Dr inż. Marek Szostak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr inż. Marek Szostak"

Transkrypt

1 Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Materiałów Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie: Nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i eksploatacja maszyn Dr inż. Marek Szostak Autoreferat Poznań, marzec

2 Autoreferat Imię i nazwisko: Marek SZOSTAK 1. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej Stopnie naukowe 1. Słuchacz dziennych studiów magisterskich (5 I.) na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, na kierunku Mechanika w zakresie technologii maszyn, od r r.; Temat pracy dyplomowej magisterskiej: Relaksacja wymuszonych naprężeń wewnętrznych w poliamidzie 6 podczas próby rozciągania w funkcji temperatury, promotor: dr inż. Tomasz Sterzyński, recenzent: dr inż. Danuta Ciesielska, obrona: r. ocena pracy dyplomowej: bardzo dobry, ocena egzaminu dyplomowego: bardzo dobry, ocena na dyplomie: bardzo dobry, nr dyplomu: 6896, data wydania: r. 2. Obrona pracy doktorskiej nt.: Wpływ orientacji strukturalnej na właściwości cieplne PA6, obrona w dniu r., nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn na posiedzeniu Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 4 września 1992 r.; promotor: prof. dr hab. inż. Bolesław Jurkowski, recenzenci: prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz i prof. dr Aleksander Żuk, nr dyplomu: Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania - WBMiZ Instytut Technologii Mechanicznej - IMt Instytut Technologii Materiałów - ITMat Zakład Tworzyw Sztucznych - ZTS r r. asystent stażysta w IMt ZTS PP r r. asystent w IMt ZTS PP r r. starszy asystent w IMt ZTS PP r. do chwili obecnej adiunkt w IMt/ITMat ZTS PP r. do chwili obecnej z-ca dyrektora Instytutu Technologii Materiałów PP r. Przedsiębiorstwo wdrażania postępu technicznego i organizacyjnego ATUT sp. z o.o., Poznań, Dyrektor r. Przedsiębiorstwo zagraniczne Polonia World, Dyrektor r. NESTE Oil, Warszawa, Przedstawiciel regionalny r. SUISSPOL sp. z o.o., Poznań, Główny specjalista ds. tworzyw sztucznych r. SCANVIR sp. z o.o., Luboń k/poznania, Specjalista ds. technicznych 2

3 3. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) Osiągnięciem naukowym jest jednotematyczny cykl publikacji nt.: Technologie przetwarzania i recyklingu liniowych poliestrów i ich mieszanin. Na cykl ten składa się 25 publikacji (w tym 19 samodzielnych) i 7 patentów. Chronologiczny spis wybranych 25 prac i 7 patentów z ogólnej liczby 130 publikacji habilitanta oraz 7 patentów i 1 zgłoszenia patentowego. Tabela 1. Spis wybranych publikacji będących przedmiotem postępowania habilitacyjnego List of chosen publications for the habilitation procedure L.p. Publikacja 1 2 Szostak M., Powtórne przetwórstwo poli(tereftalanu etylenu) (PET), Materiały VIII Seminarium Tworzywa Sztuczne 1. w Budowie Maszyn, s , Kraków 1997 r. Szostak M., PEN- nowe tworzywo termoodporne w przemyśle opakowaniowym. Prace Naukowe Katedry Budowy 2. Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Seria konferencje, s , Wrocław 1998 r. ISSN Szostak M., Wpływ dodatku regranulatu PET na właściwości mechaniczne wyprasek wtryskowych. Prace Naukowe 3. Katedry Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej, seria Konferencje, nr 1/99 s , Gliwice 1999 r. ISSN Szostak M., Mechanical and Thermal Properties of Poly(Ethylene 2,6 Naphtalate) and Poly(Ethylene Terephtalate) 4. Blends, Molecular Crystals & Liquid Crystals, vol. 347, p , 2000 r. ISSN X. /lista filadelfijska część A wykazu czasopism, pozycja 7404, 15 pkt./ Szostak M., Wybrane właściwości fizyczne mieszanin wtryskowych PBT/ABS. Materiały polimerowe i ich 5. przetwórstwo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s , Częstochowa 2000 r. ISBN M Szostak M., Wpływ parametrów temperaturowych procesu wtrysku na strukturę i właściwości mieszanin PET/ABS. Materiały konferencyjne IX Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn" s , Kraków 2000 r. ISBN M. Szostak M., Właściwości mieszanin PET z innymi polimerami. Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej 7. "Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych", s , Rydzyna 2001 r. M. Szostak M., Wpływ metody przetwórstwa na właściwości mechaniczne mieszanin poli(tereftalanu etylenu) i 8. poliwęglanu. Archiwum Technologii Budowy Maszyn, nr 1, s , 2003 r. ISSN Szostak M., Porównanie właściwości mechanicznych mieszanin PET/PC i PBT/PC, Materiały konferencyjne X Konferencji Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, s , Kraków 2003 r. ISBN Szostak M., Właściwości mechaniczne mieszanin PET/PEN uzyskiwanych w wyniku przetwórstwa, Archiwum Technologii Budowy Maszyn i Automatyzacji, vol. 24, nr 1, s , 2004 r. ISSN Szostak M., Production of RPET thermoforming films as realisation of recycling programme, Materiały Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology REWAS 2004, volume 3, p , Madryt 2004 r. /konferencja z listy Web of Science/ Szostak M., Mechanical and Thermal Properties of PET/PBT Blends, Molecular Crystals and Liquid Crystals. vol. 416, p , 2004 r. /lista filadelfijska część A wykazu czasopism, pozycja 7404, 15 pkt./ 3

4 Spis publikacji cd. / List of publications cont. 1 2 Czarnecka D., Ciesielska D., Szostak M., Jurga J., Wpływ wielokrotnego przetwórstwa na charakter pękania poli(tereftalanu etylenu) PET. Archiwum Technologii Budowy Maszyn i Automatyzacji, vol. 24, nr 1, s , r. ISSN (udział autora 20%). M. Szostak M., Wpływ technologii sporządzania kompozycji na wybrane właściwości fizyczne mieszanin PEN/PC. 14. Archiwum Technologii Budowy Maszyn i Automatyzacji, vol. 25, nr 1, s , 2005 r. ISSN Woźniak-Braszak A., Szostak M., Jurga K., Jurga J., Piekarz A., Baranowski M., Molecular Dynamics of Poly(Ethylene 2,6 Naphtalate) Polycarbonate Composite by Nuclear Magnetic Resonance, Applied Magnetic Resonance, 29, p , /lista filadelfijska część A wykazu czasopism, poz. 846, 15 pkt./ (udział autora 20%). Szostak M., Wpływ warunków krystalizacji na właściwości wielowarstwowych folii RPET, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 3/2006 s ISSN Szostak M., Fibres Production from Recycled PET, Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, 2006, s Grzelak M., Stokłosa J., Szostak M. Sztywne folie PET z materiałów wtórnych na przykładzie firmy GTX Hanex Plastic, Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, 2008, s ISBN (udział autora 25%). Szostak M., Właściwości mechaniczne mieszanin PET/PC wykonywanych technologią wtryskiwania z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego. Archiwum Technologii Budowy Maszyn i Automatyzacji, vol. 28, nr 1, 2008, ISSN Stokłosa J., Szostak M., Regranulaty poli(tereftalanu etylenu), Przetwórstwo materiałów polimerowych, Wyd. Polit. Częstochowskiej, 2008, s ISBN (udział autora 50%) Szostak M., Czasopismo Techniczne Mechanika, Właściwości mechaniczne mieszanin PET/PETG wykonywanych technologią wtryskiwania z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2009, 1-M/2009, zeszyt 3, rok 106, s ISSN Szostak M., Wpływ krotności przetwarzania mieszanin PET/PEN na ich właściwości mechaniczne i cieplne. Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr 5, 2010, s ISSN Szostak M., Trzeciak M., Właściwości fizyczne recyklatów PETG produkowanych w firmie MPTS w Poznaniu. Recykling i odzysk materiałów polimerowych. Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, Szczecin 2010, s , ISBN (udział autora 80%). Szostak M., Analiza możliwości zgrzewania folii APET i RPET, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 12, 2010, s , ISSN Szostak M., Jeziórska R., Recykling poli(tereftalanu etylenu), rozdział 5.4 w monografii Odzysk i recykling materiałów polimerowych pod red. J. Kijeński; A.K. Błędzki, R. Jeziórska, WNT, Warszawa 2011, s ISBN (udział autora 50%). 4

5 Tabela 2. Wykaz patentów będących przedmiotem postępowania habilitacyjnego List of patents for the habilitation procedure L.p. Patent 1 2 Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M.,; Sposób przerobu kompozycji polimerowych przed procesem P1. formowania z nich określonych profili przez głowice wytłaczarki PL B1; 1996, (udział autora 30%). P2. P3. P4. P5. P6. P7. Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M.; Homogenizator granulowanych i płynnych kompozycji zwłaszcza polimerowych, PL B1; 1996, (udział autora 30%). Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M.; Wytłaczanie kompozycji płynnych zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; 1996, (udział autora 30%). Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M.; Wytłaczarka kompozycji płynnych zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; 1996, (udział autora 30%). Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M.; Wytłaczarka kompozycji płynnych zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; 1996, (udział autora 30%). Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M.; Wytłaczarka kompozycji płynnych zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; 1996, (udział autora 30%). Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M.; Wytłaczarka kompozycji płynnych, zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; 1996, (udział autora 30%). 4. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania Przedstawiony do recenzji cykl jednotematycznych publikacji nt.: Technologie przetwarzania i recyklingu liniowych poliestrów i ich mieszanin obejmuje następujące zagadnienia: - sporządzanie mieszanin liniowych poliestrów wraz z konstrukcją mieszalników statycznych i dynamicznych do ich wytwarzania / 8, 10, 14, 19, 21; P1-P7/, - wyznaczanie kompleksowych charakterystyk procesów przetwórstwa liniowych poliestrów i ich mieszanin /6, 8, 10, 14, 19, 21, 22, 24/, - badania właściwości mechanicznych liniowych poliestrów i ich mieszanin /2, 4-10, 13, 14, 19, 21/, - badania struktury otrzymywanych mieszanin /6, 15, 16, 21/, - badania procesów recyklingu liniowych poliestrów i ich mieszanin /1, 3, 11, 12, 16-18, 20, 22-25/. Na szczególną uwagę, zdaniem autora, zasługuje opracowanie kompleksowych charakterystyk procesów przetwórstwa i recyklingu zarówno liniowych poliestrów, jak i ich mieszanin oraz innowacyjna konstrukcja mieszalników statycznych i dynamicznych stosowanych do sporządzania mieszanin liniowych poliestrów, które obecnie stają się coraz bardziej popularne w przemyśle przetwórstwa tworzyw polimerowych. Głównym celem naukowym pracy było opracowanie efektywnych metod sporządzania mieszanin liniowych poliestrów o ściśle określonych właściwościach mechanicznych oraz ocena wpływu wykorzystania narzędzi pomocniczych w przetwórstwie tworzyw (mieszalników statycznych i dynamicznych) na te właściwości. Dodatkowo badania umożliwić miały opracowanie nowych metod recyklingu omawianych materiałów polimerowych. 5

6 Przeprowadzone badania wykazały pozytywny wpływ mieszalnika dynamicznego na proces wtryskiwania liniowych poliestrów i ich mieszanin oraz pokazały, że może być on użytecznym narzędziem w poprawie właściwości wyprasek wtryskowych wykonywanych zwłaszcza z mieszanin tworzyw polimerowych. Zastosowanie mieszalnika dynamicznego w zdecydowany sposób poprawiło badane właściwości mechaniczne wszystkich mieszanin liniowych poliestrów, a zwłaszcza udarność mieszanin PET/PC (o ponad 200%). Ponadto w pracach wykazano istotną poprawę właściwości mechanicznych mieszanin PET/PC i PEN/PC wraz ze wzrostem zawartości poliwęglanu w tych mieszaninach. Badania wykazały także istotny z punktu praktycznego fakt, że temperatura zeszklenia Tg mieszanin PET/PEN rośnie liniowo wraz ze wzrostem zawartości PEN w tej mieszaninie a dodanie tylko 8-10% mas. PEN, gwarantuje uzyskanie odporności temperaturowej mieszanin PET/PEN powyżej 95 o C, co pozwala na stosowanie ich do produkcji butelek do rozlewu na gorąco (w temperaturze o C). Badania strukturalne metodami DSC i NMR pozwoliły na udowodnienie faktu zachodzenia w mieszaninach PET/PEN, PET/PC, PEN/PC i PBT/PC reakcji transestryfikacji. Ponadto badania DSC wykazały, że powyższe reakcje odpowiedzialne są za współmieszalność początkowo niemieszalnych układów polimerowych. W oparciu o zjawisko dyfuzji spinowej oszacowano wielkości domen dla składników mieszanin PEN/PC wtryskiwanych z i bez kompatybilizatora. Badania NMR pokazały, że po wprowadzeniu kompatybilizatora SMAC podczas przetwórstwa występuje tylko jeden czas relaksacji T off, co oznacza osiągnięcie współmieszalności polimerów PEN i PC. Przeprowadzone badania pozwoliły ponadto na opracowanie optymalnych warunków suszenia przed przetwórstwem oraz parametrów technologicznych przetwórstwa wtryskowego liniowych poliestrów, co jest szczególnie istotne w procesie wytwarzania odpowiedzialnych wyrobów z tej grupy polimerów, szczególnie wrażliwych na nieodpowiedni dobór parametrów technologicznych. W oparciu o przeprowadzone badania dotyczące struktury wybranych polimerów i ich mieszanin określono wpływ warunków przetwórstwa (w tym zastosowania opracowanych przez zespół ZTS PP mieszalników zainstalowanych na wytłaczarce i w wtryskarce, co jest nowym podejściem) oraz składu mieszanin sformułowano wiele zaleceń praktycznych, co umożliwiło opracowanie wielu nowych technologii przetwórstwa pierwotnych i wtórnych tworzyw poliestrowych oraz stanowi podstawę do ubiegania się przez przemysł o granty na wdrożenie innowacyjnych technologii opracowywanych w Polsce. Podsumowując, można stwierdzić, że uzyskane wyniki badań naukowych pozwoliły na opracowanie technologii wytwarzania mieszanin liniowych poliestrów. Ta technologia umożliwia otrzymywanie materiałów o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i pozwala na ich szerokie zastosowanie do produkcji wyrobów m.in. dla przemysłów: opakowaniowego, maszynowego i samochodowego. Ponadto badania pozwoliły na opracowanie nowych technologii recyklingu liniowych poliestrów i ich mieszanin, które z powodzeniem są wykorzystywane w praktyce przemysłowej między innymi w firmach: - GTX Hanex Plastic z Dąbrowy Górniczej wdrożenie do produkcji folii jednowarstwowych z wtórnego politereftalanu etylenu RPET oraz folii trójwarstwowych - PET/RPET/PET; - MPTS z Poznania regranulaty GPET (projekt celowy nr 6 ZR C/07042 realizowany w okresie od r. do r. zakończony wdrożeniem w 2011 roku) oraz pierwsze w Polsce regranulaty PET z certyfikatem EFSA do kontaktu z żywnością; - KAMTRANS z Grodziska Wlkp. regranulaty z folii PE o podwyższonej jakości otrzymywane w technologii wytłaczania z wykorzystaniem przedstawionych w pracy mieszalników statycznych i dynamicznych. Publikacje: 1. Marek Szostak Powtórne przetwórstwo poli(tereftalanu etylenu) (PET), Materiały VIII Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, s , Kraków W pracy przedstawiono możliwe metody powtórnego przetwórstwa poli(tereftalanu etylenu) oraz główne czynniki wpływające na wybór metody odzysku PET w zależności od stopnia zanieczyszczenia odpadów tego tworzywa. Zaproponowano możliwe zastosowania wtórnego PET otrzymanego w wyniku recyklingu mechanicznego. Omówiono chemiczne metody odzysku PET: procesy hydrolizy, glikolizy i metanolizy oraz energetyczne aspekty stosowania różnych metod recyklingu polit(ereftalanu etylenu). Pokazano potencjalne oszczędności możliwe do uzyskania przy stosowaniu 6

7 różnych procesów recyklingu. Zaprezentowano różne systemy zbierania butelek PET w Europie oraz omówiono nowoczesne systemy ich sortowania. 2. Marek Szostak PEN - nowe tworzywo termoodporne w przemyśle opakowaniowym, Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Seria konferencje. Wrocław 1998, s W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych poli(naftalenu etylenu) PEN oraz porównano je z badaniami dla poli(tereftalanu etylenu). Opisano budowę krystalograficzną PEN, jego właściwości fizyczne oraz możliwe zastosowania. Podano też zalecenia technologiczne dla przetwórstwa tego tworzywa technologią wtryskiwania. Badania wykazały lepsze właściwości wytrzymałościowe tego poliestru w stosunku do PET (wyższa wytrzymałość na rozciąganie, większe wydłużenie i lepsza udarność). Dla tworzywa PEN stwierdzono wyraźnie wyższą temperaturę zeszklenia 120 o C i temperaturę topnienia 270 o C w porównaniu do PET (odpowiednio 78 o C i 252 o C). 3. Marek Szostak Wpływ dodatku regranulatu PET na właściwości mechaniczne wyprasek wtryskowych, Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej, seria Konferencje, Gliwice 1999, nr 1/99 s W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych mieszanin poli(tereftalanu etylenu) z regranulatem wtórnego PET (RPET). Stwierdzono, że możliwe jest uzyskanie wyrobów z takich mieszanin o właściwościach mechanicznych zbliżonych do pierwotnego materiału. Stwierdzono, że mieszaniny PET/RPET nie wymagają tak wysokiej temperatury przetwórstwa, jak w przypadku pierwotnego PET. Wykazano, że właściwości mieszanin PET/RPET w zasadniczy sposób determinowane są przez parametry przetwórstwa i warunki chłodzenia. Biorąc pod uwagę zachowanie dobrych właściwości fizycznych, pozytywny efekt ekonomiczny oraz aspekt ekologiczny potwierdzono zasadność stosowania regranulatów RPET jako pełnowartościowego materiału produkcyjnego. 4. Marek Szostak Mechanical and Thermal Properties of Poly(Ethylene 2,6 Naphtalate) and Poly(Ethylene Terephtalate) Blends, Molecular Crystals & Liquid Crystals, vol. 347, p , /lista filadelfijska/ Wykazano, że dodatek PEN do PET polepsza właściwości mechaniczne otrzymanych mieszanin w stosunku do czystego PET oraz polepsza odporność temperaturową mieszanin. Jest to szczególnie istotne w praktyce przemysłowej, gdyż pozwala stosować wykonane z takich materiałów opakowania do rozlewu na gorąco (temperatura napełniania 92 o C). Badania DSC wykazały, że ze zwiększeniem zawartości PEN w mieszaninie zwiększa się ich stopień krystaliczności. Jest to efekt niekorzystny, bowiem może powodować zamglenie czy nawet zabielanie produkowanych opakowań, co jest bardzo kłopotliwe w procesach przetwórstwa poliestrów. Badania DSC pokazały również występowanie dwóch temperatur zeszklenia i topnienia w badanych mieszaninach, co świadczy, że pomimo zbliżonej budowy oba te poliestry są ze sobą niemieszalne. Z punktu widzenia ekonomicznego (wysoka cena PEN) tylko mieszaniny PEN/PET z niewielką zawartością PEN (do 20%) mogą być wykorzystywane w praktyce przemysłowej. 5. Marek Szostak Wybrane właściwości fizyczne mieszanin wtryskowych PBT/ABS, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000, s Stwierdzono, że mieszanie podczas procesu wtryskiwania, bez stosowania kompatybilizatorów jest niewystarczające do uzyskania oczekiwanej wyraźnej poprawy udarności mieszanin PBT/ABS. Pomimo niewystarczającej mieszalności PBT z ABS bez użycia kompatybilizatora wykazano, że uzyskane mieszaniny mają zadawalające właściwości mechaniczne. Korzystne z punktu widzenia właściwości mechanicznych są mieszaniny o składzie 70%PBT/30%ABS i 50%PBT/50%ABS. Ponadto stwierdzono, że skład mieszaniny PBT/ABS nie wpływa istotnie na ich temperaturę przemian fazowych, natomiast zwiększenie zawartości ABS w mieszaninach PBT/ABS powoduje zmniejszenie ich stopnia krystaliczności. 7

8 6. Marek Szostak Wpływ parametrów temperaturowych procesu wtrysku na strukturę i właściwości mieszanin PET/ABS, Materiały Konferencyjne IX Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn" s , Kraków Wykazano, że przetwórstwo mieszanin PET/ABS w temperaturze o C prowadzi do uzyskania znacznie lepszych właściwości mechanicznych niż mieszanin wtryskiwanych w temperaturze o C. Korzystne z punktu widzenia właściwości mechanicznych są mieszaniny PET/ABS o zawartości do 10% masowych ABS. Analiza struktur mieszanin PET/ABS metodą skaningowej mikroskopii elektronowej wykazała negatywny wpływ zwiększenia temperatury przetwórstwa na możliwość tworzenia obszarów międzyfazowych. 7. Marek Szostak Właściwości mieszanin PET z innymi polimerami, Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych", Rydzyna s W pracy przedstawiono możliwości wytwarzania technologia wtryskiwania mieszanin poli(tereftalanu etylenu) z różnymi polimerami: PET/PC, PET/ABS, PET/PEN, PET/PA6. Skład mieszanin zmieniano w zakresie od 5 do 75% wagowych obu składników. Dla tych mieszanin wykonano badania właściwości mechanicznych. Stwierdzono, że najlepszymi właściwościami charakteryzują się mieszaniny o małej zawartości (do 10%) dodawanego polimeru do PET. Wszystkie takie mieszaniny cechują się lepszymi właściwościami mechanicznymi w stosunku do czystego PET. Analiza wyników badań wytrzymałościowych, w całym zakresie składów mieszanin, pozwoliła na stwierdzenie, że wśród badanych polimerów najlepszą kompatybilnością z PET charakteryzuje się PC, następnie PEN i ABS, a najgorszą PA6. 8. Marek Szostak Wpływ metody przetwórstwa na właściwości mechaniczne mieszanin poli(tereftalanu etylenu) i poliwęglanu, Archiwum Technologii Budowy Maszyn, 2003, nr 1, str W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych mieszanin PET/PC wytwarzanych dwoma sposobami: bezpośrednio technologią wtryskiwania oraz dwuetapowo: technologią wytłaczania granulatu mieszaniny PET/PC i następnie wtryskiwania. Badania wykazały, że stosowanie jedynie technologii wtryskiwania jest niewystarczające do uzyskania dobrego wymieszania składników mieszanin PET/PC. Wstępne sporządzenie kompozycji podczas wytłaczania a następnie jej wtryskiwanie daje zdecydowanie lepsze właściwości mechaniczne tych mieszanin dzięki zwiększeniu wielkości powierzchni międzyfazowej, jako skutek lepszego zdyspergowania i zhomogenizowania materiału. Korzystna z punktu widzenia właściwości mechanicznych i ekonomiczności produkcji wyrobów, jest zawartość PC w mieszaninie wynosząca od 20% do 50%. 9. Marek Szostak Porównanie właściwości mechanicznych mieszanin PET/PC i PBT/PC, Materiały Konferencyjne X Konferencji Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Kraków, 2003, s W pracy przedstawiono porównanie właściwości mechanicznych wtryskiwanych mieszanin PET/PC i PBT/PC. Wykazano, że pomimo braku użycia w procesie wytwarzania mieszanin kompatybilizatora, wprowadzenie poliwęglanu do PET i PBT prowadzi do uzyskania materiałów o lepszych właściwościach mechanicznych niż czystych polimerów. Dotyczy to zwłaszcza udarności. Korzystna z punktu widzenia właściwości mechanicznych, jak również ekonomicznych, jest wytwarzanie mieszanin PET/PC i PBT/PC o zawartościach 20-50% wagowych PC w mieszaninach. 8

9 10. Marek Szostak Właściwości mechaniczne mieszanin PET/PEN uzyskiwanych w wyniku przetwórstwa, Archiwum Technologii Budowy Maszyn i Automatyzacji, vol. 24, nr 1, 2004, s W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych mieszanin poli(tereftalanu etylenu) i poli(2,6 naftalanu etylenu) wytwarzanych technologią wtryskiwania. Sporządzono dwa rodzaje mieszanin PET/PEN; bez kompatybilizatora i z zawartością 0,0045% kompatybilizatora SMAC (samarian acetyloacetonate). Badania wykazały, że w zależności od składu kompozycji polimerowych możliwe jest uzyskanie mieszanin PET/PEN o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych. Wprowadzenie kompatybilizatora SMAC do mieszanin PET/PEN w niewielkim stopniu zwiększa wytrzymałość badanych wyprasek natomiast ich udarność zwiększa się od 30 do 60%. Bardzo ważną właściwością tych mieszanin PET/PEN jest wyraźny wzrost ich odporności termicznej wraz ze wzrostem zawartości PEN. Korzystny udział procentowy PEN w mieszaninach PET/PEN z punktu widzenia zarówno właściwości mechanicznych, jak i ekonomiczności produkcji gotowych wyrobów to: od 5 do 10%. Z punktu widzenia właściwości mechanicznych i ekonomiczności produkcji gotowych wyrobów korzystna zawartość PEN w mieszaninach PET/PEN powinna wynosić od 5% do 10% masowych. 11. Marek Szostak Production of RPET thermoforming films as a realisation of recycling programme, Materiały międzynarodowej konferencji - Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology REWAS 2004, Madryt 2004, volume 3, p W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych i cieplnych kilku typów folii PET: wykonanych z pierwotnego bezbarwnego i kolorowego PET, w 100% z wtórnego PET (RPET) oraz folii trójwarstwowych PET/RPET/PET. Stwierdzono, że właściwości folii PET wykonanych całkowicie z materiałów wtórnych i częściowym ich wykorzystaniem PET/RPET/PET są bardzo podobne. Pozwala to na stwierdzenie, że folie RPET są w pełni wartościowym materiałem, który może być stosowany w branży opakowaniowej, poza przemysłem spożywczym i medycznym. 12. Marek Szostak Mechanical and Thermal Properties of PET/PBT Blends, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2004, vol. 416, p /lista filadelfijska/ W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych mieszanin poli(tereftalanu etylenu) i poli(tereftalanu butylenu) wytwarzanych dwoma sposobami: bezpośrednio technologią wtryskiwania oraz dwuetapowo: technologią wytłaczania granulatu mieszaniny PET/PBT i następnie jego wtryskiwania. Zbadano właściwości mechaniczne, cieplne oraz stopień krystaliczności mieszanin. Stwierdzono, że sposób ich sporządzania ma istotny wpływ na właściwości mechaniczne mieszanin PET/PBT, zwłaszcza ich udarność. Badania DSC wykazały dwie temperatury mięknienia i jedną krystalizacji dla obu typów badanych mieszanin PET/PBT, co świadczy o tylko częściowej wzajemnej mieszalności polimerów PET i PBT. Wraz ze wzrostem zawartości PBT w mieszaninach PET/PBT maleje temperatura krystalizacji i wyraźnie zwiększa się stopień krystaliczności dla obu typów badanych mieszanin. 13. Dorota Czarnecka, Danuta Ciesielska, Marek Szostak, Jan Jurga Wpływ wielokrotnego przetwórstwa na charakter pękania poli(tereftalanu etylenu), Archiwum Technologii Budowy Maszyn i Automatyzacji, vol. 24, nr 1, 2004, s W pracy przedstawiono wpływ wielokrotnego przetwórstwa na charakter pękania poli(tereftalanu etylenu). Badaniom poddano próbki wykonane z pierwotnego polimeru oraz z recyklatów po cztero- i sześciokrotnym przetwórstwie. Odkształcalność i charakter pękania określono na podstawie krzywych naprężenie odkształcenie wyznaczonych w próbie statycznego rozciągania w funkcji temperatury. Stwierdzono, że zwiększenie krotności przetwarzania PET pociąga za sobą przesuwanie się punktu przemiany krucho-ciągliwej (BDT) w kierunku wyższej temperatury, co świadczy o wzroście kruchości PET. 9

10 14. Marek Szostak Wpływ technologii sporządzania kompozycji na wybrane właściwości fizyczne mieszanin PEN/PC, Archiwum Technologii Budowy Maszyn i Automatyzacji, vol. 25, nr 1, 2005, s W artykule przedstawiono badania właściwości mechanicznych mieszan poli(2,6 naftalanu etylenu) i poliwęglanu wytwarzanych technologią wtryskiwania. Sporządzono dwa typy mieszanin PEN/PC; bez kompatybilizatora i z zawartością 0,0045% mas. kompatybilizatora SMAC (samarian acetyloacetonate). Badania wykazały, że w zależności od składu kompozycji polimerowych możliwe jest uzyskanie mieszanin PEN/PC o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych. Wprowadzenie kompatybilizatora SMAC do mieszanin PEN/PC w niewielkim stopniu zwiększa wytrzymałość badanych wyprasek lecz ich udarność wzrasta od 30 do 140%. Korzystna z punktu widzenia właściwości mechanicznych i ekonomiczności produkcji wyrobów, jest zawartość PC w mieszaninie PEN/PC wynosząca od 20% do 50%. 15. Aneta Woźniak- Braszak, Marek Szostak, Kazimierz Jurga, Jan Jurga, Andrzej Piekarz, Mikołaj Baranowski Molecular Dynamics of Poly(Ethylene 2,6 Naphtalate) Polycarbonate Composite by Nuclear Magnetic Resonance, Applied Magnetic Resonance, 2005, 29, p /lista filadelfijska/ W pracy przedstawiono badania dynamiki molekularnej mieszanin poli(tereftalanu naftalenu) z poliwęglanem za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) techniką poza rezonansem. Wykazano, że metoda ta pozwala znaleźć zależność pomiędzy czasami korelacji a wewnętrznymi ruchami łańcuchów polimeru. Badania wykonano dla mieszanin sporządzonych z i bez użycia kompatybilizatora Badania pozwoliły na stwierdzenie, że po wprowadzeniu kompatybilizatora SMAC podczas przetwórstwa do mieszanin PEN/PC obserwowany jest tylko jeden czas relaksacji T off co oznacza osiągnięcie współmieszalności polimerów PEN i PC. Dodatek kompatybilizatora powoduje ponadto skrócenie czasów korelacji i zwiększenie energii aktywacji. Reorientacja segmentów łańcuchów staje się szybsza co prowadzi do bardziej amorficznej struktury badanych mieszanin. Potwierdziły to wyniki badań DSC. 16. Marek Szostak Wpływ warunków krystalizacji na właściwości wielowarstwowych folii RPET, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 3/2006 s W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych i stopnia krystaliczności folii wielowarstwowych APET/RPET/APET oraz RPET/RPET/RPET uzyskanych z materiałów wtórnych w technologii współwytłaczania. Stwierdzono, że podwyższenie temperatury wstępnej krystalizacji płatków PET powoduje zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie i spadek wydłużenia folii, które gwałtownie rośnie po przekroczeniu temperatury 145 o C. Wraz ze wzrostem temperatury krystalizacji rośnie również stopień krystaliczności recyklatu PET, jak i produkowanych z niego folii. Stwierdzono, że wpływ warunków krystalizacji na stopień krystaliczności przetwarzanego recyklatu jest zdecydowanie większy niż na stopień krystaliczności folii z niego wytworzonej. Wykazano, że zakres temperatur o C jest najlepszy, zarówno z punktu widzenia właściwości wytrzymałościowych, jak również stopnia krystaliczności produkowanej folii RPET, co wpływa istotnie na ważną cechę technologiczną folii, a mianowicie na jej zdolność do głębokiego tłoczenia w procesach termoformowania. 17. Marek Szostak Fibres production from recycled PET, Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, 2006, s W pracy przedstawiono proces wytwarzania włókien PET z pierwotnego poli(tereftalanu etylenu), jak i jego recyklatów oraz badania właściwości mechanicznych wyprodukowanych na linii przemysłowej włókien o różnych kolorach z obu tych materiałów. Badania wykazały, że właściwości włókien otrzymanych z recyklatów PET są gorsze od włókien wyprodukowanych z pierwotnego PET. Dotyczy to zwłaszcza wydłużenia, które dla włókien PET z materiału pierwotnego jest dwukrotnie większe niż dla takich samych włókien lecz uzyskanych z wtórnego PET. Stwierdzono również, że zdecydowanie gorsze właściwości mają włókna czarne otrzymane z wtórnego PET, co wynika z gorszej jakości materiałów stosowanych do 10

11 ich wytwarzania (większa zawartość PE i PP). W praktyce przemysłowej jakość uzyskiwanych włókien jest jednak wystarczająca do produkcji z nich włosia do szczotek i mioteł. 18. Michał Grzelak, Janusz Stokłosa, Marek Szostak Sztywne folie PET z materiałów wtórnych na przykładzie firmy GTX Hanex Plastic, Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, 2008, s ISBN W pracy przedstawiono technologię produkcji sztywnych folii PET do termoformowania. Opisano poszczególne elementy składowe linii produkcyjnej oraz różne odmiany PET stosowane do ich wytwarzania. Porównano także właściwości mechaniczne dwóch typów folii APET i RPET, badanych w dwóch kierunkach (równoległym i prostopadłym do kierunku kalandrowania). Wykazano, że naprężenie i moduł Younga przy rozciąganiu mają zbliżone wartości zarówno dla folii APET, jak i RPET podczas, gdy wydłużenie dla folii z materiałów wtórnych jest zdecydowanie mniejsze (o ponad 40%). Powoduje to, że folie otrzymane z recyklatów PET mogą być tylko stosowane do produkcji wyrobów termoformowalnych o mniejszej głębokości tłoczenia i mniej skomplikowanych kształtach. Charakteryzują się one mniejszą przezroczystością w stosunku do folii APET. Ponadto w pracy omówiono dodatkowe wymagania odbiorców oraz regulacje prawne obowiązujące na rynku. 19. Marek Szostak Właściwości mechaniczne mieszanin PET/PC wykonywanych technologią wtryskiwania z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego, Archiwum Technologii Budowy Maszyn i Automatyzacji, vol. 28, nr 1, 2008, W pracy przedstawiono technologię wtryskiwania z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego bez jego udziału. Zastosowanie mieszalnika dynamicznego pozwala na uzyskanie mieszanin PET/PC charakteryzujących się lepszym o kilkanaście procent modułem Younga, wytrzymałością i wydłużeniem oraz ponad dwukrotnie większą udarnością. Badania wykazały, że mieszalnik dynamiczny może być użytecznym narzędziem poprawiającym właściwości wyprasek wtryskowych wykonywanych zwłaszcza z mieszanin tworzyw polimerowych. 20. Janusz Stokłosa, Marek Szostak Regranulaty poli(tereftalanu etylenu), Przetwórstwo materiałów polimerowych, Wyd. Polit. Częstochowskiej, 2008, s , ISBN W pracy przedstawiono linię do regranulacji poli(tereftalanu etylenu) oraz wyniki badań czterech typów regranulatów PET otrzymywanych z różnych odpadów folii i butelek PET. Wyniki badań wykazały, że trzy spośród czterech regranulatów mają bardzo dobre właściwości mechaniczne. Jedynie regranulat uzyskany z recyklingu mechanicznego folii mocno zadrukowanej (powierzchnia druku ponad 75% powierzchni) charakteryzował się gorszymi właściwościami mechanicznymi, zwłaszcza wydłużeniem przy zerwaniu. 21. Marek Szostak Właściwości mechaniczne mieszanin PET/PETG wykonywanych technologią wtryskiwania z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2009, 1-M/2009, nr 3, vol. 106, s W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych mieszanin poli(tereftalanu etylenu) (PET) i poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego glikolem (PETG) przygotowanych technologią wtryskiwania z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego. Badania wykazały, że zastosowanie mieszalnika dynamicznego w procesie wytwarzania zdecydowanie poprawia udarność i wydłużenie mieszanin PET/PETG. Dodatek PETG do PET powoduje natomiast zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie i modułu Younga oraz zwiększenie wydłużenia przy zerwaniu i udarności. Widoczna jest regularność budowy mikrostruktur na powierzchni przełomu próbki z wykonanych mieszanin oraz równomierność rozmieszczenia glikolu w modyfikowanym poli(tereftalanie etylenu). Wszystkie mikrofotografie SEM potwierdzają dobre wymieszanie obu składników. Świadczy to o pozytywnym wpływie mieszalnika dynamicznego na proces sporządzania mieszanin polimerowych w technologii wtryskiwania. 11

12 22. Marek Szostak Wpływ krotności przetwarzania mieszanin PET/PEN na ich właściwości mechaniczne i cieplne, Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr 5, 2010, s W pracy przedstawiono wpływ krotności przetwarzania mieszanin poliestrów, na przykładzie mieszanin PET/PEN, na ich właściwości mechaniczne i cieplne. Dla porównania uzyskanych wyników wykonano również taki sam program badań dla pierwotnego tworzywa PET. Przeprowadzane badania wykazały, że wraz ze zwiększaniem krotności przetwórstwa maleje udarność, wydłużenie przy zerwaniu i naprężenie maksymalne, zwiększa się natomiast moduł Younga i twardość. Pomiary temperatury mięknienia wg Vicata wykazały, że jej zmniejszenie jest niewielkie wraz ze zwiększaniem krotności przetwarzania, co jest cechą bardzo istotną z punktu widzenia użytkowego, gdyż pozwala poddawać wielokrotnemu recyklingowi opakowania z PET bez ryzyka obniżenia temperatury stosowania tych opakowań. 23. Marek Szostak, Mirosław Trzeciak Właściwości fizyczne recyklatów GPET produkowanych w firmie MPTS w Poznaniu, Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, Szczecin 2010, s , ISBN W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych regranulatu GPET wytworzonego na zmodyfikowanej linii technologicznej firmy Starlinger. Badania wykonano dla dwóch typów próbek o różnej grubości (3,3 i 1,1 mm). Stwierdzono, że grubość próbki nie ma większego wpływu na wydłużenie i naprężenie maksymalne badanych regranulatów, natomiast ma ona istotny wpływ na moduł Younga. Praca wykazała również, że poli(tereftalan etylenu) modyfikowany glikolem - GPET ma zdecydowanie lepszą udarność niż standardowy poli(tereftalan etylenu) PET, co spowodowane jest faktem, że jest to polimer całkowicie amorficzny, który w praktyce nie krystalizuje nawet przy bardzo grubych ściankach produkowanych wyrobów. 24. Marek Szostak Analiza możliwości zgrzewania folii APET i RPET, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 12, 2010, s W pracy przedstawiono analizę możliwości zgrzewania dwóch typów folii PET: APET wykonanej z amorficznego granulatu poli(tereftalanu etylenu) oraz RPET wykonanej z materiału wtórnego. Opisano w nim proces zgrzewania folii PET za pomocą prądów wysokiej częstotliwości oraz wyniki badań mechanicznych wykonanych zgrzein przy różnych parametrach zgrzewania. Badania wykazały, że możliwy jest taki dobór parametrów zgrzewania, aby uzyskać dobre połączenie zgrzewanych folii PET. Naprężenia niszczące zgrzein wynoszące 20 MPa (dla folii APET) i 40 MPa (dla folii RPET) świadczą o wysokiej jakości wykonanych połączeń. Badania DSC wykazały natomiast, że zdecydowanie lepszą dla uzyskania dobrych połączeń zgrzewanych folii PET, jest struktura amorficzna. Rezultat badań jest bardzo istotny z punktu widzenia praktycznego, bowiem dotychczas niewiele firm w Europie potrafi zgrzewać czyste folie PET, a w przemyśle opakowaniowym stosuje się zazwyczaj do zgrzewania folie GPET lub folie PET/PE. 25. Marek Szostak, Regina Jeziórska Recykling poli(tereftalanu etylenu), Monografia Odzysk i recykling materiałów polimerowych pod red. Kijeński J.; Błędzki A. K., Jeziórska R., rozdział 5.4. s , WNT, Warszawa W pracy przedstawiono kompendium wiedzy na temat recyklingu mechanicznego poli(tereftalanu etylenu). Przedstawiono metody odzysku PET, kierunki zastosowań płatków PET otrzymywanych w procesach recyklingu materiałowego, zapotrzebowanie energii całkowitej recyklingu dla kilku metod recyrkulacji PET. Zaprezentowano w nim również automatyczne systemy sortowania butelek PET, linie do mycia zanieczyszczonych płatków PET, przykładowe linie technologiczne do recyklingu wtórnych butelek PET. Osobny podrozdział stanowi zagadnienie recyklingu PET metodą reaktywnego wytłaczania. Rozdział zamyka omówienie sytuacji na polskim rynku recyklerów tego polimeru, przedstawiono wiodące firmy oraz pokazano możliwe kierunki rozwoju recyklingu materiałowego PET. 12

13 Patenty: 1. Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M., Sposób przerobu kompozycji polimerowych przed procesem formowania z nich określonych profili przez głowice wytłaczarki PL B1; Szostak M.: 30 % - opracowanie konstrukcji układów homogenizatorów i dyspergatora do przerobu kompozycji polimerowych oraz przygotowanie opisu patentowego. 2. Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M., Homogenizator granulowanych i płynnych kompozycji zwłaszcza polimerowych, PL B1; Szostak M.: 30 % - opracowanie konstrukcji szeregowego układu wkładek mieszających oraz przygotowanie opisu patentowego. 3. Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M., Wytłaczanie kompozycji płynnych zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; Szostak M.: 30 % - opracowanie konstrukcji trzpieni mieszających i ich osadzenia w homogenizatorze oraz przygotowanie opisu patentowego. 4. Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M., Wytłaczarka kompozycji płynnych zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; Szostak M.: 30 % - opracowanie konstrukcji płytek mieszających wraz z doborem kształtu kanałów oraz przygotowanie opisu patentowego. 5. Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M., Wytłaczarka kompozycji płynnych zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; Szostak M.: 30 % - zaprojektowanie kształtu kanałów w płytkach mieszających i ich ułożenia w homogenizatorze przygotowanie opisu patentowego. 6. Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M., Wytłaczarka kompozycji płynnych zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; Szostak M.: 30 % - opracowanie konstrukcji rdzenia mieszającego i dobór kształtu rowków naciętych na cylindrze homogenizatora oraz przygotowanie opisu patentowego. 7. Jurkowski B., Urbanowicz R., Szostak M., Wytłaczarka kompozycji płynnych, zwłaszcza polimerów o dużej lepkości PL B1; Szostak M.: 30 % - opracowanie konstrukcji płytek mieszających i kształtu kanałów w płytkach mieszających oraz przygotowanie opisu patentowego. 13

14 5. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze, organizacyjne Dorobek publikacyjny Pozycje książkowe (monografie, rozdziały w monografiach, redakcja monografii) Przed uzyskaniem stopnia dr nauk technicznych Brak 2004 Po uzyskaniu stopnia dr nauk technicznych 1. Szostak M., Konieczna M., Jurga J., Bula K., Wyrzykiewicz B., Wolne rodniki i barierowość w materiałach opakowaniowych, Materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, s , ISBN Szostak M.: 50% - przygotowanie koncepcji pracy, wykonanie 8 typów folii do badań, analiza wyników badań, redakcja artykułu. 2. Szostak M., Profiles and palets from mixed wastes by intrusion, Materials Recycling, Book of lectures from Summer School in Karpacz, 2005, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, p Szostak M., Machines for recycling, Materials Recycling, Book of lectures from Summer School in Karpacz, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, p Szostak M., Technologie produkcji pasów klinowych i zębatych. Postęp w przetwórstwie materiałów polimerowych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006, s , ISBN Szostak M., Maszyny do recyklingu tworzyw sztucznych. Recykling tworzyw sztucznych w Europie, pr. zbiorowa pod red. M. Kozłowskiego, Wrocław 2006, s , ISBN Szostak M., Plastics Recycling Machinery, Plastics Recycling in Europe, praca zbiorowa pod red. M. Kozłowskiego Wrocław 2006, p , ISBN (wersja angielska książki powyżej) Szostak M., 50 najważniejszych technologii globalnego przemysłu tworzyw i technologie tworzyw na następne 50 lat, Wydawnictwo Business Image, Warszawa 2007, 133 strony, ISNN /redakcja monografii/ Szostak M., Urządzenia do recyklingu tworzyw sztucznych w książce. Odpady i opakowania, pod redakcją L. Wachowski. Wydawnictwo FORUM, 2010, tom 3, rozdz s. 1 39, ISBN Szostak M., Pulweryzacja odpadów polimerowych z elektroniki i pojazdów samochodowych celem wykorzystania ich w technologii odlewania rotacyjnego, rozdział 5.4 w Recykling odpadów polimerowych z elektroniki i pojazdów Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, 2012, s , ISBN

15 Publikacje (czasopisma, konferencje) Przed uzyskaniem stopnia dr nauk technicznych Sterzyński T, Szostak M., Nowak A., Temperature Dependent Uniaxiall Stress Relaxation in Polyamide 6. Polymer Bulletin, 9, , 1983 r. /lista filadelfijska część A wykazu czasopism, pozycja 8357, 25 pkt./ Szostak M.: 40% - wykonanie pomiarów relaksacji naprężeń w wykonanych próbkach oraz analiza wyników badań, redakcja artykułu Sterzyński T, Szostak M., Zastosowanie metody Ängströma do badań przewodnictwa temperaturowego tworzyw sztucznych. Materiały konferencyjne IV Seminarium Tworzywa sztuczne w budowie maszyn. s , Kraków 1985 r. Szostak M.: 50% - budowa stanowiska badawczego, wykonanie badań przewodnictwa temperaturowego oraz analiza wyników badań, redakcja artykułu. 3. Szostak M., Warmeausdehnung von orientierten Polymeren. Materiały konferencyjne TECHNOMER 85, T1, s , Karl-Marx-Stadt 1985 r Szostak M., Rozszerzalność cieplna orientowanych polimerów. Prace Naukowe Instytutu Tech. Org. i Tw. Szt. Politechniki Wrocławskiej, Seria Konferencje 42, s , Wrocław 1987 r. 5. Szostak M., Warmeausdehnung von orientierten polyamide 6. Materiały konferencyjne TECHNOMER 87, s , Karl-Marx-Stadt 1987 r. 6. Szostak M., Stanowisko do badań przewodnictwa temperaturowego. Materiały konferencyjne III Konferencji Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tw. szt. T1, s , Rydzyna 1988 r. ISBN Szostak M., Rozszerzalność cieplna orientowanego PA6. Materiały konferencyjne V Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn. s , Kraków 1988 r Szostak M., Wpływ orientacji strukturalnej na właściwości cieplne PA6. Materiały konferencyjne IV Konferencji Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych. s. 145, Rydzyna 1990 r Szostak M., Bielak C., Stanowisko do badań przewodnictwa temperaturowego tworzyw sztucznych zmodyfikowaną metodą Ängströma. Materiały konferencyjne VI Seminarium Tworzywa sztuczne w budowie maszyn. s , Kraków 1991 r. Szostak M.: 70% - projekt i budowa zmodernizowanego stanowiska badawczego, wykonanie badań przewodnictwa temperaturowego, analiza wyników badań i przygotowanie wniosków, redakcja artykułu. 10. Szostak M., Anizotropia właściwości orientowanego PA6. Materiały konferencyjne X Konferencji Modyfikacja Polimerów, s. 81, Trzebieszowice 1991 r Jurkowski B., Szostak M., Wprowadzenie do badań właściwości cieplnych gum oponowych. Polimery, nr 2-3, vol. 4/37, s , 1992 r. ISSN Szostak M.: 50% - wykonanie badań przewodnictwa temperaturowego gum oponowych oraz analiza wyników badań, redakcja artykułu. 15

16 Publikacje (czasopisma, konferencje) Po uzyskaniu stopnia dr nauk technicznych Szostak M., Manuszak J., Badania właściwości dynamicznych elastomerów, Materiały konferencyjne XI Konferencji Modyfikacja Polimerów, s , Duszniki Zdrój 1993 r Szostak M., Badanie logarytmicznego dekrementu tłumienia różnych materiałów, Materiały konferencyjne VII Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, s Kraków 1994 r. 3. Szostak M., Pudełko czy puszka, Gazeta wyborcza, s.4, z dnia r Szostak M., Jurga J., Bakoś P., Karpińska W., Przetwórstwo wtryskowe i właściwości mechaniczne PPS. Materiały konferencyjne VI Konferencji Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych, s Rydzyna 1995 r. Szostak M.: 50% - opracowanie zaleceń technologicznych do przetwórstwa poli(siarczku fenylenu) PPS, wykonanie próbek do badań mechanicznych, analiza wyników badań, redakcja artykułu. 5. Jurga J., Garbarczyk J., Bakoś P., Hruszka P., Urbanowicz R., Szostak M., Łagodzki G., Wpływ temperatury formy wtryskowej na zmianę szerokości linii rezonansowej NMR w PPS. Materiały konferencyjne VI Konferencji Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych, s Rydzyna 1995 r. Szostak M.: 10% - wykonanie próbek do badań NMR przy różnej temperaturze formy wtryskowej. 6. Szostak M., Urbanowicz R., Jurga J., Hruszka P., Konstrukcja form wtryskowych do przetwórstwa polisiarczku fenylenu. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Postęp w przetwórstwie tworzyw termoplastycznych, s , Częstochowa 1995 r. Szostak M.: 40% - opracowanie zaleceń konstrukcyjnych dla form do PPS, sprawdzenie konstrukcji zaprojektowanej formy, redakcja artykułu Szostak M., Jurga J., Rajebi S., Warunki wtrysku a właściwości mechaniczne i cieplne PPS, Materiały konferencyjne Konferencji Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne, s , 1996 r. Szostak M.: 40% - koncepcja pracy, wykonanie próbek badawczych, analiza wyników badań, redakcja artykułu Szostak M., Badania logarytmicznego dekrementu tłumienia drgań tworzyw spienionych w funkcji zmiennych parametrów wtrysku. Materiały konferencyjne VIII Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Kraków, s , 1997 r Szostak M. Mechanical and Thermal Properties of PEN/PET Blends. Materiały V-tej Międzynarodowej Konferencji Frontiers of Polymers and Advanced Materials, s , Poznań 1999 r. ISBN Szostak M. Właściwości fizykomechaniczne mieszanin PET/ABS. Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, seria Konferencje, s , Wrocław 1999 r. ISSN

17 Szostak M., Mechanical and Thermal Properties of PET Blends with Various Polymers. Materiały konferencyjne 38 th Macromolecular IUPAC Symposium, vol. 3, p Warsaw 2000 r. ISBN Szostak M., Powtórne przetwórstwo poli(tereftalanu etylenu). Materiały konferencyjne IV Seminarium Recykling Tworzyw Sztucznych, s , Szczecin 2000 r., ISBN Bąk A., Szostak M., Produkcja folii wielowarstwowej jako realizacja programu recyklingu PET. Materiały konferencyjne I Środkowoeuropejskiej Konferencji Recykling Materiałów Polimerowych. Nauka - Przemysł, s , Szczecin 2001 r. ISBN XX-11-X. Szostak M.: 50% - opis procesów przy wytwarzaniu folii wielowarstwowej z PET pochodzącego z recyklingu, redakcja pracy. 14. Szostak M., Modification of PBT and PET by ABS Materials. Sixth International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials. p. 65, Recife, Brasil 2001 r. 15. Jurga J., Szostak M., Bula K., Krzymieniewski R., Kruszyński Z., Wolne rodniki w materiałach polimerowych po przetwórstwie. Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych. Rydzyna 2001 r., s Szostak M.: 30% - wykonanie próbek z PPS technologią wtryskiwania przy różnej temperaturze wtryskiwania, analiza wyników badań. 16. Szostak M., Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy K-2001 w Dusseldorfie. Przemysł Chemiczny 2001 r., nr 12, s. 42. /lista filadelfijska część A wykazu czasopism, pozycja 8561, 15 pkt./ 17. Ignaszak Z., Mikołajczak P., Szostak M., Symulacja procesu wtryskiwania. Materiały konferencyjne, V Seminarium Ostrowieczno 2001 r., s. 36. Szostak M.: 30% - wykonanie symulacji procesów wtryskiwania przy pomocy programu Moldflow, analiza wyników badań Szostak M., Technologia odlewania rotacyjnego. Plastics Review, Maj 2002 r., nr 4 (17), s Szostak M., Przegląd metod wtryskiwania tworzyw sztucznych wspomaganych gazem. Plastics Review, Listopad 2002 r., nr 8 (21), s Szostak M., Technologia odlewania rotacyjnego. Materiały V Seminarium Postępy w technologii tworzyw sztucznych, Warszawa 2002 r., s ISBN Szostak M., Maszyny w technologii odlewania rotacyjnego. Plastics Review, Luty 2003 r., nr 2 (21), s Szostak M., Mechanical Properties of PET/PBT Blends. Materiały konferencyjne V Konferencji NATO Frontiers of Polymers and Advanced Materials, p , Bukareszt 2003 r., ISBN Szostak M., PET Blends with Various Polymers. Materiały konferencyjne Polymers Materials, L-2, referat na zaproszenie, p. 5, Bratysława 2003 r. ISBN (pełny tekst na CD). 24. Woźniak-Braszak A., Szostak M., Jurga K., Jurga J., Piekarz A., Study of PEN/PC Composite by Nuclear Magnetic Resonance. Materiały konferencyjne NMR and EPR of Broad Line Solids Specialized Colloque Ampere 2003, Portoroż, str.102, Slovenia 2003 r. Szostak M.: 30% - wykonanie próbek mieszanin PEN/PC z i bez wykorzystania kompatybilizatora SMAC, analiza badań DSC. 25. Jurga J., Jurga K., Woźniak-Braszak A., Szostak M., Nuclear relaxation of injection moulded PEN/PC composite. Materiały konferencyjne PPS 2003, p. 201, Ateny 2003 r. Szostak M.: 20% - wykonanie próbek mieszanin PEN/PC z i bez wykorzystania kompatybilizatora SMAC, analiza badań DMTA. 17

18 26. Hudec I., Krump H., Szostak M., Skorel M., Janypka P., Suriova V., Porovnanie metod hodnotenia adhezie vystuznych materialov. Materiały 15-tej Międzynarodowej Konferencji. Slovak Rubber Conference 2003, p , Puchov 2003 r. Szostak M.: 15% - wykonanie badań zmęczeniowych mieszanek gumowych. 27. Woźniak-Braszak A., Jurga J., Jurga K., Jurga S., Szostak M., Investigation of Transestrification in Poly(ethylene 2,6 naphtalate)/polycarbonate Composite Using Off Resonance NMR and DMTA Techniques. Materiały konferencyjne NMR and It s Aplication, raport no. 1930/AP, Kraków 2003 r. Szostak M.: 10% - wykonanie próbek mieszanin PEN/PC z i bez wykorzystania kompatybilizatora SMAC. 28. Szostak M., Technologia odlewania rotacyjnego. Materiały konferencyjne VI Warsztatów Profesorskich, Darłowo 2003 r., s Janypka P., Micuch M., Gazo P., Suriova V., Duris S., Hudec I., Szostak M., The Adhesion Properties of Steel Reinforcement Materials. Plasty a Kaucuk, vol. 40, nr 4, p , 2003 r. Szostak M.: 10% - wykonanie badań zmęczeniowych mieszanek gumowych Szostak M., Żuk Ł., Trzeciak M., Syntal nowe tworzywo konstrukcyjne z mieszanin odpadów tworzyw sztucznych, Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004 r., s ISBN Szostak M.: 60% - opis linii technologicznej do wytwarzania kompozytu z mieszanin odpadowych tworzyw sztucznych, charakterystyka materiału, redakcja artykułu. 31. Szostak M., Nowości w technologiach wtryskiwania, TS RAPORT nr 2, 2004 r., s Szostak M., Recykling poli(tereftalanu etylenu), Materiały Seminarium Technologie recyklingu tworzyw sztucznych, Wrocław 2004 r., s Szostak M., Maszyny do recyklingu tworzyw, Materiały Seminarium Technologie recyklingu tworzyw sztucznych, Wrocław 2004 r., s Szostak M., Przegląd metod wtryskiwania wspomaganych gazem, Materiały IX Profesorskich Warsztatów Naukowych, Szczecin Dziwnówek 2004 r., s Woźniak Braszak A., Jurga K., Nowaczyk G., Szostak M., Jurga J., Krysztafkiewicz K., Reology and Dynamic of Poly(ethylene 2,6-Naphthalate) /Polycarbonate Composite, Materiały konferencyjne MoDeSt 04, Lion 2004 r., s Szostak M.: 10% - wykonanie próbek mieszanin PEN/PC z i bez wykorzystania kompatybilizatora SMAC. 36. Szostak M., Recykling poli(tereftalanu etylenu). Materiały III Środkowo-Europejskiej Konferencji Recykling Materiałów Polimerowych, Nauka Przemysł, Krynica 2004 r., s ISBN X. 37. Szostak M., M. Trzeciak, Syntal nowe tworzywo konstrukcyjne z mieszanin odpadów tworzyw sztucznych, Materiały III Środkowo-Europejskiej Konferencji Recykling Materiałów Polimerowych, Nauka Przemysł, Krynica 2004, s ISBN X. Szostak M.: 80% - opis linii technologicznej do wytwarzania kompozytu z mieszanin odpadowych tworzyw sztucznych, charakterystyka materiału, redakcja artykułu. 38. Szostak M., Metody odzysku i maszyny do recyklingu PET, Recykling Review, nr 2, 2004 r., s Szostak M., Maszyny do recyklingu tworzyw sztucznych, Recykling Review, nr 3, 2004 r., s Szostak M., Nowości w technologiach wtryskiwania, Plastics Review, nr 4 (35), 2004 r., s Szostak M., Metody produkcji tub z tworzyw sztucznych, Plastics Review, nr 5 (36), 2004 r., s Szostak M., Targi tworzyw sztucznych i gumy K-2004 Dusseldorf, Plastics Review, nr 11 (42), 2004 r., s Szostak M., Recycling of polyethylenes by fine grinding into the powder for use in rotational moulding technology, Materiały konferencyjne IV Central European conference Plastics Recycling. Science Industry, r., Nitra, Słowacja, paper 6/1, p. 1-3, ISBN /referat na zaproszenie/ 18

19 44. Szostak M., Woźniak Braszak A., Mechanical properties of poly(ethylene 2,6 naphthalate) and polycarbonate blends, Materiały konferencyjne VIII Międzynarodowej Konferencji NATO Frontiers of Polymers and Advanced Materials, s. 266, Cancun, Meksyk. Szostak M.: 70% - wykonanie mieszanin PEN/PC z i bez użycia kompatybilizatora SMAC, wykonanie badań mechanicznych, analiza wyników badań, redakcja artykułu. 45. Szostak M., Wybrane właściwości fizyczne mieszanin poliestrów liniowych otrzymywanych podczas przetwórstwa, Materiały konferencyjne X Profesorskich Warsztatów Naukowych, s , r., Lublin Kazimierz Dolny. 46. Szostak M., Przegląd przemysłu wtryskowego i form w Polsce, Plastics Review, nr 7-8, (47-48), 2005 r., s Szostak M., Injection moulding and tooling, Materiały konferencyjne I-szej Międzynarodowej Konferencji Doing Plastics Business in Poland, r., Kraków, RAPRA 2005, paper 12, p. 3-7, ISBN X. /referat na zaproszenie/ Szostak M., Recykling poli(tereftalanu etylenu) PET, Opakowania nr 2, 2006 r., s Szostak M., Jurczyk M., Polimerowe materiały magnetycznie twarde na bazie NdFeB, Czasopismo Techniczne Mechanika, s , Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006 r., ISSN Szostak M.: 70% - koncepcja pracy, wykonanie kompozytów polimerowych na bazie NdFeB, przeprowadzenie badań mechanicznych, analiza wyników badań, redakcja artykułu. 50. Szostak M., Recykling mieszanin odpadów tworzyw sztucznych, Recykling, nr 5 (65)/2006 r., s Szostak M., Nowoczesne linie do recyklingu tworzyw, Rynek Tworzyw, nr 6/2006 s Szostak M., Order for the Construction of Moulds and Products of Rotational Casting, CEEDtalk, no.1, 2006r., p Szostak M., Short history of Rotational Moulding, CEEDtalk, no.2, 2006 r., p Woźniak-Braszak A., Jurga K., Jurga J., Szostak M., Molecular Relaxation in PEN/PC Blends Studied by Off Resonance NMR, Materiały Międzynarodowego Sympozjum Nuclear Magnetic Resonance in Condensed Matter, r., s.117, Saint Petersburg, Rosja. Szostak M.: 15% - wykonanie próbek mieszanin PEN/PC z i bez wykorzystania kompatybilizatora SMAC. 55. Woźniak-Braszak A., Jurga K., Jurga J., Szostak M., Miscibility of PEN/PC Blends Studied by Off Resonance NMR, DSC and DMTA, Materiały Międzynarodowego Sympozjum Nuclear Magnetic Resonance in Condensed Matter, r., s. 116, Saint Petersburg, Rosja. Szostak M.: 15% - wykonanie próbek mieszanin PEN/PC z i bez wykorzystania kompatybilizatora SMAC Szostak M., Technology of the Rotational Moulding I, CEEDtalk, no.5, 2007 r., p Szostak M., Technology of the Rotational Moulding II, CEEDtalk, no.6, 2007 r., p Szostak M., Technology of the Rotational Moulding III, CEEDtalk, no.7, 2007 r., p Szostak M., Rolirad W., Ball and Socket Joints with Plastics Inserts for Passenger Vehicles, Chemicke listy; no.101, 2007 r., s.63, ISSN /lista filadelfijska część A wykazu czasopism, pozycja 1892, 15 pkt./ Szostak M.: 70% - koncepcja pracy, wykonanie badań mechanicznych złączek wykonanych z PA i POM, analiza wyników badań, redakcja artykułu. 60. M. Szostak, Trzeciak M., Wpływ parametrów przetwórstwa na właściwości wyrobów odlewanych rotacyjnie. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, nr 4, 2007 r., s , ISSN Szostak M.: 70% - koncepcja pracy, dobór parametrów technologicznych rotowania, wykonanie badań mechanicznych wykonanych wyrobów, analiza wyników badań, redakcja artykułu. 19

20 61. Woźniak-Braszak A., Jurga J., Baranowski M., Szostak M., Jurga K., Wpływ reakcji transestryfikacji na stopień mieszalności układów polimerowych PEN/PC. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, nr 4, 2007 r., s , ISSN Szostak M.: 10% - wykonanie próbek do badań DSC i NMR z i bez dodatku kompatybilizatora przy różnych zawartościach mieszanych polimerów PEN i PC. 62. Paukszta D., Szostak M., Foltynowicz Z., Recykling materiałów opakowaniowych na przykładzie folii wielowarstwowej, Materiały VI Środkowo-Europejskiej Konferencji Recykling Materiałów Polimerowych, Nauka Przemysł, Warszawa 2007 r., s ISBN Szostak M.: 40% - przygotowanie próbek do badań mechanicznych z odpadów 3 typów folii wielowarstwowych, wykonanie badań mechanicznych, analiza wyników badań mechanicznych i DSC Kelar K., Winkel L., Szostak M., Wpływ obróbki cieplnej w oleju silikonowym na strukturę i właściwości poliamidu 6 oraz mikrokompozytu poliamid 6/ montmorylonit, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2008 r., vol. 28, no. 3, s , ISSN Szostak M.: 20% - wykonanie próbek do badań mechanicznych z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego, opis budowy i działania mieszalnika dynamicznego. 64. Szostak M., Wpływ recyklatów PE na właściwości wyrobów odlewanych rotacyjnie, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, vol. 5, 47 (39), s , 2008 r., ISSN Paukszta D., Szostak M., Górniaczyk M., Borysiak S., Przetwórstwo i właściwości mechaniczne biokompozytów; Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2008 r,, s , ISBN Szostak M.: 30% - wykonanie próbek do badań mechanicznych z biokompozytów, badania mechaniczne i ich analiza. 66. Szostak M., Technologie produkcji pasów klinowych i zębatych, Rubber Review, nr 37, 4/2008 r., s Szostak M., Mieszalniki statyczne i dynamiczne w technologiach wtryskiwania, Plastics Review nr 2 (77) 2008r., s Szostak M.; Material Selection for Production of Passenger Cars Oil Fillter Bottoms; Chemicke Listy, 2009 r., no. 103, s ; ISSN /lista filadelfijska część A wykazu czasopism, pozycja 1892, 15 pkt./ 69. Szostak M., Miszczak-Graczyk M., Stokłosa J., Grzelak J., Influence of the processing parameters on the properties of multi-layers RPET films. Polymer Processing Society PPS 2009, Larnaca, Cypr r, s Szostak M.: 30% - wykonanie badań mechanicznych pomiarów, analiza wyników badań, redakcja artykułu. 70. Grzelak J., Stokłosa J., Szostak M., G-PET recycling on the example of film production in GTX Hanex Plastic company. Polymer Processing Society PPS 2009, Larnaca, Cypr r, s Szostak M.: 20% - wykonanie badań mechanicznych folii oraz analiza wyników badań. 71. Szostak M, Wpływ dodatków recyklatów PS na właściwości fizyczne produkowanych folii PS, Praca zbiorowa pod redakcją Błędzki A. K., Tartakowski Z; Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2009 r., s , ISBN Szostak M, Stokłosa J., Grzelak M., Właściwości fizyczne recyklatów GPET. Praca zbiorowa pod redakcją Błędzki A. K., Tartakowski Z; Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2009 r., s , ISBN Szostak M.: 40% - wykonanie regranulatów GPET, wykonanie badań mechanicznych, analiza wyników badań, redakcja artykułu. 20

Autoreferat. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

Autoreferat. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: Załącznik nr 2 Rzeszów, 27.10.2014 r Autoreferat 1. Imię i Nazwisko Mariusz Oleksy 2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe Stopień doktora Rok uzyskania 2000 Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy. Dr inż.

AUTOREFERAT. przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy. Dr inż. AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy Dr inż. Jacek Mucha Katedra Konstrukcji Maszyn Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT 3. INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH:

AUTOREFERAT 3. INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH: AUTOREFERAT 1. IMIĘ I NAZWISKO: Gabriel Borowski 2. POSIADANE DYPLOMY I STOPNIE NAUKOWE: Dyplom doktora nauk technicznych, uzyskany w 2005 r. w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, Politechnika Lubelska,

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Wydział Mechaniczny kierunek studiów: Mechanika Budowa Maszyn specjalność: Konstrukcja i Eksploatacja Maszyn Praca dyplomowa magisterska Badania tribologiczne nowoczesnych kompozytów polimerowych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5) nr 3/2010 (5) biuletyn nr 3/2010 (5) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Dane podstawowe na temat Projektu: Tytuł

Bardziej szczegółowo

A U T O R E F E R A T A U T H O R S R E V I E W

A U T O R E F E R A T A U T H O R S R E V I E W A U T O R E F E R A T A U T H O R S R E V I E W Załącznik nr 2 AUTOREFERAT OPIS DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ W NAUCE dr inż. Janusz Hołowaty SZCZECIN, styczeń 2014 r. 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Tomasz Dyl Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Gdyni. Autoreferat

Dr inż. Tomasz Dyl Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Gdyni. Autoreferat Dr inż. Tomasz Dyl Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Gdyni Autoreferat Informujący o działalności naukowo badawczej, dydaktyczno wychowawczej oraz organizacyjnej Gdynia 2014 1. Imię i Nazwisko: Tomasz

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Polimerów Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Polimerów Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Polimerów Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych mgr inż. Paulina Ścisłowska POLIMEROWE

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 1

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 1 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 1 2 Dokument został przygotowany w ramach projektu PLASTICE i wchodzi w skład WP4 Ramowych warunków stymulujących

Bardziej szczegółowo

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 4/2010 ISSN 1898-7257 Technologia wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem modeli wykonanych z niekonwencjonalnych materiałów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2, zatytułowany Przegląd literatury jest jedną z ważnych części rozprawy. Poza tytułowym zadaniem omówienia bibliografii badanego

Rozdział 2, zatytułowany Przegląd literatury jest jedną z ważnych części rozprawy. Poza tytułowym zadaniem omówienia bibliografii badanego Adam Glema Poznań, 18 marca 2015 r. Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań t: 61 665 2104 m: 600 807089 e: adam.glema@put.poznan.pl w: www.adam.glema.pl Opinia

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej Autoreferat 1. Imię i Nazwisko Dr inż. Jarosław Bartnicki 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 2005 uzyskanie stopnia naukowego

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU POLIMEROWEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA TRANSPORTU SZYNOWEGO

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU POLIMEROWEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA TRANSPORTU SZYNOWEGO Problemy Kolejnictwa Zeszyt 154 47 Prof. dr hab. inż. Jacek Garbarski Politechnika Warszawska Dr inż. Mariusz Fabijański Instytut Kolejnictwa ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO KSZTAŁTOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS

SPIS TREŚCI CONTENTS SPIS TREŚCI CONTENTS Krzysztof Lewandowski, Kazimierz Piszczek, Marcin Kaczmarek Reologiczne własności kompozytów polimerowo-drzewnych... 5 Rheological properties of wood polymer composites Łukasz Pejkowski,

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz

Autoreferat. 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: magister inżynier specjalności

Bardziej szczegółowo

Wtryskownie do wynajęcia

Wtryskownie do wynajęcia Nr 4 Maj 2010 ISSN 1642-9486 DODATEK SPECJALNY Wtryskownie do wynajęcia N A S Z Y M C E L E M, T W Ó J S U K C E S Produkcja i montaż wyrobów z tworzyw sztucznych Kompleksowa usługa od fazy projektowania

Bardziej szczegółowo

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 1/2011 ISSN 1898-7257 Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska Odlewane pomniki Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza 51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza POSTĘP W SPAWALNICTWIE Bezpieczeństwo Techniczne, Materiały, Urządzenia, Technologie Dębe k. Warszawy 22-24 października 2009 Wydawca F O R U M S

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY

INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY PL0500347 ISSN-1232-5317 INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY RAPORT IAE - 92/A BADANIA MATERIAŁOWE NA POTRZEBY ELEKTROWNI I PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO X. Seminarium Naukowo - Techniczne

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA OPOLSZCZYZNA

INNOWACYJNA OPOLSZCZYZNA INNOWACYJNA OPOLSZCZYZNA Październik - Grudzień 2010 nr 3(12) ISSN 1896-6799 Egzemplarz bezpłatny Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNA

Bardziej szczegółowo

Redakcja. Witold BIAŁY Jarosław BRODNY Stefan CZERWIŃSKI

Redakcja. Witold BIAŁY Jarosław BRODNY Stefan CZERWIŃSKI GÓRNICTWO PERSPEKTYWY, ZAGROŻENIA. MECHANIZACJA PRAC GÓRNICZYCH Redakcja Witold BIAŁY Jarosław BRODNY Stefan CZERWIŃSKI GÓRNICTWO PERSPEKTYWY, ZAGROŻENIA. MECHANIZACJA PRAC GÓRNICZYCH GLIWICE 2014 RECENZENCI:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 marca 2014r.

Poznań, dnia 3 marca 2014r. prof. dr hab. inż. Jan ŻUREK Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania ul. Piotrowo 3; 60-965 POZNAŃ zam. ul. Wiedeńska 20; 60-683 POZNAŃ Poznań, dnia 3 marca 2014r. RECENZJA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

METODA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA WYROBÓW AGD

METODA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA WYROBÓW AGD METODA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA WYROBÓW AGD Ewa DOSTATNI Streszczenie: W artykule przedstawiono aplikacje wspomagającą dobór materiałów oraz połączeń wykorzystywanych przy

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds.

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds. Wydawca Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Agenda Wydawnicza SIMP ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa tel./fax: (0-22) 827 25 42, (0-22) 336 14 79 e-mail: pspaw@ps.pl, http://www.pspaw.ps.pl adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo