SIĘ. Od 1 września 2012 roku do 31 lipca 2014 r. w naszej szkole będą realizowane projeky : Na wysokich obcasach i w krawatach REMIGIUSZ RUDOLF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIĘ. Od 1 września 2012 roku do 31 lipca 2014 r. w naszej szkole będą realizowane projeky : Na wysokich obcasach i w krawatach REMIGIUSZ RUDOLF"

Transkrypt

1 Numer 2 / 2012 Kwiecień/ maj/ czerwiec NASZE PASJE U NAS WARTO SIĘ UCZYĆ Str.8 NORBERT LEWANDOWSKI AGNIESZKA KUZYK Str.8 Od 1 września 2012 roku do 31 lipca 2014 r. w naszej szkole będą realizowane projeky : Na wysokich obcasach i w krawatach REMIGIUSZ RUDOLF Str.7 Eduscience. Str.3

2 Str. 2 W Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza 25 kwietnia 2012 r. odbył się VII Powiatowy Turniej Wiedzy z Przedsiębiorczości pod hasłem "Aktywny absolwent na lokalnym rynku pracy". Organizatorami tegorocznego turnieju było: PRZEDSIĘBIORCZY DŁUGOSZ Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Ochotnicze Hufce Pracy w Wieluniu oraz Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza. Uczestnicy mieli do wypełnienia test zawierający 50 pytao. Podczas sprawdzania testu wszyscy uczestnicy mogli wysłuchad bardzo ciekawego wykładu lokalnego przedsiębiorcy pana Wacława Witkowskiego. Wiedza oraz doświadczenie pana Wacława Witkowskiego właściciela tartaku i zakładu stolarskiego w Rychłowicach koło Wielunia sprawiły, że uczestnicy poznali realne zmagania przedsiębiorcy zakładającego swoją firmę. Miłą niespodzianką WYKŁAD AKADEMICKI była wycieczka zorganizowana dla wszystkich uczestników do tartaku pana Witkowskiego. mk Podstawą wizji przyszłości jest świadomośd i przekonanie, że potrzebna jest nowa jakośd wspierania przedsiębiorczości wśród młodzieży, poprzez pomoc w zakładaniu i rozwoju małych i średnich firm oraz tworzeniu innowacyjnych pomysłów biznesowych. Mając na uwadze uświadomienie młodzieży, że każdy może byd przedsiębiorcą i prowadzid własną działalnośd gospodarczą dnia r. w Zespole Szkół nr 2 im. J. Długosze odbył się wykład Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości z Politechniki Częstochowskiej. Wykład poprowadził dyrektor AIP pan Kamil Kropisz, przekazał on najważniejsze informacje o działalności AIP, o szansach i możliwościach założenia własnej działalności gospodarczej bez względu na wiek. AIP? Co to takiego? Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, która świadczy usługi proinnowacyjne. AIP realizuje projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną, gromadzi najwybitniejszych ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwija Innowacyjną Gospodarkę w Polsce, by wprowadzad młodych Polaków na przedsiębiorcze tory. Misją AIP jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży. W tym celu na najlepszych uczelniach w całej Polsce stworzono ponad 34 inkubatorów, oferujących pakiet innowacyjnych usług: od rozliczania księgowego i finansowego każdej firmy, poprzez pisanie umów i udzielanie porad prawnych, aż do świadczenia usług o wysokim potencjale rynkowo-technologicznym, przyznawania dotacji i pożyczek. Współpraca z AIP umożliwia każdej osobie na założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Młody przedsiębiorca nie musi mied lokalu, grubego portfela i znajomości. Wystarczy dobry POMYSŁ! Wykład AIP miał na celu pokazad uczniom naszej szkoły, że każdy ma szansę na sukces. AIP umożliwiają młodzieży połączenie teoretycznej wiedzy zdobytej podczas nauki w naszej szkole z wiedzą praktyczną, którą mogą nabyd tylko i wyłącznie samodzielnie prowadząc swoją działalnośd. Dzięki opiece jaką nad nimi sprawują Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ci młodzi ludzie stają się prawdziwymi profesjonalistami w swoich dziedzinach. mk

3 Str. 3 NA WYSOKICH OBCASACH I W KRAWATACH Od 1 września 2012 roku do 31 lipca 2014 r. w naszej szkole będzie realizowany projekt pt. Na wysokich obcasach i w krawatach. Edukacja z nowoczesnymi technologiami współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu wynosi: , 31 zł. Wkład własny wynosi 93004,55 zł, w tym wkład pieniężny 80087,75 zł finansowany przez powiat wieluński. W projekt będą głównie zaangażowani uczniowie technikum or- ganizacji reklamy i technikum cyfrowych procesów graficznych. Czeka ich wiele atrakcji: zajęcia pozalekcyjne, na których będą mogli poszerzać swoją wiedzę szkolną i zdobywać nowe doświadczenia; specjalistyczne kursy i szkolenia; spotkania z ciekawymi ludźmi; wizyty studyjne do firm i instytucji związanych z danym kierunkiem kształcenia. Ponadto uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, certyfikaty ukończenia szkoleń i kursów o skali międzynarodowej. Z zakupionego nowoczesnego sprzętu i oprogramowania będą mogli korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły. Red. PROJEKT EDUSCIENCE Od września 2012 r. w naszej szkole rusza także Projekt Edukacyjny Eduscience, którego celem jest zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi i technicznymi, by podnieść kompetencje uczniów w tych dziedzinach. Zostaliśmy wylosowani spośród kilkuset szkół z całej Polski. Warto nadmienić, że projekt będzie realizowany tylko w 250 placówkach, a jego realizacja wymaga diametralnej zmiany dotychczasowej formuły nauczania. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską. Przewodniczy mu Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN), a wspierają: Edukacja Pro Futuro spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, American Systems i Accelerated Learning Systems. W ramach projektu powstanie nowoczesna platforma, na której umieszczone będą lekcje z geografii, chemii, fizyki i przyrody przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET. Dzięki Polskiej Akademii Nauk będziemy mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi, osiągających sukcesy na skalę międzynarodową. Będziemy brać udział w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie. Zajęcia lekcyjne zaplanowane są w obserwatoriach m.in. w Książu, Raciborzu, Ojcowie oraz w Laboratorim i Muzeum Ziemi w Krakowie. Część zajęć będzie transmitowana ze statku badawczego Oceania lub odbędzie się na statku Horyzont II. W ramach projektu nasza szkoła otrzyma: tablicę interaktywną z oprogramowaniem, zestaw do monitoringu przyrodniczego, dostęp do platformy e-learningowej, dostęp do materiałów multimedialnych, wycieczki do instytutów naukowych, udział w festiwalach i piknikach naukowych. Nauczyciele Artur Godyń i Renata Marciniak, którzy zgłosili naszą placówkę do udziału w projekcie nie kryją zadowolenia z udziału w nim, ponieważ żaden dotychczasowy projekt z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce nie był w stanie zapewnić tak żywego i fascynującego poznawania świata science. Red.

4 Str. 4 PIERWSZE TAKIE MISTERIUM Współpraca została rozpoczęta jeszcze przed feriami zimowymi. W ramach integracji odbył się cykl spotkań uczniów z w/ w placówek. Wśród nich znalazły się zajęcia zapoznawcze, warsztaty graficzno plastyczne i próby przygotowujące do misterium pt. Z Jezusem na Golgocie. Wystawienie widowiska pasyjnego było uwieńczeniem podjętej współpracy, dzięki której uczniowie z trzech różnych placówek udowodnili, że wspólne działania uczą tolerancji, wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka. Była to pierwsza tego typu integracja! Tuż przed świętami Wielkanocnymi 29 marca 2012 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu odbyło się wyjątkowe misterium wielkanocne. Wzięli w nim udział: uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Gromadzicach (z klas szkoły przysposabiającej do pracy), uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu (klasa I technikum grafik/mechtronik) oraz uczniowie II klasy (aktywności twórczej) II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu.

5 Podsumowanie integracji Str. 5 Pierwsze spotkanie Integracja rozpoczęła się r. Wychowankowie SOSZW w Gromadzicach przyjechali do ZS nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu. Uczniowie poznali się poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach. Warsztaty graficzno-plastyczne Na kolejnym spotkaniu uczniowie ze SOSZ w Gromadzicach w raz z uczniami kl I grafik/mechatronik ZS nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu zaprojektowali i wykonali kartki oraz ozdoby wielkanocne. Przygotowanie inscenizacji pt. Z Jezusem na Golgocie Trzeci etap integracji to przygotowanie inscenizacji. Do uczniów SOSZW w Gromadzicach i uczniów kl. I grafik/ mechatronik z ZSnr2 w Wieluniu dołączyli uczniowie kl II aktywności twórczej z II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu. Licealiści pomogli w stworzeniu scenografii oraz przygotowali oprawę muzyczną. Przedwakacyjne pożegnanie Na kilka tygodni przed wakacjami uczniowie ZS nr 2 w Wieluniu i SOSZW w Gromadzicach pojechali do leśniczówki w Głazie, by ostatni raz w tym roku szkolnym spędzić ze sobą czas.

6 Str. 6 W ostatnim dniu lutego w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Wieluńskiego. Organizatorami konkursu byli: ZS nr2 im. Jana Długosza-Anna Konopka i Sławomira Gaik, starosta powiatu wieluńskiego- Andrzej Stępień, Powiatowa Biblioteka Publiczna- KOLEJNY SPEKTAKL POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY Magdalena Wicher. W konkursie wzięło udział 30 uczniów z wieluńskich szkół ponadgimnazjalnych. Tekst dyktanda przygotował i odczytał Adam Rychlik doktor nauk humanistycznych ze Zduńskiej Woli, który wygłosił także wykład pt. Co z tą polszczyzną? Mistrzami ortografii zostały: Paulina Pasternok (I miejsce), Aleksandra Świercz (II miejsce), Katarzyna Zychla (III miejsce) z I LO im. Tadeusza Kościuszki. Nagrodą główną w konkursie było pióro ufundowane przez Starostę Wieluńskiego Andrzeja Stępnia. Niemiecki jubiler i polski złodziej to główni bohaterowie sztuki Andrzeja Stasiuka,,Noc. Słowiańsko germańska tragifarsa medyczna, której premiera odbyła się w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu 26 kwietnia 2012r. SADZILIŚMY LAS Aktorzy Koła Teatralnego działającego przy M i GBP w poruszający sposób opowiedzieli o skomplikowanych relacjach ludzi Wschodu i Zachodu,o wzajemnych stereotypach i uprzedzeniach. Jedną z głównych ról zagrał Kamil Szczepański, uczeń klasy III ati i uczynił to w sposób przykuwający uwagę. Oprócz niego w spektaklu wystąpili inni uczniowie naszej szkoły : Szymon Pecela z kl.ii Tm/e,Rafał Kot, Tomasz Jochymczak, Damian Urbański kl.iii ati. Wzbudzili oni żywe reakcje wśród publiczności dynamiką gry, sugestywnością przekazu i..aktorskim Wiosną uczniowie klas pierwszych I tgm i I tia wraz z wychowawcami wzięli udział w akcji sadzenia lasu. Nasza szkoła odpowiedziała na apel Nadleśnictwa Wieluń. Klasa I tgm zalesiała okolice Piasków, a I ti Czarnożył. Leśnicy, nadzorujący pracę uczniów informowali o aktualnych sposobach odnowy lasu zapewniających wielogatunkowość drzewostanów. Przypomnieli o konieczności ochrony środowiska naturalnego, nie zaśmiecania terenów leśnych, rozsądnego zachowania się w lesie podczas spacerów, wycieczek. Red. talentem. Warto nadmienić,że Koło Teatralne skupia młodzież z różnych szkół i ma charakter międzypokoleniowy, bowiem należą do niego także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku : p. Ewa Głogowska i p. Marek Berger, których zaangażowanie i entuzjazm służą przełamaniu mitu o konflikcie pokoleń. red.

7 Str. 7 NASZE PASJE Remigiusz Rudolf, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze opowiada o swoich pasjach i związanych z nimi przygodach. Fakty Długosza: Jakie są Pana pasje? Remigiusz Rudolf : W moim wieku trudno juz mówić o jakichkolwiek pasjach, wyczerpują się one w zderzeniu z brutalną rzeczywistością. Można posiadać różne zainteresowania, ale trzeba też z czegoś żyć. Wracając do zadanego pytania, mogę powiedzieć, że moją pasją zawsze była i jest historia. To dzięki niej mogłem zrealizować swoje dalsze marzenia, czyli wycieczki nie tylko górskie. Interesuję się też geografią i obyczajami różnych regionów. Bardzo lubię podróżować nie tylko po Polsce. Wiele zwiedziłem, dlatego posiadam sporą wiedzę krajoznawczą. Jestem nauczycielem, ale byłem muzealnikiem, pracowałem również w straży pożarnej. Realizuję swoje pasje dzięki wycieczkom krajoznawczym, również jako pilot. Wycieczki mogę planować na maj lub czerwiec, bo wtedy jest najmniej zajęć szkolnych, Jeżdżę przede wszystkim z młodzieżą. Moimi ulubionymi miejscami są: zamki krzyżackie, Kraków, Zakopane, Kotlina Kłodzka. Bardzo lubię do tych miejsc wracać. Wspomniał Pan, że podróżował nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jakie to były miejsca? R: Miałem 3 najwspanialsze wycieczki. Do Włoch, Francji [Paryż] i Hiszpanii. Katalonia- dzika przyroda, ale i rozwinięta gospodarka. Wenecja- wspaniałe widoki, niezapomniane wrażenia. Paryż- miejsce które mnie urzekło. Wszędzie staram się chodzić pieszo, aby jak najwięcej zwiedzić, zobaczyć, zapamiętać. Jak długie są Pana wycieczki po Polsce? R: Są one krótkie-do 3 dni, czasami też z wypadem zagranicznym np. Praga podczas zwiedzania Kotliny Kłodzkiej. Często jestem przewodnikiem po Warszawie, znam to miasto od podszewki, również dla uczniów naszej szkoły organizowałem tam wycieczki. Czy swoja pasją zaraża Pan kogoś? Czy sam Pan podróżuje? R: Podróżuję z rodziną. Mam nadzieję, że klasa turystyczna również coś ode mnie przejmie, będzie kilkanaście osób zainteresowanych takimi wycieczkami, a w kolejnych latach oni zarażą innych swą pasją do podróżowania. Osobny rozdział stanowią wycieczki rowerowe po ziemi wieluńskiej. Są one o tyle atrakcyjne, że szybkość poruszania się wpływa na poznanie, czyli więcej poznajemy gdy wolniej się poruszamy. Kilka lat temu zorganizowałem w szkole klub rowerowy, niestety miałem tylko 3 osoby. Odbywaliśmy wycieczki w soboty, do 40 km, były to okolice Ożarowa, Kamionu, Bolesławca, Praszki, Byczyny, Działoszyna. Mieszkając w Warszawie przejechałem na rowerze całe Mazowsze. Bardzo zachęcam do to tego typu podróżowania. Jakie mało znane miejsce nam Pan poleca do zobaczenia? Urokliwe miasteczko, naprawdę bardzo piękne- Chełmno, na Kujawach. Moim zdaniem perełka architektury. Dziękujemy za rozmowę. Angelika Olejnik Agnieszka Musiał

8 NUMER 2 / 2012 Str. 8 Nasza Mistrzyni Chodzący z kijami Agnieszka Kuzyk, nauczycielka wychowania fizycznego pokochała bieganie. Poświęca mu każdą wolną chwilę. Bardzo dużo trenuje. Swoje możliwości sprawdza w maratonach na terenie całej Polski. Wielokrotnie stawała na podium. Maraton Hasco Lek we Wrocławiu I miejsce. (kategoria nauczyciele); Wrocław-III miejsce (kategoria kobiety) ; Łódź V miejsce (kategoria kobiety); Warszawa III miejsce (kategoria nauczyciele). Norbert Lewandowski uczeń I klasy grafik, mechatronik został Mistrzem Polski Nording Walking, zajął I miejsce w kategorii do 18 lat. Swoich rywali pokonał na odcinku 5 kilometrów. Norbert chodzi z kijami od kilku lat. Tym sportem zainteresował go ks. proboszcz Jacek Milewski. Dołączył do kilkudziesięcioosobowej grupy utworzonej przy parafii. Do wzięcia udziału w zwodach namówiła go koleżanka i pan Andrzej Torchała trener grupy. Sport nauczył go dyscypliny i umiejętnego planowania czasu. Codziennie musi znaleźć przynajmniej godzinę na spacer. Poza tym wyjazdy na kolejne zawody dają okazję do poznawania nowych ludzi. Norbert zamierza trenować dalej i poleca każdą dyscyplinę sportu. red. Wywalczyły srebro W kwietniu w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego w Piłce Nożnej Dziewcząt LCEALIADA 2011/ Celem zawodów było wyłonienie najlepszej drużyny z naszego okręgu, aby reprezentowały Wieluń na etapie rejonowym. Jako pierwsze zagrały dziewczęta z naszej drużyny z dziewczętami z I LO. Gra zakończyła się remisem 0 : 0. Następnie nasze graczki zmierzyły się z drużyną z ZS nr 3 i zwyciężyły 2 : 1. Trzeci pojedynek z II LO skończył się porażką 0 : 4. Jednak najważniejszy okazał się ostatni mecz z ZS nr 1. W końcowych minutach gry Angelika Walczak (I. kl. tr) - kapitan naszej drużyny, zdobyła bramkę, dzięki niej wygrały 1 : 0 i tym samym wywalczyły II miejsce. W następnym roku dziewczęta zawalczą o złoto. aw&ap

9 KĄCIK CZYTELNICZY MGR JAKUBCZYK CZYTA I POLECA Khaled Hosseini,,Tysiąc wspaniałych słońc Przeczytałam już ogromną ilość książek, w tym wiele o muzułmankach i islamie. Ale ta szczególnie mnie poruszyła i za kilka lat do niej wrócę Książka wzruszająca i zapadająca w pamięci. Jest to wspaniała powieść o życiu w Afganistanie widziana oczyma kobiet, napisana przez mężczyznę Afgańczyka. Osią fabuły są losy dwóch kobiet, które zrządzeniem losu poślubią tego samego despotycznego mężczyznę. Pomimo początkowej wrogości miedzy kobietami rodzi się przyjaźń. Rządy talibów wystawiają jedną z nich na bardzo ciężką próbę. Zadziwiające, jak losy polityczne państwa mogą wpłynąć na życie obywateli, doprowadzić do wielkich nieszczęść i tragedii. Świat, jaki pokazuje nam autor jest tak bardzo różny i ciekawy, że aż żal było zbliżać się do końca powieści. Wzruszyła mnie nie raz, wręcz zapierała dech. Jestem pod urokiem jej kunsztu pisarskiego autora i mimo, że za dużo w niej żalu, smutku i przerażających scen, nie pozwala oderwać się od niej ani na chwilę. Cudo dla ludzi o nerwach mocnych niż moje. Polecam wytrwałym Przeczytajcie sami. Nie będzie to czas stracony, tym bardziej, że była to najgłośniejsza i najchętniej czytana powieść 2007r Str. 9 WRÓBEL CZYTA I POLECA Morderstwo w Orient presie Agata Christie Tak naprawdę nigdy nie lubiłam czytać książek. Przyczyną tego były lektury szkolne, które trzeba było czytać, a niekoniecznie się podobały. Postanowiłam spróbować czegoś nowego. Zaczęło się od romansów. Później zaczęłam czytać kryminały i bestsellery. Bardzo lubię czytać książki trzymające w napięciu, które pobudzają wyobraźnię i wywołują emocje. Dlatego też najbardziej polubiłam kryminały, głównie pisarki Agaty Christie. Książki tej autorki są pisane w ten sposób, że czytelnik nie jest w stanie domyślić się zakończenia dopóki jej nie przeczyta do końca. Czytelnik odkrywa wciąż nowe,zaskakujące fakty, które zbliżają go często do poznania dość szokującej prawdy. Cała historia zaczyna się podczas podróży słynnym pociągiem Orient Expresem. Osoby podróżujące tym pociągiem nie mają ze sobą nic wspólnego. Koszmar zaczyna się,gdy w jednym z przedziałów zostaje znaleziony zasztyletowany mężczyzna. W dodatku pociąg wpada w zaspy śniegu, co prowadzi do tego, że pasażerowie zostają odcięci od świata. Podróżujący tym pociągiem znakomity detektyw Herkules Poirot będzie musiał rozwiązać zagadkę tego morderstwa. Zabójca nadal znajduje się w pociągu. Zaczynają się przesłuchania. Dzięki sprytowi detektywa Herkulesa dowiadujemy się kto dokonał zbrodni i jakie były tego przyczyny. Historia niesamowicie się kończy i rzeczywiście ma zaskakujące zakończenie. Serdecznie polecam. Aneta Wróbel tegoroczna maturzystka Skład redakcji: Paulina Pawlak i Kamil Włodarczyk -kl. I Tg/m, Angelika Olejnik i Agnieszka Musiał -kl. II Lps, Angelika Walczak i Angelika Patyk -kl. I Tr Skład techniczny: Kamila Grobelna i Paweł Włazły -kl. I Tg/m Opieka: Sławomira Gaik i Anna Konopka

10 Str. 10 Długosz na Targach Po raz dziesiąty w Wieluniu nasza szkoła uczestniczyła w Targach Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu i Ochotnicze Hufce Pracy. Jak co roku skierowane były do młodzieży ostatnich klas gimnazjów, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli. Na targach pojawiły się wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Wieluńskiego oraz inne placówki oświatowo wychowawcze. Młodzież odwiedzająca targi mogła zapoznać się z kierunkami kształcenia, jakie oferują poszczególne placówki, zasadami rekrutacji, a także skorzystać z porad doradcy zawodowego. Red. A oto jak nasza szkoła prezentowała się na Targach.

11 Str. 11 Pożegnanie maturzystów W ostatnich dniach kwietnia pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Najpierw absolwenci ostatnich klas przekazali sztandar ZS nr 2 im. Jana Długosza młodszym koleżankom i kolegom, po czym złożyli uroczyste ślubowanie. Pan Dyrektor Dariusz Kowalczyk, żegnając absolwentów życzył im powodzenia na maturze i w dorosłym życiu. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody i gratulacje. Mateusz Binek IV ati (średnia 4, 92), Ola Mendel III lps (średnia 4, 78), Milena Tobiś IV ati (średnia 4, 75). Podziękowanie za pracę na rzecz szkoły otrzymali: Kajetan Krykwiński, Milena Tobiś, Piotr Drobina, Bartłomiej Łuczak, Piotr Śnieciński, Angelika Jandura (z klasy IV ati). Podziękowanie za reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym otrzymały: Patrycja Gustaw i Katarzyna Bugara (z kl. III lps). Gratulacje i podziękowania za osiągnięcia sportowe i udział w konkursach odebrali: Mateusz Mikosiński, Szymon Stefaniak, Szymon Bednarz, Jakub Bartosiewicz, Krzysztof Cop (z kl. IV bti). Red.

12 Str. 12 Dziękujemy Absolwentom Milenie Tobiś i Piotrowi Drobinie z klasy IV ati Kajetanowi Krykwińskiemu z klasy IV ati za działalność w Klubie Młodych Filmowców, udział w szkolnych uroczystościach i promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Natalii Urbanek z klasy III lps za działalność w Klubie Młodych Filmowców, nagłaśnianie wszystkich szkolnych i pozaszkolnych uroczystości. Bartłomiejowi Łuczakowi z klasy IV ati za uświetnianie swoim głosem wszystkich narodowych uroczystości, akademii i wieczorków poetyckich. za oprawę muzyczną wszystkich szkolnych i pozaszkolnych uroczystości. Uczniowie klasy I Tgm dziękują Karolinie Hadryś i Bartkowi Ochockiemu za pomoc koleżeńską z matematyki.

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać produkt projektu innowacyjnego w nowej perspektywie finansowej ?

Jak wykorzystać produkt projektu innowacyjnego w nowej perspektywie finansowej ? Jak wykorzystać produkt projektu innowacyjnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020? Piotr Stankiewicz XIV Posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji Kielce, 7 października 2014 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (API) są odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 TERMIN REALIZACJI ZADANIE FORMA WYKONAWCY ZADANIA OPIEKUNOWIE/OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ Cały rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2010/2011 11 marca uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w Giełdzie Szkół i Zawodów w Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. Specjalnie na tę okazję przygotowane

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki

Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, już po raz siódmy na zakończenie roku szkolnego wręczono statuetki najlepszym uczniom z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie inauguracyjne. Projekt OTWARTE UMYSŁY

Spotkanie inauguracyjne. Projekt OTWARTE UMYSŁY Spotkanie inauguracyjne Projekt OTWARTE UMYSŁY Beneficjentem projektu (wnioskodawcą) jest Powiat Lęborski Realizatorami projektu w imieniu Powiatu są: - Starostwo Powiatowe w Lęborku - Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacji przyrodniczej pn. Klub Młodego Odkrywcy Przyrodnika SALAMANDRA

Projekt edukacji przyrodniczej pn. Klub Młodego Odkrywcy Przyrodnika SALAMANDRA Załącznik do Uchwały nr 22/2014/ Rady Pedagogicznej z dnia 10 lutego r. Projekt edukacji przyrodniczej pn. Klub Młodego Odkrywcy Przyrodnika SALAMANDRA Rdziostów, marzec czerwiec WSTĘP Jedną z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org

XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax 42-673-86-83 www:zso8.edupage.org ZSO Nr 8 Czernika 1/3 - Widzew - Wschód - Park Górka Widzewska Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją. Szkoła

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu 1 595 279,00 zł 1486 1500 1000 500 875 Wartość planowana wskaźnika Wartość osiągniętego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie przez uczniów klasy III

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Konkursy biblioteczne

Konkursy biblioteczne Konkursy biblioteczne 1. Konkurs Zaczytana Szkoła W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiliśmy do konkursu Zaczytana szkoła, w ramach którego mamy do wykonania 10 zadań: 1) Przeprowadzenie szkolnego konkursu/

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski System Wspierania Talentów Fascynujący Świat Nauki

Świętokrzyski System Wspierania Talentów Fascynujący Świat Nauki Świętokrzyski System Wspierania Talentów Fascynujący Świat Nauki Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach & Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

w Chrzanowie Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

w Chrzanowie Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie Powiatowy Urząd d Pracy w Chrzanowie Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie OTK Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie w ramach działań Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zorganizowało:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu rok szkolny 2012/2013

Ewaluacja projektu rok szkolny 2012/2013 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie

MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie Jest to konkurs matematyczny, który w Naszej Szkole ma już dość długą tradycję. Pomysł powstał na spotkaniu zespołu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM Miasto i Gmina Kluczbork Partner Projektu Gmina Miejska Dzierżoniów LIDER PROJEKTU Miasto i Gmina Serock Partner Projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu 1 625 279,00 zł 1486 1500 1000 500 875 Wartość planowana wskaźnika Wartość osiągniętego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Realizacja rządowego programu,,książki naszych marzeń w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Lubani

Realizacja rządowego programu,,książki naszych marzeń w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Lubani Beata Matysiak nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół w Lubani Realizacja rządowego programu,,książki naszych marzeń w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Lubani Książki spełniają w życiu dzieci

Bardziej szczegółowo

W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II

W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II Witamy W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II Misja naszej szkoły Główne misje szkoły: Promująca chrześcijański system wartości. Przyjazna rodzinie, bliską młodemu człowiekowi. Pomagająca wszystkim

Bardziej szczegółowo

1. Zajęcia pozalekcyjne Logomocja. 2. Zajęcia pozalekcyjne - Robotyka

1. Zajęcia pozalekcyjne Logomocja. 2. Zajęcia pozalekcyjne - Robotyka Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

AZYMUT NA SUKCES - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim

AZYMUT NA SUKCES - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim AZYMUT NA SUKCES - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 255 w Warszawie im. Cypriana Kamila Norwida

Szkoła Podstawowa nr 255 w Warszawie im. Cypriana Kamila Norwida PROJEKT WPÓŁFINANOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJKIEJ W RAMACH EUROPEJKIEGO FUNDUZU POŁECZNEGO Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 11 marca 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Liczby Pi. Pod merytorycznym nadzorem pani Anety Michalskiej oraz przy wsparciu uczniów realizujących

Bardziej szczegółowo

szansa na otrzymanie 65 tys. PLN do wykorzystania na realizacje programów rozwojowych pełne wsparcie w tworzeniu, realizacji i rozliczaniu programów

szansa na otrzymanie 65 tys. PLN do wykorzystania na realizacje programów rozwojowych pełne wsparcie w tworzeniu, realizacji i rozliczaniu programów Dnia 30 kwietnia 2007 roku dotarła do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jemielnicy radosna wiadomość-wniosek szkoły, przedłożony Fundacji Kalos kai Agathos z Wrocławia do ewentualnego udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014

Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014 Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014 ( 1-2 kluczowe imprezy przedmiotowe w czasie lekcji, pozostałe jako imprezy po lekcjach uczniów i nauczyciela) Kalendarz opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ OPRACOWAŁA: Alicja Nowak Doradca zawodowy Bielsko-Biała 2017 Cele programu Celem

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Badanie losów absolwentów SP3 z perspektywy trzech lat od jej ukończenia. Głównym celem badania było pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Poznaj mój świat prezentacja własnych zainteresowań i talentów

Poznaj mój świat prezentacja własnych zainteresowań i talentów Poznaj mój świat prezentacja własnych zainteresowań i talentów Uczniowie klasy IV a Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku 2009/2010 Jestem Maciek, pełnię funkcję przewodniczącego IV a.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź Telefon / fax: (0-42) 616-81-24 Poczta elektroniczna: gimnazjumxv@gmail.com Strona szkoły: gim15lodz.pl Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00 Dojazd do szkoły: Tramwaj (przystanek:

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu

Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu OFERTA EDUKACYJNA W GIMNAZJUM NR 8 W TORUNIU NA ROK SZKOLNY Absolwenci szkół podstawowych mogą w naszym gimnazjum wybrać jedną z niżej wymienionych klas ogólnych, w których realizowana jest podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

2 ust.13 umowy. Część I. Sprawozdanie merytoryczne. 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

2 ust.13 umowy. Część I. Sprawozdanie merytoryczne. 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. 2 ust.13 umowy Część I. Sprawozdanie merytoryczne 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. 2. Opis wykonanych w ramach Programu. I. Podjęta przez szkoły, współpraca z bibliotekami publicznymi

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2015/2016

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2015/2016 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2015/2016 Termin Nazwa imprezy Odpowiedzialni Wrzesień Udział w akcji Narodowe Czytanie. nauczyciele języka polskiego Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii Zespołu Szkół Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin

Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Konferencja podsumowująca realizację projektu MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą Projekt MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH I KORZYŚCIACH Z UDZIAŁU W PROJEKCIE MULTIMEDIALNE PRZEDSZKOLE PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

INFORMACJA O WARUNKACH I KORZYŚCIACH Z UDZIAŁU W PROJEKCIE MULTIMEDIALNE PRZEDSZKOLE PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA O WARUNKACH I KORZYŚCIACH Z UDZIAŁU W PROJEKCIE MULTIMEDIALNE PRZEDSZKOLE PROGRAM EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Innowacja Kujawy - moja Mała Ojczyzna

Innowacja Kujawy - moja Mała Ojczyzna Innowacja Kujawy - moja Mała Ojczyzna W roku szkolnym 2016/2017 opracowano innowację Kujawy - moja Mała Ojczyzna. Autorami jej są nauczyciele Zespołu Szkół w Dobrem: p. Aneta Nuckowska, p. Aneta Bandyszewska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Zdarzenie Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, który obejmuje sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Warunki lokalowe i

Bardziej szczegółowo

Projekt Informacyjno-Promocyjny Młodzi Kreatywni GALA MŁODZI KREATYWNI PODSUMOWANIE II EDYCJI PROJEKTU. Częstochowa, 25 maja 2015 r.

Projekt Informacyjno-Promocyjny Młodzi Kreatywni GALA MŁODZI KREATYWNI PODSUMOWANIE II EDYCJI PROJEKTU. Częstochowa, 25 maja 2015 r. Projekt Informacyjno-Promocyjny Młodzi Kreatywni GALA MŁODZI KREATYWNI PODSUMOWANIE II EDYCJI PROJEKTU Częstochowa, 25 maja 2015 r. Organizator Projektu Urząd Miasta Częstochowy: Wydział Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. w Zespole Szkół w Choroszczy. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. w Zespole Szkół w Choroszczy. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół w Choroszczy Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Publiczne Liceum Ogólnokształcące Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Samorządna Młodzież 2.0

Samorządna Młodzież 2.0 Samorządna Młodzież 2.0 Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020 Aktywność obywatelska młodzieży jest niezwykle ważnym aspektem budowania tożsamoś ci Warszawy. M ł odzi ludzie włączani

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2015/2016 Z EINSTEINEM ZA RĘKĘ AUTORZY

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2015/2016 Z EINSTEINEM ZA RĘKĘ AUTORZY ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2015/2016 Z EINSTEINEM ZA RĘKĘ AUTORZY Zespół w składzie: Ewa Bigus Beata Ołdakowska Krzysztof Ołdakowski Katarzyna Formella - Mielewczyk Anetta Tessmer 1 OSOBY ZAANGAŻOWANE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ROK PIŁKI SIATKOWEJ ROK BEZPIECZNEJ SZKOŁY ROK SZKOŁY W RUCHU

SZKOLNY ROK PIŁKI SIATKOWEJ ROK BEZPIECZNEJ SZKOŁY ROK SZKOŁY W RUCHU Dziecko zostało uznane za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć, której nie wolno wieść na smyczy, lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwagą, wysiłkiem umysłu, uczucia i woli. Janusz Korczak

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy projektu Kierunek sukces

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy projektu Kierunek sukces Raport końcowy projektu Kierunek sukces Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz (Tomasz Edison) 1 Projekt Kierunek sukces współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGOFINAŁU KONKURSU KRASOMÓWCZEGO MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. POZNAŃ Śródka 20 października 2012r

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGOFINAŁU KONKURSU KRASOMÓWCZEGO MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. POZNAŃ Śródka 20 października 2012r REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGOFINAŁU KONKURSU KRASOMÓWCZEGO MŁODZIEŻY SZKOLNEJ POZNAŃ Śródka 20 października 2012r I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 1. Celem konkursu krasomówczego jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

AKCJA CAŁY WROCŁAW CZYTA DZIECIOM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 WE WROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2011/2012 KLASY 4-6

AKCJA CAŁY WROCŁAW CZYTA DZIECIOM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 WE WROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2011/2012 KLASY 4-6 AKCJA CAŁY WROCŁAW CZYTA DZIECIOM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 WE WROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2011/ KLASY 4-6 L.p. Zadania Klasa Termin Odpowiedzialni Uwagi 1 Uroczystość Inauguracji IX edycji akcji 10 uczniów

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole Krótka historia szkoły Gimnazjum roku rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku (to już prawie 15

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu

Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu OFERTA EDUKACYJNA W GIMNAZJUM NR 8 W TORUNIU NA ROK SZKOLNY Absolwenci szkół podstawowych mogą w naszym gimnazjum wybrać jedną z niżej wymienionych klas ogólnych, w których realizowana jest podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Treść pola tekstowego

Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt pt. Zagwarantowany sukces z PolitechnikąŚwiętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 Liceum oferuje absolwentom gimnazjów naukę w pięciu blokach rozszerzeń. Szkoła przygotowuje do zdawania

Bardziej szczegółowo

Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Kto czyta, nie błądzi NR PO KL.09.05.00-02-001/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jak przebiega realizacja projektu od 1 stycznia 2014 r.?

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Nasze sukcesy z przyrody i geografii. Turniej turystyczno krajoznawczy

Nasze sukcesy z przyrody i geografii. Turniej turystyczno krajoznawczy Nasze sukcesy z przyrody i geografii Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Przyrody Olimpus 1. 2. 3. 4. 5. Adamowicz Dominika Oszajca Rafał Sandra Isadzhanyan Wilczewska Gabriela Waluch Eryk

Bardziej szczegółowo

Szachowe zmagania w Luneburgu

Szachowe zmagania w Luneburgu Szachowe zmagania w Luneburgu W dniach 25-28 lipca grupa w składzie: Wiktoria Marglarczyk, Jakub Wojtych, Dawid Wlizło, Kamil Sikorski oraz Jakub Haja; przebywała w Lüneburgu (niemiecki powiat partnerski

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie ul. Stanisława Polaczka 25 32-064 Rudawa Nasze Gimnazjum: 6 powodów, dla których warto uczyć się w naszym gimnazjum: Wyniki 9 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z realizacji programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka w roku szkolnym 2015/2016 Sprawozdanie z realizacji programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka w roku szkolnym 2015/2016 Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest edukacja uczniów

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

JĘZYKOWE JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK DODATKOWY POZOSTAŁE PRZEDMIOTY

JĘZYKOWE JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK DODATKOWY POZOSTAŁE PRZEDMIOTY JĘZYKOWE 4 godziny tygodniowo Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych poprzez wykorzystywanie języka obcego w życiu codziennym. Udział w realizacji projektów międzynarodowych oraz wymianach uczniowskich.

Bardziej szczegółowo

VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ

VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ Kolejna, ósma już edycja Przeglądu Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych odbyła się 26.02.2015 r., w gościnnych murach VI Liceum

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

BUSOLA. System Szkolnego Doradztwa Zawodowego

BUSOLA. System Szkolnego Doradztwa Zawodowego Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu. Konfucjusz BUSOLA System Szkolnego Doradztwa Zawodowego opracowała Beata Mordyńska System Szkolnego Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju szkół prowadzone przez MCDN w Krakowie

Wspomaganie rozwoju szkół prowadzone przez MCDN w Krakowie Wspomaganie rozwoju szkół prowadzone przez MCDN w Krakowie 30.08.2016-spotkanie w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia 28.09.2016-warsztaty diagnostyczne prowadzone przez konsultanta p.t. Marczewskiego

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ NSP Nasza Szkoła im. Janusza Korczaka ul. Liczydło Warszawa tel

KWIECIEŃ NSP Nasza Szkoła im. Janusza Korczaka ul. Liczydło Warszawa tel KWIECIEŃ 2016 NSP Nasza Szkoła im. Janusza Korczaka ul. Liczydło 3 03-138 Warszawa tel. 515 130 903 http://www.naszaszkola.edu.pl 1 WYDARZENIA W NASZEJ SZKOLE W KWIETNIU 2016 R. SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

Bardziej szczegółowo

CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6

CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6 "Książka, myśl, słowo, uczucie, czyn... Wszystko razem stanowi dopiero człowieka." Józef Ignacy Kraszewski CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6 /Kontynuacja projektu z roku szkol. 2015/2016/

Bardziej szczegółowo

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim uczestniczących w projekcie. Wzięło w nim udział 48

Bardziej szczegółowo

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego Lata realizacji 2015-2018 Gdańsk, 14 września 2015r. Wstęp Światowe standardy gwarantują uczniom

Bardziej szczegółowo

Oddolne inicjatywy edukacyjne w Szkole w Królewie

Oddolne inicjatywy edukacyjne w Szkole w Królewie Oddolne inicjatywy edukacyjne w Szkole w Królewie Urząd Gminy w Joocu/Szkoła Podstawowa w Królewie od 1.04.2011 r. do 31.11.2011 r. z przerwą wakacyjną realizowała projekt Oddolne inicjatywy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA GIMNAZJUM

ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy III (trzeciej) tj. oddziału A lub oddziału trzeciej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole inną

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012

Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012

Bardziej szczegółowo

News 9 (numer 1/IX/2017) Numer 1/IX/2017. W numerze:

News 9 (numer 1/IX/2017) Numer 1/IX/2017. W numerze: Numer 1/IX/2017 W numerze: Rozpoczęcie roku szkolnego. 2 Przysłowia związane z jesienią. 2-3 Światowy Dzieo Sybiraka. 3 Tajemnice teatru 3 Wśród warmioskich legend. 4-5 Wrażenia czwartoklasistów po miesiącu

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL NAUKI W GIMNAZJUM NR 17

FESTIWAL NAUKI W GIMNAZJUM NR 17 FESTIWAL NAUKI W GIMNAZJUM NR 17 Tegoroczny Festiwal Nauki odbył się w Gimnazjum nr 17 im. Ks. Jana Twardowskiego we Wrocławiu. Pokazy dla uczniów, które zostały przeprowadzone, miały za zadanie pokazad,

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO IM KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OLEŚNICY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OFERTA EDUKACYJNA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO IM KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OLEŚNICY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 OFERTA EDUKACYJNA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO IM KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OLEŚNICY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ciekawa oferta edukacyjna innowacje Skuteczność atmosfera Na rok 2017/2018 przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie WYNIKI ANKIETY WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI ZESPÓŁ DS. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie WYNIKI ANKIETY WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI ZESPÓŁ DS. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie WYNIKI ANKIETY WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI ZESPÓŁ DS. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ KOSTKA 2014 Wyniki sporządzono na podstawie analizy

Bardziej szczegółowo

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, małym mieście niedaleko Krakowa. Już od młodych lat był wzorem wiary. Zaprowadziło go to na

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, małym mieście niedaleko Krakowa. Już od młodych lat był wzorem wiary. Zaprowadziło go to na Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, małym mieście niedaleko Krakowa. Już od młodych lat był wzorem wiary. Zaprowadziło go to na stolicę Piotrową. 16 października 1978 roku został

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, z którego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. w Zespole Szkół w Choroszczy

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. w Zespole Szkół w Choroszczy Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół w Choroszczy Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Publiczne Liceum Ogólnokształcące Wrzesień

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo