Zamek kodowy z kontrolą dostępu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamek kodowy z kontrolą dostępu"

Transkrypt

1 Zamek kodowy z kontrolą dostępu Instrukcja obsługi Numer produktu: Strona 1 z 22

2 WPROWADZENIE DK-9680 / DK-9880 jest połączeniem klawiatury numerycznej jednostki dostępu, alarmu drzwi i dzwonka do drzwi w jednym systemie. Jest to idealny system dla instalacji bezpieczeństwa do biura i domu. System został zaprojektowany z rozdziałem dekodowania, aby zapewnić najlepszą ochronę. Zarówno DK-9680, jak i DK-9880 jest podzielony na dwie części, jednostkę zdalnej klawiatury numerycznej i główną jednostkę dekodera; komunikują się ze sobą za pomocą danych cyfrowych. Ktokolwiek, kto usiłuje przeciąć, lub skrócić przewody połączeniowe na zdalnej klawiaturze numerycznej, nie może zagrozić bezpieczeństwu systemu, ani obejść funkcje klawiatury. DK-9680 / DK-9880 wykorzystuje bieżący tryb komunikacji magistrali danych, jedna jednostka główna może przyjąć do trzech jednostek zdalnej klawiatury numerycznej połączonych równolegle dla całkiem niezależnego działania. DK-9680 / DK-9880 używa trzech Kodów Użytkownika (kod 1, kod 2, kod 3) i jednego Super Kodu Użytkownika do obsługi trzech wyjść, które zostały zaprojektowane do ochrony i kontroli dostępu. Dzięki pamięci EEPROM, zaprogramowane dane systemu nie są kasowane w razie awarii zasilania. Dla trzech kodów użytkownika, Kodu Głównego (który także działa jak Super Kod Użytkownika) oraz i tzw. Kodu Wymuszania jest możliwych ponad 100 milionów kombinacji. Inne funkcje zabezpieczeń zawierają wyjście przymusu, i wykrywanie drzwi dla alarmu wymuszonego otwarcia drzwi, dla alarmu zbyt długo otwartych drzwi i funkcji automatycznego ponownego zablokowania drzwi. Zostało również włączone ułatwienie do podłączenia przycisku wyjścia dla łatwego wyjścia z budynku. Plastikowa obudowa wodoodpornej jednostki klawiatury numerycznej (DK-9680) została precyzyjnie skonstruowana tak, że przedni panel oraz skrzynka montażowa są zaplombowane za pomocą wodoodpornej uszczelki, czyniącej jednostkę klawiatury numerycznej odpowiednią do instalacji wewnątrz, a także na zewnątrz budynków; podczas gdy cienka jednostka klawiatury numerycznej (DK-9880) została zaprojektowana w sposób, aby wkomponować się we wszelkie mieszkaniowe i biurowe dekoracje. Strona 2 z 22

3 DK-9680 / DK-9880 są dostępne w wersji A, B oraz C. Posiadają identyczne specyfikacje, z wyjątkiem ich wyjść: WYJŚCIE WYJŚCIE 1 WYJŚCIE 2 WYJŚCIE 3 PRODUKT DK-9680A/DK-9880A Przekaźnik 5 A Przekaźnik 1 A DK-9680B/DK-9880B Przekaźnik 5 A Otwarty kolektor tranzystora bipolarnego NPN DK-9680C/DK-9880C Otwarty kolektor tranzystora bipolarnego NPN Otwarty kolektor tranzystora bipolarnego NPN Strona 3 z 22

4 TERMINALE POŁĄCZEŃ Strona 4 z 22

5 JEDNOSTKA GŁÓWNA (Wartość napięcia w nawiasie jest tylko dla wersji 24V) MOC W AC/DC (prąd przemienny/stały) Wejście zasilania, jest możliwe 12V (24V) zasilania AC lub DC. Nie jest wymagane rozróżnienie polaryzacji. WYJŚCIE PRĄDU STALEGO (+) Moc wyjścia 12V (24V) dla zasilanego prądem stałym zatrzasku drzwi. Prąd wyjściowy maksym. 2 A. MASA (-) Wspólny punkt masy systemu klawiatury numerycznej. DANE To jest komunikacyjna magistrala danych jednostki głównej i jednostki (jednostek) zdalnie sterowanej klawiatury numerycznej. Jest także liną zasilania dla jednostki (jednostek) zdalnej klawiatury numerycznej. Należy podłączyć ją do terminalu DATA w jednostce (jednostkach) zdalnej klawiatury numerycznej. WYCZUWANIE DRZWI Normalnie Zwarty (Normally Closed N.C.) obwód wejściowy odnosi się do masy. Z pomocą styku magnetycznego (np. AEI MC-01) monitoruje drzwi kontrolowane przez wyjście 1. Obwód jest rozwarty kiedy drzwi są otwarte. To inicjuje następujące funkcje: 1) Alarm Wymu szonego Otwarcia Drzwi: Kiedy zostanie wymuszone otwarcie drzwi - drzwi są otwierane bez użycia poprawnego kodu, lub przycisku wyjścia EGRESS. Alarm wymuszonego otwarcia drzwi (wbudowany) będzie aktywny przez 60 sekund. 2) Alarm zbyt długo otwartych drzwi: Kiedy drzwi są pozostawione otwarte dłużej, niż wynosi uprzednio ustawiony dopuszczalny czas otwarcia, alarm zbyt długo otwartych drzwi będzie aktywny bez przerwy, dopóki drzwi nie zostaną ponownie zamknięte. 3) Automatyczne ponowne zamknięcie drzwi: Kiedy drzwi zostaną otwarte, a następnie ponownie zamknięte, klawiatura numeryczna zwolni niezwłocznie elektryczny zatrzask, aby ponownie zablokować drzwi przed końcem czasu operacyjnego w trybie chwilowym, lub użytkownik nie wymaga ponownego wprowadzenia Kodu 1, aby ponownie zablokować drzwi w trybie Start/Stop. 4) Powiadomienie o Gościu: Za każdym razem, kiedy drzwi są otwierane, dzwonek u drzwi jest aktywowany na 2 sekundy. Strona 5 z 22

6 UWAGA: 1) Powyższe funkcje są dostępne jedynie dla Wyjścia 1. Zob. PROGRAMOWANIE, aby ustawić żądane funkcje. 2) Podłączyć ten terminal do Wspólnej Masy (-), jeśli nie jest używane wyczuwanie drzwi. WEJŚCIE WYJŚCIA Normalnie rozwarty (Normally Open N.O) terminal wejścia odnosi się do masy (-). Podłączyć go do Wspólnej Masy (-) przez chwilowy wciskany przełącznik, aby aktywować Wyjście 1. Pozwala użytkownikowi obejść kod 1 bezpieczeństwa, przez wciśnięcie wciskanego przełącznika. Ten przełącznik jest zazwyczaj umieszczany wewnątrz chronionej nieruchomości blisko drzwi, aby osoby wewnątrz chronionej nieruchomości mogły wyjść bez wprowadzania kodu. Pozostawić ten terminal otwarty, jeśli nie jest używany. WYJŚCIE PRZYMUSU Wyjście otwartego kolektora tranzystora bipolarnego NPN. Przełącza do masy(-) kiedy Kod Przymusu zostanie wprowadzony. Podłączyć, aby aktywować panel kontroli alarmu, lub dialer telefoniczny. Ocena wyjścia tranzystora: Ic maks. 100mA, Vce maks. 12V (24V) DC. WYJŚCIE 1 (Wersja A, B i C) Styki bezprądowe przekaźnika 5 A, z terminalami N.O. oraz N.C. Ten przekaźnik jest przede wszystkim przeznaczony dla zablokowania drzwi, lub innej kontroli bezpieczeństwa i dostępu. Używać styku N.O dla połączenia blokowania drzwi. Dla innych zastosowań dla bezpieczeństwa i kontroli dostępu należy przeczytać instrukcję systemu, aby zasięgnąć informacji na temat odpowiednich par terminali (N.C. Lub N.O.) do połączenia. Wyjście przekaźnika można zaprogramować do chwilowego działania, lub rozpoczynania/zatrzymywania działania. WYJŚCIE 2 Wyjście 2 jest przygotowane dla innych zastosowań bezpieczeństwa i kontroli dostępu. Wyjście przekaźnika można zaprogramować do chwilowego działania, lub rozpoczynania/zatrzymywania działania. Wersja A oraz B używają wyjścia przekaźnika, a wersja C używa wyjścia tranzystora. Wersja A i B: Styki bezprądowe przekaźnika 1 A, z terminalami wyjściowymi terminalami N.O. i N.C. Wersja C: Wyjście otwartego kolektora tranzystora bipolarnego NPN. Przełącza się do masy (-), gdy Kod 2 zostanie wprowadzony (aktywuje się). Oceny tranzystora: Ic maks. 100mA, Vce maks. 12 V (24V) DC. WYJŚCIE 3 Wyjście 3 ma identyczną funkcję, jak wyjście 2. Jest także przygotowane dla innych zastosowań dla bezpieczeństwa i kontroli dostępu. Wyjście może być zaprogramowane dla chwilowego działania, lub rozpoczynania/zatrzymywania działania. Wersja A używa wyjścia przekaźnika, a wersje B i C używają wyjścia tranzystora. Wersja A: Styki bezprądowe przekaźnika1 A, z terminalami wyjściowymi terminalami N.O. 5i N.C. Strona 6 z 22

7 Wersja B i C: Wyjście otwartego kolektora tranzystora bipolarnego NPN. Przełącza się do masy (-), gdy Kod 3 zostanie wprowadzony (aktywuje się). Oceny tranzystora: Ic maks. 100mA, Vce maks. 12 V (24V) DC. JEDNOSTKA ZDALNEJ KLAWIATURY NUMERYCZNEJ DANE (+) Jest to magistrala komunikacyjna danych systemu. Jest to także terminal wejściowy zasilania jednostki zdalnej klawiatury numerycznej. Powiązać ją z terminalem DATA na jednostce głównej. GND (-) Punkt wspólnej masy zdalnej klawiatury numerycznej. DIODY ZIELONA I CZERWONA Dwie lampy diodowe są przygotowane do wolnego podłączenia w razie stanu alarmowego, lub kiedy jest wymagane wskazanie działania kontroli dostępu. Każda dioda jest podłączona do rezystora ograniczającego prąd 1,5K omów. WSKAŹNIKI WIDOCZNE I SŁYSZALNE Wbudowany brzęczyk na zdalnej klawiaturze numerycznej (lub głośniku na głównej jednostce) oraz bursztynowa dioda generują następujące dźwięki i sygnały dla stanu działania: STATUS DŹWIĘKI SYGNAŁY DIODY 1. W trybie programowania WŁĄCZONA 2. Udane wprowadzenie klawisza 1 dźwięk 1 mignięcie 3. Udane wprowadzenie kodu 2 dźwięki 2 mignięcia 4. Nieudane wprowadzenie kodu 5 dźwięków 5 mignięć 5. Przewód połączeniowy DAP nie wymieniony Stałe brzęczenie (głośnik) 1 mignięcie co 2 sekundy 6. Tryb czuwania mignięcie co 2 sekundy Strona 7 z 22

8 PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY DAP (DAP Bezpośredni dostęp do Programowania) Jeśli Osobisty Kod Główny został zapominany, należy użyć przewodu połączeniowego DAP, aby unieważnić zapomniany kod pozwalający na bezpośrednie wejście do trybu programowania. Należy dokładnie wykonać następującą procedurę: 1. Odłączyć zasilanie. 2. Przemieścić przewód połączeniowy DAP z pozycji OFF na ON. 3. Podłączyć ponownie zasilanie (głośnik jest aktywny). 4. Przemieścić przewód połączeniowy z powrotem do pozycji OFF (głośnik zostanie dezaktywowany). 5. Klawiatura numeryczna będzie w trybie programowania, gotowa na przyjęcie nowych danych. 6. Wprowadzić nowe dane, rozpoczynając od Sekcji (B) pokazanej w Wykresie Podsumowania. DIODA PODŚWIETLENIA KLAWIATURY NUMERYCZNEJ (DK-9680), DIODA PRZYCISKU/KLAWISZA (DK-9880) Dioda świeci się do 10 sek. kiedy klawisz jest wciśnięty, co wskazuje na trwanie dopuszczalnego czasu dla wprowadzenia każdej cyfry kodu. Cyfra wpisu kodu jest nieważna, kiedy dioda jest wyłączona. DANE USTAWIONE FABRYCZNIE WAŻNA UWAGA Dla wygody właściciela w pierwszym programowaniu, fabryka wprowadziła Kod Główny 0000 do klawiatury numerycznej. Właściciel musi prowadzić własne Unikalne Kody i Dane do klawiatury przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Dla zachowania bezpieczeństwa, w każdym przypadku, właściciel powinien zaprogramować Osobisty Kod Główny, aby unieważnić ustawiony fabrycznie Kod Główny. Strona 8 z 22

9 PROGRAMOWANIE KLAWIATURY NUMERYCZNEJ PODSUMOWANIE A) Użyć ustawionego fabrycznie wpisu Kodu Głównego w programowaniu Podczas pierwszego uruchomienia Wpis Kodu Zatwierdzenie Komentarze 0000 * Wprowadzić w trybie programowania za pomocą ustawionego fabrycznie Kodu Głównego B) Rejestrowanie Osobistego Kodu Głównego i Kodów Użytkowników Programowanie użytkownika Klawisz dostępu Wprowadzenie Kodów Zatwierdzenie Komentarze 0 Od 1 8 cyfr # Osobisty Kod Główny i Super Kod Użytkownika 1 Od 1 8 cyfr # Kod Użytkownika 1, Kod Przymusu i Kod WYŁ. alarmu wymuszonego otwarcia drzwi 2 Od 1 8 cyfr # Kod Użytkownika 2 3 Od 1 8 cyfr # Kod Użytkownika 3 Strona 9 z 22

10 C) Konfiguracja wyjść bezpiecznika Programowanie Instalatora Klawisze dostępu Czas trwania Kodu Zatwierdzenie Komentarze 4 0 Od 1 do 999 # Wyjście 1 w trybie chwilowym od sekund * 4 1 # Wyjście 1 w trybie Start/Stop bez przyspieszonego kodu * 4 2 # Wyjście 1 w Trybie Start/Stop z przyspieszonym kodem* 5 0 Od 1 do 999 # Wyjście 2 w Trybie Chwilowym od 1 do 999 sekund 5 1 # Wyjście 2 w Trybie Starr/Stop bez przyspieszonego kodu 5 2 # Wyjście 2 w trybie Start/Stop z przyspieszonym kodem 6 0 Od 1 do 999 # Wyjście 3 w Trybie chwilowym od 1 do 999 sek. 6 1 # Wyjście 3 w trybie Start/Stop bez przyspieszonego kodu 6 2 # Wyjście 3 w trybie Start/Stop z kodem Strona 10 z 22

11 * Możliwe jest automatyczne ponowne zablokowanie. ( Wyczuwanie drzwi). przyspieszonym D) Bezpieczeństwo osobiste Programowanie Instalatora Klawisz dostępu Zatwierdzenie Komentarz 7 0 # Po 10 kolejnych błędnie podanych kodach, klawiatura blokuje się w ciągu 30 sekund 7 1 # Po 10 kolejnych błędnych kodach Wyjście Przymusu przełącza się na masę (aktywuje się) 7 2 # Zniknięcie dwóch powyższych zabezpieczeń E) Alarm Wymuszonego Otwarcia Drzwi Powiadomienie o Gościu Programowanie Instalatora Klawisz dostępu Zatwierdzenie Komentarze 8 0 # Wykrywanie Alarmu Wymuszonego Otwarcia Drzwi jest wyłączone 8 1 # Wykrywanie Alarmu Wymuszonego Otwarcia Drzwi jest włączone 8 2 # Dzwonek powiadamiający o gościy włącza się, jeśli Kod Użytkownika 1 nie zostanie wpisany, kiedy drzwi zostaną otwarte 8 3 # Dzwonek powiadamiający o gościu uruchamia się zawsze, gdy drzwi zostają otwarte Strona 11 z 22

12 F) Dopuszczalny czas pozostawienia drzwi otwartych ( Alarm Zbyt Długo Otwartych Drzwi) Programowanie Instalatora Klawisz Dostępu Czas trwania kodu Zatwierdzenie Komentarze 9 0 # Timer jest wyłączony. Drzwi mogą być otwarte przez nieokreślony czas 9 Od 1 do 9999 # Dopuszczalny czas od sekund dla otwartych drzwi zanim zostanie wyzwolony alarm zbyt długo otwartych drzwi G) Wyjście z trybu programowania Zatwierdzenie Komentarze * Wyjście z trybu programowania, powrót do normalnego działania PROGRAMOWANIE KLAWIATURY NUMERYCZNEJ PRZYKŁAD 1) WYMAGANIE Następujące dane muszą być zachowane: a) Zmienić ustawiony fabrycznie Kod Główny 0000 na Osobisty Kod Główny 3289 b) Ustawić Kod Użytkownika 1 na 8321 c) Ustawić Kod Użytkownika 2 na 6854 d) Ustawić Kod Użytkownika 3 na 9270 Strona 12 z 22

13 e) Ustawić Wyjście 1 w trybie chwilowym, 5 sekund f) Ustawić Wyjście 2 w trybie Start/Stop bez przyspieszonego kodu g) Ustawić Wyjście 3 w trybie Start/Stop z przyspieszonym kodem h) Ustawić klawiaturę numeryczną, aby zablokowała się w ciągu 30 sekund po podaniu 10 następujących po sobie fałszywych kodów i) Ustawić klawiaturę numeryczną z włączonym alarmem wymuszonego otwarcia drzwi j) Ustawić dopuszczalny czas dla pozostawienia drzwi otwartych na 60 sekund zanim zostanie wyzwolony alarm drzwi zbyt długo otwartych 2) PROGRAMOWANIE Wprowadzić powyższe wymagane dane do klawiatury numerycznej: Kodu Głównego Wejść w tryb programowania używając ustawionego fabrycznie Super Kod Użytkownika 3289 został zachowany jako nowy Osobisty Kod Główny i 8321 został zachowany jako Kod Użytkownika 1, Kod Przymusu i Kod Wył. Alarmu Wymuszonego Otwarcia Drzwi 6854 został zachowany jako Kod Użytkownika został zachowany jako Kod Użytkownika 3 Wyjście 1 zostało zaprogramowane w Trybie Chwilowym, 5 sekund Wyjście 2 zostało zaprogramowane w trybie Start/Stop bez kodu przyspieszonego Wyjście 3 zostało zaprogramowane w trybie Start/Stop z kodem przyspieszonym Klawiatura numeryczna została zaprogramowana, aby blokować się w ciągu 30 sekund po 10 następujących po sobie fałszywych kodach Klawiatura numeryczna została zaprogramowana z włączonym alarmem wymuszonego otwarcia drzwi Strona 13 z 22

14 Klawiatura numeryczna została zaprogramowana z dopuszczalnym czasem 60 sekund dla pozostawienia drzwi otwartych Wyjście z trybu programowania, ze wszystkimi powyższymi danymi zachowanymi. Gotowość do użycia. UWAGA: W razie nieprawidłowego wpisu podczas programowania, należy skasować go za pomocą przycisku #, lub odczekać 10 sekund, aby dokonać ponownego wpisu. UŻYCIE KLAWIATURY NUMERYCZNEJ ODNOSZĄC SIĘ DO DANYCH ZAPROGRAMOWANYCH POWYŻEJ 1) Aby zarządzać wyjściem 1,2 oraz 3, wprowadzić odpowiednie kody do klawiatury numerycznej i zatwierdzić za pomocą przycisku #. Wyjście 1 aktywuje się na 5 sekund Wyjście 2 uruchamia się (lub zatrzymuje) Wyjście 3 uruchamia się (lub zatrzymuje) 2) Osobisty Kod Główny jest także SUPER KODEM UŻYTKOWNIKA dla wyjść 1,2 oraz 3. Pozwala właścicielowi używać TYLKO JEDNEGO KODU do obsługi 3 wyjść. Aby zarządzać wyjściem 1,2 oraz 3 należy wprowadzić Osobisty Kod Główny do klawiatury numerycznej i zatwierdzić za pomocą klawisza # PLUS odpowiednim numerem (numerami) wyjścia. Wyjście 1 aktywuje się na 5 sekund Wyjście 2 uruchamia się (lub zatrzymuje) Wyjście 3 uruchamia się (lub zatrzymuje) 3) Kod Przymusu nie musi być programowany. Klawiatura numeryczna określa go automatycznie przez zwiększenie pierwszej cyfry Kodu 1 Użytkownika o 2 jednostki. Przykładowo: Jeśli Kod 1 Użytkownika to 1234, wtedy Kod Przymusu to Jeśli Kod 1 Użytkownika to 8321, to Kod Przymusu to Aby zarządzać WYJŚCIEM PRZYMUSU, należy wprowadzić Kod Przymusu i zatwierdzić za pomocą klawisza #. Wyjście przymusu aktywuje się, Wyjście 1 aktywuje się na 5 sekund Strona 14 z 22

15 Kod Przymusu posiada podwójne działanie. Kontroluje on Wyjście Przekaźnika 1 w tym samym czasie co Kod Użytkownika 1 i aktywuje Wyjście Przymusu. Kod Przymusu może zawsze aktywować i dezaktywować Wyjście 1 Przekaźnika, ale nie może dezaktywować Wyjścia Przymusu. JEDYNIE kompozycja Kodu 1 Użytkownika może dezaktywować (resetować) Wyjście Przymusu. UWAGA: Wszystkie alarmy zostaną zatrzymane, włącznie z alarmem wymuszonego otwarcia drzwi i alarmem zbyt długo otwartych drzwi, kiedy funkcja przymusu jest aktywna (Kod Przymusu jest wpisany). 4) KOD PRZYSPIESZONY, jeśli jedno wyjście z 1 do 3, zostało zaprogramowane w trybie Start/Stop z Kodem Przyspieszonym, jest możliwa aktywacja za pomocą tylko PIERWSZYCH DWÓCH CYFR, od Kodu 1 do Kodu 3, odpowiedniego Kodu. Dezaktywacja tego wyjścia zawsze wymaga kompozycji Kompletnego Kodu. W tym przykładzie, Wyjście 3 zostało zaprogramowane w Trybie Start/Stop za pomocą Przyspieszonego Kodu. Kompletny Kod Kodu 3 : 9270 Przyspieszony Kod Kodu 3: 92 Wyjście 3 rozpoczyna działanie Wyjście 3 zatrzymuje działanie 5) Należy spróbować wprowadzić 1 do 8 cyfr przypadkowych fałszywych kodów do klawiatury numerycznej, aby przetestować jej BEZPIECZEŃSTWO. Klawiatura generuje 5 dźwięków dla każdego nieudanego wpisu kodu po wciśnięciu klawisza #. Klawiatura blokuje się w ciągu 30 sekund po wprowadzeniu 10 następujących po sobie fałszywych kodów. Normalne działanie zostanie wznowione po upływie 30 sekund. UWAGA: Maksymalny dopuszczalny czas dla NASTĘPUJĄCEJ CYFRY i NASTĘPUJĄCEGO KODU to 10 sekund i odpowiednio 30 sekund. Klawiatura odświeża się automatycznie po upływie dopuszczalnego czasu. 6) W tym przykładzie system został zaprogramowany z włączonym alarmem wymuszonego otwarcia drzwi. Należy spróbować otworzyć drzwi wyposażone w PRZEŁĄCZNIK WYCZUWANIA DRZWI, bez użycia KODU 1 lub PRZYCISKU WYJŚCIA. Alarm aktywuje się od razu na 60 sekund. Alarm może być zatrzymany przez wpisanie Kod 1 Użytkownika przed końcem czasu alarmu. UWAGA: Ten test może nie być wykonany, jeśli drzwi będą zamknięte. Konieczne jest odblokowanie drzwi za pomocą mechanicznego klucza przed testowaniem. 7) ALARM ZBYT DŁUGO OTWARTYCH DRZWI, należy spróbować zarządzać Wyjściem 1 używając KODU 1 lub PRZYCISKU WYJŚCIA. Otworzyć drzwi, które są wyposażone w PRZEŁĄCZNIK WYCZUWANIA DRZWI, i pozostawić je otwarte na więcej nić 60 sekund (zaprogramowany czas). Alarm zacznie się aktywować. Zamknąć drzwi, alarm zatrzyma Strona 15 z 22

16 się. Ta funkcja przypomina właścicielowi o zamknięciu drzwi, w przypadku, gdy są zablokowane. 8) Ta klawiatura numeryczna zawiera DZWONEK. Aby aktywować dzwonek u drzwi należy po prostu nacisnąć klawisz ze znakiem DZWONKA. PRZEPROGRAMOWANIE KLAWIATURY NUMERYCZNEJ DO INNYCH TRYBÓW DZIAŁANIA 1) Aby wejść do TRYBU PROGRAMOWANIA, należy wprowadzić Osobisty Kod Główny i zatwierdzić go za pomocą przycisku *. nowych danych Klawiatura jest w Trybie Programowania, gotowa do otrzymania 2) Skonfigurować Wyjście 1 Przekaźnika w Trybie Start/Stop bez przyspieszonego kodu. Wyjście 1 zostało zmienione z Trybu Chwilowego na Tryb Start/Stop. 3) Ustawić klawiaturę numeryczną, aby aktywować WYJŚCIE PRZYMUSU po 10 następujących fałszywych kodach. Klawiatura numeryczna została zmieniona z 30 sekundowego blokowania się do aktywowania Wyjścia Przymusu. 4) Ustawić klawiaturę, aby wydawała DZWONEK POWIADAMIAJĄCY O GOŚCIU, kiedy drzwi zostaną otwarte. Klawiatura została zmieniona z uruchamiania alarmu wymuszonego otwarcia drzwi na dzwonek powiadamiający o gościu. 5) Ustawić klawiaturę, aby drzwi mogły być otwarte przez czas nieokreślony. Timer pozostawienia drzwi otwartych nie jest włączony, drzwi mogą być otwarte przez nieokreślony czas 6) Przeprogramowanie jest zakończone. Wyjść z trybu programowania. Klawiatura wraca co normalnego działania z zachowanymi wszystkimi przeprogramowanymi danymi. Strona 16 z 22

17 UŻYWANIE KLAWIATURY NUMERYCZNEJ ZA POMOCĄ NA NOWO ZAPROGRAMOWANYCH DANYCH 1) Aby zarządzać Wyjściem 1 Przekaźnika wpisać Kod 1 Użytkownika i zatwierdzić za pomocą klawisza #. Wyjście 1 Przekaźnika uruchamia się W trybie operacyjnym Start/Stop konieczne jest ponowne wprowadzenie Kodu 1, aby ZATRZYMAĆ Wyjście 1. Jeśli Wyjście 1 jest dla zastosowania blokady drzwi, zaleca się pracę z PRZEŁĄCZNIKIEM WYCZUWANIA DRZWI (ten sam przełącznik wyczuwania dla alarmów), aby inicjować funkcję AUTOMATYCZNEGO PONONOWNEGO BLOKOWANIA (STOP), w której ponowne wprowadzenie Kodu 1 dla ponownego zablokowania drzwi nie jest konieczne. 2) Spróbować wpisać 1 do 8 cyfr fałszywych kodów do klawiatury, aby przetestować jej bezpieczeństwo. Klawiatura aktywuje WYJŚCIE PRZYMUSU po wpisaniu 10 następujących fałszywych kodów. Aby zresetować (dezaktywować) Wyjście Przymusu, należy wprowadzić kompozycję Kodu 1 Użytkownika i zatwierdzić za pomocą klawisza #. 3) Spróbować otworzyć drzwi, system zawsze wyda dzwonek powiadamiający o gościu. 4) Spróbować otworzyć drzwi, i pozostawić je otwarte. Nie włączy się alarm zbyt długo otwartych drzwi. Strona 17 z 22

18 PODŁĄCZANIE ZDALNEJ JEDNOSTKI (JEDNOSTEK) KLAWIATURY NUMERYCZNEJ DO JEDNOSTKI GŁÓWNEJ Podstawowy system DK-9680 / DK-9880 działa z jedną jednostką Główną i jedną jednostką Zdalnej Klawiatury Numerycznej. Właściwie, każda jednostka główna pozwala maksymalnie 3 zdalnym jednostkom klawiatury numerycznej łączyć się z nią. System DK-9680 / DK-9880 używa magistrali komunikacyjnej danych bieżącego trybu, co czyni dodatkowe podłączenia klawiatury bardzo proste, po prostu podłączając wszystkie terminale DATA oraz GND jednostek klawiatury i jednostki głównej równolegle, jak przedstawiono na diagramie poniżej. DO DZIAŁANIA Wszystkie jednostki zdalnej klawiatury w systemie zapewniają identyczną funkcję kontroli dla jednostki głównej w normalnym działaniu. Strona 18 z 22

19 DO PROGRAMOWANIA - Każda z jednostek zdalnej klawiatury w systemie może być użyta do programowania. Jak tylko jedna zostanie wybrana do programowania, inne klawiatury w systemie nie będą działały, dopóki system nie wyjdzie z trybu programowania. Każda jedna jednostka klawiatury może zostać wybrana jako klawiatura programująca, pod jednym z poniższych warunków: 1) Kiedy został wpisany Osobisty Kod Główny do tej jednostki klawiatury numerycznej. 2) Po użyciu przewodu połączeniowego DAP wchodzącego do trybu programowania, wszystkie jednostki klawiatury numerycznej w systemie są przygotowane do selekcji. Kiedy ta jedna jest pierwsza wprowadzana za pomocą jakiegokolwiek kodu, uważana jest automatycznie za wybraną jako klawiaturę do programowania. PRZEŁĄCZNIK SABOTAŻOWY ZDALNEJ JEDNOSTKI KLAWIATURY Każda jednostka klawiatury numerycznej zawiera przełącznik sabotażowy, który normalnie jest wklęsły. Kiedy jednostka klawiatury zostanie odłączona od skrzynki montażowej, zostanie on zwolniony i zmusi jednostkę klawiatury numerycznej, aby wysłała polecenie alarmu do jednostki Głównej, aby generowała sygnał alarmowy przez 60 sekund. Alarm może być zatrzymany przez wprowadzenie Kodu 1 Użytkownika przed końcem czasu alarmu. SPECYFIKACJE Napięcie działania : Wersja 12V 12 V, V AC/DC; Wersja 24V, 20-28V AC/DC Pobór prądu : mA (Wersja A), mA (Wersja B), 50-80mA (Wersja C) Kody operacyjne :Główny, Użytkownik 1, 2 oraz 3, Super Użytkownik, Kody Przymusu i Przyspieszone Kombinacje Kodów :111, 111, 100 Wyjście Przekaźnika :Wyjście 1 -- Wyjście A styki bezprądowe N.O. oraz N.C., DC maksymalnie 30V :Wyjście 2 oraz A styki bezprądowe N.O. & N.C., lub wyjście otwartego kolektora tranzystora bipolarnego NPN, 100 ma sink, maksymalnie 12V DC (24V DC). : Przełącznik otwartego kolektora tranzystora bipolarnego do masy, 100 ma typu sink, 100mA typu sink, maksymalnie 12V (24V) DC. Wyjście Przymusu 10 sekund, automatyczne odświeżanie Czas Wprowadzania Cyfry :30 sekund, automatyczne odświeżanie Strona 19 z 22

20 Czas Wprowadzania Kodu : Główna (szer.)mm / 87(gł.)mm / 32,5(wys.)mm Wymiary (w przybliżeniu) Klawiatura numeryczna: (DK-9680) -- 84(szer.)mm / 41(gł.)mm / 129(wys.)mm; (DK-9880) (szer.)mm / 21(gł.)mm / 117(wys.)mm Waga (w przybliżeniu) :Główna 200g (sieć) Klawiatura numeryczna (DK-9680) 155g (sieć); (DK-9880) (sieć) ZASTOSOWANIE Strona 20 z 22

21 Wyjście 1: Blokada drzwi Wyjście 2: Kontrola Alarmu Wyjście 3: Dodatkowa Ochrona lub Kontrola Dostępu *Należy odnieść się do instrukcji obsługi systemu ochrony/alarmowego przy wybieraniu N.C. lub N.O. dla kontroli ON-OFF (wł. wył.) systemu. Dla tych Wyjść Otwartego Kolektora w DK- 9680B / DK-9880B oraz DK-9680C / DK-9880C, należy traktować je jako styki wyjścia N.O. odnoszące się do masy (-). Strona 21 z 22

22 APPENDIX STYK BEZPRĄDOWY Styk bezprądowy oznacza, że nie został do niego podłączony prąd. Jest przygotowany do dowolnych podłączeń. Zazwyczaj styki wyjścia przekaźnika zapewnione w systemie klawiatury numerycznej są stykami bezprądowymi. N.C. Oznacza Normalnie Zwarty styk jest zamkniętym obwodem w normalnym statusie. Jest obwodem otwartym, kiedy zostanie aktywowany. N.O. Oznacza Normalnie Rozwarty styk jest otwartym obwodem w normalnym statusie. Jest obwodem zamkniętym, kiedy zostanie aktywowany. WYJŚCIE OTWARTEGO KOLEKTORA TRANZYSTORA Wyjście otwartego kolektora jest równoważne ze stykiem Normalnie rozwartym (N.O.) w odniesieniu do masy podobnej do styku przekaźnika N.O. w odniesieniu do masy. Tranzystor jest normalnie wyłączony, a jego wyjście jest przełączone do masy (-), kiedy aktywowane. Tranzystor otwartego kolektora może jedynie zapewnić funkcję przełączania do małej mocy, ale jest zazwyczaj wystarczająco dobry do kontrolowania systemu alarmowego. Wyjście 2 oraz 3 w DK-9680C / DK-9880C, wyjście 3 w DK-9680B / DK-9880B, i Wyjście Przymusu we wszystkich trzech klawiaturach są wyjściami otwartego kolektora. Strona 22 z 22

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827 INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827 WSTĘP DK-9827 jest uniwersalną, samodzielną, cyfrową klawiaturą dostępu odporną na czynniki atmosferyczne. Jest wysoce niezawodnym rozwiązaniem do celów domowych

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania Zamek szyfrowy K2 Rev 1.1 Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa, niniejsza instrukcja powinna zostać zachowana wyłącznie do dyspozycji instalatora lub administratora.

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Blokada cyfrowa Nr produktu

Blokada cyfrowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Blokada cyfrowa Nr produktu 000751781 Strona 1 z 13 Wstęp Szanowni klienci. Dziękujemy za zakup tej blokady. Kupując ten system, nabyliście Państwo produkt najlepszej jakości technologicznej.

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA 1 Opis Centrala PRG303 jest urządzeniem elektronicznym dla sterowania systemami automatycznego otwierania i zamykania. Do podstawowych zalet centrali należy zaliczyć:

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY na kod - RSL-2000F-VP zewnętrzny

ZAMEK SZYFROWY na kod - RSL-2000F-VP zewnętrzny ZAMKI SZYFROWE www.rozam.pl www.zamkiszyfrowe.lap.pl 1 ZAMEK SZYFROWY na kod - RSL-2000F-VP zewnętrzny Zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne 55 kodów. Elektroniczny Zamek Szyfrowy RSL-2000F-VP został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu W1A W3A Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Zawartość opakowania Nazwa W1A / W3A Instrukcja obsługi Śrubokręt Korki gumowe Wkręty samogwintujące

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Wprowadzenie Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD jest używana w systemach do programowania i operacji użytkownika, wyświetlania wiadomości

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski BC-2000 Kontroler dostępu Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski Opis BC-2000 pozwala sterować pracą zamków elektromagnetycznych i elektrozaczepów oraz systemów kontroli dostępu, które wymagają

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Zawartość pudełka: 1. Centralka 2. dwa piloty 3. syrena 4. dioda LED 5. czujnik wstrząsu 6. okablowanie 7. instrukcja Specyfikacja techniczna: centralka: zasilanie

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780. Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780. Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Cyfrowy zamek szyfrowy z funkcją dzwonka do drzwi Nr art. 750780 Instrukcja obsługi. Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zastosowanie. Zamek kodowany ze sterowaniem drzwi wejściowych

Bardziej szczegółowo

Parametry ochrona przed kradzieżą. Wprowadzenie

Parametry ochrona przed kradzieżą. Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie W celu ograniczenia listy parametrów w niniejszym dokumencie opisane zostały tylko parametry, które mogą być wykorzystywane przez producentów nadwozi. Pełne informacje na temat

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Blokada Nr produktu

Blokada Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Blokada Nr produktu 751402 Strona 1 z 6 1. Wstęp Szanowny kliencie Dziękujemy za zakup naszego produktu. Produkt spełnia stosowne normy europejskie i danego kraju. Prosimy użytkownika

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPU-2 STEROWNIK DMX-512 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE 2

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR PANEL ZEWNĘTRZNY. DC 24V Pobór prądu. Zasilanie. 40mA w spoczynku, podczas pracy 160mA Materiał

1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR PANEL ZEWNĘTRZNY. DC 24V Pobór prądu. Zasilanie. 40mA w spoczynku, podczas pracy 160mA Materiał 1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR Ekran Rozdzielczość Materiał Okablowanie Zasilanie Pobór prądu Temperatura pracy Wymiary 7 TFT LCD 800 x 3 (RGB) x 480 pikseli ABS / Aluminium 2 żyły 24Vdc 15mA w spoczynku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA OPTIMAL SPIS TREŚCI 1. ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI - SYTUACJE, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ... 4 2. OTWORY MONTAŻOWE... 5 3. CHARAKTERYSTYKA POLA DETEKCJI... 5 4. OKABLOWANIE...

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 07/08 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

ADEL. Model in1 Instrukcja Obsługi. (Odcisk palca & Kod & Klucz)

ADEL. Model in1 Instrukcja Obsługi. (Odcisk palca & Kod & Klucz) Model 5600 3in1 Instrukcja Obsługi (Odcisk palca & Kod & Klucz) ADEL www.adellock.pl Dziękujemy za zakup naszego produktu Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi przed użyciem zamka Model produktu: 5600

Bardziej szczegółowo

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL int-sz_pl 03/06 Zamki szyfrowe INT-SZ-GR i INT-SZ-BL są urządzeniami przeznaczonymi do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. ZAMEK KODOWY W MODULE K-STEEL Nr ref. 1156/10

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. ZAMEK KODOWY W MODULE K-STEEL Nr ref. 1156/10 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Mod. 1156 ZAMEK KODOWY W MODULE K-STEEL Nr ref. 1156/10 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 1 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Autonomiczna klawiatura kodowa KD ES2000 Seria ESF i Q Instrukcja użytkownika

Autonomiczna klawiatura kodowa KD ES2000 Seria ESF i Q Instrukcja użytkownika Autonomiczna klawiatura kodowa KD ES2000 Seria ESF i Q Instrukcja użytkownika Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed montażem i użytkowaniem 1. Zawartość opakowania Nazwa Ilość

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

LOB Master Key Sp. z o.o. ul. Magazynowa Leszno Strona internetowa: Instrukcja obsługi zamka C003

LOB Master Key Sp. z o.o. ul. Magazynowa Leszno   Strona internetowa:  Instrukcja obsługi zamka C003 LOB Master Key Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4 64-100 Leszno E-mail: mechatronika@lob.pl Strona internetowa: www.lob.pl Instrukcja obsługi zamka C003 1. Wstęp Model C003 Wymiary 153*79*69mm Materiał Stop cynku

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART WANDALOODPORNA AUTONOMICZNA Z PODŚWIETLENIEM MODEL: YK-568L

KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART WANDALOODPORNA AUTONOMICZNA Z PODŚWIETLENIEM MODEL: YK-568L KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART WANDALOODPORNA AUTONOMICZNA Z PODŚWIETLENIEM MODEL: YK-568L YK-568L jest urządzeniem kontroli dostępu, zawierającym czytnik kart zbliżeniowych i klawiaturę. Pozwala na sterowanie

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 Art. Nr 85 26 36 Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 www.conrad.pl Opis funkcjonowania Urządzenie alarmowe DIY-12 składa się z jednostki alarmowej z czujnikiem wstrząsowym, czujnika napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50 1 Dozownik aromatów CA-50 jest uniwersalnym urządzeniem służącym do podawania esencji aromatycznych w postaci płynnej. Podstawowe przeznaczenie urządzenia to

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCA OBSŁUGI KONTROLERA KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH WPC-02

INSTRUKCA OBSŁUGI KONTROLERA KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH WPC-02 INSTRUKCA OBSŁUGI KONTROLERA KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH WPC-02 WPC-02 jest autonomicznym kontrolerem kluczy zbliżeniowych przeznaczonym do pracy z urządzeniami działającymi w oparciu o protokół Weigand 26. Protokół

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU Ćwiczenie 9 STEROWANIE ROLETAMI POPRZEZ TEBIS TS. WYKORZYSTANIE FUNKCJI WIELOKROTNEGO ŁĄCZENIA. 2 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest nauczenie przyszłego użytkownika

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1 SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI Posam 1.2.1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE...3 FUNKCJA NAPAD...4 GŁOŚNE POWIADAMIANIE O NADEJŚCIU KOMUNIKATU...4 TELEFON

Bardziej szczegółowo

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści REER ELECTRONICS Spis treści BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-02 2.4GHz Cyfrowa transmisja 1. Wprowadzenie 2 2. Funkcje... 2 3. Zawartość... 2 4. Kamera zewnętrzna... 3 5. Wewnętrzny panel LCD. 3 6. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Podłączenia modułu powinien wykonać uprawniony elektryk. Napięcie sieci 230V jest bardzo niebezpieczne.

Uwaga! Podłączenia modułu powinien wykonać uprawniony elektryk. Napięcie sieci 230V jest bardzo niebezpieczne. Zdalnie sterowane telefonem z Androidem poprzez WiFi przekaźniki. ELWIFI-01 Uwaga! Podłączenia modułu powinien wykonać uprawniony elektryk. Napięcie sieci 230V jest bardzo niebezpieczne. Przekaźniki te

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo