Obecny Stan Zwalczania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obecny Stan Zwalczania"

Transkrypt

1 Obecny Stan Zwalczania Healthcare Nowotworów w Polsce

2 Opracowane przez

3 Wstęp Obecny Stan Zwalczania Nowotworów w Polsce został przygotowany w związku z realizacją projektu pn. Strategia Walki z Rakiem w Polsce w latach 54 (Strategia). Dokument powinien być interpretowany łącznie ze Strategią opisującą priorytetowe cele i zadania systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Niniejsze opracowanie przedstawia zbiór danych historycznych oraz prognoz w zakresie zjawisk epidemiologicznych (zapadalność, umieralność, chorobowość i przeżycia) dotyczących nowotworów złośliwych w Polsce. Prognozy epidemiologiczne uwzględniają przygotowaną przez GUS prognozę populacji na lata 55. Zaprezentowano także porównawcze zestawienia danych o wybranych wskaźnikach epidemiologicznych na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Dane epidemiologiczne zaprezentowano w ujęciu ogólnym, a także w rozbiciu na wybrane lokalizacje nowotworów. Ponadto analiza obejmuje nowotwory układu krwiotwórczego oraz nowotwory wieku dziecięcego. Ponadto przedstawiono infrastrukturę systemu na terenie poszczególnych województw. Uwzględniono zasoby kadrowe, sprzęt związany z diagnostyką obrazową PET, radioterapią, a także poziom finansowania onkologicznych świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Dokument zawiera analizę ilościową zastosowania głównych metod leczenia w terapii nowotworów złośliwych ogółem, oraz dla wybranych rozpoznań, w tym obejmującą stosowanie terapii skojarzonych. Przedstawiono także regionalną analizę dostępności do wybranych świadczeń medycznych.

4 Spis treści Rozdział Strona Nowotwory w Polsce podstawowe informacje. Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. 6 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. 4 Stosowane metody leczenia 36 5 Załączniki 59

5 Rozdział Nowotwory w Polsce podstawowe informacje. PwC

6 Rozdział Nowotwory w Polsce podstawowe informacje. Polskie społeczeństwo szybko się starzeje. Za dziesięć lat ponad /5 Polaków będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Wykres. Struktura wiekowa w Polsce w roku. 85 i więcej ,5%,% 3,% 3,3% 4,% 5,8% 4,9% 4,8% 5,3% 6,% 6,4% 6,6% 7,6% 7,% 7,% 7,6% 8,3% 8,% % % % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 4% Źródło: GUS Wykres. Prognozowana struktura wiekowa w Polsce w 5 roku. 85 i więcej ,%,% 4,3% 5,% 4,7% 5,% 5,4% 5,% 4,5% 6,% 6,6% 5,8% 5,8% 6,9% 7,9% 8,5% 7,4% 6,3% % % % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Źródło: GUS

7 5,% 3,7% 3,5%,7%,6%,%,%,%,8%,8%,7%,5%,4%,3%,%,%,9%,8%,8%,7%,6% 9,7% 9,5% 9,3% 8,6% 8,% 7,3% 5,9%,%,7%,% 9,4% 9,% 9,% 8,8% 8,8% 8,% 8,% 8,% 8,% 8,% 7,8% 7,7% 7,6% 7,6% 7,% 7,% 7,% 7,% 6,8% 6,8% 6,3% 4,% 4,% 3,% 3,%,% Rozdział Nowotwory w Polsce podstawowe informacje. Choć na tle Europy jesteśmy obecnie młodym społeczeństwem, to w perspektywie dekady zbliżymy się do wciąż rosnącej średniej europejskiej. Wykres 3. Odsetek osób w wieku powyżej 65 roku życia w krajach Unii Europejskich, stan na..3. 5% % 5% % 5% % Źródło: Eurostat Wykres 4. Odsetek osób w wieku powyżej 65 roku życia w krajach Unii Europejskich, prognoza na..5. 3% 5% % 5% % 5% % Źródło: Eurostat 3

8 Dania Francja Belgia Irlandia Holandia Czechy Słowenia Luksemburg Niemcy Węgry Słowacja Wlk.Brytania Włochy UE7 Szwecja Finlandia Austria Litwa Hiszpania Malta Łotwa Estonia Portugalia Polska Bułgaria Rumunia Cypr Grecja 478,3 449, 446,3 435, 46,9 45,4 4,3 397,8 396, 39,5 389,5 388, 385, 38, 379, 363,9 355,5 35, 346,4 346, 345,4 34, 336,5 33,4 3, 37, 9,4 34, Rozdział Nowotwory w Polsce podstawowe informacje. Nowotwory to schorzenia w głównej mierze ludzi starszych. Przy starzejącym się społeczeństwie należy być przygotowanym na wzrost zachorowań. Wykres 5. Współczynnik zachorowań na nowotwory złośliwe na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 6. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w grupach wiekowych w roku , 337, 337, 359, 359,3 38, 38,3 43, 43,3 45, Mężczyźni Kobiety Wykres 7. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w latach oraz prognoza na lata 5,, 5 (w tys.).* Wykres 8. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwory złośliwe na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku.** 84,7 7, 8 54,8 6 44,3 4 5,7 4,9 94,9 86, 7,8 77,6 8 64, 59, 89,8 83,9 6 7,6 77, 4 55,9 6, Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognozy Źródło: WHO *Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. ** Nowotwory złośliwe razem bez innych nowotworów złośliwych skóry (CC97 bez C44) 4

9 Rozdział Nowotwory w Polsce podstawowe informacje. Już dziś nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce i w Europie. Wykres 9. Struktura przyczyn zgonów w Polsce w roku.,% Choroby układu krążenia 5,3% Nowotwory 6,3% 6,4% 45,% Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych, laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu Choroby układu oddechowego 5,6% Pozostałe Źródło: GUS Wykres. Struktura przyczyn zgonów w 8 krajach UE,średnia z lat 8. 6,6% 4,7% 4,9% 7,8% 39,5% Choroby układu krążenia Nowotwory Choroby układu oddechowego Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu Choroby układu trawienia Pozostałe Źródło: Eurostat 6,5% 5

10 Węgry Polska Dania Słowenia Litwa Łotwa Słowacja Czechy Rumunia Holandia Belgia Bułgaria Wlk.Brytania Irlandia UE7 Francja Austria Estonia Włochy Niemcy Luksemburg Grecja Hiszpania Portugalia Szwecja Malta Finlandia Cypr,6 93,8 9,5 9,9 89,5 88, 87, 84, 8,4 78,7 76,8 7,9 69, 66,5 64,6 6,3 57,8 56,7 55,5 5,8 5,9 5,8 47,5 46,9 43, 4, 3,8, Rozdział Nowotwory w Polsce podstawowe informacje. Prognozuje się, że w ciągu najbliższego dziesięciolecia choroby nowotworowe staną się najczęstszą przyczyną zgonów Wykres.Współczynnik zgonów na nowotwory złośliwe na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres. Liczba zgonów w wyniku nowotworów złośliwych w grupach wiekowych w roku. 84,,, 8, 8, 35, 35, 5, 5, 69, Wykres 3. Liczba zgonów w wyniku nowotworów złośliwych w latach oraz prognoza na lata 5,, 5 (w tys.).* Mężczyźni Kobiety Wykres 4. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku nowotworów złośliwych na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku.** ,6 9,4 9, 48, 5, 5,6 36,5 39,3 4,6, 63, 48,,9 69,9 5, 35, 78,8 56, Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognozy Źródło: WHO * Prognoza zgonów przygotowana w 9 roku na podstawie danych o umieralności z lat 9996 ** Nowotwory złośliwe razem bez innych nowotworów złośliwych skóry (CC97 bez C44) 6

11 Francja Belgia Dania Szwecja Niemcy Holandia Włochy Luksemburg Finlandia UE7 Slowenia Czechy Wlk.Brytania Austria Irlandia Portugalia Hiszpania Malta Węgry Estonia Łotwa Litwa Słowacja Bułgaria Cypr Polska Grecja Rumunia Rozdział Nowotwory w Polsce podstawowe informacje. Wskaźniki 5letnich przeżyć uzyskiwane w Polsce wciąż odstają o około 5% od średniej wartości dla krajów Unii Europejskiej Wykres 5. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na nowotwory złośliwe dla Polski w roku (w tys.).* Wykres 6. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na nowotwory złośliwe na tys. populacji dla Polski i UE w roku.* , , ,9 5 Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Wykres 7. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentów z rozpoznanym nowotworem złośliwym (zdiagnozowanych w latach 35).** Źródło: WHO Wykres 8. Standaryzowany współczynnik 5letnich przeżyć pacjentów z wybranymi rozpoznaniami w Polsce i UE (zdiagnozowanych w latach 7). 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 57,3% 78,% 63,9% 37,3% 53,5% 45,5% % 8% 6% 4% % % % % % Roczne 5letnie Mężczyźni Kobiety Ogółem Polska Średnia dla UE Źródło: Eurocare5 * Nowotwory złośliwe razem bez innych nowotworów złośliwych skóry (CC97 bez C44) ** Nowotwory złośliwe razem bez nowotworów złośliwych niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień (CC96) ***Dotyczy tylko kobiet 7

12 Rozdział Nowotwory w Polsce podstawowe informacje. Dynamika wzrostu wydatków NFZ na walkę z rakiem sięga 67% rocznie. W było to blisko 6,3 mld PLN, z czego około 85% przeznaczono na leczenie szpitalne. Wykres 9. Wartość zrealizowanych świadczeń onkologicznych w latach 9 (w mld PLN). Wykres. Struktura wartości zrealizowanych świadczeń onkologicznych w roku. 7, 6, 5, 5,54,78 5,88,83 6,9,9 3,% 4, 3,,,, 4,76 5,5 5,37 9 Leczenie szpitalne Pozostałe Zakresy onkologiczne 67,8% Świadczenia nowotworowe poza zakresami onkologicznymi* Źródło: NFZ Źródło: NFZ Wykres.Wartość świadczeń radioterapii i chemioterapii realizowanych w ramach NFZ w r. (mln PLN). 4 Wykres. Struktura wartości zrealizowanych świadczeń w zakresach onkologicznych w rodzaju leczenie szpitalne w roku.,78 8,9% ,6 37,6 Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych Chemioterapia w trybie jednodniowym Chemioterapiahospitalizacja,5% 35,6% 4 73,6 3,74 Radioterapia 757,6 Chemioterapia Teleradioterapia Brachyterapia Hospitalizacja Chemioterapia Programy terapeutyczne 5,% Oddziały szpitalne** Radioterapia Źródło: IOOZ na podstawie danych NFZ Źródło: NFZ * Wg ICD: CC97Nowotwory złośliwe, DD9Nowotwory in situ, D37D48Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze. **Oddziały szpitalne w zakresach: chirurgia onkologiczna, hematologia, ginekologia onkologiczna, onkologia kliniczna, onkologia i hematologia dziecięca 8

13 Rozdział Nowotwory w Polsce podstawowe informacje. Ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia na program walki z rakiem przeznacza się co roku 5 mln PLN z czego 78% to wydatki inwestycyjne. Wykres 3. Środki wykorzystane w ramach NPZChN w podziale na grupy zadań w latach 6 (mln PLN) ,7 4,97 3,84,39 4,69 9,9 8,89, 5,68 8,6,4,77 4,8,6,9 6,5,6,6 6,6,63,37 5 6,47 73,9 77,35 46,93,86 3,9 89,83 5 3,9 44,9 4,3 8,73 46,33 47,58 47, * 9** I Programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów II Programy inwestycyjne III Programy poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów IV Programy edukacyjne V Pozostałe programy Źródło: MZ * zawiera środki przekazane realizatorom w 9 r. jako środki niewygasające z końcem roku budżetowego 8 ** nie zawiera środków przekazanych realizatorom w 9 r. w ramach zobowiązań z realizacji umów z 8 r. 9

14 Grecja Bułgaria Irlandia Łotwa Węgry Litwa Estonia Hiszpania Cypr Czechy Polska Francja Austria Włochy UE7 Niemcy Wlk.Brytania Holandia Belgia Rumunia Dania Słowacja Malta Finlandia Słowenia Portugalia Luksemburg Szwecja 4, 4,6 3,8 3,3 3, 3, 3,,9,5,9,5,5, 9,5 9, 9, 8,9 8,6 8, 6,5 6,5 6, 6, 5,9 9, 9, 7,9 3,9 Rozdział Nowotwory w Polsce podstawowe informacje. Według WHO ponad 9% zgonów na nowotwory układu oddechowego w Polsce spowodowane jest paleniem tytoniu. Wykres 4. Odsetek dorosłych palaczy oraz średnia liczba wypalanych dziennie papierosów w latach 3. Wykres 5. Odsetek dorosłych palaczy w grupach wiekowych oraz wg płci w latach 3. 4%, 35% 3% 5% % 3,3% 6,5 3,7% 6, 9,3% 9,6% 5,9 6, 8,3% 5,8 7,% 5,4 5,8% 4,9 9, 8, 7, 6, 5, ,3 8, 35,6 5,7 46,4 9,8 37,3 34,,7 8,3,4,6 43,3 3,7,7 8,8 5% 4, 5 % 3, Odsetek osób palących papierosy Średnia liczba wypalanych dziennie papierosów 64 lata 534 lata 3344 lata 4559 lat 664 lata 65 i więcej 3 lat Mężczyźni Kobiety Źródło: Diagnoza Społeczna 3: Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 3 Wykres 6. Odsetek dorosłych palaczy w Europie, r Źródło: Diagnoza Społeczna 3: Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 3 Tabela. Wskaźnik śmierci (na tys. populacji) wywołanych paleniem tytoniu dla Świata, Stanów Zjednoczonych, Europy i Polski w 4 r. Region Przyczyny zgonów Śmiertelność ogółem Śmiertelność przypisywana papierosom Odsetek śmiertelności przypisywanej papierosom w całkowitej Wszystkie przyczyny % Nowotwory tchawicy, oskrzeli i płuc % Wszystkie przyczyny % Nowotwory tchawicy, oskrzeli i płuc % Wszystkie przyczyny % Nowotwory tchawicy, oskrzeli i płuc % Wszystkie przyczyny % Nowotwory tchawicy, oskrzeli i płuc 9 9% Źródło: OECD Źródło: WHO

15 Węgry Wlk.Brytania Irlandia Malta Luksemburg Czechy Litwa Grecja Estonia Łotwa Słowacja Słowenia EU7 Hiszpania Polska Cypr Finlandia Portugalia Niemcy Belgia Dania Francja Szwecja Austria Bułgaria Holandia Włochy Rumunia Grecja Słowenia Luksemburg Portugalia Włochy Hiszpania Austria Węgry Czechy Finlandia Niemcy Irlandia Polska UE4 Estonia Szwecja Wlk.Brytania Belgia Słowacja Francja Łotwa Dania Litwa Holandia 7,9,3,5,4 7,3 6,9 6,9 6,9 6,8 6,6 6, 5,8 5,6 5,6 5,4 4,7 3,8 3,4,9,9,8 9,7, 3,,9,5 6, 8,5 Rozdział Nowotwory w Polsce podstawowe informacje. Nadwaga i otyłość połączona z niską aktywnością fizyczną ma znaczący wpływ na zachorowania na nowotwory. Wykres 7. Struktura społeczeństwa polskiego wg wskaźnika BMI w latach 9,, 3. % 9% 5,8% 5,5% 6,6% Wykres 8. Procentowy rozkład mężczyzn i kobiet wg wskaźnika BMI w 3 roku. 5% 45% 49,7% 43,% 8% 4% 37,8% 7% 6% 36,4% 35,9% 36,6% 35% 3% 3,6% 5% 5% 4% 3% 44,9% 45,8% 44,% % 5% 8,% 5,4% % % % % Źródło: Diagnoza Społeczna 3: Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 3; GUS Wykres 9. Procent dorosłych mieszkańców krajów UE z otyłością (BMI>3), r. 3,%,%,%,8%,7%,6% 9 3 Znaczna niedowaga (BMI <6,) Niedowaga (BMI 6,8,49) Wartość prawidłowa (BMI 8,54,99) Nadwaga (BMI 5,9,99) Otyłość (BMI >3,) 5% %,%,% Znaczna niedowaga (BMI <6,),9% 4,% Niedowaga (BMI 6,8,49) Wartość prawidłowa (BMI 8,54,99) Mężczyźni Kobiety Nadwaga (BMI 5,9,99) Otyłość (BMI >3,) Źródło: Diagnoza Społeczna 3: Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 3; Wykres 3. Zmiana odsetka 5latków z nadwagą i otyłością (BMI>5) w krajach UE w roku 9 w stosunku do roku Źródło: OECD Źródło: OECD 9

16 Luksemburg Łotwa Rumunia Litwa Austria Francja Irlandia Niemcy Węgry Czechy Estonia Portugalia Hiszpania Belgia Słowacja UE 7 Dania Słowenia Wlk.Brytania Polska Bułgaria Finlandia Holandia Cypr Grecja Malta Szwecja Włochy 7,7 7,3 6,9 8,4 8, 3,,7,6,,,9,7,5,4,4,4,4,8,7,7,3,3,,, 9,7 9,4 5,3 Rozdział Nowotwory w Polsce podstawowe informacje. Istotnym elementem profilaktyki pierwotnej jest unikanie nadmiernego spożycia alkoholu oraz udział w szczepieniach ochronnych. Wykres 3. Spożycie w litrach % alkoholu w Polsce średnio na jednego mieszkańca w latach. Wykres 3. Spożycie alkoholu wśród populacji powyżej 5 roku życia w UE, r ,7 3,6 3,9 4, 4,5 4,4 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ,4,3,3,4,3,,,,,8,8,8,7 6 4,,7,7,4,5,5,7 3, 3,4 3, 3, 3,3 3, Wyroby spirytusowe Wino i miody pitne Piwo Źródło: PARPA Źródło: OECD Wykres 33. Zapadalność na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B na tys. osób w latach , 5,9 5, 4,4 3,9 4,3 4,3 3,7 3,4 3,8 4, 4, 4, Wykres 34. Liczba zgonów na skutek chorób nowotworowych spowodowanych różnymi czynnikami ryzyka w Europie w 4 r. (w tys.) ,4% 5,8 3,% 4,6,9%,5% 89,7 7,7,6% 7, Źródło: PZH Palenie tytoniu Spożywanie alkoholu Brak aktywności fizycznej XX% udział w zgonach w 4 dla UE. Źródło: WHO, Eurostat Małe spożycie owoców i warzyw Nadwaga i otyłość

17 Rozdział Nowotwory w Polsce podstawowe informacje. Programy profilaktyczne jako element profilaktyki wtórnej pozwalają objąć grupy podwyższonego ryzyka dodatkową opieką Wykres 35. Bieżące objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi w 3 r. Wykres 36. Bieżące objęcie populacji uwzględniające program profilaktyki raka szyjki macicy oraz badania wykonane w ramach AOS w grupie kobiet 559 lat w 3r. 36,7% 4,% 4,3%43,9% 44,%47,6% 47,7%5,3% 5,4%55,% Źródło: SIMP 3,9% 33,6% 33,7% 36,4% 36,5% 39,% 39,% 4,9% 4,% 44,7% Źródło: SIMP, NFZ Wykres 37. Objęcie populacji programami profilaktyki raka piersi i szyjki macicy w latach 3 r. 5% 4% 3% % % % Źródło: SIMP 43,7% 4,9% 43,3% 4,4% 3,% 3 Mammografia Cytologia,% Wykres 38. Liczba ośrodków i wykonanych badań w systemie oportunistycznym w ramach Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w latach Liczba badań wykonanych w sysytemie oportunistycznym Liczba ośrodków biorących udział w Programie Źródło: Centrum OnkologiiInstytut im. Marii SkłodowskiejCurie

18 ,7,9 45,7 57, 8,4 35,6 8,3 35,4 8,6 3, 7,,5 5, 8,8 3,9 55, 6, 7,6 Austria Dania Niemcy Belgia Irlandia Hiszpania Holandia Wlk.Brytania Portugalia Luksemburg Francja Szwecja Malta Włochy Finlandia Słowenia Grecja Słowacja Czechy Węgry Bułgaria Estonia Litwa Łotwa Polska Cypr Rumunia* Rozdział Nowotwory w Polsce podstawowe informacje. Pomimo stopniowego wzrostu stosowania leków przeciw bólowych poziom ich zużycia w Polsce jest nadal jednym z najniższych w Europie Wykres 39. Zużycie opioidów w ekwiwalencie morfiny w krajach Unii Europejskiej w r. (mg/osobę) , , 395,6 3 3, 8,6 74,4 64, 5,9 5, 33,,8 9,7 87, 69,4 59,8 3, 5, 88,3 83, 79,3 68,8 64,3 37, 36, 35,8 35,,4 Źródło: INCB/The Pain & Policy Studies Group Wykres 4. Zużycie opioidów w ekwiwalencie morfiny w Polsce w latach. (mg/osobę). Wykres 4. Zużycie opioidów u chorych, którzy zmarli w przebiegu choroby nowotworowej lub AIDS oraz chorych, którzy cierpieli z powodu bólu. (mg/pacjenta).** 6 55, ,6 4,4 8,6 4, 3,8 39,9 45,4 45,3 33, 35,8 5 5, Źródło: INCB/The Pain & Policy Studies Group * Ostatnia dostępna wartość z 9 r. ** Opioidy z wyjątkiem metadonu 5 USA Niemcy Irlandia Słowacja Wlk. Czechy Węgry Polska Rosja Brytania W przeliczeniu na zmarłego w przebiegu choroby nowotworowej lub AIDS W przeliczeniu na zmarłego w przebiegu choroby nowotworowej lub AIDS, który cierpiał z powodu bólu Źródło: Knaul F.M. et al. (eds) Closing the Cancer Divide. Harvard University Press 4

19 Węgry Polska Czechy Słowacja Słowenia Łotwa Litwa Estonia Francja Dania Holandia Belgia Irlandia Portugalia Wlk.Brytania Niemcy Hiszpania Luksemburg Austria Włochy Malta Grecja Szwecja Finlandia Cypr Rozdział Nowotwory w Polsce podstawowe informacje. Liczba lat życia utraconych wskutek przedwczesnej śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu na skutek choroby nowotworowej jest jedną z najwyższych w Europie Wykres 4. Standaryzowany wskaźnik DALY* na tys. populacji na skutek chorób nowotworowych w krajach Unii Europejskiej w 4 r Źródło: WHO *DALY Disability Adjusted Life Year 5

20 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. PwC 6

21 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwory głowy i szyi (CC4, C3C3) 7

22 Węgry Słowacja Rumunia Portugalia Francja Niemcy Belgia Dania Słowenia Czechy UE7 Luksemburg Polska Austria Hiszpania Litwa Malta Wlk.Brytania Holandia Bułgaria Estonia Irlandia Szwecja Finlandia Łotwa Włochy Grecja Cypr 3,5,7 6,4 5,5 5,4 5, 4,6 4, 3,,6,7,6,4,,8, 9,9 9,9 9,8 9,7 8,9 8,5 8,3 7,6 7,6 7,5 6,8 3, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwory głowy i szyi (CC4, C3C3) Zapadalność Wykres 43. Współczynnik zachorowań na nowotwory głowy i szyi na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 44. Liczba zachorowań na nowotwory głowy i szyi w grupach wiekowych w roku ,7 4, 4, 5,4 5,5 6,8 6,9 8, 8,3 9,6 Mężczyźni Kobiety Wykres 45. Liczba zachorowań na nowotwory głowy i szyi w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 46. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwory głowy i szyi na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku.** Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognoza Źródło: WHO * Dane dla prognozy bez nowotworów jamy nosowej, ucha środkowego oraz zatok przynosowych (bez C3,C3). Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. ** Dane bez nowotworów jamy nosowej, ucha środkowego oraz zatok przynosowych (bez C3,C3) 8

23 Węgry Rumunia Słowacja Litwa Bułgaria Łotwa Polska Portugalia Czechy Słowenia Dania UE7 Belgia Francja Estonia Hiszpania Niemcy Austria Włochy Malta Irlandia Grecja Holandia Wlk. Brytania Finlandia Szwecja Luksemburg Cypr 8,5 8,5 8, 7, 7, 6,3 6, 6, 6, 5,6 5,5 5,3 4,8 4,5 4,5 4, 3,8 3,6 3,6,7,7,5,3 3, 3,,6,5 6, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwory głowy i szyi (CC4, C3C3) Umieralność Wykres 47. Współczynnik zgonów na nowotwory głowy i szyi na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 48. Liczba zgonów w wyniku nowotworów głowy i szyi w grupach wiekowych w roku ,7 8,7 8,8 9,8 9,9,8,9,9,,9 Mężczyźni Kobiety Wykres 49. Liczba zgonów w wyniku nowotworów głowy i szyi w latach 5. Wykres 5. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku nowotworów głowy i szyi na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku.* Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: WHO * Dane bez nowotworów jamy nosowej, ucha środkowego oraz zatok przynosowych (bez C3,C3) 9

24 Węgry Niemcy Belgia Portugalia Francja Dania Hiszpania Rumunia UE7 Malta Slowenia Holandia Czechy Polska Włochy Luksemburg Bułgaria Austria Słowacja Wlk.Brytania Finlandia Litwa Szwecja Łotwa Irlandia Estonia Grecja Cypr 9,4 7, 7, 68, 68, 67,4 66, 66, 6,8 6,4 59, 58, 56,8 56,3 56, 53,9 47,3 46,4 45,8 44, 43, 4,3 35, 86,6 84,5 83,7 8, 99,8 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwory głowy i szyi (CC4, C3C3) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 5. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na nowotwór głowy i szyi dla Polski w roku (w tys.).* Wykres 5. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na nowotwór głowy i szyi na tys. populacji dla Polski i UE w roku.* 5,,, 8 5, 4, 6, 5, 5,9 4, Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Wykres 53. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentów z rozpoznanym nowotworem głowy i szyi (zdiagnozowanych w latach 35).** Źródło: WHO Wykres 54. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworów głowy i szyi na osobę w roku (w PLN).*** % 8% 6% 9,5% 77,7% 6,% 58,7% 78,5% 5,3% 4% 3,4% 3,% % % Roczne 5letnie Wargi ogółem Krtań ogółem Język ogółem Gardło ogółem Źródło: DiA * Dane bez nowotworów jamy nosowej, ucha środkowego oraz zatok przynosowych (bez C3,C3). ** Dane dla nowotworów wargi (C), języka (C), gardła (C3) oraz krtani (C3). *** Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych.

25 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór przełyku (C5)

26 Wlk.Brytania Holandia Irlandia Belgia Luksemburg Dania Niemcy Francja Litwa UE7 Łotwa Węgry Słowacja Czechy Portugalia Austria Finlandia Hiszpania Malta Szwecja Polska Estonia Rumunia Słowenia Bułgaria Włochy Cypr Grecja,,9,4,3 6,6 5,8 5,7 5,7 5,3 5, 5, 5, 4,9 4,7 4,4 4,4 4, 3,5 3,5 3,4 3,3 3, 3, 3, 3, 9,9 9, 8, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór przełyku (C5) Zapadalność Wykres 55.Współczynnik zachorowań na nowotwór przełyku na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 56. Liczba zachorowań na nowotwór przełyku w grupach wiekowych w roku.,7,,3,9 3, 3,5 3,6 4, 4,3 4,9 Wykres 57. Liczba zachorowań na nowotwór przełyku w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Mężczyźni Kobiety Wykres 58. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwór przełyku na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognozy Źródło: WHO *Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r.

27 Wlk.Brytania Holandia Irlandia Dania Litwa Belgia Łotwa Węgry Francja Słowacja UE7 Niemcy Luksemburg Portugalia Czechy Estonia Szwecja Austria Polska Finlandia Rumunia Słowenia Hiszpania Malta Włochy Bułgaria Grecja Cypr 4,8 4,7 4,5 4,4 4,3 4, 4, 4, 3,8 3,7 3,4 3, 3, 3, 3,,9,9,8,8,,8,8,, 6, 8,6 7,8 7, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór przełyku (C5) Umieralność Wykres 59. Współczynnik zgonów na nowotwór przełyku na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 6. Liczba zgonów w wyniku nowotworu przełyku w grupach wiekowych w roku ,5 3, 3, 3,6 3,7 4, 4, 4,7 4,8 5,3 Mężczyźni Kobiety Wykres 6. Liczba zgonów w wyniku nowotworu przełyku w latach 5. Wykres 6. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku nowotworu przełyku na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: WHO 3

28 Holandia Belgia Wlk.Brytania Niemcy Luksemburg Francja Irlandia UE7 Portugalia Dania Austria Finlandia Szwecja Hiszpania Łotwa Czechy Węgry Litwa Słowacja Malta Włochy Estonia Slowenia Polska Rumunia Cypr Bułgaria Grecja 7,5 7,4 7, 6,6 6, 5,7 5,4 5,3 5,3 5, 4,5 4, 3,9 3,8 3,7 3,4 3,,7,6,3 8,9 3,,5,6, 6,9 6, 5,5 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór przełyku (C5) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 63. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na nowotwór przełyku dla Polski w roku (w tys.). Wykres 64. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na nowotwór przełyku na tys. populacji dla Polski i UE w roku.,, 7,5,,9 5,8,5,6,4,,5 7,5 5,5, Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Wykres 65. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentów z rozpoznanym nowotworem przełyku (zdiagnozowanych w latach 35). Źródło: WHO Wykres 66. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworu przełyku na osobę w roku (w PLN).* 35% 3,8% 3% 6,5% 7,8% 5% % 5% % 5% % 7,%,8% Roczne 5letnie Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: DiA * Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 8,3%

29 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór żołądka (C6) 5

30 Łotwa Litwa Estonia Portugalia Słowenia Bułgaria Rumunia Słowacja Węgry Polska Włochy Malta Niemcy Hiszpania Czechy Luksemburg UE7 Austria Irlandia Belgia Holandia Dania Grecja Cypr Finlandia Wlk.Brytania Francja Szwecja 5,5 5, 5, 4,3 4,,5,3,9,6,6,,8,7,3 9,8 8,6 8,4 8, 8, 7,9 7,8 7, 7, 5,6,7,, 9, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór żołądka (C6) Zapadalność Wykres 67. Współczynnik zachorowań na nowotwór żołądka na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 68. Liczba zachorowań na nowotwór żołądka w grupach wiekowych w roku ,3,9,,5,6 4, 4, 5,7 5,8 7,3 Mężczyźni Kobiety Wykres 69. Liczba zachorowań na nowotwór żołądka w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 7. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwór żołądka na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognozy Źródło: WHO *Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. 6

31 Litwa Łotwa Portugalia Estonia Bułgaria Rumunia Węgry Słowenia Polska Słowacja Włochy Czechy Hiszpania UE7 Grecja Niemcy Irlandia Austria Cypr Holandia Finlandia Belgia Malta Wlk.Brytania Luksemburg Francja Dania Szwecja 8,7 7,5 7,5 7,3 6,9 6,7 6,4 6,3 6, 5,7 5,7 5,4 5,4 4,7 4,7 4,5 4,4 4, 5, 5, 3,6,5,3,3,9,6,5, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór żołądka (C6) Umieralność Wykres 7. Współczynnik zgonów na nowotwór żołądka na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 7. Liczba zgonów w wyniku nowotworu żołądka w grupach wiekowych w roku ,5,7,8 3, 3, 4,3 4,4 5,6 5,7 6,9 Mężczyźni Kobiety Wykres 73. Liczba zgonów w wyniku nowotworu żołądka w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 74. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku nowotworu żołądka na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognozy Źródło: WHO * Prognoza zgonów przygotowana w 9 roku na podstawie danych o umieralności z lat

32 Portugalia Włochy Łotwa Estonia Litwa Slowenia Niemcy Hiszpania Bułgaria Austria Luksemburg Belgia UE7 Węgry Rumunia Grecja Słowacja Finlandia Czechy Francja Polska Cypr Holandia Malta Dania Irlandia Szwecja Wlk.Brytania 4, 39, 37, 34,8 34,4 3,8 3, 9,5 8, 7,9 7,7 7,4 6,7 5,9 4,3 3,,4,4 9,4 8, 8, 8, 4,9 4,6 4,3 3,9 44, 55, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór żołądka (C6) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 75. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na nowotwór żołądka dla Polski w roku (w tys.). Wykres 76. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na nowotwór żołądka na tys. populacji dla Polski i UE w roku. 7, 6,3 6 6, 5 5, 4,9 4 4, 3 3,,4,,, Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Wykres 77. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentów z rozpoznanym nowotworem żołądka (zdiagnozowanych w latach 35). Źródło: WHO Wykres 78. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworów żołądka na osobę w roku (w PLN).* 45% 4% 35% 3% 5% % 5% % 5% % 36,8% 39,% 37,6% 6,4% 9,8% Roczne 5letnie Mężczyźni Kobiety Ogółem 7,6% Źródło: DiA * Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 8

33 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór okrężnicy (C8C9) 9

34 Słowacja Węgry Dania Holandia Czechy Słowenia Belgia Irlandia Włochy Hiszpania Malta Luksemburg UE7 Niemcy Portugalia Bułgaria Wlk.Brytania Francja Szwecja Estonia Polska Austria Rumunia Cypr Łotwa Litwa Finlandia Grecja,7 63,3 6,8 6,7 6, 57,9 54,8 54,3 5,4 49,4 48,9 47,6 47,4 46,3 46, 46, 45,9 45,4 44,5 43,7 4,7 39,9 39, 38,3 37, 35,3 35, 35, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór okrężnicy (C8C9) Zapadalność Wykres 79. Współczynnik zachorowań na nowotwór okrężnicy na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 8. Liczba zachorowań na nowotwór okrężnicy w grupach wiekowych w roku., 3, 3,3 5,5 5,6 7,8 7,9 3, 3, 3,4 Wykres 8. Liczba zachorowań na nowotwór okrężnicy w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Mężczyźni Kobiety Wykres 8. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwór okrężnicy na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku.** Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognoza Źródło: WHO *Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. **Dane dla nowotworów jelita grubego, zgięcia esiczoodbytniczego, odbytnicy oraz odbytu i kanału odbytu (C8C). 3

35 Węgry Słowacja Słowenia Bułgaria Czechy Dania Polska Portugalia Litwa Holandia Rumunia Łotwa Hiszpania Irlandia Malta Belgia UE7 Luksemburg Estonia Szwecja Włochy Wlk.Brytania Niemcy Francja Austria Finlandia Grecja Cypr 3,9 8, 5,4 4, 4, 3,3,4,4,,, 9,9 9,5 9,3 9,3 9, 8,4 7,9 7,8 7,3 6,9 6,8 6,5 6,3 5,9 3,,, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór okrężnicy (C8C9) Umieralność Wykres 83. Współczynnik zgonów na nowotwór okrężnicy na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 84. Liczba zgonów w wyniku nowotworu okrężnicy w grupach wiekowych w roku ,3 3, 3,3 5, 5,3 7, 7,3 9, 9,3, Mężczyźni Kobiety Wykres 85. Liczba zgonów w wyniku nowotworu okrężnicy w latach 5. Wykres 86. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku nowotworu okrężnicy na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku.* Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: WHO *Dane dla nowotworów jelita grubego, zgięcia esiczoodbytniczego, odbytnicy oraz odbytu i kanału odbytu (C8C). 3

36 Holandia Belgia Dania Włochy Niemcy Szwecja Luksemburg Francja Węgry Slowenia Hiszpania Czechy UE7 Portugalia Malta Słowacja Wlk.Brytania Austria Finlandia Irlandia Bułgaria Estonia Łotwa Polska Cypr Rumunia Litwa Grecja 9,6 84, 7,7 67, 59,6 44,4 43,7 37, 35, 6,8 6,3 4,3, 5,3,4,,5 94,4 89,4 86,8 83,5 6, 38,5 36,7 36,3 33,3 8,6,8 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór okrężnicy (C8C9) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 87. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na nowotwór okrężnicy dla Polski w roku (w tys.).* Wykres 88. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na nowotwór okrężnicy na tys. populacji dla Polski i UE w roku.* 5, 45, 4, 35, 3, 5,, 5,, 5,, 44,7 3,9 3,5 Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Źródło: WHO Wykres 89. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentów z rozpoznanym nowotworem okrężnicy (zdiagnozowanych w latach 35).* Wykres 9. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworu okrężnicy na osobę w roku (w PLN).** 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % % 7,4% 7,8% 7,7% 47,6% 49,% Roczne 5letnie Mężczyźni Kobiety Ogółem 48,3% Źródło: DiA * Dane dla nowotworów jelita grubego, zgięcia esiczoodbytniczego, odbytnicy oraz odbytu i kanału odbytu (C8C). ** Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 3

37 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór odbytnicy (C) 33

38 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór odbytnicy (C) Zapadalność Wykres 9. Współczynnik zachorowań na nowotwór odbytnicy na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 9. Liczba zachorowań na nowotwór odbytnicy w grupach wiekowych w roku ,,7,8 4,3 4,4 5,9 6, 7,5 7,6 9, Mężczyźni Kobiety Wykres 93. Liczba zachorowań na nowotwór odbytnicy w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognozy * Dane dla prognozy dotyczą nowotworów odbytu i kanału odbytu (C). Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. 34

39 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór odbytnicy (C) Umieralność i koszty leczenia Wykres 94. Współczynnik zgonów na nowotwór odbytnicy na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 95. Liczba zgonów w wyniku nowotworu odbytnicy w grupach wiekowych w roku ,5 7,6 7,7 8,8 8,9,,,,3,4 5 Mężczyźni Kobiety Wykres 96. Liczba zgonów w wyniku nowotworu odbytnicy w latach 5. Wykres 97. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworów odbytnicy na osobę w roku (w PLN).* Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: DiA * Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 35

40 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór trzustki (C5) 36

41 Czechy Słowacja Węgry Finlandia Słowenia Dania Malta Austria Łotwa Niemcy Bułgaria Rumunia Litwa UE7 Estonia Irlandia Polska Włochy Francja Luksemburg Wlk.Brytania Hiszpania Holandia Grecja Belgia Portugalia Szwecja Cypr 4,6 4, 3,5 3,4 3,,8,7,4,9,8,6,4,9,5,3,3,,, 9,7 9,6 9,4 9,3 8,6 8,3 7,4 6,9 6, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór trzustki (C5) Zapadalność Wykres 98. Współczynnik zachorowań na nowotwór trzustki na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 99. Liczba zachorowań na nowotwór trzustki w grupach wiekowych w roku ,7 7,5 7,6 8,4 8,5 9,3 9,4,3,4, 5 Mężczyźni Kobiety Wykres. Liczba zachorowań na nowotwór trzustki w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwór trzustki na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognozy Źródło: WHO *Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. 37

42 Czechy Węgry Słowacja Słowenia Finlandia Austria Niemcy Łotwa Dania Szwecja Estonia Holandia Litwa Malta Rumunia UE7 Polska Francja Bułgaria Włochy Irlandia Luksemburg Belgia Wlk.Brytania Grecja Hiszpania Portugalia Cypr 3, 3,,9,3,,4,,,8,8,8,4,3,,, 9,9 9,9 9,8 9,8 9,7 9,6 9, 9, 8,8 8,3 7,5 7, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór trzustki (C5) Umieralność Wykres. Współczynnik zgonów na nowotwór trzustki na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 3. Liczba zgonów w wyniku nowotworu trzustki w grupach wiekowych w roku. 45 9,3,,,8,9,6,7,4,5 3, Wykres 4. Liczba zgonów w wyniku nowotworu trzustki w latach Mężczyźni Kobiety Wykres 5. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku nowotworu trzustki na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: WHO 38

43 Niemcy Austria Francja Włochy Finlandia Belgia Czechy Węgry Luksemburg UE7 Bułgaria Słowacja Łotwa Grecja Portugalia Hiszpania Rumunia Litwa Estonia Dania Malta Polska Slowenia Holandia Wlk.Brytania Irlandia Szwecja Cypr 4,7 5,7 5,6 3, 3,,5,3,8,5,4,9,7, 9,7 9,5 9,4 9, 8,7 8,7 8,4 8,4 8,3 8, 7,8 7,5 7,5 7, 6,8 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór trzustki (C5) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 6. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na nowotwór trzustki dla Polski w roku (w tys.). Wykres 7. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na nowotwór trzustki na tys. populacji dla Polski i UE w roku. 3, 5,5,,,5 9,5, 6, 3,5, Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Wykres 8. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentów z rozpoznanym nowotworem trzustki (zdiagnozowanych w latach 35).* Źródło: WHO Wykres 9. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworów trzustki na osobę w roku (w PLN).** 5%,5%,9%,7% % 5% % 8,5% 9,% 8,8% 5% % Roczne 5letnie Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: DiA * Dane dla nowotworu trzustki oraz innych i nieokreślonych narządów trawiennych (C56) ** Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 39

44 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór płuc (C33C34) 4

45 Węgry Dania Polska Holandia Belgia Francja Słowenia Czechy Irlandia Rumunia Wlk.Brytania UE7 Hiszpania Luksemburg Grecja Słowacja Niemcy Łotwa Austria Bułgaria Litwa Włochy Estonia Malta Finlandia Portugalia Szwecja Cypr 7,7 58, 55, 53,8 5,8 49, 48,7 47,3 46,9 45,8 45, 44, 43,5 4,8 4,6 4,9 39,8 39,7 39,6 39,4 37,7 36,6 35, 3,3 3, 8,7 7,9 3, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór płuc (C33C34) Zapadalność Wykres. Współczynnik zachorowań na nowotwór płuc na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres. Liczba zachorowań na nowotwór płuc w grupach wiekowych w roku ,7 43, 43,3 48,8 48,9 54,4 54,5 6, 6, 65,7 Mężczyźni Kobiety Wykres. Liczba zachorowań na nowotwór płuc w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 3. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwór płuc na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognoza Źródło: WHO *Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. 4

46 Węgry Polska Dania Holandia Belgia Słowenia Rumunia Wlk.Brytania Grecja Francja Czechy UE7 Bułgaria Irlandia Luksemburg Hiszpania Niemcy Łotwa Słowacja Włochy Litwa Austria Estonia Finlandia Szwecja Malta Portugalia Cypr 48,9 47,3 45,8 45,3 39,3 39, 38,8 37,5 36,6 36,5 36,5 36,3 36, 34,4 33,3 3,7 3,5 3,8 3,5 3,8 3,5 8,6 5, 4,9 4,,8,8 6, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór płuc (C33C34) Umieralność Wykres 4. Współczynnik zgonów na nowotwór płuc na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 5. Liczba zgonów w wyniku nowotworu płuc w grupach wiekowych w roku , 4,9 4, 47,8 47,9 53,7 53,8 59,5 59,6 65,4 5 Mężczyźni Kobiety Wykres 6. Liczba zgonów w wyniku nowotworu płuc w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 7. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku nowotworu płuc na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognozy Źródło: WHO * Prognoza zgonów przygotowana w 9 roku na podstawie danych o umieralności z lat

47 Belgia Węgry Francja Holandia Włochy Polska Grecja Luksemburg UE7 Niemcy Dania Slowenia Austria Czechy Hiszpania Rumunia Bułgaria Łotwa Finlandia Wlk.Brytania Szwecja Estonia Słowacja Litwa Portugalia Irlandia Malta Cypr 34, 84, 8, 8,9 8, 79, 78,5 78,4 76,5 75,6 75, 7, 66,3 65, 6,8 59, 58,4 55,6 55,5 55,5 55, 5,8 48,3 44, 4,9 4,9 5,8 5,3 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór płuc (C33C34) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 8. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na nowotwór płuc dla Polski w roku (w tys.). Wykres 9. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na nowotwór płuc na tys. populacji dla Polski i UE w roku. 3, 6,8 5 5,,9, 75 5,,6 5, 5 5,, Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Wykres. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentów z rozpoznanym nowotworem płuc (zdiagnozowanych w latach 35). Źródło: WHO Wykres. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworów płuc na osobę w roku (w PLN).* 45% 4% 35% 3% 5% % 5% % 5% % 34,9% 4,7% 36,5%,9% 6,9% Roczne 5letnie Mężczyźni Kobiety Ogółem 3,% Źródło: DiA * Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 43

48 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Czerniak skóry (C43) 44

49 Holandia Dania Szwecja Słowenia Wlk.Brytania Irlandia Finlandia Czechy Belgia Niemcy Luksemburg Włochy Słowacja Francja UE7 Austria Estonia Węgry Hiszpania Portugalia Łotwa Malta Litwa Polska Bułgaria Rumunia Cypr Grecja 9,7 9, 8,6 8, 7,6 7,3 7, 5,6 4,5 4,5 4,4 3, 4,4 4, 3,9,6 9, 8, 6,8 6,6 5, 4,8 4, 3,4 3, 3, 3,, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Czerniak skóry (C43) Zapadalność Wykres. Współczynnik zachorowań na czerniaka skóry na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 3. Liczba zachorowań na czerniaka skóry w grupach wiekowych w roku. 5, 5,8 5,9 6,7 6,8 7,6 7,7 8,4 8,5 9,3 Wykres 4. Liczba zachorowań na czerniaka skóry w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Mężczyźni Kobiety Wykres 5.Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na czerniaka skóry na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognozy Źródło: WHO *Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. 45

50 Słowenia Szwecja Holandia Estonia Dania Słowacja Irlandia Austria Łotwa Polska Finlandia Wlk.Brytania Litwa Węgry Czechy UE7 Francja Belgia Niemcy Włochy Bułgaria Luksemburg Hiszpania Portugalia Rumunia Grecja Cypr Malta 3, 3, 3,,9,9,8,8,7,6,5,5,3,,,,,,8,7,5,4,4,3,, 4,4 4, 3, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Czerniak skóry (C43) Umieralność Wykres 6. Współczynnik zgonów na czerniaka skóry na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 7. Liczba zgonów w wyniku czerniaka skóry w grupach wiekowych w roku ,4,8,9 3,3 3,4 3,8 3,9 4,3 4,4 4,8 3 5 Mężczyźni Kobiety Wykres 8. Liczba zgonów w wyniku czerniaka skóry w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 9. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku czerniaka skóry na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognozy Źródło: WHO * Prognoza zgonów przygotowana w 9 roku na podstawie danych o umieralności z lat

51 Szwecja Holandia Dania Slowenia Wlk.Brytania Finlandia Irlandia Niemcy Czechy Luksemburg Belgia Włochy Francja UE7 Austria Słowacja Estonia Hiszpania Węgry Portugalia Malta Łotwa Litwa Polska Bułgaria Cypr Rumunia Grecja 95,8 94, 9,8 83,6 8,5 76,9 76,3 76, 69, 6,4 5,3 49,9 45,8 43,9 4,6 39,9 34,3 7,3 4,4,5,5 9, 8,, 7,4 5,8 46,4 4, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Czerniak skóry (C43) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 3. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na czerniaka skóry dla Polski w roku (w tys.). Wykres 3. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na czerniaka skóry na tys. populacji dla Polski i UE w roku., 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,,,, 8,9 5,9, Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Źródło: WHO Wykres 3. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentów z rozpoznanym czerniakiem skóry (zdiagnozowanych w latach 35). Wykres 33. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworów czerniaka skóry na osobę w roku (w PLN).* % 8% 6% 8,5% 84,8% 85,9% 56,4% 7,3% 64,7% 4% % % Roczne 5letnie Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: DiA * Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 47

52 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór piersi (C5) 48

53 Belgia Dania Francja Holandia Wlk.Brytania Irlandia Niemcy Finlandia Luksemburg Włochy Malta UE7 Szwecja Cypr Czechy Austria Słowenia Portugalia Hiszpania Słowacja Bułgaria Węgry Polska Łotwa Estonia Rumunia Litwa Grecja 47,5 4,8 36,6 3,3 9,,4,, 8, 8, 6, 8,8 8, 4,3 95,5 9,7 88,4 85,6 84,9 78, 76,3 7,3 69,9 69,8 69, 66, 65, 58, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór piersi (C5) Zapadalność Wykres 34. Współczynnik zachorowań na nowotwór piersi na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 35.Liczba zachorowań na nowotwór piersi w grupach wiekowych w roku. 3,7 35,4 35,5 39,3 39,4 43, 43, 47, 47, 5,9 Wykres 36. Liczba zachorowań na nowotwór piersi w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Mężczyźni Kobiety Wykres 37. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwór piersi na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku.** Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognoza kobiety Źródło: WHO *Prognoza zachorowań dotyczy kobiet i została przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. ** Dane dotyczą kobiet 49

54 Belgia Dania Irlandia Holandia Malta Wlk.Brytania Łotwa Bułgaria Francja Węgry Litwa Słowenia Włochy Niemcy UE7 Rumunia Cypr Austria Grecja Luksemburg Polska Finlandia Szwecja Czechy Słowacja Portugalia Hiszpania Estonia 9,5 8, 7,4 6, 6, 4,8 4,5 4, 3,7 3,5 3,4 3,4,9,7,4,6,4,3, 9,9 9,7 9,7 9,5 9, 9, 8,4 6,7 5, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór piersi (C5) Umieralność Wykres 38. Współczynnik zgonów na nowotwór piersi na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 39. Liczba zgonów w wyniku nowotworu piersi w grupach wiekowych w roku ,6,7,8 3, 3, 4, 4,3 5,4 5,5 6,7 Mężczyźni Kobiety Wykres 4. Liczba zgonów w wyniku nowotworu piersi w latach oraz prognoza dla kobiet na lata 5,, 5.* Wykres 4. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku nowotworu piersi na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku.** Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognozy kobiety Źródło: WHO * Prognoza zgonów przygotowana w 9 roku na podstawie danych o umieralności z lat 9996 ** Dane dotyczą kobiet 5

55 Belgia Dania Francja Holandia Finlandia Włochy Niemcy Wlk.Brytania Luksemburg Szwecja Malta UE7 Irlandia Cypr Austria Czechy Slowenia Hiszpania Portugalia Bułgaria Węgry Łotwa Grecja Polska Słowacja Estonia Litwa Rumunia 899,5 887,4 857,7 8,4 89, 775,6 765,7 755, 77,4 687,4 678,4 665,6 65,9 553, 55,4 547, 54, 56, 5, 44, 45,5 4,4 4,7 397, 388,8 388,3 358,6 353,8 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór piersi (C5) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 4. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na nowotwór piersi dla Polski w roku (w tys.). Wykres 43. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na nowotwór piersi na tys. populacji dla Polski i UE w roku. 8, 7, 6, 5, 4, 3,,, 5,8 43,8 67, , Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Wykres 44. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentek z rozpoznanym nowotworem piersi (zdiagnozowanych w latach 35). Źródło: WHO Wykres 45. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworów piersi na osobę w roku (w PLN).* % 93,% 8% 77,% 6% 4% % % Roczne 5letnie Kobiety Źródło: DiA * Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 5

56 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór szyjki macicy (C53) 5

57 Rumunia Litwa Bułgaria Estonia Łotwa Węgry Słowacja Czechy Polska Irlandia Dania Słowenia UE7 Portugalia Belgia Niemcy Hiszpania Szwecja Francja Holandia Wlk.Brytania Włochy Luksemburg Austria Grecja Cypr Finlandia Malta 3,3,7,5 9,4 6,3 5,3 5,,,8,3,8, 9,8 9, 8,6 8, 8, 7,9 7,7 7, 7, 6, 5, 4,9 4,6 34,9 3,6 8,5 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór szyjki macicy (C53) Zapadalność Wykres 46. Współczynnik zachorowań na nowotwór szyjki macicy na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 47. Liczba zachorowań na nowotwór szyjki macicy w grupach wiekowych w roku ,3,5,6 4,8 4,9 7, 7, 9,3 9,4, Kobiety Wykres 48. Liczba zachorowań na nowotwór szyjki macicy w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 49. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwór szyjki macicy na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Kobiety Prognoza kobiety Źródło: WHO *Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. 53

58 Rumunia Litwa Bułgaria Łotwa Polska Węgry Słowacja Estonia Portugalia Irlandia Czechy Słowenia UE7 Luksemburg Austria Belgia Hiszpania Dania Francja Szwecja Cypr Grecja Niemcy Wlk.Brytania Holandia Włochy Finlandia Malta 4,9 4,3 4,3 4, 3,7 3,7,8,7,7,6,6,6,5,5,4,3,,,4, 9,8 8,8 8, 7,4 6,9 6,9 6, 4, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór szyjki macicy (C53) Umieralność Wykres 5. Współczynnik zgonów na nowotwór szyjki macicy na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 5. Liczba zgonów w wyniku nowotworu szyjki macicy w grupach wiekowych w roku , 6,3 6,4 7,6 7,7 8,9 9,,,3, Kobiety Wykres 5. Liczba zgonów na nowotwór szyjki macicy w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 53. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku nowotworu szyjki macicy na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Kobiety Prognozy Źródło: WHO * Prognoza zgonów przygotowana w 9 roku na podstawie danych o umieralności z lat

59 Rumunia Litwa Bułgaria Estonia Węgry Słowacja Łotwa Czechy Irlandia Polska Slowenia Dania UE7 Belgia Portugalia Niemcy Hiszpania Szwecja Luksemburg Francja Włochy Holandia Wlk.Brytania Austria Grecja Malta Cypr Finlandia 76,4 69, 63,5 56, 5,6 5, 49,9 49,6 45,5 43,9 4,5 4,8 39,5 39, 39, 3,8 3,7 9,7 6,4 3,6,,6 9,3 87,9 87,8 35, 8, 57, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór szyjki macicy (C53) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 54. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na nowotwór szyjki macicy dla Polski w roku (w tys.). Wykres 55. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na nowotwór szyjki macicy na tys. populacji dla Polski i UE w roku.,,, , 7,5 6, 8 6 4,, 3, 4, Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Wykres 56. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentek z rozpoznanym nowotworem szyjki macicy (zdiagnozowanych w latach 35). Źródło: WHO Wykres 57.Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworów szyjki macicy na osobę w roku (w PLN).* 9% 79,8% 8% 7% 6% 54,4% 5% 4% 3% % % % Roczne 5letnie Kobiety Źródło: DiA * Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 55

60 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór trzonu macicy (C54) 56

61 Luksemburg Słowacja Czechy Litwa Bułgaria Polska Łotwa Malta Słowenia Estonia Finlandia Wlk.Brytania Szwecja Dania Włochy Belgia Portugalia UE7 Holandia Niemcy Hiszpania Irlandia Cypr Francja Austria Rumunia Węgry Grecja 6,8 5,4 4,5 4,3 3,4 3,,8,8,, 9,7 9,7 9, 9, 8,9 8, 7,9 7,7 6,9 6,3 5,6 5,4 5, 4,8,6,5, 35,3 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór trzonu macicy (C54) Zapadalność Wykres 58. Współczynnik zachorowań na nowotwór trzonu macicy na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 59. Liczba zachorowań na nowotwór trzonu macicy w grupach wiekowych w roku ,,6,7 4, 4,3 6,9 7, 9,5 9,6 3, Kobiety 3 43 Wykres 6. Liczba zachorowań na nowotwór trzonu macicy w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 6. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwór trzonu macicy na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Kobiety Prognoza kobiety Źródło: WHO *Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. 57

62 Luksemburg Łotwa Słowacja Bułgaria Litwa Malta Polska Czechy Słowenia Dania Irlandia Francja Finlandia Belgia UE7 Wlk.Brytania Szwecja Włochy Portugalia Cypr Holandia Austria Hiszpania Estonia Grecja Niemcy Rumunia Węgry 5,4 5,4 4,8 4,8 4,5 4, 3,9 3,7 3,7 3,7 3,5 3,4 3,3 3,3 3, 3, 3, 3, 3, 3,,9,9,6,5,4,3 7, 8, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór trzonu macicy (C54) Umieralność Wykres 6. Współczynnik zgonów na nowotwór trzonu macicy na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 63. Liczba zgonów w wyniku nowotworu trzonu macicy w grupach wiekowych w roku , 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7,3 8, 4 8 Kobiety 5 Wykres 64. Liczba zgonów na nowotwór trzonu macicy w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 65. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku nowotworu trzonu macicy na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Kobiety Prognoza Źródło: WHO * Prognoza zgonów przygotowana w 9 roku na podstawie danych o umieralności z lat

63 Luksemburg Czechy Bułgaria Finlandia Szwecja Słowacja Litwa Łotwa Malta Polska Slowenia Dania Belgia Estonia Włochy Wlk.Brytania Niemcy Holandia UE7 Portugalia Francja Hiszpania Austria Cypr Irlandia Grecja Węgry Rumunia 95,6 95,5 9,8 78,5 78, 66,8 64, 6,7 53, 47,3 46,5 44,5 4, 39,4 38,9 33, 3,5 3, 6,5 3,6 3,,4 6,5 4,7,,6,4 5,8 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór trzonu macicy (C54) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 66. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na nowotwór trzonu macicy dla Polski w roku (w tys.). Wykres 67. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na nowotwór trzonu macicy na tys. populacji dla Polski i UE w roku. 5,,3 5, 5, 4,9 5, 5, 5,7 5, Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Wykres 68. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentek z rozpoznanym nowotworem trzonu macicy (zdiagnozowanych w latach 35). Źródło: WHO Wykres 69. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworów trzonu macicy na osobę w roku (w PLN).* 95% 9% 9,8% 85% 8% 78,7% 75% % Roczne 5letnie Kobiety Źródło: DiA * Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 59

64 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór jajnika (C56) 6

65 Łotwa Polska Bułgaria Litwa Malta Wlk.Brytania Estonia Irlandia Słowacja Czechy Dania Węgry Słowenia Rumunia Włochy UE7 Finlandia Grecja Belgia Francja Luksemburg Hiszpania Szwecja Niemcy Austria Cypr Holandia Portugalia 8,9 8, 7,9 6, 6, 6, 5,8 5,6 5,4 5, 4,3 4, 3,8 3,6 3,3,6,5,3,,7,5,3,3,, 9,4 9, 8, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór jajnika (C56) Zapadalność Wykres 7. Współczynnik zachorowań na nowotwór jajnika na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 7. Liczba zachorowań na nowotwór jajnika w grupach wiekowych w roku , 3,9 4, 5,8 5,9 7,7 7,8 9,6 9,7, Kobiety Wykres 7. Liczba zachorowań na nowotwór jajnika w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 73. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwór jajnika na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Kobiety Prognozy kobiety Źródło: WHO *Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. 6

66 Łotwa Litwa Polska Malta Irlandia Dania Słowenia Czechy Wlk.Brytania Holandia Szwecja Belgia Węgry Słowacja Bułgaria Luksemburg Estonia UE7 Finlandia Niemcy Rumunia Austria Włochy Francja Grecja Cypr Hiszpania Portugalia,4,9,3,3, 9,5 9,3 9, 8,4 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7,6 7,5 7,4 7, 7, 7, 6,9 6,8 6,4 6, 5,8 5,3 4,4 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór jajnika (C56) Umieralność Wykres 74. Współczynnik zgonów na nowotwór jajnika na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 75. Liczba zgonów w wyniku nowotworu jajnika w grupach wiekowych w roku ,,3,4,5,6 3,7 3,8 5, 5, 6, Kobiety Wykres 76. Liczba zgonów w wyniku nowotworu jajnika w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 77. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku nowotworu jajnika na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Kobiety Prognozy Źródło: WHO * Prognoza zgonów przygotowana w 9 roku na podstawie danych o umieralności z lat

67 Łotwa Bułgaria Polska Malta Litwa Estonia Slowenia Włochy Wlk.Brytania Czechy Dania Finlandia Słowacja Węgry Luksemburg Szwecja Belgia UE7 Irlandia Austria Grecja Rumunia Francja Niemcy Hiszpania Holandia Cypr Portugalia 6,4 57, 55,8 55,6 54,4 53,8 53, 5,3 5, 5, 5, 49,3 47,6 47,5 47,4 47,4 46, 44,5 44,5 44, 43, 4,6 39,3 35,7 34,7 3, 67, 65, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór jajnika (C56) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 78. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na nowotwór jajnika dla Polski w roku (w tys.). Wykres 79. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na nowotwór jajnika na tys. populacji dla Polski i UE w roku.,,, , 7, , 3 4,, 3,, Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Wykres 8. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentek z rozpoznanym nowotworem jajnika (zdiagnozowanych w latach 35). Źródło: WHO Wykres 8. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworów jajnika na osobę w roku (w PLN).* 8% 7,8% 7% 6% 5% 4,6% 4% 3% % % % Roczne 5letnie Kobiety Źródło: DiA * Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 63

68 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór stercza (C6) 64

69 Francja Szwecja Irlandia Estonia Finlandia Dania Belgia Łotwa Słowenia Holandia Luksemburg Niemcy Wlk.Brytania UE7 Czechy Austria Włochy Hiszpania Portugalia Litwa Cypr Malta Słowacja Węgry Polska Rumunia Bułgaria Grecja 87,5 75, 68,7 45,4 45, 38,4 34,6 7, 4,9 4,5 8,3 4,,,8,3,,9 96,8 95, 93,8 85,9 78,4 78,3 56,6 55,3 37,9 37, 34, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór stercza (C6) Zapadalność Wykres 8. Współczynnik zachorowań na nowotwór stercza na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 83. Liczba zachorowań na nowotwór stercza w grupach wiekowych w roku ,8 45,3 45,4 53,9 54, 6,5 6,6 7, 7, 79, Mężczyźni 9 53 Wykres 84. Liczba zachorowań na nowotwór stercza w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 85. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwór stercza na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Prognozy Mężczyźni Źródło: WHO *Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. 65

70 Litwa Dania Estonia Słowenia Szwecja Łotwa Holandia Wlk.Brytania Belgia Słowacja Irlandia Finlandia Polska Czechy Portugalia UE7 Luksemburg Austria Węgry Cypr Niemcy Francja Grecja Bułgaria Rumunia Hiszpania Włochy Malta 3,7,8,6,3,,,8,5 9, 8,9 8,4 8, 7,9 7,9 7,8 7,7 7,7 7, 6,3 5, 4, 3,6 36, 33,7 3,8 3,5 3,6 3, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór stercza (C6) Umieralność Wykres 86. Współczynnik zgonów na nowotwór stercza na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 87. Liczba zgonów w wyniku nowotworu stercza w grupach wiekowych w roku ,,3,4,6,7,8,9 4, 4, 5, Mężczyźni 65 7 Wykres 88. Liczba zgonów w wyniku nowotworu stercza w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 89. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku nowotworu stercza na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Prognozy Źródło: WHO * Prognoza zgonów przygotowana w 9 roku na podstawie danych o umieralności z lat

71 Francja Szwecja Finlandia Belgia Niemcy Holandia Irlandia Dania Luksemburg Włochy Austria UE7 Estonia Wlk.Brytania Slowenia Portugalia Hiszpania Łotwa Czechy Cypr Litwa Malta Słowacja Grecja Węgry Polska Bułgaria Rumunia 5,4 5, 45,8 9,5 83,7 56, 378, 36,3 36, 94, 837,5 764,8 745,3 735, 69,8 664,9 66,8 656,7 648, 6,6 68,6 596,6 573, 57,3 54, 54,9 65, 37, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór stercza (C6) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 9. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na nowotwór stercza dla Polski w roku (w tys.). Wykres 9. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na nowotwór stercza na tys. populacji dla Polski i UE w roku. 4, 35, 35,7 4 3, 5, 4,4 8, 5,, 5, 9,6 6 4, Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Wykres 9. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentów z rozpoznanym nowotworem stercza (zdiagnozowanych w latach 35). Źródło: WHO Wykres 93. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworów stercza na osobę w roku (w PLN).* 9% 87,8% 88% 86% 84% 8% 8% 78% 76,4% 76% 74% % % Roczne 5letnie Mężczyźni Źródło: DiA * Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 67

72 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór jądra (C6) 68

73 Dania Węgry Słowenia Niemcy Słowacja Irlandia Holandia Włochy Czechy Austria Luksemburg Francja UE7 Szwecja Wlk.Brytania Malta Bułgaria Portugalia Belgia Finlandia Łotwa Polska Cypr Estonia Hiszpania Rumunia Grecja Litwa 6, 5,9 5,9 5,8 4,8 4,6 4, 3,5 3,4 3,,6,,5,,6, 9,4 9, 8,9 8,8 8,7 8,5 8, 7,8 7, 7, 7, 7, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór jądra (C6) Zapadalność Wykres 94.Współczynnik zachorowań na nowotwór jądra na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 95. Liczba zachorowań na nowotwór jądra w grupach wiekowych w roku , 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, Mężczyźni Wykres 96. Liczba zachorowań na nowotwór jądra w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 97. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwór jądra na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Prognozy mężczyźni Źródło: WHO *Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. 69

74 Bułgaria Węgry Polska Słowacja Łotwa Rumunia Słowenia Czechy Austria Estonia Grecja Dania Litwa Portugalia UE7 Niemcy Cypr Holandia Francja Włochy Hiszpania Irlandia Finlandia Belgia Wlk.Brytania Szwecja Malta Luksemburg,,,,,,,,4,4,4,3,3,3,3,3,3,3,6,6,5,5,5,5,5,, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór jądra (C6) Umieralność Wykres 98. Współczynnik zgonów na nowotwór jądra na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 99. Liczba zgonów w wyniku nowotworu jądra w grupach wiekowych w roku ,,7,8,34,35,5,53,69,7,87 Mężczyźni Wykres. Liczba zgonów w wyniku nowotworu jądra w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku nowotworu jądra na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku ,,8,6,4, Mężczyźni Prognozy mężczyźni Źródło: WHO * Prognoza zgonów przygotowana w 9 roku na podstawie danych o umieralności z lat

75 Dania Węgry Slowenia Słowacja Niemcy Irlandia Luksemburg Czechy Holandia Austria Malta Francja Włochy Szwecja UE7 Wlk.Brytania Belgia Bułgaria Łotwa Portugalia Cypr Polska Finlandia Estonia Rumunia Hiszpania Grecja Litwa 3,5 9, 6,9 6, 3,9 3,9,5,4 8,4 6,7,5,6 58, 57, 53,6 5,8 49,7 48,9 47,4 47, 45, 4, 4,8 38,3 38, 37,6 66,5 65, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór jądra (C6) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na nowotwór jądra dla Polski w roku (w tys.). Wykres 3. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na nowotwór jądra na tys. populacji dla Polski i UE w roku. 4, 3,7 75 3,5 3,,5, 6 45, 3,5 5,,5,7, Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Wykres 4. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentów z rozpoznanym nowotworem jądra (zdiagnozowanych w latach 35). Źródło: WHO Wykres 5. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworów jądra na osobę w roku (w PLN).* 96% 94% 93,7% 9% 9% 88% 87,6% 86% % Roczne 5letnie Mężczyźni Źródło: DiA * Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 7

76 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór nerki (C64) 7

77 Czechy Litwa Słowacja Estonia Łotwa Niemcy Słowenia Francja UE7 Węgry Holandia Włochy Belgia Irlandia Luksemburg Wlk.Brytania Austria Polska Finlandia Malta Hiszpania Dania Bułgaria Szwecja Rumunia Portugalia Grecja Cypr 4, 8,8 7,4 6,3 5,3 5, 4,9 3,4,4,3,3,,,,6,6,4,3,3,,7, 9, 8,7 7,7 6,9 6,4 3, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór nerki (C64) Zapadalność Wykres 6. Współczynnik zachorowań na nowotwór nerki na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 7. Liczba zachorowań na nowotwór nerki w grupach wiekowych w roku ,4 8,9 9,,5,6,, 3,6 3,7 5, Mężczyźni Kobiety Wykres 8. Liczba zachorowań na nowotwór nerki w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 9. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwór nerki na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku.** Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognoza Źródło: WHO *Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. ** Dane dla nowotworu nerki, miedniczki nerkowej, moczowodu (C64C66). 73

78 Czechy Litwa Łotwa Słowacja Holandia Słowenia Polska Estonia Niemcy Węgry Bułgaria Malta Irlandia UE7 Wlk.Brytania Dania Francja Belgia Szwecja Austria Włochy Finlandia Rumunia Hiszpania Grecja Portugalia Luksemburg Cypr,,6,4 3,3 3,3 3, 5, 4,8 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4, 4, 3,9 3,8 3,8 6, 6, 5,8 5,6 5,6 7,4 7, 7, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór nerki (C64) Umieralność Wykres. Współczynnik zgonów na nowotwór nerki na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres. Liczba zgonów w wyniku nowotworu nerki w grupach wiekowych w roku , 6, 6, 6,9 7, 7,8 7,9 8,7 8,8 9,6 Mężczyźni Kobiety Wykres. Liczba zgonów w wyniku nowotworu nerki w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 3. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku nowotworu nerki na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku.* Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognozy Źródło: WHO * Prognoza zgonów przygotowana w 9 roku na podstawie danych o umieralności z lat 9996 ** Dane dla nowotworu nerki, miedniczki nerkowej, moczowodu (C64C66). 74

79 Czechy Niemcy Litwa Estonia Włochy Francja Slowenia Łotwa Belgia Słowacja Austria UE7 Luksemburg Finlandia Holandia Węgry Hiszpania Malta Polska Wlk.Brytania Szwecja Dania Bułgaria Irlandia Portugalia Grecja Rumunia Cypr 5,3 73,9 68, 68, 66, 66, 63, 58,7 58,5 58,3 58, 57,4 56,7 5,5 49,5 47, 46,3 45, 43, 4,3 39, 38,7 37,5 34, 33,8 9,7 8,4 6,5 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór nerki (C64) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 4. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na nowotwór nerki dla Polski w roku (w tys.).* Wykres 5. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na nowotwór nerki na tys. populacji dla Polski i UE w roku.* 6, 4,7 4,,, 9, , 4 6, 4, 3,8,, Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Wykres 6. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentów z rozpoznanym nowotworem nerki zdiagnozowanych w latach 35). Źródło: WHO Wykres 7. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworów nerki na osobę w roku (w PLN).** 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % % 7,6% 75,9% 73,3% 54,6% 6,4% Roczne 5letnie Mężczyźni Kobiety Ogółem 57,8% Źródło: DiA * Dane dla nowotworu nerki, miedniczki nerkowej, moczowodu (C64C66). ** Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 75

80 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór pęcherza (C67) 76

81 Belgia Malta Dania Hiszpania Niemcy Węgry Cypr Portugalia Włochy Austria Czechy UE7 Polska Słowenia Bułgaria Szwecja Słowacja Grecja Rumunia Luksemburg Irlandia Łotwa Litwa Finlandia Holandia Francja Estonia Wlk.Brytania 6,5 3,5,9,7,3, 8,4 7,8 7,7 7, 7, 6,3 6,3 5,8 5,8 5,7 4,9 4,3 4, 3,8 3,5 3,5,9,7,6,,6 9, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór pęcherza (C67) Zapadalność Wykres 8. Współczynnik zachorowań na nowotwór pęcherza na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 9. Liczba zachorowań na nowotwór pęcherza w grupach wiekowych w roku ,7 3,7 3,8 5,9 6, 8, Mężczyźni Kobiety 8,,3,4,5 Wykres. Liczba zachorowań na nowotwór pęcherza w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwór pęcherza na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognoza Źródło: WHO *Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. 77

82 Malta Hiszpania Dania Polska Słowenia Węgry Łotwa Belgia Grecja Rumunia Holandia Bułgaria Litwa Czechy Wlk.Brytania UE7 Włochy Portugalia Francja Szwecja Estonia Słowacja Irlandia Cypr Luksemburg Austria Niemcy Finlandia 6,5 6,4 6,3 6, 5,6 5,6 5, 5, 5, 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7 4,5 4,5 4,4 4, 4, 3,9 3,7 3,6 3,5 3,3 3,3,9 8, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór pęcherza (C67) Umieralność Wykres. Współczynnik zgonów na nowotwór pęcherza na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 3. Liczba zgonów w wyniku nowotworu pęcherza w grupach wiekowych w roku. 6,6 7,3 7,4 8, 8, 8,9 9, 9,7 9,8,5 Wykres 4. Liczba zgonów w wyniku nowotworu pęcherza w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Mężczyźni Kobiety Wykres 5. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku nowotworu pęcherza na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognozy Źródło: WHO * Prognoza zgonów przygotowana w 9 roku na podstawie danych o umieralności z lat

83 Belgia Niemcy Malta Luksemburg Włochy Dania Hiszpania Austria Szwecja Grecja Portugalia UE7 Węgry Czechy Cypr Finlandia Bułgaria Holandia Slowenia Polska Francja Łotwa Rumunia Litwa Irlandia Słowacja Estonia Wlk.Brytania 3,8 99,7 99,4 96,6 96,4 94,9 9,4 85,9 83,8 78, 74,6 73,7 7, 66, 64,3 6, 58,7 58,6 57, 53,9 5,8 58,7 4,6 37, 5, 4,4,9 9, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwór pęcherza (C67) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 6. Chorobowość roczna oraz 3 i 5 letnia na nowotwór pęcherza dla Polski w roku (w tys.). Wykres 7. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na nowotwór pęcherza na tys. populacji dla Polski i UE w roku. 5 3, , ,5 6 4 Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Wykres 8. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentów z rozpoznanym nowotworem pęcherza (zdiagnozowanych w latach 35). Źródło: WHO Wykres 9. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworów pęcherza na osobę w roku (w PLN).* 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % % 78,9% 79,% 79,% 6,4% 65,% Roczne 5letnie Mężczyźni Kobiety Ogółem 6,5% Źródło: DiA * Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 79

84 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwory centralnego systemu nerwowego (C7C7) 8

85 Szwecja Łotwa Polska Bułgaria Grecja Słowacja Litwa Dania Irlandia Portugalia Rumunia UE7 Belgia Słowenia Niemcy Czechy Luksemburg Hiszpania Finlandia Francja Wlk.Brytania Włochy Holandia Malta Estonia Austria Cypr Węgry 9, 8,9 8,8 8, 7,5 7,4 7, 7, 6,9 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,5 6,4 6,3 6,3 6, 6, 5,9 5,9 5,8 5, 5,,9,, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwory centralnego systemu nerwowego (C7C7) Zapadalność Wykres 3. Współczynnik zachorowań na nowotwory centralnego systemu nerwowego na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 3. Liczba zachorowań na nowotwory centralnego systemu nerwowego w grupach wiekowych w roku ,7 6,6 6,7 7,6 7,7 8,6 8,7 9,6 9,7,6 Mężczyźni Kobiety Wykres 3. Liczba zachorowań na nowotwory centralnego systemu nerwowego w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 33. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwory centralnego systemu nerwowego na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognoza Źródło: WHO *Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. 8

86 Grecja Bułgaria Łotwa Polska Rumunia Litwa Estonia Słowacja Dania Irlandia Słowenia Szwecja Holandia Luksemburg Portugalia Wlk.Brytania UE7 Czechy Niemcy Włochy Hiszpania Finlandia Belgia Francja Austria Węgry Malta Cypr 7, 6,8 6,7 6,6 6,3 6,3 6, 5,9 5,7 5,7 5,4 5,3 5, 5, 5, 4,9 4,9 4,8 4,7 4,6 4,4 4,4 4,3 4, 4, 3,7 3,6 3, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwory centralnego systemu nerwowego (C7C7) Umieralność Wykres 34. Współczynnik zgonów na nowotwory centralnego systemu nerwowego na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 35. Liczba zgonów w wyniku nowotworów centralnego systemu nerwowego w grupach wiekowych w roku ,8 5,8 5,9 7, 7, 8, 8, 9, 9,3,4 5 Mężczyźni Kobiety Wykres 36. Liczba zgonów w wyniku nowotworów centralnego systemu nerwowego w latach 5. Wykres 37. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku nowotworów centralnego systemu nerwowego na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: WHO 8

87 Szwecja Łotwa Bułgaria Polska Grecja Litwa Słowacja Finlandia Portugalia Belgia Dania Rumunia Czechy Estonia UE7 Niemcy Francja Irlandia Włochy Luksemburg Holandia Austria Słowenia Hiszpania Wlk.Brytania Węgry Cypr Malta 3, 3,,8,8,4,8,6,6,3,,4,3,3, 9,8 9,8 9,3 9, 8,4 8, 8, 7,8 7,3 7, 7, 4,4 8,4 8, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwory centralnego systemu nerwowego (C7C7) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 38. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na nowotwór centralnego systemu nerwowego dla Polski w roku (w tys.). 4,5 4, 3,5 3,,5,,5,,5,,6 3,3 4,3 Roczna 3letnia 5letnia Wykres 39. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na nowotwór centralnego systemu nerwowego na tys. populacji dla Polski i UE w roku Źródło: WHO Wykres 4. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentów z rozpoznanym nowotworem centralnego systemu nerwowego (zdiagnozowanych w latach 3 5).* 5% 46,9% 44,9% 43,% 4% Źródło: WHO Wykres 4. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworów centralnego systemu nerwowego na osobę w roku (w PLN).** 3% 3,4% 8,7% 6,% % % % Roczne 5letnie Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: DiA * Dane dla nowotworu mózgu (C7) ** Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 83

88 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwory inne i nieokreślone (C76C8) 84

89 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwory inne i nieokreślone (C76C8) Zapadalność Wykres 4. Współczynnik zachorowań na inne nowotwory i nieokreślone na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 43. Liczba zachorowań na inne nowotwory i nieokreślone w grupach wiekowych w roku , 8,8 8,9,7,8,5 Mężczyźni Kobiety,6 4,4 4,5 6,3 Wykres 44. Liczba zachorowań na inne nowotwory i nieokreślone w latach Mężczyźni Kobiety Ogółem 85

90 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwory inne i nieokreślone (C76C8) Umieralność i koszty leczenia Wykres 45. Współczynnik zgonów na inne nowotwory i nieokreślone na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 46. Liczba zgonów w wyniku innych nowotworów i nieokreślonych w grupach wiekowych w roku ,6 5,3 5,4,,3 5, 5,,, 4,8 Mężczyźni Kobiety Wykres 47. Liczba zgonów w wyniku innych nowotworów i nieokreślonych w latach 5 oraz prognoza na lata 5,, 5. Wykres 48. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworów innych i nieokreślonych na osobę w roku (w PLN).* Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: DiA * Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 86

91 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Chłoniaki ziarnicze (C8) 87

92 Belgia Francja Irlandia Portugalia Finlandia Grecja Włochy Holandia Wlk.Brytania Hiszpania UE7 Dania Niemcy Malta Czechy Słowacja Bułgaria Litwa Estonia Łotwa Słowenia Luksemburg Polska Cypr Austria Szwecja Węgry Rumunia,5,4,8,8,7,7,6,5,5,5,5,4,3,3,3,3,,,,,,9,9,9,8,8,8, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Chłoniaki ziarnicze (C8) Zapadalność Wykres 49. Współczynnik zachorowań na chłoniaki ziarnicze na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 5. Liczba zachorowań na chłoniaki ziarnicze w grupach wiekowych w roku ,4,6,6,8,8,,,3,3,5 Mężczyźni Kobiety Wykres 5. Liczba zachorowań na chłoniaki ziarnicze w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 5. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na chłoniaki ziarnicze na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku , ,5, Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognoza Źródło: WHO * Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. 88

93 Grecja Łotwa Bułgaria Włochy Polska Rumunia Słowacja Belgia Cypr UE7 Francja Irlandia Litwa Holandia Portugalia Wlk.Brytania Czechy Dania Estonia Finlandia Węgry Słowenia Hiszpania Austria Niemcy Szwecja Luksemburg Malta,,,,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,6,8, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Chłoniaki ziarnicze (C8) Umieralność Wykres 53. Współczynnik zgonów na chłoniaki ziarnicze na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 54. Liczba zgonów w wyniku chłoniaków ziarniczych w grupach wiekowych w roku ,,4,4,6,6,8,8,,, Mężczyźni Kobiety Wykres 55. Liczba zgonów w wyniku chłoniaków ziarniczych w latach 5. Wykres 56. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku chłoniaków ziarniczych na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku., ,8,6,4, Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: WHO 89

94 Belgia Grecja Francja Luksemburg Wlk.Brytania Estonia Holandia Finlandia Irlandia Włochy Portugalia Dania UE7 Czechy Niemcy Hiszpania Słowenia Słowacja Bułgaria Cypr Polska Łotwa Szwecja Litwa Austria Malta Węgry Rumunia 4,5 5,8 6,4,,9,8,6,,,,8,6,4, 9,7 9,7 9,6 9,3 9, 8,7 8,6 8,4 8,4 8,3 8, 7,8 7,7 7,3 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Chłoniaki ziarnicze (C8) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 57. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na chłoniaki ziarnicze dla Polski w roku (w tys.). Wykres 58. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na chłoniaki ziarnicze na tys. populacji dla Polski i UE w roku. 3,,7 4,5,,7 8,5,,5,6 6 4, Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Wykres 59. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentów z rozpoznanym chłoniakiem ziarniczym (zdiagnozowanych w latach 35). Źródło: WHO Wykres 6. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków chłoniaka ziarniczego na osobę w roku (w PLN).* 95% 9% 89,% 9,5% 9,3% 85% 8% 77,8% 8,7% 8,% 75% 7% Roczne 5letnie Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: DiA * Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 9

95 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Chłoniaki nieziarnicze (C8C85) 9

96 Finlandia Irlandia Holandia Włochy Wlk.Brytania Belgia Dania Francja Portugalia Szwecja Niemcy UE7 Luksemburg Słowenia Austria Hiszpania Cypr Czechy Słowacja Malta Litwa Węgry Estonia Łotwa Rumunia Polska Bułgaria Grecja,8,9,7,6,3,5,, 9,9 9,4 9,4 9, 8,5 7,8 7, 6,4 6,3 5,8 5,7 5,6 5, 5, 4,5 4, 4, 3,8 3,4 3, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Chłoniaki nieziarnicze (C8C85) Zapadalność Wykres 6. Współczynnik zachorowań na chłoniaki nieziarnicze na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 6. Liczba zachorowań na chłoniaki nieziarnicze w grupach wiekowych w roku ,3,6,7,3,4,9,,6,7 3,3 Mężczyźni Kobiety Wykres 63. Liczba zachorowań na chłoniaki nieziarnicze w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 64. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na chłoniaki nieziarnicze na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku.** Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognoza Źródło: WHO *Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. **Dane dla chłoniaków nieziarniczych oraz innych i nieokreślonych nowotworów złośliwych tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C885, C96) 9

97 Malta Słowenia Irlandia Finlandia Wlk.Brytania Włochy Austria Portugalia Holandia Dania Francja Belgia Łotwa Cypr UE7 Niemcy Węgry Luksemburg Bułgaria Litwa Szwecja Czechy Słowacja Polska Hiszpania Rumunia Estonia Grecja,3,,8 4,9 4,8 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 4, 4, 4, 4, 4, 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 5, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Chłoniaki nieziarnicze (C8C85) Umieralność Wykres 65. Współczynnik zgonów na chłoniaki nieziarnicze na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 66. Liczba zgonów w wyniku chłoniaków nieziarniczych w grupach wiekowych w roku ,,3,3,7,7,,,4,4,8 Mężczyźni Kobiety Wykres 67. Liczba zgonów w wyniku chłoniaków nieziarniczych w latach 5. Wykres 68. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku chłoniaków nieziarniczych na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku.* Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: WHO *Dane dla chłoniaków nieziarniczych oraz innych i nieokreślonych nowotworów złośliwych tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C885, C96 93

98 Finlandia Włochy Belgia Holandia Francja Dania Wlk.Brytania Niemcy Szwecja Portugalia Irlandia UE7 Luksemburg Słowenia Austria Hiszpania Czechy Malta Cypr Litwa Słowacja Węgry Estonia Łotwa Rumunia Bułgaria Polska Grecja 3, 9,7 8, 7,5 6, 3,,9,7, 4,6 4, 38,9 38,5 36,9 7,5 66,8 65,9 6,6 59,5 58,6 58,6 56,5 54,7 53,9 5,4 49,5 48,9 48,4 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Chłoniaki nieziarnicze (C8C85) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 69. Chorobowość jednoroczna oraz 3 i 5 letnia na chłoniaki nieziarnicze dla Polski w roku (w tys.). Wykres 7. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na chłoniaki nieziarnicze na tys. populacji dla Polski i UE w roku. 7, 6,5 8 6, 5, 4, , 4 3,,,9 3,, Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Wykres 7. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentów z rozpoznanym chłoniakiem nieziarniczym (zdiagnozowanych w latach 35). Źródło: WHO Wykres 7. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków chłoniaka nieziarniczego na osobę w roku (w PLN).* 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % % 68,5% 7,% 69,3% 46,9% 5,5% Roczne 5letnie Mężczyźni Kobiety Ogółem 49,% Źródło: DiA * Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. 94

99 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwory układu krwiotwórczego (C9C95) 95

100 Cypr Irlandia Grecja Słowacja Litwa Francja Belgia Estonia Wlk.Brytania Niemcy Włochy Austria UE7 Luksemburg Finlandia Szwecja Malta Łotwa Węgry Holandia Słowenia Hiszpania Portugalia Dania Czechy Polska Rumunia Bułgaria,6,3,4,9,8,6,5 9,9 9,7 9,6 9,6 9,3 9, 9, 9, 9, 8,9 8,9 8,7 8,6 8,4 8,3 8, 8, 7,7 7,3 7,3 6, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwory układu krwiotwórczego (C9C95) Zapadalność Wykres 73. Współczynnik zachorowań na nowotwory układu krwiotwórczego na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 74. Liczba zachorowań na nowotwory układu krwiotwórczego w grupach wiekowych w roku , 6, 6, 8, 8,,,,, 4, Mężczyźni Kobiety Wykres 75. Liczba zachorowań na nowotwory układu krwiotwórczego w latach oraz prognoza na lata 5,, 5.* Wykres 76. Szacowany standaryzowany współczynnik zachorowań na nowotwory układu krwiotwórczego na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Kobiety Ogółem Prognoza Źródło: WHO *Prognoza zachorowań przygotowana w 3 r. Ostatnie dane rzeczywiste (ostatni rok obserwacji ) pochodzą z r. 96

101 Grecja Litwa Belgia Węgry Luksemburg Estonia Słowenia Włochy Austria Francja Słowacja Polska Czechy Irlandia Dania UE7 Łotwa Holandia Cypr Niemcy Wlk.Brytania Szwecja Rumunia Portugalia Hiszpania Bułgaria Malta Finlandia 6, 5,9 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,5 5,5 5,4 5,3 5,3 5, 5, 5, 5, 5, 4,9 4,8 4,8 4,5 4,5 4,4 4, 4, 3,9 7, Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwory układu krwiotwórczego (C9 C95) Umieralność Wykres 77. Współczynnik zgonów na nowotwory układu krwiotwórczego na tys. mieszkańców w podziale na województwa w roku. Wykres 78. Liczba zgonów w wyniku nowotworów układu krwiotwórczego w grupach wiekowych w roku , 6,7 6,8 7,4 7,5 8, 8, 8,8 8,8 9,4 Mężczyźni Kobiety Wykres 79. Liczba zgonów w wyniku nowotworów układu krwiotwórczego w latach 5. Wykres 8. Szacowany standaryzowany współczynnik zgonów w wyniku nowotworów układu krwiotwórczego na tys. mieszkańców w Polsce i w krajach UE w roku Mężczyźni Kobiety Ogółem Źródło: WHO 97

102 Luksemburg Grecja Francja Belgia Irlandia Szwecja Cypr Niemcy Włochy Wlk. Brytania UE7 Malta Estonia Litwa Finlandia Holandia Dania Słowacja Hiszpania Słowenia Portugalia Austria Węgry Łotwa Czechy Bułgaria Rumunia Polska 9,4 9, 7,6 37,7 37,5 36, 35, 34,4 34,3 3,3 3, 3, 3, 3, 9,7 9,4 8,6 8, 7,9 7,7 7,5 6,4 5,8 5, 4,7 5, 48, 45,6 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwory układu krwiotwórczego (C9 C95) Chorobowość, przeżycia i koszty leczenia Wykres 8. Chorobowość roczna oraz 3 i 5 letnia na nowotwory układu krwiotwórczego dla Polski w roku (w tys.). Wykres 8. Szacowany standaryzowany współczynnik 5 letniej chorobowości na nowotwory układu krwiotwórczego na tys. populacji dla Polski i UE w roku. 7, 6, 5, , 4, 4, 4 3 3,,,,7, Roczna 3letnia 5letnia Źródło: WHO Wykres 83. Współczynnik rocznych i 5letnich przeżyć pacjentów z rozpoznanym nowotworem układu krwiotwórczego (zdiagnozowanych w latach 35). Źródło: WHO Wykres 84. Wydatki NFZ na leczenie nowych potwierdzonych przypadków nowotworów układu krwiotwórczego na osobę w roku (w PLN).* 7% 6% 6,% 6,9% 6,% 5% 4% 39,4% 4,3% 39,9% 3% % % % Roczne 5letnie Mężczyźni Kobiety Ogółem 33 45** Źródło: DiA * Nie obejmuje kosztów poniesionych w r. na leczenie pacjentów zdiagnozowanych w latach wcześniejszych. ** Wartość PLN dotyczy województwa świętokrzyskiego pozostałe województw zawierają się w przedziale PLN 98

103 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwory złośliwe u dzieci 99

104 Rozdział Wskaźniki epidemiologiczne według lokalizacji. Nowotwory złośliwe u dzieci Wykres 85. Standaryzowane współczynniki zachorowalności na mln dzieci w Polsce i Unii Europejskiej w 6 r , ,4 9,8 9,9, 5,, 9,3,6 9, 7,4 8,8 6, 5,5 6,3 4,5 3,7 4,,7 4, Ogółem w Polsce: 34, Ogółem w Unii Europejskiej: 38,5,3,5,4,6 Polska Unia Europejska Źródło: Dane konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej Wykres 86. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe u dzieci w wieku 7 lat w latach Wykres 87. Liczba zgonów w wyniku najczęściej występujących nowotworów złośliwych u dzieci w wieku 9 lat w roku OUN** Białaczki*** Chłoniaki**** Białaczki Chłoniaki OUN Chłopcy Dziewczyny Źródło: Dane konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej * OUN Ośrodkowy Układ Nerwowy ** Dane dla nowotworu opon, mózgu oraz rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego układu nerwowego (C7 C7) *** Dane dla białaczki limfatycznej, szpikowej, monocytowej, innych białaczek (C9 C95) **** Dane dla chłoniaków ziarniczych i nieziarniczych (C8 C85)

105 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. PwC

106

107 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Polska Wykres 88. Rozmieszczenie zasobów w Polsce. Tabela. Wartość umów z NFZ na świadczenia onkologiczne wg rodzajów w 3 r. (w mln PLN).** Liczba podmiotów Sumaryczna wartość kontraktów Średnia wartość kontraktu AOS 457,49,44 Leczenie szpitalne ,6 4,89 Opieka paliatywna i hospicyjna Profilaktyczne programy zdrowotne 48 35,48, ,68,4 5 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 3,9,3 Liczba aparatów megawoltowych Liczba aparatów PET RAZEM ,45 Źródło: NFZ Tabela 3. Wybrane techniczne zasoby leczniczodiagnostyczne w Polsce w r. Wykres 89. Liczba specjalistów wykonujących zawód w latach 6,,3.**** 35 8,8 Liczba aparatów megawoltowych *** Liczba ludności na aparat megawoltowy Średni wiek aparatów megawoltowych (w latach) 7, Liczba aparatów do brachyterapii 44 Liczba ludności na aparat do brachyterapii Średni wiek aparatów do brachyterapii 7,4 Liczba aparatów PET (w tym prywatne) 8 (6) Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Hematologia Medycyna paliatywna Onkol. i hemat. dziecięca Onkologia kliniczna Patomorfologia Radioterapia onkologiczna Źródło: NFZ, Raport konsultanta krajowego na temat stanu radioterapii w XXX Liczba lekarzy specjalistów na tys. mieszkańców. Polsce na dzień 3.. Źródło: NIL * Stan na 4..4r. Nazwę świadczeniodawców oraz strukturę kontraktu z NFZ w rozbiciu na rodzaj świadczenia zawiera załącznik nr ** Stan na 4..4r. Listę analizowanych produktów zawiera załącznik nr *** Zawiera trzy akceleratory do radioterapii śródoperacyjnej (nie uwzględniono w obliczeniach liczby ludności na aparat) **** Stan na 3. danego roku 5,7 7, 3

108 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Dolnośląskie ( z ) Wykres 9. Rozmieszczenie zasobów w województwie. 3,3 Tabela 4. Wartość umów z NFZ na świadczenia onkologiczne wg rodzajów w 3 r. (w mln PLN).** Liczba podmiotów Sumaryczna wartość kontraktów Średnia wartość kontraktu AOS 5 6,9,3 XX X Wałbrzych 6,9 Liczba aparatów megawoltowych Liczba aparatów PET 3 Wrocław Tabela 5. Wybrane techniczne zasoby leczniczodiagnostyczne w województwie w r. Liczba aparatów megawoltowych 8 Liczba ludności na aparat megawoltowy Średni wiek aparatów megawoltowych (w latach) 7,9 Liczba aparatów do brachyterapii Liczba ludności na aparat do brachyterapii Średni wiek aparatów do brachyterapii 5, Liczba aparatów PET (w tym prywatne) () 6 5,7 Trzech świadczeniodawców o największej wartości kontraktu z NFZ (w mln PLN.)* Wykres 9. Liczba specjalistów wykonujących zawód w latach 6,,3.*** 3 9, Leczenie szpitalne 8 4,6,9 Opieka paliatywna i hospicyjna Profilaktyczne programy zdrowotne Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Hematologia Medycyna paliatywna Onkol. i hemat. dziecięca Onkologia kliniczna Patomorfologia Radioterapia onkologiczna Źródło: NFZ, Raport konsultanta krajowego na temat stanu radioterapii w XXX Liczba lekarzy specjalistów na tys. mieszkańców. Polsce na dzień 3.. Źródło: NIL * Stan na 4..4r. Nazwę świadczeniodawców oraz strukturę kontraktu z NFZ w rozbiciu na rodzaj świadczenia zawiera załącznik nr ** Stan na 4..4r. Listę analizowanych produktów zawiera załącznik nr *** Stan na 3. danego roku 6, 8, ,,8 4,3,4 6 8,36 3,6 RAZEM 99 87, Źródło: NFZ

109 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Dolnośląskie ( z ) Wykres 9. Średni czas oczekiwania przypadków stabilnych w woj. dolnośląskim (w dniach).* Nazwa komórki organizacyjnej świadczeniodawcy Min Max Średnia Świadczenia Specjalistyczne AOSSOK Poradnia Chemioterapii 8 Poradnia Chirurgii Onkologicznej 8 34 Poradnia Ginekologii Onkologicznej 8 9 Poradnia Hematologiczna Poradnia Hematologiczna dla dzieci Poradnia Leczenia Bólu 4 3 Poradnia Medycyny Nuklearnej Poradnia Onkologiczna 93 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej Pracownia lub Zakład Medycyny Nuklearnej Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pracownia Scyntygrafii Pracownia Tomografii Komputerowej 7 3 Leczenie Szpitalne Oddział chirurgii onkologicznej 47 8 Oddział ginekologii onkologicznej Oddział hematologiczny Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział medycyny nuklearnej Oddział onkologiczny 7 6 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii 5 9 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział radioterapii 7 9 Pracownia lub zakład brachyterapii Pracownia lub zakład teleradioterapii Opieka Długoterminowa Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej Hospicjum domowe Hospicjum domowe dla dzieci 3 Hospicjum stacjonarne 3 5 Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział medycyny paliatywnej 58 6 Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 56 5 Poradnia medycyny paliatywnej, Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy 5 34 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy dla dzieci Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy dla dzieci Zespół długoterminowej opieki domowej 98 7 Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci , Źródło: NFZ *Stan na 3..4r. 5

110 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. KujawskoPomorskie ( z ) Wykres 93. Rozmieszczenie zasobów w województwie. Tabela 6. Wartość umów z NFZ na świadczenia onkologiczne wg rodzajów w 3 r. (w mln PLN).** Liczba podmiotów Sumaryczna wartość kontraktów Średnia wartość kontraktu 89,3 AOS,68,53 Leczenie szpitalne 4,8,48 8,4 8 Bydgoszcz Toruń 5,8 3 Opieka paliatywna i hospicyjna Profilaktyczne programy zdrowotne 3,47,7 7,64,36 XX X Liczba aparatów megawoltowych Liczba aparatów PET Trzech świadczeniodawców o największej wartości kontraktu z NFZ (w mln PLN.)* Tabela 7. Wybrane techniczne zasoby leczniczodiagnostyczne w województwie w r. Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 7 4,63 3,5 RAZEM 49 9, Źródło: NFZ Wykres 94. Liczba specjalistów wykonujących zawód w latach 6,,3.**** 9, 3 7,5 Liczba aparatów megawoltowych 8*** 5 5 6, Liczba ludności na aparat megawoltowy Średni wiek aparatów megawoltowych (w latach) 8, Liczba aparatów do brachyterapii Liczba ludności na aparat do brachyterapii Średni wiek aparatów do brachyterapii, Liczba aparatów PET (w tym prywatne) 6 3 Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Hematologia Medycyna paliatywna Onkol. i hemat. dziecięca Onkologia kliniczna Patomorfologia Radioterapia onkologiczna Źródło: NFZ, Raport konsultanta krajowego na temat stanu radioterapii w XXX Liczba lekarzy specjalistów na tys. mieszkańców. Polsce na dzień 3.. Źródło: NIL * Stan na 4..4r. Nazwę świadczeniodawców oraz strukturę kontraktu z NFZ w rozbiciu na rodzaj świadczenia zawiera załącznik nr ** Stan na 4..4r. Listę analizowanych produktów zawiera załącznik nr *** Zawiera jeden akcelerator do radioterapii śródoperacyjnej (nie uwzględniono w obliczeniach liczby ludności na aparat) **** Stan na 3. danego roku 6

111 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. KujawskoPomorskie ( z ) Wykres 95. Średni czas oczekiwania przypadków stabilnych w woj. kujawskopomorskim (w dniach).* Nazwa komórki organizacyjnej świadczeniodawcy Min Max Średnia Świadczenia Specjalistyczne AOSSOK Poradnia Chemioterapii Poradnia Chirurgii Onkologicznej 88 8 Poradnia Ginekologii Onkologicznej Poradnia Hematologiczna Poradnia Hematologiczna dla dzieci Poradnia Leczenia Bólu 66 3 Poradnia Medycyny Nuklearnej Poradnia Onkologiczna 6 9 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej Pracownia lub Zakład Medycyny Nuklearnej 34 5 Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pracownia Scyntygrafii Pracownia Tomografii Komputerowej 6 63 Leczenie Szpitalne Oddział chirurgii onkologicznej 3 8 Oddział ginekologii onkologicznej Oddział hematologiczny Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział medycyny nuklearnej Oddział onkologiczny 7 36 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział radioterapii Pracownia lub zakład brachyterapii Pracownia lub zakład teleradioterapii Opieka Długoterminowa Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej Hospicjum domowe Hospicjum domowe dla dzieci Hospicjum stacjonarne 7 4 Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział medycyny paliatywnej 5 4 Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 3 9 Poradnia medycyny paliatywnej Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy 37 5 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy dla dzieci Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy 7 Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy dla dzieci Zespół długoterminowej opieki domowej 93 4 Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci Źródło: NFZ *Stan na 3..4r. 7

112 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Lubelskie ( z ) Wykres 96. Rozmieszczenie zasobów w województwie. XX X,7 33,9 Lublin Liczba aparatów megawoltowych Liczba aparatów PET 6 Zamość, Trzech świadczeniodawców o największej wartości kontraktu z NFZ (w mln PLN.)* Tabela 9. Wybrane techniczne zasoby leczniczodiagnostyczne w województwie w r. 3 Tabela 8. Wartość umów z NFZ na świadczenia onkologiczne wg rodzajów w 3 r. (w mln PLN).** Liczba podmiotów Sumaryczna wartość kontraktów Średnia wartość kontraktu AOS 7 7,54,44 Leczenie szpitalne 3 73,5 3,35 Opieka paliatywna i hospicyjna Profilaktyczne programy zdrowotne Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,85,59 6 5,87,3 6 5,5,9 RAZEM 5 4,7 Źródło: NFZ Wykres 97. Liczba specjalistów wykonujących zawód w latach 6,,3.*** 8,7 Liczba aparatów megawoltowych 6 Liczba ludności na aparat megawoltowy Średni wiek aparatów megawoltowych (w latach) 6,3 Liczba aparatów do brachyterapii Liczba ludności na aparat do brachyterapii Średni wiek aparatów do brachyterapii 6,5 Liczba aparatów PET (w tym prywatne) Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Hematologia Medycyna paliatywna Onkol. i hemat. dziecięca Onkologia kliniczna Patomorfologia Radioterapia onkologiczna Źródło: NFZ, Raport konsultanta krajowego na temat stanu radioterapii w XXX Liczba lekarzy specjalistów na tys. mieszkańców. Polsce na dzień 3.. Źródło: NIL * Stan na 4..4r. Nazwę świadczeniodawców oraz strukturę kontraktu z NFZ w rozbiciu na rodzaj świadczenia zawiera załącznik nr ** Stan na 4..4r. Listę analizowanych produktów zawiera załącznik nr *** Stan na 3. danego roku 6, 7,3 8

113 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Lubelskie ( z ) Wykres 98. Średni czas oczekiwania przypadków stabilnych w woj. lubelskim (w dniach).* Nazwa komórki organizacyjnej świadczeniodawcy Min Max Średnia Świadczenia Specjalistyczne AOSSOK Poradnia Chemioterapii Poradnia Chirurgii Onkologicznej 9 Poradnia Ginekologii Onkologicznej Poradnia Hematologiczna Poradnia Hematologiczna dla dzieci Poradnia Leczenia Bólu 3 Poradnia Medycyny Nuklearnej Poradnia Onkologiczna 99 3 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej Pracownia lub Zakład Medycyny Nuklearnej 3 6 Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pracownia Scyntygrafii Pracownia Tomografii Komputerowej Leczenie Szpitalne Oddział chirurgii onkologicznej 7 4 Oddział ginekologii onkologicznej Oddział hematologiczny Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział medycyny nuklearnej Oddział onkologiczny 7 4 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii 7 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział radioterapii Pracownia lub zakład brachyterapii Pracownia lub zakład teleradioterapii Opieka Długoterminowa Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej Hospicjum domowe 3 Hospicjum domowe dla dzieci Hospicjum stacjonarne 5 Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział medycyny paliatywnej Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa Poradnia medycyny paliatywnej Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy 57 4 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy dla dzieci Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy 8 4 Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy dla dzieci Zespół długoterminowej opieki domowej 8 3 Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci Źródło: NFZ *Stan na 3..4r. 9

114 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Lubuskie ( z ) Wykres 99. Rozmieszczenie zasobów w województwie., Gorzów Wielkopolski Tabela. Wartość umów z NFZ na świadczenia onkologiczne wg rodzajów w 3 r. (w mln PLN).** Liczba podmiotów Sumaryczna wartość kontraktów Średnia wartość kontraktu AOS 6 4,8,3 54, Zielona Góra 3,9 3 Leczenie szpitalne 7 8,43,63 Opieka paliatywna i hospicyjna Profilaktyczne programy zdrowotne Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 5 9,9,6 8 4,9,3,54,7 Liczba aparatów megawoltowych XX Trzech świadczeniodawców o największej wartości kontraktu z NFZ (w mln PLN.)* X Tabela. Wybrane techniczne zasoby leczniczodiagnostyczne w województwie w r. RAZEM 39 99,97 Źródło: NFZ Wykres 3. Liczba specjalistów wykonujących zawód w latach 6,,3.*** 6 5, Liczba aparatów megawoltowych Liczba ludności na aparat megawoltowy ,3 Średni wiek aparatów megawoltowych (w latach) 6,3 3 5,3 5 Liczba aparatów do brachyterapii Liczba ludności na aparat do brachyterapii Średni wiek aparatów do brachyterapii 8, 8 Liczba aparatów PET (w tym prywatne) 6 3 Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Hematologia Medycyna paliatywna Onkol. i hemat. dziecięca Onkologia kliniczna Patomorfologia Radioterapia onkologiczna Źródło: NFZ, Raport konsultanta krajowego na temat stanu radioterapii w XXX Liczba lekarzy specjalistów na tys. mieszkańców. Polsce na dzień 3.. Źródło: NIL * Stan na 4..4r. Nazwę świadczeniodawców oraz strukturę kontraktu z NFZ w rozbiciu na rodzaj świadczenia zawiera załącznik nr ** Stan na 4..4r. Listę analizowanych produktów zawiera załącznik nr *** Stan na 3. danego roku

115 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Lubuskie ( z ) Wykres 3. Średni czas oczekiwania przypadków stabilnych w woj. lubuskim (w dniach).* Nazwa komórki organizacyjnej świadczeniodawcy Min Max Średnia Świadczenia Specjalistyczne AOSSOK Poradnia Chemioterapii Poradnia Chirurgii Onkologicznej 4 6 Poradnia Ginekologii Onkologicznej Poradnia Hematologiczna 6 Poradnia Hematologiczna dla dzieci Poradnia Leczenia Bólu 6 8 Poradnia Medycyny Nuklearnej Poradnia Onkologiczna 88 4 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej Pracownia lub Zakład Medycyny Nuklearnej Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pracownia Scyntygrafii Pracownia Tomografii Komputerowej 74 3 Leczenie Szpitalne Oddział chirurgii onkologicznej Oddział ginekologii onkologicznej Oddział hematologiczny 6 Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział medycyny nuklearnej Oddział onkologiczny Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział radioterapii Pracownia lub zakład brachyterapii Pracownia lub zakład teleradioterapii Opieka Długoterminowa Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej Hospicjum domowe 5 Hospicjum domowe dla dzieci Hospicjum stacjonarne 8 3 Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział medycyny paliatywnej Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 3 5 Poradnia medycyny paliatywnej Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy dla dzieci Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy dla dzieci Zespół długoterminowej opieki domowej Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci Źródło: NFZ *Stan na 3..4r.

116 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Łódzkie ( z ) Wykres 3. Rozmieszczenie zasobów w województwie. 9,5 Tabela. Wartość umów z NFZ na świadczenia onkologiczne wg rodzajów w 3 r. (w mln PLN).** Liczba podmiotów Sumaryczna wartość kontraktów Średnia wartość kontraktu AOS 35,83,34 Łódź 6 3, 9, 3 Leczenie szpitalne 9 5,73 7,93 Opieka paliatywna i hospicyjna Profilaktyczne programy zdrowotne 3 8,,58 6 8,38,3 XX X Liczba aparatów megawoltowych Liczba aparatów PET Trzech świadczeniodawców o największej wartości kontraktu z NFZ (w mln PLN.)* Tabela 3. Wybrane techniczne zasoby leczniczodiagnostyczne w województwie w r. Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 8 4,45,56 RAZEM 75 93,4 Źródło: NFZ Wykres 33. Liczba specjalistów wykonujących zawód w latach 6,,3.*** 5 9,4 8,3 9 Liczba aparatów megawoltowych 6 7, Liczba ludności na aparat megawoltowy Średni wiek aparatów megawoltowych (w latach) 8, Liczba aparatów do brachyterapii Liczba ludności na aparat do brachyterapii Średni wiek aparatów do brachyterapii, Liczba aparatów PET (w tym prywatne) () 6 3 Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Hematologia Medycyna paliatywna Onkol. i hemat. dziecięca Onkologia kliniczna Patomorfologia Radioterapia onkologiczna Źródło: NFZ, Raport konsultanta krajowego na temat stanu radioterapii w XXX Liczba lekarzy specjalistów na tys. mieszkańców. Polsce na dzień 3.. Źródło: NIL * Stan na 4..4r. Nazwę świadczeniodawców oraz strukturę kontraktu z NFZ w rozbiciu na rodzaj świadczenia zawiera załącznik nr ** Stan na 4..4r. Listę analizowanych produktów zawiera załącznik nr *** Stan na 3. danego roku

117 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Łódzkie ( z ) Wykres 34. Średni czas oczekiwania przypadków stabilnych w woj. łódzkim (w dniach).* Nazwa komórki organizacyjnej świadczeniodawcy Min Max Średnia Świadczenia Specjalistyczne AOSSOK Poradnia Chemioterapii 3 4 Poradnia Chirurgii Onkologicznej 95 4 Poradnia Ginekologii Onkologicznej Poradnia Hematologiczna Poradnia Hematologiczna dla dzieci Poradnia Leczenia Bólu 5 8 Poradnia Medycyny Nuklearnej Poradnia Onkologiczna 9 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej Pracownia lub Zakład Medycyny Nuklearnej 3 Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pracownia Scyntygrafii Pracownia Tomografii Komputerowej 8 53 Leczenie Szpitalne Oddział chirurgii onkologicznej Oddział ginekologii onkologicznej Oddział hematologiczny Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział medycyny nuklearnej Oddział onkologiczny 7 9 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii 4 8 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział radioterapii Pracownia lub zakład brachyterapii Pracownia lub zakład teleradioterapii Opieka Długoterminowa Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej Hospicjum domowe 7 7 Hospicjum domowe dla dzieci 3 5 Hospicjum stacjonarne 8 9 Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział medycyny paliatywnej Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 66 Poradnia medycyny paliatywnej 36 4 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy 83 3 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy dla dzieci Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy 3 35 Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy dla dzieci Zespół długoterminowej opieki domowej 5 Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci Źródło: NFZ *Stan na 3..4r. 3

118 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Małopolskie ( z ) Wykres 35. Rozmieszczenie zasobów w województwie. XX X, 87,3 Kraków 35, Liczba aparatów megawoltowych Liczba aparatów PET Nowy Sącz Tarnów Trzech świadczeniodawców o największej wartości kontraktu z NFZ (w mln PLN.)* Tabela 5. Wybrane techniczne zasoby leczniczodiagnostyczne w województwie w r. Tabela 4. Wartość umów z NFZ na świadczenia onkologiczne wg rodzajów w 3 r. (w mln PLN).** Liczba podmiotów Sumaryczna wartość kontraktów Średnia wartość kontraktu AOS 3 4,4,47 Leczenie szpitalne 7 75,89 6,3 Opieka paliatywna i hospicyjna Profilaktyczne programy zdrowotne Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 33 6,34,8 38 8,33, 8 9,73,47 RAZEM ,33 Źródło: NFZ Wykres 36. Liczba specjalistów wykonujących zawód w latach 6,,3.**** 3 8,6 Liczba aparatów megawoltowych *** Liczba ludności na aparat megawoltowy Średni wiek aparatów megawoltowych (w latach) 6, Liczba aparatów do brachyterapii 5 Liczba ludności na aparat do brachyterapii Średni wiek aparatów do brachyterapii 7,4 Liczba aparatów PET (w tym prywatne) () Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Hematologia Medycyna paliatywna Onkol. i hemat. dziecięca Onkologia kliniczna Patomorfologia Radioterapia onkologiczna Źródło: NFZ, Raport konsultanta krajowego na temat stanu radioterapii w XXX Liczba lekarzy specjalistów na tys. mieszkańców. Polsce na dzień 3.. Źródło: NIL * Stan na 4..4r. Nazwę świadczeniodawców oraz strukturę kontraktu z NFZ w rozbiciu na rodzaj świadczenia zawiera załącznik nr ** Stan na 4..4r. Listę analizowanych produktów zawiera załącznik nr *** Zawiera jeden akcelerator do radioterapii śródoperacyjnej (nie uwzględniono w obliczeniach liczby ludności na aparat) **** Stan na 3. danego roku 5, 7, 4

119 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Małopolskie ( z ) Wykres 37. Średni czas oczekiwania przypadków stabilnych w woj. małopolskim (w dniach).* Nazwa komórki organizacyjnej świadczeniodawcy Min Max Średnia Świadczenia Specjalistyczne AOSSOK Poradnia Chemioterapii Poradnia Chirurgii Onkologicznej 46 Poradnia Ginekologii Onkologicznej Poradnia Hematologiczna 7 7 Poradnia Hematologiczna dla dzieci Poradnia Leczenia Bólu 93 3 Poradnia Medycyny Nuklearnej Poradnia Onkologiczna 75 3 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej Pracownia lub Zakład Medycyny Nuklearnej 43 Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pracownia Scyntygrafii Pracownia Tomografii Komputerowej 5 Leczenie Szpitalne Oddział chirurgii onkologicznej 6 4 Oddział ginekologii onkologicznej 45 3 Oddział hematologiczny 3 4 Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział medycyny nuklearnej Oddział onkologiczny Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii 5 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział radioterapii 69 7 Pracownia lub zakład brachyterapii Pracownia lub zakład teleradioterapii Opieka Długoterminowa Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej Hospicjum domowe 3 3 Hospicjum domowe dla dzieci 88 9 Hospicjum stacjonarne Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział medycyny paliatywnej 5 Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa Poradnia medycyny paliatywnej 7 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy 4 93 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy dla dzieci Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy dla dzieci Zespół długoterminowej opieki domowej 44 Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci Źródło: NFZ *Stan na 3..4r. 5

120 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Mazowieckie ( z ) Wykres 38. Rozmieszczenie zasobów w województwie. Tabela 6. Wartość umów z NFZ na świadczenia onkologiczne wg rodzajów w 3 r. (w mln PLN).** Liczba podmiotów Sumaryczna wartość kontraktów Średnia wartość kontraktu 346,6 68,5 54, Wieliszew Warszawa Otwock AOS 7 3,56,45 Leczenie szpitalne 9 67,58 3,6 Opieka paliatywna i hospicyjna Profilaktyczne programy zdrowotne 5 37,8,76 58,33, XX X Liczba aparatów megawoltowych Liczba aparatów PET Trzech świadczeniodawców o największej wartości kontraktu z NFZ (w mln PLN.)* Tabela 7. Wybrane techniczne zasoby leczniczodiagnostyczne w województwie w r. Liczba aparatów megawoltowych 7 Liczba ludności na aparat megawoltowy 3 98 Średni wiek aparatów megawoltowych (w latach) 6, Liczba aparatów do brachyterapii 5 Liczba ludności na aparat do brachyterapii 57 Średni wiek aparatów do brachyterapii 6,4 Liczba aparatów PET (w tym prywatne) 3() Wykres 39. Liczba specjalistów wykonujących zawód w latach 6,,3.***, Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Hematologia Medycyna paliatywna Onkol. i hemat. dziecięca Onkologia kliniczna Patomorfologia Radioterapia onkologiczna Źródło: NFZ, Raport konsultanta krajowego na temat stanu radioterapii w XXX Liczba lekarzy specjalistów na tys. mieszkańców. Polsce na dzień 3.. Źródło: NIL * Stan na 4..4r. Nazwę świadczeniodawców oraz strukturę kontraktu z NFZ w rozbiciu na rodzaj świadczenia zawiera załącznik nr ** Stan na 4..4r. Listę analizowanych produktów zawiera załącznik nr *** Stan na 3. danego roku 8,4,5 8,9 4, RAZEM ,45 Źródło: NFZ 6

121 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Mazowieckie ( z ) Wykres 3. Średni czas oczekiwania przypadków stabilnych w woj. mazowieckim (w dniach).* Nazwa komórki organizacyjnej świadczeniodawcy Min Max Średnia Świadczenia Specjalistyczne AOSSOK Poradnia Chemioterapii Poradnia Chirurgii Onkologicznej 67 5 Poradnia Ginekologii Onkologicznej Poradnia Hematologiczna 85 7 Poradnia Hematologiczna dla dzieci Poradnia Leczenia Bólu 3 Poradnia Medycyny Nuklearnej Poradnia Onkologiczna 8 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej Pracownia lub Zakład Medycyny Nuklearnej 33 6 Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pracownia Scyntygrafii Pracownia Tomografii Komputerowej 8 34 Leczenie Szpitalne Oddział chirurgii onkologicznej 8 Oddział ginekologii onkologicznej 4 8 Oddział hematologiczny 39 3 Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział medycyny nuklearnej Oddział onkologiczny 65 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii 8 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział radioterapii 49 9 Pracownia lub zakład brachyterapii Pracownia lub zakład teleradioterapii Opieka Długoterminowa Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej Hospicjum domowe 59 6 Hospicjum domowe dla dzieci 3 4 Hospicjum stacjonarne 3 6 Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział medycyny paliatywnej 6 Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 55 Poradnia medycyny paliatywnej Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy 666 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy dla dzieci 6 3 Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy 64 3 Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy dla dzieci Zespół długoterminowej opieki domowej 7 3 Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci Źródło: NFZ *Stan na 3..4r. 7

122 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Opolskie ( z ) Wykres 3. Rozmieszczenie zasobów w województwie. 53,9 Tabela 8. Wartość umów z NFZ na świadczenia onkologiczne wg rodzajów w 3 r. (w mln PLN).** Liczba podmiotów Sumaryczna wartość kontraktów Średnia wartość kontraktu AOS 8 7,65,96 Leczenie szpitalne 6 69,6,5 Opole 3,5, 3 Opieka paliatywna i hospicyjna Profilaktyczne programy zdrowotne 9,94,99 9,73,4 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 3,6,35 Liczba aparatów megawoltowych XX Trzech świadczeniodawców o największej wartości kontraktu z NFZ (w mln PLN.)* X Tabela 9. Wybrane techniczne zasoby leczniczodiagnostyczne w województwie w r. RAZEM 33 9,44 Źródło: NFZ Wykres 3. Liczba specjalistów wykonujących zawód w latach 6,,3.*** 6 5,7 5 4,8 7 Liczba aparatów megawoltowych Liczba ludności na aparat megawoltowy ,4 9 Średni wiek aparatów megawoltowych (w latach) 6, Liczba aparatów do brachyterapii Liczba ludności na aparat do brachyterapii 3 95 Średni wiek aparatów do brachyterapii 6, 6 6 Liczba aparatów PET (w tym prywatne) 6 3 Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Hematologia Medycyna paliatywna Onkol. i hemat. dziecięca Onkologia kliniczna Patomorfologia Radioterapia onkologiczna Źródło: NFZ, Raport konsultanta krajowego na temat stanu radioterapii w XXX Liczba lekarzy specjalistów na tys. mieszkańców. Polsce na dzień 3.. Źródło: NIL * Stan na 4..4r. Nazwę świadczeniodawców oraz strukturę kontraktu z NFZ w rozbiciu na rodzaj świadczenia zawiera załącznik nr ** Stan na 4..4r. Listę analizowanych produktów zawiera załącznik nr *** Stan na 3. danego roku 8

123 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Opolskie ( z ) Wykres 33. Średni czas oczekiwania przypadków stabilnych w woj. opolskim (w dniach).* Nazwa komórki organizacyjnej świadczeniodawcy Min Max Średnia Świadczenia Specjalistyczne AOSSOK Poradnia Chemioterapii Poradnia Chirurgii Onkologicznej Poradnia Ginekologii Onkologicznej Poradnia Hematologiczna Poradnia Hematologiczna dla dzieci Poradnia Leczenia Bólu 35 Poradnia Medycyny Nuklearnej Poradnia Onkologiczna 3 45 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej Pracownia lub Zakład Medycyny Nuklearnej Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pracownia Scyntygrafii Pracownia Tomografii Komputerowej 65 4 Leczenie Szpitalne Oddział chirurgii onkologicznej Oddział ginekologii onkologicznej Oddział hematologiczny Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział medycyny nuklearnej Oddział onkologiczny 7 9 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział radioterapii Pracownia lub zakład brachyterapii Pracownia lub zakład teleradioterapii Opieka Długoterminowa Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej Hospicjum domowe 35 5 Hospicjum domowe dla dzieci Hospicjum stacjonarne Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział medycyny paliatywnej Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 9 64 Poradnia medycyny paliatywnej Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy dla dzieci Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy dla dzieci Zespół długoterminowej opieki domowej 3 Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci Źródło: NFZ *Stan na 3..4r. 9

124 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Podkarpackie ( z ) Wykres 34. Rozmieszczenie zasobów w województwie. Tabela. Wartość umów z NFZ na świadczenia onkologiczne wg rodzajów w 3 r. (w mln PLN).** 65,6 53,6 Rzeszów,9 Brzozów 3 3 Liczba podmiotów Sumaryczna wartość kontraktów Średnia wartość kontraktu AOS 4 8,4,6 Leczenie szpitalne 6 33,9,3 Opieka paliatywna i hospicyjna Profilaktyczne programy zdrowotne Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 3 8,5,6 33 5,6,7 6,8,35 Liczba aparatów megawoltowych XX Trzech świadczeniodawców o największej wartości kontraktu z NFZ (w mln PLN.)* X Tabela. Wybrane techniczne zasoby leczniczodiagnostyczne w województwie w r. RAZEM 67 68,5 Źródło: NFZ Wykres 35. Liczba specjalistów wykonujących zawód w latach 6,,3.*** 5, 4,4 6 Liczba aparatów megawoltowych 5 3, Liczba ludności na aparat megawoltowy Średni wiek aparatów megawoltowych (w latach) 7, Liczba aparatów do brachyterapii Liczba ludności na aparat do brachyterapii Średni wiek aparatów do brachyterapii 6,8 9 Liczba aparatów PET (w tym prywatne) 6 3 Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Hematologia Medycyna paliatywna Onkol. i hemat. dziecięca Onkologia kliniczna Patomorfologia Radioterapia onkologiczna Źródło: NFZ, Raport konsultanta krajowego na temat stanu radioterapii w XXX Liczba lekarzy specjalistów na tys. mieszkańców. Polsce na dzień 3.. Źródło: NIL * Stan na 4..4r. Nazwę świadczeniodawców oraz strukturę kontraktu z NFZ w rozbiciu na rodzaj świadczenia zawiera załącznik nr ** Stan na 4..4r. Listę analizowanych produktów zawiera załącznik nr *** Stan na 3. danego roku

125 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Podkarpackie ( z ) Wykres 36. Średni czas oczekiwania przypadków stabilnych w woj. podkarpackim (w dniach).* Nazwa komórki organizacyjnej świadczeniodawcy Min Max Średnia Świadczenia Specjalistyczne AOSSOK Poradnia Chemioterapii Poradnia Chirurgii Onkologicznej 6 Poradnia Ginekologii Onkologicznej Poradnia Hematologiczna Poradnia Hematologiczna dla dzieci Poradnia Leczenia Bólu 33 6 Poradnia Medycyny Nuklearnej Poradnia Onkologiczna 7 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej Pracownia lub Zakład Medycyny Nuklearnej 39 3 Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pracownia Scyntygrafii Pracownia Tomografii Komputerowej 98 7 Leczenie Szpitalne Oddział chirurgii onkologicznej Oddział ginekologii onkologicznej Oddział hematologiczny Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział medycyny nuklearnej Oddział onkologiczny Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii 7 5 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział radioterapii 7 4 Pracownia lub zakład brachyterapii Pracownia lub zakład teleradioterapii Opieka Długoterminowa Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej Hospicjum domowe 7 Hospicjum domowe dla dzieci Hospicjum stacjonarne 3 3 Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział medycyny paliatywnej Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 785 Poradnia medycyny paliatywnej Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy 68 4 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy dla dzieci Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy 44 7 Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy dla dzieci Zespół długoterminowej opieki domowej Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci Źródło: NFZ *Stan na 3..4r.

126 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Podlaskie ( z ) Wykres 37. Rozmieszczenie zasobów w województwie. Tabela. Wartość umów z NFZ na świadczenia onkologiczne wg rodzajów w 3 r. (w mln PLN).** 73,4 Białystok 4,4 4 Suwałki 6,6 Liczba aparatów megawoltowych XX Trzech świadczeniodawców o największej wartości kontraktu z NFZ (w mln PLN.)* X Tabela 3. Wybrane techniczne zasoby leczniczodiagnostyczne w województwie w r. 3 Liczba podmiotów Sumaryczna wartość kontraktów Średnia wartość kontraktu AOS 6,83,6 Leczenie szpitalne 3,,3 Opieka paliatywna i hospicyjna Profilaktyczne programy zdrowotne Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 3 8,8,68 5 3,46,3 3,8,43 RAZEM 39 3,48 Źródło: NFZ Wykres 38. Liczba specjalistów wykonujących zawód w latach 6,,3.*** 5,9 5 6 Liczba aparatów megawoltowych 4 8,4 Liczba ludności na aparat megawoltowy ,9 6 Średni wiek aparatów megawoltowych (w latach) 6, Liczba aparatów do brachyterapii Liczba ludności na aparat do brachyterapii Średni wiek aparatów do brachyterapii 8, Liczba aparatów PET (w tym prywatne) 6 3 Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Hematologia Medycyna paliatywna Onkol. i hemat. dziecięca Onkologia kliniczna Patomorfologia Radioterapia onkologiczna Źródło: NFZ, Raport konsultanta krajowego na temat stanu radioterapii w XXX Liczba lekarzy specjalistów na tys. mieszkańców. Polsce na dzień 3.. Źródło: NIL * Stan na 4..4r. Nazwę świadczeniodawców oraz strukturę kontraktu z NFZ w rozbiciu na rodzaj świadczenia zawiera załącznik nr ** Stan na 4..4r. Listę analizowanych produktów zawiera załącznik nr *** Stan na 3. danego roku

127 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Podlaskie ( z ) Wykres 39. Średni czas oczekiwania przypadków stabilnych w woj. podlaskim (w dniach).* Nazwa komórki organizacyjnej świadczeniodawcy Min Max Średnia Świadczenia Specjalistyczne AOSSOK Poradnia Chemioterapii Poradnia Chirurgii Onkologicznej 4 3 Poradnia Ginekologii Onkologicznej Poradnia Hematologiczna 4 Poradnia Hematologiczna dla dzieci Poradnia Leczenia Bólu 56 Poradnia Medycyny Nuklearnej Poradnia Onkologiczna 59 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej Pracownia lub Zakład Medycyny Nuklearnej Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pracownia Scyntygrafii Pracownia Tomografii Komputerowej Leczenie Szpitalne Oddział chirurgii onkologicznej Oddział ginekologii onkologicznej Oddział hematologiczny Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział medycyny nuklearnej Oddział onkologiczny Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii 7 9 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział radioterapii Pracownia lub zakład brachyterapii Pracownia lub zakład teleradioterapii Opieka Długoterminowa Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej Hospicjum domowe 3 5 Hospicjum domowe dla dzieci Hospicjum stacjonarne 4 Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział medycyny paliatywnej 4 Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa Poradnia medycyny paliatywnej Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy 3 3 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy dla dzieci Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy dla dzieci Zespół długoterminowej opieki domowej Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci Źródło: NFZ *Stan na 3..4r. 3

128 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Pomorskie ( z ) Wykres 3. Rozmieszczenie zasobów w województwie. Tabela 4. Wartość umów z NFZ na świadczenia onkologiczne wg rodzajów w 3 r. (w mln PLN).** 59, Gdynia 3 Gdańsk 3 75,5 53,9 3 Liczba podmiotów Sumaryczna wartość kontraktów Średnia wartość kontraktu AOS 33 4,58,44 Leczenie szpitalne 5 3,57 3,57 Opieka paliatywna i hospicyjna 5 8,5,73 Profilaktyczne programy zdrowotne 33 7,3, XX X Liczba aparatów megawoltowych Liczba aparatów PET Trzech świadczeniodawców o największej wartości kontraktu z NFZ (w mln PLN.)* Tabela 5. Wybrane techniczne zasoby leczniczodiagnostyczne w województwie w r. Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 3 8,94,98 RAZEM 65 5,65 Źródło: NFZ Wykres 3. Liczba specjalistów wykonujących zawód w latach 6,,3.*** 5 9,8 Liczba aparatów megawoltowych 6 Liczba ludności na aparat megawoltowy Średni wiek aparatów megawoltowych (w latach) 7, Liczba aparatów do brachyterapii Liczba ludności na aparat do brachyterapii Średni wiek aparatów do brachyterapii 5, Liczba aparatów PET (w tym prywatne) 6 3 Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Hematologia Medycyna paliatywna Onkol. i hemat. dziecięca Onkologia kliniczna Patomorfologia Radioterapia onkologiczna Źródło: NFZ, Raport konsultanta krajowego na temat stanu radioterapii w XXX Liczba lekarzy specjalistów na tys. mieszkańców. Polsce na dzień 3.. Źródło: NIL * Stan na 4..4r. Nazwę świadczeniodawców oraz strukturę kontraktu z NFZ w rozbiciu na rodzaj świadczenia zawiera załącznik nr ** Stan na 4..4r. Listę analizowanych produktów zawiera załącznik nr *** Stan na 3. danego roku 5 6,7 8,

129 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Pomorskie ( z ) Wykres 3. Średni czas oczekiwania przypadków stabilnych w woj. pomorskim (w dniach).* Nazwa komórki organizacyjnej świadczeniodawcy Min Max Średnia Świadczenia Specjalistyczne AOSSOK Poradnia Chemioterapii Poradnia Chirurgii Onkologicznej Poradnia Ginekologii Onkologicznej Poradnia Hematologiczna 7 86 Poradnia Hematologiczna dla dzieci Poradnia Leczenia Bólu Poradnia Medycyny Nuklearnej Poradnia Onkologiczna 38 4 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej Pracownia lub Zakład Medycyny Nuklearnej 4 7 Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pracownia Scyntygrafii Pracownia Tomografii Komputerowej 46 Leczenie Szpitalne Oddział chirurgii onkologicznej 54 3 Oddział ginekologii onkologicznej Oddział hematologiczny Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział medycyny nuklearnej Oddział onkologiczny 9 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział radioterapii Pracownia lub zakład brachyterapii Pracownia lub zakład teleradioterapii Opieka Długoterminowa Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej Hospicjum domowe 39 7 Hospicjum domowe dla dzieci Hospicjum stacjonarne 9 3 Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział medycyny paliatywnej Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 4 6 Poradnia medycyny paliatywnej 9 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy 54 3 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy dla dzieci Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy dla dzieci Zespół długoterminowej opieki domowej 3 66 Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci Źródło: NFZ *Stan na 3..4r. 5

130 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Śląskie ( z ) Wykres 33. Rozmieszczenie zasobów w województwie. Tabela 6. Wartość umów z NFZ na świadczenia onkologiczne wg rodzajów w 3 r. (w mln PLN).** 3,8 Częstochowa Liczba podmiotów Sumaryczna wartość kontraktów Średnia wartość kontraktu AOS 64 6,65,4 Leczenie szpitalne 4 55,3,3 XX X Liczba aparatów megawoltowych Liczba aparatów PET Gliwice Chorzów Katowice 6, 59,4 BielskoBiała 3 Tabela 7. Wybrane techniczne zasoby leczniczodiagnostyczne w województwie w r. 3 Trzech świadczeniodawców o największej wartości kontraktu z NFZ (w mln PLN.)* Opieka paliatywna i hospicyjna Profilaktyczne programy zdrowotne Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 46 4,7, ,38,6 8 3, 3,75 RAZEM 65 6,97 Źródło: NFZ Wykres 34. Liczba specjalistów wykonujących zawód w latach 6,,3.*** 35 7,4 Liczba aparatów megawoltowych 8 Liczba ludności na aparat megawoltowy 57 Średni wiek aparatów megawoltowych (w latach) 7,7 Liczba aparatów do brachyterapii 6 Liczba ludności na aparat do brachyterapii 77 6 Średni wiek aparatów do brachyterapii 8,5 Liczba aparatów PET (w tym prywatne) Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Hematologia Medycyna paliatywna Onkol. i hemat. dziecięca Onkologia kliniczna Patomorfologia Radioterapia onkologiczna Źródło: NFZ, Raport konsultanta krajowego na temat stanu radioterapii w XXX Liczba lekarzy specjalistów na tys. mieszkańców. Polsce na dzień 3.. Źródło: NIL * Stan na 4..4r. Nazwę świadczeniodawców oraz strukturę kontraktu z NFZ w rozbiciu na rodzaj świadczenia zawiera załącznik nr ** Stan na 4..4r. Listę analizowanych produktów zawiera załącznik nr *** Stan na 3. danego roku 4, 5,8 6

131 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Śląskie ( z ) Wykres 35. Średni czas oczekiwania przypadków stabilnych w woj. śląskim (w dniach).* Nazwa komórki organizacyjnej świadczeniodawcy Min Max Średnia Świadczenia Specjalistyczne AOSSOK Poradnia Chemioterapii Poradnia Chirurgii Onkologicznej 8 5 Poradnia Ginekologii Onkologicznej Poradnia Hematologiczna Poradnia Hematologiczna dla dzieci 48 5 Poradnia Leczenia Bólu 34 3 Poradnia Medycyny Nuklearnej Poradnia Onkologiczna 55 5 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej 4 Pracownia lub Zakład Medycyny Nuklearnej 4 9 Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pracownia Scyntygrafii Pracownia Tomografii Komputerowej 58 6 Leczenie Szpitalne Oddział chirurgii onkologicznej Oddział ginekologii onkologicznej 8 9 Oddział hematologiczny 8 44 Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział medycyny nuklearnej Oddział onkologiczny 7 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii 3 7 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział radioterapii Pracownia lub zakład brachyterapii 8 3 Pracownia lub zakład teleradioterapii 35 9 Opieka Długoterminowa Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej Hospicjum domowe 36 Hospicjum domowe dla dzieci Hospicjum stacjonarne Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział medycyny paliatywnej 3 6 Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa Poradnia medycyny paliatywnej 4,5 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy dla dzieci Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy dla dzieci Zespół długoterminowej opieki domowej 7 Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci 5 3 6, Źródło: NFZ *Stan na 3..4r. 7

132 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Świętokrzyskie ( z ) Wykres 36. Rozmieszczenie zasobów w województwie. 46, Kielce,8 4 3 Ostrowiec Świętokrzyski 4,4 Tabela 8. Wartość umów z NFZ na świadczenia onkologiczne wg rodzajów w 3 r. (w mln PLN).** Liczba podmiotów Sumaryczna wartość kontraktów Średnia wartość kontraktu AOS 3 5,67,44 Leczenie szpitalne 5 4,55 8,5 Opieka paliatywna i hospicyjna Profilaktyczne programy zdrowotne 4,7,8 3,83,38 XX X Liczba aparatów megawoltowych Liczba aparatów PET Trzech świadczeniodawców o największej wartości kontraktu z NFZ (w mln PLN.)* Tabela 9. Wybrane techniczne zasoby leczniczodiagnostyczne w województwie w r. Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,4,7 RAZEM 33 64,7 Źródło: NFZ Wykres 37. Liczba specjalistów wykonujących zawód w latach 6,,3.*** 8, Liczba aparatów megawoltowych 4 7, 7 Liczba ludności na aparat megawoltowy ,8 6 Średni wiek aparatów megawoltowych (w latach) 6, Liczba aparatów do brachyterapii Liczba ludności na aparat do brachyterapii Średni wiek aparatów do brachyterapii 9, Liczba aparatów PET (w tym prywatne) 6 3 Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Hematologia Medycyna paliatywna Onkol. i hemat. dziecięca Onkologia kliniczna Patomorfologia Radioterapia onkologiczna Źródło: NFZ, Raport konsultanta krajowego na temat stanu radioterapii w XXX Liczba lekarzy specjalistów na tys. mieszkańców. Polsce na dzień 3.. Źródło: NIL * Stan na 4..4r. Nazwę świadczeniodawców oraz strukturę kontraktu z NFZ w rozbiciu na rodzaj świadczenia zawiera załącznik nr ** Stan na 4..4r. Listę analizowanych produktów zawiera załącznik nr *** Stan na 3. danego roku 8

133 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Świętokrzyskie ( z ) Wykres 38. Średni czas oczekiwania przypadków stabilnych w woj. świętokrzyskim (w dniach).* Nazwa komórki organizacyjnej świadczeniodawcy Min Max Średnia Świadczenia Specjalistyczne AOSSOK Poradnia Chemioterapii Poradnia Chirurgii Onkologicznej 3 Poradnia Ginekologii Onkologicznej Poradnia Hematologiczna Poradnia Hematologiczna dla dzieci Poradnia Leczenia Bólu 3 7 Poradnia Medycyny Nuklearnej Poradnia Onkologiczna 43 4 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej Pracownia lub Zakład Medycyny Nuklearnej Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pracownia Scyntygrafii Pracownia Tomografii Komputerowej 3 Leczenie Szpitalne Oddział chirurgii onkologicznej Oddział ginekologii onkologicznej Oddział hematologiczny Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział medycyny nuklearnej Oddział onkologiczny Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział radioterapii Pracownia lub zakład brachyterapii Pracownia lub zakład teleradioterapii Opieka Długoterminowa Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej Hospicjum domowe 5 8 Hospicjum domowe dla dzieci Hospicjum stacjonarne Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział medycyny paliatywnej 7 9 Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 48 Poradnia medycyny paliatywnej 7 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy dla dzieci Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy dla dzieci Zespół długoterminowej opieki domowej Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci Źródło: NFZ *Stan na 3..4r. 9

134 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. WarmińskoMazurskie ( z ) Wykres 39. Rozmieszczenie zasobów w województwie. Tabela 3. Wartość umów z NFZ na świadczenia onkologiczne wg rodzajów w 3 r. (w mln PLN).** Elbląg 3,6 74,9 Liczba podmiotów Sumaryczna wartość kontraktów Średnia wartość kontraktu AOS 6,99,58 Leczenie szpitalne 9,55,96 Olsztyn 3 5,4 3 Opieka paliatywna i hospicyjna Profilaktyczne programy zdrowotne 3 4,8,6 7 4,6,7 XX X Liczba aparatów megawoltowych Liczba aparatów PET Trzech świadczeniodawców o największej wartości kontraktu z NFZ (w mln PLN.)* Tabela 3. Wybrane techniczne zasoby leczniczodiagnostyczne w województwie w r. Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 4 5,66,4 RAZEM 5 6,8 Źródło: NFZ Wykres 33. Liczba specjalistów wykonujących zawód w latach 6,,3.*** 6,4 Liczba aparatów megawoltowych 3 8 5, 9 8 Liczba ludności na aparat megawoltowy ,4 Średni wiek aparatów megawoltowych (w latach) 7, Liczba aparatów do brachyterapii Liczba ludności na aparat do brachyterapii Średni wiek aparatów do brachyterapii 7, Liczba aparatów PET (w tym prywatne) () 6 3 Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Hematologia Medycyna paliatywna Onkol. i hemat. dziecięca Onkologia kliniczna Patomorfologia Radioterapia onkologiczna Źródło: NFZ, Raport konsultanta krajowego na temat stanu radioterapii w XXX Liczba lekarzy specjalistów na tys. mieszkańców. Polsce na dzień 3.. Źródło: NIL * Stan na 4..4r. Nazwę świadczeniodawców oraz strukturę kontraktu z NFZ w rozbiciu na rodzaj świadczenia zawiera załącznik nr ** Stan na 4..4r. Listę analizowanych produktów zawiera załącznik nr *** Stan na 3. danego roku 3

135 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. WarmińskoMazurskie ( z ) Wykres 33. Średni czas oczekiwania przypadków stabilnych w woj. warmińskomazurskim (w dniach).* Nazwa komórki organizacyjnej świadczeniodawcy Min Max Średnia Świadczenia Specjalistyczne AOSSOK Poradnia Chemioterapii 4 5 Poradnia Chirurgii Onkologicznej 6 5 Poradnia Ginekologii Onkologicznej Poradnia Hematologiczna Poradnia Hematologiczna dla dzieci Poradnia Leczenia Bólu Poradnia Medycyny Nuklearnej Poradnia Onkologiczna 33 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej Pracownia lub Zakład Medycyny Nuklearnej 5 Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pracownia Scyntygrafii Pracownia Tomografii Komputerowej 46 Leczenie Szpitalne Oddział chirurgii onkologicznej Oddział ginekologii onkologicznej 4 Oddział hematologiczny Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział medycyny nuklearnej Oddział onkologiczny 6 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii,3 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział radioterapii 89 5 Pracownia lub zakład brachyterapii Pracownia lub zakład teleradioterapii Opieka Długoterminowa Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej Hospicjum domowe 3 Hospicjum domowe dla dzieci Hospicjum stacjonarne 3 4 Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział medycyny paliatywnej Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 79 Poradnia medycyny paliatywnej Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy 58 7 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy dla dzieci Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy dla dzieci Zespół długoterminowej opieki domowej 6 Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci 8 5 6, Źródło: NFZ *Stan na 3..4r. 3

136 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Wielkopolskie ( z ) Wykres 33. Rozmieszczenie zasobów w województwie. 57,6 78,7 Poznań 3, 3 Tabela 3. Wartość umów z NFZ na świadczenia onkologiczne wg rodzajów w 3 r. (w mln PLN).** Liczba podmiotów Sumaryczna wartość kontraktów Średnia wartość kontraktu AOS 44,46,46 Leczenie szpitalne 4 35,36 4,6 Opieka paliatywna i hospicyjna 5 39,,78 Profilaktyczne programy zdrowotne 4,7,5 XX X Liczba aparatów megawoltowych Liczba aparatów PET Trzech świadczeniodawców o największej wartości kontraktu z NFZ (w mln PLN.)* Tabela 33. Wybrane techniczne zasoby leczniczodiagnostyczne w województwie w r. Liczba aparatów megawoltowych *** Liczba ludności na aparat megawoltowy Średni wiek aparatów megawoltowych (w latach) 7,5 Liczba aparatów do brachyterapii 5 Liczba ludności na aparat do brachyterapii Średni wiek aparatów do brachyterapii 6, Liczba aparatów PET (w tym prywatne) () Źródło: NFZ, Raport konsultanta krajowego na temat stanu radioterapii w Polsce na dzień 3.. Wykres 333. Liczba specjalistów wykonujących zawód w latach 6,,3.**** 3 8,4 5 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 5, Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Hematologia Medycyna paliatywna Onkol. i hemat. dziecięca Onkologia kliniczna Patomorfologia Radioterapia onkologiczna XXX Liczba lekarzy specjalistów na tys. mieszkańców. 6,5 9,,35 RAZEM 5 44, Źródło: NFZ Źródło: NIL * Stan na 4..4r. Nazwę świadczeniodawców oraz strukturę kontraktu z NFZ w rozbiciu na rodzaj świadczenia zawiera załącznik nr ** Stan na 4..4r. Listę analizowanych produktów zawiera załącznik nr *** Zawiera jeden akcelerator do radioterapii śródoperacyjnej (nie uwzględniono w obliczeniach liczby ludności na aparat) **** Stan na 3. danego roku

137 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Wielkopolskie ( z ) Wykres 334. Średni czas oczekiwania przypadków stabilnych w woj. wielkopolskim (w dniach).* Nazwa komórki organizacyjnej świadczeniodawcy Min Max Średnia Świadczenia Specjalistyczne AOSSOK Poradnia Chemioterapii 33 Poradnia Chirurgii Onkologicznej Poradnia Ginekologii Onkologicznej Poradnia Hematologiczna Poradnia Hematologiczna dla dzieci Poradnia Leczenia Bólu 6 9 Poradnia Medycyny Nuklearnej Poradnia Onkologiczna 3 5 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej Pracownia lub Zakład Medycyny Nuklearnej 85 5 Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pracownia Scyntygrafii Pracownia Tomografii Komputerowej 35 5 Leczenie Szpitalne Oddział chirurgii onkologicznej 67 8 Oddział ginekologii onkologicznej Oddział hematologiczny 3 4 Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział medycyny nuklearnej Oddział onkologiczny 76 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii 5 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział radioterapii Pracownia lub zakład brachyterapii Pracownia lub zakład teleradioterapii Opieka Długoterminowa Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej Hospicjum domowe 8 6 Hospicjum domowe dla dzieci Hospicjum stacjonarne 68 5 Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział medycyny paliatywnej 3 3 Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 65 3 Poradnia medycyny paliatywnej 9 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy 8 4 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy dla dzieci Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy dla dzieci Zespół długoterminowej opieki domowej 3 Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci Źródło: NFZ *Stan na 3..4r. 33

138 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Zachodniopomorskie ( z ) Wykres 335. Rozmieszczenie zasobów w województwie. Tabela 34. Wartość umów z NFZ na świadczenia onkologiczne wg rodzajów w 3 r. (w mln PLN).** 9, 7, 3 Koszalin Liczba podmiotów Sumaryczna wartość kontraktów Średnia wartość kontraktu AOS 7 7,7,45 Leczenie szpitalne 58,7 5,87 Szczecin 5 3, Opieka paliatywna i hospicyjna Profilaktyczne programy zdrowotne 8,3,37 4 5,93,5 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 5 4,4,85 Liczba aparatów megawoltowych XX Trzech świadczeniodawców o największej wartości kontraktu z NFZ (w mln PLN.)* X Tabela 35. Wybrane techniczne zasoby leczniczodiagnostyczne w województwie w r. Liczba aparatów megawoltowych 7 Liczba ludności na aparat megawoltowy 46 6 Średni wiek aparatów megawoltowych (w latach) 4,7 Liczba aparatów do brachyterapii Liczba ludności na aparat do brachyterapii Średni wiek aparatów do brachyterapii 6,5 Liczba aparatów PET (w tym prywatne) Wykres 336. Liczba specjalistów wykonujących zawód w latach 6,,3.*** 5 7, RAZEM 56 84,63 Źródło: NFZ 4, Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Hematologia Medycyna paliatywna Onkol. i hemat. dziecięca Onkologia kliniczna Patomorfologia Radioterapia onkologiczna Źródło: NFZ, Raport konsultanta krajowego na temat stanu radioterapii w XXX Liczba lekarzy specjalistów na tys. mieszkańców. Polsce na dzień 3.. Źródło: NIL * Stan na 4..4r. Nazwę świadczeniodawców oraz strukturę kontraktu z NFZ w rozbiciu na rodzaj świadczenia zawiera załącznik nr ** Stan na 4..4r. Listę analizowanych produktów zawiera załącznik nr *** Stan na 3. danego roku 6,

139 Rozdział 3 Zasoby systemu zwalczania nowotworów w Polsce. Zachodniopomorskie ( z ) Wykres 337. Średni czas oczekiwania przypadków stabilnych w woj. zachodniopomorskim (w dniach).* Nazwa komórki organizacyjnej świadczeniodawcy Min Max Średnia Świadczenia Specjalistyczne AOSSOK Poradnia Chemioterapii Poradnia Chirurgii Onkologicznej 5 Poradnia Ginekologii Onkologicznej Poradnia Hematologiczna Poradnia Hematologiczna dla dzieci Poradnia Leczenia Bólu Poradnia Medycyny Nuklearnej Poradnia Onkologiczna 5 8 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej Pracownia lub Zakład Medycyny Nuklearnej Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Pracownia Scyntygrafii Pracownia Tomografii Komputerowej 34 Leczenie Szpitalne Oddział chirurgii onkologicznej Oddział ginekologii onkologicznej Oddział hematologiczny 6 9 Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział medycyny nuklearnej Oddział onkologiczny Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii 3 3 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział radioterapii 6 8 Pracownia lub zakład brachyterapii Pracownia lub zakład teleradioterapii Opieka Długoterminowa Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej Hospicjum domowe 89 4 Hospicjum domowe dla dzieci Hospicjum stacjonarne 3 7 Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział medycyny paliatywnej Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 53 9 Poradnia medycyny paliatywnej, Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy 39 Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy dla dzieci Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy Zakład/oddział pielęgnacyjnoopiekuńczy dla dzieci Zespół długoterminowej opieki domowej 4 Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci , Źródło: NFZ *Stan na 3..4r. 35

140 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia PwC 36

141 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwory złośliwe (CD9) Wykres 338. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu złośliwego w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 35,5 9,8 kujawskopomorskie 39,8 pomorskie 8,3 5,3 7,4 9,95 3,47 3, Źródło: DiA na podstawie danych NFZ 5,9 zachodniopomorskie,7 podkarpackie 3,57 łódzkie 7,34 podlaskie 4,3 świętokrzyskie,4 dolnośląskie 7,85 opolskie,93 zachodniopomorskie 3,3 mazowieckie 5,46 podlaskie,5 opolskie 5,37 warmińskomazurskie Wykres 339. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu złośliwego w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 75,88 7,4 podkarpackie 79,9 zachodniopomorskie 4, 38,58 opolskie 46,5 dolnośląskie 3,7 6,76 łódzkie 37,59 zachodniopomorskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 37

142 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwory głowy i szyi (CC4, C3C3) Wykres 34. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu głowy i szyi w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max,53 4, śląskie 3,97 lubelskie 4,4, opolskie 9,46 łódzkie 5,5 9,35 lubelskie,68 dolnośląskie,7, opolskie 4,3 łódzkie,6 3,59 5,9 Źródło: DiA na podstawie danych NFZ 4,94 pomorskie 3,7 świętokrzyskie 7,4 lubelskie,45 pomorskie, dolnośląskie,9 zachodniopomorskie Wykres 34. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu głowy i szyi w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 59,4 5,34 dolnośląskie 75,8 lubelskie 35,7 6,45 lubelskie 46,3 podkarpackie 65,8 59,3 lubelskie 7,9 świętokrzyskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 38

143 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwór przełyku (C5) Wykres 34. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu przełyku w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 8,38 7,4 zachodniopomorskie 47,47 małopolskie 5,8 7,65,6,,,3 Źródło: DiA na podstawie danych NFZ, podlaskie,77 podkarpackie,8 łódzkie 6,67 zachodniopomorskie,85 zachodniopomorskie,5 dolnośląskie,5 łódzkie 9,63 zachodniopomorskie 3,3 łódzkie 6,8 wielkopolskie,5 łódzkie 5,38 podkarpackie Wykres 343. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu przełyku w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 59,3 44, lubuskie 78,79 małopolskie 35,94 4, lubuskie 48, dolnośląskie 37,89 8,6 łódzkie 7, zachodniopomorskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 39

144 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwór żołądka (C6) Wykres 344. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu żołądka w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 39,3 3,43 kujawskopomorskie 5,76 podlaskie 9,54,8 4,3 opolskie 3,4 kujawskopomorskie, łódzkie,63 warmińskomazurskie,6,34 opolskie 8,43 kujawskopomorskie,8,9, podkarpackie,6 śląskie, opolskie, podkarpackie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ,6 6,69 kujawskopomorskie 7,35 śląskie Wykres 345. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu żołądka w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 74, 66,56 kujawskopomorskie 78,98 zachodniopomorskie 44,5 4,4 opolskie 5,7 kujawskopomorskie 3,8 8, wielkopolskie,7 śląskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 4

145 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwór okrężnicy (C8C9) Wykres 346. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu okrężnicy w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 4, 3,5 podkarpackie 46,95 opolskie 8,87, 5,49 warmińskomazurskie 3,67 lubuskie, łódzkie,36 podlaskie 4,85 34,73 opolskie 48,37 lubelskie,43, podlaskie,34 świętokrzyskie,37, warmińskomazurskie,3 podkarpackie,8,76 łódzkie 7, śląskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Wykres 347. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu okrężnicy w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 85, 77,34 lubuskie 89,53 zachodniopomorskie 53,9 44,66 opolskie 64, podkarpackie 3,74,6 dolnośląskie 8,9 śląskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 4

146 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwór odbytnicy (C) Wykres 348. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu odbytnicy w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 6,7,4 podkarpackie 4,5 opolskie 3,98,68,63 opolskie 6, podkarpackie,49 małopolskie 3,63 świętokrzyskie 6,7,49,65 3,5 Źródło: DiA na podstawie danych NFZ 9,7 podlaskie 3,6 łódzkie 6,5 dolnośląskie 8,56 mazowieckie,36 kujawskopomorskie 4, podkarpackie,75 opolskie 38,78 kujawskopomorskie Wykres 349. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu odbytnicy w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 87,4 83,8 podkarpackie 9,73 małopolskie 55, 37,74 opolskie 63, dolnośląskie 49,33 33,96 opolskie 58,6 kujawskopomorskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 4

147 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwór trzustki (C5) Wykres 35. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu trzustki w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 7,47,54 8,4 podkarpackie 39,3 lubelskie,66 podlaskie 38,8 podkarpackie,4, podlaskie,8 świętokrzyskie,56, opolskie 3,3 zachodniopomorskie,4, podlaskie, wielkopolskie,9, dolnośląskie 4,76 opolskie,, podkarpackie 6,7 śląskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Wykres 35. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu trzustki w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 5,48 4,79 podkarpackie 67,3 zachodniopomorskie 45,4 3,6 opolskie 6,84 podkarpackie 3,77, lubuskie, śląskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 43

148 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwór płuc (C33C34) Wykres 35. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu płuc w r. w Polsce. Wartość dla Polski 8,99 Terapia Wartość min (%) 8,4 Województwo z wartością min warmińskomazurskie Wartość max (%) Województwo z wartością max 35,7 mazowieckie 4,3,78 zachodniopomorskie 8,57 opolskie,53, opolskie 5, świętokrzyskie 8,94 3,5 świętokrzyskie 39,4 opolskie 6,,4 łódzkie 8, zachodniopomorskie 3,4,46 wielkopolskie 9,7 warmińskomazurskie,9 Źródło: DiA na podstawie danych NFZ,9 łódzkie 8,89 zachodniopomorskie Wykres 353. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu płuc w r. w Polsce. Wartość dla Polski 84,43 56,87 3,46 Terapia Wartość min (%) 7,7 Województwo z wartością min warmińskomazurskie Wartość max (%) Województwo z wartością max 9,44 zachodniopomorskie 48,56 zachodniopomorskie 68, opolskie 7,48 łódzkie 5,33 zachodniopomorskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 44

149 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Czerniak skóry (C43) Wykres 354. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem czerniaka skóry w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 76, 66,4 podlaskie 85,9 warmińskomazurskie,5, opolskie 5,83 podkarpackie,9, podlaskie, zachodniopomorskie 7,98,6 pomorskie 6,67 dolnośląskie 5,57,8 warmińskomazurskie,3 podlaskie,73, śląskie 5,66 podlaskie 3,74, opolskie 7,55 podlaskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Wykres 355. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem czerniaka skóry w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 93,9 85,9 świętokrzyskie 95,9 lubuskie 4,5 7,9 pomorskie 3,6 lubelskie,95 6,4 warmińskomazurskie 4,53 podlaskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 45

150 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwór piersi (C5) Wykres 356. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu piersi w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 8,9 3,64 świętokrzyskie 4,94 opolskie 3,,9,99 warmińskomazurskie 5,6 opolskie,4 lubuskie,7 świętokrzyskie 6,64,3,34 zachodniopomorskie 4,55 podlaskie 3,45 opolskie 6,8 zachodniopomorskie,6,47 lubuskie 3,6 podlaskie 35,7 Źródło: DiA na podstawie danych NFZ 7,4 opolskie 4, lubelskie Wykres 357. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu piersi w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 9,57 85,9 opolskie 94,56 lubuskie 56,97 53,38 wielkopolskie 66,93 podlaskie 58,93 45,3 opolskie 67,4 zachodniopomorskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 46

151 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwór szyjki macicy (C53) Wykres 358. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu szyjki macicy w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max,6,77 świętokrzyskie 3,9 lubelskie 9,89,78,84, podkarpackie,8 lubuskie 5,56 małopolskie 3,36 lubuskie, zachodniopomorskie 4,6 świętokrzyskie,78 5, 8, Źródło: DiA na podstawie danych NFZ 7,45 świętokrzyskie 38,66 podkarpackie 8,3 pomorskie 3,85 świętokrzyskie 6,8 podkarpackie 37,4 małopolskie Wykres 359. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu szyjki macicy w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 7,89 55,3 świętokrzyskie 83,3 pomorskie 45,65 6,89 podkarpackie 67, świętokrzyskie 73,7 65,6 pomorskie 8,75 kujawskopomorskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 47

152 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwór trzonu macicy (C54) Wykres 36. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu trzonu macicy w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 3,64,98 kujawskopomorskie 34,7 lubuskie,85, podlaskie,4 łódzkie,7 4,6 3,5 podkarpackie 9,34 kujawskopomorskie,83 kujawskopomorskie,56 warmińskomazurskie 48,37 36,53 wielkopolskie 53,79 podkarpackie,5, opolskie,85 wielkopolskie 7,8 3,65 zachodniopomorskie 4,78 dolnośląskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Wykres 36. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu trzonu macicy w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 84,46 65,7 kujawskopomorskie 93,4 podkarpackie 4,44 8,6 kujawskopomorskie 9,89 dolnośląskie 69,6 55,63 warmińskomazurskie 83,6 kujawskopomorskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 48

153 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwór jajnika (C56) Wykres 36. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu jajnika w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 8, 3,59 3,64 podlaskie 5,57 pomorskie 6,85 warmińskomazurskie,7 kujawskopomorskie,5, łódzkie,4 opolskie 6,83 5,47 świętokrzyskie 7, podlaskie,34, podlaskie,36 zachodniopomorskie,55, podlaskie,5 małopolskie,4, lubelskie 3,74 świętokrzyskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Wykres 363. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu jajnika w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 8,33 7,5 kujawskopomorskie 86,3 warmińskomazurskie 77, 68,8 pomorskie 8, podlaskie 3,8,7 podkarpackie 5,6 wielkopolskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 49

154 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwór stercza (C6) Wykres 364. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu stercza w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 3,55,85 opolskie 5,79 pomorskie 4,79,67 podkarpackie 3,98 dolnośląskie 3,6, dolnośląskie 5,7 podlaskie,73, zachodniopomorskie 9,3 dolnośląskie 5,4 9,57 podkarpackie,37 pomorskie,67,93 pomorskie 6,99 dolnośląskie,8, warmińskomazurskie 8,78 dolnośląskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Wykres 365. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu stercza w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 5,4 37,4 podlaskie 78,3 pomorskie, 4,79 lubuskie 39,7 dolnośląskie 5,5 38, pomorskie 7,3 podlaskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 5

155 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwór jądra (C6) Wykres 366. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu jądra w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 7,58 8,57,5 podkarpackie 36,84 warmińskomazurskie 7,3 dolnośląskie 45,45 lubelskie 5,4, wielkopolskie 8,57 lubuskie 45,87,73 świętokrzyskie 57,95 pomorskie 7,76, warmińskomazurskie 4,7 zachodniopomorskie,77, podlaskie 3,64 świętokrzyskie,55, podlaskie 8,6 wielkopolskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Wykres 367. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu jądra w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 73,77 4,9 świętokrzyskie 87,8 dolnośląskie 68,76 5,94 podlaskie 87,88 lubelskie 7,49 6,6 lubelskie 38, lubuskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 5

156 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwór nerki (C64) Wykres 368. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu nerki w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 78,68 7,86 warmińskomazurskie 86,3 lubuskie,3, podlaskie 4,3 świętokrzyskie,37, łódzkie,5 podlaskie 9,94 6,6 lubuskie 3,6 łódzkie,65,39 kujawskopomorskie 3, śląskie,3, łódzkie,86 małopolskie,8,87 dolnośląskie 4,3 lubelskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Wykres 369. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu nerki w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 9,35 88,5 małopolskie 95,93 zachodniopomorskie 3,8,9 lubuskie 8,85 lubelskie 4,33,56 kujawskopomorskie 6,88 małopolskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 5

157 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwór pęcherza (C67) Wykres 37. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu pęcherza w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 8,6 74, kujawskopomorskie 9,4 opolskie,35, opolskie,69 lubelskie,39, łódzkie,79 śląskie 9,69,9 podlaskie 9,83 dolnośląskie 3,48,5 dolnośląskie, zachodniopomorskie,, łódzkie,68 lubelskie,5,7 dolnośląskie 4,37 zachodniopomorskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Wykres 37. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu pęcherza w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 97,48 95,3 lubuskie 98,69 małopolskie,9 4,9 opolskie,68 dolnośląskie 6,3,68 dolnośląskie 4,87 zachodniopomorskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 53

158 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwory centralnego systemu nerwowego (C7C7) Wykres 37. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu centralnego systemu nerwowego w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 3,73 8,9 lubelskie 4,53 opolskie,3, podlaskie 5,56 podkarpackie 5,6 3,45 opolskie 3, świętokrzyskie,4,79 podkarpackie 3,63 wielkopolskie 6,97 9,9 łódzkie 7,7 lubuskie 4,7 Źródło: DiA na podstawie danych NFZ 6,86,78 pomorskie,38 lubelskie 8,8 lubelskie,56 pomorskie Wykres 373. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu centralnego systemu nerwowego w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 57,9 3,48 lubelskie 77, lubuskie 5,78 8,8 świętokrzyskie 34,39 lubelskie 53,6 36,78 opolskie 68,8 świętokrzyskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 54

159 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwory inne i nieokreślone(c76c8) Wykres 374. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu innego lub nieokreślonego w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max,3,4 5,8 9,44 3,54 3,54 4,9 lubuskie 9,84 małopolskie 6,6 śląskie 5,57 kujawskopomorskie,3 kujawskopomorskie,4 świętokrzyskie 3,45 świętokrzyskie,4 podkarpackie,65 lubelskie 8,97 zachodniopomorskie,6 małopolskie 7,59 podkarpackie 3,48,5 opolskie 8,97 zachodniopomorskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Wykres 375. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu innego lub nieokreślonego w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 38,58 6,69 6,36 7,3 podlaskie 5, zachodniopomorskie 8,99 małopolskie 36,54 zachodniopomorskie 8, łódzkie 44,83 świętokrzyskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 55

160 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Chłoniaki ziarnicze (C8) Wykres 376. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem chłoniaka ziarniczego w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max,4, podlaskie 4, lubuskie 34,94 3,6 podkarpackie 54,7 warmińskomazurskie 9,39,39,6, podlaskie 4,7 warmińskomazurskie 4,7 warmińskomazurskie 7,78 lubelskie, podlaskie 5,88 opolskie 4,4 Źródło: DiA na podstawie danych NFZ,5 5, warmińskomazurskie 63,6 podkarpackie 3,57 świętokrzyskie 7,78 podlaskie Wykres 377. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem chłoniaka ziarniczego w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 3,,7 świętokrzyskie 33,33 podlaskie 97,6 9,67 warmińskomazurskie, podlaskie 53,59 37,5 warmińskomazurskie 8,58 podkarpackie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 56

161 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Chłoniaki nieziarnicze (C8C85) Wykres 378. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem chłoniaka nieziarniczego w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max,53, podlaskie 8,47 opolskie 59,83 5,33 łódzkie 7,9 podkarpackie,75, podlaskie 4,55 pomorskie 4,88 8,64 świętokrzyskie,44 kujawskopomorskie,3, podlaskie,8 wielkopolskie 4,37 8,6 mazowieckie 4,49 lubuskie 4,,3 świętokrzyskie 8,47 opolskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Wykres 379. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem chłoniaka nieziarniczego w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max,83 9,88 świętokrzyskie 3, opolskie 93,8 89,8 lubuskie 97,73 podlaskie,54,93 mazowieckie 3,6 lubuskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 57

162 Rozdział 4 Stosowane metody leczenia Nowotwory układu krwiotwórczego (C9C95) Wykres 38. Odsetek zastosowania monoterapii i terapii skojarzonych w leczeniu osób z rozpoznaniem nowotworu układu krwiotwórczego w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max,9,98 świętokrzyskie 4,65 podkarpackie 8,89 73,6 zachodniopomorskie 9, świętokrzyskie,6, łódzkie,47 podlaskie 5,9,46 łódzkie 3,85 lubuskie,4, podlaskie,6 zachodniopomorskie 5,4,36 kujawskopomorskie 9,3 zachodniopomorskie,5, podlaskie 3,8 lubuskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Wykres 38. Odsetek zastosowania przynajmniej jednej z wymienionych metod leczenia u osób z rozpoznaniem nowotworu układu krwiotwórczego w r. w Polsce. Wartość dla Polski Terapia Wartość min (%) Województwo z wartością min Wartość max (%) Województwo z wartością max 8,38 3,9 świętokrzyskie 8,46 lubuskie 93,7 88,76 warmińskomazurskie 98,46 lubuskie 6,4,79 opolskie,47 zachodniopomorskie Źródło: DiA na podstawie danych NFZ Leczenie chirurgiczne Chemioterapia Radioterapia 58

163 Rozdział 5 Załączniki PwC 59

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Streszczenie Niniejszy raport został przygotowany w ramach Dwuletniej Umowy o Wzajemnej Współpracy między Światową Organizacją Zdrowia i Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Raport wrzesień 2011 2 Spis Treści Streszczenie 5 Przegląd rynku farmaceutycznego w Polsce 11 Rola w gospodarce 33

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015

Minister Zdrowia. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015 Minister Zdrowia Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015 Program na lata 2013-2015 Podstawa prawna: art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

MODEL OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH

MODEL OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH MODEL OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH Założenia: 1. Jeden powiat przygotowuje i składa tylko jeden projekt na jeden program obejmujący promocję zdrowia i/lub profilaktykę chorób, dotyczący jednego zidentyfikowanego

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny kraju w roku 2013

Stan sanitarny kraju w roku 2013 Stan sanitarny kraju w roku 2013 Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 tel.: +48 22 536 13 00 fax: +48 22 635 61 94 e-mail: inspektorat@gis.gov.pl www.gis.gov.pl SPIS TREŚCI Wstęp..............................................................

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Stan sanitarny województwa małopolskiego w 2013 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Koordynacja /opracowanie graficzne: Agnieszka Hejmo, Magdalena Michałejko Zespół autorski: Sylwia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 213 słownik pojęć Wypadek drogowy Zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także u sprawcy tego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE OSÓB STARSZYCH W KONCEPCJI AKTYWNEGO STARZENIA SIĘ 1

KSZTAŁCENIE OSÓB STARSZYCH W KONCEPCJI AKTYWNEGO STARZENIA SIĘ 1 Anita Richert-Kaźmierska Marcin Forkiewicz Politechnika Gdańska KSZTAŁCENIE OSÓB STARSZYCH W KONCEPCJI AKTYWNEGO STARZENIA SIĘ 1 Wprowadzenie Od początku XX wieku w Europie dynamizuje się proces starzenia

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy. Patron

Młodzi na rynku pracy. Patron Młodzi na rynku pracy Pod lupą Patron 2014 Młodzi na rynku pracy Pod lupą Raport 2014 Sytuacja młodych na rynku pracy z perspektywy przedsiębiorstw MŚP Patron 2 młodzi na rynku pracy Rozdział piąty Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Dr Teresa Korbutowicz Uniwersytet Wrocławski Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Rozpoczęta z końcem lat dziewięćdziesiątych XX wieku reforma polityki konkurencji objęła również zasady

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo