Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735"

Transkrypt

1 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. W celu optymalnego wykorzystania funkcji i zapewnienia długiego okresu eksploatacji nowego aparatu, przed rozpoczęciem korzystania z niego prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi, by mogła służyć pomocą w trakcie użytkowania aparatu. Przed przystąpieniem do wykonywania ważnych zdjęć zalecamy wykonanie serii zdjęć próbnych, aby lepiej zapoznać się z aparatem. Ze względu na stałe udoskonalanie produktów, firma Olympus zastrzega sobie prawo do uaktualniania i modyfikowania informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Zamieszczone w niniejszej instrukcji widoki ekranu LCD oraz ilustracje przedstawiające aparat mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Dla potrzeb niniejszej instrukcji wykorzystano ilustracje powstałe na podstawie modelu FE-50/X-730.

2 Spis treści Podstawowe operacje str. 3 Operacje wykonywane przy użyciu przycisków str. 9 Przetestuj funkcje przycisków aparatu, stosując się do ilustracji i wypróbowując je w aparacie. Operacje wykonywane przy użyciu menu str. 3 Zapoznaj się z wszystkimi informacjami na temat menu, od podstawowych operacji po zawansowane funkcje każdego menu oraz ich różne ustawienia. 3 Drukowanie zdjęć str. Naucz się drukować wykonane zdjęcia. Podłączanie aparatu do komputera str. 7 Naucz się przenosić zdjęcia do komputera i zapisywać je w pamięci. 5 Poznaj lepiej swój aparat str. 37 Dowiedz się więcej o aparacie i znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące wykonywania poszczególnych operacji. 6 Informacje dodatkowe str. 5 Zapoznaj się z wygodnymi funkcjami, zasadami bezpieczeństwa i sposobami bardziej sprawnego wykorzystywania Twojego aparatu. 7 Dodatek str. 50 PL

3 Podstawowe operacje SCHEMAT APARATU Pokrywa złączy Oczko paska Lampa błyskowa Mikrofon Lampka samowyzwalacza Głośnik Pokrywa komory baterii / karty Wejście zasilacza DC-IN Złącze wielofunkcyjne Obiektyw Pokrywa wejścia DC-IN Przycisk POWER (zasilanie) Przycisk migawki Przełącznik trybu pracy Lampka zasilania / odczytu karty Monitor Przycisk zoom Przycisk MENU Przycisk < (drukowanie) Przycisk S (kasowanie) Przycisk i Mocowanie statywu Klawisze strzałek (O / N / X / Y) PL 3

4 Przygotowanie Rozpakowanie zawartości opakowania Cyfrowy aparat fotograficzny Pasek do noszenia aparatu Bateria litowo-jonowa LI-B Płyta CD-ROM z oprogramowaniem OLYMPUS Master Ładowarka baterii LI-0C Kabel USB (jasnoszary) Kabel AV (czarny) Elementy nie pokazane na rysunku: Rozszerzona instrukcja obsługi (CD-ROM), instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja), karta gwarancyjna. Zawartość opakowania może różnić się w zależności od regionu, w którym dokonano zakupu. Naładuj baterię (zalecane*) Bateria litowo-jonowa 3 Ścienne gniazdo zasilania Kabel zasilania Ładowarka do baterii Wskaźnik ładowania Świeci na czerwono: Trwa ładowanie Nie świeci się: Ładowanie zostało zakończone (Czas ładowania: ok. 300 minut) * Bateria dostarczana jest w stanie częściowego naładowania. PL

5 Pierwsze kroki a. Przymocuj pasek b. Umieść baterię Zatrzask blokujący baterię Zaciągnij mocno pasek, aby nie obluzował się. 3 c. Ustaw datę i godzinę Obróć tarczę wyboru trybu fotografowania w położenie K, a następnie naciśnij włącznik zasilania, aby włączyć aparat. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne, a następnie wybierz [SETUP]>[X] zgodnie z instrukcją obsługi. 3 Ustaw»Date format«,»y«,»m«,»d«,»hour«i»minute«zgodnie z instrukcją obsługi (str. 0). Przełącznik trybu pracy Przycisk POWER (zasilanie) BACK SETUP VOLUME LOW PIXEL MAPPING X ' :00 VIDEO OUT NTSC MENU SET OK Wskazówki dotyczące obsługi X Format daty MOVE Y M D 00 : 00 SET OK Przycisk MENU PL 5

6 Wykonywanie zdjęć a. Zoom HQ HQ b. Ostrość Korzystając z monitora skieruj znacznik pola AF na fotografowany obiekt. Zielona lampka (Naciśnięty do połowy) c. Wykonaj zdjęcie Naciśnij do końca spust migawki, aby wykonać zdjęcie. (Wciśnięty do końca) HQ Przycisk migawki Pole automatycznego ustawiania ostrości (AF) Naciśnij do połowy przycisk migawki, aby ustalić ustawienie ostrości. Zielona lampka oznacza zablokowanie ostrości. Przycisk migawki Wykonane zdjęcia będą zapisywane w pamięci wewnętrznej. Jeżeli do aparatu jest włożona opcjonalna karta xd-picture (zwana dalej»kartą«), zdjęcia będą zapisywane na karcie. 6 PL

7 Przeglądanie lub kasowanie zdjęcia a. Ustaw przełącznik trybu pracy w położenie q Na monitorze wyświetlane jest ostatnio wykonane zdjęcie. Przełącznik trybu pracy Przycisk Zoom b. Obejrzyj zdjęcie Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz T w przycisku Zoom, możesz powiększyć obiekt do x. Naciśnij i, aby wrócić do oryginalnej wielkości obrazu. Naciskaj O / N / X / Y, aby przewijać obraz. Ustaw przełącznik trybu pracy w położeniu K, aby wrócić do trybu fotografowania. Poprz. zdjęcie Następne zdjęcie Klawisze strzałek c. Kasowanie zdjęcia ERASE YES NO BACK MENU SET OK Przycisk S Wyświetl zdjęcie, które chcesz skasować. Naciśnij przycisk S. 3 Wybierz [YES] i naciśnij przycisk i. Zdjęcie zostało trwale skasowane. Przenoszenie zdjęć a. Zainstaluj oprogramowanie Włóż płytę CD-ROM programu OLYMPUS Master do napędu. Windows: Kliknij przycisk»olympus Master«. Macintosh: Podwójnie kliknij ikonę»installer«. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. PL 7

8 b. Podłącz aparat do komputera Połącz aparat z komputerem przy użyciu z kabla USB (dostarczonego). Monitor włączy się automatycznie. Kabel USB Wybierz [PC] na monitorze, a następnie naciśnij i. Twój komputer rozpozna aparat jako wymienny nośnik pamięci. USB PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT SET OK c. Przenieś zdjęcia do komputera Przy podłączonym do komputera aparacie otwórz aplikację OLYMPUS Master. Zostanie wyświetlone okno [Transfer Images]. Wybierz zdjęcia, które chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk [Transfer Images]. Okno [Transfer Images] Jeżeli okno [Transfer Images] nie zostało wyświetlone automatycznie: a. Kliknij ikonę»transfer Images«w menu głównym aplikacji OLYMPUS Master. Przycisk [Transfer Images] b. Kliknij ikonę»from Camera«. WSKAZÓWKI Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z oprogramowania OLYMPUS Master, zapoznaj się z (elektroniczną) instrukcją obsługi w folderze aplikacji OLYMPUS Master na twardym dysku Twojego komputera. Dodatkowe informacje uzyskasz w»pomocy«aplikacji OLYMPUS Master. 8 PL

9 Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Tryb odtwarzania Tryby fotografowania 3 Lampka zasilania / odczytu karty Przycisk POWER Włączanie i wyłączanie aparatu Włączanie zasilania: Tryby fotografowania Lampka zasilania / odczytu karty świeci (czerwonym kolorem) Włącza się monitor Wysuwa się obiektyw Monitor Wykonywanie zdjęć Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy na K i lekko naciśnij spust migawki (do połowy). Zielona lampka świeci się, gdy ostrość i ekspozycja są ustalone i zablokowane (blokada ostrości). Naciśnij teraz (do końca) spust migawki, aby wykonać zdjęcie. Blokowanie ustawienia ostrości i komponowanie zdjęcia (blokada ostrości) Skomponuj zdjęcie przy zablokowanej ostrości, a następnie naciśnij do końca spust migawki, aby wykonać zdjęcie. Gdy miga zielona lampka, oznacza to, że ostrość oraz ekspozycja nie są prawidłowo ustawione. Spróbuj ponownie ustawić ostrość. Tryb odtwarzania Lampka zasilania / odczytu karty świeci (zielonym kolorem) Włącza się monitor Spust migawki Wykonywanie zdjęcia Zielona lampka Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Nagrywanie sekwencji wideo Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy na n i naciśnij spust migawki do końca, aby rozpocząć nagrywanie. W celu zatrzymania nagrywania naciśnij ponownie przycisk migawki. HQ Tarcza wyboru trybu fotografowania Przełączanie pomiędzy trybem fotografowania i odtwarzania Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy w położenie fotografowania lub odtwarzania. K Wykonywanie zdjęć Aparat określa optymalne ustawienia i wykonuje zdjęcie. Możesz wybrać taki tryb fotografowania, który najlepiej odpowiada wykonywanemu rodzajowi zdjęcia. g»scn (sceneria) Wykonywanie zdjęć przez wybranie scenerii odpowiadającej danej sytuacji«(str. 5) PL 9

10 Operacje wykonywane przy użyciu przycisków n Nagrywanie sekwencji wideo Dźwięk jest nagrywany razem z sekwencjami wideo. Podczas nagrywania ostrość oraz zoom są zablokowane. Podczas nagrywania sekwencji wideo ten wskaźnik świeci się czerwonym światłem. 00:36 Na monitorze wyświetlany jest pozostający czas nagrywania. Gdy pozostający czas nagrywania wyniesie 0, nagrywanie zakończy się automatycznie. q Przeglądanie zdjęć / Wybieranie trybu odtwarzania Na ekranie wyświetlone zostanie ostatnie wykonane zdjęcie. Naciskaj klawisze strzałek, aby przeglądać inne zdjęcia. Użyj przycisku zoomu, aby przechodzić między trybami wyświetlania całych zdjęć i wyświetlania indeksu ikon. g»movie PLAY Odtwarzanie sekwencji wideo«(str. 7) Przycisk MENU Wyświetla menu główne Wyświetla na monitorze menu główne Ekspozycja kompensacja 6 5 HQ Przycisk i Naciskaj je, aby wybierać wartości ustawień. 6 Klawisze strzałek (O / N / X / Y) Klawisze strzałek służą do wybierania zdjęć przeznaczonych do wyświetlenia oraz punktów menu. 7 Przycisk zoomu Zmniejsza i zwiększa wielkość obrazu podczas fotografowania / odtwarzania całych zdjęć Tryb fotografowania: Przybliżanie obiektu zoomem Zdjęcia szerokokątne: Naciśnij W w przycisku zoomu. Zdjęcia w zbliżeniu: Naciśnij stronę T w przycisku zoom. Pasek zoomu HQ HQ Biały obszar paska zoomu oznacza zoom optyczny. Gdy kursor osiąga czerwony obszar paska zoomu, uaktywniana jest funkcja zoomu cyfrowego, która dodatkowo powiększa obraz. 0 PL

11 Powiększanie przy pomocy funkcji zoomu optycznego FE-50/X-730: 3x FE-60/X-735:.8x Tryb odtwarzania: Przełączanie funkcji przeglądania zdjęć. Odtwarzanie pojedynczych zdjęć : HQ Wyświetlanie indeksu Za pomocą klawiszy strzałek wybierz zdjęcie, które ma być odtwarzane, a następnie naciśnij A, aby powrócić do odtwarzania pojedynczego zdjęcia. Naciśnij przycisk W, aby wyświetlić układ lub 9 zdjęć na ekranie. Powiększanie przy pomocy funkcji zoomu cyfrowego FE-50/X-730: x FE-60/X-735: x Powiększanie obrazu Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz T w przycisku zoomu, możesz powiększyć obiekt do x. Naciśnięcie klawiszy strzałek podczas odtwarzania w powiększeniu powoduje przewijanie obrazu we wskazanym kierunku. Wracanie do trybu odtwarzania pojedynczych zdjęć Podczas wyświetlania zdjęć w trybie indeksu: Naciśnij A. Albo naciśnij T podczas wyświetlania indeksu zawierającego cztery zdjęcia. Podczas odtwarzania całego zdjęcia: Naciśnij A. Albo naciśnij W. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków 8 Przycisk OF Zmiana jasności obrazu Naciśnij OF w trybie fotografowania. Naciśnij X / Y w celu wyregulowania obrazu, a następnie naciśnij A. Y: Regulacja w kierunku [+]. X: Regulacja w kierunku [ ]. +.0 SET OK b c 9 a 0 Samowyzwalacz Tryb fotografowania z lampą błyskową +.0 HQ Tryb makro / Tryb super makro PL

12 Operacje wykonywane przy użyciu przycisków 9 Przycisk X& Wykonywanie zdjęć z małej odległości Naciskaj przycisk X& w trybie fotografowania. Naciśnij A, aby ustawić funkcję. & Tryb makro Ten tryb umożliwia wykonywanie zdjęć obiektu w zakresie 0 cm (przeważnie ustawienie szerokokątne) do 50 cm (przeważnie ustawienie tele). % Tryb super makro Tryb ten umożliwia wykonywanie zdjęć z odległości nawet 6 cm od obiektu. 0 Przycisk NY Fotografowanie w trybie samowyzwalacza Naciskaj przycisk NY w trybie fotografowania. Naciśnij A, aby ustawić funkcję. Y ON Y OFF Po dokonaniu ustawienia funkcji naciśnij spust migawki do końca. Anulowanie funkcji samowyzwalacza. Lampa samowyzwalacza świeci się przez mniej więcej 0 sekund, a następnie miga przez mniej więcej sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. Aby anulować wybór trybu samowyzwalacza, naciśnij NY. Tryb samowyzwalacza jest automatycznie wyłączany po wykonaniu jednego zdjęcia. a Przycisk Y# Fotografowanie przy użyciu lampy błyskowej Naciskaj przycisk Y# w trybie fotografowania, aby wybrać tryb lampy błyskowej. Naciśnij A, aby ustawić funkcję. AUTO (błysk automatyczny) Lampa błyskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach słabego lub tylnego oświetlenia.! Błysk z redukcją efektu czerwonych oczu Funkcja ta generuje przedbłyski mające na celu redukcję efektu czerwonych oczu. # Błysk dopełniający Lampa błyskowa wyzwalana jest zawsze, niezależnie od warunków oświetleniowych. $ Lampa błyskowa wyłączona Lampa błyskowa nie będzie działać nawet przy słabym oświetleniu. b Przycisk < Drukowanie W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie przeznaczone do wydrukowania i naciśnij przycisk <. g»drukowanie bezpośrednie (PictBridge)«(str. ) c Przycisk S Kasowanie zdjęć W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie przeznaczone do skasowania i naciśnij przycisk S. W trybie fotografowania możesz też kasować dowolne zdjęcia, naciskając przycisk S. Po skasowaniu nie ma możliwości przywrócenia usuniętego zdjęcia. Przed skasowaniem sprawdź każde zdjęcie, by uniknąć przypadkowego usunięcia ważnych zdjęć. g»0 Zabezpieczanie zdjęć«(str. 6) PL

13 Operacje wykonywane przy użyciu menu Informacje na temat menu Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne. Punkty menu głównego zmieniają się w zależności od trybu. Gdy przełącznik wyboru trybu pracy jest ustawiony na K lub n. RESET SCN EXIT MENU Korzystanie z menu Do ustawiania poszczególnych pozycji menu służą klawisze strzałek i przycisk A. Jako przykład objaśniony jest sposób korzystania z menu przy ustawieniu [VIDEO OUT]. Główne menu PANORAMA IMAGE QUALITY SETUP SET OK Naciskaj klawisze strzałek (O / N / X / Y), aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnija. W menu [SETUP] możesz dokonywać dalszych ustawień. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne, a następnie naciśnij Y i A. Punkt [VIDEO OUT] znajduje się w menu [SETUP]. Naciśnij Y. MEMORY FORMAT BACKUP W Naciśnij O / N, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij Y. Nie można wybierać ustawień, które są niedostępne. BEEP Ustaw aparat na żądany tryb (tryb wykonywania zdjęć lub odtwarzania). W tym przypadku ustaw przełącznik wyboru trybu pracy na K. Menu wspólne dla każdego trybu są zachowywane nawet po zmianie trybu. RESET EXIT Główne menu PANORAMA IMAGE QUALITY SCN MENU SET SETUP OK A Przycisk MENU SETUP ENGLISH LOW SHUTTER SOUND LOW BACK MENU SET OK BACK MEMORY FORMAT BACKUP W BEEP SETUP SHUTTER SOUND MENU ENGLISH LOW LOW SET OK Operacje wykonywane przy użyciu menu Przycisk MENU Wskazówki dotyczące obsługi A O / N / X / Y w polu klawiszy strzałek Ten znak jest wyświetlony, jeżeli na następnej stronie znajduje się więcej punktów menu. A Przycisk MENU N SETUP VOLUME PIXEL MAPPING X VIDEO OUT LOW ' :00 NTSC O BACK MENU SET OK PL 3

14 Operacje wykonywane przy użyciu menu 3 Naciśnij O / N, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij A. Wybierz sygnał wideo [NTSC] lub [PAL] w menu [VIDEO OUT], a następnie naciśnij A. Punkt menu jest ustawiony, aparat wyświetla poprzednie menu. Naciskaj przycisk MENU, dopóki menu nie zniknie. Jeżeli przycisk MENU zostanie naciśnięty przed naciśnięciem A, ustawienie nie zostanie zmienione. A Przycisk MENU BACK SETUP VOLUME PIXEL MAPPING X VIDEO OUT MENU NTSC PAL SET OK Menu trybu fotografowania K n 3 Domyślne ustawienia fabryczne są wyświetlone w kolorze szarym ( ). IMAGE QUALITY Zmiana jakości obrazu Ustawienia jakości zdjęć i ich zastosowania Jakość obrazu / Rozdzielczość SHQ HQ RESET PANORAMA IMAGE QUALITY SCN EXIT MENU FE-50/X x 90 FE-60/X x FE-50/X x 90 FE-60/X x SETUP SET Stopień kompresji Niski stopień kompresji Kompresja standardowa SQ 08 x 536 Kompresja standardowa SQ 60 x 80 Kompresja standardowa OK g»menu SETUP«(str. 8) Zastosowanie IMAGE QUALITY PANORAMA ** 3 RESET SCN (sceneria) * * To ustawienie nie jest dostępne w trybie n. * Wymaga karty xd-picture Card (opcjonalnej). Jest to przydatne przy drukowaniu dużych zdjęć na papierze A (8" x 0"). Jest to przydatne przy komputerowym przetwarzaniu obrazów, na przykład przy doborze kontrastu lub korekcie efektu czerwonych oczu. Jest to przydatne przy wydrukach w formacie kartki pocztowej (" x 6"). Jest to przydatne przy edycji komputerowej zdjęć, takiej jak na przykład obrót obrazu lub dodawanie tekstu do zdjęcia. Tryb ten jest przydatny do przesyłania zdjęć jako załączników do wiadomości . Jakość obrazu w sekwencjach wideo Jakość obrazu / Rozdzielczość HQ 30 x 0 SQ 60 x 0 PL

15 PANORAMA Tworzenie zdjęć panoramicznych Funkcja fotografowania panoramicznego umożliwia tworzenie obrazów panoramicznych przy użyciu oprogramowania OLYMPUS Master, znajdującego się na dołączonej do aparatu płycie CD-ROM. Do fotografowania panoramicznego jest potrzebna karta Olympus xd-picture Card (nazywana w tej instrukcji obsługi»kartą«). Y: Następne zdjęcie jest dołączane do prawej krawędzi. X: Następne zdjęcie jest dołączane do lewej krawędzi. Użyj klawiszy strzałek, żeby określić; do której krawędzi chcesz dołączać zdjęcia, a następnie skomponuj zdjęcia tak, by ich krawędzie zdjęć zachodziły na siebie. Część poprzedniego zdjęcia w miejscu łączenia z następnymi jest wycinana z kadru. Wykonując zdjęcia należy zapamiętać, jak kończy się dany kadr, aby odpowiednio nakładało się na niego kolejne zdjęcie. W ujęciu panoramicznym może znaleźć się do 0 zdjęć. Naciśnij A, aby wyjść z trybu panoramy. 3 RESET Przywracanie ustawień domyślnych NO / YES Łączenie zdjęć od lewej do prawej Łączenie zdjęć od dołu do góry O: Następne zdjęcie jest dołączane do górnej krawędzi. N: Następne zdjęcie jest dołączane do dolnej krawędzi. Aparat zapamiętuje zmiany wprowadzone w ustawieniach, nawet gdy zasilanie zostanie wyłączone. Aby przywrócić fabryczne ustawienia domyślne, należy skorzystać z funkcji kasowania ustawień. Operacje wykonywane przy użyciu menu Funkcje, których dotyczy operacja RESET oraz ich fabryczne ustawienia domyślne. Funkcja Fabryczne ustawienie Patrz str. domyślne FLASH MODE AUTO str. & OFF str. F 0.0 str. IMAGE QUALITY HQ str. [Jakość obrazu] SCN PROGRAM AUTO str. 5 SCN (Sceneria) Wykonywanie zdjęć przez wybranie scenerii odpowiadającej danej sytuacji P PROGRAM AUTO / h IMAGE STABILISATION / B PORTRAIT / F LANDSCAPE / G NIGHT SCENE / RSELF PORTRAIT PL 5

16 Operacje wykonywane przy użyciu menu Ekran wyboru scenerii zawiera przykładowe obrazy i tryb fotografowania najlepiej odpowiadający poszczególnym sceneriom. P h B Q G PROGRAM AUTO BACK MENU SET OK Menu trybu odtwarzania q W przypadku zdjęć 6 7 SLIDE- SHOW EDIT PLAYBACK INDEX MENU PRINT ORDER SETUP ERASE EXIT MENU SET OK 5 W przypadku sekwencji wideo 3 PLAYBACK MENU 0 y * SLIDESHOW 3 MOVIE PLAY INDEX 5 ERASE SEL. IMAGE ALL ERASE 6 EDIT * Q 7 PRINT ORDER ** * To ustawienie nie jest dostępne dla danych wideo. * Wymaga karty xd-picture Card (opcjonalnej). MOVIE PLAY INDEX EDIT PLAYBACK MENU PRINT ORDER SETUP ERASE EXIT MENU SET OK 5 Domyślne ustawienia fabryczne są wyświetlone w kolorze szarym ( ). PLAYBACK MENU g»menu SETUP«(str. 8) 0... Zabezpieczanie zdjęć OFF / ON Chronione zdjęcia nie mogą być usunięte poprzez funkcję kasowania pojedynczych zdjęć oraz kasowania wszystkich zdjęć, lecz są usuwane razem ze wszystkimi danymi podczas operacji formatowania. Naciśnij X/Yaby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij O/N, aby uaktywnić zabezpieczenie [ON]. Możesz zabezpieczyć następne zdjęcia. 0 OFF ON EXIT OK 6 PL

17 y...obracanie zdjęć +90 / 0 / 90 y y y EXIT OK Zdjęcia wykonane aparatem trzymanym pionowo są wyświetlane w orientacji poziomej. Dzięki tej funkcji można obracać takie zdjęcia tak, aby były one wyświetlane pionowo. Nowe ustawienia kierunku zdjęć są zapisywane po wyłączeniu zasilania. Zdjęcie, które chcesz obrócić, możesz wybrać naciskając X / Y. SLIDESHOW Automatyczne odtwarzanie zdjęć Naciśnij A, aby rozpocząć pokaz zdjęć. W przypadku sekwencji wideo wyświetlany jest tylko pierwszy kadr każdej z nich. Naciśnij A ponownie, aby wyłączyć pokaz zdjęć. 3 MOVIE PLAY Odtwarzanie sekwencji wideo Wybierz dane przy pomocy A i naciśnij A, aby odtworzyć wideo. Wybranie opcji [MOVIE PLAY] w menu głównym i naciśnięcie A również spowoduje odtworzenie wideo. EXIT Operacje w trakcie odtwarzania sekwencji wideo Naciśnij A, aby zatrzymać odtwarzanie. Naciśnij A ponownie, aby ponownie odtworzyć wideo. OK EXIT OK : MOVIE PLAY OK Operacje wykonywane przy użyciu menu HQ : :00 / 00:36 7 Czas odtwarzania / całkowity czas zapisu O :Zwiększa głośność. N : Zmniejsza głośność. Naciśnij przycisk MENU, aby przerwać odtwarzanie wideo. INDEX Przeglądanie zdjęć jako ikon Zdjęcia są pokazywane w postaci indeksu. g»przycisk zoomu Zoomowanie podczas wykonywania zdjęć / odtwarzanie całych zdjęć«(str. 0) 5 ERASE Kasowanie zdjęć Zabezpieczonych zdjęć nie można usunąć. Przed skasowaniem takich zdjęć należy najpierw anulować ich zabezpieczenie. Po skasowaniu nie ma możliwości przywrócenia usuniętego zdjęcia. Należy więc przed skasowaniem sprawdzić każde zdjęcie, by uniknąć przypadkowego usunięcia istotnych dla siebie zdjęć. PL 7

18 Operacje wykonywane przy użyciu menu SEL. IMAGE...Kasowanie wybranych zdjęć Naciśnij O / N / X / Y, aby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij A, aby dodać. Naciśnij A ponownie, aby anulować wybór. Naciśnij S po wybraniu zdjęć do skasowania. SEL. IMAGE BACK MENU SET OK ERASE ALL ERASE... Kasowanie wszystkich zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej albo na karcie Wybierz [YES] i naciśnij A. Jeżeli chcesz skasować zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej aparatu, wyjmij z aparatu kartę. Jeżeli chcesz skasować zdjęcia zapisane na karcie, włóż kartę do aparatu. 6 EDIT Edycja zdjęć Q... Zmniejszanie rozdzielczości zdjęcia 60 x 80 / 30 x 0 Zmienia rozdzielczość zdjęcia i zapisuje je jako nowy plik. 7 PRINT ORDER Rezerwacja obrazów do druku (DPOF) Funkcja ta umożliwia zapisywanie wraz ze zdjęciami znajdującymi się na karcie pamięci danych dotyczących drukowania (ilość odbitek i data oraz godzina). g»ustawienia drukowania (DPOF)«(str. ) Menu SETUP RESET EXIT Tryb fotografowania SLIDE- SHOW INDEX PANORAMA IMAGE QUALITY SCN MENU SET Tryb odtwarzania EDIT PLAYBACK MENU SETUP OK PRINT ORDER SETUP SETUP MEMORY FORMAT (FORMAT * ) BACKUP * 3 W BEEP 5 SHUTTER SOUND 6 VOLUME 7 PIXEL MAPPING * 8 X 9 VIDEO OUT * Wymaga karty xd-picture Card (opcjonalnej). * To ustawienie nie jest dostępne w trybie odtwarzania. EXIT ERASE MENU SET OK 8 PL

19 MEMORY FORMAT (FORMAT) Formatowanie pamięci wewnętrznej lub karty Podczas formatowania pamięci wewnętrznej lub karty kasowane są z nich wszystkie dane łącznie z obrazami, które były chronione. Przed sformatowaniem karty należy zarchiwizować istotne dane lub przenieść je do komputera. Przed sformatowaniem pamięci wewnętrznej sprawdź, czy w aparacie nie znajduje się żadna karta. Jeżeli chcesz sformatować kartę, upewnij się, że jest ona rzeczywiście włożona do aparatu Karty innego producenta niż OLYMPUS lub karty, która zostały sformatowane w komputerze należy przed użyciem sformatować w aparacie. BACKUP Kopiowanie zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę Włóż opcjonalną kartę do aparatu. Sporządzenie kopii zapasowej nie kasuje zdjęcia z pamięci wewnętrznej. Kopiowanie zdjęć wymaga pewnej ilości czasu. Sprawdź, czy bateria jest jeszcze wystarczająco naładowana. Albo użyj zasilacza sieciowego. 3 W Wybór języka wyświetlacza Można wybrać wersję językową dla wyświetlanych komunikatów ekranowych. Dostępne wersje językowe komunikatów ekranowych różnią się zależnie od kraju, na rynek którego przeznaczony jest aparat. g»jak zwiększyć ilość języków«(str. 36) BEEP Regulacja głośności dźwięku roboczego i ostrzegawczego aparatu OFF (dźwięk wyłączony) / LOW / HIGH Operacje wykonywane przy użyciu menu 5 SHUTTER SOUND Regulacja głośności dźwięku migawki OFF (dźwięk wyłączony) / LOW / HIGH 6 VOLUME Regulacja dźwięku podczas odtwarzania sekwencji wideo OFF (dźwięk wyłączony) / LOW / HIGH 7 PIXEL MAPPING Regulacja funkcji przetwarzania obrazów Funkcja mapowania pikseli pozwala aparatowi sprawdzać i regulować funkcjonowanie CCD (przetwornika obrazu) i przetwarzania obrazu. Nie ma potrzeby częstego korzystania z tej funkcji. Zaleca się przeprowadzenie tej operacji raz w roku. Po wykonaniu lub przeglądaniu zdjęcia należy odczekać co najmniej jedną minutę, aby zapewnić odpowiednie działanie funkcji mapowania pikseli. Jeżeli podczas mapowania pikseli aparat zostanie wyłączony, aby należy rozpocząć opisaną procedurę ponownie. Wybierz punkt [PIXEL MAPPING]. Po wyświetleniu słowa [START] naciśnij A. PL 9

20 Operacje wykonywane przy użyciu menu 8 X Ustawianie daty i godziny Data i godzina zapisywana jest wraz z każdym zdjęciem oraz używana przy tworzeniu nazw plików. X MOVE Y M D 00 : 00 SET OK O / N : Wybiera format daty (Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y). X / Y : Przechodzi do poprzedniego lub następnego ustawienia. O / N : Ustawia datę i godzinę. Pierwsze dwie cyfry roku są stałe. Godzina wyświetlana jest w formacie -godzinnym. Aby uzyskać dokładniejsze ustawienie, naciśnij A w chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 00 sekund. 9 VIDEO OUT Odtwarzanie zdjęć na ekranie telewizora NTSC / PAL Ustawienia fabryczne różnią się w zależności od regionu, w którym jest sprzedawany aparat. Aby odtwarzać obrazy z aparatu na telewizorze, ustaw wyjście wideo zgodnie z typem sygnału obsługiwanym przez Twój telewizor. Typy sygnału wideo używane w różnych krajach i regionach są podane poniżej. Przed podłączeniem aparatu do telewizora sprawdź rodzaj sygnału wideo. NTSC: Ameryka Północna, Tajwan, Korea, Japonia PAL: Kraje europejskie, Chiny Odtwarzanie zdjęć na ekranie telewizora Wyłącz aparat i telewizor przed ich połączeniem. Pokrywa złączy Podłącz do wejścia sygnału wideo w telewizorze (żółtego) i wejścia sygnału audio (białego). Złącze wielofunkcyjne Kabel AV (w zestawie) Ustawiania w aparacie Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy w położeniu q, a następnie naciśnij przycisk POWER, aby włączyć aparat. Na ekranie telewizora wyświetlane jest ostatnio wykonane zdjęcie. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz zdjęcie, które chcesz wyświetlić. Ustawiania w telewizorze Włącz telewizor i ustaw go na odbiór sygnału wideo. Szczegółowe informacje na temat przełączania telewizora na odbiór wejściowego sygnału wideo można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora. 0 PL

21 Drukowanie zdjęć Drukowanie bezpośrednie (PictBridge) Korzystanie z funkcji bezpośredniego drukowania Po podłączeniu aparatu do drukarki obsługującej standard PictBridge możesz bezpośrednio wydrukować zdjęcia. Wybierz na monitorze aparatu zdjęcia do wydruku oraz żądaną liczbę odbitek. W instrukcji obsługi drukarki można sprawdzić, czy jest ona kompatybilna ze standardem PictBridge. Co oznacza nazwa PictBridge? Jest to standardowy protokół połączeń między aparatami cyfrowymi i drukarkami różnych producentów, umożliwiający bezpośrednie drukowanie zdjęć. Dostępne tryby drukowania, formaty papieru itp. zmieniają się zależnie od wykorzystywanej drukarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki. Informacje na temat rodzajów papieru, pojemników na tusz, itd. znajdują się w instrukcji obsługi drukarki. Drukowanie zdjęć Wybierz [EASY PRINT], aby jednym naciśnięciem przycisku wydrukować zdjęcie wyświetlane na monitorze przy użyciu standardowych ustawień drukarki. Data i nazwa pliku nie będą wydrukowane. Ustawienia standardowe Wszystkie drukarki obsługujące PictBridge mają ustawienia wydruku standardowego. Po wybraniu na ekranie ustawień (str. 8 i str. 3) opcji [STANDARD] zdjęcia zostaną wydrukowane zgodnie z tymi ustawieniami. Informacje na temat standardowych ustawień drukarki znajdziesz w instrukcji obsługi lub otrzymasz od producenta drukarki. W trybie odtwarzania wyświetl na monitorze zdjęcie, które chcesz wydrukować. Podłącz jedną końcówkę dostarczonego kabla USB do złącza wielofunkcyjnego w aparacie, a drugą końcówkę do złącza USB drukarki. 3 Drukowanie zdjęć Pokrywa złączy Złącze wielofunkcyjne 3 Kabel USB (dostarczony) Wyświetlony zostanie ekran [EASY PRINT START]. Informacje na temat włączenia drukarki oraz położenia portu USB znajdują się w jej instrukcji obsługi. Naciśnij przycisk <. Rozpocznie się drukowanie. EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT < OK PL

22 3Drukowanie zdjęć Po zakończeniu drukowania wyświetlony zostanie ekran wyboru zdjęć. Aby wydrukować następne zdjęcie, naciśnij X / Y w celu jego wybrania, a następnie naciśnij przycisk <. Po zakończeniu drukowania odłącz kabel USB od aparatu, gdy wyświetlany jest ekran wyboru zdjęć. Odłącz kabel USB od aparatu. EXIT PRINT 5 Odłącz kabel USB od drukarki. Inne tryby i ustawienia drukowania (CUSTOM PRINT) Wykonaj kroki i opisane na stronie, aby wyświetlić ekran pokazany z prawej strony, a następnie naciśnij przycisk i. 3 Wybierz [CUSTOM PRINT], a następnie naciśnij A. Jeżeli wyłączony aparat zostanie podłączony do komputera PC z podłączonym kablem USB, na monitorze aparatu zostanie wyświetlony ekran [USB]. Aby wybrać odpowiednie ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi. EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT USB < OK Ekran [USB] PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT SET OK Wskazania dotyczące obsługi Wybór trybu drukowania PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX EXIT MENU SET OK PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER Drukuje wybrane zdjęcie. Drukuje wszystkie zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej lub na karcie. Drukuje jedno zdjęcie w wielu formatach układu. Drukuje indeks wszystkich zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej lub na karcie. Drukuje zdjęcia zgodnie z danymi rezerwacji wydruku, które zostały zapisane na karcie. Jeśli nie wykonano żadnej rezerwacji, opcja ta nie jest dostępna. g»ustawienia drukowania (DPOF)«(str. ) PL

23 Ustawienia papieru do drukowania PRINTPAPER SIZE STANDARD BACK MENU BORDERLESS STANDARD SET OK SIZE BORDERLESS Wybieranie rozmiaru papieru spośród dostępnych w danej drukarce. Wybieranie obrazu z obramowaniem lub bez. W trybie [MULTI PRINT] funkcja ta jest niedostępna. OFF ( ) Zdjęcie jest drukowane w pustej ramce. ON ( ) Wydrukowane zdjęcie zajmuje całą stronę. PICS / SHEET Dostępne tylko w trybie [MULTI PRINT]. Liczba drukowanych kopii zależy od drukarki. Jeśli nie zostanie wyświetlany ekran [PRINTPAPER], w pozycjach [SIZE], [BORDERLESS] i [PICS/SHEET] będą wybrane ustawienia standardowe [STANDARD]. Wybór zdjęcia do drukowania SINGLE PRINT < PRINT MORE OK PRINT SINGLE PRINT MORE Drukuje jeden egzemplarz wybranego zdjęcia. Jeżeli dla zdjęcia została wybrana opcja [SINGLE PRINT] lub [MORE], zdjęcie to zostanie wydrukowane z tym ustawieniem. g Przejdź do punktu. Rezerwuje wyświetlane zdjęcie do wydruku. Ustawienie liczby drukowanych kopii oraz danych, jakie mają się pojawiać na wydruku, dla wyświetlanego zdjęcia. 3 Drukowanie zdjęć Naciśnij X / Y, aby wybrać zdjęcie do wydruku. Możesz także skorzystać z przycisku zoomu i wybrać zdjęcie z indeksu. Ustawianie ilości drukowanych kopii oraz danych na wydruku PRINT INFO X DATE FILE NAME BACK MENU WITHOUT WITHOUT SET OK < Ustawia liczbę wydruków. Dla jednego zdjęcia można zażyczyć sobie wydruku do 0 odbitek. DATE ( ) Jeśli wybierzesz opcję [WITH], to zdjęcie zostanie wydrukowane z data. FILE NAME ( ) Jeśli wybierzesz opcję [WITH], zdjęcia zostaną wydrukowane z nazwą pliku. Wybierz [OK] i naciśnij A. Rozpocznie się drukowanie. Po zakończeniu drukowania, wyświetlany jest ekran [PRINT MODE SELECT]. PRINT OK CANCEL SET OK PL 3

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-00/FE-020/X-90 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-410 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-720UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-850 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-3 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Podstawowy przewodnik. 5. Opcje odtwarzania. 6. Konfiguracja aparatu

Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Podstawowy przewodnik. 5. Opcje odtwarzania. 6. Konfiguracja aparatu Biura: Dostawy towarów: Listy: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Niemcy Tel.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS 1

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS 1 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS 1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie str. 7. Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201).

POLSKI. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie str. 7. Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201). POLSKI Instrukcja obsługi Wprowadzenie str. 7 Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201). Sprawdzanie zawartości zestawu W skład zestawu wchodzą poniższe elementy. Jeśli czegoś brakuje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S)

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S) Instrukcja obsługi Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości Nr modelu HM-TA1 Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT3A11 1AG6P1P6088--(S) Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OŚWIADCZENIE FCC (Federal Communications Commission - Federalnego Urzędu Łączności USA) Niniejsze urządzenie stosuje się do rozdziału 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika POLSKI

Podręcznik Użytkownika POLSKI Podręcznik Użytkownika Dziękujemy za zakup aparatu firmy Samsung. Niniejszy podręcznik pomoże Państwu zapoznać się z możliwościami nowego aparatu, takimi jak wykonywanie i przesyłanie zdjęć oraz korzystanie

Bardziej szczegółowo

cyfrowy aparat fotograficzny hp photosmart 320 instrukcja obsługi

cyfrowy aparat fotograficzny hp photosmart 320 instrukcja obsługi cyfrowy aparat fotograficzny hp photosmart 320 instrukcja obsługi Znaki towarowe i prawa autorskie. Copyright 2002 Hewlett-Packard Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

/ D60 / D70. Podręcznik Użytkownika POLSKI

/ D60 / D70. Podręcznik Użytkownika POLSKI Dziękujemy za zakup aparatu firmy Samsung. Niniejszy podręcznik pomoże Państwu zapoznać się z możliwościami nowego aparatu, takimi jak wykonywanie i przesyłanie zdjęć oraz korzystanie z wyspecjalizowanego

Bardziej szczegółowo

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání HG10 Kamera wideo HD Instrukcja obsługi HD kamera Használati útmutató Videokamera HD Návod k používání Polski Magyar Česky Slovensky Videokamera HD Návod na používanie Prosimy zapoznać się również z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português Widok urządzenia Przód urządzenia Polski Português 1. Lampa błyskowa 2. Wskaźnik samowyzwalacza / lampka funkcji autom. ustawiania ostrości (autofokus) 3. Soczewka aparatu 3a Tuba obiektywu 4. Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Kliknij Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 2009 Sony Corporation 4-124-312-12(1) PL Korzystanie z pozycji Podręcznik kamery Handycam W niniejszej pozycji Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POLSKI

Instrukcja obsługi POLSKI Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, w tym z częścią Środki ostrożności. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu użycia jej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ. Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK. Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU

Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ. Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK. Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU 3-082-311-11(1) Digital Still Camera Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU Cyfrowy aparat fotograficzny Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Mobile HD Snap Camera

Mobile HD Snap Camera Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta. Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski 1 ARCHOS 104 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1.0 - Najnowszą wersję instrukcji obsługi oraz aktualizację

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane Cyfrowy aparat fotograficzny Model DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi poniżej podanymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací 3-087-936-82(1) Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací PL CZ Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Informacje na

Bardziej szczegółowo