IDS. Igor T. Podolak. 2 grudnia Instytut Informatyki UJ IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDS. Igor T. Podolak. 2 grudnia 2008. Instytut Informatyki UJ IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA 2008 1 / 25"

Transkrypt

1 IDS Igor T. Podolak Instytut Informatyki UJ 2 grudnia 2008 IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

2 DZIENNIKI SYSTEMOWE wyszukiwanie i analiza rekordów synchronizacja informacji z różnych dzienników dzienniki systemowe Unix /var/log messages, boot, etc. znacznik czasu adres IP hosta tworzacego zapis nazwa procesu tworzacego komunikat opis komunikatu (nie standaryzowany) demon logowania syslogd zapis bezpośredni z jadra systemu zapis przez połaczenie sieciowe UDP na porcie 514 kategorie authorization, authprivilages, cron, daemon, kern, lprinter, mail, news, security, syslog, user, uucp priorytety debug, info, notice, warning, error, critical, alert, emergency, panic IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

3 INFORMACJE ZAPISYWANE W DZIENNIKACH LOGOWANIA uruchamianie, zamykanie, restart systemu przekroczenie dostępnych zasobów ewentualne problemy ze sprzętem dostęp użytkowników do systemu przez telnet, ssh, ftp, etc. komendy typu su zmiany uprawnień użytkowników, zmiany uwierzytelnień mdyfikacja konfiguracji systemu próby modyfikacji dzienników IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

4 DEMON LOGOWANIA klogd zapisuje bezpośrednio komunikaty jadra do pliku syslogd zapisuje przesyłane komunikaty w trybie współdziałania syslogd może przyjmować komunikaty od innych hostów zapisany czas będzie czasem przyjścia komunikatu 1 format komunikatów nie jest standaryzowany 2 filtrowanie informacji jest trudne 3 UDP nie jest protokołem gwarantujacym dochodzenie wiadomości 4 komunikaty przesyłane sa otwartym tekstem ale to zwykle dzieje się w lokalnej sieci 5 tylko dane ostatniego komputera zostania zapisane 6 dzienniki przechowywane w formacie tekstowym, co ułatwia nieuprawnione modyfikacje IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

5 ROZWIAZANIA KONKURENCYJNE syslog-ng lepsza kontrola uprawnień przez pracę w chroot możliwość zapisywania do baz danych msyslog możliowść kryptograficznego kodowania najważniejszych komunikatów połaczenie przez port 514 protokołem TCP IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

6 UKRYWANIE ZAPISÓW W DZIENNIKACH by zapobiec modyfikacjom czy tworzenia honey-pots ukryty serwer dzienników systemowych nie posiadajacy własnego adresu IP bardziej odporny na włamania podłuchujacy komunikaty od ustalonych serwerów do oficjalnego serwera dzienników zapisuje podsłuchane komunikaty serwer dzienników odrzucajacy połaczenia serwer odrzuca na firewallu połaczenia z portem 514 program podsłuchujacy przechwytuje pakiety, które maja być odrzucone wysyłanie komunikatów do nie istniejacego hosta przechwytywanie komunikatów przez program podsłuchujacy by wysłać do nie istniejacego hosta, trzeba oszukać host wysyłajacy fałszywym komunikatem ARP, np. arp -s <nie istniejący adres IP> <nie istniejący adres MAC> IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

7 AGREGACJA I SYNCHRONIZACJA INFORMACJI Z DZIENNIKÓW agregacja (centralizacja) dzienników ułatwia przegladanie dzienników informacje zapisywane w wielu plikach sa trudniejsze do usunięcia możliwe sa też metody globalnej obsługi dziennikow z wielu sieci DShield NetWatchman DeepSight Analyzer analyzer.securityfocus.com/ IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

8 SYSTEMY IDS analiza dla wykrycia potencjalnych włamań dwa podstawowe modele NIDS Network Intrusion Detection System analiza ruchu sieciowego, możliwego skanowania HIDS Host Intrusion Detection System kontrola aktywności aplikacji kontrola spójności systemu plikowego Tripwire IPS Intrusion Prevention System może to przyszłość? IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

9 TYPY ATAKÓW rekonesans skanowanie wyszukiwanie słabości aplikacji dla wirusów tworzone tabele odstępów między wykryciem dziury a pojawieniem sie wirusa nieuprawniony dostęp ataki DoS IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

10 TYPOWE PODEJŚCIA NIDS skanowanie pakietów sieciowych wyszukiwanie niestandardowych aktywności logowanie ruchu w sieci HIDS logowanie aktywności aplikacji kontrole biometryczne analiza logowania IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

11 TYPOWE PODEJŚCIA atak odbywa sie zwykle w wielu kolejnych krokach skanowanie sieci w poszukiwaniu słabości proby dostępu do poszczególnych aplikacji właściwy atak wykrywanie anomalii wykrywanie sygnatur ataków IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

12 WYKRYWANIE ANOMALII odchylenia od normalnej aktywności uruchomione aplikacje wykorzystanie procesora i pakiety i duży ruch w sieci dysku dziwne sygnatury logowania użytkowników dziwne rozmiary pakietów liczby operacji na plikach złe sumy kontrolne uruchomione usługi otwarte porty konieczność aktualizacji poziomu standardowej aktywności trudne do określenia zamiary atakujacego czy dana aktywność na pewno jest wstępem do ataku??? gwarantuja duża czułość wykrywania ataków sa jednak mało precyzyjne większa precyzja dla IDS osadzonych na hostach IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

13 WYKRYWANIE WZORCÓW ataki postępuja według ustalonych wzorców konieczność tworzenia sygnatur dla wszystkich ataków dopasowywanie sygnatur jest złożone obliczeniowo wciaż powstaja nowe ataki z nie istniejacymi jeszcze sygnaturami Common Vulnerabilities and Exposures lista znanych dziur cve.mitre.org/ IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

14 NIMDA WORM atakuje serwery internetowe wysyłajac GET /scripts/..%c0%af../winnt/system32/cmd.exe?+dir %c0%af to / przejście do korzenia wzorzec nie musi występować w postaci kanonicznej najlepiej zdekodować całe wyrażenie i wtedy dopasować bardziej złożone obliczeniowo IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

15 FALSE POSITIVES FALSE NEGATIVES minimalna zmiana ataku spowoduje nie wykrycie go zwykła operacja podobna do ataku spwoduje alarm konieczność równowagi między czułościa a precyzja bardziej szczegółowe sygnatury mniej false positives czasochłonne w ocenie więcej wiecej do oceny czułość/precyzję opisuja ROC Receiver Operating Characteristic czułe (TP/(TP + FN)) tam, gdzie ataki nie moga być przeoczone precyzyjne (TN/(TN + FP)) tam, gdzie ważna wiarygodność alarmów IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

16 REAKCJA alarmy e, komunikaty do analityka SNMP raportowanie osobne dla każdego czujnika / miejsca w systemie logowanie wykorzystywane przez oprogramowanie analizujace Cisco, Sourcefire, Snort zazwyczaj logowanie, alarmy, analiza, statystyki administrator musi mieć możliwość analizy wyłapanych pakietów sygnatury nie moga być tajne! IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

17 ROZPROSZONE IDS czujniki musza być umieszczone w wielu miejscach skuteczne zbieranie informacji z wielu sieci wskazana możliwość szukania korelacji między atakami w różnych miejscach pozwala na szukanie dodatkowych wzorców znowu DeepSight, DShield co najmniej jeden czujnik w każdym segmencie sieci wiele charakterystyk administratorzy przez 25 godzin na dobę (albo dłużej) archiwizacja raportów IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

18 CZUJNIKI wiele czujników, w każdym segmencie sieci blisko filtrujacej ruch zapory sieciowej trudna konfiguracja czujników umieszczonych na urzadzeniach typu switch przy dużym ruchu switch porzuca kierowania pakietów na port rozgłaszajacy w segmencie zewnętrznym (bardzo obciażony) w strefie zdemilitaryzowanej w strefie wewnętrznej porównanie pakietów pozwala na wykrycie słabości część pakietów będzie porzucona IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

19 METODY OBCHODZENIA SYSTEMÓW IDS fragmentacja pakietów reguły odnosza się zwykle do pojedynczych pakietów obrona może być składanie pakietów przed ocena przez IDS modyfikacje protokołów na przykład inaczej sformatowane komunikaty HTTP ochona może być proba normalizacji komunikatów złe numery sekwencyjne haker wysyła ostateczne potwierdzenie SYN w 3-way handshake ze sfałszowanym nuemerem sekwencyjnym host odrzuca, ale IDS nie zdaje sobie z tego sprawy haker wysyła RST z fałyszywm numerem zamykajac IDS właściwe komunikaty sa ignorowane przez IDS i wiele innych IPSec koduje informacje uniemożliwia to IDS odczytywanie wszystkich informacji pojawia się konieczność wstawiania IDS na różnych poziomach IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

20 SNORT oparty na sygnaturach bardzo szczegółowe sygnatury otwarte umożliwiaja kontrolę każdego pola pakietu nie wszystkie dobrze skontrolowane czasem problemy z nejświeższymi IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

21 REGUŁY SNORT bezstanowe opcje stron wymiany pakietu (adresy) opcje zawartości pakietu alert tcp! /24 any -> /24 any (flags: SF; msg SYN-FIN scan ;) lokalna sieć /24 atak z innego adresu i z dowolnego portu atak na nasza sieć dowolny host i port ustawione flagi SYN (S) i FIN (F) IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

22 AKCJE SNORT ALERT informacja i alarm LOG tylko logowanie PASS przerwanie dopasowywania sygnatury dla obsługi wyjatkow ACTIVATE dla reguł dynamicznych DYNAMIC aktywacja innych reguł IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

23 POLA słowa kluczowe i wartości opcje rozróżnienia logowania i komunikatów pole ttl dla rozróżnienia pakietów z niskim time to live, np. z traceroute alert udp any any > / (msg: UNIX traceroute ; ttl: 1;) IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

24 POLA id dla wykrywania niezwykłych wartości adresu IP alert icmp any any > /8 any (msg Suspect IP identification # ; id: 0;) dsize wykrywajacy dziwne długości pakietów alert icmp any any -> /8 any (msg Large ICMP payload ; dsize > 1024;) seq dla wykrycia szczególnych numerow sekwencyjnych alert tcp any any -> any any (msg Possible Shaft DDoS ; seq: 0x ; ) IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

25 POLA flag: dowolna kombinacja flag Synchronize, Finish, Reset, Push, Acknowledgement, Urgent, 0 żadna modyfikatory + jedna lub wiecej,! zaprzeczenie, * dowolna kombinacja wymienionych w logu zaznaczone wszystkie ustawione content możliwość sprawdzania zawartości (ostrożnie!) inne: offset, depth resp możliwość reakcji na pakiet np rst_snd wysłanie TCP_RESET do nadajacego kartoteka reguł opis reguł IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) IDS 2 GRUDNIA / 25

Wykład 13. komputerowych Intrusion Detection Systems głowne slajdy. 4 stycznia 2012. Igor T. Podolak Instytut Informatyki Uniwersytet Jagielloński

Wykład 13. komputerowych Intrusion Detection Systems głowne slajdy. 4 stycznia 2012. Igor T. Podolak Instytut Informatyki Uniwersytet Jagielloński Wykład 13 Intrusion Detection Systems głowne slajdy 4 stycznia 2012 Instytut Informatyki Uniwersytet Jagielloński 13.1 Dzienniki systemowe wyszukiwanie i analiza rekordów synchronizacja informacji z różnych

Bardziej szczegółowo

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Systemy wykrywania włamań w aspekcie pogłębionej architektury systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Systemy wykrywania włamań w aspekcie pogłębionej architektury systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Systemy wykrywania włamań w aspekcie pogłębionej architektury systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego 1 dr inż. Krzysztof Różanowski krozan@poczta.wwsi.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji

Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji Krzysztof Różanowski Wpływ systemów wykrywania włamań na

Bardziej szczegółowo

Reakcja na błędy. Kiedy następuje atak? Exploity. Bezpieczeństwo Włamania do systemów informatycznych

Reakcja na błędy. Kiedy następuje atak? Exploity. Bezpieczeństwo Włamania do systemów informatycznych Bezpieczeństwo Włamania do systemów informatycznych Nielegalne wykorzystywanie technik informatycznych. Haking i ataki na systemy informatyczne. Nielegalne pozyskiwanie informacji. Sieć można przyrównać

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Expert Plus NetScreen

Bardziej szczegółowo

OBRONA PRZED ATAKAMI TYPU ODMOWA USŁUGI (DoS)

OBRONA PRZED ATAKAMI TYPU ODMOWA USŁUGI (DoS) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁOWY ZAKŁAD INFORMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław PRACA MAGISTERSKA OBRONA PRZED ATAKAMI TYPU ODMOWA USŁUGI (DoS) Marcin

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... 13 PRZEDMOWA... 15

PODZIĘKOWANIA... 13 PRZEDMOWA... 15 Spis treści PODZIĘKOWANIA... 13 PRZEDMOWA... 15 WPROWADZENIE... 19 Dlaczego wykrywać ataki przy pomocy iptables?...20 Co z dedykowanymi sieciowymi systemami wykrywania włamań?...21 Głęboka obrona...22

Bardziej szczegółowo

METODY I TECHNIKI ZABEZPIECZANIA SIECI

METODY I TECHNIKI ZABEZPIECZANIA SIECI METODY I TECHNIKI ZABEZPIECZANIA SIECI - - Podstawowe grupy narzędzi i technik G Log systemowy (syslog) narzędzie pozwalające na zapis wybranych zdarzeń z pracy systemu do rejestru. Zdarzenia mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi. za pomoc¹ iptables, psad i fwsnort

Bezpieczeñstwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi. za pomoc¹ iptables, psad i fwsnort Bezpieczeñstwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomoc¹ iptables, psad i fwsnort Autor: Michael Rash T³umaczenie: Andrzej Stefañski ISBN: 978-83-246-1539-1 Tytu³ orygina³u: Linux

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia sieci TCP/IP

Zabezpieczenia sieci TCP/IP Zabezpieczenia sieci TCP/IP Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015 Plan wykładu 1 Zabezpieczenia systemu Unix w sieci TCP/IP 2 Wybrane aspekty

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

Analiza sieci Wi-Fi za pomocą analizatora protokołów

Analiza sieci Wi-Fi za pomocą analizatora protokołów Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.30 Analiza sieci Wi-Fi za pomocą analizatora protokołów Spis treści: 1.Wstęp...3 2. Przeznaczenie analizatorów

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH. Spis treści. Spis treści

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH. Spis treści. Spis treści Spis treści 2 Spis treści Wstęp 4 Rozdział I Problem bezpieczeństwa 1. Zagrożenia w sieci Internet 5 2. Kim jest haker? 9 3. Klasy zabezpieczeń 11 Rozdział II Podstawy Internetu 1. Protokół TCP/IP 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych. dr inż. Tomasz Surmacz. 30 stycznia 2015

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych. dr inż. Tomasz Surmacz. 30 stycznia 2015 Bezpieczeństwo Usług Sieciowych dr inż. Tomasz Surmacz 30 stycznia 2015 Zagadnienia wstępne Zagadnienia wstępne Semestr 2 studiów mgr: 30h wykładu (środy 15:15-17:00) Forma zaliczenia: kolokwium ostatni

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy bezpieczeństwa sieciowego. Dariusz Chaładyniak

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy bezpieczeństwa sieciowego. Dariusz Chaładyniak Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy bezpieczeństwa sieciowego Dariusz Chaładyniak Podstawy bezpieczeństwa sieciowego Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Podstawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sniff v. 1.4...c...c...18. Konfiguracja sieci testowej...c... 23. Przeprowadzenie ataku...c...29

Spis treści. Sniff v. 1.4...c...c...18. Konfiguracja sieci testowej...c... 23. Przeprowadzenie ataku...c...29 Spis treści Wstęp...z... 11 Rozdział 1. Metody obrony przed atakami prowadzonymi w warstwie dostępu do sieci...z... 15 Sniffing w sieci o fizycznej topologii magistrali i w sieci wykorzystującej koncentratory...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika CommView Network Monitor and Analyzer for MS Windows Podręcznik użytkownika Copyright 1999-2003 TamoSoft, Inc. Tłumaczenie na język polski Krzysztof Satoła www.studioinfo.pl Wstęp O programie CommView

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 9 System wykrywania włamań (IDS)

Laboratorium nr 9 System wykrywania włamań (IDS) Laboratorium nr 9 System wykrywania włamań (IDS) Laboratorium nr 9 dotyczy wykrywania włamań/zagrożeń za pomocą specjalnych reguł oraz sygnatur ataków. Będziemy korzystać z jednego z najpopularniejszych

Bardziej szczegółowo

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci N, Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci 1 Ochrona danych Ochrona danych w sieci musi zapewniać: Poufność nieupoważnione osoby nie mają dostępu do danych Uwierzytelnianie gwarancja pochodzenia Nienaruszalność

Bardziej szczegółowo

Własności: Wykrywa ataki analizując całość ruchu sieciowego. Nie dopuszcza, żeby intruz dosięgnął chronionych zasobów

Własności: Wykrywa ataki analizując całość ruchu sieciowego. Nie dopuszcza, żeby intruz dosięgnął chronionych zasobów System wykrywania intruzów i aktywnej ochrony Wykrywa ataki analizując całość ruchu sieciowego Nie dopuszcza, żeby intruz dosięgnął chronionych zasobów to system zabezpieczeń sieciowych realizujący zadania

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE mgr inż. Leszek IGNATOWICZ Numer albumu 110/EFS Analizator Wireshark w procesie wykrywania zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji. Administrator s Guide

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji. Administrator s Guide Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Najlepsze rozwiązanie powstrzymujące zagrożenia, zanim dotrą Administrator s Guide Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

101 zabezpieczeñ przed atakami w sieci komputerowej

101 zabezpieczeñ przed atakami w sieci komputerowej IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo