Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2000 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2000 r."

Transkrypt

1 Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2000 r. Nr Data W sprawie 1/ r. w sprawie zmiany przedstawiciela Wojewody Łódzkiego w składzie Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi. 2/ r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu województwa łódzkiego na rok / r. w sprawie przyznania rocznej nagrody Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi, 4/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Woj. Specjalistyczny Szpital w Łodzi. 5/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Woj. Specjalistyczny Szpital im. Madurowicza w Łodzi. 6/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń pralni przez Woj. Specjalistyczny Szpital im. Madurowicza w Łodzi spółce akcyjnej Impel, 7/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Szpital Woj. im. Jana Pawła II w Bełchatowie p. H. Kaczmarczyk, 8/ r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Medycyny Pracy w Pabianicach, 9/ r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Madurowicza w Łodzi, 10/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Łodzi, 11/ r. w sprawie zmiany Uchwały nr 122/99 Zarządu Województwa dot. powołania Rady Społecznej Woj. Specjalistycznego Szpitala im. Radlińskiego w Łodzi, 12/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Łodzi Zespołowi Leczniczo - Diagnostycznemu Kopernik. 13/ r. w sprawie wyboru komisji konkursowej i ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie badań uczniów, kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, 14/ r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku dot. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez WKTS w Piotrkowie Trybunalskim Firmie Family Frost sp. z.o.o 15/ r. w sprawie odwołania dyrektora Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Medycyny Pracy w Pabianicach, 16/ r. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń i urządzeń pralniczych przez Samodzielny Publiczny ZOZ im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego w Sieradzu spółce z o.o. Ekologia z siedzibą w Łodzi, 17/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Szpital Wojewódzki im.j. Pawła II w Bełchatowie Panu Henrykowi Roszczakowi, 18/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Edycie Rawskiej, 19/ r. w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego ZOZ im.prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego w Sieradzu, 20/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń kuchni szpitalnej wraz z zapleczem przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi. 21/ r. w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku wyników za 1998 r. Wojewódzkiego Ośrodka medycyny Pracy w Łodzi, 22/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/158/99 z dnia r. Sejmiku w spr. uchwalenia budżetu województwa łódzkiego 23/ r. w sprawie nadania Statutu ŁDK 24/2000 pomyłka w numeracji. 25/ r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach 26/ r. w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku wyników za 1998 r. Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Medycyny Pracy w Pabianicach, 27/ r. w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku wyników za 1998 r. Woj. Spec. Szpitala im. Biegańskiego w Łodzi, 28/ r. w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku wyników za 1998 r. Sam. Publicznego ZOZ Medycyny Pracy w Pabianicach. 29/ r. w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku wyników za 1998 r Spec. Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie. 30/ r. w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Medycyny Pracy w Pabianicach; 31/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Medycyny Pracy w Pabianicach; 31a/ r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 32/ r. w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 33/ r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień 34/ r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi 35/ r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosków i zasad udzielanych dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; 36/ r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Z. Radlińskiego 37/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Z. Radlińskiego 38/ r. w sprawie wyznaczenia lekarza opiniującego skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Jana Pawła II w Bełchatowie; 39/ r. w sprawie zlecenia biegłemu oceny sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za rok 1999 w trybie art ustawy z dnia r. o zamówieniach publicznych 40/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani

2 Małgorzacie Bonikowskiej; 41/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu Panu Markowi Demczukowi; 42/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 43/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu Pani Annie Idzikowskiej; 44/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Urszuli Tomaszewskiej; 45/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Usługi Gastronomiczne z siedzibą 46/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi Wojewódzkiej Radzie Związków Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 47/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Woj. Spec. Szpital im. Radlińskiego w Łodzi. 48/ r. w sprawie projektu uchwały sejmiku w spr. zgody na sprzedaż samochodów w drodze przetargu publicznego przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Skierniewicach. 49/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Panu Maciejowi Balińskiemu; 50/ r. w sprawie przyjęcia programu prac Biura Planowania Przestrzennego woj. łódzkiego na rok / r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie środków trwałych przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Łodzi - S.P.Z.O.Z.; 52/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza 53/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza 54/ r. W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały nr XIV/158/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego; 55/ r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie kierunkowego układu autostrad i dróg ekspresowych przebiegających w obszarze województwa łódzkiego; 56/ r. w sprawie powołania Woj. Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 57/ r. w sprawie przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego; 58/ r. w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Łódzkiego ds. tworzenia i realizacji Regionalnych Programów Restrukturyzacji. 59/ r. w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Łodzi. 60/ r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy i Trybu działania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego ZOZ dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałówce. 61/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Spec. Szpital im. Pirogowa w Łodzi Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa w Łodzi. 62/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Szpital Spec. w Zgierzu firmie Pepsico Trading. 63/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Szpital Spec. w Zgierzu firmie FHU AN w Łodzi. 64/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Spec. ZOZ Chorób Płuc w Łodzi Przedsiębiorstwu Handlowo-Produkcyjnemu Grek w Zgierzu. 65/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Szpital Spec. w Zgierzu firmie Spoco z siedziba w W-wie. 65 a/ r. w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia inwestora strategicznego do informatyzacji placówek służby zdrowia podległych Zarządowi Woj. Łódzkiego. 66/ r. w sprawie projektu Uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów w drodze przetargu publicznego przez WKTS w Łasku. 67/ r. w sprawie projektu Uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów w drodze przetargu publicznego przez WKTS w Piotrkowie Trybunalskim. 68/ r. w sprawie zlikwidowania Medycznego Studium Zawodowego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1 z dniem r. 69/ r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z wykonania zadań z zakresu budownictwa wodno - melioracyjnego oraz zadań konserwacyjnych melioracji podstawowych za 1999 r. 70/ r. w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku wyników za 1998 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Dzieci w Rafałówce, 71/ r. w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku wyników za 1998 r. Samodzielnego Publicznego ZOZ im. St. Wyszyńskiego w Sieradzu, 72/ r. w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku wyników za 1998 r. Szpitala Regionalnego w Piotrkowie Tryb. 73/ r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zlecenie biegłemu rewidentowi oceny sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za rok 1999, 74/ r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia będącego dotychczas w posiadaniu i wyposażeniu Poradni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Głownie przez Woj. Spec. ZOZ Chorób Płuc w Łodzi Sam. Publicznemu ZOZ w Głownie. 75/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Woj. Spec. ZOZ Chorób Płuc w Łodzi p. R. Trzcińskiemu, 76/ r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Woj. Spec. ZOZ Chorób Płuc w Łodzi, 77/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki pod sklep przez sam. Publiczny ZOZ im. S. Wyszyńskiego w Sieradzu p. C. i A. Dudczak, 78/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Woj. Szpital Spec. w Zgierzu z Akademią Medyczną w Łodzi, 79/ r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Woj. Spec. Szpitala im. Madurowicza w Łodzi, 80/ r. w sprawie ograniczenia działalności Woj. Szpitala Specjalistycznego im. Kopernika w Łodzi 81/ r. w sprawie ograniczenia działalności Woj. Szpitala Specjalistycznego im. Kopernika w Łodzi 82/ r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny ZOZ - Ośrodek Medycyny Pracy Zakład lecznictwa Ambulatoryjnego w Pabianicach, 83/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Spec. ZOZ Matki i Dziecka w Łodzi Prokuraturze Okręgowej w Łodzi,

3 84/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Szpital Psychiatryczny w Warcie p.a.miszczak, 85/ r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Szpitala Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w Sieradzu, 86/ r. w sprawie ograniczenia działalności Woj. Szpitala Spec. im. Kopernika w Łodzi. 87/ r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Woj. szpitala Spec. w Zgierzu, 88/ r. w sprawie powołania dyrektora Woj. szpitala Spec. w Zgierzu, 89/ r. ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Woj. Szpitala Spec. w Zgierzu, 90/ r. zatwierdzenia zmian do Statutu Woj. Szpitala Psychiatrycznego w Warcie, 91/ r. wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Spec. ZOZ Matki i Dziecka w Łodzi Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Łodzi. 92/ r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Woj. Spec. Szpitala im.biegańskiego w Łodzi 93/ r. w sprawie powołania dyrektora Woj. Spec. Szpitala im.biegańskiego w Łodzi 94/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Woj. Spec. Szpitala im.biegańskiego w Łodzi 95/ r. w sprawie powołania dyrektora Woj. Spec. Szpitala im.pirogowa w Łodzi, 96/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Woj. Spec. Szpitala im.pirogowa w Łodzi, 97/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały sejmiku, 98/ r. z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych przez Woj. Szpital Psychiatryczny w Warcie, 99/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Szpital Woj. im. Jana Pawła II w Bełchatowie p.a.lesiak, 100/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Szpital im. Madurowicza p.j.kozajda, 101/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny ZOZ im.s.wyszyńskiego w Sieradzu salonowi optycznemu, 102/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny ZOZ im.s.wyszyńskiego w Sieradzu p.j.jeziorskiej, T.Ogłaza, J.Pacyna, 103/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Woj. Szpital Spec. w Zgierzu p.j.szewczyk, 104/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Spec. Dermatologiczny ZOZ w Łodzi firmie Ekologia, 105/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Szpital Spec. im. Kopernika w Łodzi firmie Alfi, 106/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Szpital Spec. im. Kopernika w Łodzi firmie Zbyszek 107/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Szpital Spec. im. Kopernika w Łodzi firmie Coca-cola, 108/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Szpital Spec. im. Kopernika w Łodzi p.d.stroińskiej, 109/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Woj. Szpital Spec. w Zgierzu, 110/ r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi, 111/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Woj. Szpital Spec. w Zgierzu, 112/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Woj. Szpital Spec. im. Kopernika w Łodzi, 113/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Woj. Spec. ZOZ - Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi Przedsiębiorstwu Tom - Iza, 114/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Szpital Spec. w Zgierzu PZU, 115/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Spec. Dermatologiczny ZOZ w Łodzi z Akademią Medyczną w Łodzi, 116/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Woj. Szpital Spec. im. Kopernika w Łodzi, 117/ r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Woj. Szpitala Spec. im. Kopernika w Łodzi. 118/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku. 119/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku. 120/ r. w sprawie wprowadzenia kryteriów wydawania zezwoleń w sprawach zatrudnienia cudzoziemców na terenie woj. łódzkiego. 121/ r. w sprawie przygotowania projektu uchwały Sejmiku dot. przyjęcia Woj. Programu Zapobiegania Narkomanii na lata / r. w sprawie przygotowania projektu uchwały Sejmiku dot. przyjęcia Woj. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata / r. w sprawie przyjęcia bilansu za 1998 r. Woj. Szpitala Psychiatrycznego w Warcie. 124/ r. w sprawie przyjęcia bilansu za 1998 r. Woj. Ośrodka medycyny Pracy Sam. ZOZ w Sieradzu 125/ r. w sprawie przyjęcia projektu zadań do realizacji w ramach Woj. Programu Zapobiegania Narkomanii w 2000 r. 126/ r. w sprawie przyjęcia projektu zadań do realizacji Woj. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata / r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dwóch karetek specjalistycznych przez Woj. Stację Pogotowia Ratunkowego w Łodzi WKTS w Łodzi. 128/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Szpital Spec. im. Kopernika w Łodzi firmie Martex. 129/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Szpital Spec. im. Kopernika w Łodzi p.izabella Turskiej. 130/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Szpital im.jana Pawła II w Bełchatowie p.i.klimczak. 131/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Szpital Psychiatryczny w Warcie. 132/ r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego Monarowi przez WKTS w Łodzi. 133/ r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Sam. szpitala Woj. im. Kopernika w Piotrkowie Tryb. 134/ r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów oraz urządzeń w drodze przetargu publicznego przez WKTS w Łodzi. 134 a/ r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu woj. łódzkiego na 1999 r. 135/ r. w sprawie zmian w budżecie woj. łódzkiego na 2000 r. oraz zmian w układzie wykonawczym tego budżetu. 135 a/ r. w sprawie zatwierdzenie zasad i kryteriów zwiększenia stawki wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa.

4 136/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Medycznego Studium Zawodowego nr 1 w Łodzi. 137/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Medycznego Studium Zawodowego nr 2 w Łodzi. 138/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Medycznego Studium Zawodowego nr 3 w Łodzi. 139/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Tomaszowie Maz. 140/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Piotrkowie Tryb. 141/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Liceum medycznego w Sieradzu. 142/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Zespołu Szkół Medycznych nr 1 w Łodzi. 143/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Zespołu szkół Medycznych w Zgierzu. 144/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Zespołu szkół Medycznych w Łowiczu. 145/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Łodzi. 146/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Szkoły Podst. Spec. w Rafałówce. 147/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Woj. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. 148/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Woj. Ośrodka metodycznego w Piotrkowie Tryb. 149/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Woj. Ośrodka Metodycznego w Skierniewicach. 150/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Centrum Doskonalenia nauczycieli i Edukacji Inf. w Sieradzu. 151/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Woj. w Sieradzu. 152/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Woj. w Łodzi. 153/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Woj. w Skierniewicach. 154/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Woj. w Piotrkowie Tryb. 155/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łowiczu. 156/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu. 157/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu. 158/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu. 159/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu. 160/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Woj. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. 161/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierownika Filii w Wieruszowie Pedagogicznej Biblioteki Woj. w Łodzi. 162/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierownika Filii w Kutnie Pedagogicznej Biblioteki Woj. w Łodzi. 163/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierownika Filii w Łęczycy Pedagogicznej Biblioteki Woj. w Łodzi. 164/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Spec. ZOZ Matki i dziecka w Łodzi firmie Cosinus. 165/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Woj. Spec. Szpital im. Madurowicza z Akademią medyczną w Łodzi. 166/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Woj. Ośrodek Medycyny Pracy - Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi p.j. Połeć. 167/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Sam. Publiczny ZOZ im.k.wyszyńskiego w Sieradzu przedsiębiorstwu Czata. 168/ r. w sprawie zmian budżetu woj. łódzkiego na 2000 r. oraz zmian w układzie wykonawczym tego budżetu. 169/ r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej celowej budżetu woj. łódzkiego na 2000 r. 170/ r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej celowej budżetu woj. łódzkiego na 2000 r. 171/ r. w sprawie współpracy i zawarcia porozumienia przez woj. łódzkie z powiatami, mających na celu łagodzenie skutków bezrobocia. 172/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały sejmiku w spr. zmiany uchwały nr VII/61/99 z dnia r. o powołaniu RCPS w Łodzi. 173/ r. w sprawie przygotowania projektu uchwały sejmiku dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w zł dla pracowników /nie będących nauczycielami/ szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa. 174/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały sejmiku. 175/ r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Woj. łódzkiego z wykonania uchwały nr XIII/156/99 Sejmiku z dn r. w spr. trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne organizacjom pozarządowym działającym na terenie woj. łódzkiego na wykonanie zadań zleconych sposobu ich rozliczenia, sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej w 1999 r. 176/ r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów w drodze przetargu publicznego przez WKTS w Piotrkowie Tryb. 177/ r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów w drodze przetargu publicznego przez WKTS w Piotrkowie Tryb. 178/ r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu woj. łódzkiego na 2000 r. 179/ r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe w Ośrodku Medycyny Pracy w Sieradzu. 180/ r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Woj. do Regionalnego Komitetu Sterującego. 181/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku w spr. uznania Woj. Zespołu Realizacji Inwestycji w Skierniewicach za zlikwidowany. 181 a/ r. w sprawie zwiększenia miesięcznej transzy dotacji dla Teatru im. Jaracza. 182/ r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały sejmiku dot. przyjęcia darowizny od Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. 183/ r. w sprawie przyjęcia planu zadań inwestycyjnych budownictwa wodno - melioracyjnego na / r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Woj. Szpitala Spec. w Zgierzu. 185/ r. w sprawie nadania statutu Woj. Ośrodkowi terapii Uzależnień i Współuzależnień w Łodzi. 186/ r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w Sieradzu. 187/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez specjalistyczny Dermatologiczny ZOZ w Łodzi p. J. Szmytce. 188/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Spec. ZOZ Matki i dziecka w Łodzi p. T. Kamińskiej, 189/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Woj. Szpital Psychiatryczny w Warcie p. T. Gierszowi, 190/ r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych przez Woj. Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi, 191/ r. w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń przez Woj. Spec. Szpital im. Radlińskiego w Łodzi firmie Ekologia 192/ r. w sprawie wyrażenie zgody na wynajem pomieszczeń przez Spec. ZOZ Matki i Dziecka w Łodzi Prywatnemu Studium Kosmetycznemu w Łodzi. 193/ r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń informatycznych, 194/ r. w sprawie zmiany uchwały Nr 38/2000 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia r. dot. wyznaczenia lekarza opiniującego skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Szpitala Woj. im. J. Pawła II w Bełchatowie,

5 195/ r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi, 196/ r. w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień 197/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień 198/ r. w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Z. Radlińskiego 199/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Z. Radlińskiego 200/ r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru koncepcji i wyłonienia inwestora strategicznego do 201 / r. informatyzacji placówek służby zdrowia podległych Zarządowi Województwa Łódzkiego; w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Lecznictwa Chorób Płuc w Łodzi Firmie INTERTRANS Sp. z o.o. 202/ r. w sprawie odwołania dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. Z. Radlińskiego 203/ r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień 204/ r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w Sieradzu; 205/ r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej 206/ r. w sprawie projektów uchwał opiniujących wnioski, dotyczące zmiany granic administracyjnych: Rady Gminy Bolimów, Rady Miasta Brzeziny i Rad Gmin Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Rogów, Rady Gminy Dobroń, Rady 207/2000 Gminy Lututów, Rady Gminy Nowa Brzeźnica, Rady Gminy Rząśnia oraz mieszkańców wsi Chechło I i Dalków; r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia,,koncepcji 208/2000 programu rozwoju sieci drogowej do roku 2015 z uwzględnieniem dróg krajowych i wojewódzkich; r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustalenia przebiegu dróg 209/2000 wojewódzkich na obszarze województwa łódzkiego; r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia procedur administracyjnych związanych ze zmianą kategorią dróg 210/2000 przebiegających w obszarze Miasta Strykowa; r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów /Z.Z.K./ dla zadania inwestycyjnego pn.,,przebudowa i 211/2000 modernizacji Filharmonii Łódzkiej ; r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i 212/2000 Dziecka w Łodzi Firmie,,LAUREN z siedzibą r. w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 213/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego; 215/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego; 216/ r. w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Kutnie; 217/ r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego 218 / r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego wyrażającej stanowisko dotyczące 219/2000 sytuacji w przemyśle lekkim w województwie łódzkim; r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej utworzenia jednostki 220/2000 budżetowej o nazwie,,wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ; r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych na 2000 rok w województwie 221/2000 łódzkim; r. w sprawie przyjęcia rocznego programu prac na rok 2000 w zakresie zadań realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 222/2000 Problemów Alkoholowych; r. w sprawie przyjęcia rocznego programu prac na rok 2000 w zakresie zadań realizowanych przez Regionalne 223/2000 Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach Wojewódzkiego Programu Zapobiegania Narkomanii; r. w sprawie przyjęcia rocznego programu prac realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej 224/2000 w Łodzi w zakresie pomocy społecznej; r. w sprawie udzielenia zaliczki na pokrycie kosztów organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i 225/2000 Współuzależnień r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie określenia udziału we współwłasności nieruchomości 226/2000 położonej w Wieluniu przy Pl. Kazimierza Wielkiego 2; r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu 227/2000 medycznego respiratora transportowego przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Łasku; r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 228 / r. samochodów przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Łasku; w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zwiększenia planu budżetu 229/2000 województwa łódzkiego na rok 2000 w związku z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej z 1999 roku; r. w sprawie uchwalenia zasad gospodarowania mieniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego; 230/ r. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok; 230a / r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego; 231/ r. w sprawie przyznania nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepsze prace doktorskie i 232 / r. magisterskie tematycznie związane z województwem łódzkim; w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy dla dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego 233 / r. Zespołu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w sprawie przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 234/2000 finansowych wojewódzkich kolumn transportu sanitarnego podległych Województwu Łódzkiemu; r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie garażowej stacji paliw zlokalizowanej w Oddziale w Radomsku przez Wojewódzką Kolumnę Transportu 235/2000 Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim; r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Zespolony w 236/2000 Skierniewicach; r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital 237/2000 Specjalistyczny w Zgierzu; r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajmę pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu Panu 238/2000 Józefowi Grzelakowi; r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 140 m² mieszczących się w poradni przy ul. Mielczarskiego 35 przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia

6 Chorób Płuc w Łodzi Sp. z o.o. PRODLEKPOL z siedzibą w Warszawie; 239/ r. w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej 240/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia procedur administracyjnych związanych ze zmianą kategorii drogi powiatowej w Zduńskiej Woli Wielka Wieś na drogę wojewódzką; 241/ r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa dla samochodów użytkowanych przez Urząd Marszałkowski; 241a / r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok; 242/ r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi na zbycie pojazdów samochodowych w drodze przetargu, przejętych po byłych Wojewódzkich Zarządach Melioracji i Urządzeń Wodnych w Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach; 243 / r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego opiniującej wniosek mieszkańców wsi Radoszewice i wsi Kije w gminie Siemkowice o włączenie w granice administracyjne gminy Osjaków; 244 / r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń mieszkalnych o łącznej powierzchni 63,87 m² w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowiesach przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Annie Krzemińskiej; 245/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń o powierzchni 18 m² w budynku przy ul. Czaplinieckiej 123 przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Pani Alicji Kręcijasz; 246/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Poradni dla Kobiet; 247/ r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie; 248/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki pod pawilon przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Zakładowi,,Stolarstwo Zakład Pogrzebowy ; 249 / r. w sprawie odwołania i powołania członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci z Chorobami Dróg Oddechowych, Wadami Postawy i Wadami Wymowy w Sokolnikach; 250/ r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 130/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 czerwca 1999 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Medycyny Pracy w Pabianicach; 251 / r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi Firmie Instalacje Elektryczne Pomiary Nadzory z siedzibą 252/ r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Specjalistycznego Dermatologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 253/ r. w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Zgierzu; 254/ r. w sprawie zmiany Statutu Teatru Wielkiego 255/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach; 256/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach; 257/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach; 258/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach; 259/ r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach; 260/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Panu Wojciechowi Dawidowiczowi; 261/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Firmie H. Skrzydlewska; 262/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia garażu przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu,,GRAB z siedzibą 263 / r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Wojewódzki Specjalistyczny szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Panu Sławomirowi Krakowskiemu; 264/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń kuchni przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Z. Radlińskiego w Łodzi Firmie Usługi Gastronomiczne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Ważydrąg i Romualda Romanowska 265/ r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych województwa łódzkiego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków; 267/ r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2000 roku; 267a / r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 5 mln złotych; 268/ r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej i z rezerwy budżetowej celowej budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok; 269/ r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok; 270/ r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej celowej budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok; 271/ r. w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 272/ r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok; 273 / r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu panu Witoldowi Marcinkowskiemu zamieszkałemu w Sieradzu; 274 / r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń informatycznych; 275 / r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację urządzeń komputerowych oraz oprogramowania specjalistycznego; 276 / r. w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w Sieradzu; 277 / r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w Sieradzu; 278 / r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego 279 / r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Wielkiego

7 280 / r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu; 281/ r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Szpitala Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w Sieradzu; 282/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury medycznej przez Szpital Wojewódzki im. Jana 283/2000 Pawła II w Bełchatowie; r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład 284/2000 Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu; r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu 285/2000 Łódzkiej Regionalnej Kasie Chorych r. w sprawie projektu stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie sytuacji finansowej jednostek 286/2000 podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego; r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej 287/2000 Rady Programu,,Pilica ; r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie nabycia działek gruntu pod przebudowe mostu przez rzekę Grabie i dróg dojazdowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 485 relacji Pabianice 288/2000 Bełchatów, w miejscowości Drużbice; r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie nabycia od PEKAO Fundusz 289 / r. Kapitałowy Sp. z o.o. akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.; w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 290/ r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i 291/2000 Współuzależnień r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej nabycia nieruchomości na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego 292/ r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Wojewódzki Urząd Pracy 293/ r. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 294/ r. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 295/ r. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 296/ r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego 297/ r. w sprawie zwiększenia i wyrównania transzy dotacji dla Teatru im. Stefana Jaracza 298/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia r. Ordynacja podatkowa, udzielanie ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych; 299/ r. w sprawie powołania zespołu do spraw przejmowania w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego inwestycji pn.,,medyczne Studium Zawodowe w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7 ; 300/ r. w sprawie powołania zespołu do spraw przejmowania w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego inwestycji pn.,,rozbudowa i modernizacja budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Sieradzu ; 301/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Z. Radlińskiego 302/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu,,MIX-EC Sp. z o.o. z siedzibą 303/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medyczny Pracy w Pabianicach Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Łódzkiej Regionalnej Kasie Chorych 304/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Z. Radlińskiego 305/ r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Z. Radlińskiego 306/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń mieszkalnych o łącznej powierzchni 60,07 m² mieszczących się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Drużbicach przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Pani Wiolecie Kubińskiej; 307/ r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi do przeprowadzenia negocjacji cenowych związanych z nabyciem działek gruntu pod przebudowę mostu przez rzekę Grabie i dróg dojazdowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 485 relacji Pabianice Bełchatów w miejscowości Drużbice; 308/ r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie, instalację i serwisowanie strony internetowej Województwa Łódzkiego; 309/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego w Łodzi z Akademią Medyczną 310/ r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie; 311/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Kamionce na terenie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie; 312/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Barbarze Sokołowskiej; 313/ r. w sprawie przeniesienia wydatków rezerwy budżetowej celowej budżetu województw łódzkiego na 2000 rok; 314/ r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok; 315/ r. w sprawie przyjęcia bilansu za 1998 r. Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie; 316/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa łódzkiego w sprawie zmian w budżecie województwa Łódzkiego na 2000 rok dotyczących rozdysponowania części rezerwy budżetowej ogólnej; 317/ r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wojewódzkich kolumn transportu sanitarnego podległych Województwu Łódzkiemu; 318/ r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach; 319/ r. w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim; 320/ r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu Pedagogicznej Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu, Pedagogicznej

8 Bibliotece Wojewódzkiej w Kaliszu Filia w Wieruszowie, Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie Filia w Pajęcznie; 321/ r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi, Bibliotece Pedagogicznej w Kutnie i Bibliotece Pedagogicznej w Łęczycy; 322/ r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różnych w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 karty nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym; 323/ r. w sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego w Sieradzu oraz nadania regulaminu pracy tej Komisji; 324/ r. w sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz nadania regulaminu pracy tej Komisji; 325/ r. w sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Zgierzu oraz nadania regulaminu pracy tej Komisji; 326/ r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu oraz nadania regulaminu pracy tej Komisji; 327/ r. w sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Łodzi, ul. Snycerska 8; 328/ r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników (nie będących nauczycielami) szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego w bieżącym roku budżetowym; 329/ r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 330/ r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Przetargowej, powołanej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości do 5 mln złotych i wyboru banku w celu zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2000 r. 331/ r w sprawie powołania zespołu do spraw funduszu Phare 2001; 332/ r w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego w Sieradzu; 333/ r w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy z zastępca dyrektora Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina; 334/ r w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 335/ r w sprawie przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Dyrekcji Inwestycji w Kutnie; 336/ r w sprawie zmiany uchwały Nr 267/2000 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2000 roku; 337/ r w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samorządowej Instytucji Filmowej,,Helios-Film ; 338/ r w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem Jerzym Izdebskim; 339/ r. w sprawie ustalenia składu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich; 340/ r. w sprawie zmiany uchwały Nr 131/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 341/ r. w sprawie zmiany uchwały Nr 138/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 czerwca 1999 r. w spawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach; 342/ r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu; 343/ r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc 344/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej,,PRIMUS z siedzibą 345/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim; 346/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi Firmie Ochrony Mienia i Osób,,EXO z siedzibą 347/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu; 348/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach; 349/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim; 350/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 351/ r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 352/ r. w sprawie zmiany Statutu Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina; 353/ r. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 354/ r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Medycyny Pracy Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Pabianicach; 355/ r. w sprawie zmiany Statutu Łódzkiego Domu Kultury; 356/ r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminy Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 357/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu o powierzchni 60 m² przez Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. Z. Radlińskiego w Łodzi Firmie R.T.,,CARINO z siedzibą 358/ w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Zespołowi Opieki Zdrowotnej Łódź Śródmieście; 359/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego 360/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny

9 Szpital im. dr Wł. Biegańskiego 361/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu; 362/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu; 363/ r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenie zasad gospodarowania mieniem Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego podległych Sejmikowi Województwa Łódzkiego; 364/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 35,75 m² w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Annie Chudzińskiej; 365/ r w sprawie zmiany Uchwały Nr 113/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego 366/ r. w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Marszałkowskiego 367/ r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych na: dostawę ciepła, energii elektrycznej oraz wody do budynku Urzędu Marszałkowskiego 368/ r. w sprawie przyjęcia wskaźników do projektu budżetu województwa łódzkiego na 2001 rok; 369/ r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie, instalacje i serwisowanie strony internetowej Województwa łódzkiego; 370/ r. w sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego stanowiącego mienie Województwa Łódzkiego; 371/ r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego stanowiącego mienie Województwa Łódzkiego; 372/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi Firmie Biuro Usług Pogrzebowych,,CHARON 373/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie kiosku przez Wojewódzka Stacje Pogotowia Ratunkowego w Łodzi Pani Ewie Markiewicz; 374/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika 375/ r. w sprawie odwołania dyrektora Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Skierniewicach; 376/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia przez Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Łodzi Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa Techników dentystycznych z siedzibą 377/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia przez Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 378/ r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego 379/ r. w sprawie zmiany uchwały Nr 265/2000 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych województwa łódzkiego do dokonywania przeniesień planowych wydatków; 380/ r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa łódzkiego za I półrocze 2000 roku; 381/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia autokaru Autosan znajdującego się na stanie Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu i udzielenia w tym celu pełnomocnictwa dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu Panu Bogdanowi Talarowskiemu; 382/ r. w sprawie zatwierdzenia listy głównej i rezerwowej projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Programu Spójności Społecznej i Gospodarczej Phare 2001; 383/ r. w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Łodzi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; 384/ r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok; 385/ r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie nabycia od Zakładu Ubezpieczeń WESTA S.A. w upadłości akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.; 386/ r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok; 387/ r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Łodzi 388/ r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego w Sieradzu 389/ r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Zgierzu 390/ r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim 391/ r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy dla dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika 392/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych 393/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego w Sieradzu; 394/ r. w sprawie ustalanie wynagrodzenia dla dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Zgierzu; 395/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim; 396/ r. w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu; 397/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu; 398/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Przedwiośnie 36 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej MEDYK S.C. z siedzibą w Warcie; 399/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika 400/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego 401/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach; 402/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Madurowicza 403/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Wojewódzkiej

10 Stacji Pogotowia Ratunkowego 404/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Wojewódzkiego Samodzielnego Szpitala im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim; 405/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie; 406/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Z. Radlińskiego 407/ r. w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na uzyskanie kredytu długoterminowego w wysokości zł; 408/ r. w sprawie przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej uchwalenia,,strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego ; 409/ r. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 410/ r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej celowej (na inwestycje i modernizacje placówek służby zdrowia) budżetu województwa łódzkiego na 2000 r. 411/ r. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 412/ r. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 413/ r. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 414/ r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; 415/ r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok; 416/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Agnieszce Bik; 417/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Panu Rafałowi Jackowskiemu; 418/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi Przedsiębiorstwu Handlowo Produkcyjnemu,,GREK z siedzibą w Zgierzu; 419/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi Przedsiębiorstwu Handlowo Produkcyjnemu,,GREK z siedzibą w Zgierzu; 420/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi Agencji Poszanowania Energii Spółka Akcyjna 421/ r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zaopiniowania likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Łodzi samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; 422/ r. w sprawie zmiany uchwały Nr 114/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Medycyny Pracy w Sieradzu; 423/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie Spółce Cywilnej,,SYSTEM S-1 ; 424/ r. w sprawie wyboru komisji konkursowej i ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie badań uczniów, kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktyki nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; 425/ r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę paliwa dla samochodów użytkowych przez Urząd Marszałkowski; 426/ r. w sprawie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę, instalację sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Urzędu marszałkowskiego 427/ r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania, przyzwania nagród ze specjalnego funduszu nagród, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego; 428/ r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Skierniewicach; 430/ r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy dla Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie; 431/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Monice Charzewskiej; 432/ r. w sprawie zaopiniowania sprzedaży samochodów w drodze przetargu publicznego przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim; 433/ r. w sprawie zaopiniowania sprzedaży samochodów w drodze przetargu publicznego przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Skierniewicach; 434/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy w Pabianicach; 435/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc 436/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Małgorzacie Bonikowskiej; 437/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej,,Kopernik ; 438/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń mieszkalnych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Zofii Olczyk; 439/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia mieszkalnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Monice Sankowskiej; 440/ r. z dnia r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustalenia zasad umarzania i udzielania ulg w spłacie należności terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;

11 441/ r. w sprawie przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Poddębickim dotyczącego powierzenia prowadzenia Pedagogicznej Biblioteki w Sieradzu Filii w Poddębicach, ul. Narutowicza 13, Powiatowi Poddębickiemu; 442/ r. w sprawie wydawania opinii dotyczącej podziału nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 15 w Piotrkowie Trybunalskim; 443/ r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok; 444/ r. w sprawie zatwierdzenia podziału kwoty 350 tys. zł stanowiącej dotacje dla spółek wodnych w oparciu o przyjęte w dniu r. przez Zarząd Województwa Łódzkiego,,zasady oceny wniosków spółek wodnych ubiegających się o dotacje z budżetu województwa ; 445/ r. w sprawie przyjęcia planu zadań z zakresu konserwacji urządzeń melioracji podstawowych na 2000 r. oraz urealnienia planu zadań inwestycyjnych budownictwa wodno melioracyjnego na 2000 r 446/ r. w sprawie przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu w złotych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy 447/ r. w sprawie zmiany uchwały Nr 220/2000 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2000 rok w województwie łódzkim; 448/ r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy dla Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie; 449/ r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi na 2000 rok; 450/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc 451/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci z Chorobami Dróg Oddechowych, Wadami Postawy i Wadami Wymowy w Sokolnikach; 452/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa 453/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 454/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Medycyny Pracy w Pabianicach; 455/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie; 456/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Specjalistycznego Dermatologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 457/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka 458/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu; 459/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części pomieszczeń pawilonu szpitalnego przez Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 460/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni na korytarzach i poczekalniach przez Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie Spółce,,Coca Cola Beverages Polska Sp. z o.o.; 461/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem budynku przez Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie Panu Władysławowi Gerszon; 462/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodni Medycyny Rodzinnej,,Widok ; 463/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Poradni dla Kobiet s.c.; 464/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach; 465/ r. w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie; 466/ r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach; 467/ r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu; 468/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu; 469/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zawarcia oświadczenia intencyjnego między Województwem Łódzkim Rzeczypospolitej Polskiej a Obwodem Witebskiem Republiki Białoruś; 470/ r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń informatycznych; 471/ r. w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 472/ r. w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 473/ r. w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 474/ r. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 475/ r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Marszałkowskiego 476/ r. w sprawie nieodpłatnego przekazania zbędnego wyposażenia biurowego na rzecz innej jednostki organizacyjnej; 477/ r. w sprawie zgody na zawarcie umowy przez Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi z Akademią Medyczną 478/ r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Dermatologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 479/ r. w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Specjalistycznego Dermatologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 480/2000w r. sprawie zatwierdzenia zmiany do statutu samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka

12 Medycyny Pracy Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Pabianicach; 481/ r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 482/ r. w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 483/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu przez Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie s.c.,,kam-pio ; 484/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu przez Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie firmie handlowej,,uland s.c.; 485/ r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu przez Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie Przedsiębiorstwu Handlowemu,,DADA PRESS Andrzej Kochanski; 486/ r. z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem budynku Przychodni Lekarskiej przez Obwód Lecznictwa Kolejowo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi Spółce,,Medycyna Sportowa Twoje Zdrowie Sp. z o.o.; 487/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi Firmie usługi Wnętrzarskie Utrzymanie Zieleńców Zakład Pracy Chronionej Zbigniew Gierańczyk; 488/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń mieszkalnych przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II Bełchatowie Pani Balbinie Pędziwiatr; 489/ r. w sprawie użyczenia nieruchomości Wojewódzkiemu Szpitalowi Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w Sieradzu; 490/ r. w sprawie użyczenia nieruchomości Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej 491/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń pralni wraz z wyposażeniem przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu Firmie TARA Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu; 492/ r. w sprawie zaopiniowania wynajmu budynku biurowo socjalnego w Rawie Mazowieckiej przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Skierniewicach Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 493/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Teatru Wielkiego 494/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina; 495/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 r. Teatru im. Stefana Jaracza 496/ r. w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Łodzi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; 497/ r. w sprawie nie zatwierdzania wyboru koncepcji i nie wyłonienia inwestora strategicznego do informatyzacji placówek służby zdrowia podległych Zarządowi Województwa Łódzkiego; 498/ r. w sprawie przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej uchwalenia zasad opracowania,,regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Łódzkiego ; 499/ r. w sprawie przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej uchwalenia zasad opracowania,,programu Pilica ; 500/ r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi na zbycie i likwidacje środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i materiałów znajdujących się w użytkowaniu Biura; 501/ r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok; 502/ r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok; 503/ r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok; 504/ r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok; 505/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Państwu Marzenie i Grzegorzowi Kania; 506/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Barbarze Szynkaruk Złomańczuk; 507/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Wiesławie Kajka; 508/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Annie Krzemińskiej; 509/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi Studium Przygotowawczemu,,Pitagoras ; 510/ r. w sprawie zaopiniowania wydzierżawienia stacji paliw przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim Zakładowi Remontowo Budowlanemu i Konserwacji Zabytków; 511/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Edycie Trojak Kucharskiej; 512/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Panu Krzysztofowi Strzelczakowi; 513/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Panu Markowi Krawcowi; 514/ r. w sprawie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom szkól i placówkę oświatowych dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego; 515/ r. w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego 516/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przejęcia, w drodze darowizny, działki gruntu pod budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 relacji Buczek Kamieński, w miejscowości Żelów; 517/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi Zespołowi Opieki Zdrowotnej Łódź Bałuty; 518/ r. w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej wydzierżawienia pomieszczenia garażu przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim Panu Andrzejowi Dobrowolskiemu; 519/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń prosektorium przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu Zakładowi Usług Pogrzebowych z siedzibą w Zgierzu; 520/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazania urządzeń i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi Samodzielnemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim;

13 521/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Bieganskiego w Łodzi Okulistycznemu Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej; 522/ r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego 523/ r. w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu; 524/ r. w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu; 525/ r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok; 526/ r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul. Łowickiej 1/3; 527/ r. w sprawie rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z Panem Mirosławem Naumienko odwołanym dyrektorem Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Skierniewicach; 528/ r. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 529/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem mieszkania o powierzchni 44 m² przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu Panu Martinowi Hintonowi Nauczycielowi N.K.J. w Sieradzu; 530/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia garażu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Panu Janowi Nuryłek; 531/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej; 532/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Teresie Królikowskiej; 533/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Panu Grzegorzowi Pająkowi; 534/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu Pani Janinie Wieczorek; 535/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi Pani Zofii Krawczyk oraz Pani Dorocie Korzyckiej; 536/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi Pani Małgorzacie Bilińskiej; 537/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łowiczu; 538/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Piotrowie Trybunalskim; 539/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych 540/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych 541/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 542/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim; 543/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu; 544/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Medycznego Studium Zawodowego Nr 3 545/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Zgierzu; 546/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 547/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Zespołu Szkół medycznych Nr 1 548/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Tomaszowie Mazowieckim; 549/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rafałówce; 550/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego w Sieradzu; 551/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Wojewódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 552/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim; 553/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim; 554/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach; 555/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Zgierzu; 556/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu; 557/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu; 558/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach; 559/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 560/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu; 561/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego w Sieradzu; 562/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu; 563/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu; 564/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Łowiczu; 565/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 566/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej podjęcia kompleksowych działań zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu; 567/ r. w sprawie wydania opinii dotyczącej podziału nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 24 w Piotrkowie Trybunalskim; 568/ r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego 569/ r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw dla samochodów użytkowych przez Urząd Marszałkowski 570/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi Panu Romanowi Ćwiekowi; 571/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi Łódzkiemu Stowarzyszeniu Chorych na Fenyloketonurię i Zaburzenia Pokrewne 572/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Firmie Turystycznej,,Edward Adamczyk ; 573/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi Pani Izabeli Pawlak Andrzejak;

14 574/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi Panu Jackowi Kowalczykowi; 575/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia garażu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Małgorzacie Bonikowskiej; 576/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego przez Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu Pani Teresie Jażdżyk zamieszkałej w Łowiczu, oś Bratkowice 15/22; 577/ r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy dla Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach; 578/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej zmiany Uchwały Nr X/126/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie powołania Rady Regionalnej Kasy Chorych 579/ r. w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 580/ r. w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 581/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze 582/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi Firmie Adrich Vending International Adam Walas w Ciechanowie; 583/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o.; 584/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Panu Józefowi Jackowskiemu; 585/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi Pani Kazimierze Darnikowskiej; 586/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem budynku gospodarczego przez Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi Spółce,,Medycyna Sportowa Twoje Zdrowia Sp. z o.o.; 587/ r. w sprawie zaopiniowania sprzedaży sprzętu technicznego przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim; 588/ r. w sprawie zaopiniowania sprzedaży pojazdów przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Łasku; 589/ r. w sprawie przejęcia zadań transportu sanitarnego wykonywanych przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Skierniewicach przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim; 590/ r. w sprawie zaopiniowania użyczenia samochodów przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Skierniewicach Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim; 591/ r. w sprawie zaopiniowania zmiany strony wydzierżawiającej tj. Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Skierniewicach na Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim; 592/ r. w sprawie zaopiniowania zmiany strony dzierżawiącej tj. Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Skierniewicach na Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim; 593/ r. w sprawie użyczenia nieruchomości Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim; 594/ r. w sprawie pozbawienia nieruchomości Specjalistycznego Dermatologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 595/ r. w sprawie zmiany uchwały Nr 480/2000 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 września 2000 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Medycyny Pracy Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Pabianicach; 596/ r. w sprawie zmiany uchwały Nr 383/2000 z dnia r. w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Łodzi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; 597/ r. w sprawie wyznaczenia likwidatora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Łodzi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; 598/ r. w sprawie użyczenia nieruchomości Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Medycyny Pracy Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Pabianicach; 599/ r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; 600/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia garażu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Wiesławie Sas; 601/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Paniom Annie Masłocha i Sylwi Staroń; 602/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia garażu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Panu Leszkowi Korzonowi; 603/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi Wojewódzkiemu Inspektoratowi Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych 604/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku pralni przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi Pani Wiesławie Nastaga; 605/ r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oraz instalację sprzętu komputerowego i oprogramowania; 606/ r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy dla Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 607/ r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok; 608/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia budżetu województwa łódzkiego na 2001 rok; 609/ r. w sprawie ustalenia kryteriów umożliwiających skrócenie stażu przy ubieganiu się o awans nauczyciela mianowanego; 610/ r. w sprawie przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącego ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników (nie będących nauczycielami) szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego; 611/ r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora artystycznego Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina; 612/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla koncertmistrza orkiestry pełniącego obowiązki dyrektora artystycznego Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina; 613/ r. w sprawie wykonania wniosków z przeprowadzonej kontroli finansowej w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Skierniewicach i skierowania sprawy do organów ścigania; 614/ r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącego likwidacji Wojewódzkiej Kolumny

15 Transportu Sanitarnego w Skierniewicach; 615/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika 616/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń kuchni przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza Panu Piotrowi Ważydrąg i Romualdzie Romanowskiej; 617/ r. w sprawie wyrażenia gody na wynajem pomieszczenia garażu przez Wojewódzki Szpital Zespolony Skierniewicach Pani Annie Krzemińskiej; 618/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie aparatu rtg przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Specjalistycznemu Szpitalowi Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie; 619/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia garażu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Panu Piotrowi Pągowskiwemu; 620/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia garażu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Teresie Szlążek; 621/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Panu Ryszardowi Węgrowi; 622/ r. w sprawie wyrażenia gody na wynajem pomieszczenia garażu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Panu Barbarze Oracz; 623/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia garażu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Danucie Szynke; 624/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni gruntu przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi Panu Krzysztofowi Marciniakowi; 625/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Stefanowi i Monice Noweta właścicielom S.c.,,Arnika ; 626/ r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu i aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Spółdzielni Usługowo- Rehabilitacyjnej; 627/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi firmie Usługi Wnętrzarskie Utrzymanie Zieleńców Zakład Pracy Chronionej Zbigniew Gierańczyk; 628/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie sprzętu technicznego przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi Firmie Usługi Wnętrzarskie Utrzymanie Zieleńców Zakład Pracy Chronionej Zbigniew Gierańczyk; 629/ r. w sprawie zaopiniowania użyczenia nieruchomości przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Skierniewicach Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie; 630/ r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka 631/ r. w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa łódzkiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z gmina Tuszyn o współfinansowanie zakupu zestawu do elektrokardiograficznych prób wysiłkowych z bieżnią dla Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie; 632/ r. w sprawie przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej likwidacji zakładu budżetowego Dyrekcji Inwestycji w Kutnie; 633/ r. w sprawie przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialności po przekształceniu zakładu budżetowego Dyrekcji Inwestycji w Kutnie; 634/ r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na wybór podmiotu obsługującego realizacje zakupów dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych licencji oprogramowania Microsoft Select; 635/ r. w sprawie zatwierdzenia podziału kwoty 33152,73 zł, stanowiącej rezerwę dotacji dla spółkę wodnych z przeznaczeniem na wypadki losowe oraz przyjęcie sprawozdania z wykonania rzeczowego i finansowego zadań realizowanych przez spółki wodne przy udziale dotacji państwa według stanu na dzień r. 636/ r. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego 637/ r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego na 2000 rok; 638/ r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Przetargowej, powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 10 mln złotych i wyboru banku w celu zaciągnięcia tego kredytu; 639/ r. w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi do jego realizacji; 640/ r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Przetargowej powołanej przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy 641/ r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Przetargowej powołanej przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędy Pracy 642/ r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie. 643/ r. w sprawie powołania dyrektora Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie. 644/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie. 645/ r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok dotyczących przeniesienia planowanych wydatków między działami. 646/ r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok. 647/ r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok. 648/ r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyboru banku i zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2000 roku. 649/ r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w : Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Łodzi, Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Łasku, Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim. 650/ r. w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nabycie nieruchomości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

16 651/ r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 652/ r. w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Madurowicza w Łodzi. 653/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia przez Obwód Lecznictwa Kolejowego Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej,,Stomatologia dla wszystkich s.c. w Łodzi reprezentowanemu przez Pana Jacka Czerniuka i Pana Krzysztofa Matusiaka. 654/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem budynku gospodarczego przez Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej s.c. reprezentowanemu przez Pana Jarosława Dynowskiego i Pana Krzysztofa Rołba. 655/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia przez Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi Spółce,,DIAGNOZA Sp. z o.o. 656/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem parkingu przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi Pani Marzenia Serówce. 657/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Zespołowi Leczniczo-Diagnostycznemu,,Kopernik Sp. z o.o. 658/ r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina 659/ r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi 660/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla pełniącego obowiązki dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi 661/ r. w sprawie odwołania dyrektora Specjalistycznego Dermatologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi 662/ r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalistycznego Dermatologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi 663/ r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok 664/ r. w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego budżetu 665/ r. w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000r. oraz zmian w układzie wykonawczym tego budżetu 666/ r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy budżetowej ogólnej budżetu województwa na 2000 rok 667/ r. w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego budżetu 668/ r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok 669/ r. w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego budżetu 670/ r. w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego budżetu 671/ r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Nr 265/2000 z dnia r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych województwa łódzkiego do dokonywania przeniesień planowych wydatków (ze zmianami) 672/ r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok 673/ r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok 674/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Telekomunikacji Polskiej S.A. 675/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Spółce,, GASTRO SERWIS Sp. z o.o. 676/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Spółce,,GASTRO SERWIS Sp. z o.o. 677/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie Panu Pawłowi Turkowi 678/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi Firmom Nestle Polska S.A. oraz M.D. Cooperation Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o. 679/ r. w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie 680/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Turystyki 681/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Spółce Telekomunikacja Polska S.A. 682/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Bankowi PKO S.A. I Oddział 683/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gabinetu lekarskiego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Beacie Strzechmińskiej 684/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej przez wojewódzki szpital zespolony w Skierniewicach panu Piotrowi Pągowskiemu 685/ r. w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej wynajęcia samochodów sanitarnych przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Łasku Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie 686/ r. w sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącego dokonania zmiany w statucie Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim 687/ r. w sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia Programu Specjalnego pod nazwą,,specjalista, dotyczącego zatrudnienia bezrobotnych lekarzy po stażu w jednostkach ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa 688/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi w Banku Śląskim w Łodzi 689/ r. w sprawie przekazania starostom powiatowym obowiązków wynikających z uprawomocnionych decyzji dotyczących wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze 690/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Województwem Łódzkim Polska a Województwem Örebro Szwecja 691/ r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 692/ r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 693/ r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na dokonanie likwidacji i sprzedaży po likwidacji środków trwałych r. w sprawie przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie nabycia działek gruntu pod budowę drogi dojazdowej związanej z przebudowanym mostem w m. Drużbice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 485 Pabianice Bełchatów 695/ r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw dla samochodów użytkowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi 696/ r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na wybór podmiotu obsługującego realizację zakupów dla potrzeb

17 Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych licencji oprogramowania Microsoft Select 697/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu 698/ r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 1999 rok Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie 699/ r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między działami w kwocie zł 700/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie Przedszkolu Miejskiemu Nr 1 701/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu,,MARTEX Sp. z o.o. 702/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi 703/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi 704/ r. w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej wynajęcia pomieszczenia garażu przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim Panu Stanisławowi Kępińskiemu 705/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Bankowi PKO BP III Oddział Regionalny 706/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni użytkowej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu Fundacji na Rzecz Ośrodka Dializ reprezentowanej przez Pana Janusza Andrzeja Wyroślaka 707/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Pani Iwonie Kordyl właścicielce spółki,,martex s.c. 708/ r. W sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie 709/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi 710/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Specjalistyczny Dermatologiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Firmie,,Mader Plus Sp. z o.o. 711/ r. w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach 712/ r. w sprawie zmieniająca Uchwałę nr 127/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 czerwca 1999 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi 713/ r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 114/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 czerwca 1999 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Medycyny Pracy w Sieradzu 714/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej,,MEDICUS w Sieradzu 715/ r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Województwa Łódzkiego 716/ r. w sprawie powołania Grup Roboczych Kontraktu Wojewódzkiego 717/ r. w sprawie odwołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałówce 718/ r. w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałówce 719/ r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałówce 720/ r. w sprawie zmiany uchwały nr 220/2000 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 maja 2000 roku w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2000 rok w województwie łódzkim 721/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia garażu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Pani Zofii Olczyk 722/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia garażu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Panu Julianowi Łepkowskiemu 723/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Panu Zbigniewowi Dyderskiemu właścicielowi firmy,,iter s.c. 724/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Firmie,,SPOCO Spółka z o.o. 725/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Firmie COCA COLA Beverages Polska Spółka z o.o. 726/ r. w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej wynajęcia pomieszczeń przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim Anecie i Zbigniewowi Olejarczyk właścicielom Firmy,,ZBYSZKO I s.c. 727/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie 728/ r. w sprawie zaopiniowania likwidacji w drodze złomowania samochodów przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Łasku 729/ r. w sprawie zaopiniowania sprzedaży w drodze przetargu publicznego samochodów przez Wojewódzka Kolumnę Transportu Sanitarnego w Łodzi 730/ r. w sprawie zaopiniowania likwidacji w drodze złomowania samochodów przez Wojewódzka Kolumnę Transportu Sanitarnego w Łodzi 731/ r. w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi 732/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem budynku przez Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi Poradni Lekarza Rodzinnego reprezentowanej przez Panią Bożenę Czernotę 733/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem budynku przez Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej,,KA MED. s.c. reprezentowanemu przez Panią Ewę Kaszubę 734/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia budynku przez Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej,,KA MED. S.c. reprezentowanemu przez Panią Ewę Kaszubę 735/ r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi

18 736/ r. w sprawie wyznaczenia likwidatora Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Skierniewicach 737/ r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 738/ r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi 739/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie Panu Bogdanowi Lesiakowi właścicielowi Zakładu Pogrzebowego,,Lesiak s.c. 740/ r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej celowej budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok na zadania oświaty oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 79-Oświata i wychowanie 741/ r. w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego budżetu (dot. dotacji w kwocie 50 tys. zł otrzymanej w ramach porozumienia z Gminą Tuszyn na współfinansowanie zakupu zestawu elektrokardiograficznego w Specjalistycznym Szpitalu w Tuszynie 742/ r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej celowej budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok dot. zwiększenia wydatków inwestycyjnych w dziale 85-Ochrona zdrowia w kwocie 225 tys. zł 743/ r. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym dot. przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: a) dokonanych decyzją Zarządu w działach:40,50,74,79,91 b)dokonanych decyzja kierowników jednostek organizacyjnych do 30 listopada br. w działach:40,50,74,79,86,91 744/ r. w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym dot. zmian wprowadzonych w planach dochodów, wydatków, dotacji i inwestycji oraz w planach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 745/ r. w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym dot. zmian wprowadzonych w planach dochodów i wydatków w dziale 91 w związku z administrowaniem budynkiem przy ul. Sienkiewicza nr 3/5 746/ r. w sprawie zmiany uchwały Nr 658 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 listopada 2000 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina 747/ r. w sprawie blokady planowanych wydatków budżetowych 748/ r. w sprawie nieuwzględnienia odwołania pani Bożeny Ostromęckiej Frączak od decyzji dyrektora kolegium nauczycielskiego w Zgierzu nadającej stopień awansu zawodowego oraz nieuwzględnienia odwołań pani Agnieszki Dolecińskiej i pani Joanny Galia od decyzji dyrektora Medycznego Studium Zawodowego nadającego stopnie awansu zawodowego 749/ r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia autopoprawek Zarządu Województwa Łódzkiego do projektu budżetu województwa łódzkiego na rok / r. w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. 751/ r. w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Piotrkowie Trybunalskim. 752/ r. w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Sieradzu. 753/ r. w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Skierniewicach. 754/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Łodzi 755/ r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Łodzi 756/ r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi 757/ r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż sprzętu medycznego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi 758/ r. w sprawie umorzenia przedawnionych należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 759/ r. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2000 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego budżetu (uchwała dot. przeniesienia wydatków w działach 79 i 91) 760/ r. w sprawie nawiązania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie 761/ r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni użytkowej przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi Firmie H. Skrzydlewska s.c. reprezentowanej przez Witolda Skrzydlewskiego. 762/ r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Anny Mroczek do zawierania umów. 763/ r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok (uchwała dot. przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 94 Finanse do działu 85 Ochrona zdrowia) 764 / r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok (uchwała dot. zwiększenia planu wydatków w związku z dotacją otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań własnych) 765 / r. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 200 rok oraz zmian w układzie wykonawczym tego budżetu (uchwała dot. przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej) 766 / r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok (uchwała dot. zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu wpływu z usług) 767 / r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa łódzkiego na 2000 rok (uchwała dot. przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej)

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i spółki prawa handlowego. 1. Członek Zarządu Dariusz Klimczak

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i spółki prawa handlowego. 1. Członek Zarządu Dariusz Klimczak Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1074/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2012 r. ze zm. Wojewódzkie samorządowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2002 roku

Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2002 roku Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2002 roku 1/2002 08.01.2002 r. w sprawie zaopiniowania sprzedaży w drodze przetargu publicznego samochodów przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uchwał podjętych przez Zarząd Województwa Łódzkiego w 2005 roku

Zestawienie uchwał podjętych przez Zarząd Województwa Łódzkiego w 2005 roku Zestawienie uchwał podjętych przez Zarząd Województwa Łódzkiego w 2005 roku Numer Data Temat uchwały 01/2005 05.01.2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 146/99 ZWŁ z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z krytetriami formalnymi w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W ŁODZI W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W ŁODZI W II PÓŁROCZU 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W ŁODZI W II PÓŁROCZU 2009 ROKU Stosownie do treści 4 pkt 3 Załącznika Nr 1 Uchwały Nr 1199/08 Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

fax.: + 48 42 291 98 71

fax.: + 48 42 291 98 71 Nr sprawy: OR VII.3331-41/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 15/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 21 lutego 2012r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 15/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 21 lutego 2012r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 15/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 21 lutego 2012r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2016 roku

Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2016 roku Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2016 roku 1. Uchwała Nr 1/16 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1376/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 października

Bardziej szczegółowo

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku,

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, Gdańsk, dnia 23 marca 2009 roku Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, 1. Otwarcie obrad Sejmiku. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Rodzaj jednostki systemu. Kod TERYT z opisem² Łódź, ul. Warecka Łódź Razem: Bałuty. 2 SOR Numer księgi

Rodzaj jednostki systemu. Kod TERYT z opisem² Łódź, ul. Warecka Łódź Razem: Bałuty. 2 SOR Numer księgi TABELA 13 Personel pracujący w jednostkach systemu (SOR - szpitalne oddziały ratunkowe, ZRM - zespoły ratownictwa medycznego, LZRM lotnicze zespoły ratownictwa medycznego) stan na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kultury i Edukacji al. Piłsudskiego 8 tel. /+8/ 2 291 98 20 90-051 Łódź fax /+8/ 2 291 98 22 www.lodzkie.pl sekretariatke@lodzkie.pl RAPORT Z DOSKONALENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa Partenra Adres Partnera Kierownik Podprojektu Nr telefonu, faksu i adres email. Kinga Strojna. Andrzej Piasecki. Renata Klimek.

Nazwa Partenra Adres Partnera Kierownik Podprojektu Nr telefonu, faksu i adres email. Kinga Strojna. Andrzej Piasecki. Renata Klimek. Załącznik nr 2 do Umowy - Lista Partnerów Nr Partenra I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki

Bardziej szczegółowo

Wykaz zespołów archiwalnych, których dokumentacja znajduje się w Archiwum Zakładowym. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Wykaz zespołów archiwalnych, których dokumentacja znajduje się w Archiwum Zakładowym. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Wykaz zespołów archiwalnych, których dokumentacja znajduje się w Archiwum Zakładowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Nazwa zespołu archiwalnego: Informacje uzupełniające: 1. ATOM Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Marzena Dobrowolska. Deklaracje Majątkowe

Marzena Dobrowolska. Deklaracje Majątkowe Marzena Dobrowolska FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO (http://www.wrotapomorza.pl/download/get/id,102401.json) 2010 (http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/umwp/oswiadczenia/2010) 2009 (http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/umwp/oswiadczenia/2009)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały 532/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr 935/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2004

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT RSIM INWESYCJE W IT W OCHRONIE ZDROWIA. Departament Polityki Zdrowotnej. marzec 2016

PROJEKT RSIM INWESYCJE W IT W OCHRONIE ZDROWIA. Departament Polityki Zdrowotnej. marzec 2016 PROJEKT RSIM INWESYCJE W IT W OCHRONIE ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej marzec 2016 Dane projektu Nazwa projektu: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego Akronim

Bardziej szczegółowo

Pełna lista wnioskodawców. Ponad 3 mln zł na potrzeby niepełnosprawnych

Pełna lista wnioskodawców. Ponad 3 mln zł na potrzeby niepełnosprawnych Pełna lista wnioskodawców Ponad 3 mln zł na potrzeby Zarząd Województwa Łódzkiego zaakceptował podział środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 3.068.227,60

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 20.01.2017 r. data publikacji: 2017-03-03 11:42:05

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zwane dalej Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku

UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania.

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Statut Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (tekst ujednolicony) Rozdział I Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

STATUT. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli STATUT Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli grudzień 2012 1 Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Załącznik do uchwały Nr XXIV/216/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2004r. STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2013 roku

Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2013 roku Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2013 roku 1. Uchwała Nr 1/13 z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1 TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 szpitalny

Bardziej szczegółowo

nowotworowych, układu oddechowego i trawiennego oraz wypadków i urazów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla Powiatowego

nowotworowych, układu oddechowego i trawiennego oraz wypadków i urazów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla Powiatowego UZASADNIENIE W związku z realokacją środków finansowych oraz w wyniku tzw. nadkontraktacji środków w ramach Osi priorytetowej V Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli zewnętrznych na 2014 r.

Plan kontroli zewnętrznych na 2014 r. Plan zewnętrznych na 2014 r. Załącznik do uchwały Nr 213 / 3023 /2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Lp Zakres (,, 1. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2011 roku

Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2011 roku Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2011 roku Uchwała nr 1/11 z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,stanowiącym

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY UCHWAŁA NR XXVIII/527/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady Gminy Celestynów

Kadencja Rady Gminy Celestynów Kadencja Rady Gminy Celestynów 2014-2018 2014 Lp. Nr uchwały Data Podjęto uchwały w sprawach Publikacje Uwagi (utrata mocy, niezgodność z prawem, uchylenie) 1. 1/14 1 grudnia 2014 roku Wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r. UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r.

Arkusz1. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień 1..25 r. 1 2 3 4 5 6 7 Lp. Lądowisko w odległości wymagającej użycia specjalistycznych środków transportu sanitarnego (podać odległość w metrach od

Bardziej szczegółowo

Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Rozdział I Przepisy ogólne

Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 12/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Rozdział I Przepisy ogólne 1. 1. Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2016 UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI-129/06 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 września 2006 roku STATUT Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r.

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 2, art.42 ust.4,art.83

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNŚCI KONTROLNEJ KOMÓREK. I. Stosownie do treści 4 pkt 3 Załącznika Nr 1 Uchwały Nr 1199/08 Zarządu

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNŚCI KONTROLNEJ KOMÓREK. I. Stosownie do treści 4 pkt 3 Załącznika Nr 1 Uchwały Nr 1199/08 Zarządu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNŚCI KONTROLNEJ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W ŁODZI W II PÓŁROCZU 2011 ROKU. I. Stosownie do treści 4 pkt 3 Załącznika Nr 1 Uchwały Nr 1199/08 Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku. 1 2 3 Izba przyjęć szpitala

Arkusz1. Strona 1. TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku. 1 2 3 Izba przyjęć szpitala TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku. 1 2 3 Izba przyjęć szpitala Lp. Powiat Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego Nazwa i adres szpitala Obywatele RP 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/74/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. Żwirki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246 ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2012 roku

Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2012 roku Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2012 roku Uchwała Nr 1/12 z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/1950/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA NR 135/1950/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA NR 135/1950/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Podlaskiego. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XV/183/12 Rady Powiatu w Nysie z 27 kwietnia 2012r STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia...

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia... UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia... w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku i Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne UCHWAŁA NR XVII/284/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. Na podstawie art. 42 ust. 4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 października 2015 r. Poz. 4098 UCHWAŁA NR 1189/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 20 października 2015 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 124/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Wojewódzki Szpital Zespolony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Statut Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Statut Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 155/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. Statut Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Mazowieckie Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/155 /2012 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 25 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/155 /2012 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 25 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/155 /2012 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ożarowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr / /2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia r. S T A T U T. SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. E. SZCZEKLIKA w TARNOWIE

Załącznik do uchwały Nr / /2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia r. S T A T U T. SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. E. SZCZEKLIKA w TARNOWIE Załącznik do uchwały Nr / /2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia.. 2012 r. S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. E. SZCZEKLIKA w TARNOWIE P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1. Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1237/98/15

UCHWAŁA Nr 1237/98/15 UCHWAŁA Nr 1237/98/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie województwa pomorskiego oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r.

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. W DNIU 23 czerwca 2015 r.: o godz. 8,00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z następującym proponowanym porządkiem: 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/299/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. S T A T U T (tekst jednolity) Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Na podstawie art. 11, 39

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. Rozdział I Postanowienia ogólne

S t a t u t. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX-186/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.06.2012r. S t a t u t S z p i t a l a P o w i a t o w e g o w W o ł o m i n i e S a m o d z i e l n e g o Z e s p o ł u P

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piastun zwany dalej Zakładem jest samodzielnym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

I. WOJEWÓDZKIE OSOBY PRAWNE SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ. ul. Niechorska Gryfice. ul. Łopuskiego Kołobrzeg

I. WOJEWÓDZKIE OSOBY PRAWNE SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ. ul. Niechorska Gryfice. ul. Łopuskiego Kołobrzeg Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego I. WOJEWÓDZKIE OSOBY PRAWNE SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ LP NAZWA JEDNOSTKI ADRES

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy grudzień 2012 r.

Statut Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy grudzień 2012 r. Załącznik do Uchwały NR XXVIII/536/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012r. Statut Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr.../2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia... 2012 r. S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

opieki zdrowotnej pod nazwą Okręgowy Szpital Kolejowy w Szczecinie s.p.z.o.z. d. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. w spr

opieki zdrowotnej pod nazwą Okręgowy Szpital Kolejowy w Szczecinie s.p.z.o.z. d. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. w spr Uchwała Nr XXX/743/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 października 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie s. p. z. o. z. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r.

Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r. Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 października 2012 r. Poz. 3134 UCHWAŁA NR 1579/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY DWOREK

STATUT OŚRODKA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY DWOREK Załącznik do uchwały Nr XXIV/221/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2012 roku STATUT OŚRODKA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY DWOREK Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 1393 UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 68 UCHWAŁA NR XXX/589/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Adresy gabinetów, w których można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne.

Adresy gabinetów, w których można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne. Adresy gabinetów, w których można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne. Aleksandrów Łódzki SP ZOZ Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 tel. (042) 712-00-26 Andrespol NZOZ "Medar" ul. Rokicińska

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 3895 UCHWAŁA NR 869/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e Zmiany w uchwale budżetowej na 2005 r. dotyczą: - w 6 ust. 2 zmniejszenia wielkości rezerwy celowej o kwotę 10.123 zł, tj. do kwoty 2.222.922 zł, - w 6 ust. 2 pkt 2 zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1420/06. z dnia 22 marca 2006

UCHWAŁA Nr 1420/06. z dnia 22 marca 2006 UCHWAŁA Nr 1420/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 marca 2006 W sprawie zatwierdzenia planu zadań rzeczowo-finansowych realizowanych w 2006 r. przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 2233 UCHWAŁA NR XXIX/182/2013 RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 2233 UCHWAŁA NR XXIX/182/2013 RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 2233 UCHWAŁA NR XXIX/182/2013 RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/215/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2011 roku

UCHWAŁA NR XIV/215/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2011 roku UCHWAŁA NR XIV/215/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2011 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego

Bardziej szczegółowo