Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego"

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego Programowanie strategiczne w powiatach i gminach województwa lubuskiego RAPORT sporządzony na podstawie informacji ankietowych otrzymanych od przedstawicieli gmin i powiatów województwa lubuskiego (wg stanu na dzień 30 kwietnia 2008 r.) Zielona Góra, czerwiec 2008 r. 1

2 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Wyniki analizy ankiet... 4 Podsumowanie Spis tabel Spis map Spis wykresów Spis załączników

3 Wprowadzenie Jednym z najważniejszych zadań samorządu regionalnego jest prowadzenie działań, zmierzających do osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej województwa oraz kreowanie jego rozwoju. Dla osiągnięcia tego celu, niezwykle istotna jest współpraca oraz wymiana informacji z przedstawicielami samorządów lokalnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, przy formułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju regiony współpracują z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa. Obydwie ustawy kompetencyjne obowiązujące samorządy lokalne ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jak i ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, nie wykluczają możliwości opracowywania przez samorządy lokalne własnych strategii rozwoju, ale też nie akcentują tej formy aktywności w znaczący sposób, jak w przypadku ustawy o samorządzie województwa, która ujmuje opracowanie przez samorząd województwa strategii regionalnej w kategoriach obowiązku. W związku z fakultatywnością działań w zakresie opracowywania strategii rozwoju na szczeblu gminnym i powiatowym wydaje się zatem oczywiste, że decyzje o przystąpieniu do sporządzania tego typu opracowań, jak również stopień zaawansowania ewentualnych prac nad formułowaniem zapisów dokumentów będą mocno zróżnicowane oraz uzależnione od uwarunkowań i specyfiki poszczególnych samorządów. W Wydziale Programowania Strategicznego i Analiz Społeczno Gospodarczych Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego opracowano i rozesłano do wszystkich jednostek samorządu lokalnego w województwie lubuskim, ankietę dotyczącą programowania strategicznego. Ankieta była pierwszym etapem prac nad badaniem spójności województwa lubuskiego w tym obszarze rozwoju regionalnego. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2. Celem przeprowadzenia iego badania ankietowego było zwiększenie wiedzy na temat programowania strategicznego na wszystkich szczeblach władzy samorządowej w naszym województwie oraz, dla usprawnienia dalszej współpracy, sporządzenie bazy osób zajmujących się programowaniem strategicznym w poszczególnych powiatach i gminach. 3

4 Wyniki analizy ankiet Jednostkami administracyjnymi samorządu lokalnego są gminy (miejskie, miejsko-wiejskie lub wiejskie) oraz powiaty (powiaty grodzkie miasta na prawach powiatu, powiaty ziemskie). Liczbę poszczególnych jednostek w województwie lubuskim przedstawia tabela nr 1, a szczegółowy ich wykaz zwarto w załączniku nr 1. Tabela 1. Liczba jednostek administracyjnych samorządu lokalnego w województwie lubuskim. Liczba jednostek administracyjnych powiaty grodzkie 2 powiaty ziemskie 12 powiaty ogółem 14 gminy miejskie 9 gminy miejsko-wiejskie 33 gminy wiejskie 41 gminy ogółem 83 razem 97 Ankieta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców. Swoje odpowiedzi nadesłało 70 z 97 jednostek samorządu lokalnego naszego województwa, w tym 11 powiatów i 59 gmin. Najbardziej zaangażowały się samorządy powiatu żagańskiego (9 odpowiedzi na 10 wysłanych ankiet) i powiatu międzyrzeckiego (6 odpowiedzi na 7 wysłanych ankiet). Najmniej odpowiedzi otrzymano z powiatu krośnieńskiego i nowosolskiego (tabela 2). 4

5 Tabela 2. Zainteresowanie powiatów województwa lubuskiego ankietą na temat programowania strategicznego (na podstawie ilości otrzymanych odpowiedzi). Lp. Powiat Ilość jednostek samorządu lokalnego w powiecie Ilość otrzymanych odpowiedzi 1. Gorzów Wielkopolski 1 0 powiat grodzki 2. gorzowski krośnieński międzyrzecki nowosolski słubicki strzelecko-drezdenecki sulęciński świebodziński wschowski żagański Zielona Góra powiat grodzki zielonogórski żarski 11 9 Na pytanie: Czy w Państwa powiecie/gminie/mieście istnieje opracowana strategia rozwoju, a jeżeli, to z jakim horyzontem czasowym?, tylko cztery spośród 70 jednostek odpowiedziały negatywnie, ale dwie (Gmina Dąbie i Gmina Trzebiel) poinformowały, że ich strategie rozwoju są w trakcie opracowywania i będą przyjęte w najbliższym czasie (mapa nr 1). Z zamieszczonej poniżej mapy nr 2 wynika, że wszystkie powiaty, które odpowiedziały na ankietę, posiadają opracowaną strategię rozwoju. Analizując prężność powiatów w tym zakresie, ale z perspektywy gmin, należy zauważyć, że najlepiej działają powiaty: żagański (87,50% gmin w tym powiecie posiada strategię rozwoju), międzyrzecki (83,3%) i strzelecko drezdenecki (80%), przy średniej w województwie wynoszącej 67,27%. Najgorzej w tym porównaniu wypada powiat krośnieński (33,33%). Dane w tym zakresie zobrazowano na wykresie nr 1. 5

6 Wykres 1. Odsetek gmin posiadających strategię rozwoju w podziale na powiaty. Mapa 1. Stan prac nad strategiami rozwoju w gminach województwa lubuskiego. 6

7 Mapa 2. Stan prac nad strategiami rozwoju w powiatach województwa lubuskiego. Sześć jednostek samorządu lokalnego nie ma opracowanych strategii rozwoju, ale posiada długookresowe plany rozwoju lokalnego (z horyzontem czasowym do roku 2010 lub 2013). Zakres horyzontu czasowego określonego w strategiach rozwoju jest dużo szerszy. Daty końcowe zawierają się w przedziale r. Wyniki analizy danych kwestionariuszowych pod kątem posiadania przez gminę lub powiat własnej strategii rozwoju, obejmującej swym zakresem wyłącznie obszar danej jednostki, prezentuje zamieszczona poniżej tabela nr 3. Tabela ta obejmuje dodatkowo dane wskazujące przyjęty w dokumentach horyzont czasowy. Tabela 3. Gminy i powiaty posiadające strategię rozwoju. Lp. Nazwa jednostki samorządu lokalnego Posiadanie opracowanej strategii rozwoju (, nie, ) Horyzont czasowy dokumentu Uwagi 1. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. 2. Urząd Miejski w Gorzowie Wlkp. 3. Urząd Gminy w Bogdańcu 4. Urząd Gminy w Deszcznie

8 5. Urząd Gminy w Kłodawie 6. Urząd Miasta w Kostrzynie 7. Urząd Gminy w Lubiszynie 8. Urząd Gminy w Santoku 9. Urząd Miasta i Gminy w Witnicy 10. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrz. 11. Urząd Gminy w Bobrowicach 12. Urząd Gminy w Bytnicy 13. Urząd Gminy w Dabiu 14. Urząd Gminy w Gubinie 15. Urząd Miejski w Gubinie 16. Urząd Miejski w Krośnie Odrz. 17. Urząd Gminy w Maszewie 18. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu 19. Urząd Gminy w Bledzewie 20. Urząd Miejski w Międzyrzeczu 21. Urząd Gminy w Przytocznej 22. Urząd Gminy w Pszczewie 23. Urząd Miasta i Gminy w Skwierzynie 24. Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu 25. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli 26. Urząd Miejski w Bytomiu Odrz. 27. Urząd Gminy w Kolsku 28. Urząd Miejski w Kożuchowie 29. Urząd Gminy w Otyniu 30. Urząd Miejski w Nowej Soli 31. Urząd Gminy w Nowej Soli 32. Urząd Miejski w Nowym Miasteczku 33. Urząd Gminy w Siedlisku 34. Starostwo Powiatowe w Słubicach do 2015 roku do 2010 roku do 2015 roku do 2010 roku do 2015 roku do 2020 roku nie brak danych do 2010 roku do 2013 roku Strategia jest w trakcie opracowywania 8

9 35. Urząd Miasta w Cybince 36. Urząd Gminy w Górzycy 37. Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim 38. Urząd Miasta i Gminy w Rzepinie 39. Urząd Miejski w Słubicach 40. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj. 41. Urząd Miasta i Gminy w Dobiegniewie 42. Urząd Miasta i Gminy w Drezdenku 43. Urząd Gminy w Starym Kurowie 44. Urząd Miasta i Gminy w Strzelcach Kraj. 45. Urząd Gminy w Zwierzynie 46. Starostwo Powiatowe w Sulęcinie 47. Urząd Gminy w Krzeszycach 48. Urząd Miasta i Gminy w Lubniewicach 49. Urząd Gminy w Słońsku 50. Urząd Miejski w Sulęcinie 51. Urząd Miejski w Torzymiu 52. Starostwo Powiatowe w Świebodzinie 53. Urząd Gminy w Lubrzy 54. Urząd Gminy w Łagowie 55. Urząd Gminy w Skąpym 56. Urząd Gminy w Szczańcu 57. Urząd Miejski w Świebodzinie 58. Urząd Miejski w Zbąszynku 59. Starostwo Powiatowe we Wschowie 60. Urząd Miasta i Gminy we Wschowie 61. Urząd Miasta i Gminy w Sławie 62. Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej 63. Starostwo Powiatowe w Żaganiu 64. Urząd Gminy w Brzeźnicy do 2010 roku brak do 2015 roku nie brak danych do 2013 roku do 2015 roku do 2010 roku Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Świebodzińskiego brak danych Aktualizacja w 2007 roku do 2010 roku do 2009 roku brak danych

10 65. Urząd Miejski w Gozdnicy 66. Urząd Miejski w Iłowej 67. Urząd Miasta w Małomicach 68. Urząd Gminy w Niegosławicach 69. Urząd Miejski w Szprotawie 70. Urząd Gminy w Wymiarkach 71. Urząd Miejski w Żaganiu Urząd Gminy 72. w Żaganiu 73. Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze 74. Urząd Miejski w Zielonej Górze 75. Urząd Miejski w Babimoście 76. Urząd Gminy w Bojadłach 77. Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku 78. Urząd Miejski w Kargowej 79. Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrz. 80. Urząd Miejski w Sulechowie 81. Urząd Gminy w Świdnicy 82. Urząd Gminy w Trzebiechowie 83. Urząd Gminy w Zaborze 84. Urząd Gminy w Zielonej Górze 85. Starostwo Powiatowe w Żarach 86. Urząd Gminy w Brodach 87. Urząd Miejski w Jasieniu 88. Urząd Gminy w Lipinkach Łużyckich 89. Urząd Miejski w Lubsku 90. Urząd Miejski w Łęknicy 91. Urząd Gminy Przewóz 92. Urząd Gminy w Trzebielu Strategia Rozwoju Miasta Gozdnica do 2010 roku do 2010 roku nieokreślony Przygotowywana jest nowa strategia na lata Plan Rozwoju Gminy nieokreślony do roku 2015 Plan rozwoju lokalnego nie do 2014 roku lata 5-10 lat ponad 10 lat do 2020 roku nie Strategia Zintegrowanego Rozwoju Obszaru Przygranicznego Strategia jest w trakcie opracowywania 10

11 93. Urząd Gminy w Tuplicach 94. Urząd Miasta w Żarach 95. Urząd Gminy w Żarach Plan Rozwoju Lokalnego Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żary Niewiele urzędów, ma w swojej strukturze organizacyjnej wyodrębnione osobne komórki zajmujące się monitorowaniem realizacji strategii. Odpowiedzi twierdzącej na pytanie: Czy istnieje odrębna komórka organizacyjna w strukturze urzędu odpowiedzialna za opracowywanie oraz wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju?, udzieliło 25% badanych podmiotów. Wyniki analizy kolejnego pytania: Czy w Państwa jednostce sporządzane są sprawozdania z realizacji strategii rozwoju powiatu/gminy/miasta? Jeżeli, to jak często? są następujące: sprawozdania z realizacji strategii rozwoju sporządzane są w lubuskich powiatach i gminach przeważnie raz w roku, kilka jednostek opracowuje sprawozdania raz na dwa lata, ewentualnie raz w kadencji. Na pytanie dotyczące sprawozdawczości ciekawie odpowiedziały Starostwa Powiatowe w Żaganiu, Wschowie i Świebodzinie oraz gminy: Witnica, Sława, Nowa Sól i Lipinki Łużyckie: nie sporządza się sprawozdań, ponieważ nie dostrzega się iej potrzeby. Jednocześnie, jednostki te twierdzą, że posiadają wiedzę na temat osiągania celów zawartych w strategii, co było elementem jednego z kolejnych pytań. W wielu gminach i powiatach Województwa Lubuskiego podjęto znaczny wysiłek na rzecz sformułowania obok strategii rozwoju również innych istotnych dokumentów o charakterze strategicznym (programowym, planistycznym, etc.). Proces ten przyjął na tyle powszechną formę, że w części przypadków opracowania te stanowią kluczowy efekt procesu planowania strategicznego, będący w stosunku do strategii lokalnych nie uzupełnieniem, lecz alternatywą. Dzieje się, m.in. w przypadku programów ochrony środowiska, które w odróżnieniu od strategii rozwoju gminy czy powiatu mają charakter obligatoryjny, czy też planów rozwoju lokalnego, programów rewitalizacji, planów rozwoju, transportu publicznego, jak również studiów uwarunkowań i kierunków rozwoju, opracowywanych w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Odpowiedzi na pytanie: Czy w Państwa powiecie/gminie/mieście zostały opracowane strategie sektorowe? Jeżeli, proszę wymienić jakie, ilustruje tabela nr 4. Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 4, ponad połowa samorządów, które nadesłały odpowiedzi na ankietę, posiada opracowane strategie lub programy sektorowe. W zestawieniu tym najlepiej wypadł powiat zielonogórski. Natomiast porównując poszczególne gminy widać, że najprężniej w obszarze programowania strategicznego działają gminy: Międzyrzecz, Przytoczna, Witnica i Świebodzin. 11

12 Tabela 4. Inne dokumenty strategiczne opracowane w gminach i powiatach województwa Lp. lubuskiego. Jednostka samorządu lokalnego Nazwa strategii lub programu 1. Powiat Krośnieński Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Strategia Rozwoju Oświaty Powiatowy Program Ochrony Środowiska Program Kierunkowy Robót Inwestycyjnych na Drogach Powiatowych Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 2. Powiat Międzyrzecki Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Program Współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Plan Rozwoju Lokalnego Program Wspierania Osób Niepełnosprawnych Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Program Nauczanie ku przyszłości 3. Powiat Strzelecko-Drezdenecki Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 4. Powiat Zielona Góra Studium Rozwoju Komunikacji 5. Powiat Żagański Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Program Ochrony Środowiska Program Gospodarki Odpadami 6. Powiat Żarski Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Powiatowego Rynku Pracy 7. Gmina Żary Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 8. Gmina Bogdaniec Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 12

13 Program Ochrony Środowiska Gminny Program zakładania nasadzeń zieleni trwałej Program pn. Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Program osłonowy skierowany do osób zagrożonych eksmisją Program gospodarczego rozwoju gminy pn. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Witnica na lata Roczny program współpracy Gminy Witnica 9. Miasto i Gmina Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2008r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminny Program Aktywizujący Rodziny do Osiągania Samodzielności Życiowej pn. Nowe Umiejętności-Szansą na Sukces Program Bezpieczna Gmina Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 10. Gmina Słubice Strategia Rozwoju Edukacji 11. Gmina Kargowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Program Rewitalizacji 12. Gmina Bytom Plan Gospodarki Odpadami Odrzański Program Ochrony Środowiska 13. Gmina Santok Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego 14. Gmina Sulechów Programy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego 15. Gmina Ośno Lubuskie Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ośno Lub. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ośno Lub. Plan Urządzenia Lasu Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Strategia Rozwoju Gospodarczego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 16. Gmina Międzyrzecz Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Program Ochrony Środowiska Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Wieloletni plan inwestycyjny Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy 13

14 Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami 17. Gmina Jasień Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Program Ochrony Środowiska Plan Rozwoju Lokalnego Plan Odnowy Miejscowości Przytoczna Plan Odnowy Miejscowości Rokitno Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi 18. Gmina Przytoczna Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Wieloletni Program Gospodarki Mieszkaniowym Zasobem Gminy Program Usuwania i Unieszkodliwiania Odpadów Zawierających Azbest z terenu gminy Wieloletni Program Inwestycyjny Strategia Integracji i Polityki Społecznej 19. Urząd Miasta Żagań Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 20. Gmina Czerwieńsk Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Strategia Integracji i Polityki Społecznej Program Ochrony Środowiska 21. Gmina Iłowa Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Program współpracy Gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Program Ochrony Środowiska 22. Gmina Szprotawa Plan Gospodarki Odpadami Gminna Strategia Polityki Społecznej Wieloletni Plan Inwestycyjny 23. Gmina Łagów Program dotyczący selektywnej zbiórki odpadów 24. Gmina Gminna Strategia Integracji i Polityki Społecznej Nowogród Bobrzański Gminny Program Ochrony Środowiska Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych Gminny program przeciwdziałania narkomanii Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Program ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych 25. Gmina Świebodzin Program rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości Program rozwoju turystyki Program rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich Program rozwoju infrastruktury technicznej Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Świebodzin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 26. Gmina Zwierzyn Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 27. Gmina Strzelce Krajeńskie Program Ochrony Środowiska Plan Gospodarki Odpadami 14

15 28. Gmina Zielona Góra Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 29. Gmina Skwierzyna Strategia Polityki Społecznej 30. Koncepcja Programowo-Przestrzenna gospodarka Gmina Drezdenko ściekowa dla Miasta i Gminy Drezdenko Plan Rozwoju Lokalnego 31. Gmina Sulęcin Plan Ochrony Środowiska Koncepcja Rozwoju Turystyki 32. Gmina Torzym Strategia Integracji i Polityki Społecznej 33. Gmina Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krosno Odrzańskie 34. Gmina Bobrowice Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 35. Gmina Dobiegniew Lokalny Program Rozwoju Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Na wykresie nr 2 zobrazowano, jak przedstawia się omawiana sytuacja w poszczególnych powiatach, ale z perspektywy gmin, które znajdują się w jego obszarze. Zdecydowanie najwięcej gmin, posiadających dokumenty strategiczne inne niż strategia rozwoju należy do powiatu strzelecko drezdeneckiego (80% gmin w tym powiecie ma ie dokumenty, przy średniej w województwie wynoszącej 38,23%), wysoko w tym zestawieniu plasuje się również powiat zielonogórski (62,5%), znacznie poniżej średniej jest powiat nowosolski, natomiast w powiecie wschowskim żadna z trzech gmin nie ma opracowanych ich dokumentów. Wykres 2. Odsetek gmin posiadających dokumenty strategiczne inne niż strategia rozwoju w podziale na powiaty. 15

16 Niezbędnym warunkiem właściwego funkcjonowania całego systemu programowania strategicznego jest monitorowanie realizacji strategii. Konieczne jest monitorowanie realizacji strategii pod kątem osiągania złożonych celów, czyli inaczej mówiąc, systematyczne sprawdzanie efektywności wdrażania strategii jako dokumentu, którego celem jest programowanie rozwoju określonego obszaru. System monitorowania powinien opierać się na odpowiednio dobranych wskaźnikach umożliwiających prowadzenie analiz porównawczych. Jednostka posiadająca i wdrażająca strategię rozwoju, powinna dysponować systemem jej monitorowania. W przeciwnym przypadku dokonanie analizy skuteczności działań w obrębie strategii jest znacznie utrudnione. W ankiecie pojawiły się dwa pytania związane z monitorowaniem strategii, pierwsze dotyczyło samego posiadania w strategiach części poświęconej metodom wdrażania i monitorowania strategii: Czy w strategii rozwoju Państwa jednostki zawarta jest część dotycząca wdrażania i monitorowania strategii?, natomiast drugie brzmiało: Czy Państwa zdaniem, cele zakładane do realizacji w opracowanych strategiach są osiągane?. Większość gmin, które udzieliły odpowiedzi na ankietę, potwierdziło istnienie w strategii części poświęconej jej monitorowaniu (61%), 23 gminy udzieliły odpowiedzi, że nie monitorują realizacji strategii, ale i jedne, i drugie potwierdzają osiąganie celów zawartych w dokumentach strategicznych. W tym drugim przypadku nasuwa się pytanie, skąd ta pewność? Kilka gmin odpowiedziało, że system monitorowania osiągalności celów opisany mają w planie rozwoju lokalnego, który to dokument traktowany jest jako uszczegółowienie strategii rozwoju. Niektóre gminy realizują założone cele jedynie częściowo, a problemy pojawiają się przy realizacji celów, których osiągnięcie zależne jest od udziału środków zewnętrznych, głównie unijnych. Odpowiedzi uzyskane od przedstawicieli starostw powiatowych obrazuje tabela nr 5 natomiast, jak przebiega proces monitorowania strategii w gminach województwa lubuskiego zobrazowano na wykresie nr % gmin na wykresie, to gminy, które odpowiedziały na ankietę. 16

17 Tabela 5. Monitorowanie strategii rozwoju w powiatach województwa lubuskiego. Powiat posiada Lp. Nazwa powiatu (nie posiada) system monitorowania strategii rozwoju Cele zapisane w strategii są (nie są) osiągane nie nie częściowo 1. Powiat gorzowski 2. Powiat grodzki Gorzów Wlkp. 3. Powiat krośnieński X X 4. Powiat międzyrzecki X X 5. Powiat nowosolski X X 6. Powiat słubicki X X 7. Powiat strzeleckodrezdenecki X X 8. Powiat sulęciński X X 9. Powiat świebodziński X X 10. Powiat wschowski X X 11. Powiat żagański X X 12. Powiat zielonogórski 13. Powiat grodzki Zielona Góra X X 14. Powiat żarski X X Wykres 3. Monitorowanie strategii w gminach województwa lubuskiego. 17

18 Na pytanie: Czy uważają Państwo, że programowanie strategiczne (opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie strategii) jest przydatne w procesie rozwoju powiatu/gminy/miasta?, tylko gmina Bytom Odrzański odpowiedziała negatywnie. Zdaniem przedstawiciela gminy Wschowa, programowanie strategiczne jest częściowo przydatne w procesie rozwoju gminy, wszystkie pozostałe jednostki potwierdziły jego przydatność. W odpowiedziach pojawiały się następujące uzasadnienia przydatności programowania strategicznego: jest ono kluczowe w celu sprecyzowania kierunków rozwoju, pozwala oszacować potrzeby inwestycyjne, ułatwia realizację zadań, pozwala na sprawne podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji, ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, jest narzędziem pomocniczym dla monitorowania efektywności pracy samorządu lokalnego, dokumenty strategiczne dają wizję lepszego życia i szansy rozwoju. Polityka rozwoju kraju obejmuje swym zasięgiem wszystkie szczeble administracji publicznej, a więc również jednostki samorządu terytorialnego, tym samym również gminy i powiaty województwa lubuskiego stanowią grono adresatów przedsięwzięć podejmowanych na rzecz realizacji tej polityki. Niezwykle istotne znaczenie posiada zgodność polityk rozwoju lokalnego z polityką rozwoju województwa, w ankiecie poruszono więc również problem dokonywania analiz spójności zapisów strategii lokalnych ze strategią wojewódzką. Na pytanie: Czy uważają Państwo, że cele strategiczne i operacyjne zawarte w strategii rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym powinny być spójne?, prawie wszystkie gminy i powiaty (68 jednostek) odpowiedziały twierdząco. Tylko gminy Nowa Sól i Bojadła wyraziły opinię, że nie ma iej potrzeby. Druga część tego samego pytania dotyczyła potrzeby istnienia zapisu ustawowego, który zapewniłby zgodność dokumentów strategicznych na wszystkich szczeblach programowania strategicznego ( Czy powinien istnieć zapis ustawowy, który zapewni zgodność dokumentów strategicznych na wszystkich szczeblach programowania strategicznego?). Tu odpowiedzi były bardziej zróżnicowane: ponad połowa ankietowanych jednostek (37) odpowiedziała twierdząco na postawione pytanie, u dwudziestu sugestia a napotkała wyraźny sprzeciw, natomiast 12 jednostek nie odniosło się w ogóle do pytania. 18

19 Podsumowanie Posiadanie strategii rozwoju na poziomie gminy i powiatu jest ważnym elementem planowania rozwoju danego obszaru. Ustalenie celów i nakreślenie wizji, do osiągnięcia których zmierzają planujący rozwój, są doskonałymi wytycznymi dla zachowania ciągłości planowania strategicznego. Dokument zawierający ustalenie priorytetów i kierunków rozwojowych z uwzględnieniem posiadanych zasobów, społecznych oczekiwań oraz możliwości finansowych jest wizytówką samorządu, a porównanie założeń planowych z podejmowanymi przedsięwzięciami rozwojowymi jest dobrą okazją do bieżącej analizy jego funkcjonowania. Najistotniejszą konkluzją, która mogłaby stanowić rodzaj podsumowania wniosków wynikających z lektury niniejszego raportu, jest stwierdzenie wielu bardzo pozytywnych tendencji zidentyfikowanych w ramach monitorowania procesu planowania strategicznego w gminach i powiatach województwa lubuskiego. Zdecydowana większość jednostek samorządu lokalnego posiada opracowane strategie rozwoju, a ponad połowa ma również strategie lub programy sektorowe, choć nie wszystkie są dla nich obligatoryjne. 97% ankietowanych potwierdza przydatność programowania strategicznego w procesie rozwoju powiatu lub gminy. Zdecydowanie wysoko należy ocenić również świadomość konieczności dążenia do spójności działania jednostek wszystkich szczebli samorządu w obszarze programowania strategicznego dla wspólnego dobra osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju. Niestety, co wynika z ankiet, niektóre gminy nadal pracują bez opracowanej strategii rozwoju, a więc nie posiadając określonych długookresowych celów, do których dążą i sposobów ich osiągnięcia. W wielu jednostkach lokalnego samorządu terytorialnego ciągle jeszcze brak jest odrębnych komórek organizacyjnych, zajmujących się programowaniem strategicznym. Dopracowania wymaga również obszar monitorowania wdrażania oraz efektywności (osiągalności celów) posiadanych dokumentów. Nie we wszystkich jednostkach sporządzane są sprawozdania z realizacji posiadanych strategii i programów długookresowych. Dążąc do osiągnięcia stanu optymalnego, należałoby podjąć próby usprawnienia i udoskonalenia tych aspektów, na przykład poprzez większe zaangażowanie samorządu województwa. Rolą władz regionalnych na obecnym etapie monitorowania spójności programowania strategicznego w województwie lubuskim jest przede wszystkim wdrożenie działań (np. poprawienie przepływu informacji), które umożliwią osiągnięcie, a przynajmniej zbliżenie się do pożądanego modelu współpracy z samorządami lokalnymi w tym zakresie. Jak już wcześniej wspomniano, współpraca a jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia spójności województwa, rozumianej jako harmonijny, jednolity rozwój całości regionu, w tym przypadku w obszarze programowania strategicznego. Zgodnie z definicją, dążenie do osiągnięcia spójności grupy, następuje dzięki realizacji wspólnych celów przez jej członków (w województwie przez władze samorządowe wszystkich szczebli), w oparciu o współdziałanie współpracę 19

20 poszczególnych jednostek. Między jednostkami zachodzą wówczas częstsze interakcje, co jest przyczyną kształtowania się więzi społecznej między nimi. Spójność województwa w ramach programowania strategicznego ma również aspekt marketingowy: harmonijnie rozwijające się, silne województwo jest lepiej postrzegane z zewnątrz. W chwili obecnej można wskazać następujące działania, jako istotne z punktu widzenia usprawnienia współpracy samorządu województwa z samorządami lokalnymi w zakresie programowania strategicznego oraz zwiększenia świadomości władz i pracowników samorządowych wszystkich szczebli w tym obszarze: zapewnienie różnorodności form i środków przekazu oraz większej ilości spotkań w ramach procesu konsultacji społecznych najważniejszych dokumentów regionalnych, angażowanie przedstawicieli samorządów lokalnych nie tylko w tworzenie, ale przede wszystkim w realizację strategicznych dokumentów regionalnych, włączanie przedstawicieli samorządów lokalnych w proces opracowywania nowych wojewódzkich strategii sektorowych, organizacja szkoleń, warsztatów oraz realizacja innych przedsięwzięć z udziałem przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych w zakresie istoty programowania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego oraz opracowywania, monitorowania i aktualizacji strategii rozwoju. Ustawa o samorządzie województwa zobowiązuje władze regionu do konsultacji społecznych, ale wyłącznie na etapie opracowywania strategii rozwoju (art. 12.1). Z uwagi na rozwój całego regionu, warto jednak nawiązać oraz rozwijać współpracę, dzielić się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami również w kolejnym etapie, tj. w trakcie wdrażania opracowanych dokumentów. Opracowanie: Joanna Jackiewicz, Magdalena Balak-Hryńkiewicz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego Wydział Programowania Strategicznego i Analiz Społeczno Gospodarczych 20

21 Załącznik nr 1. Wykaz powiatów województwa lubuskiego z podziałem na gminy. powiaty grodzkie o o Gorzów Wielkopolski Zielona Góra powiaty ziemskie gorzowski - Gorzów Wielkopolski o gmina miejska: Kostrzyn nad Odrą o gmina miejsko-wiejska: Witnica o gminy wiejskie: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok krośnieński - Krosno Odrzańskie o gmina miejska: Gubin o gmina miejsko-wiejska: Krosno Odrzańskie o gminy wiejskie: Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Gubin i Maszewo międzyrzecki - Międzyrzecz o gminy miejsko-wiejskie: Międzyrzecz, Skwierzyna i Trzciel o gminy wiejskie: Bledzew, Przytoczna i Pszczew nowosolski - Nowa Sól o gmina miejska: Nowa Sól o gminy miejsko-wiejskie: Bytom Odrzański, Kożuchów i Nowe Miasteczko o gminy wiejskie: Kolsko, Nowa Sól, Otyń i Siedlisko słubicki - Słubice o gminy miejsko-wiejskie: Cybinka, Ośno Lubuskie, Rzepin i Słubice o gmina wiejska: Górzyca strzelecko-drezdenecki - Strzelce Krajeńskie o gminy miejsko-wiejskie: Dobiegniew, Drezdenko i Strzelce Krajeńskie o gminy wiejskie: Stare Kurowo i Zwierzyn sulęciński - Sulęcin o gminy miejsko-wiejskie: Lubniewice, Sulęcin i Torzym o gminy wiejskie: Krzeszyce i Słońsk świebodziński - Świebodzin o gminy miejsko-wiejskie: Świebodzin i Zbąszynek o gminy wiejskie: Lubrza, Łagów, Skąpe i Szczaniec 21

22 wschowski - Wschowa o gminy miejsko-wiejskie: Sława, Szlichtyngowa i Wschowa zielonogórski - Zielona Góra o gminy miejsko-wiejskie: Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański i Sulechów o gminy wiejskie: Bojadła, Świdnica, Trzebiechów, Zabór i Zielona Góra żagański - Żagań o gminy miejskie: Gozdnica i Żagań o gminy miejsko-wiejskie: Iłowa, Małomice i Szprotawa o gminy wiejskie: Brzeźnica, Niegosławice, Wymiarki i Żagań żarski - Żary o gminy miejskie: Łęknica i Żary o gminy miejsko-wiejskie: Jasień i Lubsko o gminy wiejskie: Brody, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Trzebiel, Tuplice i Żary 22

23 Załącznik nr 2. Ankieta dla jednostek samorządu lokalnego województwa lubuskiego (programowanie strategiczne na szczeblu lokalnym w województwie lubuskim). Ankieta dla jednostek samorządu lokalnego województwa lubuskiego (programowanie strategiczne na szczeblu lokalnym w województwie lubuskim) 1. Nazwa jednostki samorządu lokalnego: Czy w Państwa powiecie/gminie/mieście istnieje opracowana strategia rozwoju, a jeżeli, to z jakim horyzontem czasowym? Czy istnieje odrębna komórka organizacyjna w strukturze urzędu odpowiedzialna za opracowywanie oraz wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju? Proszę podać imię i nazwisko osoby zajmującej się ww. zagadnieniem, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Czy w Państwa jednostce sporządzane są sprawozdania z realizacji strategii rozwoju powiatu/gminy/miasta? Jeżeli, to jak często?.. 6. Czy w strategii rozwoju Państwa jednostki zawarta jest część dotycząca wdrażania i monitorowania strategii? Czy Państwa zdaniem, cele zakładane do realizacji w opracowanych strategiach są osiągane? Czy w Państwa powiecie/gminie/mieście zostały opracowane strategie sektorowe? Jeżeli, proszę wymienić jakie Czy uważają Państwo, że programowanie strategiczne (opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie strategii) jest przydatne w procesie rozwoju powiatu/gminy/miasta? Czy uważają Państwo, że cele strategiczne i operacyjne zawarte w strategii rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym powinny być spójne? Czy powinien istnieć zapis ustawowy, który zapewni zgodność dokumentów strategicznych na wszystkich szczeblach programowania strategicznego?... 23

24 Spis tabel: Tabela 1. Liczba jednostek administracyjnych samorządu lokalnego w województwie lubuskim... 4 Tabela 2. Zainteresowanie gmin i powiatów województwa lubuskiego ankietą... 5 na temat programowania strategicznego Tabela 3. Gminy i powiaty posiadające strategię rozwoju... 7 Tabela 4. Inne dokumenty strategiczne wdrażane w gminach i powiatach województwa lubuskiego Tabela 5. Monitorowanie strategii rozwoju w powiatach województwa lubuskiego Spis map: Mapa 1. Stan prac nad strategiami rozwoju w gminach województwa lubuskiego... 6 Mapa 2. Stan prac nad strategiami rozwoju w powiatach województwa lubuskiego... 7 Spis wykresów: Wykres 1. Odsetek gmin posiadających strategię rozwoju w podziale na powiaty... 6 Wykres 2. Odsetek gmin posiadających dokumenty strategiczne inne niż strategia rozwoju w podziale na powiaty Wykres 3. Monitorowanie strategii w gminach województwa lubuskiego Spis załączników: Załącznik nr 1. Wykaz powiatów województwa lubuskiego z podziałem na gminy Załącznik nr 2. Ankieta dla jednostek samorządu lokalnego województwa lubuskiego (programowanie strategiczne na szczeblu lokalnym w województwie lubuskim) 24

Miejsko Gmninny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS

Miejsko Gmninny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS L.p Miejscowość Powiat Nazwa instytucji Nazwa placówki Deklaracja przystapienia do projektu w 2011r opiekun 1 Babimost zielonogórski Miejsko Gmninny Ośrodek Pomocy 2 Bledzew międzyrzecki 3 Bobrowice krośnieński

Bardziej szczegółowo

Lista formularzy udostępnianych przez poszczególne jednostki: - Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Formularz uniwersalny - Starostwo Powiatowe w

Lista formularzy udostępnianych przez poszczególne jednostki: - Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Formularz uniwersalny - Starostwo Powiatowe w Lista formularzy udostępnianych przez poszczególne jednostki: - Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. - Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim - Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Kwota dofinansow ania. Tytuł projektu. Rozwój i upowszechnianie. aktywnej integracji w

Kwota dofinansow ania. Tytuł projektu. Rozwój i upowszechnianie. aktywnej integracji w Lp. Numer umowy Nazwa Beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansow ania Wartość ogółem Data zawarcia umowy Poddziałanie 1. 001/08 00 Międzyrzeczu Międzyrzecz osób bezrobotnych przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 342 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2005r.

ZARZĄDZENIE NR 342 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2005r. ZARZĄDZENIE NR 342 WOJEWODY LUBUSKIEGO z a 29 grua 2005r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu, powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z a 2 listopada

Bardziej szczegółowo

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r.

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r. Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r. Nazwa Gmina ulica kod miejscowość telefon fax e-mail Gminny Do Spraw Świebodzin PLAC WOLNOŚCI 14 66-200 Świebodzin 684750823 684750834 ops_swiebodzin@wp.pl

Bardziej szczegółowo

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun. 1 Babimost Urząd Miejski Sylwia Korochoda- Pabierowska 2 Bledzew Urząd Gminy

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun. 1 Babimost Urząd Miejski Sylwia Korochoda- Pabierowska 2 Bledzew Urząd Gminy L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun 1 Babimost Urząd Miejski 2 Bledzew Urząd Gminy 3 Bobrowice Urząd Gminy 4 Bogdaniec Urząd Gminy 5 Bojadła Gmina Bojadła 6 Brody Urząd Gminy 7 Brzeźnica Gmina Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun 1 Babimost Urząd Miejski Sylwia Korochoda-Pabierowska 2 Bledzew Urząd Gminy Sylwia Korochoda-Pabierowska 3 Bobrowice Urząd Gminy Sylwia Korochoda-Pabierowska 4

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/449/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/449/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 1027 UCHWAŁA NR XXIX/449/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Programowanie strategiczne w powiatach i gminach województwa lubuskiego RAPORT sporządzony

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wniosków zaakceptowanych przez Zarząd w ramach Poddziałania 7.1.1

Zestawienie wniosków zaakceptowanych przez Zarząd w ramach Poddziałania 7.1.1 Zestawienie wniosków zaakceptowanych przez Zarząd w ramach Poddziałania 7.1.1 lp. nr umowy nazwa wnioskodawcy tytuł projektu wartość projektu (w PLN) 1. WND-POKL.07.01.01-08-001/08 Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJ. LUBUSKIM W PAŹDZIERNIKU 2016 R.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJ. LUBUSKIM W PAŹDZIERNIKU 2016 R. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJ. LUBUSKIM W PAŹDZIERNIKU 2016 R. Lp. Wyszczególnienie Powiatowy Urząd Pracy GORZÓW (grodzki) GORZÓW KROSNO ODRZAŃSKIE MIĘDZYRZECZ NOWA SÓL SŁUBICE STRZELCE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/281/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/281/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/281/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wykonania Planu dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Na podstawie art. 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 16 października 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) UWAGI OGÓLNE określają: Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 MIEJSCE N A Z W A S Z K O Ł Y P U N K T Y OGÓŁEM 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SULECHÓW 655,00 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WSCHOWA 605,00 3 SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Województwo lubuskie. Strona 1

Województwo lubuskie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo lubuskie gminy miejskie 1 Gorzów Wielkopolski Dorota Szukalska - Koźlakowska wsr@um.gorzow.pl 95 7355 812 2 Kostrzyn Wiesław Biskowski urzad@kostrzyn.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Koszt całkowity Szkołę. wkład własny Priorytetu 3 Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły NASZA BUDA Lubsko 2 Gmina Dąbie 2

Koszt całkowity Szkołę. wkład własny Priorytetu 3 Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły NASZA BUDA Lubsko 2 Gmina Dąbie 2 Lp. 1 Załącznik nr 1 Wykaz szkół rekomendowanych do dofinansowania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w zł. Kwota Nazwa Organu Prowadzącego Liczba Liczba Finansowy Nazwa szkoły

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE UWAGI METODYCZNE 1. Mieszkanie jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi - wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Świebodzin październik, 2012 rok 1 2 Spis treści KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax www 1. MGOPS Babimost

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax  www 1. MGOPS Babimost OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www 1. MGOPS Babimost Pl.Powst. Wielkopolski 11A 66-110 Babimost 68 351-24-44 68 351-24-44 2. GOPS Bledzew Kościuszki

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE UWAGI METODYCZNE 1. Mieszkanie jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi - wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami

Bardziej szczegółowo

XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: Lubuskie, KOORTYNATOR: Dariusz Kurzawa TEL: MAIL:

XIII TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU WOJEWÓDZTWO: Lubuskie, KOORTYNATOR: Dariusz Kurzawa TEL: MAIL: XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: Lubuskie, KOORTYNATOR: Dariusz Kurzawa TEL: 609 246 308 MAIL: darek.kurzawa@wp.pl GMINA POWIAT KATEGORIA (chłopcy/dziewczęta) MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

NOWOSOLSKI NOWA SÓL 09:00 17:00

NOWOSOLSKI NOWA SÓL 09:00 17:00 Mammobus firmy Data postoju Powiat Miejscowość Godzina postoju - od Godzina postoju - do S.C. 2015-07-01 ŻAGAŃSKI ŻAGAŃ 09:00 16:00 S.C. 2015-07-01 WSCHOWSKI SŁAWA 09:00 16:00 S.C. 2015-07-01 MIĘDZYRZECKI

Bardziej szczegółowo

Data postoju Powiat Gmina Miejscowość GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16: GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16:00

Data postoju Powiat Gmina Miejscowość GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16: GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16:00 Mammobus firmy Data postoju Powiat Gmina Miejscowość Godzina postoju - od 15.01.2015 GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16:00 9.03.2015 GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16:00 4.03.2015 GORZOWSKI WITNICA

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodki Pomocy Społecznej Ośrodki Pomocy Społecznej http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html Ośrodki Pomocy Społecznej OBSŁUGA KLIENTA W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ Przedstawiamy Raport z

Bardziej szczegółowo

LUBUSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

LUBUSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY Lipki Wielkie 20 października 2017 rok S t r o n a 1 2 S t r o n a LUBUSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY Szanowni Państwo Przewodniczący Samorządów, Starostowie, Prezydenci Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy Szkół

Bardziej szczegółowo

DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2017 r.

DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2017 r. DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2017 r. Lp. Powiat Gmina Adres Telefon Faks E-mail 1 gorzowski Bogdaniec ul. Leśna 11, 66-460

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH RZYSTOSOWANYCH DLA OTRZEB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Lp. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Kostrzyn nad Odrą (m.) gorzowski 5 Muzeum rzyrodnicze,

Bardziej szczegółowo

DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2016 r.

DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2016 r. DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2016 r. Lp. Powiat Gmina Adres Telefon Faks E-mail 1 gorzowski Bogdaniec ul. Leśna 11, 66-460

Bardziej szczegółowo

EWD wsk. mat.- przyr. EWD wsk. humanis tyczny. Średnia EWD. Miejsce Nazwa Adres Miejscowość. Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia 1 Edukacyjnego

EWD wsk. mat.- przyr. EWD wsk. humanis tyczny. Średnia EWD. Miejsce Nazwa Adres Miejscowość. Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia 1 Edukacyjnego Miejsce Nazwa Adres Miejscowość EWD wsk. humanis tyczny EWD wsk. mat.- przyr. Średnia EWD Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Kazimierza 1 Edukacyjnego Wielkiego 65B Wielkopolski 6,3 7,25 6,775 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM 28 WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM LP. NAZWA PLACÓWKI ADRES, TELEFON 1. 2. 3. 4. 5. 6. P O W I A T G O R Z O W S K I

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Pomocy Społecznej w woj. lubuskim 2016 r.

Ośrodki Pomocy Społecznej w woj. lubuskim 2016 r. Ośrodki Pomocy Społecznej w woj. lubuskim 2016 r. L.p. Powiat 1. grodzki Gmina Gorzów Wielkopolski 2. grodzki Zielona Góra M 3. gorzowski Bogdaniec G 4. gorzowski Deszczno 5. gorzowski Kłodawa G 6. gorzowski

Bardziej szczegółowo

Kwota przeznaczona na dotacje 10 655 000. Część A - Drogi powiatowe

Kwota przeznaczona na dotacje 10 655 000. Część A - Drogi powiatowe ZATWIERDZAM Wojewoda LUBUSKI Jerzy Ostrouch WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Rok dofinansowania 2014 Gorzów Wlkp., dnia 31 października 2013 roku Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r.

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Zielona Góra, kwiecień 2012 r. Cel sporządzenia Planu realizacja założeń dokumentów strategicznych kraju

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego. 2 Gmina Skape 2 Publiczna szkoła podstawowa w Ołoboku 120 1 625,00 1 300,00 325,00

Nazwa szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego. 2 Gmina Skape 2 Publiczna szkoła podstawowa w Ołoboku 120 1 625,00 1 300,00 325,00 Nr wniosku Organ prowadzący szkołę (nazwa) Nr szkoły 1 Gmina Brody 1 Nazwa szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego Liczba uczniów Koszt całkowity w zł Kwota wnioskowana w zł Finansowy wkład

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SPORTOWE DZIECI i MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

PODSUMOWANIE SPORTOWE DZIECI i MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PODSUMOWANIE SPORTOWE DZIECI i MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W RAMACH LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY za rok szkolny 2014-2015 Żary 29 września 2015 rok Spis treści 1. Klasyfikacja generalna szkół podstawowych........

Bardziej szczegółowo

:30:43 Str. 1 IZBA WYTRZEŹWIEŃ RODŁA RACULA (068) Ilość pobytów

:30:43 Str. 1 IZBA WYTRZEŹWIEŃ RODŁA RACULA (068) Ilość pobytów Str. 1 ZIELONA GÓRA - MIASTO 1 ZIELONA GÓRA - MIASTO 802 2 ZIELONA GÓRA - GMINA 44 3 CZERWIEŃSK 20 4 DĄBIE 5 5 GUBIN - GMINA 2 6 GUBIN - MIASTO 3 7 KARGOWA 1 8 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 15 9 SULECHÓW 15 10 ŚWIDNICA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 1 września 2014 r. 1 Miasto Gubin 5. 2 Miasto i Gmina Krosno Odrzańskie 6

OBWIESZCZENIE. STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 1 września 2014 r. 1 Miasto Gubin 5. 2 Miasto i Gmina Krosno Odrzańskie 6 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 1 września 2014 r. Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn. zm. 1) ) oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Bezrobotne kobiety na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2015 roku

Bezrobotne kobiety na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2015 roku Bezrobotne na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2015 roku Zielona Góra, październik 2015 roku Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobocie rejestrowane... 4 Struktura bezrobotnych... 9 Bezrobotni w szczególnej

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa na rok 2015

Lista podstawowa na rok 2015 Lista podstawowa na rok 2015 Lp. Kontrahent Nazwa zadania Komponent Park Narodowy Budowa wiaty edukacyjnej w Parku Narodowym "Ujście 1 "Ujście Warty" Warty" Zarząd Wojewódzki Związku Eliminacje wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

gminne powiatowe Razem

gminne powiatowe Razem Wstępna/ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Dofinansowanie na rok 2016 Województwo lubuskie Osoba

Bardziej szczegółowo

Gmina Zbąszynek informuje! Wykaz placówek, w których można wykonać badania cytologiczne; lubuskie

Gmina Zbąszynek informuje! Wykaz placówek, w których można wykonać badania cytologiczne; lubuskie Wykaz placówek, w których można wykonać badania cytologiczne; lubuskie Gmina Zbąszynek informuje! Nazwa Świadczeniodawcy Specjalność Powiat Miasto Ulica Telefon Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą gorzowski

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2014-06-25. Posiedzenie Kolegium w dniu. Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2014-06-25. Posiedzenie Kolegium w dniu. Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Posiedzenie Kolegium w dniu 2014-06-25 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Nazwa jst Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Uchwała / zarządzenie zmieniające

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa na rok 2016

Lista podstawowa na rok 2016 Lista podstawowa na rok 2016 Lp. Kontrahent Nazwa zadania Komponent Uniwersytet 1 Hydro-platforma do obserwacji roślin rosnących w wodzie. Zielonogórski Doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej Zespołu

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa na rok 2017

Lista podstawowa na rok 2017 Lista podstawowa na rok 2017 Lp. Kontrahent Nazwa zadania Komponent 1 Klub Przyrodników w XXXV Lubuski Konkurs Przyrodniczy - etap Świebodzinie wojewódzki. 2 Lasy Państwowe Rozwój infrastruktury edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa na rok 2015

Lista podstawowa na rok 2015 Lista podstawowa na rok 2015 Lp. Kontrahent Nazwa zadania Komponent Park Narodowy Budowa wiaty edukacyjnej w Parku Narodowym "Ujście 1 "Ujście Warty" Warty" Zarząd Wojewódzki Związku Eliminacje wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE REGIONALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY

WYKORZYSTANIE REGIONALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY WYKORZYSTANIE REGIONALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY dr inż. Janusz Baranowski mgr inż. Krzysztof Jarosiński CENTRUM KOMPUTEROWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO WPROWADZENIE Początki Internetu

Bardziej szczegółowo

Lista pozytywnie ocenionych wniosków na etapie oceny formalnej w ramach konkursu nr RPLB IZ K01/15

Lista pozytywnie ocenionych wniosków na etapie oceny formalnej w ramach konkursu nr RPLB IZ K01/15 Lista pozytywnie ocenionych wniosków na etapie oceny formalnej w ramach konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 Lp. 1. 2. 3. 4. 0001/16 0002/16 0005/16 0006/16 Gmina Skwierzyna Województwo Lubuskie -

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KONKURSU Olimpy Lubuskie za 1999 rok

I EDYCJA KONKURSU Olimpy Lubuskie za 1999 rok I EDYCJA KONKURSU Olimpy Lubuskie za 1999 rok Les Gondor Areco Sweden-Lipiany Kronopol Żary gmina Lubniewice gmina Cybinka gmina Żary miasto Zielona Góra Główne wyróżnienie i nagroda specjalna: Bogdan

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2016 rok

Zielona Góra, październik 2016 rok 1 S t r o n a Zielona Góra, październik 2016 rok Szanowni Państwo Przewodniczący Samorządów, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Wychowania Fizycznego, Rodzice,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza poziomu ubóstwa mieszkańców województwa lubuskiego

Diagnoza poziomu ubóstwa mieszkańców województwa lubuskiego Diagnoza poziomu ubóstwa mieszkańców województwa lubuskiego w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2016/S

Polska-Zielona Góra: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2016/S 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170381-2016:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2016/S 095-170381 Urząd

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr IZ.00-08-K01/15 Ocena merytoryczna Lp. Numer referencyjny wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Wartość wnioskowanego dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl Niniejsze badanie zostało wykonane przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu jako część projektu Bezdomne zwierzęta monitoring gmin realizowanego w ramach programu OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z O K R Ę G Ó W W Y B O R C Z Y C H, D O R A D P O W I A T O W Y C H L U B U S K I E J I Z B Y R O L N I C Z E J

W Y K A Z O K R Ę G Ó W W Y B O R C Z Y C H, D O R A D P O W I A T O W Y C H L U B U S K I E J I Z B Y R O L N I C Z E J Z a ł ą c z n i k d o U c h w a ł y N r 2 / 3 / Z / 2 0 1 5 z d n i a 3 1 m a r c a 2 0 1 5 r. W Y K A Z O K R Ę G Ó W W Y B O R C Z Y C H, U T W O R Z O N Y C H D O P R Z E P R O W A D Z E N I A W Y B

Bardziej szczegółowo

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 1. 0002/15 Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 Gmina Lubiszyn Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn 1 060 167,63 1 285

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY WOJEWODY LUBUSKIEGO W POMOCY SPOŁECZNEJ. Gorzów Wlkp. 11 grudnia 2013r.

PRIORYTETY WOJEWODY LUBUSKIEGO W POMOCY SPOŁECZNEJ. Gorzów Wlkp. 11 grudnia 2013r. PRIORYTETY WOJEWODY LUBUSKIEGO W POMOCY SPOŁECZNEJ 2013 Gorzów Wlkp. 11 grudnia 2013r. 1. Priorytety w pracy ośrodków pomocy społecznej. 2. Standardy w środowiskowych domach samopomocy. 3. Kryteria podziału

Bardziej szczegółowo

Wydział Polityki Społecznej. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Gorzów Wlkp., sierpień 2014r.

Wydział Polityki Społecznej. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Gorzów Wlkp., sierpień 2014r. Raport z prowadzonego w 2013r. przez gminy województwa lubuskiego monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej Wydział

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie lubuskim. Zielona Góra, 14 czerwca 2016 r.

Ocena realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie lubuskim. Zielona Góra, 14 czerwca 2016 r. Ocena realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie lubuskim Zielona Góra, 14 czerwca 2016 r. KPOŚK cel, założenia KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH (KPOŚK)

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Zgodnie z pismem Nr MZ-OKR-RM-075-3934-386/DS./10. z dnia 31 maja 2010 r. WOJEWODA LUBUSKI. Helena Hatka. Gorzów Wlkp. 2010 r.

ZATWIERDZAM. Zgodnie z pismem Nr MZ-OKR-RM-075-3934-386/DS./10. z dnia 31 maja 2010 r. WOJEWODA LUBUSKI. Helena Hatka. Gorzów Wlkp. 2010 r. ZATWIERDZAM Zgodnie z pismem Nr MZ-OKR-RM-075-3934-386/DS./10 z dnia 31 maja 2010 r. Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne WOJEWODA LUBUSKI Helena Hatka Gorzów Wlkp. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa na rok 2014

Lista podstawowa na rok 2014 Lista podstawowa na rok 2014 Lp. Kontrahent Nazwa zadania Komponent Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie rocznego gwarancyjnego serwisu 1 programowego oprogramowania służącego

Bardziej szczegółowo

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 Lp. 1 1. 2. 3. 0002/15 0003/15 0004/15 Gmina Lubiszyn Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn

Bardziej szczegółowo

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr IZ.00-08-K01/15 Lp. projektu 1. 08-0001/16 Gmina Słubice Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości"

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE DELEGATURA W GORZOWIE WLKP.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE DELEGATURA W GORZOWIE WLKP. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE DELEGATURA W GORZOWIE WLKP. ul. Kostrzyńska 48, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 735 52 20, 21, faks 95 735 52 22, e-mail: gorzow@pios.gov.pl Gorzów

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr IZ.00-08-K01/15 Ocena merytoryczna Lp. 1. 2. 3. Numer referencyjny wniosku 08-0037/15 08-0013/15 08-0024/15 Nazwa Beneficjenta Fundacja

Bardziej szczegółowo

POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU

POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2010 ROKU 08001 129 2,6 4,9 2,3 GR.WOJ./SARBINOWO/ - DW 132/DĄBROSZYN/ 29 1 23 1 0 0 0 4 08002 130 5,1 13,7

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2013 ROKU RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Rynek pracy województwa lubuskiego w 2013 roku Zielona Góra, kwiecień 2014 Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012 r. Lp. Nazwa gminy Grupa gmin według rangi Numer strony 1. Babimost ponadlokalna 4 2. Bledzew lokalna 8 3. Bobrowice

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra 12.12.2016 rok WOJEWÓDZTWO LUBISKIE Witam wszystkich Państwa na podsumowaniu roku 2015/2016 PODSUMOWANIE Współzawodnictwa sportowego dzieci

Bardziej szczegółowo

przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę oczyszczalni

przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę oczyszczalni LISTA OPERACJI informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich/poddziałania Wsparcie inwestycji

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU Zielona Góra kwiecień 2015 Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Rynek pracy województwa lubuskiego w 2014 roku Zielona Góra, kwiecień 2015 Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa na rok 2013

Lista podstawowa na rok 2013 Lista podstawowa na rok 2013 Lp. Kontrahent Nazwa zadania Komponent Energetyka Cieplna Budowa układu skojarzonej produkcji ciepła i energii 1 Opolszczyzny SA atmosfery elektrycznej na terenie miasta Żagania

Bardziej szczegółowo

Numer umowy Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Opiekun 7.1.1

Numer umowy Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Opiekun 7.1.1 Numer umowy Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Opiekun 7.1.1 001/08 00 002/08 00 003/08 00 w Międzyrzeczu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie w Szprotawie integracji osób bezrobotnych przez na Aktywne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Dystrybucji Preparatów Jodowych Województwa Lubuskiego

Wojewódzki Plan Dystrybucji Preparatów Jodowych Województwa Lubuskiego ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI Wojewódzki Plan Dystrybucji Preparatów Jodowych Województwa Lubuskiego Akceptuję Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Gorzów Wlkp. 2008 r. 1. KARTA UZGODNIEŃ

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2015 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2015 ROKU RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2015 ROKU Zielona Góra kwiecień 2016 Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Rynek pracy województwa lubuskiego w 2015 roku Zielona Góra, kwiecień 2016 Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Część A - Drogi powiatowe. Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól

Część A - Drogi powiatowe. Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól ZATWIERDZAM Wojewoda LUBUSKI Jerzy Ostrouch Gorzów Wlkp., dnia 27.11.2014 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Rok dofinansowania 2015 Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI WSPÓŁPRACUJĄCE Z SYSTEMEM PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE Lp. Nazwa, siedziba i adres jednostki Teren działania Liczba ratowników Wykaz wyposażenia Numery Telefonów kontaktowych Maksymalny czas

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złoŝonych w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista wniosków złoŝonych w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista wniosków złoŝonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 Lp. 1. Nr referencyjny 0002/15 Nazwa Beneficjenta Gmina Lubiszyn Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn 1 060 167,63 1 285 706,03 2.

Bardziej szczegółowo

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1224, 1830 i )

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1224, 1830 i ) ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z a 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich. Na podstawie art. 26

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM Adres punktu konsultacyjnego WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH, W KTÓRYCH DYŻUROWAĆ BĘDĄ POLICJANCI WOJ. LUBUSKIEGO 24.02.2014 1.03.2014 TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM Data dyżuru Telefon

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok część unijna

Sprawozdanie Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok część unijna Sprawozdanie Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2008 - część unijna Działania w obszarze Funduszy Europejskich Rok 2008 był bardzo istotny z punktu widzenia przygotowania Funduszu do pełnienia roli

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KONKURSU Olimpy Lubuskie za 1999 rok

I EDYCJA KONKURSU Olimpy Lubuskie za 1999 rok I EDYCJA KONKURSU Olimpy Lubuskie za 1999 rok Les Gondor Areco Sweden-Lipiany Kronopol śary gmina Lubniewice gmina Cybinka gmina śary Główne wyróŝnienie i nagroda specjalna: Bogdan Koszyk z Górek Noteckich

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa na rok 2014

Lista podstawowa na rok 2014 Lista podstawowa na rok 2014 Lp. Kontrahent Nazwa zadania Komponent Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie rocznego gwarancyjnego serwisu 1 programowego oprogramowania służącego

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej w konkursie Nr RPLB IZ K01/15

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej w konkursie Nr RPLB IZ K01/15 Lista rankingowa po ocenie merytorycznej w konkursie Nr IZ.00-08-K01/15 Ocena merytoryczna Lp. Numer referencyjny wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Wartość wnioskowanego dofinansowania (PLN) Całkowita

Bardziej szczegółowo

REJESTR PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO - GORZOWSKIEJ

REJESTR PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO - GORZOWSKIEJ REJESTR PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO - GORZOWSKIEJ Lp. Nazwa parafii Miejscowość 1 p.w. Św. Michała Archanioła Nowa Sól 2 p.w. Wniebowzięca NMP Nowa Sól 3 p.w. Św. Wojciecha Biskupa

Bardziej szczegółowo

Informator 500plus - gdzie można pobrać i złożyc wniosek o świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

Informator 500plus - gdzie można pobrać i złożyc wniosek o świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) Informator 500plus - gdzie można pobrać i złożyc wniosek o świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) Gmina można świadczenia wydawania powiat gorzowski Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, Urząd Miasta Kostrzyn

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Tytuł / nazwa operacji Województwo Powiat Gmina

Tytuł / nazwa operacji Województwo Powiat Gmina Miejsce realizacji operacji Tytuł / nazwa operacji Województwo Powiat Gmina Nazwa beneficjenta Gmina Lipinki Łużyckie Gmina Żary Gmina Niegosławice Gmina Wschowa Gmina Kolsko Gmina Brzeźnica Gmina Siedlisko

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 5 / K / 2015

KOMUNIKAT NR 5 / K / 2015 WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mickiewicza 12b tel. 95 722-60-57, fax 95 722-46-52 www.wsse.gorzow.pl e-mail: wsse@wsse.gorzow.pl NIP: 599-10-23-564

Bardziej szczegółowo

ADRES PRAKTYKI - MIEJSCOWOŚĆ NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES PRAKTYKI - ULICA POWIAT TELEFON DO REJSTRACJI

ADRES PRAKTYKI - MIEJSCOWOŚĆ NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES PRAKTYKI - ULICA POWIAT TELEFON DO REJSTRACJI NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES PRAKTYKI - MIEJSCOWOŚĆ ADRES PRAKTYKI - ULICA POWIAT TELEFON DO REJSTRACJI PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO LEK.MED.JANINA JOACHIMIAK DESZCZNO LUBUSKA 109 GORZOWSKI 95 751 31

Bardziej szczegółowo

V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA I ETAP WOJEWÓDZKI

V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA I ETAP WOJEWÓDZKI V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA I ETAP WOJEWÓDZKI Z każdego turnieju do II etapu eliminacyjnego awansuje zwycięzca grupy. / Harmonogram II etapu dostępny na stronie 19 września 201/ Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek policyjnych w województwie zachodniopomorskim. Wykaz jednostek policyjnych w województwie lubuskim

Wykaz jednostek policyjnych w województwie zachodniopomorskim. Wykaz jednostek policyjnych w województwie lubuskim Wykaz jednostek policyjnych w województwie zachodniopomorskim Komenda Wojewódzka Policji (KWP) Szczecin Gryfino Myślibórz ulica Małopolska 47 70-515 Szczecin Telefon: 0048 91 8211900 Telefax: 0048 918211559

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Tabela 3.3.2. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie lubuskim zaplanowanych na rok 2016

Tabela 3.3.2. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie lubuskim zaplanowanych na rok 2016 Tabela 3.3.2. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie uskim zaplanowanych na rok 2016 Planowany okres pomiarowy: wiosenny, letni, 1 Kłodawa (DW 151, DP 1404F) 2 Zielona Góra - Kożuchów (DW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych województwa lubuskiego za okres 2007-2003 autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania w

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki punktowe szkół uzyskane w sesji wiosennej - kwiecień 2013

Średnie wyniki punktowe szkół uzyskane w sesji wiosennej - kwiecień 2013 Lubuskie gorzowski Bogdaniec Gm Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubczynie Lubczyno Lubczyno 55 9 22,78 22,44 23,29 23,98 23,37 24,03 Lubuskie gorzowski Bogdaniec Gm Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE Zielona Góra, 26 wrzesień 2016 r. http://www.bip.lubuskie.pl/ http://www.bip.lubuskie.pl/

Bardziej szczegółowo

Wstępna wersja obszarów funkcjonalnych wraz z obszarami strategicznej interwencji

Wstępna wersja obszarów funkcjonalnych wraz z obszarami strategicznej interwencji Wstępna wersja obszarów funkcjonalnych wraz z obszarami strategicznej interwencji ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Zielona Góra WYKONAWCA Budplan Sp. z o.o. ul. Kordeckiego 20 04-327 Warszawa tel. +48 22

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 2007 r. ZATWIERDZAM z up. Ministra Zdrowia /-/ Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 5 września 2007 r.

Gorzów Wlkp. 2007 r. ZATWIERDZAM z up. Ministra Zdrowia /-/ Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 5 września 2007 r. ZATWIERDZAM z up. Ministra Zdrowia /-/ Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 5 września 2007 r. Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne WOJEWODA LUBUSKI /-/

Bardziej szczegółowo