Laboratorium nr 9 System wykrywania włamań (IDS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium nr 9 System wykrywania włamań (IDS)"

Transkrypt

1 Laboratorium nr 9 System wykrywania włamań (IDS) Laboratorium nr 9 dotyczy wykrywania włamań/zagrożeń za pomocą specjalnych reguł oraz sygnatur ataków. Będziemy korzystać z jednego z najpopularniejszych systemów wykrywania włamań: Snort. Ćwiczenia będziemy realizowali w środowisku Linux. Sieciowy system wykrywania włamań (ang. Intrusion Detection System - IDS) jest urządzeniem lub programem komputerowym, który monitoruje aktywności w sieci w celu wykrycia podejrzanych aktywności lub naruszeń polityk bezpieczeństwa. Jeśli takowe wystąpią zostanie podjęta wcześniej zdefiniowana akcja, jak np. wysłanie wiadomości do administratora, zapisanie podejrzanych pakietów do pliku, lub nawet zmiana reguł firewalla aby zablokować ruch z podejrzanego adresu IP. Ostatnia funkcjonalność jest obecna w systemach wykrywania i zapobiegania włamaniom (ang. Intrusion Detection and Prevention System - IDPS). Obecnie spotykane są dwa główne typy systemów wykrywania włamań. W pierwszym ruch sieciowy jest monitorowany w poszukiwaniu charakterystycznych binarnych wzorców, które są podobne do znanych ataków. Są to systemy wykrywania włamań w oparciu o sygnatury (ang. signature-based intrusion detection system). Drugi typ, wykorzystuje historie lub statystykę ruchu w sieci. Jeśli przechwycony zostanie pakiet lub ruch który odbiega od normalnego wzorca, zostanie zgłoszony alarm. Są to systemy wykrywania włamań wykrywające anomalie (ang. anomaly-based intrusion detection system). 1. Przygotowanie sudo su sudo apt-get update sudo apt-get install snort Procedura instalacji Snort może wymagać podania adresu sieci lokalnej w notacji CIDR, np /24. Jeśli Snort będzie używany na interfejsie lokalnym wystarczy w notacji CIDR podać /8. Współautorem konspektu jest mgr Rafał Mielniczuk

2 2. Ważne pliki Snort Proszę zapoznać się z kluczowymi plikami związanymi z oprogramowaniem Snort. /var/log/snort Zawiera pliki z logami i alarmami. Pliki alarmów są plikami tekstowymi, plików logów są w formacie pcap i możesz otworzyć je np. używając programów Wireshark lub tcpdump. /etc/snort/snort.conf Domyslny plik konfiguracyjny. Ustawia opcje pracy Snort i włącza pliki z sygnaturami reguł. /etc/snort/rules Katalog z sygnaturami reguł. 3. Reguły - wprowadzenie Jednym z zadań Snort jest wykonanie pewnej akcji jeśli jakaś reguła pasuje do otrzymanego pakietu. Reguły są zdefiniowane przeważnie w jednej linii, np: drop icmp any any -> any any Listing 1: Przykładowa reguła #1 Jednokierunkowy operator -> ustala adres po lewej jako adres źródłowy i adres po prawej jako docelowy. Dwukierunkowy operator <> nie różnicuje kierunków. Powyższa reguła sprawi, ze Snort zablokuje każdy przechwycony pakiet ICMP1. Ogólny format reguł wygląda następująco: nagłówek reguły (opcje reguły) gdzie nagłówek reguły określa podstawowe informacje jak protokół, adres i port: akcja protokół adres port kierunek adres port (opcje reguły) Analizując listing 1 zgodnie z formatem mamy: Snort zablokuje pakiet (drop) jeśli jest pakietem ICMP (icmp) z arbitralnymi adresami źródłowymi (any) i docelowymi (any). Opcje reguły nie zostały użyte. Opcje numeru portu maja sens tylko dla protokołów TCP i UDP. Dla protokołów IP i ICMP należy użyć any. Adresy mogą być podane w notacji CIDR a porty mogą zostać podane w postaci przedziału lub z operatorem negacji!, np. Listing 2: Przykładowa reguła #2 alert udp any any -> /24!1:1024 (msg: "UDP packet on port > 1024 detected"; sid: ;) Zgodnie z listingiem 2 Snort zgłosi alarm dla każdego pakietu UDP wysłanego na adres /24 i numer portu docelowego > Dodatkowo alarm będzie

3 opatrzony komunikatem UDP packet on port > 1024 detected i numerem sygnatury (sid) równym Numery sid < 100 zarezerwowane są na przyszłe użycie, numery 100 <= sid < przeznaczone są na reguły dostarczone ze Snort. Dla użytkowników na lokalne reguły pozostają numery sid >= Opcje reguły zapisywane w nawiasie definiują zadanie do wykonania jeśli nagłówek reguły pasuje do przechwyconego pakietu. Na listingu 2 było to wyświetlenie komunikatu2. Mogą się składać sie z kilku pozycji zawsze zakończonych średnikiem: nagłówek reguły (pozycja1;pozycja2;pozycja3;pozycja4;) W przypadku skomplikowanych reguł dla przejrzystości można zapisać je w wielu liniach używając znaku nowej linii lub backslash i nowej linii (Patrz listing 2). Więcej informacji na temat reguł i użycia Snort można znaleźć w [2, 3, 4]. 4. Ćwiczenia Ćwiczenia zostaną przeprowadzone z minimalna konfiguracja Snort. W tym celu stwórz poniższe pliki (pliki /tmp/snort.conf i /tmp/exercises exemplary.rules mogą być skopiowane ze strony internetowej): $ touch /tmp/snort.conf /tmp/exercises_exemplary.rules /tmp/exercises.rules Listing 3 przedstawia minimalna i zalecana zawartość pliku konfiguracyjnego Snort potrzebna do wykonania tego ćwiczenia. Konfiguracja ta włącza preprocesor strumienia, zarówno dla protokołu TCP jak i UDP, oraz załącza dwa pozostałe poprzednio stworzone pliki. Preprocesor strumienia umożliwia analizowanie sesji pakietów zamiast pojedynczej analizy pakietów, np. połączenie TCP. Listing 3: Zawartość pliku konfiguracyjnego Snort preprocessor stream5_global: \ track_tcp yes, \ track_udp yes, \ track_icmp no preprocessor stream5_tcp: timeout 60 preprocessor stream5_udp: timeout 60 include /tmp/exercises.rules include /tmp/exercises_exemplary.rules Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń zatrzymaj domyślna instancje Snort: sudo service snort stop Następnie uruchom Snort poniższym poleceniem. Użyte opcje oznaczają odpowiednio: -q nie wyświetla informacji o inicjalizacji; -A console alarmy zostaną wyświetlone na konsoli; -K none wyłączenie logowania pakietów; -k none wyłączenie sprawdzania sum kontrolnych w pakietach; -c /tmp/snort.conf użycie minimalnego pliku konfiguracyjnego; -i eth0 interfejs sieciowy do nasłuchiwania. sudo su - snort -q -A console -K none -k none -c /tmp/snort.conf -i eth0

4 Przeznacz plik /tmp/exercises exemplary.rules na przykładowe reguły zawarte w tej instrukcji. Przeznacz plik /tmp/exercises.rules na reguły z zadań do wykonania. Plik ten możesz później wykorzystać do przygotowania sprawozdania. Miej na uwadze, ze w Ubuntu zawartość katalogu /tmp/ zostaje utracona po restarcie. Aby Snort wczytał pliki reguł od nowa, musisz go zatrzymać przez naciśniecie CTRL+C na konsoli i uruchomić ponownie jak na listingu powyżej. W każdym ćwiczeniu jesteś zobligowany wykorzystać opcje reguł wymienione w nazwie ćwiczenia. Dla każdego ćwiczenia zwróć uwagę na to czy twoje reguły nie powodują fałszywych alarmów. Przeanalizuj co można zrobić aby zmniejszyć ich liczbę. Ponieważ ruch do analizy został przygotowany w różnych konfiguracjach sieciowych dla źródłowego i docelowego adresu IP użyj any i any. Gdzie możliwe, użyj domyślnego portu usługi. 4.1 Reguły nagłówka i pól podstawowych protokołów Przykładowe zadanie Identyczny adres źródłowy i docelowy w pakiecie ICMP. Takie pakiety są kompletnie błędne jeśli zostały odebrane przez siec. Przykładowe rozwiązanie alert icmp any any -> any any (msg:"destination and source are same"; sameip; sid: ) Zadanie do wykonania Wykrycie prób traceroute. Jaka jest najmniejsza wartość TTL nagłówka IP dla której pakiet jest odbierany? 4.2 Sprawdzanie zawartości pakietów Przykładowe zadanie Wykrycie prób wylistowania dostępnych baz danych na serwerze MySQL. Polecenie show databases nie jest używane często przez działające usługi. Przykładowe rozwiązanie alert tcp any any -> any 3306 (msg:"mysql show databases attempt"; flow: to_server,established; content:"show databases"; nocase; sid: ) Zadanie do wykonania Wykryj pakietu RTP[5] na porcie i numerze sekwencji Za pozostałe wartości pój nagłówka RTP przyjmij: ver:2, padding:0, ext:0, csic:0, marker:1, pt:96

5 4.3 Wyrażenia regularne Przykładowe zadanie Użycie karty kredytowej Visa o numerze XXXX-XXXX-XXXX-4448 w formularzu na stronie internetowej. Wszelkie transakcje przy użyciu numerów kart kredytowych powinny być dokonywane z wykorzystaniem szyfrowania. W ten sposób można wykryć nierozważnych użytkowników. Przykładowe rozwiazanie alert tcp any any <> any 80 (msg:"visa card number in clear text"; pcre:"/4\d{3}(\s -)?\d{4}(\s -)?\d{4}(\s -)?4448/"; flow:to_server, established; sid: ;) Zadanie do wykonania Nawiązanie polaczenia VoIP przy użyciu klienta Linphone w jakieś konkretnej wersji (np. w wersji 3.2.X). Taka reguła mogłaby być pomocna w wyszukiwaniu użytkowników, którzy nie uaktualnili by klienta VoIP i wersja ta zawierałaby luki bezpieczeństwa. Sprawozdanie W sprawozdaniu z laboratorium nr 9 należy opisać wykonane ćwiczenia i ich wyniki. Dodatkowo, proszę wyjaśnić czym jest sygnatura i jak działa system wykrywania włamań (na przykładzie aplikacji Snort). Dla ambitnych Opcje depth, distance i offset Wykrycie wyłączonego programu serwera NTP. alert icmp any any -> any any (msg:"ntp server offline"; content:" 00 7b "; offset:22; sid: ) Zadanie Wykrycie prób łączenia się do thepiratebay.sx (Połączenia do danej domeny poprzedzone są zapytaniami DNS)

6 Opcje flow bit Użytkownik rozpoczyna odtwarzanie zasobu video01 na przy użyciu protokołu RTSP z serwera na porcie pass tcp any any -> any 5544 (msg:"rtsp SETUP"; content:"setup rtsp"; content:"rtsp"; distance:0; flow:from_client,established; flowbits:set, rtsp.setup; sid: ;) pass tcp any > any any (msg:"rtsp SETUP OK"; content:"rtsp/ OK "; flow:from_server,established; flowbits:isset,rtsp.setup; flowbits: unset,rtsp.setup; flowbits:set,rtsp.setupok; sid: ;) pass tcp any any -> any 5544 (msg:"rtsp PLAY"; content:"play rtsp"; flow: from_client,established; flowbits:isset,rtsp.setupok; flowbits:unset, rtsp.setupok; flowbits:set,rtsp.play; sid: ;) alert tcp any > any any (msg:"rtsp somebody watches video01"; content :"RTSP/ OK"; flow:from_server,established; flowbits:isset,rtsp. play; flowbits:unset,rtsp.play; sid: ;) Zadanie Użytkownik po zalogowaniu sie na serwer Gadu-Gadu [6] wysyła wiadomość z słowem haslo. (Reguła ta może pomóc wytropić nierozważnych użytkowników wymieniających informacje o hasłach nieszyfrowanym protokołem Gadu-Gadu) Przetwarzanie zdarzeń Wykrycie prób TCP Syn Flood na usługę SSH i zablokowanie ataku na 10 sekund. Za atak TCP Syn Flood uznaj więcej niż 30 prób na sekundę, pass tcp any any -> any 22 (msg:"tcp Syn Flood on SSH, packet dropped"; flags:s; sid: ;) rate_filter gen_id 1, sig_id , track by_src, count 30, seconds 1, new_action alert, timeout 10 Zadanie Wykryj próby ataku siłowego na usługę SMTP. (Nie używaj przestarzałej opcji threshold. Alarm o ataku ma sie pojawić nie częściej niż co 1 minutę. Wykorzystaj event filter.) Literatura [1] Rule Search. [2] The Snort Project. SNORTR Users Manual 2.9.5, 2013 [3] The Snort Project. SNORTR Users Manual 2.9.5, May 2013 [4] Snort FAQ/Wiki. https://github.com/vrtadmin/snort-faq/blob/master/readme.md. [5] H. Schulzrinne, S. Casner, R. Frederick, and V. Jacobson. RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. RFC 3550 (Standard), July Updated by RFCs 5506, 5761, [6] Protokol Gadu-Gadu.

Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji

Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji Krzysztof Różanowski Wpływ systemów wykrywania włamań na

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika CommView Network Monitor and Analyzer for MS Windows Podręcznik użytkownika Copyright 1999-2003 TamoSoft, Inc. Tłumaczenie na język polski Krzysztof Satoła www.studioinfo.pl Wstęp O programie CommView

Bardziej szczegółowo

Analiza sieci Wi-Fi za pomocą analizatora protokołów

Analiza sieci Wi-Fi za pomocą analizatora protokołów Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.30 Analiza sieci Wi-Fi za pomocą analizatora protokołów Spis treści: 1.Wstęp...3 2. Przeznaczenie analizatorów

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE mgr inż. Leszek IGNATOWICZ Numer albumu 110/EFS Analizator Wireshark w procesie wykrywania zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Omijanie zapór sieciowych

Omijanie zapór sieciowych Omijanie zapór sieciowych Oliver Karow Artykuł opublikowany w numerze 1/2006 magazynu hakin9. Zapraszamy do lektury całego magazynu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Bezpłatne kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi. za pomoc¹ iptables, psad i fwsnort

Bezpieczeñstwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi. za pomoc¹ iptables, psad i fwsnort Bezpieczeñstwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomoc¹ iptables, psad i fwsnort Autor: Michael Rash T³umaczenie: Andrzej Stefañski ISBN: 978-83-246-1539-1 Tytu³ orygina³u: Linux

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja konfiguracji sieci

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja konfiguracji sieci KAMERA SIECIOWA Instrukcja konfiguracji sieci SPIS TREŚCI SPRAWDZANIE KONFIGURACJI SIECIOWEJ 3 KONFIGURACJA SIECIOWA 11 11 EKRAN KONFIGURACJI 38 38 3 Wybór typu sieci Konfigurowanie sieci za pomocą komputera

Bardziej szczegółowo

Firewall'e. Cele firewalli

Firewall'e. Cele firewalli Firewall'e Pojęcie firewall pochodzi z przemysłu, zapora chroniąca przed rozprzestrzenianiem się ognia. W przypadku sieci komputerowych zastosowanie jest analogiczne, firewall ma na celu możliwie najdokładniejsze

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Ściana ogniowa w systemie operacyjnym LINUX. Autor: Gładysz Krystian IVFDS

Ściana ogniowa w systemie operacyjnym LINUX. Autor: Gładysz Krystian IVFDS Ściana ogniowa w systemie operacyjnym LINUX Autor: Gładysz Krystian IVFDS 1 STRESZCZENIE Codziennie do sieci Internet podłącza się około kilku do kilkudziesięciu tysięcy nowych komputerów. Sieć Internet

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie routerem CISCO

Zarządzanie routerem CISCO Zarządzanie routerem CISCO Routery Cisco podobnie jak to się ma z normalnymi komputerami są wyposażone w procesor, płytę główną a także pamięć a ich działaniem steruje system operacyjny. Systemem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SysLoger. SysLoger. Instrukcja obsługi. maj 2015 dla wersji aplikacji 1.0.3.0 (wersja dokumentu 1.

Instrukcja obsługi SysLoger. SysLoger. Instrukcja obsługi. maj 2015 dla wersji aplikacji 1.0.3.0 (wersja dokumentu 1. SysLoger Instrukcja obsługi maj 2015 dla wersji aplikacji 1.0.3.0 (wersja dokumentu 1.1) Strona 1 z 42 Spis treści: Wprowadzenie str. 3 Funkcjonalność str. 4 Wymagania str. 8 Instalacja str. 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE USŁUGI SIECIOWE SYSTEMU LINUX SLACKWARE

PODSTAWOWE USŁUGI SIECIOWE SYSTEMU LINUX SLACKWARE PODSTAWOWE USŁUGI SIECIOWE SYSTEMU LINUX SLACKWARE 1. BUDOWA ORAZ OPIS PROCESU INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI KROK PO KROKU WYKONYWANYCH SKRYPTÓW... 3 1.1. ZNALEZIENIE ŹRÓDŁA I ŚCIĄGNIĘCIE OBRAZU PŁYTY... 3

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4 Instrukcja Obsługi Spis Treści 1. Właściwości produktu... 4 2. Uzyskiwanie dostępu do kamery... 7 2.1 Dostez Przeglądarki Sieciowej... 7 2.2 Dostęp do Kamery z Internetu... 7 2.3 Regulacja Obrazu i Ostrości....

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Instrukcja obsługi v 1.4.5

Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Instrukcja obsługi v 1.4.5 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Instrukcja obsługi v 1.4.5 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Wprowadzenie Podręcznik ten opisuje wymagania, sposób zainstalowania, administrację i użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Grupy dyskusyjne w systemie Linux. Autorzy: Mariusz Lęcznar, Stanisław Medygrał 4FDS

Grupy dyskusyjne w systemie Linux. Autorzy: Mariusz Lęcznar, Stanisław Medygrał 4FDS Grupy dyskusyjne w systemie Linux. Autorzy: Mariusz Lęcznar, Stanisław Medygrał 4FDS 1 STRESZCZENIE Celem pracy jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z grupami dyskusyjnymi pod systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe laboratorium

Sieci komputerowe laboratorium Sieci komputerowe laboratorium Temat ćwiczenia: Konfiguracja zapory ogniowej. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi metodami ataków na system komputerowy, z metodami wykrywania

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo