Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735"

Transkrypt

1 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. W celu optymalnego wykorzystania funkcji i zapewnienia długiego okresu eksploatacji nowego aparatu, przed rozpoczęciem korzystania z niego prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi, by mogła służyć pomocą w trakcie użytkowania aparatu. Przed przystąpieniem do wykonywania ważnych zdjęć zalecamy wykonanie serii zdjęć próbnych, aby lepiej zapoznać się z aparatem. Ze względu na stałe udoskonalanie produktów, firma Olympus zastrzega sobie prawo do uaktualniania i modyfikowania informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Zamieszczone w niniejszej instrukcji widoki ekranu LCD oraz ilustracje przedstawiające aparat mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Dla potrzeb niniejszej instrukcji wykorzystano ilustracje powstałe na podstawie modelu FE-50/X-730.

2 Spis treści Podstawowe operacje str. 3 Operacje wykonywane przy użyciu przycisków str. 9 Przetestuj funkcje przycisków aparatu, stosując się do ilustracji i wypróbowując je w aparacie. Operacje wykonywane przy użyciu menu str. 3 Zapoznaj się z wszystkimi informacjami na temat menu, od podstawowych operacji po zawansowane funkcje każdego menu oraz ich różne ustawienia. 3 Drukowanie zdjęć str. Naucz się drukować wykonane zdjęcia. Podłączanie aparatu do komputera str. 7 Naucz się przenosić zdjęcia do komputera i zapisywać je w pamięci. 5 Poznaj lepiej swój aparat str. 37 Dowiedz się więcej o aparacie i znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące wykonywania poszczególnych operacji. 6 Informacje dodatkowe str. 5 Zapoznaj się z wygodnymi funkcjami, zasadami bezpieczeństwa i sposobami bardziej sprawnego wykorzystywania Twojego aparatu. 7 Dodatek str. 50 PL

3 Podstawowe operacje SCHEMAT APARATU Pokrywa złączy Oczko paska Lampa błyskowa Mikrofon Lampka samowyzwalacza Głośnik Pokrywa komory baterii / karty Wejście zasilacza DC-IN Złącze wielofunkcyjne Obiektyw Pokrywa wejścia DC-IN Przycisk POWER (zasilanie) Przycisk migawki Przełącznik trybu pracy Lampka zasilania / odczytu karty Monitor Przycisk zoom Przycisk MENU Przycisk < (drukowanie) Przycisk S (kasowanie) Przycisk i Mocowanie statywu Klawisze strzałek (O / N / X / Y) PL 3

4 Przygotowanie Rozpakowanie zawartości opakowania Cyfrowy aparat fotograficzny Pasek do noszenia aparatu Bateria litowo-jonowa LI-B Płyta CD-ROM z oprogramowaniem OLYMPUS Master Ładowarka baterii LI-0C Kabel USB (jasnoszary) Kabel AV (czarny) Elementy nie pokazane na rysunku: Rozszerzona instrukcja obsługi (CD-ROM), instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja), karta gwarancyjna. Zawartość opakowania może różnić się w zależności od regionu, w którym dokonano zakupu. Naładuj baterię (zalecane*) Bateria litowo-jonowa 3 Ścienne gniazdo zasilania Kabel zasilania Ładowarka do baterii Wskaźnik ładowania Świeci na czerwono: Trwa ładowanie Nie świeci się: Ładowanie zostało zakończone (Czas ładowania: ok. 300 minut) * Bateria dostarczana jest w stanie częściowego naładowania. PL

5 Pierwsze kroki a. Przymocuj pasek b. Umieść baterię Zatrzask blokujący baterię Zaciągnij mocno pasek, aby nie obluzował się. 3 c. Ustaw datę i godzinę Obróć tarczę wyboru trybu fotografowania w położenie K, a następnie naciśnij włącznik zasilania, aby włączyć aparat. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne, a następnie wybierz [SETUP]>[X] zgodnie z instrukcją obsługi. 3 Ustaw»Date format«,»y«,»m«,»d«,»hour«i»minute«zgodnie z instrukcją obsługi (str. 0). Przełącznik trybu pracy Przycisk POWER (zasilanie) BACK SETUP VOLUME LOW PIXEL MAPPING X ' :00 VIDEO OUT NTSC MENU SET OK Wskazówki dotyczące obsługi X Format daty MOVE Y M D 00 : 00 SET OK Przycisk MENU PL 5

6 Wykonywanie zdjęć a. Zoom HQ HQ b. Ostrość Korzystając z monitora skieruj znacznik pola AF na fotografowany obiekt. Zielona lampka (Naciśnięty do połowy) c. Wykonaj zdjęcie Naciśnij do końca spust migawki, aby wykonać zdjęcie. (Wciśnięty do końca) HQ Przycisk migawki Pole automatycznego ustawiania ostrości (AF) Naciśnij do połowy przycisk migawki, aby ustalić ustawienie ostrości. Zielona lampka oznacza zablokowanie ostrości. Przycisk migawki Wykonane zdjęcia będą zapisywane w pamięci wewnętrznej. Jeżeli do aparatu jest włożona opcjonalna karta xd-picture (zwana dalej»kartą«), zdjęcia będą zapisywane na karcie. 6 PL

7 Przeglądanie lub kasowanie zdjęcia a. Ustaw przełącznik trybu pracy w położenie q Na monitorze wyświetlane jest ostatnio wykonane zdjęcie. Przełącznik trybu pracy Przycisk Zoom b. Obejrzyj zdjęcie Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz T w przycisku Zoom, możesz powiększyć obiekt do x. Naciśnij i, aby wrócić do oryginalnej wielkości obrazu. Naciskaj O / N / X / Y, aby przewijać obraz. Ustaw przełącznik trybu pracy w położeniu K, aby wrócić do trybu fotografowania. Poprz. zdjęcie Następne zdjęcie Klawisze strzałek c. Kasowanie zdjęcia ERASE YES NO BACK MENU SET OK Przycisk S Wyświetl zdjęcie, które chcesz skasować. Naciśnij przycisk S. 3 Wybierz [YES] i naciśnij przycisk i. Zdjęcie zostało trwale skasowane. Przenoszenie zdjęć a. Zainstaluj oprogramowanie Włóż płytę CD-ROM programu OLYMPUS Master do napędu. Windows: Kliknij przycisk»olympus Master«. Macintosh: Podwójnie kliknij ikonę»installer«. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. PL 7

8 b. Podłącz aparat do komputera Połącz aparat z komputerem przy użyciu z kabla USB (dostarczonego). Monitor włączy się automatycznie. Kabel USB Wybierz [PC] na monitorze, a następnie naciśnij i. Twój komputer rozpozna aparat jako wymienny nośnik pamięci. USB PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT SET OK c. Przenieś zdjęcia do komputera Przy podłączonym do komputera aparacie otwórz aplikację OLYMPUS Master. Zostanie wyświetlone okno [Transfer Images]. Wybierz zdjęcia, które chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk [Transfer Images]. Okno [Transfer Images] Jeżeli okno [Transfer Images] nie zostało wyświetlone automatycznie: a. Kliknij ikonę»transfer Images«w menu głównym aplikacji OLYMPUS Master. Przycisk [Transfer Images] b. Kliknij ikonę»from Camera«. WSKAZÓWKI Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z oprogramowania OLYMPUS Master, zapoznaj się z (elektroniczną) instrukcją obsługi w folderze aplikacji OLYMPUS Master na twardym dysku Twojego komputera. Dodatkowe informacje uzyskasz w»pomocy«aplikacji OLYMPUS Master. 8 PL

9 Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Tryb odtwarzania Tryby fotografowania 3 Lampka zasilania / odczytu karty Przycisk POWER Włączanie i wyłączanie aparatu Włączanie zasilania: Tryby fotografowania Lampka zasilania / odczytu karty świeci (czerwonym kolorem) Włącza się monitor Wysuwa się obiektyw Monitor Wykonywanie zdjęć Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy na K i lekko naciśnij spust migawki (do połowy). Zielona lampka świeci się, gdy ostrość i ekspozycja są ustalone i zablokowane (blokada ostrości). Naciśnij teraz (do końca) spust migawki, aby wykonać zdjęcie. Blokowanie ustawienia ostrości i komponowanie zdjęcia (blokada ostrości) Skomponuj zdjęcie przy zablokowanej ostrości, a następnie naciśnij do końca spust migawki, aby wykonać zdjęcie. Gdy miga zielona lampka, oznacza to, że ostrość oraz ekspozycja nie są prawidłowo ustawione. Spróbuj ponownie ustawić ostrość. Tryb odtwarzania Lampka zasilania / odczytu karty świeci (zielonym kolorem) Włącza się monitor Spust migawki Wykonywanie zdjęcia Zielona lampka Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Nagrywanie sekwencji wideo Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy na n i naciśnij spust migawki do końca, aby rozpocząć nagrywanie. W celu zatrzymania nagrywania naciśnij ponownie przycisk migawki. HQ Tarcza wyboru trybu fotografowania Przełączanie pomiędzy trybem fotografowania i odtwarzania Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy w położenie fotografowania lub odtwarzania. K Wykonywanie zdjęć Aparat określa optymalne ustawienia i wykonuje zdjęcie. Możesz wybrać taki tryb fotografowania, który najlepiej odpowiada wykonywanemu rodzajowi zdjęcia. g»scn (sceneria) Wykonywanie zdjęć przez wybranie scenerii odpowiadającej danej sytuacji«(str. 5) PL 9

10 Operacje wykonywane przy użyciu przycisków n Nagrywanie sekwencji wideo Dźwięk jest nagrywany razem z sekwencjami wideo. Podczas nagrywania ostrość oraz zoom są zablokowane. Podczas nagrywania sekwencji wideo ten wskaźnik świeci się czerwonym światłem. 00:36 Na monitorze wyświetlany jest pozostający czas nagrywania. Gdy pozostający czas nagrywania wyniesie 0, nagrywanie zakończy się automatycznie. q Przeglądanie zdjęć / Wybieranie trybu odtwarzania Na ekranie wyświetlone zostanie ostatnie wykonane zdjęcie. Naciskaj klawisze strzałek, aby przeglądać inne zdjęcia. Użyj przycisku zoomu, aby przechodzić między trybami wyświetlania całych zdjęć i wyświetlania indeksu ikon. g»movie PLAY Odtwarzanie sekwencji wideo«(str. 7) Przycisk MENU Wyświetla menu główne Wyświetla na monitorze menu główne Ekspozycja kompensacja 6 5 HQ Przycisk i Naciskaj je, aby wybierać wartości ustawień. 6 Klawisze strzałek (O / N / X / Y) Klawisze strzałek służą do wybierania zdjęć przeznaczonych do wyświetlenia oraz punktów menu. 7 Przycisk zoomu Zmniejsza i zwiększa wielkość obrazu podczas fotografowania / odtwarzania całych zdjęć Tryb fotografowania: Przybliżanie obiektu zoomem Zdjęcia szerokokątne: Naciśnij W w przycisku zoomu. Zdjęcia w zbliżeniu: Naciśnij stronę T w przycisku zoom. Pasek zoomu HQ HQ Biały obszar paska zoomu oznacza zoom optyczny. Gdy kursor osiąga czerwony obszar paska zoomu, uaktywniana jest funkcja zoomu cyfrowego, która dodatkowo powiększa obraz. 0 PL

11 Powiększanie przy pomocy funkcji zoomu optycznego FE-50/X-730: 3x FE-60/X-735:.8x Tryb odtwarzania: Przełączanie funkcji przeglądania zdjęć. Odtwarzanie pojedynczych zdjęć : HQ Wyświetlanie indeksu Za pomocą klawiszy strzałek wybierz zdjęcie, które ma być odtwarzane, a następnie naciśnij A, aby powrócić do odtwarzania pojedynczego zdjęcia. Naciśnij przycisk W, aby wyświetlić układ lub 9 zdjęć na ekranie. Powiększanie przy pomocy funkcji zoomu cyfrowego FE-50/X-730: x FE-60/X-735: x Powiększanie obrazu Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz T w przycisku zoomu, możesz powiększyć obiekt do x. Naciśnięcie klawiszy strzałek podczas odtwarzania w powiększeniu powoduje przewijanie obrazu we wskazanym kierunku. Wracanie do trybu odtwarzania pojedynczych zdjęć Podczas wyświetlania zdjęć w trybie indeksu: Naciśnij A. Albo naciśnij T podczas wyświetlania indeksu zawierającego cztery zdjęcia. Podczas odtwarzania całego zdjęcia: Naciśnij A. Albo naciśnij W. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków 8 Przycisk OF Zmiana jasności obrazu Naciśnij OF w trybie fotografowania. Naciśnij X / Y w celu wyregulowania obrazu, a następnie naciśnij A. Y: Regulacja w kierunku [+]. X: Regulacja w kierunku [ ]. +.0 SET OK b c 9 a 0 Samowyzwalacz Tryb fotografowania z lampą błyskową +.0 HQ Tryb makro / Tryb super makro PL

12 Operacje wykonywane przy użyciu przycisków 9 Przycisk X& Wykonywanie zdjęć z małej odległości Naciskaj przycisk X& w trybie fotografowania. Naciśnij A, aby ustawić funkcję. & Tryb makro Ten tryb umożliwia wykonywanie zdjęć obiektu w zakresie 0 cm (przeważnie ustawienie szerokokątne) do 50 cm (przeważnie ustawienie tele). % Tryb super makro Tryb ten umożliwia wykonywanie zdjęć z odległości nawet 6 cm od obiektu. 0 Przycisk NY Fotografowanie w trybie samowyzwalacza Naciskaj przycisk NY w trybie fotografowania. Naciśnij A, aby ustawić funkcję. Y ON Y OFF Po dokonaniu ustawienia funkcji naciśnij spust migawki do końca. Anulowanie funkcji samowyzwalacza. Lampa samowyzwalacza świeci się przez mniej więcej 0 sekund, a następnie miga przez mniej więcej sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. Aby anulować wybór trybu samowyzwalacza, naciśnij NY. Tryb samowyzwalacza jest automatycznie wyłączany po wykonaniu jednego zdjęcia. a Przycisk Y# Fotografowanie przy użyciu lampy błyskowej Naciskaj przycisk Y# w trybie fotografowania, aby wybrać tryb lampy błyskowej. Naciśnij A, aby ustawić funkcję. AUTO (błysk automatyczny) Lampa błyskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach słabego lub tylnego oświetlenia.! Błysk z redukcją efektu czerwonych oczu Funkcja ta generuje przedbłyski mające na celu redukcję efektu czerwonych oczu. # Błysk dopełniający Lampa błyskowa wyzwalana jest zawsze, niezależnie od warunków oświetleniowych. $ Lampa błyskowa wyłączona Lampa błyskowa nie będzie działać nawet przy słabym oświetleniu. b Przycisk < Drukowanie W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie przeznaczone do wydrukowania i naciśnij przycisk <. g»drukowanie bezpośrednie (PictBridge)«(str. ) c Przycisk S Kasowanie zdjęć W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie przeznaczone do skasowania i naciśnij przycisk S. W trybie fotografowania możesz też kasować dowolne zdjęcia, naciskając przycisk S. Po skasowaniu nie ma możliwości przywrócenia usuniętego zdjęcia. Przed skasowaniem sprawdź każde zdjęcie, by uniknąć przypadkowego usunięcia ważnych zdjęć. g»0 Zabezpieczanie zdjęć«(str. 6) PL

13 Operacje wykonywane przy użyciu menu Informacje na temat menu Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne. Punkty menu głównego zmieniają się w zależności od trybu. Gdy przełącznik wyboru trybu pracy jest ustawiony na K lub n. RESET SCN EXIT MENU Korzystanie z menu Do ustawiania poszczególnych pozycji menu służą klawisze strzałek i przycisk A. Jako przykład objaśniony jest sposób korzystania z menu przy ustawieniu [VIDEO OUT]. Główne menu PANORAMA IMAGE QUALITY SETUP SET OK Naciskaj klawisze strzałek (O / N / X / Y), aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnija. W menu [SETUP] możesz dokonywać dalszych ustawień. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne, a następnie naciśnij Y i A. Punkt [VIDEO OUT] znajduje się w menu [SETUP]. Naciśnij Y. MEMORY FORMAT BACKUP W Naciśnij O / N, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij Y. Nie można wybierać ustawień, które są niedostępne. BEEP Ustaw aparat na żądany tryb (tryb wykonywania zdjęć lub odtwarzania). W tym przypadku ustaw przełącznik wyboru trybu pracy na K. Menu wspólne dla każdego trybu są zachowywane nawet po zmianie trybu. RESET EXIT Główne menu PANORAMA IMAGE QUALITY SCN MENU SET SETUP OK A Przycisk MENU SETUP ENGLISH LOW SHUTTER SOUND LOW BACK MENU SET OK BACK MEMORY FORMAT BACKUP W BEEP SETUP SHUTTER SOUND MENU ENGLISH LOW LOW SET OK Operacje wykonywane przy użyciu menu Przycisk MENU Wskazówki dotyczące obsługi A O / N / X / Y w polu klawiszy strzałek Ten znak jest wyświetlony, jeżeli na następnej stronie znajduje się więcej punktów menu. A Przycisk MENU N SETUP VOLUME PIXEL MAPPING X VIDEO OUT LOW ' :00 NTSC O BACK MENU SET OK PL 3

14 Operacje wykonywane przy użyciu menu 3 Naciśnij O / N, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij A. Wybierz sygnał wideo [NTSC] lub [PAL] w menu [VIDEO OUT], a następnie naciśnij A. Punkt menu jest ustawiony, aparat wyświetla poprzednie menu. Naciskaj przycisk MENU, dopóki menu nie zniknie. Jeżeli przycisk MENU zostanie naciśnięty przed naciśnięciem A, ustawienie nie zostanie zmienione. A Przycisk MENU BACK SETUP VOLUME PIXEL MAPPING X VIDEO OUT MENU NTSC PAL SET OK Menu trybu fotografowania K n 3 Domyślne ustawienia fabryczne są wyświetlone w kolorze szarym ( ). IMAGE QUALITY Zmiana jakości obrazu Ustawienia jakości zdjęć i ich zastosowania Jakość obrazu / Rozdzielczość SHQ HQ RESET PANORAMA IMAGE QUALITY SCN EXIT MENU FE-50/X x 90 FE-60/X x FE-50/X x 90 FE-60/X x SETUP SET Stopień kompresji Niski stopień kompresji Kompresja standardowa SQ 08 x 536 Kompresja standardowa SQ 60 x 80 Kompresja standardowa OK g»menu SETUP«(str. 8) Zastosowanie IMAGE QUALITY PANORAMA ** 3 RESET SCN (sceneria) * * To ustawienie nie jest dostępne w trybie n. * Wymaga karty xd-picture Card (opcjonalnej). Jest to przydatne przy drukowaniu dużych zdjęć na papierze A (8" x 0"). Jest to przydatne przy komputerowym przetwarzaniu obrazów, na przykład przy doborze kontrastu lub korekcie efektu czerwonych oczu. Jest to przydatne przy wydrukach w formacie kartki pocztowej (" x 6"). Jest to przydatne przy edycji komputerowej zdjęć, takiej jak na przykład obrót obrazu lub dodawanie tekstu do zdjęcia. Tryb ten jest przydatny do przesyłania zdjęć jako załączników do wiadomości . Jakość obrazu w sekwencjach wideo Jakość obrazu / Rozdzielczość HQ 30 x 0 SQ 60 x 0 PL

15 PANORAMA Tworzenie zdjęć panoramicznych Funkcja fotografowania panoramicznego umożliwia tworzenie obrazów panoramicznych przy użyciu oprogramowania OLYMPUS Master, znajdującego się na dołączonej do aparatu płycie CD-ROM. Do fotografowania panoramicznego jest potrzebna karta Olympus xd-picture Card (nazywana w tej instrukcji obsługi»kartą«). Y: Następne zdjęcie jest dołączane do prawej krawędzi. X: Następne zdjęcie jest dołączane do lewej krawędzi. Użyj klawiszy strzałek, żeby określić; do której krawędzi chcesz dołączać zdjęcia, a następnie skomponuj zdjęcia tak, by ich krawędzie zdjęć zachodziły na siebie. Część poprzedniego zdjęcia w miejscu łączenia z następnymi jest wycinana z kadru. Wykonując zdjęcia należy zapamiętać, jak kończy się dany kadr, aby odpowiednio nakładało się na niego kolejne zdjęcie. W ujęciu panoramicznym może znaleźć się do 0 zdjęć. Naciśnij A, aby wyjść z trybu panoramy. 3 RESET Przywracanie ustawień domyślnych NO / YES Łączenie zdjęć od lewej do prawej Łączenie zdjęć od dołu do góry O: Następne zdjęcie jest dołączane do górnej krawędzi. N: Następne zdjęcie jest dołączane do dolnej krawędzi. Aparat zapamiętuje zmiany wprowadzone w ustawieniach, nawet gdy zasilanie zostanie wyłączone. Aby przywrócić fabryczne ustawienia domyślne, należy skorzystać z funkcji kasowania ustawień. Operacje wykonywane przy użyciu menu Funkcje, których dotyczy operacja RESET oraz ich fabryczne ustawienia domyślne. Funkcja Fabryczne ustawienie Patrz str. domyślne FLASH MODE AUTO str. & OFF str. F 0.0 str. IMAGE QUALITY HQ str. [Jakość obrazu] SCN PROGRAM AUTO str. 5 SCN (Sceneria) Wykonywanie zdjęć przez wybranie scenerii odpowiadającej danej sytuacji P PROGRAM AUTO / h IMAGE STABILISATION / B PORTRAIT / F LANDSCAPE / G NIGHT SCENE / RSELF PORTRAIT PL 5

16 Operacje wykonywane przy użyciu menu Ekran wyboru scenerii zawiera przykładowe obrazy i tryb fotografowania najlepiej odpowiadający poszczególnym sceneriom. P h B Q G PROGRAM AUTO BACK MENU SET OK Menu trybu odtwarzania q W przypadku zdjęć 6 7 SLIDE- SHOW EDIT PLAYBACK INDEX MENU PRINT ORDER SETUP ERASE EXIT MENU SET OK 5 W przypadku sekwencji wideo 3 PLAYBACK MENU 0 y * SLIDESHOW 3 MOVIE PLAY INDEX 5 ERASE SEL. IMAGE ALL ERASE 6 EDIT * Q 7 PRINT ORDER ** * To ustawienie nie jest dostępne dla danych wideo. * Wymaga karty xd-picture Card (opcjonalnej). MOVIE PLAY INDEX EDIT PLAYBACK MENU PRINT ORDER SETUP ERASE EXIT MENU SET OK 5 Domyślne ustawienia fabryczne są wyświetlone w kolorze szarym ( ). PLAYBACK MENU g»menu SETUP«(str. 8) 0... Zabezpieczanie zdjęć OFF / ON Chronione zdjęcia nie mogą być usunięte poprzez funkcję kasowania pojedynczych zdjęć oraz kasowania wszystkich zdjęć, lecz są usuwane razem ze wszystkimi danymi podczas operacji formatowania. Naciśnij X/Yaby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij O/N, aby uaktywnić zabezpieczenie [ON]. Możesz zabezpieczyć następne zdjęcia. 0 OFF ON EXIT OK 6 PL

17 y...obracanie zdjęć +90 / 0 / 90 y y y EXIT OK Zdjęcia wykonane aparatem trzymanym pionowo są wyświetlane w orientacji poziomej. Dzięki tej funkcji można obracać takie zdjęcia tak, aby były one wyświetlane pionowo. Nowe ustawienia kierunku zdjęć są zapisywane po wyłączeniu zasilania. Zdjęcie, które chcesz obrócić, możesz wybrać naciskając X / Y. SLIDESHOW Automatyczne odtwarzanie zdjęć Naciśnij A, aby rozpocząć pokaz zdjęć. W przypadku sekwencji wideo wyświetlany jest tylko pierwszy kadr każdej z nich. Naciśnij A ponownie, aby wyłączyć pokaz zdjęć. 3 MOVIE PLAY Odtwarzanie sekwencji wideo Wybierz dane przy pomocy A i naciśnij A, aby odtworzyć wideo. Wybranie opcji [MOVIE PLAY] w menu głównym i naciśnięcie A również spowoduje odtworzenie wideo. EXIT Operacje w trakcie odtwarzania sekwencji wideo Naciśnij A, aby zatrzymać odtwarzanie. Naciśnij A ponownie, aby ponownie odtworzyć wideo. OK EXIT OK : MOVIE PLAY OK Operacje wykonywane przy użyciu menu HQ : :00 / 00:36 7 Czas odtwarzania / całkowity czas zapisu O :Zwiększa głośność. N : Zmniejsza głośność. Naciśnij przycisk MENU, aby przerwać odtwarzanie wideo. INDEX Przeglądanie zdjęć jako ikon Zdjęcia są pokazywane w postaci indeksu. g»przycisk zoomu Zoomowanie podczas wykonywania zdjęć / odtwarzanie całych zdjęć«(str. 0) 5 ERASE Kasowanie zdjęć Zabezpieczonych zdjęć nie można usunąć. Przed skasowaniem takich zdjęć należy najpierw anulować ich zabezpieczenie. Po skasowaniu nie ma możliwości przywrócenia usuniętego zdjęcia. Należy więc przed skasowaniem sprawdzić każde zdjęcie, by uniknąć przypadkowego usunięcia istotnych dla siebie zdjęć. PL 7

18 Operacje wykonywane przy użyciu menu SEL. IMAGE...Kasowanie wybranych zdjęć Naciśnij O / N / X / Y, aby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij A, aby dodać. Naciśnij A ponownie, aby anulować wybór. Naciśnij S po wybraniu zdjęć do skasowania. SEL. IMAGE BACK MENU SET OK ERASE ALL ERASE... Kasowanie wszystkich zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej albo na karcie Wybierz [YES] i naciśnij A. Jeżeli chcesz skasować zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej aparatu, wyjmij z aparatu kartę. Jeżeli chcesz skasować zdjęcia zapisane na karcie, włóż kartę do aparatu. 6 EDIT Edycja zdjęć Q... Zmniejszanie rozdzielczości zdjęcia 60 x 80 / 30 x 0 Zmienia rozdzielczość zdjęcia i zapisuje je jako nowy plik. 7 PRINT ORDER Rezerwacja obrazów do druku (DPOF) Funkcja ta umożliwia zapisywanie wraz ze zdjęciami znajdującymi się na karcie pamięci danych dotyczących drukowania (ilość odbitek i data oraz godzina). g»ustawienia drukowania (DPOF)«(str. ) Menu SETUP RESET EXIT Tryb fotografowania SLIDE- SHOW INDEX PANORAMA IMAGE QUALITY SCN MENU SET Tryb odtwarzania EDIT PLAYBACK MENU SETUP OK PRINT ORDER SETUP SETUP MEMORY FORMAT (FORMAT * ) BACKUP * 3 W BEEP 5 SHUTTER SOUND 6 VOLUME 7 PIXEL MAPPING * 8 X 9 VIDEO OUT * Wymaga karty xd-picture Card (opcjonalnej). * To ustawienie nie jest dostępne w trybie odtwarzania. EXIT ERASE MENU SET OK 8 PL

19 MEMORY FORMAT (FORMAT) Formatowanie pamięci wewnętrznej lub karty Podczas formatowania pamięci wewnętrznej lub karty kasowane są z nich wszystkie dane łącznie z obrazami, które były chronione. Przed sformatowaniem karty należy zarchiwizować istotne dane lub przenieść je do komputera. Przed sformatowaniem pamięci wewnętrznej sprawdź, czy w aparacie nie znajduje się żadna karta. Jeżeli chcesz sformatować kartę, upewnij się, że jest ona rzeczywiście włożona do aparatu Karty innego producenta niż OLYMPUS lub karty, która zostały sformatowane w komputerze należy przed użyciem sformatować w aparacie. BACKUP Kopiowanie zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę Włóż opcjonalną kartę do aparatu. Sporządzenie kopii zapasowej nie kasuje zdjęcia z pamięci wewnętrznej. Kopiowanie zdjęć wymaga pewnej ilości czasu. Sprawdź, czy bateria jest jeszcze wystarczająco naładowana. Albo użyj zasilacza sieciowego. 3 W Wybór języka wyświetlacza Można wybrać wersję językową dla wyświetlanych komunikatów ekranowych. Dostępne wersje językowe komunikatów ekranowych różnią się zależnie od kraju, na rynek którego przeznaczony jest aparat. g»jak zwiększyć ilość języków«(str. 36) BEEP Regulacja głośności dźwięku roboczego i ostrzegawczego aparatu OFF (dźwięk wyłączony) / LOW / HIGH Operacje wykonywane przy użyciu menu 5 SHUTTER SOUND Regulacja głośności dźwięku migawki OFF (dźwięk wyłączony) / LOW / HIGH 6 VOLUME Regulacja dźwięku podczas odtwarzania sekwencji wideo OFF (dźwięk wyłączony) / LOW / HIGH 7 PIXEL MAPPING Regulacja funkcji przetwarzania obrazów Funkcja mapowania pikseli pozwala aparatowi sprawdzać i regulować funkcjonowanie CCD (przetwornika obrazu) i przetwarzania obrazu. Nie ma potrzeby częstego korzystania z tej funkcji. Zaleca się przeprowadzenie tej operacji raz w roku. Po wykonaniu lub przeglądaniu zdjęcia należy odczekać co najmniej jedną minutę, aby zapewnić odpowiednie działanie funkcji mapowania pikseli. Jeżeli podczas mapowania pikseli aparat zostanie wyłączony, aby należy rozpocząć opisaną procedurę ponownie. Wybierz punkt [PIXEL MAPPING]. Po wyświetleniu słowa [START] naciśnij A. PL 9

20 Operacje wykonywane przy użyciu menu 8 X Ustawianie daty i godziny Data i godzina zapisywana jest wraz z każdym zdjęciem oraz używana przy tworzeniu nazw plików. X MOVE Y M D 00 : 00 SET OK O / N : Wybiera format daty (Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y). X / Y : Przechodzi do poprzedniego lub następnego ustawienia. O / N : Ustawia datę i godzinę. Pierwsze dwie cyfry roku są stałe. Godzina wyświetlana jest w formacie -godzinnym. Aby uzyskać dokładniejsze ustawienie, naciśnij A w chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 00 sekund. 9 VIDEO OUT Odtwarzanie zdjęć na ekranie telewizora NTSC / PAL Ustawienia fabryczne różnią się w zależności od regionu, w którym jest sprzedawany aparat. Aby odtwarzać obrazy z aparatu na telewizorze, ustaw wyjście wideo zgodnie z typem sygnału obsługiwanym przez Twój telewizor. Typy sygnału wideo używane w różnych krajach i regionach są podane poniżej. Przed podłączeniem aparatu do telewizora sprawdź rodzaj sygnału wideo. NTSC: Ameryka Północna, Tajwan, Korea, Japonia PAL: Kraje europejskie, Chiny Odtwarzanie zdjęć na ekranie telewizora Wyłącz aparat i telewizor przed ich połączeniem. Pokrywa złączy Podłącz do wejścia sygnału wideo w telewizorze (żółtego) i wejścia sygnału audio (białego). Złącze wielofunkcyjne Kabel AV (w zestawie) Ustawiania w aparacie Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy w położeniu q, a następnie naciśnij przycisk POWER, aby włączyć aparat. Na ekranie telewizora wyświetlane jest ostatnio wykonane zdjęcie. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz zdjęcie, które chcesz wyświetlić. Ustawiania w telewizorze Włącz telewizor i ustaw go na odbiór sygnału wideo. Szczegółowe informacje na temat przełączania telewizora na odbiór wejściowego sygnału wideo można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora. 0 PL

21 Drukowanie zdjęć Drukowanie bezpośrednie (PictBridge) Korzystanie z funkcji bezpośredniego drukowania Po podłączeniu aparatu do drukarki obsługującej standard PictBridge możesz bezpośrednio wydrukować zdjęcia. Wybierz na monitorze aparatu zdjęcia do wydruku oraz żądaną liczbę odbitek. W instrukcji obsługi drukarki można sprawdzić, czy jest ona kompatybilna ze standardem PictBridge. Co oznacza nazwa PictBridge? Jest to standardowy protokół połączeń między aparatami cyfrowymi i drukarkami różnych producentów, umożliwiający bezpośrednie drukowanie zdjęć. Dostępne tryby drukowania, formaty papieru itp. zmieniają się zależnie od wykorzystywanej drukarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki. Informacje na temat rodzajów papieru, pojemników na tusz, itd. znajdują się w instrukcji obsługi drukarki. Drukowanie zdjęć Wybierz [EASY PRINT], aby jednym naciśnięciem przycisku wydrukować zdjęcie wyświetlane na monitorze przy użyciu standardowych ustawień drukarki. Data i nazwa pliku nie będą wydrukowane. Ustawienia standardowe Wszystkie drukarki obsługujące PictBridge mają ustawienia wydruku standardowego. Po wybraniu na ekranie ustawień (str. 8 i str. 3) opcji [STANDARD] zdjęcia zostaną wydrukowane zgodnie z tymi ustawieniami. Informacje na temat standardowych ustawień drukarki znajdziesz w instrukcji obsługi lub otrzymasz od producenta drukarki. W trybie odtwarzania wyświetl na monitorze zdjęcie, które chcesz wydrukować. Podłącz jedną końcówkę dostarczonego kabla USB do złącza wielofunkcyjnego w aparacie, a drugą końcówkę do złącza USB drukarki. 3 Drukowanie zdjęć Pokrywa złączy Złącze wielofunkcyjne 3 Kabel USB (dostarczony) Wyświetlony zostanie ekran [EASY PRINT START]. Informacje na temat włączenia drukarki oraz położenia portu USB znajdują się w jej instrukcji obsługi. Naciśnij przycisk <. Rozpocznie się drukowanie. EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT < OK PL

22 3Drukowanie zdjęć Po zakończeniu drukowania wyświetlony zostanie ekran wyboru zdjęć. Aby wydrukować następne zdjęcie, naciśnij X / Y w celu jego wybrania, a następnie naciśnij przycisk <. Po zakończeniu drukowania odłącz kabel USB od aparatu, gdy wyświetlany jest ekran wyboru zdjęć. Odłącz kabel USB od aparatu. EXIT PRINT 5 Odłącz kabel USB od drukarki. Inne tryby i ustawienia drukowania (CUSTOM PRINT) Wykonaj kroki i opisane na stronie, aby wyświetlić ekran pokazany z prawej strony, a następnie naciśnij przycisk i. 3 Wybierz [CUSTOM PRINT], a następnie naciśnij A. Jeżeli wyłączony aparat zostanie podłączony do komputera PC z podłączonym kablem USB, na monitorze aparatu zostanie wyświetlony ekran [USB]. Aby wybrać odpowiednie ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi. EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT USB < OK Ekran [USB] PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT SET OK Wskazania dotyczące obsługi Wybór trybu drukowania PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX EXIT MENU SET OK PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER Drukuje wybrane zdjęcie. Drukuje wszystkie zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej lub na karcie. Drukuje jedno zdjęcie w wielu formatach układu. Drukuje indeks wszystkich zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej lub na karcie. Drukuje zdjęcia zgodnie z danymi rezerwacji wydruku, które zostały zapisane na karcie. Jeśli nie wykonano żadnej rezerwacji, opcja ta nie jest dostępna. g»ustawienia drukowania (DPOF)«(str. ) PL

23 Ustawienia papieru do drukowania PRINTPAPER SIZE STANDARD BACK MENU BORDERLESS STANDARD SET OK SIZE BORDERLESS Wybieranie rozmiaru papieru spośród dostępnych w danej drukarce. Wybieranie obrazu z obramowaniem lub bez. W trybie [MULTI PRINT] funkcja ta jest niedostępna. OFF ( ) Zdjęcie jest drukowane w pustej ramce. ON ( ) Wydrukowane zdjęcie zajmuje całą stronę. PICS / SHEET Dostępne tylko w trybie [MULTI PRINT]. Liczba drukowanych kopii zależy od drukarki. Jeśli nie zostanie wyświetlany ekran [PRINTPAPER], w pozycjach [SIZE], [BORDERLESS] i [PICS/SHEET] będą wybrane ustawienia standardowe [STANDARD]. Wybór zdjęcia do drukowania SINGLE PRINT < PRINT MORE OK PRINT SINGLE PRINT MORE Drukuje jeden egzemplarz wybranego zdjęcia. Jeżeli dla zdjęcia została wybrana opcja [SINGLE PRINT] lub [MORE], zdjęcie to zostanie wydrukowane z tym ustawieniem. g Przejdź do punktu. Rezerwuje wyświetlane zdjęcie do wydruku. Ustawienie liczby drukowanych kopii oraz danych, jakie mają się pojawiać na wydruku, dla wyświetlanego zdjęcia. 3 Drukowanie zdjęć Naciśnij X / Y, aby wybrać zdjęcie do wydruku. Możesz także skorzystać z przycisku zoomu i wybrać zdjęcie z indeksu. Ustawianie ilości drukowanych kopii oraz danych na wydruku PRINT INFO X DATE FILE NAME BACK MENU WITHOUT WITHOUT SET OK < Ustawia liczbę wydruków. Dla jednego zdjęcia można zażyczyć sobie wydruku do 0 odbitek. DATE ( ) Jeśli wybierzesz opcję [WITH], to zdjęcie zostanie wydrukowane z data. FILE NAME ( ) Jeśli wybierzesz opcję [WITH], zdjęcia zostaną wydrukowane z nazwą pliku. Wybierz [OK] i naciśnij A. Rozpocznie się drukowanie. Po zakończeniu drukowania, wyświetlany jest ekran [PRINT MODE SELECT]. PRINT OK CANCEL SET OK PL 3

FE-170/X-760. Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny. Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu.

FE-170/X-760. Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny. Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-170/X-760 PL Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie

Bardziej szczegółowo

FE-200. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków

FE-200. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-200 Instrukcja obsługi PL Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie zdjęć

Bardziej szczegółowo

FE-270/X-815/ C-510. Instrukcja CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu.

FE-270/X-815/ C-510. Instrukcja CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-270/X-815/ C-510 Instrukcja Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu. PL Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie

Bardziej szczegółowo

FE-290/X-825 PL. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego.

FE-290/X-825 PL. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-290/X-825 PL Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

FE-320/X-835 FE-340/X-855

FE-320/X-835 FE-340/X-855 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-320/X-835 FE-340/X-855 Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. PL Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści...2 Opis urządzenia...2 Przygotowanie do użycia...3 Instalacja karty SD...3 Korzystanie z urządzenia...4 Opcje menu w trybie

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup MT4026 U-DRIVE DVR. Jest to kamera specjalnie zaprojektowana do kręcenia filmów z perspektywy kierowcy samochodu.

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 1. Budowa( opis) 1: Dziura na smycz 2: Włączanie 3: Tryby(Mode) 4: Klips 5: Karta Micro SD 6: Obręcz 7: Mini USB 8: Kamera 9: Operacje STOP/NAGRYWAJ 10: Wskaźnik stanu

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi.

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Zakres dostawy: - Kamera. - Sterownik CD. - Instrukcja obsługi. - Kabel USB. - Kabel wyjścia AV. - 2 baterie AAA - Pasek Opis elementów.

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

FE-5010/X-915 FE-5000/X-905

FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów DNT DigiScan TV Pro, z wbudowanym wyświetlaczem, USB, qqq

Skaner do slajdów i negatywów DNT DigiScan TV Pro, z wbudowanym wyświetlaczem, USB, qqq INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów DNT DigiScan TV Pro, z wbudowanym wyświetlaczem, USB, qqq Nr produktu 914694 Strona 1 z 18 Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E352 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA 1 Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 Instrukcja użytkownika DA-71814 Wstęp Dziękujemy za korzystanie z bezprzewodowej kamery nowej generacji. Z urządzenia można korzystać zaraz po jego podłączeniu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja:

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja: Instrukcja obsługi Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB 1.1 Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Słuchawka telefoniczna na USB. Efektywne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników komunikatora Skype. 1.2 Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-00/FE-020/X-90 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

FE-110/X-705 FE-100/X-710

FE-110/X-705 FE-100/X-710 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-0/X-705 FE-00/X-70 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Podstawowe operacje Fotografowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201) 1 Ładowanie baterii Dwie metody ładowania baterii: 1. Użycie kabla USB w celu podłączenia urządzenia do komputera. 2. Użycie ładowarki samochodowej poprzez

Bardziej szczegółowo

Ustawienia wyświetlacza przy włączaniu i wyłączaniu (PW ON / PW OFF SETUP)

Ustawienia wyświetlacza przy włączaniu i wyłączaniu (PW ON / PW OFF SETUP) Dźwięk przy odtwarzaniu Aparat daje też możliwość ustawiania głośności dźwięku odtwarzanego równolegle ze zdjęciami lub sekwencjami wideo, jak również dźwięku generowanego przy włączaniu i wyłączaniu aparatu.

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT JVC CAM Control for Android Podręcznik użytkownika Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT Obsługa JVC CAM Control Steruj kamerą za pomocą smartfona lub tabletu z systemem Android. Aplikacja dla tabletów Android

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD

Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD I. Właściwości kamery - rozdzielczość video: 1280x720p, AVI, 30fps, - rozdzielczość zdjęć: 2560x1920px, JPEG, - wodoszczelność do 20 metrów głębokości, - szerokokątny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo