PROMOTOR TEMAT PRACY KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) LICZBA STUDENTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROMOTOR TEMAT PRACY KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) LICZBA STUDENTÓW"

Transkrypt

1 PRACE INŻYNIERSKIE (liczba studentów: 00, przydziały dla katedr: KR 25, KSys 32, KSie 25, KM 28) LP PROMOTOR TEMAT PRACY KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) LICZBA STUDENTÓW Dr inż. M. Bartkowiak Wokoder/procesor głosu Sprzętowy procesor dźwięku wykonujący analizę i resyntezę sygnału mowy do celów muzycznych 2 Dr inż. M. Bartkowiak Modelowanie sinusoidalne w czasie rzeczywistym Implementacja gotowego algorytmu modelowania sinusoidalnego w języku C/C++, optymalizacja umożliwiająca pracę w czasie rzeczywistym 3 Dr inż. M. Bartkowiak Dyskryminator mowa/muzyka Moduł programowy dokonujący zaawansowanej analizy sygnału audio (automatyczne rozpoznawanie charakteru sygnału do sterowania koderem dźwięku) 4 Dr inż. M. Bartkowiak Cyfrowa implementacja instrumentu Theremina Instrument muzyczny sterowany odległością ręki od anteny (implementacja: mikrokontroler + obwody w.cz.) 5 Prof. dr hab. inż. M. 6 Prof. dr hab. inż. M. Pomiary jakości obrazów stereoskopowych Analiza prędkości bitowych w strumieniach telewizji cyfrowej 7 Dr inż. S. Maćkowiak System rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality) 8 Dr inż. S. Maćkowiak Systemy klasyfikacji danych wielowymiarowych metodą liniową i nieliniową 9 Dr inż. S. Maćkowiak Analiza obiektów na podstawie obrazów termograficznych 0 Dr inż. A. Łuczak Interfejs urządzeń HID na USB (np. mysz, klawiatura). Analiza zaleceń i literatury. Przeprowadzenie pomiarów różnymi metodami. Porównanie ocen uzyskanych z wykorzystaniem różnych metod. Wyciągnięcie wniosków dotyczących dokładności i wiarygodności wyników. Zakres merytoryczny pracy zależy od liczby studentów realizujących pracę ( lub 2 osoby) Możliwe negocjacje dotyczące wyboru tematu zaproponowanego przez studentów. Wykonanie studium dotyczącego prędkości bitowych obrazu dźwięku oraz innych parametrów związanych ze strumieniami transportowymi telewizji cyfrowej DVB T, DVB S, IPTV, DVB C. Wykonanie pomiarów dla różnych strumieni i różnych nadawców. Analiza w dłuższych okresach czasu. Opracowanie wyników i wnioski. Zakres merytoryczny pracy zależy od liczby studentów realizujących pracę ( lub 2 osoby) Możliwe negocjacje dotyczące wyboru tematu zaproponowanego przez studentów. Budowa przenośnego, stereoskopowego urządzenia wyświetlającego, wyposażonego w dwie kamery. Opracowanie oprogramowania pozwalającego nakładać elementy syntetyczne na obraz pochodzący z kamer, np. zakrywanie reklam ulicznych lub ekranów telewizorów. Zadaniem jest stworzenie oprogramowania do prezentacji metod klasyfikacji zbiorów danych wg uzgodnionych technik. Implementacja w Matlabie. Zadaniem jest stworzenie w Matlabie algorytmów pozwalających określać podstawowe właściwości obiektów tj. parametry ruchu, gabaryty na podstawie obrazów termicznych. Oprogramowanie układu FTDI Vinculum II dla podstawowych urządzeń HID (mysz, klawiatura, ). Opis interfejsu, protokołu oraz klasy urządzeń HID. Program w języku C. Dr inż. A. Łuczak Algorytm kompresja krótkich ciągów binarnych. Analiza algorytmów kompresji przeznaczonych do kodowania krótkich (kilka do kilkuset bajtów) ciągów danych. Implementacja wybranego algorytmu kompresji w języku C oraz analiza jego efektywności. 2 Dr inż. A. Łuczak Algorytm wyznaczania globalnych wektorów Implementacja wybranych algorytmów w języku C. Testy na sekwencjach w 2 2

2 ruchu kamery. rozdzielczości HD. 3 Dr inż. A. Łuczak Interfejs pamięci DDR2 dla układu FPGA. Wygenerowanie CoreGenerator em z pakietu XILINX ISE Design Suite i skonfigurowanie rdzenia IP dla pamięci DDR2. Synteza dla układów Virtex 5. 4 Dr inż. D. Karwowski Kodek falkowy obrazów nieruchomych Opracowanie kodera i dekodera obrazów nieruchomych wykorzystujących kodowanie falkowe. Implementacja kodera i dekodera obrazu. Pomiar efektywności kodowania oraz złożoności obliczeniowej kodera i dekodera. 5 Dr inż. D. Karwowski Kodek MJPEG w technologii CUDA Opracowanie kodera i dekodera MJPEG z wysokim stopniem zrównoleglenia obliczeń. Realizacja opracowanego kodeka w technologii CUDA. Pomiar wydajności obliczeniowej i efektywności kodowania. 6 Dr inż. D. Karwowski Kodek obrazów nieruchomych wykorzystujący kwantowanie wektorowe 7 Dr inż. D. Karwowski Kodek obrazów nieruchomych wykorzystujący wektory przesunięcia 8 Dr inż. H. Batycki Sterownik internetowy z modułem Arduino Ethernet Shield. Opracowanie kodera i dekodera obrazów nieruchomych wykorzystujących kwantowanie wektorowe. Implementacja kodera i dekodera obrazu. Pomiar efektywności kodowania oraz złożoności obliczeniowej kodera i dekodera. Opracowanie kodera i dekodera obrazów nieruchomych wykorzystujących wektory przesunięcia. Implementacja kodera i dekodera obrazu. Pomiar efektywności kodowania oraz złożoności obliczeniowej kodera i dekodera. Opis zadania: zaprojektować i wykonać prototyp sterownik internetowego z modułem Arduino Ethernet Shield. Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. 9 Dr inż. H. Batycki Generator funkcyjny z mikrokontrolerem ARM7. Zaprojektować i wykonać prototyp generatora funkcyjnego z mikrokontrolerem ARM7. Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. 20 Dr inż. H. Batycki Generator sygnałowy DDS z interfejsem USB. Zaprojektować i wykonać prototyp generatora sygnałowego DDS z interfejsem USB.Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. 2 Dr inż. H. Batycki Sterownik internetowy z zastosowaniem modułu Ethernet firmy AND TECH. Zaprojektować i wykonać prototyp sterownika Internetowego z zastosowaniem modułu Ethernet firmy AND TECH. Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. 22 Dr inż. J. Szóstka Oprogramowanie do ilustracji zjawisk falowych Pakiet programów do zobrazowania podstawowych zależności związanych z ruchem falowym (odbicie, załamanie, fala stojąca itp.). Program ma umożliwiać własne eksperymenty po zmianie danych ośrodków. 23 Dr inż. J. Szóstka Wzmacniacz mocy 5 W/00 MHz Projekt, budowa, uruchomienie i pomiary rezonansowego wzmacniacza mocy w kl. C do wzmacniania sygnałów w paśmie UKF 24 Dr inż. J. Szóstka Oprogramowanie do wykreślania ch ki prom. Układu anten Opracowanie algorytmu i programu do wyświetlania ch ki prom. Układu złożonego z dowolnej liczby dowolnych anten zasilanych w dowolny sposób (amplituda/faza). 25 Dr inż. J. Szóstka Dipolowa antena wielopasmowa na pasma KF Budowa, uruchomienie i pomiary anteny dipolowej umożliwiającej pracę na kilku pasmach radioamatorskich KF 26 Prof. dr hab. inż. W. Parametry rozproszenia linii transmisyjnych Zapoznanie się z różnymi postaciami parametrów rozproszenia. Sposoby obliczania i pomiaru. Symulacja przebiegów przejściowych w programach SPICE oraz IE3D. 27 Prof. dr hab. inż. W. Symulacja propagacji sygnałów cyfrowych na płytkach drukowanych Symulacja propagacji sygnału cyfrowego. Przeniki oraz inne zjawiska pasożytnicze. Oszacowanie maksymalnej prędkości zegara w obwodzie. Obserwacja wpływu nieliniowości bramek. Modele typu IBIS. Symulacja w programach SPICE oraz IE3D. 2

3 28 Prof. dr hab. inż. W. Modelowanie i symulacja układu bramka połączenie bramka w symulatorze SPICE Modelowanie bramek CMOS. Model e połączeń. Obserwacja przedników, odbić. Zniekształcenia sygnału zegara. Ewentualne modelowanie sieci rozprowadzającej sygnał zegara. Symulacja w programach SPICE oraz IE3D 2 29 Prof. dr hab. inż. W. Parametry rozproszenia linii transmisyjnych Zapoznanie się z różnymi postaciami parametrów rozproszenia. Sposoby obliczania i pomiaru. Symulacja przebiegów przejściowych w programach SPICE oraz IE3D. 30 Dr inż. P. Górniak Wykorzystanie optyki geometrycznej w procesie analizy propagacji sygnału wielkoczęstotliwościowego w kanale bezprzewodowym. Optyka Geometryczna jest metodą, której wykorzystanie pozwala w sposób naturalny (intuicyjny) analizować propagację fali elektromagnetycznej. Praca będzie polegała na teoretycznym opisie metody Optyki Geometrycznej oraz na napisaniu programu realizującego metodę dla przykładowego środowiska zamkniętego. 3 Dr inż. P. Górniak Antena podstawowy element toru telekomunikacyjnego. 32 Dr inż. P. Górniak Modele kanałów propagacyjnych dla sieci WLAN. 33 Dr inż. A. Wardzińska Metody redukcji dużych układów VLSI porównanie. 34 Dr inż. A. Wardzińska Przygotowanie ćwiczenia laboratoryjnego ukazującego własności fali elektromagnetycznej Jednym z głównych zadań w procesie optymalnego projektowania łącza bezprzewodowego jest wybór odpowiednich anten oraz ich ilości. Praca będzie polegała na przeglądzie obecnie stosowanych w telekomunikacji rodzajów anten oraz zaprojektowanie łącza/ łączy bezprzewodowych dla przykładowego środowiska bezprzewodowego. Bezprzewodowe sieci lokalne to powszechnie występujące formy w lokalnej transmisji danych. Niezbędnym zadaniem w procesie optymalnego projektowania sieci WLAN jest znajomość warunków propagacyjnych w kanale WLAN. W tym celu wykorzystywane są modele kanałów bezprzewodowych. Praca będzie polegała na przeglądzie modeli kanałów, które można zaimplementować w procesie projektowania sieci WLAN oraz porównaniu modeli kanałów z wynikami eksperymentów pomiarowych. Zapoznanie się z metodami modelowania i symulacji nowoczesnych układów scalonych. Zaimplementowanie wybranych metod redukcji oraz porównanie wyników. Przygotowanie programu obrazującego zjawiska takie jak propagacja fali w wolnej przestrzeni, odbicie, załamanie fali, kąt Brewstera, itp. oraz sprawdzającego zdobytą wiedzę na koniec wykonanego ćwiczenia. 35 Dr inż. A. Wardzińska Wpływ metody ucięcia siatki w metodzie FDTD Opracowanie programu dla przykładu fali elektromagnetycznej propagującej się w ośrodku dla różnych warunków ucięcia siatki. Porównanie wyników i podsumowanie metod. PRACE MAGISTERSKIE, SPECJALNOŚCI PL (liczba studentów: 86, przydziały dla katedr: KR 22, KSys 30, KSie 2, KM 22) LP PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + Eng) KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) Dr inż. M. Bartkowiak Obiektowe kodowanie dźwięku wielokanałowego (Object based multichannel audio coding) 2 Dr inż. M. Bartkowiak Analiza polifonii i częstotliwości dźwięków muzyki (Analysis od polyphony and pitch of Kodek dźwięku przestrzennego wielokanałowego (program), w którym następuje wyodrębnienie poszczególnych źródeł z panoramy dookólnej i zakodowanie tych źródeł jako sygnałów monofonicznych, a po stronie dekodera synteza pełnego sygnału przestrzennego. Implementacja techniki (program) wyznaczającej częstotliwości podstawowe dźwięków w muzyce polifonicznej i szacującej liczbę równocześnie aktywnych dźwięków (na podstawie publikacji) 2 3

4 Dr inż. M. Bartkowiak sounds in music) Automatyczna synchronizacja muzyki i MIDI (Automatic alignment of audio and MIDI) 3 Dr inż. M. Bartkowiak Kodowanie sygnału muzyki wykorzystujące powtarzalność (Music data compression exploiting its repetitive elements) 4 Prof. dr hab. inż. M. 5 Prof. dr hab. inż. M. 6 Prof. dr hab. inż. M. Bardzo Efektywne Kodowanie Sekwencji Wizyjnych High Efficiency Video Coding Implementacja technik telewizji swobodnego punktu widzenia na procesorach graficznych Free view television algorithms implemented on GPU Wirtualne studio telewizji trójwymiarowej. Vitual 3D television studio. 7 Dr inż. S. Maćkowiak Wykorzystanie obrazu siatkówki oka do identyfikacji osób. (The use of retinal images for the identification of persons.) 8 Dr inż. S. Maćkowiak Detekcja i zliczanie obiektów statycznych i dynamicznych w przestrzeni publicznej. (Detection and counting of static and dynamic objects in public spaces.) 9 Dr inż. S. Maćkowiak Analiza i śledzenie ruchu ust z wykorzystaniem techniki aktywnego konturu. (Analysis and tracking of lip movements using the technique of active contour) 0 Dr inż. A. Łuczak Alternatywny schemat skanowania makrobloków w koderze HEVC. Analiza sygnału audio (nagranie muzyczne) oraz informacji symbolicznej (plik MIDI), identyfikacja przesunięć zdarzeń dźwiękowych w czasie (program) Eksperymentalna technika kompresji wykorzystująca dużą repetytywność dźwięków w muzyce rozrywkowej analiza powtarzalności w różnych skalach czasowych, wykorzystanie do usunięcia nadmiarowości przy kodowaniu (program) Praca dotyczy nowej normy (MPEG H, H.265) kompresji sygnałów wizyjnych, która ma się charakteryzować wyraźnie lepszą efektywnością kompresji niż AVC. Analiza aktualnego stanu normy i oprogramowania modelowego. Przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych w celu określenia uzyskiwanej efektywności oraz wyboru narzędzi kodowania dla różnych zastosowań. Analiza ilościowa złożoności techniki kompresji. Przygotowanie wniosków i publikacji. Możliwe negocjacje dotyczące wyboru tematu z zakresu multimediów zaproponowanego przez studenta/studentkę. Uzupełnienie oprogramowania pozwalającego na realizację funkcji wyboru punktu widzenia. Przygotowanie pokazowej realizacji telewizyjnej (np. zawody judo, zapasy, tańcząca para, ). Opracowanie wniosków technicznych i wskazówek realizacyjnych. Dobór parametrów technicznych realizacji. Wnioski. W przypadku dwóch osób możliwa modyfikacja zakresu pracy w celu sformułowania 2 tematów komplementarnych. Wykorzystanie dostępnych programów i ich uzupełnienie w celu efektywnej realizacji programów stereoskopowych z wykorzystaniem kluczowania kolorów ( green box ). Opracowanie wniosków technicznych i wskazówek realizacyjnych. Przygotowanie pokazowych realizacji. Przygotowanie wniosków i publikacji. Możliwe negocjacje dotyczące wyboru tematu z zakresu multimediów zaproponowanego przez studenta/studentkę. Zadaniem jest stworzenie algorytmu identyfikacji osób na podstawie obrazu naczyń krwionośnych wydzielonych w obrazie siatkówki. Implementacja algorytmu w C/C++ lub Matlabie. Zadaniem jest stworzenie algorytmu detekcji obiektów statycznych i dynamicznych nie będących tłem sceny oraz określanie właściwości tych obiektów tj. parametrów ruchu, gabaryty ich podobieństwo. Implementacja algorytmu w C/C++. Celem pracy jest stworzenie algorytmu wyznaczającego kontur poruszających się ust oraz sparametryzowanie ruchu i kształtu ust dla potrzeb systemów rozpoznawania mimiki twarzy, identyfikacji biometrycznej. Implementacja w C/C++. Implementacja w koderze HEVC dodatkowego trybu skanowanie makrobloków. Testy efektywności kodowanie. Analiza działania narzędzi predykcji czasowej i przestrzennej.

5 (Alternative scheme of macroblock scanning for HEVC encoder.) Dr inż. A. Łuczak Kodowanie sekwencji wizyjnych z użyciem alternatywnego kształtu makrobloku. (Video sequence encoding using alternative shape of macroblock.) 2 Dr inż. A. Łuczak Sprzętowy interfejs FlatLink do Matrycy LCD (FlatLink hardware interface for LCD panel.) 3 Dr inż. A. Łuczak Rdzeń IP z funkcjami trygonometrycznymi dla układu FPGA. (Trigonometric functions IP core for FPGA device.) 4 Dr inż. D. Karwowski Kodek obrazów ruchomych wykorzystujący kwantowanie wektorowe (Digital video codec with vector quantization) 5 Dr inż. D. Karwowski Zaawansowane adaptacyjne kodowanie arytmetyczne dla kompresji obrazu ruchomego (Advanced adaptive arithmetic coding for digital video compression) 6 Dr inż. D. Karwowski Nieulotne znaki wodne dla obrazu ruchomego (Robust digital video watermarking) 7 Dr inż. D. Karwowski Techniki kodowania transformatowego w kompresji obrazu ruchomego (Transform coding techniques for digital video compression) 8 Dr inż. H. Batycki Generator przebiegów definiowanych z mikrokontrolerem ARM7. (Arbitrary function generator with ARM7 microcontroller.) 9 Dr inż. H. Batycki Radio definiowane programowo z interfejsem USB High Speed. (Software defined radio with USB High Speed interface.) 20 Dr inż. H. Batycki Radio internetowe na bazie karty EVBedu.net firmy Propox. (Internet radio based on development board EVBedu.net produced bypropox.) 2 Dr inż. J. Szóstka Projektowanie szerokopasmowych anten mikrofalowych Implementacja wybranych narzędzi predykcji czasowej i przestrzennej dla makrobloku o innym kształcie niż kwadratowy. Testowanie efektywności predykcji. Implementacja komponentu wirtualnego realizującego funkcje interfejsu FlatLink. Kod w języku Verilog. Implementacja w języku Verilog algorytmów wyznaczania wartości funkcji trygonometrycznym. Implementacja uwzględniająca cechy układów FPGA. Opracowanie kodera i dekodera obrazów ruchomych wykorzystujących kwantowanie wektorowe. Implementacja kodera i dekodera obrazu. Pomiar efektywności kodowania oraz złożoności obliczeniowej kodera i dekodera. Opracowanie adaptacyjnego kodeka arytmetycznego z międzyobrazowym modelowaniem kontekstu. Przygotowanie implementacji. Pomiar efektywności kodowania oraz złożoności obliczeniowej kodeka. Opracowanie technologii nieulotnych znaków wodnych dla obrazów ruchomych. Przygotowanie implementacji. Badania skuteczności odzyskania znaku wodnego. Badania efektywności technik kodowania transformatowego w kompresji obrazów ruchomych. Przygotowanie implementacji, przeprowadzenie badań. Zaprojektować i wykonać prototyp generatora przebiegów definiowanych z mikrokontrolerem ARM7Napisać oprogramowanie sterujące pracą generatora. Zaprojektować i wykonać prototyp urządzenia SDR z wykorzystaniem układu CY7C6803 firmy Cypress. Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. Zaprojektować i wykonać prototyp radia internetowego wykorzystującego kartę EVBedu.net. Napisać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. Opracowanie algorytmu I programu komp. Do projektowania anten mikrofalowych. Budowa prototypu wybranej anteny. Pomiar anteny prototypowej

6 (Design of broadband microwave antennas) 22 Dr inż. J. Szóstka Zestaw do automatycznych pomiarów propagacyjnych (Automatic system for propagation measurements) 23 Dr inż. J. Szóstka Statystyczne przetwarzanie wyników pomiarów propagacyjnych (Statistical processing of propagation measurement data) 24 Dr inż. J. Szóstka Kompatybilność em. elektrowni wiatrowych (Electromagnetic compatibility of wind farms) 25 Prof. dr hab. inż. W. 26 Prof. dra hab. inż. W. Budowa otwartej komory TEM Fabrication of an Open TEM Cell Zastosowanie metody FDTD do modelowania i symulacji połączeń sterowanych za pomocą bramki CMOS. Transient Analysis of CMOS gate Driven RLCG Interconnects Based on FDTD 27 Dr inż. P. Górniak Modelowanie bezprzewodowej propagacji sygnału wielkoczęstotliwościowego z wykorzystaniem metod śledzenia promieni (ang. Ray Tracing methods in High Frequency signal propagation modelling in a wireless channel). Budowa zestawu do automatycznego zbierania danych o natężeniu pola elektrycznego w oparciu o analizator widma i odbiornik GPS. Zestaw ma obsługiwać pomiary stacjonarne i mobilne. Opracowanie algorytmu statystycznego przetwarzania wyników pomiarów propagacyjnych. Analiza obejmuje pomiary stacjonarne i mobilne (metoda Lee, statystyki pierwszego rzędu, współczynniki trafień). Uruchomienie programu do analizy i zobrazowania wyników pomiarów na Google Earth. Praca o charakterze przeglądowym, obejmuje przeanalizowanie wpływu elektrowni wiatrowych na systemy radiokomunikacyjne. Opracowanie zasad przydatnych do oceny tego wpływu przy budowie nowych elektrowni lub systemów. Przeznaczenie komory TEM oraz idea jej działania i konstrukcji. Przegląd podstawowych konstrukcji komór TEM. Projekt prostej i otwartej mini komory TEM. Ewentualne jej wykonanie. Nieliniowy model bramki CMOS. Linia RLCG sterowana bramką CMOS. Dyskretyzacja modelu w czasie i przestrzeni w oparciu o algorytm z literatury. Zapisanie algorytmu w matlabie lub mathcadzie. Porównanie wyników oraz czasu obliczeń z rezultatami otrzymanymi z programu SPICE. Metoda śledzenia promieni (ang. ray tracing) jest jedną z metod analizy propagacji fali o wielkiej częstotliwości, a jednocześnie metodą najbardziej naturalną (intuicyjną) wykorzystującą mechanizmy używane w analizie propagacji światła. Praca będzie polegała na teoretycznym przeglądzie metod śledzenia promieni oraz na zaimplementowaniu jednej metody w programie symulacyjnymi wraz z symulacją i analizą przykładowego kanału w pomieszczeniu zamkniętym. 28 Dr inż. P. Górniak Ultra szybkie bezprzewodowe systemy telekomunikacyjne (ang. Ultra High capacity wireless telecommunication systems). 29 Dr inż. A. Wardzińska Stanowisko laboratoryjne do pomiarów współczynnika odbicia w liniach transmisyjnych. (Laboratory station of measurements for reflection coefficient in transmission lines.) W obecnych czasach jednym z wyzwań w dziedzinie telekomunikacji jest transmisja danych o dużej objętości (np. strumieni multimedialnych), bezprzewodowo w czasie rzeczywistym. Odpowiedzią na te wzywanie są ultra szybkie systemy bezprzewodowe. Jest wśród nich m. in transmisja UWB (ang. Ultra WideBand). Praca będzie polegała na przeglądzie obecnie opracowanych lub opracowywanych ultra szybkich systemów bezprzewodowych oraz symulacyjnej analizie przepływności wybranego sytemu/ systemów w zadanym środowisku. Opracowanie i wykonanie stanowiska laboratoryjnego ukazującego zjawisko odbicia w liniach transmisyjnych, np. kablu koncentrycznym.

7 30 Dr inż. A. Wardzińska Modelowanie i pomiary anten RFID wysokich częstotliwości. (Modeling and measurement of high frequency RFID antennas.) W ramach pracy należy porównać wyniki uzyskane z pomiarów kilku przykładowych anten RFID z wynikami modelowania w programie IE3D. PRACE MAGISTERSKIE, SPECJALNOŚĆ ENG (ICT) (liczba studentów: 4, przydziały dla katedr: KR 4, KSys 5, KSie 4, KM 4) LP PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + Eng) KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA, język angielski) Prof. dr hab. inż. M. 2 Prof. dr hab. inż. M. Rozproszone Kodowanie Sekwencji Wizyjnych Distributed Video Coding Wirtualne studio telewizji trójwymiarowej. Vitual 3D television studio. 3 Dr inż. S. Maćkowiak Identyfikacja biometryczna z wykorzystaniem sieci typu peer 2 peer. (Biometrics identification using the peer 2 peer network.) 4 Dr inż. Adam Łuczak Realizacja pamięci masowej na wielu kartach SD z wykorzystaniem układu FPGA. (Multi SD Card mass storage using FPGA device.) 5 Prof. dr hab. inż. W. Wielostopniowe modele bramek nieliniowych dla analizy czasowej i szumowej. (Multistage Models of Nonlinear Gates for Accurate Timing and Noise Analysis.) Distributed Video Coding ia a new coding technology. The technology has been introduced in order to avoid complexity asymmetry between encoder and decoder. Such an asymmetry is disadvantageous for mobile battery powered devices. The goal of the work is to study the state of the art publicly available software and assess its current compression efficiency and complexity. The outcome of the thesis should include study of these issues based on simulation results and complexity estimation. The results are expected to be published. Implementation of 3D green box. Exploitation of available software module and software systems. Enhancement by own software modules. Preparation of demonstration stereo video shots. Preparation of technical good practice document. The goal is to design the peer 2 peer system which could identify the person based on several biometrics features. The features will be compare with those features stored in the node of the network Implementation the algorithms In C/C++ based on the pre implemented code. Implementacja w języku Verilog interfejsu kart SD oraz procedur odczytu i zapisu blokowego. Synteza pod układem FPGA firmy XIlinx. SD Card interface and block write/read procedures implementation with Verilog language. Synthesis for Xilinx FPGA devices. In this work one will focus on the case of single input gate model. The structure of the WiM (waveform independent gate model) model will be elaborated. The detailed model extraction steps description (basing on literature) is expected. The model will be compared with experimental results. The tools: SPICE and IE3D simulators. PRACE MAGISTERSKIE, KIERUNEK TZI (liczba studentów PP: 7, przydziały dla katedr: KR 3, KSys 3, KSie 3, KM 3) LP PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + Eng) KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) Prof. dr hab. inż. M. Aplikacja internetowa telewizji interaktywnej z możliwością wyboru punktu widzenia 2 Dr inż. S. Maćkowiak Analiza statystyczna danych w biometrycznych systemach identyfikacji osób. Przygotowanie aplikacji (program), która będzie realizowała proste zadania telewizji swobodnego punktu widzenia (free viewpoint television) będzie pobierała ze strony internetowej obrazy i mapy głębi i będzie syntezowała żądany widok. Projekt obejmuje tylko obraz bez dźwięku (dźwięk na życzenia magistranta). Do wykorzystania materiały telewizji trójwymiarowej (nagrania w dyspozycji Katedry) oraz moduły oprogramowania (w dyspozycji Katedry). Na podstawie obrazów twarzy, obrazów linii papilarnych wyselekcjonowanie zbiorów cech. Badania statystyczne dotyczące różnorodności cech. Matlab.

8 (Statistical analysis of data in biometric people identification systems.) 3 Dr inż. Adam Łuczak Realizacja funkcji trygonometrycznych na układzie FPGA. (FPGA implementation of trigonometric functions.) 4 Dr inż. M. Bartkowiak Testowanie kodeków dźwięku przez Internet (Testing of audio codecs through Internet) Implementacja w języku Verilog algorytmów wyznaczania wartości funkcji trygonometrycznych. Implementacja uwzględniająca cechy układów FPGA. Verilog language implementation of algorithm for trigonometric functions calculation. Implementation has to be suitable for FPGA devices. Implementacja narzędzia do subiektywnego ślepego testu jakości dźwięku zgodnie ze specyfikacją MUSHRA (aplikacja bazująca na przeglądarce internetowej). Przeprowadzenie badań na dużej grupie słuchaczy (>00) i analiza statystyczna wyników.

7 Dr A. Łuczak Implementacja algorytmu korekcji zniekształcenia geometrycznego obiektywu typu rybie oko

7 Dr A. Łuczak Implementacja algorytmu korekcji zniekształcenia geometrycznego obiektywu typu rybie oko PRACE INŻYNIERSKIE LP PROMOTOR TEMAT PRACY KRÓTKI OPIS 1 Dr S. Madkowiak Techniki przetwarzania termogramów (Thermographic images processing methods.) 1. Omówienie właściwości systemów termowizyjnych.

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 11 Ważniejsze oznaczenia 14 Spis skrótów i akronimów 15 Wstęp 21 W.1. Obraz naturalny i cyfrowe przetwarzanie obrazów 21 W.2.

Przedmowa 11 Ważniejsze oznaczenia 14 Spis skrótów i akronimów 15 Wstęp 21 W.1. Obraz naturalny i cyfrowe przetwarzanie obrazów 21 W.2. Przedmowa 11 Ważniejsze oznaczenia 14 Spis skrótów i akronimów 15 Wstęp 21 W.1. Obraz naturalny i cyfrowe przetwarzanie obrazów 21 W.2. Technika obrazu 24 W.3. Normalizacja w zakresie obrazu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne II stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. Lp. Nazwa przedmiotu T by Ra- ła- cze rato- pro- ZROWY I II III IV V VI VII VIII IX 1 Systemy telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

4 Dr S. Madkowiak Opracowanie algorytmu rozpoznawania emocji na podstawie analizy twarzy. (Emotion recognition algorithm on the basis of the face.

4 Dr S. Madkowiak Opracowanie algorytmu rozpoznawania emocji na podstawie analizy twarzy. (Emotion recognition algorithm on the basis of the face. PRACE INŻYNIERSKIE Studia stacjonarne LP PROMOTOR TEMAT PRACY KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr S. Madkowiak Systemy monitoringu budynków inteligentnych. (Monitoring systems in intelligent buildings.) Praca

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Układ sterowania płaszczyzną sterową o podwyższonej niezawodności 1. Analiza literatury. 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik

Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA Autor: Daniel Słowik Promotor: Dr inż. Daniel Kopiec Wrocław 016 Plan prezentacji Założenia i cel

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Politechnika Poznańska Wydział Informatyki Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Detection of DTMF signals

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu

Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu www.multimed.org Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7 Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Techniki multimedialne Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RIA-1-608-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Kompresja sekwencji obrazów - algorytm MPEG-2

Kompresja sekwencji obrazów - algorytm MPEG-2 Kompresja sekwencji obrazów - algorytm MPEG- Moving Pictures Experts Group (MPEG) - 988 ISO - International Standard Organisation CCITT - Comité Consultatif International de Téléphonie et TélégraphieT

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćw. 4 WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ 1. Zapoznać się z zestawem do demonstracji wpływu zakłóceń na transmisję sygnałów cyfrowych. 2. Przy użyciu oscyloskopu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Warszawa, 12.05.2016 r. gen. bryg. rez. pilot Dariusz WROŃSKI Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Zastosowanie głowic rodziny WH Obserwacja obiektów statycznych i dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Pomiary w technice studyjnej. TESTY PESQ i PEAQ

Pomiary w technice studyjnej. TESTY PESQ i PEAQ Pomiary w technice studyjnej TESTY PESQ i PEAQ Wprowadzenie Problem: ocena jakości sygnału dźwiękowego. Metody obiektywne - np. pomiar SNR czy THD+N - nie dają pełnych informacji o jakości sygnału. Ważne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ E-LAB: LABORATORIUM TECHNIKI MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ Krzysztof MADZIAR Grzegorz KĘDZIERSKI, Jerzy PIOTROWSKI, Jerzy SKULSKI, Agnieszka SZYMAŃSKA, Piotr WITOŃSKI, Bogdan GALWAS Instytut Mikroelektroniki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM Spis treści 1. Wstęp... 9 2. Ćwiczenia laboratoryjne... 12 2.1. Środowisko projektowania Quartus II dla układów FPGA Altera... 12 2.1.1. Cel ćwiczenia... 12 2.1.2. Wprowadzenie... 12 2.1.3. Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Stanowisko laboratoryjne do pomiaru NPR - Noise Power Ratio BERBERYS. Roman Rynkiewicz

Stanowisko laboratoryjne do pomiaru NPR - Noise Power Ratio BERBERYS. Roman Rynkiewicz Stanowisko laboratoryjne do pomiaru NPR - Noise Power Ratio BERBERYS Roman Rynkiewicz Cel Projektu Grupowego Sprawdzenie predyspozycji kandydatów na stanowiska programisty, konstruktora lub inżyniera testów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Programowanie Układów Logicznych kod kursu: ETD6203. Szczegóły realizacji projektu indywidualnego W dr inż.

Programowanie Układów Logicznych kod kursu: ETD6203. Szczegóły realizacji projektu indywidualnego W dr inż. Programowanie Układów Logicznych kod kursu: ETD6203 Szczegóły realizacji projektu indywidualnego W1 24.02.2016 dr inż. Daniel Kopiec Projekt indywidualny TERMIN 1: Zajęcia wstępne, wprowadzenie TERMIN

Bardziej szczegółowo

Kompresja sekwencji obrazów

Kompresja sekwencji obrazów Kompresja sekwencji obrazów - algorytm MPEG-2 Moving Pictures Experts Group (MPEG) - 1988 ISO - International Standard Organisation CCITT - Comité Consultatif International de Téléphonie T et TélégraphieT

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Urządzenia elektroniczne w akustyce Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RIA-1-611-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Zakład Techniki Cyfrowej. Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011-2012

Zakład Techniki Cyfrowej. Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011-2012 Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011-2012 Temat: Badanie właściwości pamięci hierarchicznych w systemach mikroprocesorowych Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka e-mail: rpelka@wel.wat.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Kod Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Grzegorz Sułkowski, Maciej Twardy, Kazimierz Wiatr Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Plan prezentacji 1. Architektura Firewall a załoŝenia 2. Punktu

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-PSzZPS

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Programowanie mikrokontrolerów Sprzęt i oprogramowanie... 33

1. Wprowadzenie Programowanie mikrokontrolerów Sprzęt i oprogramowanie... 33 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...11 1.1. Wstęp...12 1.2. Mikrokontrolery rodziny ARM...13 1.3. Architektura rdzenia ARM Cortex-M3...15 1.3.1. Najważniejsze cechy architektury Cortex-M3... 15 1.3.2. Rejestry

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Fundamentals of Data Compression

Fundamentals of Data Compression Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA. Łukasz Kutyła Numer albumu: 5199

PRACA DYPLOMOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA. Łukasz Kutyła Numer albumu: 5199 PRACA DYPLOMOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Łukasz Kutyła Numer albumu: 5199 Temat pracy: Metody kompresji obrazu implementowane we współczesnych systemach telewizji cyfrowej opartej o protokół IP Cel i

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/16/09 Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu komputerowego z oprogramowaniem, instalacją

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA UKŁADÓW FPGA W ALGORYTMACH WYLICZENIOWYCH APPLICATIONS OF FPGAS IN ENUMERATION ALGORITHMS

ZASTOSOWANIA UKŁADÓW FPGA W ALGORYTMACH WYLICZENIOWYCH APPLICATIONS OF FPGAS IN ENUMERATION ALGORITHMS inż. Michał HALEŃSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ZASTOSOWANIA UKŁADÓW FPGA W ALGORYTMACH WYLICZENIOWYCH Streszczenie: W artykule przedstawiono budowę oraz zasadę działania układów FPGA oraz

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3.

Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3. Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3. Sygnały deterministyczne 4 1.3.1. Parametry 4 1.3.2. Przykłady 7 1.3.3. Sygnały

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Stanowisko do lokalizacji źródła dźwięku Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu

Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu www.multimed.org Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów.

Automatyka i Robotyka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów. Kierunek Nazwisko dyplomanta Specyfikacja tematu Specjalne kwalifikacje osoby realizującej pracę dr inż. Dariusz Marchewka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów. Maksymilian

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do multimedialnych baz danych. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

Wprowadzenie do multimedialnych baz danych. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie do multimedialnych baz danych Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie bazy danych Multimedialne bazy danych to takie bazy danych, w których danymi mogą być tekst, zdjęcia, grafika,

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Przetwarzanie Sygnałów Kod: TS1A400027 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Prof. Stanisław Jankowski

Prof. Stanisław Jankowski Prof. Stanisław Jankowski Zakład Sztucznej Inteligencji Zespół Statystycznych Systemów Uczących się p. 228 sjank@ise.pw.edu.pl Zakres badań: Sztuczne sieci neuronowe Maszyny wektorów nośnych SVM Maszyny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Odya Parametry dźwięku zakres słyszanych przez człowieka częstotliwości: 20 Hz - 20 khz; 10 oktaw zakres dynamiki słuchu: 130 db

dr inż. Piotr Odya Parametry dźwięku zakres słyszanych przez człowieka częstotliwości: 20 Hz - 20 khz; 10 oktaw zakres dynamiki słuchu: 130 db dr inż. Piotr Odya Parametry dźwięku zakres słyszanych przez człowieka częstotliwości: 20 Hz - 20 khz; 10 oktaw zakres dynamiki słuchu: 130 db 1 Sygnał foniczny poziom analogowy czas cyfrowy poziom czas

Bardziej szczegółowo

Wybór strumienia elektronika a praktyczne aspekty projektowania urządzeń i systemów bezprzewodowych

Wybór strumienia elektronika a praktyczne aspekty projektowania urządzeń i systemów bezprzewodowych Wybór strumienia elektronika a praktyczne aspekty projektowania urządzeń i systemów bezprzewodowych dr inż. Łukasz Kulas, Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Koordynator - Centrum Doskonałości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Embedded Solutions Automaticon 2012. Efektywne pomiary i sterowanie przy użyciu systemu wbudowanego MicroDAQ

Embedded Solutions Automaticon 2012. Efektywne pomiary i sterowanie przy użyciu systemu wbudowanego MicroDAQ Embedded Solutions Automaticon 2012 Efektywne pomiary i sterowanie przy użyciu systemu wbudowanego MicroDAQ Grzegorz Skiba info@embedded-solutions.pl 1 Plan seminarium Budowa systemu MicroDAQ Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

Język opisu sprzętu VHDL

Język opisu sprzętu VHDL Język opisu sprzętu VHDL dr inż. Adam Klimowicz Seminarium dydaktyczne Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej Informacje ogólne Język opisu sprzętu VHDL Przedmiot obieralny dla studentów studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskiego 8, 04-703 Warszawa tel. (0)

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych Politechnika Łódzka Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych WWW.DSOD.PL LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRONICZNEJ ĆWICZENIE nr 3 Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne I stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. 1 Wychowanie fizyczne 60 60 2 2 2 J. angielski 1//1//3 1 120 120 4 4 3 lementy socj. i etyki 1 30 30 2

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie praktyczne

Przykładowe zadanie praktyczne Przykładowe zadanie praktyczne Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i testowaniem kodera i dekodera PCM z układem scalonym MC 145502 zgodnie z zaleceniami CCITT G.721 (załączniki

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Zadania badawcze prowadzone przez Zakład Technik Programowania:

Zadania badawcze prowadzone przez Zakład Technik Programowania: Zadania badawcze prowadzone przez Zakład Technik Programowania: - Opracowanie metod zrównoleglania programów sekwencyjnych o rozszerzonym zakresie stosowalności. - Opracowanie algorytmów obliczenia tranzytywnego

Bardziej szczegółowo

Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych. Profil dyplomowania i Specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne

Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych. Profil dyplomowania i Specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Profil dyplomowania i Specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne Przybyłem, zobaczyłem, zmierzyłem... Komputerowe Systemy Elektroniczne Absolwent profilu/specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria o Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Przetwarzanie Sygnałów Kod: TS1A400027 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIOMETRYCZNY IDENTYFIKUJĄCY OSOBY NA PODSTAWIE CECH OSOBNICZYCH TWARZY. Autorzy: M. Lewicka, K. Stańczyk

SYSTEM BIOMETRYCZNY IDENTYFIKUJĄCY OSOBY NA PODSTAWIE CECH OSOBNICZYCH TWARZY. Autorzy: M. Lewicka, K. Stańczyk SYSTEM BIOMETRYCZNY IDENTYFIKUJĄCY OSOBY NA PODSTAWIE CECH OSOBNICZYCH TWARZY Autorzy: M. Lewicka, K. Stańczyk Kraków 2008 Cel pracy projekt i implementacja systemu rozpoznawania twarzy, który na podstawie

Bardziej szczegółowo

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU Hałas staje się widoczny Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie Noise Inspector pozwala na konwersję emisji dźwięku do

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny VU2012

Uniwersytet Wirtualny VU2012 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny VU2012 M o d e l N a r z ę d z i a P r a k t y k a Andrzej ŻYŁAWSKI Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H

P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H W O J S K O W A A K A D E M I A T E C H N I C Z N A W Y D Z I A Ł E L E K T R O N I K I Drukować dwustronnie P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H Grupa... Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Academic year: 2013/2014 Code: EIT-1-707-s ECTS credits: 3. Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Engineering in Biomedicine

Academic year: 2013/2014 Code: EIT-1-707-s ECTS credits: 3. Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Engineering in Biomedicine Module name: Multimedia i transmisje multimedialne Academic year: 2013/2014 Code: EIT-1-707-s ECTS credits: 3 Faculty of: Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Engineering in Biomedicine

Bardziej szczegółowo

III. Przebieg ćwiczenia. 1. Generowanie i wizualizacja przebiegów oraz wyznaczanie ich podstawowych parametrów

III. Przebieg ćwiczenia. 1. Generowanie i wizualizacja przebiegów oraz wyznaczanie ich podstawowych parametrów POLITECHNIKA RZESZOWSKA KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH LABORATORIUM GRAFICZNE ŚRODOWISKA PROGRAMOWANIA S.P. WPROWADZENIE DO UŻYTKOWANIA ŚRODOWISKA VEE (1) I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Automatyka i Robotyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia #364 #365 #369 Bezpieczne odporne na błędy systemy wbudowane oparte na wielordzeniowych mikrokontrolerach ARM Cortex R4 (Secure fault-tolerant embedded systems based on multi-core ARM Cortex R4 microcontrollers)

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii budowy specjalności 1997 - Katedra Inżynierii Dźwięku 2000

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Generator cyfrowy w systemie z interfejsem IEEE-488 Data wykonania: 24.04.08 Data oddania: 15.05.08 Celem ćwiczenia było

Bardziej szczegółowo