SIĘ. Od 1 września 2012 roku do 31 lipca 2014 r. w naszej szkole będą realizowane projeky : Na wysokich obcasach i w krawatach REMIGIUSZ RUDOLF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIĘ. Od 1 września 2012 roku do 31 lipca 2014 r. w naszej szkole będą realizowane projeky : Na wysokich obcasach i w krawatach REMIGIUSZ RUDOLF"

Transkrypt

1 Numer 2 / 2012 Kwiecień/ maj/ czerwiec NASZE PASJE U NAS WARTO SIĘ UCZYĆ Str.8 NORBERT LEWANDOWSKI AGNIESZKA KUZYK Str.8 Od 1 września 2012 roku do 31 lipca 2014 r. w naszej szkole będą realizowane projeky : Na wysokich obcasach i w krawatach REMIGIUSZ RUDOLF Str.7 Eduscience. Str.3

2 Str. 2 W Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza 25 kwietnia 2012 r. odbył się VII Powiatowy Turniej Wiedzy z Przedsiębiorczości pod hasłem "Aktywny absolwent na lokalnym rynku pracy". Organizatorami tegorocznego turnieju było: PRZEDSIĘBIORCZY DŁUGOSZ Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Ochotnicze Hufce Pracy w Wieluniu oraz Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza. Uczestnicy mieli do wypełnienia test zawierający 50 pytao. Podczas sprawdzania testu wszyscy uczestnicy mogli wysłuchad bardzo ciekawego wykładu lokalnego przedsiębiorcy pana Wacława Witkowskiego. Wiedza oraz doświadczenie pana Wacława Witkowskiego właściciela tartaku i zakładu stolarskiego w Rychłowicach koło Wielunia sprawiły, że uczestnicy poznali realne zmagania przedsiębiorcy zakładającego swoją firmę. Miłą niespodzianką WYKŁAD AKADEMICKI była wycieczka zorganizowana dla wszystkich uczestników do tartaku pana Witkowskiego. mk Podstawą wizji przyszłości jest świadomośd i przekonanie, że potrzebna jest nowa jakośd wspierania przedsiębiorczości wśród młodzieży, poprzez pomoc w zakładaniu i rozwoju małych i średnich firm oraz tworzeniu innowacyjnych pomysłów biznesowych. Mając na uwadze uświadomienie młodzieży, że każdy może byd przedsiębiorcą i prowadzid własną działalnośd gospodarczą dnia r. w Zespole Szkół nr 2 im. J. Długosze odbył się wykład Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości z Politechniki Częstochowskiej. Wykład poprowadził dyrektor AIP pan Kamil Kropisz, przekazał on najważniejsze informacje o działalności AIP, o szansach i możliwościach założenia własnej działalności gospodarczej bez względu na wiek. AIP? Co to takiego? Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, która świadczy usługi proinnowacyjne. AIP realizuje projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną, gromadzi najwybitniejszych ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwija Innowacyjną Gospodarkę w Polsce, by wprowadzad młodych Polaków na przedsiębiorcze tory. Misją AIP jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży. W tym celu na najlepszych uczelniach w całej Polsce stworzono ponad 34 inkubatorów, oferujących pakiet innowacyjnych usług: od rozliczania księgowego i finansowego każdej firmy, poprzez pisanie umów i udzielanie porad prawnych, aż do świadczenia usług o wysokim potencjale rynkowo-technologicznym, przyznawania dotacji i pożyczek. Współpraca z AIP umożliwia każdej osobie na założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Młody przedsiębiorca nie musi mied lokalu, grubego portfela i znajomości. Wystarczy dobry POMYSŁ! Wykład AIP miał na celu pokazad uczniom naszej szkoły, że każdy ma szansę na sukces. AIP umożliwiają młodzieży połączenie teoretycznej wiedzy zdobytej podczas nauki w naszej szkole z wiedzą praktyczną, którą mogą nabyd tylko i wyłącznie samodzielnie prowadząc swoją działalnośd. Dzięki opiece jaką nad nimi sprawują Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ci młodzi ludzie stają się prawdziwymi profesjonalistami w swoich dziedzinach. mk

3 Str. 3 NA WYSOKICH OBCASACH I W KRAWATACH Od 1 września 2012 roku do 31 lipca 2014 r. w naszej szkole będzie realizowany projekt pt. Na wysokich obcasach i w krawatach. Edukacja z nowoczesnymi technologiami współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu wynosi: , 31 zł. Wkład własny wynosi 93004,55 zł, w tym wkład pieniężny 80087,75 zł finansowany przez powiat wieluński. W projekt będą głównie zaangażowani uczniowie technikum or- ganizacji reklamy i technikum cyfrowych procesów graficznych. Czeka ich wiele atrakcji: zajęcia pozalekcyjne, na których będą mogli poszerzać swoją wiedzę szkolną i zdobywać nowe doświadczenia; specjalistyczne kursy i szkolenia; spotkania z ciekawymi ludźmi; wizyty studyjne do firm i instytucji związanych z danym kierunkiem kształcenia. Ponadto uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, certyfikaty ukończenia szkoleń i kursów o skali międzynarodowej. Z zakupionego nowoczesnego sprzętu i oprogramowania będą mogli korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły. Red. PROJEKT EDUSCIENCE Od września 2012 r. w naszej szkole rusza także Projekt Edukacyjny Eduscience, którego celem jest zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi i technicznymi, by podnieść kompetencje uczniów w tych dziedzinach. Zostaliśmy wylosowani spośród kilkuset szkół z całej Polski. Warto nadmienić, że projekt będzie realizowany tylko w 250 placówkach, a jego realizacja wymaga diametralnej zmiany dotychczasowej formuły nauczania. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską. Przewodniczy mu Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN), a wspierają: Edukacja Pro Futuro spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, American Systems i Accelerated Learning Systems. W ramach projektu powstanie nowoczesna platforma, na której umieszczone będą lekcje z geografii, chemii, fizyki i przyrody przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET. Dzięki Polskiej Akademii Nauk będziemy mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi, osiągających sukcesy na skalę międzynarodową. Będziemy brać udział w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie. Zajęcia lekcyjne zaplanowane są w obserwatoriach m.in. w Książu, Raciborzu, Ojcowie oraz w Laboratorim i Muzeum Ziemi w Krakowie. Część zajęć będzie transmitowana ze statku badawczego Oceania lub odbędzie się na statku Horyzont II. W ramach projektu nasza szkoła otrzyma: tablicę interaktywną z oprogramowaniem, zestaw do monitoringu przyrodniczego, dostęp do platformy e-learningowej, dostęp do materiałów multimedialnych, wycieczki do instytutów naukowych, udział w festiwalach i piknikach naukowych. Nauczyciele Artur Godyń i Renata Marciniak, którzy zgłosili naszą placówkę do udziału w projekcie nie kryją zadowolenia z udziału w nim, ponieważ żaden dotychczasowy projekt z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce nie był w stanie zapewnić tak żywego i fascynującego poznawania świata science. Red.

4 Str. 4 PIERWSZE TAKIE MISTERIUM Współpraca została rozpoczęta jeszcze przed feriami zimowymi. W ramach integracji odbył się cykl spotkań uczniów z w/ w placówek. Wśród nich znalazły się zajęcia zapoznawcze, warsztaty graficzno plastyczne i próby przygotowujące do misterium pt. Z Jezusem na Golgocie. Wystawienie widowiska pasyjnego było uwieńczeniem podjętej współpracy, dzięki której uczniowie z trzech różnych placówek udowodnili, że wspólne działania uczą tolerancji, wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka. Była to pierwsza tego typu integracja! Tuż przed świętami Wielkanocnymi 29 marca 2012 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu odbyło się wyjątkowe misterium wielkanocne. Wzięli w nim udział: uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Gromadzicach (z klas szkoły przysposabiającej do pracy), uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu (klasa I technikum grafik/mechtronik) oraz uczniowie II klasy (aktywności twórczej) II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu.

5 Podsumowanie integracji Str. 5 Pierwsze spotkanie Integracja rozpoczęła się r. Wychowankowie SOSZW w Gromadzicach przyjechali do ZS nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu. Uczniowie poznali się poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach. Warsztaty graficzno-plastyczne Na kolejnym spotkaniu uczniowie ze SOSZ w Gromadzicach w raz z uczniami kl I grafik/mechatronik ZS nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu zaprojektowali i wykonali kartki oraz ozdoby wielkanocne. Przygotowanie inscenizacji pt. Z Jezusem na Golgocie Trzeci etap integracji to przygotowanie inscenizacji. Do uczniów SOSZW w Gromadzicach i uczniów kl. I grafik/ mechatronik z ZSnr2 w Wieluniu dołączyli uczniowie kl II aktywności twórczej z II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu. Licealiści pomogli w stworzeniu scenografii oraz przygotowali oprawę muzyczną. Przedwakacyjne pożegnanie Na kilka tygodni przed wakacjami uczniowie ZS nr 2 w Wieluniu i SOSZW w Gromadzicach pojechali do leśniczówki w Głazie, by ostatni raz w tym roku szkolnym spędzić ze sobą czas.

6 Str. 6 W ostatnim dniu lutego w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Wieluńskiego. Organizatorami konkursu byli: ZS nr2 im. Jana Długosza-Anna Konopka i Sławomira Gaik, starosta powiatu wieluńskiego- Andrzej Stępień, Powiatowa Biblioteka Publiczna- KOLEJNY SPEKTAKL POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY Magdalena Wicher. W konkursie wzięło udział 30 uczniów z wieluńskich szkół ponadgimnazjalnych. Tekst dyktanda przygotował i odczytał Adam Rychlik doktor nauk humanistycznych ze Zduńskiej Woli, który wygłosił także wykład pt. Co z tą polszczyzną? Mistrzami ortografii zostały: Paulina Pasternok (I miejsce), Aleksandra Świercz (II miejsce), Katarzyna Zychla (III miejsce) z I LO im. Tadeusza Kościuszki. Nagrodą główną w konkursie było pióro ufundowane przez Starostę Wieluńskiego Andrzeja Stępnia. Niemiecki jubiler i polski złodziej to główni bohaterowie sztuki Andrzeja Stasiuka,,Noc. Słowiańsko germańska tragifarsa medyczna, której premiera odbyła się w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu 26 kwietnia 2012r. SADZILIŚMY LAS Aktorzy Koła Teatralnego działającego przy M i GBP w poruszający sposób opowiedzieli o skomplikowanych relacjach ludzi Wschodu i Zachodu,o wzajemnych stereotypach i uprzedzeniach. Jedną z głównych ról zagrał Kamil Szczepański, uczeń klasy III ati i uczynił to w sposób przykuwający uwagę. Oprócz niego w spektaklu wystąpili inni uczniowie naszej szkoły : Szymon Pecela z kl.ii Tm/e,Rafał Kot, Tomasz Jochymczak, Damian Urbański kl.iii ati. Wzbudzili oni żywe reakcje wśród publiczności dynamiką gry, sugestywnością przekazu i..aktorskim Wiosną uczniowie klas pierwszych I tgm i I tia wraz z wychowawcami wzięli udział w akcji sadzenia lasu. Nasza szkoła odpowiedziała na apel Nadleśnictwa Wieluń. Klasa I tgm zalesiała okolice Piasków, a I ti Czarnożył. Leśnicy, nadzorujący pracę uczniów informowali o aktualnych sposobach odnowy lasu zapewniających wielogatunkowość drzewostanów. Przypomnieli o konieczności ochrony środowiska naturalnego, nie zaśmiecania terenów leśnych, rozsądnego zachowania się w lesie podczas spacerów, wycieczek. Red. talentem. Warto nadmienić,że Koło Teatralne skupia młodzież z różnych szkół i ma charakter międzypokoleniowy, bowiem należą do niego także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku : p. Ewa Głogowska i p. Marek Berger, których zaangażowanie i entuzjazm służą przełamaniu mitu o konflikcie pokoleń. red.

7 Str. 7 NASZE PASJE Remigiusz Rudolf, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze opowiada o swoich pasjach i związanych z nimi przygodach. Fakty Długosza: Jakie są Pana pasje? Remigiusz Rudolf : W moim wieku trudno juz mówić o jakichkolwiek pasjach, wyczerpują się one w zderzeniu z brutalną rzeczywistością. Można posiadać różne zainteresowania, ale trzeba też z czegoś żyć. Wracając do zadanego pytania, mogę powiedzieć, że moją pasją zawsze była i jest historia. To dzięki niej mogłem zrealizować swoje dalsze marzenia, czyli wycieczki nie tylko górskie. Interesuję się też geografią i obyczajami różnych regionów. Bardzo lubię podróżować nie tylko po Polsce. Wiele zwiedziłem, dlatego posiadam sporą wiedzę krajoznawczą. Jestem nauczycielem, ale byłem muzealnikiem, pracowałem również w straży pożarnej. Realizuję swoje pasje dzięki wycieczkom krajoznawczym, również jako pilot. Wycieczki mogę planować na maj lub czerwiec, bo wtedy jest najmniej zajęć szkolnych, Jeżdżę przede wszystkim z młodzieżą. Moimi ulubionymi miejscami są: zamki krzyżackie, Kraków, Zakopane, Kotlina Kłodzka. Bardzo lubię do tych miejsc wracać. Wspomniał Pan, że podróżował nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jakie to były miejsca? R: Miałem 3 najwspanialsze wycieczki. Do Włoch, Francji [Paryż] i Hiszpanii. Katalonia- dzika przyroda, ale i rozwinięta gospodarka. Wenecja- wspaniałe widoki, niezapomniane wrażenia. Paryż- miejsce które mnie urzekło. Wszędzie staram się chodzić pieszo, aby jak najwięcej zwiedzić, zobaczyć, zapamiętać. Jak długie są Pana wycieczki po Polsce? R: Są one krótkie-do 3 dni, czasami też z wypadem zagranicznym np. Praga podczas zwiedzania Kotliny Kłodzkiej. Często jestem przewodnikiem po Warszawie, znam to miasto od podszewki, również dla uczniów naszej szkoły organizowałem tam wycieczki. Czy swoja pasją zaraża Pan kogoś? Czy sam Pan podróżuje? R: Podróżuję z rodziną. Mam nadzieję, że klasa turystyczna również coś ode mnie przejmie, będzie kilkanaście osób zainteresowanych takimi wycieczkami, a w kolejnych latach oni zarażą innych swą pasją do podróżowania. Osobny rozdział stanowią wycieczki rowerowe po ziemi wieluńskiej. Są one o tyle atrakcyjne, że szybkość poruszania się wpływa na poznanie, czyli więcej poznajemy gdy wolniej się poruszamy. Kilka lat temu zorganizowałem w szkole klub rowerowy, niestety miałem tylko 3 osoby. Odbywaliśmy wycieczki w soboty, do 40 km, były to okolice Ożarowa, Kamionu, Bolesławca, Praszki, Byczyny, Działoszyna. Mieszkając w Warszawie przejechałem na rowerze całe Mazowsze. Bardzo zachęcam do to tego typu podróżowania. Jakie mało znane miejsce nam Pan poleca do zobaczenia? Urokliwe miasteczko, naprawdę bardzo piękne- Chełmno, na Kujawach. Moim zdaniem perełka architektury. Dziękujemy za rozmowę. Angelika Olejnik Agnieszka Musiał

8 NUMER 2 / 2012 Str. 8 Nasza Mistrzyni Chodzący z kijami Agnieszka Kuzyk, nauczycielka wychowania fizycznego pokochała bieganie. Poświęca mu każdą wolną chwilę. Bardzo dużo trenuje. Swoje możliwości sprawdza w maratonach na terenie całej Polski. Wielokrotnie stawała na podium. Maraton Hasco Lek we Wrocławiu I miejsce. (kategoria nauczyciele); Wrocław-III miejsce (kategoria kobiety) ; Łódź V miejsce (kategoria kobiety); Warszawa III miejsce (kategoria nauczyciele). Norbert Lewandowski uczeń I klasy grafik, mechatronik został Mistrzem Polski Nording Walking, zajął I miejsce w kategorii do 18 lat. Swoich rywali pokonał na odcinku 5 kilometrów. Norbert chodzi z kijami od kilku lat. Tym sportem zainteresował go ks. proboszcz Jacek Milewski. Dołączył do kilkudziesięcioosobowej grupy utworzonej przy parafii. Do wzięcia udziału w zwodach namówiła go koleżanka i pan Andrzej Torchała trener grupy. Sport nauczył go dyscypliny i umiejętnego planowania czasu. Codziennie musi znaleźć przynajmniej godzinę na spacer. Poza tym wyjazdy na kolejne zawody dają okazję do poznawania nowych ludzi. Norbert zamierza trenować dalej i poleca każdą dyscyplinę sportu. red. Wywalczyły srebro W kwietniu w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego w Piłce Nożnej Dziewcząt LCEALIADA 2011/ Celem zawodów było wyłonienie najlepszej drużyny z naszego okręgu, aby reprezentowały Wieluń na etapie rejonowym. Jako pierwsze zagrały dziewczęta z naszej drużyny z dziewczętami z I LO. Gra zakończyła się remisem 0 : 0. Następnie nasze graczki zmierzyły się z drużyną z ZS nr 3 i zwyciężyły 2 : 1. Trzeci pojedynek z II LO skończył się porażką 0 : 4. Jednak najważniejszy okazał się ostatni mecz z ZS nr 1. W końcowych minutach gry Angelika Walczak (I. kl. tr) - kapitan naszej drużyny, zdobyła bramkę, dzięki niej wygrały 1 : 0 i tym samym wywalczyły II miejsce. W następnym roku dziewczęta zawalczą o złoto. aw&ap

9 KĄCIK CZYTELNICZY MGR JAKUBCZYK CZYTA I POLECA Khaled Hosseini,,Tysiąc wspaniałych słońc Przeczytałam już ogromną ilość książek, w tym wiele o muzułmankach i islamie. Ale ta szczególnie mnie poruszyła i za kilka lat do niej wrócę Książka wzruszająca i zapadająca w pamięci. Jest to wspaniała powieść o życiu w Afganistanie widziana oczyma kobiet, napisana przez mężczyznę Afgańczyka. Osią fabuły są losy dwóch kobiet, które zrządzeniem losu poślubią tego samego despotycznego mężczyznę. Pomimo początkowej wrogości miedzy kobietami rodzi się przyjaźń. Rządy talibów wystawiają jedną z nich na bardzo ciężką próbę. Zadziwiające, jak losy polityczne państwa mogą wpłynąć na życie obywateli, doprowadzić do wielkich nieszczęść i tragedii. Świat, jaki pokazuje nam autor jest tak bardzo różny i ciekawy, że aż żal było zbliżać się do końca powieści. Wzruszyła mnie nie raz, wręcz zapierała dech. Jestem pod urokiem jej kunsztu pisarskiego autora i mimo, że za dużo w niej żalu, smutku i przerażających scen, nie pozwala oderwać się od niej ani na chwilę. Cudo dla ludzi o nerwach mocnych niż moje. Polecam wytrwałym Przeczytajcie sami. Nie będzie to czas stracony, tym bardziej, że była to najgłośniejsza i najchętniej czytana powieść 2007r Str. 9 WRÓBEL CZYTA I POLECA Morderstwo w Orient presie Agata Christie Tak naprawdę nigdy nie lubiłam czytać książek. Przyczyną tego były lektury szkolne, które trzeba było czytać, a niekoniecznie się podobały. Postanowiłam spróbować czegoś nowego. Zaczęło się od romansów. Później zaczęłam czytać kryminały i bestsellery. Bardzo lubię czytać książki trzymające w napięciu, które pobudzają wyobraźnię i wywołują emocje. Dlatego też najbardziej polubiłam kryminały, głównie pisarki Agaty Christie. Książki tej autorki są pisane w ten sposób, że czytelnik nie jest w stanie domyślić się zakończenia dopóki jej nie przeczyta do końca. Czytelnik odkrywa wciąż nowe,zaskakujące fakty, które zbliżają go często do poznania dość szokującej prawdy. Cała historia zaczyna się podczas podróży słynnym pociągiem Orient Expresem. Osoby podróżujące tym pociągiem nie mają ze sobą nic wspólnego. Koszmar zaczyna się,gdy w jednym z przedziałów zostaje znaleziony zasztyletowany mężczyzna. W dodatku pociąg wpada w zaspy śniegu, co prowadzi do tego, że pasażerowie zostają odcięci od świata. Podróżujący tym pociągiem znakomity detektyw Herkules Poirot będzie musiał rozwiązać zagadkę tego morderstwa. Zabójca nadal znajduje się w pociągu. Zaczynają się przesłuchania. Dzięki sprytowi detektywa Herkulesa dowiadujemy się kto dokonał zbrodni i jakie były tego przyczyny. Historia niesamowicie się kończy i rzeczywiście ma zaskakujące zakończenie. Serdecznie polecam. Aneta Wróbel tegoroczna maturzystka Skład redakcji: Paulina Pawlak i Kamil Włodarczyk -kl. I Tg/m, Angelika Olejnik i Agnieszka Musiał -kl. II Lps, Angelika Walczak i Angelika Patyk -kl. I Tr Skład techniczny: Kamila Grobelna i Paweł Włazły -kl. I Tg/m Opieka: Sławomira Gaik i Anna Konopka

10 Str. 10 Długosz na Targach Po raz dziesiąty w Wieluniu nasza szkoła uczestniczyła w Targach Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu i Ochotnicze Hufce Pracy. Jak co roku skierowane były do młodzieży ostatnich klas gimnazjów, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli. Na targach pojawiły się wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Wieluńskiego oraz inne placówki oświatowo wychowawcze. Młodzież odwiedzająca targi mogła zapoznać się z kierunkami kształcenia, jakie oferują poszczególne placówki, zasadami rekrutacji, a także skorzystać z porad doradcy zawodowego. Red. A oto jak nasza szkoła prezentowała się na Targach.

11 Str. 11 Pożegnanie maturzystów W ostatnich dniach kwietnia pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Najpierw absolwenci ostatnich klas przekazali sztandar ZS nr 2 im. Jana Długosza młodszym koleżankom i kolegom, po czym złożyli uroczyste ślubowanie. Pan Dyrektor Dariusz Kowalczyk, żegnając absolwentów życzył im powodzenia na maturze i w dorosłym życiu. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody i gratulacje. Mateusz Binek IV ati (średnia 4, 92), Ola Mendel III lps (średnia 4, 78), Milena Tobiś IV ati (średnia 4, 75). Podziękowanie za pracę na rzecz szkoły otrzymali: Kajetan Krykwiński, Milena Tobiś, Piotr Drobina, Bartłomiej Łuczak, Piotr Śnieciński, Angelika Jandura (z klasy IV ati). Podziękowanie za reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym otrzymały: Patrycja Gustaw i Katarzyna Bugara (z kl. III lps). Gratulacje i podziękowania za osiągnięcia sportowe i udział w konkursach odebrali: Mateusz Mikosiński, Szymon Stefaniak, Szymon Bednarz, Jakub Bartosiewicz, Krzysztof Cop (z kl. IV bti). Red.

12 Str. 12 Dziękujemy Absolwentom Milenie Tobiś i Piotrowi Drobinie z klasy IV ati Kajetanowi Krykwińskiemu z klasy IV ati za działalność w Klubie Młodych Filmowców, udział w szkolnych uroczystościach i promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Natalii Urbanek z klasy III lps za działalność w Klubie Młodych Filmowców, nagłaśnianie wszystkich szkolnych i pozaszkolnych uroczystości. Bartłomiejowi Łuczakowi z klasy IV ati za uświetnianie swoim głosem wszystkich narodowych uroczystości, akademii i wieczorków poetyckich. za oprawę muzyczną wszystkich szkolnych i pozaszkolnych uroczystości. Uczniowie klasy I Tgm dziękują Karolinie Hadryś i Bartkowi Ochockiemu za pomoc koleżeńską z matematyki.

4 ROCZNIK ZST 2012/13

4 ROCZNIK ZST 2012/13 4 ROCZNIK ZST 2012/13 Tuchowski Informator Samorządowy 1 Drodzy Czytelnicy! To już czwarty numer Rocznika ZST. Po okresie wielu spektakularnych wydarzeń i jubileuszy przyszedł czas na wzmacnianie codziennej

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie inwestuje w ludzi

Świętokrzyskie inwestuje w ludzi Świętokrzyskie inwestuje w ludzi 1 Świętokrzyskie inwestuje w ludzi Wydawcą albumu jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

Uczniowie ZDZ pomagali w organizacji drugiego półmaratonu czerwca 76. Zakończenie roku szkolnego 2013/14 w Radomiu.

Uczniowie ZDZ pomagali w organizacji drugiego półmaratonu czerwca 76. Zakończenie roku szkolnego 2013/14 w Radomiu. Nr 7 / 166 / 2014 Uczniowie ZDZ pomagali w organizacji drugiego półmaratonu czerwca 76 22 czerwca 2014 r. uczniowie klas mundurowych Szkół ZDZ w Radomiu brali udział, jako wolontariusze, w drugiej edycji

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego. Nr 7-9

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego. Nr 7-9 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 7-9 (188-190) 2008 Widziałam kiedyś płynących po Odrze wioślarzy, grupę studentów wychowania fizycznego. Spodobali mi się. Było coś niezwykłego w tym,

Bardziej szczegółowo

Nr 08 / 157 / 2013. Seminarium dla osób kierujących pionami oświatowymi w ZDZ. Międzynarodowy turniej w akrobatyce sportowej

Nr 08 / 157 / 2013. Seminarium dla osób kierujących pionami oświatowymi w ZDZ. Międzynarodowy turniej w akrobatyce sportowej Nr 08 / 157 / 2013 Seminarium dla osób kierujących pionami oświatowymi w ZDZ Międzynarodowy turniej w akrobatyce sportowej W dniach 23-24 października 2013 r. w ZG ZZDZ odbyło się seminarium dla osób kierujących

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

GBP w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek

GBP w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek MAJ 2011 R. U r z ą d G m i n y w O s t r o w i e W i e l k o p o l s k i m A l. P o w s t a ń c ó w W i e l k o p o l s k i c h 1 2 6 3-4 0 0 O s t r ó w W i e l k o p o l s k i k a n c e l a r i a @

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 2 (9), rok 3

Czerwiec 2014 nr 2 (9), rok 3 Czerwiec 2014 nr 2 (9), rok 3 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Ramona Kozłowska Biblioteka PWSZ w Koninie przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 3c, Agnieszka Jankowska,

Bardziej szczegółowo

spis treści małych wielkich rzeczy

spis treści małych wielkich rzeczy spis treści małych wielkich rzeczy wstęp 5 zatrudnienie i rynek pracy 8 KATARZYNA SKOWRONEK 10 KAMIL PEKSA 14 KRZYSZTOF PAWŁUSZKO 18 edukacja 22 JULIANNA KAPŁON I RAFAŁ BILICKI 24 PAWEŁ BŁACHOWICZ 28 NATALIA

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Dnia 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Bardzo serdecznie przywitaliśmy koleżanki i kolegów z pierwszych klas.

Dnia 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Bardzo serdecznie przywitaliśmy koleżanki i kolegów z pierwszych klas. Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Dnia 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Bardzo serdecznie przywitaliśmy koleżanki i kolegów z pierwszych klas. Powiatowa Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. w Polsce. Fundusze Europejskie dla rodziny V edycja konkursu Polska Pięknieje Inwestycje w turystykę. nr 26

Fundusze Europejskie. w Polsce. Fundusze Europejskie dla rodziny V edycja konkursu Polska Pięknieje Inwestycje w turystykę. nr 26 Fundusze Europejskie nr 26 w Polsce ISSN 1899-783X www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fundusze Europejskie dla rodziny V edycja konkursu Polska Pięknieje Inwestycje w turystykę FE dla rodziny Unijne fundusze

Bardziej szczegółowo

Bezpłatna Gazeta Akademicka. Zbiórka podręczników

Bezpłatna Gazeta Akademicka. Zbiórka podręczników Nr 3 (40), 1 marca 27 marca 2013 r. r e d n a f a k S Nakład: 5 000 egzemplarzy www.skafander.info skafander.info@gmail.com Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Reportaż s. 5 Bezpłatna Gazeta Akademicka

Bardziej szczegółowo

Nieregularnik tematyczny Nr 3/2014

Nieregularnik tematyczny Nr 3/2014 Nieregularnik tematyczny Nr 3/2014 1 SŁOWO OD REDAKCJI Nieregularnik tematyczny powstał w 2009 roku jako gazeta okazjonalna, wydawana w razie potrzeby z różnych okazji. Pierwszy numer dotyczył Ikara i

Bardziej szczegółowo

Pierwszy miesiąc portu lotniczego Warszawa-Modlin!

Pierwszy miesiąc portu lotniczego Warszawa-Modlin! Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 40 / Sierpień 2012 Pierwszy miesiąc portu lotniczego Warszawa-Modlin! Szczęśliwy bogaty - Nowy Dwór! str. 2, 7 Pierwszy miesiąc Modlina! str. 2, 8

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś ISSN 1731-7959 / 9 (228)/2012 miesięcznik informacyjno - publicystyczny Informatyzacja postępy w realizacji projektu I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie

Bardziej szczegółowo

Sięgają po laury Str.3/4 W NUMERZE. Młodzież rozsławia Olsztyn i region. Biuro poselskie prof. Kudryckiej zaczęło działalność

Sięgają po laury Str.3/4 W NUMERZE. Młodzież rozsławia Olsztyn i region. Biuro poselskie prof. Kudryckiej zaczęło działalność OLSZTYN BARCZEWO BISKUPIEC DOBRE MIASTO DYWITY GIETRZWAŁD JEZIORANY JONKOWO KOLNO OLSZTYNEK PURDA STAWIGUDA ŚWIĄTKI NR 51 ROK III 30 KWIETNIA 2015 NAKŁAD 8 000 EGZEMPLARZY ISSN 2353-9046 e-mail: redakcja@gwarminska.pl

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁOPUSZNIE ul. KONECKA 2, 26-070 ŁOPUSZNO tel.: 41 39 14 025, fax: 41 39 14 927 email: zsp5lopuszno@o2.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁOPUSZNIE ul. KONECKA 2, 26-070 ŁOPUSZNO tel.: 41 39 14 025, fax: 41 39 14 927 email: zsp5lopuszno@o2. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁOPUSZNIE ul. KONECKA 2, 26-070 ŁOPUSZNO tel.: 41 39 14 025, fax: 41 39 14 927 email: zsp5lopuszno@o2.pl www.zsp5lopuszno.pl SŁOWO DO CZYTELNIKA Pewnego dnia nadeszła

Bardziej szczegółowo

Publikacja powstała w ramach programu Samorząd wspierający szkoły z pasją realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Publikacja powstała w ramach programu Samorząd wspierający szkoły z pasją realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dobre praktyki Publikacja powstała w ramach programu Samorząd wspierający szkoły z pasją współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Roku Szkoły z Pasją. Publikacja powstała w ramach

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów LISTOPAD 2013 Nr 11 (14) ISSN 2299-2480 Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów Po raz pierwszy z budżetem obywatelskim Rozmowa z burmistrzem Mariuszem Rysiem str. 3 Pasja jest najlepszym przewodnikiem Rozmowa

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

W numerze Drodzy studenci! otrzymaliśmy numer ISSN! Redaktor naczelna:

W numerze Drodzy studenci! otrzymaliśmy numer ISSN! Redaktor naczelna: W numerze Drodzy studenci! Wracamy do Was po sesji mam nadzieję, że widzimy się w gronie nie mniejszym niż w zeszłym semestrze Na sam początek wspaniała wiadomość: otrzymaliśmy numer ISSN! ISSN to Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo