Słabe filary polskiej emerytury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słabe filary polskiej emerytury"

Transkrypt

1 Partnerem u jest: Słabe filary polskiej emerytury...czyli Polacy o swojej przyszłości emerytalnej. Warszawa, maj 2012 Raport przygotowany przez On Board PR Ecco Network na podstawie badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Instytut Homo Homini na losowo dobranej, reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski

2 Wstęp Katarzyna Szczypek Head of Department Finance, IT, Real Estate w On Board PR Zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012 przez wiele miesięcy były tematem numer jeden. I pewnie tak byłoby do czerwca, gdyby nie ogłoszona przez Rząd reforma systemu emerytalnego i wywołana przez nią burza komentarzy niemal wszystkich środowisk. Nic dziwnego, jest to przecież zagadnienie nadzwyczaj wrażliwe, tym bardziej, że zapowiadane zmiany dotyczą przyszłości milionów Polaków - przyszłych emerytów. Jak pokazują wyniki przeprowadzonego badania, Polacy niestety nie wierzą, że proponowane zmiany w systemie emerytalnym, a w szczególności przedłużenie wieku emerytalnego, zapewnią im bezpieczną przyszłość. Tocząca się od pewnego czasu dyskusja jedynie wzmaga brak zaufania w tej kwestii do państwa i sprawia, że większość obywateli na myśl o wysokości swojej przyszłej emerytury czuje lęk i niepokój. Wydawałoby się, więc, że taka sytuacja powinna wpływać na decyzje Polaków związane z oszczędzaniem na przyszłą emeryturę. Tymczasem, mimo, że wiele wskazuje na to, iż na emeryturze będziemy mieli tyle, ile sami odłożymy, ponad połowa Polaków nie zamierza dodatkowo oszczędzać na ten cel. Dopiero likwidacja ZUS i OFE mogłaby skłonić nas do zmiany zachowań. Biorąc pod uwagę fakt, że mało, kto dziś jeszcze wierzy, że środki z funduszu ubezpieczeń społecznych będą wystarczające, kwestia samodzielnego, świadomego oszczędzania na przyszłą emeryturę jest nie tylko istotnym problemem społecznym, ale również wielkim wyzwaniem dla państwa oraz instytucji rynku finansowego. To one powinny wspólnie pracować na rzecz rozwijania wiedzy Polaków w tym zakresie i zachęcania do myślenia o przyszłej emeryturze jak najwcześniej. Polacy niewątpliwie potrzebują szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej. Pytanie tylko, czy nie bardziej niż kampanii budujących poparcie i zrozumienie dla proponowanych zmian w systemie, potrzebujemy obecnie przemyślanej komunikacji podkreślającej potrzebę świadomego, dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę? Niewątpliwie taka komunikacja byłaby z korzyścią dla wszystkich, nie tylko dla przyszłych emerytów, ale również dla państwa, jak i samych instytucji finansowych. Zapraszam do lektury, Katarzyna Szczypek Head of Department Finance, IT, Real Estate 2

3 Marcin Duma Prezes Zarządu Instytutu Badania Opinii Homo Homini Zmiany w systemie emerytalnym dotykają najbardziej newralgicznego zagadnienia osób aktywnych zawodowo - ich przyszłości. Dokładnie zabezpieczenia finansowego w sytuacji, w której ze względu na wiek nie będą w stanie już dalej pracować. Nie powinna zatem dziwić powszechność dyskusji emerytalnej, ani towarzyszące jej emocje. Pośród wielu aspektów reformy emerytalnej należy wskazać kilka istotnych grup zagadnień: podniesienie wieku emerytalnego, sposoby zabezpieczania środków na emeryturę, zaufanie do instytucji publicznych i finansowych gwarantujących emerytury. Tak, jak zmiany w systemie podważają zaufanie do państwa, jako gwaranta niezmienności reguł umowy społecznej w zakresie zabezpieczenia emerytalnego, tak widmo kryzysu gospodarczego niszczy zaufanie do instytucji finansowych. Polacy jednak darzą większym zaufaniem Państwo i w nim pokładają nadzieje na gwarancje dochodów na starość. Należy przy tym zauważyć, że bardziej niż Państwu ufają sobie samym i swojej zaradności. Ci, którzy dysponują nadwyżkami finansowymi - akumulują je budując kapitał, z którego zamierzają korzystać na emeryturze. Co ciekawe oszczędzają wykorzystując powszechne i wcale nieemerytalne narzędzia takie jak lokata, czy konto osobiste lub oszczędnościowe. Wszelkie produkty inwestycyjne obarczone ryzykiem straty nie znajdują szerokiego uznania. Zagadnienie podniesienia wieku emerytalnego, chociaż sprawa jest już przesądzona - Sejm uchwalił nowe prawo, a Prezydent zapewne ustawę podpisze, budzi duże kontrowersje. Co ciekawe najsilniejsze obawy w związku ze zmieniającymi się warunkami są towarzyszą latkom. Młodsi, u progu swojej kariery zawodowej lub na dorobku, pomimo oczywistego niepokoju, nie boją się o odległą dla nich perspektywę emerytalną. Przeprowadzone badanie pokazuje obraz społeczeństwa z jednej strony niepewnego swojej przyszłości na emeryturze, a z drugiej nie mającego i nie poszukującego wiedzy na temat instrumentów inwestowania oraz oszczędzania długoterminowego z myślą o zabezpieczeniu jesieni życia. Zapraszam do lektury, Marcin Duma Prezes Zarządu Instytutu Badania Opinii Homo Homini 3

4 Polacy boją się o swoją przyszłość emerytalną W dobie debaty publicznej wokół zmian w systemie emerytalnym, sprawa przedłużenia wieku emerytalnego budzi wiele emocji. Projekt reformy zakłada stopniowe podwyższanie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat. Docelowy poziom w przypadku mężczyzn ma zostać osiągnięty w roku 2020, natomiast kobiet - w Nowe regulacje obejmą kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Homo Homini na zlecenie On Board Public Relations Ecco Network, Polacy są przeciwni wprowadzeniu obowiązku pracy do 67 roku życia. Blisko 2/3 badanych (65 proc.) nie zgodziłoby się na wydłużenie wieku emerytalnego nawet w zamian za wyższe świadczenia emerytalne. Najbardziej przeciwne są temu osoby w wieku lata oraz lata. Mimo zapewnień Rządu, że wraz z wydłużeniem wieku emerytalnego wzrosną świadczenia emerytalne, na myśl o wysokości swojej emerytury 56 proc. Polaków odczuwa niepokój. Zdaniem 62 proc. badanych planowane zmiany w systemie emerytalnym podważają zaufanie do Państwa. Większość Polaków (84 proc.) uważa, że Państwo nie jest w stanie zabezpieczyć ich przyszłości emerytalnej. Przedstawiciele Rządu przekonują, że rozłożenie zmian na lata pozostawia wiele czasu na dostosowania na rynku pracy, zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Jednak Polacy nie kryją swoich obaw o miejsca pracy dla seniorów, którzy będą musieli pracować dłużej. Większość, bo aż 88 proc. Polaków jest zdania, że po Większość Polaków, uważa, że Państwo nie jest w stanie zabezpieczyć ich przyszłości emerytalnej, a przedłużenie wieku emerytalnego skłoniłoby ponad 1/3 Polaków do dodatkowego samodzielnego oszczędzania na emeryturę (37 proc.). 4

5 wprowadzeniu obowiązku pracy do 67 roku życia nie będzie dla nich pracy. Najbardziej sceptycznie do tematu podchodzą młodzi ludzie (18-24 lat) oraz osoby w średnim wieku (45-54 lat). Pożyjemy zobaczymy, czyli podejście Polaków do oszczędzania na emeryturę Debata wokół reformy emerytalnej, która przetoczyła się przez polskie media w ostatnim czasie zmusiła Polaków do zastanowienia nad ich emerytalną przyszłością. Wielu zwróciła uwagę na fakt, że system emerytalny w aktualnej formie może okazać się niewystarczający do zapewnienia godnej starości. Coraz bardziej realna wydaje nam się konieczność samodzielnego zadbania o swoją finansową przyszłość. Już blisko trzy czwarte Polaków uważa, że warto oszczędzać dodatkowe środki na przyszłą emeryturę. Zdajemy sobie, bowiem sprawę, że te zgromadzone w ZUS i II filarze mogą okazać się niezadowalające. Świadomość o konieczności odkładania dodatkowych środków na przyszłą emeryturę najbardziej widać wśród osób w wieku lata. W tej grupie prawie 90 proc. respondentów przekonanych jest, że warto gromadzić własne środki. Natomiast wśród Polaków, którzy za chwilę zakończą swoją aktywność zawodową (pomiędzy 55. a 65. r.ż.) tylko połowa jest podobnego zdania. Co ważne, młodzi ludzie, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, świetnie zdają sobie sprawę, że warto już teraz podjąć kroki zabezpieczające odległą eme- Mimo rosnącej świadomości Polaków nt. potrzeby oszczędzania na emeryturę, jeszcze nie wszyscy są do tego przekonani. Co piąty badany jest zdania, że nie warto gromadzić oszczędności na czas, gdy zakończy swoją aktywność zawodową. 5

6 rytalną przyszłość. Trzy czwarte z nich twierdzi, że warto oszczędzać w tym celu. Poza wiekiem, również poziom wykształcenia jest czynnikiem, który wpływa na postawy Polaków w tym zakresie. Wśród badanych z wykształceniem podstawowym i zawodowym odsetek odpowiedzi twierdzących wynosił odpowiednio 40 proc. i 62 proc. Natomiast u osób ze średnim i wyższym wykształceniem 82 proc. i 74 proc. Prawie 75 proc. ankietowanych stwierdziło, że dopiero likwidacja ZUS I OFE byłaby dla nich bodźcem do rozpoczęcia samodzielnego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Świadomość o konieczności oszczędzania na emeryturę rośnie. Jednak trend, który obserwujemy od kilku lat pokazuje, że nie przekłada się ona na podejmowane przez Polaków działania. Mimo że, aż 74 proc. respondentów uważa, że warto dodatkowo oszczędzać na emeryturę, 59 proc. Polaków nie odkłada na ten cel środków innych niż te zgromadzone w ZUS i II filarze. Wśród 41 proc., którzy oszczędzają, najwięcej stanowi grupa wiekowa lata. Już prawie połowa osób w tym przedziale wieko- 6

7 wym przeznacza dodatkowe środki na emeryturę. Może to świadczyć o tym, że pogłębiona refleksja na temat oszczędzania na jesień życia przychodzi wraz ze stabilizacją życiową. Stała praca, zabezpieczone potrzeby mieszkaniowe i dostępność wolnych środków na pewno ułatwiają podjęcie decyzji inwestycyjno-oszczędnościowych. Widać również znaczące różnice pomiędzy płciami. To kobiety częściej deklarowały, że dostrzegają konieczność oszczędzania na emeryturę (79 proc. wobec 69 proc. mężczyzn). Jednak to mężczyźni prezentują długofalowe podejście i stanowią przeważającą część oszczędzających. Prawie 42 proc. z nich deklaruje, że oszczędza poza ZUS i OFE. Wśród kobiet jest to tylko 35 proc., a więc niewiele więcej, niż co trzecia z Pań. 7

8 Co nas motywuje do odkładania na emeryturę? Siłą motywującą Polaków do oszczędzania jest przede wszystkim obawa o wysokość przyszłej emerytury. Aż 65 proc. z nich nie wierzy, że oferowane przez państwo świadczenia pozwolą na komfort życia w momencie zaprzestania aktywności zawodowej. W 18 proc. przypadków przejawia się to w deklaracji dążenia do wyższego standardu życia. Wspomniana tendencja dotyczy przede wszystkim mężczyzn (23 proc.), którzy ponad dwukrotnie częściej niż kobiety (10 proc.) przywiązują dużą wagę do kwestii jakości życia. Nieprzewidziane sytuacje (13 proc.) frapują z kolei głównie osoby o najniższych dochodach (do 1000 zł), które i tak z trudnością wiążą koniec z końcem. Obawa i ograniczone możliwości oszczędzania towarzyszą Polakom tuż przed wejściem w życie reformy emerytalnej. Tradycjonalizm podejścia wyraża się w przywiązaniu do lokat bankowych (20 proc.) oraz niechęci do ryzykownych inwestycji kapitałowych (2 proc.). Trend ten przełamują Polacy w wieku lata, którzy oszczędzają najwięcej. 8

9 Strach przed wizją głodowej emerytury przemawia przede wszystkim do osób w wieku lat (30 proc.). Odkładają oni jednocześnie najwięcej 47 proc. z nich jest w stanie zaoszczędzić od 200 do 500 złotych na miesiąc. Większość Polaków (64 proc.) odkłada miesięcznie od 100 do 199 zł na przyszłą emeryturę. Przy czym 17 proc. deklaruje, iż nie odkłada regularnie. Co więcej tylko 10 proc. Polaków oszczędza powyżej 500 zł miesięcznie. 9

10 Niewykorzystany potencjał IKE i IKZE Polacy wciąż preferują tradycyjne formy oszczędzania, korzystając z produktów finansowych, które nie są przeznaczone stricte do zabezpieczenia przyszłości emerytalnej. Najczęściej korzystamy z lokat bankowych, których posiadanie deklaruje, co piąty badany. Znacznie mniejszym powodzeniem cieszą się typowe produkty emerytalne, takie jak np. IKE czy IKZE. Jedynie 18 proc. Polaków oszczędza w ramach III filaru, lecz nie wie, z którego konkretnie produktu korzysta. Brak zainteresowania tymi produktami świadczy o niewykorzystanym potencjale indywidualnego konta emerytalnego, które posiada tylko 7 proc. dorosłych Polaków. Kampanie promujące ten produkt przekładają się na jego rozpoznawalność, natomiast nie dość skutecznie przekonują do korzystania z niego. 35 proc. mężczyzn deklaruje, że korzysta z funduszy inwestycyjnych, które niosą ze sobą ryzyko utraty części zainwestowanych środków. 10

11 Ryzykowne inwestycje kapitałowe, jak np. inwestycje giełdowe czy nietypowe formy inwestycji (złoto, wino lub sztuka) cieszą się znikomym zainteresowaniem Polaków, choć mężczyźni (12 proc.) są skłonni podjąć takie wyzwania. Dodatkowo, 35 proc. mężczyzn deklaruje, że korzysta z funduszy inwestycyjnych, które niosą ze sobą ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Kobiety, choć bardziej zatroskane o swoją emerytalną przyszłość, w znacznie mniejszym stopniu (11 proc.) są przekonane do takich instrumentów. Prawie 30 proc. Polaków uważa, że emerytura jest wciąż odległą perspektywą I nie myślą o wcześniejszym zagwarantowaniu swojej finansowej przyszłości. Zatem celem działań komunikacyjnych powinno być przekonanie Polaków, że na emeryturę trzeba odkładać systematycznie I przez cały okres aktywności zawodowej. Co nas zniechęca, czyli dlaczego nie oszczędzamy na emeryturę? Zdaniem Polaków głównym powodem wpływającym na to, że nie odkładamy pieniędzy na dodatkową emeryturę jest wciąż brak wolnych środków finansowych. Tak uważa prawie 60 proc. respondentów. 16 proc. twierdzi, że nie myślała jeszcze o tym, a dla 13 proc. emerytura jest jeszcze daleką perspektywą i dlatego nie przeznaczają środków na ten cel. Aż 9 proc. respondentów motywuje swój wybór nieufnością w stosunku do produktów emerytalnych oferowanych przez instytucje finansowe. 11

12 Obok nieufności wobec oferowanych produktów, do korzystania z nich zniechęcają także cechy poszczególnych instrumentów emerytalnych. Do najczęściej wskazywanych należą wysokość składki oraz brak przejrzystości umów, które byłyby w wystarczającym stopniu zrozumiałe dla potencjalnych klientów. Obydwie kategorie wskazało po 15 proc. respondentów. Większe różnice widoczne są w odpowiedziach kobiet i mężczyzn. Kobiety zdecydowanie bardziej niż mężczyzn zniechęca wysokość składki (32 proc.) oraz brak możliwości wypłacenia pieniędzy przed terminem (22 proc.). 12

13 Dla osób spośród grup wiekowych i lat najczęściej wymienianą powodem, który ich zniechęca do korzystania z tego rodzaju usług był właśnie brak klarownych i zrozumiałych warunków umowy odpowiednio 44 proc. i 41 proc. respondentów wskazało tę odpowiedź. Oferenci tych produktów powinni zatem w ramach prowadzonych działań komunikacyjnych zwrócić szczególną uwagę na ten aspekt, a także dostosować przekazy do potrzeb poszczególnych grup społecznych potencjalnie zainteresowanych oszczędzaniem na emeryturę. 13

14 Niechętnie powierzamy oszczędności instytucjom finansowym Brak zaufania przekłada się także na stosunek Polaków do korzystania z usług instytucji finansowych. Aż, co czwarty Polak nie powierzyłby swoich oszczędności żadnej z nich. Instytucją, której najmniej chętnie Polacy przekazaliby swoje pieniądze jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast najchętniej lokujemy swoje oszczędności w bankach. Takiej odpowiedzi udzieliła ponad połowa (51 proc.) respondentów. W związku z tym pozostałe instytucje finansowe powinny skoncentrować się na budowaniu zaufania oraz podnoszeniu świadomości społecznej odnośnie oferowanych przez nie produktów. Towarzystwa 14

15 Funduszy Inwestycyjnych mają największe szanse pozyskać nowych klientów wśród osób zamożnych i mężczyzn, którzy są skłonni ponieść większe ryzyko w zamian za wyższe zyski. Zaledwie 3 proc. kobiet w pierwszej kolejności bierze pod uwagę ofertę TFI. W większym stopniu (6 proc.) Panie skłonne byłyby skorzystać z oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych. Ofertą Domów Maklerskich i TFI zdecydowanie częściej zainteresowani są ludzie młodzi w wieku do 34 lat. Co wiemy o produktach emerytalnych? Jednym z czynników wpływających na brak zaufania do produktów emerytalnych oraz niechęć do powierzania środków na zabezpieczenie naszej przyszłości instytucjom finansowym jest zapewne ograniczona wiedza na ich temat. Aż 37 proc. Polaków twierdzi, że nie ma żadnej wiedzy o instrumentach emerytalnych, a kolejne 34 proc. uważa, że ma jedynie podstawową wiedzę w tym zakresie. Jednak ponad połowa badanych przyznaje, że chciałaby wiedzieć więcej na ten temat. Porównując wyniki tegorocznego badania z prezentowanymi dwa lata temu w Raporcie On Board PR Emerytura po polsku, można zauważyć, że spada liczba osób wyedukowanych w tej dziedzinie. Wzrósł natomiast odsetek chętnych do pogłębiania wiedzy na temat dostępnych form oszczędzania na emeryturę. Uprzednio aż 44 proc. respondentów oceniało swoją wiedzę, jako wystarczającą, a niemal 43 proc. uważało, że chciałoby wiedzieć więcej na ten temat. Uzasadnia to ciągłą potrzebę informowania społeczeństwa o dostępnych na rynku rozwiązaniach finansowych. Aż 37 proc. Polaków twierdzi, że nie ma żadnej wiedzy o instrumentach emerytalnych, a kolejne 34 proc. uważa, że ma jedynie podstawową wiedzę w tym zakresie. 15

16 Gdzie szukamy informacji o produktach? siebie. Wiedza Polaków nt. emerytalnych produktów finansowych jest przez wielu z nich oceniana, jako niewystarczająca. Jednocześnie badani deklarują chęć jej pogłębiania. Wyniki badania pokazują, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie edukacji Polaków na temat oszczędzania środków na poczet przyszłej emerytury. To dobry moment dla instytucji finansowych i państwa do rozpoczęcia szerokiej akcji pomagającej zrozumieć Polakom, jak ważne jest podjęcie działań na rzecz zabezpieczenia swojej przyszłości już teraz. Szczególnie w dobie zmian w systemie emerytalnym i rosnącej niepewności zapewnienia odpowiednich świadczeń emerytalnych przez państwo. Uświadomieni członkowie społeczeństwa być może już dziś zrobią pierwszy krok ku samodziel- Blisko jedna trzecia Polaków twierdzi, że nie ufa nikomu lub nie potrzebuje pomocy w kwestii wyboru produktu finansowego dla siebie. 16

17 nemu zapewnieniu sobie stabilności finansowej i utrzymaniu dotychczasowego poziomu życia po przejściu na emeryturę. Dlatego niezbędne jest prowadzenie działań edukacyjnych wykorzystujących różnorodne formy komunikacji we wszystkich środkach przekazu. Najbardziej popularnym i najczęściej wykorzystywanym miejscem poszukiwań informacji na ten temat jest Internet. Stanowi on źródło wiedzy dla aż 44 proc. Polaków. W tym zakresie przede wszystkim korzystamy ze stron instytucji finansowych (23 proc.) i forów internetowych (12 proc.). Zaglądamy również na portale branżowe. Natomiast 12 proc. Polaków wiedzę na temat produktów emerytalnych czerpie również z mediów tradycyjnych, takich jak prasa, radio i TV. W związku z tym właśnie w tych mediach powinny być prowadzone skuteczne kampanie edukacyjno-promocyjne. Jednak istnieje również duża niezagospodarowana grupa potencjalnych odbiorców. Bowiem aż 14 proc. z nas przyznaje się, że 17

18 wcale nie szuka informacji o emerytalnych produktach finansowych. Tylko 8 proc. respondentów poszukuje takiej wiedzy bezpośrednio u doradcy finansowego, a jedynie 4 proc. z nas udaje się po informację do placówek oferujących produkt. W związku z tym instytucje finansowe prowadząc działania komunikacyjne powinny wykorzystywać różne formy dotarcia do odbiorców. 18

19 Do kogo zwrócimy się po poradę? Polacy najchętniej szukają informacji na temat produktów emerytalnych na własną rękę, wykorzystując do tego dostępne źródła informacji. Natomiast, jeżeli mieliby szukać porady przy wyborze produktu dedykowanego do oszczędzania na emeryturę w pierwszej kolejności skorzystaliby z pomocy doradców finansowych, ponieważ to właśnie ich opinie uznają za najbardziej wiarygodne 27 proc. wskazań. O pomoc do doradcy chętniej zwróciłyby się kobiety niż mężczyźni. Natomiast mężczyźni chętniej niż kobiety pytają o radę członków rodziny. Do przedstawiciela banku lub członka rodziny zwróciłoby się odpowiednio, 14 proc. i 15 proc. respondentów. Wyraźnie widać wpływ wysokości wynagrodzenia na wybór pomocnika. Mianowicie im wyższe zarobki tym bardziej skłonni jesteśmy do korzystania z usług profesjonalnego doradcy. Za najmniej wiarygodną i pomocną Polacy uznają poradę przedstawicieli domów maklerskich oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Blisko jedna trzecia Polaków twierdzi, że nie ufa nikomu lub nie potrzebuje pomocy w kwestii wyboru produktu finansowego dla siebie. Za najmniej wiarygodną i pomocną Polacy uznają poradę przedstawicieli domów maklerskich oraz towarzystw ubezpieczeniowych. 19

20 Dlatego działania komunikacyjne powinny być skupione wokół zwiększania zaufania do instytucji finansowych, jej pracowników oraz oferowanych przez nie produktów emerytalnych. Jednocześnie uświadamiając, że to właśnie w instytucjach finansowych uzyskać można kompleksową i wiarygodną informację na temat możliwości finansowego zabezpieczenia swojej przyszłości. 20

21 Komentarze do u Paweł Gąsiorowski Firma doradztwa finansowego AWD Świadomość dotycząca systemu, na którym opiera się dzisiejszy model wypłat świadczeń emerytalnych jest znikoma. Obawy Polaków oraz deklarowany sprzeciw przed wprowadzeniem zmian byłyby prawdopodobnie niższe, pod warunkiem prowadzenia równolegle działań edukacyjnych. Niepokojący jest również wysoki odsetek społeczeństwa (84 proc.) uważających, że Państwo emerytalnej przyszłości nie zapewni. W założeniach Bismarcka, gdy konstruował podwaliny do systemu emerytalnego, istniała duża rozbieżność pomiędzy kryterium osiągnięcia wieku emerytalnego, a średnią życia. Wtedy wieku emerytalnego dożywało średnio 6 proc. społeczeństwa. Dziś szacujemy, że za 30 lat będziemy mieli tyle samo emerytów, co ludzi w wieku produkcyjnym. Brak zrozumienia przyczyn reform wywołuje u większości obawę o atrakcyjność pracownika w wieku przedemerytalnym na dynamicznym i innowacyjnym rynku pracy. Jestem w stanie zaakceptować nastawienie tych, którzy przy aktualnym stanie wiedzy wolą dzisiejszy system z niskimi wypłatami z państwowej emerytury, zamiast obiecywanych wyższych świadczeń w przyszłości. W takim razie pracować dłużej czy krócej? Ekspertyza specjalisty w tym temacie, prof. dr hab. Tadeusza Szumlicza 1 wskazuje, że we wszystkich krajach EU istnieje ten sam trend zrównujący i podwyższający wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Skoro żyjemy dużo dłużej, powinniśmy też dłużej pracować. 1 Uzasadnienie dla nieopodatkowania dodatkowych oszczędności emerytalnych, prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz luty 2012 Rekomendowałbym naszym rządzącym edukowanie społeczeństwa. Prawdopodobnie w roku 2012 więcej pieniędzy wydajemy na promocję rozgrywek piłkarskich niż na poparcie dla kierunku reform. Zadowalający jest rosnący udział osób deklarujących samodzielne oszczędzanie na przyszłość, (74 proc.), choć warto zadać sobie pytanie, czy spontaniczna deklaracja jest poparta planem budowy kapitału uwzględniającym czas pozostały do emerytury oraz standard życia, jaki podczas zasłużonych wakacji chcemy wieść. Najczęściej podawany średni poziom regularnej składki ( zł mies.) prawdopodobnie wystarczy dla dzisiejszego 30 latka, aby uzyskać dodatkowe 500 zł do państwowej emerytury. Czy z takiego efektu będziemy zadowoleni? Choć najczęściej wskazujemy, że przeszkodą przed rozpoczęciem oszczędzania jest wysokość składki to warto pamiętać, że aktualny poziom oszczędności na lokatach bankowych jest rekordowo wysoki. Gotowość do rozpoczęcia oszczędzania rośnie, jednak jest jeszcze słabo przenoszona na konkretne działania. Odpowiedzi dotyczące utrudnień w rozpoczęciu oszczędzania odczytywałbym raczej, jako niezdecydowanie respondentów i odpowiedziami na chybił trafił, gdyż jednocześnie 61 proc. pytanych potwierdza swoją niską wiedzę nt. oferowanych produktów emerytalnych. Po lekturze u nasuwa się jedno podsumowanie: w państwowe reformy nie wierzymy, wcześniejsze działania z OFE, IKE i dzisiejszym IKZE oceniliśmy słabo, jesteśmy coraz bardziej gotowi samodzielnie zadbać o swoją przyszłość na emeryturze, natomiast brakuje nam wiedzy, jasno ułożonego 21

22 planu działania, produktu z przewidywalną rentownością oraz motywacji ze strony Państwa np. realnej ulgi podatkowej zamiast majsterkowania przy odraczaniu podatku. Dr Marcin Dyl Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami Temat emerytur podgrzewa emocje Polaków już kolejny rok. Najpierw debata dotycząca obniżenia składki do OFE i wprowadzenie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, teraz kilkumiesięczne dyskusje w zakresie zmiany wieku emerytalnego to wszystko powinno nas skłonić do bliższego zainteresowania się naszą emerytalną przyszłością. Wyniki badań wskazują jednak, że zmiany w podejściu do emerytur następują bardzo powoli. A w nastrojach społecznych dominują bunt i sprzeciw. W mojej opinii takie reakcje są oczywistym dowodem na to, że boimy się tego, co nas czeka w przyszłości. Strach ten wynika przede wszystkim z braku zrozumienia idei i potrzeby zmian oraz zasad funkcjonowania obecnego systemu emerytalnego. Dobrą wiadomością jest na pewno rosnąca świadomość społeczna dotycząca indywidualnego odkładania środków na emeryturę. Z drugiej jednak strony za taką wiedzą nie stoją dalsze działania. Wiemy, że dobrze jest samodzielnie oszczędzać, ale tego nie robimy. Dlaczego? Powód jest może oczywisty brak pieniędzy ale nie do końca prawdziwy. Wydaje mi się, że mimo strachu i obaw, co do wysokości państwowej emerytury, podświadomie wierzymy, że jakoś to będzie. Potwierdzają to wyniki świadczące o tym, że dla prawie 3/4 badanych bodźcem do rozpoczęcia samodzielnego oszczędzania byłaby likwidacja ZUS i OFE. Oszczędzanie utrudnia też brak zaufania do instytucji finansowych. Mimo ponad dwudziestoletniej historii rynku kapitałowego, nadal wierzymy przede wszystkim bankom. To pozostałość dawnego systemu. Myślę, że sytuacja się zmieni wraz ze zmianami pokoleniowymi. Roczniki dorastające w dzisiejszej rzeczywistości będą chętniej dywersyfikowały swój portfel i korzystały z usług różnych instytucji finansowych, nie tylko banków. Liczę też na to, że z czasem zwiększy się rola produktów III-filarowych. Pomimo, iż ciągle dla wielu Polaków lokata jest tym instrumentem, za pomocą, którego oszczędzają na emeryturę, warto podkreślić, że 15 proc. badanych wybiera w tym celu fundusze inwestycyjne, które są właśnie narzędziami długoterminowego oszczędzania. Anna Kiraga PZU Życie Wyniki u są niepokojące obawę budzi w szczególności podejście Polaków do zabezpieczenia swojej przyszłości w kontekście prognoz dotyczących przyszłych świadczeń. Niepewność dotycząca wysokości przyszłej emerytury nie przekłada się na podjęcie konkretnych działań inwestycyjnych. PZU Życie promuje ideę samodzielnego dodatkowego oszczędzania. Uświadamiamy naszym klientom, że przyszłe emerytury nie zapewnią oczekiwanego standardu życia, a troska o godne życie po zakończeniu aktywności zawodowej i tym samym oszczędzanie w ramach III filaru systemu emerytalnego staje się koniecznością. Jednocześnie stwarzamy naszym klientom możliwości długoterminowego oszczędzania środków na dodatkową, indywidualnie gromadzoną emeryturę i propagujemy regularne oszczędzanie nawet niewielkich kwot. 22

23 Badanie utwierdza nas w przekonaniu, że towarzystwa ubezpieczeniowe powinny skupić się na zwiększaniu świadomości swoich klientów, budowaniu zaufania do instytucji finansowych i przekładaniu potrzeby odkładania na przyszłą emeryturę na konkretne inwestycyjne decyzje klientów, w ramach dostarczanych przez specjalistów nowoczesnych rozwiązań inwestycyjnych. Jeremi Mordasewicz PKPP Lewiatan Polacy nie mają złudzeń, że emerytura wypłacana przez ZUS i OFE będzie zbyt niska, by się utrzymać. Dyskusja, która przez kilka miesięcy toczyła się wokół propozycji podwyższenia wieku emerytalnego, pewnie uświadomiła wielu, że bez dodatkowego oszczędzania nie ma, co liczyć na kokosy na starość. Większość z tych, którzy nie odkładają na emeryturę, twierdzi, że nie robi tego, ponieważ nie ma wolnych pieniędzy. Są przekonani, że aby oszczędzać trzeba dużo zarabiać. Tymczasem, jeśli zaczniemy wcześnie odkładać pieniądze na emeryturę, i będziemy robili to systematycznie, np. co miesiąc, to przez lat uzbieramy pokaźną kwotę, nawet, jeśli będą to wpłaty tylko w wysokości zł miesięcznie. Przy oszczędzaniu na emeryturę najważniejsze są, bowiem systematyczność i długi okres zbierania pieniędzy. Norbert Kilen Agencja social mediowa Think Kong Wyniki badania na pewno pokazują jasno, że potrzebne są intensywne i długofalowe działania edukacyjne. Dużo osób szuka informacji online, wiele milionów jest aktywnych w mediach społecznych. Dlaczego nie wykorzystać tego potencjału? W serwisach takich jak Facebook czy przez blogi można stosunkowo niskim kosztem dotrzeć do milionów ludzi. Wyzwanie jest oczywiście dużo trudniejsze niż dobór mediów. To kwestia odpowiedniej strategii - np. zaangażowania młodych ludzi w edukację ich najbliższych. Myślę, że to fascynujący temat do działań w social media. Najlepsze jest jednak to, że instytucja, która zdecydowałaby się na taką kampanię mogłaby liczyć na dodatkową korzyść - pierwszeństwo w tej dziedzinie. Lektura wyników nasuwa też jeszcze jedno spostrzeżenie. Dużym obszarem do zagospodarowania są miejsca gdzie ludzie szukają porady - np. fora. Tu też, wdrażając odpowiedni produkt taki jak Social Response, firmy sektora finansowego mogłyby sporo zdziałać edukując potencjalnych klientów i generując sprzedażowe leady. Krzysztof Zalewski DM BOŚ Ogromnym problemem jest to, że IKE i IKZE nie mają, ani nie miały żadnej rozsądnej kampanii edukacyjnej. Były to wyłącznie kampanie produktowe. To powoduje, że ludzie nie rozumieją, czym się od siebie różnią oferty np. banku od biura maklerskiego. Dużym kłopotem jest również to, że wiele osób w rozmowach na ten temat przyjmuje strategię ja się nie znam, niech Pan coś mi wybierze. W ten sposób na starcie stawiają się na bardzo złej pozycji. 23

24 On Board PR On Board PR ECCO Network (www.onboard.pl) Pomagamy przedsiębiorstwom i organizacjom w osiąganiu ich celów biznesowych wierząc, że komunikacja jest jednym z najważniejszych instrumentów nowoczesnego zarządzania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu skutecznych rozwiązań komunikacyjnych. Wspólnie z kilkudziesięcioma partnerami z pięciu kontynentów tworzymy ECCO International Communications Network jedną z największych międzynarodowych sieci firm doradztwa public relations. Przynależność do globalnej sieci umożliwia nam realizację działań komunikacyjnych na całym świecie. On Board PR Ecco Network należy do największych i najbardziej renomowanych firm public relations w Polsce, czego potwierdzeniem są wysokie pozycje we wszystkich liczących się rankingach branżowych oraz nagrody i wyróżnienia zdobywane przez nasze programy PR. Firma jest członkiem Związku Firm Public Relations. Prowadzi również stałą współpracę z wiodącymi polskimi ośrodkami akademickimi, m.in. Wydziałem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, jak również z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jako sygnatariusz Kodeksu Dobrych Praktyk ZFPR jesteśmy przekonani, że etyka powinna wyznaczać przestrzeń dla działań komunikacyjnych i jest praktycznym czynnikiem ich skuteczności i wiarygodności. Zespół konsultantów On Board PR Ecco Network, realizuje działania z zakresu komunikacji korporacyjnej, kryzysowej, komunikacji zmiany i komunikacji wewnętrznej. Korzystamy z naszych dobrych relacji z instytucjami branżowymi oraz partnerstwa z organizacjami z otoczenia biznesu (PKPP Lewiatan, Polska Konfederacja Pracodawców Polskich). Podstawą do budowania efektywnych kampanii i wiarygodnych przekazów są przeprowadzone diagnozy i badania, a także współpraca z ekspertami z wybranych sektorów. On Board PR Ecco Network oferuje kompleksowe usługi doradcze. Korzystając ze znajomości branż i sektorów, naszym Klientom oferujemy różnorodne narzędzia i rozwiązania, wynikające z celów biznesowych firmy, wyzwań, przed którymi stoi oraz indywidualnych oczekiwań. Homo Homini Homo Homini (www.homohomini.com.pl) Obecnie najszybciej rozwijającą się firmą badawcza w Polsce i najszybciej wzrastający brand w branży badawczej na polskim rynku. Początki działalności firmy związane są z badaniami ilościowymi, jednak obecnie dysponuje zespołem profesjonalistów oraz środkami niezbędnymi do prowadzenia badań ilościowych i jakościowych na dowolną skalę. Efekty firmy Homo Homini są doceniane i wykorzystywane przez wiele firm polskich i instytucji publicznych jak również przez firmy zagraniczne. Homo Homini może poszczycić się ciągle rosnącą listą swoich wiernych klientów. Do realizacji poszczególnych projektów wykorzystuje sieć konsultantów m.in. praktyków i naukowców z pozostałych dziedzin. 24

25 PKKP Lewiatan PKKP Lewiatan (www.pkpplewiatan.pl) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zabiega o konkurencyjność polskiej gospodarki i sukces polskich przedsiębiorstw. Skupia branżowe i regionalne związki pracodawców oraz kilkudziesięciu członków indywidualnych łącznie reprezentuje 3500 firm, zatrudniających ponad pracowników. Od momentu powstania, tj. od 1999 r. członkowie i eksperci PKPP Lewiatan zaopiniowali ponad 2500 projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących różnych sfer gospodarki, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców w procesach legislacyjnych. PKPP Lewiatan reprezentuje pracodawców w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, jako jedyna polska organizacja pracodawców ma swoje biuro w Brukseli i jest członkiem BUSINESSEU- ROPE, największej organizacji pracodawców w Unii Europejskiej. 25

26 Departament Financial & Investor Relations w On Board PR Ecco Network to zespół profesjonalnych konsultantów, dbających o wizerunek instytucji finansowych oraz przekonanych, iż reputacja jest jednym z kluczowych elementów składających się na wartość firm w tym sektorze. Wiemy, jak ważną kwestią jest umiejętność profesjonalnego budowania i zarządzania swoim wizerunkiem oraz skuteczne komunikowanie się z szeroko rozumianym otoczeniem. Mając na względzie przede wszystkim budowanie pozycji rynkowej naszych klientów podchodzimy bardzo indywidualnie do opracowywanych przez nas strategii komunikacji, adaptując je każdorazowo do aktualnej sytuacji rynkowej i specyfiki branży. W ramach współpracy oferujemy działania public relations skierowane do wszystkich dostawców i odbiorców usług finansowych: od administracji publicznej, przez instytucje bankowe, finansowe, otoczenie biznesu, aż po inwestorów indywidualnych. Prowadząc działania public relations dla sektora finansowego, zbudowaliśmy trwałe relacje z dziennikarzami redakcji gospodarczych, finansowych oraz ogólnoinformacyjnych w prasie, radiu i telewizji. Nawiązaliśmy również współpracę z przedstawicielami środowiska biznesowego oraz akademickiego. Na co dzień przy realizacji działań komunikacyjnych dla instytucji finansowych korzystamy z wiedzy i doświadczenia analityków finansowych, ekspertów od rynków finansowych oraz inwestycji giełdowych. Wspólnie z ośrodkami badawczymi opracowujemy także własne y, stanowiące wytyczne dla prowadzenia działań komunikacyjnych na rynku finansowym. Poza standardowymi działaniami w zakresie komunikacji korporacyjnej i launchingu produktów, realizujemy działania z zakresu komunikacji zmiany, CSR, komunikacji wewnętrznej, komunikacji kryzysowej i relacji inwestorskich. PR korporacyjny i budowanie marki: Audyt wizerunkowy i komunikacyjny, pozycjonowanie firmy na rynku finansowym, analizy benchmarkingowe. Budowanie misji, wizji i wartości korporacyjnych, warsztaty dotyczące wartości firmowych. Opracowanie strategii budowania i umacniania wizerunku firmy (świadomości marki), strategiczne doradztwo i budowanie wizerunku Zarządów, expert positioning. Launching nowych produktów i usług, doradztwo w zakresie komunikacji marketingowej firmy. Komunikacja wewnętrzna: Opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej, implementacja strategii komunikacji wewnętrznej. Opracowanie planu i pomoc we wdrożeniu przygotowanej komunikacji wewnętrznej. Opracowanie i wdrażanie narzędzi komunikacji wewnętrznej intranet, spotkania, szkolenia i warsztaty, wydarzenia specjalne dla pracowników. Przygotowanie tekstów wystąpień, listów do pracowników. Wdrożenie procedur zarządzania informacją w firmie, komunikowanie wewnętrzne trudnych kwestii i komunikacja zmiany. 26

27 IPO i IR: Analiza dotychczasowej strategii firmy w ramach relacji inwestorskich, audyt wizerunkowy spółki, opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych wspierających oferty publiczne akcji (IPO i SPO). Bieżące doradztwo w zakresie polityki informacyjnej, doradztwo w zakresie budowy serwisu relacji inwestorskich w Internecie. Obsługa komunikacyjna procesów fuzji i przejęć. Przygotowanie ów, prospektów, prezentacji i innych materiałów informacyjnych dla uczestników rynku kapitałowego. Relacje z mediami: Prowadzenie biura prasowego i budowanie relacji z mediami, opracowanie materiałów prasowych, organizacja briefingów, konferencji prasowych i indywidualnych spotkań z dziennikarzami, organizacja Study Tours. Bieżący monitoring mediów i alerty kryzysowe. PR kryzysowy: Audyt i analiza potencjalnych zagrożeń, opracowanie procedur zarządzania informacją w kryzysie oraz manuali kryzysowych. Stworzenie zespołu kryzysowego, doradztwo w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi. CSR: Stworzenie strategii społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility), opracowanie i wdrożenie programów CSR adresowanych do wybranych grup docelowych, usystematyzowanie i analiza efektywności dotychczas realizowanych przez firmę działań z dziedziny CSR (sponsoring, darowizny, ekologia, programy etyczne i motywacyjne). Określenie metod owania i oceny efektów działań. Nagłaśnianie i promowanie dobrych praktyk firmy w jej społecznym otoczeniu. Szkolenia: Przygotowanie szkoleń w zakresie kontaktów z mediami i komunikacji kryzysowej, dostosowanych do specyficznych, indywidualnych potrzeb klientów. Szkolenia opracowywane na podstawie wybranych przypadków z branży. Podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną. Przygotowanie pakietu materiałów szkoleniowych. 27

28 Raport opracował zespół On Board PR Ecco Network Katarzyna Szczypek Head of Department Finance, IT, Real Estate On Board Public Relations Ecco Network Sp. z o.o. Ul. Wolska 88, Warszawa tel.(+48 22) e- mail: Anna Wrzosk Konsultant On Board Public Relations Ecco Network Sp. z o.o. Ul. Wolska 88, Warszawa tel.(+48 22) e- mail: Badanie zrealizował Instytut Badania Opinii Homo Homini Instytut Badania Opinii "Homo Homini" Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36 lok Warszawa tel fax e- mail: Kontakt dla prasy Dariusz Chrzanowski On Board Public Relations Ecco Network Sp. z o.o. Ul. Wolska 88, Warszawa tel.(+48 22)

29 29

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy zaczęli myśleć o emeryturze?

Czy Polacy zaczęli myśleć o emeryturze? Czy Polacy zaczęli myśleć o emeryturze? Reforma emerytalna, długofalowe planowanie finansowe, idealne produkty oszczędnościowe poziom wiedzy, opinie i oczekiwania Polaków. Raport z badania PBC zrealizowanego

Bardziej szczegółowo

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Szansa na wysokie zyski, wyższe niż przy innych formach oszczędzania, możliwość korzystania z zalet rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Polacy doceniają lokaty

Polacy doceniają lokaty Informacja prasowa BADANIE OSZCZĘDNOŚCI GETINU Warszawa, 07/05/2014 Polacy doceniają lokaty Polacy powoli przekonują się do oszczędzania. W kwietniu br. już co piąty Polak uważa oprocentowanie lokat za

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego Raport badawczy Warszawa, 19 kwietnia 2012 Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na

Bardziej szczegółowo

Czy firmy kierują się uniwersalnymi wartościami?

Czy firmy kierują się uniwersalnymi wartościami? WYNIKI Firma, manager i uniwersalne wartości Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez On Board PR i Gazetę Prawną Dokument przygotowany przez On Board PR na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE?

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE? Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE? Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Polacy a domowe finanse

Polacy a domowe finanse Polacy a domowe finanse Wyniki badań dotyczące zarządzania budżetem domowym EGB Investments S.A. Bydgoszcz, czerwiec 2012 POLACY A CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAKUPÓW 45% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1. Pomyśl o zakupach

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa w Polsce stan i wyzwania

Edukacja finansowa w Polsce stan i wyzwania Edukacja finansowa w Polsce stan i wyzwania Wiedza i postawy ekonomiczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wyniki badania przeprowadzonego dla PZU 2 Charakterystyka badania 3 Zakres pytań Badanie koncentrowało

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO

Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów. Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA

Oferta dla Klientów. Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA Oferta dla Klientów Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA Kilka słów o Perfect NDF SA: Firma Perfect NDF powstała 22 lipca 1994r. Od samego początku strategia Spółki ukierunkowana jest na kompleksową

Bardziej szczegółowo

Rynek PPE w formach inwestycyjnej i ubezpieczeniowej

Rynek PPE w formach inwestycyjnej i ubezpieczeniowej Rynek PPE w formach inwestycyjnej i ubezpieczeniowej stan obecny, bariery rozwojowe, oczekiwania. Agnieszka Łukawska, Legg Mason TFI S.A. Dyrektor ds. sprzedaży Warszawa, 4 czerwca 2012 Aktywa PPE* Łącznie:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego

Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego Wyniki badań opinii indywidualnych klientów posiadających zdeponowane środki pieniężne w instytucjach finansowych Warszawa, marzec 2012 1 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A K O M I T E T U O B Y W AT E L S K I E J I N I C J AT Y W Y U S TA

Bardziej szczegółowo

CO POLACY MYŚLĄ O EMERYTURZE?

CO POLACY MYŚLĄ O EMERYTURZE? CO POLACY MYŚLĄ O EMERYTURZE? Badanie Prudential Family Index, przeprowadzone przez IQS na zlecenie towarzystwa ubezpieczeń na życie Prudential na reprezentatywnej grupie Polaków w wieku 25 45 lat, październik

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA W POLSCE

WYBRANE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA W POLSCE WYBRANE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA W POLSCE Dr Ewa Cichowicz Dr Agnieszka K. Nowak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Konferencja Długoterminowe Oszczędzanie Warszawa, 20-21

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze?

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? www.pwc.pl Partnerzy Patronat Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW Spotkanie prasowe 18 marca 2013 r. Polskie rady nadzorcze profesjonalizują

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe oszczędzanie emerytalne. 16 maja 2012

Długoterminowe oszczędzanie emerytalne. 16 maja 2012 Długoterminowe oszczędzanie emerytalne 16 maja 2012 Polski system emerytalny ZUS OFE III FILAR BEZPIECZEŃSTWO dzięki RÓŻNORODNOŚCI Składka kluczowy element systemu Z systemu emerytalnego otrzymamy tyle

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Warszawa, grudzień 2005. Raport przygotowany przez On Board PR ECCO Network w oparciu o badania opinii społecznej przeprowadzone przez TNS

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Konsument. i media. kształtowanie decyzji konsumenta przez działania medialne

Konsument. i media. kształtowanie decyzji konsumenta przez działania medialne kształtowanie decyzji konsumenta przez działania medialne Warszawa, listopad 2005. Raport przygotowany przez On Board PR ECCO Network w oparciu o badania opinii społecznej przeprowadzone przez TNS OBOP

Bardziej szczegółowo

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ?

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW OPRACOWANY PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ TOWARZYSTW EMERYTALNYCH, WWW.IGTE.PL POLSKA EMERYTURA 2015 1960 1970

Bardziej szczegółowo

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK 2015 Spis treści I. II. III. IV. V. Główne wnioski z badania Cele i metodologia badania Ocena i zaufanie do instytucji

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Ankieta Kandydata CEE Styczeń 2011. Polska

Ankieta Kandydata CEE Styczeń 2011. Polska Ankieta Kandydata CEE Styczeń 2011 Polska Szanowni Państwo, Po sukcesie poprzedniej ankiety Grafton CEE przeprowadzonej w czerwcu 2010 roku Grafton przeprowadził pogłębione badanie w grudniu 2010 roku,

Bardziej szczegółowo

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Raport: Warszawa, 20 październik 2011 Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl zbadali preferencje użytkowników dotyczące lokat

Bardziej szczegółowo

Czy odróżniamy oszczędzanie od inwestowania

Czy odróżniamy oszczędzanie od inwestowania Szymon Matuszyński Czy odróżniamy oszczędzanie od inwestowania Najbezpieczniejszą według Polaków formą oszczędzania są nieruchomości, najchętniej jednak lokujemy pieniądze w bankach. Takie podstawowe wnioski

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe

Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe Badanie przeprowadzone przez: Warszawa, marzec 2017 2 WSTĘP Celem badania przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WIZERUNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Maj 2015

RAPORT Z BADANIA WIZERUNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Maj 2015 RAPORT Z BADANIA WIZERUNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Maj 2015 INFORMACJE O BADANIU 2 Informacje o badaniu Głównym celem badania było poznanie ogólnego wizerunku branży funduszy inwestycyjnych. Badanie obejmowało

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM

Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec

Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Pentor,

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers. Doświadczenie w inwestowaniu, a apetyt na zysk Ponad 53% inwestujących po raz pierwszy oczekuje, że inwestycja przyniesie im zysk zdecydowanie przewyższający inflację. Choć nie mają doświadczenia w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015

MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015 MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015 Raport na temat wykorzystania internetu i jego korzyści w prowadzeniu biznesu przez polskich przedsiębiorców Badanie zrealizowane przez nazwa.pl w czerwcu 2015 r. Ankietę

Bardziej szczegółowo

Brand Spirit Agency. Wzbudzamy emocje!

Brand Spirit Agency. Wzbudzamy emocje! Brand Spirit Agency Wzbudzamy emocje! Pierwsza w Polsce Agencja Marketingowa, które oferuje swoje usługi w formie abonamentu! Oferta skierowana do wszystkich Start-Up ów i mikroprzedsiębiorstw, które przy

Bardziej szczegółowo

Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked.

Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked. Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked. Prezentacja ofertowa Komunikacja Digital Event Czym jest Belinked? Belinked to HUB komunikacyjny, powstały w wyniku połączenia wiedzy, doświadczenia i pasji ekspertów

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Banki. zaufanie i komunikacja z klientami

Banki. zaufanie i komunikacja z klientami Oczekiwania społeczne i zainteresowanie wydarzeniami dotyczącymi banków oraz ich wpływ na drogi budowania reputacji Warszawa, luty 2006 Raport przygotowany przez On Board PR ECCO Network w oparciu o badania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczyciel uczciwy i bezpieczny

Ubezpieczyciel uczciwy i bezpieczny Warszawa, maj 2006 Raport przygotowany przez On Board PR ECCO Network na podstawie badań opinii publicznej przeprowadzonych przez PBS DGA w maju 2006 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej losowo dobranej

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Ogólne informacje na temat badania 30 50 Krajów Pytań Liczba klientów 24 000 11 000 500 EMEIA W 2014 roku firma doradcza EY przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY ZUS I OFE? PO PIERWSZE, CO WYBIERAMY PO DRUGIE, JAK WYBIERAMY

ZUS CZY ZUS I OFE? PO PIERWSZE, CO WYBIERAMY PO DRUGIE, JAK WYBIERAMY 01 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować?

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Co zrobić, aby dobrze ulokować nasze nadwyżki inwestycyjne? Gdzie zarobimy najwięcej i które z instrumentów finansowych są obarczone najmniejszym ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych Oprócz wielu możliwości inwestowania swojego kapitału jedną z lepszych form stanowią otwarte fundusze inwestycyjne. Programy SKANDII i AEGONA pozwalają

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO Warszawa, 30.03.2015 ING Konto Funduszowe SFIO ING BANK ŚLĄSKI od lat zachęca do oszczędzania. Jeden z wiodących banków dla klienta detalicznego: W obrębie oferty oszczędnościowej z ponad 8% udziałem w

Bardziej szczegółowo

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna We create chemistry Nasza strategia korporacyjna Filozofia firmy BASF Od czasu założenia firmy w roku 1865, nasz rozwój jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. W naszym wyobrażeniu

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT?

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT? DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT? POZNAMY ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W raporcie znaleźć można szczegółowe informacje na temat podejmowanych przez polskich konsumentów działań na rzecz środowiska i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Uwagi nad możliwymi zmianami w zakresie PPE

Uwagi nad możliwymi zmianami w zakresie PPE Warszawa, 24 listopada 2016 r. Uwagi nad możliwymi zmianami w zakresie PPE dr Marcin WOJEWÓDKA Członek Zarządu ZUS Centrala ZUS 2 Porównanie liczby uczestniczących w PPE na dzień 31 grudnia 2015 roku,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przy merytorycznym wsparciu Agencji Badog PR, przeprowadziło ankietę wśród spółek giełdowych, by przekonać

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

obniżenie wieku emerytalnego

obniżenie wieku emerytalnego obniżenie wieku emerytalnego Foto: Shutterstock Model przedstawiający możliwe skutki obniżenia wieku emerytalnego zaprezentowali ekonomiści z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, związani

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021 2 Język: polski, angielski Data publikacji: grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jak często polscy konsumenci zmieniają

Bardziej szczegółowo