Dynatel 965 DSP/SA Analizator pętli abonenckich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dynatel 965 DSP/SA Analizator pętli abonenckich"

Transkrypt

1 Dynatel 965 DSP/SA Analizator pętli abonenckich Analizator pętli abonenckich Dynatel 965DSP/SA jest urządzeniem, posiadającym pełen zestaw funkcji przeznaczonych do kompleksowego testowania linii POTS i xdsl. W niewielkim, sterowanym mikroprocesorowa urządzeniu zawarte są funkcje mostka pojemnościowego, mostka rezystancyjnego, reflektometru TDR, analizatora widma. Dynatel 965 DSP jest przeznaczony do mierzenia, diagnozowania i lokalizacji uszkodzeń w telekomunikacyjnych kablach miedzianych typu skrętka i koncentrycznych. Dynatel 965 DSP oferuje automatyczne procedury testowania, które pozwalają na łatwe i szybkie pomiary oraz ocenę stanu linii pod kątem instalacji ISDN, HDSL, ADSL, E1. Urządzenie dostosowane jest do pracy w terenie, odporne na różne warunki atmosferyczne, lekkie i łatwe do przenoszenia.

2 Dynatel 965DSP i 965DSP/SA pozwala przeprowadzić następujące pomiary i testy: A. Testy diagnostyczne Napięcie ( 0-300VDC, 0-250AC ) Prąd( 0-110mA ) Rezystancja ( MΩ) Test upływności ( MΩ) B. Lokalizacja uszkodzeń Rezystancyjna ( mostek rezystancyjny ) - zwarcia, doziemienia, przebicia. Lokalizacja złącz w których połączone są żyły o różnych średnicach. Test Kupfmullera umożliwia lokalizację uszkodzeń gdy wszystkie żyły w kablu są uszkodzone. Pojemnościowa ( mostek pojemnościowy ) - przerwy, niepełne przerwy. Reflektometr ( TDR ) Lokalizacja przerw, zamian, korekcji zamian, namokniętych odcinków kabla, zrównolegleń, włączonych pojemności, zwarć, przesłuchów. Tryby pracy reflektometru: test pojedynczej linii graficzny wykres pojedynczej pary pozwala na obserwację i pomiar odległości do poszczególnych zdarzeń test dwóch linii jednocześnie pozwala na porównywanie aktualnego stanu dwóch par tryb różnicowy porównuje wykresy dwóch par przesłuch wykres pokazujący z miejsca przesłuchów pomiędzy dwiema parami odczyt z pamięci pozwala na porównanie zapamiętanego przebiegu z wykresem aktualnie testowanej linii. Jeden przebieg Dwa przebiegi Dlugosc Wykres jednej pary Dlugosc Porównywanie wykresów dwóch par C. Testowanie linii abonenckich Pomiar rezystancji pętli oraz asymetrii rezystancyjnej. Precyzyjny generator sygnałów - identyfikacyjnych, testowych z pasma akustycznego i sygnałów z pasma od 200kHz do 1200 khz. Pomiar tłumienia Pomiar tłumienia w paśmie akustycznym. Pomiar szerokopasmowy do 1,2 MHz pozwalający na wstępną klasyfikację linii pod kątem zastosowań dla ISDN lub xdsl.

3 Pomiar szumów- w dbrnc lub w dbmop (filtr psofometryczny). Szum metaliczny Szumy do ekranu Pomiar asymetrii wzdłużnej względem ziemi na wejściu toru. D. Funkcje pomocnicze Pomiar rezystancji uziemienia. Zliczanie cewek pupinizacyjnych (0-4). Równoważnik dzwonka zliczanie równoważników dzwonka. Autokalibracja ustawienie parametrów początkowych dla niektórych testów. Kalkulator do przeliczanie rezystancji na długość w zależności od temperatury i średnicy żyły. Aparat telefoniczny z wybieraniem tonowym lub impulsowym. Szybki test jednoczesny, ciągły pomiar napięcia, rezystancji i długości E. Pomiary DSL Pomiary linii ISDN, HDSL i ADSL z wykorzystaniem filtrów szerokopasmowych E,F lub G. Tłumienność DSL pomiar tłumienności w paśmie zależnym od rodzaju usługi xdsl. Szum DSL pomiar szumu metalicznego i względem ziemi w paśmie zależnym od rodzaju usługi xdsl. Szerokopasmowy analizator widma charakterystyka poziomu sygnału linii w funkcji częstotliwości. Uwaga: funkcja pomiaru tłumienności i szumu DSL oraz analizator widma są dostępne tylko w przyrządzie w wersji rozszerzonej Dynatel 965 DSP/SA. Przesłuch ISDN Przesłuch ADSL Downstream F. Testowanie linii w trybie automatycznym Automatyczne cykle pomiarowe mierzące parametry linii oraz sporządzające charakterystyki tłumienia w funkcji częstotliwości. Rodzaj i zakres wykonywanych pomiarów jest dostosowany do typu testowanej usługi POTS lub xdsl. Istnieją trzy rodzaje testów: Test pary aktywnej. Test pary nieaktywnej. Testy szerokopasmowe testy linii 56kB, 64kB, ISDN, HDSL, ADSL, E1.

4 Testy automatyczne mogą być przeprowadzane z wykorzystywaniem urządzenia końcowego FED (generator sygnału do pomiaru tłumienia, zwarcie i rozwarcie linii) lub jednostronnie. Przyrząd dokonuje analizy zmierzonych wyników i sygnalizuje nieprawidłowe wartości. Szerokopasmowy Wykres tlum Wyniki Powtórz Powót Przykład wyników pomiarów oraz wykresu tłumienia w funkcji częstotliwości dla linii xdsl testowanej w trybie automatycznym. Funkcja testów automatycznych w istotny sposób skraca czas przeprowadzenia cyklu pomiarowego i zwiększa wydajność pracy pomiarowca. Dane uzyskiwane z pomiarów mogą być przesyłane do komputera PC, a następnie przetwarzane, przeglądane i archiwizowane. Abonent Centrala Pomiary w cyklu automatycznym z wykorzystaniem urządzenia końcowego 1342 FED II G.Zapamiętywanie wyników pomiarów Dynatel 965 DSP/SA umożliwia zapamiętywanie i odczyt zachowanych wykresów reflektometrycznych i wyników testów automatycznych. Pojemność pamięci przyrządu: ok. 100 wykresów reflektometrycznych. Bezprzewodowe przesyłanie danych z przyrządu do komputera PC. IR port złącze podczerwone do komunikacji z komputerem ( w wyposażeniu kabel z interfejsem IR-RS232) umożliwia przesłanie wyników pomiarów Autotestów oraz przebiegów TDR do komputera PC lub wydruk na drukarce. Do prezentacji i przetwarzania danych w komputerze PC służy program PC-Link działający w środowisku Windows.

5 - Wygląd przyrządu oraz opis funkcji pomiarowych [Powrót] - powrót do poprzedniego kroku funkcji. On Off Welcome TM Dynatel 965DSP Subscriber Loop A l /TDR S/N: c 1998 Ver6.0.3 USA On Off [Kontrast] - regulacja kontrastu, wyłączania lub wyłączanie podświetlania. [Zapis] zapis wyników pomiarów TDR i funkcji AUTO, znak minus. [On/Off] - włącznik główny 965DSP. Setup Help [Tab] - wybieranie opcji funkcji pomiarowych. [Setup] - zmiana ustawień w każdej funkcji. Dynatel TM 965DSP On Off Enter Enter [Pomoc] funkcja pomocy. [Enter] - akceptacja lub potwierdzanie wyboru kroku funkcji. [Góra] i [Dół] - przyciski kursora, służą także do wprowadzania spacji lub kasowania. V 1 ma 2 3 [Lewo] i [Prawo] - przyciski kursora xdsl V 1 Funkcje pomiarowe [Napięcie] - pomiar napięcia stałego zmiennego. db Auto 0 ma 2 [Prąd] - pomiar prądu pętli lub uziemienia. db 9 Auto 0 [TDR] - reflektometr. [db] - pomiar tłumienności. [Auto] - automatyczny test pary aktywnej nieaktywnej, lub testy szerokopasmowe. [Telefon] - wybieranie numeru abonenta, telefon DSL 8 [Rezystancja] - pomiar rezystancji. [Toolbox] - dostęp do: Auto-kalibracji, zliczania obw. pupinizacyjnych, przeliczania rezystancji na odległość, testu KM, testu rezystancji pętli, asymetrii. [Przerwy] - lokalizacja uszkodzeń pojemnościowych (przerwy, niepełne przerwy). [Ton] - generowanie sygnału do pomiaru tłumienności lub do identyfikacji par. [RFL] - lokalizacja uszkodzeń rezystancyjnych mostek rezystancyjny (zwarcia, doziemienia, przebicia ). [DSL] pomiary linii xdsl: tłumienność DSL szumy DSL, szerokopasmowy analizator widma.

6 Analizator pętli abonenckiej Dynatel 965 DSP Dane urządzenia Wymiary Waga Materiał Wytrzymałość Wyświetlacz Klawiatura Standardy Specyfikacja środowiskowa wysokość x szerokość x głębokość długość kabli pomiarowych 25 cm x 10 cm x 6 cm 1.5 m 1,95 kg z bateriami i futerałem GE Xenoy o wysokiej wytrzymałości na uderzenia Upadek w miękkim pokrowcu z wysokości 1,5 m Obudowa bryzgoszczelna, możliwość pracy przy małych lub średnich opadach atmosferycznych LCD (7,4 x 7,4 cm), rozdzielczość 192 na 192 pixele, podświetlany Membranowa 24-przyciski FCC część 15, klasa A: Digital Devices for US, EN55022(Radiated emissions), EN (Electrostatic discharge), EN (radiated immunity), EN (transient immunity) oraz IEC1010(product safety) for Europe ISO9001 certyfikat producenta,belcore TSY metody produkcji UL50 test deszczu, znak CE dla Europy praca Przechowywanie Temperatura -18 to 60 C -40 do 75 C Wilgotność względna 0 to 9 bez kondensacji 0 do 9 bez kondensacji Wysokość 0 to 5,000 m 0 do 12,000 m Odporność na wodę Specyfikacja Bryzgo-szczelny Funkcja pomiarowa zakres rozdzielczość Dokładność Napięcie zmienne 0 do 99,9 V ~ 100 do 250 V ~ Napiêcie Sta³e 0 do 99,9 V do 300 V - Pr¹d Sta³y 0 do 59,9 ma - 60 do 110 ma - przy R wej = 430 Ω Rezystancja i test upływności Rezystancja pętli 0 do 9999 Ω 0 do 9999 Ω 10 kω do 99,9 kω 100 kω do 999 kω 1 MΩ do 9,9 MΩ 10 MΩ do 99 MΩ 100 MΩ do 990 MΩ 0 do 99,9 Ω 100 do 999,9 Ω 1000 do 7000 Ω 0,1 V 1,0 V 0,1 V 1,0 V 0,1 ma 0,1 ma 1 Ω 1 Ω 100 Ω 1 kω 0,1 MΩ 1 MΩ 10 MΩ 0,01 Ω 0,1 Ω 1,0 Ω 1% ±0,5 V 1% ±0,5 V 1% ±0,3 ma 2% 1% ± 5Ω 1% ± 50Ω z napięciem centrali 1% 10% 0,1% ± 0,01Ω 0,2% ± 0,01Ω 1,0% ± 0,01Ω Asymetria rezystancyjna 0 do 99,9 Ω 0,01 Ω 1%rezyst. pętli ± 0,01Ω Kalkulator do przeliczania 0 do 9999 Ω 0,01Ω - Ω/m Zliczanie cewek pupinizacyjnych Równoważniki dzwonka 0,0 do 4,0 0 do 2000 nf Lokalizacja przerwy (bez szumów) 0 do 1000 m 1000 do 3000 m 3 km do 15 km 15 km do 30 km 0,1Ω 10 nf 1 m 1 m 10 m 100 m 1% ± 1m 10%

7 funkcja pomiarowa Zakres rozdzielczość Dokładność Lokalizacja uszkodzeń rezystancyjnych Zakres uszkodzenia Rezystancja do uszkodzenia (przy uszkodzeniu 1MΩ oraz bez szumów) Test Kupfmuellera Rezystancja pętli Stosunek uszkodzeń Rezystancja do uszkodzenia Konwersja rezystancji na odległość (przy uszkodzeniu 1MΩ oraz bez zakłóceń) 1 do 20 MΩ Jeżeli RDK (Rezyst. Do końca pętli) wynosi: 0 do 99,9 Ω 100 do 999,9 Ω 1000 do 7000 Ω 0 do 7 kω R uszk1 > 2R uszk2 0 do 99,9 Ω 100 do 999 Ω 1 do 3,5 KΩ 0 do 999,9 m 1000 do 9999 m 10 km do 99,99 km 0,01 Ω 0,1 Ω 1,0 Ω 0,01 Ω 0,1 Ω 1 Ω 0,1 m 1 m 10 m 0,1%RDK ± 0,01Ω 0,2%RDK ± 0,01Ω 1,0%RDK ± 0,01Ω Wszystkie wyniki konwersji zależą od średnicy żył oraz temperatury mierzonych par. Uwaga: Dokładność przy uszkodzeniu o wartości >1MΩ jest uzależniona od zakłóceń w linii, zmian temperatury oraz gdy odległość do uszkodzenia jest niewielka w stosunku do długości pętli. Pomiar tłumienności 200 do 3000Hz 3000 do 9995 Hz 10 khz do 19,9 khz Tłumienność szerokopasmowa Szum Metaliczny (Gauss) Szumy do ziemii Tłumienność niesymetrii względem ziemii na wejściu linii -40 do +10 dbm przy Z=600 Ω 0,1 db, 1 Hz 0,1 db, 5 Hz 1 db, 10 Hz 0.5 db, 2 Hz 0.5 db, 10 Hz 1 db, 20 Hz -50 do + 2 dbm 20k do 1200 khz, przy Z=135 Ω 0,1 db, 1 khz 2 db, 1% -90 do 40 dbm0p 1 db 2 db (0 do 50 dbrnc) -50 do +10 dbm0p 1 db 2 db (40 do 100 dbrnc) 0 do 85 db 1 db 2 db TDR funkcja reflektometru Zakresy 30, 60, 150, 300, 600, 0,5 m 0,6% zakresu 1.500, 3.000, 6.000, m Szerokość impulsu 5ns, 34ns, 235ns, 1600ns Zadane wartości Współczynnik prędkości 0,50 0,99 falowej V P (150 do 299 µs/m) 0,01 1 µs/m Zoom x1, x2, x4, x8, x16 Zadane wartości Wzmocnienie pionowe x1, x2,.,.x64, x128 Zadane wartości Tryby pracy Pojedyncza linia, dwie linie, różnicowy, przesłuch, wywołanie przebiegu z pamięci, lokalizacja uszkodzeń chwilowych

8 funkcja pomiarowa Zakres rozdzielczość Dokładność Sygnały wyjściowe ganerator 600 Ω Z IN ) rodzaj Częstotliwość rozdzielczość dokładność Sygnał identyfikacyjny ID Sygnał akustyczny Sygnał akustyczny Sygnał wysokiej częstotliwości Z 135Ω Wybieranie 200 do 1000 Hz zadany poziom wyj. 200 do 9999 Hz -20 do+1 dbm 10kHz do 19,99 khz -20 do+1 dbm 20 khz do 1200 khz 0 db 1 Hz 1% 1 Hz 0,1 db 10 Hz 1 db 1% 0,2 db 2% 1 db 1 khz 1 db DTMF Standard 1Hz 1dB Zgodnie z CCITT Q.23 impulsowe 10 impulsów na sekundę 60ms przerwy, 40ms impuls, 600 ms między cyframi Testy automatyczne Te same zakresy, rozdzielczości i dokładności pomiarów Dynatel 965 DSP/SA (pomiary ISDN/IDSL, HDSL, ADSL Pomiary DSL Tłumienność DSL Zin 100 Ω lub 135Ω Szum (filtr E,F lub G) Szum metaliczny Zin 100 Ω lub 135Ω Szum wzdłuzny dla Zin 10 kω Szerokopasmowy analizator widma Szerokopasmowy Zakres -75 do + 5 dbm 20 do 1200 khz 0,1 db 1 db +10/+20/+30 do +90 dbrn 1 db 2 db +40/+50/+60 do 120 dbrn 1 db 2 db analizator widma 10kHz do 1,8 MHz 5 podzakresów od 120 khz do 2 MHz Dynamika Rozdzielczość częstotliwości Impedancja wejściowa -90 do +10 dbm 1% zakresu 135 Ω Zasilanie ładowalne akumulatorki NiMH 1,5 Ah lub baterie 6AA (LR6) Czas pracy dla akumulatorów: 12 godzin typowej pracy bez podświetlenia ekranu, 4 godziny z podświetleniem 3M Poland Sp. z o. o. Oddział w Katowicach Oddział w Gdańsku Dział Telekomunikacji ul. Moniuszki 3 ul. Spichrzowa 21 Al. Katowicka 117, Kajetany Katowice Gdańsk Nadarzyn Tel , fax Tel , fax tel , fax Innowacje

Analizator Dynatel 965 DSP/SA Nowa wersja 6.00x z analizatorem widma

Analizator Dynatel 965 DSP/SA Nowa wersja 6.00x z analizatorem widma Analizator Dynatel 965 DSP/SA Nowa wersja 6.00x z analizatorem widma Analizator Dynatel 965 DSP/SA jest urządzeniem przystosowanym do potrzeb służb zajmujących się instalacją i utrzymaniem sieci telekomunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

3M TM Dział Telekomunikacji Analizatory Dynatel. Dynatel TM 950 ADSL2 PLUS. tester pętli abonenckich

3M TM Dział Telekomunikacji Analizatory Dynatel. Dynatel TM 950 ADSL2 PLUS. tester pętli abonenckich 3M TM Dział Telekomunikacji Analizatory Dynatel 950 ADSL2 PLUS Dynatel TM tester pętli abonenckich Każdego dnia operatorzy telekomunikacyjni pracują nad polepszeniem oferty dla swoich klientów i dostarczeniem

Bardziej szczegółowo

Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci

Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci Dynatel Zaawansowany System Modu³owy Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci ZAAWANSOWANY SYSTEM MODU OWY 3M DYNATEL MAMY TESTER DLA KA DEJ TECHNOLOGII Nowy system Dynatel posiada wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przyrządy do pomiaru jakości energii

Przyrządy do pomiaru jakości energii Przyrządy do pomiaru jakości energii Jakość energii odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu dokładności i wydajności w każdym rodzaju działalności, do której wykorzystywany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Bardziej szczegółowo

FTB-635 Moduł do testów miedzianych sieci szerokopasmowych i DSL SZEROKOPASMOWE SIECI MIEDZIANE I ZAAWANSOWANE TESTY MULTIPLAY ADSL2+/VDSL2

FTB-635 Moduł do testów miedzianych sieci szerokopasmowych i DSL SZEROKOPASMOWE SIECI MIEDZIANE I ZAAWANSOWANE TESTY MULTIPLAY ADSL2+/VDSL2 SPECYFIKACJA FTB-635 Moduł do testów miedzianych sieci szerokopasmowych i DSL SZEROKOPASMOWE SIECI MIEDZIANE I ZAAWANSOWANE TESTY MULTIPLAY ADSL2+/VDSL2 Potężny, kompleksowy zestaw narzędziowy do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

O GRUPIE CHAUVIN ARNOUX

O GRUPIE CHAUVIN ARNOUX Katalog O GRUPIE CHAUVIN ARNOUX Założona w 1893 roku, w Paryżu we Francji, firma CHAUVIN ARNOUX rozwijała poprzez wieki swoje doświadczenie w projektowaniu, produkcji i sprzedaży przyrządów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Tester instalacji. Metrel MI 3122. Strona 1 z 60

Tester instalacji. Metrel MI 3122. Strona 1 z 60 Tester instalacji Metrel MI 3122 Strona 1 z 60 Producent: METREL d.d. Ljubljanska cesta 77 1354 Horjul Slovenia Strona internetowa: http://www.metrel.si e-mail: metrel@metrel.si Znak na urządzeniu certyfikuje,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej strony górnej transformatora

Bardziej szczegółowo

titron BAUR samochód pomiarowy do diagnostyki kabli Stan techniki w dziedzinie lokalizacji uszkodzeń kabli

titron BAUR samochód pomiarowy do diagnostyki kabli Stan techniki w dziedzinie lokalizacji uszkodzeń kabli BAUR samochód pomiarowy do diagnostyki kabli BAUR titron to nowy samochód pomiarowy do lokalizacji uszkodzeń i sprawdzania kabli. Wydajny samochód pomiarowy do diagnostyki kabli jest to samochód nowej

Bardziej szczegółowo

DSP-4000 Series CableAnalyzer. Instrukcja Obsługi

DSP-4000 Series CableAnalyzer. Instrukcja Obsługi DSP-4000 Series CableAnalyzer Instrukcja Obsługi Rozdział 1 Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 zawiera następujące informacje: Dane teleadresowe w celu skontaktowania się z przedstawicielem firmy Fluke Networks.

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

Katalog przyrządów pomiarowych

Katalog przyrządów pomiarowych Katalog przyrządów pomiarowych 2012 2013 Multimetry cyfrowe Mierniki cęgowe Testery elektryczne Testery izolacji Testery uziemienia Testery instalacyjne Testery urządzeń przenośnych Termometry cyfrowe

Bardziej szczegółowo

titron BAUR samochód pomiarowy do diagnostyki kabli

titron BAUR samochód pomiarowy do diagnostyki kabli BAUR samochód pomiarowy do diagnostyki kabli Widok samochodu pomiarowego wraz z opcjami Stan techniki w dziedzinie lokalizacji uszkodzeń kabli Nowa koncepcja intuicyjnej obsługi Centralne automatyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu oraz pomocy naukowych

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA WYCIEKÓW I BADANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA WYCIEKÓW I BADANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA WYCIEKÓW I BADANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY FAST GMBH INTER GLOBAL Sp. z o.o. Ul. Bielska 914, 43-378 Rybarzowice koło BIELSKA-BIAŁEJ Tel: 033

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa OCM/C

Dokumentacja techniczno-ruchowa OCM/C Typ: Wersja oprogramowania 7.0 NIVUS Sp. z o. o. ul.m.reja3 80-404 Gdańsk Tel. 0 58 344 25 25 Fax 0 58 344 25 04 E-mail: as@nivus.de NIVUS Kontrollgeräte GmbH Im Täle 2 D - 75031 Eppingen Tel.07262/9191-0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian technicznych i programowych związanych z rozwojem oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o.

ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. jest wyspecjalizowaną firmą inżynierską działającą na

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS Tytuł pracy Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie znajdują się informacje dotyczące nowoczesnej technologii cyfrowego dostępu abonenckiego DSL (Digital Subscriber

Bardziej szczegółowo

Solidna konstrukcja,

Solidna konstrukcja, Wydajne oscyloskopy przenośne Solidna konstrukcja, aby nadążyć za Twoimi potrzebami. 20 lat rozwoju innowacyjnych narzędzi testowych ScopeMeter Oscyloskop 190 Series II ScopeMeter Oscyloskopy przenośne

Bardziej szczegółowo

Beamex MC6. Kalibratory. Zaawansowany obiektowy kalibrator i komunikator jako część Zintegrowanego Systemu Kalibracji

Beamex MC6. Kalibratory. Zaawansowany obiektowy kalibrator i komunikator jako część Zintegrowanego Systemu Kalibracji Kalibratory Beamex MC6 Zaawansowany obiektowy kalibrator i komunikator jako część Zintegrowanego Systemu Kalibracji Wydanie styczeń 2013 Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów Introl Sp. z o.o. 40-519

Bardziej szczegółowo

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał zawarty w katalogu ma charakter informacyjny. Ze względu na ciągłe wprowadzanie najnowszych osiągnięć technologicznych, nasze produkty mogą ulegać modyfikacjom.

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ INSTRUKCJA OBSŁUGI 03.20 2 Spis treści. Wstęp...5 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...5 3. Przeznaczenie oraz zakres stosowania...5 3. Przepływ cieczy...6 3.2

Bardziej szczegółowo

CipherLab CPT-8000. Przenośny Kolektor Danych. Podręcznik użytkownika

CipherLab CPT-8000. Przenośny Kolektor Danych. Podręcznik użytkownika CipherLab CPT-8000 Przenośny Kolektor Danych Podręcznik użytkownika Dystrybucja w Polsce Koncept-L spółka jawna ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa Polska Tel. +48 (22) 512-79-00 Fax +48 (22) 512-79-01

Bardziej szczegółowo

TESTER RADIOKOMUNIKACYJNY R 8000

TESTER RADIOKOMUNIKACYJNY R 8000 TESTER RADIOKOMUNIKACYJNY R 8000 Wersja oprogramowania od 1.9.0.0 SPIS TREŚCI Spis treści Temat Strona 1. PRZEGLĄD PRZED UŻYTKOWANIEM...4 1.1. Zakres podręcznika...4 1.2. Bezpieczeństwo...4 1.2.1. Uziemienie

Bardziej szczegółowo

ScanPal 2. Podręcznik użytkownika

ScanPal 2. Podręcznik użytkownika ScanPal 2 Przenośny Kolektor Danych Podręcznik użytkownika Dystrybucja w Polsce Koncept-L spółka jawna ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa Polska Tel. +48 (0) [prefiks] 22 512-79-00 Fax +48 (0) [prefiks]

Bardziej szczegółowo

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy Fluke 125 Skopometr przemysłowy Podręcznik użytkownika PL Jan 2007, Rev.1, 08/07 2007 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm. OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać INTEGRUS Dokumentacja techniczna Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać Integrus - dokumentacja techniczna 1 Integrus DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. Wprowadzenie 3 2. Opis systemu i planowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo