Profilaktyka zakażenia HBV, HCV i HIV po ekspoz zawodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profilaktyka zakażenia HBV, HCV i HIV po ekspoz zawodowej"

Transkrypt

1 Profilaktyka zakażenia HBV, HCV i HIV po ekspoz zawodowej Profilaktyka poekspozycyjna (ang.: post-exposure prophylaxis, PEP) obejmuje postępowanie profilaktyczne zdezynfekowanie miejsca narażenia), szczepienie lub/i podanie immunoglobuliny oraz zastosowanie leków zapobieganiu zakażeniu po ekspozycji na dany patogen. W przypadku pracowników opieki zdrowotnej, PEP dotyczy wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (H Spośród płynów ustrojowych, z którymi może mieć kontakt pracownik ochrony zdrowia (krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn puchlinowy, ślina, pot, ropa, mocz, kał), potencjalnie HBV, HCV, HIV zakaźne są krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn puchlinowy oraz ropa. Zakaźność powyższych płynów zależy w dużym ilości wirusa w osoczu krwi, mierzalnej liczbą kopii powyższych wirusów w rekcji łańcuchowej polimerazy, P Rodzaje ekspozycji obejmują: ukłucia, np.: igłą, ochlapania, ugryzienia, kontakty seksualne. W praktyce klinicznej wyróżniają się dwa główne rodzaje narażeń zawodowych: o Zakłucie/zranienie od,,znanego" pacjenta, np.: bezpośrednio po zabiegu lub injekcji oraz o Zakłucie/zranienie igłą z,,worka z odpadami", kiedy nie istnieje możliwość identyfikacji źródła narażenia. o Inne, jak kontakt z krwią w wyniku bójki czy ochlapanie są znacznie rzadsze, pogryzienie - wyjątkowe. Stąd, bardzo istotne jest skuteczne zabezpieczenie igieł i innych, ostrych narzędzi po ich użyciu, to jest używ pojemników o twardych, odpornych na przekłucia ścianach a nie wrzucanie ich do worków foliowych ze odp medycznymi. Drugim, nieswoistym elementem profilaktyki poekspozycyjnej jest używanie rękawic, które pow zmniejszenie o 50% objętość potencjalnie przekazywanej krwi [Mast]. Profilaktyka poekspozycyjna wirusowego zapalenia wątroby typu B Prewalencja przewlekłego wzw B w Polsce jest relatywnie niska, do czego przyczyniły się wprowadzone pow szczepienia profilaktyczne, w tym od 1992 roku - szczepienia noworodków. Obejmują one również pracown ochrony zdrowia. Większość personelu medycznego jest zaszczepiona przeciwko hepatitis B, jednak ocena odpowiedzi poszc nie jest już tak powszechna. Stąd, mimo iż nie zaleca się szczepień przypominających u osób, które prawidł odpowiedziały na szczepienie (miarodajna ocena 1 miesiąc po ostatniej dawce szczepienia podstawowego) braku wskazane jest oznaczenie miana przeciwciał antyhbs. W przypadku niskiego ich stężenia (< 10 IU/m pracownika doszczepić i skontrolować poziom przeciwciał 1 miesiąc po szczepieniu. Uzupełnieniem profilaktyki poekspozycyjnej jest immunoglobulina HBIG (hepatitis B Immune Globulin), skut jednego tygodnia po ekspozycji [Grady], jednak bardzo istotnym ograniczeniem w jej stosowaniu jest jej kos ograniczona dostępność a także powszechne stosowanie szczepień. W przypadku znanego źródła narażenia możliwa i wskazana jest ocena ryzyka poprzez analizę stadium cho pacjenta i wiremii HBV, czyli liczby kopii wirusa w mililitrze krwi obwodowej lub przynajmniej obecności anty Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 1/5

2 Profilaktyka poekspozycyjna wirusowego zapalenia wątroby typu C Ryzyko zakażenia wirusem HCV po przezskórnej ekspozycji szacowane jest na 1.8% [Laphear, Puro, Mitsu ryzyka zakażenia są analogiczne jak w przypadku HIV. Profilaktyka swoista zakażenia HCV jest ograniczona. Brak szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu w C a gamma globulina nie jest zalecana [Alter]. Stąd, największy nacisk kładzie się na wczesne rozpoznanie potencjalnego zakażenia, gdyż leczenie przeciwwirusowe ostrej infekcji daje lepsze odsetki trwałej odpowie wirusologicznej. Należy zaznaczyć, iż większość ostrych zakażeń HCV, w odróżnieniu od HIV, jest asympto [Jaeckel]. Profilaktyka poekspozycyjna HIV Udokumentowano minimum 56 przypadków zakażeń pracowników ochrony zdrowia po im ekspozycji, a kole przypadki możliwe. Zawodowe narażenia na zakażenie HIV jest ważnym problem zdrowotnym, stosunkowo poznanym [MMWR 2001, Bell, Gładysz, Hsieh]. Ryzyko transmisji HIV po zakłuciu igłą, oceniane na podsta zbiorczej analizy badań prospektywnych wśród pracowników ochrony zdrowia narażonych zawodowo suger około 0,3% (95% CI, 0,2% - 0,5%) [Cardo]. Tabela 1 Czynniki ryzyka serokonwersji HIV [Cardo] Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 2/5

3 kliknij tabelkę aby powiększyć Wykazano, iż przerwanie ciągłości tkanek narzędziem ze światłem vs litym jest słabo skojarzone z podwyżs ryzykiem (p = 0.08) w przypadku igieł o dużym świetle [Cardo]. Zaobserwowano również, iż wysychanie pow dziesięciokrotny spadek zakaźności w ciągu kolejnych 9 godzin [Resnik]. Skuteczność i bezpieczeństwo profilaktyki poekspozycyjnej HIV Dowodów skuteczności profilaktyki poekspozycyjnej HIV dostarczają zarówno modele zwierzęce: wysoki stopień zabezpieczenia gdy rozpoczęte w ciągu 24 godzin [Tai], jak i obserwacje (iloraz szans = 0.19 dla zydowudyny w monoterapii w badaniu kliniczno-kontrolnym [Cardo], przy czym przy serokonwersji pomimo 3-lekowej PEP implikują, iż skuteczność nie jest 100% [ Jochinsen, MMWR 2001]. Profilaktyka poekspozycyjna HIV wśród pracowników ochrony zdrowia jest na ogół dobrze tolerowana, a ob nieporządane to głównie: nudności - 57%, zmęczenie - 38%, ból głowy-18%, wymioty -16%, biegunka - 14% Kiedy rozpocząć profilaktykę poekspozycyjną HIV (PEP) Profilaktyczne podawanie leków antyretrowirusowych należy rozpocząć jak najszybciej, idealnie do 4 godzin narażeniu, nie póżniej jednaj niż po 48 godzinach [EACS]. Badania PEP na modelach zwierzęcych sugerują mniejszą skuteczność PEP po godzinach [Tai, Shih], jednak kliniczna analiza niepowodzeń PEP nie jasno na czasowy punkt odcięcia [MMWR 2001]. Leki należy stosować 4 tygodnie. Praktyczne zasady postępowania poekspozycyjnego wg EACS 2009 Tabela 2 Profilaktyka poekspozycyjna (PEP) Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 3/5

4 kliknij tabelkę aby powiększyć o Zalecane jest testowanie źródła narażenia w kierunku HIV i HCV (gdy nieznany jest status serologiczny) o Gdy pacjent HIV+ jest na ART, wskazane jest wykonanie genotypowania (lekooporność; HIV VL>1000 ko o Należy indywidualizować PEP w zależności od wcześniejszych testów oporności o Standardowo zalecane są następujące leki: tenofowir/emtrycytabina, TDF/FTC, Truvada (alternatywnie zy lamiwudyna; AZT/3TC, Combivir, 1 tabletka 2 x dziennie) łącznie z lipinawirem bustowanym rytonawirem, LP Kaletra, 2 tabletki 2 x dziennie Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 4/5

5 Zalecane jest przeanalizowanie wskazań do PEP przez specjalistę zajmującego się HIV w ciągu godz kontrolować tolerancję leków. Osoba eksponowana powinna być pouczona o stosowaniu środków ostrożności (np.: unikaniu oddawania k narządów, karmienia piersią, ciąży) aby zapobiegać wtórnym zakażeniom szczególnie przez 6-12 tygodni po ekspozycji; Osoba, u której zastosowano PEP powinna być świadoma: - Potrzeby monitorowania - Ewentualnych interakcji lekowych - Konieczności stosowania się do zaleceń. Na wizytach kontrolnych należy: o Po miesiącu: skontrolowac aktywność transaminaz, HCV-RNA i przeciwciała antyhcv, gdy źródło anty HC o Po 2 i 4 miesiącach: powtórzyć badanie serologiczne w kierunku HIV Profilaktyka poekspozycyjna, podsumowanie o Czas: im szybciej tym lepiej, idealnie w ciągu 4 godzin od narażenia o Rekomendowany czas - 28 dni o Podejmowanie decyzji HIV PEP w przypadku podejrzenia oporności może być bardzo złożone Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 5/5

PROFILAKTYKA POEKSPOZYCYJNA

PROFILAKTYKA POEKSPOZYCYJNA Weronika Rymer Marek Beniowski Elżbieta Mularska 25 PROFILAKTYKA POEKSPOZYCYJNA PO NARAŻENIU NA ZAKAŻENIE HIV, HBV, HCV Niniejsze rekomendacje zostały ustalone na spotkaniu roboczym PTNAIDS, które odbyło

Bardziej szczegółowo

zdrowia na HBV, HCV i HIV

zdrowia na HBV, HCV i HIV Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV Aktualne wytyczne Centers for Disease Control and Prevention wg Updated U.S. Public Health Service guidelines for the management

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka poekspozycyjna:

Profilaktyka poekspozycyjna: Profilaktyka poekspozycyjna: Wstęp HIV w pewnych sytuacjach może zagrażać pracownikom służby zdrowia: ginekologom, położnikom, położnym, pielęgniarkom. Ale nie tylko HIV może być niebezpieczny dla pracowników

Bardziej szczegółowo

1. Ryzyko zakażenia HIV podczas wykonywania pracy w służbie zdrowia

1. Ryzyko zakażenia HIV podczas wykonywania pracy w służbie zdrowia Profilaktyka poekspozycyjna po zawodowej ekspozycji na HIV pracownika ochrony zdrowia 1. Ryzyko zakażenia HIV podczas wykonywania pracy w służbie zdrowia... 1 Standardowe środki ostrożności... 2 2. Co

Bardziej szczegółowo

Postępowanie poekspozycyjne u osób naraŝonych zawodowo na patogeny przenoszone droga krwi - Rekomendacje PTN AIDS

Postępowanie poekspozycyjne u osób naraŝonych zawodowo na patogeny przenoszone droga krwi - Rekomendacje PTN AIDS Dr n med. Marek Beniowski Postępowanie poekspozycyjne u osób naraŝonych zawodowo na patogeny przenoszone droga krwi - Rekomendacje PTN AIDS NaraŜenie zawodowe na czynniki zakaźne dotyczy najczęściej wirusów

Bardziej szczegółowo

Ekspozycja zawodowa pracowników na krew

Ekspozycja zawodowa pracowników na krew ANDRZEJ DZIEDZIC ekspert ds. bhp certyfikowany w CIOP-PIB właściciel Biura Doradczo-Usługowe BHP Dąbrowa Tarnowska Ekspozycja zawodowa pracowników na krew Ryzyko zakażenia wskutek przezskórnej ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowana w trakcie realizacji programu Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych Numer tematu:

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowana w trakcie realizacji programu Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych Numer tematu:

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux #70 grudzień 2014

aktualności biomérieux #70 grudzień 2014 #70 grudzień 2014 aktualności biomérieux w tym numerze: 3-6 Koinfekcje HIV, HBV, HCV 9-12 Rola mikrobiologicznych badań przesiewowych w opiece nad pacjentem 14 Nowości w ofercie podłoży chromogennych 15-16

Bardziej szczegółowo

Zakażenia podczas ciąży

Zakażenia podczas ciąży Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 2, 65-84, 2012 PRACA PRZEGL DOWA Zakażenia podczas ciąży PIOTR SIEROSZEWSKI, ŁUKASZ BOBER, WITOLD KŁOSIŃSKI Streszczenie Zakażenia bakteriami i

Bardziej szczegółowo

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Wydział Lekarski Katedra i Klinika Nefrologii Barbara Tabor Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność RNA tych wirusów u chorych dializowanych Praca doktorska*

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje grupy ekspertów powołanych przez PTG w zakresie perinatalnej transmisji HIV

Rekomendacje grupy ekspertów powołanych przez PTG w zakresie perinatalnej transmisji HIV Rekomendacje grupy ekspertów powołanych przez PTG w zakresie perinatalnej transmisji HIV Przewodniczacy: dr hab. prof. UZ Tomasz Niemiec Czlonkowie: Prof. Jan Kotarski Prof. Sanislaw Radowicki Dr hab.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA KLINICZNEGO NR VII w oparciu o

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA KLINICZNEGO NR VII w oparciu o PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA KLINICZNEGO NR VII w oparciu o Rekomendacje grupy ekspertów powołanych przez PTG w zakresie zapobiegania perinatalnej transmisji HIV. Przewodniczący: Prof. dr. hab. Tomasz Niemiec

Bardziej szczegółowo

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Viramune 400 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Bardziej szczegółowo

HIV/AIDS dla. ginekologów. Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski

HIV/AIDS dla. ginekologów. Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski HIV/AIDS dla ginekologów Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski HIV/AIDS dla ginekologów Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski Spis treści Dlaczego problem zakażeń HIV dotyczy przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Privigen 100 mg/ml roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Immunoglobulina ludzka normalna (Ig iv.) Jeden ml zawiera:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia PROGRAM ZDROWOTNY pt.: Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2010 2011 Podstawa prawna: art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych mgr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak PSYCHOSPOŁECZNA SYTUACJA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV I CHORYCH NA AIDS W POLSCE Praca doktorska Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS REKOMENDACJE PTN AIDS 2009. Zasady opieki medycznej nad pacjentami zakaŝonymi HIV

Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS REKOMENDACJE PTN AIDS 2009. Zasady opieki medycznej nad pacjentami zakaŝonymi HIV Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS REKOMENDACJE PTN AIDS 2009 Zasady opieki medycznej nad pacjentami zakaŝonymi HIV Pod redakcją Andrzeja Horbana GraŜyny Cholewińskiej Reginy Podlasin Rekomendacje 2009 utworzone

Bardziej szczegółowo

Dorota Rogowska-Szadkowska

Dorota Rogowska-Szadkowska Dorota Rogowska-Szadkowska Książkę opracowano na zlecenie Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej Na okładce: 1 grudnia 2009 r., w Światowy Dzień AIDS, na Pałacu Kultury

Bardziej szczegółowo

raport systemowy wzw typu c KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA Kraków sierpień 2014 wersja 1.00

raport systemowy wzw typu c KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA Kraków sierpień 2014 wersja 1.00 raport systemowy wzw typu c KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA Kraków sierpień 2014 wersja 1.00 raport systemowy wzw typu c KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Wirusowe zapalenie wątroby typu C. Zagrożenia, zapobieganie i leczenie. Prof. dr med. Stefan Zeuzem. European Liver Patients Association

Wirusowe zapalenie wątroby typu C. Zagrożenia, zapobieganie i leczenie. Prof. dr med. Stefan Zeuzem. European Liver Patients Association Prof. dr med. Stefan Zeuzem Wirusowe zapalenie wątroby typu C Zagrożenia, zapobieganie i leczenie European Liver Patients Association F. De Renesselaan, 57 B 3800 Sint-Truiden, Belgium email: contact@elpa-info.org

Bardziej szczegółowo

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Pamięci dr Ireny Głowaczewskiej Wiedza dotycząca HIV/AIDS zmienia się i powiększa bardzo szybko. Dlatego zawsze sprawdzaj datę powstania informacji, które

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (19) Październik 2009

Nr 1 (19) Październik 2009 Nr 1 (19) Październik 2009 ISSN 1895-5924 Wirusowe zapalenie wątroby typu C podstawowe fakty: od rozpoznania do leczenia ZNACZENIE KLINICZNE MUTANTÓW HBV współczesne możliwości terapii DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Bardziej szczegółowo

Wirus HIV, diagnostyka serologiczna (diagnostyka serologiczna AIDS, Rodzaj badania Badanie krwi

Wirus HIV, diagnostyka serologiczna (diagnostyka serologiczna AIDS, Rodzaj badania Badanie krwi irus HIV, diagnostyka serologiczna 915 irus HIV, diagnostyka serologiczna (diagnostyka serologiczna AIDS, zespół nabytego niedoboru odporności, badanie przesiewowe w kierunku AIDS, test na obecność przeciwciał

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 670 Poz. 42 Załącznik B.1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18.1) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W BADANIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO VERORAB, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Vaccinum rabiei ex cellulis ad usum humanum Szczepionka

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Wydanie II Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 2, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C

ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C Wersja 1.0 Kraków czerwiec 2015 HTA Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Starowiślna

Bardziej szczegółowo