PROMOTOR TEMAT PRACY KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) LICZBA STUDENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROMOTOR TEMAT PRACY KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) LICZBA STUDENTÓW"

Transkrypt

1 PRACE INŻYNIERSKIE (liczba studentów: 00, przydziały dla katedr: KR 25, KSys 32, KSie 25, KM 28) LP PROMOTOR TEMAT PRACY KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) LICZBA STUDENTÓW Dr inż. M. Bartkowiak Wokoder/procesor głosu Sprzętowy procesor dźwięku wykonujący analizę i resyntezę sygnału mowy do celów muzycznych 2 Dr inż. M. Bartkowiak Modelowanie sinusoidalne w czasie rzeczywistym Implementacja gotowego algorytmu modelowania sinusoidalnego w języku C/C++, optymalizacja umożliwiająca pracę w czasie rzeczywistym 3 Dr inż. M. Bartkowiak Dyskryminator mowa/muzyka Moduł programowy dokonujący zaawansowanej analizy sygnału audio (automatyczne rozpoznawanie charakteru sygnału do sterowania koderem dźwięku) 4 Dr inż. M. Bartkowiak Cyfrowa implementacja instrumentu Theremina Instrument muzyczny sterowany odległością ręki od anteny (implementacja: mikrokontroler + obwody w.cz.) 5 Prof. dr hab. inż. M. 6 Prof. dr hab. inż. M. Pomiary jakości obrazów stereoskopowych Analiza prędkości bitowych w strumieniach telewizji cyfrowej 7 Dr inż. S. Maćkowiak System rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality) 8 Dr inż. S. Maćkowiak Systemy klasyfikacji danych wielowymiarowych metodą liniową i nieliniową 9 Dr inż. S. Maćkowiak Analiza obiektów na podstawie obrazów termograficznych 0 Dr inż. A. Łuczak Interfejs urządzeń HID na USB (np. mysz, klawiatura). Analiza zaleceń i literatury. Przeprowadzenie pomiarów różnymi metodami. Porównanie ocen uzyskanych z wykorzystaniem różnych metod. Wyciągnięcie wniosków dotyczących dokładności i wiarygodności wyników. Zakres merytoryczny pracy zależy od liczby studentów realizujących pracę ( lub 2 osoby) Możliwe negocjacje dotyczące wyboru tematu zaproponowanego przez studentów. Wykonanie studium dotyczącego prędkości bitowych obrazu dźwięku oraz innych parametrów związanych ze strumieniami transportowymi telewizji cyfrowej DVB T, DVB S, IPTV, DVB C. Wykonanie pomiarów dla różnych strumieni i różnych nadawców. Analiza w dłuższych okresach czasu. Opracowanie wyników i wnioski. Zakres merytoryczny pracy zależy od liczby studentów realizujących pracę ( lub 2 osoby) Możliwe negocjacje dotyczące wyboru tematu zaproponowanego przez studentów. Budowa przenośnego, stereoskopowego urządzenia wyświetlającego, wyposażonego w dwie kamery. Opracowanie oprogramowania pozwalającego nakładać elementy syntetyczne na obraz pochodzący z kamer, np. zakrywanie reklam ulicznych lub ekranów telewizorów. Zadaniem jest stworzenie oprogramowania do prezentacji metod klasyfikacji zbiorów danych wg uzgodnionych technik. Implementacja w Matlabie. Zadaniem jest stworzenie w Matlabie algorytmów pozwalających określać podstawowe właściwości obiektów tj. parametry ruchu, gabaryty na podstawie obrazów termicznych. Oprogramowanie układu FTDI Vinculum II dla podstawowych urządzeń HID (mysz, klawiatura, ). Opis interfejsu, protokołu oraz klasy urządzeń HID. Program w języku C. Dr inż. A. Łuczak Algorytm kompresja krótkich ciągów binarnych. Analiza algorytmów kompresji przeznaczonych do kodowania krótkich (kilka do kilkuset bajtów) ciągów danych. Implementacja wybranego algorytmu kompresji w języku C oraz analiza jego efektywności. 2 Dr inż. A. Łuczak Algorytm wyznaczania globalnych wektorów Implementacja wybranych algorytmów w języku C. Testy na sekwencjach w 2 2

2 ruchu kamery. rozdzielczości HD. 3 Dr inż. A. Łuczak Interfejs pamięci DDR2 dla układu FPGA. Wygenerowanie CoreGenerator em z pakietu XILINX ISE Design Suite i skonfigurowanie rdzenia IP dla pamięci DDR2. Synteza dla układów Virtex 5. 4 Dr inż. D. Karwowski Kodek falkowy obrazów nieruchomych Opracowanie kodera i dekodera obrazów nieruchomych wykorzystujących kodowanie falkowe. Implementacja kodera i dekodera obrazu. Pomiar efektywności kodowania oraz złożoności obliczeniowej kodera i dekodera. 5 Dr inż. D. Karwowski Kodek MJPEG w technologii CUDA Opracowanie kodera i dekodera MJPEG z wysokim stopniem zrównoleglenia obliczeń. Realizacja opracowanego kodeka w technologii CUDA. Pomiar wydajności obliczeniowej i efektywności kodowania. 6 Dr inż. D. Karwowski Kodek obrazów nieruchomych wykorzystujący kwantowanie wektorowe 7 Dr inż. D. Karwowski Kodek obrazów nieruchomych wykorzystujący wektory przesunięcia 8 Dr inż. H. Batycki Sterownik internetowy z modułem Arduino Ethernet Shield. Opracowanie kodera i dekodera obrazów nieruchomych wykorzystujących kwantowanie wektorowe. Implementacja kodera i dekodera obrazu. Pomiar efektywności kodowania oraz złożoności obliczeniowej kodera i dekodera. Opracowanie kodera i dekodera obrazów nieruchomych wykorzystujących wektory przesunięcia. Implementacja kodera i dekodera obrazu. Pomiar efektywności kodowania oraz złożoności obliczeniowej kodera i dekodera. Opis zadania: zaprojektować i wykonać prototyp sterownik internetowego z modułem Arduino Ethernet Shield. Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. 9 Dr inż. H. Batycki Generator funkcyjny z mikrokontrolerem ARM7. Zaprojektować i wykonać prototyp generatora funkcyjnego z mikrokontrolerem ARM7. Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. 20 Dr inż. H. Batycki Generator sygnałowy DDS z interfejsem USB. Zaprojektować i wykonać prototyp generatora sygnałowego DDS z interfejsem USB.Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. 2 Dr inż. H. Batycki Sterownik internetowy z zastosowaniem modułu Ethernet firmy AND TECH. Zaprojektować i wykonać prototyp sterownika Internetowego z zastosowaniem modułu Ethernet firmy AND TECH. Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. 22 Dr inż. J. Szóstka Oprogramowanie do ilustracji zjawisk falowych Pakiet programów do zobrazowania podstawowych zależności związanych z ruchem falowym (odbicie, załamanie, fala stojąca itp.). Program ma umożliwiać własne eksperymenty po zmianie danych ośrodków. 23 Dr inż. J. Szóstka Wzmacniacz mocy 5 W/00 MHz Projekt, budowa, uruchomienie i pomiary rezonansowego wzmacniacza mocy w kl. C do wzmacniania sygnałów w paśmie UKF 24 Dr inż. J. Szóstka Oprogramowanie do wykreślania ch ki prom. Układu anten Opracowanie algorytmu i programu do wyświetlania ch ki prom. Układu złożonego z dowolnej liczby dowolnych anten zasilanych w dowolny sposób (amplituda/faza). 25 Dr inż. J. Szóstka Dipolowa antena wielopasmowa na pasma KF Budowa, uruchomienie i pomiary anteny dipolowej umożliwiającej pracę na kilku pasmach radioamatorskich KF 26 Prof. dr hab. inż. W. Parametry rozproszenia linii transmisyjnych Zapoznanie się z różnymi postaciami parametrów rozproszenia. Sposoby obliczania i pomiaru. Symulacja przebiegów przejściowych w programach SPICE oraz IE3D. 27 Prof. dr hab. inż. W. Symulacja propagacji sygnałów cyfrowych na płytkach drukowanych Symulacja propagacji sygnału cyfrowego. Przeniki oraz inne zjawiska pasożytnicze. Oszacowanie maksymalnej prędkości zegara w obwodzie. Obserwacja wpływu nieliniowości bramek. Modele typu IBIS. Symulacja w programach SPICE oraz IE3D. 2

3 28 Prof. dr hab. inż. W. Modelowanie i symulacja układu bramka połączenie bramka w symulatorze SPICE Modelowanie bramek CMOS. Model e połączeń. Obserwacja przedników, odbić. Zniekształcenia sygnału zegara. Ewentualne modelowanie sieci rozprowadzającej sygnał zegara. Symulacja w programach SPICE oraz IE3D 2 29 Prof. dr hab. inż. W. Parametry rozproszenia linii transmisyjnych Zapoznanie się z różnymi postaciami parametrów rozproszenia. Sposoby obliczania i pomiaru. Symulacja przebiegów przejściowych w programach SPICE oraz IE3D. 30 Dr inż. P. Górniak Wykorzystanie optyki geometrycznej w procesie analizy propagacji sygnału wielkoczęstotliwościowego w kanale bezprzewodowym. Optyka Geometryczna jest metodą, której wykorzystanie pozwala w sposób naturalny (intuicyjny) analizować propagację fali elektromagnetycznej. Praca będzie polegała na teoretycznym opisie metody Optyki Geometrycznej oraz na napisaniu programu realizującego metodę dla przykładowego środowiska zamkniętego. 3 Dr inż. P. Górniak Antena podstawowy element toru telekomunikacyjnego. 32 Dr inż. P. Górniak Modele kanałów propagacyjnych dla sieci WLAN. 33 Dr inż. A. Wardzińska Metody redukcji dużych układów VLSI porównanie. 34 Dr inż. A. Wardzińska Przygotowanie ćwiczenia laboratoryjnego ukazującego własności fali elektromagnetycznej Jednym z głównych zadań w procesie optymalnego projektowania łącza bezprzewodowego jest wybór odpowiednich anten oraz ich ilości. Praca będzie polegała na przeglądzie obecnie stosowanych w telekomunikacji rodzajów anten oraz zaprojektowanie łącza/ łączy bezprzewodowych dla przykładowego środowiska bezprzewodowego. Bezprzewodowe sieci lokalne to powszechnie występujące formy w lokalnej transmisji danych. Niezbędnym zadaniem w procesie optymalnego projektowania sieci WLAN jest znajomość warunków propagacyjnych w kanale WLAN. W tym celu wykorzystywane są modele kanałów bezprzewodowych. Praca będzie polegała na przeglądzie modeli kanałów, które można zaimplementować w procesie projektowania sieci WLAN oraz porównaniu modeli kanałów z wynikami eksperymentów pomiarowych. Zapoznanie się z metodami modelowania i symulacji nowoczesnych układów scalonych. Zaimplementowanie wybranych metod redukcji oraz porównanie wyników. Przygotowanie programu obrazującego zjawiska takie jak propagacja fali w wolnej przestrzeni, odbicie, załamanie fali, kąt Brewstera, itp. oraz sprawdzającego zdobytą wiedzę na koniec wykonanego ćwiczenia. 35 Dr inż. A. Wardzińska Wpływ metody ucięcia siatki w metodzie FDTD Opracowanie programu dla przykładu fali elektromagnetycznej propagującej się w ośrodku dla różnych warunków ucięcia siatki. Porównanie wyników i podsumowanie metod. PRACE MAGISTERSKIE, SPECJALNOŚCI PL (liczba studentów: 86, przydziały dla katedr: KR 22, KSys 30, KSie 2, KM 22) LP PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + Eng) KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) Dr inż. M. Bartkowiak Obiektowe kodowanie dźwięku wielokanałowego (Object based multichannel audio coding) 2 Dr inż. M. Bartkowiak Analiza polifonii i częstotliwości dźwięków muzyki (Analysis od polyphony and pitch of Kodek dźwięku przestrzennego wielokanałowego (program), w którym następuje wyodrębnienie poszczególnych źródeł z panoramy dookólnej i zakodowanie tych źródeł jako sygnałów monofonicznych, a po stronie dekodera synteza pełnego sygnału przestrzennego. Implementacja techniki (program) wyznaczającej częstotliwości podstawowe dźwięków w muzyce polifonicznej i szacującej liczbę równocześnie aktywnych dźwięków (na podstawie publikacji) 2 3

4 Dr inż. M. Bartkowiak sounds in music) Automatyczna synchronizacja muzyki i MIDI (Automatic alignment of audio and MIDI) 3 Dr inż. M. Bartkowiak Kodowanie sygnału muzyki wykorzystujące powtarzalność (Music data compression exploiting its repetitive elements) 4 Prof. dr hab. inż. M. 5 Prof. dr hab. inż. M. 6 Prof. dr hab. inż. M. Bardzo Efektywne Kodowanie Sekwencji Wizyjnych High Efficiency Video Coding Implementacja technik telewizji swobodnego punktu widzenia na procesorach graficznych Free view television algorithms implemented on GPU Wirtualne studio telewizji trójwymiarowej. Vitual 3D television studio. 7 Dr inż. S. Maćkowiak Wykorzystanie obrazu siatkówki oka do identyfikacji osób. (The use of retinal images for the identification of persons.) 8 Dr inż. S. Maćkowiak Detekcja i zliczanie obiektów statycznych i dynamicznych w przestrzeni publicznej. (Detection and counting of static and dynamic objects in public spaces.) 9 Dr inż. S. Maćkowiak Analiza i śledzenie ruchu ust z wykorzystaniem techniki aktywnego konturu. (Analysis and tracking of lip movements using the technique of active contour) 0 Dr inż. A. Łuczak Alternatywny schemat skanowania makrobloków w koderze HEVC. Analiza sygnału audio (nagranie muzyczne) oraz informacji symbolicznej (plik MIDI), identyfikacja przesunięć zdarzeń dźwiękowych w czasie (program) Eksperymentalna technika kompresji wykorzystująca dużą repetytywność dźwięków w muzyce rozrywkowej analiza powtarzalności w różnych skalach czasowych, wykorzystanie do usunięcia nadmiarowości przy kodowaniu (program) Praca dotyczy nowej normy (MPEG H, H.265) kompresji sygnałów wizyjnych, która ma się charakteryzować wyraźnie lepszą efektywnością kompresji niż AVC. Analiza aktualnego stanu normy i oprogramowania modelowego. Przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych w celu określenia uzyskiwanej efektywności oraz wyboru narzędzi kodowania dla różnych zastosowań. Analiza ilościowa złożoności techniki kompresji. Przygotowanie wniosków i publikacji. Możliwe negocjacje dotyczące wyboru tematu z zakresu multimediów zaproponowanego przez studenta/studentkę. Uzupełnienie oprogramowania pozwalającego na realizację funkcji wyboru punktu widzenia. Przygotowanie pokazowej realizacji telewizyjnej (np. zawody judo, zapasy, tańcząca para, ). Opracowanie wniosków technicznych i wskazówek realizacyjnych. Dobór parametrów technicznych realizacji. Wnioski. W przypadku dwóch osób możliwa modyfikacja zakresu pracy w celu sformułowania 2 tematów komplementarnych. Wykorzystanie dostępnych programów i ich uzupełnienie w celu efektywnej realizacji programów stereoskopowych z wykorzystaniem kluczowania kolorów ( green box ). Opracowanie wniosków technicznych i wskazówek realizacyjnych. Przygotowanie pokazowych realizacji. Przygotowanie wniosków i publikacji. Możliwe negocjacje dotyczące wyboru tematu z zakresu multimediów zaproponowanego przez studenta/studentkę. Zadaniem jest stworzenie algorytmu identyfikacji osób na podstawie obrazu naczyń krwionośnych wydzielonych w obrazie siatkówki. Implementacja algorytmu w C/C++ lub Matlabie. Zadaniem jest stworzenie algorytmu detekcji obiektów statycznych i dynamicznych nie będących tłem sceny oraz określanie właściwości tych obiektów tj. parametrów ruchu, gabaryty ich podobieństwo. Implementacja algorytmu w C/C++. Celem pracy jest stworzenie algorytmu wyznaczającego kontur poruszających się ust oraz sparametryzowanie ruchu i kształtu ust dla potrzeb systemów rozpoznawania mimiki twarzy, identyfikacji biometrycznej. Implementacja w C/C++. Implementacja w koderze HEVC dodatkowego trybu skanowanie makrobloków. Testy efektywności kodowanie. Analiza działania narzędzi predykcji czasowej i przestrzennej.

5 (Alternative scheme of macroblock scanning for HEVC encoder.) Dr inż. A. Łuczak Kodowanie sekwencji wizyjnych z użyciem alternatywnego kształtu makrobloku. (Video sequence encoding using alternative shape of macroblock.) 2 Dr inż. A. Łuczak Sprzętowy interfejs FlatLink do Matrycy LCD (FlatLink hardware interface for LCD panel.) 3 Dr inż. A. Łuczak Rdzeń IP z funkcjami trygonometrycznymi dla układu FPGA. (Trigonometric functions IP core for FPGA device.) 4 Dr inż. D. Karwowski Kodek obrazów ruchomych wykorzystujący kwantowanie wektorowe (Digital video codec with vector quantization) 5 Dr inż. D. Karwowski Zaawansowane adaptacyjne kodowanie arytmetyczne dla kompresji obrazu ruchomego (Advanced adaptive arithmetic coding for digital video compression) 6 Dr inż. D. Karwowski Nieulotne znaki wodne dla obrazu ruchomego (Robust digital video watermarking) 7 Dr inż. D. Karwowski Techniki kodowania transformatowego w kompresji obrazu ruchomego (Transform coding techniques for digital video compression) 8 Dr inż. H. Batycki Generator przebiegów definiowanych z mikrokontrolerem ARM7. (Arbitrary function generator with ARM7 microcontroller.) 9 Dr inż. H. Batycki Radio definiowane programowo z interfejsem USB High Speed. (Software defined radio with USB High Speed interface.) 20 Dr inż. H. Batycki Radio internetowe na bazie karty EVBedu.net firmy Propox. (Internet radio based on development board EVBedu.net produced bypropox.) 2 Dr inż. J. Szóstka Projektowanie szerokopasmowych anten mikrofalowych Implementacja wybranych narzędzi predykcji czasowej i przestrzennej dla makrobloku o innym kształcie niż kwadratowy. Testowanie efektywności predykcji. Implementacja komponentu wirtualnego realizującego funkcje interfejsu FlatLink. Kod w języku Verilog. Implementacja w języku Verilog algorytmów wyznaczania wartości funkcji trygonometrycznym. Implementacja uwzględniająca cechy układów FPGA. Opracowanie kodera i dekodera obrazów ruchomych wykorzystujących kwantowanie wektorowe. Implementacja kodera i dekodera obrazu. Pomiar efektywności kodowania oraz złożoności obliczeniowej kodera i dekodera. Opracowanie adaptacyjnego kodeka arytmetycznego z międzyobrazowym modelowaniem kontekstu. Przygotowanie implementacji. Pomiar efektywności kodowania oraz złożoności obliczeniowej kodeka. Opracowanie technologii nieulotnych znaków wodnych dla obrazów ruchomych. Przygotowanie implementacji. Badania skuteczności odzyskania znaku wodnego. Badania efektywności technik kodowania transformatowego w kompresji obrazów ruchomych. Przygotowanie implementacji, przeprowadzenie badań. Zaprojektować i wykonać prototyp generatora przebiegów definiowanych z mikrokontrolerem ARM7Napisać oprogramowanie sterujące pracą generatora. Zaprojektować i wykonać prototyp urządzenia SDR z wykorzystaniem układu CY7C6803 firmy Cypress. Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. Zaprojektować i wykonać prototyp radia internetowego wykorzystującego kartę EVBedu.net. Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. Opracowanie algorytmu I programu komp. Do projektowania anten mikrofalowych. Budowa prototypu wybranej anteny. Pomiar anteny prototypowej

6 (Design of broadband microwave antennas) 22 Dr inż. J. Szóstka Zestaw do automatycznych pomiarów propagacyjnych (Automatic system for propagation measurements) 23 Dr inż. J. Szóstka Statystyczne przetwarzanie wyników pomiarów propagacyjnych (Statistical processing of propagation measurement data) 24 Dr inż. J. Szóstka Kompatybilność em. elektrowni wiatrowych (Electromagnetic compatibility of wind farms) 25 Prof. dr hab. inż. W. 26 Prof. dra hab. inż. W. Budowa otwartej komory TEM Fabrication of an Open TEM Cell Zastosowanie metody FDTD do modelowania i symulacji połączeń sterowanych za pomocą bramki CMOS. Transient Analysis of CMOS gate Driven RLCG Interconnects Based on FDTD 27 Dr inż. P. Górniak Modelowanie bezprzewodowej propagacji sygnału wielkoczęstotliwościowego z wykorzystaniem metod śledzenia promieni (ang. Ray Tracing methods in High Frequency signal propagation modelling in a wireless channel). Budowa zestawu do automatycznego zbierania danych o natężeniu pola elektrycznego w oparciu o analizator widma i odbiornik GPS. Zestaw ma obsługiwać pomiary stacjonarne i mobilne. Opracowanie algorytmu statystycznego przetwarzania wyników pomiarów propagacyjnych. Analiza obejmuje pomiary stacjonarne i mobilne (metoda Lee, statystyki pierwszego rzędu, współczynniki trafień). Uruchomienie programu do analizy i zobrazowania wyników pomiarów na Google Earth. Praca o charakterze przeglądowym, obejmuje przeanalizowanie wpływu elektrowni wiatrowych na systemy radiokomunikacyjne. Opracowanie zasad przydatnych do oceny tego wpływu przy budowie nowych elektrowni lub systemów. Przeznaczenie komory TEM oraz idea jej działania i konstrukcji. Przegląd podstawowych konstrukcji komór TEM. Projekt prostej i otwartej mini komory TEM. Ewentualne jej wykonanie. Nieliniowy model bramki CMOS. Linia RLCG sterowana bramką CMOS. Dyskretyzacja modelu w czasie i przestrzeni w oparciu o algorytm z literatury. Zapisanie algorytmu w matlabie lub mathcadzie. Porównanie wyników oraz czasu obliczeń z rezultatami otrzymanymi z programu SPICE. Metoda śledzenia promieni (ang. ray tracing) jest jedną z metod analizy propagacji fali o wielkiej częstotliwości, a jednocześnie metodą najbardziej naturalną (intuicyjną) wykorzystującą mechanizmy używane w analizie propagacji światła. Praca będzie polegała na teoretycznym przeglądzie metod śledzenia promieni oraz na zaimplementowaniu jednej metody w programie symulacyjnymi wraz z symulacją i analizą przykładowego kanału w pomieszczeniu zamkniętym. 28 Dr inż. P. Górniak Ultra szybkie bezprzewodowe systemy telekomunikacyjne (ang. Ultra High capacity wireless telecommunication systems). 29 Dr inż. A. Wardzińska Stanowisko laboratoryjne do pomiarów współczynnika odbicia w liniach transmisyjnych. (Laboratory station of measurements for reflection coefficient in transmission lines.) W obecnych czasach jednym z wyzwań w dziedzinie telekomunikacji jest transmisja danych o dużej objętości (np. strumieni multimedialnych), bezprzewodowo w czasie rzeczywistym. Odpowiedzią na te wzywanie są ultra szybkie systemy bezprzewodowe. Jest wśród nich m. in transmisja UWB (ang. Ultra WideBand). Praca będzie polegała na przeglądzie obecnie opracowanych lub opracowywanych ultra szybkich systemów bezprzewodowych oraz symulacyjnej analizie przepływności wybranego sytemu/ systemów w zadanym środowisku. Opracowanie i wykonanie stanowiska laboratoryjnego ukazującego zjawisko odbicia w liniach transmisyjnych, np. kablu koncentrycznym.

7 30 Dr inż. A. Wardzińska Modelowanie i pomiary anten RFID wysokich częstotliwości. (Modeling and measurement of high frequency RFID antennas.) W ramach pracy należy porównać wyniki uzyskane z pomiarów kilku przykładowych anten RFID z wynikami modelowania w programie IE3D. PRACE MAGISTERSKIE, SPECJALNOŚĆ ENG (ICT) (liczba studentów: 4, przydziały dla katedr: KR 4, KSys 5, KSie 4, KM 4) LP PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + Eng) KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA, język angielski) Prof. dr hab. inż. M. 2 Prof. dr hab. inż. M. Rozproszone Kodowanie Sekwencji Wizyjnych Distributed Video Coding Wirtualne studio telewizji trójwymiarowej. Vitual 3D television studio. 3 Dr inż. S. Maćkowiak Identyfikacja biometryczna z wykorzystaniem sieci typu peer 2 peer. (Biometrics identification using the peer 2 peer network.) 4 Dr inż. Adam Łuczak Realizacja pamięci masowej na wielu kartach SD z wykorzystaniem układu FPGA. (Multi SD Card mass storage using FPGA device.) 5 Prof. dr hab. inż. W. Wielostopniowe modele bramek nieliniowych dla analizy czasowej i szumowej. (Multistage Models of Nonlinear Gates for Accurate Timing and Noise Analysis.) Distributed Video Coding ia a new coding technology. The technology has been introduced in order to avoid complexity asymmetry between encoder and decoder. Such an asymmetry is disadvantageous for mobile battery powered devices. The goal of the work is to study the state of the art publicly available software and assess its current compression efficiency and complexity. The outcome of the thesis should include study of these issues based on simulation results and complexity estimation. The results are expected to be published. Implementation of 3D green box. Exploitation of available software module and software systems. Enhancement by own software modules. Preparation of demonstration stereo video shots. Preparation of technical good practice document. The goal is to design the peer 2 peer system which could identify the person based on several biometrics features. The features will be compare with those features stored in the node of the network Implementation the algorithms In C/C++ based on the pre implemented code. Implementacja w języku Verilog interfejsu kart SD oraz procedur odczytu i zapisu blokowego. Synteza pod układem FPGA firmy XIlinx. SD Card interface and block write/read procedures implementation with Verilog language. Synthesis for Xilinx FPGA devices. In this work one will focus on the case of single input gate model. The structure of the WiM (waveform independent gate model) model will be elaborated. The detailed model extraction steps description (basing on literature) is expected. The model will be compared with experimental results. The tools: SPICE and IE3D simulators. PRACE MAGISTERSKIE, KIERUNEK TZI (liczba studentów PP: 7, przydziały dla katedr: KR 3, KSys 3, KSie 3, KM 3) LP PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + Eng) KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) Prof. dr hab. inż. M. Aplikacja internetowa telewizji interaktywnej z możliwością wyboru punktu widzenia 2 Dr inż. S. Maćkowiak Analiza statystyczna danych w biometrycznych systemach identyfikacji osób. Przygotowanie aplikacji (program), która będzie realizowała proste zadania telewizji swobodnego punktu widzenia (free viewpoint television) będzie pobierała ze strony internetowej obrazy i mapy głębi i będzie syntezowała żądany widok. Projekt obejmuje tylko obraz bez dźwięku (dźwięk na życzenia magistranta). Do wykorzystania materiały telewizji trójwymiarowej (nagrania w dyspozycji Katedry) oraz moduły oprogramowania (w dyspozycji Katedry). Na podstawie obrazów twarzy, obrazów linii papilarnych wyselekcjonowanie zbiorów cech. Badania statystyczne dotyczące różnorodności cech. Matlab.

8 (Statistical analysis of data in biometric people identification systems.) 3 Dr inż. Adam Łuczak Realizacja funkcji trygonometrycznych na układzie FPGA. (FPGA implementation of trigonometric functions.) 4 Dr inż. M. Bartkowiak Testowanie kodeków dźwięku przez Internet (Testing of audio codecs through Internet) Implementacja w języku Verilog algorytmów wyznaczania wartości funkcji trygonometrycznych. Implementacja uwzględniająca cechy układów FPGA. Verilog language implementation of algorithm for trigonometric functions calculation. Implementation has to be suitable for FPGA devices. Implementacja narzędzia do subiektywnego ślepego testu jakości dźwięku zgodnie ze specyfikacją MUSHRA (aplikacja bazująca na przeglądarce internetowej). Przeprowadzenie badań na dużej grupie słuchaczy (>00) i analiza statystyczna wyników.

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej magisterskiej nr 1 Tytuł w j. angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy. Zadania do wykonania.

Temat pracy dyplomowej magisterskiej nr 1 Tytuł w j. angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy. Zadania do wykonania. Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów specjalności Inżynieria dźwięku i obrazu (sem. VIII r. ak. 2008/09) oraz propozycje tem. dla słuchaczy studiów niestac. II stopnia kier. informatyka

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL 2 wydanie specjalne video content analysis Spis treści 3 Zacznijmy od szczegółów Waldemar Więckowski 4 Przetwarzanie obrazów w systemach zabezpieczeń Sławomir Maćkowiak, Marek

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów inżynierskich 2015

Tematy projektów inżynierskich 2015 Tematy projektów inżynierskich 2015 Liczba wykonawców 1-2 Oprogramowanie systemu detekcji i lokalizacji robota inspekcyjnego do badania rurociągów Software for the intelligent pig tracking system dr inż.

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Tomasz Kabala OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP Kierujący pracą dyplomową:

Bardziej szczegółowo

Kompresja medycznych sekwencji wizyjnych

Kompresja medycznych sekwencji wizyjnych WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH I TELEKOMUNIKACJI W KIELCACH SEBASTIAN GAJOS Numer albumu MP-616 Praca inżynierska Kompresja medycznych sekwencji wizyjnych Promotor pracy: dr inż. Mikołaj Leszczuk

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ROZPRAWA DOKTORSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ROZPRAWA DOKTORSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Stolarski Rozproszony system komunikacji satelitarnej wykorzystujący stacje małej mocy Promotor prof.

Bardziej szczegółowo

Spis tematów projektów dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2013/2014

Spis tematów projektów dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2013/2014 Spis tematów projektów dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2013/2014 A. Kierujący pracą: dr hab. inż. S. Kaczmarek 1. Protokół OpenFlow i jego zastosowanie 2. Metody klasyfikacji strumieni pakietów

Bardziej szczegółowo

Algorytmy analizy i przetwarzania danych z sonarów wielowiązkowych w rozproszonych systemach GIS

Algorytmy analizy i przetwarzania danych z sonarów wielowiązkowych w rozproszonych systemach GIS POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki mgr inż. Andrzej Chybicki Algorytmy analizy i przetwarzania danych z sonarów wielowiązkowych w rozproszonych systemach GIS Rozprawa

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 87-2014

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 87-2014 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 87-2014 SPIS TREŚCI nr 1 3 Interfejsy i formaty danych w nawigacyjnych odbiornikach systemów satelitarnych / J. Januszewski Satellite navigation system receivers interface

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2013. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2013. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 203 Tytuł w j. angielskim Literatura Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki

Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki Wydział Elektroniki prof. Zdzisław Kowalczuk Telekomunikacji prof. zw. kierownik KSDiR i Informatyki tel. /fax (48) 58 347 2018 Narutowicza 11/12 e-mail kova@pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe:

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe: 1 Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08 Spis treści I. Opis projektu..4 II. Czujniki pól elektromagnetycznych 1. Detektor pola magnetycznego (50 Hz)...6 2. Detektor szerokopasmowy pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie obrazów na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem biblioteki OpenCV Streszczenie

Przetwarzanie obrazów na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem biblioteki OpenCV Streszczenie Przetwarzanie obrazów na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem biblioteki OpenCV Streszczenie Niniejsza praca inżynierska miała na celu demonstrację działania oraz możliwości biblioteki OpenCV na urządzeniach

Bardziej szczegółowo

1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2

1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2 Lp. Kierunek Promotor Temat pracy w j. polskim 1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2 Stopień (inż./mgr) Ilość osób Przemysł/ Zamawiany 2. EiT dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 15 lutego 2012 roku. dr inż. Sławomir Maćkowiak Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Politechnika Poznańska

Poznań, dnia 15 lutego 2012 roku. dr inż. Sławomir Maćkowiak Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Politechnika Poznańska Poznań, dnia 15 lutego 2012 roku dr inż. Sławomir Maćkowiak Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Politechnika Poznańska DYDAKTYKA Prowadzone wykłady z przedmiotów: P.O. I Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja algorytmów wyboru trybu pracy stacji w sieciach standardu IEEE 802.11 łączności nomadycznej i ruchomej

Optymalizacja algorytmów wyboru trybu pracy stacji w sieciach standardu IEEE 802.11 łączności nomadycznej i ruchomej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozprawa doktorska Marek Sikora Optymalizacja algorytmów wyboru trybu pracy stacji w sieciach

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje multimedialnych, interaktywnych sieci szerokopasmowych i ich podstawowe cechy

1. Rodzaje multimedialnych, interaktywnych sieci szerokopasmowych i ich podstawowe cechy 1. Rodzaje multimedialnych, interaktywnych sieci szerokopasmowych i ich podstawowe cechy 1. MMDS Opiera się na technologii mikrofalowej. Specyfikacja tego systemu opiera się na specyfikacji telewizji kablowej

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu

Sylabus. Opis przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A610214 Systemy telekomutacji 2 Punkty ECTS 3 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 45 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu:laboratorium

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy

1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy 1. Implementacja modułu symulacji rozprzestrzeniania się gazów w kontekście geograficznym w oparciu o model gaussowski Implementation of a vapor cloud spread simulation module in a geographic context using

Bardziej szczegółowo

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji... 2 Myśl przewodnia innowacje w świecie platform (National Instruments)... 4 Co nowego w LabVIEW 2013

Bardziej szczegółowo

System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej. Motion. Dokumentacja techniczna projektu

System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej. Motion. Dokumentacja techniczna projektu PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej Motion Dokumentacja techniczna projektu Wyciąg z raportu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA Robert BĘBEN 1 OCENA WPŁYWU GENERATORA SYNCHRONICZNEGO W URZĄDZENIACH KOGENERACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO LABORATORYJNE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚROWODOWISKA MATLAB ORAZ PLATFORMY PROGRAMISTYCZNEJ.

STANOWISKO LABORATORYJNE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚROWODOWISKA MATLAB ORAZ PLATFORMY PROGRAMISTYCZNEJ. POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Stanisław MIKULSKI* STANOWISKO LABORATORYJNE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚROWODOWISKA MATLAB

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZDALNEGO MONITORINGU WYBRANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ REMOTE MONITOR SYSTEMS OF POWER QUALITY SELECTED PARAMETERS

SYSTEMY ZDALNEGO MONITORINGU WYBRANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ REMOTE MONITOR SYSTEMS OF POWER QUALITY SELECTED PARAMETERS ELEKTRYKA 2010 Zeszyt 1 (213) Rok LVI Marcin MACIĄśEK, Krzysztof RODAK, Leszek SZEJKA Instytut Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach SYSTEMY ZDALNEGO MONITORINGU WYBRANYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo