Formy wsparcia oferowane na terenie Dolnego Śląska w ramach działania 2.5 ZPORR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formy wsparcia oferowane na terenie Dolnego Śląska w ramach działania 2.5 ZPORR"

Transkrypt

1 Formy wsparcia oferowane na terenie Dolnego Śląska w ramach działania 2.5 ZPORR Lp Projektodawca Tytuł projektu Okres realizacji 1 Agencja Rozwoju Regionalnego Centrum Pracy w ARLEG S.A. w Legnicy, ul. Legnicy Rataja 26, , Legnica 2 Stowarzyszenie Sanatorów, ul. Św. Marcina 4, Wrocław Własna firma szansa ludzi młodych Wartość projektu (zł) Oferowane formy wsparcia Zasięg Kontakt ,00 Szkolenia z zakresu zakładania i Powiaty legnicki, (076) prowadzenia działalności gospodarczej, lubiński, złotoryjski i wsparcie doradcze, wsparcie jaworski mariusz.kolodziej finansowe, promocja dobrych ,00 - usługi doradcze i szkoleniowe Woj. dolnośląskie umożliwiające nabycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, - pomoc finansowa w formie wsparcia pomostowego oraz dotacji inwestycyjnej, - opiekę indywidualnego doradcy, - rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z realizowanym projektem. 3 Provider PPHU Paweł Ceńkar, ul. Łączańska 11, Namysłów Biuro projektu: ul. Mickiewicza 3 pok. 206, Oleśnica 4 Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy, ul. Rataja 26, , Legnica Aktywni oleśniczanie program rozwoju mikroprzedsiębiorstw Centrum pracy w Głogowie ,00 Pomoc doradcza, szkolenia w zakresie prowadzenia firmy, udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego (i wsparcia pomostowego przedłużonego) osobom, które rozpoczną działalność gospodarczą ,00 Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie doradcze, wsparcie finansowe, promocja dobrych praktyk. Powiat oleśnicki ndusze.com Powiaty głogowski, górowski oraz polkowicki (076)

2 5 Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A., ul. Kłodzka 33, Nowa Ruda 6 FUNDACJA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ, ul. 1 Maja 112, Wałbrzych 7 Fundacja w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, Wrocław Punkt Wsparcia Mikroprzedsiębiorstw "AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚ CI I SAMOZATRUDNIENI A" - powiat jeleniogórski Ja też potrafię!!! - Praktyczne wskazówki jak założyć i prowadzić własną firmę ,00 Celem projektu jest wzrost liczby nowych mikroprzedsiębiorstw zakładanych przez mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez zapewnienie im szerokiego dostępu do bezpłatnych usług szkoleniowych i doradczych oraz udzielenie wsparcia finansowego tuż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej ,10 Przedmiotem projektu jest organizacja kompleksowego wsparcia edukacyjnego, doradczego i finansowego dla studentów ostatnich lat studiów wyższych w Jeleniej Górze oraz absolwentów tych uczelni zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Planowanymi działaniami w ramach projektu zostanie objęta 30 osobowa grupa absolwentów 3 szkół wyższych z Jeleniej Góry ,00 Celem projektu jest aktywacja nowych mikroprzedsiębiorstw i umożliwianie im korzystania z dostępnych form wsparcia w postaci bezpłatnych usług szkoleniowych, doradczych i pomocy finansowej Nowa Ruda oraz pozostałe gminy powiatu kłodzkiego. Projekt swoim zasięgiem obejmuje cześć dolnośląskiego, w którym zamieszkują studenci ostatnich lat oraz absolwenci jeleniogórskich wyższych uczelni. Program swym zasięgiem będzie obejmował powiat wrocławski zarówno obszary miejskie i wiejskie, powiat trzebnicki. oławski, wołowski, strzeliński, oleśnicki, średzki. (74) pl 074 / / m.com.pl

3 8 Politechnika Wrocławska - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław Biuro projektu: ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław 9 Kancelaria - Projekty Europejskie. Mirosława Adamczak Ul. Sudecka Wrocław 10 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości Pl. Solny Wrocław Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach / wynikach prac naukowych Samozatrudnienie w charakterze agenta ubezpieczeniowego jako nowy pomysł na zawodową karierę Mój sukces to rzemiosło! Chcę założyć własną firmę ,40 Celem projektu jest podniesienie wzrostu świadomości społecznej w zakresie przedsiębiorczości oraz upowszechnianie idei tworzenia przedsiębiorstw, przekazanie praktycznej wiedzy - w jaki sposób założyć własną firmę i jak finansować jej powstanie i rozwój, pomoc w założeniu nowych mikroprzedsiębiorstw, utworzeniu przez nie nowych miejsc pracy. Realizacja projektu obejmuje 6 edycji dwuetapowego konkursu biznes planów na własną firmę ,20 Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości oraz aktywne wspieranie samozatrudnienia. Projekt ma na celu zapewnienie osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą kompleksowego wsparcia mającego im pomóc w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie planowanej działalności w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych. Planuje się objęcie projektem 40 osób mieszkańców Dolnego Śląska ,17 Celem projektu jest aktywacja nowych mikroprzedsiębiorstw i umożliwianie im korzystania z dostępnych form wsparcia w postaci bezpłatnych usług szkoleniowych, doradczych i pomocy finansowej. Bezpośrednim efektem projektu będzie powstanie 40 firm z 160 osób korzystających z pomocy doradczo-szkoleniowej. Dolny Śląsk 071/ tomasz.wisniewsk Projekt obejmuje swym zasięgiem teren całego dolnośląskiego Program swym zasięgiem będzie obejmował powiat wrocławski zarówno obszary miejskie i wiejskie, powiat milicki, górowski i oleśnicki. 071/ ktyeuropejskie.co m.pl 071/ oc.pl

4 11 Uniwersytet Wrocławski ul. Uniwersytecka 19/ Wrocław 12 Fundacja Edukacji Europejskiej Ul. 1 Maja Wałbrzych 13 Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Ul. Limanowskiego Wałbrzych Do STARTU po własną firmę - od marzeń do zysków "AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚ CI I SAMOZATRUDNIENI A - powiat świdnicki" Ośrodek Wsparcia Mikroprzedsiębiorstw ,00 Celem Projektu jest propagowanie przedsiębiorczości oraz zachęcanie do tworzenia mikroprzedsiębiorstw dla studentów dolnośląskich szkół wyższych oraz innych osób fizycznych z wyższym wykształceniem. Usługi doradcze obejmą 64 osoby, dodatkowo przewidziano kursy i szkolenia, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie materialne dla prowadzących działalność gospodarczą ,82 Przedmiotem projektu jest organizacja kompleksowego wsparcia edukacyjnego, doradczego i finansowego dla studentów oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących Świdnicę. Szkolenia i kursy obejmują 30 osób ,34 Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe i doradcze, którego celem jest wzrost świadomości biznesowej związanej z planowaniem, uruchamianiem i prowadzeniem mikroprzedsiębiorstwa. Przewidziane jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla 140 osób. Natomiast wsparciem materialnym obejmuje 30 uczestników projektu. Projekt obejmuje swym zasięgiem teren całego dolnośląskiego. Projekt swoim zasięgiem obejmuje cześć dolnośląskiego, w którym zamieszkują studenci ostatnich lat szkół wyższych oraz absolwenci świdnickich szkół ponadgimnazjalnych. Projekt będzie miał charakter ponadlokalny, będzie realizowany na obszarze powiatów: wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, ząbkowickiego, jeleniogórskiego. Swoim działaniem projekt będzie obejmował zarówno obszar miejski i wiejski. 071/ / /

5 14 Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego "SYSTEM" sc Andrzej Wyszomirski, Tymoteusz Wyszomirski Ul. Sienkiewicza 33D Będzin 15 Stowarzyszenie Sanatorów Św. Marcina 4, Wrocław "WŁASNA INICJATYWA LEKARSTWEM DLA RYNKU PRACY" STREFY MIKROPRZEDSIĘBIO RCZOŚCI MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚL ,26 Celem projektu jest przygotowanie 20 osób do podjęcia własnej działalności gospodarczej i przekazanie im niezbędnej wiedzy oraz umiejętności umożliwiających skuteczne uporanie się z trudnościami związanymi z początkowym etapem prowadzenia biznesu. Ścieżka wsparcia będzie obejmować wszystkie wymagane etapy pomocy: od szkoleń, poprzez indywidualne doradztwo, aż do wsparcia finansowego ,00 Projekt swoim działaniem będzie obejmował: szkolenie internetowe z zakresu mikroprzedsiębiorczości, 2- dniowe szkolenie uzupełniające, opiekę indywidualnego doradcy biznesowego nad potencjalnymi mikroprzedsiębiorcami, oraz po założeniu przez Beneficjenta Ostatecznego działalności gospodarczej pomoc finansową w postaci dotacji pomostowej oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej a także lokale użytkowe na preferencyjnych warunkach od samorządu miasta i gminy dla najlepszych beneficjentów ostatecznych, którzy założyli nowe mikroprzedsiębiorstwa. Projektem zostanie objętych 60 mieszkańców Ząbkowic Śl., zaś efektem końcowym będzie powstanie w mieście i gminie 12 nowych mikroprzedsiebiorstw. Projekt będzie realizowany na terenie dolnośląskiego. Miasto i gmina Ząbkowic Śląskich (071) /

6 16 Alnair - Cezary Rutka Boya-Żeleńskiego Wrocław 17 Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. ul. Rataja 26, , Legnica WROCŁAWSKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚ CI DLA STARTERÓW DOBRA FIRMA ,25 Projekt składający się z komponentu szkoleniowego, komponentu doradczego, komponentu finansowego (jednorazowe dotacje inwestycyjne, wsparcie pomostowe i wsparcie pomostowe przedłużone) oraz komponentu informacyjnego (mającego na celu przekazanie dobrych praktyk) ,00 Projekt obejmuje następujące formy wsparcia : -usługę szkoleniowo-doradczą 60 beneficjentów skorzystać będzie mogło z usług informacyjnych z zakresu podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej poprzez elearning oraz z pakietu 16 godzin usług doradczych, -rozpowszechniania dobrych praktyk i metod rozwoju w oparciu o stronę internetową. -wsparcie finansowe w ramach projektu 25 osób otrzyma wsparcie pomostowe, 5 wsparcie pomostowe przedłużone oraz 20 osób dotacje inwetycyjne na rozwój działalności gospodarczej Miasto Wrocław i aglomeracja wrocławska Powiaty: 1)jaworski 2)legnicki 3)legnicko-grodzki 4)lubiński 5)bolesławiecki 6)głogowski 7)górowski 8)polkowicki 9)złotoryjski 10)wołowski wp.pl (076)

7 18 Centrum Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA Ul. Probusa Wrocław 19 Fundacja Edukacji Europejskiej Ul. 1 Maja Wałbrzych 20 Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Rynek 38, Świdnica PATRON ZINTEGROWANY PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚ CI WŚRÓD MŁODZIEŻY AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA powiat wałbrzyski "Trampolina do biznesu" ,78 Projekt składa się z kompleksowych działań o charakterze szkoleniowodoradczym oraz finansowego wsparcia Beneficjentów Ostatecznych z obszaru dolnośląskiego. Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych założeniem własnego przedsiębiorstwa. Istotnym elementem projektu jest wsparcie finansowe przedsięwzięć biznesowych, które zostaną zdefiniowane w ramach realizacji projektu. Po podpisaniu umowy uczestnictwa - i spełnieniu kryteriów - każdy z 40 BO będzie mógł skorzystać z pakietu wsparcia ,91 Przedmiotem projektu jest organizacja kompleksowego wsparcia edukacyjnego, doradczego i finansowego dla studentów ostatnich lat studiów wyższych w Wałbrzychu oraz absolwentów tych uczelni. Planowanymi działaniami w ramach projektu zostanie objęta jedna 30 osobowa grupy absolwentów 5 szkół wyższych z Wałbrzycha ,40 Projekt składa się z sekwencji działań o charakterze szkoleniowo-doradczym skierowanym do beneficjentów ostatecznych z obszaru Dolnego Śląska, w szczególności młodzieży i osób młodych, zainteresowanych podjęciem samozatrudnienia Woj. dolnośląskie i miasto Wrocław Część woj. dolnośląskiego, powiat wałbrzyski , , pl 074 / Woj. dolnośląskie 074/

8 21 Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Krzysztof Rozenbajger Stankowice 54, Leśna 22 Akademia Medyczna ul. Pasteura 1, Wrocław "Przedsiebiorczość i samozatrudnienie sposobem na bezrobocie i godne życie" "Od absolwenta do mikroprzedsiębiorcy" ,00 Projekt obejmuje : usługi szkoleniowodoradcze umożliwiające nabycie umiejętności niezbędnych do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przekazywanie pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu mikroprzedsiębiorstwa zarówno w formie wsparcia pomostowego, jak i jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności, opiekę indywidualnego doradcy ,70 Szkolenia będą obejmowały: - wybór odpowiedniej formy działalności gospodarczej - formalności, procedury związane z rejestracją firmy - zasady prowadzenia księgowości - rozliczenia z Urzędami, sprawozdania finansowe - zagadnienia związane z BHP i prawem pracy Projekt obejmuje obszar powiatu lubańskiego, lwóweckiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego szyna.pl Woj. dolnośląskie 0-71 / instytut.biz 23 Janina Jaszczur - Agencja Rozwoju Wsi Jelenia Góra ul. Groszowa 7 "Samozatrudnenie szansą na pracę" ,00 Różnorodne, komplementarne formy działań: szkolenia, zindywidualizowane usługi doradcze, konsultacje tematyczne oraz dotacje w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności (wsparcie pomostowe i jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój działalności). Woj. dolnośląskie 0-75/ ,

Od Wydawcy. Lidia Geringer de Oedenberg. * Integracja Europejska nr 04-06/69-71

Od Wydawcy. Lidia Geringer de Oedenberg. * Integracja Europejska nr 04-06/69-71 Od Wydawcy Tworząc politykę spójności na lata 2007-2013 Unia Europejska określiła swoje priorytety rozwoju. Za jedno z podstawowych zadań uznała wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości poparte konkretnymi

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami. Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Środa z Funduszami. Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Środa z Funduszami Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Program spotkania Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z perspektywy 2007 2013 Fundusze Europejskie

Bardziej szczegółowo

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Raport Warszawa, listopad 2009 r. RAPORT_druk.indd 1 09-12-19

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA POSTAW PRZESIĘBIOROCZYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - WDRAŻANIE DZIAŁANIA ZPORR 2.5 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

PROMOCJA POSTAW PRZESIĘBIOROCZYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - WDRAŻANIE DZIAŁANIA ZPORR 2.5 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Rafał Kasprzak Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie PROMOCJA POSTAW PRZESIĘBIOROCZYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - WDRAŻANIE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIA Z BADAŃ I ANALIZ KADROWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

MONOGRAFIA Z BADAŃ I ANALIZ KADROWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA MONOGRAFIA Z BADAŃ I ANALIZ KADROWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA Raport z badania ankietowego projektu Diagnostyka potrzeb kadrowych przedsiębiorców Dolnego Śląska projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 6.2 Programu Kapitał Ludzki Działanie 3.1 Programu Innowacyjna Gospodarka 2. POŻYCZKI: Program Pierwszy Biznes BGK Pożyczki z

Bardziej szczegółowo

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej BEZPŁATNY INFORMATOR DLA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej Wydawca: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27. LUTY 2008 Nr 44 ISSN

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo dolnośląskie 2009 r.

Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo dolnośląskie 2009 r. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wsparcie osób z autyzmem I Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Strona1 Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Publikacja na zlecenie Urzędu Miasta Jelenia Góra opracowanie: Kamil Bromski,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLIV/1470/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Diagnoza społeczna

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020. - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r.

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020. - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Własny biznes? Czas start!

Własny biznes? Czas start! Własny biznes? Czas start! dotacje POKL 6.2 POIG 3.1 POIG 3.3 POIG 8.1 pożyczki Program Pierwszy Biznes POIG 3.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni Sobolewski, Paweł Klimek, Jarema Piekutowski 1 Zachodniopomorska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wsparcie osób z autyzmem I

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wsparcie osób z autyzmem I Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wsparcie osób z autyzmem I Aktualizacja informatora w ramach projektu Wiedza potrzebna od zaraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Katowice, 1 kwietnia 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo