Opis informatyczny portalu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis informatyczny portalu"

Transkrypt

1 Opis informatyczny portalu opracował J. Ustasiak Załącznik nr 2 do SIWZ nr AZ-17/ Środowisko pracy portalu. Portal będzie pracował w istniejącej strukturze serwerowej Muzeum Narodowego w Poznaniu o parametrach wymienionych poniżej: a. system operacyjny serwera: Linux Fedora wersja > 18 b. platforma programowa serwera www: apache wersja > 2.2, php> 5.3, mysql> 5.0 c. bibliotekiobróbki plików graficznych po stronie portalu: ImageGraphics lub GraphicMagick d. dopuszcza się stosowanie bibliotek innych bibliotek technologii internetowych niewymagających wnoszenia opłat licencyjnych e. wszystkie stosowane biblioteki mają być w wersjach stabilnych 2. Cechy podstawowe portalu a. techniki programowe wykorzystywane w konstrukcji strony: html, css, php, JavaScript, AdobeFlash b. dopuszcza się stosowanie wersji html5 oraz css3 c. pliki multimedialne i dźwiękowe powinne być odtwarzane z wykorzystaniem bezpłatnych odtwarzaczy możliwych do samodzielnego pobrania ze strony internetowej producenta standardu multimedialnego i dźwiękowego d. kompatybilność programowa w odniesieniu do przeglądarek: i. `- Internet Explorer ii. - Firefox iii. - Chrome iv. - Safari e. system przyjaznych linków f. dostęp do funkcji administracyjnych portalu zabezpieczony technologią SSL (https://...) g. oddzielne obszary przechowywania danych, szablonów oraz obszaru kodu CMS h. możliwość definiowania wielojęzyczności portalu polski/angielski/niemiecki oraz stylu treści tekstowych z uwzględnieniem potrzeb osób słabowidzących i. dla osób słabowidzących powinna istnieć możliwość: i. zmiany wielkości i kroju czcionki ii. zmiany barwy tła i czcionki w celu podwyższenia kontrastu j. dopuszcza się stosowanie adaptowanych rozwiązań typu GNU/Open Source 3. Konstrukcja portalu 1

2 a. portal typu CMS (system zarządzania treścią) składający się z strony głównej oraz podstron opartych na szablonach umożliwiających oddzielenie wyglądu strony od jej zawartości b. do zarządzania treścią portalu przewiduje się wykorzystanie relacyjnej bazy danych w technologii mysql w wersji bezpłatnej; minimum 2 bazy: i. baza danych CMS (systemu zarządzania treścią ii. baza danych obiektów muzealnych c. podstrony portalu mogą zawierać własne podstrony (min. 5 poziomów) d. szablony stron zapewniać muszą jednakową identyfikację wizualną i składać się z nagłówka elementów nawigacyjnych, obszaru roboczego oraz stopki e. zakłada się stałą szerokość stron portalu o rozmiarze 980 punktów ekranu f. stylistyka elementów nawigacyjnych powinna być dostosowana do ekranów dotykowych g. oprogramowanie portalu powinno umożliwić wykorzystanie następujących narzędzia do nawigacji: i. mysz ii. klawiatura (m.in. klawisze kursora, enter, esc, spacja, insert, delete, home, end, PgUp, PgDn z możliwością modyfikacji przy pomocy klawiszy shift, Ctrl, lewy alt) iii. ekran dotykowy h. szablony strony głównej oraz podstron mogą się różnić wyglądem z wyjątkiem elementów istotnych dla identyfikacji wizualnej i. do zdefiniowanego wstępnie szkieletu i zawartości portalu operator musi mieć możliwość dodawania/modyfikacji/usuwania podstron w oparciu o wstępnie zdefiniowane szablony j. przewiduje się następujące typy funkcjonalnepodstron i modułów: i. artykuł tekstowy ii. artykułtekstowy ze zdjęciami/multimediami iii. galeria zdjęć z podpisami iv. multimedia v. nowości vi. kalendarz vii. kontakty viii. repozytorium plików ix. wyszukiwarka tekstowa x. wyszukiwarkaz bazy obiektów muzealnych xi. moduł rejestracji użytkowników portalu xii. newsletter xiii. modułksięgi gości xiv. moduł statystyki portalu xv. moduł rezerwacji terminów zwiedzania xvi. banery xvii. mapa portalu 2

3 k. powinna istnieć możliwość tworzenia niestandardowego szablonu strony będącego kompilacją wybranych powyższych modułów l. portal powinien posiadać moduł newsletter z opcjami: i. o charakterze ogólnym ii. o charakterze edukacyjnym m. portal powinien posiadać moduł banerów wyświetlanych w zdefiniowanych obszarach portalu n. portal powinien wyświetlać ostrzeżenie o wykorzystywaniu ciasteczek (cookies) z określeniem zakresu ich stosowania wymagające akceptacji użytkownika 4. Wymagania do konstrukcji wizualnej szablonu strony głównej oraz podstron a. koncepcja wizualna portalu zakłada maksymalne wykorzystanie elementów typograficznych z minimalnym wykorzystaniem elementów bitmapowych b. parametry elementów typograficznych (rozmiar i kolorystyka elementów typograficznych, rozmiar typ i kolorystyka czcionek) powinne być zadawane parametrycznie i możliwe do zmiany przez operatora portalu; w tym celu powinne być umieszczone w oddzielnych plikach konfiguracyjnych c. niezbędne elementy bitmapowe powinne być dostarczone również w plikach źródłowych umożliwiających ich modyfikację d. wykonawca portalu dostarcza dokumentację opisującą sposób modyfikacji/tworzenia szablonu strony e. wykonawca dostarcza kompletną dokumentację oprogramowania w wersji źródłowej z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich f. wykonawca dostarcza wszystkie użyte w konstrukcji portalu elementy graficzne i multimedialne w postaci źródłowej umożliwiającej ich reedycję z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich 5. Wymagania odnośnie podstron a. artykuł tekstowy artykuł tekstowy ze zdjęciami/multimediami i. edycja i wprowadzanie tekstu wspomagane powinno być edytorem pracującym w trybie graficznym pokazującym rzeczywisty wygląd i kolorystykę wprowadzanego tekstu ii. edycja i wprowadzanie tekstu wspomagane powinno być również edytorem tekstowym pokazującym wprowadzany tekst w kodzie html iii. edytor graficzny powinien umożliwiać podstawowe opracowanie i formatowanie tekstu: 1. typ czcionki, wysokość, krój, kolor, kolor tła 2. akapit: wcięcia, interlinie, marginesy, wypunktowania i numeracje 3. tabele 4. linki 3

4 5. zdjęcia w rozmiarze docelowym z możliwością jego definiowania oraz podpisami i możliwością wykorzystania jako link 6. zdjęcia w postaci automatycznie generowanej miniaturki po kliknięciu rozwijanej w osobnym oknie do definiowalnego rozmiaru końcowego 7. multimedia w postaci definiowalnego okienka 8. umieszczanemu zdjęciu powinna towarzyszyć opcja definiująca miejsce umieszczenia zdjęcia oraz sposób opływania zdjęcia przez tekst iv. administrator portalu powinien mieć możliwość zablokowania wybranych funkcji edycyjnych zakłócających stylistykę strony v. edycja artykułu powinna odbywać się w trybie wstęp rozwinięcie: kliknięcie na wyróżnionym linku tzw. więcej >> przenosi czytającego z fragmentu wstępu do rozwinięcia vi. w przypadku długich artykułów powinna istnieć możliwość ich podziału na strony vii. w artykule powinna istnieć również możliwość wstawiania innych wybranych modułów np. multimediów, fragmentów tabeli kontaktów b. galeria zdjęć z podpisami i. struktura: 1. nagłówek element opcjonalny przeznaczony na tytuł galerii 2. wstęp element opcjonalny przeznaczony na krótki opis 3. właściwa galeria 4. nota końcowa element opcjonalny przeznaczony na ewentualne prawa autorskie itp. ii. opis funkcjonalny galerii: 1. format wyświetlanych zdjęć: *.jpg, *.png 2. strona główna galerii składa się z równomiernie rozmieszczonych kolumn i wierszy miniatur zdjęć przeznaczonych do prezentacji 3. ilość kolumn i wierszy oraz odstęp między nimi jest parametrem definiowanym przez operatora 4. w przypadku dużej ilości kolumn powinna być możliwość podziału na strony 5. miniaturce powinien towarzyszyć podpis o szerokości pola przez nią zajętego; w przypadku dłuższego podpisu powinien być zawijany na kolejne wiersze max po kliknięciu na miniaturkę zdjęcie z podpisem jest wyświetlane w osobnym oknie bez obramowania w uprzednio zdefiniowanej wielkości 7. okno z docelowym zdjęciem posiadać powinno następujące elementy nawigacyjne: a. wyjście do strony z miniaturkami 4

5 b. poprzednie, następne wybór kolejnego zdjęcia z tabeli miniatur c. pokaz slajdów: start, stop, pauza 8. wyświetlanie pełnego zdjęcia oraz pokaz slajdów powinien odbywać się płynnie baz nagłych przeskoków 9. czas wyświetlania zdjęcia podczas pokazu slajdów powinien być parametrem definiowanym iii. wczytywanie zdjęć do galerii oraz generowanie miniaturek 1. dodawanie zestawu zdjęć do galerii powinno odbywać się z opcją masowego wczytywania 2. podczas dodawania zestawu zdjęć powinno odbywać ich skalowanie do zadanego rozmiaru oraz generacja miniaturek również do zadanego uprzednio rozmiaru 3. sposoby generowania miniaturek a. przez przeskalowanie całego zdjęcia b. przez wycięcie obszaru odpowiadającego miniaturce z fragmentu docelowego zdjęcia 4. sposoby dodawania podpisów a. przez edycję odpowiednich pól galerii w panelu administracyjnym portalu b. przez wczytanie odpowiednio sformatowanego pliku tekstowego w panelu administracyjnym portalu iv. w portalu może istnieć wiele różnych wystąpień galerii zdjęć c. multimedia typu obraz-dźwięk oraz dźwiękowe i. w portalu powinno istnieć wsparcie do odtwarzania plików w formacie minimum *.mp4, *.swf*.mp3 oraz w technologii wspieranej przez html5 ii. odtwarzanieplików multimedialnych powinno odbywać się w definiowalnym okienku wyposażonym w elementy nawigacyjne oraz pasek postępu odtwarzania: 1. start, stop, przód, tył, początek koniec, wyjście 2. regulacja głośności 3. pasek postępu odtwarzania z funkcją przesuwu 4. licznik czasu odtwarzania 5. powiększanie do pełnego ekranu w przypadku multimediów typu obraz-dźwięk iii. sposoby umieszczania multimediów: 1. w artykule w postaci zdefiniowanego okienka 2. w artykule w postaci linku będącego tekstem lub zdjęciem 3. w postaci samodzielnej podstrony 4. w przypadku umieszczenia linku do okienka z plikiem multimedialnym odtwarzany jest on w osobnym oknie, które zanika po zakończeniu odtwarzania 5

6 iv. zastosowane mechanizmy odtwarzanie nie powinny generować żadnych opłat licencyjnych; użytkownik portalu powinien mieć możliwość pobrania bezpłatnych dekoderów do odtwarzania umieszczonych multimediów d. nowości i. nowości mają budowę dwusekcyjną: składają się z listy nowości oraz opisu wybranej nowości ii. funkcjonowanie: po kliknięciu na wybraną nowość przechodzimy do podstrony jej opisu koniecznym elementem opisu jest klawisz powrotu do listy nowości iii. budowa listy nowości: lista nowości składa się z poziomych wierszy zawierających daty wystąpienia nowości, temat oraz opcjonalnie zdjęcie/plik graficzny o rozmiarze jednakowym dla wszystkich nowości; lista nowości jest sortowana na podstawie daty iv. opis wybranej nowości ma budowę podstrony z artykułem ze zdjęciami v. w przypadku dużej ilości nowości powinna istnieć możliwość podziału listy nowości na strony vi. powinna istnieć możliwość podziału nowości na kategorie z możliwością ich wystąpienia w różnych miejscach portalu vii. dodatkowym elementem powinna być zakładka archiwum do której przenoszone będą zdezaktualizowane nowości e. kalendarz i. kalendarz jest modułem pokazującym wydarzenia odbywające się w danym dniu, tygodniu lub miesiącu ii. źródłem danych są informacje zapisane w rozmaitych kategoriach nowości oraz uzupełniające informacje wprowadzone przez operatora portalu iii. określa się następujące widoki kalendarza: 1. widok bieżący w formie tabeli wyświetlane są wydarzenia odbywające się w danym dniu posortowane wg godzin 2. widok kompaktowy wyświetlany jest kalendarz z datami danego miesiąca; kliknięcie na określony dzień miesiąca powoduje wyświetlenie wydarzeń danego dnia 3. widok tygodniowy - podobnie jak widok bieżący z tym, że dotyczy bieżącego tygodnia iv. kliknięcie na wybrane wydarzenie powoduje wyświetlenie opisu wydarzenia tak jak w przypadku nowości v. w portalu może istnieć kilka wystąpień modułu kalendarium f. kontakty i. kontakty są bazą adresową zawierającą następujące pola: przedrostek, imię, nazwisko, funkcja, telefon, adres e_mail oraz opcjonalnie adres pocztowy ii. adres e_mail powinien zostać zamieszczony w technologii zabezpieczającej przed wykorzystaniem go przez programy spamujące 6

7 iii. zapewniona powinna być możliwość umieszczenia pojedynczego kontaktu z bazy w formie modułu w artykule g. repozytorium plików i. repozytorium jest miejscem w którym zgromadzone są pliki do pobrania przez użytkownika portalu ii. w repozytorium powinna istnieć możliwość pogrupowania plików w kategorie zdefiniowane przez użytkownika z możliwością ich dodania iii. w ramach kategorii istnieją zestawy plików do pobrania iv. w ramach kategorii użytkownik może zdefiniować nazwę zestawu plików przeznaczonych do wczytania v. do danego zestawu plików użytkownik powinien mieć możliwość pojedynczego lub grupowego wczytania wielu plików, które mogą zawierać podfoldery vi. w ramach portalu, oprócz głównego repozytorium plików, powinna istnieć możliwość umieszczenia w formie modułu np. w artykule wybrana kategoria repozytorium plików vii. zakłada się maksymalny format pobieranych plików na poziomie 25 MB h. wyszukiwarka tekstowa i. konfigurowalny moduł umożliwiający wyszukiwanie wystąpień określonego łańcucha tekstu w portalu ii. opcje wyszukiwania: 1. wyszukiwanie dokładne wyszukiwane jest dokładne wystąpienie słowa lub frazy 2. wyszukiwanie przybliżone szukany lub fraza jest fragmentem innego słowa lub frazy z uwzględnieniem wyrazów bliskoznacznych iii. w portalu może istnieć kilka różnych wystąpień wyszukiwarki wstępnie predefiniowanej pod względem zakresu przeszukiwania i. wyszukiwarkaz bazy obiektów muzealnych i. moduł przeszukuje pola rekordów obiektów muzealnych wpisanych do muzealnej bazy danych pod względem wystąpienia określonych warunków wyszukiwania ii. użytkownik definiuje szukane wartości poszczególnych pól rekordu opisu obiektu muzealnego a następnie zleca wyszukiwanie iii. definicja szukanych wartości pól obiektu odbywa się na zasadzie list rozwijanych iv. wynikiem wyszukiwania jest lista obiektów spełniających warunki wyszukiwania z możliwością wydrukowania/zapisuzawierająca: 1. nr inwentarzowy 2. autor 3. tytuł/nazwa v. kliknięcie na daną pozycję powoduje wyświetlenie karty obiektu z możliwością wydrukowania/zapisu składającą się z: 7

8 1. zdjęcia 2. nazw oraz wartości pól obiektu vi. w portalu może istnieć kilka różnych wystąpień wyszukiwarki wstępnie predefiniowanej pod względem zakresu przeszukiwania j. moduł rejestracji/logowania użytkowników portalu i. użytkownik może korzystać z newslettera oraz księgi gości po wcześniejszym zarejestrowaniu się ii. moduł realizuje następujące funkcje 1. rejestracja konta użytkownika 2. modyfikacja konta użytkownika 3. usuwanie konta użytkownika 4. pomoc w odzyskaniu hasła 5. logowanie użytkownika iii. rejestracja konta użytkownika: 1. polega na wypełnieniu formularza zawierającego a. imię i nazwisko b. adres c. hasła z kontrolą odpowiedniej jego siły min. 8 znaków, min. jedna duża litera, min. jeden znak specjalny d. pseudonim ( tzw. nick )min. 6 znaków e. zaznaczenie usług f. zaakceptowanie dołączonego regulaminu usług g. zgody na przechowywanie powyższych danych do usług realizowanych przez portal 2. w kolejnym kroku rejestracji sprawdzana jest poprawność i unikatowość danych 3. w przypadku poprawnych danych moduł wymaga podania unikatowego kodu alfanumerycznego podanego w postaci graficznej w odpowiednim polu formularza 4. następnie na adres podany w formularzu wysyłany jest link aktywacyjny; użytkownik w celu uaktywnienia konta musi kliknąć na przesłany link iv. modyfikacja konta użytkownika użytkownik może dokonać zmian usług z których korzysta w portalu ( np. zrezygnować z wysyłki newslettera) oraz zmienić hasło v. usuwanie konta użytkownika fizyczne usunięcie konta oraz danych użytkownika z bazy danych na życzenie użytkownika vi. pomoc w odzyskaniu hasła: po podaniu przez użytkownika pseudonimu, imienia i nazwiska na jego adres pocztowy wysyłane jest wygenerowane przez moduł hasło robocze z prośbą o jego zmianę po zalogowaniu się vii. logowanie do usług polega na wypełnieniu w formularzu logowania pola z pseudonimem, hasłem oraz unikatowym kodem 8

9 alfanumerycznym podanym w postaci graficznej w odpowiednim polu formularza k. newsletter i. newsletter będący informacją o bieżących lub nadchodzących wydarzeniach rozsyłany jest pocztą elektroniczną do zarejestrowanych odbiorców ii. powinna być możliwość zdefiniowania różnych kategorii newslettera rozsyłanych do różnych grup odbiorców iii. odbiorca rejestruje się za pomocą modułu rejestracji użytkowników portalu określając kategorię newslettera oraz wyrażając zgodę na jego otrzymywanie iv. rezygnacja odbiorcy powinna skutkować fizycznym usunięciem jego danych z bazy portalu v. wysyłka do dużej liczby odbiorców powinna się odbywać w sposób sekwencyjny tzn. wysyłka do odbiorców - przerwa 5min wysyłka do kolejnej grupy odbiorców vi. adresy odbiorców nie powinne być widoczne w nagłówkach poczty vii. wysyłany powinien być zasadniczo formularz z opisem zawierający linki do określonych treści znajdujących się na portalu ograniczy się przez to nadmierny ruch sieciowy oraz przepełnianie skrzynki pocztowej odbiorcy viii. operator newslettera ma w portalu administracyjnym opcje konfiguracji zasad wysyłki newslettera, szablony do jego tworzenia oraz raporty z wysyłki l. moduł księgi gości i. moduł księgi gości przeznaczony jest do krótkiego opisu wrażenia z pobytu w pałacu lub z przeglądania strony internetowej ii. wpisy przeznaczone są dla zarejestrowanych użytkowników portalu iii. użytkownik wypełnia w tym celu formularz podając imię, nazwisko, pseudonim, adres owy, opis swojego wrażenia oraz unikatowy kod alfanumeryczny podany w postaci graficznej w odpowiednim polu formularza iv. wpis zaczyna się od pseudonimu i daty; maksymalna długość tekstu powinna być ograniczona d 4 linijek; nie przewiduje się umieszczania zdjęć v. zasady funkcjonowania 1. na stronie z modułem forum powinien być umieszczony regulamin 2. filtr treści - wpisy niespełniające zasad regulaminu powinne być automatycznie blokowane 3. administrator portalu i operator forum muszą mieć możliwość ręcznego usuwania wpisów naruszających regulamin m. moduł statystyki portalu 9

10 i. moduł powinien analizować i zliczać wejścia oraz wyjścia użytkowników portalu ii. zaimplementowany system statystyczny powinien umożliwiać 1. liczbę użytkowników w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, roku 2. statystykę średniego pobytu na stronie: a. średni czas pobytu b. liczbę odwiedzających do 3 min c. liczbę odwiedzających powyżej 3 min, 10 min, 30 min 3. statystykę geograficzną odwiedzających 4. możliwość wyznaczania liczby odwiedzających daną podstronę portalu 5. archiwizację oraz usuwanie danych 6. przemieszczanie się tego samego użytkownika w określonym odcinku czasu po stronach portalu nie powinno zwiększać licznika odwiedzin 7. wyniki dostępne są w panelu administracyjnym portalu 8. dopuszcza się zaimplementowanie zewnętrznego bezpłatnego rozwiązania np. typu Google Analytics n. moduł rezerwacji terminów zwiedzania i. po wprowadzeniu daty planowanego zwiedzania pojawia się grafik wolnych terminów oraz okno logowania ii. rejestrowanie terminu wizyty 1. kolejnym etapem jest wypełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego: a. imię i nazwisko b. nazwa instytucji c. adres pocztowy d. adres e. telefon kontaktowy f. hasła z kontrolą odpowiedniej jego siły min. 8 znaków, min. jedna duża litera, min. jeden znak specjalny g. zaznaczeniuwolnego terminu oraz dodatkowych opcji (np.. język zwiedzania typ oprowadzania itp.) h. zaakceptowaniu dołączonego regulaminu usługi i. zgody na przechowywanie powyższych danych do usługi realizowanych przez portal 2. w kolejnym kroku rejestracji sprawdzana jest poprawność i unikatowość danych 3. w przypadku poprawnych danych moduł wymaga podania unikatowego kodu alfanumerycznego podanego w postaci graficznej w odpowiednim polu formularza 10

11 4. następnie na adres podany w formularzu wysyłany jest link aktywacyjny; użytkownik w celu uaktywnienia konta musi kliknąć na przesłany link 5. w odpowiedzi wysyłana jest informacja z potwierdzeniem oraz terminem wizyty iii. dodatkowe opcje 1. zarejestrowany użytkownik po wejściu do modułu i zalogowaniu się musi mieć możliwość zmiany terminu wizyty, rezygnacji, odzyskania hasła oraz usunięcia danych rejestracyjnych 2. w panelu administracyjnym uprawniony operator musi mieć podgląd rezerwacji, ręcznego blokowania terminów oraz usuwania rezerwacji 3. w panelu administracyjnym powinne być dostępne funkcje statystyczne związane z rezerwacją o. banery i. moduł służy do wyświetlania w różnych miejscach portalu banerów czyli sekwencji plików graficznych o rozmiarze przewidzianym przez szablon strony ii. długość sekwencji (max. 10 plików) oraz czas wyświetlania powinny być programowane; pomiędzy blikami banneru powinne być łagodne przejścia iii. powinna być możliwość zdefiniowania kilku różnych banerów wyświetlanych w różnych miejscach portalu iv. typy plików graficznych w banerze to *.jpg, *.png v. powinna być możliwość zdefiniowania banneru z pojedynczym plikiem multimedialnym typu *.swf, *.mp4 oraz zgodnego z html5 vi. dla każdego pliku graficznego w banerze powinna istnieć możliwość zdefiniowania linku do określonej treści w portalu. p. mapa portalu i. mapa portalu jest hierarchiczną automatycznie generowaną listą wszystkich podstron portalu ii. poszczególne pozycje listy są jednocześnie linkami do odpowiednich miejsc portalu 6. Cechy panelu administracyjnego portalu a. aktualizacja treści portalu przebiegać powinna według schematu autor > redaktor zatwierdzający b. kategorie operatorów panelu administracyjnego: administrator, operator.autor, operator.redaktor c. administrator musi mieć możliwość definiowania, które kategorie stron operator.autor może redagować a operator.redaktor zatwierdzać d. administrator oraz uprawniony operator musi mieć możliwość tworzenia nowych podstronzgodnie z wytycznymi z punktów 4 i 5 11

12 e. panel administracyjny portalu powinien umożliwiać konfigurowanie, zarządzanie i edytowanie wszystkich treści portalu z wyjątkiem elementów stałych szablonów zgodnie z wytycznymi z punktów 4 i 5 f. panel powinien obsługiwać wprowadzanie danych do bazy obiektów muzealnych i ich edycję g. dołączona dokumentacja powinna opisywać koncepcję i sposób tworzenia własnych szablonów podstron h. operator newslettera ma w portalu administracyjnym opcje konfiguracji zasad wysyłki newslettera, szablony do jego tworzenia oraz raporty z wysyłki i. zadaniem portalu jest również administracja kontami użytkowników portalu korzystających z newslettera, blogu, forum i księgi gości 12