BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW"

Transkrypt

1 BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW PORADNIK UŻYTKOWNIKA 1

2 Spis treści 1. WPROWADZENIE CEL DOKUMENTU CZYM JEST BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW? W CZYM BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW MOŻE OKAZAĆ SIĘ POMOCNA? STOSOWANE TARYFY PRZEWODNIK EKSPORTERA PO FORMALNOŚCIACH IMPORTOWYCH BAZA DANYCH STATYSTYCZNYCH REJESTR SKARG I ZAŻALEŃ WYSZUKIWARKA SKARG I ZAŻALEŃ REJESTRACJA NOWEJ SKARGI CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA BAZA DANYCH O OGRANICZENIACH W HANDLU WYSZUKIWARKA DOKUMENTÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OGRANICZEŃ W HANDLU WYSZUKIWARKA AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI BAZA DANYCH WYMOGÓW SANITARNYCH I FITOSANITARNYCH WYSZUKIWARKA DOKUMENTÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OGRANICZEŃ W HANDLU WYSZUKIWARKA AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE OGRANICZEŃ W HANDLU CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA PRZYDATNE ADRESY UWAGI UŻYTKOWNIKÓW WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

3 1. WPROWADZENIE 1.1. CEL DOKUMENTU Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie funkcjonowania Bazy Danych Dostępu do Rynków poprzez udostępnienie szczegółowych instrukcji użytkowania każdego działu. Dostęp do bazy danych uzyskuje się poprzez hiperłącze ze strony głównej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej CZYM JEST BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW? W ramach Strategii Dostępu do Rynku opracowanej przez Komisję założono Bazę Danych Dostępu do Rynków (MARKET ACCESS DATABASE MADB), nieodpłatnie dostępną w Internecie dla wszystkich podmiotów gospodarczych w całej UE oraz krajów przystępujących/kandydujących. Baza ta była stopniowo rozwijana w ramach odpowiedzi na takie potrzeby, jak: zapewnienie podstawowych informacji mogących zainteresować eksporterów unijnych (jak np. cła przywozowe, odpowiednie podatki i wymagania dotyczące dokumentacji importowej obowiązujące na rynkach eksportowych, statystyki handlowe, tematy związane z badaniami dostępu do rynków); sporządzenie spisu wszystkich przeszkód w handlu mających wpływ na unijny eksport, według kraju i sektora, oraz zapewnienie systematycznego monitorowana określonego ograniczenia oraz zapewnienie interaktywnych środków komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a władzami europejskimi, umożliwiających wymianę informacji za pośrednictwem Internetu. Baza danych dostępu do rynków znajduje się w Internecie pod następującym adresem: NB: DZIAŁY STOSOWANE TARYFY CELNE I FORMALNOŚCI IMPORTOWE SĄ DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĄTRZ UE. INNE DZIAŁY SĄ DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE. 3

4 1.3. W CZYM BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW MOŻE OKAZAĆ SIĘ POMOCNA? NA STRONIE GŁÓWNEJ BAZY DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW KLIKNIJ DZIAŁ DOCELOWY Aby uzyskać informacje na temat sposobów rozwiązywania określonych problemów biznesu unijnego na rynkach krajów trzecich przez Partnerstwo w Zakresie Dostępu do Rynków, zawiązane przez Komisję Europejską, państwa członkowskie i przedsiębiorców, odwiedź STRONĘ INTERNETOWĄ PARTNERSTWA W ZZAKRESIE DOSTĘPU DO RYNKÓW (MARKET ACCESS PARTNERSHIP WEBPAGE). Aby uzyskać informacje o cłach przywozowych oraz wewnętrznych podatkach na produkty eksportowane na rynki różnych krajów trzecich, odwiedź DZIAŁ BAZY DANYCH STOSOWANYCH TARYF CELNYCH (APPLIED TARIFFS DATABASE). Aby dowiedzieć się więcej o procedurach importowych oraz dokumentach wymaganych przy importowaniu określonych produktów do krajów niebędących członkami UE, odwiedź DZIAŁ ZAWIERAJĄCY PRZEWODNIK EKSPORTERA PO FORMALNOŚCIACH IMPORTOWYCH (EXPORTER'S GUIDE TO IMPORT FORMALITIES). Aby uzyskać ogólny zarys przepływów handlowych pomiędzy UE (w tym dla indywidualnych państw członkowskich) a krajami nienależącymi do UE, odwiedź DZIAŁ BAZY DANYCH STATYSTYCZNYCH (STATISTICAL DATABASE). Aby powiadomić Komisję Europejską o przeszkodach handlowych i inwestycjnych napotkanych na rynkach krajów trzecich, odwiedź DZIAŁ REJESTRACJI SKARG I ZAŻALEŃ (COMPLAINT REGSITER). Aby uzyskać informacje na temat przeszkód w handlu, które mogą wpływać na sytuację eksporterów w poszczególnych krajach, odwiedź DZIAŁ BAZY DANYCH DOTYCZĄCYCH PRZESZKÓD W HANDLU (TRADE BARRIERS DATABASE). Aby uzyskać informacje o sanitarnych i fitosanitarnych przeszkodach w eksporcie do krajów nienależących do UE, odwiedź DZIAŁ BAZY DANYCH DOTYCZĄCYCH WYMOGÓW SANITARNYCH I FITOSANITARNYCH (SPS DATABASE). 4

5 Aby zwrócić uwagę Komisji na przeszkodę handlową zauważoną podczas prowadzenia działalności eksportowej, poprzez formalne dochodzenie w oparciu o Rozporządzenie w sprawie przeszkód w handlu, odwiedź DZIAŁ ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE PRZESZKÓD W HANDLU (TRADE BARRIERS REGULATION). Odpowiedzi na ewentualne dalsze pytania można znaleźć w naszym DZIALE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ (FREQUENTLY ASKED QUESTION FAQ). Zbiór hiperłączy do innych użytecznych stron internetowych jest dostępny w DZIALE PRZYDATNYCH ADRESÓW, TAKŻE DLA MŚP (USEFUL LINKS INCLUDING FOR SME). Na koniec zapewniamy możliwość skonsultowania w Internecie PORADNIKA DLA UŻYTKOWNIKÓW (USER GUIDE), dostępnego we wszystkich 23 językach UE. 5

6 2. STOSOWANE TARYFY CELNE Baza Danych Stosowanych Taryf Celnych (Applied Tariffs Database) zawiera informacje o cłach przywozowych i podatkach obowiązujących w wielu krajach niebędących członkami UE. Umożliwia ona użytkownikom obliczenie kosztu wwozu ich produktów z wyładunkiem po wprowadzeniu właściwego standardowego kodu Systemu Zharmonizowanego. NB: Baza Danych Stosowanych Taryf Celnych jest dostępna dla użytkowników łączących się z siecią w krajach UE (lub w jednym z krajów przystępujących / kandydujących). Dostęp do tej bazy danych z innych części świata jest niemożliwy. STOSOWANE TARYFY CELNE: WYSZUKIWANIE (APPLIED TARIFFS: SEARCH) Aby uzyskać pożądane informacje z tego działu, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: Etap 1 Przejdź do formularza wejściowego dla stosowanych taryf celnych, klikając nagłówek Baza Danych Stosowanych Taryf Celnych (Applied Tariffs Database) na stronie głównej. Etap 2 Wybierz kraj docelowy / obszar celny Baza Danych Stosowanych Taryf umożliwia wybranie rynku eksportu oraz uzyskanie informacji na temat opłat celnych i podatków wewnętrznych, które obowiązują w przypadku danego produktu. Wyszukaj odpowiedni kraj / obszar celny w menu rozwijanym (Serach a country/customs area); Wybierz odpowiedni kraj / obszar celny. 6

7 Etap 3 Istnieje możliwość przeszukania bazy danych poprzez wpisanie kodu produktu (product code) lub opisu produktu (product description). Można wskazać kod Systemu Zharmonizowanego (HS code) dla danego produktu lub wprowadzić zapytanie w oparciu o słowo kluczowe. JEŻELI ZNASZ KOD PRODUKTU (PRODUCT CODE) Wpisz kod produktu w pole kodu produktu od 4 do 6 cyfr w przewidzianym na to miejscu (na niebieskiej linii); Kliknij przycisk Szukaj kodu Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code) (po prawej stronie pola kodu produktu); Otworzy się strona zawierająca informacje o prawach autorskich 2 Kliknij przycisk Akceptuj (Accept) lub Odrzuć 3 (Deny). Znajdziesz się na stronie stosowanych taryf celnych. Przejdź do etapu 4 JEŻELI NIE ZNASZ KODU PRODUKTU: MASZ 3 OPCJE DO WYBORU: A, B LUB C 1 STANDARDOWY KOD SYSTEMU ZHARMONIZOWANEGO 2 AKCEPTACJA LICENCJI: Informacje zawarte w Bazie Danych Dostępu do Rynków w dziale stosowanych taryf celnych lub formalności importowych nie mogą być odsprzedane (lub użyte w ramach usług konsultacyjnych), redystrybuowane, przechowywane, wykorzystywane do budowy baz danych, tudzież posłużyć w jakimkolwiek innym celu, niż jako dane źródłowe dla użytkownika z Unii Europejskiej, przebywającego w jednym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Chorwacji, Turcji oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, w ramach międzynarodowych procesów biznesowych prowadzonych przez użytkownika na terenie Unii Europejskiej. Zabrania się wykorzystywania danych do jakichkolwiek innych celów, za wyjątkiem wyraźnego pisemnego zezwolenia ich właściciela. 3 Na tym etapie, w przypadku odrzuceniu oświadczenia użytkownik nie uzyska zezwolenia na dostęp do tego działu. 7

8 OPCJA A Kliknij łącze Przeglądaj kody produktów (Browse product code), otwierając stronę z listą rozdziałów (listą nazewnictwa produktów) (product nomenclature). Jeżeli znajdziesz opis swojego produktu na liście jednego z 21 działów: Kliknij nazwę właściwego rozdziału w prawej kolumnie. Otworzy się strona z listą produktów, zawierająca bardziej szczegółowy opis produktów oraz odpowiednie dla nich kody. Kliknij kod w pierwszej kolumnie po lewej stronie dla właściwego produktu. Kiedy klikniesz łącze, kod produktu zostaje automatycznie wpisany w formularzu wyszukiwania. Jeżeli jest to pożądany kod produktu, wystarczy kliknąć przycisk Potwierdź (Confirm), a okno zostanie zamknięte. W formularzu wyszukiwania kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Znajdziesz się na stronie stosowanych taryf celnych. Przejdź do etapu 4 OPCJA B Kliknij łącze Pełne wyszukiwanie tekstowe (Full text Search), otwierając stronę z listą nazewnictwa produktów (product nomenclature). Wprowadź opis produktu w polu opisu produktu (product description) i kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Otworzy się strona z listą produktów, zawierająca bardziej szczegółowy opis produktów oraz odpowiednie dla nich kody. Kliknij kod w pierwszej kolumnie po lewej stronie dla właściwego produktu. Kiedy klikniesz łącze, kod produktu zostaje automatycznie wpisany w formularzu wyszukiwania. Jeżeli jest to pożądany kod produktu, wystarczy kliknąć przycisk Potwierdź (Confirm), a okno zostanie zamknięte. W formularzu wyszukiwania kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Znajdziesz się na stronie stosowanych taryf celnych. Przejdź do etapu 4 1 STANDARDOWY KOD SYSTEMU ZHARMONIZOWANEGO 8

9 OPCJA C Wpisz nazwę produktu w polu Opis produktu (Product description) i kliknij przycisk Szukaj słowa kluczowego (Search Keyword). Jeżeli opis produktu znajduje się w katalogu, otworzy się strona z listą produktów, zawierająca bardziej szczegółowy opis produktów oraz odpowiednie dla nich kody. Na stronie wyszukiwania wyników (Search results) kliknij kod w pierwszej kolumnie po lewej stronie dla właściwego produktu. Znajdziesz się na stronie stosowanych taryf celnych. Przejdź do etapu 4 Etap 4 PRZECZYTAJ TEKST WYŚWIETLONY DLA STOSOWANYCH TARYF CELNYCH Kliknij właściwy kod produktu w pierwszej kolumnie po lewej stronie, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych danych na końcowej stronie kodu produktu. 9

10 PRZYKŁAD SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH NA TEMAT TARYFY CELNEJ Na ostatniej stronie znajduje się omówienie stosowanych ceł i instrumentów celnych, podatków i dodatkowych opłat. W dziale Uwagi dotyczące taryf celnych (Tariffs related notes) (łącze u góry strony) znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wskazanego produktu. 10

11 3. PRZEWODNIK EKSPORTERA PO FORMALNOŚCIACH IMPORTOWYCH W tym dziale znajdują się wszystkie przydatne informacje o procedurach importowych (Import Formalities) i dokumentach wymaganych przy wwozie określonych produktów do krajów niebędących członkami UE. NB: Baza Danych Stosowanych Taryf Celnych jest dostępna dla użytkowników łączących się z siecią w krajach UE (lub w jednym z krajów przystępujących / kandydujących). Dostęp do tej bazy danych z innych części świata jest niemożliwy. FORMALNOŚCI IMPORTOWE: WYSZUKIWANIE (IMPORT FORMALITIES: SEARCH) Aby uzyskać wymagane informacje z tego działu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: Etap 1 Przejdź do formularza wejściowego dla formalności importowych, klikając nagłówek Przewodnik eksportera po formalnościach importowych (Exporter's Guide to Import Formalities) na stronie głównej. Etap 2 Wybierz kraj docelowy / obszar celny Aby skorzystać z działu zawierającego przewodnik eksportera, należy wybrać kraj docelowy spośród opcji dostępnych w menu rozwijanym. Wyszukaj odpowiedni kraj / obszar celny, klikając menu rozwijane (Serach a country/customs area); Wybierz odpowiedni kraj / obszar celny. 11

12 Etap 3 Wprowadź kod produktu. Możesz teraz dodać kod produktu (product code) lub opis danego produktu (product description). Można wskazać kod Systemu Zharmonizowanego (HS code) dla danego produktu lub wprowadzić zapytanie w oparciu o słowo kluczowe. JEŻELI ZNASZ KOD PRODUKTU (PRODUCT CODE) Wpisz kod produktu w pole kodu produktu od 4 do 6 cyfr w przewidzianym na to miejscu (na niebieskiej linii); Kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code) (po prawej stronie pola kodu produktu); Otworzy się strona zawierająca informacje o prawach autorskich 2 Kliknij przycisk Akceptuj (Accept) lub Odrzuć 3 (Deny). Przejdź do etapu 4 JEŻELI NIE ZNASZ KODU PRODUKTU: MASZ 3 OPCJE DO WYBORU: A, B LUB C 1 STANDARDOWY KOD SYSTEMU ZHARMONIZOWANEGO 2 AKCEPTACJA LICENCJI: Informacje zawarte w Bazie Danych Dostępu do Rynków w dziale stosowanych taryf celnych lub formalności importowych nie mogą być odsprzedane (lub użyte w ramach usług konsultacyjnych), redystrybuowane, przechowywane, wykorzystywane do budowy baz danych, tudzież posłużyć w jakimkolwiek innym celu, niż jako dane źródłowe dla użytkownika z Unii Europejskiej, przebywającego w jednym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Chorwacji, Turcji oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, w ramach międzynarodowych procesów biznesowych prowadzonych przez użytkownika na terenie Unii Europejskiej. Zabrania się wykorzystywania danych do jakichkolwiek innych celów, za wyjątkiem wyraźnego pisemnego zezwolenia ich właściciela. 3 Na tym etapie, w przypadku odrzuceniu oświadczenia, użytkownik nie uzyska zezwolenia na dostęp do tego działu. 12

13 OPCJA A Kliknij łącze Przeglądaj kody produktów (Browse product code), otwierając stronę z listą rozdziałów (listą nazewnictwa produktów) (product nomenclature). Jeżeli znajdziesz opis swojego produktu na liście jednego z 21 działów: Kliknij nazwę właściwego rozdziału w prawej kolumnie. Otworzy się strona z listą produktów, zawierająca bardziej szczegółowy opis produktów oraz odpowiednie dla nich kody. Kliknij kod w pierwszej kolumnie po lewej stronie dla właściwego produktu. Kiedy klikniesz łącze, kod produktu zostaje automatycznie wpisany w formularzu wyszukiwania. Jeżeli jest to pożądany kod produktu, wystarczy kliknąć przycisk Potwierdź (Confirm), a okno zostanie zamknięte. W formularzu wyszukiwania kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Przejdź do etapu 4 OPCJA B Kliknij łącze Pełne wyszukiwanie tekstowe (Full text Search), otwierając stronę z listą nazewnictwa produktów (product nomenclature). Wprowadź opis produktu w polu opisu produktu i kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Otworzy się strona z listą produktów, zawierająca bardziej szczegółowy opis produktów oraz ich odpowiednie kody. Kliknij kod w pierwszej kolumnie po lewej stronie dla właściwego produktu. Kiedy klikniesz łącze, kod produktu zostaje automatycznie wpisany w formularzu wyszukiwania. Jeżeli jest to pożądany kod produktu, wystarczy kliknąć przycisk Potwierdź (Confirm), a okno zostanie zamknięte. W formularzu wyszukiwania kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Przejdź do etapu 4 1 STANDARDOWY KOD SYSTEMU ZHARMONIZOWANEGO 13

14 Etap 4 OPCJA C Wpisz nazwę produktu w polu Opis produktu (Product description) i kliknij przycisk Szukaj słowa kluczowego (Search Keyword). Jeżeli opis produktu znajduje się w katalogu, otworzy się strona z listą produktów, zawierająca bardziej szczegółowy opis produktów oraz ich odpowiednie kody; Na stronie wyszukiwania wyników (Search results) kliknij kod w pierwszej kolumnie po lewej stronie dla właściwego produktu. Przejdź do etapu 4 ZAPOZNAJ SIĘ Z LISTĄ STOSOWANYCH FORMALNOŚCI I PROCEDUR Podział sekcji: IMPORTOWYCH o Przegląd procedur importowych (Overview of import porcedures): W tej części zawarto przegląd procedur importowych oraz kontakty związane z importem do poszczególnych krajów. o Wymagania ogólne (General requirements): Ta część zawiera kopie dokumentów ogólnie stosowanych przez dany kraj oraz ich tłumaczenie na język angielski. o Wymagania szczególne (Specific requirements): W tej części można znaleźć określone dokumenty wymagane podczas wwozu konkretnego produktu wybranego przez użytkownika. 14

15 4. BAZA DANYCH STATYSTYCZNYCH Baza danych statystycznych (Statistical Database) zawiera przegląd przepływów handlowych dla poszczególnych produktów pomiędzy krajami UE a krajami nienależącymi do UE. WYSZUKIWANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH (STATISTICAL DATABASE: SEARCH) Aby uzyskać informacje statystyczne z tego działu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: Etap 1 Przejdź do formularza wejściowego dla bazy danych statystycznych, klikając w nagłówek Baza danych statystycznych (Statistical Database) na stronie głównej. Etap 2 Wybierz państwo(-a) członkowskie UE. NB: Pole Wybierz państwo(-a) członkowskie UE (Select EU Member State(s)) jest automatycznie konfigurowane dla EUR 27. OPCJA 1 EUR 27: Tryb EUR 27 zawiera łączne dane statystyczne dla wszystkich krajów UE (oraz dla wszystkich dwudziestu siedmiu państw członkowskich UE rozpatrywanych oddzielnie). OPCJA 2 EUR 25: Wybierając tryb EUR 25, użytkownik uzyskuje dostęp do danych statystycznych dla dwudziestu pięciu państw członkowskich UE (przed przystąpieniem Rumunii i Bułgarii w 2007 r.). OPCJA 3 wybierając określone państwo członkowskie, użytkownik uzyskuje dostęp do danych statystycznych dla wybranego państwa członkowskiego UE. Lista państw członkowskich UE jest dostępna po kliknięciu przycisku. Wyszukaj państwo członkowskie UE, klikając menu rozwijane. Wybierz właściwą opcję 1, 2 lub 3. 15

16 Etap 3 Wybierz kraj partnerski. Pole Wybierz kraj partnerski (Select a partner country) jest automatycznie konfigurowane dla trybu Wszystkie kraje partnerskie (All partners). OPCJA 1 Wszystkie kraje partnerskie (All partners): wybierając tę opcję, użytkownik uzyskuje dostęp do statystyk handlowych dla wszystkich krajów. OPCJA 2 wybierając określony kraj partnerski, użytkownik uzyskuje dostęp do statystyk handlowych dla określonego wybranego kraju partnerskiego. Użytkownik może wybrać jeden z krajów partnerskich UE, klikając nazwę kraju docelowego w menu rozwijanym. Wybór domyślny to Wszystkie kraje partnerskie" (All partners). Wyszukaj wszystkie kraje partnerskie lub docelowy kraj partnerski, klikając menu rozwijane. Wybierz właściwą opcję 1 lub 2. Etap 4 Wybierz rok (lata). Wybór domyślny w polu Wybierz rok (lata) (Select year(s)) to ostatni dostępny rok. W polu Wybierz rok (lata) (Select reporting year(s)) dostępne są następujące opcje wyboru: OPCJA 1 widok statystyk handlowych dla dowolnego określonego roku (cofając się do roku 2002). OPCJA 2 widok statystyk handlowych dla więcej niż jednego roku równocześnie. Wybierz jeden rok lub więcej lat, klikając menu rozwijane. Wybierz właściwą opcję 1 lub 2. Aby wybrać więcej niż jeden rok, kliknij i zaznacz właściwe lata, przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl lub Shift. 16

17 Etap 5 Wybierz wskaźnik(i). Pole Wybierz wskaźnik(i) (Select indicator(s)) zawiera cztery następujące kategorie: Wartość importu (Import Value): zaznaczając tę kategorię, użytkownik uzyska dane na temat wartości importu w tysiącach euro dla określonego produktu z wybranego kraju partnerskiego (wszystkie kraje partnerskie lub określony kraj partnerski) do wybranego kraju źródłowego (EUR 27, EUR 25 lub określone państwo członkowskie UE). Wielkość importu (Import Quantity): zaznaczając tę kategorię, użytkownik uzyska dane na temat wielkości importu w tysiącach kilogramów dla określonego produktu z wybranego kraju partnerskiego (wszystkie kraje partnerskie lub określony kraj partnerski) do wybranego kraju źródłowego (EUR 27, EUR 25 lub określone państwo członkowskie UE). Wartość eksportu (Export Value): zaznaczając tę kategorię, użytkownik uzyska dane na temat wartości eksportu w tysiącach euro dla określonego produktu z wybranego kraju źródłowego (EUR 27, EUR 25 lub określone państwo członkowskie UE) do wybranego kraju partnerskiego (wszystkie kraje partnerskie lub określony kraj partnerski). Wielkość eksportu (Export Quantity): zaznaczając tę kategorię, użytkownik uzyska dane na temat wielkości eksportu w tysiącach kilogramów dla określonego produktu z wybranego kraju źródłowego (EUR 27, EUR 25 lub określone państwo członkowskie UE) do wybranego kraju partnerskiego (wszystkie kraje partnerskie lub określony kraj partnerski). Aby uzyskać handlowe dane statystyczne dotyczące wartości importu i/lub eksportu oraz wielkości importu i/lub eksportu: Wyszukaj wskaźnik(i), klikając menu rozwijane; Wybierz odpowiedni wskaźnik; Aby wybrać więcej niż jeden wskaźnik, kliknij i zaznacz odpowiedni wskaźnik, przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl lub Shift. 17

18 Etap 6 Wprowadź kod produktu JEŻELI ZNASZ KOD PRODUKTU (PRODUCT CODE) Wpisz kod produktu w polu kodu produktu (Product code) Możesz wybrać dział, rozdział, nagłówek lub kod produktu złożony z maksymalnie 10 cyfr w przewidzianym do tego polu (na niebieskiej linii); Kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code) (po prawej stronie pola kodu produktu); Otworzy się strona zawierająca informacje o prawach autorskich 2 Kliknij przycisk Akceptuj (Accept) lub Odrzuć 3 (Deny). Przejdź do etapu 7 JEŻELI NIE ZNASZ KODU PRODUKTU: MASZ 2 OPCJE DO WYBORU: A LUB B OPCJA A Kliknij łącze Przeglądaj kody produktów (Browse product code), otwierając stronę z listą rozdziałów (listą nazewnictwa produktów) (product nomenclautre). 1 STANDARDOWY KOD SYSTEMU ZHARMONIZOWANEGO 2 AKCEPTACJA LICENCJI: Informacje zawarte w Bazie Danych Dostępu do Rynków w dziale stosowanych taryf celnych lub formalności importowych nie mogą być odsprzedane (lub użyte w ramach usług konsultacyjnych), redystrybuowane, przechowywane, wykorzystywane do budowy baz danych, tudzież posłużyć w jakimkolwiek innym celu, niż jako dane źródłowe dla użytkownika z Unii Europejskiej, przebywającego w jednym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Chorwacji, Turcji oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, w ramach międzynarodowych procesów biznesowych prowadzonych przez użytkownika na terenie Unii Europejskiej. Zabrania się wykorzystywania danych do jakichkolwiek innych celów, za wyjątkiem wyraźnego pisemnego zezwolenia ich właściciela. 3 Na tym etapie, w przypadku odrzuceniu oświadczenia, użytkownik nie uzyska zezwolenia na dostęp do tego działu. 18

19 Jeżeli znajdziesz opis swojego produktu na liście jednego z 21 działów: Kliknij nazwę właściwego rozdziału w prawej kolumnie. Otworzy się strona z listą produktów, zawierająca bardziej szczegółowy opis produktów oraz ich odpowiednie kody. Kliknij kod w pierwszej kolumnie po lewej stronie dla właściwego produktu. Klikając na łącze, kod produktu zostaje automatycznie wpisany w formularzu wyszukiwania. Jeżeli jest to pożądany kod produktu, wystarczy kliknąć przycisk Potwierdź (Confirm), a okno zostanie zamknięte. W formularzu wyszukiwania kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Przejdź do etapu 7 OPCJA B Kliknij łącze Pełne wyszukiwanie tekstowe (Full text Search), otwierając stronę z listą nazewnictwa produktów (product nomenclature). Wpisz opis produktu w polu opisu produktu i kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Otworzy się strona z listą produktów, zawierająca bardziej szczegółowy opis produktów oraz ich odpowiednie kody. Kliknij kod w pierwszej kolumnie po lewej stronie dla właściwego produktu. Klikając na łącze, kod produktu zostaje automatycznie wpisany w formularzu wyszukiwania. Jeżeli jest to pożądany kod produktu, wystarczy kliknąć przycisk Potwierdź (Confirm), a okno zostanie zamknięte. W formularzu wyszukiwania kliknij przycisk Wyszukaj kod Systemu Zharmonizowanego 1 (Search HS code). Przejdź do etapu 7 1 STANDARDOWY KOD SYSTEMU ZHARMONIZOWANEGO 19

20 Etap 7 PRZECZYTAJ STRONĘ Z WYNIKAMI STATYSTYK HANDLOWYCH Układ strony zawierającej wyniki statystyk handlowych różni się w zależności od wyborów dokonanych w formularzu wejściowym. PRZYKŁAD TABELI WYNIKÓW STATYSTYK HANDLOWYCH Uwaga: Użyty w tabeli wyników symbol - oznacza, że państwo(-a) członkowskie UE nie zgłosiło(-y) żadnych danych dotyczących importu lub eksportu wybranych produktów w wybranym roku (wybranych latach). Znakiem rozdzielającym wartości dziesiętne jest kropka (. ). Znakami rozdzielającymi tysiące są spacje. Istnieje możliwość zawężenia kryteriów wyszukiwania u dołu strony wyników poprzez kliknięcie innych opcji wyboru w przypadku następujących parametrów: rok (lata) (Years), państwo(-a) członkowskie UE (EU Member State(s)), kraje partnerskie (Partners) i wskaźnik(i) (Indicators). Wybór zatwierdza się poprzez kliknięcie przycisku Wyszukaj (Search). 20

21 Aby uzyskać cenę za kilogram w przypadku importu / eksportu: należy podzielić liczbę w kolumnie wartości importu lub eksportu przez odpowiednią liczbę w kolumnie wielkości importu bądź eksportu. Jeżeli, na przykład, wartość importu dla produktu X z kraju X wynosi 3300 euro, a wielkość importu wynosi 0, 3 tony (300 kg), iloraz otrzymany z podzielenia 3300 przez 300 określa cenę za kilogram w wysokości 11 euro. Aby pobrać handlowe dane statystyczne: przeniesienie strony wyników zawierającej statystyki handlowe do arkusza kalkulacyjnego umożliwi użytkownikom dokonanie własnych obliczeń oraz innych analiz przy wykorzystaniu pobranych danych. Aby eksportować wyniki do formatu Microsoft Excel: należy nacisnąć łącze Excel u góry strony wyników lub należy kliknąć prawy przycisk myszy, wyświetlając menu, w którym należy wybrać opcję Eksportuj do Microsoft Excel (Export to Microsoft Excel). Czynność ta otworzy arkusz programu Excel i przeniesie statystyki handlowe z tabeli statystyk handlowych zawartej w Bazie Danych Dostępu do Rynków do arkusza programu Excel. 21

22 5. REJESTR SKARG I ZAŻALEŃ Rejestr skarg i zażaleń (Complaint Register) ułatwia przedsiębiorstwom unijnym zgłaszanie wszystkich skarg i zażaleń dotyczących przeszkód handlowych w eksporcie do krajów niebędących członkami UE oraz inwestycji w tych krajach. Rejestr umożliwia także przedsiębiorstwom unijnym łatwiejsze śledzenie procedury rozpatrywania skargi. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REJESTRU SKARG I ZAŻALEŃ ŁATWY SYSTEM REJESTRACJI PRZESZKÓD W HANDLU. WSZYSTKIE PRZESZKODY HANDLOWE ZAREJESTROWANE W JEDNYM MIEJSCU. UJEDNOLICONY FORMULARZ REJESTRACJI. W TYM DZIALE JEST MOŻLIWE: WYSZUKANIE SKARGI LUB ZAŻALENIA (SEARCH COMPLAINT) ZAREJESTROWANIE SKARGI LUB ZAŻALENIA (REGISTER A NEW COMPLAINT) SKIEROWANIE PROSBY O DODATKOWE INFORMACJE. (FAQ) 22

23 5.1. WYSZUKIWARKA SKARG I ZAŻALEŃ Aby uzyskać informacje z tego działu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: Etap 1 Przejdź do formularza wejściowego dla wyszukiwarki skarg i zażaleń, klikając w nagłówek Rejestr skarg i zażaleń (Complaint Register) na stronie głównej, a następnie klikając przycisk Wyszukiwarka skarg i zażaleń (Search Complaints) u dołu strony. Etap 2 Wybierz sektor, instrument handlowy i/lub kraj. Użytkownik może wskazać jeden (lub więcej) spośród różnych sektorów, jeden (lub więcej) spośród wymienionych krajów albo jeden (lub więcej) rozmaitych instrumentów handlowych, wybierając je w menu rozwijanych. Wybierz kliknięciem sektor (Select sector), instrument (Select measure), kraj (Select country) w menu rozwijanym. Możesz wskazać jeden lub więcej elementów, przytrzymując klawisz Ctrl przy ich wybieraniu. Kliknij przycisk Wyszukaj (Search). 23

24 Etap 3 ODCZYTAJ TABELĘ WYNIKÓW (COMPLAINT REGISTER: RESULT) PRZYKŁADOWE INFORMACJE ZAWARTE W SKARDZE/ZAŻALENIU (COMPLAINT REGISTER: DETAILS) 24

25 5.2. REJESTRACJA NOWEJ SKARGI Aby zarejestrować nową skargę lub zażalenie, należy postępować zgodnie z poniższymi etapami: Etap 1 Przejdź do formularza wyszukiwania dla rejestru skarg i zażaleń, klikając nagłówek Rejestr skarg i zażaleń (Complaint Register) na stronie głównej, a następnie naciskając przycisk Zarejestruj nową skargę (Register a new complaint). Etap 2 Wypełnij formularz. Wypełnianie wszystkich rubryk w formularzu nie jest obowiązkowe. Jednak im bardziej kompletne będą podane przez użytkownika informacje, tym łatwiejsze dla służb Komisji Europejskiej będzie rozpatrzenie złożonej skargi. Pola obowiązkowe oznaczono symbolem *. Nazwa przedsiębiorstwa lub organizacji oraz informacje kontaktowe zapisane w formularzu nie będą wyświetlane publicznie w rejestrze skarg i zażaleń. W razie konieczności skorzystania z pomocy kompletny fikcyjny formularz wzorcowy dostępny jest w Internecie pod następującym adresem: Korzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe. Istnieje także możliwość złożenia skargi lub zażalenia za pomocą zwykłego listu, jednak w interesie użytkownika leży załączenie jak największej ilości stosownych informacji. Formularz można przesłać zwykłą pocztą na następujący adres: European Commission DG Trade Market Access Unit Rue de la Loi 200 B-1049 Brussels BELGIUM Etap 3 Rejestracja skargi lub zażalenia Należy kliknąć przycisk Zarejestruj skargę (Register complaint) u dołu strony w celu zakończenia procesu rejestracji. System wyświetli stronę zawierającą dane przygotowane do wysłania. Po zatwierdzeniu skarga zostanie zarejestrowana. 25

26 5.3. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA RODZAJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W TYM DZIALE: Czy wypełnienie formularza rejestracji skargi gwarantuje rozpatrzenie mojego zażalenia przez służby Komisji? W jaki sposób będę informowany o kolejnych etapach rozpatrywania mojej skargi? Czy mogę złożyć skargę w swoim języku? Czy formularz rejestracji skargi wiąże się z procedurą przewidzianą w Rozporządzeniu w sprawie przeszkód w handlu (TBR)? Jak długo zajmie rozwiązywanie przedmiotu mojej skargi? Czy moja skarga będzie również zarejestrowana w Bazie Danych Dostępu do Rynków? Obawiam się, że władze kraju trzeciego odkryją fakt złożenia przeze mnie skargi. W jaki sposób jestem chroniony przed ujawnieniem mojej tożsamości? CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O REJESTRACJI SKARG I ZAŻALEŃ LUB MASZ JAKĄŚ SUGESTIĘ? Prosimy o kontakt z Działem Dostępu do Rynków 26

27 6. BAZA DANYCH O PRZESZKODACH W HANDLU W tym dziale znajdują się informacje na temat określonych przeszkód w handlu, z którymi borykają się eksporterzy unijni na rynkach krajów trzecich WYSZUKIWARKA DOKUMENTÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OGRANICZEŃ W HANDLU (BARRIERS FICHES: SEARCH) Aby uzyskać wymagane informacje z tego działu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: Etap 1 Przejdź do formularza wyszukiwania dokumentów informacyjnych dotyczących przeszkód w handlu, klikając nagłówek Baza danych o przeszkodach w handlu (Trade Barriers Database) na stronie głównej. Etap 2 Wybierz sektor, środek lub kraj. Użytkownik może wskazać jeden (lub więcej) spośród różnych sektorów, jeden (lub więcej) spośród wymienionych krajów albo jeden (lub więcej) z rozmaitych instrumentów handlowych, wybierając je w menu rozwijanych. Wybierz kliknięciem sektor (Select sector), instrument handlowy (Select measure), kraj (Select country) w menu rozwijanym. Możesz wskazać jeden lub więcej elementów, przytrzymując klawisz Ctrl w trakcie ich wybierania. Kliknij przycisk Wyszukaj (Search). 27

28 Etap 3 PRZYKŁAD LISTY WYNIKÓW DOTYCZĄCYCH PRZESZKÓD W HANDLU (BARRIER LIST) NB: Po kliknięciu przycisku Inne kryteria wyszukiwania (Other search criteria) użytkownik otrzyma listę tabel krzyżowych przedstawiających ilość dostępnych dokumentów informacyjnych dotyczących ograniczeń dla danej kombinacji kraju, sektora i instrumentu handlowego. 28

29 Tabela krzyżowa dla kraju i sektora (Country and Sector cross table) Tabela krzyżowa dla kraju i instrumentu handlowego (Country and Measure cross table) Tabela krzyżowa dla sektora i instrumentu handlowego (Sector and Measure cross table) 6.2. WYSZUKIWARKA AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI Na tej samej stronie użytkownik może kliknąć łącza zawierające najnowsze wiadomości dotyczące aktualizacji, informacje o nowych lub rozwiązanych przeszkodach w handlu. 29

30 Użytkownik może wyszukać te dokumenty informacyjne, które zostały zmodyfikowane lub sprawdzone w ostatnim tygodniu lub miesiącu. Może również znaleźć informacje o rozwiązanych sprawach, klikając łącze Dokumenty informacyjne dotyczące rozwiązanych przeszkód w handlu (Resolved barrier fiches). 30

31 7. BAZA DANYCH WYMOGÓW SANITARNYCH I FITOSANITARNYCH Informacje zawarte w niniejszej bazie danych, a dotyczące ograniczeń sanitarnych i fitosanitarnych, zostały przekazane przez przemysł rolno-spożywczy, państwa członkowskie, przedstawicielstwa UE w krajach trzecich, służby Komisji Europejskiej i opierają się także o powiadomienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) dotyczące wymogów sanitarnych i fitosanitarnych WYSZUKIWARKA DOKUMENTÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OGRANICZEŃ W HANDLU (SEARCH THE DATABASE) Aby uzyskać wymagane informacje z tego działu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: Etap 1 Przejdź do formularza wejściowego dla bazy danych dla przeszkód sanitarnych i fitosanitarnych w handlu, klikając w nagłówek Baza danych wymogów sanitarnych i fitosanitarnych w eksporcie (SPS Database) na stronie głównej. 31

32 Etap 2 Wprowadź kryteria wyszukiwania, aby znaleźć informacje dotyczące ograniczeń sanitarnych i fitosanitarnych: Według kraju trzeciego: Kliknij nagłówek Według kraju trzeciego (by third country) na stronie głównej. Kliknij właściwy kraj. Otworzy się lista wyników z przeszkodami w handlu w sferze sanitarnej i fitosanitarnej. Kliknij odpowiednią pozycję, aby otworzyć szczegółowy dokument na temat danej przeszkody. Według działu produktu: Kliknij nagłówek Według działu produktu (by product section) na stronie głównej. Wybierz listę produktów. Wybierz właściwy produkt. Otworzy się lista wyników z przeszkodami w handlu w sferze sanitarnej i fitosanitarnej. Kliknij odpowiednią pozycję, aby otworzyć szczegółowy dokument na temat danej przeszkody. Według opisu produktu: Kliknij nagłówek Według opisu produktu (by product description) na stronie głównej. Wybierz kraj lub opis produktu (po wprowadzeniu słowa kluczowego system wyszuka wszystkie opisy produktów). Kliknij przycisk Wyszukaj (Search). Otworzy się lista opisu produktów. Kliknij odpowiednią pozycję, aby otworzyć szczegółowy dokument na temat danej przeszkody. 32

33 Według ograniczenia w zakresie wymogów sanitarnych i fitosanitarnych: Kliknij nagłówek Według wymogu sanitarnego / fitosanitarnego (by SPS measure) na stronie głównej. Wybierz środek. Otworzy się lista z wynikami danych dotyczących wymogów sanitarnych i fitosanitarnych. Kliknij odpowiednią pozycję, aby otworzyć szczegółowy dokument na temat danego ograniczenia. Według kraju trzeciego w porównaniu do działu produktu Kliknij nagłówek Według kraju trzeciego w porównaniu do działu produktu (by third country vs product section) na stronie głównej. Otrzymasz tabelę zawierającą listę grup produktów. Kliknij produkt, aby zobaczyć opis. Kliknij numer w tabeli, poniżej, aby zobaczyć listę powiązanych przeszkód w handlu. Według kraju trzeciego w porównaniu do wymogu sanitarnego lub fitosanitarnego Kliknij nagłówek Według kraju trzeciego w porównaniu do wymogu sanitarnego lub fitosanitarnego (by third country vs SPS measure) na stronie głównej. Otrzymasz tabelę zawierającą listę środków. Kliknij daną pozycję, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Kliknij numer w tabeli, poniżej, aby zobaczyć listę powiązanych przeszkód w handlu. Użytkownik może również znaleźć informacje o sprawach rozwiązanych, klikając łącze Informacje dotyczące rozwiązanych problemów sanitarnych i fitosanitarnych (Resolved SPS problems). PRZYKŁAD DOKUMENTU INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ROZWIĄZANEJ PRZESZKODY (BARRIER FICHE DETAIL) 33

34 7.2. WYSZUKIWARKA AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI (SPS FICHES: LAST UPDATES) Użytkownik ma również możliwość wyszukiwania ostatnio zaktualizowanych informacyjni poprzez kliknięcie działu Najnowsze aktualizacje (Last updates). Użytkownik może wyszukiwać te informacje, które zostały zmodyfikowane lub sprawdzone w ostatnim tygodniu lub ostatnim miesiącu. Wybierając nagłówek, Co nowego? (What's new), użytkownik uzyska informacje dotyczące dokumentów utworzonych w ostatnim miesiącu Istnieje możliwość wysyłania uwag lub pytań po kliknięciu nagłówka Kontakt (Contact). 34

35 8. ROZPORZĄDZENIE W SPRAAWIE PRZESZKÓD W HANDLU W tym dziale użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową dotyczącą Rozporządzenia w sprawie przeszkód w handlu, gdzie znajdzie informacje o procedurach formalnych określonych w niniejszym Rozporządzeniu. CZYM JEST ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PRZESZKÓD W HANDLU (TRADE BARRIERS REGULATION TBR)? Aby uzyskać informacje z tego działu: ZARYS OGÓLNY (OVERVIEW) USTAWODAWSTWO (LEGISLATION) RAPORTY I TEKSTY (REPORTS AND TEXTS) LISTA SPRAW (LIST OF CASES) SKARGI I ZAŻALENIA (COMPLAINTS) Kliknij poniższe łącze do strony internetowej dotyczącej Rozporządzenia w sprawie przeszkód w handlu: 35

36 9. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA W tym dziale użytkownik znajdzie odpowiedzi na często zadawane pytania. PYTANIA OGÓLNE 1. Czym jest Baza Danych Dostępu do Rynków? 2. W czym jest pomocna unijna Strategia dostępu do rynku? 3. Co znajduje się w Bazie Danych Dostępu do Rynków? 4. W jaki sposób UE może wyeliminować przeszkody w handlu? 5. Jak możesz sam rozwiązać problem? WARUNKI UŻYTKOWANIA 1. Czy muszę płacić? Czy każdy może korzystać z Bazy Danych? 2. Jestem rezydentem UE. Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do działów stosowanych taryf celnych i formalności importowych? 3. Jestem oficjalnym przedstawicielem państwa członkowskiego i pracuję w państwie nienależącym do UE. Jak mogę uzyskać dostęp do działów stosowanych taryf celnych i formalności importowych? 4. Pojawia się komunikat: Dostęp niedozwolony za pomocą serwera open proxy ( Access is not allowed from an open proxy server ). Co to oznacza? INNE KWESTIE 1. Gdzie można znaleźć podobne informacje dotyczące pomocy eksporterom w krajach trzecich przy przywozie towarów do UE? 2. Gdzie jeszcze można znaleźć informacje na temat taryf celnych stosowanych przez UE w przypadku towarów wwożonych z krajów trzecich? SKRÓTY Lista skrótów używanych w bazie danych dostępu do rynków. 36

37 10. PRZYDATNE ADRESY W niniejszym dziale zawarto informacje dotyczące władz UE i państw członkowskich oraz organizacji międzynarodowych zajmujących się handlem i promocją handlu. ZA POMOCĄ KLIKNIĘCIA WYBIERZ ŁĄCZE W DANEJ KATEGORII. 11. UWAGI UŻYTKOWNIKÓW Użytkownik może przesłać swoje uwagi lub pytania do Działu Dostępu do Rynków w DG ds. Handlu po kliknięciu działu Contact. 37

38 12. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Komisja nie przyjmuje na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do materiałów zawartych w niniejszym dokumencie. Niniejszy materiał: Zawiera informacje o jedynie ogólnym charakterze, które w zamierzeniu nie traktują o szczególnych okolicznościach dotyczących konkretnej osoby lub podmiotu. Niekoniecznie jest wyczerpujący, kompletny, precyzyjny lub aktualny. Nie stanowi profesjonalnej porady prawnej (osoby potrzebujące określonej porady powinny zawsze skonsultować się z odpowiednio wykwalifikowanym ekspertem). Informujemy, że niemożliwe jest zagwarantowanie, iż dokument dostępny w Internecie dokładnie powiela oficjalnie przyjęty tekst. Jedynie ustawodawstwo Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej jest uznane za autentyczne.. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności Komisji w razie naruszenia wszelkich wymogów określonych w obowiązującym prawie krajowym ani wyłączenia jej odpowiedzialności w sprawach, w których, zgodnie z tym prawem, odpowiedzialność nie może zostać wyłączona. 38

Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft

Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft Kwiecień 2006 Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft

Bardziej szczegółowo

Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów programu Erasmus+

Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów programu Erasmus+ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR EDUCATION AND CULTURE Education and vocational training; Coordination of Erasmus+ Coordination of National Agencies Erasmus+ Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet SPIS TREŚCI DZIEŃ DOBRY...3 I. WYMAGANIA TECHNICZNE...4 Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z ipkonet... 5 II. POCZĄTEK...5

Bardziej szczegółowo

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika Przedstawiciel ds. urzędowych Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Wprowadzenie 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Spis treści 1 Witamy w systemie W1SE 4 Style 5 Czego potrzebujesz aby korzystać z systemu W1SE? 5 Helpdesk systemu W1SE 6 2 Instalacja 7 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia....................... 7 3.2 Rejestracja programu..............................

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone Dokumentacja Oprogramowania w wersji 2.5 SPIS TREŚCI 1. 2. Pierwsze kroki z systemem 4 1.1. Wstęp 4 1.2. Opcja darmowa 4 1.3. Opcja płatna 4 1.4. Instalacja systemu 4 Moduły systemu 6 2.1. Licencje 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Moduł CRM. Wersja 3.56.303

Moduł CRM. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 5 Charakterystyka modułu 7 1. Przeznaczenie modułu 7 2. Budowa modułu 8 3. Obsługa okien 11 4. Ikony i skróty klawiszowe 18 5. Drukowanie dokumentów 21 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl Wersja 3.3.0 Instrukcja użytkownika Moduł klienta aktualizacja na dzień 18.12.2012 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE.... 5 2. WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Docum.pl. Instrukcja obsługi

Docum.pl. Instrukcja obsługi Docum.pl Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2011 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.86.327

Moduł Serwis. Wersja 3.86.327 Moduł Wersja 3.86.327 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 13 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Open Journal Systems: Skrócona instrukcja dla autora. John Willinsky Kevin Stranack Alec Smecher James MacGregor

Open Journal Systems: Skrócona instrukcja dla autora. John Willinsky Kevin Stranack Alec Smecher James MacGregor Open Journal Systems: Skrócona instrukcja dla autora John Willinsky Kevin Stranack Alec Smecher James MacGregor Open Journal Systems: Skrócona instrukcja dla autora autorstwa John Willinsky, Kevin Stranack,

Bardziej szczegółowo