SYSTEM NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ I HALI BASENOWEJ CZĘŚĆ OPISOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ I HALI BASENOWEJ CZĘŚĆ OPISOWA"

Transkrypt

1 TOM III PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie oraz budowy krytej pływalni i sali sportowej wraz z modernizacją punktu czerpania wody oligoceńskiej przy XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie SYSTEM NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ I HALI BASENOWEJ CZĘŚĆ OPISOWA INWESTOR: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany ul. Przybyszewskiego 70/72, Warszawa PROJEKT: Pl. Inwalidów 10, Warszawa centrala: Al. Solidarności 34, Kielce EGZEMPLARZ NR 1 PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Grzegorz Giermakowski nr upr /04/U SPRAWDZIŁ: mgr inż. Adam Pieścik nr upr. Wa-656/93 WARSZAWA, MARZEC 2007 ROKU

2 Spis zawartości Wyszczególnienie Strona 1. Część ogólna Inwestor i zleceniodawca Podstawa opracowania projektu Przedmiot i zakres projektu Dokumentacja związana Wykonawca i termin realizacji inwestycji Kosztorys Uzgodnienia 3 2. Część techniczna Budowa instalacji nagłośnienia sali sportowej Budowa instalacji nagłośnienia hali basenowej 5 3. Warunki odbioru końcowego 5 Oświadczenie projektanta 6 Oświadczenie sprawdzającego 7 4. Normy i dokumenty związane 8 5. Zestawienia podstawowych materiałów i urządzeń Budowa instalacji nagłośnienia sali sportowej Budowa instalacji nagłośnienia hali basenowej Załączniki 11 Część rysunkowa Nr rys. PW:TIII:TN:0/1 Schemat instalacji nagłośnienia sali sportowej PW:TIII:TN:0/2 Schemat instalacji nagłośnienia hali basenowej PW:TIII:TN:0/3 Rzut kondygnacji 01 PW:TIII:TN:0/4 Rzut kondygnacji 1 2

3 1. Część ogólna 1.1. Inwestor i zleceniodawca Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/ Podstawa opracowania projektu umowa ze Zleceniodawcą, uzgodnienia, dokumentacja związana, normy krajowe i branżowe, katalogi dostawców urządzeń Przedmiot i zakres projektu budowa instalacji nagłośnienia sali sportowej dla 9 głośników, budowa instalacji nagłośnienia hali basenowej dla 6 głośników Dokumentacja związana Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego przy ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej, zewnętrznych parkingów terenowych oraz modernizacją punktu czerpania wody oligoceńskiej, projekt instalacji teletechnicznych w przebudowywanych i rozbudowywanych budynkach XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego przy ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, projekt instalacji elektrycznych w przebudowywanych i rozbudowywanych budynkach XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego przy ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, projekty branżowe pozostałych instalacji Wykonawca i termin realizacji inwestycji Wykonawcę i termin realizacji inwestycji ustali Inwestor Kosztorys Wyceny kosztów prac dokona wykonawca systemów nagłośnienia na podstawie kosztorysu przedmiarowego (osobna oprawa) Uzgodnienia Niniejszą dokumentację uzgodniono z zainteresowanymi branżami BP Neoinvest Sp. z o.o. 2. Część techniczna 3

4 Zgodnie z życzeniem Inwestora i przyszłego Użytkownika obiektu zaprojektowano dwa autonomiczne systemy nagłośnienia osobno dla sali sportowej i hali basenowej. W celu zapewnienia wysokiej jakości wykonano symulacje akustyczne systemów nagłośnienia dla poszczególnych sal. Symulacje te są częścią składową niniejszej dokumentacji projektowej. W trakcie prac związanych z instalacją zaprojektowanych systemów nagłośnienia należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce i sposób instalacji głośników. Powinny one być zgodne z załączonymi symulacjami akustycznymi Budowa instalacji nagłośnienia sali sportowej Schemat instalacji nagłośnienia w sali sportowej pokazano na rys. nr 1. W skład systemu nagłośnienia będą wchodziły następujące urządzenia instalowane w szafie 19 : - Amplimikser 2x300W/4Ohm Dynacord PowerMate 600-2; - Procesor audio Dynacord DSP 244; - Wzmacniacz mocy 2x380W/100V Dynacord DPA 4245; - Cyfrowy eliminator sprzężeń Sabine FBX 2400 PLUS; - Odtwarzacz płyt CD i plików MP3 Tascam CD01UPRO; - Odtwarzacz/rejestrator płyt CD Tascam CD-RW 900; - Zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF Sennheiser EW 345 G2. Do nagłośnienia sali zastosowano zespoły głośnikowe tubowe krótkiego zasięgu dwudrożne 1x8"/ 1x0,75" z transformatorem o mocy 200W/100W. Do nagłośnienia trybuny sali zastosowano zespoły głośnikowe tubowy krótkiego zasięgu dwudrożne 1x8"/1x0,75" o mocy 200W/8Ω. W pomieszczeniu trenera nr 1/61, zainstalować szafę 19 przenośną wysokości 22U., w której należy zainstalować amplimikser, procesor audio, wzmacniacz mocy, eliminator sprzężeń, odtwarzacz i rejestrator CD oraz odbiornik mikrofonów bezprzewodowych. Z pomieszczenia tego poprowadzić linie kablem typu YDY2x2,5 do głośników instalowanych w sali sportowej. Okablowanie prowadzić w rurkach RL 22 układanych pod tynkiem. Dla potrzeb nagłośnienia zawodów sportowych na trybunach przewidziano stanowisko komentatora, do którego przedłużono linie głośnikowe z pokoju trenera. Linie głośnikowe w pokoju trenera i na trybunach należy zakończyć tabliczkami przyłączeniowymi w puszkach SWN. System umożliwia przeniesienie urządzeń nagłośnieniowych z pokoju trenera na trybuny, celem lepszej realizacji dźwięku w czasie zawodów sportowych Budowa instalacji nagłośnienia hali basenowej Schemat instalacji nagłośnienia w hali basenowej pokazano na rys. nr 2. W skład systemu nagłośnienia będą wchodziły następujące urządzenia instalowane w szafie 19 : - Mikser foniczny 5xIN (MIC/AUX) IC AUDIO PRE-AMP 06; - Procesor audio Dynacord DSP 244; 4

5 - Wzmacniacz mocy 2x380W/100V Dynacord DPA 4245; - Cyfrowy eliminator sprzężeń Sabine FBX 2400 PLUS; - Odtwarzacz płyt CD i plików MP3 Tascam CD01UPRO; - Odtwarzacz/rejestrator płyt CD Tascam CD-RW 900; - Zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF Sennheiser EW 345 G2. Do nagłośnienia hali basenowej zastosowano zespoły głośnikowe tubowe krótkiego zasięgu dwudrożne 1x8"/ 1x0,75" z transformatorem o mocy 200W/100W. W pomieszczeniu ratownika nr 1/20, zainstalować szafę 19 przenośną wysokości 14U, w której należy zainstalować mikser, procesor audio, wzmacniacz mocy, eliminator sprzężeń, odtwarzacz i rejestrator CD oraz odbiornik mikrofonów bezprzewodowych. Z pomieszczenia tego poprowadzić linie kablem typu YDY2x2,5 do głośników instalowanych w hali basenowej. Okablowanie prowadzić w rurkach RL 22 układanych pod tynkiem. Dla potrzeb nagłośnienia zawodów sportowych przewidziano stanowisko komentatora, do którego przedłużono linie głośnikowe z pokoju ratownika. Linie głośnikowe w pokoju ratownika i w hali basenowej należy zakończyć tabliczkami przyłączeniowymi w puszkach SWN. System umożliwia przeniesienie urządzeń nagłośnieniowych z pokoju ratownika do hali basenowej, celem lepszej realizacji dźwięku w czasie zawodów sportowych. 3. Warunki odbioru końcowego O ile strony kontraktu na budowę instalacji nie ustalą inaczej, odbioru okablowania i oprzewodowania wybudowanych instalacji należy dokonać zgodnie z wymaganiami normy BN-89/ Zastosowane urządzenia, powinny spełniać ogólne wymagania norm elektrycznych (patrz punkt 4). Badanie i sprawdzenie działania poszczególnych instalacji, dokonać w oparciu o dokumentację techniczno-ruchową dostawcy urządzeń. Wykonawca instalacji teletechnicznych, powinien przedstawić komisji odbiorczej powołanej przez Inwestora następujące dokumenty: - dokumentację powykonawczą, wraz z protokółami wymaganych pomiarów elektrycznych i sprawdzeń jej funkcjonowania, wg dokumentacji techniczno-ruchowej, - atesty, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, świadectwa homologacji itp. na wbudowane materiały i urządzenia, - karty gwarancyjne na wbudowane urządzenia oraz gwarancję na wykonane roboty budowlano-montażowe. mgr inż. Grzegorz Giermakowski ul. Kryształowa 41 m Warszawa Warszawa, marzec 2007 roku 5

6 O Ś W I A D C Z E N I E Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz z 2003 r. z późniejszymi zmianami), oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt wykonawczy systemu nagłośnienia sali sportowej i hali basenowej w rozbudowywanym i przebudowywanym XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego przy ul. Lindego 20, dla m.st. Warszawy Dzielnica Bielany, Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projektant: mgr inż. Adam Pieścik ul. Zenona Pruszków Warszawa, marzec 2007 roku 6

7 O Ś W I A D C Z E N I E Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz z 2003 r. z późniejszymi zmianami), oświadczam, że sprawdzony przeze mnie projekt wykonawczy systemu nagłośnienia sali sportowej i hali basenowej w rozbudowywanym i przebudowywanym XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego przy ul. Lindego 20, dla m.st. Warszawy Dzielnica Bielany, Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Sprawdzający: 7

8 4. Normy i dokumenty związane Nr normy PN-IEC PN-IEC PN-IEC ) PN-IEC PN-IEC PN-ISO PN-ISO PN-91/E PN-E PN-92/E PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN BN-85/ Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej _ Eksploatacja Zestaw norm pod ogólnym tytułem: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym Zasady ogólne Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy Kompatybilność elektromagnetyczna Wymagania ogólne dotyczące emisyjności Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione Kompatybilność elektromagnetyczna Wymagania ogólne dotyczące emisyjności Środowisko przemysłowe Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia Środowisko przemysłowe Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania 8

9 5. Zestawienie podstawowych urządzeń i materiałów 5.1. Budowa instalacji nagłośnienia sali sportowej Lp. Wyszczególnienie Producent Typ Ilość 1. Amplimikser 2x300W/4Ohm; 6xMIC/LINE, 2xMIC/STEREO LINE, EQ 2x7 punktów, procesor 2x99 efektów, 1xAUX, 1xMONO OUT, LPN, limiter kontrolowany procesorem, Dynacord PowerMate Rama montażowa PowerMate 600 do racka 19" Dynacord RMK Zespół głośnikowy, tubowy, krótkiego zasięgu, dwudrożny, 1x8", 1x0,75" wyjście-głośnik z komorą kompresyjną, osprzęt metalowy - stal nierdzewna, 96dB/1W/1m; 200W/8Ω; kąty rozpraszania 90x40 stopni (HxV) Community R.25-94Z 3 4. Zespół głośnikowy, tubowy, krótkiego zasięgu, dwudrożny, 1x8", 1x0,75" wyjście-głośnik z komorą kompresyjną, osprzęt metalowy - stal nierdzewna, 96dB/1W/1m; 200W/100V; kąty rozpraszania 90x40 stopni (HxV) 5. Procesor audio, pełnoedytowalny, linie opóźniające, limitery, kompresory, zwrotnice, korektory graficzne, parametryczne, filtry; 24 bit konwersja, obróbka 48 bit Community R.25-94ZT 6 Dynacord DSP Panel wentylacyjny 1 HU Dynacord LB Wzmacniacz mocy 2x380W/100V, limiter kontrolowany Dynacord DPA procesorem 8. Cyfrowy eliminator sprzężeń, 2x12 filtrów dynamicznych o Sabine FBX zmiennej dobroci PLUS 9. Zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF, zdalna kontrola stanu baterii nadajnika, pilot, automatyczne przeszukiwanie pasma; uchwyt do racka, uchwyt do statywu, baterie Sennheiser EW 345 G Para krótkich przewodów antenowych Sennheiser AM Pierścień identyfikujący, różne kolory Sennheiser KEN Filtr POP mikrofonów Sennheiser MZ-W Odtwarzacz płyt CD i plików MP 3 Tascam CD01UPRO Odtwarzacz / rejestrator płyt CD Tascam CD-RW Rack 22HU, koła, pokrywy przód-głęboka-tył, szyny przód Power Box P tył, lampka, szuflada 3HU, uchwyty podwójne 16. Panel przyłączeniowy 1xSPEAKON 8 pin, 4xBNC; 1HU Power Box PANEL Gniazdo montażowe SPEAKON, 8 pin Neutrik NL8MPR Wtyk SPEAKON 8 pin Neutrik NL8FC Wtyk SPEAKON 4 pin Neutrik NL4FC Wtyk męski XLR Neutrik NC3MX Wtyk żeński XLR Neutrik NC3FX Wtyk CINCH, para Neutrik NF2C-B/ Wtyk JACK STEREO 6,3mm Neutrik NP3C/B Kabel mikrofonowy 2x0,22 mm kw w ekranie, instalacyjny Cordial CSP Przewód głośnikowy 8x2,5 mm kw. Cordial CLS Statyw mikrofonowy, wolnostojący, regulowany Widlicki 3200 SK Listwa zasilająca 9x230VAC ZPAS LZ 30/ Metalowa skrzynka elektryczna, drzwiczki zamykane na ZPAS SWN kluczyk Komplet uchwytów mocujących do SWN ZPAS Listwa ekranująca do SWN ZPAS Montaż urządzeń w szafie teletechnicznej, uruchomienie systemu na obiekcie 1 1 9

10 Lp. Wyszczególnienie Producent Typ Ilość 32. Kabel YDY2x2, Rurka elektroinstalacyjna RL Budowa instalacji nagłośnienia hali basenowej Lp. Wyszczególnienie Producent Typ Ilość 1. Mikser foniczny 5xIN (MIC/AUX); 1xOUT IC AUDIO PRE-AMP Zespół głośnikowy, tubowy, krótkiego zasięgu, dwudrożny, Community R.25-94ZT 6 1x8", 1x0,75" wyjście-głośnik z komorą kompresyjną, osprzęt metalowy - stal nierdzewna, 96dB/1W/1m; 200W/100V; kąty rozpraszania 90x40 stopni (HxV) 3. Procesor audio, pełnoedytowalny, linie opóźniające, Dynacord DSP limitery, kompresory, zwrotnice, korektory graficzne, parametryczne, filtry; 24 bit konwersja, obróbka 48 bit 4. Wzmacniacz mocy 2x380W/100V, limiter kontrolowany Dynacord DPA procesorem 5. Cyfrowy eliminator sprzężeń, 2x12 filtrów dynamicznych o Sabine FBX zmiennej dobroci PLUS 6. Zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF, zdalna kontrola Sennheiser EW 345 G2 1 stanu baterii nadajnika, pilot, automatyczne przeszukiwanie pasma; uchwyt do racka, uchwyt do statywu, baterie 7. Para krótkich przewodów antenowych Sennheiser AM Filtr POP mikrofonów Sennheiser MZ-W Odtwarzacz płyt CD i plików MP 3 Tascam CD01UPRO Rack 14HU, nóżki gumowe, pokrywy przód-tył, szyny przód Power Box P tył, lampka, szuflada 3HU, uchwyty transportowe 11. Panel przyłączeniowy 1xSPEAKON 4 pin, 2xBNC; 1HU Power Box PANEL Gniazdo montażowe SPEAKON, 4 pin Neutrik NL4MP Wtyk SPEAKON 4 pin Neutrik NL4FC Wtyk męski XLR Neutrik NC3MX Wtyk żeński XLR Neutrik NC3FX Wtyk CINCH, para Neutrik NF2C-B/ Kabel mikrofonowy 2x0,22 mm kw w ekranie, instalacyjny Cordial CSP Przewód głośnikowy 4x2,5 mm kw. Cordial CLS Statyw mikrofonowy, wolnostojący, regulowany Widlicki 3200 SK Listwa zasilająca 9x230VAC ZPAS LZ 30/ Metalowa skrzynka elektryczna, drzwiczki zamykane na ZPAS SWN kluczyk Komplet uchwytów mocujących do SWN ZPAS Listwa ekranująca do SWN ZPAS Montaż urządzeń w szafie teletechnicznej, uruchomienie 1 systemu na obiekcie 25. Kabel YDY2x2, Rurka elektroinstalacyjna RL

11 TOM II i III PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie oraz budowy krytej pływalni i sali sportowej wraz z modernizacją punktu czerpania wody oligoceńskiej przy XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie SYSTEM NAGŁOŚNIENIA SALI SPORTOWEJ I HALI BASENOWEJ CZĘŚĆ RYSUNKOWA INWESTOR: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany ul. Przybyszewskiego 70/72, Warszawa PROJEKT: Pl. Inwalidów 10, Warszawa centrala: Al. Solidarności 34, Kielce EGZEMPLARZ NR 1 PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Grzegorz Giermakowski nr upr /04/U SPRAWDZIŁ: mgr inż. Adam Pieścik nr upr. Wa-656/93 WARSZAWA, MARZEC 2007 ROKU

12

13

14

15

INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACJE TELETECHNICZNE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY TOM 7 INSTALACJE TELETECHNICZNE NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

w Warszawie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w Warszawie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI AUDIO WIZUALNYCH SAL KONFERENCYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE BUDYNKU A MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. Inwestor: Adres

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY ul. Pomorska 44, 96-313 Jaktorów, tel.: 0-504 097 155 tel./fax : 0-46 856 40 74 NAZWA INWESTYCJI ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

Adres : Ostrów Wlkp. ul. Towarowa dz nr 78/1

Adres : Ostrów Wlkp. ul. Towarowa dz nr 78/1 Obiekt : Budynek socjalny Temat : Instalacja elektryczna Adres : Ostrów Wlkp. ul. Towarowa dz nr 78/1 Inwestor : Gmina Miasto Ostrów Wlkp. Projektant : mgr inż. Adam Kurzawski 2. SPIS TREŚCI 1. Strona

Bardziej szczegółowo

Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Projekt aranżacji i remontu wnętrza Projekt aranżacji i remontu wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSTKA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS "Gdańsk" elektryczna.

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS Gdańsk elektryczna. REGON 191003958 BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i "E N E P R O" 80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 4A p. 68 tel. 502 024 753 NIP 584-106-40-99 e-mail: enepro@softel.gda.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice. 44-100 Gliwice, ul.

Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice. 44-100 Gliwice, ul. TEMAT: Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice INWESTOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 17 OBIEKT: Miejska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania Instalacje Teletechniczne System Oddymiania SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Kod CPV 45310000-3)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Kod CPV 45310000-3) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Kod CPV 45310000-3) roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych,

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu...

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu... Spis treści 1.Zakres projektu...5 2.Podstawa opracowania...5 3.Normy okablowania strukturalnego...5 4.Adres inwestycji...6 5.Ogólny opis systemu...6 6.Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego...6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. SYSTEMY AUDIOWIZULANE DLA SAL WIELOFUNKCYJNYCH i SAL KONFERENCYJNYCH SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH DLA SALI GŁÓWNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY. SYSTEMY AUDIOWIZULANE DLA SAL WIELOFUNKCYJNYCH i SAL KONFERENCYJNYCH SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH DLA SALI GŁÓWNEJ Sound & Space Robert Lebioda TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES: ul. W. Biegańskiego 61A 60-682 Poznań OBIEKT: Sala Kongresowa Pałacu Kultury

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP Branża : Lokal : Teletechniczna Budynek nr1/3962 na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Adres : 98-100

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo