Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1"

Transkrypt

1 TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku szpitalny wyspecjalizowany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 8a 8b 8c 8d 8e Lp. Powiat Nazwa szpitala Adres szpitala Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego¹ Adres lokalizacji oddziału szpitalnego TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego Nazwa własna oddziału szpitalnego VII część kodu resortowego³ Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu resortowego³ Liczba łóżek według stanu w dniu 31 XII Dziedzina medyczna zgodnie z X częścią kodu resortowego³ 1 Miasto Łódź Uniwersytecki Łódź, Kliniczny ul. Kopcińskiego Nr 1 im. N. 22 Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łódź, ul. Kopcińskiego 22 Kliniczny 4260 Anestezjologii anestezjologii i 11 I Strona 1

2 2 Miasto Łódź Uniwersytecki Łódź, Kliniczny ul. Kopcińskiego Nr 1 im. N. 22 Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łódź, ul. Kopcińskiego 22 Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego neurochirurgiczny 40 Układu Nerwowego 21 Neurochirurgia, 24 Onkologia kliniczna, 33 Rehabilitacja medyczna 3 Miasto Łódź Uniwersytecki Łódź, Kliniczny ul. Kopcińskiego Nr 1 im. N. 22 Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łódź, ul. Kopcińskiego 22 Kliniczny Chirurgii Czaszkowo- 046 chirurgii 28 Szczękowo- Twarzowej i Onkologicznej szczękowotwarzowej 06 Chirurgia szczękowotwarzowa, 24 Onkologia kliniczna 4 Miasto Łódź Uniwersytecki Kliniczny Łódź, ul. im. WAM Żeromskiego 113 Uniwersytetu Medycznego w Centralny Weteranów Łódź, ul. Żeromskiego Klinika Ortopedii 002 chirurgii urazowoortopedycznej Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Strona 2

3 5 Miasto Łódź Uniwersytecki Kliniczny Łódź, ul. im. WAM Żeromskiego 113 Uniwersytetu Medycznego w Centralny Weteranów Łódź, ul. Żeromskiego 113 Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów neurochirurgiczny 28 Obwodowych 21 Neurochirurgia 6 Miasto Łódź Uniwersytecki Kliniczny Łódź, ul. im. WAM Żeromskiego 113 Uniwersytetu Medycznego w Centralny Weteranów Łódź, ul. Żeromskiego anestezjologii i 6 Strona 3

4 7 Miasto Łódź Uniwersytecki Kliniczny Łódź, ul. im. WAM Żeromskiego 113 Uniwersytetu Medycznego w Centralny Weteranów Łódź, ul. Żeromskiego 113 Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii kardiologiczny 31 i Rehabilitacji Kardiologicznej 53 Kardiologia, 43 Diabetologia, 33 Rehabilitacja medyczna 8 Miasto Łódź Uniwersytecki Kliniczny Łódź, ul. im. WAM Żeromskiego 113 Uniwersytetu Medycznego w Centralny Weteranów Łódź, ul. Żeromskiego 113 Klinika Chirurgii Ręki chirurgii ręki 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Strona 4

5 9 Miasto Łódź Uniwersytecki Kliniczny Łódź, ul. im. WAM Żeromskiego 113 Uniwersytetu Medycznego w Centralny Weteranów Łódź, ul. Żeromskiego 113 Klinika Chirurgii 4500 Klatki Piersiowej, chirurgiczny 42 Chirurgii Ogólnej i ogólny Onkologicznej 05 Chirurgia ogólna, 04 Chirurgia klatki piersiowej, 40 Chirurgia onkologiczna, 39 Chirurgia naczyniowa 10 Miasto Łódź Uniwersytecki Kliniczny Łódź, ul. im. WAM Żeromskiego 113 Uniwersytetu Medycznego w Centralny Weteranów Łódź, ul. Żeromskiego 113 Udarowy i Neurologia Neurorehabilitacji udarowy Strona 5

6 11 Miasto Łódź Uniwersytecki Kliniczny Łódź, ul. im. WAM Żeromskiego 113 Uniwersytetu Medycznego w Centralny Weteranów Łódź, ul. Żeromskiego Klinika Chirurgii chirurgii Twarzowo szczękowotwarzowej Szczękowej 06 Chirurgia szczękowotwarzowa 12 Miasto Łódź Uniwersytecki Kliniczny Nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łódź, ul. Sporna 36/ Łódź, ul. Sporna 36/50 Leczenia Oparzeń z Pododdziałem Chirurgii oparzeń dla dzieci 12 Noworodkowej i Niemowlęcej 03 Chirurgia dziecięca, 41 Chirurgia plastyczna, 28 Pediatria 13 Miasto Łódź Uniwersytecki Kliniczny Nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łódź, ul. Sporna 36/ Łódź, ul. Sporna 36/ anestezjologii i i Anestezjologii dla dla dzieci Dzieci, 20 Neonatologia Strona 6

7 14 Miasto Łódź I Miejski im. dr E. Sonnenberga w Łódź, ul. Pieniny Łódź, ul. Pieniny 30 Chirurgii Ortopedyczno- 003 chirurgii urazowoortopedycznej 41 Urazowej 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 15 Miasto Łódź III Miejski im. dr. K. Jonschera w Łódź, ul. Milionowa Łódź, ul. Milionowa 14 Chirurgii Urazowo- 008 chirurgii urazowoortopedycznej 47 Ortopedycznej 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 16 Miasto Łódź III Miejski im. dr. K. Jonschera w Łódź, ul. Milionowa Łódź, ul. Milionowa anestezjologii i 6 17 Miasto Łódź Wojewódzki Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łódź, ul. Pabianicka Łódź, ul. Pabianicka anestezjologii i 15 i Anestezjologii 18 Miasto Łódź Wojewódzki Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łódź, ul. Pabianicka Łódź, ul. Pabianicka Neurochirurgii i 4570 Nowotworów 010 neurochirurgiczny Układu 30 Nerwowego 21 Neurochirurgia, 05 Chirurgia ogólna, 33 Rehabilitacja medyczna, 40 Chirurgia onkologiczna, 24 Onkologia kliniczna Strona 7

8 19 Miasto Łódź 20 Miasto Łódź Wojewódzki Specjalistyczny im. M. Kopernika w Wojewódzki Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łódź, ul. Pabianicka Łódź, ul. Pabianicka Łódź, ul. Pabianicka Łódź, ul. Pabianicka 62 Chirurgii Urazowo Ortopedycznej i 008 chirurgii urazowoortopedycznej 50 Nowotworów Narządu Ruchu Neurologiczny Kliniczny 4220 Propedeutyki 015 neurologiczny Neurologicznej z 38 Pododdziałem Udarowym 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 05 Chirurgia ogólna, 33 Rehabilitacja medyczna, 24 Onkologia kliniczna, 40 Chirurgia onkologiczna 22 Neurologia, 33 Rehabilitacja medyczna 21 Miasto Łódź Wojewódzki Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łódź, ul. Pabianicka Łódź, ul. Pabianicka Kardiologia Kardiologiczny kardiologiczny 22 Miasto Łódź Wojewódzki Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łódź, ul. Pabianicka Łódź, ul. Pabianicka 62 Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji 4520 Oddechowej 007 chirurgii klatki Kliniczny piersiowej Chirurgii Klatki 20 Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej 04 Chirurgia klatki piersiowej, 05 Chirurgia ogólna, 33 Rehabilitacja medyczna, 40 Chirurgia onkologiczna, 24 Onkologia kliniczna Strona 8

9 23 Miasto Łódź Wojewódzki Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego w Łódź, ul. Kniaziewicza 1/ Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5 Kardiologiczny II Katedra i Klinika Kardiologii kardiologiczny 50 Uniwersytetu Medycznego 53 Kardiologia, 78 Zdrowie publiczne 24 Miasto Łódź Wojewódzki Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego w Łódź, ul. Kniaziewicza 1/ Łódź, ul. Kniaziewicza 1/ anestezjologii i 10, 78 Zdrowie publiczne 25 Miasto Łódź Wojewódzki Specjalistyczny im. M. Pirogowa w Łódź, ul. Wólczańska 191/ Łódź, ul. Wólczańska 191/ anestezjologii i 4 26 Miasto Łódź Wojewódzki Zespół Zakładów Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łódź, ul. Okólna Chorób Płuc im. Bł. O. R. Chylińskiego w ul. Okólna 181, Łódź anestezjologii i 5 Strona 9

10 27 Łódzki Wschodni Wojewódzki Zespół Zakładów Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łódź, ul. Okólna Specjalistyczny Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie, ul. na 5, Tuszyn anestezjologii i 5 28 Łódzki Wschodni Wojewódzki Zespół Zakładów Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łódź, ul. Okólna Specjalistyczny Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie, ul. na 5, Tuszyn 4520 Chirurgii chirurgii klatki 21 Klatki Piersiowej piersiowej 04 Chirurgia klatki piersiowej 29 Miasto Łódź Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łódź, ul. Rzgowska 281/ Łódź, ul. Rzgowska 281/ Klinika neurochirurgiczny 26 Neurochirurgii dla dzieci 21 Neurochirurgia 30 Miasto Łódź Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łódź, ul. Rzgowska 281/ Łódź, ul. Rzgowska 281/289 Zakład 4261 anestezjologii i dla dzieci Strona 10

11 31 Miasto Łódź Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łódź, ul. Rzgowska 281/ Łódź, ul. Rzgowska 281/289 Klinika Chirurgii i Urologii 390 chirurgiczny dla 47 Dziecięcej dzieci 03 Chirurgia dziecięca, 05 Chirurgia ogólna, 35 Urologia dziecięca 32 Miasto Łódź Zakład MSWiA w Łódź, ul. Północna Łódź, ul. Północna anestezjologii i 6 33 Miasto Łódź Zakład MSWiA w Łódź, ul. Północna Łódź, ul. Północna intensywnego Kardiologii Kardiologia nadzoru Interwencyjnej kardiologicznego 34 Miasto Łódź Zakład MSWiA w Łódź, ul. Północna Łódź, ul. Północna 42 Chirurgii Urazowo- 007 chirurgii urazowoortopedycznej 30 Ortopedycznej 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 35 Miasto Łódź Instytut Łódź, Medycyny Pracy ul. Św. Teresy od im. prof.. dr Dzieciątka Jezus med. J. Nofera w Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Toksykologii toksykologiczny 69 Toksykologia kliniczna 36 bełchatowski Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów, ul. Czapliniecka Bełchatów, ul. Czapliniecka anestezjologii i 12 Strona 11

12 37 bełchatowski Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów, ul. Czapliniecka Bełchatów, ul. Czapliniecka Neurochirurgiczny neurochirurgiczny 21 Neurochirurgia 38 bełchatowski Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów, ul. Czapliniecka Bełchatów, ul. Czapliniecka 123 Chirurgii Urazowo- 004 chirurgii urazowoortopedycznej 42 Ortopedycznej 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 39 bełchatowski XII Kardiologiczny PAKS w Bełchatowie Bełchatów, ul. Czapliniecka Bełchatów, ul. Czapliniecka 123 Kardiologiczny wraz z em kardiologiczny Kardiologia Kardiologicznej 40 brzeziński 41 brzeziński Niepubliczny Zakład Powiatowy w Brzezinach Niepubliczny Zakład Powiatowy w Brzezinach Brzeziny, ul. M. Skłodowskiej- Curie Brzeziny, ul. M. Skłodowskiej- Curie Brzeziny, ul. M. Skłodowskiej- Curie Brzeziny, ul. M. Skłodowskiej- Curie Urazowo chirurgii urazowoortopedycznej 15 Ortopedyczny anestezjologii i 5 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Strona 12

13 42 kutnowski Niepubliczny Zakład Kutnowski Samorządowy Kutno, ul. Kościuszki Kutno, ul. Kościuszki anestezjologii i 8 43 kutnowski Niepubliczny Zakład Kutnowski Samorządowy Kutno, ul. Kościuszki Kutno, ul. Kościuszki 52 Chirurgii Urazowo- 015 chirurgii urazowoortopedycznej 35 Ortopedycznej 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 44 kutnowski Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie Kutno, ul. Kościuszki Kutno, ul. Kościuszki Kardiologia Kardiologiczny kardiologiczny 45 łaski w Łasku Łask, ul. Warszawska Łask, ul. Warszawska Chirurgii chirurgii Szczękowej i szczękowotwarzowej Laryngologii 06 Chirurgia szczękowotwarzowa 46 łaski w Łasku Łask, ul. Warszawska Łask, ul. Warszawska anestezjologii i 5 47 łęczycki Zespół w Łęczycy Łęczyca, ul. Zachodnia Łęczyca, ul. Zachodnia anestezjologii i 5 Strona 13

14 48 łowicki Zespół w Łowiczu Łowicz, ul. Ułańska Łowicz, ul. Ułańska anestezjologii i 5 49 opoczyński 50 opoczyński Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie Opoczno, ul. Partyzantów Opoczno, ul. Partyzantów Opoczno, ul. Partyzantów Opoczno, ul. Partyzantów anestezjologii i 4 Chirurgii Urazowo- 090 chirurgii urazowoortopedycznej 15 Ortopedycznej 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 51 pabianicki Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o Pabianice, ul. Jana Pawła II Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 Chirurgii Ogólnej i 003 chirurgiczny 42 Naczyniowej ogólny 05 Chirurgia ogólna 52 pabianicki Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o Pabianice, ul. Jana Pawła II Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 Ortopedyczno Urazowy i 004 chirurgii urazowoortopedycznej 36 Ortopedii Onkologicznej 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 40 Chirurgia onkologiczna Strona 14

15 53 pabianicki Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o Pabianice, ul. Jana Pawła II Pabianice, ul. Jana Pawła II anestezjologii i piotrkowski Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski, ul. Rakowska Piotrków Trybunalski, ul. Rakowska anestezjologii i 6 55 piotrkowski Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski, ul. Rakowska Piotrków Trybunalski, ul. Rakowska Urazowo chirurgii urazowoortopedycznej 27 Ortopedyczny 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 56 poddębicki Niepubliczny Zakład Poddębickie Centrum Zdrowia Poddębice, ul. Mickiewicza Poddębice, ul. Mickiewicza anestezjologii i 4 57 radomszczańs ki Powiatowy w Radomsku Radomsko, ul. Jagiellońska Radomsko, ul. Jagiellońska 36 Chirurgii Urazowo- 256 chirurgii urazowoortopedycznej 40 Ortopedycznej 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Strona 15

16 58 radomszczańs ki Powiatowy w Radomsku Radomsko, ul. Jagiellońska Radomsko, ul. Jagiellońska anestezjologii i 6 59 sieradzki 60 sieradzki 61 sieradzki 62 sieradzki im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu Sieradz, ul. Armii Krajowej Sieradz, ul. Armii Krajowej Sieradz, ul. Armii Krajowej Sieradz, ul. Armii Krajowej Sieradz, ul. Armii Krajowej Sieradz, ul. Armii Krajowej Sieradz, ul. Armii Krajowej Sieradz, ul. Armii Krajowej Neurochirurgiczny neurochirurgiczny Chirurgii Urazowo- 008 chirurgii urazowoortopedycznej 54 Ortopedycznej anestezjologii i Neurochirurgia 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Neurologiczny z Pododdziałem neurologiczny Neurologia Udarowym Strona 16

17 63 sieradzki Niepubliczny Zakład Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Sieradz, ul. Armii Krajowej Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 Kardiologiczny z Pododdziałem 001 intensywnego 5 53 Kardiologia Kardiologicznej nadzoru kardiologicznego 64 skierniewicki Wojewódzki Zespolony w Skierniewicach Skierniewice, ul. Rybickiego Skierniewice, ul. Rybickiego anestezjologii i 10 i Anestezjologii 65 skierniewicki Wojewódzki Zespolony w Skierniewicach Skierniewice, ul. Rybickiego Skierniewice, ul. Rybickiego Ortopedyczno- 012 chirurgii urazowoortopedycznej 26 Urazowy 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 66 tomaszowski 67 tomaszowski Niepubliczny Zakład Tomaszowskie Centrum Zdrowia Niepubliczny Zakład Tomaszowskie Centrum Zdrowia Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła ii Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła ii 35 Chirurgii Urazowo- 006 chirurgii urazowoortopedycznej 32 Ortopedycznej anestezjologii i 6 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 68 tomaszowski Centrum Kardiologii Allenort Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła ii Kardiologia Kardiologiczny kardiologiczny Strona 17

18 69 tomaszowski Centrum Kardiologii Allenort Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła ii 35 Pododdział 4106 Intensywnego intensywnego Kardiologia Nadzoru nadzoru Kardiologicznego kardiologicznego 70 wieluński w Wieluniu Wieluń, ul. na Wieluń, ul. na 16 Chirurgii Urazowo- 009 chirurgii urazowoortopedycznej 20 Ortopedycznej 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 71 wieluński w Wieluniu Wieluń, ul. na Wieluń, ul. na anestezjologii i 5 72 zgierski Wojewódzki Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej- Curie w Zgierzu Zgierz, ul. Parzęczewska Zgierz, ul. Parzęczewska Neurochirurgiczny neurochirurgiczny 21 Neurochirurgia, 59 Neuropatologia 73 zgierski 74 zgierski Wojewódzki Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej- Curie w Zgierzu Zgierz, ul. Parzęczewska Zgierz, ul. Parzęczewska Zgierz, ul. Parzęczewska Zgierz, ul. Parzęczewska 35 Wojewódzki Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej- Curie w Zgierzu Chirurgii Urazowo- 014 chirurgii urazowoortopedycznej 30 Ortopedycznej anestezjologii i 7 i Anestezjologii 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 78 Zdrowie publiczne, 78 Zdrowie publiczne Strona 18

19 ¹Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319) ²Stosuje się 7-znakowy numer TERYT miejscowości lub dzielnicy w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego, W której zlokalizowany jest szpitalny oddział ratunkowy; nie używa się kodów zakończonych cyfrą 3. ³Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, Dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania. Strona 19

20 Strona 20

21 Strona 21

22 Strona 22

23 Strona 23

24 Strona 24

25 Strona 25

26 Strona 26

27 Strona 27

28 Strona 28

29 Strona 29

30 Strona 30

31 Strona 31

32 Strona 32

33 Strona 33

34 Strona 34

35 Strona 35

36 Strona 36

37 Strona 37

38 Strona 38

TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego

TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4. Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego - liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek - tabela 12

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego

TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 1 stycznia 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r Lp. Strona 1. POWIAT: miasto Łódź

Arkusz1 TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r Lp. Strona 1. POWIAT: miasto Łódź TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień 31.12.22 r. 1 2 3 4 5 6 7 Lp. Dysponent jednostki 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c Nazwa Adres Numer księgi rejestrowej zoz¹ Jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r Lp.

TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r Lp. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień 31.12.22 r. 1 2 3 4 5 6 7 Lp. Dysponent jednostki 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c Nazwa Adres Numer księgi rejestrowej zoz¹ Jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r Lp.

TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r Lp. TABELA 10 - ne oddziały ratunkowe stan na dzień 31.12.22 r. 1 2 3 4 5 6 7 Lp. Dysponent jednostki 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c Nazwa Adres Numer księgi rejestrowej zoz¹ Jednostka organizacyjna zakładu

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. POWIAT: miasto Łódź. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r Lp.

Arkusz1. Strona 1. POWIAT: miasto Łódź. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r Lp. TABELA 10 - ne oddziały ratunkowe stan na dzień 31.12.21 r. 1 2 3 4 5 6 7 Lp. Dysponent jednostki 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c Nazwa Adres POWIAT: miasto Łódź Numer księgi rejestrowej zoz¹ Jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r.

Arkusz1. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień 1..25 r. 1 2 3 4 5 6 7 Lp. Lądowisko w odległości wymagającej użycia specjalistycznych środków transportu sanitarnego (podać odległość w metrach od

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. W tym: liczba pracujących pielęgniarek systemu 2a 2b 2c 2d 4a 4b 5a 5b. Rodzaj jednostki systemu

Arkusz1. W tym: liczba pracujących pielęgniarek systemu 2a 2b 2c 2d 4a 4b 5a 5b. Rodzaj jednostki systemu TABELA 13 Personel pracujący w jednostkach systemu (SOR - szpitalne oddziały ratunkowe, ZRM - zespoły ratownictwa medycznego, LZRM lotnicze zespoły ratownictwa medycznego) stan na dzień 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r Lp. Dysponent jednostki Jednostka organizacyjna

TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r Lp. Dysponent jednostki Jednostka organizacyjna 2. ne oddziały ratunkowe - liczba, rozmieszczenie, struktura organizacyjna - tabela 0 sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej TABELA 0 - ne oddziały ratunkowe

Bardziej szczegółowo

Tabela: Dane teleadresowe Izb Przyjęć - szpitali z terenu województwa łódzkiego

Tabela: Dane teleadresowe Izb Przyjęć - szpitali z terenu województwa łódzkiego Tabela: Dane teleadresowe Izb Przyjęć - szpitali z terenu województwa łódzkiego Lp. Nazwa szpitala Kontakt do szpitala (kierownika szpitala) Kontakt do Izby Przyjęć (całodobowy) Nazwa i adres Telefon Fax

Bardziej szczegółowo

Rodzaj jednostki systemu. Kod TERYT z opisem² Łódź, ul. Warecka Łódź Razem: Bałuty. 2 SOR Numer księgi

Rodzaj jednostki systemu. Kod TERYT z opisem² Łódź, ul. Warecka Łódź Razem: Bałuty. 2 SOR Numer księgi TABELA 13 Personel pracujący w jednostkach systemu (SOR - szpitalne oddziały ratunkowe, ZRM - zespoły ratownictwa medycznego, LZRM lotnicze zespoły ratownictwa medycznego) stan na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

W tym: Liczba. Liczba Dysponent jednostki. Lp. liczba. liczba wszystkich

W tym: Liczba. Liczba Dysponent jednostki. Lp. liczba. liczba wszystkich 11. Informacja na temat personelu pracującego w jednostkach systemu bez względu na formę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) - tabela 13 sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 2 do Wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe

ANEKS Nr 2 do Wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe ANEKS Nr 2 do Wykazu oddziałów szpitalnych dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2012 roku. Szpitalny oddział ratunkowy 1 2 3

Arkusz1. Strona 1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2012 roku. Szpitalny oddział ratunkowy 1 2 3 TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2012 roku. Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Szpitalny oddział ratunkowy 1 2 3 4 5 6 Lp. Powiat Nazwa i adres szpitala Stan nagłego zagrożenia

Bardziej szczegółowo

WSS im. M. Kopernika w Łodzi Łódź-Górna Pabianicka 62 42 689 52 31. WSS im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka 123 44 635 85 34

WSS im. M. Kopernika w Łodzi Łódź-Górna Pabianicka 62 42 689 52 31. WSS im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka 123 44 635 85 34 NAZWA ZAKRESU NAZWA SWIADCZENIODAWCY MIASTO ULICA REJESTRACJA TEL BRACHYTERAPIA - PAKIET WSS im. M. Kopernika w Łodzi Łódź-Górna Pabianicka 62 42 689 55 01 CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 24 sierpnia 2015 r. ALERGOLOGIA

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 24 sierpnia 2015 r. ALERGOLOGIA Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 24 sierpnia 2015 r. ALERGOLOGIA Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2014 roku.

Arkusz1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2014 roku. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2014 roku. Szpitalny oddział ratunkowy 1 2 3 Lp. Powiat Nazwa i adres podmiotu Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego leczniczego Obywatele

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku. 1 2 3 Izba przyjęć szpitala

Arkusz1. Strona 1. TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku. 1 2 3 Izba przyjęć szpitala TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku. 1 2 3 Izba przyjęć szpitala Lp. Powiat Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego Nazwa i adres szpitala Obywatele RP 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne - Definicja

Bardziej szczegółowo

MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA

MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA WYKAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH MOŻE BYĆ REALIZOWANY PODSTAWOWY STAŻ SPECJALIZACYJNY, SPEŁNIAJĄCYCH STANDARDY KSZTAŁCENIA OKREŚLONE W PROGRAMACH SPECJALIZACJI DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH stan na dzień 1 października

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku Izba przyjęć szpitala

Arkusz1. Strona 1. TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku Izba przyjęć szpitala TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku. 1 2 3 Izba przyjęć szpitala Lp. Powiat Nazwa i adres szpitala Obywatele RP 4 5 6 Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego 4c Cudzoziemcy (kraj

Bardziej szczegółowo

Lp. Powiat Nazwa instytucji Adres Godziny otwarcia. Czapliniecka 123, Bełchatów

Lp. Powiat Nazwa instytucji Adres Godziny otwarcia. Czapliniecka 123, Bełchatów Lp. Powiat Nazwa instytucji Adres Godziny otwarcia Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów 7.30-18.00 1 Bełchatowski Regionalnego ARiMR w Bełchatowie ul. 1

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2011 roku Szpitalny oddział ratunkowy 1 2 3

Arkusz1. Strona 1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2011 roku Szpitalny oddział ratunkowy 1 2 3 TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2011 roku Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Szpitalny oddział ratunkowy 1 2 3 4 5 6 Lp. Powiat Dysponent jednostki Stan nagłego zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2011 roku

Arkusz1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2011 roku 1 2 3 Lp. Powiat Dysponent jednostki (nazwa i adres) TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2011 roku Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego Obywatele RP 4c w tym: Liczba pacjentów

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2010 roku.

Arkusz1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2010 roku. 2 3 Lp. Powiat Dysponent jednostki (nazwa i adres) TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 200 roku. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego Obywatele RP c w tym: Liczba pacjentów

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 11 września 2017 r.

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 11 września 2017 r. Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 11 września 2017 r. ALERGOLOGIA Polki, Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Pediatrii Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc akredytacyjnych Łódź ul. Kopcińskiego Łódź ul. Kopcińskiego Łódź ul.

Liczba miejsc akredytacyjnych Łódź ul. Kopcińskiego Łódź ul. Kopcińskiego Łódź ul. Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 10 lutego 2017 r. ALERGOLOGIA Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 27 stycznia 2016 r. ALERGOLOGIA

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 27 stycznia 2016 r. ALERGOLOGIA Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 27 stycznia 2016 r. ALERGOLOGIA Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc akredytacyjnych 4 w tym 1 miejsce dla województwa świętokrzyskiego Łódź ul. Rzgowska 281/289

Liczba miejsc akredytacyjnych 4 w tym 1 miejsce dla województwa świętokrzyskiego Łódź ul. Rzgowska 281/289 Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 8 września 2017 r. ALERGOLOGIA Polki, Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Pediatrii Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 18 sierpnia 2016 r.

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 18 sierpnia 2016 r. Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 18 sierpnia 2016 r. ALERGOLOGIA Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 18 sierpnia 2016 r.

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 18 sierpnia 2016 r. Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 18 sierpnia 2016 r. ALERGOLOGIA Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 15 września 2016 r.

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 15 września 2016 r. Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 15 września 2016 r. ALERGOLOGIA Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2012 roku Izba przyjęć szpitala

Arkusz1. Strona 1. TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2012 roku Izba przyjęć szpitala TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2012 roku. 1 2 3 Izba przyjęć szpitala Lp. Powiat Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego Nazwa i adres szpitala Obywatele RP 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia)

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Bełchatów ul. Czapliniecka Łódź ul. Kopcińskiego Łódź ul. Milionowa Łódź ul. Pabianicka

Bełchatów ul. Czapliniecka Łódź ul. Kopcińskiego Łódź ul. Milionowa Łódź ul. Pabianicka Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych na terenie województwa łódzkiego w dziedzinach, w których mogą odwołać się lekarze i lekarze dentyści - stan na dzień 19 listopada 2014r. (korekta onkologia kliniczna)

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo łódzkie

Dane ośrodków. Województwo łódzkie Dane ośrodków Województwo łódzkie 1. Powiat bełchatowski NZOZ "WOLMED" Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Ul. Opalowa 9, 97-400 Bełchatów 44 633 78 99, biuro@wolmed.pl Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

4. Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa

4. Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa 4. Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia W 2012 r. województwo łódzkie podzielone było na 20 rejonów operacyjnych. W ramach

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w podstawowych dziedzinach medycyny stan na dzień 15 września 2014 r.

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w podstawowych dziedzinach medycyny stan na dzień 15 września 2014 r. Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w podstawowych dziedzinach medycyny stan na dzień 15 września 2014 r. ALERGOLOGIA Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Pulmonologii

Bardziej szczegółowo

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Dane Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Łódź bełchatowski brzeziński kutnowski

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 2 lutego 2015 r.

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 2 lutego 2015 r. Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 2 lutego 2015 r. ALERGOLOGIA Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

4. Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa

4. Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa 4. Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia W 2012 r. województwo łódzkie podzielone było na 20 rejonów operacyjnych. W ramach

Bardziej szczegółowo

Profil oddziałów szpitalnych wraz z liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia stan na dzień rok

Profil oddziałów szpitalnych wraz z liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia stan na dzień rok Profil oddziałów szpitalnych wraz z liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia stan na dzień 01.01.2015 rok Lp. Powiat Nazwa i adres szpitala Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia 5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia Na terenie województwa łódzkiego, na dzień 31 grudnia 2010 roku,

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2014 roku.

Arkusz1 TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2014 roku. TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2014 roku. 1 2 3 Lp. Powiat Nazwa i adres szpitala Nr telefonu do Izby Przyjęć Obywatele RP 4c 4f 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b 0-18 lat > 18 lat Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

5. Liczba wylotów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa

5. Liczba wylotów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa 5. Liczba wylotów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia Samodzielny Publiczny Zakład Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Filia w Łodzi

Bardziej szczegółowo

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia.

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia. 5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia. Na terenie województwa łódzkiego, na dzień 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA

MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA WYKAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH MOŻE BYĆ REALIZOWANY PODSTAWOWY STAŻ SPECJALIZACYJNY, SPEŁNIAJĄCYCH STANDARDY KSZTAŁCENIA OKREŚLONE W PROGRAMACH SPECJALIZACJI DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH stan na dzień 1 października

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i spółki prawa handlowego. 1. Członek Zarządu Dariusz Klimczak

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i spółki prawa handlowego. 1. Członek Zarządu Dariusz Klimczak Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1074/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2012 r. ze zm. Wojewódzkie samorządowe

Bardziej szczegółowo

NZOZ - Biznes Partner Med Skierniewice Kopernika 9a 46 833 20 23. Centrum Dializa Sp. z o.o. Łask Warszawska 62A 43 676 10 11

NZOZ - Biznes Partner Med Skierniewice Kopernika 9a 46 833 20 23. Centrum Dializa Sp. z o.o. Łask Warszawska 62A 43 676 10 11 NAZWA ZAKRESU NAZWA SWIADCZENIODAWCY MIASTO ULICA REJESTRACJA TEL ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ-

Bardziej szczegółowo

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Położnictwo i ginekologia Oddział Dziecięcy - Pediatria. Oddział Chorób Wewnętrznych - Choroby Wewnętrzne

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Położnictwo i ginekologia Oddział Dziecięcy - Pediatria. Oddział Chorób Wewnętrznych - Choroby Wewnętrzne ełcki olecki ZAŁĄCZNIK 22 - TABELA NR 12 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALA WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TABELA 12 -Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. szpitalnego. 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 19-300 EŁK. ul.

TERYT lokalizacji oddziału. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. szpitalnego. 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 19-300 EŁK. ul. piski ełcki olecki ZAŁĄCZNIK - TABELA NR 1 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALA WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO zdrowotnych niezbędnych -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WOJEWÓDZKI PLAN DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 1 Zatwierdzam Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska WOJEWÓDZKI PLAN DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Opracował: Magdalena Kobyłka Jacek Skoczylas

Bardziej szczegółowo

Adresy gabinetów, w których można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne.

Adresy gabinetów, w których można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne. Adresy gabinetów, w których można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne. Aleksandrów Łódzki SP ZOZ Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 tel. (042) 712-00-26 Andrespol NZOZ "Medar" ul. Rokicińska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

VI TYGODNIA PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

VI TYGODNIA PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 17-21 września 2018 17 września 2018 10.00-15.00 Spotkania medialne Wywiady i spotkania Koordynatorów Programu w lokalnych mediach, promujące tydzień profilaktyki. Stoiska informacyjne przez cały tydzień

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych - Choroby Wewnętrzne Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Anestezjologia i Intensywna Terapia

Oddział Chorób Wewnętrznych - Choroby Wewnętrzne Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Anestezjologia i Intensywna Terapia ełcki olecki ZAŁĄCZNIK 22 - TABELA NR 12 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALA WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1 2 OLMEDICA w Olecku Sp. z

Bardziej szczegółowo

Populacyjny program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego

Populacyjny program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego Populacyjny program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego Lp. nazwa beneficjenta obszar objęty wsparciem 1 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

2) mężczyzn urodzonych w latach , którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

2) mężczyzn urodzonych w latach , którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; OBWIESZCZENIE NR 24/2011 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału. szpitalnego Olecko ul. Gołdapska EŁK. ul.

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału. szpitalnego Olecko ul. Gołdapska EŁK. ul. piski ełcki olecki Izba przyjęć 007 4900 0 - * 005 4500 1 05 1 OLMEDICA w Olecku Sp. z o. o. 19-400 OLECKO ul. Gołdapska 1 000000067 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 1044 045 4450 9 Oddział Dziecięcy - 004

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. Oddział Chorób Wewnętrznych - Choroby Wewnętrzne

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. Oddział Chorób Wewnętrznych - Choroby Wewnętrzne ełcki olecki Adres Nazwa własna oddziału kodu Izba przyjęć* 007 4900 0 - Oddział Chirurgii Ogólnej - Chirurgia Ogólna 005 4500 31 05 1 OLMEDICA w Olecku Sp. z o. o. 19-400 OLECKO ul. Gołdapska 1 000000015672

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne 18.01.2016

Leczenie szpitalne 18.01.2016 Leczenie szpitalne 18.01.2016 Wykaz obejmuje: oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oddziały szpitalne, w których realizowany jest pakiet onkologiczny miejsca wykonywania procedur

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z krytetriami formalnymi w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego

Bardziej szczegółowo

2) mężczyzn urodzonych w latach , którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

2) mężczyzn urodzonych w latach , którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; OBWIESZCZENIE NR 25/2016 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej Druk Nr 241/2007 Projekt 11.09.2007 w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi obwodów w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych dla

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia: 855,18 km². Ludność: ok. 166 tys. Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km²

Powierzchnia: 855,18 km². Ludność: ok. 166 tys. Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km² Powierzchnia: 855,18 km² Ludność: ok. 166 tys Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km² Drogi: ok. 2000 km Drogi: krajowe: 123 km; wojewódzkie: 70 km; powiatowe: 460 km; gminne: 1350 km 23.04.2015 r. Wakaty -

Bardziej szczegółowo

data wszczęcia sporu zbiorowego:

data wszczęcia sporu zbiorowego: Informacja dotycząca sytuacji strajkowej w szpitalach funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego 18. 07 Spory zbiorowe Lp. Nr księgi rejestrowej Miejscowość w tym strajki 1 2 3 4 5 6 data wszczęcia

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia i Intensywna Terapia. Liczba miejsc akredytacyjnych Kielce ul. Grunwaldzka Kielce ul.

Anestezjologia i Intensywna Terapia. Liczba miejsc akredytacyjnych Kielce ul. Grunwaldzka Kielce ul. Lista Klinik / Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w których lekarze mogą odbywać specjalizację w systemie dotychczasowym i modułowym obowiązującym od 1.10.2014 r. Wg stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Nr 62/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 10 kwietnia 2019 r.

POSTANOWIENIE Nr 62/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 10 kwietnia 2019 r. DŁD-5332-25/19 POSTANOWIENIE Nr 62/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996;

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996; OBWIESZCZENIE NR 1/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 4/2011 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

OBWIESZCZENIE NR 4/2011 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO OBWIESZCZENIE NR 4/2011 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2011 roku na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Według stanu na dzień 10.02.2014 r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba świadczeniodawców nie STM stomatologia AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna REH - rehabilitacja PSY_AMB psychiatria ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V TYGODNIA PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROGRAM V TYGODNIA PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 18-22 września 2017 1 18 września 2017 10.00-15.00 Spotkania medialne Wywiady i spotkania Koordynatorów Programu w lokalnych mediach, promujące tydzień profilaktyki. Stoiska informacyjne przez cały tydzień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI Druk Nr 232/2011 Projekt z dnia 23 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi odrębnych obwodów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TABELA 1 - Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w 2011 r. medycznych czynności medycznego. Pacjenci urazowi obywatele RP

Arkusz1. TABELA 1 - Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w 2011 r. medycznych czynności medycznego. Pacjenci urazowi obywatele RP TABELA - Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w 0 r. 3 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego 7 4 5 6 Lp. Powiat Liczba, rodzaj Wyjazdy do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz miejsce stacjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia 24.06.2019 r. Zakres udzielanych świadczeń udzielanych w lokalizacji Banacha Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 2. Anestezjologia i Intensywna Terapia

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz.365)

Arkusz1. Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz.365) Arkusz1 Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz.365) Województwo Nazwa zakładu opieki zdrowotnej Braki w szpitalnym oddziale ratunkowym w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 272. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. z 5 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 272. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. z 5 grudnia 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 272 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie z 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 183 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Nr 344/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 30 sierpnia 2019 r.

POSTANOWIENIE Nr 344/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 30 sierpnia 2019 r. DŁD-5330-28/19 POSTANOWIENIE Nr 344/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wg stanu na dzień r

Wg stanu na dzień r Lista Klinik / Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w odbywać specjalizację w systemie dotychczasowym i modułowym Wg stanu na dzień 5.9.7 r Anestezjologia i Intensywna Tera L.p. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień )

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień ) Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 05.01.2018) L.p. Jednostka organizacyjna prowadząca szkolenie Adres jednostki Komórka organizacyjna Adres komórki organizacyjnej Województwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa Partenra Adres Partnera Kierownik Podprojektu Nr telefonu, faksu i adres email. Kinga Strojna. Andrzej Piasecki. Renata Klimek.

Nazwa Partenra Adres Partnera Kierownik Podprojektu Nr telefonu, faksu i adres email. Kinga Strojna. Andrzej Piasecki. Renata Klimek. Załącznik nr 2 do Umowy - Lista Partnerów Nr Partenra I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na okręgową konferencję sprawozdawczo-wyborczą, kandydatów na członka ZOŁ ZNP, proponowanej liczby

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2016 ŁÓDŹ LIPIEC 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Miejsca na poszczególnych terenach powiatów, dokąd dostarczone zostaną tabletki jodku potasu w sytuacji zagrożenia.

Miejsca na poszczególnych terenach powiatów, dokąd dostarczone zostaną tabletki jodku potasu w sytuacji zagrożenia. Spis treści 1 I. Informacje ogólne. II. Zapotrzebowanie na tabletki jodku potasu dla mieszkańców województwa łódzkiego z podziałem na powiaty, z uwzględnieniem. 1. Tabela nr 1 dawkowanie jodku potasu przypadające

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2017 ŁÓDŹ Październik 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2018 ŁÓDŹ Listopad 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM IV TYGODNIA PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROGRAM IV TYGODNIA PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 19-23 września 2016 1 19 września 2016 10.00-15.00 Spotkania medialne Wywiady i spotkania Koordynatorów Programu w lokalnych mediach, promujące tydzień profilaktyki. Stoiska informacyjne przez cały tydzień

Bardziej szczegółowo