Zakład Techniki Cyfrowej. Tematy prac dyplomowych na rok akademicki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Techniki Cyfrowej. Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011-2012"

Transkrypt

1 Tematy prac dyplomowych na rok akademicki

2 Temat: Badanie właściwości pamięci hierarchicznych w systemach mikroprocesorowych Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka p. 124/45, tel Przegląd wariantów architektur pamięci cache. Metody projektowania hierarchicznych systemów pamięci. Metody odwzorowania w pamięciach cache (bezpośrednia, skojarzeniowa, sekcyjno-skojarzeniowa). Linijki i algorytmy wymiany (LRU, FIFO, LFU, algorytm losowy). Problem zgodności. Badania porównawcze architektur cache z wykorzystaniem programu SMPCache. Opracowanie wniosków i dokumentacji. Redakcja tekstu pracy.

3 Temat: Implementacja generatorów liczb pseudolosowych w układach FPGA Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka p. 124/45, tel Przegląd podstawowych metod generacji liczb pseudolosowych Analiza możliwości implementacji generatorów sprzętowych i programowych w układach FPGA Statystyczne metody oceny jakości generatorów Projekt generatora (generatorów) w układzie FPGA Weryfikacja eksperymentalna projektu Opracowanie wniosków i dokumentacji. Redakcja tekstu pracy.

4 Temat: Aplikacja do badań algorytmów genetycznych w środowisku Java SE Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka p. 124/45, tel Przegląd podstawowych własności algorytmów genetycznych (AG) Analiza programowych metod realizacji głównych elementów AG Projekt przykładowego AG w środowisku Java SE (+NetBeans/Eclipse) Weryfikacja eksperymentalna projektu Opracowanie wniosków i dokumentacji. Redakcja tekstu pracy.

5 Temat: Metody projektowania interaktywnych aplikacji teleinformatycznych w środowisku Java Enterprise Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka p. 124/45, tel Przegląd platform Java. Właściwości platformmy Java EE. Java EE vs. ASP.NET Projekt przykładowej aplikacji Java EE Weryfikacja eksperymentalna projektu Opracowanie wniosków i dokumentacji. Redakcja tekstu pracy.

6 Temat: Aplikacja do badań automatów komórkowych w środowisku Java SE Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka p. 124/45, tel Przegląd podstawowych własności automatów komórkowych (CA) Analiza programowych metod realizacji głównych elementów CA Projekt przykładowego CA w środowisku Java SE (+NetBeans/Eclipse) Weryfikacja eksperymentalna projektu Opracowanie wniosków i dokumentacji. Redakcja tekstu pracy.

7 Temat: Analiza algorytmów kompresji obrazów pod kątem ich przydatności w termowizji Promotor: dr inż. Jerzy Pasierbiński p. 21/45, tel Przegląd algorytmów kompresji Przegląd układów do kompresji sprzętowej Realizacja programowa wybranego algorytmu Przykład realizacji sprzętowej w układzie FPGA

8 Temat: Analiza metod odtwarzania sygnałów RGB i wizyjnego na podstawie cyfrowego sygnału obrazu Promotor: dr inż. Jerzy Pasierbiński p. 21/45, tel Parametry sygnału obrazu w formacie składowych RGB i złożonego sygnału wizyjnego Przegląd metod odtwarzania analogowego sygnału obrazu na podstawie skompresowanego sygnału cyfrowego Projekt układu wyświetlania na monitorze zapamiętanego cyfrowego sygnału obrazu Realizacja sprzętowa wybranych bloków układu

9 Temat: Implementacja softprocesorów w układach FPGA firmy Actel Promotor: dr inż. Jerzy Pasierbiński p. 21/45, tel Przegląd softprocesorów oferowanych (w formie IP code) przez firmę Actel do realizacji w układach FPGA Przegląd narzędzi programowych do implementacji softprocesorów Przykład implementacji procesora z rdzeniem Cortex w układach FPGA rodziny Fusion Realizacja przykładowego układu sterującego w laboratoryjnym układzie uruchomieniowym

10 Temat: Sprzętowe uwierzytelnianie korespondenta oraz transmitowanych danych Promotor: dr inż. Jerzy Pasierbiński p. 21/45, tel Przegląd scalonych układów kryptograficznouwierzytelniających (CryptoAuthentication) Przegląd narzędzi programowych do konfigurowania tych układów Projekt systemu host-client z użyciem dedykowanych do tego celu układów firmy Atmel Realizacja układowa systemu w układzie laboratoryjnym

11 Temat: Aplikacja Agilent VEE do precyzyjnego licznika czasu Promotor: dr inż. Zbigniew Jachna p. 19/45, tel Przegląd rozwiązań programowych Agilent VEE stosowanych do sterowania przyrządów pomiarowych. Analiza trybów pracy oraz nastaw licznika czasu w celu identyfikacji zestawu potrzebnych funkcji sterujących. Wykonanie i weryfikacja oprogramowania. Wnioski.

12 Temat: Mikrosystem akwizycji danych pomiarowych wykonany z użyciem zestawu prototypowego CY3684 EZ-USB FX2LP Development Kit Promotor: dr inż. Zbigniew Jachna p. 19/45, tel Charakterystyka zestawu prototypowego CY3684 EZ-USB FX2LP Development Kit. Analiza działania mikrokontrolera występującego w zestawie prototypowym pod względem możliwości gromadzenia i przesyłania danych łączem USB. Opracowanie oprogramowania testowego. Wykonanie badań eksperymentalnych. Opracowanie wniosków i redakcja tekstu pracy.

13 Temat: Uniwersalny sterownik przyrządu pomiarowego z wbudowanym systemem Linux Promotor: dr inż. Zbigniew Jachna p. 19/45, tel Analiza literatury dotyczącej systemów operacyjnych implementowanych w układach FPGA. Koncepcja i projekt modułu sterownika. Implementacja modułu sterownika w układzie FPGA. Opracowanie zestawu narzędzi diagnostycznych oraz prezentacja wyników testów. Wnioski.

14 Temat: Projekt zautomatyzowanego stanowiska do pomiaru charakterystyk bramek cyfrowych Promotor: dr inż. Zbigniew Jachna p. 19/45, tel Przegląd literatury dotyczącej zautomatyzowanych systemów pomiarowych Określenie zbioru charakterystyk, zestawu potrzebnych przyrządów pomiarowych oraz środowiska programowego Opracowanie programów sterujących Wykonanie przykładowych eksperymentów Opracowanie instrukcji laboratoryjnej Wnioski

15 Temat: Aplikacja sterująca generatorem odcinków czasu z użyciem stron WWW Promotor: dr inż. Zbigniew Jachna p. 19/45, tel Przegląd literatury nt. sposobów użycia serwisów WWW do sterowania przyrządów pomiarowych Opracowanie stron WWW Nawiązanie połączenia z generatorem Weryfikacja działania urządzenia Wnioski

16 Temat: Precyzyjny konwerter czas-liczba w układzie programowalnym z dynamiczną rekonfiguracją Promotor: dr inż. Ryszard Szplet p. 22/45, tel Precyzyjne metody pomiaru odcinka czasu Analiza możliwości realizacji układu konwertera wykorzystującego rekonfigurację dynamiczną układu FPGA Projekt i badania symulacyjne układu konwertera Wykonanie modelu konwertera Badania eksperymentalne. Wnioski

17 Temat: Zastosowanie metody stempli czasowych w precyzyjnym liczniku czasu Promotor: dr inż. Ryszard Szplet p. 22/45, tel Precyzyjne metody konwersji czasowo-cyfrowej Analiza możliwości realizacji układu licznika wykorzystującego metodę stempli czasowych w układzie FPGA Projekt i badania symulacyjne układu licznika czasu Wykonanie modelu licznika Badania eksperymentalne. Wnioski

18 Temat: Bezpośredni konwerter czas-liczba o podwyższonej rozdzielczości w układzie FPGA Promotor: dr inż. Ryszard Szplet p. 22/45, tel Precyzyjne metody konwersji czasowo-cyfrowej Analiza możliwości realizacji układu konwertera wykorzystującego metodę kodowania z użyciem linii opóźniającej o podwyższonej rozdzielczości w układzie FPGA Projekt i badania symulacyjne układu konwertera czasliczba Wykonanie modelu konwertera Badania eksperymentalne. Wnioski

19 Temat: Badania układów synchronizacji w precyzyjnych licznikach czasu Promotor: dr inż. Ryszard Szplet p. 22/45, tel Efekt metastabilności przerzutników Podstawowe układy synchronizatorów Projekty i badania symulacyjne wybranych układów synchronizacji Wykonanie modeli zaprojektowanych układów Badania eksperymentalne. Wnioski

20 Temat: Projekt wielokanałowego scalonego licznika czasu Promotor: dr inż. Ryszard Szplet p. 22/45, tel Metody precyzyjnej metrologii czasu Metoda pomiarów wielostopowych Projekt wielokanałowego scalonego licznika czasu do realizacji w układzie programowalnym FPGA Badania symulacyjne. Wnioski

21 Temat: Generator sygnału testowego EKG Promotor: dr inż. Rafał Szymanowski p. 17/45, tel Określenie optymalnych parametrów generowanego sygnału na podstawie ogólnej charakterystyki przebiegu EKG Opracowanie schematu blokowego przy zastosowaniu cyfrowej metody generowania sygnału EKG Projekt i wykonanie praktyczne Badania praktyczne Redakcja tekstu pracy

22 Temat: Cyfrowy generator sygnałowy Promotor: dr inż. Rafał Szymanowski p. 17/45, tel Analiza możliwości cyfrowej syntezy w układach FPGA Dobór próbek przebiegu sinusoidalnego Modulacja amplitudy i częstotliwości Projekt filtra wyjściowego Projekt i wykonanie modelu generatora (VHDL) Badania modelu Redakcja tekstu pracy

23 Temat: Biopotencjalne czujniki pojemnościowe Promotor: dr inż. Rafał Szymanowski p. 17/45, tel Określenie wymagań dla czujnika pojemnościowego do pomiaru potencjału na skórze pacjenta Projekt i wykonanie czujnika Badania praktyczne Redakcja tekstu pracy

24 Temat: Czujnik generacyjny EMFiT Promotor: dr inż. Rafał Szymanowski p. 17/45, tel Przegląd zastosowań maty EMFiT Określenie wymagań dla generatora sygnału prostokątnego z matą EMFiT jako zmienną pojemnością Projekt i wykonanie generatora Badania praktyczne Redakcja tekstu pracy

25 Temat: Serwer WWW z układem reprogramowalnym Promotor: dr inż. Rafał Szymanowski p. 17/45, tel Sterowanie poprzez procesor programowy Obsługa pamięci zewnętrznej stos IP Implementacja przykładowej strony www Redakcja tekstu pracy

26 Temat: Metodyka programowania w środowisku RTOS ćwiczenie laboratoryjne Promotor: dr inż. Lech Zagoździński Analiza strukturywybranych systemówoperacyjnych czasu rzeczywistego dla mikrokontrolerów Opracowaniemetodyprzełączania wątkówdla systemu RTOS dedykowanegodo rodzinymikrokontrolerówmsp430 Projekt i uruchomienieoprogramowaniawykorzystującegoopracowaną metodę przełączania wątkówdla systemu RTOS dedykowanegodo rodziny mikrokontrolerówmsp430 Koncepcja ćwiczenia laboratoryjnego dla demonstracji metodyki programowania w systemie RTOS Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego. Opracowaniewnioskówi dokumentacji. Redakcjatekstupracy

27 Temat: Metodyka programowania warstwowego systemów wbudowanych ćwiczenie laboratoryjne Promotor: dr inż. Lech Zagoździński Analiza bazy laboratoryjnej ZTC i wybór platformy uruchomieniowej dla demonstracji programowania warstwowego. Opracowanie koncepcji ćwiczenia laboratoryjnego dla demonstracji metodyki programowania warstwowego Opracowanie oprogramowania skalowalnych sterowników wybranej płyty uruchomieniowej Aplikacja i uruchomienie oprogramowania do demonstracji programowania warstwowego. Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego. Opracowaniewnioskówi dokumentacji. Redakcjatekstupracy

28 Temat: System oprogramowania kontroli poboru energii dla mikrokontrolerów rodziny MSP430 Promotor: dr inż. Lech Zagoździński Analiza i badaniearchitekturywybranegomikrokontrolera rodzinymsp430 pod kątem poboru energii Opracowaniesystemu oprogramowaniakontroli poboruenergii dla wybranegomikrokontrolera rodzinymsp430 Projekt i uruchomienieoprogramowaniasterowaniapoborem energii Badaniacharakterystyk poboru energii orazczasu odpowiedzi procesora na komendyzmianytrybu pracy Opracowaniewnioskówi dokumentacji. Redakcjatekstupracy

29 Temat: Urządzenie w technologii DSP do stojenia instrumentów muzycznych Promotor: dr inż. Lech Zagoździński p. 6/47, tel Analiza metod cyfrowej generacji orazporównania częstotliwości sygnałów w zakresie akustycznym. Wybórmetodyprzetwarzania orazsposobuprezentacjiwynikudla platformydsk firmytexas Instruments. Opracowaniealgorytmu przetwarzania. Projekt uruchomieniei badanieoprogramowania naplatformiedsk. Opracowaniewnioskówi dokumentacji. Redakcjatekstupracy

30 Temat: Biblioteka skalowalnych interfejsów komunikacyjnych typu IP Core dla systemu FPGA z wbudowaną magistralą Wishbone Promotor: dr inż. Lech Zagoździński Analiza interfejsówkomunikacyjnych IP Core typu Open Source. Opracowanie zunifikowanej metodyki skalowania I sterowania interfejsów komunikacyjnych. Opracowaniew języku VHDL wybranych interfejsówkomunikacyjnych dla systemu wykorzystującegomagistralę Wishbone. Uruchomienieinterfejsówkomunikacyjnych z wykorzystaniem płyty uruchomieniowej z układem FPGA. Weryfikacjapoprawności pracyi badaniewydajności opracowanych interfejsów. Opracowaniewnioskówi dokumentacji. Redakcjatekstupracy

31 Temat: Projekt cyfrowego generatora radiowych sygnałów testowych Promotor: dr inż. Andrzej Poniecki p. 21/45, tel Analiza rozwiązań generatorów wzorców Projekt generatora wielobitowego wykorzystujący układ programowalny FPGA Virtex5 w języku VHDL o częstotliwości 800MHz Projekt interfejsu dostępowego danych do przetwornika D/A typu DAC5682 Weryfikacja układowa projektu Wnioski

32 Temat: Projekt autonomicznego systemu sterującego robota Promotor: dr inż. Andrzej Poniecki p. 21/45, tel Jest to część projektu konstrukcji autonomicznego robota (cz. II to czujniki, silniki, elementy mechaniki precyzyjnej Instytut PE, promotor Z. Watral) Analiza rozwiązań systemów sterujących robotów Projekt systemu sterującego analiza kosztów Projekt oprogramowania sterującego w języku C++ Wnioski

33 Temat: Projekt specjalizowanego interfejsu danych parametryzujących przetwornika DAC Promotor: dr inż. Andrzej Poniecki p. 21/45, tel Analiza metod i funkcji parametryzujących ultra szybkich przetworników DAC Projekt interfejsu UART wymiany danych parametryzacji przetwornika D/A typu DAC5682 wykorzystujący układ programowalny FPGA Virtex5 w języku VHDL Projekt interfejsu graficznego w języku C Weryfikacja układowa projektu specjalizowanego interfejsu danych Opracowanie dokumentacji

34 Temat: Projekt szybkiej pamięci masowej typu FLASH wielkiej pojemności Promotor: dr inż. Andrzej Poniecki p. 21/45, tel Analiza stosowanych pamięci masowych w sprzęcie mikrokomputerowym Projekt szybkiej pamięci masowej typu FLASH wielkiej pojemności Projekt interfejsu pamięci w układzie FPGA Projekt elektryczny pamięci masowej typu FLASH wielkiej pojemności Wnioski

35 Temat: Projekt specjalizowanego interfejsu danych dla interpolatora cyfrowego Promotor: dr inż. Andrzej Poniecki p. 21/45, tel Analiza modułów dostępowych dla danych sygnałowych i parametryzujących kanału interpolacyjnego upkonwertera typu GC4116 Projekt interfejsu bloku pamięci SDRAM wykorzystujący układ programowalny FPGA Spartan3 w języku VHDL Projekt struktury interfejsu danych parametryzujących kanału interpolacyjnego up-konwertera typu GC4116 w języku VHDL Weryfikacja układowa projektu specjalizowanego interfejsu danych Wnioski

36 Temat: Analiza darmowych systemów RTOS dla procesorów ARM Cortex-M Promotor: dr inż. Tadeusz Sondej p. 16/45, tel Analiza budowy i działania systemów RTOS dla mikrokontrolerów Charakterystyka dostępnych darmowych systemów RTOS. Weryfikacja wymagań i działania wybranych systemów RTOS dla mikrokontrolera ARM Cortex-M Opracowanie wniosków i dokumentacji. Redakcja tekstu pracy.

37 Temat: Przetwarzanie danych w procesorach ARM Cortex-M4 Promotor: dr inż. Tadeusz Sondej p. 16/45, tel Analiza sposobów przetwarzania danych w systemach z mikrokontrolerem. Charakterystyka rdzenia Cortex-M4. Opracowanie przykładowych algorytmów przetwarzania danych. Eksperymentalna weryfikacja działania zaproponowanych algorytmów. Opracowanie wniosków i dokumentacji. Redakcja tekstu pracy.

38 Temat: Implementacja i badania systemu plików FatFs z mikrokontrolerem Cortex-M Promotor: dr inż. Tadeusz Sondej p. 16/45, tel Analiza systemów plików dla mikrokontrolerów Charakterystyka systemu plików FatFs Implementacja systemu FatFs na wybranej płycie uruchomieniowej z procesorem STM32 i interfejsem SDIO Weryfikacja działania Opracowanie wniosków i dokumentacji. Redakcja tekstu pracy.

39 Temat: Badanie interfejsu CAN ćwiczenie laboratoryjne Promotor: dr inż. Tadeusz Sondej p. 16/45, tel Budowa i właściwości CAN. Oprogramowanie i sprzęt do testowania CAN. Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego. Opracowanie wniosków i dokumentacji. Redakcja tekstu pracy.

40 Temat: Linux i Windows CE w systemach wbudowanych ćwiczenie laboratoryjne z zestawem DevKit8000 Promotor: dr inż. Tadeusz Sondej p. 16/45, tel Charakterystyka systemów Linux i Windows CE. Charakterystyka zestawu uruchomieniowego DevKit8000. Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego. Opracowanie wniosków i dokumentacji. Redakcja tekstu pracy.

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2011/12 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

cena: 15,50 zł (w tym 7% VAT) PRICE: 8 EUR Nakład 29000 egz.

cena: 15,50 zł (w tym 7% VAT) PRICE: 8 EUR Nakład 29000 egz. cena: 15,50 zł (w tym 7% VAT) PRICE: 8 EUR Nakład 29000 egz. OD WYDAWCY Totalnie sprzęgający Ethernet Istnieją pewne przesłanki, aby twierdzić, że za jakiś czas większość interfejsów lokalnych zostanie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘŻENIE RÓŻNYCH STANDARDÓW INTERFEJSÓW Z WYKORZYSTANIEM UKŁADÓW FPGA

SPRZĘŻENIE RÓŻNYCH STANDARDÓW INTERFEJSÓW Z WYKORZYSTANIEM UKŁADÓW FPGA Romuald Maśnicki, Damian Hallmann Akademia Morska w Gdyni SPRZĘŻENIE RÓŻNYCH STANDARDÓW INTERFEJSÓW Z WYKORZYSTANIEM UKŁADÓW FPGA Układy FPGA, ze względu na ich otwartą konfigurację oraz sposób ich implementacji,

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Zasilania (Z5)

Zakład Systemów Zasilania (Z5) Zakład Systemów Zasilania (Z5) Zastosowanie techniki bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych do celów monitoringu telekomunikacyjnych systemów zasilania, baterii akumulatorów oraz sterowania funkcją

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Rozwój konstrukcji sterowników systemu ReligaHeart

Rozwój konstrukcji sterowników systemu ReligaHeart Rozwój konstrukcji sterowników systemu ReligaHeart Mirosław Czak, Maciej Darłak, Artur Kapis, Roman Kustosz Pracownia Sztucznego Serca Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Praca realizowana w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH Prowadzący: dr inż. Marcin BEDNAREK FD - W30, P15 Sem. 9, rok akademicki: 2009/2010 Liczba studentów: bez ograniczeń Bezpieczeństwo danych w

Bardziej szczegółowo

Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)

Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Idea szybkiego prototypowania układu sterowania RPC oraz symulacja w pętli sprzętowej HIL aspekty wybrane realizacji z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink Politechnika

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat Symbol kierunku i specjalności 1. GIS w administracji publicznej 2. GIS w bankowości

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONY SYSTEM AKWIZYCJI SYGNAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA SILNIKÓW INDUKCYJNYCH

ROZPROSZONY SYSTEM AKWIZYCJI SYGNAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA SILNIKÓW INDUKCYJNYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/2007 71 Tomasz Węgiel, Maciej Sułowicz, Dariusz Borkowski Politechnika Krakowska, Kraków ROZPROSZONY SYSTEM AKWIZYCJI SYGNAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego Raport z projektu badawczego Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach implementowany w układach FPGA

Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach implementowany w układach FPGA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KATEDRA ELEKTRONIKI Maciej Twardy Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1: I Dostawa zintegrowanego stanowiska badawczego: Eksperymentalne obiekty mechatroniczne Aparatura

Bardziej szczegółowo

Klasyczna architektura sterownika PLC

Klasyczna architektura sterownika PLC Programowalne sterowniki logiczne PLC - są to komputery przemysłowe, które umożliwiają sterowanie pracą maszyn i urządzeń w układzie otwartym i/lub zamkniętym. Praca PLC polega na monitorowaniu stanu wejść,

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy Symbol kierunku i specjalności dr hab. inż. Franciszek Grabowski

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu robota mobilnego

Rozwój systemu robota mobilnego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Łukasz Hanusiak, Mariusz Nowacki kierunek studiów: informatyka stosowana specjalność: informatyka w nauce i technice Rozwój systemu robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa

PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa Dodatkowe materiały na CD Domeną rasowych procesorów sygnałowych są zazwyczaj zaawansowane aplikacje, które wymagają dużych mocy obliczeniowych.

Bardziej szczegółowo

Kreatywna technologia. c o m. p l. e r. s t. w w w. m a. Mikrokontrolery MEMS. Tranzystory Power-MOS, IGBT, Triaki. Moduły IPM

Kreatywna technologia. c o m. p l. e r. s t. w w w. m a. Mikrokontrolery MEMS. Tranzystory Power-MOS, IGBT, Triaki. Moduły IPM w w w. m a s t e r s. c o m. p l Mikrokontrolery MEMS Tranzystory Power-MOS, IGBT, Triaki Moduły IPM Sterowniki silników krokowych Przetwornice DC/DC Komparatory i wzmacniacze operacyjne Zasilanie i oświetlenie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 2009

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 2009 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 2009 SPIS TREŚCI nr 1(193) PROJEKTY 24 Wzmacniacz słuchawkowy z interfejsem USB 32 Serwer HTTP 36 Pojazd integracyjny 40 Wyświetlacz z Bluetooth 46 Odbiornik GPS MINIPROJEKTY 56

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?

JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ? JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ? 1 MOTYWACJA Obserwacja problemów, jakie mają dyplomanci, z punktu widzenia opiekuna prac dyplomowych recenzenta prac dyplomowych przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych

Bardziej szczegółowo