OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: podaje przykłady obecności Ducha Świętego w życiu każdego chrześcijanina.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: podaje przykłady obecności Ducha Świętego w życiu każdego chrześcijanina."

Transkrypt

1 Szczegółowe kryteria oceniania z religii w klasie VI do programu nauczania Poznaję Boga i w Niego wierzę nr AZ-2-01/10 i podręcznika Wierzę w święty Kościół powszechny nr AZ-23-01/10-WA-5/14 Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa. TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA I. Tajemnica Kościoła Chrystusowego 1. Duch Święty stale ożywia Kościół Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: podaje przykłady obecności Ducha Świętego w życiu każdego chrześcijanina. przedstawienie wydarzeń mających miejsce podczas Pięćdziesiątnicy, potrafi wskazać wartości egzystencjalnej uroczystości Zesłania Ducha Świętego streszcza perykopę biblijną mówiącą o zesłaniu Ducha Świętego, opowiada o uczuciach jakie towarzyszyły Apostołom przed zesłaniem i po zesłaniu wymienia biblijne symbole obecności przedstawienie wydarzeń mających miejsce podczas Pięćdziesiątnicy, streszcza perykopę biblijną mówiącą o zesłaniu Ducha Świętego, opowiada o uczuciach jakie towarzyszyły Apostołom przed zesłaniem i po zesłaniu wymienia biblijne symbole obecności przedstawienie wydarzeń mających miejsce podczas Pięćdziesiątnicy, streszcza perykopę biblijną mówiącą o zesłaniu Ducha Świętego, wymienia biblijne symbole obecności przedstawienie wydarzeń mających miejsce podczas Pięćdziesiątnicy, wymienia biblijne symbole obecności 2. Codzienne życie Kościoła życia chrześcijańskiego zgodnego z zasadami pierwszych wspólnot chrześcijańskich ukazanie cech charakterystycznych pierwszych wspólnot chrześcijańskich, na podstawie fragmentu Pisma Świętego ukazanie cech charakterystycznych pierwszych wspólnot chrześcijańskich, na podstawie fragmentu Pisma Świętego ukazanie cech charakterystycznych pierwszych wspólnot chrześcijańskich, wskazuje na podobieństwa ukazanie cech charakterystycznych pierwszych wspólnot chrześcijańskich, 1

2 3. Biblia przybliża tajemnicę Kościoła wymienia cechy charakterystyczne dla chrześcijan ukazane w Liście do Diogeneta, uzasadnia potrzebę używania symboli do przedstawienia Kościoła. wymienia zasady, jakimi kierowali się chrześcijanie w codziennym życiu, wskazuje na podobieństwa codziennego życia pierwszych chrześcijan i współczesnych katolików, wskazuje takie sytuacje, w których postępuje tak jak pierwsi chrześcijanie. ukazanie biblijnych nazw i symboli symboli Kościoła. wymienia nazwy i symbole, za pomocą których w Biblii jest przedstawiony Kościół, interpretuje symbolikę poszczególnego obrazu wymienia zasady, jakimi kierowali się chrześcijanie w codziennym życiu, wskazuje na podobieństwa codziennego życia pierwszych chrześcijan i współczesnych katolików, symboli Kościoła. wymienia nazwy i symbole, za pomocą których w Biblii jest przedstawiony Kościół, interpretuje symbolikę poszczególnego obrazu codziennego życia pierwszych chrześcijan i współczesnych katolików, wymienia nazwy i symbole, za pomocą których w Biblii jest przedstawiony Kościół, interpretuje symbolikę poszczególnego obrazu wymienia nazwy i symbole, za pomocą których w Biblii jest przedstawiony Kościół, 4. Duch Święty nadal działa w Kościele obecności Ducha Świętego w życiu człowieka. ukazanie darów i charyzmatów udzielanych przez Ducha Świętego, uzasadnia, kim jest Duch Święty i jaka jest Jego rola w Kościele, wymienia dary i charyzmaty udzielane człowiekowi przez wyjaśnia różnicę między ukazanie darów i charyzmatów udzielanych przez Ducha Świętego, uzasadnia, kim jest Duch Święty i jaka jest Jego rola w Kościele, wymienia dary i charyzmaty udzielane człowiekowi przez wyjaśnia różnicę między ukazanie darów i charyzmatów udzielanych przez Ducha Świętego, wymienia dary i charyzmaty udzielane człowiekowi przez wyjaśnia różnicę między darem nadprzyrodzonym a naturalnym wymienia dary i charyzmaty udzielane człowiekowi przez wyjaśnia różnicę między darem nadprzyrodzonym a naturalnym 2

3 5. Święty Piotr pierwszym papieżem obecny papież jest następcą Chrystusa na ziemi. darem nadprzyrodzonym a naturalnym wskazuje sytuacje życiowe, w których człowiek współpracuje z darami Duch Świętego ukazanie zadania powierzonemu św. Piotrowi i jego następcom przez Jezusa. opowiada życiorys św. Piotra, streszcza opis powołania św. Piotra przez Jezusa na Głowę wyjaśnia, na czym polegało zadanie św. Piotra, darem nadprzyrodzonym a naturalnym ukazanie zadania powierzonemu św. Piotrowi i jego następcom przez Jezusa. opowiada życiorys św. Piotra, streszcza opis powołania św. Piotra przez Jezusa na Głowę ukazanie zadania powierzonemu św. Piotrowi i jego następcom przez Jezusa. opowiada życiorys św. Piotra, ukazanie zadania powierzonemu św. Piotrowi i jego następcom przez Jezusa. 6. Święty Paweł Apostołem Narodów wykonuje plakat zachęcający współczesnego chrześcijanina do nawrócenia ukazanie znaczenia nawrócenia i działalności św. Pawła dla współczesnego chrześcijanina, opowiada życiorys św. Pawła, opisuje historię powołania św. Pawła, wyjaśnia znaczenie podróży misyjnych św. Pawła dla współczesnego chrześcijanina, wyjaśnia, dlaczego św. Paweł jest nazwany Apostołem narodów, ukazanie znaczenia nawrócenia i działalności św. Pawła dla współczesnego chrześcijanina, opowiada życiorys św. Pawła, opisuje historię powołania św. Pawła, ukazanie znaczenia nawrócenia i działalności św. Pawła dla współczesnego chrześcijanina, opowiada życiorys św. Pawła, ukazanie znaczenia nawrócenia i działalności św. Pawła dla współczesnego chrześcijanina, 3

4 7. Jezus jest obecny w Kościele 8. Kościół przewodnikiem na drodze wiary 9. Kościół jeden i święty wymienia sytuacje ze swojego życia, w których obecny jest Jezus, umie przedstawić Kościół jako przewodnika na drodze wiary, uwrażliwienie na potrzeby misyjnej w przynależności do Kościoła. ukazanie obecności i działalności Pana Jezusa w Kościele, obecności Jezusa w życiu człowieka. uzasadnia tezę, ze Jezus działa w Kościele, wyjaśnia, na czym polega misja powierzona człowiekowi przez Boga ukazuje takie sytuacje, w których stara się żyć tak, aby Jezus był nieustannie obecny w jego życiu działalności misyjnej. Kościół jest naszym przewodnikiem na drodze wiary, wymienia osoby odpowiedzialne za głoszenie prawdy o Bogu, uzasadnia potrzebę misyjnej działalności podaje przykłady pomocy udzielanej misjonarzom. ukazanie przymiotów Kościoła jedności i świętości, jedności ukazanie obecności i działalności Pana Jezusa w Kościele, obecności Jezusa w życiu człowieka. uzasadnia tezę, ze Jezus działa w Kościele, wyjaśnia, na czym polega misja powierzona człowiekowi przez Boga, działalności misyjnej. wymienia osoby odpowiedzialne za głoszenie prawdy o Bogu, uzasadnia potrzebę misyjnej działalności podaje przykłady pomocy udzielanej misjonarzom. ukazanie przymiotów Kościoła jedności i świętości, jedności ukazanie obecności i działalności Pana Jezusa w Kościele, uzasadnia tezę, ze Jezus działa w Kościele, wyjaśnia, na czym polega misja powierzona człowiekowi przez Boga, wymienia osoby odpowiedzialne za głoszenie prawdy o Bogu, uzasadnia potrzebę misyjnej działalności podaje przykłady pomocy udzielanej misjonarzom. jedności świętości ukazanie obecności i działalności Pana Jezusa w Kościele, uzasadnia tezę, ze Jezus działa w Kościele, wymienia osoby odpowiedzialne za głoszenie prawdy o Bogu, jedności 4

5 II. Siedem sakramentów Kościoła 10. Kościół powszechny i apostolski 11. Pan Jezus powierza Kościołowi sakramenty 12. Pan Jezus działa także w sakramentach w przynależności do Kościoła Jezus ustanowił sakramenty święte, częstego korzystania z sakramentów. świętości wymienia przejawy jedności i świętości Kościoła i ich rozumie ich znaczenie ukazanie kolejnych przymiotów Kościoła powszechność i apostolskość, powszechności apostolskości wymienia ich przejawy i znaczenie w życiu Kościoła. umie powiedzieć czym są sakramenty, sakramentów w życiu chrześcijanina. opowiada o genezie sakramentów, przedstawia wartość egzystencjalną każdego z sakramentów. definiuje pojęcie sakramentu, potrafi dokonać podziału sakramentów na sakramenty wtajemniczenia, uzdrowienia i służby komunii. wymienia skutki przystąpienia do sakramentów, świętości ukazanie kolejnych przymiotów Kościoła powszechność i apostolskość, powszechności apostolskości umie powiedzieć czym są sakramenty, sakramentów w życiu chrześcijanina. opowiada o genezie sakramentów, definiuje pojęcie sakramentu, potrafi dokonać podziału sakramentów na sakramenty wtajemniczenia, uzdrowienia i służby komunii. wymienia skutki przystąpienia do sakramentów, powszechności apostolskości sakramentów w życiu chrześcijanina. opowiada o genezie sakramentów, definiuje pojęcie sakramentu, potrafi dokonać podziału sakramentów na sakramenty wtajemniczenia, uzdrowienia i służby komunii. powszechności opowiada o genezie sakramentów, definiuje pojęcie sakramentu, 5

6 13. Chrzest fundamentem życia chrześcijańskiego podaje argumenty, które uzasadniają tezę, że sakrament Chrztu Świętego jest podstawą życia chrześcijańskiego. sakramenty są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski Bożej. ukazanie sakramentu Chrztu Świętego jako podstawy życia chrześcijańskiego. wymienia skutki przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, wyjaśnia, na jakiej podstawie chrzci się małe dzieci, wiara otrzymana w sakramencie Chrztu Świętego jest skarbem, który należy rozwijać, wymienia skutki przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, wyjaśnia, na jakiej podstawie chrzci się małe dzieci, wiara otrzymana w sakramencie Chrztu Świętego jest skarbem, który należy rozwijać, wymienia skutki przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, wyjaśnia, na jakiej podstawie chrzci się małe dzieci, wymienia skutki przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, 14. Bierzmowanie - umocnienie łaską i odwagą 15. Eucharystia - największy skarb Kościoła sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałej i świadomej wiary. podaje argumenty uzasadniające tezę, że Eucharystia to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina, wymienia dary otrzymane w sakramencie bierzmowania, wymienia owoce wyjaśnia, jakie jest znaczenie poszczególnych darów, podaje przykłady realizacji tych darów w codziennym życiu wyjaśnia, dlaczego Eucharystia jest największym darem wymienia korzyści płynące dla człowieka z częstego przyjmowania wymienia dary otrzymane w sakramencie bierzmowania, wymienia owoce Ducha Świętego, wyjaśnia, jakie jest znaczenie poszczególnych darów, wyjaśnia, dlaczego Eucharystia jest największym darem wymienia korzyści płynące dla człowieka z częstego przyjmowania wymienia dary otrzymane w sakramencie bierzmowania, wymienia owoce Ducha Świętego, wyjaśnia, dlaczego Eucharystia jest największym darem wymienia sytuacje, w których chrześcijanin nie może przystępować wymienia dary otrzymane w sakramencie bierzmowania, wyjaśnia, dlaczego Eucharystia jest największym darem zna słowa Jezusa wypowiedziane w czasie ustanowienia przez 6

7 16. Pokuta i pojednanie drogą powrotu do Boga 17. Namaszczenie chorych - uświęcenie cierpienia uzasadnia tezę mówiącą o konieczności częstego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zna przebieg obrzędu sakramentu namaszczenia chorych, Eucharystii, wymienia sytuacje, w których chrześcijanin nie może przystępować do Eucharystii, zna słowa Jezusa wypowiedziane w czasie ustanowienia przez Niego Eucharystii, prawdziwy chrześcijanin stara się jak najczęściej przystępować do Eucharystii. wie, w jakich okolicznościach Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojednania, zna słowa Pana Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku po zmartwychwstaniu, wie, kto otrzymał władzę odpuszczania grzechów, wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania, wymienia duchowe korzyści wynikające z sakramentu pokuty i pojednania. wie, czego oczekują osoby chore, rozumie, że człowiek chory i cierpiący najistotniejszą pomoc otrzymuje od Chrystusa, ukazuje sakrament namaszczenia chorych Eucharystii, wymienia sytuacje, w których chrześcijanin nie może przystępować do Eucharystii, zna słowa Jezusa wypowiedziane w czasie ustanowienia przez Niego Eucharystii, wie, w jakich okolicznościach Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojednania, zna słowa Pana Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku po zmartwychwstaniu, wie, kto otrzymał władzę odpuszczania grzechów, wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania, wie, czego oczekują osoby chore, ukazuje sakrament namaszczenia chorych jako istotną pomoc dla osób chorych i cierpiących, wie, jak przygotować do Eucharystii, zna słowa Jezusa wypowiedziane w czasie ustanowienia przez Niego Eucharystii, wie, w jakich okolicznościach Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojednania, wie, kto otrzymał władzę odpuszczania grzechów, wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania, wie, czego oczekują osoby chore, wie, jak przygotować mieszkanie na przybycie kapłana udzielającego sakramentu namaszczenia chorych, Niego Eucharystii, wie, kto otrzymał władzę odpuszczania grzechów, wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania, wie, jak przygotować mieszkanie na przybycie kapłana udzielającego sakramentu namaszczenia chorych, 7

8 III. Życie z Chrystusem we wspólnocie Kościoła 18. Małżeństwo i kapłaństwo wierną służbą 19. Kościół wspólnotą ludzi wierzących 20. Kościół pomaga rozumieć przykazania podaje argumenty przemawiające za tezą, że sakrament święceń kapłańskich i sakrament małżeństwa to sakramenty w służbie bliźniemu, przedstawia argumenty świadczące o tym, że życie sakramentalne jest pomocą w pielgrzymowaniu do Boga, podaje argumenty świadczące o tym, że II oraz III przykazanie kościelne to minimum dla chrześcijanina, jakie powinien wypełnić. jako istotną pomoc dla osób chorych i cierpiących, wie, jak przygotować mieszkanie na przybycie kapłana udzielającego sakramentu namaszczenia chorych, przedstawienie zobowiązań sakramentu święceń kapłańskich i małżeństwa. zna znaczenie słowa służyć i służba, wyjaśnia, na czym przejawia się służba kapłanów wobec wiernych, wskazuje sposoby służby osób połączonych węzłem małżeńskim, wymienia sytuacje świadczące o jedności Kościół jest ludem pielgrzymujący do Boga, wie, ze Jezus i wiara łączy ludzi w Kościele, projektuje logo ludzi pielgrzymujących do Boga.. zna treść trzech pierwszych przykazań kościelnych, wie, co to są przykazania kościelne, charakteryzuje wymagania, jakie wynikają z mieszkanie na przybycie kapłana udzielającego sakramentu namaszczenia chorych, przedstawienie zobowiązań sakramentu święceń kapłańskich i małżeństwa. zna znaczenie słowa służyć i służba, wyjaśnia, na czym przejawia się służba kapłanów wobec wiernych, wymienia sytuacje świadczące o jedności Kościół jest ludem pielgrzymujący do Boga, wie, ze Jezus i wiara łączy ludzi w Kościele, zna treść trzech pierwszych przykazań kościelnych, wie, co to są przykazania kościelne, charakteryzuje wymagania, jakie wynikają z przedstawienie zobowiązań sakramentu święceń kapłańskich i małżeństwa. wyjaśnia, na czym przejawia się służba kapłanów wobec wiernych, Kościół jest ludem pielgrzymujący do Boga, wie, ze Jezus i wiara łączy ludzi w Kościele, zna treść trzech pierwszych przykazań kościelnych, wie, co to są przykazania kościelne, przedstawienie zobowiązań sakramentu święceń kapłańskich i małżeństwa. wie, ze Jezus i wiara łączy ludzi w Kościele, zna treść trzech pierwszych przykazań kościelnych, 8

9 przestrzegania przykazań kościelnych, przestrzegane przykazań kościelnych jest przejawem i świadectwem naszej wiary, przestrzegania przykazań kościelnych, 21. Post i pomoc w Kościele 22. Modlitwa Kościoła 23. Niedziela w życiu Kościoła człowiek poszczący nie powinien być smutny, potrafi podać argumenty że modlitwa jest siłą jednoczącą Kościół, umie uzasadnić wartości świętowania niedzieli dla chrześcijanina. zna treść czwartego i piątego przykazania kościelnego, wymienia cechy charakterystyczne dla postu, definiuje pojęcie troski, wymienia sposoby niesienia pomocy wspólnocie Kościoła. rozumie znaczenie modlitwy w Kościele, charakteryzuje modlitwę pierwszych chrześcijan, analizuję modlitwę współczesnego powinniśmy modlić się za wszystkich ludzi w każdej sprawie, wymienia rodzaje modlitw. podaje powody przemawiające za tezą, że niedziela dla chrześcijanina jest dniem przeznaczonym na uczestniczenie we Mszy Świętej, wie, że niedziela jest także dniem dla rodziny, zna treść czwartego i piątego przykazania kościelnego, wymienia cechy charakterystyczne dla postu, definiuje pojęcie troski, rozumie znaczenie modlitwy w Kościele, charakteryzuje modlitwę pierwszych chrześcijan, analizuję modlitwę współczesnego wymienia rodzaje modlitw. wie, że niedziela jest także dniem dla rodziny, wymienia sposoby świętowania niedzieli, uzasadnia rolę parafii w świętowaniu niedzieli. zna treść czwartego i piątego przykazania kościelnego, wymienia cechy charakterystyczne dla postu, rozumie znaczenie modlitwy w Kościele, charakteryzuje modlitwę pierwszych chrześcijan, wymienia rodzaje modlitw. wie, że niedziela jest także dniem dla rodziny, wymienia sposoby świętowania niedzieli, zna treść czwartego i piątego przykazania kościelnego, rozumie znaczenie modlitwy w Kościele, wymienia rodzaje modlitw. wymienia sposoby świętowania niedzieli, 9

10 24. Caritas - miłość chrześcijańska 25. Różne grupy w Kościele 26. Misyjna działalność Kościoła podaje przykłady osób świętych i błogosławionych, które swoim życiem dawały świadectwo miłości bliźniego, umie uzasadnić wartości egzystencjalne wynikające z przynależności do parafialnych grup młodzieżowych. umie ukazać troski Kościoła o osoby, nie znające Chrystusa, wymienia sposoby świętowania niedzieli, uzasadnia rolę parafii w świętowaniu niedzieli. wyjaśnia pojęcie miłości Caritas, wymienia i opisuje dechy charakterystyczne dla miłości bliźniego, wie, kim byli diakoni i do jakich dzieł byli posłani, wyjaśnia pojęcie wolontariatu, wymienia formy pomocy Kościoła wobec bliźniego, wymienia formy pomocy współczesnemu człowiekowi w ramach miłości Caritas. charakteryzuje wybrane grupy parafialne, uzasadnia potrzebę przynależności człowieka do grupy, wspólnota parafialna pozwala na wykorzystanie swoich talentów, wymienia formy służby grup parafialnych wobec innych osób. wyjaśnia termin,,misje i,,misjonarz, opisuje, na czym polega działalność misyjna, wymienia kontynenty, na wyjaśnia pojęcie miłości Caritas, wymienia i opisuje dechy charakterystyczne dla miłości bliźniego, wyjaśnia pojęcie wolontariatu, wymienia formy pomocy Kościoła wobec bliźniego, wymienia formy pomocy współczesnemu człowiekowi w ramach miłości Caritas. uzasadnia potrzebę przynależności człowieka do grupy, wspólnota parafialna pozwala na wykorzystanie swoich talentów, wymienia formy służby grup parafialnych wobec innych osób. wyjaśnia termin,,misje i,,misjonarz, opisuje, na czym polega działalność misyjna, wymienia kontynenty, na wyjaśnia pojęcie miłości Caritas, wymienia i opisuje dechy charakterystyczne dla miłości bliźniego, wyjaśnia pojęcie wolontariatu, wymienia formy pomocy Kościoła wobec bliźniego, wspólnota parafialna pozwala na wykorzystanie swoich talentów, wymienia formy służby grup parafialnych wobec innych osób. wyjaśnia termin,,misje i,,misjonarz, opisuje, na czym polega działalność misyjna, wymienia kontynenty, na wyjaśnia pojęcie miłości Caritas, wyjaśnia pojęcie wolontariatu, wymienia formy pomocy Kościoła wobec bliźniego, wymienia formy służby grup parafialnych wobec innych osób. wyjaśnia termin,,misje i,,misjonarz, opisuje, na czym polega działalność misyjna, 10

11 27. Miłość małżeńska szczególnym wyrazem miłości przedstawienie miłości małżeńskiej jako szczególnego wyrazu miłości 28. Moje powołanie podaje argumenty uzasadniające tezę, że powołanie do bycia chrześcijaninem nie koliduje z innymi życiowymi powołaniami.. których prowadzona jest działalność misyjna, każdy człowiek jest misjonarzem, wymienia sposoby pomocy misjom i misjonarzom. przedstawia małżeństwo jako powołanie, charakteryzuje pojęcie miłości małżeńskiej, podaje argumenty uzasadniające tezę, że małżonkowie są nawzajem powołani do świętości, wymienia zadania powierzone małżonkom, wyjaśnia terminu,,powołanie, wymienia rodzaje powołań, opisuje cechy charakterystyczne dla powołania świeckiego i kapłańskiego, pierwszym i podstawowym powołaniem człowieka jest bycie chrześcijaninem, których prowadzona jest działalność misyjna, wymienia sposoby pomocy misjom i misjonarzom. przedstawia małżeństwo jako powołanie, charakteryzuje pojęcie miłości małżeńskiej, wymienia zadania powierzone małżonkom, wyjaśnia terminu,,powołanie, wymienia rodzaje powołań, opisuje cechy charakterystyczne dla powołania świeckiego i kapłańskiego, których prowadzona jest działalność misyjna, przedstawia małżeństwo jako powołanie, wymienia zadania powierzone małżonkom, wyjaśnia terminu,,powołanie, wymienia rodzaje powołań, przedstawia małżeństwo jako powołanie, wyjaśnia terminu,,powołanie, IV. Jesteśmy włączeni 29. Początki Kościoła w Polsce przedstawienie historii chrztu Polski, streszcza perykopę biblijną mówiącą o nawróceniu dworskiego urzędnika przez Filipa, wymienia osoby, mające streszcza perykopę biblijną mówiącą o nawróceniu dworskiego urzędnika przez Filipa, wymienia osoby, mające wymienia osoby, mające wpływ na przyjęcie chrztu przez Polskę, wymienia skutki, jakie wynikają z przyjęcia chrztu przez Polskę. wymienia osoby, mające wpływ na przyjęcie chrztu przez Polskę, 11

12 w dziedzictwo Kościoła 30. Święty Wojciech - nauczyciel wiary 31. Oddajemy cześć Maryi wpływ na przyjęcie chrztu przez Polskę, wpływ na przyjęcie chrztu przez Polskę, osoba która przyprowadziła nas do Jezusa dała nam największy skarb, wymienia skutki, jakie wynikają z przyjęcia chrztu przez Polskę. wymienia skutki, jakie wynikają z przyjęcia chrztu przez Polskę. przedstawienie odkrywanie sposobów odkrywanie sposobów postaci św. naśladowania świętego naśladowania świętego Wojciecha, w codziennym życiu. w codziennym życiu. świętego, świętego, własnymi słowami opisuje wpływ św. świętego, świętego, Wojciecha w na własnymi słowami własnymi słowami chrystianizację i Polski, opisuje wpływ św. opisuje wpływ św. Wojciecha w na Wojciecha w na chrystianizację i Polski, chrystianizację i Polski, wskazuje sytuacje z własnego życia, w których może naśladować świętego św. Wojciecha. wymienia ważne daty wymienia ważne daty wymienia ważne daty wymienia sanktuaria Maryja jest matką dotyczące roli Maryi dotyczące roli Maryi dotyczące roli Maryi maryjne na terenie wszystkich ludzi. w dziejach narodu w dziejach narodu w dziejach narodu Polski, charakteryzuje rodzaje wymienia osoby, które wymienia sanktuaria czci oddawanej Maryi, w sposób szczególny maryjne na terenie wymienia osoby, które przyczyniły się do Polski, w sposób szczególny oddawania czci Maryi przyczyniły się do w dziejach narodu oddawania czci Maryi w dziejach narodu wymienia sanktuaria maryjne na terenie wymienia sanktuaria Polski, maryjne na terenie Polski, charakteryzuje wymienia sposoby wymienia sposoby wymienia sposoby wymienia sposoby 12

13 32. Wiara w naszej Ojczyźnie 33. Żyjemy jak chrześcijanie Kościół polski na przestrzeni dziejów, każdy człowiek powinien troszczyć się dziedzictwo kultury chrześcijańskiej. obecności Kościoła w codziennym życiu Polaków, wymienia osoby, które przyczyniły się do rozwoju Kościoła na terenach Polski, Kościół nieustannie się rozwija. wymienia osoby, które wywarły duży wpływ na rozwój Kościoła współczesnego w Polsce. dokonuje podziału kultury chrześcijańskiej, wymienia przykłady kultury chrześcijańskiej w codziennym życiu, omawia wybrane działa sztuki, układa własny plan poszerzania wiedzy o kulturze chrześcijańskiej, obecności Kościoła w codziennym życiu Polaków, wymienia osoby, które przyczyniły się do rozwoju Kościoła na terenach Polski, dokonuje podziału kultury chrześcijańskiej, wymienia przykłady kultury chrześcijańskiej w codziennym życiu, omawia wybrane działa sztuki, obecności Kościoła w codziennym życiu Polaków, wymienia osoby, które przyczyniły się do rozwoju Kościoła na terenach Polski, dokonuje podziału kultury chrześcijańskiej, wymienia przykłady kultury chrześcijańskiej w codziennym życiu, obecności Kościoła w codziennym życiu Polaków, wymienia przykłady kultury chrześcijańskiej w codziennym życiu, V. Oni uczą nas wiary 34. Święty Szczepan - pierwszy męczennik pogłębienie wiedzy o św. Szczepanie pierwszym świadku wiary i o jego męczeńskiej śmierci, ukazanie sposobów dawania świadectwa wierności Bogu przez współczesnych chrześcijan. umie opowiedzieć fragment biblijny o męczeństwie św. Szczepana umie opowiedzieć fragment biblijny o męczeństwie św. Szczepana wyjaśnia znaczenie słowa "męczennik" wyjaśnia, co to znaczy dawać świadectwo o Chrystusie wyjaśnia znaczenie słowa "męczennik" wyjaśnia, co to znaczy dawać świadectwo o Chrystusie wyjaśnia znaczenie słowa "męczennik" wyjaśnia znaczenie słowa "męczennik" 13

14 35. Święty Stanisław - świadek wiary 36. Ksiądz Ignacy Skorupka - wierny Bogu i Ojczyźnie 37. Święty Maksymilian - świadek miłości w dobie nienawiści podaje argumenty uzasadniające tezę, że chrześcijanin powinien publicznie wyznawać swoją wiarę, kierować się jej zasadami i bronić ich, gdy będzie taka potrzeba, przedstawienie roli ks. Skorupki w dziejach narodu opisuje działo, jakie szerzył św. o. Maksymilian, wyjaśnia, co to znaczy dawać świadectwo o Chrystusie zna życie, działalność i okoliczności śmierci św. Stanisława, wyjaśnia, dlaczego św. Stanisław jest nazywany patronem poszanowania Bożych praw, ładu moralnego i słusznych praw każdego człowieka, wskazuje na związek Dobrego Pasterza ze św. Stanisławem, wskazuje, w jaki sposób dzisiaj można realizować przesłanie życia św. Stanisława. ks. Skorupki, wyjaśnia, kim był ks. Skorupka dla swoich żołnierzy, wymienia cechy, których nauczał ks. Skorupka współczesnych chrześcijan. podaje sytuacje, w których może naśladować ks. Ignacego. o. Maksymiliana, przestawia wydarzenia, jakie miały miejsce podczas uwięzienia i śmierci zna życie, działalność i okoliczności śmierci św. Stanisława, wyjaśnia, dlaczego św. Stanisław jest nazywany patronem poszanowania Bożych praw, ładu moralnego i słusznych praw każdego człowieka, wskazuje na związek Dobrego Pasterza ze św. Stanisławem, ks. Skorupki, wymienia cechy, których nauczał ks. Skorupka współczesnych chrześcijan. podaje sytuacje, w których może naśladować ks. Ignacego. o. Maksymiliana, przestawia wydarzenia, jakie miały miejsce podczas uwięzienia i śmierci zna życie, działalność i okoliczności śmierci św. Stanisława, wskazuje na związek Dobrego Pasterza ze św. Stanisławem, ks. Skorupki, wymienia cechy, których nauczał ks. Skorupka współczesnych chrześcijan. o. Maksymiliana, przestawia wydarzenia, jakie miały miejsce podczas uwięzienia i śmierci zna życie, działalność i okoliczności śmierci św. Stanisława, ks. Skorupki, o. Maksymiliana, 14

15 38. Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko - wierny do końca 39. Święty Jan Paweł II - święty pośród nas wymienia najważniejsze wartości, do których w swoim nauczaniu odwoływał się ks. Jerzy, umie uzasadnić wartości egzystencjalne wynikające ze znajomości życia św. Jana Pawła II. o. Maksymiliana rozumie znaczenie tych wydarzeń dla współczesnego człowieka, podaje sytuacje, w których może naśladować św. Maksymiliana. ks. Jerzego, opisuje rolę, jaką odegrał ks. Popiełuszko w dziejach narodu wyjaśnia, kim był ks. Popiełuszko dla pracowników huty, podaje sytuacje, w których może naśladować ks. Jerzego, wyjaśnia motto, którym kierował się ks. Jerzy:,,Zło dobrem zwyciężaj. św. Jana Pawła II, opisuje rolę, jaką odegrał Jan Paweł II w dziejach świata i narodu św. Jana Paweł II to niestrudzony orędownik Bożego miłosierdzia i wielki czciciel Maryi, wartości, do których w swoim nauczaniu o. Maksymiliana rozumie znaczenie tych wydarzeń dla współczesnego człowieka, ks. Jerzego, opisuje rolę, jaką odegrał ks. Popiełuszko w dziejach narodu podaje sytuacje, w których może naśladować ks. Jerzego, wyjaśnia motto, którym kierował się ks. Jerzy:,,Zło dobrem zwyciężaj. św. Jana Pawła II, opisuje rolę, jaką odegrał Jan Paweł II w dziejach świata i narodu wartości, do których w swoim nauczaniu odwoływał się św. Jan Paweł II, podaje sytuacje, w których może naśladować Jana Pawła II o. Maksymiliana ks. Jerzego, opisuje rolę, jaką odegrał ks. Popiełuszko w dziejach narodu wyjaśnia motto, którym kierował się ks. Jerzy:,,Zło dobrem zwyciężaj. św. Jana Pawła II, opisuje rolę, jaką odegrał Jan Paweł II w dziejach świata i narodu wartości, do których w swoim nauczaniu odwoływał się św. Jan Paweł II, opisuje rolę, jaką odegrał ks. Popiełuszko w dziejach narodu wyjaśnia motto, którym kierował się ks. Jerzy:,,Zło dobrem zwyciężaj. św. Jana Pawła II, opisuje rolę, jaką odegrał Jan Paweł II w dziejach świata i narodu 15

16 VI. Rok Liturgiczny 40. Patron młodych w Kościele 41. Wierzymy w życie wieczne umie uzasadnić wartości osoby świętego jako wzoru postępowania. katolik obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych a nie Hallowen, odwoływał się św. Jan Paweł II, podaje sytuacje, w których może naśladować św. Jana Pawła II wie, że św. Stanisław Kostka jest patronem dzieci i młodzieży, streszcza życie św. Stanisława Kostki, św. Stanisław Kostka jest wzorem życia dla wielu młodych ludzi, pisze list do Pana Boga, w którym podziękuje Mu za św. Stanisława Kostkę oraz napisze, czego się od niego nauczył. wie, jakie święto obchodzimy 1 listopada, wie, kogo wspominamy drugiego listopada, wskazuje różnicę pomiędzy obchodami w dniu pierwszego i drugiego listopada, wyjaśnia, jaką pomoc możemy ofiarować naszym zmarłym, wie, jak możemy dążyć do świętości, wyjaśnia termin odpust zupełny i przedstawia warunki uzyskania odpustu wie, że św. Stanisław Kostka jest patronem dzieci i młodzieży, streszcza życie św. Stanisława Kostki, św. Stanisław Kostka jest wzorem życia dla wielu młodych ludzi, wie, jakie święto obchodzimy 1 listopada, wie, kogo wspominamy drugiego listopada, wskazuje różnicę pomiędzy obchodami w dniu pierwszego i drugiego listopada, wyjaśnia, jaką pomoc możemy ofiarować naszym zmarłym, wie, jak możemy dążyć do świętości, wie, że św. Stanisław Kostka jest patronem dzieci i młodzieży, streszcza życie św. Stanisława Kostki, wie, jakie święto obchodzimy 1 listopada, wie, kogo wspominamy drugiego listopada, wskazuje różnicę pomiędzy obchodami w dniu pierwszego i drugiego listopada, wyjaśnia, jaką pomoc możemy ofiarować naszym zmarłym, wie, że św. Stanisław Kostka jest patronem dzieci i młodzieży, wie, jakie święto obchodzimy 1 listopada, wie, kogo wspominamy drugiego listopada, wyjaśnia, jaką pomoc możemy ofiarować naszym zmarłym, 16

17 42. Oczekujemy na przyjście Pana streszcza historię formowania się obchodów Adwentu. wie, kiedy w Kościele obchodzi się Adwent, wie, do jakich świąt przygotowuje nas Adwent, wyjaśnia podwójny charakter Adwentu, wymienia sposoby duchowego przygotowania się chrześcijanina w czasie Adwentu do godnego przeżywania świat Bożego Narodzenia, wie, kiedy w Kościele obchodzi się Adwent, wie, do jakich świąt przygotowuje nas Adwent, wyjaśnia podwójny charakter Adwentu, wie, kiedy w Kościele obchodzi się Adwent, wie, do jakich świąt przygotowuje nas Adwent, wie, do jakich świąt przygotowuje nas Adwent, 43. Maryja Niepokalanie Poczęta 44. Syn Boży stał się człowiekiem wymienia sytuacje i je opowiada, w których Maryja była i jest szczególnie obecna w historii narodu przedstawienie historii obchodów święta Narodzenia Pańskiego na przestrzeni dziejów, wyjaśnia termin,,dogmat, wie, kto i kiedy ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP, wyjaśnia, co oznacza sformułowanie, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta, przedstawia i krótko charakteryzuje nabożeństwa, w których w sposób szczególny oddaje się cześć Maryi. daty związane ze zmianą obchodów świąt Bożego Narodzenia, wyjaśnia termin Oktawy Bożego Narodzenia, wymienia święta i wspomnienia obchodzone podczas Oktawy i okresu Bożego Narodzenia, wyjaśnia termin,,dogmat, wyjaśnia, co oznacza sformułowanie, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta, przedstawia i krótko charakteryzuje nabożeństwa, w których w sposób szczególny oddaje się cześć Maryi. daty związane ze zmianą obchodów świąt Bożego Narodzenia, wyjaśnia termin Oktawy Bożego Narodzenia, wymienia święta i wspomnienia obchodzone podczas Oktawy i okresu Bożego Narodzenia, wyjaśnia, co oznacza sformułowanie, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta, przedstawia i krótko charakteryzuje nabożeństwa, w których w sposób szczególny oddaje się cześć Maryi. wyjaśnia termin Oktawy Bożego Narodzenia, wymienia święta i wspomnienia obchodzone podczas Oktawy i okresu Bożego Narodzenia, wyjaśnia, co oznacza sformułowanie, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta, wyjaśnia termin Oktawy Bożego Narodzenia, 17

18 45. Święty czas nawrócenia 46. Maryja zawsze oddana Bogu opowiada historię formowania się obchodów Wielkiego Postu, umie opowiedzieć tajemnicę wiary Zwiastowania Pańskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, podaje argumenty uzasadniające tezę, że wszyscy chrześcijanie powinni obchodzić Oktawę Bożego Narodzenia. wymienia nabożeństwa wielkopostne, podaje przykłady symboliki czterdziestodniowego postu, omawia okresy Wielkiego Postu, wymienia argumenty uwadniające tezę, że nabożeństwa wielkopostne pomagają chrześcijanom w pogłębianiu wiary wie, jakie święta obchodzimy 25 marca i 15 sierpnia, streszcza i wykonuje plakat przedstawiający biblijną scenę Zwiastowania Pańskiego, opowiada i wykonuje plakat potwierdzający tradycję, mówiącą o Wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny, wyjaśnia, dlaczego 15 sierpnia wierni udają się do kościołów z bukietami kwiatów, przedstawia rolę Maryi wymienia nabożeństwa wielkopostne, podaje przykłady symboliki czterdziestodniowego postu, omawia okresy Wielkiego Postu, wie, jakie święta obchodzimy 25 marca i 15 sierpnia, streszcza i wykonuje plakat przedstawiający biblijną scenę Zwiastowania Pańskiego, wyjaśnia, dlaczego 15 sierpnia wierni udają się do kościołów z bukietami kwiatów, przedstawia rolę Maryi w życiu chrześcijan. wymienia nabożeństwa wielkopostne, podaje przykłady symboliki czterdziestodniowego postu, wie, jakie święta obchodzimy 25 marca i 15 sierpnia, wyjaśnia, dlaczego 15 sierpnia wierni udają się do kościołów z bukietami kwiatów, przedstawia rolę Maryi w życiu chrześcijan. wymienia nabożeństwa wielkopostne, wie, jakie święta obchodzimy 25 marca i 15 sierpnia, 18

19 w życiu chrześcijan. 47. Wraz z Kościołem celebrujemy tajemnicę odkupienia 48. Trwamy w radości ze Zmartwychwsta łym 49. Czcimy Najświętsze Serce Zbawiciela umie uzasadnić wartości egzystencjalne wynikające z uczestnictwa w świętym Triduum Paschalnym i Niedzieli Zmartwychwstania umie uzasadnić wartości egzystencjalne wynikające z uczestnictwa w świętach okresu wielkanocnego. układa modlitwę przebłagalną, dziękczynną i modlitwę prośby, w której odnosi się do swojego życia i darów. jakie otrzymuje od wymienia dni wchodzące w skład Triduum Paschalnego, charakteryzuje poszczególne wydarzenia, jakie Kościół celebruje podczas obchodzenia Triduum, po przeczytaniu fragmentu Pisma Świętego Mt 26,31-35 opisuje zarzut, jaki Jezus postawił Piotrowi, podaje sposoby trwania w codziennym życiu przy Jezusie. wie, ile trwa okres wielkanocny, wymienia święta, które Kościół przeżywa w okresie wielkanocnym, opisuje wymienione święta, chrześcijanie świętując okres wielkanocny, radują się ze Zmartwychwstania Pańskiego. wie, kiedy obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego wie, że miesiąc czerwiec jest miesiącem poświęconym Sercu Jezusowemu, wymienia dni wchodzące w skład Triduum Paschalnego, charakteryzuje poszczególne wydarzenia, jakie Kościół celebruje podczas obchodzenia Triduum, podaje sposoby trwania w codziennym życiu przy Jezusie. wie, ile trwa okres wielkanocny, wymienia święta, które Kościół przeżywa w okresie wielkanocnym, opisuje wymienione święta, wie, kiedy obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego wie, że miesiąc czerwiec jest miesiącem poświęconym Sercu Jezusowemu, wymienia dni wchodzące w skład Triduum Paschalnego, charakteryzuje poszczególne wydarzenia, jakie Kościół celebruje podczas obchodzenia Triduum, wie, ile trwa okres wielkanocny, wymienia święta, które Kościół przeżywa w okresie wielkanocnym, wie, kiedy obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego wie, że miesiąc czerwiec jest miesiącem poświęconym Sercu Jezusowemu, wymienia dni wchodzące w skład Triduum Paschalnego, wymienia święta, które Kościół przeżywa w okresie wielkanocnym, wie, kiedy obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego wie, że miesiąc czerwiec jest miesiącem poświęconym Sercu Jezusowemu, 19

20 miłosiernego Boga. streszcza perykopę biblijną J 19, 31-36, opowiada o genezie święta, wymienia argumenty uzasadniające tezę, że chrześcijanie uczestnicząc w uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego otrzymują wiele Bożych łask, streszcza perykopę biblijną J 19, 31-36, opowiada o genezie święta, streszcza perykopę biblijną J 19, 31-36, OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 20

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KLASA 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KLASA 6 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 343 im. MATKI TERESY Z KALKUTY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KLASA 6 Temat Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe I PÓŁROCZE 1. Duch Święty stale ożywia

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

przedstawienie wydarzeń mających miejsce podczas Pięćdziesiątnicy, ukazanie znaków obecności Ducha Świętego. odkrywanie wartości egzystencjalnych

przedstawienie wydarzeń mających miejsce podczas Pięćdziesiątnicy, ukazanie znaków obecności Ducha Świętego. odkrywanie wartości egzystencjalnych Temat 1. Duch Święty stale ożywia Kościół 2. Codzienne życie 3. Biblia przybliża tajemnicę 4. Duch święty Stale działa w Liczba godzin Treści wynikające z programu nauczania religii 1 Pogłębienie znajomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 I. MODLITWY:,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 I. Znajomość modlitw: -Wyznanie wiary,,wierzę w Boga, - Dekalog,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca Ocena niedostateczna

Ocena celująca Ocena niedostateczna Wymagania edukacyjne dla kl. VI z religii, opracowane według programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę Numer programu: AZ 2-01/10 Podręcznik: Wierzę w Kościół Ocena celująca Katechizowany: spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH

OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH WIERZĘ W KOŚCIÓŁ Z SERII POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ Postanowienia wstępne W klasie VI

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH WIERZĘ W KOŚCIÓŁ

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH WIERZĘ W KOŚCIÓŁ KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH WIERZĘ W KOŚCIÓŁ Z SERII POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ Postanowienia wstępne W klasie VI

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej. do programu nr AZ-2-01/10. i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14

KRYTERIA OCENIANIA. z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej. do programu nr AZ-2-01/10. i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14 Wierzę w Kościół pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OCENA DOSTATECZNA

KRYTERIA OCENIANIA OCENA DOSTATECZNA Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14 Wierzę

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 4. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 1 klasy liceum i technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa VI Szkoła Podstawowa

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa VI Szkoła Podstawowa Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa VI Szkoła Podstawowa Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 Wierzę w Kościół Wymagania Podstawowe - na ocenę dopuszczającą i dostateczną uczeń powinien:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY DUCH ŚWIĘTY WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA TAJEMNICA KOŚCIOŁA 1.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. Nowa podstawa programowa Blok tematyczn y Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Wymagania Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania

Uczeń spełnia wymagania WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 6 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKAJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLCH ŚRODROCZCH I ROCZCH OCEN Z RELIGII W KLASIE VI ROZDZIAŁ CELUJĄ DOSTATECZ DOPUSZCZAJĄ I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła 1. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII KLASA VI

WYMAGANIA Z RELIGII KLASA VI WYMAGANIA Z RELIGII KLASA VI wymienia znaki towarzyszące Zesłaniu Ducha Świętego; - wymienia sposoby świętowania niedzieli; powie, kto stoi na czele Kościoła katolickiego? - podaje imię obecnego papieża;

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PSO Z RELIGII - WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE. KLASA: VI Szkoła Podstawowa

ZAŁĄCZNIK DO PSO Z RELIGII - WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE. KLASA: VI Szkoła Podstawowa ZAŁĄCZNIK DO PSO Z RELIGII - WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE KLASA: VI Szkoła Podstawowa Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę Wierzę w Kościół Numer Programu: AZ-2-01/10 Data zatwierdzenia:

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: potrafi odnieść omawiane wydarzenie do własnego życia

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: potrafi odnieść omawiane wydarzenie do własnego życia Szczegółowe kryteria oceniania z religii w klasie VI do programu nauczania Poznaję Boga i w Niego wierzę nr AZ-2-01/10 i podręcznika Wierzę w Kościół nr AZ-23-01/10-PO-2/13 TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Będziesz miłował Pana Boga swego Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania podstawowe ( ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające ( ocena dobra ) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) Wymagania

Bardziej szczegółowo

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 Lp. Temat lekcji Wymagania programowe dla klasy VI Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 1 Omówienie PSO, zasad BHP. Konieczne (dopuszczają cy) PODSTAWOWE Podstawowe (dostateczny) Rozszerzające (dobry)

Bardziej szczegółowo

Plan edukacji religijnej Klasa VI Szkoła Podstawowa Podręcznik Wierzę w Kościół

Plan edukacji religijnej Klasa VI Szkoła Podstawowa Podręcznik Wierzę w Kościół I. Tajemnica Kościoła Chrystusowego Blok tematyczny Plan edukacji religijnej Klasa VI Szkoła Podstawowa Podręcznik Wierzę w Kościół AZ-23-01/10-PO-2/13 Numer programu: AZ-2-01/10 (z dnia 09.06.2010r.)

Bardziej szczegółowo

Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2014 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE z katechezy w zakresie V klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/1 i podręcznika nr AZ-22-01/1-5 Umiłowani w Jezusie Chrystusie pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum

Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum Liczba godzin Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum Temat/cele lekcji 1. Katecheza w szkole moim wyborem. Potrafię wymienić zasady oceniania i zachowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ KLASY LICEUM OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ KLASY LICEUM OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ KLASY LICEUM OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określam indywidualnie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE III b OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/2016 Wymagania programowe są zgodne z programem nauczania: Program ogólnopolski -

Bardziej szczegółowo

RELIGIA- KLASA IV I PÓŁROCZE

RELIGIA- KLASA IV I PÓŁROCZE RELIGIA- KLASA IV Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia wszelkiej współpracy, - przychodzi na zajęcia nieprzygotowany (brak

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Religia KLASA: I TECHNIKUM NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): RE-ZSP.T-11/12 Lp 1. Dział programu I. Jestem chrześcijaninem Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający-

Bardziej szczegółowo

Religia, 6 SP, NaCoBeZu

Religia, 6 SP, NaCoBeZu Religia, 6 SP, NaCoBeZu 1. Jestem w Kościele na wakacjach i w szkole - podaję propozycje zasad pracy na lekcjach w klasie VI - rozpoznaję najważniejsze świątynie katolickie 2. Zesłanie Ducha Świętego narodziny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 1 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasy 2 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY EDUKACJI RELIGIJNEJ

PLAN DYDAKTYCZNY EDUKACJI RELIGIJNEJ PLAN DYDAKTYCZNY EDUKACJI RELIGIJNEJ z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14 Wierzę w Kościół pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II SP,

Kryteria oceniania w klasie II SP, Kryteria oceniania w klasie II SP, podręcznik Kochamy Pana Jezusa, program: W drodze do Wieczernika, numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Słuchamy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB katecheta I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Religia KLASA: II ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): RE-ZSP-Z-11/12 Lp 1. 2. Dział programu I.. Wędrując ku dorosłości II. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Poziomy wymagań

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi Nabywane

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 3 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Wioleta Halek Nauczyciel katechezy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII (ocenianie bieżące) KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IId, GIMANZJUM nr 1 w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2011/2012 opracowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział I. ROK KOŚCIELNY

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział I. ROK KOŚCIELNY Plan wynikowy w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Przemienieni przez Boga. Nowa wersja zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję Boga i w Niego

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział I. ROK KOŚCIELNY

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział I. ROK KOŚCIELNY Plan wynikowy w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Przemienieni przez Boga. Nowa wersja zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję Boga i w Niego

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę Ocena niedostateczny nr AZ-2-01/10 Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA DRUGA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASA DRUGA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASA DRUGA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-1/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział I. ROK KOŚCIELNY. wyjaśnia znaczenie Zesłania Ducha Świętego dla wierzących;

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział I. ROK KOŚCIELNY. wyjaśnia znaczenie Zesłania Ducha Świętego dla wierzących; Plan wynikowy w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Przemienieni przez Boga. Nowa wersja zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję Boga i w Niego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Religia KLASA: I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): RE-ZSP-Z-11/12 Lp 1. Dział programu I. Uczeń Jezusa Chrystusa Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający-

Bardziej szczegółowo