga dla mieszkańców ( Dopravní obsluze vjezd povolen ) Nie dotyczy mieszkańców ( Mimo dopravní obsluhu ) W określonych wypadkach, w razie nagłej konieczności, pojazdy oznaczone kartą O1 mogą poruszać się po obszarach oznaczonych jako strefa piesza. Na parkingach prywatnych warunki dotyczące osób niepełnosprawnych należy sprawdzać na miejscu. Osoby posiadające kartę O1 mogą zapytać zarządcę parkingu, czy mogą pozostawić pojazd na miejscach zarezerwowanych. 8

11 DANIA osoby na wózku. Kierowcy posiadający kartę parkingową są zobligowani do przestrzegania następujących ograniczeń czasowych: w miejscach oznaczonych zakazem postoju można pozostawić samochód na 15 minut, ale jedynie w wypadku, gdy nie powoduje to utrudnień w ruchu; w miejscach parkingowych o limicie czasowym od 15 do 30 minut można pozostawić samochód na maksymalnie 1 godzinę; w miejscach, gdzie parkowanie jest bezpłatne, ale ogra- niczone do 1, 2 lub 3 godzin, można pozostawić samochód na czas nieograniczony. W niektórych miejscach należy uiścić opłatę za parkowanie. W wypadku uiszczenia opłaty odpowiadającej maksymalnemu ograniczeniu czasowemu można pozostawić samochód na dowolny okres. Zabrania się jazdy lub parkowania w strefach pieszych, z wyjątkiem miejsc, gdzie jest to dozwolone. Na parkingach nie stosuje się specjalnych przepisów dla pojazdów oznaczonych kartą parkingową. 9

12 NIEMCY osoby na wózku. Zabrania się parkowania w miejscach oznaczonych nazwiskiem lub numerem rejestracyjnym pojazdu. W miejscach, gdzie parkowanie przy drodze jest zabronione, można pozostawić samochód na maksymalnie 3 godziny. Na drogach lub w strefach z ograniczeniem czasu parkowania można pozostawić samochód bez ograniczeń czasowych. W wypadku miejsc parkingowych, gdzie opłaty uiszcza się za pomocą parkomatów, osoby posiadające kartę parkingową są zwolnione z opłat. W miejscach przeznaczonych dla mieszkańców można pozostawić pojazd na maksymalnie 3 godziny. W strefach, gdzie obowiązuje zakaz ruchu lub zakaz postoju, można pozostawić samochód pod warunkiem, że nie spowoduje to utrudnień w ruchu. Parkowanie w strefach pieszych jest dozwolone jedynie, gdy lokalne przepisy jasno na to zezwalają. Szczegóły należy sprawdzić na miejscu. Nawet jeżeli nie jest to zabronione, wjeżdżanie oraz parkowanie na tych obszarach jest dozwolone tylko w określonych godzinach. Uwaga: Wymienione wyżej ustępstwa obowiązują jedynie w wypadku, gdy w pobliżu nie ma innej możliwości zaparkowania pojazdu. Maksymalny okres parkowania nie może przekroczyć 24 godzin. Stosuje się różne przepisy dotyczące parkowania na parkingach. Warunki należy sprawdzić w regulaminie parkingu lub zapytać osobę nadzorującą parking. 10

13 ESTONIA osoby na wózku. Dozwolone jest parkowanie w miejscach oznaczonych zakazem postoju pod warunkiem, że cały samochód znajduje się na chodniku, nie powodując utrudnień w ruchu. ÂÂ Szczegółowe przepisy należy sprawdzić na miejscu. Na płatnych miejscach parkingowych można parkować bezpłatnie i bez ograniczenia czasowego. Na bezpłatnych miejscach parkingowych z ograniczeniem czasowym można parkować bez ograniczenia czasowego. Kierowców niepełnosprawnych nie obowiązują ograniczenia czasowe dotyczące parkowania. Kierowca osoby niepełnosprawnej może zatrzymać pojazd, aby osoba niepełnosprawna mogła wsiąść lub wysiąść z samochodu. Zabrania się jazdy oraz parkowania w strefach przeznaczonych dla pieszych. Na niektórych parkingach osoby posiadające kartę parkingową mogą parkować bezpłatnie. Szczegóły należy sprawdzić w regulaminie parkingu lub zapytać osobę nadzorującą parking. 11

14 IRLANDIA osoby na wózku. Zabrania się parkowania w miejscach, gdzie jest to niedozwolone. W odniesieniu do osób prowadzących pojazdy oznaczone kartą parkingową stosuje się różne opłaty oraz ograniczenia czasowe. Zabrania się jazdy oraz parkowania w strefach przeznaczonych dla pieszych. Niektóre parkingi oferują zniżki dla osób posiadających kartę parkingową. ÂÂ Warunki należy sprawdzić w regulaminie parkingu lub zapytać osobę nadzorującą parking. 12

15 GRECJA osoby na wózku. Zabrania się parkowania w miejscach oznaczonych nazwiskiem lub numerem rejestracyjnym pojazdu. Posiadanie karty parkingowej upoważnia do parkowania na drogach publicznych lub obszarach przeznaczonych do ruchu pojazdów, pieszych lub zwierząt, zgodnie z priorytetem. Zabrania się parkowania w miejscach, gdzie jest to niedozwolone. W większości obszarów objętych opłatą parkingową konieczne jest uiszczenie opłaty. Na większości bezpłatnych miejsc parkingowych z ograniczeniem czasowym można parkować bez ograniczenia czasowego. Zabrania się jazdy oraz parkowania w strefach przeznaczonych dla pieszych. Na niektórych parkingach osoby posiadające kartę parkingową mogą parkować bezpłatnie. Należy sprawdzić w regulaminie parkingu lub zapytać osobę nadzorującą parking. 13

16 HISZPANIA osoby na wózku. Zabrania się parkowania na drogach, chyba że jasno zezwalają na to lokalne przepisy. W odniesieniu do osób prowadzących pojazdy oznaczone kartą parkingową stosuje się różne opłaty oraz ograniczenia czasowe. Zabrania się jazdy lub parkowania w strefach pieszych z wyjątkiem miejsc, gdzie jest to dozwolone. Na większości parkingów obowiązują specjalne przepisy dotyczące kierowców pojazdów oznaczonych kartą parkingową. ÂÂ Warunki należy sprawdzić w regulaminie parkingu lub zapytać osobę nadzorującą parking. 14

17 FRANCJA osoby na wózku. Mimo że obowiązują ogólnopaństwowe przepisy związane z parkowaniem, mogą istnieć określone różnice lokalne. Przepisy przewidują bezpłatny dostęp osób niepełnosprawnych do zarezerwowanych miejsc parkingowych oraz zabraniają stosowania sprzętu blokującego ten dostęp. Zabrania się parkowania w miejscach, gdzie jest to niedozwolone. W wypadku parkowania należy uiszczać opłaty w miejscach, gdzie jest to wymagane. W Paryżu oraz w kilku innych miastach pojazdy oznaczone kartą parkingową mogą być parkowane bez wnoszenia opłat. W wypadku wielu bezpłatnych miejsc parkingowych z ograniczeniem czasowym można parkować bez ograniczenia czasowego. Zabrania się jazdy oraz parkowania w strefach przeznaczonych dla pieszych. Na parkingach obowiązują specjalne przepisy dla pojazdów oznaczonych kartą parkingową. ÂÂ Warunki należy sprawdzić w regulaminie parkingu lub zapytać osobę nadzorującą parking. 15

18 WŁOCHY dla osób niepełnosprawnych są oznaczone żółtą linią oraz symbolem osoby na wózku. Zabrania się parkowania w miejscach oznaczonych nazwiskiem lub numerem rejestracyjnym pojazdu. Parkowanie na drogach w miejscach oznaczonych znakiem zakazu postoju jest dozwolone jedynie w sytuacjach awaryjnych oraz pod warunkiem, że nie powoduje to utrudnień w ruchu drogowym. W większości obszarów objętych opłatą parkingową konieczne jest uiszczenie opłaty. Na bezpłatnych miejscach parkingowych z ograniczeniem czasowym można parkować bez ograniczenia czasowego. Wjeżdżanie do stref pieszych lub stref ograniczonego ruchu (oraz parkowanie w tych strefach) jest zabronione, chyba że zezwalają na to przepisy lokalne. Na parkingach publicznych na 50 miejsc jedno przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Pojazdy oznaczone kartą parkingową mogą na tych miejscach być parkowane bezpłatnie. ÂÂ Warunki należy sprawdzić w regulaminie parkingu lub zapytać osobę nadzorującą parking 16

19 CYPR osoby na wózku. Zabrania się parkowania w miejscach, gdzie jest to niedozwolone. Na płatnych miejscach parkingowych przy drogach można parkować bezpłatnie i bez ograniczenia czasowego. Na niektórych parkingach publicznych osoby posiadające kartę parkingową mogą parkować bezpłatnie. ÂÂ Warunki należy sprawdzić w regulaminie parkingu lub zapytać osobę nadzorującą parking. 17

20 ŁOTWA osoby na wózku. Parkowanie na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatne. Osoby posiadające kartę parkingową nie są zobligowane do przestrzegania następujących znaków: Zakaz parkowania ( Stāvēt aizliegts ) Zakaz postoju ( Apstāties aizliegts ) Na parkingach nie stosuje się specjalnych przepisów dla pojazdów oznaczonych kartą parkingową. 18

21 LITWA osoby na wózku. Parkowanie w miejscach oznaczonych znakiem zakazu parkowania jest dozwolone jedynie pod warunkiem, że nie powoduje to utrudnień w ruchu drogowym. Na płatnych miejscach parkingowych można parkować bezpłatnie i bez ograniczenia czasowego, pod warunkiem że są one oznaczone symbolem osoby na wózku. Na bezpłatnych miejscach parkingowych z ograniczeniem czasowym można parkować bez ograniczenia czasowego. Wjeżdżanie pojazdem do strefy oznaczonej znakiem zakazu ruchu jest dozwolone. Na niektórych parkingach osoby posiadające kartę parkingową są zwolnione opłat, pod warunkiem że pozostawią pojazd w miejscu zarezerwowanym dla osób niepełnosprawnych. Warunki należy sprawdzić w regulaminie parkingu lub zapytać osobę nadzorującą parking. 19

22 LUKSEMBURG osoby na wózku. Brak specjalnych przywilejów dla pojazdów oznaczonych kartą parkingową. Brak specjalnych przywilejów dla pojazdów oznaczonych kartą parkingową. 20

23 WĘGRY osoby na wózku. Na płatnych miejscach parkingowych można parkować bezpłatnie. Na bezpłatnych miejscach parkingowych z ograniczeniem czasowym można parkować bez ograniczenia czasowego. Na niektórych parkingach osoby posiadające kartę parkingową mogą parkować bezpłatnie. ÂÂ Warunki należy sprawdzić w regulaminie parkingu lub zapytać osobę nadzorującą parking. 21

24 MALTA osoby na wózku. Szczegółowe informacje na temat przepisów parkingowych obowiązujących osoby niepełnosprawne można uzyskać od władz maltańskich pod adresem: The Director Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'diżabilita' Centru Hidma Socjali Santa Venera Malta ÂÂ Należy sprawdzić na miejscu. ÂÂ Należy sprawdzić na miejscu. 22

25 NIDERLANDY osoby na wózku. Zabrania się parkowania w miejscach oznaczonych nazwiskiem lub numerem rejestracyjnym pojazdu. Parkowanie w miejscach oznaczonych znakiem zakazu postoju jest dozwolone jedynie pod warunkiem, że nie powoduje to utrudnień w ruchu drogowym (maksymalnie 3 godziny). W wypadku parkowania na drogach należy uiszczać opłaty w miejscach, gdzie jest to wymagane, a także stosować się do ograniczeń czasowych. Stosuje się różne przepisy lokalne. Na bezpłatnych miejscach parkingowych z ograniczeniem czasowym można parkować bez ograniczenia czasowego (strefa niebieska). Zabrania się poruszania pojazdem oraz parkowania w strefach przeznaczonych dla pieszych. Na parkingach nie stosuje się specjalnych przepisów dla pojazdów oznaczonych kartą parkingową. 23

26 AUSTRIA osoby na wózku. Zabrania się parkowania w miejscach oznaczonych nazwiskiem lub numerem rejestracyjnym pojazdu. Zabrania się parkowania w miejscach, gdzie parkowanie i zatrzymywanie jest niedozwolone. Na większości płatnych miejsc parkingowych można parkować bezpłatnie i bez ograniczenia czasowego. Na bezpłatnych miejscach parkingowych z ograniczeniem czasowym można parkować bez ograniczenia czasowego. Wjeżdżanie do stref pieszych oraz parkowanie w tych strefach jest dozwolone jedynie w godzinach, w których dopuszczalny jest wjazd pojazdów zaopatrzenia. Na parkingach publicznych nie stosuje się specjalnych przepisów dla pojazdów oznaczonych kartą parkingową. 24

27 POLSKA osoby na wózku. Kierowcy posiadający kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych nie muszą, pod warunkiem zachowania należytych środków ostrożności, stosować się do następujących znaków: Zakaz ruchu w obu kierunkach Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych Zakaz wjazdu autobusów Zakaz wjazdu motocykli Zakaz wjazdu motorowerów Zakaz postoju Zakaz postoju w dni nieparzyste Zakaz postoju w dni parzyste Strefa ograniczonego postoju Powyższe postanowienia obowiązują także: kierowców pojazdów, w których przewożone są osoby o ograniczonej zdolności ruchowej; pracowników placówek związanych z opieką, rehabilitacją oraz edukacją osób niepełnosprawnych znajdujących się pod ich opieką; kierowców pojazdów posiadających kartę parkingową wydaną za granicą. 25

28 Zabrania się parkowania w miejscach, gdzie jest to niedozwolone. Na płatnych miejscach parkingowych można parkować bezpłatnie i bez ograniczenia czasowego, pod warunkiem że są one oznaczone symbolem osoby na wózku. W wypadku miejsc oznaczonych zakazem postoju w dni parzyste lub nieparzyste dozwolone jest parkowanie po dowolnej stronie drogi, pod warunkiem że nie powoduje to utrudnień w ruchu. Zabrania się jazdy lub parkowania w strefach pieszych z wyjątkiem miejsc, gdzie jest to dozwolone. Na parkingach nie stosuje się specjalnych przepisów dla pojazdów oznaczonych kartą parkingową. Przepisy lokalne mogą się różnić. 26

29 PORTUGALIA osoby na wózku, symbolem kobiety w ciąży lub kobiety z dzieckiem. Zabrania się parkowania w miejscach oznaczonych nazwiskiem lub numerem rejestracyjnym pojazdu. Parkowanie w miejscach oznaczonych zakazem postoju jest dozwolone, jedynie gdy jest to absolutnie konieczne, nie trwa zbyt długo i nie powoduje utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych. W wypadku parkowania należy uiszczać opłaty w miejscach, gdzie jest to wymagane, oraz nie przekraczać opłaconego czasu. Nie należy przekraczać obowiązujących ograniczeń czasowych. Miejsca parkingowe w pobliżu zamieszkania osób niepełnosprawnych mogą zostać zarezerwowane. Zabrania się jazdy oraz parkowania w strefach przeznaczonych dla pieszych. Na parkingach zazwyczaj nie stosuje się specjalnych przepisów dla pojazdów oznaczonych kartą parkingową. W pobliżu miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych władze lokalne mogą zarezerwować dla nich miejsca parkingowe. 27

30 RUMUNIA W miejscach przeznaczonych do parkowania oraz parkingach znajdujących się w pobliżu budynków użyteczności publicznej co najmniej 4% ogólnej liczby miejsc parkingowych (lecz nie mniej niż 2 miejsca) jest przystosowanych, zarezerwowanych oraz oznaczonych znakiem międzynarodowym jako bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zarządca publicznych miejsc parkingowych ma prawo przyznać osobie niepełnosprawnej bezpłatne miejsce parkingowe, znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie jej miejsca zamieszkania. 28

31 SŁOWENIA osoby na wózku. Parkowanie w miejscach oznaczonych znakiem zakazu postoju jest dozwolone jedynie pod warunkiem, że nie powoduje utrudnień to w ruchu drogowym (maksymalnie 2 godziny). W wypadku parkowania należy uiszczać opłaty w miejscach, gdzie jest to wymagane, a także stosować się do ograniczeń czasowych. W wypadku parkowania na chodnikach należy pozostawić co najmniej pas 1,6 m dla ruchu pieszego. Zabrania się jazdy oraz parkowania w strefach przeznaczonych dla pieszych. Na niektórych parkingach osoby posiadające kartę parkingową mogą parkować bezpłatnie. ÂÂ Warunki należy sprawdzić w regulaminie parkingu lub zapytać osobę nadzorującą parking. 29

32 SŁOWACJA osoby na wózku. Miejsca te są przeznaczone dla pojazdów oznaczonych symbolem O1. Zabrania się parkowania w miejscach oznaczonych numerem rejestracyjnym pojazdu. Kierowca pojazdu oznaczonego symbolem O1, w którym przewożona jest osoba z wysokim stopniem niepełnosprawności wymagająca transportu indywidualnego, nie jest zobligowany do przestrzegania zakazów postoju, pod warunkiem że nie powoduje to zakłóceń w ruchu drogowym. Osoba kierująca pojazdem oznaczonym symbolem O1 może zignorować następujące znaki: Nie dotyczy zaopatrzenia ( Neplatí pre zásobovanie ) Jedynie dla zaopatrzenia ( Iba zásobovanie ) Z wyjątkiem usług transportowych ( Neplatí pre Prepravné služby ) Usługi transportowe ( Prepravné služby ) Na niektórych parkingach osoby posiadające kartę parkingową mogą parkować bezpłatnie lub za obniżoną opłatą. ÂÂ Warunki należy sprawdzić w regulaminie parkingu lub zapytać osobę nadzorującą parking. 30

33 FINLANDIA osoby na wózku. Zabrania się parkowania w miejscach oznaczonych nazwiskiem lub numerem rejestracyjnym pojazdu. Parkowanie w niektórych miejscach oznaczonych zakazem postoju jest dozwolone, pod warunkiem że nie powoduje to utrudnień w ruchu. Na płatnych miejscach parkingowych można parkować bezpłatnie i bez ograniczenia czasowego. Na bezpłatnych miejscach parkingowych z ograniczeniem czasowym można parkować bez ograniczenia czasowego. Zabrania się jazdy oraz parkowania w strefach przeznaczonych dla pieszych. Stosuje się różne przepisy dotyczące parkowania na parkingach. Warunki należy sprawdzić w regulaminie parkingu lub zapytać osobę nadzorującą parking. 31

34 SZWECJA Karty parkingowe zwalniają ich posiadaczy jedynie z przestrzegania lokalnych przepisów drogowych dotyczących parkowania. Lokalne przepisy drogowe są zazwyczaj ustalane przez władze regionu i są oznaczane odpowiednimi znakami drogowymi. Miejsca parkingowe na drogach i parkingach przeznaczone osoby na wózku. W niektórych regionach administracyjnych osoby niepełnosprawne posiadające kartę są zwolnione z opłat. W miejscach, gdzie lokalne przepisy drogowe zabraniają postoju lub zezwalają na parkowanie na czas do 3 godzin, osoba niepełnosprawna może pozostawić samochód na maksymalnie 3 godziny. W miejscach, gdzie lokalne przepisy zezwalają na parkowanie na czas od 3 do 24 godzin, osoba niepełnosprawna może pozostawić samochód na maksymalnie 24 godziny. W strefach pieszych dozwolony jest postój maksymalnie do 3 godzin. Zgodnie z lokalnymi przepisami ruchu drogowego w miejscach zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych mogą parkować osoby posiadające kartę parkingową. Należy przestrzegać ograniczeń czasowych obowiązujących na danym miejscu parkingowym. Zabrania się parkowania na miejscach przeznaczonych dla pojazdów specjalnych lub pojazdów określonego typu. W wypadku parkowania na parkingach obowiązują te same przepisy jak w wypadku parkowania na drogach. Właściciel terenu może zabronić parkowania na swym terenie. 32

35 ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO osoby na wózku. Oprócz karty parkingowej obowiązuje także winieta parkingowa. Jednakże w wypadku osób przyjeżdżających z innego kraju do korzystania ze wszystkich praw wystarczy posiadanie karty parkingowej. Na parkingach w Londynie centralnym nie stosuje się specjalnych przepisów dla pojazdów oznaczonych kartą parkingową. Parkowanie przy drogach w miejscach oznaczonych zakazem postoju jest dozwolone, pod warunkiem że nie są one oznakowane tabliczką Zakaz załadunku i wyładunku, a postój nie powoduje utrudnień w ruchu. W takich przypadkach obowiązują następujące ograniczenia czasowe: na terenie Walii i Anglii maksymalnie 3 godziny; na terenie Szkocji i Irlandii Północnej bez ograniczeń czasowych, chyba że lokalne przepisy stanowią inaczej. 33

36 Na płatnych miejscach parkingowych można parkować bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych, chyba że znaki drogowe stanowią inaczej. Na bezpłatnych miejscach parkingowych z ograniczeniem czasowym można parkować bez ograniczenia czasowego, chyba że znaki drogowe stanowią inaczej. Zabrania się jazdy lub parkowania w strefach pieszych z wyjątkiem miejsc, gdzie jest to dozwolone. Na niektórych parkingach osoby posiadające kartę parkingową mogą parkować bezpłatnie. Warunki należy sprawdzić w regulaminie parkingu lub zapytać osobę nadzorującą parking. 34

37 Komisja Europejska Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej. Warunki korzystania w państwach członkowskich Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich str. 9,9 x 21 cm ISBN doi: /74346

38

39 Jak otrzymać publikacje UE Publikacje płatne: w EU Bookshop (internetowa księgarnia UE) w księgarniach (podając tytuł, wydawcę lub numer ISBN) bezpośrednio u naszych przedstawicieli handlowych Dane kontaktowe przedstawicieli handlowych można uzyskać na stronie lub wysyłając faks na numer Publikacje bezpłatne: w EU Bookshop (internetowa księgarnia UE) w przedstawicielstwach lub delegaturach Komisji Euro p ejskiej Dane kontaktowe przedstawicielstw i delegatur można uzyskać na stronie lub wysyłając faks na numer

40 Więcej informacji: KE PL-C

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY Samorząd Województwa Mazowieckiego MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Drodzy Młodzi Przyjaciele, Moje pierwsze prawo jazdy karta

Bardziej szczegółowo

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Tekst jednolity ze wszystkimi zmianami, które weszły w życie do dnia 6 maja 2011). Pobrano z http://testy-na-prawo-jazdy.com.pl DZIAŁ I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry OBECNI CZŁONKOWIE: 1995: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy Luksemburg, Hiszpania, Portugalia 1997: Austria, Włochy 2000: Grecja 2001: Dania, Finlandia, Szwecja oraz Islandia, Norwegia pozostające poza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 marca 2015 r. Koleje Małopolskie sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) REGULAMIN

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) REGULAMIN Załącznik nr 1 Uchwały nr 53/2014 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o. z dnia 07 lutego 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

Życie i praca w Irlandii Północnej

Życie i praca w Irlandii Północnej ludzie:umiejętności:praca Życie i praca w Irlandii Północnej Pośrednictwo ludzie: umiejętności: praca w Europie Poland Europos žemėlapis Islandia Finlandia Portugalia Irelandia Polnocna Irlandia Hiszpania

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

Policja ma prawo zatrzymać i przeszukać

Policja ma prawo zatrzymać i przeszukać Brytyjska policja Funkcjonariusze policji noszą broń palną tylko w wyjątkowych okolicznościach. Zatrzymanie Stop and Search Policja ma prawo zatrzymać i przeszukać każdą osobę. Zatrzymany musi być traktowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR)

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) Obowiązuje od 12 grudnia 2010r. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 27/2010 Zarządu Arriva RP Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia Taryfy

Bardziej szczegółowo

Wspólny europejski system azylowy. Sprawy wewnętrzne

Wspólny europejski system azylowy. Sprawy wewnętrzne Wspólny europejski system azylowy Sprawy wewnętrzne Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Numer bezpłatnej infolinii (*): 00 800 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Komisja Europejska Jak uniknąć narażenia pracowników na hałas w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC)

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Tekst ujednolicony obowiązuje od dnia 14 grudnia 2014 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Obowiązuje od dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT 628 luty 2014 BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Analiz i

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY PORADNIK Co trzeba wiedzieć, żeby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę? Warszawa, marzec 2014 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw

Bardziej szczegółowo

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock Do pracy w Finlandii Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią Anton Ivanov/Shutterstock te-services.fi Ministerstwo Pracy i Gospodarki, 11/2014 Składanie: Edita Publishing

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Te same naruszenia - inne kary. Różna odpowiedzialność przewoźnika w krajach Unii Europejskiej.

Te same naruszenia - inne kary. Różna odpowiedzialność przewoźnika w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiamy merytoryczne omówienie trudnego tematu, jakim jest kwestia naruszeń oraz kar na terenie Unii Europejskiej. Biuletyn zawiera szereg wyjaśnień na temat różnic w stosowanych w krajach UE karach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas UsłUgi krajowe Minuta połączenia do abonentów i użytkowników T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Cyfrowego Polsatu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo