BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW"

Transkrypt

1 BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW PORADNIK UŻYTKOWNIKA 1

2 Spis treści 1. WPROWADZENIE CEL DOKUMENTU CZYM JEST BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW? W CZYM BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW MOŻE OKAZAĆ SIĘ POMOCNA? STOSOWANE TARYFY PRZEWODNIK EKSPORTERA PO FORMALNOŚCIACH IMPORTOWYCH BAZA DANYCH STATYSTYCZNYCH REJESTR SKARG I ZAŻALEŃ WYSZUKIWARKA SKARG I ZAŻALEŃ REJESTRACJA NOWEJ SKARGI CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA BAZA DANYCH O OGRANICZENIACH W HANDLU WYSZUKIWARKA DOKUMENTÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OGRANICZEŃ W HANDLU WYSZUKIWARKA AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI BAZA DANYCH WYMOGÓW SANITARNYCH I FITOSANITARNYCH WYSZUKIWARKA DOKUMENTÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OGRANICZEŃ W HANDLU WYSZUKIWARKA AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE OGRANICZEŃ W HANDLU CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA PRZYDATNE ADRESY UWAGI UŻYTKOWNIKÓW WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

3 1. WPROWADZENIE 1.1. CEL DOKUMENTU Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie funkcjonowania Bazy Danych Dostępu do Rynków poprzez udostępnienie szczegółowych instrukcji użytkowania każdego działu. Dostęp do bazy danych uzyskuje się poprzez hiperłącze ze strony głównej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej CZYM JEST BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW? W ramach Strategii Dostępu do Rynku opracowanej przez Komisję założono Bazę Danych Dostępu do Rynków (MARKET ACCESS DATABASE MADB), nieodpłatnie dostępną w Internecie dla wszystkich podmiotów gospodarczych w całej UE oraz krajów przystępujących/kandydujących. Baza ta była stopniowo rozwijana w ramach odpowiedzi na takie potrzeby, jak: zapewnienie podstawowych informacji mogących zainteresować eksporterów unijnych (jak np. cła przywozowe, odpowiednie podatki i wymagania dotyczące dokumentacji importowej obowiązujące na rynkach eksportowych, statystyki handlowe, tematy związane z badaniami dostępu do rynków); sporządzenie spisu wszystkich przeszkód w handlu mających wpływ na unijny eksport, według kraju i sektora, oraz zapewnienie systematycznego monitorowana określonego ograniczenia oraz zapewnienie interaktywnych środków komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a władzami europejskimi, umożliwiających wymianę informacji za pośrednictwem Internetu. Baza danych dostępu do rynków znajduje się w Internecie pod następującym adresem: NB: DZIAŁY STOSOWANE TARYFY CELNE I FORMALNOŚCI IMPORTOWE SĄ DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĄTRZ UE. INNE DZIAŁY SĄ DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE. 3

4 1.3. W CZYM BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW MOŻE OKAZAĆ SIĘ POMOCNA? NA STRONIE GŁÓWNEJ BAZY DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW KLIKNIJ DZIAŁ DOCELOWY Aby uzyskać informacje na temat sposobów rozwiązywania określonych problemów biznesu unijnego na rynkach krajów trzecich przez Partnerstwo w Zakresie Dostępu do Rynków, zawiązane przez Komisję Europejską, państwa członkowskie i przedsiębiorców, odwiedź STRONĘ INTERNETOWĄ PARTNERSTWA W ZZAKRESIE DOSTĘPU DO RYNKÓW (MARKET ACCESS PARTNERSHIP WEBPAGE). Aby uzyskać informacje o cłach przywozowych oraz wewnętrznych podatkach na produkty eksportowane na rynki różnych krajów trzecich, odwiedź DZIAŁ BAZY DANYCH STOSOWANYCH TARYF CELNYCH (APPLIED TARIFFS DATABASE). Aby dowiedzieć się więcej o procedurach importowych oraz dokumentach wymaganych przy importowaniu określonych produktów do krajów niebędących członkami UE, odwiedź DZIAŁ ZAWIERAJĄCY PRZEWODNIK EKSPORTERA PO FORMALNOŚCIACH IMPORTOWYCH (EXPORTER'S GUIDE TO IMPORT FORMALITIES). Aby uzyskać ogólny zarys przepływów handlowych pomiędzy UE (w tym dla indywidualnych państw członkowskich) a krajami nienależącymi do UE, odwiedź DZIAŁ BAZY DANYCH STATYSTYCZNYCH (STATISTICAL DATABASE). Aby powiadomić Komisję Europejską o przeszkodach handlowych i inwestycjnych napotkanych na rynkach krajów trzecich, odwiedź DZIAŁ REJESTRACJI SKARG I ZAŻALEŃ (COMPLAINT REGSITER). Aby uzyskać informacje na temat przeszkód w handlu, które mogą wpływać na sytuację eksporterów w poszczególnych krajach, odwiedź DZIAŁ BAZY DANYCH DOTYCZĄCYCH PRZESZKÓD W HANDLU (TRADE BARRIERS DATABASE). Aby uzyskać informacje o sanitarnych i fitosanitarnych przeszkodach w eksporcie do krajów nienależących do UE, odwiedź DZIAŁ BAZY DANYCH DOTYCZĄCYCH WYMOGÓW SANITARNYCH I FITOSANITARNYCH (SPS DATABASE). 4

5 Aby zwrócić uwagę Komisji na przeszkodę handlową zauważoną podczas prowadzenia działalności eksportowej, poprzez formalne dochodzenie w oparciu o Rozporządzenie w sprawie przeszkód w handlu, odwiedź DZIAŁ ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE PRZESZKÓD W HANDLU (TRADE BARRIERS REGULATION). Odpowiedzi na ewentualne dalsze pytania można znaleźć w naszym DZIALE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ (FREQUENTLY ASKED QUESTION FAQ). Zbiór hiperłączy do innych użytecznych stron internetowych jest dostępny w DZIALE PRZYDATNYCH ADRESÓW, TAKŻE DLA MŚP (USEFUL LINKS INCLUDING FOR SME). Na koniec zapewniamy możliwość skonsultowania w Internecie PORADNIKA DLA UŻYTKOWNIKÓW (USER GUIDE), dostępnego we wszystkich 23 językach UE. 5

6 2. STOSOWANE TARYFY CELNE Baza Danych Stosowanych Taryf Celnych (Applied Tariffs Database) zawiera informacje o cłach przywozowych i podatkach obowiązujących w wielu krajach niebędących członkami UE. Umożliwia ona użytkownikom obliczenie kosztu wwozu ich produktów z wyładunkiem po wprowadzeniu właściwego standardowego kodu Systemu Zharmonizowanego. NB: Baza Danych Stosowanych Taryf Celnych jest dostępna dla użytkowników łączących się z siecią w krajach UE (lub w jednym z krajów przystępujących / kandydujących). Dostęp do tej bazy danych z innych części świata jest niemożliwy. STOSOWANE TARYFY CELNE: WYSZUKIWANIE (APPLIED TARIFFS: SEARCH) Aby uzyskać pożądane informacje z tego działu, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: Etap 1 Przejdź do formularza wejściowego dla stosowanych taryf celnych, klikając nagłówek Baza Danych Stosowanych Taryf Celnych (Applied Tariffs Database) na stronie głównej. Etap 2 Wybierz kraj docelowy / obszar celny Baza Danych Stosowanych Taryf umożliwia wybranie rynku eksportu oraz uzyskanie informacji na temat opłat celnych i podatków wewnętrznych, które obowiązują w przypadku danego produktu. Wyszukaj odpowiedni kraj / obszar celny w menu rozwijanym (Serach a country/customs area); Wybierz odpowiedni kraj / obszar celny. 6

7 Etap 3 Istnieje możliwość przeszukania bazy danych poprzez wpisanie kodu produktu (product code) lub opisu produktu (product description). Można wskazać kod Systemu Zharmonizowanego (HS code) dla danego produktu lub wprowadzić zapytanie w oparciu o słowo kluczowe. JEŻELI ZNASZ KOD PRODUKTU (PRODUCT CODE) Wpisz kod produktu w pole kodu produktu od 4 do 6 cyfr w przewidzianym na to miejscu (na niebieskiej linii); Kliknij przycisk Szukaj kodu Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code) (po prawej stronie pola kodu produktu); Otworzy się strona zawierająca informacje o prawach autorskich 2 Kliknij przycisk Akceptuj (Accept) lub Odrzuć 3 (Deny). Znajdziesz się na stronie stosowanych taryf celnych. Przejdź do etapu 4 JEŻELI NIE ZNASZ KODU PRODUKTU: MASZ 3 OPCJE DO WYBORU: A, B LUB C 1 STANDARDOWY KOD SYSTEMU ZHARMONIZOWANEGO 2 AKCEPTACJA LICENCJI: Informacje zawarte w Bazie Danych Dostępu do Rynków w dziale stosowanych taryf celnych lub formalności importowych nie mogą być odsprzedane (lub użyte w ramach usług konsultacyjnych), redystrybuowane, przechowywane, wykorzystywane do budowy baz danych, tudzież posłużyć w jakimkolwiek innym celu, niż jako dane źródłowe dla użytkownika z Unii Europejskiej, przebywającego w jednym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Chorwacji, Turcji oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, w ramach międzynarodowych procesów biznesowych prowadzonych przez użytkownika na terenie Unii Europejskiej. Zabrania się wykorzystywania danych do jakichkolwiek innych celów, za wyjątkiem wyraźnego pisemnego zezwolenia ich właściciela. 3 Na tym etapie, w przypadku odrzuceniu oświadczenia użytkownik nie uzyska zezwolenia na dostęp do tego działu. 7

8 OPCJA A Kliknij łącze Przeglądaj kody produktów (Browse product code), otwierając stronę z listą rozdziałów (listą nazewnictwa produktów) (product nomenclature). Jeżeli znajdziesz opis swojego produktu na liście jednego z 21 działów: Kliknij nazwę właściwego rozdziału w prawej kolumnie. Otworzy się strona z listą produktów, zawierająca bardziej szczegółowy opis produktów oraz odpowiednie dla nich kody. Kliknij kod w pierwszej kolumnie po lewej stronie dla właściwego produktu. Kiedy klikniesz łącze, kod produktu zostaje automatycznie wpisany w formularzu wyszukiwania. Jeżeli jest to pożądany kod produktu, wystarczy kliknąć przycisk Potwierdź (Confirm), a okno zostanie zamknięte. W formularzu wyszukiwania kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Znajdziesz się na stronie stosowanych taryf celnych. Przejdź do etapu 4 OPCJA B Kliknij łącze Pełne wyszukiwanie tekstowe (Full text Search), otwierając stronę z listą nazewnictwa produktów (product nomenclature). Wprowadź opis produktu w polu opisu produktu (product description) i kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Otworzy się strona z listą produktów, zawierająca bardziej szczegółowy opis produktów oraz odpowiednie dla nich kody. Kliknij kod w pierwszej kolumnie po lewej stronie dla właściwego produktu. Kiedy klikniesz łącze, kod produktu zostaje automatycznie wpisany w formularzu wyszukiwania. Jeżeli jest to pożądany kod produktu, wystarczy kliknąć przycisk Potwierdź (Confirm), a okno zostanie zamknięte. W formularzu wyszukiwania kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Znajdziesz się na stronie stosowanych taryf celnych. Przejdź do etapu 4 1 STANDARDOWY KOD SYSTEMU ZHARMONIZOWANEGO 8

9 OPCJA C Wpisz nazwę produktu w polu Opis produktu (Product description) i kliknij przycisk Szukaj słowa kluczowego (Search Keyword). Jeżeli opis produktu znajduje się w katalogu, otworzy się strona z listą produktów, zawierająca bardziej szczegółowy opis produktów oraz odpowiednie dla nich kody. Na stronie wyszukiwania wyników (Search results) kliknij kod w pierwszej kolumnie po lewej stronie dla właściwego produktu. Znajdziesz się na stronie stosowanych taryf celnych. Przejdź do etapu 4 Etap 4 PRZECZYTAJ TEKST WYŚWIETLONY DLA STOSOWANYCH TARYF CELNYCH Kliknij właściwy kod produktu w pierwszej kolumnie po lewej stronie, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych danych na końcowej stronie kodu produktu. 9

10 PRZYKŁAD SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH NA TEMAT TARYFY CELNEJ Na ostatniej stronie znajduje się omówienie stosowanych ceł i instrumentów celnych, podatków i dodatkowych opłat. W dziale Uwagi dotyczące taryf celnych (Tariffs related notes) (łącze u góry strony) znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wskazanego produktu. 10

11 3. PRZEWODNIK EKSPORTERA PO FORMALNOŚCIACH IMPORTOWYCH W tym dziale znajdują się wszystkie przydatne informacje o procedurach importowych (Import Formalities) i dokumentach wymaganych przy wwozie określonych produktów do krajów niebędących członkami UE. NB: Baza Danych Stosowanych Taryf Celnych jest dostępna dla użytkowników łączących się z siecią w krajach UE (lub w jednym z krajów przystępujących / kandydujących). Dostęp do tej bazy danych z innych części świata jest niemożliwy. FORMALNOŚCI IMPORTOWE: WYSZUKIWANIE (IMPORT FORMALITIES: SEARCH) Aby uzyskać wymagane informacje z tego działu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: Etap 1 Przejdź do formularza wejściowego dla formalności importowych, klikając nagłówek Przewodnik eksportera po formalnościach importowych (Exporter's Guide to Import Formalities) na stronie głównej. Etap 2 Wybierz kraj docelowy / obszar celny Aby skorzystać z działu zawierającego przewodnik eksportera, należy wybrać kraj docelowy spośród opcji dostępnych w menu rozwijanym. Wyszukaj odpowiedni kraj / obszar celny, klikając menu rozwijane (Serach a country/customs area); Wybierz odpowiedni kraj / obszar celny. 11

12 Etap 3 Wprowadź kod produktu. Możesz teraz dodać kod produktu (product code) lub opis danego produktu (product description). Można wskazać kod Systemu Zharmonizowanego (HS code) dla danego produktu lub wprowadzić zapytanie w oparciu o słowo kluczowe. JEŻELI ZNASZ KOD PRODUKTU (PRODUCT CODE) Wpisz kod produktu w pole kodu produktu od 4 do 6 cyfr w przewidzianym na to miejscu (na niebieskiej linii); Kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code) (po prawej stronie pola kodu produktu); Otworzy się strona zawierająca informacje o prawach autorskich 2 Kliknij przycisk Akceptuj (Accept) lub Odrzuć 3 (Deny). Przejdź do etapu 4 JEŻELI NIE ZNASZ KODU PRODUKTU: MASZ 3 OPCJE DO WYBORU: A, B LUB C 1 STANDARDOWY KOD SYSTEMU ZHARMONIZOWANEGO 2 AKCEPTACJA LICENCJI: Informacje zawarte w Bazie Danych Dostępu do Rynków w dziale stosowanych taryf celnych lub formalności importowych nie mogą być odsprzedane (lub użyte w ramach usług konsultacyjnych), redystrybuowane, przechowywane, wykorzystywane do budowy baz danych, tudzież posłużyć w jakimkolwiek innym celu, niż jako dane źródłowe dla użytkownika z Unii Europejskiej, przebywającego w jednym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Chorwacji, Turcji oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, w ramach międzynarodowych procesów biznesowych prowadzonych przez użytkownika na terenie Unii Europejskiej. Zabrania się wykorzystywania danych do jakichkolwiek innych celów, za wyjątkiem wyraźnego pisemnego zezwolenia ich właściciela. 3 Na tym etapie, w przypadku odrzuceniu oświadczenia, użytkownik nie uzyska zezwolenia na dostęp do tego działu. 12

13 OPCJA A Kliknij łącze Przeglądaj kody produktów (Browse product code), otwierając stronę z listą rozdziałów (listą nazewnictwa produktów) (product nomenclature). Jeżeli znajdziesz opis swojego produktu na liście jednego z 21 działów: Kliknij nazwę właściwego rozdziału w prawej kolumnie. Otworzy się strona z listą produktów, zawierająca bardziej szczegółowy opis produktów oraz odpowiednie dla nich kody. Kliknij kod w pierwszej kolumnie po lewej stronie dla właściwego produktu. Kiedy klikniesz łącze, kod produktu zostaje automatycznie wpisany w formularzu wyszukiwania. Jeżeli jest to pożądany kod produktu, wystarczy kliknąć przycisk Potwierdź (Confirm), a okno zostanie zamknięte. W formularzu wyszukiwania kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Przejdź do etapu 4 OPCJA B Kliknij łącze Pełne wyszukiwanie tekstowe (Full text Search), otwierając stronę z listą nazewnictwa produktów (product nomenclature). Wprowadź opis produktu w polu opisu produktu i kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Otworzy się strona z listą produktów, zawierająca bardziej szczegółowy opis produktów oraz ich odpowiednie kody. Kliknij kod w pierwszej kolumnie po lewej stronie dla właściwego produktu. Kiedy klikniesz łącze, kod produktu zostaje automatycznie wpisany w formularzu wyszukiwania. Jeżeli jest to pożądany kod produktu, wystarczy kliknąć przycisk Potwierdź (Confirm), a okno zostanie zamknięte. W formularzu wyszukiwania kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Przejdź do etapu 4 1 STANDARDOWY KOD SYSTEMU ZHARMONIZOWANEGO 13

14 Etap 4 OPCJA C Wpisz nazwę produktu w polu Opis produktu (Product description) i kliknij przycisk Szukaj słowa kluczowego (Search Keyword). Jeżeli opis produktu znajduje się w katalogu, otworzy się strona z listą produktów, zawierająca bardziej szczegółowy opis produktów oraz ich odpowiednie kody; Na stronie wyszukiwania wyników (Search results) kliknij kod w pierwszej kolumnie po lewej stronie dla właściwego produktu. Przejdź do etapu 4 ZAPOZNAJ SIĘ Z LISTĄ STOSOWANYCH FORMALNOŚCI I PROCEDUR Podział sekcji: IMPORTOWYCH o Przegląd procedur importowych (Overview of import porcedures): W tej części zawarto przegląd procedur importowych oraz kontakty związane z importem do poszczególnych krajów. o Wymagania ogólne (General requirements): Ta część zawiera kopie dokumentów ogólnie stosowanych przez dany kraj oraz ich tłumaczenie na język angielski. o Wymagania szczególne (Specific requirements): W tej części można znaleźć określone dokumenty wymagane podczas wwozu konkretnego produktu wybranego przez użytkownika. 14

15 4. BAZA DANYCH STATYSTYCZNYCH Baza danych statystycznych (Statistical Database) zawiera przegląd przepływów handlowych dla poszczególnych produktów pomiędzy krajami UE a krajami nienależącymi do UE. WYSZUKIWANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH (STATISTICAL DATABASE: SEARCH) Aby uzyskać informacje statystyczne z tego działu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: Etap 1 Przejdź do formularza wejściowego dla bazy danych statystycznych, klikając w nagłówek Baza danych statystycznych (Statistical Database) na stronie głównej. Etap 2 Wybierz państwo(-a) członkowskie UE. NB: Pole Wybierz państwo(-a) członkowskie UE (Select EU Member State(s)) jest automatycznie konfigurowane dla EUR 27. OPCJA 1 EUR 27: Tryb EUR 27 zawiera łączne dane statystyczne dla wszystkich krajów UE (oraz dla wszystkich dwudziestu siedmiu państw członkowskich UE rozpatrywanych oddzielnie). OPCJA 2 EUR 25: Wybierając tryb EUR 25, użytkownik uzyskuje dostęp do danych statystycznych dla dwudziestu pięciu państw członkowskich UE (przed przystąpieniem Rumunii i Bułgarii w 2007 r.). OPCJA 3 wybierając określone państwo członkowskie, użytkownik uzyskuje dostęp do danych statystycznych dla wybranego państwa członkowskiego UE. Lista państw członkowskich UE jest dostępna po kliknięciu przycisku. Wyszukaj państwo członkowskie UE, klikając menu rozwijane. Wybierz właściwą opcję 1, 2 lub 3. 15

16 Etap 3 Wybierz kraj partnerski. Pole Wybierz kraj partnerski (Select a partner country) jest automatycznie konfigurowane dla trybu Wszystkie kraje partnerskie (All partners). OPCJA 1 Wszystkie kraje partnerskie (All partners): wybierając tę opcję, użytkownik uzyskuje dostęp do statystyk handlowych dla wszystkich krajów. OPCJA 2 wybierając określony kraj partnerski, użytkownik uzyskuje dostęp do statystyk handlowych dla określonego wybranego kraju partnerskiego. Użytkownik może wybrać jeden z krajów partnerskich UE, klikając nazwę kraju docelowego w menu rozwijanym. Wybór domyślny to Wszystkie kraje partnerskie" (All partners). Wyszukaj wszystkie kraje partnerskie lub docelowy kraj partnerski, klikając menu rozwijane. Wybierz właściwą opcję 1 lub 2. Etap 4 Wybierz rok (lata). Wybór domyślny w polu Wybierz rok (lata) (Select year(s)) to ostatni dostępny rok. W polu Wybierz rok (lata) (Select reporting year(s)) dostępne są następujące opcje wyboru: OPCJA 1 widok statystyk handlowych dla dowolnego określonego roku (cofając się do roku 2002). OPCJA 2 widok statystyk handlowych dla więcej niż jednego roku równocześnie. Wybierz jeden rok lub więcej lat, klikając menu rozwijane. Wybierz właściwą opcję 1 lub 2. Aby wybrać więcej niż jeden rok, kliknij i zaznacz właściwe lata, przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl lub Shift. 16

17 Etap 5 Wybierz wskaźnik(i). Pole Wybierz wskaźnik(i) (Select indicator(s)) zawiera cztery następujące kategorie: Wartość importu (Import Value): zaznaczając tę kategorię, użytkownik uzyska dane na temat wartości importu w tysiącach euro dla określonego produktu z wybranego kraju partnerskiego (wszystkie kraje partnerskie lub określony kraj partnerski) do wybranego kraju źródłowego (EUR 27, EUR 25 lub określone państwo członkowskie UE). Wielkość importu (Import Quantity): zaznaczając tę kategorię, użytkownik uzyska dane na temat wielkości importu w tysiącach kilogramów dla określonego produktu z wybranego kraju partnerskiego (wszystkie kraje partnerskie lub określony kraj partnerski) do wybranego kraju źródłowego (EUR 27, EUR 25 lub określone państwo członkowskie UE). Wartość eksportu (Export Value): zaznaczając tę kategorię, użytkownik uzyska dane na temat wartości eksportu w tysiącach euro dla określonego produktu z wybranego kraju źródłowego (EUR 27, EUR 25 lub określone państwo członkowskie UE) do wybranego kraju partnerskiego (wszystkie kraje partnerskie lub określony kraj partnerski). Wielkość eksportu (Export Quantity): zaznaczając tę kategorię, użytkownik uzyska dane na temat wielkości eksportu w tysiącach kilogramów dla określonego produktu z wybranego kraju źródłowego (EUR 27, EUR 25 lub określone państwo członkowskie UE) do wybranego kraju partnerskiego (wszystkie kraje partnerskie lub określony kraj partnerski). Aby uzyskać handlowe dane statystyczne dotyczące wartości importu i/lub eksportu oraz wielkości importu i/lub eksportu: Wyszukaj wskaźnik(i), klikając menu rozwijane; Wybierz odpowiedni wskaźnik; Aby wybrać więcej niż jeden wskaźnik, kliknij i zaznacz odpowiedni wskaźnik, przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl lub Shift. 17

18 Etap 6 Wprowadź kod produktu JEŻELI ZNASZ KOD PRODUKTU (PRODUCT CODE) Wpisz kod produktu w polu kodu produktu (Product code) Możesz wybrać dział, rozdział, nagłówek lub kod produktu złożony z maksymalnie 10 cyfr w przewidzianym do tego polu (na niebieskiej linii); Kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code) (po prawej stronie pola kodu produktu); Otworzy się strona zawierająca informacje o prawach autorskich 2 Kliknij przycisk Akceptuj (Accept) lub Odrzuć 3 (Deny). Przejdź do etapu 7 JEŻELI NIE ZNASZ KODU PRODUKTU: MASZ 2 OPCJE DO WYBORU: A LUB B OPCJA A Kliknij łącze Przeglądaj kody produktów (Browse product code), otwierając stronę z listą rozdziałów (listą nazewnictwa produktów) (product nomenclautre). 1 STANDARDOWY KOD SYSTEMU ZHARMONIZOWANEGO 2 AKCEPTACJA LICENCJI: Informacje zawarte w Bazie Danych Dostępu do Rynków w dziale stosowanych taryf celnych lub formalności importowych nie mogą być odsprzedane (lub użyte w ramach usług konsultacyjnych), redystrybuowane, przechowywane, wykorzystywane do budowy baz danych, tudzież posłużyć w jakimkolwiek innym celu, niż jako dane źródłowe dla użytkownika z Unii Europejskiej, przebywającego w jednym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Chorwacji, Turcji oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, w ramach międzynarodowych procesów biznesowych prowadzonych przez użytkownika na terenie Unii Europejskiej. Zabrania się wykorzystywania danych do jakichkolwiek innych celów, za wyjątkiem wyraźnego pisemnego zezwolenia ich właściciela. 3 Na tym etapie, w przypadku odrzuceniu oświadczenia, użytkownik nie uzyska zezwolenia na dostęp do tego działu. 18

19 Jeżeli znajdziesz opis swojego produktu na liście jednego z 21 działów: Kliknij nazwę właściwego rozdziału w prawej kolumnie. Otworzy się strona z listą produktów, zawierająca bardziej szczegółowy opis produktów oraz ich odpowiednie kody. Kliknij kod w pierwszej kolumnie po lewej stronie dla właściwego produktu. Klikając na łącze, kod produktu zostaje automatycznie wpisany w formularzu wyszukiwania. Jeżeli jest to pożądany kod produktu, wystarczy kliknąć przycisk Potwierdź (Confirm), a okno zostanie zamknięte. W formularzu wyszukiwania kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Przejdź do etapu 7 OPCJA B Kliknij łącze Pełne wyszukiwanie tekstowe (Full text Search), otwierając stronę z listą nazewnictwa produktów (product nomenclature). Wpisz opis produktu w polu opisu produktu i kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Otworzy się strona z listą produktów, zawierająca bardziej szczegółowy opis produktów oraz ich odpowiednie kody. Kliknij kod w pierwszej kolumnie po lewej stronie dla właściwego produktu. Klikając na łącze, kod produktu zostaje automatycznie wpisany w formularzu wyszukiwania. Jeżeli jest to pożądany kod produktu, wystarczy kliknąć przycisk Potwierdź (Confirm), a okno zostanie zamknięte. W formularzu wyszukiwania kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Przejdź do etapu 7 1 STANDARDOWY KOD SYSTEMU ZHARMONIZOWANEGO 19

20 Etap 7 PRZECZYTAJ STRONĘ Z WYNIKAMI STATYSTYK HANDLOWYCH Układ strony zawierającej wyniki statystyk handlowych różni się w zależności od wyborów dokonanych w formularzu wejściowym. PRZYKŁAD TABELI WYNIKÓW STATYSTYK HANDLOWYCH Uwaga: Użyty w tabeli wyników symbol - oznacza, że państwo(-a) członkowskie UE nie zgłosiło(-y) żadnych danych dotyczących importu lub eksportu wybranych produktów w wybranym roku (wybranych latach). Znakiem rozdzielającym wartości dziesiętne jest kropka (. ). Znakami rozdzielającymi tysiące są spacje. Istnieje możliwość zawężenia kryteriów wyszukiwania u dołu strony wyników poprzez kliknięcie innych opcji wyboru w przypadku następujących parametrów: rok (lata) (Years), państwo(-a) członkowskie UE (EU Member State(s)), kraje partnerskie (Partners) i wskaźnik(i) (Indicators). Wybór zatwierdza się poprzez kliknięcie przycisku Wyszukaj (Search). 20

21 Aby uzyskać cenę za kilogram w przypadku importu / eksportu: należy podzielić liczbę w kolumnie wartości importu lub eksportu przez odpowiednią liczbę w kolumnie wielkości importu bądź eksportu. Jeżeli, na przykład, wartość importu dla produktu X z kraju X wynosi 3300 euro, a wielkość importu wynosi 0, 3 tony (300 kg), iloraz otrzymany z podzielenia 3300 przez 300 określa cenę za kilogram w wysokości 11 euro. Aby pobrać handlowe dane statystyczne: przeniesienie strony wyników zawierającej statystyki handlowe do arkusza kalkulacyjnego umożliwi użytkownikom dokonanie własnych obliczeń oraz innych analiz przy wykorzystaniu pobranych danych. Aby eksportować wyniki do formatu Microsoft Excel: należy nacisnąć łącze Excel u góry strony wyników lub należy kliknąć prawy przycisk myszy, wyświetlając menu, w którym należy wybrać opcję Eksportuj do Microsoft Excel (Export to Microsoft Excel). Czynność ta otworzy arkusz programu Excel i przeniesie statystyki handlowe z tabeli statystyk handlowych zawartej w Bazie Danych Dostępu do Rynków do arkusza programu Excel. 21

22 5. REJESTR SKARG I ZAŻALEŃ Rejestr skarg i zażaleń (Complaint Register) ułatwia przedsiębiorstwom unijnym zgłaszanie wszystkich skarg i zażaleń dotyczących przeszkód handlowych w eksporcie do krajów niebędących członkami UE oraz inwestycji w tych krajach. Rejestr umożliwia także przedsiębiorstwom unijnym łatwiejsze śledzenie procedury rozpatrywania skargi. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REJESTRU SKARG I ZAŻALEŃ ŁATWY SYSTEM REJESTRACJI PRZESZKÓD W HANDLU. WSZYSTKIE PRZESZKODY HANDLOWE ZAREJESTROWANE W JEDNYM MIEJSCU. UJEDNOLICONY FORMULARZ REJESTRACJI. W TYM DZIALE JEST MOŻLIWE: WYSZUKANIE SKARGI LUB ZAŻALENIA (SEARCH COMPLAINT) ZAREJESTROWANIE SKARGI LUB ZAŻALENIA (REGISTER A NEW COMPLAINT) SKIEROWANIE PROSBY O DODATKOWE INFORMACJE. (FAQ) 22

23 5.1. WYSZUKIWARKA SKARG I ZAŻALEŃ Aby uzyskać informacje z tego działu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: Etap 1 Przejdź do formularza wejściowego dla wyszukiwarki skarg i zażaleń, klikając w nagłówek Rejestr skarg i zażaleń (Complaint Register) na stronie głównej, a następnie klikając przycisk Wyszukiwarka skarg i zażaleń (Search Complaints) u dołu strony. Etap 2 Wybierz sektor, instrument handlowy i/lub kraj. Użytkownik może wskazać jeden (lub więcej) spośród różnych sektorów, jeden (lub więcej) spośród wymienionych krajów albo jeden (lub więcej) rozmaitych instrumentów handlowych, wybierając je w menu rozwijanych. Wybierz kliknięciem sektor (Select sector), instrument (Select measure), kraj (Select country) w menu rozwijanym. Możesz wskazać jeden lub więcej elementów, przytrzymując klawisz Ctrl przy ich wybieraniu. Kliknij przycisk Wyszukaj (Search). 23

24 Etap 3 ODCZYTAJ TABELĘ WYNIKÓW (COMPLAINT REGISTER: RESULT) PRZYKŁADOWE INFORMACJE ZAWARTE W SKARDZE/ZAŻALENIU (COMPLAINT REGISTER: DETAILS) 24

25 5.2. REJESTRACJA NOWEJ SKARGI Aby zarejestrować nową skargę lub zażalenie, należy postępować zgodnie z poniższymi etapami: Etap 1 Przejdź do formularza wyszukiwania dla rejestru skarg i zażaleń, klikając nagłówek Rejestr skarg i zażaleń (Complaint Register) na stronie głównej, a następnie naciskając przycisk Zarejestruj nową skargę (Register a new complaint). Etap 2 Wypełnij formularz. Wypełnianie wszystkich rubryk w formularzu nie jest obowiązkowe. Jednak im bardziej kompletne będą podane przez użytkownika informacje, tym łatwiejsze dla służb Komisji Europejskiej będzie rozpatrzenie złożonej skargi. Pola obowiązkowe oznaczono symbolem *. Nazwa przedsiębiorstwa lub organizacji oraz informacje kontaktowe zapisane w formularzu nie będą wyświetlane publicznie w rejestrze skarg i zażaleń. W razie konieczności skorzystania z pomocy kompletny fikcyjny formularz wzorcowy dostępny jest w Internecie pod następującym adresem: Korzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe. Istnieje także możliwość złożenia skargi lub zażalenia za pomocą zwykłego listu, jednak w interesie użytkownika leży załączenie jak największej ilości stosownych informacji. Formularz można przesłać zwykłą pocztą na następujący adres: European Commission DG Trade Market Access Unit Rue de la Loi 200 B-1049 Brussels BELGIUM Etap 3 Rejestracja skargi lub zażalenia Należy kliknąć przycisk Zarejestruj skargę (Register complaint) u dołu strony w celu zakończenia procesu rejestracji. System wyświetli stronę zawierającą dane przygotowane do wysłania. Po zatwierdzeniu skarga zostanie zarejestrowana. 25

26 5.3. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA RODZAJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W TYM DZIALE: Czy wypełnienie formularza rejestracji skargi gwarantuje rozpatrzenie mojego zażalenia przez służby Komisji? W jaki sposób będę informowany o kolejnych etapach rozpatrywania mojej skargi? Czy mogę złożyć skargę w swoim języku? Czy formularz rejestracji skargi wiąże się z procedurą przewidzianą w Rozporządzeniu w sprawie przeszkód w handlu (TBR)? Jak długo zajmie rozwiązywanie przedmiotu mojej skargi? Czy moja skarga będzie również zarejestrowana w Bazie Danych Dostępu do Rynków? Obawiam się, że władze kraju trzeciego odkryją fakt złożenia przeze mnie skargi. W jaki sposób jestem chroniony przed ujawnieniem mojej tożsamości? CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O REJESTRACJI SKARG I ZAŻALEŃ LUB MASZ JAKĄŚ SUGESTIĘ? Prosimy o kontakt z Działem Dostępu do Rynków 26

27 6. BAZA DANYCH O PRZESZKODACH W HANDLU W tym dziale znajdują się informacje na temat określonych przeszkód w handlu, z którymi borykają się eksporterzy unijni na rynkach krajów trzecich WYSZUKIWARKA DOKUMENTÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OGRANICZEŃ W HANDLU (BARRIERS FICHES: SEARCH) Aby uzyskać wymagane informacje z tego działu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: Etap 1 Przejdź do formularza wyszukiwania dokumentów informacyjnych dotyczących przeszkód w handlu, klikając nagłówek Baza danych o przeszkodach w handlu (Trade Barriers Database) na stronie głównej. Etap 2 Wybierz sektor, środek lub kraj. Użytkownik może wskazać jeden (lub więcej) spośród różnych sektorów, jeden (lub więcej) spośród wymienionych krajów albo jeden (lub więcej) z rozmaitych instrumentów handlowych, wybierając je w menu rozwijanych. Wybierz kliknięciem sektor (Select sector), instrument handlowy (Select measure), kraj (Select country) w menu rozwijanym. Możesz wskazać jeden lub więcej elementów, przytrzymując klawisz Ctrl w trakcie ich wybierania. Kliknij przycisk Wyszukaj (Search). 27

28 Etap 3 PRZYKŁAD LISTY WYNIKÓW DOTYCZĄCYCH PRZESZKÓD W HANDLU (BARRIER LIST) NB: Po kliknięciu przycisku Inne kryteria wyszukiwania (Other search criteria) użytkownik otrzyma listę tabel krzyżowych przedstawiających ilość dostępnych dokumentów informacyjnych dotyczących ograniczeń dla danej kombinacji kraju, sektora i instrumentu handlowego. 28

29 Tabela krzyżowa dla kraju i sektora (Country and Sector cross table) Tabela krzyżowa dla kraju i instrumentu handlowego (Country and Measure cross table) Tabela krzyżowa dla sektora i instrumentu handlowego (Sector and Measure cross table) 6.2. WYSZUKIWARKA AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI Na tej samej stronie użytkownik może kliknąć łącza zawierające najnowsze wiadomości dotyczące aktualizacji, informacje o nowych lub rozwiązanych przeszkodach w handlu. 29

30 Użytkownik może wyszukać te dokumenty informacyjne, które zostały zmodyfikowane lub sprawdzone w ostatnim tygodniu lub miesiącu. Może również znaleźć informacje o rozwiązanych sprawach, klikając łącze Dokumenty informacyjne dotyczące rozwiązanych przeszkód w handlu (Resolved barrier fiches). 30

31 7. BAZA DANYCH WYMOGÓW SANITARNYCH I FITOSANITARNYCH Informacje zawarte w niniejszej bazie danych, a dotyczące ograniczeń sanitarnych i fitosanitarnych, zostały przekazane przez przemysł rolno-spożywczy, państwa członkowskie, przedstawicielstwa UE w krajach trzecich, służby Komisji Europejskiej i opierają się także o powiadomienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) dotyczące wymogów sanitarnych i fitosanitarnych WYSZUKIWARKA DOKUMENTÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OGRANICZEŃ W HANDLU (SEARCH THE DATABASE) Aby uzyskać wymagane informacje z tego działu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: Etap 1 Przejdź do formularza wejściowego dla bazy danych dla przeszkód sanitarnych i fitosanitarnych w handlu, klikając w nagłówek Baza danych wymogów sanitarnych i fitosanitarnych w eksporcie (SPS Database) na stronie głównej. 31

32 Etap 2 Wprowadź kryteria wyszukiwania, aby znaleźć informacje dotyczące ograniczeń sanitarnych i fitosanitarnych: Według kraju trzeciego: Kliknij nagłówek Według kraju trzeciego (by third country) na stronie głównej. Kliknij właściwy kraj. Otworzy się lista wyników z przeszkodami w handlu w sferze sanitarnej i fitosanitarnej. Kliknij odpowiednią pozycję, aby otworzyć szczegółowy dokument na temat danej przeszkody. Według działu produktu: Kliknij nagłówek Według działu produktu (by product section) na stronie głównej. Wybierz listę produktów. Wybierz właściwy produkt. Otworzy się lista wyników z przeszkodami w handlu w sferze sanitarnej i fitosanitarnej. Kliknij odpowiednią pozycję, aby otworzyć szczegółowy dokument na temat danej przeszkody. Według opisu produktu: Kliknij nagłówek Według opisu produktu (by product description) na stronie głównej. Wybierz kraj lub opis produktu (po wprowadzeniu słowa kluczowego system wyszuka wszystkie opisy produktów). Kliknij przycisk Wyszukaj (Search). Otworzy się lista opisu produktów. Kliknij odpowiednią pozycję, aby otworzyć szczegółowy dokument na temat danej przeszkody. 32

33 Według ograniczenia w zakresie wymogów sanitarnych i fitosanitarnych: Kliknij nagłówek Według wymogu sanitarnego / fitosanitarnego (by SPS measure) na stronie głównej. Wybierz środek. Otworzy się lista z wynikami danych dotyczących wymogów sanitarnych i fitosanitarnych. Kliknij odpowiednią pozycję, aby otworzyć szczegółowy dokument na temat danego ograniczenia. Według kraju trzeciego w porównaniu do działu produktu Kliknij nagłówek Według kraju trzeciego w porównaniu do działu produktu (by third country vs product section) na stronie głównej. Otrzymasz tabelę zawierającą listę grup produktów. Kliknij produkt, aby zobaczyć opis. Kliknij numer w tabeli, poniżej, aby zobaczyć listę powiązanych przeszkód w handlu. Według kraju trzeciego w porównaniu do wymogu sanitarnego lub fitosanitarnego Kliknij nagłówek Według kraju trzeciego w porównaniu do wymogu sanitarnego lub fitosanitarnego (by third country vs SPS measure) na stronie głównej. Otrzymasz tabelę zawierającą listę środków. Kliknij daną pozycję, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Kliknij numer w tabeli, poniżej, aby zobaczyć listę powiązanych przeszkód w handlu. Użytkownik może również znaleźć informacje o sprawach rozwiązanych, klikając łącze Informacje dotyczące rozwiązanych problemów sanitarnych i fitosanitarnych (Resolved SPS problems). PRZYKŁAD DOKUMENTU INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ROZWIĄZANEJ PRZESZKODY (BARRIER FICHE DETAIL) 33

34 7.2. WYSZUKIWARKA AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI (SPS FICHES: LAST UPDATES) Użytkownik ma również możliwość wyszukiwania ostatnio zaktualizowanych informacyjni poprzez kliknięcie działu Najnowsze aktualizacje (Last updates). Użytkownik może wyszukiwać te informacje, które zostały zmodyfikowane lub sprawdzone w ostatnim tygodniu lub ostatnim miesiącu. Wybierając nagłówek, Co nowego? (What's new), użytkownik uzyska informacje dotyczące dokumentów utworzonych w ostatnim miesiącu Istnieje możliwość wysyłania uwag lub pytań po kliknięciu nagłówka Kontakt (Contact). 34

35 8. ROZPORZĄDZENIE W SPRAAWIE PRZESZKÓD W HANDLU W tym dziale użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową dotyczącą Rozporządzenia w sprawie przeszkód w handlu, gdzie znajdzie informacje o procedurach formalnych określonych w niniejszym Rozporządzeniu. CZYM JEST ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PRZESZKÓD W HANDLU (TRADE BARRIERS REGULATION TBR)? Aby uzyskać informacje z tego działu: ZARYS OGÓLNY (OVERVIEW) USTAWODAWSTWO (LEGISLATION) RAPORTY I TEKSTY (REPORTS AND TEXTS) LISTA SPRAW (LIST OF CASES) SKARGI I ZAŻALENIA (COMPLAINTS) Kliknij poniższe łącze do strony internetowej dotyczącej Rozporządzenia w sprawie przeszkód w handlu: 35

36 9. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA W tym dziale użytkownik znajdzie odpowiedzi na często zadawane pytania. PYTANIA OGÓLNE 1. Czym jest Baza Danych Dostępu do Rynków? 2. W czym jest pomocna unijna Strategia dostępu do rynku? 3. Co znajduje się w Bazie Danych Dostępu do Rynków? 4. W jaki sposób UE może wyeliminować przeszkody w handlu? 5. Jak możesz sam rozwiązać problem? WARUNKI UŻYTKOWANIA 1. Czy muszę płacić? Czy każdy może korzystać z Bazy Danych? 2. Jestem rezydentem UE. Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do działów stosowanych taryf celnych i formalności importowych? 3. Jestem oficjalnym przedstawicielem państwa członkowskiego i pracuję w państwie nienależącym do UE. Jak mogę uzyskać dostęp do działów stosowanych taryf celnych i formalności importowych? 4. Pojawia się komunikat: Dostęp niedozwolony za pomocą serwera open proxy ( Access is not allowed from an open proxy server ). Co to oznacza? INNE KWESTIE 1. Gdzie można znaleźć podobne informacje dotyczące pomocy eksporterom w krajach trzecich przy przywozie towarów do UE? 2. Gdzie jeszcze można znaleźć informacje na temat taryf celnych stosowanych przez UE w przypadku towarów wwożonych z krajów trzecich? SKRÓTY Lista skrótów używanych w bazie danych dostępu do rynków. 36

37 10. PRZYDATNE ADRESY W niniejszym dziale zawarto informacje dotyczące władz UE i państw członkowskich oraz organizacji międzynarodowych zajmujących się handlem i promocją handlu. ZA POMOCĄ KLIKNIĘCIA WYBIERZ ŁĄCZE W DANEJ KATEGORII. 11. UWAGI UŻYTKOWNIKÓW Użytkownik może przesłać swoje uwagi lub pytania do Działu Dostępu do Rynków w DG ds. Handlu po kliknięciu działu Contact. 37

38 12. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Komisja nie przyjmuje na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do materiałów zawartych w niniejszym dokumencie. Niniejszy materiał: Zawiera informacje o jedynie ogólnym charakterze, które w zamierzeniu nie traktują o szczególnych okolicznościach dotyczących konkretnej osoby lub podmiotu. Niekoniecznie jest wyczerpujący, kompletny, precyzyjny lub aktualny. Nie stanowi profesjonalnej porady prawnej (osoby potrzebujące określonej porady powinny zawsze skonsultować się z odpowiednio wykwalifikowanym ekspertem). Informujemy, że niemożliwe jest zagwarantowanie, iż dokument dostępny w Internecie dokładnie powiela oficjalnie przyjęty tekst. Jedynie ustawodawstwo Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej jest uznane za autentyczne.. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności Komisji w razie naruszenia wszelkich wymogów określonych w obowiązującym prawie krajowym ani wyłączenia jej odpowiedzialności w sprawach, w których, zgodnie z tym prawem, odpowiedzialność nie może zostać wyłączona. 38

BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW Pomoc dla europejskich przedsiębiorstw

BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW Pomoc dla europejskich przedsiębiorstw BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW Pomoc dla europejskich przedsiębiorstw Seminarium nt. barier w dostępie do rynków krajów trzecich Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 26 marca 2010 Joanna Miksa Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Odkryj. W tym krótkim poradniku można znaleźć informacje, które pomogą ci rozpocząć pracę z systemem REACH-IT i zapoznać się z nim

Odkryj. W tym krótkim poradniku można znaleźć informacje, które pomogą ci rozpocząć pracę z systemem REACH-IT i zapoznać się z nim Odkryj W tym krótkim poradniku można znaleźć informacje, które pomogą ci rozpocząć pracę z systemem REACH-IT i zapoznać się z nim Wszystkie informacje w REACH-IT można łatwo znaleźć na stronie startowej

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Podręcznik użytkownika konsoli sprzedawcy programu VIP dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 3.5 listopad 21, 2013 Obowiązuje od 1 listopada 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Spis treści I. Zapytania pl.id... 3 I.I. Konfiguracja aplikacji... 3 I.2. Generowanie wniosków pl.id... 4 I.3. Eksport zapytań pl.id... 9 I.4. Import

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Rozdział 1: Rejestracja i logowanie do Portalu Serwisowego... 2 Rozdział 2: Informacje ogólne... 4 Rozdział 3: Rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Łódź 2014 Spis treści: I. Konto studenta/absolwenta... 3 1.1. Logowanie... 3 1.2. Ankiety ewaluacyjne... 4 1.3. Generowanie i umieszczenie CV...

Bardziej szczegółowo

esupplier A User Guide for 3M s Vendors

esupplier A User Guide for 3M s Vendors esupplier A User Guide for 3M s Vendors Lekcja 1: Jak Zacząć...2 Wylogowanie się...2 Otwieranie Nowego Okna...3 Pobranie do Programu Excel...3 Powiększanie i pomniejszanie ekranu...4 Co to jest Voucher

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy?

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Problemy techniczne Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Jeśli nastąpi zmiana nazwy lub adresu placówki, która posiada licencję na programy Optivum, to należy o tych zmianach poinformować firmę VULCAN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM. na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook

Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM. na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook Dokument ten ma charakter ogólnodostępny, jednak nie może być rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie, w całości

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm:

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm: FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY Strona Startowa: Strona startowa Platformy Współpracy została ustawiona na dział aktualności. Znajdują się w nim informacje adresowane do przedsiębiorców działających

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Ochrona środowiska - sprawy Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-21 Sygnity S.A Utworzenie

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Nazwa: KK.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.1.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści Zapytania pl.id...

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Cofanie upoważnień dostępu do bazy danych SIO Wersja 1.0, wrzesień 2012 2 Spis treści Wstęp... 3 Cofanie upoważnień w systemie

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Poradnik, dzięki któremu w pełni wykorzystasz atuty Emerald Insight

Poradnik, dzięki któremu w pełni wykorzystasz atuty Emerald Insight Poradnik, dzięki któremu w pełni wykorzystasz atuty Emerald Insight Porady krok po kroku dotyczące następujących zagadnień: Tworzenie konta tworzenie własnego konta użytkownika dla Emerald Insight Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Maj 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Spis

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Budownictwo Administracja Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-20 Sygnity S.A. Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy

Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy Spis stron 1. Zakupy przy użyciu standardowego przeglądania kategorii... 2 2. Zakupy przy wykorzystaniu pola SZUKAJ.... 4 3. Finalizacja zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości danych o przestępcach w Unii Europejskiej

Poprawa jakości danych o przestępcach w Unii Europejskiej Poprawa jakości danych o przestępcach w Unii Europejskiej Narzędzia - WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA ERIC (European Request Information Capture - Europejski Wniosek Dotyczący Uzyskiwania Informacji) jest to

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis działać W KROKACH PRACOWNIK

APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis działać W KROKACH PRACOWNIK APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Opis działać W KROKACH PRACOWNIK 1 SPIS TREŚCI I. JAKIE KROKI WYKONAĆ... 3 II. LOGOWANIE... 3 III. WYŚWIETLENIE KARTY CELÓW... 3 IV. ZAPOZNANIE SIĘ PRACOWNIKA Z WYZNACZONYMI

Bardziej szczegółowo

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, powszechnie znana jako epuap, to internetowy portal umożliwiający obywatelom załatwienie wielu urzędowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5 Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer ii Hiring Sample Podręczniki w formacie PDF oraz Centrum informacyjne Podręczniki w formacie PDF zostały

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów Wszystkie prawa zastrzeżone NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów SPIS TREŚCI Strona I. Rejestracja i konfiguracja konta... 3 1. W jaki sposób mogę się zarejestrować?... 3 1.1 Czy mogę zalogować się używając

Bardziej szczegółowo

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich Szkolenie support.ebsco.com Witamy w szkoleniu EBSCO Publishing dotyczącym Wyszukiwania podstawowego dla Bibliotek akademickich, zwięzłym przewodniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego

Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego Podstawowe informacje o systemie System Antyplagiat jest narzędziem informatycznym służącym do weryfikacji oryginalności dokumentów tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej aktualizacja: 09/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM KOMPUTERZE

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Manage Qulto database

Manage Qulto database Manage Qulto database Qulto user manual - Instrukcja obsługi Qulto Site: Qulto support Course: Qulto user manual - Instrukcja obsługi Qulto Book: Manage Qulto database Printed by: Test Man Date: Friday,

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen okresowych w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po ebrokerpartner?

Jak poruszać się po ebrokerpartner? Jak poruszać się po ebrokerpartner? SPIS TREŚCI: 1. Witaj!...2 2. Co zyskujesz?...3 3. Kampanie...4 4. Narzędzia...10 5. Program polecający...11 6. Rozliczenia...15 7. Profil...16 8. Pasaż handlowy (strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw,

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal S z p i t a l C h o r ó b P ł u c w O r z e s z u Strona 1 Plik pomocy Przed zarejestrowaniem się w określonej poradni proszę pamiętać o kilku

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku

Nabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku Nabór Przedszkola Jak wprowadzić dzieci, które kontynuują uczęszczanie do przedszkola? W aplikacji Nabór Przedszkola listę dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola można utworzyć poprzez: 1. wybranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej

Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej OBSŁUGA SYSTEMU E-ZAMÓWIENIA W celu skorzystania z systemu e-zamówienia należy zalogować się na stronie internetowej www.motohurt.pl

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap

Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap 1 KROK 1 INSTALACJA APLIKACJI ELEKTRONICZNEJ KROK 2 PUBLIKACJA KARTY USŁUGI 2 KROK 1 - INSTALACJA APLIKACJI ELEKTRONICZNEJ 3 1. Pobrać plik aplikacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu.

Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu. Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu. (Jest to inny dokument w porównaniu z umową, którą widziałeś

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Handel Zagraniczny Polski.

Handel Zagraniczny Polski. Handel Zagraniczny Polski. Podobnie jak cała baza danych, ten temat zaprezentowany jest w formie wymagającej minimum interwencji ze strony użytkownika. Program jest multi-funkcyjny, wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instalacja NotifySync

Instalacja NotifySync Instalacja NotifySync WPROWADZENIE OD DYSTRYBUTORA SUN CAPITAL: Opis instalacji oraz konfiguracji rozwiązania NotifySync zawarty jest w bardzo przystępnym przewodniku dostępnym na: http://help.notify.net/techdocs/device/notifysync/installregguide/nethelp/default.htm?t

Bardziej szczegółowo

FAME Wytyczne rejestracji

FAME Wytyczne rejestracji REJESTRACJA W F.A.M.E. KROK PO KROKU DLA INDYWIDUALNYCH UŻYTKOWNIKÓW Z SEKTORA MEDIÓW (MIU) Zanim rozpoczniesz Czym jest F.A.M.E.? F.A.M.E. (ang. Football Administration and Management Environment) - Środowisko

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Baza danych zbiorów Instytutu Sztuki PAN dostępna jest na stronie JAK KORZYSTAĆ?

Baza danych zbiorów Instytutu Sztuki PAN dostępna jest na stronie  JAK KORZYSTAĆ? Baza danych zbiorów Instytutu Sztuki PAN dostępna jest na stronie http://cadis.ispan.pl JAK KORZYSTAĆ? WYSZUKIWANIE PROSTE REJESTRACJA WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE KRYTERIA WYSZUKIWANIA JAK SZUKAĆ? UTWÓR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla AUTORA

Przewodnik dla AUTORA Przewodnik dla AUTORA Rejestracja 1. Wejdź na stronę czasopisma. 2. Z górnego menu wybierz opcję Zarejestruj. 3. Wypełnij formularz pamiętając o następujących zasadach: a. pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe;

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Warszawa, kwiecień 2011 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1.PRZEGLĄDANIE ZAWARTOSCI

Bardziej szczegółowo

Internetowy przewodnik FAQ V1.2

Internetowy przewodnik FAQ V1.2 Internetowy przewodnik FAQ V1.2 P: W jaki sposób mogę wyszukiwać loty przy użyciu mapy? Kliknij punkt na mapie i rozpocznij wyszukiwanie. Następnie wybierz preferowaną opcję z menu na ekranie, aby wyświetlić

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodniekiem dla ucznia to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu należy

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

1. Zwiększenie czcionki kolumny krótka treść pisma nadesłanego

1. Zwiększenie czcionki kolumny krótka treść pisma nadesłanego 1. Zwiększenie czcionki kolumny krótka treść pisma nadesłanego Powiększono czcionkę w kolumnie krótka treść pisma nadesłanego w oknie repertorium. Obecnie czcionka jest jednakowa z czcionkami w innych

Bardziej szczegółowo

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę?

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Wejdź

Bardziej szczegółowo