Opis informatyczny portalu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis informatyczny portalu"

Transkrypt

1 Opis informatyczny portalu opracował J. Ustasiak Załącznik nr 2 do SIWZ nr AZ-17/ Środowisko pracy portalu. Portal będzie pracował w istniejącej strukturze serwerowej Muzeum Narodowego w Poznaniu o parametrach wymienionych poniżej: a. system operacyjny serwera: Linux Fedora wersja > 18 b. platforma programowa serwera www: apache wersja > 2.2, php> 5.3, mysql> 5.0 c. bibliotekiobróbki plików graficznych po stronie portalu: ImageGraphics lub GraphicMagick d. dopuszcza się stosowanie bibliotek innych bibliotek technologii internetowych niewymagających wnoszenia opłat licencyjnych e. wszystkie stosowane biblioteki mają być w wersjach stabilnych 2. Cechy podstawowe portalu a. techniki programowe wykorzystywane w konstrukcji strony: html, css, php, JavaScript, AdobeFlash b. dopuszcza się stosowanie wersji html5 oraz css3 c. pliki multimedialne i dźwiękowe powinne być odtwarzane z wykorzystaniem bezpłatnych odtwarzaczy możliwych do samodzielnego pobrania ze strony internetowej producenta standardu multimedialnego i dźwiękowego d. kompatybilność programowa w odniesieniu do przeglądarek: i. `- Internet Explorer ii. - Firefox iii. - Chrome iv. - Safari e. system przyjaznych linków f. dostęp do funkcji administracyjnych portalu zabezpieczony technologią SSL (https://...) g. oddzielne obszary przechowywania danych, szablonów oraz obszaru kodu CMS h. możliwość definiowania wielojęzyczności portalu polski/angielski/niemiecki oraz stylu treści tekstowych z uwzględnieniem potrzeb osób słabowidzących i. dla osób słabowidzących powinna istnieć możliwość: i. zmiany wielkości i kroju czcionki ii. zmiany barwy tła i czcionki w celu podwyższenia kontrastu j. dopuszcza się stosowanie adaptowanych rozwiązań typu GNU/Open Source 3. Konstrukcja portalu 1

2 a. portal typu CMS (system zarządzania treścią) składający się z strony głównej oraz podstron opartych na szablonach umożliwiających oddzielenie wyglądu strony od jej zawartości b. do zarządzania treścią portalu przewiduje się wykorzystanie relacyjnej bazy danych w technologii mysql w wersji bezpłatnej; minimum 2 bazy: i. baza danych CMS (systemu zarządzania treścią ii. baza danych obiektów muzealnych c. podstrony portalu mogą zawierać własne podstrony (min. 5 poziomów) d. szablony stron zapewniać muszą jednakową identyfikację wizualną i składać się z nagłówka elementów nawigacyjnych, obszaru roboczego oraz stopki e. zakłada się stałą szerokość stron portalu o rozmiarze 980 punktów ekranu f. stylistyka elementów nawigacyjnych powinna być dostosowana do ekranów dotykowych g. oprogramowanie portalu powinno umożliwić wykorzystanie następujących narzędzia do nawigacji: i. mysz ii. klawiatura (m.in. klawisze kursora, enter, esc, spacja, insert, delete, home, end, PgUp, PgDn z możliwością modyfikacji przy pomocy klawiszy shift, Ctrl, lewy alt) iii. ekran dotykowy h. szablony strony głównej oraz podstron mogą się różnić wyglądem z wyjątkiem elementów istotnych dla identyfikacji wizualnej i. do zdefiniowanego wstępnie szkieletu i zawartości portalu operator musi mieć możliwość dodawania/modyfikacji/usuwania podstron w oparciu o wstępnie zdefiniowane szablony j. przewiduje się następujące typy funkcjonalnepodstron i modułów: i. artykuł tekstowy ii. artykułtekstowy ze zdjęciami/multimediami iii. galeria zdjęć z podpisami iv. multimedia v. nowości vi. kalendarz vii. kontakty viii. repozytorium plików ix. wyszukiwarka tekstowa x. wyszukiwarkaz bazy obiektów muzealnych xi. moduł rejestracji użytkowników portalu xii. newsletter xiii. modułksięgi gości xiv. moduł statystyki portalu xv. moduł rezerwacji terminów zwiedzania xvi. banery xvii. mapa portalu 2

3 k. powinna istnieć możliwość tworzenia niestandardowego szablonu strony będącego kompilacją wybranych powyższych modułów l. portal powinien posiadać moduł newsletter z opcjami: i. o charakterze ogólnym ii. o charakterze edukacyjnym m. portal powinien posiadać moduł banerów wyświetlanych w zdefiniowanych obszarach portalu n. portal powinien wyświetlać ostrzeżenie o wykorzystywaniu ciasteczek (cookies) z określeniem zakresu ich stosowania wymagające akceptacji użytkownika 4. Wymagania do konstrukcji wizualnej szablonu strony głównej oraz podstron a. koncepcja wizualna portalu zakłada maksymalne wykorzystanie elementów typograficznych z minimalnym wykorzystaniem elementów bitmapowych b. parametry elementów typograficznych (rozmiar i kolorystyka elementów typograficznych, rozmiar typ i kolorystyka czcionek) powinne być zadawane parametrycznie i możliwe do zmiany przez operatora portalu; w tym celu powinne być umieszczone w oddzielnych plikach konfiguracyjnych c. niezbędne elementy bitmapowe powinne być dostarczone również w plikach źródłowych umożliwiających ich modyfikację d. wykonawca portalu dostarcza dokumentację opisującą sposób modyfikacji/tworzenia szablonu strony e. wykonawca dostarcza kompletną dokumentację oprogramowania w wersji źródłowej z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich f. wykonawca dostarcza wszystkie użyte w konstrukcji portalu elementy graficzne i multimedialne w postaci źródłowej umożliwiającej ich reedycję z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich 5. Wymagania odnośnie podstron a. artykuł tekstowy artykuł tekstowy ze zdjęciami/multimediami i. edycja i wprowadzanie tekstu wspomagane powinno być edytorem pracującym w trybie graficznym pokazującym rzeczywisty wygląd i kolorystykę wprowadzanego tekstu ii. edycja i wprowadzanie tekstu wspomagane powinno być również edytorem tekstowym pokazującym wprowadzany tekst w kodzie html iii. edytor graficzny powinien umożliwiać podstawowe opracowanie i formatowanie tekstu: 1. typ czcionki, wysokość, krój, kolor, kolor tła 2. akapit: wcięcia, interlinie, marginesy, wypunktowania i numeracje 3. tabele 4. linki 3

4 5. zdjęcia w rozmiarze docelowym z możliwością jego definiowania oraz podpisami i możliwością wykorzystania jako link 6. zdjęcia w postaci automatycznie generowanej miniaturki po kliknięciu rozwijanej w osobnym oknie do definiowalnego rozmiaru końcowego 7. multimedia w postaci definiowalnego okienka 8. umieszczanemu zdjęciu powinna towarzyszyć opcja definiująca miejsce umieszczenia zdjęcia oraz sposób opływania zdjęcia przez tekst iv. administrator portalu powinien mieć możliwość zablokowania wybranych funkcji edycyjnych zakłócających stylistykę strony v. edycja artykułu powinna odbywać się w trybie wstęp rozwinięcie: kliknięcie na wyróżnionym linku tzw. więcej >> przenosi czytającego z fragmentu wstępu do rozwinięcia vi. w przypadku długich artykułów powinna istnieć możliwość ich podziału na strony vii. w artykule powinna istnieć również możliwość wstawiania innych wybranych modułów np. multimediów, fragmentów tabeli kontaktów b. galeria zdjęć z podpisami i. struktura: 1. nagłówek element opcjonalny przeznaczony na tytuł galerii 2. wstęp element opcjonalny przeznaczony na krótki opis 3. właściwa galeria 4. nota końcowa element opcjonalny przeznaczony na ewentualne prawa autorskie itp. ii. opis funkcjonalny galerii: 1. format wyświetlanych zdjęć: *.jpg, *.png 2. strona główna galerii składa się z równomiernie rozmieszczonych kolumn i wierszy miniatur zdjęć przeznaczonych do prezentacji 3. ilość kolumn i wierszy oraz odstęp między nimi jest parametrem definiowanym przez operatora 4. w przypadku dużej ilości kolumn powinna być możliwość podziału na strony 5. miniaturce powinien towarzyszyć podpis o szerokości pola przez nią zajętego; w przypadku dłuższego podpisu powinien być zawijany na kolejne wiersze max po kliknięciu na miniaturkę zdjęcie z podpisem jest wyświetlane w osobnym oknie bez obramowania w uprzednio zdefiniowanej wielkości 7. okno z docelowym zdjęciem posiadać powinno następujące elementy nawigacyjne: a. wyjście do strony z miniaturkami 4

5 b. poprzednie, następne wybór kolejnego zdjęcia z tabeli miniatur c. pokaz slajdów: start, stop, pauza 8. wyświetlanie pełnego zdjęcia oraz pokaz slajdów powinien odbywać się płynnie baz nagłych przeskoków 9. czas wyświetlania zdjęcia podczas pokazu slajdów powinien być parametrem definiowanym iii. wczytywanie zdjęć do galerii oraz generowanie miniaturek 1. dodawanie zestawu zdjęć do galerii powinno odbywać się z opcją masowego wczytywania 2. podczas dodawania zestawu zdjęć powinno odbywać ich skalowanie do zadanego rozmiaru oraz generacja miniaturek również do zadanego uprzednio rozmiaru 3. sposoby generowania miniaturek a. przez przeskalowanie całego zdjęcia b. przez wycięcie obszaru odpowiadającego miniaturce z fragmentu docelowego zdjęcia 4. sposoby dodawania podpisów a. przez edycję odpowiednich pól galerii w panelu administracyjnym portalu b. przez wczytanie odpowiednio sformatowanego pliku tekstowego w panelu administracyjnym portalu iv. w portalu może istnieć wiele różnych wystąpień galerii zdjęć c. multimedia typu obraz-dźwięk oraz dźwiękowe i. w portalu powinno istnieć wsparcie do odtwarzania plików w formacie minimum *.mp4, *.swf*.mp3 oraz w technologii wspieranej przez html5 ii. odtwarzanieplików multimedialnych powinno odbywać się w definiowalnym okienku wyposażonym w elementy nawigacyjne oraz pasek postępu odtwarzania: 1. start, stop, przód, tył, początek koniec, wyjście 2. regulacja głośności 3. pasek postępu odtwarzania z funkcją przesuwu 4. licznik czasu odtwarzania 5. powiększanie do pełnego ekranu w przypadku multimediów typu obraz-dźwięk iii. sposoby umieszczania multimediów: 1. w artykule w postaci zdefiniowanego okienka 2. w artykule w postaci linku będącego tekstem lub zdjęciem 3. w postaci samodzielnej podstrony 4. w przypadku umieszczenia linku do okienka z plikiem multimedialnym odtwarzany jest on w osobnym oknie, które zanika po zakończeniu odtwarzania 5

6 iv. zastosowane mechanizmy odtwarzanie nie powinny generować żadnych opłat licencyjnych; użytkownik portalu powinien mieć możliwość pobrania bezpłatnych dekoderów do odtwarzania umieszczonych multimediów d. nowości i. nowości mają budowę dwusekcyjną: składają się z listy nowości oraz opisu wybranej nowości ii. funkcjonowanie: po kliknięciu na wybraną nowość przechodzimy do podstrony jej opisu koniecznym elementem opisu jest klawisz powrotu do listy nowości iii. budowa listy nowości: lista nowości składa się z poziomych wierszy zawierających daty wystąpienia nowości, temat oraz opcjonalnie zdjęcie/plik graficzny o rozmiarze jednakowym dla wszystkich nowości; lista nowości jest sortowana na podstawie daty iv. opis wybranej nowości ma budowę podstrony z artykułem ze zdjęciami v. w przypadku dużej ilości nowości powinna istnieć możliwość podziału listy nowości na strony vi. powinna istnieć możliwość podziału nowości na kategorie z możliwością ich wystąpienia w różnych miejscach portalu vii. dodatkowym elementem powinna być zakładka archiwum do której przenoszone będą zdezaktualizowane nowości e. kalendarz i. kalendarz jest modułem pokazującym wydarzenia odbywające się w danym dniu, tygodniu lub miesiącu ii. źródłem danych są informacje zapisane w rozmaitych kategoriach nowości oraz uzupełniające informacje wprowadzone przez operatora portalu iii. określa się następujące widoki kalendarza: 1. widok bieżący w formie tabeli wyświetlane są wydarzenia odbywające się w danym dniu posortowane wg godzin 2. widok kompaktowy wyświetlany jest kalendarz z datami danego miesiąca; kliknięcie na określony dzień miesiąca powoduje wyświetlenie wydarzeń danego dnia 3. widok tygodniowy - podobnie jak widok bieżący z tym, że dotyczy bieżącego tygodnia iv. kliknięcie na wybrane wydarzenie powoduje wyświetlenie opisu wydarzenia tak jak w przypadku nowości v. w portalu może istnieć kilka wystąpień modułu kalendarium f. kontakty i. kontakty są bazą adresową zawierającą następujące pola: przedrostek, imię, nazwisko, funkcja, telefon, adres e_mail oraz opcjonalnie adres pocztowy ii. adres e_mail powinien zostać zamieszczony w technologii zabezpieczającej przed wykorzystaniem go przez programy spamujące 6

7 iii. zapewniona powinna być możliwość umieszczenia pojedynczego kontaktu z bazy w formie modułu w artykule g. repozytorium plików i. repozytorium jest miejscem w którym zgromadzone są pliki do pobrania przez użytkownika portalu ii. w repozytorium powinna istnieć możliwość pogrupowania plików w kategorie zdefiniowane przez użytkownika z możliwością ich dodania iii. w ramach kategorii istnieją zestawy plików do pobrania iv. w ramach kategorii użytkownik może zdefiniować nazwę zestawu plików przeznaczonych do wczytania v. do danego zestawu plików użytkownik powinien mieć możliwość pojedynczego lub grupowego wczytania wielu plików, które mogą zawierać podfoldery vi. w ramach portalu, oprócz głównego repozytorium plików, powinna istnieć możliwość umieszczenia w formie modułu np. w artykule wybrana kategoria repozytorium plików vii. zakłada się maksymalny format pobieranych plików na poziomie 25 MB h. wyszukiwarka tekstowa i. konfigurowalny moduł umożliwiający wyszukiwanie wystąpień określonego łańcucha tekstu w portalu ii. opcje wyszukiwania: 1. wyszukiwanie dokładne wyszukiwane jest dokładne wystąpienie słowa lub frazy 2. wyszukiwanie przybliżone szukany lub fraza jest fragmentem innego słowa lub frazy z uwzględnieniem wyrazów bliskoznacznych iii. w portalu może istnieć kilka różnych wystąpień wyszukiwarki wstępnie predefiniowanej pod względem zakresu przeszukiwania i. wyszukiwarkaz bazy obiektów muzealnych i. moduł przeszukuje pola rekordów obiektów muzealnych wpisanych do muzealnej bazy danych pod względem wystąpienia określonych warunków wyszukiwania ii. użytkownik definiuje szukane wartości poszczególnych pól rekordu opisu obiektu muzealnego a następnie zleca wyszukiwanie iii. definicja szukanych wartości pól obiektu odbywa się na zasadzie list rozwijanych iv. wynikiem wyszukiwania jest lista obiektów spełniających warunki wyszukiwania z możliwością wydrukowania/zapisuzawierająca: 1. nr inwentarzowy 2. autor 3. tytuł/nazwa v. kliknięcie na daną pozycję powoduje wyświetlenie karty obiektu z możliwością wydrukowania/zapisu składającą się z: 7

8 1. zdjęcia 2. nazw oraz wartości pól obiektu vi. w portalu może istnieć kilka różnych wystąpień wyszukiwarki wstępnie predefiniowanej pod względem zakresu przeszukiwania j. moduł rejestracji/logowania użytkowników portalu i. użytkownik może korzystać z newslettera oraz księgi gości po wcześniejszym zarejestrowaniu się ii. moduł realizuje następujące funkcje 1. rejestracja konta użytkownika 2. modyfikacja konta użytkownika 3. usuwanie konta użytkownika 4. pomoc w odzyskaniu hasła 5. logowanie użytkownika iii. rejestracja konta użytkownika: 1. polega na wypełnieniu formularza zawierającego a. imię i nazwisko b. adres c. hasła z kontrolą odpowiedniej jego siły min. 8 znaków, min. jedna duża litera, min. jeden znak specjalny d. pseudonim ( tzw. nick )min. 6 znaków e. zaznaczenie usług f. zaakceptowanie dołączonego regulaminu usług g. zgody na przechowywanie powyższych danych do usług realizowanych przez portal 2. w kolejnym kroku rejestracji sprawdzana jest poprawność i unikatowość danych 3. w przypadku poprawnych danych moduł wymaga podania unikatowego kodu alfanumerycznego podanego w postaci graficznej w odpowiednim polu formularza 4. następnie na adres podany w formularzu wysyłany jest link aktywacyjny; użytkownik w celu uaktywnienia konta musi kliknąć na przesłany link iv. modyfikacja konta użytkownika użytkownik może dokonać zmian usług z których korzysta w portalu ( np. zrezygnować z wysyłki newslettera) oraz zmienić hasło v. usuwanie konta użytkownika fizyczne usunięcie konta oraz danych użytkownika z bazy danych na życzenie użytkownika vi. pomoc w odzyskaniu hasła: po podaniu przez użytkownika pseudonimu, imienia i nazwiska na jego adres pocztowy wysyłane jest wygenerowane przez moduł hasło robocze z prośbą o jego zmianę po zalogowaniu się vii. logowanie do usług polega na wypełnieniu w formularzu logowania pola z pseudonimem, hasłem oraz unikatowym kodem 8

9 alfanumerycznym podanym w postaci graficznej w odpowiednim polu formularza k. newsletter i. newsletter będący informacją o bieżących lub nadchodzących wydarzeniach rozsyłany jest pocztą elektroniczną do zarejestrowanych odbiorców ii. powinna być możliwość zdefiniowania różnych kategorii newslettera rozsyłanych do różnych grup odbiorców iii. odbiorca rejestruje się za pomocą modułu rejestracji użytkowników portalu określając kategorię newslettera oraz wyrażając zgodę na jego otrzymywanie iv. rezygnacja odbiorcy powinna skutkować fizycznym usunięciem jego danych z bazy portalu v. wysyłka do dużej liczby odbiorców powinna się odbywać w sposób sekwencyjny tzn. wysyłka do odbiorców - przerwa 5min wysyłka do kolejnej grupy odbiorców vi. adresy odbiorców nie powinne być widoczne w nagłówkach poczty vii. wysyłany powinien być zasadniczo formularz z opisem zawierający linki do określonych treści znajdujących się na portalu ograniczy się przez to nadmierny ruch sieciowy oraz przepełnianie skrzynki pocztowej odbiorcy viii. operator newslettera ma w portalu administracyjnym opcje konfiguracji zasad wysyłki newslettera, szablony do jego tworzenia oraz raporty z wysyłki l. moduł księgi gości i. moduł księgi gości przeznaczony jest do krótkiego opisu wrażenia z pobytu w pałacu lub z przeglądania strony internetowej ii. wpisy przeznaczone są dla zarejestrowanych użytkowników portalu iii. użytkownik wypełnia w tym celu formularz podając imię, nazwisko, pseudonim, adres owy, opis swojego wrażenia oraz unikatowy kod alfanumeryczny podany w postaci graficznej w odpowiednim polu formularza iv. wpis zaczyna się od pseudonimu i daty; maksymalna długość tekstu powinna być ograniczona d 4 linijek; nie przewiduje się umieszczania zdjęć v. zasady funkcjonowania 1. na stronie z modułem forum powinien być umieszczony regulamin 2. filtr treści - wpisy niespełniające zasad regulaminu powinne być automatycznie blokowane 3. administrator portalu i operator forum muszą mieć możliwość ręcznego usuwania wpisów naruszających regulamin m. moduł statystyki portalu 9

10 i. moduł powinien analizować i zliczać wejścia oraz wyjścia użytkowników portalu ii. zaimplementowany system statystyczny powinien umożliwiać 1. liczbę użytkowników w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, roku 2. statystykę średniego pobytu na stronie: a. średni czas pobytu b. liczbę odwiedzających do 3 min c. liczbę odwiedzających powyżej 3 min, 10 min, 30 min 3. statystykę geograficzną odwiedzających 4. możliwość wyznaczania liczby odwiedzających daną podstronę portalu 5. archiwizację oraz usuwanie danych 6. przemieszczanie się tego samego użytkownika w określonym odcinku czasu po stronach portalu nie powinno zwiększać licznika odwiedzin 7. wyniki dostępne są w panelu administracyjnym portalu 8. dopuszcza się zaimplementowanie zewnętrznego bezpłatnego rozwiązania np. typu Google Analytics n. moduł rezerwacji terminów zwiedzania i. po wprowadzeniu daty planowanego zwiedzania pojawia się grafik wolnych terminów oraz okno logowania ii. rejestrowanie terminu wizyty 1. kolejnym etapem jest wypełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego: a. imię i nazwisko b. nazwa instytucji c. adres pocztowy d. adres e. telefon kontaktowy f. hasła z kontrolą odpowiedniej jego siły min. 8 znaków, min. jedna duża litera, min. jeden znak specjalny g. zaznaczeniuwolnego terminu oraz dodatkowych opcji (np.. język zwiedzania typ oprowadzania itp.) h. zaakceptowaniu dołączonego regulaminu usługi i. zgody na przechowywanie powyższych danych do usługi realizowanych przez portal 2. w kolejnym kroku rejestracji sprawdzana jest poprawność i unikatowość danych 3. w przypadku poprawnych danych moduł wymaga podania unikatowego kodu alfanumerycznego podanego w postaci graficznej w odpowiednim polu formularza 10

11 4. następnie na adres podany w formularzu wysyłany jest link aktywacyjny; użytkownik w celu uaktywnienia konta musi kliknąć na przesłany link 5. w odpowiedzi wysyłana jest informacja z potwierdzeniem oraz terminem wizyty iii. dodatkowe opcje 1. zarejestrowany użytkownik po wejściu do modułu i zalogowaniu się musi mieć możliwość zmiany terminu wizyty, rezygnacji, odzyskania hasła oraz usunięcia danych rejestracyjnych 2. w panelu administracyjnym uprawniony operator musi mieć podgląd rezerwacji, ręcznego blokowania terminów oraz usuwania rezerwacji 3. w panelu administracyjnym powinne być dostępne funkcje statystyczne związane z rezerwacją o. banery i. moduł służy do wyświetlania w różnych miejscach portalu banerów czyli sekwencji plików graficznych o rozmiarze przewidzianym przez szablon strony ii. długość sekwencji (max. 10 plików) oraz czas wyświetlania powinny być programowane; pomiędzy blikami banneru powinne być łagodne przejścia iii. powinna być możliwość zdefiniowania kilku różnych banerów wyświetlanych w różnych miejscach portalu iv. typy plików graficznych w banerze to *.jpg, *.png v. powinna być możliwość zdefiniowania banneru z pojedynczym plikiem multimedialnym typu *.swf, *.mp4 oraz zgodnego z html5 vi. dla każdego pliku graficznego w banerze powinna istnieć możliwość zdefiniowania linku do określonej treści w portalu. p. mapa portalu i. mapa portalu jest hierarchiczną automatycznie generowaną listą wszystkich podstron portalu ii. poszczególne pozycje listy są jednocześnie linkami do odpowiednich miejsc portalu 6. Cechy panelu administracyjnego portalu a. aktualizacja treści portalu przebiegać powinna według schematu autor > redaktor zatwierdzający b. kategorie operatorów panelu administracyjnego: administrator, operator.autor, operator.redaktor c. administrator musi mieć możliwość definiowania, które kategorie stron operator.autor może redagować a operator.redaktor zatwierdzać d. administrator oraz uprawniony operator musi mieć możliwość tworzenia nowych podstronzgodnie z wytycznymi z punktów 4 i 5 11

12 e. panel administracyjny portalu powinien umożliwiać konfigurowanie, zarządzanie i edytowanie wszystkich treści portalu z wyjątkiem elementów stałych szablonów zgodnie z wytycznymi z punktów 4 i 5 f. panel powinien obsługiwać wprowadzanie danych do bazy obiektów muzealnych i ich edycję g. dołączona dokumentacja powinna opisywać koncepcję i sposób tworzenia własnych szablonów podstron h. operator newslettera ma w portalu administracyjnym opcje konfiguracji zasad wysyłki newslettera, szablony do jego tworzenia oraz raporty z wysyłki i. zadaniem portalu jest również administracja kontami użytkowników portalu korzystających z newslettera, blogu, forum i księgi gości 12

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Newsletter

Tworzenie wiadomości Newsletter Tworzenie wiadomości Newsletter W tym przewodniku dowiesz się jak Tworzyć atrakcyjne wiadomości Newlsetter, wybierać grupy docelowe do wysyłki oraz publikować wiadomości na profilach w portalach społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Intranet przystosowana jest do działania w ramach dwóch organizacji:

Baza Danych Intranet przystosowana jest do działania w ramach dwóch organizacji: Załączniku nr 4 do OPZ Szczegółowy opis wymaganych funkcjonalności Intranetu INTRANET - strona wewnętrzna dla pracowników 1. Opis systemu Bazy Danych Intranet Głównym zadaniem Bazy danych Intranet jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r.

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r. Instrukcja obsługi Agencja IArt 2009r. 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie...3 Struktura...3 Menu przedmiotowe i menu podmiotowe...3 Grupy (strony tekstowe)...4 Dodawanie grupy (strony tekstowej)...4 Edycja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej"

Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej" Ogólnie o Instrukcji Niniejszy dokument zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. systemu BIP

Instrukcja użytkownika. systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 3 1.3. Słownik skrótów... 5 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

cms S INSTRUKCJA OBSŁUGI System cms S, którego dotyczy ta instrukcja, można zobaczyć, wypróbować i kupić na stronie: http://greenmouse.

cms S INSTRUKCJA OBSŁUGI System cms S, którego dotyczy ta instrukcja, można zobaczyć, wypróbować i kupić na stronie: http://greenmouse. cms S INSTRUKCJA OBSŁUGI System cms S, którego dotyczy ta instrukcja, można zobaczyć, wypróbować i kupić na stronie: http://greenmouse.pl/cms Spis treści 1. Logowanie 2. Podstawowe ustawienia 3. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0

Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0 Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0 Pobieranie i instalacja Pobierz program klikając w ikonę z menu po lewej na http://www.fotolabo.pl. Rozpocznie się pobieranie pliku fotolabo.zip [1,8 MB],

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. Ćwiczenia

Języki programowania wysokiego poziomu. Ćwiczenia Języki programowania wysokiego poziomu Ćwiczenia Języki programowania Ćwiczenia Strukturalny HTML Arkusze CSS Formularze HTML i PHP Baza danych MySQL Forum internetowe Strukturalny HTML Zadania Dokument

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu)

Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu) Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu) Integra Software Koszalin 07-2015 Logowanie do panelu administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wykonania strony E- wypoczynek.pl Załącznik nr 1

Specyfikacja wykonania strony E- wypoczynek.pl Załącznik nr 1 Specyfikacja wykonania strony Ewypoczynek.pl Załącznik nr 1 1. Formularz rejestracyjny... 2 1.1 Rejestruję obiekt samodzielnie... 2 1.1.1 Dane użytkownika... 2 1.1.2 Informacje o obiekcie... 3 1.1.3 Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie korespondencją

Zarządzanie korespondencją Zarządzanie korespondencją Aby korzystać z systemu należy: mieć dostęp do internetu uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox) Informację od konsultanta EAT adres internetowy login hasło startowe adres

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA

PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Serwis internetowy PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA 1.1 Opis serwisu 1.2 Funkcjonalności 2. Aplikacja mobilna ZGŁOŚ ANOMALIE 2.1 Opis aplikacji 2.2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny AiRIII gr. 2TI sekcja 1 Autorzy: Tomasz Bizon Józef Wawrzyczek 2 1. Wstęp Celem projektu było stworzenie sklepu

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika. aplikacji. Edytor treści edukacyjnych

Dokumentacja Użytkownika. aplikacji. Edytor treści edukacyjnych Dokumentacja Użytkownika aplikacji Edytor treści edukacyjnych aktualna na dzień 19.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 29 Spis Treści Wprowadzenie... 4 Minimalne wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020) Status: Wersja zatwierdzona Ostatnia modyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strony internetowej krok po kroku

Tworzenie strony internetowej krok po kroku Tworzenie strony internetowej krok po kroku 1. Wejdź na stronę www.urowizyta.pl/rejestracja i wypełnij formularz rejestracji. W polu Kod aktywacyjny wpisz kod, który znajduje się na końcu ulotki wręczonej

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu BIP

Instrukcja użytkownika systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 4 1.3. Słownik skrótów... 4 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla redaktorów www.cieszyn.zhp.pl

Poradnik dla redaktorów www.cieszyn.zhp.pl pwd. Maciej Antkiewicz Spis treści Wstęp...1 Organizacja strony...2 Dodawanie newsów...4 Dodawanie ilustracji do newsów/artykułów...5 Materiały statyczne...6 Tworzenie nowego artykułu statycznego...6 Link

Bardziej szczegółowo

Kampania E-MAIL. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie danych nadawcy. Personalizacja. Szablony. Profesjonalne kreacje graficzne

Kampania E-MAIL. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie danych nadawcy. Personalizacja. Szablony. Profesjonalne kreacje graficzne -1- Kampania E-MAIL REDLINK to przyjazny i intuicyjny system, stworzony dla tych, którzy pragną zrealizować wysyłkę wiadomości E-MAIL do licznej grupy odbiorców i cieszyć się jej efektami. Nasz system

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

Intrukcja obsługi stron www dla administratorów kół

Intrukcja obsługi stron www dla administratorów kół Intrukcja obsługi stron www dla administratorów kół Spis treści 1. Rejestracja nowego koła 2. Logowanie do panelu zarządzania stroną 3. Modyfikacja danych na stronie www - modyfikacja menu - modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe po stronie serwera

Wymagania systemowe po stronie serwera 1 z 6 30-06-2011 11:15 Specyfikacja Oprogramowanie do zarządzania wnioskami poręczeniowymi Szczegółowe funkcjonalności oprogramowania do zarządzania wnioskami poręczeniowymi Spis treści 1 Wstęp 2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy podstawowy (I stopnia). 1. Ilość osób 9. 2. Ilość godzin 51 godzin dydaktycznych (w tym 1 godzina na egzamin wewnętrzny). Do łącznej liczby

Bardziej szczegółowo

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Dokument przygotowany przez zespół Currenda IT Solutions Wersja dokumentu: 1.5 Wersja systemu PLKRK: 3.0.15 Metryka dokumentu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI www.ebooki.nowaera.pl WSTĘP REJESTRACJA LOGOWANIE AKTYWACJA E-BOOKA POBRANIE E-BOOKA NA URZĄDZENIA MOBILNE USUNIĘCIE E-BOOKA Z URZĄDZENIA MOBILNEGO NAWIGACJA W E-BOOKU

Bardziej szczegółowo

URL: http://www.ecdl.pl

URL: http://www.ecdl.pl Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender?

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Jak zamówić zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące funkcji Systemu CMS Joomla!

Szczegółowe wymagania dotyczące funkcji Systemu CMS Joomla! Załącznik nr 2 do ZZW Szczegółowe wymagania dotyczące funkcji Systemu CMS Joomla! przeznaczonego do obsługi stron internetowych PARP 1. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć system Joomla! w wersji 3.1 z

Bardziej szczegółowo

Konferencja Szkolne Centra Multimedialne biblioteka centrum wspomagania Wrocław, 08.10.2013 r. Przygotowanie: Bożena Boryczka

Konferencja Szkolne Centra Multimedialne biblioteka centrum wspomagania Wrocław, 08.10.2013 r. Przygotowanie: Bożena Boryczka Konferencja Szkolne Centra Multimedialne biblioteka centrum wspomagania Wrocław, 08.10.2013 r. Przygotowanie: Bożena Boryczka organizacja spotkań, ustalenie zasad współpracy zrozumiałych dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika System zarządzania treścią HONKi PageEditor 3.0 Podręcznik Użytkownika WERSJA 1.1 Spis treści 1 Wstęp...5 1.1 Ogólny opis programu... 5 1.2 Możliwości programu... 5 2 Rozpoczęcie pracy z programem...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Ten krótki poradnik pomoże Ci zainstalować nasz katalog no-name na swojej stronie internetowej.

Ten krótki poradnik pomoże Ci zainstalować nasz katalog no-name na swojej stronie internetowej. Ten krótki poradnik pomoże Ci zainstalować nasz katalog no-name na swojej stronie internetowej. Krok 1 - rejestracja Wejdź na stronę http://www.adpen.pl/katalog/rejestracja.php i uzupełnij widoczny formularz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi Smacznego.rzeszow.pl Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja 13.01.2010 13:05 Spis treści 1. Rejestracja... 1 1.1. Rejestracja w portalu... 1 1.2. Zapomniałem hasła... 2 2. Logowanie... 0 2.1. Menu użytkownika...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Spedycyjna 22, 03-191 Warszawa telefon: 22 519 70 00 faks: 22 519 70 13/14 www.tirsped.com.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Spedycyjna 22, 03-191 Warszawa telefon: 22 519 70 00 faks: 22 519 70 13/14 www.tirsped.com.pl M A G A Z Y N O N L I N E INSTRUKCJA OBSŁUGI Spedycyjna 22, 03-191 Warszawa telefon: 22 519 70 00 faks: 22 519 70 13/14 www.tirsped.com.pl L O G O W A N I E Należy wpisać w odpowiednie pola otrzymany LOGIN

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja funkcjonalna systemu katalog opinii

Specyfikacja funkcjonalna systemu katalog opinii Specyfikacja funkcjonalna systemu katalog opinii Charakterystyka systemu CMS 1. Import głównych kategorii katalogu system ma możliwość importowania kategorii, które będą wykorzystywane przez system. Tylko

Bardziej szczegółowo