ISNN nr 3(36)/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISNN 1426-5788. nr 3(36)/2009"

Transkrypt

1 ISNN SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK 2009 nr 3(36)/2009 Lepszy projekt ustawy KOMUNIKACJA PUBLICZNA 3/2009 Czynniki powoływania zarządów transportu miejskiego Transport publiczny w Sztokholmie

2 POKAŻ SIĘ w Komunikacji Publicznej ZAMÓW REKLAMĘ W NASZEJ GAZECIE Nakład: 1000 egz. PEŁNEJ OFERTY WYDAWNICZEJ SZUKAJ NA w w w. k z k g o p. c o m. p l

3 Ustawa transportowa wciąż niedoskonała... KATARZYNA MIGDOŁ-ROGÓŻ Redaktor naczelna Najnowszy projekt Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma uporządkować jego funkcjonowanie i organizację. Został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruk- tury 8 lipca 2009 roku. Miejmy nadzieję, że będzie to fundamentalny akt prawny, który da samorządom narzędzia do regulowania konkurencji w komunikacji publicznej. Ustawa jest od dawna konieczna. Musi ustalić, kto organizuje transport publiczny w miastach czy regionach. Samorządy powinny mieć możliwość decydowania, jaki środek lokomocji jest najbardziej odpowiedni na danej trasie ze względu na koszty i konieczność zapewnienia komunikacji. Na rynku aktywnie działają prywatne firmy przewozowe, a niektóre prywatyzują się, komercjalizują, tak jak np. PKS czy PKP. Projektodawcy ustawy argumentują niezbędność jej wprowadzenia tym, że komunikacja to nie tylko biznes, ale także społeczna konieczność, dlatego władze publiczne potrzebują nowych narzędzi, aby zapewnić świadczenie tych usług nie tylko tam, gdzie jest to rentowne. Projekt lada dzień zostanie przyjęty przez rząd. Ma to być kompleksowy akt prawny dotyczący zarówno transportu lądowego (drogowego, w tym miejskiego i międzymiastowego oraz kolejowego), jak iśródlądowe- go oraz morskiego. Wprowadzi do prawa nowe kategorie, pojęcia i instytucje tworzące system transportu publicznego. W poprzednim numerze Komunikacji publicznej opublikowaliśmy tekst mecenasa Jędrzeja Klatki: Uwagi do projektu Ustawy opublicznym transporcie zbiorowym, które zostały wysłane do Ministerstwa Infrastruktury. Ministerstwo uwzględniło większość z tych uwag, ale nie wszystkie. Co zostało poprawione, dowiemy się z lektury artykułu Lepszy projekt ustawy. Problem poruszania się osób z niepełnosprawnością komunikacją miejską nie jest problemem nowym. Na pewno zrobiono już wiele, ale naprawdę do ideału nam jeszcze daleko. Jak powinna więc wyglądać idealna komunikacja miejska, taka która spełniałaby oczekiwania nawet najwybredniejszych pasażerów? Najważniejsze jest, aby z jej usług mógł skorzystać każdy. Dlatego przede wszystkim tabor powinien być nowoczesny, czyli składać się z pojazdów niskopodłogowych z wysuwaną platformą i funkcją przyklęku. W każdym pojeździe powinno znaleźć się specjalnie wydzielone miejsce dla osoby na wózku, wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia. Dobrze byłoby, aby wszystkie pojazdy posiadały system głosowej informacji o przystanku, linii oraz trasie przejazdu. Specjalnych rozwiązań wymagają również przystanki. Standardem jest oznaczenie w rozkładach jazdy linii obsługiwanych przez pojazdy niskopodłogowe. Dodatkowo osoby niewidome lub niedowidzące powinny mieć możliwość skorzystania z urządzeń powiadamiających głosowo, jaki autobus czy tramwaj wjeżdża na przystanek. Jakich jeszcze rozwiązań potrzeba, aby osobom z niepełnosprawnością ułatwić korzystanie zarówno z tramwajów, jak i autobusów? Od tego numeru rozpoczynamy cykl artykułów, dotyczących niepełnosprawnych pasażerów wtransporcie publicznym. Ich autorem jest Michał Dębiec, niepełnosprawny ekspert, który najlepiej wie, co należy zmienić i jak ułatwić podróżowanie nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także starszym i schorowanym. Z początkiem lipca w Rzeszowie radni miejscy powołali Zarząd Transportu Miejskiego, który przejmie od tamtejszego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego funkcje organizacyjne i zarządcze. Do tej pory MPK praktycznie był monopolistą w obsłudze linii na terenie miasta. Spółka pełniła funkcje organizatora komunikacji i przewoźnika, w dodatku kontrolowała również swoją własną pracę. W numerze polecam artykuł dra Grzegorz Dydkowskiego: Czynniki powoływania zarządów transportu miejskiego o przyczynach powoływania zarządów transportu oraz wywiad z prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem o zadaniach, jakie pełnić będzie nowo powstały zarząd. Zachęcam też do lektury tekstu Michała Wolańskiego o publicznym transporcie w Sztokholmie i Marka Sieczkowskiego o warunkach pracy kierowcy autobusu komunikacji miejskiej. W bieżącym numerze polecam też obszerne relacje z targów SilesiaKOMUNIKACJA Życzę zajmującej lektury! Komunikacyjny Związek Komunalny GOP Katowice, ul. Barbary 21a tel fax Katowice, ul. Barbary 21a tel , fax Katarzyna Migdoł-Rogóż Grzegorz Dydkowski Barbara Kos Maria Michałowska Jerzy Mikulski Aleksander Nawrat Alodia Ostroch Robert Tomanek Roman Urbańczyk Andrzej Wilk Barbara Żmidzińska Alodia Ostroch Anna Koteras Tomasz Musioł Barbara Hernas Aleksander Kierecki, TransInfo.pl Marek Sieczkowski Michał Wolański Drukarnia TOLEK w Mikołowie Drukarnia TOLEK w Mikołowie 1000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku oraz zmiany tytułów i śródtytułów. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Wydawca pisma Komunikacja Publiczna dziękuje za współpracę wszystkim autorom tekstów, wyrażając przekonanie, że przyczynią się one do wzbogacenia wiedzy naszych Czytelników. 3

4 6 Najnowsze wieści z polskiego i światowego rynku transportu zbiorowego. 46 Taryfa Pomarańczowa przykład integracji biletowej 8 12 Lepszy projekt ustawy J drzej Klatka Warunki pracy kierowcy autobusu komunikacji miejskiej Lucjan Dec Nowoczesny transport publiczny integruje możliwość podróżowania różnymi środkami komunikacji na podstawie jednego biletu. Takie rozwiązanie daje oczywiste korzyści dla pasażerów. Przykładem tego typu działań jest tyska Taryfa Pomarańczowa, która weszła w życie 14 grudnia 2008 roku. 17 Marek Sieczkowski Bezpieczeństwo, ergonomia, komfort, obsługa podróżnych to kluczowe kwestie wpływające na warunki pracy kierowcy autobusu komunikacji miejskiej. Tańsza i lepsza komunikacja z Tadeuszem Ferencem rozmawia Katarzyna Migdoł-Rogóż 50 Przyjazny tabor Katarzyna Migdoł-Rogóż Na targach SilesiaKOMUNIKACJA wybierano produkt komunikacji miejskiej przyjazny osobom z niepełnosprawnością. Zwycięzcami zostały firmy Solaris Bus & Coach SA i Novatel Bieruń Rada Miasta Rzeszowa zgodziła się na utworzenie Zarządu Transportu Miejskiego. To krok do rozwoju rzeszowskiej komunikacji. Dlaczego zarząd transportu jest tak ważny dla miasta i jakie będzie miał zadania? Czynniki powoływania zarządów transportu miejskiego Grzegorz Dydkowski Pasażer niepełnosprawny w transporcie publicznym Michał Dóbiec W mediach coraz częściej słyszymy, że Polska staje się krajem dostępnym dla osób niepełnosprawnych. Jednak zmiany następują powoli i nie zawsze idą w dobrym kierunku. Bywa, że wprowadzane rozwiązania zamiast ułatwiać życie osobom niepełnosprawnym jeszcze bardziej je komplikują. Elektroniczne karty płatnicze a ŚKUP Grzegorz Dydkowski Inwestycje w tyskie trolejbusy Zbigniew Brud W związku z trudnościami w zaopatrzeniu w olej napędowy na początku lat 80. w WPK Katowice rozważano wprowadzenie alternatywnych źródeł napędu pojazdów komunikacji miejskiej. Ograniczenie zużycia paliw płynnych zrealizowano przez wprowadzenie do eksploatacji trolejbusów. Nowocześnie, sprawnie i bezpiecznie z Jerzy Orenowicz z Tramwajów ólóskich rozmawia Katarzyna Migdoł- Rogóż Projekt modernizacji infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w aglomeracji górnośląskiej złożony jest z dwóch części tramwajowej i trolejbusowej. Każda z tych części jest podzielona na zadania, które są związane z modernizacją infrastruktury, rozbudową torowisk i zakupem taboru. Transport publiczny w Sztokholmie Michał Wolański Obrót gotówkowy generuje wysokie koszty dla podmiotów oraz osób w nich uczestniczących, a także w skali całej gospodarki narodowej, stąd też prowadzone są działania dążące do jego upowszechnienia. Rozwój płatności bezgotówkowych wykorzystuje między innymi transakcje realizowane zwłaszcza kartami płatniczymi. Szyć na miarę Barbara Hernas Transport publiczny rozwija się bardzo dynamicznie nie tylko w dużych metropoliach z rozwiniętym systemem komunikacji, ale także w mniejszych miastach, również w krajach rozwijających się, co wiąże się z zapotrzebowaniem na większą przepustowość środków transportu. Pierwsze na Śląsku Anna Koteras Pierwsze na Śląsku Targi Transportu Miejskiego SilesiaKO- MUNIKACJA odbywały się 24 i 25 czerwca na terenie Expo Silesia. Wystawie towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa, która odbyła się pod auspicjami Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Dobry zarządca Barbara Hernas Każdego dnia w powiecie Rhein-Seig w Nadrenii Północnej-Westfalii 1,4 miliona pasażerów korzysta ze środków transportu publicznego. Pasażerowie mają do wyboru 479 linii, na których znajduje się 6700 przystanków. Wszystkim zarządza związek transportowy powiatu VRS. Refleksje pourlopowe Alodia Ostroch Dobrze jest czasem wyjechać na urlop i odetchnąć od branżowych problemów, nawet jeśli pedałując na rowerze po zakamarkach Islandii z zapałem ogląda się tamtejsze rozkłady jazdy albo namiętnie fotografuje autobusy w Paryżu, a z Lizbony pamięta tylko stary tramwaj. Podróże kształcą, a pasja pozwala przetrwać nawet najtrudniejsze i najnudniejsze chwile w pracy. OKŁADKA Fot. Marek Piekara

5 Transport publiczny w Sztokholmie 56 8 Fot. Michał Wolański Fot. Radosław Kaźmierczak Lepszy projekt ustawy Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło najnowszą wersję projektu Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 8 lipca 2009 roku. W tej wersji projektu ustawy Departament Prawny Ministerstwa Infrastruktury uwzględnił większość uwag zawartych w piśmie KZK GOP z 13 maja 2009 roku, które omówiono w poprzednim numerze kwartalnika Komunikacja publiczna. Czynniki powoływania zarządów transportu miejskiego Powoływanie zarządów transportu miejskiego wynika z wielu przyczyn, istotny zwłaszcza w aglomeracjach i konurbacjach jest czynnik integracji. Zarządy integrują usługi świadczone przez wielu przewoźników, środkami przewozowymi różnych gałęzi transportu na terenie wielu miast. 19 Fot. Marek Piekara

6 KONTROWERSJE WOKÓŁ KARTY MIEJSKIEJ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE Fot. Marek Sieczkowski Dzięki buspasom czas przejazdu autobusów arteriami komunikacyjnymi znacznie się skróci 6 WIĘCEJ BUSPASÓW Kolejne dwie lokalizacje dla stałych pasów, przeznaczonych dla autobusów komunikacji miejskiej pozytywnie zaopiniował miejski Zespół Koordynacyjny stolicy. Nowe buspasy powstaną w alei Solidarności i na ulicy Puławskiej w Warszawie. W alei Solidarności autobusy pojadą wydzielonym pasem w kierunku centrum na odcinku między ulicą Okopową i placem Bankowym. Zarząd Transportu Miejskiego zwrócił się do wykonawcy remontu trasy W-Z firmy ZUE Kraków o wykonanie projektu dla tego buspasa w ramach stałego projektu organizacji ruchu, który obowiązuje od 31 sierpnia. Na Puławskiej specjalny pas autobusowy został wytyczony od granicy miasta w kierunku centrum do alei Wilanowskiej. Zarząd Transportu Miejskiego zapewnił przygotowanie projektów organizacji ruchu, które potem zostały zatwierdzone przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Za wdrożenie buspasów odpowiada Zarząd Dróg Miejskich. Dzięki nim czas przejazdu autobusów arteriami komunikacyjnymi znacznie się skróci. Zysk czasowy w przypadku Trasy Łazienkowskiej wyniesie nawet 15 minut! Podobnie w przypadku Alei Jerozolimskich. Czas przejazdu autobusów skróci się o około 14 minut. Pasażerowie korzystający z linii jadących Trasą AK zaoszczędzą dzięki buspasowi 8 minut. ms Personalizacja warszawskiej karty miejskiej wymaga od pasażera podania danych osobowych. Proces ten dla ZTM w Warszawie oznacza tym samym konieczność bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. To właśnie zbieranie i przechowywanie ich wzbudziło największy niepokój pasażerów. Swoje wątpliwości przekazali Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a ten wszczął postępowania wyjaśniające. Po jego zakończeniu inspektorzy orzekli, że same karty personalizowane nie będą wycofywane. Jednakże nakazano, aby ZTM wykasował ze swojej bazy wszystkie dane wizerunkowe. Co więcej, zabroniono stołecznemu organizatorowi komunikacji miejskiej przetwarzania danych z bramek w metrze, motywując tę decyzję tym, że obecnie dzięki geolokalizacji urzędnicy mogą łatwo sprawdzić, na jakiej stacji znajduje się pasażer, obserwować jak się przemieszcza i tym samym go śledzić. GIODO podkreślał, że numery PESEL mogą być gromadzone tylko i wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Nie może być jednak umieszczony na warszawskiej karcie miejskiej, ale jedynie w systemach informatycznych na potrzeby jednoznacznego zidentyfikowania przez ZTM właściciela karty. GIODO podkreślił też, że Zarząd Transportu Miejskiego nie jest instytucją powołaną do śledzenia obywateli, dlatego dla realizacji statutowych zadań przewoźnika gromadzenie danych o lokalizacji właścicieli kart to zbyt duża ingerencja w prywatność osób posługujących się warszawską kartą miejską. Okazuje się, że to nie jedyne kontrowersje wokół personalizacji. Wkrótce ZTM może mieć kolejny problem tym razem z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który może zakwestionować zmuszanie pasażerów do posiadania spersonalizowanej karty miejskiej (od pierwszego stycznia 2010 roku tylko takie będą wydawane). ms Władze stolicy Podkarpacia zdecydowały się na powołanie Zarządu Transportu Miejskiego. Zgodę na utworzenie takiej jednostki wyrazili 7 lipca rzeszowscy radni. ZTM będzie odrębną jednostką. Powołanie zarządu oznacza też zmiany w MPK, które jest obecnie praktycznie monopolistą w obsłudze linii na terenie miasta. Obecnie miejska spółka wykonuje funkcje organizatora komunikacji i przewoźnika, jest też w dodatku kontrolerem własnej pracy. Rozdzielenie tych funkcji wymusza unijne rozporządzenie (WE) Nr 1370/07 i przygotowywana polska ustawa. Zarówno dyrektywa, jak i ustawa pomogą w racjonalnym zorganizowaniu transportu miejskiego. Pozwolą też na rozstrzygnięcie niejasności i sporów do jakich dochodzi dziś między samorządami wyjaśnia Zbigniew Rudnicki, główny specjalista ds. komunikacji rzeszowskiego Urzędu Miasta. Ta ostatnia kwestia jest odczuwalna zwłaszcza w Rzeszowie, gdzie od dłuższego czasu nie udaje się wypracować długofalowego rozwiązania dotyczącego dofinansowania przez podmiejskie gminy przewozów świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne na ich terenie. Zarząd przejmie część obowiązków wykonywanych obecnie przez MPK: organizację komunikacji, opracowywanie rozkładów jazdy, nadzór ruchu, kontrolę biletów, sieć dystrybucji biletów, a także zajmie się opracowaniem nowego układu komunikacyjnego miasta. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zostanie sprowadzone do roli przewoźnika. I będzie jednym z przewoźników, bo jak deklarują władze miasta, celem utworzenia ZTM jest również otwarcie rynku dla konkurencji. Powołanie zarządu ma stworzyć jednakowe i przejrzyste zasady dla wszystkich firm transportowych. Chodzi głównie o jasny system rozliczeń, przez stawkę za tzw. wozokilometr, a nie częściową refundację ulg w przejazdach.

7 Fot. Statek pl.wikipedia.org Koncepcja ZEUS-a zakłada, że bez względu na wybór środka transportu podróżni będą czuli się bezpiecznie GADU W AUTOBUSIE, GADU W TRAMWAJU Podobasz mi się. Pogadaj ze mną teraz na GG to zabawa w warszawskiej komunikacji miejskiej trwająca przez jeden wakacyjny weekend. Jak mówią jego organizatorzy, była to komunikacja w komunikacji, mająca na celu sprowokowanie tysięcy pasażerów do niezobowiązujących pogadanek w drodze do pracy, na zakupy. Jak nigdy dotąd, mieli oni możliwość anonimowej zaczepki, rozmowy, zagadnięcia z inną osobą, podróżującą parę metrów dalej. Dzięki GG rozmowę taką można było nawiązać zdalnie, bezpłatnie, przez komórki, pisząc do siebie lub wysyłając np. buźki. Komunikator można było pobrać w 10 miejscach za pomocą technologii bluetooth. Przechodnie i pasażerowie, jeśli tylko znaleźli się w zasięgu nadajnika, mogli pobrać go bezpłatnie w kilka sekund na swoją komórkę i zagadnąć następnie do sąsiadów w autobusie, tramwaju, metrze, urozmaicając sobie podróż, poznać nowych znajomych. Jedynym warunkiem udanej rozmowy w podróży były wspólne chęci oraz posiadanie przez obie osoby komórki i GG. Na ekranie telefonu wyświetlała się informacja, że w tym samym autobusie czy tramwaju jest osoba, która chce nawiązać kontakt. Była to także okazja do zdobycia osobistej Warszawskiej Karty Miejskiej z limitowanej serii ze słoneczkiem, którą można było zamówić tylko przez 72 godziny. ZEUS SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU ZEUS jest nowatorską, pierwszą w tej części Europy koncepcją integracji systemów bezpieczeństwa głównych gałęzi transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego. Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia jest Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu to trzyletni projekt badawczy o akronimie ZEUS, którego głównym celem jest opracowanie wspólnej dla wszystkich rodzajów transportu koncepcji bezpieczeństwa. System ten ma bazować na zintegrowanym planowaniu i koordynacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa transportu w Polsce. Dlaczego ZEUS? Bo jak grecki bóg łączył wszystkich bogów, tak projekt łączyć ma transport drogowy, kolejowy, lotniczy oraz wodny. O konieczności zmian nie trzeba przekonywać żadnego uczestnika ruchu. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na drogach świata co 30 sekund ginie jeden człowiek! Każdego roku w Polsce w wyniku wypadków transportowych, życie traci blisko 6 tysięcy osób. Naraża to nie tylko na ból bliskich ofiar, ale i powoduje realne straty finansowe. Wypadki kosztują państwo 30 mld zł rocznie, co stanowi prawie 3 procent PKB. Realizacja i wdrożenie projektu ZEUS są zatem niezwykle ważne. Koncepcja zakłada, że bez względu na wybór środka transportu podróżni będą czuli się bezpiecznie. Podstawowym czynnikiem, który zdecyduje o uzyskaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, będzie adaptacja najlepszych i sprawdzonych rozwiązań istniejących w jednej gałęzi transportu, np. w transporcie lotniczym, do innych gałęzi komunikacji, jak drogowa. Projekt przewiduje ponadto skuteczne i możliwie szybkie przejęcie przez transport drogowy najlepszych praktyk z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i badania wypadków. Tym samym zminimalizuje się ryzyko dużych strat moralnych i finansowych. Oczekiwanym efektem ZEUS-a jest stworzenie zasad integracji systemów zarządzania we wszystkich rodzajach transportu na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Finalnie będą one tworzyć resortową strategię bezpieczeństwa transportu, czyli strukturę organizacyjną modelu ogólnopolskiego centrum zarządzania bezpieczeństwem transportu także w sytuacjach kryzysowych. Obszary, w których dojdzie do najszerszej integracji to przede wszystkim: zarządzanie bezpieczeństwem, monitoring bezpieczeństwa, ratownictwo, system informacji, badania naukowe oraz badania powypadkowe. Ich integracja polegać będzie przede wszystkim na powiązaniu kompetencji instytucji zajmujących się tymi obszarami. W przyszłości mają one funkcjonować jako elementy jednego, połączonego systemu. 7

8 Lepszy JĘDRZEJ KLATKA Radca prawny KZK GOP, Kancelaria Radców Prawnych projekt Klatka i Partnerzy ustawy 8 W najnowszej wersji projektu ustawy Departament Prawny Ministerstwa Infrastruktury uwzględnił większość uwag zawartych w piśmie KZK GOP z 13 maja 2009 roku, które omówiłem w poprzednim numerze kwartalnika Komunikacja publiczna 2. W szczególności należy zauważyć, że z projektu ustawy usunięto przepisy mogące sugerować, że: zamiast finansowanie przewozów polega na jest finansowanie przewozów może polegać na ), transportu operatorowi (w art. 44 ust. 1 zamiast finansowanie przewozów polega na jest finansowanie przewozów może polegać na ), ne przy drodze publicznej pobierana będzie opłata (art. 16 ust. 1 pkt 5 projektu ustawy w wersji z roku). Niestety, w mojej ocenie, nie wszystkie mankamenty projektu zostały wyeliminowane. Kto jest organizatorem transportu? Zgodnie z art. 7 ust. 1 projektu ustawy: Art Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej organizatorem, właściwym w zależności od zasięgu przewozów, jest: 1) gmina: a) na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, b) której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich; 2) związek międzygminny na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin tworzących związek międzygminny; 3) miasto na prawach powiatu, któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze metropolitalnym;

9 Fot. Arkadiusz Ławrywianiec Obszar działania związku międzygminnego może obejmować kilkanaście sąsiadujących ze sobą miast na prawach powiatu 4) powiat: a) na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, b) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich; 5) związek powiatów na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze powiatów tworzących związek powiatów; 6) województwo: a) na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz w transporcie morskim, b) właściwe ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na przebieg tej linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa, c) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich; 7) minister właściwy do spraw transportu na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. Uważna lektura projektowanego przepisu prowadzi do wniosku, że o właściwości danego organizatora rozstrzyga zasięg przewozu (gminny, powiatowy albo wojewódzki). Ten wniosek, płynący ze słów właściwym w zależności od zasięgu przewozów, jest trafny w odniesieniu do pkt. 1a, 1b, 4a, 4b, 6a, 6b i 7. Trzeba jednak zauważyć, że w pkt. 2, 3 i 5 projekt wprowadza inne kryterium: kryterium obszaru. Na obszarze gmin tworzących związek międzygminny organizatorem jest związek międzygminny (pkt 2), na obszarze powiatów tworzących związek powiatów organizatorem jest związek powiatów (pkt 5), zaś na obszarze metropolitalnym miasto na prawach powiatu (pkt 3). Ponieważ przepis wprowadza dwa różne kryteria, to powinien rozstrzygać, które kryterium ma pierwszeństwo. Dla przykładu, jeżeli pierwszeństwo ma kryterium obszaru, to organizatorem wszystkich przewozów, niezależnie od ich zasięgu: gminnych, powiatowych i wojewódzkich, które są realizowane na obszarze gmin tworzących związek międzygminny, będzie właśnie związek międzygminny 3. Jeżeli jednak pierwszeństwo przyznamy kryterium zasięgu przewozu (tak jak nam każe omawiany przepis 4 organizatorem właściwym w zależności od zasięgu przewozu ) to organizatorem przewozu w granicach co najmniej dwóch gmin będzie powiat (bo jest to przewóz powiatowy zob. art. 4 ust. 1 pkt 9), a nie związek międzygminny nawet, jeżeli przewóz będzie się odbywał na obszarze gmin tworzących związek międzygminny. Analogicznie, jeżeli pierwszeństwo przyznamy kryterium zasięgu przewozu to organizatorem przewozu w granicach co najmniej dwóch powiatów będzie województwo (bo jest to przewóz wojewódzki zob. art. 4 ust. 1 pkt 26), a nie związek międzygminny nawet, jeżeli przewóz będzie się odbywał na obszarze gmin tworzących związek międzygminny. 9

10 Projekt ustawy nie rozstrzyga, czy prezydent miasta na prawach powiatu, będącego członkiem związku międzygminnego, ma obowiązek opracować powiatowy plan transportowy, czy też jest zwolniony z tego obowiązku z uwagi na przekazanie kompetencji w tym zakresie związkowi komunalnemu Fot. Radosław Kaźmierczak 10 Wskazane wyżej zastrzeżenia prowadzą do wniosku, że art. 7 projektu ustawy nadal wymaga uzupełnienia poprzez wskazanie, że w istocie kryteria określające właściwość organizatora transportu są dwa (kryterium obszaru i kryterium zasięgu przewozu), a pierwszeństwo ma kryterium obszaru. Unormowanie właściwości miejscowej organizatora w sytuacjach wskazanych powyżej jest niezbędne do uniknięcia sporów kompetencyjnych, a zwłaszcza sytuacji, w której dwaj właściwi organizatorzy wydaliby odmienne decyzje w tej samej sprawie (np. jeden odmówiłby wydania potwierdzenia zgłoszenia przewozu w trybie art. 27 ust. 1 albo 2 projektu, a drugi wydałby potwierdzenie zgłoszenia przewozu w trybie art. 28 ust. 1 projektu). Kto organizuje komunikacj miejską? Zgodnie z art. 4 ust. 1 projektu ustawy: Art Użyte w ustawie określenia oznaczają: 2) gminne przewozy pasażerskie przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek międzygminny; inne niż realizowane w ramach komunikacji miejskiej; 3) komunikacja miejska przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych miasta albo: a) obszaru metropolitalnego, b) miasta i gminy, c) miast, albo d) miast i gmin sąsiadujących - jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Nie ulega wątpliwości, że przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych miasta, miast, obszaru metropolitalnego, miasta i gminy lub sąsiadujących miast i gmin będzie komunikacją miejską, a nie przewozem gminnym. Ten wniosek wynika z tego, że przewozem gminnym jest przewóz inny niż realizowany w ramach komunikacji miejskiej. Artykuł 7 projektu ustawy określa, kto organizuje przewozy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Powinien także określać kto organizuje przewozy realizowane w ramach komunikacji miejskiej. Hierarchia planów transportowych Zgodnie z art. 11 ust. 1 projektu ustawy: Art W projekcie planu transportowego opracowywanym przez: 1) marszałka województwa uwzględnia się ogłoszony plan transportowy opracowany przez ministra właściwego do spraw transportu, 2) starostę, zarząd związku powiatów uwzględnia się ogłoszony plan transportowy opracowany przez marszałka województwa, 3) wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd związku międzygminnego uwzględnia się ogłoszony plan transportowy opracowany przez starostę lub marszałka województwa - w zakresie linii komunikacyjnych. Moim zdaniem chybiona jest regulacja, w której związek międzygminny ma uwzględniać plan transportowy ustalony przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Zwracam uwagę, że obszar działania związku międzygminnego może obejmować kilkanaście sąsiadujących ze sobą miast na prawach powiatu. Jeżeli plany transportowe tych miast na prawach powiatu

11 Fot. Alodia Ostroch będą rozbieżne, to ich uwzględnienie w planie transportowym związku międzygminnego może okazać się niemożliwe. Uważam, że jeśli na danym obszarze gminy należą do związku międzygminnego, to plan opracowany przez ten związek powinien mieć pierwszeństwo przed planem ustalonym przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta na prawach powiatu, gdyż obejmuje swoim zasięgiem większy terytorialnie obszar. Innymi słowy, pierwszeństwo danego planu transportowego i obowiązek jego uwzględnienia w innym planie transportowym powinien wynikać z jego zasięgu terytorialnego. Projekt ustawy nie rozstrzyga także, czy prezydent miasta na prawach powiatu, będącego członkiem związku międzygminnego, ma obowiązek opracować powiatowy plan transportowy czy też jest zwolniony z tego obowiązku z uwagi na przekazanie kompetencji w tym zakresie związkowi komunalnemu? Przepisy ustawy powinny tę kwestię wyraźnie rozstrzygać. Czy si stoi, czy si leży czyli organizator komunikacji b dzie musiał płaci operatorowi za gotowoś Zgodnie z art. 23 ust. 3 pkt. 13 projektu ustawy: W umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego określa się w szczególności zasady rozliczeń za realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie tych usług z przyczyn niezależnych od operatora. Zwrot w umowie określa się oznacza, że określenie zasad rozliczeń za przestój jest obligatoryjne, a nie fakultatywne. Fot. Arkadiusz Ławrywianiec Moim zdaniem przepisy nie powinny zmuszać organizatora do płacenia za przestój. Wynagrodzenie za gotowość w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie usług z przyczyn niezależnych od operatora powinno być fakultatywnym elementem umowy organizatora z operatorem. Miejmy nadzieję, że wskazane powyżej mankamenty zostaną poprawione w toku dalszych prac legislacyjnych w Sejmie Komunikacja publiczna nr 2 (35)/2009 str Departament Prawny Ministerstwa Infrastruktury właśnie tak interpretuje omawiany przepis, twierdząc, że przewóz osób realizowany przez związek międzygminny będzie zawsze gminnym przewozem pasażerskim (z pisma Ministerstwa Infrastruktury do KZK GOP). 4 także art. 26 ust. 1 projektu ustawy nakazuje zamiar wykonywania przewozu zgłaszać organizatorowi właściwemu ze względu na zasięg przewozu. 11

12 Fot. Radosław Kaźmierczak Warunki pracy MAREK SIECZKOWSKI Rzecznik prasowy spółki PKP Energetyka kierowcy autobusu komunikacji miejskiej 12 Co to jest kabina prowadzącego pojazd komunikacji miejskiej? Odpowiedź wydaje się oczywista jest to miejsce jego pracy. To właśnie tu spędza on większość swojego czasu; średnio osiem godzin dziennie, a więc dwadzieścia razy dłużej od przeciętnej podróży pasażera. I tak przez pięć dni w tygodniu, rok po roku, przez wiele lat. To właśnie od konstrukcji i wyposażenia kabiny, a więc warunków pracy kierowcy autobusu, zależy bezpieczeństwo zarówno przewożonych pasażerów, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Kluczowymi zagadnieniami są: bezpieczeństwo, ergonomia urządzeń, łatwa w obsłudze deska rozdzielcza, wygodny fotel, odpowiednia widoczność, dopasowana temperatura, efektywne dmuchawy i inne. W opinii kierowców duże kabiny zapewniają lepsze warunki pracy, jednakże zdaniem decydentów i pasażerów powinny być one mniejsze i otwarte. Kto ma rację na to pytanie nie ma prostej i jednoznacznej odpowiedzi. Duża a mała kabina Czym się różnią te dwa rodzaje kabin? Duże stosowane są w metrze, tramwajach i autobusach. Są one zabudowane tak, że pasażer nie ma praktycznie dostępu do prowadzącego pojazd (co prawda, niektóre z nich mają drzwi lub specjalne okienko łączące kabinę z przestrzenią pasażerską). Szerokością sięgają aż do pierwszych drzwi, dzieląc je na dwoje jedna część dostępna jest tylko dla kierowcy, a druga dla pasażera. Dzięki takiemu rozwiązaniu prowadzący pojazd ma lepszy komfort pracy więcej przestrzeni,

13 Fot. Radosław Kaźmierczak mniej hałasu dochodzącego z silnika i wnętrza autobusu oraz lepszą widoczność, a także efektywniejszy obrót powietrza (co skutkuje np. mniejszym parowaniem szyb). Małe kabiny zapewniają za to dobry kontakt pasażera z kierowcą nie powodując podziału w autobusie na część dla prowadzącego pojazd i przewożonych osób. Które rozwiązanie jest lepsze? Duża kabina to wi ksze bezpiecze stwo Anonimowość pasażerów, spowodowana dużą ich liczbą oraz szybką wymianą, zwiększa zagrożenie dla kierowcy autobusu komunikacji miejskiej. Kursy wieczorne czy nocne obarczone są zdecydowanie większym ryzykiem. Napady agresywnych pasażerów na kierowców zdarzały się, zdarzają się i pewnie, niestety, zdarzać się będą. Przykłady ostatnich dni z Warszawy jednoznacznie pokazują, że nie są to odosobnione przypadki. Z reguły kończą się nieszczęśliwie dla prowadzących pojazd (były m.in. pchnięcia nożem, pobicia czy nawet pogryzienia przez psa). Ile jest takich zdarzeń, pokazują statystyki. A ile kłótni i słownych przepychanek tego nie znajdziemy w wykazach. Jak sobie zatem radzić w takich sytuacjach? Organizatorzy komunikacji miejskiej starają się poprawić bezpieczeństwo w metrze, pociągach, tramwajach i autobusach. W tym celu ściśle współpracują z organami ścigania strażą miejską, policją, wprowadzają też patrole ochroniarzy. To nie wszystko, w coraz większej liczbie pojazdów instalowany jest monitoring wizyjny. Takie sposoby zdecydowanie ograniczają zagrożenie w pojazdach komunikacji miejskiej, jednak nie są w stanie całkowicie go wyeliminować. Co jeszcze można zrobić? Dobrym rozwiązaniem byłoby przeszkolenie prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej z asertywności, rozwiązywania kon iktów i podstaw samoobrony. Przy dużej rotacji pracowników jest to jednak kosztowne. Dobrym i tanim sposobem jest za to zastosowanie odpowiedniej konstrukcji kabin, co dawałoby kierowcy w krytycznej sytuacji czas na podjęcie reakcji jak np. wykonanie szybkiego telefonu awaryjnego, przeczekanie na przyjazd pomocy czy dojazd na najbliższy komisariat policji. Takie kabiny nazywane są dużymi. Zastosowanie innej konstrukcji, a więc małych i otwartych, w imię poprawy jakości obsługi pasażerów, jest zaprzeczeniem zapewnienia bezpieczeństwa kierowcy, a tym samym przewożonych pasażerów. Duża kabina lepszy komfort Każdy się zgodzi ze stwierdzeniem, że komfort stanowiska pracy ma bezpośrednie przełożenie na efektywność jej wykonywania. Na wygodę pracy kierowcy autobusu komunikacji miejskiej niebagatelny wpływ mają takie czynniki jak: poczucie bezpieczeństwa, odpowiednia temperatura, ergonomia urządzeń (np. możliwość dopasowania deski rozdzielczej czy fotela), niski poziom hałasu, możliwość szybkiego odparowania szyb, dobra widoczność i inne. Odpowiednią temperaturę zapewniają urządzenia takie jak: sprawny nawiew, działająca klimatyzacja oraz wydajne ogrzewanie. Należy Duże kabiny stosowane są w metrze, tramwajach i autobusach. Kierowca ma lepszy komfort pracy więcej przestrzeni, mniej hałasu, a także efektywniejszy obrót powietrza 13

14 14 zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na różnice w czasie, jaki spędza kierowca i pasażer w pojeździe, muszą być zastosowane dwa obiegi: w przestrzeni podróżnego oraz w kabinie prowadzącego pojazd. Kierowca nie ma możliwości opuszczenia pojazdu w trakcie pracy (poza przerwami, które często wykorzystywane są jako sposób na nadrobienie opóźnienia), tak więc w zimie potrzebuje wyższej temperatury niż ubrani pasażerowie, a latem niższej. Dziś coraz więcej przewoźników zdaje sobie sprawę z tego aspektu, wprowadzając w pojazdach klimatyzację tylko w kabinie kierowcy. Kolejnym elementem wpływającym na komfort prowadzącego pojazd jest ergonomia urządzeń. Przykładem może być odpowiedni, wygodny i regulowany fotel. Obecnie stosowane deski rozdzielcze dają również możliwość regulacji, dzięki czemu najważniejsze urządzenia można dopasować do kierowcy. Na pulpicie przyciski są pogrupowane i oznaczone różnymi kolorami, dzięki czemu sterowanie poszczególnymi funkcjami może przebiegać w sposób intuicyjny. Jeden przycisk otwierający i zamykający to duże ułatwienie. Postępująca automatyzacja jest dziś bardzo przydatna w pracy kierowcy autobusu komunikacji miejskiej. Dzięki niej jednym przyciskiem może on np. sterować wszystkimi lusterkami czy jednym ruchem je odśnieżyć. Autobusy najnowszej generacji same diagnozują usterki, wyświetlając natychmiastowe komunikaty. Największym udogodnieniem jest jednak zastosowanie w autobusach komunikacji miejskiej automatycznych skrzyń biegów. Dzięki temu częste hamowanie i zmienianie biegów, tak charakterystyczne podczas miejskiej jazdy, przebiega bez najmniejszych zakłóceń i problemów dla kierowcy. Już nie trzeba szarpać się z lewarkiem, pamiętać o przygazówkach czy deptaniu sprzęgła na dwa. Dobiegający hałas, zarówno z silnika, jak i przestrzeni pasażerskiej, skutecznie rozprasza uwagę kierowcy. Przy zastosowaniu małych, otwartych kabin jego minimalizacja jest wręcz niemożliwa, podczas gdy duże, odpowiednio izolowane kabiny, znakomicie radzą sobie z tym problemem. W codziennej pracy kierowcy autobusu komunikacji miejskiej bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej widoczności. Dzięki dużej kabinie i dostępie do drzwi, które są dziś całkowicie przeszklone, ma on widok na każdą stronę pojazdu. W małych kabinach, szczególnie gdy jest duży tłok w autobusie, pasażerowie często zasłaniają widoczność z prawej strony pojazdu. Zdarza się również, że utrudniają możliwość obserwacji sytuacji w prawym lusterku. To niedopuszczalne. Co więcej, w trudnych warunkach atmosferycznych (jak opady deszczu) szyby w przestrzeni pasażerskiej są często zaparowane. Taka sytuacja w kabinie kierowcy jest jednak niedopuszczalna. Duże, zamknięte kabiny doskonale ten problem rozwiązują pasażer nie ma kontaktu z szybą przednią oraz szybami bocznymi, w których widoczność niezbędna jest do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Jazda nocą wymaga odpowiedniego zaciemnienia kabiny kierowcy, tak aby odbijające się światło z przestrzeni pasażerskiej nie oślepiało prowadzącego pojazd. Większość z nich jadąc pojazdem z małą kabiną, wykręca żarówki w pierwszej lampie w przestrzeni pasażerskiej oraz ogranicza oświetlenie dla pasażera przy pierwszych drzwiach. Duże kabiny rozwiązują ten problem, kierowca nie jest w żaden sposób oślepiany światłem z wewnątrz. Nie ulega wątpliwości, że duża kabina daje większy komfort kierowcy autobusu komunikacji miejskiej, co ma przecież przełożenie na bezpieczeństwo przewożonych pasażerów. Duża kabina ograniczony kontakt z pasażerem Zwolennicy małych, otwartych kabin jako czołowy argument przemawiający za ich stosowaniem podają konieczność kontaktu kierowcy z pasażerem. Trud-

15 Fot. Marek Sieczkowski W codziennej pracy kierowcy autobusu komunikacji miejskiej bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej widoczności. Dzięki dużej kabinie i dostępie do drzwi, które są dziś całkowicie przeszklone, ma on widok na każdą stronę pojazdu no odmówić im racji, w pracy z ludźmi bardzo ważne są umiejętności interpersonalne. W czasach, gdy w komunikacji miejskiej pracowali konduktorzy to oni właśnie służyli pomocą pasażerom, a kierowca mógł skoncentrować się na bezpiecznym prowadzeniu pojazdu. Dziś konduktorów w autobusach i tramwajach już nie ma, a na prowadzącego pojazd spadły dodatkowe obowiązki, jak np. sprzedaż biletów. Napisy, że takie czynności mogą być wykonywane tylko i wyłącznie podczas postoju na przystanku lub że pasażer musi mieć odliczoną kwotę, nie wystarczają. Spanikowany podróżny, który przecież w przypadku kontroli zapłaci karę za jazdę bez biletu, chce jak najszybciej zakupić bilet. Nie zwraca uwagi, że autobus właśnie jedzie, nie pamięta, żeby mieć odliczoną kwotę. Często podróżni chcą upewnić się o przebiegu trasy pojazdu i uznają za najpewniejsze źródło informacji właśnie kierowcę. Co prawda duże kabiny utrudniają im kontakt, jednak nie jest on niemożliwy. Sprzedaż biletów czy udzielanie informacji realne są nadal poprzez specjalne okienka. W sytuacjach krytycznych błyskawiczny kontakt z prowadzącym pojazd umożliwiają przyciski alarmowe. Ich włączenie powinno spowodować natychmiastową reakcję kierowcy. W metrze za pomocą właśnie takich przycisków możemy uzyskać bezpośrednie połączenie z maszynistą. Nie ulega wątpliwości, że duże kabiny mogą utrudniać kontakt pasażera i kierowcy, jednakże nie jest on niemożliwy. Biorąc pod uwagę zalety dużych kabin, wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu prowadzącego pojazd, argument o konieczności kontaktu pasażera z kierowcą nie jest wystarczający do podjęcia decyzji o stosowaniu małych i otwartych kabin. Inne walory dużych i małych kabin Duże kabiny wyposażone w połówkę drzwi dla kierowcy to duże udogodnienie w prowadzeniu pojazdów, szczególnie starszego typu, a więc tych nieposiadających klimatyzacji czy wydajnego ogrzewania. Latem kierowca może jechać z otworzoną połówką swoich drzwi, dzięki czemu może efektywniej wietrzyć kabinę, a tym samym poprawić sobie komfort prowadzenia pojazdu. Przy małych kabinach jest to niemożliwe, jazda z otwartymi drzwiami jest zabroniona ze względu na bezpieczeństwo przewożonych pasażerów. Podobna sytuacja jest zimą. Wtedy kierowcy niechętnie otwierają pierwsze drzwi, co powoduje protesty wśród pasażerów. Co więcej, kilka lat temu warszawscy kierowcy otrzymali decyzję nakazującą im jeżdżenie z otwartymi drzwiami kabin. Miało to zdyscyplinować ich do zwiększenia temperatury ogrzewania w pojeździe. Niestety zapomniano, że w części autobusów, ze względu na ich stan techniczny, jest to niemożliwe. W ten sposób utrudniono pracę kierowców w momencie otwarcia drzwi na przystanku byli oni narażeni na podmuch zimnego powietrza. Duże kabiny rozwiązują ten problem, kierowca może otworzyć i zamknąć swoje drzwi, nie utrudniając pasażerom dostępu do pojazdu. 15

16 Latem kierowca może jechać z otworzoną połówką swoich drzwi, dzięki czemu może efektywniej wietrzyć kabinę, a tym samym poprawić sobie komfort prowadzenia pojazdu Fot. Marek Sieczkowski 16 Każdy podróżny chce pojechać swoim autobusem. Gdy jest tłok, wypełnione jest praktycznie każde miejsce przestrzeni pasażerskiej. Oznacza to utrudnioną widoczność dla kierowcy. Pasażerowie często opierają się plecami o kabinę, uniemożliwiając tym samym prowadzącemu pojazd ocenę sytuacji wewnątrz pojazdu. Stojąc przy pierwszych drzwiach, utrudniają widoczność z prawej strony, tak potrzebną na równorzędnych skrzyżowaniach bez sygnalizacji świetlnej. Co więcej, zdarza się, że pasażerowie tak się ustawiają, że prowadzący nie widzi osób wysiadających i wsiadających, co może spowodować przytrzaśnięcie drzwiami. Przy zastosowaniu małych kabin stojący przy pierwszych drzwiach podczas deszczu pasażerowie powodują zwiększone parowanie szyby, a więc natychmiastowe ograniczenie widoczności dla kierowcy. Przy dużych kabinach problemy takie nie istnieją. Szukając wzorców Co ciekawe, na stosowanie małych, otwartych kabin zdecydowano się tylko w autobusach. W innych środkach transportu takie rozwiązanie nie jest praktykowane. Piloci samolotów całkowicie odseparowani są od przewożonych pasażerów, którymi zajmuje się tylko i wyłącznie personel pokładowy. Analogiczną sytuację mamy w kolejnictwie, gdzie maszyniści prowadzący pociąg nie mają kontaktu z podróżnymi. Tymi opiekuje się drużyna konduktorska. W metrze i tramwajach nikt w pojeździe nie zajmuje się przewożonymi osobami, a maszynista i motorniczy są całkowicie oddzieleni od przestrzeni pasażerskiej. Co więcej, w pojazdach tych nie ma przejścia pomiędzy wagonami, tak więc osoby, które jadą w dalszych wagonach pozostawione są same sobie. Tylko w autobusach, w których kierowca ma całkowity wgląd w przestrzeń pasażerską, zdecydowano się zastosować małe, otwarte kabiny w imię poprawy obsługi przewożonych pasażerów. Dlaczego? Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Jeszcze kilka lat temu w autobusach komunikacji miejskiej stosowano duże, zamknięte kabiny. Czołowi producenci taboru, jak Ikarus i Jelcz, z powodzeniem stosowali takie rozwiązania. Później, w imię poprawy relacji pomiędzy pasażerem a kierowcą zdecydowano się na stosowanie mniejszych, otwartych kabin. Niestety, nie poprawiło to wzajemnych stosunków, a ograniczyło w znacznym stopniu poczucie bezpieczeństwa i komfortu pracy kierowców autobusów komunikacji miejskiej. Na szczęście to się zmienia. Warszawa zdecydowała się właśnie na powrót do dużych kabin. Co więcej, zaczęto instalować w nich urządzenia alarmowe. W Białymstoku rozpoczęto kampanię wizerunkową na rzecz poprawy postrzegania kierowców komunikacji miejskiej. To chyba najlepsza droga, aby szukać kontaktu i porozumienia pomiędzy prowadzącym pojazd a przewożonym pasażerem. Miejmy nadzieję, że uda się wypracować kompromisowe rozwiązanie i poprawić wzajemne relacje pomiędzy kierowcami i podróżnymi, bez niepotrzebnego narażania jednych i drugich na nieprzyjemne sytuacje.

17 Tańsza i lepsza komunikacja Fot. pl.wikipedia.org Katarzyna Migdoł-Rogóż: Dlaczego powołano Zarząd Transportu Miejskiego w Pana mieście? Tadeusz Ferenc: Zgodę na utworzenie Zarządu Transportu Miejskiego wyrazili 7 lipca rzeszowscy radni. Podjęli oni odpowiednią uchwałę, która mówi o utworzeniu takiej jednostki. Poza tym zmianę wymusza prawo. Od 3 grudnia zacznie obowiązywać unijna dyrektywa oraz ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, które nakazują oddzielenie funkcji organizatora transportu od operatora. Ustawa stanowi, że do końca tego roku takie jednostki należy powołać, a obowiązek ten spoczywa na gminach. Ale ustawa to tylko jeden z powodów. Dobra organizacja transportu oraz jasny system rozliczeń finansowych to również ważne motywy powołania takiej jednostki. Poza tym jesteśmy ostatnim miastem wojewódzkim, które nie miało jeszcze zarządu transportu. Dlatego takie rozwiązanie wydaje się być jak najbardziej słuszne. Zarząd na pewno rozpocznie działalność jeszcze w tym roku. Dlaczego zarząd transportu miejskiego jest tak ważny? Sprawą najistotniejszą jest rozdzielenie funkcji organizacyjnej od przewozowej. To złożony z fachowców zarząd jest prawdziwym organizatorem komunikacji 17

18 Fot. pl.wikipedia.org Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przejmie od tamtejszego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego funkcje organizacyjne i zarządcze 18 miejskiej: opracowuje nowe trasy, przeprowadza analizy, organizuje przetargi na obsługę poszczególnych tras, kontroluje. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne jest obecnie praktycznie monopolistą w obsłudze linii na terenie naszego miasta. Do tej pory miejska spółka pełniła funkcje organizatora komunikacji i przewoźnika, w dodatku kontroluje również swoją własną pracę. Czym dokładnie ma się zajmować zarząd transportu? Przejmie od MPK funkcje organizacyjne i zarządcze. Będzie między innymi planować trasy poszczególnych linii, rozkłady jazdy czy organizować przetargi na obsługę linii. Rola MPK sprowadzi się tylko do firmy wykonującej usługi przewozowe. Co da powstanie zarządu dla poprawienia komunikacji w mieście? Przede wszystkim liczymy na poprawę jakości świadczonych usług. MPK skoncentruje się jedynie na przewozie pasażerów, co mamy nadzieję, odniesie zamierzony skutek, czyli komunikacja będzie tańsza, lepsza i na wysokim poziomie. A jakie korzyści z takiej zmiany odniosą pasażerowie? Jedną z najistotniejszych dla mieszkańców konsekwencji utworzenia zarządu to dopuszczenie konkurencji. Zarząd będzie miał między innymi za zadanie organizowanie przetargów na obsługę poszczególnych linii. Do takich przetargów będą mogli stanąć wszyscy przewoźnicy spełniający oczywiście określone warunki dotyczące odpowiedniego taboru, zaplecza technicznego i tym podobne. Element konkurencji zawsze wpływa na poprawienie jakości usług. Zarząd przejmie część obowiązków MPK. Nie będzie zgrzytów lub jakichś sporów na linii ZTM a MPK? Nie, ponieważ role i obowiązki obydwu firm będą jasno określone. W dodatku do ZTM przejmiemy większość pracowników obecnego MPK, którzy jako doświadczeni pracownicy będą tworzyć Zarząd. Chcecie stworzyć jednakowe i przejrzyste zasady dla wszystkich rm transportowych w mieście, na jakich zasadach? Chcemy wprowadzać nowe linie na nowych trasach, ponieważ miasto poszerza się co roku o nowe tereny. Każda z firm transportowych będzie mogła zgłosić się do przetargów, które ogłaszać będzie ZTM. Tak więc każda firma, która spełni wymagania stawiane w przetargu będzie miała równe szanse na obsługę mieszkańców. Czy zarząd będzie również ustalał ceny biletów i wskazywał ulgi? Ceny biletów w jednolitej taryfie nadal będzie ustalać Rada Miasta Rzeszowa. Nie zmienią się też ulgi. Jednak zamiast częściowej refundacji ulg przewoźnicy będą dostawać opłatę za tak zwany wozokilometr. Zmieni się tylko dystrybutor biletów, które obowiązywać będą we wszystkich pojazdach przewoźników działających w sieci ZTM. Rozumiem, że powołanie ZTM ma również ogromne znaczenie wobec zbliżającej się realizacji dużego projektu integrującego komunikację miejską Rzeszowa i okolic. Chcecie też wprowadzić nowy środek transportu, czyli szynobusy. Kiedy mieszka cy Rzeszowa mogą spodziewać się ich na ulicach miasta? Cały projekt opiewa na około 400 mln zł. Za te pieniądze między innymi chcemy kupić dwa do czterech szynobusów, które jeżdżąc po obecnych torach, dowoziłyby mieszkańców sąsiednich miejscowości na obrzeża Rzeszowa, skąd autobusami MPK kierowaliby się do centrum miasta. Myślimy również o budowie nadziemnej kolejki. Są już prowadzone konkretne rozmowy oraz zaproponowana trasa, która połączyłaby dworzec PKP i PKS, wzdłuż Wisłoki z kampusami Uniwersytetu i Politechniki. Koszt budowy 1 km takiej kolejki to około 8 mln zł. Na początek chcemy wybudować w przybliżeniu 5 6 km trasy. Kolejka ta spełniałaby funkcje alternatywnego środka transportu oraz atrakcji turystycznej. Liczymy na to, że pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z kolejki już pod koniec przyszłego roku.

19 Streszczenie Powoływanie zarządów transportu miejskiego wynika z wielu przyczyn, istotny zwłaszcza w aglomeracjach i konurbacjach jest czynnik integracji. Zarządy integrują usługi świadczone przez wielu przewoźników, środkami przewozowymi różnych gałęzi transportu na terenie wielu miast. Niezależnie od integracji innymi ważnymi czynnikami rozdzielania organizacji oraz wykonywania przewozów jest unikanie procedur i ograniczeń związanych uzyskaniem pomocy publicznej przy korzystaniu z środków pomocowych (fundusze strukturalne, fundusz spójności i inne) oraz najogólniej oczekiwanie poprawienia planowania oferty przewozowej i jakości miejskiego transportu zbiorowego, w wyniku powierzenia wykonywania tych czynności innemu podmiotowi niż przewoźnik. Summary Establishing of the administration of the city transport results from many causes, in agglomerations and conurbations above all an integrating factor is really important. The administrations integrate the services provided by many carriers using different means of transport within many cities. Independently from the integration other important factor of separation of organization and performing transportations is avoiding of procedures and restrictions connected with state aid when obtaining the relief funds (structural funds, the cohesion fund and others) and generally expectation of improving the planning of carrier offer and the quality of city transport as a result of assigning these tasks to the different entity rather than to this one which performs transportations. Czynniki powoływania zarządów transportu miejskiego Artykuł recenzowany Wynikający z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym obowiązek zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego może być realizowany w różny sposób. Samorząd gminny ma prawo rozdzielić organizację od wykonywania przewozów i przekazać czynności związane z organizacją transportu miejskiego do utworzonego zarządu transportu miejskiego, co ma najczęściej miejsce w dużych miastach. Możliwe jest zastosowanie rozwiązania, gdzie znaczną część czynności związanych z organizacją transportu miejskiego wykonuje lokalne przedsiębiorstwo transportu miejskiego. W literaturze przedmiotu szczegółowo opisane są zadania realizowane przez zarząd transportu, najistotniejsze to 1 : nowanie oferty przewozowej, woźnikami), Proces zmian struktur miejskiego transportu zbiorowego zapoczątkowany w 1990 roku spowodował w wielu miastach w Polsce utworzenie zarządów transportu. Najwcześniej, bo już na początku lat 90. ubiegłego wieku, powołano zarządy transportu w Białymstoku, Gdyni, centralnej części województwa śląskiego, Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie. Później dołączyły kolejne duże miasta (Gdańsk, Łódź, Kraków) oraz od października 2008 Poznań 2. Model organizacji miejskiego transportu zbiorowego, opierający się na rozdziale funkcji organizatora i wykonawcy przewozów, ma jak każde rozwiązanie zalety i wady. W Polsce dotychczas nie przeprowadzono na szerszą skalę badań jednoznacznie oceniających efektywność takiego rozwiązania. W literaturze światowej, zwłaszcza amerykańskiej, wskazywane są liczne korzyści wynikające z oddzielenia zamawia- GRZEGORZ DYDKOWSKI Zastępca przewodniczącego Zarządu KZK GOP, adiunkt w Katedrze Transportu AE w Katowicach 19

20 Związek międzygminny jest organizacyjno-prawną formą współdziałania gmin, ta forma współpracy gmin w zakresie realizacji przedsięwzięć wykraczających poza granice administracyjne, stała się dość powszechna w różnych sferach gospodarki komunalnej Fot. Marek Piekara 20 jącego od bezpośredniego wykonawcy usługi i później również prywatyzacji podmiotów, działających w sferze wykonawczej 3. Wśród czynników mogących mieć wpływ na decyzje rozdzielenia organizacji i wykonywania przewozów wymienić można: 1. Liberalizację dostępu do rynków transportowych oraz rynkową weryfikację cen jednostkowych (stawek płaconych za wozokilometr) świadczenia usług przewozowych. Zlecenia mogą uzyskiwać różni przewoźnicy zarówno pod względem wielkości podmiotu, form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności, własności, jak również kraju pochodzenia kapitału podmiotu. 2. Wpływ władz publicznych na wielkość i parametry oferty przewozowej oraz sprawowanie publicznej kontroli nad organizacją zbiorowego transportu miejskiego i przepływami środków finansowych. 3. Możliwość prywatyzacji publicznych operatorów transportu zbiorowego i w rezultacie uzyskanie przez miasto kapitału, obecnie zaangażowanego w aktywach przewoźnika i zaangażowanie go w inne dziedziny miejskiego transportu zbiorowego lub inne zadania realizowane przez miasto. 4. Zapewnienie integracji usług świadczonych przez wielu operatorów w danym mieście. Zarządy integrują ofertę usług świadczonych przez operatorów transportu miejskiego. Istniejące rozwiązanie jest dobrym punktem wyjścia do integracji w przyszłości systemów miejskiego transportu zbiorowego oraz transportu zbiorowego o zasięgu regionalnym. Wymienić tu można integrację z transportem kolejowym o zasięgu regionalnym, będącym w kompetencji samorządów województw. 5. Pozyskiwanie publicznych środków na rozwój systemów transportu miejskiego bez ograniczeń i procedur związanych z pomocą publiczną, która występuje w przypadku podmiotów działających na podstawie prawa prywatnego. W wielu miastach różne z wymienionych czynników przesądzały o powołaniu zarządu. Jeszcze na początku lat 90. ubiegłego wieku podstawowe przesłanki to integracja transportu oraz rynkowa weryfikacja kosztów świadczenia usług. Zarządy transportu integrują usługi świadczone przez wielu przewoźników. Ma to miejsce w centralnej części województwa śląskiego (KZK GOP), Warszawie, Szczecinie, Gdyni, ale też w innych miastach, gdzie istnieją zarządy w tablicy 1 przedstawiono liczbę przewoźników wykonujących przewozy na zlecenie wybranych zarządów w Polsce. W przypadku miast, gdzie wystąpiła konkurencja pomiędzy przewoźnikami o zlecenia od organizatora, widoczne są strategie niskich kosztów jednostkowych i tym samym stawek zgłaszanych podczas postępowań przetargowych. Widoczne jest to szczególnie w centralnej części województwa śląskiego, gdzie

Projekt ustawy o publicznych transporcie zbiorowym poprawiony, lecz nadal niedoskonały

Projekt ustawy o publicznych transporcie zbiorowym poprawiony, lecz nadal niedoskonały Projekt ustawy o publicznych transporcie zbiorowym poprawiony, lecz nadal niedoskonały Na stronie www Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło najnowszą wersję projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA PUBLICZNA 2008/2009

KOMUNIKACJA PUBLICZNA 2008/2009 KOMUNIKACJA PUBLICZNA 2008/2009 nr 33 8 Unijne przepisy szansa czy zagroŝenie dla komunikacji? / Krzysztof Sobański 14 Kupić bilet prosta sprawa / Marek Sieczkowski 18 Doskonałe zarządzanie / Robert Jaworski

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 2

Uwagi do projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 2 Jędrzej Klatka 1 Uwagi do projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 2 Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zaakceptowany przez Komisję Wspólną

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Olgierd Wyszomirski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Problemy funkcjonowania transportu publicznego w obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej

Problemy funkcjonowania transportu publicznego w obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej mgr Radosław Bul Doktorant IGS-EiGP UAM Problemy funkcjonowania transportu publicznego w obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej Statystyczny obraz metropolii stan obecny i perspektywy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA PUBLICZNA 2011

KOMUNIKACJA PUBLICZNA 2011 KOMUNIKACJA PUBLICZNA 2011 SPIS TREŚCI nr 1(42) 8 Konsekwencje nowelizacji przepisów prawa dla transportu publicznego / Jędrzej Klatka 10 Kaziu - nie denerwuj się... / Marek Sieczkowski 15 W Solarisie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku . Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia... 2016 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010 INFORMACJA PRASOWA 3 listopada 2010 Jeden bilet dla dwóch stolic Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz Związek Komunikacyjny Berlin- Brandenburgia (VBB) chcą wprowadzić wspólny bilet, który będzie

Bardziej szczegółowo

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Warszawski system transportu zbiorowego w pigułce Podstawowe informacje o ZTM 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO PLAN TRANSPORTOWY W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM WARSZAWA 25.11.2009 r. ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ STAN ISTNIEJĄCY I

Bardziej szczegółowo

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Ile regulacji, ile konkurencji w sektorze pasażerskiego drogowego transportu publicznego? Tomasz Rochowicz Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Gdańsk, ń 29 marca 2010 RYNEK PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2015. Zarząd Związku Uchwala:

Uchwała nr 10/2015. Zarząd Związku Uchwala: Uchwała nr 10/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie: zawarcia umowy dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie układu komunikacyjnego stosowane rozwiązania. Artur Zając Dział Analiz Układu Komunikacyjnego ZTM

Kształtowanie układu komunikacyjnego stosowane rozwiązania. Artur Zając Dział Analiz Układu Komunikacyjnego ZTM Kształtowanie układu komunikacyjnego stosowane rozwiązania Artur Zając Dział Analiz Układu Komunikacyjnego ZTM Efektywne planowanie transportu. 2 Taryfa powodzenie lub porażka umożliwia realizowanie podróży

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY MoŜliwości wspólnej organizacji transgranicznych połączeń kolejowych między Polska a Niemcami Poznań 25 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy, z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Pierwsze kroki przewoźnika przed rozpoczęciem działalności przewozowej: Uzyskanie licencji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROWEROWEGO POZNANIA

RAPORT ROWEROWEGO POZNANIA ROWER W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ RAPORT ROWEROWEGO POZNANIA Obowiązujący od 01.10.2016 roku "Regulamin przewozów określający warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej"

Bardziej szczegółowo

Wspólny Bilet na linii wołomińskiej mity i fakty

Wspólny Bilet na linii wołomińskiej mity i fakty Wspólny Bilet na linii wołomińskiej mity i fakty Burmistrz Ząbek wypowiedział jednostronnie umowę dotyczącą współfinansowania Wspólnego Biletu ZTM-KM. Z tego powodu Zarząd Transportu Miejskiego został

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w stan istniejący i kierunki rozwoju Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym Warszawa 25 listopada 2009 Leszek Ruta Dyrektor Zarządu Transportu

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r. Projekty współfinansowane ze środków europejskich LUBLIN, luty 2012 r. Linie komunikacji miejskiej w Lublinie Linie trolejbusowe: 10 linii, w tym: 8 regularnych linii trolejbusowych 1 linia zjazdowa 1

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu zintegrowanej. zbiorowego w LGOM. www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

Projekt systemu zintegrowanej. zbiorowego w LGOM. www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu Projekt systemu zintegrowanej taryfy biletowej dla transportu zbiorowego w LGOM This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 15.09.2011 1 Rodzaje taryf: Jednolita

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

ROLA I ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU ROLA I ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ŚWIETLE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM TORUŃ, DN. 23 STYCZNIA 2015 R. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEPISY USTAWY

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Organizacja transportu na terenie Dzierżoniowa nazwa

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY Realizacja zadania przez Powiat kluczborski Kluczbork, październik 2015 Plan prezentacji Regulacje prawne Działania powiatu Współpraca Szczegóły założeń współpracy PKS w Kluczborku

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Zielonogórski Związek Powiatowo - Gminny

Zielonogórski Związek Powiatowo - Gminny PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY Zielonogórski Związek Powiatowo - Gminny AKTY PRAWNE W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lipca 2015 r. opublikowana została ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Nie chcemy białych plam transportowych

Nie chcemy białych plam transportowych Nie chcemy białych plam transportowych Polacy chętnie korzystają z transportu publicznego, ale na obszarach wiejskich coraz więcej z nich nie ma takiej możliwości Chcemy systemu transportowego, który umożliwi

Bardziej szczegółowo

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW Andrzej Brzeziński Konferencja Naukowo Techniczna SITK RP Oddział w Warszawie Cel opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 5 poz. 13. tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 października 2016 r.

Dz.U Nr 5 poz. 13. tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 października 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2011 Nr 5 poz. 13 tj. Dz.U. 2016 poz. 1867 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Metrem czy tramwajem po Krakowie?

Metrem czy tramwajem po Krakowie? Metrem czy tramwajem po Krakowie? Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych mbauer@pk.edu.pl CO KORZYSTNIEJSZE DLA KRAKOWA? WIELE ASPEKTÓW OCENY: zdolność przewozowa (warunki

Bardziej szczegółowo

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. TRAMWAJE WARSZAWSKIE Sp. z o.o. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Umowa na usługi przewozowe na 20 lat - szansą dla rozwoju Spółki Grzegorz Madrjas Kierownik Działu Strategii i Rozwoju Cecylia Radziewicz

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w gminie Jabłonna. Jabłonna, 28 stycznia 2015 r.

Komunikacja w gminie Jabłonna. Jabłonna, 28 stycznia 2015 r. Komunikacja w gminie Jabłonna Jabłonna, 28 stycznia 2015 r. Stan obecny komunikacja w gminie Autobusy linii 723, 731, 741 i N63 Koleje Mazowieckie (Peron PKP w Chotomowie i w Janówku) Program Warszawa+

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2016 r.

RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR / /2016 z dnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne oraz Gminą Rokietnica w zakresie lokalnego transportu

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu 17 18 kwietnia 2012 1 EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2 CELEM GENERALNYM dla Województwa Śląskiego JEST stworzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 4527 ANEKS NR 19/2017 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE do Porozumienia Komunalnego z dnia 22 września 2010 roku pomiędzy: Gminą,

Bardziej szczegółowo

Bezpłatna komunikacja miejska

Bezpłatna komunikacja miejska Bezpłatna komunikacja miejska Żory: lokalizacja - miasto położone w południowej Polsce na Górnym Śląsku - 60 tysięcy mieszkańców - powierzchnia 65 km2 - Prezydentem Miasta - Waldemar Socha Transport Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku

Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku w sprawie: zmiany porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska w Lublinie krok po kroku

Komunikacja miejska w Lublinie krok po kroku Komunikacja miejska w Lublinie krok po kroku Niniejszy przewodnik przedstawia podstawowe oznakowania pojazdów komunikacji miejskiej, przystanków, sposób interpretacji rozkładów jazdy, rodzaje linii i przystanków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą Swarzędz i Gminą Pobiedziska w

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE w dniu 31 grudnia 2008r. w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwane dalej Miastem reprezentowane przez: Pana Leszka Rutę - p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Integracja transportu publicznego Aglomeracji Poznańskiej. Marian Walny Z-ca Burmistrza Lubonia

Integracja transportu publicznego Aglomeracji Poznańskiej. Marian Walny Z-ca Burmistrza Lubonia Integracja transportu publicznego Aglomeracji Poznańskiej Marian Walny Z-ca Burmistrza Lubonia Problemy konieczne do rozwiązania i zagrożenia brak zaufania odnośnie intencji wielkiego brata konieczność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, Warszawa SG-01. Statystyka gminy: samorząd i transport. za rok 2015 SAMORZĄD

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, Warszawa SG-01. Statystyka gminy: samorząd i transport. za rok 2015 SAMORZĄD GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA HELU Numer identyfikacyjny - REGON 00052357700000 SG-01 Statystyka gminy: samorząd

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE w dniu 30 grudnia 2008r. w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwane dalej Miastem, reprezentowane przez: Pana Leszka Rutę - p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA PRZYKŁADY, ROZWIĄZANIA ZANIA Krótka charakterystyka komunikacji miejskiej w Krakowie W Krakowie organizatorem i zarządcą transportu

Bardziej szczegółowo

CEL I ZAKRES USTAWY O TRANSPORCIE PUBLICZNYM. Cel i zakres ustawy o transporcie publicznym

CEL I ZAKRES USTAWY O TRANSPORCIE PUBLICZNYM. Cel i zakres ustawy o transporcie publicznym Cel i zakres ustawy o transporcie publicznym 1 Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Cel ustawy 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy 4. Co ujęto? 5. Czego zabrakło? 6. Wnioski 2 Wstęp Sprawowanie kontroli nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji tramwajowej ze środków w UE Departament Koordynacji Programów w Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie 2004-2006

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2011 2 Ze świata 12 Z Unii Europejskiej 14 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 17 Mocne i słabe strony ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 24 Uwarunkowania rozwoju kolejowego transportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 15 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 15 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń a Miastem Poznań i Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r.

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu Założenia

Bardziej szczegółowo

Systemy Smart City w ZTM Lublin

Systemy Smart City w ZTM Lublin Systemy Smart City w ZTM Lublin Plan prezentacji 1. Dane gromadzone przez ZTM 2. Systemy zarządzane przez ZTM 3. Obszary wyróżniania się ZTM w kraju 4. Infrastruktura służąca systemom smart city 5. Dane,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ WALDEMAR LASEK Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/53 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. 1), 2) o publicznym transporcie zbiorowym DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 1 z 6 2010-06-18 12:28 Katowice: wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr: 916 Numer ogłoszenia: 158471-2010; data zamieszczenia: 18.06.2010 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Określanie wyników finansowych linii i fragmentów sieci komunikacyjnych. Studium przypadku Białegostoku

Określanie wyników finansowych linii i fragmentów sieci komunikacyjnych. Studium przypadku Białegostoku Określanie wyników finansowych linii i fragmentów sieci komunikacyjnych. Studium przypadku Białegostoku Konferencja "Inteligentny transport publiczny" Zorientowane na klienta zarządzanie komunikacją miejską

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym1), 2)

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym1), 2) Dziennik Ustaw Nr 5 386 Poz. 13 13 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym1), 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2008 r. STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

zawarty w dniu 04 stycznia 2017 roku w Gdańsku pomiędzy Partnerami Programu

zawarty w dniu 04 stycznia 2017 roku w Gdańsku pomiędzy Partnerami Programu zawarty w dniu 04 stycznia 2017 roku w Gdańsku pomiędzy Partnerami Programu Wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników -

Bardziej szczegółowo

Z jednym biletem pociągami i autobusami przewoźników kolejowych [1]

Z jednym biletem pociągami i autobusami przewoźników kolejowych [1] Z jednym biletem pociągami i autobusami przewoźników kolejowych [1] wt., 22/08/2017-15:55 We wtorek 22 sierpnia br. odbyła się konferencja prasowa na temat Wspólnego Biletu Samorządowego. Jest to inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o publicznym transporcie zbiorowym 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Ustawa z dnia r. o publicznym transporcie zbiorowym 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Ustawa z dnia... 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1) Projekt DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Departament Polityki Regionalnej Poznań, 14 grudnia 2015r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Działanie 3.3. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 2916).

o rządowym projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 2916). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 3545 SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 2916). Marszałek Sejmu zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej. Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej. Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej w świetle

Bardziej szczegółowo

LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Dz.U.11.5.13 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. 1), 2) o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady organizacji i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21a,

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21a, Katowice: wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr 607 Numer ogłoszenia: 284819-2010; data zamieszczenia: 13.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MIEJSKI W POLSCE ROLA I ZNACZENIE

TRANSPORT MIEJSKI W POLSCE ROLA I ZNACZENIE TRANSPORT MIEJSKI W POLSCE ROLA I ZNACZENIE Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Zakład Systemów Komunikacyjnych mbauer@pk.edu.pl Nieoczywisty związek pomiędzy jakością transportu zbiorowego a jego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna

Rozdział I Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr XIX/343/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI W TYCHACH Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach jest jednostką

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE SZYNOBUSY ORAZ NOWY PARKING PARKUJ I JEDŹ W BŁONIU [1]

NOWOCZESNE SZYNOBUSY ORAZ NOWY PARKING PARKUJ I JEDŹ W BŁONIU [1] NOWOCZESNE SZYNOBUSY ORAZ NOWY PARKING PARKUJ I JEDŹ W BŁONIU [1] wt., 10/07/2012-15:50 Już w grudniu na mazowieckie tory wyjadą kolejne dwa nowoczesne szynobusy w barwach Kolei Mazowieckich. Dziś w urzędzie

Bardziej szczegółowo

O 63,7% więcej pociągów

O 63,7% więcej pociągów O 63,7% więcej pociągów bez dodatkowych nakładów finansowych fot. NEWAG SA Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie świętokrzyskim to jedyne miasto w Polsce, gdzie nie ma pociągu na godzinę

Bardziej szczegółowo

Poselski projekt ustawy. o ustroju m.st. Warszawy

Poselski projekt ustawy. o ustroju m.st. Warszawy Poselski projekt ustawy o ustroju m.st. Warszawy Uzasadnienie nowej ustawy warszawskiej znaczne utrudnienia w rozwoju stolicy Warszawa i metropolia warszawska jest najszybciej rozwijającym się regionem

Bardziej szczegółowo

Wraca moda na kolej debata o linii Tczew Starogard Chojnice

Wraca moda na kolej debata o linii Tczew Starogard Chojnice Wraca moda na kolej debata o linii Tczew Starogard Chojnice Modernizacja linii kolejowej nr 203 na trasie Tczew Starogard Gdański Czersk oraz przewozy pasażerskie na tej linii to główne tematy debaty,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r.

UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie : polityki inwestycyjnej w zakresie odnowy infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej i taboru komunikacji miejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Dalsze działania w celu zbudowania systemu szkoleniowego wykorzystującego techniki symulacji. Zbigniew Szafrański

Dalsze działania w celu zbudowania systemu szkoleniowego wykorzystującego techniki symulacji. Zbigniew Szafrański Dalsze działania w celu zbudowania systemu szkoleniowego wykorzystującego techniki symulacji Zbigniew Szafrański Przesłanki do strategii rozwoju systemu szkolenia maszynistów z wykorzystaniem symulatorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 2011 Nr 5 poz. 13 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753. o publicznym transporcie zbiorowym 1) DZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915, z

Bardziej szczegółowo

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Z/2.22/I/1.6/26/05 www.gdansk.pl/eu.php Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, został stworzony, by sprostać wymaganiom obywateli miasta. Jego celem jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. FORMULARZ zgłoszenie. Konsultacje społeczne projektu

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. FORMULARZ zgłoszenie. Konsultacje społeczne projektu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU FORMULARZ zgłoszenie Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Imię i nazwisko Instytucja

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

- o publicznym transporcie zbiorowym

- o publicznym transporcie zbiorowym SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-5-10 Druk nr 2916 Warszawa, 24 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Karta rowerowa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Przedmiotowe zasady oceniania Karta rowerowa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiotowe zasady oceniania Karta rowerowa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 23 listopada 2009 r. LGD-410-29-29-04/2009 P/09/178 Pan Jerzy Dobaczewski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY

Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY KONFERENCJA Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Praktyczne wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

Tekst ujednolicony. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. Tekst ujednolicony uchwały Nr LII/1391/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą: 1) Nr LXXV/2265/2006

Bardziej szczegółowo

Projekt Śląska Karta Usług Publicznych. Katowice, kwiecień 2016 r.

Projekt Śląska Karta Usług Publicznych. Katowice, kwiecień 2016 r. Projekt Śląska Karta Usług Publicznych Katowice, kwiecień 2016 r. Czym jest ŚKUP? Śląska Karta Usług Publicznych to informatyczny system umożliwiający realizację płatności za usługi publiczne drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Interpelacja nr 45/2016. W sprawie: apelu samorządowców powiatu kościerskiego. Piotr Karczewski

Interpelacja nr 45/2016. W sprawie: apelu samorządowców powiatu kościerskiego. Piotr Karczewski Interpelacja nr 45/2016 W sprawie: apelu samorządowców powiatu kościerskiego Piotr Karczewski Działając na podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, 13 Statutu

Bardziej szczegółowo