Przewodnik Usług Internetowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik Usług Internetowych"

Transkrypt

1 Przewodnik Usług Internetowych MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW Wersja 0 POL

2 Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady dotyczące wykonywania czynności w kontekście innych funkcji. Znaki handlowe Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd. FLICKR jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Yahoo! Inc. Android, Google Docs oraz Picasa są znakami handlowymi firmy Google Inc. Wykorzystanie niniejszych znaków towarowych wymaga uzyskania pozwolenia, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w dokumencie Pozwolenia od Google. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple oraz Macintosh to znaki handlowe firmy Apple Inc. zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Każda firma, której nazwa oprogramowania została wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną na oprogramowanie będące jej własnością. Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek. 20 Brother Industries, Ltd. i

3 Spis Treści Wprowadzenie Funkcja Brother Web Connect... Dostępne usługi...2 Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect...3 Konto usługi...3 Połączenie internetowe...3 Instalacja pakietu oprogramowania MFL-Pro Suite...3 Konfiguracja funkcji Brother Web Connect (dla usług PICASA Web Albums, GOOGLE DOCS, FLICKR, Facebook oraz Dropbox)...5 Przegląd krok po kroku...5 Tworzenie kont określonych usług...6 Rejestrowanie w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect...6 Rejestrowanie i usuwanie kont w urządzeniu...8 Konfiguracja funkcji Brother Web Connect (dla usługi EVERNOTE )...0 Przegląd krok po kroku...0 Tworzenie konta usługi EVERNOTE... Rejestrowanie i usuwanie kont w urządzeniu... 2 Pobieranie 6 Pobieranie i drukowanie obrazów...6 Ustawienia drukowania...7 Pobieranie i zapisywanie obrazów na karcie pamięci lub w pamięci flash USB podłączonej do urządzenia Przesyłanie 2 Skanowanie i przesyłanie dokumentów...2 Dla usług PICASA Web Albums, GOOGLE DOCS, FLICKR, Facebook oraz Dropbox...2 Dla usługi EVERNOTE...22 Ustawienia skanowania...23 Przesyłanie obrazów zapisanych na karcie pamięci lub w pamięci flash USB...24 Dla usług PICASA Web Albums, FLICKR, Facebook oraz Dropbox...24 Dla usługi EVERNOTE...25 A Rozwiązywanie problemów 26 Komunikaty o błędach...26 ii

4 Wprowadzenie Funkcja Brother Web Connect Niektóre witryny WWW zapewniają usługi umożliwiające użytkownikom przekazywanie oraz przeglądanie obrazów i plików. Urządzenie firmy Brother pozwala skanować obrazy i przesyłać je do tych usług, a także drukować obrazy, które zostały wcześniej do nich przesłane. Drukowanie Skanowanie Usługa sieciowa Zdjęcia i dokumenty

5 Wprowadzenie Dostępne usługi Urządzenie firmy Brother umożliwia dostęp do usług przedstawionych poniżej. PICASA Web Albums PICASA Web Albums jest to usługa internetowa umożliwiająca udostępnianie zdjęć. Za jej pomocą można przesyłać obrazy, tworzyć albumy i udostępniać je innym użytkownikom. Adres URL: GOOGLE DOCS GOOGLE DOCS jest to usługa internetowa umożliwiająca edycję i udostępnianie dokumentów. Adres URL: FLICKR FLICKR jest to usługa internetowa umożliwiająca udostępnianie zdjęć. Za jej pomocą można przesyłać obrazy, tworzyć albumy i udostępniać je innym użytkownikom. Adres URL: Facebook Facebook jest to usługa społecznościowa, umożliwiająca również przesyłanie i udostępnianie obrazów innym użytkownikom. Adres URL: EVERNOTE EVERNOTE jest to usługa internetowa umożliwiająca przechowywanie plików i zarządzanie nimi. Adres URL: Dropbox Dropbox jest to usługa internetowa służąca do przechowywania, udostępniania plików i synchronizacji folderów między urządzeniami. Adres URL: Dalsze informacje można znaleźć w witrynach WWW poszczególnych usług. Poniższa tabela przedstawia typy plików, których można używać korzystając z funkcji Brother Web Connect. Dostępne usługi Pobieranie i drukowanie obrazów oraz zapisywanie ich na nośnikach danych Przesyłanie zeskanowanych obrazów Przesyłanie obrazów zapisanych na nośnikach danych PICASA Web Albums GOOGLE DOCS FLICKR Facebook EVERNOTE Dropbox JPEG JPEG JPEG PDF JPEG JPEG JPEG, PDF JPEG, PDF JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG Obrazy można przesłać do usługi w wiadomościach wysyłanych na adres tej usługi. 2

6 Wprowadzenie Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect Konto usługi Aby móc korzystać z funkcji Brother Web Connect, konieczne jest posiadanie konta w określonej usłudze. W przypadku nie posiadania konta należy przejść do witryny WWW danej usługi korzystając z komputera i utworzyć konto. Połączenie internetowe Aby móc korzystać z funkcji Brother Web Connect, urządzenie firmy Brother musi być podłączone do sieci przewodowej lub bezprzewodowej z dostępem do Internetu. Dalsze informacje na temat podłączenia i konfiguracji urządzenia zawiera Podręcznik szybkiej obsługi. W przypadku konfiguracji sieci korzystających z serwera proxy należy skonfigurować urządzenie do obsługi serwera proxy. (Ustawienia serwera proxy uu strona 3) Serwer proxy jest to komputer służący jako pośrednik między komputerami użytkowników, które nie posiadają bezpośredniego dostępu do Internetu, a siecią Internet. Instalacja pakietu oprogramowania MFL-Pro Suite Wstępna instalacja funkcji Brother Web Connect wymaga komputera z dostępem do Internetu oraz zainstalowanym wcześniej pakietem oprogramowania Brother MFL-Pro Suite. Wykonując czynności przedstawione w Podręczniku szybkiej obsługi można zainstalować pakiet MFL-Pro Suite (z dostarczonej płyty CD-ROM z programem instalacyjnym) oraz skonfigurować urządzenie, aby możliwe było drukowanie za pośrednictwem sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Ustawienia serwera proxy Jeżeli sieć korzysta z serwera proxy, w urządzeniu należy skonfigurować następujące informacje dotyczące serwera proxy: Adres serwera proxy Numer portu Nazwa użytkownika Hasło a Naciśnij przycisk Menu na panelu LCD urządzenia. b Naciśnij przycisk Sieć. c Naciśnij przycisk Ustawienia połączenia z siecią Web. d Naciśnij przycisk Ustawienia proxy. e Naciśnij przycisk Połączenie proxy. 3

7 Wprowadzenie f Naciśnij przycisk Wł. g Naciśnij opcję, którą chcesz ustawić, a następnie wprowadź informacje o serwerze proxy. h Naciśnij przycisk Stop/Zakończ. 4

8 Wprowadzenie Konfiguracja funkcji Brother Web Connect (dla usług PICASA Web Albums, GOOGLE DOCS, FLICKR, Facebook oraz Dropbox) Przegląd krok po kroku Skonfiguruj ustawienia postępując zgodnie z procedurą przedstawioną poniżej. Krok : Utwórz konto odpowiedniej usługi. (uu Strona 6) Odwiedź witrynę WWW usługi korzystając z komputera i Rejestracja użytkownika utwórz konto. (W przypadku posiadania konta tworzenie dodatkowego konta nie jest potrzebne). Uzyskanie konta Usługa sieciowa Krok 2: Uzyskaj dostęp do funkcji Brother Web Connect. (uu Strona 6) Uruchom funkcję Brother Web Connect za pomocą Wprowadź dane konta komputera i uzyskaj identyfikator tymczasowy. Uzyskaj identyfikator tymczasowy Strona umożliwiająca rejestrację w funkcji Brother Web Connect Krok 3: Zarejestruj w urządzeniu informacje dotyczące kont potrzebne, aby uzyskać dostęp do określonych usług. (uu Strona 8) Wprowadź identyfikator tymczasowy, aby aktywować Wprowadź identyfikator tymczasowy usługę w urządzeniu. Wprowadź dowolną nazwę konta, która będzie wyświetlana w urządzeniu oraz kod PIN, jeżeli ma być stosowany. Usługa sieciowa Można teraz korzystać z usługi za pomocą urządzenia. 5

9 Wprowadzenie Tworzenie kont określonych usług Aby móc korzystać z funkcji Brother Web Connect w celu uzyskania dostępu do usługi internetowej, konieczne jest posiadanie konta w tej usłudze. W przypadku nie posiadania konta należy przejść do witryny WWW danej usługi korzystając z komputera i utworzyć konto. Po utworzeniu konta należy zalogować się i skorzystać z usługi za pomocą komputera przed użyciem funkcji Brother Web Connect. W przeciwnym wypadku dostęp do usługi przy użyciu funkcji Brother Web Connect może być niemożliwy. W przypadku posiadania konta tworzenie dodatkowego konta nie jest potrzebne. Przejdź do kolejnej procedury. (Rejestrowanie w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect uu strona 6) Tworzenie konta nie jest konieczne w przypadku korzystania z usługi jako gość. Tylko niektóre usługi umożliwiają korzystanie z nich jako gość. Jeżeli określona usługa nie zapewnia tej opcji, należy utworzyć konto. Rejestrowanie w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect Aby móc korzystać z usług internetowych za pośrednictwem funkcji Brother Web Connect, należy zarejestrować się za pomocą komputera z zainstalowanym pakietem oprogramowania Brother MFL-Pro Suite. a Włącz komputer. b Odwiedź stronę WWW rejestracji w funkcji Brother Web Connect. Windows Jeżeli pakiet MFL-Pro Suite jest już zainstalowany, naciśnij przycisk Start / Wszystkie programy / Brother / MFC-XXXX (gdzie XXXX to model urządzenia) / Brother Web Connect. Uruchomi się przeglądarka WWW, w której wyświetlona będzie strona umożliwiająca rejestrację. Stronę tą można również odwiedzić wprowadzając adres https://moi.bwc.brother.com/portal/ w pasku adresu przeglądarki WWW. Macintosh Jeżeli pakiet MFL-Pro Suite jest już zainstalowany, kliknij-dwukrotnie Macintosh HD (Dysk startowy) / Library (Biblioteki) / Printers (Drukarki) / Brother / Utilities (Narzędzia) / Brother Web Connect. Uruchomi się przeglądarka WWW, w której wyświetlona będzie strona umożliwiająca rejestrację. Można również odwiedzić stronę bezpośrednio w następujący sposób: Za pomocą dołączonej płyty CD-ROM z programem instalacyjnym Włóż dołączoną płytę CD-ROM z programem instalacyjnym do napędu CD-ROM. Kliknij-dwukrotnie ikonę Brother Support (Pomoc techniczna Brother). 2 Kliknij ikonę Brother Web Connect. Za pomocą przeglądarki WWW Wprowadź adres https://moi.bwc.brother.com/portal/ w pasku adresu przeglądarki WWW. 6

10 Wprowadzenie c Wybierz określoną usługę. d Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i zarejestruj się, aby uzyskać dostęp. Po wykonaniu powyższych czynności zostanie wyświetlony identyfikator tymczasowy. Identyfikator tymczasowy jest potrzebny do rejestracji kont w urządzeniu, dlatego należy go zanotować. Identyfikator tymczasowy jest ważny przez 24 godziny. e Zamknij przeglądarkę WWW. Przejdź do kolejnej procedury. (Rejestrowanie i usuwanie kont w urządzeniu uu strona 8) 7

11 Wprowadzenie Rejestrowanie i usuwanie kont w urządzeniu Wprowadź informacje o koncie i skonfiguruj urządzenie, aby możliwy był dostęp do usługi. Rejestrowanie konta a Przed przystąpieniem do rejestracji konta upewnij się, że ustawiono poprawną godzinę i datę, korzystając z panelu sterowania urządzenia. Informacje na temat ustawiania poprawnej godziny i daty zawiera Podręcznik szybkiej obsługi dołączony do urządzenia. b Naciśnij przycisk Sieć Web na panelu LCD urządzenia. c Informacje dotyczące połączenia internetowego są wyświetlane na panelu LCD urządzenia. Zapoznaj się z tymi informacjami i naciśnij przycisk OK. d Wyświetli się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk Tak lub Nie. e Wybierz określoną usługę. f Jeżeli zostaną wyświetlone informacje dotyczące funkcji Brother Web Connect, naciśnij przycisk OK. g Naciśnij przycisk Zarejestruj lub usuń konto. h Naciśnij przycisk Zarejestruj konto. i Wyświetli się komunikat z prośbą o wprowadzenie identyfikatora tymczasowego, otrzymanego w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect. j Wprowadź identyfikator tymczasowy. Jeżeli wprowadzone informacje nie są zgodne z identyfikatorem tymczasowym otrzymanym w celu uzyskania dostępu lub w przypadku gdy identyfikator tymczasowy stracił ważność, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Należy wprowadzić prawidłowy identyfikator tymczasowy lub zarejestrować się ponownie w celu uzyskania dostępu i otrzymać nowy identyfikator tymczasowy. (Rejestrowanie w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect uu strona 6) k Wyświetli się komunikat z prośbą o wprowadzenie nazwy konta, która będzie wyświetlana na panelu LCD. l Wprowadź nazwę za pomocą przycisków na panelu LCD. 8

12 Wprowadzenie m Wykonaj jedną z następujących czynności: Jeżeli chcesz ustawić kod PIN dla konta, naciśnij przycisk Tak. Następnie wprowadź czterocyfrowy numer i naciśnij przycisk OK. (Kod PIN uniemożliwia dostęp nieautoryzowany do konta). Jeżeli nie chcesz ustawić kodu PIN, naciśnij przycisk Nie. n Zostanie wyświetlony monit, czy chcesz zarejestrować wprowadzone informacje o koncie. Naciśnij przycisk Tak, aby je zarejestrować. Naciśnij przycisk Nie, aby wprowadzić ponownie informacje. Przejdź z powrotem do kroku j. o Rejestracja konta została ukończona. p Naciśnij przycisk Stop/Zakończ. W urządzeniu można zarejestrować maksymalnie 0 kont. Usuwanie konta a Naciśnij przycisk Sieć Web na panelu LCD urządzenia. Jeżeli zostaną wyświetlone informacje dotyczące połączenia internetowego, naciśnij przycisk OK. Wyświetli się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk Tak lub Nie. b Wybierz określoną usługę. c Naciśnij przycisk Zarejestruj lub usuń konto. d Naciśnij przycisk Usuń konto. e Naciśnij przyciski kont, które chcesz usunąć. Wybrane konta zostaną oznaczone za pomocą znaczników. f g Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru. Naciśnij przycisk Tak, aby usunąć konta. h Usuwanie kont zostało ukończone. i Naciśnij przycisk Stop/Zakończ. 9

13 Wprowadzenie Konfiguracja funkcji Brother Web Connect (dla usługi EVERNOTE ) Przegląd krok po kroku Skonfiguruj ustawienia postępując zgodnie z procedurą przedstawioną poniżej. Krok : Utwórz konto usługi EVERNOTE. (uu Strona ) Odwiedź witrynę WWW usługi korzystając z komputera i utwórz konto. (W przypadku Rejestracja użytkownika posiadania konta tworzenie dodatkowego konta nie jest potrzebne). Uzyskanie konta Usługa sieciowa Krok 2: Zarejestruj w urządzeniu informacje dotyczące konta potrzebne, aby uzyskać dostęp do usługi EVERNOTE. (uu Strona ) Wprowadź adres w urządzeniu. Wprowadź dowolną nazwę konta, która Wprowadź dane konta będzie wyświetlana w urządzeniu oraz kod PIN, jeżeli ma być stosowany. Usługa sieciowa Można teraz korzystać z usługi za pomocą urządzenia. 0

14 Wprowadzenie Tworzenie konta usługi EVERNOTE Aby móc korzystać z funkcji Brother Web Connect w celu uzyskania dostępu do usługi internetowej, konieczne jest posiadanie konta w tej usłudze. W przypadku nieposiadania konta usługi EVERNOTE należy przejść do witryny WWW usługi EVERNOTE, korzystając z komputera i utworzyć konto. Po utworzeniu konta należy zalogować się i skorzystać z usługi za pomocą komputera przed użyciem funkcji Brother Web Connect. W przeciwnym wypadku dostęp do usługi przy użyciu funkcji Brother Web Connect może być niemożliwy. W przypadku posiadania konta tworzenie dodatkowego konta nie jest potrzebne. Przejdź do kolejnej procedury. (Rejestrowanie i usuwanie kont w urządzeniu uu strona ) Rejestrowanie i usuwanie kont w urządzeniu Wprowadź informacje o koncie i skonfiguruj urządzenie, aby możliwy był dostęp do usługi EVERNOTE. Konfiguracja ustawień w urządzeniu Urządzenie komunikuje się zusługą EVERNOTE za pośrednictwem poczty . Oznacza to, że przed użyciem usługi EVERNOTE konieczne jest wprowadzenie określonych informacji, aby urządzenie mogło wysyłać wiadomości . Te informacje można uzyskać od dostawcy usług internetowych (ISP). Urządzenie nie obsługuje serwerów poczty korzystających z protokołu SSL lub TLS, dlatego nie można określić serwera poczty korzystającego z protokołu SSL lub TLS. a Przed przystąpieniem do rejestracji konta upewnij się, że ustawiono poprawną godzinę i datę, korzystając z panelu sterowania urządzenia. Informacje na temat ustawiania poprawnej godziny i daty zawiera Podręcznik szybkiej obsługi dołączony do urządzenia. b Naciśnij przycisk Sieć Web na panelu LCD urządzenia. c Informacje dotyczące połączenia internetowego są wyświetlane na panelu LCD urządzenia. Zapoznaj się z tymi informacjami i naciśnij przycisk OK. d Wyświetli się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk Tak lub Nie. e Wybierz usługę EVERNOTE. f Jeżeli zostaną wyświetlone informacje dotyczące adresu przypisanego do usługi EVERNOTE, naciśnij przycisk OK. g Naciśnij przycisk Zarejestruj lub usuń konto. W przypadku rejestrowania konta po raz pierwszy lub gdy żadne konta nie zostały zarejestrowane, przejdź do kroku h. Jeżeli konto zostało zarejestrowane wcześniej, naciśnij przycisk Edytuj ustawienia wiadomości i przejdź do kroku i.

15 Wprowadzenie h Wyświetli się komunikat z prośbą o skonfigurowanie ustawień serwera poczty . i Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić i skonfiguruj je. Wpolu Adres mail wpisz adres konta, które ma być używane przez urządzenie. j Wpolu SMTP Server wpisz adres serwera SMTP (na przykład mailhost.brothermail.net lub ). k Wpolu Port SMTP wpisz numer portu SMTP. l Wpolu Auto. dla SMTP określ metodę uwierzytelniania SMTP. Wybrane ustawienie jest zależne od dostawcy usług internetowych: Jeżeli ISP nie używa uwierzytelniania, wybierz opcję Brak inaciśnij przycisk OK. Zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje i można zarejestrować konto EVERNOTE. Naciśnij opcję OK, a następnie przejdź do kroku u. Jeżeli dostawca usług internetowych (ISP) używa metody uwierzytelniania SMTP, wybierz opcję SMTP-AUTH, a następnie naciśnij przycisk OK. Przejdź do kroku m. Jeżeli dostawca usług internetowych (ISP) używa metody uwierzytelniania POP przed SMTP, wybierz opcję POP przed SMTP, a następnie naciśnij przycisk OK. Przejdź do kroku o. m Wpolu Nazwa Użytkown. wpisz nazwę konta poczty . n Wpolu Hasło wpisz hasło do konta poczty i naciśnij przycisk OK. Zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje i można zarejestrować konto EVERNOTE. Naciśnij opcję OK, a następnie przejdź do kroku u. o Wpolu POP3 Server wpisz adres serwera POP3 (na przykład mailhost.brothermail.net lub ). p Wpolu Port POP3 wpisz numer portu POP3. q Wpolu Mailbox Name wpisz nazwę skrzynki pocztowej. r Wpolu Mailbox Pwd wpisz hasło skrzynki pocztowej. s Wpolu APOP wybierz ustawienie protokołu APOP (Authenticated Post Office Protocol): Włączone lub Wyłączone wzależności od wymagań ISP. t Zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje i można zarejestrować konto EVERNOTE. Naciśnij opcję OK, a następnie przejdź do kroku u. 2

16 Wprowadzenie u Wykonaj jedną z następujących czynności: W przypadku rejestrowania konta po raz pierwszy lub gdy żadne konta nie zostały zarejestrowane, przejdź do kroku f w punkcie Rejestrowanie konta. Jeżeli konto zostało już zarejestrowane i chcesz zakończyć wprowadzanie ustawień, naciśnij przycisk Stop/Zakończ. Rejestrowanie konta a Naciśnij przycisk Sieć Web na panelu LCD urządzenia. Jeżeli zostaną wyświetlone informacje dotyczące połączenia internetowego, naciśnij przycisk OK. Wyświetli się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk Tak lub Nie. b Wybierz usługę EVERNOTE. c Naciśnij przycisk Zarejestruj lub usuń konto. W przypadku rejestrowania konta po raz pierwszy lub gdy żadne konta nie zostały zarejestrowane, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o skonfigurowanie ustawień serwera poczty . Przejdź do kroku h w punkcie Konfiguracja ustawień w urządzeniu. d Naciśnij przycisk Zarejestruj konto. e Wyświetli się komunikat z prośbą o wprowadzenie docelowego adresu . f Wprowadź adres docelowy . g Wyświetli się komunikat z prośbą o wprowadzenie nazwy konta, która będzie wyświetlana na panelu LCD. h Wprowadź nazwę za pomocą przycisków na panelu LCD. i Wykonaj jedną z następujących czynności: Jeżeli chcesz ustawić kod PIN dla konta, naciśnij przycisk Tak. Następnie wprowadź czterocyfrowy numer i naciśnij przycisk OK. (Kod PIN uniemożliwia dostęp nieautoryzowany do konta). Jeżeli nie chcesz ustawić kodu PIN, naciśnij przycisk Nie. j Zostanie wyświetlony monit, czy chcesz zarejestrować wprowadzone informacje o koncie. Naciśnij przycisk Tak, aby je zarejestrować. Naciśnij przycisk Nie, aby wprowadzić ponownie informacje. Przejdź z powrotem do kroku f. k Rejestracja konta została ukończona. 3

17 Wprowadzenie l Naciśnij przycisk Stop/Zakończ. W urządzeniu można zarejestrować maksymalnie 0 kont. Usuwanie konta a Naciśnij przycisk Sieć Web na panelu LCD urządzenia. Jeżeli zostaną wyświetlone informacje dotyczące połączenia internetowego, naciśnij przycisk OK. Wyświetli się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk Tak lub Nie. b Wybierz usługę EVERNOTE. c Naciśnij przycisk Zarejestruj lub usuń konto. d Naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić opcję Usuń konto. e Naciśnij przycisk Usuń konto. f Naciśnij przyciski kont, które chcesz usunąć. Wybrane konta zostaną oznaczone za pomocą znaczników. g h Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru. Naciśnij przycisk Tak, aby usunąć konta. i Usuwanie kont zostało ukończone. j Naciśnij przycisk Stop/Zakończ. 4

18 Wprowadzenie Edycja docelowego adresu a Naciśnij przycisk Sieć Web na panelu LCD urządzenia. Jeżeli zostaną wyświetlone informacje dotyczące połączenia internetowego, naciśnij przycisk OK. Wyświetli się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk Tak lub Nie. b Wybierz usługę EVERNOTE. c Naciśnij przycisk Zarejestruj lub usuń konto. d Naciśnij przycisk Edytuj adres docelowy. e Wyświetli się komunikat z prośbą o wybranie konta, w którym zarejestrowany jest adres docelowy , który chcesz edytować. f Wybierz konto. g Jeżeli wyświetli się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN i naciśnij przycisk OK. h Edytuj adres docelowy i naciśnij przycisk OK. i Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wprowadzonych zmian. Naciśnij przycisk Tak, aby potwierdzić. j Edycja adresu została ukończona. k Naciśnij przycisk Stop/Zakończ. 5

19 2 Pobieranie 2 Pobieranie i drukowanie obrazów 2 Obrazy, które zostały przesłane do usługi można pobrać bezpośrednio do urządzenia i wydrukować. Obrazy przesłane i udostępniane przez użytkowników można również pobrać w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień do wyświetlania tych obrazów. Niektóre usługi zapewniają dostęp do publicznych obrazów użytkownikom posiadającym konto gościa. Podczas korzystania z usługi jako gość, można przeglądać obrazy, które właściciel udostępnia publicznie (tj. do których dostęp nie został ograniczony). Więcej informacji na temat usług i obsługiwanych funkcji można znaleźć w części Dostępne usługi uu strona 2. 2 a Naciśnij przycisk Sieć Web na panelu LCD urządzenia. Jeżeli zostaną wyświetlone informacje dotyczące połączenia internetowego, naciśnij przycisk OK. Wyświetli się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk Tak lub Nie. b Wybierz określoną usługę. c Wykonaj jedną z następujących czynności: Jeżeli chcesz się zalogować do usługi korzystając ze swojego konta, naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić nazwę konta i naciśnij ją. Przejdź do kroku d. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do usługi jako gość, naciśnij przycisk b, aby wyświetlić przycisk Użyj uslugi jako gość i naciśnij go. Gdy zostaną wyświetlone informacje na temat dostępu za pomocą konta gościa, naciśnij przycisk OK. Przejdź do kroku f. d Jeżeli wyświetli się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN i naciśnij przycisk OK. e Naciśnij przycisk Pobierz. f Naciśnij przycisk Drukuj. Wykonaj jedną z następujących czynności: W przypadku zalogowania do usługi za pomocą swojego konta, przejdź do kroku g. W przypadku uzyskania dostępu do usługi za pomocą konta gościa, przejdź do kroku h. g Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby pobrać własne obrazy z usługi, naciśnij przycisk Twój album. Przejdź do kroku i. Aby pobrać z usługi obrazy innych użytkowników, naciśnij przycisk Album innego użytkownika. Przejdź do kroku h. Aby możliwe było pobieranie obrazów innych użytkowników, należy posiadać uprawnienia do wyświetlania odpowiednich albumów i obrazów. 6

20 Pobieranie h Za pomocą przycisków na panelu LCD wprowadź nazwę konta użytkownika, którego obrazy chcesz pobrać. i Naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić odpowiedni album i naciśnij go. Niektóre usługi nie wymagają zapisywania obrazów w albumach. W przypadku obrazów nie zapisanych w albumach, naciśnij przycisk Wybierz nieposortowane zdjęcia, aby wybrać własne obrazy nie zapisane w albumach. Nie można pobierać obrazów innych użytkowników, jeżeli nie są zapisane w albumie. 2 j Naciśnij miniaturę określonego obrazu. Potwierdź wybór obrazu na panelu LCD i naciśnij przycisk OK. Powtarzaj ten krok do momentu wybrania wszystkich obrazów, które chcesz wydrukować. (Można wybrać maksymalnie 0 obrazów). k Po wybraniu wszystkich obrazów, naciśnij przycisk OK. l Zostanie wyświetlony ekran ustawień drukowania. Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby zmienić ustawienia drukowania, należy odwołać się do następujących kroków: Ustawienia drukowania uu strona 7. Po zmianie ustawień drukowania, przejdź do kroku m. Jeżeli nie chcesz zmieniać żadnych ustawień, naciśnij przycisk OK. m Naciśnij przycisk Start Kolor, aby rozpocząć drukowanie. Urządzenie rozpocznie pobieranie i drukowanie obrazu. n Naciśnij przycisk Stop/Zakończ. Ustawienia drukowania 2 Można zmienić ustawienia drukowania. Ekran ustawień drukowania jest wyświetlany po dokonaniu wyboru obrazów, które chcesz wydrukować. Jakość drukowania 2 a Naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić przycisk Jakość wydruku na ekranie ustawień drukowania. b Naciśnij przycisk Jakość wydruku. c Naciśnij przycisk Foto lub Zwykła. d Jeżeli nie chcesz zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij przycisk OK. 7

21 Pobieranie Rozmiar papieru 2 a Naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić przycisk Rozmiar papieru na ekranie ustawień drukowania. b Naciśnij przycisk Rozmiar papieru. c Naciśnij rozmiar papieru, którego używasz: Letter, A4, 0x5cm lub 3x8cm. 2 d Jeżeli nie chcesz zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij przycisk OK. Typ papieru 2 a Naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić przycisk Typ papieru na ekranie ustawień drukowania. b Naciśnij przycisk Typ papieru. c Naciśnij typ papieru, którego używasz: Papier zwykły, Papier inkjet, Brother BP6, Brother BP7 lub Inny błyszczący. d Jeżeli nie chcesz zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij przycisk OK. Drukowanie bez obramowania 2 Ta funkcja rozszerza obszar zadruku do krawędzi papieru. a Naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić przycisk Wydr. bez margin na ekranie ustawień drukowania. b Naciśnij przycisk Wydr. bez margin. c Naciśnij przycisk Włączone (lub Wyłączone). d Jeżeli nie chcesz zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij przycisk OK. 8

22 Pobieranie Pobieranie i zapisywanie obrazów na karcie pamięci lub w pamięci flash USB podłączonej do urządzenia 2 Pliki JPEG można pobrać z usługi i zapisać bezpośrednio na nośniku podłączonym do urządzenia. Obrazy przesłane i udostępniane przez użytkowników można również pobrać w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień do wyświetlania tych obrazów. 2 Niektóre usługi zapewniają dostęp do publicznych obrazów użytkownikom posiadającym konto gościa. Podczas korzystania z usługi jako gość, można przeglądać obrazy, które właściciel udostępnia publicznie (tj. do których dostęp nie został ograniczony). Należy upewnić się, że na karcie pamięci lub w pamięci flash USB jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Więcej informacji na temat usług i obsługiwanych funkcji można znaleźć w części Dostępne usługi uu strona 2. a Należy upewnić się, że karta pamięci lub pamięć flash USB została podłączona do urządzenia. Jeżeli jesteś w trybie PhotoCapture Center, naciśnij przycisk Stop/Zakończ, aby opuścić menu. b Naciśnij przycisk Sieć Web na panelu LCD urządzenia. Jeżeli zostaną wyświetlone informacje dotyczące połączenia internetowego, naciśnij przycisk OK. Wyświetli się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk Tak lub Nie. c Wybierz określoną usługę. d Wykonaj jedną z następujących czynności: Jeżeli chcesz się zalogować do usługi korzystając ze swojego konta, naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić nazwę konta i naciśnij ją. Przejdź do kroku e. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do usługi jako gość, naciśnij przycisk b, aby wyświetlić przycisk Użyj uslugi jako gość i naciśnij go. Gdy zostaną wyświetlone informacje na temat dostępu za pomocą konta gościa, naciśnij przycisk OK. Przejdź do kroku g. e Jeżeli wyświetli się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN i naciśnij przycisk OK. f Naciśnij przycisk Pobierz. g Naciśnij przycisk Zapisz na karcie pamięci. Wykonaj jedną z następujących czynności: W przypadku zalogowania do usługi za pomocą swojego konta, przejdź do kroku h. W przypadku uzyskania dostępu do usługi za pomocą konta gościa, przejdź do kroku i. 9

23 Pobieranie h Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby pobrać własne obrazy z usługi, naciśnij przycisk Twój album. Przejdź do kroku j. Aby pobrać z usługi obrazy innych użytkowników, naciśnij przycisk Album innego użytkownika. Przejdź do kroku i. 2 Aby możliwe było pobieranie obrazów innych użytkowników, należy posiadać uprawnienia do wyświetlania odpowiednich albumów i obrazów. i Za pomocą przycisków na panelu LCD wprowadź nazwę konta użytkownika, którego obrazy chcesz pobrać. j Naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić odpowiedni album i naciśnij go. Niektóre usługi nie wymagają zapisywania obrazów w albumach. W przypadku obrazów nie zapisanych w albumach, naciśnij przycisk Wybierz nieposortowane zdjęcia, aby wybrać własne obrazy nie zapisane w albumach. Nie można pobierać obrazów innych użytkowników, jeżeli nie są zapisane w albumie. k Naciśnij miniaturę określonego obrazu. Potwierdź wybór obrazu na panelu LCD i naciśnij przycisk OK. Powtarzaj ten krok do momentu wybrania wszystkich obrazów, które chcesz pobrać. (Można wybrać maksymalnie 0 obrazów). l Po wybraniu wszystkich obrazów, naciśnij przycisk OK. m Naciśnij przycisk Start Mono lub Start Kolor. Urządzenie rozpocznie pobieranie obrazu. n Naciśnij przycisk Stop/Zakończ. Nazwy pobranych obrazów są zmieniane w oparciu o aktualną datę. Na przykład, pierwszy obraz zapisany lipca będzie miał nazwę jpg. Należy zwrócić uwagę, że ustawienie regionu określa również format daty w nazwie pliku. Obrazy zapisywane są w folderze BROTHER w folderze głównym nośnika. 20

24 3 Przesyłanie 3 Skanowanie i przesyłanie dokumentów 3 Zeskanowane zdjęcia i obrazy można przesłać bezpośrednio do usługi, bez konieczności korzystania z komputera. Więcej informacji na temat usług i obsługiwanych funkcji można znaleźć w części Dostępne usługi uu strona 2. 3 Dla usług PICASA Web Albums, GOOGLE DOCS, FLICKR, Facebook oraz Dropbox 3 a Załaduj dokument. b Naciśnij przycisk Sieć Web na panelu LCD urządzenia. Jeżeli zostaną wyświetlone informacje dotyczące połączenia internetowego, naciśnij przycisk OK. Wyświetli się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk Tak lub Nie. c Wybierz określoną usługę. d Naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić nazwę konta i naciśnij ją. e Jeżeli wyświetli się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN i naciśnij przycisk OK. f Jeżeli zostanie wyświetlony monit o wybranie przesyłania lub pobierania, naciśnij przycisk Prześlij. g Jeżeli zostanie wyświetlony monit o wybranie źródła pliku do przesłania, naciśnij przycisk Ze skanera. h Jeżeli zostanie wyświetlony monit o określenie formatu pliku do przesłania, należy wybrać określony format pliku. Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG nie jest dostępne skanowanie czarno-białe, a każda strona jest przesyłana jako osobny plik. i Zostanie wyświetlony ekran ustawień skanowania. Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby zmienić ustawienia skanowania, należy odwołać się do następujących kroków: Ustawienia skanowania uu strona 23. Po zmianie ustawień skanowania, przejdź do kroku j. Jeżeli nie chcesz zmieniać żadnych ustawień, naciśnij przycisk OK. j Naciśnij przycisk Start Mono lub Start Kolor. Jeżeli dokument został umieszczony w podajniku ADF, urządzenie rozpocznie skanowanie i przesyłanie pliku. W przypadku korzystania z szyby skanera, przejdź do kroku k. 2

25 Przesyłanie k Gdy zostanie wyświetlony komunikat Następna strona?, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Jeżeli wszystkie strony zostały zeskanowane, naciśnij przycisk Nie. Urządzenie rozpocznie przesyłanie obrazu. Aby zeskanować więcej stron, naciśnij przycisk Tak i przejdź do kroku l. l Umieść kolejną stronę na szybie skanera. Naciśnij przycisk Start Mono lub Start Kolor. Urządzenie rozpocznie skanowanie strony. (Powtórz kroki k i l dla każdej dodatkowej strony). 3 m Naciśnij przycisk Stop/Zakończ. Przesłane obrazy są zapisywane w albumie o nazwie From_BrotherMFC. Informacje dotyczące ograniczeń, takich jak rozmiar lub liczba obrazów, które można przesłać, można znaleźć w witrynach WWW poszczególnych usług. Dla usługi EVERNOTE 3 a Załaduj dokument. b Naciśnij przycisk Sieć Web na panelu LCD urządzenia. Jeżeli zostaną wyświetlone informacje dotyczące połączenia internetowego, naciśnij przycisk OK. Wyświetli się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk Tak lub Nie. c Wybierz usługę EVERNOTE. d Naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić nazwę konta i naciśnij ją. e Jeżeli wyświetli się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN i naciśnij przycisk OK. f Jeżeli zostanie wyświetlony monit o wybranie źródła pliku do przesłania, naciśnij przycisk Ze skanera. g Wybierz format pliku w jakim obraz zostanie zapisany. Obraz zostanie zeskanowany i przesłany do usługi w określonym formacie. Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG nie jest dostępne skanowanie czarno-białe, a każda strona jest przesyłana jako osobny plik. h Zostanie wyświetlony ekran ustawień skanowania. Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby zmienić ustawienia skanowania, należy odwołać się do następujących kroków: Ustawienia skanowania uu strona 23. Po zmianie ustawień skanowania, przejdź do kroku i. Jeżeli nie chcesz zmieniać żadnych ustawień, naciśnij przycisk OK. 22

26 Przesyłanie i Wprowadź temat wiadomości za pomocą przycisków na panelu LCD i naciśnij przycisk OK. Obraz zostanie przesłany do usługi, a temat wiadomości zostanie użyty jako nazwa. j Naciśnij przycisk Start Mono lub Start Kolor. Jeżeli dokument został umieszczony w podajniku ADF, urządzenie rozpocznie skanowanie i przesyłanie pliku. W przypadku korzystania z szyby skanera, przejdź do kroku k. k Gdy zostanie wyświetlony komunikat Następna strona?, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Jeżeli wszystkie strony zostały zeskanowane, naciśnij przycisk Nie. Urządzenie rozpocznie przesyłanie obrazu. Aby zeskanować więcej stron, naciśnij przycisk Tak i przejdź do kroku l. 3 l Umieść kolejną stronę na szybie skanera. Naciśnij przycisk Start Mono lub Start Kolor. Urządzenie rozpocznie skanowanie strony. (Powtórz kroki k i l dla każdej dodatkowej strony). m Naciśnij przycisk Stop/Zakończ. Informacje dotyczące ograniczeń, takich jak rozmiar lub liczba obrazów, które można przesłać, można znaleźć w witrynie WWW usługi EVERNOTE. Ustawienia skanowania 3 Można zmienić ustawienia skanowania. Ekran ustawień skanowania jest wyświetlany przed rozpoczęciem skanowania dokumentów, które chcesz przesłać. Jakość skanowania 3 a Naciśnij przycisk Jakość skanow. na ekranie ustawień skanowania. b Wybierz jakość skanowania, Kolor, 600 dpi, Kolor, 300 dpi, Kolor, 200 dpi, Kolor, 00 dpi, Mono, 300 dpi, Mono, 200 dpi lub Mono, 00 dpi. c Jeżeli nie chcesz zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij przycisk OK. Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG nie jest dostępne skanowanie czarno-białe, a każda strona jest przesyłana jako osobny plik. Rozmiar skanowania 3 a Naciśnij przycisk Rozmiar skanów na ekranie ustawień skanowania. b Naciśnij przycisk Letter lub A4. c Jeżeli nie chcesz zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij przycisk OK. 23

27 Przesyłanie Przesyłanie obrazów zapisanych na karcie pamięci lub w pamięci flash USB 3 Obrazy zapisane na nośniku podłączonym do urządzenia można przesłać bezpośrednio do usługi. Więcej informacji na temat usług i obsługiwanych funkcji można znaleźć w części Dostępne usługi uu strona 2. 3 Dla usług PICASA Web Albums, FLICKR, Facebook oraz Dropbox 3 a Należy upewnić się, że karta pamięci lub pamięć flash USB została podłączona do urządzenia. Jeżeli jesteś w trybie PhotoCapture Center, naciśnij przycisk Stop/Zakończ, aby opuścić menu. b Naciśnij przycisk Sieć Web na panelu LCD urządzenia. Jeżeli zostaną wyświetlone informacje dotyczące połączenia internetowego, naciśnij przycisk OK. Wyświetli się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk Tak lub Nie. c Wybierz określoną usługę. d Naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić nazwę konta i naciśnij ją. e Jeżeli wyświetli się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN i naciśnij przycisk OK. f Jeżeli zostanie wyświetlony monit o wybranie przesyłania lub pobierania, naciśnij przycisk Prześlij. g Naciśnij przycisk Z karty pamięci. h Naciśnij miniaturę określonego obrazu. Potwierdź wybór obrazu na panelu LCD i naciśnij przycisk OK. Powtarzaj ten krok do momentu wybrania wszystkich obrazów, które chcesz przesłać. i Po wybraniu wszystkich obrazów, naciśnij przycisk OK. j Naciśnij przycisk Start Mono lub Start Kolor. Urządzenie rozpocznie przesyłanie obrazu. k Naciśnij przycisk Stop/Zakończ. Przesłane obrazy są zapisywane w albumie o nazwie From_BrotherMFC. Informacje dotyczące ograniczeń, takich jak rozmiar lub liczba obrazów, które można przesłać, można znaleźć w witrynach WWW poszczególnych usług. 24

28 Przesyłanie Dla usługi EVERNOTE 3 a Należy upewnić się, że karta pamięci lub pamięć flash USB została podłączona do urządzenia. Jeżeli jesteś w trybie PhotoCapture Center, naciśnij przycisk Stop/Zakończ, aby opuścić menu. b Naciśnij przycisk Sieć Web na panelu LCD urządzenia. Jeżeli zostaną wyświetlone informacje dotyczące połączenia internetowego, naciśnij przycisk OK. Wyświetli się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk Tak lub Nie. 3 c Wybierz usługę EVERNOTE. d Naciśnij przycisk a lub b, aby wyświetlić nazwę konta i naciśnij ją. e Jeżeli wyświetli się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN i naciśnij przycisk OK. f Naciśnij przycisk Z karty pamięci. g Naciśnij miniaturę określonego obrazu. Potwierdź wybór obrazu na panelu LCD i naciśnij przycisk OK. Powtarzaj ten krok do momentu wybrania wszystkich obrazów, które chcesz przesłać. h Po wybraniu wszystkich obrazów, naciśnij przycisk OK. i Wprowadź temat wiadomości za pomocą przycisków na panelu LCD i naciśnij przycisk OK. Obraz zostanie przesłany do usługi, a temat wiadomości zostanie użyty jako nazwa. j Naciśnij przycisk Start Mono lub Start Kolor. Urządzenie rozpocznie przesyłanie obrazu. k Naciśnij przycisk Stop/Zakończ. Informacje dotyczące ograniczeń, takich jak rozmiar lub liczba obrazów, które można przesłać, można znaleźć w witrynie WWW usługi EVERNOTE. 25

29 A Rozwiązywanie problemów A Komunikaty o błędach A Jak w przypadku każdego zaawansowanego produktu do użytku biurowego mogą wystąpić błędy. Jeżeli wystąpi błąd, urządzenie wyświetli komunikat o błędzie. Poniżej przedstawiono najczęściej spotykane komunikaty o błędach. Większość błędów można naprawić samodzielnie. W przypadku gdy potrzebna jest dodatkowa pomoc, w witrynie Brother Solutions Center można zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami oraz poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów. Witryna dostępna jest pod adresem A Komunikat o błędzie Przyczyna Działanie Błąd połączenia z siecią. Sprawdź, czy połączenie działa prawidlowo. Połączenie z serwerem nie powiodło się. Sprawdź ustawienia sieci. Połączenie z serwerem nieudane. Nieprawidłowa data i godzina. Blędne uwierzytelnienie. Wydaj ponownie identyfikator tymczasowy i zarejestruj konto ponownie. Urządzenie nie jest podłączone do sieci. Ustawienia sieci i serwera są nieprawidłowe. Wystąpił problem dotyczący sieci lub serwera. Ustawienia daty i godziny są nieprawidłowe. Informacje uwierzytelniające potrzebne do uzyskania dostępu zapisane w urządzeniu są nieprawidłowe lub utraciły ważność. Sprawdź, czy połączenie sieciowe jest prawidłowe. Jeżeli niedługo po uruchomieniu urządzenia naciśnięto przycisk Sieć Web, połączenie sieciowe mogło nie zostać jeszcze nawiązane. Zaczekaj i spróbuj ponownie. Upewnij się, że ustawienia sieciowe są prawidłowe lub zaczekaj i spróbuj ponownie później. Jeżeli niedługo po uruchomieniu urządzenia naciśnięto przycisk Sieć Web, połączenie sieciowe mogło nie zostać jeszcze nawiązane. Zaczekaj i spróbuj ponownie. Ustaw prawidłową datę i godzinę. Zwróć uwagę, że jeżeli przewód zasilający urządzenia jest odłączony, ustawienia daty i godziny mogą być nieprawidłowe. Należy ponownie zarejestrować się w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect i otrzymać nowy identyfikator tymczasowy, a następnie użyć nowego identyfikatora do rejestracji konta w urządzeniu. (Rejestrowanie w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect uu strona 6 oraz Rejestrowanie i usuwanie kont w urządzeniu uu strona 8) 26

30 Rozwiązywanie problemów Komunikat o błędzie Przyczyna Działanie Przesyłanie nieudane. Plik nie jest obsługiwany lub dane są uszkodzone. Sprawdź zawartość pliku. Usluga tymczasowo niedostępna. Spróbuj ponownie później. Nieprawidlowy kod PIN. Wprowadź kod PIN poprawnie. Nieprawidlowe/stare ID lub tymczas. ID jest już używ. Wprowadź ID poprawnie lub ponownie uzyskaj ID tymczas., które jest ważne przez 24 godz. od wydania. Nazwa wyświetlana jest już zarejestrowana. Wprowadź inną nazwę. Osiągnięto maksymalną liczbę kont. Usuń zbędne konta i spróbuj ponownie. Wystąpił problem z plikiem, który próbujesz przesłać. Przyczyny mogą być następujące: Liczba pikseli, rozmiar pliku, itd., przekracza limit usługi. Typ pliku jest nieobsługiwany. Plik uległ uszkodzeniu. Wystąpił problem z usługą i obecnie nie można z niej skorzystać. Kod PIN zarejestrowany w urządzeniu jest nieprawidłowy. Kod PIN jest to czterocyfrowy numer, który został wprowadzony podczas rejestracji konta w urządzeniu. Wprowadzony identyfikator tymczasowy jest nieprawidłowy. Wprowadzony identyfikator tymczasowy stracił ważność. Identyfikator tymczasowy jest ważny przez 24 godziny. Nazwa wprowadzona jako nazwa wyświetlana została już zarejestrowana. Zarejestrowano maksymalną liczbę kont (0). Nie można użyć pliku. Zaczekaj i spróbuj ponownie. Spróbuj uzyskać dostęp do usługi za pomocą komputera i potwierdź, czy jest ona dostępna. Wprowadź prawidłowy kod PIN. Wprowadź prawidłowy identyfikator tymczasowy. Należy ponownie zarejestrować się w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect i otrzymać nowy identyfikator tymczasowy, a następnie użyć nowego identyfikatora do rejestracji konta w urządzeniu. (Rejestrowanie w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect uu strona 6 oraz Rejestrowanie i usuwanie kont w urządzeniu uu strona 8) Wprowadź inną nazwę wyświetlaną. Spróbuj ponownie po usunięciu niepotrzebnych kont. A 27

Przewodnik Usług Internetowych

Przewodnik Usług Internetowych Przewodnik Usług Internetowych Wersja 0 POL Omawiane modele Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: DCP-J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J470DW/J475DW/J650DW/J870DW Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji Skanuj na serwer FTP

Instrukcja funkcji Skanuj na serwer FTP Instrukcja funkcji Skanuj na serwer FTP Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: patrz uu Instrukcja Obsługi dla Sieci. Aby uzyskać podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika MFC-J4510DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji Skanuj do sieci (Windows )

Instrukcja funkcji Skanuj do sieci (Windows ) Instrukcja funkcji Skanuj do sieci (Windows ) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother, patrz uu Instrukcja Obsługi dla Sieci. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy, bezprzewodowy serwer wydruku dla sieci Niniejsza Instrukcja obsługi dla sieci zawiera niezbędne informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

SmartSolutions Podręcznik użytkownika

SmartSolutions Podręcznik użytkownika SmartSolutions Podręcznik użytkownika 2009 www.lexmark.com Spis treści SmartSolutions informacje...4 Co to jest SmartSolutions?...4 Zalecane wymagania systemowe...6 Opis Centrum obsługi urządzenia...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą sieci bezprzewodowej INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA Dla użytkowników DCP; ta dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC jak i DCP. Jeżeli w niniejszym podręczniku użytkownika pojawia się określenie MFC, określenie MFC należy czytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA DCP-8070D DCP-8085DN MFC-8370DN MFC-8380DN MFC-8480DN MFC-8880DN MFC-8890DW Niektóre modele są niedostępne w danym kraju. Wersja A POL Znaki towarowe Logo Brother jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne informacje dotyczące ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Dla użytkowników DCP; ta dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC jak i DCP. Jeżeli w niniejszym podręczniku użytkownika pojawia się określenie MFC, określenie MFC należy czytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Niektóre modele nie są dostępne we wszystkich krajach. dla użytkowników modeli DCP: niniejsza dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC, jak i DCP. Oznacza to, że nazwa MFC używana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL W przypadku kontaktowania się z biurem obsługi klienta Wypełnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA Dla użytkowników DCP; ta dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC jak i DCP. Jeżeli w tej instrukcji użytkownika pojawia się MFC, proszę czytać MFC jako DCP. Wersja 0 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika Rozszerzony Podręcznik Użytkownika MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL Instrukcje obsługi i ich lokalizacja

Bardziej szczegółowo

AR-M316 AR-M317 AR-M318 AR-M256 AR-M257 AR-M258 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego)

AR-M316 AR-M317 AR-M318 AR-M256 AR-M257 AR-M258 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) AR-M56 AR-M57 AR-M58 MODEL AR-M6 AR-M7 AR-M8 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) WPROWADZENIE KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE JAK

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo