SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 6 (24) Oława czerwiec 06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 6 (24) Oława czerwiec 06"

Transkrypt

1 SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 6 (24) Oława czerwiec 06 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

2 3S Serwis Społeczno - Samorządowy Wydawca: Urząd Miejski w Oławie Oława pl. Zamkowy 15 tel fax Rozpoczynają się kolejne wakacje dla dzieci i młodzieży oraz czas wypoczynku, przynajmniej dla części pracujących. Urząd Miejski będzie jak zwykle świadczył mieszkańcom usługi, jednak z miesięcznym wyprzedzeniem informujemy, że z przyczyn organizacyjnych kasa Urzędu będzie nieczynna od 31 lipca do 11 sierpnia. Komunikat w tej sprawie na stronie 4. Nasz biuletyn informacyjny, tak jak przed rokiem, też ukaże się dopiero w sierpniu. W czerwcowym numerze przekazujemy informacje dotyczące różnych dziedzin, między innymi na temat potwierdzania danych (str. 6), świadczeń rodzinnych (str. 8 i 9), wymiany dowodów osobistych (str. 6), wsparcia dla osób, które zakładają własną firmę (str. 12 i 13) oraz jakie zawody na Dolnym Śląsku są poszukiwane, a jakie w nadmiarze (str. 13 i 14). Mam nadzieję, że informacje te, choć w części, okażą się przydatne w załatwianiu różnych spraw. W biuletynie swoje osiągnięcia prezentują: oławscy filateliści (młodzi wystawcy str. 7), szachiści (str. 11), a także swój sukces opisują młodzi liderzy, uczestnicy projektu MOSUS (str. 16 i 17). Szkoła Podstawowa nr 5 była organizatorem pierwszego powiatowego konkursu plastycznego, o którym piszemy na str. 11. Zakończyła się modernizacja ul. Słonecznej, trwa modernizacja ul. Strzelnej i rozpoczęto prace związane z instalacją sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych (ul. 1 Maja na wysokości ul. Gazowej i ul. Kutrowskiego). Przy okazji przypominam użytkownikom dróg, a w szczególności kierowcom, denerwującym się w oczekiwaniu na zielone światło, że sygnalizację instaluje się przede wszystkim dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, a nie płynnego ruchu pojazdów. Tak jak w roku ubiegłym, organizowane są konkursy na najładniej ukwiecone balkony i najładniej zagospodarowane tereny informacje o zgłoszeniach do konkursu na str. 4 zapraszamy! W stałych rubrykach znajdziecie Państwo krótką relację z majowej sesji, poświęconej kulturze i sportowi oraz konkurs fotograficzny, archiwum prasowe i ciąg dalszy informacji o oławskich skarbach. Życzę udanych urlopów i wakacji, a wszystkim wspaniałej pogody Zespół redakcyjny: Ewa Szczepanik Jerzy Witkowski Krzysztof Myszkowski Adres redakcji Oława, Rynek - ratusz, p. 26 tel Zdjęcie na okładce: Krzysztof Myszkowski Druk: Drukarnia DjaF ul. Kmietowicza 1/ Kraków ISSN Rada Miejska o kulturze i sporcie (ES) 3 Konkurs na prowadzenie noclegowni (ES) 4 Doroczne konkursy miejskie (WN) 4 Wymiana okien w szkołach (EB) 5 Modernizacja ul. Słonecznej (EB) 5 Potwierdzenie danych (WB) 6 Radzimy wymienić dowód osobisty (AD) 6 Wystawa młodych filatelistów (JW) 7 Nowa książka Diamentowej serii (JW) 7 Świadczenia rodzinne w Unii Europejskiej (Agnieszka Kuczera) 8 Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2006/07 (Ewa Romańczuk) 9 Z wizytą w Złoczowie (JW) 10 Rysować każdy może (Bożena Wierzbicka) 11 Sukces oławskich szachistów (IF) 11 Spis treści Wsparcie dla osób pragnących założyć własną firmę (Beata Morawska, Andrzej Łabowski) Zawody nadwyżkowe i deficytowe na Dolnym Śląsku w 2005 r. (Łucja Mycek-Wojciukiewicz) Przyjaciele SP nr 5 (Bożena Wierzbicka) 15 Finał konkursu Narkotyki, alkoholizm ósma plaga? (SS) 15 Ogólnopolski sukces liderów Młodzi o sobie u siebie. Wygrała Kasia (Katarzyna Sadecka) Oławskie skarby (4) (Robert Reichert) 17 Z archiwum prasowego (JW) 18 Poznaj Oławę i Fotoktoto? (JW) 19 Oława z lotu ptaka tylna okładka Pytajcie o nasz serwis: M. in. w sklepach PSS: Jakub na Os. Sobieskiego, Kwadraciak przy ul. B. Chrobrego, Stodoła na pl. Gimnazjalnym, Sezam przy ul. Dąbrowskiego i DH Na Brzeskiej oraz w Intermarche i Eco przy ul. Kasprowicza w następujących instytucjach i zakładach pracy: Urząd Miejski (punkt informacyjny na parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu, wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, szpital, PKS, ZNTK, Huta Oława, ZWiK oraz kilka kiosków gazetowych.

3 Rada Miejska o kulturze i sporcie Majowa sesja Rady Miejskiej poświęcona była przede wszystkim sprawom kultury, sportu i rekreacji w Oławie. Obszerną informację na ten temat przedstawił zastępca burmistrza Jerzy Hadryś. Radni mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z materiałami źródłowymi, tzn. z informacjami opracowanymi przez jednostki organizacyjne miasta (Ośrodek Kultury, Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna, Oławskie Centrum Kultury Fizycznej, szkoły podstawowe i gimnazja) oraz organizacje pozarządowe, działające w tej sferze. Wszystkie materiały, dotyczące tego sprawozdania, jak i pozostałych prezentowanych na sesji, zamieszczono w BIP Urzędu Miejskiego pod hasłem Sesja Rady Miejskiej 25 maja 2006 r.. W dyskusji radni poruszyli między innymi temat dalszego funkcjonowania kortów tenisowych (Janina Stelmaszek) oraz sprawę budowy krytego basenu (Eugeniusz Engel). Kolejna informacja dotyczyła wykorzystania pozabudżetowych środków finansowania zadań inwestycyjnych w Oławie. Informację przedstawił naczelnik Wydziału Inwestycji Tadeusz Kułakowski. W sprawozdaniu w porządku chronologicznym wymieniono realizowane od 2003 roku inwestycje, które choć w części były i są wspierane środkami pozabudżetowymi: rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Oleśnickiej, modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Kutrowskiego i ul. Żeromskiego, budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągowa w rejonie ulic 3 Maja, Zielnej, Portowej, modernizacja dróg na terenach po wojskach Federacji Rosyjskiej (ulice Magazynowa, Łąkowa, Lwowska), przebudowa budynku po przedszkolu na noclegownię przy ul. Żołnierzy AK, wymiana okien w placówkach oświatowych, rewitalizacja starówki I etap, sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych (ul. Kutrowskiego i ul. 1 Maja). W informacji podano również, jakie wnioski o dofinansowanie złożono w roku bieżącym. Poza środkami pozyskanymi na inwestycje i remonty, miasto otrzymało także środki na realizację tzw. projektów miękkich. Chodzi tu między innymi o środki na: utworzenie i rozwój Gminnego Centrum Informacji (lata 2003 i 2005); projekty realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi (projekty dla osób aktywnie poszukujących pracy Biznes po pięćdziesiątce, Ja też potrafię i projekty związane ze sferą kultury wydawnictwo Wizerunki Oławy, warsztaty muzyczne i koncerty Orkiestra miast bliźniaczych ); poszerzenie sieci bezpłatnego dostępu do internetu poprzez czytelnie internetowe program Ikona ; realizację programów edukacyjnych przez oławskie szkoły, program Socrates- Comenius. O współpracy Oławy z miastami partnerskimi mówił burmistrz miasta. Ta współpraca dotyczy różnych dziedzin życia, między innymi sfery kulturalnej, ale również sfery gospodarczej. Oława uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych w Czeskiej Trzebowie, Oberasbach i Złoczowie poprzez wymianę zespołów artystycznych, a także zaprasza partnerów do udziału w oławskich imprezach, takich jak Dzień Koguta, Wielka Majówka, Piknik Miast Partnerskich, czy Plener Malarsko-Rzeźbiarski. Jednostki organizacyjne miasta nawiązały współpracę ze swoimi odpowiednikami po stronie czeskiej, a obserwacja i wymiana doświadczeń często umożliwiają podejmowanie działań usprawniających. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności pomiędzy sesjami, burmistrz odpowiedział na pytania radnych, dotyczące między innymi, planu zagospodarowania amfiteatru, zagospodarowania terenu wewnątrzblokowego przy ul. Młyńskiej oraz przydziału lokalu zastępczego dla rodziny wykwaterowanej z budunku przy ul. Andersa. Rada Miejska rozpatrzyła projekty i zdecydowaną większością głosów podjęła uchwały w następujących sprawach: korekty budżetu miejskiego, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, utworzenia dodatkowego obwodu głosowania szesnastego jest to związane ze wzrostem liczby oławian uprawnionych do głosowania, wyrażenia przez Radę zgody na zakup od osób fizycznych działek, przeznaczonych na poszerzenie ul. Strzelnej. Ostatni projekt dotyczący odwołania radnego Wilhelma Mroza z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został przyjęty ośmioma głosami za, przy jednym głosie przeciw i dziewięciu wstrzymujących się. W części przeznaczonej na komunikaty przewodniczącego Rady Miejskiej, prowadzący tę sesję wiceprzewodniczący Henryk Szymański odczytał podziękowanie prezesa Sądu Rejonowego w Oławie za podjęcie uchwały o przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa terenu pod zaplanowaną rozbudowę Sądu. Złożone przez radnych interpelacje, przewodniczący przekazał burmistrzowi do rozpatrzenia. (ES) 3S - 26 czerwca 2006 r. 3

4 Konkurs na prowadzenie noclegowni Doroczne konkursy miejskie Urząd Miejski w Oławie ogłasza kolejną edycję konkursów na: Najpiękniej ukwiecony balkon Najpiękniej ukwiecone okno Najładniej zagospodarowany teren wokół budynku wielomieszkaniowego lub jednorodzinnego. Zgłoszenia do udziału w konkursach należy składać na piśmie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, pokój nr 25. W konkursie na najpiękniej ukwiecone okno lub balkon mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Oławy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 lipca 2006 r. Na zgłoszeniu należy dopisać Konkurs balkon, okno. Komisja konkursowa w dniach lipca br. oceni zgłoszone do konkursu okna i balkony. W konkursie na najładniej zagospodarowany teren wokół budynku wielomieszkaniowego lub jednorodzinnego mogą wziąć udział mieszkańcy budynków spółdzielczych, komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i prywatnych oraz domów Burmistrz Oławy ogłosił 1 czerwca 2006 otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Prowadzenie tymczasowej noclegowni w budynku przy ul. Żołnierzy Armii Krajowej 7. Ogłoszenie ukazało się w dzienniku regionalnym Słowo Polskie Gazeta Wrocławska. Noclegownia powinna działać od 31 października 2006 do 30 kwietnia Oferty podmiotów ubiegających się o realizację zadania przyjmowane będą do 30 czerwca Rozpatrzenie ofert nastąpi do 1 sierpnia Szczegółowe warunki realizacji zadania dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. (ŁMW) Witold Niemirowski jednorodzinnych. Zgłoszenia z dopiskiem Konkurs teren w terminie do 31 lipca 2006 r. mogą składać osoby indywidualne i zarządcy. Oceny zgłoszonych do konkursu terenów dokona komisja konkursowa w dniach 1 11 sierpnia br. W konkursach nie mogą uczestniczyć zwycięzcy z roku Regulaminy konkursów są do wglądu w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 25. Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród rzeczowych zaplanowano na koniec września w Urzędzie Miejskim. Patronat medialny nad konkursami objęła OTVK i Gazeta Powiatowa -Wiadomości Oławskie. KOMUNIKAT Informujemy, że związku z okresem urlopowym kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna w okresie od 31 lipca do 11 sierpnia. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie należności, takie jak: podatki, czynsze i opłaty przyjmowane są bez prowizji w Banku Spółdzielczym na konto Urzędu Miejskiego nr Znaki opłaty skarbowej będzie można, tak jak dotychczas, nabyć w sekretariacie Urzędu i punkcie informacyjnym. 4 3S - 26 czerwca 2006 r.

5 Wymiana okien w szkołach Zakończono budowę nawierzchni ul. Słonecznej na os. Polna. Jest to droga o długości 117 m wykonana z kostki brukowej z jednostronnym chodnikiem oraz odwodnieniem. Na końcu ulicy znajduje się plac do zawracania. Wykonawcą zadania była firma DROG-WEST z Oławy, która zrealizowała to zadanie po rozstrzygniętym przetargu nieograniczonym na wartość zł. Aktualnie prowadzone są prace przy budowie kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Strzelnej, wykonawcą robót jest firma ELBAN z Żernik Wrocławskich. Wartość zadania wynosi ,94 zł. Zakończenie prac planowane jest na sierpień br. Realizacja tej inwestycji związana jest z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej 396 na odcinku Strzelna Wiejska, której inwestorem będzie Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zakres robót obejmować będzie poszerzenie pasa jezdni z uwzględnieniem prawo i lewo skrętów, pasów wyłączenia, a także wykonanie ścieżek rowerowych i chodników. Dzięki tym rozwiązaniom nastąpi znaczne usprawnienie komunikacji w tym rejonie miasta. Syganalizacja Trwa budowa sygnalizacji świetlnych na 2 przejściach dla pieszych przy ul. Gazowej i Kutrowskiego, wykonawcą jest firma ZABERD S.A. z Wrocławia. Wartość zadania ,93 zł W celu poprawy stanu technicznego budynków oświatowych miasto realizuje kompleksowy program wymiany okien w placówkach szkolnych. Realizację projektu rozpoczęto w ubiegłym roku, dokonano wtedy wymiany 187 okien w pięciu szkołach tj.: SP nr 2, SP nr 8, SP nr 5, SP nr 4 i Gimnazjum nr 1. Całkowity koszt tych prac wyniósł zł, w tym zł pozyskano ze środków zewnętrznych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Program ten jest kontynuowany i od początku bieżącego roku do chwili obecnej wymieniono 200 okien w szkołach podstawowych nr 8 i 5 oraz w gimnazjach nr 1 i 2. W najbliższych dniach rozpocznie się wymiana 65 okien w SP nr 2. Całkowity koszt tych prac to kwota zł. W tym roku również udało się pozyskać środki w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, tym razem w kwocie zł. Dla ich pełnego wykorzystania zakres przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2006 roku zostanie rozszerzony o kolejnych 200 okien. Na realizację zadania ogłoszone zostanie odrębne postępowanie przetargowe. Kompleksowa realizacja programu wymiany okien pozwoli w dużym stopniu na rozwiązanie problemu złego stanu stolarki okiennej oraz wyeliminuje zagrożenia z tym związane. (EB) Modernizacja ul. Słonecznej i Strzelnej Elżbieta Bednarczyk - wydział inwestycji 3S - 26 czerwca 2006 r. 5

6 Radzimy wymienić dowód osobisty Alicja Drożdż wydział spraw obywatelskich Dowody osobiste starego typu, tzw. książeczkowe, tracą ważność 31 grudnia 2007 roku i do tego czasu należy je wymienić. Nowe dowody osobiste obowiązują już od początku roku Obowiązek wymiany dotyczy wszystkich obywateli polskich, bez względu na rok urodzenia. Dowód osobisty ważny jest 10 lat od daty wydania dla osób dorosłych, 5 lat dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia, a na czas nieoznaczony dla osób, które ukończyły 65 lat. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dowód osobisty może być wydany osobie niepełnoletniej, nawet noworodkowi. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie: 1. zmiany danych, które nanosi się w dowodach osobistych, np. nazwiska, adresu; 2. uszkodzenia lub zaistniałej innej okoliczności, utrudniającej ustalenie tożsamości osoby; 3. upływu terminu ważności. Wymiany trzeba dokonać osobiście. Nie można wniosku wysłać pocztą, ani złożyć za pośrednictwem innej osoby. Przepisy nie przewidują bowiem udzielania pełnomocnictwa w tym zakresie. Osoby starsze i niepełnosprawne, które ze względu na wiek i stan zdrowia nie mogą osobiście dotrzeć do urzędu, mogą prosić urzędnika o przybycie do miejsca pobytu. Osobom, które nie wymieniły jeszcze dowodu osobistego radzimy, aby zgłaszały się do Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich pok. nr 7 w godz , tak aby w późniejszym terminie nie nastąpiło spiętrzenie wniosków, a tym samym nie utworzyły się kolejki. Ponadto przypominamy, że od 1 maja 2004 roku granicę państw Unii Europejskiej można przekraczać na podstawie dowodu osobistego. Z dokumentem tym wpuszczą nas do następujących państw: Austria Belgia Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Portugalia Słowacja Słowenia Szwecja Węgry Włochy Wielka Brytania Potwierdzanie danych Wanda Brusiło wydział organizacyjny 6 W związku z wieloma wątpliwościami ubiegających się o pracę, bądź już pracującymi za granicą Polaków, dotyczącymi potwierdzania przez Urząd Miejski statusu gospodyni domowej, otrzymywania pomocy finansowej od rodziny z zagranicy, utrzymywania dzieci i mieszkania w Polsce, informujemy, że organ administracji publicznej nie może wydać zaświadczenia, ani potwierdzić danych, wykraczających poza zakres prowadzonych przez ten organ rejestrów, ewidencji itp. (zgodnie z art kodeksu postępowania administracyjnego). Urząd Miejski nie prowadzi rejestrów w wyżej wymienionych sprawach i nie może potwierdzić tych faktów na gotowych drukach przekazanych przez niemieckiego pracodawcę. Druki, którymi posługują się polscy pracownicy, nie są oficjalnymi formularzami niemieckich urzędów, a jedynie drukami przygotowanymi przez prywatne biura doradztwa podatkowego, które służą pomocą obywatelom polskim pracującym w Niemczech i nie znającym niemieckiego prawa podatkowego. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że nie istnieją żadne oficjalne dwujęzyczne polsko- niemieckie druki, dotyczące zakwalifikowania podatnika do klasy podatkowej. Zatem osoby, których pracodawca za granicą żąda potwierdzenia w urzędzie w/w danych, powinny 3S - 26 czerwca 2006 r. udać się do notariusza i przy nim złożyć podpis pod oświadczeniem o fakcie bycia w Polsce gospodynią domową, czy utrzymywania swoich dzieci i mieszkania. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, poświadczy własnoręczność podpisu na tym dokumencie, który będzie miał charakter dokumentu urzędowego. Ta czynność notarialna objęta jest opłatą skarbową w wysokości 24,40zł (dwadzieścia cztery złote 40/100). W Oławie funkcjonują następujące kancelarie notarialne: 1. Kancelaria Notarialna Beata Śliwa, Rynek Ratusz 2. Kancelaria Notarialna Barbara Kiełbowicz, pl. M.M.Kolbe 3

7 Wystawa młodych filatelistów W dniach 7 11 czerwca 2006 r. miała miejsce w Oławie Krajowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna Sport i Turystyka, której organizatorem było oławskie koło nr 37 i Zarząd Okręgu PZF we Wrocławiu. W konkursie wzięło udział 46 młodych wystawców z 20 miejscowości od Szczecina po Kłodzko. Prezentacja zbiorów odbywała się w sali baletowej Ośrodka Kultury przy sporym zainteresowaniu oławskiej młodzieży i dorosłych. Sąd konkursowy pod przewodnictwem Krzysztofa Jaworskiego z Wałbrzycha przyznał następujące nagrody: - Nagrodę GRAND PRIX dla najlepszego eksponatu Wystawy Sąd Konkursowy wyróżnił eksponat nr 57 - Anna Wójcik Polscy Nobliści wraz z dyplomem w randze medalu Pozłacanego (79 pkt.) i nagrodą i nagrodą nr 76, ufundowaną przez PSS Społem Oława, - Nagrodę specjalną w klasie konkursowej w grupie wiekowej A, eksponat nr 5 Aleksandra Bodziona Dyscypliny sportowe wraz z dyplomem w randze medalu Pozłacanego ( 78 pkt.) i nagrodą nr 56, 157, - Nagrodę specjalną w klasie konkursowej w grupie wiekowej B, eksponat nr 43 MKF nr 41 przy SP nr 1 w Oławie Kto TY jesteś ( 79 pkt.) wraz z dyplomem w randze medalu Pozłacanego i nagrodą nr 42, 51, - Nagrodę specjalną dla najmłodszego wystawcy, eksponat nr 13 Weronika Krajce Królestwo roślin (77 pkt.), wraz z dyplomem w randze medalu Pozłacanego i nagrodą nr 57, 148, - Nagrodę specjalną za najlepszy eksponat wśród dziewcząt, otrzymuje eksponat nr 21 Dyscypliny sportowe (77 pkt.) Dagmara Wolska wraz z dyplomem w randze medalu Pozłacanego i nagrodą nr 55, 3, Ponadto wielu młodych filatelistów wyróżniono dyplomami. Okolicznościowy datownik zaprojekto- -wał Zdzisław Sacha. Z okazji wystawy wydano też karty pocztowe, które opracowali graficznie: Władysław Superson, Michał Jóźków i Józefa i Tadeusz Główczyńscy. (JW) Nowa książka Diamentowej serii W najbliższych dniach ukaże się na rynku księgarskim kolejna pozycja Diamentowej serii książka Ireny Suskiej pt.: Oławscy hobbyści. Bogato ilustrowana publikacja (ok. 260 zdjęć) omawia powojenną działalność 8 oławskich organizacji skupiających miejscowych pasjonatów: działkowców, wędkarzy, myśliwych, pszczelarzy, hodowców gołębi, turystów, filatelistów i amatorów hippiki. Do nabycia (w tradycyjnej cenie serii 22 zł) w księgarni Matras w Rynku, w supermarketach na specjalnych półkach z wydawnictwami o Oławie oraz w wybranych kioskach gazetowych. Można ją również nabyć w siedzibach zarządów organizacji opisanych w publikacji.(jw) 3S - 26 czerwca 2006 r. 7

8 Świadczenia rodzinne w Unii Europejskiej Agnieszka Kuczera - wydział finansowy Od 1 maja 2004 jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W niektórych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego obowiązuje okres przejściowy, jednak możliwość wypłaty świadczeń rodzinnych przysługuje od momentu wstąpienia do UE. Co należy zrobić, aby otrzymać świadczenia z dowolnego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, gdzie zatrudniony jest np. mąż, ojciec, żona lub matka? Najpierw parę zasad rządzących świadczeniami rodzinnymi: przysługują one każdemu obywatelowi państw członkowskich UE legalnie pracującemu w dowolnym kraju UE i spełniającemu określone warunki, świadczenia rodzinne są wypłacane zgodnie z systemem prawnym obowiązującym w kraju zatrudnienia polskiego obywatela, nie są pobierane żadne opłaty za standardowe druki E 401 i E 411, czy za przygotowanie formularza (uwaga na firmy oferujące swoje usługi w tej dziedzinie). Osoba pracująca poza granicami kraju, aby otrzymać świadczenia rodzinne np. zasiłek rodzinny, powinna zgłosić się do instytucji, zajmującej się wypłacaniem takich świadczeń w państwie, w którym podjęła legalną pracę zarobkową. Adres takiej instytucji otrzyma od pracodawcy. Instytucja zajmująca się wypłacaniem świadczeń wyda formularze oznaczone symbolami E 401 i E 411. Są to druki ujednolicone, obowiązujące w całej Unii Europejskiej i drukowane w języku wnioskodawcy. W Irlandii i Anglii, druki E 401 i E 411 nie trafiają do wnioskodawcy, tylko przesyłane są do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej i rodzina wnioskodawcy proszona jest o dostarczenie potrzebnych dokumentów. Ważne jest, aby w punkcie 5 części A wniosków E 401 i E 411 widniała pieczęć instytucji właściwej do wypłacania świadczeń w państwie, w którym pracuje wnioskodawca (nie mogą to być wnioski pobrane ze stron internetowych). Część A wniosku wypełnia osoba uprawniona do pobierania świadczeń, natomiast część B wypełnia instytucja właściwa ze względu na miejsce zamieszkania członków rodziny. Taką instytucją na naszym terenie jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. Dokumenty, które należy zgromadzić jako załączniki do formularzy E 401 i E 411: 1. akt urodzenia dziecka (dzieci), 2. akt małżeństwa, KOMUNIKATY 3. kserokopia dowodu osobistego rodzica, który przebywa z dziećmi w kraju 4. zaświadczenie z Urzędu Pracy (czy jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy i od jakiego dnia, czy pobiera zasiłek dla bezrobotnych), jeżeli rodzic przebywający w kraju nie pracuje, 5. oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu (od kiedy jest zatrudniony, czy na czas określony czy nieokreślony, na jakim stanowisku), jeżeli wykonuje pracę zarobkową, 6. zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku rodzinnego na dziecko (dzieci). W przypadku pobierania zasiłku należy podać wysokość zasiłku na każde dziecko oraz czy pobierane są dodatki lub inne świadczenia na dzieci i w jakiej kwocie. Wnioski złożone w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej rozpatrywane są w ciągu miesiąca, a następnie przesyłane do kraju, w którym staramy się o wypłatę świadczenia. Wypełnione wnioski wraz z dokumentami należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu ul. Mazowiecka 15, tel (wewn. 145). Burmistrz Oławy Franciszek Październik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godz do 12.00, po wcześniejszym umówieniu i ustaleniu godziny w sekretariacie Urzędu Miejskiego, tel Zastępcy burmistrza przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków: Jerzy Hadryś w każdy czwartek od godz do 14.00, Witold Niemirowski w każdą środę od godz do 17.00, też po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie Urzędu. Naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. Straż Miejska przyjmuje telefoniczne zgłoszenia od mieszkańców Oławy w sprawie interwencji - od poniedziałku do piątku od godz do 23.00, a w soboty od 7.00 do Numery alarmowe Straży Miejskiej: i telefon komórkowy bezpośrednio do patrolu zmotoryzowanego. W przypadku zgłoszenia w godzinach popołudniowych, czas oczekiwania na połączenie może być nieco dłuższy. 8 3S - 26 czerwca 2006 r.

9 Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2006/07 W siedzibie MOPS w Oławie przy ul. 1-go Maja 11 (punkt informacyjny świadczeń rodzinnych - parter pok. 1A) wydawane są wnioski o ustalenie uprawnień do pobierania świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2006/2007. Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane będą od dnia roku w godzinach od 800 do 1200 oraz w godzinach od 1230 do 1500 Do wniosku o ustalenie uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w okresie zasiłkowym 2006/2007 należy dołączyć: 1. W przypadku osób pobierających świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2004/2005 lub/i 2005/ 2006 w MOPS a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w 2005 roku - wnioskodawcy, drugiego z rodziców oraz dzieci będących na utrzymaniu rodziców w wieku lat, Punkt konsultacyjny dla młodych używających środków psychoaktywnych oraz dla ich rodzin ul. Młyńska 12 a, pokój nr 5 jest czynny w każdą środę od godz do Konsultacje odbywają się również w poniedziałki i piątki od godz do w pokoju nr 3. Punkt prowadzi: poradnictwo i konsultacje dla osób uzależnionych bądź eksperymentujących z narkotykami, oraz dla rodzin, udzielanie informacji o możliwościach podjęcia b) zaświadczenie ze szkoły w przypadku dzieci powyżej 16 roku życia (data wydania nie wcześniej niż r.). 2. W przypadku osób nie pobierających świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2004/2005 lub/ i 2005/2006 w MOPS w Oławie a) kserokopia dowodu osobistego osoby składającej wniosek, b) akt urodzenia dziecka, c) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w 2005 roku wnioskodawcy, drugiego z rodziców oraz dzieci będących na utrzymaniu rodziców w wieku lat, d) zaświadczenie ze szkoły w przypadku dzieci powyżej 16 roku życia (data wydania nie wcześniej niż r.), e) prawomocny wyrok o rozwodzie, f) prawomocny wyrok o wysokości świadczenia alimentacyjnego na dziecko, g) numer rachunku bankowego, h) inne w zależności od przysługujących dodatków (szczegółowych informacji udziela punkt informacyjny świadczeń rodzinnych w MOPS Oława). Dla osób, które do 31 lipca 2006 roku złożą wniosek wraz z kompletem dokumentów, wypłata świadczeń rodzinnych za wrzesień 2006 będzie dokonana do 30 września br. W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2006, wypłata świadczeń rodzinnych za wrzesień 2006 będzie dokonana do 31 października 2006 roku. Ponadto informuję, że zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r., nr 228, poz z późn. zm.) od 1 września 2006 roku jedyną instytucją uprawnioną do wypłaty świadczeń rodzinnych dla osób zamieszkałych w Oławie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie. Ewa Romańczuk - kierownik MOPS Konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin KOMUNIKAT terapii i leczenia, diagnozowanie poziomu uzależnienia i kierowanie do placówek specjalistycznych, koordynowanie działań związanych z leczeniem w specjalistycznych placówkach (oddziały detoksykacyjne, ośrodki stacjonarne) terapię indywidualną osób uzależnionych i ich rodzin psychoedukację osób uzależnionych i ich rodzin. (WM) Centrum Reagowania Miejski Zespół Reagowania Urzędu Miejskiego w Oławie mieści się w ratuszu, II piętro, pokój nr 33 Rynek 1. Udzielanie informacji i przyjmowanie zgłoszeń - od poniedziałku do piątku od godz do 15.30, telefon lub , faks nr W pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy zgłoszenia przyjmuje oraz informacji udziela dyżurny pod numerem telefonu komórkowego Dyżury MKRPA Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oławie przyjmuje interesantów w czasie pełnienia dyżurów w każdą środę od godz do 1800, w Urzędzie Miejskim, pokój nr 10, a także pod numerem telefonu , wewn S - 26 czerwca 2006 r. 9

10 W dniach maja br. przebywała w Złoczowie na Ukrainie, naszym partnerskim mieście na Wschodzie, delegacja z Oławy. Okazją było doroczne święto Złoczowa, które obchodzono w niedzielę 29 maja. Tym razem delegacja była liczniejsza niż zwykle, bo i powodów do spotkania było więcej. Niedawno odbyły się tam wybory samorządowe i skład miejscowej rady mocno się zmienił. Dla odchodzących była to ostatnia okazja do spotkania z oławskimi radnymi, którzy w liczbie 10 osób, z przewodniczącym Krzysztofem Kłapko, uczestniczyli w tej wizycie. Doszło też do zapoznania się z nowym składem złoczowskich deputowanych. Okazją do tego był niedzielny koncert na głównym placu miejskim, gdzie w obecności naszego burmistrza, Franciszka Października, doszło do symbolicznego przekazania władzy przez byłego gospodarza miasta jego nowemu następcy. Niedziela była też okazją do spotkania po porannej mszy świętej ze złoczowska polonią i jej duchowym pasterzem, proboszczem ks. dziekan Leszek Pankowski oraz wysłuchaniem jego relacji o postępie prac przy remoncie plebanii, miejscowej fary i kościółka w Sasowie, w czym jak wiadomo, wspomagają miejscową społeczność stowarzyszenie byłych złoczowian i władze Oławy. Dzień wcześniej oławscy delegaci, wśród których byli oprócz burmistrza i radnych, sekretarz miasta i naczelnicy dwóch wydziałów (inwestycji i promocji) oraz dyrektorki Szkoły Muzycznej, Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej i Powiatowej zwiedzili kilka zabytkowych miejsc na tej ziemi zamki w Olesku, Podhajcach i samym Złoczowie oraz muzeum ukraińskiego pisarza Szaszkiewicza Szefowe oławskich instytucji kulturalnych miały też okazję uzgodnić szczegóły wymiany kulturalnej między naszymi miastami. W drodze powrotnej delegacja zatrzymała się we Lwowie, aby zwiedzić cmentarz Orląt Lwowskich przy nekropolii łyczakowskiej oraz zabytkowe centrum miasta. W wizytującej grupie oławian był też, tradycyjnie redaktor Krzysztof Filarowski, który jak zwykle przygotował ciekawą relację filmową dla OTvK, zachęcającą oławian do odwiedzenia ciekawej historycznie i gościnnej ziemi złoczowskiej.(jw) 10 3S - 26 czerwca 2006 r.

11 19 maja w Szkole Podstawowej nr 5 w Oławie odbył się Powiatowy Konkurs Rysunku. Konkurs ten jest kontynuacją zeszłorocznego Międzyszkolnego Konkursu Rysunku; po raz pierwszy miał zasięg powiatowy. Pomysł przywędrował z Górnego Śląska, gdzie wcześniej pracowałam. W roku ubiegłym cieszył się powodzeniem, a tegoroczna edycja przeszła wszelkie oczekiwania. Oławę reprezentowali przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych, a powiat szkoły z Wierzbna, Goszczyny, Domaniowa, Danielowic, Jelcza-Laskowic, Oleśnicy Małej i Ścinawy Polskiej. Tak dużym zainteresowaniem nie cieszył się chyba żaden konkurs. Zgodnie z regulaminem szkoły wybierają z grona uczniów uzdolnione plastycznie dzieci. W jury zasiadają artyści plastycy. W tym roku byli to: Bożena Wierzbicka dyrektor SP nr 5 Michalina Zborowska, Anna Maria Domańska i Andrzej Siemaszko. W zmaganiach konkursowych brali udział uczniowie klas IV VI, a ich zadaniem było narysowanie wybranej przez siebie martwej natury. Odbyło się to w dwóch sesjach, każda po 45 minut. Jury podkreśliło wysoki poziom wszystkich wykonanych w konkursie prac. Wyłonienie tych najlepszych było nie lada zadaniem dla jurorów, bo najlepsi uczestnicy to prawdziwe talenty. Fundatorem nagrody głównej był Urząd Miejski w Oławie. Upominki i poczęstunki ufundowali: PSS Społem, i rodzice uczniów SP nr 5 Joanna Morawska, Bernarda Pers, Elżbieta Kucharska, Anna Dziubka, Waleria Lipińska i Piotr Zakonek. Laureaci konkursu: I miejsce Martyna Gucwa kl. VI b SP nr 5, II miejsce Monika Kalinowska kl. V a SP nr 4, III miejsce Andżelika Wiśniowska IV SP oszczyna. Wyróżenienia: Agata Błach kl. VI c SP nr 8, Jarosław Matuszewski kl. VI SP Danielowice, Jakub Wojtowicz kl. VI SP Domaniów, Mateusz Krawczyk kl. V b SP Marcinkowice, Maria Szymańska kl. VI c SP nr 2, - Martyna Kuriata kl. VI a SP Wierzbno. Organizatorem konkursu jest Katarzyna Lewicka nauczyciel plastyki w SP nr 5 w Oławie. Miła niespodziankę sprawiła piątka młodych szachistów z MKS Oława na strefowych Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów, które odbyły się 3 i 4 czerwca w klubie szachowym Hetman we Wrocławiu. Marcin Wybraniec zajął pierwsze miejsce, Dorota Kutrowska drugie, Adam Reczuch czwarte, Kacper Józków piąte, a Aleksander Reczuch szóste. Największą niespodziankę sprawił ośmioletni Kacper Józków, który dopiero od roku uczestniczy w zajęciach szachowych w grupie najmłodszej, a już zdobył trzecią kategorię szachową i zakwalifikował się do finału mistrzostw. Pięć dni później Kacper zajął czwarte miejsce w XXI Międzynarodowym Memoriale Mistrza Czesława Błaszczaka i był najlepszy wśród dolnoślązaków. Jest to ogromny sukces tego młodego zawodnika. To co już osiągnął w tak krótkim czasie, nie udało się dotychczas żadnemu oławskiemu szachiście. (IF) 3S - 26 czerwca 2006 r. 11

12 Wsparcie dla osób pragnących założyć własną firmę Jedną ze skutecznych form walki z bezrobociem jest samozatrudnienie oraz tworzenie miejsc pracy poprzez nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób). Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości finansuje projekty promujące przedsiębiorczość. Zakładany cel w ramach działania 2.5, to aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez zachęcanie do zakładania działalności gospodarczej oraz zapewnianie nowopowstałym podmiotom gospodarczym pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Przewidziane w ramach działania 2.5 formy wsparcia to: edukacja doradztwo wsparcie finansowe. Takie wsparcie w konsekwencji przyczynia się do wzrostu liczby nowozarejestrowanych małych i średnich przedsiębiorstw. Jak to wygląda w praktyce? 1. Na Dolnym Śląsku działa 5 instytucji, które realizują projekty w ramach działania 2.5, a z których mogą skorzystać mieszkańcy Oławy. 2. Osoby, które zgłoszą się do udziału w projekcie skorzystają z: opieki indywidualnego doradcy, mającej na celu zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowo doradczych i określenie indywidualnych planów działań potencjalnych uczestników projektu, bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, pomocy finansowej, przysługującej po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w formie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji na rozwój działalności. 3. Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, osoby zagrożone utratą zatrudnienia, jak również młodzież, studenci, absolwenci szkół średnich, a także osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe) z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004r. Mieszkańcom Oławy znane są już podobne projekty: Biznes po pięćdziesiątce oraz Ja też potrafię. Z oferowanych form wsparcia w ramach tych projektów skorzystało 24 mieszkańców Oławy. Poniżej przedstawiamy projekty realizowane przez instytucje oferujące wsparcie dla potencjalnych przedsiębiorców oraz dane teleadresowe i warunki, jakie należy spełnić, chcąc uczestniczyć w projekcie. Strona dofinansowana ze środków Min. Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca. 12 3S - 26 czerwca 2006 r. Beata Morawska, Andrzej Łabowski Gminne Centrum Informacji 1. Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/ wynikach prac naukowych Celem projektu jest podniesienie wzrostu świadomości społecznej w zakresie przedsiębiorczości oraz upowszechnianie idei tworzenia przedsiębiorstw, przekazanie praktycznej wiedzy w jaki sposób założyć własną firmę i jak finansować jej powstanie i rozwój. Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zameldowane w województwie dolnośląskim: niezarejestrowane jako bezrobotne, a zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004; które założyły działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach działania 2.5 ZPORR, spełniające kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy. Od dnia zarejestrowania przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej nie może minąć więcej niż 36 miesięcy. Okres realizacji projektu: Instytucja realizująca projekt: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław Biuro Projektu: ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław, tel , fax projects.php?view=31 2. Do startu po własną firmę od marzeń do zysków Celem projektu jest propagowanie przedsiębiorczości i zachęcenie studentów dolnośląskich szkół wyższych oraz innych osób z wyższym wykształceniem, niezarejestrowanych jako osoby bezrobotne, a zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, do tworzenia mikroprzedsiębiorstw. Beneficjentami ostatecznymi projektu są właśnie te osoby, z wyłączeniem tych, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r. Rekrutacja do II edycji odbędzie się w listopadzie 2006 r. Projektodawca: Uniwersytet Wrocławski Biuro Karier, Wrocław, ul. Uniwersytecka 19/20, tel , , wroc.pl uni.wroc.pl/index_pl.php?box=programy_ue_opis&page=1&pid=34 3. Własna inicjatywa lekarstwem dla rynku pracy Celem projektu jest przygotowanie 20 osób do podjęcia własnej działalności gospodarczej i przekazanie im niezbędnej wiedzy oraz umiejętności, umożliwiających

13 skuteczne uporanie się z trudnościami na początkowym etapie prowadzenia biznesu. Ścieżka wsparcia będzie obejmować wszystkie wymagane etapy pomocy, od szkoleń, poprzez indywidualne doradztwo, aż do wsparcia finansowego. Do udziału w projekcie uprawnione są wszystkie osoby dorosłe, niezarejestrowane jako bezrobotne, będące mieszkańcami województwa dolnośląskiego, zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej. Bezpośrednie działania, prowadzone w ramach projektu, obejmują bezpłatne szkolenia i doradztwo, wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz doradztwo biznesowe przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Okres realizacji: Biuro Projektu: Wrocław ul. Ruska 19, tel/fax: i tel , Własna firma szansa ludzi młodych. Celem projektu jest promocja samozatrudnienia wśród bezrobotnej, a beneficjentami mogą zostać osoby niezarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą, zamieszkałe w województwie dolnośląskim, młodzież do 25 roku życia, absolwenci wyższych szkół do 27 roku życia, osoby odchodzące z rolnictwa. Projekt już trwa, zakończy się 31 grudnia 2007 r. Instytucja realizująca projekt: Stowarzyszenie Sanatorów, Zarząd Główny: ul. Św. Marcina 4, Wrocław, tel./fax: , "Samozatrudnienie w charakterze agenta ubezpieczeniowego jako nowy pomysł na zawodową karierę" Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości oraz aktywne wspieranie samozatrudnienia. Jego realizacja to zapewnienie osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą kompleksowego wsparcia w pokonaniu barier, utrudniających rozpoczęcie planowanej działalności w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby fizyczne, z wykształceniem, co najmniej średnim, niezarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r. Okres realizacji projektu: Obecnie trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Projektodawca: Kancelaria Projekty Europejskie Mirosława Adamczak, Wrocław, ul. Sudecka74/28, telefon , fax , Szczegółowe informacje są dostępne w Gminnym Centrum Informacji tel , Plac Zamkowy 15, parter Urzędu Miejskiego w Oławie. Zawody nadwyżkowe i deficytowe na Dolnym Śląsku w 2005 r. W poprzednim numerze biuletynu 3S przedstawiliśmy strukturę zawodową bezrobotnych oraz najbardziej poszukiwane zawody w powiecie oławskim (dane pochodziły z Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie). Dzisiaj przedstawiamy ranking zawodów nadwyżkowych i deficytowych w całym województwie, sporządzony na podstawie informacji pochodzących z Dolnośląskiego Urzędu Pracy, według stanu na koniec grudnia 2005 r. Wiedza na ten temat jest bardzo istotna przy wyborze profilu szkoły, szkoleń oraz ścieżki kariery zawodowej. Porównując strukturę bezrobocia można stwierdzić czy brak popytu na dany zawód dotyczy tylko powiatu oławskiego, czy też całego Dolnego Śląska. Czy wybrany przez nas zawód znajduje się w rankingu zawodów deficytowych? Czy uczęszczając na kurs kasjera handlowego mamy szansę znaleźć pracę? Zawody deficytowe to takie, na które jest większe zapotrzebowanie, niż liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Wśród zawodów o najwyższym deficycie (śladowy napływ bezrobotnych, wielkie zapotrzebowanie na rynku pracy) należy wymienić: operator maszyn tapicerskich (napływ bezrobotnych 2, ofert pracy 88) operator strugarek i frezarek do drewna ( odpowiednio 1 40) Strona dofinansowana ze środków Min. Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca. 3S Łucja Mycek-Wojciukiewicz - kierownik GCI demonstrator wyrobów (1 18) sortowacz surowców wtórnych ( 3 46) nauczyciel matematyki w szkole podstawowej (1 15) projektant stron internetowych (1 13) doradca podatkowy (1 13). Istnieją również zawody deficytowe, w których panuje wielki ruch największa liczba zgłaszanych ofert pracy, zarejestrowanych bezrobotnych oraz największy napływ bezrobotnych. Najliczniej reprezentowane są takie zawody: pracownik biurowy robotnik gospodarczy pracownik administracyjny pracownik ochrony mienia i osób kasjer handlowy rolnik upraw polowych brukarz operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych monter zespołów i podzespołów elektronicznych zbrojarz. Zawody zrównoważone( podobna liczba zarejestrowanych bezrobotnych i podobna liczba ofert, nie liczy się napływu bezrobotnych) najliczniej reprezentowane - 26 czerwca 2006 r. 13

14 przez osoby bezrobotne: kierowca samochodu ciężarowego księgowy samodzielny przedstawiciel handlowy sekretarka opiekunka dziecięca spawacz ręczny łukiem elektrycznym woźny rejestratorka medyczna. Dobrą wiadomość stanowi fakt, iż w siedmiu wielkich grupach zawodów odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w każdej grupie od blisko 13% do 9%. Są to: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy technicy i inny średni personel pracownicy usług osobistych i sprzedawcy pracownicy przy pracach prostych pracownicy biurowi operatorzy maszyn i urządzeń rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy. Jednocześnie te grupy zawodowe generują największe bezrobocie. Zawody nadwyżkowe, czyli takie, na które występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie - jest ich objęły aż 82,4% zarejestrowanych bezrobotnych. Duży udział w tej grupie stanowią bezrobotni bez zawodu 14,2%. Najliczniej reprezentowane przez bezrobotnych są niżej przedstawione zawody nadwyżkowe (w naszym rankingu ujęliśmy tylko te, które reprezentowane są przez ponad 3000 bezrobotnych): Ekonomiści 3028 Mechanicy samochodów osobowych 3114 Robotnicy gospodarczy 3490 Pracownicy biurowi 3527 Robotnicy budowlani 3640 Technicy mechanicy 3751 Szwaczki 4296 Sprzątaczki 4482 Kucharze 4944 Krawcy 5123 Asystenci ekonomiczni / technicy ekonomiści 5514 Ślusarze 6452 Murarze 7249 Sprzedawcy Jeszcze jedno wyjaśnienie na koniec wśród zawodów nadwyżkowych i deficytowych występuje zawód: pracownik biurowy. Dzieje się tak dlatego, że nazwa pracownik biurowy określa grupę zawodów, w której część jest nadwyżkowa (np. magazynier), część deficytowa (telemarketer), a jeden z tych zawodów (sekretarka) występuje w zawodach zrównoważonych. 14 Strona dofinansowana ze środków Min. Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca. 3S - 26 czerwca 2006 r.

15 Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 5 Tradycją Szkoły Podstawowej nr 5 stały się spotkania rodziców z nauczycielami i dyrekcją szkoły na zakończenie roku szkolnego. Na takim spotkaniu wręczane są honorowe tytuły Przyjaciel SP 5 oraz składamy podziękowania za współpracę ze szkołą. Tak było i tym razem. W dniu r. w holu budynku spotkali się zaproszeni rodzice, nauczyciele i dyrekcja szkoły. Gośćmi zaproszonymi byli: z-ca Bożena Wierzbicka burmistrza Jerzy Hadryś oraz główny pecjalista ds. Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Cecko. Decyzją Rady Pedagogicznej honorowe tytuły Przyjaciel SP 5 otrzymali: Beata Jakubowska i Ewa Walejewska pracownicy Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno- -Pedagogicznej w Oławie, a wśród rodziców znaleźli się Adam Walczak i członkowie aktywnie działającego Prezydium Rady Rodziców Sylwia Podgórska (przewodnicząca), Anna Lewandowska, Krystyna Królicka, Elżbieta Taracińska i Waldemar Klepacki. Tytuł Przyjaciela SP 5 otrzymał również Leszek Hołyński. Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy i zostaną wpisani do Kroniki Szkoły. Podziękowania za współpracę ze szkołą, za serce i bezinteresowną pomoc otrzymało 83 rodziców. Wytypowani oni zostali przez wychowawców klasowych, bo to oni na co dzień otrzymują pomoc i wsparcie. Rodzice byli wzruszeni i zadowoleni, że ich związek ze szkołą jest zauważalny. Tak naprawdę po dzieciach rodzice są najważniejsi dla szkoły. Cenię sobie ich zdanie, szczególnie wtedy, kiedy podejmują działania zmieniające oblicze szkoły. Wtedy wiem, że razem dążymy do zmian. Finał konkursu Narkotyki, alkoholizm ósma plaga? 7 czerwca w Ośrodku Kultury odbył się wielki finał konkursu Alkoholizm, narkotyki,...ósma plaga?, organizowanego przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod patronatem burmistrza Franciszka Października i komendanta powiatowego policji nadkom. Jacka Galuszki. Przedstawiamy laureatów konkursu. Kategoria plastyczna gimnazja: I miejsce Agata Śpiewak Gimna- Czesław Miłosz - przewodniczący MKRPA zjum nr 2, II miejsce Martyna Stanowska Gimnazjum nr 1, III miejsce Klaudia Duziak Gimnazjum nr 1. Kategorii plastyczna szkoły podstawowe: I miejsce Michał Maciejko SP nr 2, II miejsce Agata Szymańska - SP nr 2, III miejsce Ewa Ignatowicz i Magda Wojciechowska SP nr 2. Kategorii teatralna: I miejsce Gimnazjum nr 3 (opiekunowie grupy Beata Wlazło, Jolanta Potoczna i Katarzyna Dalecka), II miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 (opiekun grupy Beata Drabczak), III miejsca Szkoła Podstawowa nr 8 (opiekun grupy Mirosława Jagodzińska), świetlica środowiskowa przy SP nr 5 (opiekun Arkadiusz Technik). Jury wysoko oceniło wszystkich uczestników finału za zaangażowanie i ciekawe spojrzenie na problem uzależnień. Zwycięzcy i pozostali uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody i upominki, między innymi odtwarzacze mp3, namioty plażowe, karnety na baseny w Oławie i Jelczu- -Laskowicach, materace dmuchane, piłki, radia turystyczne, maskotki komisarza lwa i wiele innych nagród. Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji konkursu, a także sponsorom było ich wielu, nie sposób wymienić wszystkich, a to właśnie dzięki ich hojności można było nagrodzić uczestników. 3S - 26 czerwca 2006 r. 15

16 Ogólnopolski sukces liderów Młodzi o Sobie u Siebie Wygrała Kasia Katarzyna Sadecka Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Oławie Bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil. Bo jest parę złudzeń, które warto mieć by żyć Fragment piosenki zespołu IRA Parę chwil, którą wykorzystaliśmy do naszej prezentacji multimedialnej: Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje. Pod koniec listopada 2005 r. nauczycielka podstaw przedsiębiorczości Teresa Jerzykowska-Słupska poinformowała nas o ogólnopolskim konkursie POZA FORMATEM na Najlepsze Młodzieżowe Przedsięwzięcie organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości Junior Achievement Foundation sponsorowanym przez łódzki oddział PZU. Postanowiliśmy spróbować naszych sił. Jesteśmy uczniami ZSO Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Oławie. Ja Kasia Sadecka Paulina Sopata i Kamila Gadała uczęszczamy do klasy o profilu humanistyczno-językowym, natomiast Ariel Denenfeld i Ola Prychitko uczą się w klasach informatycznych. Nie przeszkodziło nam to jednak zdziałać coś razem mimo różnicy zainteresowań, łączy nas bowiem chęć pomocy innym i wewnętrzna potrzeba realizowania się na tle społecznym. Razem działamy również w projekcie MoSuS (Młodzi o Sobie u Siebie) organizowanym przez IES (Instytut Edukacji Społecznej), w ramach którego zrodził się pomysł na zorganizowanie koncertu charytatywnego dla chorej na raka pnia mózgu 5-letniej Kasi z Kopaliny. O tragedii, jaka spotkała to dziecko przeczytaliśmy w Gazecie Powiatowej-Wiadomości Oławskie i pomyśleliśmy, że musimy jej pomóc. Na warsztatach z zakresu socjologii i psychologii prowadzonych przez wielu specjalistów uczyliśmy się m.in. tworzenia i zarządzania projektem, co bardzo pomogło nam od strony formalnej w dobrej organizacji koncertu. Postanowiliśmy, że będzie to 2-dniowy rockowy charytatywny koncert, który miał jeszcze na celu promocję okolicznych młodych zespołów. Zaczęły się przygotowania. Każdy dostał jakieś zadanie. Ola zajęła się wszystkim od strony medialnej, Ariel od strony informatycznej (strona internetowa), a także załatwieniem darczyńców. Ja zajęłam się pozyskaniem gadżetów od sławnych ludzi przeznaczonych na licytacje. Udało mi się zdobyć m.in. koszulki z autografami muzyków zespołu Hedone, płytę z autografami Raz Dwa Trzy, Czarno- -Czarnych, Big Cyc, zdjęcia z autografem Chylińskiej, Dody oraz 2 książki z tekstami utworów z podpisem Lecha Janerki. GP-WO przekazała na cele licytacji maskotkę Wiadomostka, którego zlicytowaliśmy jako uczestnicy Mo- SuS-u i wręczyliśmy małej dziewczynce. Razem z Pauliną koordynowałyśmy przebieg całej organizacji oraz załatwiłyśmy wszystkie potrzebne dokumenty od strony formalnej. Nastąpiły jednak komplikacje, kiedy już wydawało się, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Rezygnacja jednego zespołu, brak perkusji, którą udało nam się zdobyć w ostatniej chwili, tragedia w Katowicach (przesunięcie koncertu z powodu żałoby narodowej). Jednak to nas nie zniechęciło, lecz wiele nauczyło. W koncercie wystąpili: kabaret Centka (w którym występuje m.in. Ariel) zespół Cross Out (Brzeg), Strutter (Oława), Ibago (Oława), Elysium (Wrocław) i Nitecap. Pomiędzy występami miała miejsce licytacja prowadzona przez Paulinę i Ariela. Zebrane pieniądze (335,50 zł.) wpłaciliśmy na konto chorej dziewczynki. Choć zmęczeni, ale z uśmiechem na ustach, rozpoczęliśmy pracę nad rozpisaniem pracy konkursowej. Oczywiście na ostatnią chwilę wysłaliśmy jeszcze ciepłe od druku kartki naszej pracy. Kiedy już minął termin odpowiedzi o zakwalifikowaniu, lekko zawiedzeni daliśmy się ponieść szarej szkolnej rzeczywistości. Prawie po tygodniu przyszła listownie odpowiedź. Kiedy już nawet o tym nie myśleliśmy. Udało się. Spośród 44 zgłoszonych i udokumentowanych przedsięwzięć z całej Polski do udziału w finałach komisja wyłoniła tylko 12 wśród których znaleźliśmy się i my. Okazało się, że do Warszawy może pojechać tylko 3 reprezentantów, co nam oczywiście bardzo się nie spodobało. Razem do końca! Tak postanowiliśmy. Zaczęliśmy obok przygotowań do finału szukać sponsorów dla 2 pozostałych osób. W niecały tydzień udało nam się zdobyć ok zł; potwierdziła się zasada chcieć to móc. W dniach kwietnia br. w Konstancinie koło Warszawy obył się finał. Pojechaliśmy całą drużyną wraz z naszym koordynatorem panią Tereską Jerzykowską-Słupską. Na miejscu okazało się, że mamy strasznie mało czasu na przygotowanie prezentacji graficznej, ale udało się. Czekało nas jeszcze spotkanie z aktorką z Klanu, która przekazała nam cenne informacje dotyczące sposobu prezentacji ustnej. Następnego dnia przed południem miał się odbyć finał. Przez pół nocy przygotowywaliśmy Pauline i Ariela, którzy mieli bro- 16 3S - 26 czerwca 2006 r.

17 nić naszej pracy. Przygotowaliśmy również prezentację multimedialną o nas i koncercie. Całe wystąpienie miało trwać jedynie 10 min. Poziom był bardzo wysoki, lecz nie dało się odczuć zaciekłej rywalizacji. Od momentu dotarcia do ośrodka Animacji Misyjnej oo. Pallotynów w Konstancinie, gdzie wszystko się odbywało, zaprzyjaźniliśmy się z innymi uczestnikami. Nasz kontakt z niektórymi trwa do dzisiaj. Dlatego już na luzie podeszliśmy do samego finału. Niech się dzieje co chce myśleliśmy. Dla nas sukcesem było już samo zakwalifikowanie się do tej dwunastki. Po południu podano wyniki: 3. miejsce zajęły Koluszki. Straciliśmy już wszelkie nadzieje, bowiem liczyliśmy najwyżej na to miejsce. 2. miejsce Łódź co bardzo nas zdziwiło bo sądziliśmy, że będą pierwsi. Ich projektem było laboratorium Tuż po przybyciu rolników, na tereny powiatu oławskiego przedostali się osadnicy obeznani z metalurgią i rozpoczęła się nowa epoka epoka brązu. Na terenie naszego powiatu zabytki z tego okresu zostały znalezione w 35 miejscowościach. Miasto Oława może się tylko pochwalić 1 stanowiskiem z epoki brązu. Na nim to odkryto jednak szereg cennych przedmiotów m.in. szpilę brązową do odzieży oraz interesujące zabytki ceramiczne. Natomiast niezwykle bogatych dla archeologa materiałów dostarczył kompleks osadniczy z pogranicza wsi Radłowice i Gostkowice (osada i cmentarzysko). To stanowisko pierwotnie było położone nad jeziorem, którego już niestety nie ma. Znaleziono tam zarówno surowiec brązowy jak i formy odlewnicze kamienną na podwójne sierpy oraz fragmenty drugiej, niewielkiej formy glinianej na bliżej nieokreślony przedmiot. Podobne znaleziska wystąpiły też na terenie Polwicy. Znane są też gromadne znaleziska przedmiotów brązowych z cmentarzyska z Wyszkowic (m.in. 6 naszyjników, 10 bransolet i 7 siekierek) oraz Witowic (zapinka, ozdobny guz, siekiera, brzytwa i szydło). Niewątpliwie skarbem brązowym jest też odkryty w XVIII wieku zespół przedmiotów brązowych w Stanowicach (bransolety oraz szpile brązowe). Interesujące są wyroby gliniane m.in. naczynie w kształcie ptaka, płaskie talerze gliniane, niezwykle duże kuchenne naczynia zasobowe zbożowe o wysokości cm i szerokości cm, niewielkie czerpaki do wody i naczynia miniaturowe ceramiki stołowej nie przekraczające 12 cm wysokości. Ceramika ta jest dość wysokiej jakości, częstokroć malowana. Można te przedmioty, mające ponad 3000 lat, porównać w zakresie stylistyki jak i formy do obecnie sprzedawanych naczyń. Wiele kubków, garnków oraz mis zwłaszcza odkrywanych na terenie cmentarzysk zachowało się w stanie idealnym. Oławskie skarby (4) Robert Reichert 3S astronomiczne, w którym prowadzili obserwacje meteorytów a ich badania miały wartość naukową, współpracowali z Uniwersytetem. Dlatego też uznaliśmy ich przedsięwzięcie za bardzo oryginalne. I stało się! 1. miejsce OŁAWA projekt Dla Ciebie Kasiu. Na początku nawet nie usłyszeliśmy tej wiadomości, gdy jednak już to do nas dotarło nie kryliśmy radości. Już po wszystkim czekał nas jeszcze seans w kinie trójwymiarowym a potem cała noc integracji z innymi uczestnikami. Żal było się rozstawać. Wracaliśmy do Oławy dumni z osiągnięcia takiego sukcesu. Nawet nie odczuwaliśmy zmęczenia, ani dwóch nieprzespanych nocy. Na tym jednak nie koniec chcemy dalej pomagać! Myślimy już o następnym koncercie podczas wakacji. Zdobycie tego miejsca zmobilizowało nas jeszcze bardziej. Ciekawe przedmioty tej epoki odkryto w Marcinkowicach. Są to rzeczy związane z codzienną higieną m.in. specjalne łyżeczki do usuwania wosku z uszu, brzytwy oraz niewielkie brązowe higieniczne szczypce. W okresie brązu częstym zjawiskiem było ciałopalenie zmarłych. Powszechnie przyjmuje się iż rytuał ten był bezpośrednio związany z kultem słońca. Cmentarzysko ciałopalne znamy m.in. z Godzikowic i Sobociska. Interesujące są też badania archeologiczne cmentarzysk z Nawojowic, Polwicy i Sulęcina, Piskorzowa. W literaturze przedmiotu pojawia się też wzmianka o znalezieniu w Miłocicach szpili brązowej, jak i rozpoznaniu na okolicznych polach, zniwelowanych przez orkę, kurhanów z epoki brązu. Z tym też okresem wiązany jest niezwykle precyzyjnie wytworzony przedmiot rzadko pojawiający się w zbiorach muzealnych a mianowicie sztylet krzemienny. Zabytek ten został odkryty na terenie naszego powiatu w Jakubowicach. Interesujący jest fakt, iż szereg przedwojennych publikacji archeologicznych wspominających o zabytkach z powiatu oławskiego zawiera notki informujące w jakim muzeum berlińskim dany przedmiot jest przechowywany. W wyniku działań wojennych Polska utraciła ogromne ilości zabytków ruchomych. Przed wojną na terenie ziem polskich znanych było zabytków archeologicznych oraz innych dzieł sztuki. Po zawierusze wojennej doliczono się jedynie 10 % tego stanu. Na dzień dzisiejszy nie przekroczono nawet połowy ewidencji przedwojennej. Moje rozmowy z archeologami niemieckimi potwierdzają przypuszczenia, że cenne skarby z powiatu oławskiego jak i Dolnego Śląska znajdują się w magazynach muzealnych Niemiec. Kwestia ta może być istotna do dalszych rozważań na temat odzyskania dóbr kultury przez polskie muzea zwłaszcza w kontekście postępującej unifikacji krajów Unii Europejskiej czerwca 2006 r. 17

18 SŁOWO POLSKIE 1958 Pierwszy rok szerokiej odbudowy Oławy (25 II 58) Poważnie zniszczona Oława ma obecnie około 11 tysięcy mieszkańców, a więc mniej więcej tyle, co przed wojną. Sprawy mieszkaniowe należą tam więc, podobnie jak winnych miastach, do najważniejszych. Setki podań o mieszkania, których nie można w tej chwili załatwić leżą w szufladach MRN i nie nowe budownictwo. W następnych latach zabudowane zostaną wszystkie pierzeje Rynku stanowiącego najbardziej zniszczoną część miasta. Nie będą to kosztowne i długotrwałe rekonstrukcje staruch kamieniczek, lecz budynki nowoczesne. Ze starych, zabytkowych domów pozostaną tylko te, które pozwalają ojcom miasta zapomnieć oszczędziła wojna. Zostaną o tym problemie. A Olawa to nie tylko miasto cennych zabytków z czasów piastowskich, ale też ośrodek przemysłowy. Stanowi też ona do pewnego stopnia zaplecze mieszkaniowe pobliskich Zakładów Jelczańskich. Fakty te zdecydowały, że w planach one starannie wyremontowane. Remont kilku najbardziej zagrożonych kamieniczek przeprowadzi się w tym roku, resztę w przyszłych latach. Odbudowa Rynku ma być zakończona do roku 1960.Dzięki temu przybędzie miastu 500 izb mieszkalnych. Prócz tych prac budowlanych naszego zakrojonych na szerszą miarę województwa na najbliższe lata potrzeby Oławy zostały dość troskliwie uwzględnione. Plan odbudowy miasta zacznie się realizować już w tym roku. Pierwszym krokiem odbudowy miasta jest usunięcie gruzów i przygotowanie w ten sposób terenów pod nowe bloki. Śródmieście uwolnione zostało od zwałów gruzu i sterczących nad ulicami resztek murów. Nieco gruzu pozostało jeszcze na bocznych ulicach, ale w tym roku odgruzowanie miasta zostanie całkowicie zakończone. W ostatnim czasie rozpoczęto odbudowę 4 zniszczonych budynków przy ulicach Roznańskiej i Bolesława Chrobrego. Dadzą one łącznie 190 izb mieszkalnych. W lecie rozpocznie się budowę nowego bloku przy wschodniej pierzei Rynku. Będzie to nowoczesny budynek dwupiętrowy z lokalami handlowymi na parterze. Da on około 16 mieszkań. Budynek ten zapoczątkuje w Oławie miasto będzie prowadzić prace budowlane ze swoich własnych funduszów. Np. w roku 1959 wybuduje się w ten sposób 220 nowych izb mieszkalnych. O budowie domów dla soich pracowników myślą też miejscowe zakłady pracy. Odbudowę dużego domu o 18 mieszkaniach przy ul. 1 Maja prowadzą już Zakłady Bieli Cynkowej. Prace maja być zakończone w lipcu. Jeśli plany budowlane Oławy w pełni się zrealizuje, to w roku 1960 trudności mieszkaniowe miasta będą zlikwidowane. Nastąpi wtedy w związku z dalszym wzrostem ilości mieszkańców rozbudowa. Oława przyszłości, to stare miasto, śródmieście z licznymi zabytkami przeszłości, starannie odremontowanymi i dzielnice nowoczesne z dużą ilością zieleni i domków w ogrodach. Stare śródmieście projektuje się otoczyć pasem zieleni, plantami biegnącymi linią średniowiecznych murów obronnych Oławy. (km) Stare 17-wieczne kamieniczki stojące u stóp wieży ratuszowej na Rynku w Oławie wyszły z wojny cało. Ale czas robi swoje i zabytkowe domy są już bliskie ruiny. Aby Nowe domy w Oławie (20 IX 58) Foto Konrad (11 III 58) uchronić je od coraz szybciej postępującego zniszczenia przeprowadzi się w tym roku kapitalny remont trzech najbardziej zagrożonych zabytkowych kamieniczek. W Oławie przy ul. Roznańskiej dobiega końca budowa dwóch bloków mieszkalnych o łącznej ilości 48 izb. Plan przewidywał oddanie ich do końca bież. roku w stanie surowym. Roboty są jednak tak zaawansowane, że obydwa bloki będą w tym roku całkiem gotowe do zamieszkania. Prócz tego przy tej samej ulicy wykończy się do grudnia w stanie surowym jeszcze jeden budynek o 24 izbach. W przyszłym roku odbudowana zostanie w stanie surowym cała wschodnia pierzeja Rynku, a przy ul. Wrocław-skiej powstaną dwie plomby w miejscu zburzonych domów. 18 3S - 26 czerwca 2006 r. Klub ZMS w Oławie? (27 II 58) ZMS wraz z organizacjami sportowymi Oławy) organizuje Klub Młodej Inteligencji. Będzie to miejsce spotkań młodych ludzi, gdzie będą oni prowadzić dyskusje, spędzać wieczory przy szachach, telewizorze lub innych podobnych rozrywkach. Uczestnicy klubowych spotkań będą też mogli pokrzepić się szklanką kawy, gdyż klub ten będzie równocześnie kawiarenką. Młodzież oławska chce otworzyć ten lokal w budynku LPŻ już w pierwszych dniach kwietnia. Obecnie trwa remont pomieszczeń. (km)

19 1. Kiedy przeprowadzono ten remont ratusza? 2. Kogo rozpoznajesz na tym zdjęciu? Rozwiązanie z poprzedniego numeru: Budynek przy ul. Kutrowskiego 4 (w pobliżu mostu na Oławce) był przed wojną restauracją Zum Grünen Baum (Pod Zielonym Drzewem). Krótko po wojnie też mieściła się tam restauracja. Na zdjęciu z konca lat 40. rozpoznano tylko Mariana Menartowicza (drugi z prawej).

20 Oława z lotu ptaka foto: Andrzej Połom

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY w Śremie Termin: 17-23 października 2011 ORGANIZATORZY: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie, Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Śremie PATRONI

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) Środa z Funduszami dla osób rozpoczynających działalnością

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia warunków i trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendia 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3

WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3 WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3 Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota Lp Podmiot - Nazwa zadania zadania etatów bezpośrednie ogółem Zakres rzeczowy / Parametry

Bardziej szczegółowo

Formy wsparcia oferowane na terenie Dolnego Śląska w ramach działania 2.5 ZPORR

Formy wsparcia oferowane na terenie Dolnego Śląska w ramach działania 2.5 ZPORR Formy wsparcia oferowane na terenie Dolnego Śląska w ramach działania 2.5 ZPORR Lp Projektodawca Tytuł projektu Okres realizacji 1 Agencja Rozwoju Regionalnego Centrum Pracy w 01.05.2005 ARLEG S.A. w Legnicy,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE LUDOWE KLIMATY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE LUDOWE KLIMATY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE LUDOWE KLIMATY I. Postanowienia ogólne 1 Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Organizator: Stowarzyszenie WRZOSOWISKO, Wrzos 6, 26-650 Przytyk, woj. mazowieckie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016 I Organizatorzy REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016 1. Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum Nr 9 im. św. Jadwigi Śląskiej. 2. Honorowy

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" I. Dane Osobowe Imię i nazwisko Adres zamieszkania Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej) Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN na rok szk. 2014/2015

REGULAMIN na rok szk. 2014/2015 REGULAMIN na rok szk. 2014/2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na prezentację multimedialną pod nazwą "Polska w Unii Europejskiej" przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

REGULAMIN III Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej REGULAMIN III Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Strona 1 z 6 1 ORGANIZATOR 1. III Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - KOD ZAWODU 325509 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

c.) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz deklarację CIT 8 z

c.) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz deklarację CIT 8 z OGŁOSZENIE Nr 3/EKS/2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 19 lutego 2014 roku o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH

II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH organizowany przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim i funkcjonujący przy Eurocentrum - Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Ostrów

Bardziej szczegółowo

Pierwsza praca z EURES - wszystko, co powinieneś wiedzieć o Sieci Europejskich Ofert Pracy

Pierwsza praca z EURES - wszystko, co powinieneś wiedzieć o Sieci Europejskich Ofert Pracy Krzysztof Smolarczyk Pośrednik pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach Pierwsza praca z EURES - wszystko, co powinieneś wiedzieć o Sieci Europejskich Ofert Pracy Praca za granicą? Przemyśl decyzję Czy chcę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/22/06 RADY MIASTA CZARNKÓW Z DNIA 28 GRUDNIA 2006 ROKU

UCHWAŁA NR III/22/06 RADY MIASTA CZARNKÓW Z DNIA 28 GRUDNIA 2006 ROKU Urząd Miasta Czarnków Drukuj artykuł Zamknij okno Uchwały Rady» Chronologicznie» Kadencja 2006-2010» 2006 III/22/06 z dn. 28.12.2006 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ 1 ORGANIZATOR 1. II Wojewódzki Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej, organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr2 im.

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Świadczenia rodzinne - zasiłki na dzieci w Niemczech i Czechach Co to są świadczenia rodzinne?

Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Świadczenia rodzinne - zasiłki na dzieci w Niemczech i Czechach Co to są świadczenia rodzinne? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Świadczenia rodzinne - zasiłki na dzieci w Niemczech i Czechach Pracując za granicą zastanawiamy się niejednokrotnie, czy mamy prawo do świadczeń rodzinnych Co

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA Andrzej Piaseczny zaprasza do Pionek na II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA 1. Organizatorem festiwalu jest: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach tel. 48 377 70 51 2. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu Formularz Rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie (czytelnie) w języku polskim oraz podpisany imieniem i nazwiskiem. FORMULARZ REKRUTACYJNY SZANSA-KARIERA-ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/260/10 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/260/10 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/260/10 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Żagań Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inicjatywy Kulturalne Mieszkańców Gminy Wieleń. Zmieniaj swoje miejsce marzec wrzesień 2017

REGULAMIN KONKURSU. Inicjatywy Kulturalne Mieszkańców Gminy Wieleń. Zmieniaj swoje miejsce marzec wrzesień 2017 REGULAMIN KONKURSU Inicjatywy Kulturalne Mieszkańców Gminy Wieleń Zmieniaj swoje miejsce marzec wrzesień 2017 realizowanego w ramach grantów kulturalnych dofinansowanych ze środków Gminy Wieleń pod patronatem

Bardziej szczegółowo

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski VI Powiatowy Konkurs Recytatorski pod patronatem Starosty Powiatu Pajęczańskiego Jana Rysia Kategoria: młodzież gimnazjalna Działoszyn 2013 zaprasza do udziału w VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim Konkurs

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w VII KALISKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA. Mamy gorącą nadzieję, że zarówno

Bardziej szczegółowo

XX DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 2015

XX DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 2015 XX DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 2015 Organizatorzy: Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Towarzystwo Teatralne Zderzenia Organizator eliminacji

Bardziej szczegółowo

Perspektywy zachodniopomorskiego rynku pracy po 1 maja 2011 r.

Perspektywy zachodniopomorskiego rynku pracy po 1 maja 2011 r. Perspektywy zachodniopomorskiego rynku pracy po 1 maja 2011 r. Szczecin, 27 kwietnia 2011 r. Podstawowe dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim wg stanu na koniec marca 2011 roku: STOPA BEZROBOCA

Bardziej szczegółowo

XII Powiatowe Targi Edukacyjne

XII Powiatowe Targi Edukacyjne XII Powiatowe Targi Edukacyjne Edyta Czopp-Jankowska, 31.03.2014 28 marca br. w auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze odbyły się XII Powiatowe Targi Edukacyjne zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1461 UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1461 UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1461 UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Wersja archiwalna Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Oława, 18.12.2012 r. OKZ.524.4.2012 Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy:

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy: I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Chłopcy Malowani Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość Przy współpracy z Zamojskim Domem Kultury i Klubem

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW W PROGRAMIE Dla Orłów w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW W PROGRAMIE Dla Orłów w roku szkolnym 2015/2016 Biuro w Warszawie: ul. Gordona Bennetta 2, 02-159 Warszawa tel.: 22 778 08 51 e-mail: fundacja@orlen.pl www.orlendarserca.pl REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW W PROGRAMIE Dla Orłów w roku

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE. Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE. Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera DLACZEGO KOCHAM SKAWINE Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1 Organizatorami konkursu są:

Bardziej szczegółowo

Poniesione wydatki w 2012 roku

Poniesione wydatki w 2012 roku Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2013 I. Cel konkursu: Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 4: udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w karate, uczestnictwo w treningach i zawodach na

Zadanie Nr 4: udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w karate, uczestnictwo w treningach i zawodach na OGŁOSZENIE Nr 1/EKS/2013 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 11 stycznia 2013 roku o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE WOKALNYM VI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ MŁODE OPOLE czerwiec 2014 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE WOKALNYM VI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ MŁODE OPOLE czerwiec 2014 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE WOKALNYM VI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ MŁODE OPOLE 2014 7-8 czerwiec 2014 r. Organizatorem konkursu wokalnego: MŁODE OPOLE jest Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ NA OKRES ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ NA OKRES ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ... (pieczęć szkoły) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ NA OKRES ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Typ szkoły podstawowa gimnazjum ponadgimnazjalna Klasa kandydata w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/292/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/292/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/292/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY /09/ 2010r. (data złożenia kwestionariusza-wypełnia ACZE) Beneficjent Tytuł projektu Centrum Szkoleniowe ACZE ZAKŁADAM FIRMĘ WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE SOKOŁOWSKIM

Bardziej szczegółowo

KWIECIEO 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

KWIECIEO 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY KWIECIEO 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzieo 30 kwietnia 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1

Bardziej szczegółowo

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski VI Powiatowy Konkurs Recytatorski pod patronatem Starosty Powiatu Pajęczańskiego Jana Rysia Kategoria: szkoły podstawowe Działoszyn 2013 zaprasza do udziału w VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim Konkurs

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA pod hasłem: Andrzej Piaseczny zaprasza do Pionek REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem festiwalu jest: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach tel. 48 377

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Janowski przedsiębiorca

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Janowski przedsiębiorca Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ul. Jana Zamoyskiego 70 23-300 Janów Lubelski tel./ fax (015) 8720-240, 8722-534 http://www.janow.pup.gov.pl e mail do kontaktu: grazyna.pielarz@janow.pup.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady e-poradnik egazety Prawnej Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS Wyjaśnienia i praktyczne porady Kto może uzyskać unijną dotację na własny biznes Czy można wystąpić

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską Zaproszenie Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. oraz Fundacja Regionalis serdecznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin WIELKIEGO KONKURSU, pt.: KARTKI WIELKANOCNE GMINY ZAMOŚĆ 2017 pod patronatem Wójta Gminy Zamość

Regulamin WIELKIEGO KONKURSU, pt.: KARTKI WIELKANOCNE GMINY ZAMOŚĆ 2017 pod patronatem Wójta Gminy Zamość Wysokie 154, 22-400 Zamość, tel./fax (84) 627 00 83, www.gminazamosc.pl adres do korespondencji: ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, gok@gminazamosc.pl GOKGZ.630.22.2017 Regulamin WIELKIEGO KONKURSU, pt.:

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KONSULTACJI. 2. Czy uczestniczył(a) Pani/Pan w tworzeniu rocznego programu współpracy?

ANKIETA KONSULTACJI. 2. Czy uczestniczył(a) Pani/Pan w tworzeniu rocznego programu współpracy? ANKIETA KONSULTACJI projektu Programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów Szkół Podstawowych na najciekawszy projekt edukacyjny Matematyka wokół nas.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów Szkół Podstawowych na najciekawszy projekt edukacyjny Matematyka wokół nas. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów Szkół Podstawowych na najciekawszy projekt edukacyjny Matematyka wokół nas. Założenia ogólne: 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów Szkół

Bardziej szczegółowo

I - DANE PERSONALNE: NR W REJESTRZE. Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI oraz wstawić X w odpowiedniej rubryce 1. IMIĘ (IMIONA) 2.

I - DANE PERSONALNE: NR W REJESTRZE. Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI oraz wstawić X w odpowiedniej rubryce 1. IMIĘ (IMIONA) 2. FORMULARZ REKRUTACYJNY PROJEKTU FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS NR W REJESTRZE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 1. Kwestionariusz należy wypełnić czytelnie, wpisując dane DRUKOWANYMI LITERAMI oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Certyfikat doradcy ds. funduszy unijnych szansą na sukces zawodowy realizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Główny 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Białystok. Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010

Białystok. Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010 Maj_2010 Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010 Szanowni Państwo, Przesyłamy Państwu kolejny numer Biuletynu Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana oraz Powiatowy Urząd Pracy zapraszają w dniach 19-23.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 23 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 81/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 23 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 81/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie powiatu mińskiego (XII Edycja)

konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie powiatu mińskiego (XII Edycja) R E G U L A M I N konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie powiatu mińskiego (XII Edycja) 1) Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Wydział Środowiska

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1536 UCHWAŁA NR VI/90/15 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 24 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1536 UCHWAŁA NR VI/90/15 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1536 UCHWAŁA NR VI/90/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego Moja rodzina

Regulamin Konkursu Plastycznego Moja rodzina Regulamin Konkursu Plastycznego Moja rodzina Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasto Ozorków Organizator 1 Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę-Oddział Łódzki Cele Konkursu:

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r. UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Pomagamy być aktywnym zawodowo realizowanym przez Stowarzyszenie Nova Edukacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Ja i moja pasja

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Ja i moja pasja REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pod hasłem Ja i moja pasja Cel i tematyka konkursu 1 1. w Szczecinie (dalej: WUP w Szczecinie ) ogłasza konkurs fotograficzny pt.: "Ja i moja pasja" (dalej: "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo