PROMOTOR TEMAT PRACY KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) LICZBA STUDENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROMOTOR TEMAT PRACY KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) LICZBA STUDENTÓW"

Transkrypt

1 PRACE INŻYNIERSKIE (liczba studentów: 00, przydziały dla katedr: KR 25, KSys 32, KSie 25, KM 28) LP PROMOTOR TEMAT PRACY KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) LICZBA STUDENTÓW Dr inż. M. Bartkowiak Wokoder/procesor głosu Sprzętowy procesor dźwięku wykonujący analizę i resyntezę sygnału mowy do celów muzycznych 2 Dr inż. M. Bartkowiak Modelowanie sinusoidalne w czasie rzeczywistym Implementacja gotowego algorytmu modelowania sinusoidalnego w języku C/C++, optymalizacja umożliwiająca pracę w czasie rzeczywistym 3 Dr inż. M. Bartkowiak Dyskryminator mowa/muzyka Moduł programowy dokonujący zaawansowanej analizy sygnału audio (automatyczne rozpoznawanie charakteru sygnału do sterowania koderem dźwięku) 4 Dr inż. M. Bartkowiak Cyfrowa implementacja instrumentu Theremina Instrument muzyczny sterowany odległością ręki od anteny (implementacja: mikrokontroler + obwody w.cz.) 5 Prof. dr hab. inż. M. 6 Prof. dr hab. inż. M. Pomiary jakości obrazów stereoskopowych Analiza prędkości bitowych w strumieniach telewizji cyfrowej 7 Dr inż. S. Maćkowiak System rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality) 8 Dr inż. S. Maćkowiak Systemy klasyfikacji danych wielowymiarowych metodą liniową i nieliniową 9 Dr inż. S. Maćkowiak Analiza obiektów na podstawie obrazów termograficznych 0 Dr inż. A. Łuczak Interfejs urządzeń HID na USB (np. mysz, klawiatura). Analiza zaleceń i literatury. Przeprowadzenie pomiarów różnymi metodami. Porównanie ocen uzyskanych z wykorzystaniem różnych metod. Wyciągnięcie wniosków dotyczących dokładności i wiarygodności wyników. Zakres merytoryczny pracy zależy od liczby studentów realizujących pracę ( lub 2 osoby) Możliwe negocjacje dotyczące wyboru tematu zaproponowanego przez studentów. Wykonanie studium dotyczącego prędkości bitowych obrazu dźwięku oraz innych parametrów związanych ze strumieniami transportowymi telewizji cyfrowej DVB T, DVB S, IPTV, DVB C. Wykonanie pomiarów dla różnych strumieni i różnych nadawców. Analiza w dłuższych okresach czasu. Opracowanie wyników i wnioski. Zakres merytoryczny pracy zależy od liczby studentów realizujących pracę ( lub 2 osoby) Możliwe negocjacje dotyczące wyboru tematu zaproponowanego przez studentów. Budowa przenośnego, stereoskopowego urządzenia wyświetlającego, wyposażonego w dwie kamery. Opracowanie oprogramowania pozwalającego nakładać elementy syntetyczne na obraz pochodzący z kamer, np. zakrywanie reklam ulicznych lub ekranów telewizorów. Zadaniem jest stworzenie oprogramowania do prezentacji metod klasyfikacji zbiorów danych wg uzgodnionych technik. Implementacja w Matlabie. Zadaniem jest stworzenie w Matlabie algorytmów pozwalających określać podstawowe właściwości obiektów tj. parametry ruchu, gabaryty na podstawie obrazów termicznych. Oprogramowanie układu FTDI Vinculum II dla podstawowych urządzeń HID (mysz, klawiatura, ). Opis interfejsu, protokołu oraz klasy urządzeń HID. Program w języku C. Dr inż. A. Łuczak Algorytm kompresja krótkich ciągów binarnych. Analiza algorytmów kompresji przeznaczonych do kodowania krótkich (kilka do kilkuset bajtów) ciągów danych. Implementacja wybranego algorytmu kompresji w języku C oraz analiza jego efektywności. 2 Dr inż. A. Łuczak Algorytm wyznaczania globalnych wektorów Implementacja wybranych algorytmów w języku C. Testy na sekwencjach w 2 2

2 ruchu kamery. rozdzielczości HD. 3 Dr inż. A. Łuczak Interfejs pamięci DDR2 dla układu FPGA. Wygenerowanie CoreGenerator em z pakietu XILINX ISE Design Suite i skonfigurowanie rdzenia IP dla pamięci DDR2. Synteza dla układów Virtex 5. 4 Dr inż. D. Karwowski Kodek falkowy obrazów nieruchomych Opracowanie kodera i dekodera obrazów nieruchomych wykorzystujących kodowanie falkowe. Implementacja kodera i dekodera obrazu. Pomiar efektywności kodowania oraz złożoności obliczeniowej kodera i dekodera. 5 Dr inż. D. Karwowski Kodek MJPEG w technologii CUDA Opracowanie kodera i dekodera MJPEG z wysokim stopniem zrównoleglenia obliczeń. Realizacja opracowanego kodeka w technologii CUDA. Pomiar wydajności obliczeniowej i efektywności kodowania. 6 Dr inż. D. Karwowski Kodek obrazów nieruchomych wykorzystujący kwantowanie wektorowe 7 Dr inż. D. Karwowski Kodek obrazów nieruchomych wykorzystujący wektory przesunięcia 8 Dr inż. H. Batycki Sterownik internetowy z modułem Arduino Ethernet Shield. Opracowanie kodera i dekodera obrazów nieruchomych wykorzystujących kwantowanie wektorowe. Implementacja kodera i dekodera obrazu. Pomiar efektywności kodowania oraz złożoności obliczeniowej kodera i dekodera. Opracowanie kodera i dekodera obrazów nieruchomych wykorzystujących wektory przesunięcia. Implementacja kodera i dekodera obrazu. Pomiar efektywności kodowania oraz złożoności obliczeniowej kodera i dekodera. Opis zadania: zaprojektować i wykonać prototyp sterownik internetowego z modułem Arduino Ethernet Shield. Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. 9 Dr inż. H. Batycki Generator funkcyjny z mikrokontrolerem ARM7. Zaprojektować i wykonać prototyp generatora funkcyjnego z mikrokontrolerem ARM7. Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. 20 Dr inż. H. Batycki Generator sygnałowy DDS z interfejsem USB. Zaprojektować i wykonać prototyp generatora sygnałowego DDS z interfejsem USB.Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. 2 Dr inż. H. Batycki Sterownik internetowy z zastosowaniem modułu Ethernet firmy AND TECH. Zaprojektować i wykonać prototyp sterownika Internetowego z zastosowaniem modułu Ethernet firmy AND TECH. Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. 22 Dr inż. J. Szóstka Oprogramowanie do ilustracji zjawisk falowych Pakiet programów do zobrazowania podstawowych zależności związanych z ruchem falowym (odbicie, załamanie, fala stojąca itp.). Program ma umożliwiać własne eksperymenty po zmianie danych ośrodków. 23 Dr inż. J. Szóstka Wzmacniacz mocy 5 W/00 MHz Projekt, budowa, uruchomienie i pomiary rezonansowego wzmacniacza mocy w kl. C do wzmacniania sygnałów w paśmie UKF 24 Dr inż. J. Szóstka Oprogramowanie do wykreślania ch ki prom. Układu anten Opracowanie algorytmu i programu do wyświetlania ch ki prom. Układu złożonego z dowolnej liczby dowolnych anten zasilanych w dowolny sposób (amplituda/faza). 25 Dr inż. J. Szóstka Dipolowa antena wielopasmowa na pasma KF Budowa, uruchomienie i pomiary anteny dipolowej umożliwiającej pracę na kilku pasmach radioamatorskich KF 26 Prof. dr hab. inż. W. Parametry rozproszenia linii transmisyjnych Zapoznanie się z różnymi postaciami parametrów rozproszenia. Sposoby obliczania i pomiaru. Symulacja przebiegów przejściowych w programach SPICE oraz IE3D. 27 Prof. dr hab. inż. W. Symulacja propagacji sygnałów cyfrowych na płytkach drukowanych Symulacja propagacji sygnału cyfrowego. Przeniki oraz inne zjawiska pasożytnicze. Oszacowanie maksymalnej prędkości zegara w obwodzie. Obserwacja wpływu nieliniowości bramek. Modele typu IBIS. Symulacja w programach SPICE oraz IE3D. 2

3 28 Prof. dr hab. inż. W. Modelowanie i symulacja układu bramka połączenie bramka w symulatorze SPICE Modelowanie bramek CMOS. Model e połączeń. Obserwacja przedników, odbić. Zniekształcenia sygnału zegara. Ewentualne modelowanie sieci rozprowadzającej sygnał zegara. Symulacja w programach SPICE oraz IE3D 2 29 Prof. dr hab. inż. W. Parametry rozproszenia linii transmisyjnych Zapoznanie się z różnymi postaciami parametrów rozproszenia. Sposoby obliczania i pomiaru. Symulacja przebiegów przejściowych w programach SPICE oraz IE3D. 30 Dr inż. P. Górniak Wykorzystanie optyki geometrycznej w procesie analizy propagacji sygnału wielkoczęstotliwościowego w kanale bezprzewodowym. Optyka Geometryczna jest metodą, której wykorzystanie pozwala w sposób naturalny (intuicyjny) analizować propagację fali elektromagnetycznej. Praca będzie polegała na teoretycznym opisie metody Optyki Geometrycznej oraz na napisaniu programu realizującego metodę dla przykładowego środowiska zamkniętego. 3 Dr inż. P. Górniak Antena podstawowy element toru telekomunikacyjnego. 32 Dr inż. P. Górniak Modele kanałów propagacyjnych dla sieci WLAN. 33 Dr inż. A. Wardzińska Metody redukcji dużych układów VLSI porównanie. 34 Dr inż. A. Wardzińska Przygotowanie ćwiczenia laboratoryjnego ukazującego własności fali elektromagnetycznej Jednym z głównych zadań w procesie optymalnego projektowania łącza bezprzewodowego jest wybór odpowiednich anten oraz ich ilości. Praca będzie polegała na przeglądzie obecnie stosowanych w telekomunikacji rodzajów anten oraz zaprojektowanie łącza/ łączy bezprzewodowych dla przykładowego środowiska bezprzewodowego. Bezprzewodowe sieci lokalne to powszechnie występujące formy w lokalnej transmisji danych. Niezbędnym zadaniem w procesie optymalnego projektowania sieci WLAN jest znajomość warunków propagacyjnych w kanale WLAN. W tym celu wykorzystywane są modele kanałów bezprzewodowych. Praca będzie polegała na przeglądzie modeli kanałów, które można zaimplementować w procesie projektowania sieci WLAN oraz porównaniu modeli kanałów z wynikami eksperymentów pomiarowych. Zapoznanie się z metodami modelowania i symulacji nowoczesnych układów scalonych. Zaimplementowanie wybranych metod redukcji oraz porównanie wyników. Przygotowanie programu obrazującego zjawiska takie jak propagacja fali w wolnej przestrzeni, odbicie, załamanie fali, kąt Brewstera, itp. oraz sprawdzającego zdobytą wiedzę na koniec wykonanego ćwiczenia. 35 Dr inż. A. Wardzińska Wpływ metody ucięcia siatki w metodzie FDTD Opracowanie programu dla przykładu fali elektromagnetycznej propagującej się w ośrodku dla różnych warunków ucięcia siatki. Porównanie wyników i podsumowanie metod. PRACE MAGISTERSKIE, SPECJALNOŚCI PL (liczba studentów: 86, przydziały dla katedr: KR 22, KSys 30, KSie 2, KM 22) LP PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + Eng) KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) Dr inż. M. Bartkowiak Obiektowe kodowanie dźwięku wielokanałowego (Object based multichannel audio coding) 2 Dr inż. M. Bartkowiak Analiza polifonii i częstotliwości dźwięków muzyki (Analysis od polyphony and pitch of Kodek dźwięku przestrzennego wielokanałowego (program), w którym następuje wyodrębnienie poszczególnych źródeł z panoramy dookólnej i zakodowanie tych źródeł jako sygnałów monofonicznych, a po stronie dekodera synteza pełnego sygnału przestrzennego. Implementacja techniki (program) wyznaczającej częstotliwości podstawowe dźwięków w muzyce polifonicznej i szacującej liczbę równocześnie aktywnych dźwięków (na podstawie publikacji) 2 3

4 Dr inż. M. Bartkowiak sounds in music) Automatyczna synchronizacja muzyki i MIDI (Automatic alignment of audio and MIDI) 3 Dr inż. M. Bartkowiak Kodowanie sygnału muzyki wykorzystujące powtarzalność (Music data compression exploiting its repetitive elements) 4 Prof. dr hab. inż. M. 5 Prof. dr hab. inż. M. 6 Prof. dr hab. inż. M. Bardzo Efektywne Kodowanie Sekwencji Wizyjnych High Efficiency Video Coding Implementacja technik telewizji swobodnego punktu widzenia na procesorach graficznych Free view television algorithms implemented on GPU Wirtualne studio telewizji trójwymiarowej. Vitual 3D television studio. 7 Dr inż. S. Maćkowiak Wykorzystanie obrazu siatkówki oka do identyfikacji osób. (The use of retinal images for the identification of persons.) 8 Dr inż. S. Maćkowiak Detekcja i zliczanie obiektów statycznych i dynamicznych w przestrzeni publicznej. (Detection and counting of static and dynamic objects in public spaces.) 9 Dr inż. S. Maćkowiak Analiza i śledzenie ruchu ust z wykorzystaniem techniki aktywnego konturu. (Analysis and tracking of lip movements using the technique of active contour) 0 Dr inż. A. Łuczak Alternatywny schemat skanowania makrobloków w koderze HEVC. Analiza sygnału audio (nagranie muzyczne) oraz informacji symbolicznej (plik MIDI), identyfikacja przesunięć zdarzeń dźwiękowych w czasie (program) Eksperymentalna technika kompresji wykorzystująca dużą repetytywność dźwięków w muzyce rozrywkowej analiza powtarzalności w różnych skalach czasowych, wykorzystanie do usunięcia nadmiarowości przy kodowaniu (program) Praca dotyczy nowej normy (MPEG H, H.265) kompresji sygnałów wizyjnych, która ma się charakteryzować wyraźnie lepszą efektywnością kompresji niż AVC. Analiza aktualnego stanu normy i oprogramowania modelowego. Przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych w celu określenia uzyskiwanej efektywności oraz wyboru narzędzi kodowania dla różnych zastosowań. Analiza ilościowa złożoności techniki kompresji. Przygotowanie wniosków i publikacji. Możliwe negocjacje dotyczące wyboru tematu z zakresu multimediów zaproponowanego przez studenta/studentkę. Uzupełnienie oprogramowania pozwalającego na realizację funkcji wyboru punktu widzenia. Przygotowanie pokazowej realizacji telewizyjnej (np. zawody judo, zapasy, tańcząca para, ). Opracowanie wniosków technicznych i wskazówek realizacyjnych. Dobór parametrów technicznych realizacji. Wnioski. W przypadku dwóch osób możliwa modyfikacja zakresu pracy w celu sformułowania 2 tematów komplementarnych. Wykorzystanie dostępnych programów i ich uzupełnienie w celu efektywnej realizacji programów stereoskopowych z wykorzystaniem kluczowania kolorów ( green box ). Opracowanie wniosków technicznych i wskazówek realizacyjnych. Przygotowanie pokazowych realizacji. Przygotowanie wniosków i publikacji. Możliwe negocjacje dotyczące wyboru tematu z zakresu multimediów zaproponowanego przez studenta/studentkę. Zadaniem jest stworzenie algorytmu identyfikacji osób na podstawie obrazu naczyń krwionośnych wydzielonych w obrazie siatkówki. Implementacja algorytmu w C/C++ lub Matlabie. Zadaniem jest stworzenie algorytmu detekcji obiektów statycznych i dynamicznych nie będących tłem sceny oraz określanie właściwości tych obiektów tj. parametrów ruchu, gabaryty ich podobieństwo. Implementacja algorytmu w C/C++. Celem pracy jest stworzenie algorytmu wyznaczającego kontur poruszających się ust oraz sparametryzowanie ruchu i kształtu ust dla potrzeb systemów rozpoznawania mimiki twarzy, identyfikacji biometrycznej. Implementacja w C/C++. Implementacja w koderze HEVC dodatkowego trybu skanowanie makrobloków. Testy efektywności kodowanie. Analiza działania narzędzi predykcji czasowej i przestrzennej.

5 (Alternative scheme of macroblock scanning for HEVC encoder.) Dr inż. A. Łuczak Kodowanie sekwencji wizyjnych z użyciem alternatywnego kształtu makrobloku. (Video sequence encoding using alternative shape of macroblock.) 2 Dr inż. A. Łuczak Sprzętowy interfejs FlatLink do Matrycy LCD (FlatLink hardware interface for LCD panel.) 3 Dr inż. A. Łuczak Rdzeń IP z funkcjami trygonometrycznymi dla układu FPGA. (Trigonometric functions IP core for FPGA device.) 4 Dr inż. D. Karwowski Kodek obrazów ruchomych wykorzystujący kwantowanie wektorowe (Digital video codec with vector quantization) 5 Dr inż. D. Karwowski Zaawansowane adaptacyjne kodowanie arytmetyczne dla kompresji obrazu ruchomego (Advanced adaptive arithmetic coding for digital video compression) 6 Dr inż. D. Karwowski Nieulotne znaki wodne dla obrazu ruchomego (Robust digital video watermarking) 7 Dr inż. D. Karwowski Techniki kodowania transformatowego w kompresji obrazu ruchomego (Transform coding techniques for digital video compression) 8 Dr inż. H. Batycki Generator przebiegów definiowanych z mikrokontrolerem ARM7. (Arbitrary function generator with ARM7 microcontroller.) 9 Dr inż. H. Batycki Radio definiowane programowo z interfejsem USB High Speed. (Software defined radio with USB High Speed interface.) 20 Dr inż. H. Batycki Radio internetowe na bazie karty EVBedu.net firmy Propox. (Internet radio based on development board EVBedu.net produced bypropox.) 2 Dr inż. J. Szóstka Projektowanie szerokopasmowych anten mikrofalowych Implementacja wybranych narzędzi predykcji czasowej i przestrzennej dla makrobloku o innym kształcie niż kwadratowy. Testowanie efektywności predykcji. Implementacja komponentu wirtualnego realizującego funkcje interfejsu FlatLink. Kod w języku Verilog. Implementacja w języku Verilog algorytmów wyznaczania wartości funkcji trygonometrycznym. Implementacja uwzględniająca cechy układów FPGA. Opracowanie kodera i dekodera obrazów ruchomych wykorzystujących kwantowanie wektorowe. Implementacja kodera i dekodera obrazu. Pomiar efektywności kodowania oraz złożoności obliczeniowej kodera i dekodera. Opracowanie adaptacyjnego kodeka arytmetycznego z międzyobrazowym modelowaniem kontekstu. Przygotowanie implementacji. Pomiar efektywności kodowania oraz złożoności obliczeniowej kodeka. Opracowanie technologii nieulotnych znaków wodnych dla obrazów ruchomych. Przygotowanie implementacji. Badania skuteczności odzyskania znaku wodnego. Badania efektywności technik kodowania transformatowego w kompresji obrazów ruchomych. Przygotowanie implementacji, przeprowadzenie badań. Zaprojektować i wykonać prototyp generatora przebiegów definiowanych z mikrokontrolerem ARM7Napisać oprogramowanie sterujące pracą generatora. Zaprojektować i wykonać prototyp urządzenia SDR z wykorzystaniem układu CY7C6803 firmy Cypress. Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. Zaprojektować i wykonać prototyp radia internetowego wykorzystującego kartę EVBedu.net. Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. Opracowanie algorytmu I programu komp. Do projektowania anten mikrofalowych. Budowa prototypu wybranej anteny. Pomiar anteny prototypowej

6 (Design of broadband microwave antennas) 22 Dr inż. J. Szóstka Zestaw do automatycznych pomiarów propagacyjnych (Automatic system for propagation measurements) 23 Dr inż. J. Szóstka Statystyczne przetwarzanie wyników pomiarów propagacyjnych (Statistical processing of propagation measurement data) 24 Dr inż. J. Szóstka Kompatybilność em. elektrowni wiatrowych (Electromagnetic compatibility of wind farms) 25 Prof. dr hab. inż. W. 26 Prof. dra hab. inż. W. Budowa otwartej komory TEM Fabrication of an Open TEM Cell Zastosowanie metody FDTD do modelowania i symulacji połączeń sterowanych za pomocą bramki CMOS. Transient Analysis of CMOS gate Driven RLCG Interconnects Based on FDTD 27 Dr inż. P. Górniak Modelowanie bezprzewodowej propagacji sygnału wielkoczęstotliwościowego z wykorzystaniem metod śledzenia promieni (ang. Ray Tracing methods in High Frequency signal propagation modelling in a wireless channel). Budowa zestawu do automatycznego zbierania danych o natężeniu pola elektrycznego w oparciu o analizator widma i odbiornik GPS. Zestaw ma obsługiwać pomiary stacjonarne i mobilne. Opracowanie algorytmu statystycznego przetwarzania wyników pomiarów propagacyjnych. Analiza obejmuje pomiary stacjonarne i mobilne (metoda Lee, statystyki pierwszego rzędu, współczynniki trafień). Uruchomienie programu do analizy i zobrazowania wyników pomiarów na Google Earth. Praca o charakterze przeglądowym, obejmuje przeanalizowanie wpływu elektrowni wiatrowych na systemy radiokomunikacyjne. Opracowanie zasad przydatnych do oceny tego wpływu przy budowie nowych elektrowni lub systemów. Przeznaczenie komory TEM oraz idea jej działania i konstrukcji. Przegląd podstawowych konstrukcji komór TEM. Projekt prostej i otwartej mini komory TEM. Ewentualne jej wykonanie. Nieliniowy model bramki CMOS. Linia RLCG sterowana bramką CMOS. Dyskretyzacja modelu w czasie i przestrzeni w oparciu o algorytm z literatury. Zapisanie algorytmu w matlabie lub mathcadzie. Porównanie wyników oraz czasu obliczeń z rezultatami otrzymanymi z programu SPICE. Metoda śledzenia promieni (ang. ray tracing) jest jedną z metod analizy propagacji fali o wielkiej częstotliwości, a jednocześnie metodą najbardziej naturalną (intuicyjną) wykorzystującą mechanizmy używane w analizie propagacji światła. Praca będzie polegała na teoretycznym przeglądzie metod śledzenia promieni oraz na zaimplementowaniu jednej metody w programie symulacyjnymi wraz z symulacją i analizą przykładowego kanału w pomieszczeniu zamkniętym. 28 Dr inż. P. Górniak Ultra szybkie bezprzewodowe systemy telekomunikacyjne (ang. Ultra High capacity wireless telecommunication systems). 29 Dr inż. A. Wardzińska Stanowisko laboratoryjne do pomiarów współczynnika odbicia w liniach transmisyjnych. (Laboratory station of measurements for reflection coefficient in transmission lines.) W obecnych czasach jednym z wyzwań w dziedzinie telekomunikacji jest transmisja danych o dużej objętości (np. strumieni multimedialnych), bezprzewodowo w czasie rzeczywistym. Odpowiedzią na te wzywanie są ultra szybkie systemy bezprzewodowe. Jest wśród nich m. in transmisja UWB (ang. Ultra WideBand). Praca będzie polegała na przeglądzie obecnie opracowanych lub opracowywanych ultra szybkich systemów bezprzewodowych oraz symulacyjnej analizie przepływności wybranego sytemu/ systemów w zadanym środowisku. Opracowanie i wykonanie stanowiska laboratoryjnego ukazującego zjawisko odbicia w liniach transmisyjnych, np. kablu koncentrycznym.

7 30 Dr inż. A. Wardzińska Modelowanie i pomiary anten RFID wysokich częstotliwości. (Modeling and measurement of high frequency RFID antennas.) W ramach pracy należy porównać wyniki uzyskane z pomiarów kilku przykładowych anten RFID z wynikami modelowania w programie IE3D. PRACE MAGISTERSKIE, SPECJALNOŚĆ ENG (ICT) (liczba studentów: 4, przydziały dla katedr: KR 4, KSys 5, KSie 4, KM 4) LP PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + Eng) KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA, język angielski) Prof. dr hab. inż. M. 2 Prof. dr hab. inż. M. Rozproszone Kodowanie Sekwencji Wizyjnych Distributed Video Coding Wirtualne studio telewizji trójwymiarowej. Vitual 3D television studio. 3 Dr inż. S. Maćkowiak Identyfikacja biometryczna z wykorzystaniem sieci typu peer 2 peer. (Biometrics identification using the peer 2 peer network.) 4 Dr inż. Adam Łuczak Realizacja pamięci masowej na wielu kartach SD z wykorzystaniem układu FPGA. (Multi SD Card mass storage using FPGA device.) 5 Prof. dr hab. inż. W. Wielostopniowe modele bramek nieliniowych dla analizy czasowej i szumowej. (Multistage Models of Nonlinear Gates for Accurate Timing and Noise Analysis.) Distributed Video Coding ia a new coding technology. The technology has been introduced in order to avoid complexity asymmetry between encoder and decoder. Such an asymmetry is disadvantageous for mobile battery powered devices. The goal of the work is to study the state of the art publicly available software and assess its current compression efficiency and complexity. The outcome of the thesis should include study of these issues based on simulation results and complexity estimation. The results are expected to be published. Implementation of 3D green box. Exploitation of available software module and software systems. Enhancement by own software modules. Preparation of demonstration stereo video shots. Preparation of technical good practice document. The goal is to design the peer 2 peer system which could identify the person based on several biometrics features. The features will be compare with those features stored in the node of the network Implementation the algorithms In C/C++ based on the pre implemented code. Implementacja w języku Verilog interfejsu kart SD oraz procedur odczytu i zapisu blokowego. Synteza pod układem FPGA firmy XIlinx. SD Card interface and block write/read procedures implementation with Verilog language. Synthesis for Xilinx FPGA devices. In this work one will focus on the case of single input gate model. The structure of the WiM (waveform independent gate model) model will be elaborated. The detailed model extraction steps description (basing on literature) is expected. The model will be compared with experimental results. The tools: SPICE and IE3D simulators. PRACE MAGISTERSKIE, KIERUNEK TZI (liczba studentów PP: 7, przydziały dla katedr: KR 3, KSys 3, KSie 3, KM 3) LP PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + Eng) KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) Prof. dr hab. inż. M. Aplikacja internetowa telewizji interaktywnej z możliwością wyboru punktu widzenia 2 Dr inż. S. Maćkowiak Analiza statystyczna danych w biometrycznych systemach identyfikacji osób. Przygotowanie aplikacji (program), która będzie realizowała proste zadania telewizji swobodnego punktu widzenia (free viewpoint television) będzie pobierała ze strony internetowej obrazy i mapy głębi i będzie syntezowała żądany widok. Projekt obejmuje tylko obraz bez dźwięku (dźwięk na życzenia magistranta). Do wykorzystania materiały telewizji trójwymiarowej (nagrania w dyspozycji Katedry) oraz moduły oprogramowania (w dyspozycji Katedry). Na podstawie obrazów twarzy, obrazów linii papilarnych wyselekcjonowanie zbiorów cech. Badania statystyczne dotyczące różnorodności cech. Matlab.

8 (Statistical analysis of data in biometric people identification systems.) 3 Dr inż. Adam Łuczak Realizacja funkcji trygonometrycznych na układzie FPGA. (FPGA implementation of trigonometric functions.) 4 Dr inż. M. Bartkowiak Testowanie kodeków dźwięku przez Internet (Testing of audio codecs through Internet) Implementacja w języku Verilog algorytmów wyznaczania wartości funkcji trygonometrycznych. Implementacja uwzględniająca cechy układów FPGA. Verilog language implementation of algorithm for trigonometric functions calculation. Implementation has to be suitable for FPGA devices. Implementacja narzędzia do subiektywnego ślepego testu jakości dźwięku zgodnie ze specyfikacją MUSHRA (aplikacja bazująca na przeglądarce internetowej). Przeprowadzenie badań na dużej grupie słuchaczy (>00) i analiza statystyczna wyników.

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 11 Ważniejsze oznaczenia 14 Spis skrótów i akronimów 15 Wstęp 21 W.1. Obraz naturalny i cyfrowe przetwarzanie obrazów 21 W.2.

Przedmowa 11 Ważniejsze oznaczenia 14 Spis skrótów i akronimów 15 Wstęp 21 W.1. Obraz naturalny i cyfrowe przetwarzanie obrazów 21 W.2. Przedmowa 11 Ważniejsze oznaczenia 14 Spis skrótów i akronimów 15 Wstęp 21 W.1. Obraz naturalny i cyfrowe przetwarzanie obrazów 21 W.2. Technika obrazu 24 W.3. Normalizacja w zakresie obrazu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

4 Dr S. Madkowiak Opracowanie algorytmu rozpoznawania emocji na podstawie analizy twarzy. (Emotion recognition algorithm on the basis of the face.

4 Dr S. Madkowiak Opracowanie algorytmu rozpoznawania emocji na podstawie analizy twarzy. (Emotion recognition algorithm on the basis of the face. PRACE INŻYNIERSKIE Studia stacjonarne LP PROMOTOR TEMAT PRACY KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr S. Madkowiak Systemy monitoringu budynków inteligentnych. (Monitoring systems in intelligent buildings.) Praca

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Politechnika Poznańska Wydział Informatyki Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Detection of DTMF signals

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7 Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ E-LAB: LABORATORIUM TECHNIKI MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ Krzysztof MADZIAR Grzegorz KĘDZIERSKI, Jerzy PIOTROWSKI, Jerzy SKULSKI, Agnieszka SZYMAŃSKA, Piotr WITOŃSKI, Bogdan GALWAS Instytut Mikroelektroniki

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM Spis treści 1. Wstęp... 9 2. Ćwiczenia laboratoryjne... 12 2.1. Środowisko projektowania Quartus II dla układów FPGA Altera... 12 2.1.1. Cel ćwiczenia... 12 2.1.2. Wprowadzenie... 12 2.1.3. Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Zakład Techniki Cyfrowej. Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011-2012

Zakład Techniki Cyfrowej. Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011-2012 Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011-2012 Temat: Badanie właściwości pamięci hierarchicznych w systemach mikroprocesorowych Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka e-mail: rpelka@wel.wat.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA UKŁADÓW FPGA W ALGORYTMACH WYLICZENIOWYCH APPLICATIONS OF FPGAS IN ENUMERATION ALGORITHMS

ZASTOSOWANIA UKŁADÓW FPGA W ALGORYTMACH WYLICZENIOWYCH APPLICATIONS OF FPGAS IN ENUMERATION ALGORITHMS inż. Michał HALEŃSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ZASTOSOWANIA UKŁADÓW FPGA W ALGORYTMACH WYLICZENIOWYCH Streszczenie: W artykule przedstawiono budowę oraz zasadę działania układów FPGA oraz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Grzegorz Sułkowski, Maciej Twardy, Kazimierz Wiatr Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Plan prezentacji 1. Architektura Firewall a załoŝenia 2. Punktu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3.

Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3. Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3. Sygnały deterministyczne 4 1.3.1. Parametry 4 1.3.2. Przykłady 7 1.3.3. Sygnały

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Stanowisko do lokalizacji źródła dźwięku Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych Politechnika Łódzka Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych WWW.DSOD.PL LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRONICZNEJ ĆWICZENIE nr 3 Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii budowy specjalności 1997 - Katedra Inżynierii Dźwięku 2000

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Embedded Solutions Automaticon 2012. Efektywne pomiary i sterowanie przy użyciu systemu wbudowanego MicroDAQ

Embedded Solutions Automaticon 2012. Efektywne pomiary i sterowanie przy użyciu systemu wbudowanego MicroDAQ Embedded Solutions Automaticon 2012 Efektywne pomiary i sterowanie przy użyciu systemu wbudowanego MicroDAQ Grzegorz Skiba info@embedded-solutions.pl 1 Plan seminarium Budowa systemu MicroDAQ Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO LABORATORYJNE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚROWODOWISKA MATLAB ORAZ PLATFORMY PROGRAMISTYCZNEJ.

STANOWISKO LABORATORYJNE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚROWODOWISKA MATLAB ORAZ PLATFORMY PROGRAMISTYCZNEJ. POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Stanisław MIKULSKI* STANOWISKO LABORATORYJNE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚROWODOWISKA MATLAB

Bardziej szczegółowo

SpeakUp click, czyli jak bezstresowo dogadać się z lampką?

SpeakUp click, czyli jak bezstresowo dogadać się z lampką? 1 SpeakUp click, czyli jak bezstresowo dogadać się z lampką?, mgr inż. Paweł Sióda SpeakUp click, czyli jak bezstresowo dogadać się z lampką? W ostatnich latach wszyscy obserwujemy ultraszybki rozwój elektroniki

Bardziej szczegółowo

Academic year: 2013/2014 Code: EIT-1-707-s ECTS credits: 3. Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Engineering in Biomedicine

Academic year: 2013/2014 Code: EIT-1-707-s ECTS credits: 3. Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Engineering in Biomedicine Module name: Multimedia i transmisje multimedialne Academic year: 2013/2014 Code: EIT-1-707-s ECTS credits: 3 Faculty of: Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Engineering in Biomedicine

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny VU2012

Uniwersytet Wirtualny VU2012 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny VU2012 M o d e l N a r z ę d z i a P r a k t y k a Andrzej ŻYŁAWSKI Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Program przedmiotu,,laboratorium technik multimedialnych

Program przedmiotu,,laboratorium technik multimedialnych Program przedmiotu,,laboratorium technik multimedialnych Opis ogólny: Przedstawiony program jest modyfikacją i unowocześnieniem zajęć prowadzonych obecnie na dziewiątym semestrze kierunku Elektrotechnika.

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria o Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H

P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H W O J S K O W A A K A D E M I A T E C H N I C Z N A W Y D Z I A Ł E L E K T R O N I K I Drukować dwustronnie P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H Grupa... Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych. Autor: Tomasz Gluziński

Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych. Autor: Tomasz Gluziński Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych Autor: Tomasz Gluziński Bezzałogowe Statki Powietrzne W dzisiejszych czasach jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się

Bardziej szczegółowo

projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania;

projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania; PRZYGOTOWAŁ: KIEROWNIK PRACY: MICHAŁ ŁABOWSKI dr inż. ZDZISŁAW ROCHALA projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania; dokładny pomiar wysokości

Bardziej szczegółowo

High Efficiency Video Coding (HEVC) Nowe Oblicze Telewizji. Cezary Brzóska Technical Sales Support Ericsson Television Limited

High Efficiency Video Coding (HEVC) Nowe Oblicze Telewizji. Cezary Brzóska Technical Sales Support Ericsson Television Limited High Efficiency Video Coding (HEVC) Nowe Oblicze Telewizji Cezary Brzóska Technical Sales Support Ericsson Television Limited Hevc Nowe oblicze tv? Trendy rynkowe Co oferuje kodek HEVC? Jaki jest status

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I NAUK SPOŁECZNYCH Instrukcja do laboratorium z przedmiotu: Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Program stypendialny KIMiA wprowadzenie

Program stypendialny KIMiA wprowadzenie Program stypendialny KIMiA wprowadzenie dr inż. Łukasz Kulas, Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Centrum Doskonałości WiComm Gdańsk, 23 stycznia 2015 r. Struktura organizacyjna: CD WiComm a Katedra

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Praca dyplomowa magisterska Implementacja algorytmów filtracji adaptacyjnej o strukturze transwersalnej na platformie CUDA Dyplomant: Jakub Kołakowski Opiekun pracy: dr inż. Michał Meller Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria Oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SYSTEMY MULTIMEDIALNE Multimedia Systems Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów. Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka

Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów. Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka 1 2/4/2013 Agenda Sylwetka absolwenta Siatka zajęć Wykorzystanie grafiki komputerowej Znaczenie gospodarcze

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Mechatronika rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Nowa siedziba Katedry 2005 2006

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Format WAVE Format MP3 Format ACC i inne Konwersja między formatami

Spis treści. Format WAVE Format MP3 Format ACC i inne Konwersja między formatami Spis treści Format WAVE Format MP3 Format ACC i inne Konwersja między formatami Formaty plików audio różnią się od siebie przede wszystkim zastosowanymi algorytmami kompresji. Kompresja danych polega na

Bardziej szczegółowo

Oferta kamer IP Copyright Siemens AG 2010

Oferta kamer IP Copyright Siemens AG 2010 Oferta kamer IP Standardy Kompresji Wideo Ciągły rozwój JPEG JPEG2000 M-JPEG2000 Skompresowane zdjęcia ISO/IEC Zdjęcia z zaawansowan a kompresją Opis zawartości Seria zdjęć z zaawansowaną kompresją MPEG-7

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Przedmiot: Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymi Numer Temat: Badanie materiałów kompozytowych z ćwiczenia: wykorzystaniem fal elektromagnetycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2 Spis treúci Przedmowa... 11 Wstęp... 13 1. Urządzenia peryferyjne i układy wejścia/wyjścia... 15 Wstęp... 15 1.1. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane Nazwa modułu: Metodyki projektowania i modelowania systemów I Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzacz multimedialny Odtwarzacz multimedialny Measy B4A Instrukcja obsługi Ogólny schemat Measy B4A to odtwarzacz multimedialny wyposażony w szereg wejść i wyjść. Posiada dwa porty USB i jeden mini USB, wyjście AV, port Ethernet,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE

TECHNIKI MULTIMEDIALNE Studia Podyplomowe INFORMATYKA TECHNIKI MULTIMEDIALNE dr Artur Bartoszewski Karty dźwiękowe Karta dźwiękowa Rozwój kart dźwiękowych Covox Rozwój kart dźwiękowych AdLib Rozwój kart dźwiękowych Gravis Ultrasound

Bardziej szczegółowo

teoria i praktyka Laboratorium wirtualne: 20 luty 2014 Remigiusz RAK, OKNO PW Warszawskie Seminarium Środowiskowe Postępy edukacji internetowej

teoria i praktyka Laboratorium wirtualne: 20 luty 2014 Remigiusz RAK, OKNO PW Warszawskie Seminarium Środowiskowe Postępy edukacji internetowej Laboratorium wirtualne: teoria i praktyka Remigiusz RAK, OKNO PW 20 luty 2014 Plan prezentacji: e-eksperyment Laboratorium wirtualne Przykłady ćwiczeń Podsumowanie Obserwacja przebiegu eksperymentu Symulacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Specjalność Akustyka (EAK) Katedrę Akustyki i Multimediów. prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki. prowadzona przez: http://akustyka.pwr.edu.

Specjalność Akustyka (EAK) Katedrę Akustyki i Multimediów. prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki. prowadzona przez: http://akustyka.pwr.edu. Specjalność Akustyka (EAK) prowadzona przez: Katedrę Akustyki i Multimediów prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki http://akustyka.pwr.edu.pl/ Specjalność Akustyka (EAK) Kursy i prace dyplomowe Kursy (Akustyka)

Bardziej szczegółowo

Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze

Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze Specjalność Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze Opiekun specjalności: prof. dr hab. inŝ. Tadeusz W. Więckowski, kontakt: tel: 320 2217 (sekretariat JM Rektora) e-mail: tadeusz.wieckowski@pwr.wroc.pl TSM

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład II Reprezentacja danych w technice cyfrowej 1 III. Reprezentacja danych w komputerze Rodzaje danych w technice cyfrowej 010010101010 001010111010

Bardziej szczegółowo

Rzeczywistość rozszerzona: czujniki do akwizycji obrazów RGB-D. Autor: Olga Głogowska 207 505 AiR II

Rzeczywistość rozszerzona: czujniki do akwizycji obrazów RGB-D. Autor: Olga Głogowska 207 505 AiR II Rzeczywistość rozszerzona: czujniki do akwizycji obrazów RGB-D Autor: Olga Głogowska 207 505 AiR II Czujniki w robotyce coraz większego znaczenia nabierają systemy pomiarowe umożliwiające interakcję robota

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa i wizualizacja

Grafika komputerowa i wizualizacja Grafika komputerowa i wizualizacja Radosław Mantiuk ( rmantiuk@wi.zut.edu.pl, p. 315 WI2) http://rmantiuk.zut.edu.pl Katedra Systemów Multimedialnych Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Transmisyjne zastosowanie progresywnego kodeka falkowego

Transmisyjne zastosowanie progresywnego kodeka falkowego Transmisyjne zastosowanie progresywnego kodeka falkowego Autor: Paweł Hałasa Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej Promotor: dr hab. inż. Artur Przelaskowski Plan prezentacji Cel pracy Środowisko pracy

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat 1. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 2. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 3. dr

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW Nazwa w języku angielskim DIGITAL SIGNAL PROCESSING Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo