WILKI NA TERENIE GMINY ZBÓJNO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WILKI NA TERENIE GMINY ZBÓJNO"

Transkrypt

1 WILKI NA TERENIE GMINY ZBÓJNO Od pewnego czasu do Urzędu Gminy Zbójno dochodzą sygnały od mieszkańców odnośnie obecności wilków na terenie gminy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237) wilk jest gatunkiem chronionym, pod ochroną ścisłą. W dniu w miejscowości Zbójenko na podstawie zgłoszenia, dokonano oględzin miejsca, w którym były widziane 2 sztuki rzekomego wilka. Po dotarciu na wskazane miejsce zbadano tropy, które zostały pozostawione przez te zwierzęta. Z materiału, jaki został zebrany w postaci zdjęć a także pomiarów wnioskuje się, iż zgodnie z przypuszczeniami tymi zwierzętami były domniemane wilki. W kwestii obecności tych zwierząt w naszym regionie, nie jesteśmy wyjątkiem, gdyż wilki zaobserwowano także na terenie gminy Radomin. Dodatkowym dowodem potwierdzający przypuszczenia obecności wilków są relacje mieszkańców, którzy mówią o dość nienaturalnej wielkości tych zwierząt. Wataha 3 wilków w okolicach miejscowości Dulsk Frankowo (gm. Radomin) JAK ROZPOZNAĆ WILKA? Wilki charakteryzują się potężną budową, która u samców objawia się wyraźną wysokością w kłębie wynoszącą niekiedy 90 cm, z kolei długość ciała może przekroczyć nawet 150 cm. Średnia masa ciała wynosi kg, a w wyjątkowych przypadkach może osiągnąć nawet 75 kg. Inną cechą charakterystyczną jest dobrze wyraźny ogon z gęstym włosem, którego długość waha się od 30 do 50 cm. Wilki posiadają włosy o różnej barwie od prawie czarnych poprzez szare, brązowe aż do białych stąd przy identyfikacji z dalszej odległości dość

2 często mogą być one mylone z dużymi psami. Wyjątkową cechą tego gatunku z rodziny psowatych jest także nienaturalnie duży trop odcisk łapy. Długość wilczego tropu wynosi 10 13,7 cm, przy szerokości 8 9 cm z kolei wymiary tylnej łapy są o 1 2 cm mniejsze. W porównaniu z tropami dużych psów można zauważyć wyraźną rozbieżność. Odcisk łapy psa jest wyraźnie mniejszy, a w obrysie przypomina bardziej koło niż elipsę. Palce boczne są wyraźniej wysunięte na bok, a pazury mocniej odciśnięte. Ponadto w odróżnieniu do wilka, pies pozostawia po sobie podwójne tropy (odbicie łapy tylnej nie trafia bezpośrednio w odbicie łapy przedniej). (Ryc. Tomasz zając)

3 NIE TAKI WILK STRASZNY, JAK GO MALUJĄ Wilk jest drapieżnikiem, a jego naturalną ofiarą są dzikie zwierzęta kopytne np. jelenie, sarny. W środowisku lasów i pastwisk wilki zabijają również zwierzęta hodowlane, szczególnie owce, krowy i kozy, lecz nie jest to jednak istotny element (ok. 2%) ich diety. Wykazano przy tym, że ataki wilków na zwierzęta gospodarskie mają charakter oportunistyczny. Ataki wilków na zwierzęta hodowlane wynikają z faktu występowania pastwisk i zwierząt gospodarskich w obrębie ich terytoriów. Choć zwierzęta hodowlane nie stanowią istotnego elementu diety wilków, nie ulega wątpliwości, że lokalnie szkody wyrządzane przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich głównie owiec mogą nastręczać hodowcom pewnych trudności. Na podstawie posiadanych danych stwierdza się, iż ataki wilka na inwentarz gospodarstw w całym kraju dotyczyły m.in: owiec, bydła, kóz, psów, koni, jeleni oraz danieli. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI i ODSZKODOWANIA 1. Psy stróżujące jest to jedna z najbardziej skutecznych i jednocześnie najstarszych metod ochrony przed atakami drapieżników na zwierzęta. Do psów ras stróżujących, zalicza się m.in. owczarek podhalański, kuvasz, czuwacz, sarplaninac. Charakteryzują się one dość pokaźnymi rozmiarami i stosunkowo duża masą. Owe psy poprzez odpowiednie ułożenie już od szczeniaka mogą być bardzo skuteczną ochroną inwentarza przed atakami wilków na stada zwierząt gospodarskich wypasanych na łąkach i innych użytkach zielonych. 2. Ogrodzenia - aby ogrodzenie było w pełni skuteczne powinno być tak zaprojektowane i wykonane aby uniemożliwiało przeskoczeniu lub podkopaniu. Siatka ochraniająca stado powinna być ugruntowana do głębokości 50 cm oraz wysoka na 2,50 m. Dodatkowym elementem może być wykorzystanie ogrodzenia podłączonego do sieci elektrycznej. Ogrodzenie takie składa się z tyczek oraz taśm przewodzących prąd. Pastuchy odstraszają zwierzęta za pomocą impulsów elektrycznych. W akcie obrony przed wilkami sugeruje się, aby taśmy były rozmieszczone cm nad powierzchnią gruntu, natomiast każda następna, co 15 cm i tak aż do wysokości 2,00 m. 3. Fladry są to wąskie kawałki materiału o jaskrawym kolorze, które są nawinięte na sznurek. Najczęściej stosuje się kolor czerwony, a sama metoda była wykorzystywana przez myśliwych w polowaniach na wilki. Do chwili obecnej nie zbadano dlaczego wilki nie przekraczają linii prawidłowo

4 zainstalowanych flader. W związku z tym zastosowanie flader można zaliczyć do form ochrony inwentarza. Fladry nawinięte na bęben są bardzo łatwe w użyciu i pozwalają łatwo ogradzać wypasane na zmieniających się pastwiskach stada np. owiec, krów etc. Jest to jedna z najprostszych i zarazem najmniej kosztownych metod. 4. Odstrzał redukcyjny w momencie, gdy jesteśmy świadkiem regularnych, nagminnych ataków wilczych watah lub pojedynczych osobników na zwierzęta gospodarskie, można Ministra właściwego do spraw środowiska o odstrzał interwencyjny na podstawie art. 56. ust. 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). Minister może wyrazić zgodę na odstrzał redukcyjny w przypadku, gdy mamy do czynienia z brakiem alternatywnych rozwiązań oraz nie spowoduje to wyraźnego zagrożenia dla populacji wilka. Nie mniej jest to rozwiązanie doraźne, które może spowodować, iż w miejsce wilka pojawi się inny drapieżnik. 5. Odstraszanie najpopularniejszą metodą odstraszania wilków jest stała obecność ludzi (jakkolwiek w ostatnim czasie, zanotowano przypadki, kiedy to o różnych porach doby watahy wilków wchodziły na teren posesji i atakowały psy, dość często ze skutkiem śmiertelnym). Innym akceptowanym sposobem jest używanie petard hukowych, emitorów głośnych dźwięków bądź też silnego światła. 6. Inne zaleca się, aby na terenie ogrodzonej posesji, w której to obejściu przebywają psy na uwięzi, w godzinach po zapadnięciu zmroku uwolnić psa bądź też umieścić go w pomieszczeniu zamkniętym. Ponadto zaleca się zamykanie pomieszczeń gospodarskich w celu ochrony inwentarza. ODSZKODOWANIA Odszkodowania za straty spowodowane przez wilki w inwentarzu wypłacane są przez Skarb Państwa od 1998 roku. Aktualnym aktem prawnym dającym podstawę do wypłaty odszkodowań jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z dnia 30 kwietnia 2004 r. rozdz. 10). Wojewoda dokonuje oględzin strat, szacuje szkody i wyznacza wysokość odszkodowania oraz dokonuje jego wypłaty. Odszkodowanie nie przysługuje hodowcom, którzy pozostawili inwentarz na noc bez opieki. W razie stwierdzenia szkody należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, aby nie zatrzeć śladów pozostawionych przez drapieżniki, nie zmieniać położenia zabitych zwierząt i zawiadomić instytucję wyznaczoną przez wojewodę do szacowania szkód. Wysokość odszkodowania wyznaczana jest na podstawie aktualnych cen

5 rynkowych panujących w regionie. To rozwiązanie doraźnie rekompensuje straty ekonomiczne hodowców, nie chroni jednak przed groźbą następnych strat i nie rekompensuje strat hodowlanych i emocjonalnych. WILK A CZŁOWIEK CZY NALEŻY SIĘ BAĆ? W odniesieniu do obaw o ataki wilków na ludzi należy nadmienić, iż aktualnie nie są znane dane o zaistnieniu tragicznych incydentów na terenie Polski. Niejednokrotnie natomiast media informowały o wystąpieniu ataków zdziczałych psów na ludzi, a w szczególności na dzieci. Należy wspomnieć, że realne zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego jest jedną z przesłanek do wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazu chwytania czy zabicia gatunku objętego ochroną. Biorąc jednak na fakt, że jak dotąd ataki wilków na ludzi nie występowały, nie jest zasadnym wykonywanie odstrzałów tych zwierząt w celach prewencyjnych zapobiegawczych ze względu na samą obecność wilka na danym terytorium. UWAGA!!! W przypadku zaobserwowania wilka lub watahy wilków zaleca się wykonanie kilku zdjęć (w miarę możliwości) i okazania ich we właściwym UG, lub też powiadomienia właściwego UG w celu dokonania identyfikacji. Jest to czynność konieczna w celu nabrania 100% pewności, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Opracował Patryk Kuchnicki Specjalista ds. gospodarki łowieckiej, łowiectwa Upr. Do szacowania szkód łowieckich w płodach i uprawach rolnych

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 20 października 2011 roku

Czwartek, 20 października 2011 roku Czwartek, 20 października 2011 roku 8:00 9:00 Rejestracja uczestników 9:00 9:15 Otwarcie seminarium, powitanie gości prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ ZWIERZĘTA NA PODSTAWIE ART. 126 USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ ZWIERZĘTA NA PODSTAWIE ART. 126 USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY 2015 ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE IURIDICA 2 PAG. 141 150 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ ZWIERZĘTA NA PODSTAWIE ART. 126 USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY BARTOSZ RAKOCZY Abstract:

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3192 Warszawa, 25 lutego 2015 r. - o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. z projektami aktów wykonawczych.

Druk nr 3192 Warszawa, 25 lutego 2015 r. - o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-16-15 Druk nr 3192 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu Wymagania w zakresie regulacji monitoringu Wstęp...2 1. Cel i zakres pożądanych regulacji...9 2. Proponowane definicje...16 3. Obowiązki informacyjne, jakie powinny wykonać podmioty stosujące monitoring,

Bardziej szczegółowo

Wildlife Consulting Adres: Twardorzeczka 229, 34-324 Lipowa Telefon: 788 795 353 E-mail: info@wildlifeconsulting.pl www.wildlifeconsulting.

Wildlife Consulting Adres: Twardorzeczka 229, 34-324 Lipowa Telefon: 788 795 353 E-mail: info@wildlifeconsulting.pl www.wildlifeconsulting. Wildlife Consulting Adres: Twardorzeczka 229, 34-324 Lipowa Telefon: 788 795 353 E-mail: info@wildlifeconsulting.pl www.wildlifeconsulting.pl Ekspertyza w zakresie dużych drapieżników niedźwiedzia brunatnego,

Bardziej szczegółowo

ZASADY SELEKCJI OSOBNICZEJ I POPULACYJNEJ ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OCENIE PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU

ZASADY SELEKCJI OSOBNICZEJ I POPULACYJNEJ ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OCENIE PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU Załącznik do uchwały NRŁ nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. ZASADY SELEKCJI SBNICZEJ I PPULACYJNEJ ZWIERZĄT ŁWNYCH W PLSCE RAZ ZASADY PSTĘPWANIA PRZY CENIE PRAWIDŁWŚCI DSTRZAŁU Wstęp Tekst jednolity z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH RODZAJÓW I ROZMIARU SZKÓD WYRZĄDZANYCH PRZEZ BOBRY (CASTOR FIBER) ORAZ STOSOWANIE METOD ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH

ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH RODZAJÓW I ROZMIARU SZKÓD WYRZĄDZANYCH PRZEZ BOBRY (CASTOR FIBER) ORAZ STOSOWANIE METOD ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH RODZAJÓW I ROZMIARU SZKÓD WYRZĄDZANYCH PRZEZ BOBRY (CASTOR FIBER) ORAZ STOSOWANIE METOD ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH dr Andrzej Czech Natural Systems Sfinansowano ze środków

Bardziej szczegółowo

SZKODY ŁOWIECKIE. (aktualizacja lipiec 2015)

SZKODY ŁOWIECKIE. (aktualizacja lipiec 2015) Wielkopolska Izba Rolnicza ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań, tel. +61 847 84 80, fax +61 842 04 52 e-mail: wirpoz@wir.org.pl, www.wir.org.pl SZKODY ŁOWIECKIE - poradnik dla rolników (aktualizacja lipiec

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki Szanowni Państwo, sanitas animalium pro salute domini ta stara łacińska maksyma przez zdrowie zwierząt do zdrowia ludzi już setki lat nie traci na swej mądrości. Przytaczam ją, gdyż w ramach Wspólnej Polityki

Bardziej szczegółowo

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce SZKOŁA POLICJI w PILE Zakład Kryminalny Maria Kaczmarek Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce Recenzja Roman Wojtuszek Redakcja językowa Waldemar Hałuja Skład komputerowy Maria

Bardziej szczegółowo

Metody rozwiązywania konfliktów ekologicznych na obszarach Natura 2000

Metody rozwiązywania konfliktów ekologicznych na obszarach Natura 2000 Metody rozwiązywania konfliktów ekologicznych na obszarach Natura 2000 Autorzy: Anna Dubel Marta Jamontt-Skotis Karolina Królikowska Krzysztof Dubel Michał Czapski Recenzenci: Andrzej Ruszlewicz Małgorzata

Bardziej szczegółowo

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny.

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny. UDZIAŁ SPOŁECZNY W PRAWIE KRAJOWYM 1. UWAGI OGÓLNE 1) Podstawowym kryterium, według którego przepisy regulują udział w postępowaniu administracyjnym jest rodzaj interesu, który ma być realizowany przez

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO PIES MERDA OGONEM

DLACZEGO PIES MERDA OGONEM DESMOND MORRIS DLACZEGO PIES MERDA OGONEM O czym mówi nam zachowanie psa (PRZEŁOŻYŁA KRYSTYNA CHMIEL) 1 WSTĘP W dziejach ludzkości tylko dwa gatunki zwierząt mogły swobodnie poruszać się po naszych domach:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ W POLSKIM OBSZARZE TERYTORIALNYM

KONCEPCJA UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ W POLSKIM OBSZARZE TERYTORIALNYM Stanisław Wieteska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim KONCEPCJA UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ W POLSKIM OBSZARZE TERYTORIALNYM

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Program ochrony wilka Canis lupus w Polsce (wybrane zagadnienia)

Załącznik Program ochrony wilka Canis lupus w Polsce (wybrane zagadnienia) Załącznik Program ochrony wilka Canis lupus w Polsce (wybrane zagadnienia) Krajowa strategia ochrony wilka warunkująca trwałość populacji gatunku w Polsce Henryk Okarma Instytut Ochrony Przyrody PAN Roman

Bardziej szczegółowo

Zmiany w polskim łowiectwie

Zmiany w polskim łowiectwie Zmiany w polskim łowiectwie Czy potrzeba zmian? Zmiany w polskim prawodawstwie łowieckim są konieczne i wynika to z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. akt P19/13 Zmiany nie

Bardziej szczegółowo

HODOWLA ŻUBRÓW PORADNIK UTRZYMANIA W NIEWOLI

HODOWLA ŻUBRÓW PORADNIK UTRZYMANIA W NIEWOLI HODOWLA ŻUBRÓW PORADNIK UTRZYMANIA W NIEWOLI AUTORZY: Wanda Olech (redaktor) Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wojciech

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programów komputerowych wspomagających działania terapeutyczne 322[15].O1.05

Korzystanie z programów komputerowych wspomagających działania terapeutyczne 322[15].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Symela Korzystanie z programów komputerowych wspomagających działania terapeutyczne 322[15].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Standardy dla gospodarstw rolnych

Standardy dla gospodarstw rolnych Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Duńskie Centrum Doradztwa Rolniczego Standardy dla gospodarstw rolnych Uwarunkowania formalno-prawne obowiązujące w Polsce w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

Ptaki w budynkach. Remonty i docieplenia w zgodzie z przepisami ochrony przyrody

Ptaki w budynkach. Remonty i docieplenia w zgodzie z przepisami ochrony przyrody Ptaki w budynkach Remonty i docieplenia w zgodzie z przepisami ochrony przyrody Ptaki w budynkach Remonty i docieplenia w zgodzie z przepisami ochrony przyrody Kielce 2010 Autorzy: Krzysztof Kus, Michał

Bardziej szczegółowo

Szkopuł tkwi w fakcie,

Szkopuł tkwi w fakcie, Chłodne dachy a mikroklimat wnętrz, czytaj str. 21 wr-067/08 Nr 07/2009 (59) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 Obco brzmiące nazwy gospodarstw rolnych w naszym kraju nie dziwią

Bardziej szczegółowo

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących SIATKA DO PRAS ROLUJĄCYCH OSZCZĘDNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ tel.: + 48 33 812 30 81 Siatka do pras rolujących QQNr 12/2014 (115) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 Ciągniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Warszawa 2011 1 WSTĘP Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Powody zaginięć są rozmaite: wypadek komunikacyjny, zaburzenia psychiczne, napad, porwanie, ucieczka

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje. Radkowice i Kielce Piaski

Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje. Radkowice i Kielce Piaski Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje Radkowice i Kielce Piaski KTO JEST KIM W INWESTYCJI? PSE Operator S.A. inwestor, zleceniodawca projektu. www.pse-operator.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang.gmp) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang.ghp) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. IR-III.7820.22.2012.6 DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo