Dr inż. Marek Szostak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr inż. Marek Szostak"

Transkrypt

1 Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Materiałów Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie: Nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i eksploatacja maszyn Dr inż. Marek Szostak Autoreferat Poznań, marzec

2 Autoreferat Imię i nazwisko: Marek SZOSTAK 1. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej Stopnie naukowe 1. Słuchacz dziennych studiów magisterskich (5 I.) na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, na kierunku Mechanika w zakresie technologii maszyn, od r r.; Temat pracy dyplomowej magisterskiej: Relaksacja wymuszonych naprężeń wewnętrznych w poliamidzie 6 podczas próby rozciągania w funkcji temperatury, promotor: dr inż. Tomasz Sterzyński, recenzent: dr inż. Danuta Ciesielska, obrona: r. ocena pracy dyplomowej: bardzo dobry, ocena egzaminu dyplomowego: bardzo dobry, ocena na dyplomie: bardzo dobry, nr dyplomu: 6896, data wydania: r. 2. Obrona pracy doktorskiej nt.: Wpływ orientacji strukturalnej na właściwości cieplne PA6, obrona w dniu r., nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn na posiedzeniu Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 4 września 1992 r.; promotor: prof. dr hab. inż. Bolesław Jurkowski, recenzenci: prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz i prof. dr Aleksander Żuk, nr dyplomu: Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania - WBMiZ Instytut Technologii Mechanicznej - IMt Instytut Technologii Materiałów - ITMat Zakład Tworzyw Sztucznych - ZTS r r. asystent stażysta w IMt ZTS PP r r. asystent w IMt ZTS PP r r. starszy asystent w IMt ZTS PP r. do chwili obecnej adiunkt w IMt/ITMat ZTS PP r. do chwili obecnej z-ca dyrektora Instytutu Technologii Materiałów PP r. Przedsiębiorstwo wdrażania postępu technicznego i organizacyjnego ATUT sp. z o.o., Poznań, Dyrektor r. Przedsiębiorstwo zagraniczne Polonia World, Dyrektor r. NESTE Oil, Warszawa, Przedstawiciel regionalny r. SUISSPOL sp. z o.o., Poznań, Główny specjalista ds. tworzyw sztucznych r. SCANVIR sp. z o.o., Luboń k/poznania, Specjalista ds. technicznych 2

3 3. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) Osiągnięciem naukowym jest jednotematyczny cykl publikacji nt.: Technologie przetwarzania i recyklingu liniowych poliestrów i ich mieszanin. Na cykl ten składa się 25 publikacji (w tym 19 samodzielnych) i 7 patentów. Chronologiczny spis wybranych 25 prac i 7 patentów z ogólnej liczby 130 publikacji habilitanta oraz 7 patentów i 1 zgłoszenia patentowego. Tabela 1. Spis wybranych publikacji będących przedmiotem postępowania habilitacyjnego List of chosen publications for the habilitation procedure L.p. Publikacja 1 2 Szostak M., Powtórne przetwórstwo poli(tereftalanu etylenu) (PET), Materiały VIII Seminarium Tworzywa Sztuczne 1. w Budowie Maszyn, s , Kraków 1997 r. Szostak M., PEN- nowe tworzywo termoodporne w przemyśle opakowaniowym. Prace Naukowe Katedry Budowy 2. Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Seria konferencje, s , Wrocław 1998 r. ISSN Szostak M., Wpływ dodatku regranulatu PET na właściwości mechaniczne wyprasek wtryskowych. Prace Naukowe 3. Katedry Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej, seria Konferencje, nr 1/99 s , Gliwice 1999 r. ISSN Szostak M., Mechanical and Thermal Properties of Poly(Ethylene 2,6 Naphtalate) and Poly(Ethylene Terephtalate) 4. Blends, Molecular Crystals & Liquid Crystals, vol. 347, p , 2000 r. ISSN X. /lista filadelfijska część A wykazu czasopism, pozycja 7404, 15 pkt./ Szostak M., Wybrane właściwości fizyczne mieszanin wtryskowych PBT/ABS. Materiały polimerowe i ich 5. przetwórstwo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s , Częstochowa 2000 r. ISBN M Szostak M., Wpływ parametrów temperaturowych procesu wtrysku na strukturę i właściwości mieszanin PET/ABS. Materiały konferencyjne IX Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn" s , Kraków 2000 r. ISBN M. Szostak M., Właściwości mieszanin PET z innymi polimerami. Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej 7. "Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych", s , Rydzyna 2001 r. M. Szostak M., Wpływ metody przetwórstwa na właściwości mechaniczne mieszanin poli(tereftalanu etylenu) i 8. poliwęglanu. Archiwum Technologii Budowy Maszyn, nr 1, s , 2003 r. ISSN Szostak M., Porównanie właściwości mechanicznych mieszanin PET/PC i PBT/PC, Materiały konferencyjne X Konferencji Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, s , Kraków 2003 r. ISBN Szostak M., Właściwości mechaniczne mieszanin PET/PEN uzyskiwanych w wyniku przetwórstwa, Archiwum Technologii Budowy Maszyn i Automatyzacji, vol. 24, nr 1, s , 2004 r. ISSN Szostak M., Production of RPET thermoforming films as realisation of recycling programme, Materiały Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology REWAS 2004, volume 3, p , Madryt 2004 r. /konferencja z listy Web of Science/ Szostak M., Mechanical and Thermal Properties of PET/PBT Blends, Molecular Crystals and Liquid Crystals. vol. 416, p , 2004 r. /lista filadelfijska część A wykazu czasopism, pozycja 7404, 15 pkt./ 3

4 Spis publikacji cd. / List of publications cont. 1 2 Czarnecka D., Ciesielska D., Szostak M., Jurga J., Wpływ wielokrotnego przetwórstwa na charakter pękania poli(tereftalanu etylenu) PET. Archiwum Technologii Budowy Maszyn i Automatyzacji, vol. 24, nr 1, s , r. ISSN (udział autora 20%). M. Szostak M., Wpływ technologii sporządzania kompozycji na wybrane właściwości fizyczne mieszanin PEN/PC. 14. Archiwum Technologii Budowy Maszyn i Automatyzacji, vol. 25, nr 1, s , 2005 r. ISSN Woźniak-Braszak A., Szostak M., Jurga K., Jurga J., Piekarz A., Baranowski M., Molecular Dynamics of Poly(Ethylene 2,6 Naphtalate) Polycarbonate Composite by Nuclear Magnetic Resonance, Applied Magnetic Resonance, 29, p , /lista filadelfijska część A wykazu czasopism, poz. 846, 15 pkt./ (udział autora 20%). Szostak M., Wpływ warunków krystalizacji na właściwości wielowarstwowych folii RPET, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 3/2006 s ISSN Szostak M., Fibres Production from Recycled PET, Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, 2006, s Grzelak M., Stokłosa J., Szostak M. Sztywne folie PET z materiałów wtórnych na przykładzie firmy GTX Hanex Plastic, Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, 2008, s ISBN (udział autora 25%). Szostak M., Właściwości mechaniczne mieszanin PET/PC wykonywanych technologią wtryskiwania z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego. Archiwum Technologii Budowy Maszyn i Automatyzacji, vol. 28, nr 1, 2008, ISSN Stokłosa J., Szostak M., Regranulaty poli(tereftalanu etylenu), Przetwórstwo materiałów polimerowych, Wyd. Polit. Częstochowskiej, 2008, s ISBN (udział autora 50%) Szostak M., Czasopismo Techniczne Mechanika, Właściwości mechaniczne mieszanin PET/PETG wykonywanych technologią wtryskiwania z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2009, 1-M/2009, zeszyt 3, rok 106, s ISSN Szostak M., Wpływ krotności przetwarzania mieszanin PET/PEN na ich właściwości mechaniczne i cieplne. Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr 5, 2010, s ISSN Szostak M., Trzeciak M., Właściwości fizyczne recyklatów PETG produkowanych w firmie MPTS w Poznaniu. Recykling i odzysk materiałów polimerowych. Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, Szczecin 2010, s , ISBN (udział autora 80%). Szostak M., Analiza możliwości zgrzewania folii APET i RPET, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 12, 2010, s , ISSN Szostak M., Jeziórska R., Recykling poli(tereftalanu etylenu), rozdział 5.4 w monografii Odzysk i recykling materiałów polimerowych pod red. J. Kijeński; A.K. Błędzki, R. Jeziórska, WNT, Warszawa 2011, s ISBN (udział autora 50%). 4

5 Tabela 2. Wykaz patentów będących przedmiotem postępowania habilitacyjnego List of patents for the habilitation procedure L.p. Patent 1 2 Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M.,; Sposób przerobu kompozycji polimerowych przed procesem P1. formowania z nich określonych profili przez głowice wytłaczarki PL B1; 1996, (udział autora 30%). P2. P3. P4. P5. P6. P7. Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M.; Homogenizator granulowanych i płynnych kompozycji zwłaszcza polimerowych, PL B1; 1996, (udział autora 30%). Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M.; Wytłaczanie kompozycji płynnych zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; 1996, (udział autora 30%). Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M.; Wytłaczarka kompozycji płynnych zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; 1996, (udział autora 30%). Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M.; Wytłaczarka kompozycji płynnych zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; 1996, (udział autora 30%). Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M.; Wytłaczarka kompozycji płynnych zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; 1996, (udział autora 30%). Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M.; Wytłaczarka kompozycji płynnych, zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; 1996, (udział autora 30%). 4. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania Przedstawiony do recenzji cykl jednotematycznych publikacji nt.: Technologie przetwarzania i recyklingu liniowych poliestrów i ich mieszanin obejmuje następujące zagadnienia: - sporządzanie mieszanin liniowych poliestrów wraz z konstrukcją mieszalników statycznych i dynamicznych do ich wytwarzania / 8, 10, 14, 19, 21; P1-P7/, - wyznaczanie kompleksowych charakterystyk procesów przetwórstwa liniowych poliestrów i ich mieszanin /6, 8, 10, 14, 19, 21, 22, 24/, - badania właściwości mechanicznych liniowych poliestrów i ich mieszanin /2, 4-10, 13, 14, 19, 21/, - badania struktury otrzymywanych mieszanin /6, 15, 16, 21/, - badania procesów recyklingu liniowych poliestrów i ich mieszanin /1, 3, 11, 12, 16-18, 20, 22-25/. Na szczególną uwagę, zdaniem autora, zasługuje opracowanie kompleksowych charakterystyk procesów przetwórstwa i recyklingu zarówno liniowych poliestrów, jak i ich mieszanin oraz innowacyjna konstrukcja mieszalników statycznych i dynamicznych stosowanych do sporządzania mieszanin liniowych poliestrów, które obecnie stają się coraz bardziej popularne w przemyśle przetwórstwa tworzyw polimerowych. Głównym celem naukowym pracy było opracowanie efektywnych metod sporządzania mieszanin liniowych poliestrów o ściśle określonych właściwościach mechanicznych oraz ocena wpływu wykorzystania narzędzi pomocniczych w przetwórstwie tworzyw (mieszalników statycznych i dynamicznych) na te właściwości. Dodatkowo badania umożliwić miały opracowanie nowych metod recyklingu omawianych materiałów polimerowych. 5

6 Przeprowadzone badania wykazały pozytywny wpływ mieszalnika dynamicznego na proces wtryskiwania liniowych poliestrów i ich mieszanin oraz pokazały, że może być on użytecznym narzędziem w poprawie właściwości wyprasek wtryskowych wykonywanych zwłaszcza z mieszanin tworzyw polimerowych. Zastosowanie mieszalnika dynamicznego w zdecydowany sposób poprawiło badane właściwości mechaniczne wszystkich mieszanin liniowych poliestrów, a zwłaszcza udarność mieszanin PET/PC (o ponad 200%). Ponadto w pracach wykazano istotną poprawę właściwości mechanicznych mieszanin PET/PC i PEN/PC wraz ze wzrostem zawartości poliwęglanu w tych mieszaninach. Badania wykazały także istotny z punktu praktycznego fakt, że temperatura zeszklenia Tg mieszanin PET/PEN rośnie liniowo wraz ze wzrostem zawartości PEN w tej mieszaninie a dodanie tylko 8-10% mas. PEN, gwarantuje uzyskanie odporności temperaturowej mieszanin PET/PEN powyżej 95 o C, co pozwala na stosowanie ich do produkcji butelek do rozlewu na gorąco (w temperaturze o C). Badania strukturalne metodami DSC i NMR pozwoliły na udowodnienie faktu zachodzenia w mieszaninach PET/PEN, PET/PC, PEN/PC i PBT/PC reakcji transestryfikacji. Ponadto badania DSC wykazały, że powyższe reakcje odpowiedzialne są za współmieszalność początkowo niemieszalnych układów polimerowych. W oparciu o zjawisko dyfuzji spinowej oszacowano wielkości domen dla składników mieszanin PEN/PC wtryskiwanych z i bez kompatybilizatora. Badania NMR pokazały, że po wprowadzeniu kompatybilizatora SMAC podczas przetwórstwa występuje tylko jeden czas relaksacji T off, co oznacza osiągnięcie współmieszalności polimerów PEN i PC. Przeprowadzone badania pozwoliły ponadto na opracowanie optymalnych warunków suszenia przed przetwórstwem oraz parametrów technologicznych przetwórstwa wtryskowego liniowych poliestrów, co jest szczególnie istotne w procesie wytwarzania odpowiedzialnych wyrobów z tej grupy polimerów, szczególnie wrażliwych na nieodpowiedni dobór parametrów technologicznych. W oparciu o przeprowadzone badania dotyczące struktury wybranych polimerów i ich mieszanin określono wpływ warunków przetwórstwa (w tym zastosowania opracowanych przez zespół ZTS PP mieszalników zainstalowanych na wytłaczarce i w wtryskarce, co jest nowym podejściem) oraz składu mieszanin sformułowano wiele zaleceń praktycznych, co umożliwiło opracowanie wielu nowych technologii przetwórstwa pierwotnych i wtórnych tworzyw poliestrowych oraz stanowi podstawę do ubiegania się przez przemysł o granty na wdrożenie innowacyjnych technologii opracowywanych w Polsce. Podsumowując, można stwierdzić, że uzyskane wyniki badań naukowych pozwoliły na opracowanie technologii wytwarzania mieszanin liniowych poliestrów. Ta technologia umożliwia otrzymywanie materiałów o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i pozwala na ich szerokie zastosowanie do produkcji wyrobów m.in. dla przemysłów: opakowaniowego, maszynowego i samochodowego. Ponadto badania pozwoliły na opracowanie nowych technologii recyklingu liniowych poliestrów i ich mieszanin, które z powodzeniem są wykorzystywane w praktyce przemysłowej między innymi w firmach: - GTX Hanex Plastic z Dąbrowy Górniczej wdrożenie do produkcji folii jednowarstwowych z wtórnego politereftalanu etylenu RPET oraz folii trójwarstwowych - PET/RPET/PET; - MPTS z Poznania regranulaty GPET (projekt celowy nr 6 ZR C/07042 realizowany w okresie od r. do r. zakończony wdrożeniem w 2011 roku) oraz pierwsze w Polsce regranulaty PET z certyfikatem EFSA do kontaktu z żywnością; - KAMTRANS z Grodziska Wlkp. regranulaty z folii PE o podwyższonej jakości otrzymywane w technologii wytłaczania z wykorzystaniem przedstawionych w pracy mieszalników statycznych i dynamicznych. Publikacje: 1. Marek Szostak Powtórne przetwórstwo poli(tereftalanu etylenu) (PET), Materiały VIII Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, s , Kraków W pracy przedstawiono możliwe metody powtórnego przetwórstwa poli(tereftalanu etylenu) oraz główne czynniki wpływające na wybór metody odzysku PET w zależności od stopnia zanieczyszczenia odpadów tego tworzywa. Zaproponowano możliwe zastosowania wtórnego PET otrzymanego w wyniku recyklingu mechanicznego. Omówiono chemiczne metody odzysku PET: procesy hydrolizy, glikolizy i metanolizy oraz energetyczne aspekty stosowania różnych metod recyklingu polit(ereftalanu etylenu). Pokazano potencjalne oszczędności możliwe do uzyskania przy stosowaniu 6

7 różnych procesów recyklingu. Zaprezentowano różne systemy zbierania butelek PET w Europie oraz omówiono nowoczesne systemy ich sortowania. 2. Marek Szostak PEN - nowe tworzywo termoodporne w przemyśle opakowaniowym, Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Seria konferencje. Wrocław 1998, s W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych poli(naftalenu etylenu) PEN oraz porównano je z badaniami dla poli(tereftalanu etylenu). Opisano budowę krystalograficzną PEN, jego właściwości fizyczne oraz możliwe zastosowania. Podano też zalecenia technologiczne dla przetwórstwa tego tworzywa technologią wtryskiwania. Badania wykazały lepsze właściwości wytrzymałościowe tego poliestru w stosunku do PET (wyższa wytrzymałość na rozciąganie, większe wydłużenie i lepsza udarność). Dla tworzywa PEN stwierdzono wyraźnie wyższą temperaturę zeszklenia 120 o C i temperaturę topnienia 270 o C w porównaniu do PET (odpowiednio 78 o C i 252 o C). 3. Marek Szostak Wpływ dodatku regranulatu PET na właściwości mechaniczne wyprasek wtryskowych, Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej, seria Konferencje, Gliwice 1999, nr 1/99 s W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych mieszanin poli(tereftalanu etylenu) z regranulatem wtórnego PET (RPET). Stwierdzono, że możliwe jest uzyskanie wyrobów z takich mieszanin o właściwościach mechanicznych zbliżonych do pierwotnego materiału. Stwierdzono, że mieszaniny PET/RPET nie wymagają tak wysokiej temperatury przetwórstwa, jak w przypadku pierwotnego PET. Wykazano, że właściwości mieszanin PET/RPET w zasadniczy sposób determinowane są przez parametry przetwórstwa i warunki chłodzenia. Biorąc pod uwagę zachowanie dobrych właściwości fizycznych, pozytywny efekt ekonomiczny oraz aspekt ekologiczny potwierdzono zasadność stosowania regranulatów RPET jako pełnowartościowego materiału produkcyjnego. 4. Marek Szostak Mechanical and Thermal Properties of Poly(Ethylene 2,6 Naphtalate) and Poly(Ethylene Terephtalate) Blends, Molecular Crystals & Liquid Crystals, vol. 347, p , /lista filadelfijska/ Wykazano, że dodatek PEN do PET polepsza właściwości mechaniczne otrzymanych mieszanin w stosunku do czystego PET oraz polepsza odporność temperaturową mieszanin. Jest to szczególnie istotne w praktyce przemysłowej, gdyż pozwala stosować wykonane z takich materiałów opakowania do rozlewu na gorąco (temperatura napełniania 92 o C). Badania DSC wykazały, że ze zwiększeniem zawartości PEN w mieszaninie zwiększa się ich stopień krystaliczności. Jest to efekt niekorzystny, bowiem może powodować zamglenie czy nawet zabielanie produkowanych opakowań, co jest bardzo kłopotliwe w procesach przetwórstwa poliestrów. Badania DSC pokazały również występowanie dwóch temperatur zeszklenia i topnienia w badanych mieszaninach, co świadczy, że pomimo zbliżonej budowy oba te poliestry są ze sobą niemieszalne. Z punktu widzenia ekonomicznego (wysoka cena PEN) tylko mieszaniny PEN/PET z niewielką zawartością PEN (do 20%) mogą być wykorzystywane w praktyce przemysłowej. 5. Marek Szostak Wybrane właściwości fizyczne mieszanin wtryskowych PBT/ABS, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000, s Stwierdzono, że mieszanie podczas procesu wtryskiwania, bez stosowania kompatybilizatorów jest niewystarczające do uzyskania oczekiwanej wyraźnej poprawy udarności mieszanin PBT/ABS. Pomimo niewystarczającej mieszalności PBT z ABS bez użycia kompatybilizatora wykazano, że uzyskane mieszaniny mają zadawalające właściwości mechaniczne. Korzystne z punktu widzenia właściwości mechanicznych są mieszaniny o składzie 70%PBT/30%ABS i 50%PBT/50%ABS. Ponadto stwierdzono, że skład mieszaniny PBT/ABS nie wpływa istotnie na ich temperaturę przemian fazowych, natomiast zwiększenie zawartości ABS w mieszaninach PBT/ABS powoduje zmniejszenie ich stopnia krystaliczności. 7

8 6. Marek Szostak Wpływ parametrów temperaturowych procesu wtrysku na strukturę i właściwości mieszanin PET/ABS, Materiały Konferencyjne IX Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn" s , Kraków Wykazano, że przetwórstwo mieszanin PET/ABS w temperaturze o C prowadzi do uzyskania znacznie lepszych właściwości mechanicznych niż mieszanin wtryskiwanych w temperaturze o C. Korzystne z punktu widzenia właściwości mechanicznych są mieszaniny PET/ABS o zawartości do 10% masowych ABS. Analiza struktur mieszanin PET/ABS metodą skaningowej mikroskopii elektronowej wykazała negatywny wpływ zwiększenia temperatury przetwórstwa na możliwość tworzenia obszarów międzyfazowych. 7. Marek Szostak Właściwości mieszanin PET z innymi polimerami, Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych", Rydzyna s W pracy przedstawiono możliwości wytwarzania technologia wtryskiwania mieszanin poli(tereftalanu etylenu) z różnymi polimerami: PET/PC, PET/ABS, PET/PEN, PET/PA6. Skład mieszanin zmieniano w zakresie od 5 do 75% wagowych obu składników. Dla tych mieszanin wykonano badania właściwości mechanicznych. Stwierdzono, że najlepszymi właściwościami charakteryzują się mieszaniny o małej zawartości (do 10%) dodawanego polimeru do PET. Wszystkie takie mieszaniny cechują się lepszymi właściwościami mechanicznymi w stosunku do czystego PET. Analiza wyników badań wytrzymałościowych, w całym zakresie składów mieszanin, pozwoliła na stwierdzenie, że wśród badanych polimerów najlepszą kompatybilnością z PET charakteryzuje się PC, następnie PEN i ABS, a najgorszą PA6. 8. Marek Szostak Wpływ metody przetwórstwa na właściwości mechaniczne mieszanin poli(tereftalanu etylenu) i poliwęglanu, Archiwum Technologii Budowy Maszyn, 2003, nr 1, str W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych mieszanin PET/PC wytwarzanych dwoma sposobami: bezpośrednio technologią wtryskiwania oraz dwuetapowo: technologią wytłaczania granulatu mieszaniny PET/PC i następnie wtryskiwania. Badania wykazały, że stosowanie jedynie technologii wtryskiwania jest niewystarczające do uzyskania dobrego wymieszania składników mieszanin PET/PC. Wstępne sporządzenie kompozycji podczas wytłaczania a następnie jej wtryskiwanie daje zdecydowanie lepsze właściwości mechaniczne tych mieszanin dzięki zwiększeniu wielkości powierzchni międzyfazowej, jako skutek lepszego zdyspergowania i zhomogenizowania materiału. Korzystna z punktu widzenia właściwości mechanicznych i ekonomiczności produkcji wyrobów, jest zawartość PC w mieszaninie wynosząca od 20% do 50%. 9. Marek Szostak Porównanie właściwości mechanicznych mieszanin PET/PC i PBT/PC, Materiały Konferencyjne X Konferencji Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Kraków, 2003, s W pracy przedstawiono porównanie właściwości mechanicznych wtryskiwanych mieszanin PET/PC i PBT/PC. Wykazano, że pomimo braku użycia w procesie wytwarzania mieszanin kompatybilizatora, wprowadzenie poliwęglanu do PET i PBT prowadzi do uzyskania materiałów o lepszych właściwościach mechanicznych niż czystych polimerów. Dotyczy to zwłaszcza udarności. Korzystna z punktu widzenia właściwości mechanicznych, jak również ekonomicznych, jest wytwarzanie mieszanin PET/PC i PBT/PC o zawartościach 20-50% wagowych PC w mieszaninach. 8

9 10. Marek Szostak Właściwości mechaniczne mieszanin PET/PEN uzyskiwanych w wyniku przetwórstwa, Archiwum Technologii Budowy Maszyn i Automatyzacji, vol. 24, nr 1, 2004, s W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych mieszanin poli(tereftalanu etylenu) i poli(2,6 naftalanu etylenu) wytwarzanych technologią wtryskiwania. Sporządzono dwa rodzaje mieszanin PET/PEN; bez kompatybilizatora i z zawartością 0,0045% kompatybilizatora SMAC (samarian acetyloacetonate). Badania wykazały, że w zależności od składu kompozycji polimerowych możliwe jest uzyskanie mieszanin PET/PEN o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych. Wprowadzenie kompatybilizatora SMAC do mieszanin PET/PEN w niewielkim stopniu zwiększa wytrzymałość badanych wyprasek natomiast ich udarność zwiększa się od 30 do 60%. Bardzo ważną właściwością tych mieszanin PET/PEN jest wyraźny wzrost ich odporności termicznej wraz ze wzrostem zawartości PEN. Korzystny udział procentowy PEN w mieszaninach PET/PEN z punktu widzenia zarówno właściwości mechanicznych, jak i ekonomiczności produkcji gotowych wyrobów to: od 5 do 10%. Z punktu widzenia właściwości mechanicznych i ekonomiczności produkcji gotowych wyrobów korzystna zawartość PEN w mieszaninach PET/PEN powinna wynosić od 5% do 10% masowych. 11. Marek Szostak Production of RPET thermoforming films as a realisation of recycling programme, Materiały międzynarodowej konferencji - Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology REWAS 2004, Madryt 2004, volume 3, p W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych i cieplnych kilku typów folii PET: wykonanych z pierwotnego bezbarwnego i kolorowego PET, w 100% z wtórnego PET (RPET) oraz folii trójwarstwowych PET/RPET/PET. Stwierdzono, że właściwości folii PET wykonanych całkowicie z materiałów wtórnych i częściowym ich wykorzystaniem PET/RPET/PET są bardzo podobne. Pozwala to na stwierdzenie, że folie RPET są w pełni wartościowym materiałem, który może być stosowany w branży opakowaniowej, poza przemysłem spożywczym i medycznym. 12. Marek Szostak Mechanical and Thermal Properties of PET/PBT Blends, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2004, vol. 416, p /lista filadelfijska/ W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych mieszanin poli(tereftalanu etylenu) i poli(tereftalanu butylenu) wytwarzanych dwoma sposobami: bezpośrednio technologią wtryskiwania oraz dwuetapowo: technologią wytłaczania granulatu mieszaniny PET/PBT i następnie jego wtryskiwania. Zbadano właściwości mechaniczne, cieplne oraz stopień krystaliczności mieszanin. Stwierdzono, że sposób ich sporządzania ma istotny wpływ na właściwości mechaniczne mieszanin PET/PBT, zwłaszcza ich udarność. Badania DSC wykazały dwie temperatury mięknienia i jedną krystalizacji dla obu typów badanych mieszanin PET/PBT, co świadczy o tylko częściowej wzajemnej mieszalności polimerów PET i PBT. Wraz ze wzrostem zawartości PBT w mieszaninach PET/PBT maleje temperatura krystalizacji i wyraźnie zwiększa się stopień krystaliczności dla obu typów badanych mieszanin. 13. Dorota Czarnecka, Danuta Ciesielska, Marek Szostak, Jan Jurga Wpływ wielokrotnego przetwórstwa na charakter pękania poli(tereftalanu etylenu), Archiwum Technologii Budowy Maszyn i Automatyzacji, vol. 24, nr 1, 2004, s W pracy przedstawiono wpływ wielokrotnego przetwórstwa na charakter pękania poli(tereftalanu etylenu). Badaniom poddano próbki wykonane z pierwotnego polimeru oraz z recyklatów po cztero- i sześciokrotnym przetwórstwie. Odkształcalność i charakter pękania określono na podstawie krzywych naprężenie odkształcenie wyznaczonych w próbie statycznego rozciągania w funkcji temperatury. Stwierdzono, że zwiększenie krotności przetwarzania PET pociąga za sobą przesuwanie się punktu przemiany krucho-ciągliwej (BDT) w kierunku wyższej temperatury, co świadczy o wzroście kruchości PET. 9

10 14. Marek Szostak Wpływ technologii sporządzania kompozycji na wybrane właściwości fizyczne mieszanin PEN/PC, Archiwum Technologii Budowy Maszyn i Automatyzacji, vol. 25, nr 1, 2005, s W artykule przedstawiono badania właściwości mechanicznych mieszan poli(2,6 naftalanu etylenu) i poliwęglanu wytwarzanych technologią wtryskiwania. Sporządzono dwa typy mieszanin PEN/PC; bez kompatybilizatora i z zawartością 0,0045% mas. kompatybilizatora SMAC (samarian acetyloacetonate). Badania wykazały, że w zależności od składu kompozycji polimerowych możliwe jest uzyskanie mieszanin PEN/PC o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych. Wprowadzenie kompatybilizatora SMAC do mieszanin PEN/PC w niewielkim stopniu zwiększa wytrzymałość badanych wyprasek lecz ich udarność wzrasta od 30 do 140%. Korzystna z punktu widzenia właściwości mechanicznych i ekonomiczności produkcji wyrobów, jest zawartość PC w mieszaninie PEN/PC wynosząca od 20% do 50%. 15. Aneta Woźniak- Braszak, Marek Szostak, Kazimierz Jurga, Jan Jurga, Andrzej Piekarz, Mikołaj Baranowski Molecular Dynamics of Poly(Ethylene 2,6 Naphtalate) Polycarbonate Composite by Nuclear Magnetic Resonance, Applied Magnetic Resonance, 2005, 29, p /lista filadelfijska/ W pracy przedstawiono badania dynamiki molekularnej mieszanin poli(tereftalanu naftalenu) z poliwęglanem za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) techniką poza rezonansem. Wykazano, że metoda ta pozwala znaleźć zależność pomiędzy czasami korelacji a wewnętrznymi ruchami łańcuchów polimeru. Badania wykonano dla mieszanin sporządzonych z i bez użycia kompatybilizatora Badania pozwoliły na stwierdzenie, że po wprowadzeniu kompatybilizatora SMAC podczas przetwórstwa do mieszanin PEN/PC obserwowany jest tylko jeden czas relaksacji T off co oznacza osiągnięcie współmieszalności polimerów PEN i PC. Dodatek kompatybilizatora powoduje ponadto skrócenie czasów korelacji i zwiększenie energii aktywacji. Reorientacja segmentów łańcuchów staje się szybsza co prowadzi do bardziej amorficznej struktury badanych mieszanin. Potwierdziły to wyniki badań DSC. 16. Marek Szostak Wpływ warunków krystalizacji na właściwości wielowarstwowych folii RPET, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 3/2006 s W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych i stopnia krystaliczności folii wielowarstwowych APET/RPET/APET oraz RPET/RPET/RPET uzyskanych z materiałów wtórnych w technologii współwytłaczania. Stwierdzono, że podwyższenie temperatury wstępnej krystalizacji płatków PET powoduje zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie i spadek wydłużenia folii, które gwałtownie rośnie po przekroczeniu temperatury 145 o C. Wraz ze wzrostem temperatury krystalizacji rośnie również stopień krystaliczności recyklatu PET, jak i produkowanych z niego folii. Stwierdzono, że wpływ warunków krystalizacji na stopień krystaliczności przetwarzanego recyklatu jest zdecydowanie większy niż na stopień krystaliczności folii z niego wytworzonej. Wykazano, że zakres temperatur o C jest najlepszy, zarówno z punktu widzenia właściwości wytrzymałościowych, jak również stopnia krystaliczności produkowanej folii RPET, co wpływa istotnie na ważną cechę technologiczną folii, a mianowicie na jej zdolność do głębokiego tłoczenia w procesach termoformowania. 17. Marek Szostak Fibres production from recycled PET, Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, 2006, s W pracy przedstawiono proces wytwarzania włókien PET z pierwotnego poli(tereftalanu etylenu), jak i jego recyklatów oraz badania właściwości mechanicznych wyprodukowanych na linii przemysłowej włókien o różnych kolorach z obu tych materiałów. Badania wykazały, że właściwości włókien otrzymanych z recyklatów PET są gorsze od włókien wyprodukowanych z pierwotnego PET. Dotyczy to zwłaszcza wydłużenia, które dla włókien PET z materiału pierwotnego jest dwukrotnie większe niż dla takich samych włókien lecz uzyskanych z wtórnego PET. Stwierdzono również, że zdecydowanie gorsze właściwości mają włókna czarne otrzymane z wtórnego PET, co wynika z gorszej jakości materiałów stosowanych do 10

11 ich wytwarzania (większa zawartość PE i PP). W praktyce przemysłowej jakość uzyskiwanych włókien jest jednak wystarczająca do produkcji z nich włosia do szczotek i mioteł. 18. Michał Grzelak, Janusz Stokłosa, Marek Szostak Sztywne folie PET z materiałów wtórnych na przykładzie firmy GTX Hanex Plastic, Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, 2008, s ISBN W pracy przedstawiono technologię produkcji sztywnych folii PET do termoformowania. Opisano poszczególne elementy składowe linii produkcyjnej oraz różne odmiany PET stosowane do ich wytwarzania. Porównano także właściwości mechaniczne dwóch typów folii APET i RPET, badanych w dwóch kierunkach (równoległym i prostopadłym do kierunku kalandrowania). Wykazano, że naprężenie i moduł Younga przy rozciąganiu mają zbliżone wartości zarówno dla folii APET, jak i RPET podczas, gdy wydłużenie dla folii z materiałów wtórnych jest zdecydowanie mniejsze (o ponad 40%). Powoduje to, że folie otrzymane z recyklatów PET mogą być tylko stosowane do produkcji wyrobów termoformowalnych o mniejszej głębokości tłoczenia i mniej skomplikowanych kształtach. Charakteryzują się one mniejszą przezroczystością w stosunku do folii APET. Ponadto w pracy omówiono dodatkowe wymagania odbiorców oraz regulacje prawne obowiązujące na rynku. 19. Marek Szostak Właściwości mechaniczne mieszanin PET/PC wykonywanych technologią wtryskiwania z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego, Archiwum Technologii Budowy Maszyn i Automatyzacji, vol. 28, nr 1, 2008, W pracy przedstawiono technologię wtryskiwania z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego bez jego udziału. Zastosowanie mieszalnika dynamicznego pozwala na uzyskanie mieszanin PET/PC charakteryzujących się lepszym o kilkanaście procent modułem Younga, wytrzymałością i wydłużeniem oraz ponad dwukrotnie większą udarnością. Badania wykazały, że mieszalnik dynamiczny może być użytecznym narzędziem poprawiającym właściwości wyprasek wtryskowych wykonywanych zwłaszcza z mieszanin tworzyw polimerowych. 20. Janusz Stokłosa, Marek Szostak Regranulaty poli(tereftalanu etylenu), Przetwórstwo materiałów polimerowych, Wyd. Polit. Częstochowskiej, 2008, s , ISBN W pracy przedstawiono linię do regranulacji poli(tereftalanu etylenu) oraz wyniki badań czterech typów regranulatów PET otrzymywanych z różnych odpadów folii i butelek PET. Wyniki badań wykazały, że trzy spośród czterech regranulatów mają bardzo dobre właściwości mechaniczne. Jedynie regranulat uzyskany z recyklingu mechanicznego folii mocno zadrukowanej (powierzchnia druku ponad 75% powierzchni) charakteryzował się gorszymi właściwościami mechanicznymi, zwłaszcza wydłużeniem przy zerwaniu. 21. Marek Szostak Właściwości mechaniczne mieszanin PET/PETG wykonywanych technologią wtryskiwania z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2009, 1-M/2009, nr 3, vol. 106, s W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych mieszanin poli(tereftalanu etylenu) (PET) i poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego glikolem (PETG) przygotowanych technologią wtryskiwania z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego. Badania wykazały, że zastosowanie mieszalnika dynamicznego w procesie wytwarzania zdecydowanie poprawia udarność i wydłużenie mieszanin PET/PETG. Dodatek PETG do PET powoduje natomiast zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie i modułu Younga oraz zwiększenie wydłużenia przy zerwaniu i udarności. Widoczna jest regularność budowy mikrostruktur na powierzchni przełomu próbki z wykonanych mieszanin oraz równomierność rozmieszczenia glikolu w modyfikowanym poli(tereftalanie etylenu). Wszystkie mikrofotografie SEM potwierdzają dobre wymieszanie obu składników. Świadczy to o pozytywnym wpływie mieszalnika dynamicznego na proces sporządzania mieszanin polimerowych w technologii wtryskiwania. 11

12 22. Marek Szostak Wpływ krotności przetwarzania mieszanin PET/PEN na ich właściwości mechaniczne i cieplne, Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr 5, 2010, s W pracy przedstawiono wpływ krotności przetwarzania mieszanin poliestrów, na przykładzie mieszanin PET/PEN, na ich właściwości mechaniczne i cieplne. Dla porównania uzyskanych wyników wykonano również taki sam program badań dla pierwotnego tworzywa PET. Przeprowadzane badania wykazały, że wraz ze zwiększaniem krotności przetwórstwa maleje udarność, wydłużenie przy zerwaniu i naprężenie maksymalne, zwiększa się natomiast moduł Younga i twardość. Pomiary temperatury mięknienia wg Vicata wykazały, że jej zmniejszenie jest niewielkie wraz ze zwiększaniem krotności przetwarzania, co jest cechą bardzo istotną z punktu widzenia użytkowego, gdyż pozwala poddawać wielokrotnemu recyklingowi opakowania z PET bez ryzyka obniżenia temperatury stosowania tych opakowań. 23. Marek Szostak, Mirosław Trzeciak Właściwości fizyczne recyklatów GPET produkowanych w firmie MPTS w Poznaniu, Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, Szczecin 2010, s , ISBN W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych regranulatu GPET wytworzonego na zmodyfikowanej linii technologicznej firmy Starlinger. Badania wykonano dla dwóch typów próbek o różnej grubości (3,3 i 1,1 mm). Stwierdzono, że grubość próbki nie ma większego wpływu na wydłużenie i naprężenie maksymalne badanych regranulatów, natomiast ma ona istotny wpływ na moduł Younga. Praca wykazała również, że poli(tereftalan etylenu) modyfikowany glikolem - GPET ma zdecydowanie lepszą udarność niż standardowy poli(tereftalan etylenu) PET, co spowodowane jest faktem, że jest to polimer całkowicie amorficzny, który w praktyce nie krystalizuje nawet przy bardzo grubych ściankach produkowanych wyrobów. 24. Marek Szostak Analiza możliwości zgrzewania folii APET i RPET, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 12, 2010, s W pracy przedstawiono analizę możliwości zgrzewania dwóch typów folii PET: APET wykonanej z amorficznego granulatu poli(tereftalanu etylenu) oraz RPET wykonanej z materiału wtórnego. Opisano w nim proces zgrzewania folii PET za pomocą prądów wysokiej częstotliwości oraz wyniki badań mechanicznych wykonanych zgrzein przy różnych parametrach zgrzewania. Badania wykazały, że możliwy jest taki dobór parametrów zgrzewania, aby uzyskać dobre połączenie zgrzewanych folii PET. Naprężenia niszczące zgrzein wynoszące 20 MPa (dla folii APET) i 40 MPa (dla folii RPET) świadczą o wysokiej jakości wykonanych połączeń. Badania DSC wykazały natomiast, że zdecydowanie lepszą dla uzyskania dobrych połączeń zgrzewanych folii PET, jest struktura amorficzna. Rezultat badań jest bardzo istotny z punktu widzenia praktycznego, bowiem dotychczas niewiele firm w Europie potrafi zgrzewać czyste folie PET, a w przemyśle opakowaniowym stosuje się zazwyczaj do zgrzewania folie GPET lub folie PET/PE. 25. Marek Szostak, Regina Jeziórska Recykling poli(tereftalanu etylenu), Monografia Odzysk i recykling materiałów polimerowych pod red. Kijeński J.; Błędzki A. K., Jeziórska R., rozdział 5.4. s , WNT, Warszawa W pracy przedstawiono kompendium wiedzy na temat recyklingu mechanicznego poli(tereftalanu etylenu). Przedstawiono metody odzysku PET, kierunki zastosowań płatków PET otrzymywanych w procesach recyklingu materiałowego, zapotrzebowanie energii całkowitej recyklingu dla kilku metod recyrkulacji PET. Zaprezentowano w nim również automatyczne systemy sortowania butelek PET, linie do mycia zanieczyszczonych płatków PET, przykładowe linie technologiczne do recyklingu wtórnych butelek PET. Osobny podrozdział stanowi zagadnienie recyklingu PET metodą reaktywnego wytłaczania. Rozdział zamyka omówienie sytuacji na polskim rynku recyklerów tego polimeru, przedstawiono wiodące firmy oraz pokazano możliwe kierunki rozwoju recyklingu materiałowego PET. 12

13 Patenty: 1. Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M., Sposób przerobu kompozycji polimerowych przed procesem formowania z nich określonych profili przez głowice wytłaczarki PL B1; Szostak M.: 30 % - opracowanie konstrukcji układów homogenizatorów i dyspergatora do przerobu kompozycji polimerowych oraz przygotowanie opisu patentowego. 2. Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M., Homogenizator granulowanych i płynnych kompozycji zwłaszcza polimerowych, PL B1; Szostak M.: 30 % - opracowanie konstrukcji szeregowego układu wkładek mieszających oraz przygotowanie opisu patentowego. 3. Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M., Wytłaczanie kompozycji płynnych zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; Szostak M.: 30 % - opracowanie konstrukcji trzpieni mieszających i ich osadzenia w homogenizatorze oraz przygotowanie opisu patentowego. 4. Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M., Wytłaczarka kompozycji płynnych zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; Szostak M.: 30 % - opracowanie konstrukcji płytek mieszających wraz z doborem kształtu kanałów oraz przygotowanie opisu patentowego. 5. Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M., Wytłaczarka kompozycji płynnych zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; Szostak M.: 30 % - zaprojektowanie kształtu kanałów w płytkach mieszających i ich ułożenia w homogenizatorze przygotowanie opisu patentowego. 6. Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M., Wytłaczarka kompozycji płynnych zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; Szostak M.: 30 % - opracowanie konstrukcji rdzenia mieszającego i dobór kształtu rowków naciętych na cylindrze homogenizatora oraz przygotowanie opisu patentowego. 7. Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M., Wytłaczarka kompozycji płynnych, zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; Szostak M.: 30 % - opracowanie konstrukcji płytek mieszających i kształtu kanałów w płytkach mieszających oraz przygotowanie opisu patentowego. 13

14 5. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze, organizacyjne Dorobek publikacyjny Pozycje książkowe (monografie, rozdziały w monografiach, redakcja monografii) Przed uzyskaniem stopnia dr nauk technicznych Brak 2004 Po uzyskaniu stopnia dr nauk technicznych 1. Szostak M., Konieczna M., Jurga J., Bula K., Wyrzykiewicz B., Wolne rodniki i barierowość w materiałach opakowaniowych, Materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, s , ISBN Szostak M.: 50% - przygotowanie koncepcji pracy, wykonanie 8 typów folii do badań, analiza wyników badań, redakcja artykułu. 2. Szostak M., Profiles and palets from mixed wastes by intrusion, Materials Recycling, Book of lectures from Summer School in Karpacz, 2005, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, p Szostak M., Machines for recycling, Materials Recycling, Book of lectures from Summer School in Karpacz, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, p Szostak M., Technologie produkcji pasów klinowych i zębatych. Postęp w przetwórstwie materiałów polimerowych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006, s , ISBN Szostak M., Maszyny do recyklingu tworzyw sztucznych. Recykling tworzyw sztucznych w Europie, pr. zbiorowa pod red. M. Kozłowskiego, Wrocław 2006, s , ISBN Szostak M., Plastics Recycling Machinery, Plastics Recycling in Europe, praca zbiorowa pod red. M. Kozłowskiego Wrocław 2006, p , ISBN (wersja angielska książki powyżej) Szostak M., 50 najważniejszych technologii globalnego przemysłu tworzyw i technologie tworzyw na następne 50 lat, Wydawnictwo Business Image, Warszawa 2007, 133 strony, ISNN /redakcja monografii/ Szostak M., Urządzenia do recyklingu tworzyw sztucznych w książce. Odpady i opakowania, pod redakcją L. Wachowski. Wydawnictwo FORUM, 2010, tom 3, rozdz s. 1 39, ISBN Szostak M., Pulweryzacja odpadów polimerowych z elektroniki i pojazdów samochodowych celem wykorzystania ich w technologii odlewania rotacyjnego, rozdział 5.4 w Recykling odpadów polimerowych z elektroniki i pojazdów Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, 2012, s , ISBN

15 Publikacje (czasopisma, konferencje) Przed uzyskaniem stopnia dr nauk technicznych Sterzyński T, Szostak M., Nowak A., Temperature Dependent Uniaxiall Stress Relaxation in Polyamide 6. Polymer Bulletin, 9, , 1983 r. /lista filadelfijska część A wykazu czasopism, pozycja 8357, 25 pkt./ Szostak M.: 40% - wykonanie pomiarów relaksacji naprężeń w wykonanych próbkach oraz analiza wyników badań, redakcja artykułu Sterzyński T, Szostak M., Zastosowanie metody Ängströma do badań przewodnictwa temperaturowego tworzyw sztucznych. Materiały konferencyjne IV Seminarium Tworzywa sztuczne w budowie maszyn. s , Kraków 1985 r. Szostak M.: 50% - budowa stanowiska badawczego, wykonanie badań przewodnictwa temperaturowego oraz analiza wyników badań, redakcja artykułu. 3. Szostak M., Warmeausdehnung von orientierten Polymeren. Materiały konferencyjne TECHNOMER 85, T1, s , Karl-Marx-Stadt 1985 r Szostak M., Rozszerzalność cieplna orientowanych polimerów. Prace Naukowe Instytutu Tech. Org. i Tw. Szt. Politechniki Wrocławskiej, Seria Konferencje 42, s , Wrocław 1987 r. 5. Szostak M., Warmeausdehnung von orientierten polyamide 6. Materiały konferencyjne TECHNOMER 87, s , Karl-Marx-Stadt 1987 r. 6. Szostak M., Stanowisko do badań przewodnictwa temperaturowego. Materiały konferencyjne III Konferencji Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tw. szt. T1, s , Rydzyna 1988 r. ISBN Szostak M., Rozszerzalność cieplna orientowanego PA6. Materiały konferencyjne V Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn. s , Kraków 1988 r Szostak M., Wpływ orientacji strukturalnej na właściwości cieplne PA6. Materiały konferencyjne IV Konferencji Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych. s. 145, Rydzyna 1990 r Szostak M., Bielak C., Stanowisko do badań przewodnictwa temperaturowego tworzyw sztucznych zmodyfikowaną metodą Ängströma. Materiały konferencyjne VI Seminarium Tworzywa sztuczne w budowie maszyn. s , Kraków 1991 r. Szostak M.: 70% - projekt i budowa zmodernizowanego stanowiska badawczego, wykonanie badań przewodnictwa temperaturowego, analiza wyników badań i przygotowanie wniosków, redakcja artykułu. 10. Szostak M., Anizotropia właściwości orientowanego PA6. Materiały konferencyjne X Konferencji Modyfikacja Polimerów, s. 81, Trzebieszowice 1991 r Jurkowski B., Szostak M., Wprowadzenie do badań właściwości cieplnych gum oponowych. Polimery, nr 2-3, vol. 4/37, s , 1992 r. ISSN Szostak M.: 50% - wykonanie badań przewodnictwa temperaturowego gum oponowych oraz analiza wyników badań, redakcja artykułu. 15

16 Publikacje (czasopisma, konferencje) Po uzyskaniu stopnia dr nauk technicznych Szostak M., Manuszak J., Badania właściwości dynamicznych elastomerów, Materiały konferencyjne XI Konferencji Modyfikacja Polimerów, s , Duszniki Zdrój 1993 r Szostak M., Badanie logarytmicznego dekrementu tłumienia różnych materiałów, Materiały konferencyjne VII Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, s Kraków 1994 r. 3. Szostak M., Pudełko czy puszka, Gazeta wyborcza, s.4, z dnia r Szostak M., Jurga J., Bakoś P., Karpińska W., Przetwórstwo wtryskowe i właściwości mechaniczne PPS. Materiały konferencyjne VI Konferencji Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych, s Rydzyna 1995 r. Szostak M.: 50% - opracowanie zaleceń technologicznych do przetwórstwa poli(siarczku fenylenu) PPS, wykonanie próbek do badań mechanicznych, analiza wyników badań, redakcja artykułu. 5. Jurga J., Garbarczyk J., Bakoś P., Hruszka P., Urbanowicz R., Szostak M., Łagodzki G., Wpływ temperatury formy wtryskowej na zmianę szerokości linii rezonansowej NMR w PPS. Materiały konferencyjne VI Konferencji Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych, s Rydzyna 1995 r. Szostak M.: 10% - wykonanie próbek do badań NMR przy różnej temperaturze formy wtryskowej. 6. Szostak M., Urbanowicz R., Jurga J., Hruszka P., Konstrukcja form wtryskowych do przetwórstwa polisiarczku fenylenu. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Postęp w przetwórstwie tworzyw termoplastycznych, s , Częstochowa 1995 r. Szostak M.: 40% - opracowanie zaleceń konstrukcyjnych dla form do PPS, sprawdzenie konstrukcji zaprojektowanej formy, redakcja artykułu Szostak M., Jurga J., Rajebi S., Warunki wtrysku a właściwości mechaniczne i cieplne PPS, Materiały konferencyjne Konferencji Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne, s , 1996 r. Szostak M.: 40% - koncepcja pracy, wykonanie próbek badawczych, analiza wyników badań, redakcja artykułu Szostak M., Badania logarytmicznego dekrementu tłumienia drgań tworzyw spienionych w funkcji zmiennych parametrów wtrysku. Materiały konferencyjne VIII Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Kraków, s , 1997 r Szostak M. Mechanical and Thermal Properties of PEN/PET Blends. Materiały V-tej Międzynarodowej Konferencji Frontiers of Polymers and Advanced Materials, s , Poznań 1999 r. ISBN Szostak M. Właściwości fizykomechaniczne mieszanin PET/ABS. Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, seria Konferencje, s , Wrocław 1999 r. ISSN

17 Szostak M., Mechanical and Thermal Properties of PET Blends with Various Polymers. Materiały konferencyjne 38 th Macromolecular IUPAC Symposium, vol. 3, p Warsaw 2000 r. ISBN Szostak M., Powtórne przetwórstwo poli(tereftalanu etylenu). Materiały konferencyjne IV Seminarium Recykling Tworzyw Sztucznych, s , Szczecin 2000 r., ISBN Bąk A., Szostak M., Produkcja folii wielowarstwowej jako realizacja programu recyklingu PET. Materiały konferencyjne I Środkowoeuropejskiej Konferencji Recykling Materiałów Polimerowych. Nauka - Przemysł, s , Szczecin 2001 r. ISBN XX-11-X. Szostak M.: 50% - opis procesów przy wytwarzaniu folii wielowarstwowej z PET pochodzącego z recyklingu, redakcja pracy. 14. Szostak M., Modification of PBT and PET by ABS Materials. Sixth International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials. p. 65, Recife, Brasil 2001 r. 15. Jurga J., Szostak M., Bula K., Krzymieniewski R., Kruszyński Z., Wolne rodniki w materiałach polimerowych po przetwórstwie. Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych. Rydzyna 2001 r., s Szostak M.: 30% - wykonanie próbek z PPS technologią wtryskiwania przy różnej temperaturze wtryskiwania, analiza wyników badań. 16. Szostak M., Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy K-2001 w Dusseldorfie. Przemysł Chemiczny 2001 r., nr 12, s. 42. /lista filadelfijska część A wykazu czasopism, pozycja 8561, 15 pkt./ 17. Ignaszak Z., Mikołajczak P., Szostak M., Symulacja procesu wtryskiwania. Materiały konferencyjne, V Seminarium Ostrowieczno 2001 r., s. 36. Szostak M.: 30% - wykonanie symulacji procesów wtryskiwania przy pomocy programu Moldflow, analiza wyników badań Szostak M., Technologia odlewania rotacyjnego. Plastics Review, Maj 2002 r., nr 4 (17), s Szostak M., Przegląd metod wtryskiwania tworzyw sztucznych wspomaganych gazem. Plastics Review, Listopad 2002 r., nr 8 (21), s Szostak M., Technologia odlewania rotacyjnego. Materiały V Seminarium Postępy w technologii tworzyw sztucznych, Warszawa 2002 r., s ISBN Szostak M., Maszyny w technologii odlewania rotacyjnego. Plastics Review, Luty 2003 r., nr 2 (21), s Szostak M., Mechanical Properties of PET/PBT Blends. Materiały konferencyjne V Konferencji NATO Frontiers of Polymers and Advanced Materials, p , Bukareszt 2003 r., ISBN Szostak M., PET Blends with Various Polymers. Materiały konferencyjne Polymers Materials, L-2, referat na zaproszenie, p. 5, Bratysława 2003 r. ISBN (pełny tekst na CD). 24. Woźniak-Braszak A., Szostak M., Jurga K., Jurga J., Piekarz A., Study of PEN/PC Composite by Nuclear Magnetic Resonance. Materiały konferencyjne NMR and EPR of Broad Line Solids Specialized Colloque Ampere 2003, Portoroż, str.102, Slovenia 2003 r. Szostak M.: 30% - wykonanie próbek mieszanin PEN/PC z i bez wykorzystania kompatybilizatora SMAC, analiza badań DSC. 25. Jurga J., Jurga K., Woźniak-Braszak A., Szostak M., Nuclear relaxation of injection moulded PEN/PC composite. Materiały konferencyjne PPS 2003, p. 201, Ateny 2003 r. Szostak M.: 20% - wykonanie próbek mieszanin PEN/PC z i bez wykorzystania kompatybilizatora SMAC, analiza badań DMTA. 17

18 26. Hudec I., Krump H., Szostak M., Skorel M., Janypka P., Suriova V., Porovnanie metod hodnotenia adhezie vystuznych materialov. Materiały 15-tej Międzynarodowej Konferencji. Slovak Rubber Conference 2003, p , Puchov 2003 r. Szostak M.: 15% - wykonanie badań zmęczeniowych mieszanek gumowych. 27. Woźniak-Braszak A., Jurga J., Jurga K., Jurga S., Szostak M., Investigation of Transestrification in Poly(ethylene 2,6 naphtalate)/polycarbonate Composite Using Off Resonance NMR and DMTA Techniques. Materiały konferencyjne NMR and It s Aplication, raport no. 1930/AP, Kraków 2003 r. Szostak M.: 10% - wykonanie próbek mieszanin PEN/PC z i bez wykorzystania kompatybilizatora SMAC. 28. Szostak M., Technologia odlewania rotacyjnego. Materiały konferencyjne VI Warsztatów Profesorskich, Darłowo 2003 r., s Janypka P., Micuch M., Gazo P., Suriova V., Duris S., Hudec I., Szostak M., The Adhesion Properties of Steel Reinforcement Materials. Plasty a Kaucuk, vol. 40, nr 4, p , 2003 r. Szostak M.: 10% - wykonanie badań zmęczeniowych mieszanek gumowych Szostak M., Żuk Ł., Trzeciak M., Syntal nowe tworzywo konstrukcyjne z mieszanin odpadów tworzyw sztucznych, Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004 r., s ISBN Szostak M.: 60% - opis linii technologicznej do wytwarzania kompozytu z mieszanin odpadowych tworzyw sztucznych, charakterystyka materiału, redakcja artykułu. 31. Szostak M., Nowości w technologiach wtryskiwania, TS RAPORT nr 2, 2004 r., s Szostak M., Recykling poli(tereftalanu etylenu), Materiały Seminarium Technologie recyklingu tworzyw sztucznych, Wrocław 2004 r., s Szostak M., Maszyny do recyklingu tworzyw, Materiały Seminarium Technologie recyklingu tworzyw sztucznych, Wrocław 2004 r., s Szostak M., Przegląd metod wtryskiwania wspomaganych gazem, Materiały IX Profesorskich Warsztatów Naukowych, Szczecin Dziwnówek 2004 r., s Woźniak Braszak A., Jurga K., Nowaczyk G., Szostak M., Jurga J., Krysztafkiewicz K., Reology and Dynamic of Poly(ethylene 2,6-Naphthalate) /Polycarbonate Composite, Materiały konferencyjne MoDeSt 04, Lion 2004 r., s Szostak M.: 10% - wykonanie próbek mieszanin PEN/PC z i bez wykorzystania kompatybilizatora SMAC. 36. Szostak M., Recykling poli(tereftalanu etylenu). Materiały III Środkowo-Europejskiej Konferencji Recykling Materiałów Polimerowych, Nauka Przemysł, Krynica 2004 r., s ISBN X. 37. Szostak M., M. Trzeciak, Syntal nowe tworzywo konstrukcyjne z mieszanin odpadów tworzyw sztucznych, Materiały III Środkowo-Europejskiej Konferencji Recykling Materiałów Polimerowych, Nauka Przemysł, Krynica 2004, s ISBN X. Szostak M.: 80% - opis linii technologicznej do wytwarzania kompozytu z mieszanin odpadowych tworzyw sztucznych, charakterystyka materiału, redakcja artykułu. 38. Szostak M., Metody odzysku i maszyny do recyklingu PET, Recykling Review, nr 2, 2004 r., s Szostak M., Maszyny do recyklingu tworzyw sztucznych, Recykling Review, nr 3, 2004 r., s Szostak M., Nowości w technologiach wtryskiwania, Plastics Review, nr 4 (35), 2004 r., s Szostak M., Metody produkcji tub z tworzyw sztucznych, Plastics Review, nr 5 (36), 2004 r., s Szostak M., Targi tworzyw sztucznych i gumy K-2004 Dusseldorf, Plastics Review, nr 11 (42), 2004 r., s Szostak M., Recycling of polyethylenes by fine grinding into the powder for use in rotational moulding technology, Materiały konferencyjne IV Central European conference Plastics Recycling. Science Industry, r., Nitra, Słowacja, paper 6/1, p. 1-3, ISBN /referat na zaproszenie/ 18

19 44. Szostak M., Woźniak Braszak A., Mechanical properties of poly(ethylene 2,6 naphthalate) and polycarbonate blends, Materiały konferencyjne VIII Międzynarodowej Konferencji NATO Frontiers of Polymers and Advanced Materials, s. 266, Cancun, Meksyk. Szostak M.: 70% - wykonanie mieszanin PEN/PC z i bez użycia kompatybilizatora SMAC, wykonanie badań mechanicznych, analiza wyników badań, redakcja artykułu. 45. Szostak M., Wybrane właściwości fizyczne mieszanin poliestrów liniowych otrzymywanych podczas przetwórstwa, Materiały konferencyjne X Profesorskich Warsztatów Naukowych, s , r., Lublin Kazimierz Dolny. 46. Szostak M., Przegląd przemysłu wtryskowego i form w Polsce, Plastics Review, nr 7-8, (47-48), 2005 r., s Szostak M., Injection moulding and tooling, Materiały konferencyjne I-szej Międzynarodowej Konferencji Doing Plastics Business in Poland, r., Kraków, RAPRA 2005, paper 12, p. 3-7, ISBN X. /referat na zaproszenie/ Szostak M., Recykling poli(tereftalanu etylenu) PET, Opakowania nr 2, 2006 r., s Szostak M., Jurczyk M., Polimerowe materiały magnetycznie twarde na bazie NdFeB, Czasopismo Techniczne Mechanika, s , Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006 r., ISSN Szostak M.: 70% - koncepcja pracy, wykonanie kompozytów polimerowych na bazie NdFeB, przeprowadzenie badań mechanicznych, analiza wyników badań, redakcja artykułu. 50. Szostak M., Recykling mieszanin odpadów tworzyw sztucznych, Recykling, nr 5 (65)/2006 r., s Szostak M., Nowoczesne linie do recyklingu tworzyw, Rynek Tworzyw, nr 6/2006 s Szostak M., Order for the Construction of Moulds and Products of Rotational Casting, CEEDtalk, no.1, 2006r., p Szostak M., Short history of Rotational Moulding, CEEDtalk, no.2, 2006 r., p Woźniak-Braszak A., Jurga K., Jurga J., Szostak M., Molecular Relaxation in PEN/PC Blends Studied by Off Resonance NMR, Materiały Międzynarodowego Sympozjum Nuclear Magnetic Resonance in Condensed Matter, r., s.117, Saint Petersburg, Rosja. Szostak M.: 15% - wykonanie próbek mieszanin PEN/PC z i bez wykorzystania kompatybilizatora SMAC. 55. Woźniak-Braszak A., Jurga K., Jurga J., Szostak M., Miscibility of PEN/PC Blends Studied by Off Resonance NMR, DSC and DMTA, Materiały Międzynarodowego Sympozjum Nuclear Magnetic Resonance in Condensed Matter, r., s. 116, Saint Petersburg, Rosja. Szostak M.: 15% - wykonanie próbek mieszanin PEN/PC z i bez wykorzystania kompatybilizatora SMAC Szostak M., Technology of the Rotational Moulding I, CEEDtalk, no.5, 2007 r., p Szostak M., Technology of the Rotational Moulding II, CEEDtalk, no.6, 2007 r., p Szostak M., Technology of the Rotational Moulding III, CEEDtalk, no.7, 2007 r., p Szostak M., Rolirad W., Ball and Socket Joints with Plastics Inserts for Passenger Vehicles, Chemicke listy; no.101, 2007 r., s.63, ISSN /lista filadelfijska część A wykazu czasopism, pozycja 1892, 15 pkt./ Szostak M.: 70% - koncepcja pracy, wykonanie badań mechanicznych złączek wykonanych z PA i POM, analiza wyników badań, redakcja artykułu. 60. M. Szostak, Trzeciak M., Wpływ parametrów przetwórstwa na właściwości wyrobów odlewanych rotacyjnie. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, nr 4, 2007 r., s , ISSN Szostak M.: 70% - koncepcja pracy, dobór parametrów technologicznych rotowania, wykonanie badań mechanicznych wykonanych wyrobów, analiza wyników badań, redakcja artykułu. 19

20 61. Woźniak-Braszak A., Jurga J., Baranowski M., Szostak M., Jurga K., Wpływ reakcji transestryfikacji na stopień mieszalności układów polimerowych PEN/PC. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, nr 4, 2007 r., s , ISSN Szostak M.: 10% - wykonanie próbek do badań DSC i NMR z i bez dodatku kompatybilizatora przy różnych zawartościach mieszanych polimerów PEN i PC. 62. Paukszta D., Szostak M., Foltynowicz Z., Recykling materiałów opakowaniowych na przykładzie folii wielowarstwowej, Materiały VI Środkowo-Europejskiej Konferencji Recykling Materiałów Polimerowych, Nauka Przemysł, Warszawa 2007 r., s ISBN Szostak M.: 40% - przygotowanie próbek do badań mechanicznych z odpadów 3 typów folii wielowarstwowych, wykonanie badań mechanicznych, analiza wyników badań mechanicznych i DSC Kelar K., Winkel L., Szostak M., Wpływ obróbki cieplnej w oleju silikonowym na strukturę i właściwości poliamidu 6 oraz mikrokompozytu poliamid 6/ montmorylonit, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2008 r., vol. 28, no. 3, s , ISSN Szostak M.: 20% - wykonanie próbek do badań mechanicznych z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego, opis budowy i działania mieszalnika dynamicznego. 64. Szostak M., Wpływ recyklatów PE na właściwości wyrobów odlewanych rotacyjnie, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, vol. 5, 47 (39), s , 2008 r., ISSN Paukszta D., Szostak M., Górniaczyk M., Borysiak S., Przetwórstwo i właściwości mechaniczne biokompozytów; Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2008 r,, s , ISBN Szostak M.: 30% - wykonanie próbek do badań mechanicznych z biokompozytów, badania mechaniczne i ich analiza. 66. Szostak M., Technologie produkcji pasów klinowych i zębatych, Rubber Review, nr 37, 4/2008 r., s Szostak M., Mieszalniki statyczne i dynamiczne w technologiach wtryskiwania, Plastics Review nr 2 (77) 2008r., s Szostak M.; Material Selection for Production of Passenger Cars Oil Fillter Bottoms; Chemicke Listy, 2009 r., no. 103, s ; ISSN /lista filadelfijska część A wykazu czasopism, pozycja 1892, 15 pkt./ 69. Szostak M., Miszczak-Graczyk M., Stokłosa J., Grzelak J., Influence of the processing parameters on the properties of multi-layers RPET films. Polymer Processing Society PPS 2009, Larnaca, Cypr r, s Szostak M.: 30% - wykonanie badań mechanicznych pomiarów, analiza wyników badań, redakcja artykułu. 70. Grzelak J., Stokłosa J., Szostak M., G-PET recycling on the example of film production in GTX Hanex Plastic company. Polymer Processing Society PPS 2009, Larnaca, Cypr r, s Szostak M.: 20% - wykonanie badań mechanicznych folii oraz analiza wyników badań. 71. Szostak M, Wpływ dodatków recyklatów PS na właściwości fizyczne produkowanych folii PS, Praca zbiorowa pod redakcją Błędzki A. K., Tartakowski Z; Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2009 r., s , ISBN Szostak M, Stokłosa J., Grzelak M., Właściwości fizyczne recyklatów GPET. Praca zbiorowa pod redakcją Błędzki A. K., Tartakowski Z; Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2009 r., s , ISBN Szostak M.: 40% - wykonanie regranulatów GPET, wykonanie badań mechanicznych, analiza wyników badań, redakcja artykułu. 20

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

POLIM. Ćwiczenie: Recykling materiałów polimerowych Opracowała: dr hab. Beata Grabowska. Ćwiczenie: Recykling materiałów polimerowych

POLIM. Ćwiczenie: Recykling materiałów polimerowych Opracowała: dr hab. Beata Grabowska. Ćwiczenie: Recykling materiałów polimerowych ćw POLIM Ćwiczenie: Recykling materiałów polimerowych Opracowała: dr hab. AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA WYDZIAŁ ODLEWNICTWA KATEDRA INŻYNIERII PROCESÓW ODLEWNICZYCH 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie..2 2. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii i Technologii Polimerów prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów I i II stopnia oraz kształci doktorantów. Prowadzone badania

Katedra Chemii i Technologii Polimerów prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów I i II stopnia oraz kształci doktorantów. Prowadzone badania Katedra Chemii i Technologii Polimerów prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów I i II stopnia oraz kształci doktorantów. Prowadzone badania o charakterze naukowo-aplikacyjnym są ściśle związane

Bardziej szczegółowo

CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED PP/PS BLEND

CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED PP/PS BLEND ARKADIUSZ KLOZIŃSKI, PAULINA JAKUBOWSKA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MIESZANINY / W FUNKCJI KROTNOŚCI PRZETWÓRSTWA CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED / BLEND S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t W pracy

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE MIESZANIN PET/PETG WYKONYWANYCH TECHNOLOGIĄ WTRYSKIWANIA Z WYKORZYSTANIEM MIESZALNIKA DYNAMICZNEGO

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE MIESZANIN PET/PETG WYKONYWANYCH TECHNOLOGIĄ WTRYSKIWANIA Z WYKORZYSTANIEM MIESZALNIKA DYNAMICZNEGO MAREK SZOSTAK * WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE MIESZANIN PET/PETG WYKONYWANYCH TECHNOLOGIĄ WTRYSKIWANIA Z WYKORZYSTANIEM MIESZALNIKA DYNAMICZNEGO MECHANICAL PROPERTIES OF PET/PETG BLENDS PRE- PARED BY INJECTION

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM KATARZYNA BIRUK-URBAN WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach można zauważyć bardzo szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

P L O ITECH C N H I N KA K A WR

P L O ITECH C N H I N KA K A WR POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wydział Mechaniczny Tworzywa sztuczne PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW MASZYN Literatura 1) Żuchowska D.: Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000. 2) Żuchowska D.: Struktura i własności

Bardziej szczegółowo

ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowao w lotnictwie

ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowao w lotnictwie II KONFERENCJA Indywidualnego projektu kluczowego Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

W ETAPIE I projektu scharakteryzowany zostanie proces ciągłej dewulkanizacji termomechanicznej w różnych warunkach (temperatura, prędkość obrotowa,

W ETAPIE I projektu scharakteryzowany zostanie proces ciągłej dewulkanizacji termomechanicznej w różnych warunkach (temperatura, prędkość obrotowa, Katedra Technologii Polimerów, realizuje projekt badawczorozwojowy pt. Alternatywne produkty recyklingu materiałowego odpadów gumowych RX-03/46/2011 dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA WYTWARZ. II PRZETWÓRSTWO POLIMERÓW I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami C2. Nabycie przez studentów praktycznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI, BĘDĄCEJ INTEGRALNYM ELEMENTEM KARABINKA WOJSKOWEGO

ANALIZA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI, BĘDĄCEJ INTEGRALNYM ELEMENTEM KARABINKA WOJSKOWEGO IX Konferencja naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania ANALIZA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI, BĘDĄCEJ INTEGRALNYM ELEMENTEM KARABINKA WOJSKOWEGO

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 10/10

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 10/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211051 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386455 (22) Data zgłoszenia: 05.11.2008 (51) Int.Cl. C08L 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Elementy Strukturalne: Z Metalu na Tworzywo... Mariusz Makowski, DuPont Poland

Elementy Strukturalne: Z Metalu na Tworzywo... Mariusz Makowski, DuPont Poland Elementy Strukturalne: Z Metalu na Tworzywo... Mariusz Makowski, DuPont Poland Ossa, październik 2012 2 Czy inżynierowie są materiałowymi konserwatystami? Zmiany materiału są oczekiwane, gdy pozwalają

Bardziej szczegółowo

Nowe przyjazne dla Środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych

Nowe przyjazne dla Środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Nowe przyjazne dla Środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych Projekt realizowany w ramach Działania 1.3 PO IG, Poddziałania 1.3.1. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RECYKLING MATERIAŁOWY ODPADÓW TETRA PAKU MATERIAL RECYCLING OF TETRA PAK WASTE

RECYKLING MATERIAŁOWY ODPADÓW TETRA PAKU MATERIAL RECYCLING OF TETRA PAK WASTE KINGA KORNIEJENKO, STANISŁAW KUCIEL, JANUSZ MIKUŁA * RECYKLING MATERIAŁOWY ODPADÓW TETRA PAKU MATERIAL RECYCLING OF TETRA PAK WASTE S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t Artykuł opisuje moŝliwości recyklingu

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH

PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH Właściwości ogólne Kolor standardowy Odporność na wpły UV Jednostki - - - - g/cm 3 % - Stan próbki - - - - suchy - suchy natur (biały) 1,14 3 HB /

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

INFLUENCE OF REPROCESSING ON FRACTURE AND STRUCTURE OF ABS AND PC/ABS BLENDS

INFLUENCE OF REPROCESSING ON FRACTURE AND STRUCTURE OF ABS AND PC/ABS BLENDS DOROTA CZARNECKA-KOMOROWSKA, TOMASZ RYDZKOWSKI WPŁYW KROTNOŚCI PRZETWARZANIA NA PĘKANIE I STRUKTURĘ I MIESZANINY PC/ INFLUENCE OF REPROCESSING ON FRACTURE AND STRUCTURE OF AND PC/ BLENDS S t r e s z c

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA SZTUCZNE. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W (sem. II) 2W e, 15L (sem.iii) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

TWORZYWA SZTUCZNE. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W (sem. II) 2W e, 15L (sem.iii) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów: studia II stopnia TWORZYWA SZTUCZNE forma studiów: studia stacjonarne /tydzień:

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Lab.7. Wpływ parametrów wytłaczania na właściwości mechaniczne folii rękawowej Spis treści 1. Cel ćwiczenia i zakres pracy.. 2 2. Definicje i pojęcia podstawowe 2

Bardziej szczegółowo

Tworzywa sztuczne a opakowania wielomateriałowe

Tworzywa sztuczne a opakowania wielomateriałowe Tworzywa sztuczne a opakowania wielomateriałowe Kazimierz Borkowski Fundacja PlasticsEurope Polska Warszawa, 8.12.2016 O PlasticsEurope Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych Prowadzi

Bardziej szczegółowo

KOMPOZYT MIESZANINY PA/PP I WŁÓKNA SZKLANEGO

KOMPOZYT MIESZANINY PA/PP I WŁÓKNA SZKLANEGO KOMPOZYTY (COMPOSITES) ()3 Józef Koszkul Politechnika Częstochowska, Katedra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Zarządzania Produkcją, al. Armii Krajowej 9c, 4- Częstochowa KOMPOZYT MIESZANINY PA/PP I WŁÓKNA

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Materiały na uszczelki Ashby M.F.:

Bardziej szczegółowo

R e c e n z j a całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz rozprawy habilitacyjnej dr inż.

R e c e n z j a całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz rozprawy habilitacyjnej dr inż. prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec, prof. zw. ZUT Szczecin, 19.05.2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Instytut Inżynierii Materiałowej al. Piastów 19, 70-310 Szczecin R e

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Zastosowanie destruktu asfaltowego i innych materiałów z recyklingu w budownictwie drogowym - granulat i włókna gumowe Opracowanie technologii wytwarzania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW2 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH

ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH stud. Michał Bachan, Koło Naukowe Solid Edge (KNSE), Wydział Mechaniczny, Akademia Techniczno

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo polimerów i reologia polskim oraz angielskim) Polymer processing and rheology Jednostka oferująca przedmiot

Przetwórstwo polimerów i reologia polskim oraz angielskim) Polymer processing and rheology Jednostka oferująca przedmiot Nazwa pola Komentarz Nazwa (w języku Przetwórstwo polimerów i reologia polskim oraz angielskim) Polymer processing and rheology Jednostka oferująca przedmiot CBMiM PAN Liczba punktów ECTS 4 Sposób zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Poliamid (Ertalon, Tarnamid)

Poliamid (Ertalon, Tarnamid) Poliamid (Ertalon, Tarnamid) POLIAMID WYTŁACZANY PA6-E Pół krystaliczny, niemodyfikowany polimer, który jest bardzo termoplastyczny to poliamid wytłaczany PA6-E (poliamid ekstrudowany PA6). Bardzo łatwo

Bardziej szczegółowo

Koncentraty z NAPEŁNIACZAMI opartymi na CaSO4

Koncentraty z NAPEŁNIACZAMI opartymi na CaSO4 11 S t r o n a 2013 1 S t r o n a Koncentraty z NAPEŁNIACZAMI opartymi na CaSO4 2 S t r o n a Firma BRB oferuje koncentraty z napełniaczami najwyższej jakości sprzedawane luzem i workowane. Koncentraty

Bardziej szczegółowo

ASEO TWORZYWA SZTUCZNE RECYKLING SYSTEM.

ASEO TWORZYWA SZTUCZNE RECYKLING SYSTEM. ASEO RECYKLING SYSTEM TWORZYWA SZTUCZNE ASEO RECYKLING SYSTEM Od roku 2010 specjalizacją Firmy Aseo jest przetwórstwo odpadów tworzyw sztucznych oraz przemysłowa separacja zmieszanych odpadów metal - plastik.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Chemia, technologia otrzymywania oraz materiałoznawstwo polimerów i tworzyw sztucznych

Opis modułu kształcenia Chemia, technologia otrzymywania oraz materiałoznawstwo polimerów i tworzyw sztucznych Opis modułu kształcenia Chemia, technologia otrzymywania oraz materiałoznawstwo polimerów i tworzyw sztucznych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu. Małgorzata Kastelik, mgr (mkastelik@pwsz.pila.pl)

Instytut Politechniczny Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu. Małgorzata Kastelik, mgr (mkastelik@pwsz.pila.pl) Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5d6-2012IP-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Technologie i urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Z-LOGN-02 Materials Science Materiałoznastwo Obowiązuje od roku akademickiego 207/208 Materiałoznawstwo Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.

Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Katedra Technologii Chemicznej PW Światowa produkcja tworzyw sztucznych w latach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw chemii oraz fizyki.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw chemii oraz fizyki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Materiały polimerowe 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I, semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Szkło. T g szkła używanego w oknach katedr wynosi ok. 600 C, a czas relaksacji sięga lat. FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Szkło. T g szkła używanego w oknach katedr wynosi ok. 600 C, a czas relaksacji sięga lat. FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ Szkło Przechłodzona ciecz, w której ruchy uległy zamrożeniu Tzw. przejście szkliste: czas potrzebny na zmianę konfiguracji cząsteczek (czas relaksacji) jest rzędu minut lub dłuższy T g szkła używanego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zalet ekonomicznych technologii MuCell

Wykorzystanie zalet ekonomicznych technologii MuCell Wykorzystanie zalet ekonomicznych technologii MuCell Michael Hörr / Dr. Otto Schönherr Ticona Kelsterbach Właściwości mechaniczne pianek uzyskiwanych metodą fizyczną MuCell wynikają z prostych zasad. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Z-LOGN1-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Plastwil. Dookoła Ciebie

Plastwil. Dookoła Ciebie Plastwil. Dookoła Ciebie obróbka mechaniczna metali przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy formy wtryskowe JESTEŚMY DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCĄ SIĘ FIRMĄ RODZINNĄ, DZIAŁAJĄCĄ W BRANŻY PRODUKCJI ELEMENTÓW Z

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (od roku ak. 2014/2015)

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (od roku ak. 2014/2015) (od roku ak. 2014/2015) A. Zagadnienia z zakresu Odpady biodegradowalne, przemysłowe i niebezpieczne: 1. Omówić podział niebezpiecznych odpadów szpitalnych (zakaźnych i specjalnych). 2. Omów wymagane warunki

Bardziej szczegółowo

Właściwości tworzyw autoklawizowanych otrzymanych z udziałem popiołów dennych

Właściwości tworzyw autoklawizowanych otrzymanych z udziałem popiołów dennych Właściwości tworzyw autoklawizowanych otrzymanych z udziałem popiołów dennych dr inż. Zdzisław Pytel Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych V Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER ZAPRASZAMY DO ŚWIATA TECNOFER Polityka naszej firmy odzwierciedla pewne wartości takie jak odwaga i intelektualna dociekliwość, które są inspiracją dla egzystencji oraz

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER ZAPRASZAMY DO ŚWIATA TECNOFER W obliczu wyzwań o ochronę środowiska - emisje zanieczyszczeń, zmiany klimatyczne, ograniczona dostępność wody, inne zasoby nieodnawialne i

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG

dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG 3. POLIMERY AMORFICZNE dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG Politechnika Gdaoska, 2011 r. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI AUTOREFERAT

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI AUTOREFERAT P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O C H O W S K A WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI AUTOREFERAT Autor: dr inż. Adam Gnatowski Instytut Technologii Mechanicznych Wydział Inżynierii Mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Innowacje w technologiach przetwórstwa rstwa tworzyw polimerowych i badaniu ich

Innowacje w technologiach przetwórstwa rstwa tworzyw polimerowych i badaniu ich Innowacje w technologiach przetwórstwa rstwa tworzyw polimerowych i badaniu ich właściwości Przemysław POSTAWA, dr inż. Instytut Przetwórstwa Polimerów Politechnika Częstochowska E-mail: postawa@ipp.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Opis modułu kształcenia Przetwórstwo tworzyw sztucznych Opis modułu kształcenia Przetwórstwo tworzyw sztucznych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres

Bardziej szczegółowo

Program IX Poznańskiego Sympozjum Polimerowego

Program IX Poznańskiego Sympozjum Polimerowego Program IX Poznańskiego Sympozjum Polimerowego 5 marca 2010, 11.00 OTWARCIE SYMPOZJUM 11.10 Stefan Jurga 11.40 Jadwiga Tritt-Goc, J. Kowalczuk 12.10 Monika Makrocka-Rydzyk, A. Wypych, M. Jancelewicz, S.

Bardziej szczegółowo

PET 1.WSTĘP. Józef STABIK, Małgorzata SZYMICZEK, Gabriel WRÓBEL, Maciej ROJEK, Politechnika Śląska

PET 1.WSTĘP. Józef STABIK, Małgorzata SZYMICZEK, Gabriel WRÓBEL, Maciej ROJEK, Politechnika Śląska Wpływ filtracji uplastycznionego recyklatu PET na własności mechaniczne folii trójwarstwowej Politechnika Śląska PET Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań mechanicznych trójwarstwowej folii

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

KOMPOZYTY POLIMEROWE Z ODPADAMI WŁÓKIEN POLIAMIDOWYCH

KOMPOZYTY POLIMEROWE Z ODPADAMI WŁÓKIEN POLIAMIDOWYCH Dominika MACHA, Stanisław KUCIEL, Kinga KORNIEJENKO Politechnika Krakowska Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki E-mail: stask@mech.pk.edu.pl KOMPOZYTY POLIMEROWE Z ODPADAMI WŁÓKIEN POLIAMIDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW

NARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW NARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW STUDIA PODYPLOMOWE MATERIAŁY i TECHNOLOGIE PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Zakład Przetwórstwa Polimerów Politechnika Częstochowska Dr inż. Tomasz JARUGA Z a k ł a d

Bardziej szczegółowo

Recenzja. (podstawa opracowania: pismo Dziekana WIPiTM: R-WIPiTM-249/2014 z dnia 15 maja 2014 r.)

Recenzja. (podstawa opracowania: pismo Dziekana WIPiTM: R-WIPiTM-249/2014 z dnia 15 maja 2014 r.) Prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Inżynierii Materiałowej Poznań, 2014-06-02 Recenzja rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Sebastiana Garusa

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TERMOMECHANICZNE KOMPOZYTU POLIETYLENU Z NAPEŁNIACZEM POCHODZĄCYM Z PRZEMIAŁU DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH

WŁAŚCIWOŚCI TERMOMECHANICZNE KOMPOZYTU POLIETYLENU Z NAPEŁNIACZEM POCHODZĄCYM Z PRZEMIAŁU DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa 2016, t. IV, s. 173 181 http://dx.doi.org/10.16926/tiib.2016.04.14 Adam Gnatowski, Mateusz Chyra

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY Lab 8. Wyznaczanie optimum wulkanizacji mieszanek kauczukowych na reometrze Monsanto oraz analiza

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu : Materiałoznawstwo Materials science Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: Treści kierunkowe Rodzaj zajęć: Wykład, Laboratorium Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

EPOKSYDOWE SYSTEMY DO LAMINOWANIA

EPOKSYDOWE SYSTEMY DO LAMINOWANIA SYSTEM INFUZYJNY ZASTOSOWANIA : Ten epoksydowy system jest przeznaczony do wykonywania struktur kompozytowych metodami podciśnieniową ( infuzji ), wtrysku niskociśnieniowego oraz nawijania włókien. Wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Nieznane życie. tworzyw sztucznych

Nieznane życie. tworzyw sztucznych Nieznane życie tworzyw sztucznych Dlaczego dzisiaj wiele produktów jest pakowanych w opakowania z tworzyw sztucznych? Co powinniśmy zrobić ze zużytymi opakowaniami? Tworzywa sztuczne mają wartość W fazie

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIA CHEMICZNA Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIA CHEMICZNA Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne pierwszego stopnia str.1 Technologii Chemicznej A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1 Przedmiot humanistyczny obieralny I 30 30 2 Socjologia Filozofia Psychologia społeczna 2 Przedmiot humanistyczny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRZETWÓRCZYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń, PL BUP 09/06. JOACHIM STASIEK, Toruń, PL

PL B1. INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń, PL BUP 09/06. JOACHIM STASIEK, Toruń, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207893 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 370874 (22) Data zgłoszenia: 25.10.2004 (51) Int.Cl. B29C 47/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Ćwiczenie: Przetwórstwo wtryskowe tworzyw termoplastycznych 1 Cel ćwiczenia Podstawowym celem ćwiczenia jest : poznanie budowy wtryskarki ślimakowej, tłokowej, działanie poszczególnych zespołów, ustalenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA I PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA I PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA I PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH prowadzonych przez Wydział Chemiczny, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Metody badań materiałów konstrukcyjnych Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW PRZETWÓRSTWA Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Prawidłowość doboru. 2. Dobór materiału

Prawidłowość doboru. 2. Dobór materiału 1. Porównanie materiałów 6. Wpływ konstrukcji na koszty 2. Dobór materiału 7. Technika łączenia - ogólnie 3. Grubości ścian 8. Technika łączenia - zgrzewanie 4. Wzmacnianie 9. Tolerancje 5. Położenie wlewka

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych

Opis modułu kształcenia Właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych Opis modułu kształcenia Właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

Plastwil. Dookoła Ciebie

Plastwil. Dookoła Ciebie Plastwil. Dookoła Ciebie obróbka mechaniczna metali przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy formy wtryskowe JESTEŚMY DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCĄ SIĘ FIRMĄ RODZINNĄ, DZIAŁAJĄCĄ W BRANŻY PRODUKCJI ELEMENTÓW Z

Bardziej szczegółowo

AMARGO. Płyty PE HD, PP-H, PP-C, PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP.

AMARGO. Płyty PE HD, PP-H, PP-C, PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP. , PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP. ul. Pogodna10, Piotrkówek Mały 05-850 Ożarów Mazowiecki NIP: 723-152-09-67 email: biuro@amargo.pl tel: +48 22 758 88 27, 22 244 29 38, 22 201 24 03 fax: +48

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie ogłoszono: 88 09 01. Opis patentowy opublikowano: 1990 08 31. Wytłaczarka do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Zgłoszenie ogłoszono: 88 09 01. Opis patentowy opublikowano: 1990 08 31. Wytłaczarka do przetwórstwa tworzyw sztucznych POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY Patent dodatkowy do patentu nr Zgłoszono: 86 12 31 (P. 263478) 150 150 Int. Cl.4 B29C 47/38 B29B 7/42 URZĄD PATENTOWY PRL Pierwszeństwo Zgłoszenie ogłoszono:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. 2011 Spis treści Wstęp 9 1. Wysokostopowe staliwa Cr-Ni-Cu -

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce instytut odlewnictwa Kraków 2009 Opracowanie redakcyjne Marta Konieczna, Adam Kowalski, Józef Turzyński Skład komputerowy Agnieszka Fiutowska Projekt okładki i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład XI Właściwości cieplne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Stabilność termiczna materiałów 2. Pełzanie wysokotemperaturowe 3. Przewodnictwo cieplne 4. Rozszerzalność

Bardziej szczegółowo

Nanokompozyty polimerowe. Grzegorz Nieradka Specjalista ds. procesu technologicznego Krosno,

Nanokompozyty polimerowe. Grzegorz Nieradka Specjalista ds. procesu technologicznego Krosno, Nanokompozyty polimerowe Grzegorz Nieradka Specjalista ds. procesu technologicznego Krosno, 19.11.2015 PLAN PREZENTACJI Nanotechnologia czym jest i jakie ma znaczenie we współczesnym świecie Pojęcie nanowłókna

Bardziej szczegółowo

Od 1987 na światowym rynku regranulacji tworzyw sztucznych

Od 1987 na światowym rynku regranulacji tworzyw sztucznych Od 1987 na światowym rynku regranulacji tworzyw sztucznych Od 1987 r. Gamma Meccanica S.p.A. opracowuje i produkuje urządzenia i linie do recyklingu tworzyw sztucznych. Ciągły rozwój technologiczny i inwestycje

Bardziej szczegółowo

Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r. Optymalna produkcja na wtryskarkach

Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r. Optymalna produkcja na wtryskarkach Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r Optymalna produkcja na wtryskarkach Czynniki wpływające na jakość wyprasek i efektywność produkcji Wiedza i umiejętności System jakości wtryskarka I peryferia wyrób

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO 31/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

TEREZ HT HT2 HTE ZASPOKAJAJĄ NAJWYŻSZE WYMAGANIA W ZAKRESIE SUBSTYTUCJI METALU W WYSOKICH TEMPERATURACH PRACY. www.terplastics.com www.tergroup.

TEREZ HT HT2 HTE ZASPOKAJAJĄ NAJWYŻSZE WYMAGANIA W ZAKRESIE SUBSTYTUCJI METALU W WYSOKICH TEMPERATURACH PRACY. www.terplastics.com www.tergroup. TEREZ HT HT2 HTE ZASPOKAJAJĄ NAJWYŻSZE WYMAGANIA W ZAKRESIE SUBSTYTUCJI METALU W WYSOKICH TEMPERATURACH PRACY www.terplastics.com www.tergroup.com TEREZ HT HT2 HTE Substytucja metalu w wysokich temperaturach

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel

Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel. 12 617 3572 www.kcimo.pl, bucko@agh.edu.pl Plan wykładów Monokryształy, Materiały amorficzne i szkła, Polikryształy budowa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Laboratorium

Instrukcja. Laboratorium Instrukcja Laboratorium Temperatura mięknięcia tworzyw według metody Vicat str. 1 TEMPERATURA MIĘKNIĘCIA Temperatura przy której materiał zaczyna zmieniać się z ciała stałego w masę plastyczną. Przez pojęcie

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

RóŜnica temperatur wynosi 20 st.c. Ile wynosi ta róŝnica wyraŝona w K (st. Kelwina)? A. 273 B. -20 C. 293 D. 20

RóŜnica temperatur wynosi 20 st.c. Ile wynosi ta róŝnica wyraŝona w K (st. Kelwina)? A. 273 B. -20 C. 293 D. 20 RóŜnica temperatur wynosi 20 st.c. Ile wynosi ta róŝnica wyraŝona w K (st. Kelwina)? A. 273 B. -20 C. 293 D. 20 Czy racjonalne jest ocenianie właściwości uŝytkowych materiałów przez badania przy obciąŝeniu

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PRACA DYPLOMOWA Tomasz Kamiński Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH Promotor: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo