Analizator Dynatel 965 DSP/SA Nowa wersja 6.00x z analizatorem widma

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analizator Dynatel 965 DSP/SA Nowa wersja 6.00x z analizatorem widma"

Transkrypt

1 Analizator Dynatel 965 DSP/SA Nowa wersja 6.00x z analizatorem widma Analizator Dynatel 965 DSP/SA jest urządzeniem przystosowanym do potrzeb służb zajmujących się instalacją i utrzymaniem sieci telekomunikacyjnych. Przyrząd umożliwia kompleksowe testowanie parametrów linii pod kątem instalacji ISDN, HDSL, ADSL oraz E1. Dynatel 965DSP/SA Analizator pętli abonenckiej z analizatorem widma. Dynatel 965DSP/SA pełni funkcję testera warstwy fizycznej oraz lokalizatora uszkodzeń. Miernik realizuje wszystkie funkcje Dynatela 965DSP w poprzedniej wersji Zmodyfikowano funkcję reflektometru dodając opcję porównywania wykresów, wprowadzono dwa dodatkowe testy (szybki test i test upływności). Użytkownik ma możliwość samodzielnego definiowania parametrów kabli, co istotnie wpływa na dokładność lokalizacji uszkodzeń. Dynatel 965 DSP/SA zawiera dodatkowo analizator widma umożliwiający wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem filtrów xdsl oraz analizę wzajemnych zakłóceń par xdsl. Dynatel 965 DSP/SA współpracuje z nową wersją urządzenia końcowego FED II 1342, umożliwiającą testowanie 2 par. FED II może pracować jako zdalnie sterowany generator sygnałów akustycznych i szerokopasmowych, uaktywniany sygnałami DTMF. Dotychczasowa wersja sprzętowa i oprogramowania została zastąpiona nową wersją 6.00x. Analizator widma uruchamiany klawiszem DSL

2 - Wygląd przyrządu oraz opis poszczególnych przycisków Welcome TM Dynatel 965DSP Subscriber Loop / S/N: c 1998 Ver6.0.3 USA On Off On Off [Powrót] - powrót do poprzedniego kroku funkcji [Kontrast] - ustawianie kontrastu lub wyłączanie podświetlania ON lub OFF [Zapis] zachowywanie wykresów reflektometru i pomiarów wykonanych w funkcji AUTO [On/Off] włączanie / wyłączanie Setup Help. [Tab] - wybór opcji funkcji pomiarowych [Setup] - zmiana ustawień w każdej funkcji Dynatel TM 965DSP On Off Enter Enter [Pomoc] pomocy i opis funkcji pomiarowych [Enter] - akceptacja lub potwierdzanie wyboru kroku funkcji [Góra] i [Dół] - przyciski kursora, wprowadzanie lub kasowanie spacji V 1 ma 2 3 [Lewo] i [Prawo] - przyciski kursora xdsl V 1 Funkcje pomiarowe [Napięcie] - pomiar napięcia DC (stałego) lub AC (zmiennego). db Auto 0 ma 2 [Prąd] - pomiar prądu pętli lub uziemienia. [Rezystancja] - pomiar rezystancji, test upływności db 9 Auto 0 [TDR] - funkcja Reflektometru, pomiar jednej lub 2 par, porównywanie wykresów, wykrywanie przesłuchów. [db] - pomiar tłumienności, szumów i asymetrii wzdłużnej. [Auto] - automatyczny test pary aktywnej nieaktywnej, lub testy szerokopasmowe [Talk Set] - używany do wybierania numeru abonenta i prowadzenie rozmowy DSL 8 [Toolbox] - Auto-kalibracja, zliczania obw. pupinizacyjnych, przeliczania rezystancji na odległość, testu KM, testu rezystancji pętli i asymetrii. [Przerwy] - lokalizacja uszkodzeń pojemnościowych (przerwy, niepełne przerwy)w parach. [Ton] - generowanie sygnału do pomiaru tłumienności lub do identyfikacji par. [RFL] - lokalizacja uszkodzeń rezystancyjnych mostek rezystancyjny (zwarcia, doziemienia, przebicia ) w parach lub kablu. [DSL] pomiary linii xdsl: tłumienność DSL szumy DSL, asymetria wzdłużna, analizator widma.

3 Opis nowych możliwości sprzętu Nowa wersja sprzętowa i oprogramowania V 6.0x Dynatel 965 DSP/SA z oprogramowaniem w nowej wersji 6.0 realizuje następujące dodatkowe funkcje: Rozszerzony zakres reflektometru TDR: Ulepszony reflektometr TDR umożliwia w typowych warunkach wykrycie 150m na kablu 0.5mm o długości 6000 m. Test upływności: Funkcja umożliwia przeprowadzenie pomiaru rezystancji A-ziemia i B-ziemia pary odłączonej. Następnie podawane jest napięcie 90V i obserwowana zmiana rezystancji A- ziemia i B-ziemia. Porównanie zmiany rezystancji z wartością początkową pozwala analizować przyczyny powstania uszkodzenia. Test wstępny: Szybki test umożliwiający jednoczesny pomiar napięcia, rezystancji i długości pary. Test służy do szybkiej, wstępnej analizy stanu pary. Edycja kabli użytkownika Użytkownik może zdefiniować rezystancję właściwą i współczynnik Vp dla dwóch typów kabli, które będą wykorzystywane w testach rezystancyjnych i reflektometrze TDR. Funkcja ta pozwala na znaczne zwiększenie dokładności lokalizacji uszkodzeń Akustyczna sygnalizacja zmiany rezystancji: Pomiar rezystancji A-B, A-ziemia lub B-ziemia w funkcji Ω jest przeprowadzany w sposób ciągły. Zmiana wartości o więcej niż 10% jest sygnalizowana sygnałem akustycznym: pojedynczy dźwięk - jeżeli rezystancja zmaleje o >10% podwójny dźwięk jeżeli rezystancja wzrośnie o > 10% Programowalna częstotliwość dla pomiaru tłumienności w Autotestach: Możliwość edytowania jednej częstotliwości charakterystycznej, przy której mierzona jest tłumienność w funkcji Autotestów szerokopasmowych Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii: Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii jest wyświetlane na 5 minut przed rozładowaniem przyrządu.

4 Wzmocnienie reflektometru TDR w db: Wzmocnienie reflektometru TDR jest podawane w db. Zakres nastaw od 0dB do 198dB, możliwość wyboru 34 ustawień. Automatyczny wybór współczynnika Vp dla reflektometru TDR Operator korzystający z reflektometru TDR może wprowadzić typ kabla, oraz średnicę żyły. Dynatel 965 DSP dobierze odpowiednia wartość współczynnika Vp. Porównanie aktywnych i zachowanych wykresów w reflektometrze TDR Użytkownik może dokonać porównania aktywnego wykres z wykresem z zachowanym pamięci lub wykresem innej mierzonej pary. Analizator widma Funkcja analizatora widma przeznaczona do testowania i uruchamiania linii xdsl. Umożliwia analizowanie zakłóceń pochodzących od innych par oraz urządzeń transmisyjnych i instalacji energetycznych, które oddziałują na testowaną parę. Funkcja jest uruchamiana przy pomocy klawisza DSL Szerokopasmowy analizator widma: Szerokopasmowy analizator widma w zakresie od 10kHz do 1.8MHz umożliwia wykrywane i i analizę spektralną zakłóceń oddziałujących na parę. Pomiar jest wykonywany na przy obciążeniu 135Ω. Włączenie przyrządu do pary aktywnej spowoduje przejście danej usługi w stan alarmowy. Przesłuch ISDN Przesłuch ADSL Downstream

5 Szum xdsl: Pomiar jest wykonywany przy użyciu standardowych filtrów szumu zgodnie z IEEE oraz przy obciążeniu podanym w poniższej tabeli. Przed wykonaniem pomiaru użytkownik musi wybrać rodzaj usługi dla jakiej zamierza przeprowadzić test. Funkcja może być wykorzystywana do określenia szerokopasmowych szumów metalicznych i szumów wzdłużnych w danej parze. Asymetria jest wyliczana w/g wzoru: Asymetria = Szum wzdłużny Szum metaliczny Minimalny akceptowalny poziom asymetrii przy wysokich częstotliwościach dla usług DSL powinien wynosić przynajmniej 30 db. Oczywiście należy uwzględniać również wartości absolutne. Asymetria na poziomie 30 db przy składowej wzdłużnej 80dBrn jest prawdopodobnie nieakceptowana. Użyteczne wnioski można wyciągać również na podstawie porównania wartości szumu metalicznego i wzdłużnego. Jeżeli poziom szumu metalicznego jest wysoki przy braku widocznych składowych wzdłużnych, to prawdopodobnie szum jest generowany z sieci. Szum z dużą składową wzdłużną jest zwykle związany z przesłuchami z innych par kabla. Na pary mogą również przenosić się składowe wyższych częstotliwości od zasilania urządzeń aktywnych. Tłumienność xdsl: Usługa Filtr Obciążenie Zakres częstotliwości ISDN E 135 Ω 1kHz-50kHz HDSL F 135 Ω 4.9kHz-245kHz ADSL G 100 Ω 20kHz-1.1MHz Funkcja umożliwiająca dokonanie pomiaru tłumienności w zakresie częstotliwości od 20kHz do 1,2MHz. Sygnał musi być generowany z niezależnego urządzenia zainstalowanego na dalszym końcu. Na ekranie jest wyświetlany poziom sygnału w dbm, częstotliwość oraz impedancja obciążenia.

6 Nowe urządzenie końcowe FED II do współpracy z Dynatelem 965DSP i 965DSP/SA Urządzenie końcowe FED II współpracuje z Dynatelem 965DSP lub 965DSP/SA jest przeznaczone do przeprowadzenia testów parametrów analogowych linii ISDN, HDSL, ADSL, E1 w cyklach automatycznych. Praca urządzenia jest sterowana automatyczne sygnałem akustycznym wysyłanym przez Dynatela 965 DSP. Wyniki pomiarów mogą być zapamiętane w pamięci miernika lub przesłane bezprzewodowo do komputera PC Urządzenie końcowe FED II współpracujące z analizatorem Dynatel 965DSP w wersji 6.00x lub późniejszej udostępnia 3 nowe funkcje. I. Odłączenie pary: FED II może być włączony szeregowo do czynnej pary, dzięki czemu nie występuje przerwa w świadczeniu usług w czasie gdy operator urządzenia jedzie na drugi koniec linii. Odłączenie pary następuje dopiero, gdy operator podłączy na drugim końcu linii analizator Dynatel 965DSP i wybierze funkcję Autotest. Urządzenie FED II odłączy parę i umożliwi przeprowadzenie testów pary odłączonej dla usług POTS lub testów szerokopasmowych dla ISDN, HDSL, ADSL lub E1. Po zakończeniu testu Dynatel 965DSP zresetuje FED II i ponownie połączy parę umożliwiając uaktywnienie usług. Dzięki tej funkcji para jest odłączana tylko na czas niezbędny do dokonania pomiaru. II. Testowanie dwóch par: FED II można podłączyć jednocześnie do dwóch różnych par na drugim końcu linii i przeprowadzić testy pary odłączonej dla usług POTS lub testy szerokopasmowe dla xdsl. Operator Dynatela 965 DSP może wybrać test pary odłączonej lub test szerokopasmowy dla jednej lub dwóch par.

7 III. Asymetria wzdłużna z zamknięciem IEEE: Przy użyciu FED II operator może przeprowadzić test przy zamknięciu IEEE lub pozostawić parę otwartą podczas pomiaru asymetrii wzdłużnej. Pomiar asymetrii wzdłużnej z zamknięciem może być przeprowadzony tylko w funkcji AUTO testu. Opcja ta nie jest dostępna przy manualnym pomiarze asymetrii wzdłużnej z poziomu funkcji db. Wybór pomiaru z zamknięciem lub bez następuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji w menu ustawień FED funkcji AUTO Dynatela 965 DSP. UWAGA: Pełne możliwości FED II mogą być wykorzystywane tylko w połączeniu z Dynatelem 965DSP/SA z oprogramowaniem w wersji 6.00x. Przy współpracy z Dynatelem w wersji 5.00x lub starszej FED II zachowuje się tak jak FED I.

8 Wymiary: Masa Temperatura pracy Temperatura przechowywania Dnatel 965 DSP/SA Dane techniczne 10x25x6 cm 1,5 kg C C Funkcja (pomiar) Zakres Dokładność Napięcie stałe (DC) ,9 V 1 % ± 0,5 V V 3 % Napięcie zmienne (AC) ,9 V 1 % ± 0,5 V V 3 % Prąd ,9 ma 1% ± 0,3 ma ma 2 % Rezystancja Ω 1 % ± 5 Ω (z napięciem z centrali) Ω 1 % ± 50 Ω ,9 kω 1 % 100 kω.. 9,9 MΩ 3 % 10 MΩ...99 MΩ 5 % 100 MΩ..990 MΩ 10 % Zliczanie cewek ±1 Rezystancja specjalna Rezystancja pętli ,9 Ω 0,1 % ± 0,01 Ω ,9 Ω 0,2 % ± 0,01 Ω Ω 1 % ± 0,01 Ω Różnica rezystancji ,99 Ω 1 %rez.pętli ±0,01 Ω Rezystancja uziemienia Ω 1 % ± 1 Ω K-Test Rezystancja pętli kω Współczynnik uszkodzeń (Rez. uszk. 1 ) > 2*(Rez. uszk. 2 ) Rezystancja do uszkodzenia 0..3,5 kω 5 % Przerwy m 1 % ± 1 m 1 km... 3 km 3 % 3 km km 5 % 15 km km 10 %

9 Funkcja (pomiar) Zakres Dokładność Sygnał akustyczny 200 Hz khz 2 % db, 600 Ω 1 db Sygnał w szerokim paśmie 20 khz khz 0 dbm, 135 Ω 1 db Sygnał identyfikacyjny ID Hz Stały poziom RFL Wielkość uszkodzenia MΩ Rezystancja pętli Ω Rezystancja do uszkodzenia Ω 0,1 % RTS*)± 0,01 Ω Ω 0,2 % RTS ± 0,01 Ω Ω 1 % RTS ± 0,01 Ω *) RTS Rezystancja do miejsca zwarcia; zależna od średnicy żył i temperatury Tłumienność (poziom) w wąskim zakresie częstotliwości dbm; 600 Ω 0,5 db Hz 2 Hz 3 khz khz 10 Hz 1 0 khz khz 20 Hz Tłumienność (poziom) w szerokim zakresie czestotliwości dbm 2 db 20 khz khz; 135 Ω 1 % Szumy metaliczne dbrnc 2 db ( dbm0p) Zakłócenia elektroenergetyczne dbrnc 2 db ( dbm0p) Tłumienność asymetrii wzdłużnej db db 2 db TDR Reflektometr Zakres m 0,6 % zakresu Prędkość propagacji 0,5... 1,00 ( m/µs) Szerokość impulsów 5 ns, 34 ns, 235 ns, 1600 ns Tryby pracy pomiar jednej pary, pomiar dwóch par porównywanie wykresów, lokalizacja przesłuchów, wykrywanie uszkodzeń chwilowych

10 Funkcja (pomiar) Zakres Dokładność Tłumienność szerokopasmowa Impedancja 100/135 Ohm Poziom dbm 1 db Częstotliwość 20 khz khz Szum DSL Filtry ważące: E (ISDN/IDSL) F (HDSL) G (ADSL) 1 khz...50 khz 4,9 khz khz 20 khz 1,1MHz Szum podkładowy (metaliczny) Filtry ważące: E (ISDN/IDSL) dbrn 2dB F (HDSL) dbrn 2dB G (ADSL) dbrn 2dB Szum wzdłużny (mierzony do ziemi) Filtry ważące: E (ISDN/IDSL) dbrn 2dB F (HDSL) dbrn 2dB G (ADSL) dbrn 2dB Analizator widma Zakres częstotliwości: 10 khz... 1,8 MHz Zakresy pomiarowe: 120 khz, 240 khz, 465 khz, 1MHz, 2 MHz Zakres poziomu: dbm Rozdzielczość częstotliwości:1% zakresu Impedancja wejściowa: 135 Ohm Autotest indywidualnych te same funkcje co przy pomiarach 3M Poland Sp. z o. o. Dział Telekomunikacji Oddział w Katowicach Oddział w Gdańsku Al. Katowicka 117, Kajetany ul. Moniuszki 3 ul. Spichrzowa Nadarzyn Katowice Gdańsk tel , tel tel fax fax fax Innowacje

3M TM Dział Telekomunikacji Analizatory Dynatel. Dynatel TM 950 ADSL2 PLUS. tester pętli abonenckich

3M TM Dział Telekomunikacji Analizatory Dynatel. Dynatel TM 950 ADSL2 PLUS. tester pętli abonenckich 3M TM Dział Telekomunikacji Analizatory Dynatel 950 ADSL2 PLUS Dynatel TM tester pętli abonenckich Każdego dnia operatorzy telekomunikacyjni pracują nad polepszeniem oferty dla swoich klientów i dostarczeniem

Bardziej szczegółowo

Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci

Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci Dynatel Zaawansowany System Modu³owy Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci ZAAWANSOWANY SYSTEM MODU OWY 3M DYNATEL MAMY TESTER DLA KA DEJ TECHNOLOGII Nowy system Dynatel posiada wszystkie

Bardziej szczegółowo

DSP-4000 Series CableAnalyzer. Instrukcja Obsługi

DSP-4000 Series CableAnalyzer. Instrukcja Obsługi DSP-4000 Series CableAnalyzer Instrukcja Obsługi Rozdział 1 Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 zawiera następujące informacje: Dane teleadresowe w celu skontaktowania się z przedstawicielem firmy Fluke Networks.

Bardziej szczegółowo

TESTER RADIOKOMUNIKACYJNY R 8000

TESTER RADIOKOMUNIKACYJNY R 8000 TESTER RADIOKOMUNIKACYJNY R 8000 Wersja oprogramowania od 1.9.0.0 SPIS TREŚCI Spis treści Temat Strona 1. PRZEGLĄD PRZED UŻYTKOWANIEM...4 1.1. Zakres podręcznika...4 1.2. Bezpieczeństwo...4 1.2.1. Uziemienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian technicznych i programowych związanych z rozwojem oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

Tester instalacji. Metrel MI 3122. Strona 1 z 60

Tester instalacji. Metrel MI 3122. Strona 1 z 60 Tester instalacji Metrel MI 3122 Strona 1 z 60 Producent: METREL d.d. Ljubljanska cesta 77 1354 Horjul Slovenia Strona internetowa: http://www.metrel.si e-mail: metrel@metrel.si Znak na urządzeniu certyfikuje,

Bardziej szczegółowo

Katalog przyrządów pomiarowych

Katalog przyrządów pomiarowych Katalog przyrządów pomiarowych 2012 2013 Multimetry cyfrowe Mierniki cęgowe Testery elektryczne Testery izolacji Testery uziemienia Testery instalacyjne Testery urządzeń przenośnych Termometry cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy Fluke 125 Skopometr przemysłowy Podręcznik użytkownika PL Jan 2007, Rev.1, 08/07 2007 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm. OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 2.20.xx Niniejsza instrukcja (bądź jej zaktualizowana wersja) znajduje się również na płycie CD z oprogramowaniem dołączonym do centrali. W

Bardziej szczegółowo

TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E

TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Wersja 1.10/2002 Gdańsk czerwiec 2002 W skład kompletu wchodzą: Terminal; Kabel zasilający; Kabel telefoniczny; Antena zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

serii DTX Instrukcja obsługi Tester okablowania

serii DTX Instrukcja obsługi Tester okablowania Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi PN 2142235 Kwiecień 2004 2004 Fluke Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi swoich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej strony górnej transformatora

Bardziej szczegółowo

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi CTFID VP-CFGSFT pl Instrukcja obsługi CTFID Spis treści pl 3 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania CTFID 4 2 Połączenia 8 2.1 Dołączanie modułu interfejsu VP-USB Narzędzia konfiguracyjnego 8 2.2 Dołączanie

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi - irec ver. 5.1 2 / 34 izaz

Instrukcja obsługi - irec ver. 5.1 2 / 34 izaz Instrukcja obsługi - irec ver. 5.1 2 / 34 izaz 5000.51.00.00.Fx.011 2014-10-26 izaz 3 / 34 Instrukcja obsługi - irec ver. 5.1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. Instalacja...4 1.2. Uruchamianie...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Tester sieciowy TPT-8020A

Instrukcja Obsługi. Tester sieciowy TPT-8020A Instrukcja Obsługi Tester sieciowy TPT-8020A #07700 wersja 1.3 Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Wygląd... 4 3 Weryfikacja... 5 3.1 Zawartość pudełka... 5 3.2 Zasilanie... 5 3.3 Włączanie urządzenia i

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK DYMOGENERATORA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK DYMOGENERATORA INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY STEROWNIK DYMOGENERATORA INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemy Automatyki Przemysłowej Wersja 02 2012 Katowice SPIS TREŚCI ZASTOSOWANIE I WŁASNOŚCI STEROWNIKA 1 PANEL OPERATORSKI 3 KONFIGURACJA STEROWNIKA

Bardziej szczegółowo

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD.

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD. Centrale DSC kupisz na stronie www.alarm1.eu EUROPEJSKA INSTRUKCJA INSTALACJI PC1616/PC132/PC164 W niniejszej instrukcji instalacji zawarte są informacje dotyczące instalacji, okablowania, oraz programowania

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

Przyrządy do pomiaru jakości energii

Przyrządy do pomiaru jakości energii Przyrządy do pomiaru jakości energii Jakość energii odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu dokładności i wydajności w każdym rodzaju działalności, do której wykorzystywany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.8. Moduł telemetryczny SMS-4

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.8. Moduł telemetryczny SMS-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.8 Moduł telemetryczny SMS-4 Spis treści 1. Opis ogólny...4 2. Przygotowanie do pracy...5 2.1 KOMPLETACJA... 5 2.2 NIEZBĘDNE POŁĄCZENIA... 5 2.3 WYMAGANIA ODNOŚNIE KARTY SIM...5

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS Tytuł pracy Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie znajdują się informacje dotyczące nowoczesnej technologii cyfrowego dostępu abonenckiego DSL (Digital Subscriber

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa OCM/C

Dokumentacja techniczno-ruchowa OCM/C Typ: Wersja oprogramowania 7.0 NIVUS Sp. z o. o. ul.m.reja3 80-404 Gdańsk Tel. 0 58 344 25 25 Fax 0 58 344 25 04 E-mail: as@nivus.de NIVUS Kontrollgeräte GmbH Im Täle 2 D - 75031 Eppingen Tel.07262/9191-0

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamery kolorowe CCTV. Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E. (Obiektyw opcjonalny)

Panasonic. Kamery kolorowe CCTV. Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E. (Obiektyw opcjonalny) Panasonic Kamery kolorowe CCTV Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E (Obiektyw opcjonalny) Urządzenie spełnia wszystkie normy i odnośne przepisy zgodnie z zaleceniami EEC/73/23/ i EEC/89/336. UWAGA: NIE

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz 2N Helios Bramofon telefoniczny Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 3.1 www.2n.cz Drogi użytkowniku, Gratulujemy nabycia bramofonu ATEUS - Helios, który jest następcą renomowanego produktu ATEUS EntryCom.

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo