Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe"

Transkrypt

1 POLSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI SEKCJA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI KOMITETU GEODEZJI PAN UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, INSTYTUT NAUK O MORZU ZAKŁAD TELEDETEKCJI I KARTOGRAFII MORSKIEJ GEOMAR S.A. W SZCZECINIE Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Geoinformacja obrazowa w świetle aktualnych potrzeb Streszczenia referatów Międzyzdroje, października 2008 r

2 KOMITET NAUKOWY SYMPOZJUM prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji prof. dr hab. inż. Adam Linsenbarth Przewodniczący Sekcji Fotogrametrii i Teledetekcji KG PAN prof. dr hab. Józef Jachimski V-ce Przewodniczący PTFiT, KG PAU prof. dr hab. inż. Krystian Pyka Kierownik Zakładu Fotogrametrii i Teledetekcji WGGiIŚ AGH prof. Ryszard Borówka Dziekan Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Stanisław Musielak Dyrektor Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Prof. US. Kazimierz Furmańczyk Kierownik Zakładu Teledetekcji i Kartografii Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński Redaktor Naczelny Archiwum Fotogrametrii KOMITET ORGANIZACYJNY SYMPOZJUM prof. dr hab. Inż. Kazimierz Furmańczyk Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego mgr Zbigniew Mechliński V-ce Przew. Komitetu Organizacyjnego dr Joanna Dudzińka - Nowak mgr Andrzej Giza Sekretarz Naukowy Sympozjum Anna Jarmułowicz ZG SGP Sekretarz Komitetu Organizacyjnego - 2 -

3 Spis treści PRZYDATNOŚĆ ALGORYTMÓW WYZNACZANIA IMPERFEKCJI KSZTAŁTU WYSMUKŁYCH BUDOWLI W OPARCIU O ZNANE ELEMENTY ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ J.Bernasik S.Mikrut... 9 APROKSYMACJA POWIERZCHNI TERENU NA PODSTAWIE DANYCH LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO Z WYKORZYSTANIEM MODELU AKTYWNYCH POWIERZCHNI A.Borkowski, G.Jóźków WYKORZYSTANIE DSM W OBIEKTOWEJ METODZIE WYKRYWANIA ELEMENTÓW POKRYCIA TERENU M.Bandurska, Natalia.Borowiec WARUNKI I WYMAGANIA DLA WDRAŻANIA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA A.Bujakiewicz FOTOGRAMETRYCZNE WIDZENIE KOMPUTEROWE I ANALIZA OBRAZU W ŚWIETLE III KOMISJI XXI KONGRESU ISPRS A.Bujakiewicz WYKORZYSTANIE RÓŻNOSKALOWYCH ZDJĘĆ BLISKIEGO ZASIĘGU DLA POMIARU 3D OBIEKTU A.Bujakiewicz, D.Zawieska, M.Arcisz NOWA KONCEPCJA OCENY DOKŁADNOŚCI NMT J.Butowtt, M.Kędzierski WSTĘPNA SYSTEMATYKA WYBRANYCH OBIEKTÓW TRÓJWYMIAROWEJ WIELOROZDZIELCZEJ BAZY TOPOGRAFICZNEJ U.Cisło DOBÓR MATERIAŁÓW DO WYTWORZENIA PASYWNYCH CELÓW KALIBRACYJNYCH ORAZ METODYKA WYZNACZANIA TERENOWEJ ZDOLNOŚCI ROZDZIELCZEJ KAMER I SKANERÓW TERMALNYCH W.Dębski, P.Walczykowski, A.Orych WYKORZYSTANIE ZOBRAZOWAŃ HIPERSPEKTRALNYCH I WSKAŹNIKÓW WEGETACYJNYCH DO WYRÓŻNIANIA OBIEKTÓW SZTUCZNYCH Z TŁA NATURLANEGO W.Dębski, P.Walczykowski, A.Orych, A.Rosińska PRÓBA KALIBRACJI MODELU RUSLE/SDR DLA OCENY ŁADUNKU ZAWIESINY WPROWADZANEGO DO ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO ZE ZLEWNI BEZPOŚREDNIEJ W.Drzewiecki, S.Mularz, S.Twardy, M.Kopacz OKREŚLENIE TENDENCJI ROZWOJOWYCH BRZEGU NA PODSTAWIE BADAŃ TELEDETEKCYJNYCH J.Dudzińska-Nowak ASPEKTY DOKŁADNOŚCI GENEROWANIA NMT NA PODSTAWIE OBRAZÓW Z CYFROWEJ KAMERY ADS40 I.Ewiak, A.K.Karwel, B.Kraszewski APLIKACYJNE ASPEKTY ORTOFOTOMAPY W KONTEKŚCIE JEJ PRZYDATNOŚCI TECHNICZNEJ I FORMALNO PRAWNEJ R.Florek-Paszkowski E-EDUKACJA GEOMATYKI W ŚWIETLE AKTUALNYCH TENDENCJI R.Florek- Paszkowski ZMIENNOŚĆ POKRYCIA TERENU SZATĄ ROŚLINNĄ NA ODCINKU ŚWINOUJŚĆIE MIĘDZYZDROJE A.Giza, K.Furmańczyk

4 PRZETWARZANIE WSTĘPNE DANYCH Z HIPERSPEKTRALNEGO SENSORA SATELITARNEGO HYPERION E.Głowienka PORÓWNANIE METOD KOREKCJI ATMOSFERYCZNEJ DLA DANYCH Z SENSORÓW HIPERSPEKTRALNYCH E.Głowienka ANALIZA DOKŁADNOŚCI NMT INTERPOLOWANEGO NA PODSTAWIE DANYCH POZYSKANYCH METODAMI FOTOGRAMETRYCZNĄ I GPS-RTK P.Gołuch, G.Jóźków BADANIE TEMPERATURY ZABYTKOWYCH PRZEDMIOTÓW Z WYKORZYSTANIEM TERMOGRAFII E.Greiner-Wrona, A.Wróbel PORÓWNANIE MOŻLIWOŚCI AKTUALIZACJI BAZY DANYCH GIS Z WYKORZYSTANIEM ORTOFOTOMAP I ODBIORNIKÓW GPS TYPU: MOBILE MAPPER B.Hejmanowska, J.Grabowska WYKORZYSTANIE INTERNETU I NOWYCH TECHNOLOGII GEOINFORMACYJNYCH W AUTOMATYZACJI PRACY POWIATOWYCH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W.Izdebski ANALIZA OPRACOWAŃ ZDJĘĆ NISKOPUŁAPOWYCH W KONTEKŚCIE SZYBKIEGOPOZYSKIWANIA GEOINFORMACJI B.Jankowicz DANE GEOPRZESTRZENNE A STANDARDY GRAFIKI TRÓJWYMIAROWEJ W INTERNECIE R.Jędryczka ODTWORZENIE STANOWISKA FOTOGRAFOWANIA W BADANIACH ZMIAN UŻYTKOWANIA ZIEMI METODĄ POWTARZALNEJ FOTOGRAFII D.Kaim, N.Kolecka METODYKA STEREODIGITALIZACJI OBIEKTÓW PRZESTRZENNYCH Z TRZYLINIJKOWEJ KAMERY ADS40 A.K.Karwel, B.Kraszewski NAZIEMNY SKANING LASEROWY DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH M.Kędzierski, P.Walczykowski, A.Fryśkowska WYBRANE ASPEKTY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH M.Kędzierski, P.Walczykowski, A.Fryśkowska INWENTARYZACJA RZECZYWISTYCH STRAT CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDYNKÓW Z WYKORZYSTANIEM TERMOGRAFII T.Kisielewicz, A.Wróbel, A.Wróbel INTEGRACJA GIS I WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI DO WIZUALIZACJI I EKSPLORACJI DANYCH GEOGRAFICZNYCH N.Kolecka MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PROPAGACYJNO-SEPARACYJNEGO PODEJŚCIA DO METODY NAJWIĘKSZEJ WIARYGODNOŚCI PRZY ODSZUMIANIU OBRAZÓW RADAROWYCH J.Kolecki, M.Badurska WYKORZYSTANIE ADAPTACYJNEJ METODY ODSZUMIANIA OBRAZÓW CYFROWYCH DO DETEKCJI KRAWĘDZI J.Kolecki, A.Wróbel METODY POZYSKIWANIA CECH GEOMETRYCZNYCH NA OBRAZIE W ZASTOSOWANIU DO WYZNACZANIA STEREOKORESPONDENCJI OBRAZÓW R.Koprowski, Z.Wróbel

5 KLASYFIKACJA OBIEKTOWA UŻYTKÓW ZIELONYCH Z WYKORZYSTANIEM WIELOLETNICH ZMIAN NDVI I FILTRACJI KIERUNKOWYCH OBRAZU SATELITARNEGO K.Kosiński, A.Hoffman Niedek ZASTOSOWANIE SCHEMATÓW POWIĄZAŃ PROCEDUR TECHNOLOGICZNYCH, DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ M.Kowalczyk BADANIE WPŁYWU OGNISKOWANIA APARATU CYFROWEGO NA WYNIKI KALIBRACJI OBRAZÓW M.Kowalczyk OCENA DOKŁADNOŚCI ORTOREKTYFIKACJI SUROWYCH OBRAZÓW Z SATELITY TERRASAR-X ORAZ WERYFIKACJA GEOMETRII PRZETWORZONYCH OBRAZÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ DYSTRYBUTORA P.J.Koza, S.Różycki OCENA DOKŁADNOŚCI GEOMETRYCZNEJ I ZAWARTOŚCI INFORMACYJNEJ OBRAZÓW EROS W PERSPEKTYWIE OTWARCIA NOWEJ STACJI ODBIORCZEJ W POLSCE P.Koza, S.Różycki, W.Wolniewicz OPRACOWANIE NIEREGULARNYCH WYSOKOROZDZIELCZYCH ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH NA PRZYKŁADZIE SCEN Z SATELITY QUICKBIRD B.Kraszewski POKRYCIE TERENU JAKO KRYTERIUM ZRÓŻNICOWANIA STRUKTURY KRAJOBRAZU WYBRANYCH OBSZARÓW CHRONIONYCH POMORZA ZACHODNIEGO M.Kunz METODYKA OCENY DOKŁADNOŚCI I SCALANIA WIELOŹRÓDŁOWYCH NUMERYCZNYCH MODELI TERENU Z.Kurczyński POZYSKIWANIE DANYCH OBRAZOWYCH W ŚWIETLE XXI KONGRESU MTFIT W PEKINIE-2008R. Z.Kurczyński WYKORZYSTANIE STACJI CYFROWEJ DELTA FIRMY GEOSYSTEMS DO OPRACOWANIA ELEWACJI PAŁACU LUBOMIRSKICH W NIEZDOWIE B.Kroczyńska, B.Bielski ZASTOSOWANIE METODY PARAMETRYCZNEJ W KLASYFIKACJI OBIEKTOWEJ OBRAZU SATELITARNEGO SPOT S.Lewiński, Z.Bochenek ROLA GEOINFORMACJI OBRAZOWEJ W BADANIACH GEOPRZESTRZENI BIBLIJNEJ A.Linsenbarth TERMOWIZJA LOTNICZA W BADANIACH STREFY BRZEGOWEJ JEZIOR A.Lubecki PRZEGLĄD NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE Z.Malinowski, R.Pawłowski OCENA DOKŁADNOŚCI OKREŚLANIA WYSOKOŚCI DRZEW NA PODSTAWIE NUMERYCZNEGO MODELU POKRYCIA TERENU OPRACOWANEGO Z WYKORZYSTANIEM DANYCH LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO U.Marmol, K.Będkowski PRÓBA ZROZUMIENIA IDEI KONSTRUKCJI TABLICY ASTRONOMICZNEJ M. KOPERNIKA NA OLSZTYŃSKIM ZAMKU Z POMOCĄ POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH J.Miadun

6 BADANIE ZMIENNOSCI WYBRANYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO NA PODSTAWIE DANYCH WIELOCZASOWYCH K.Michałowska PRZYDATNOŚĆ ALGORYTMÓW PODPIKSELOWEJ DETEKCJI CECH W MODULE FEATURE EXTRACTION W SYSTEMIE VSD-WIN S.Mikrut WYKORZYSTANIE SIECI NEURONOWYCH W PROCESACH FOTOGRAMETRYCZNYCH S.Mikrut WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ MIKROFALOWYCH TERRASAR-X W ROLNICTWIE: PROJEKT TERRASAR_AGRI M.Mróz ZDJĘCIA RADAROWE WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI TERRASAR-X: KOMPLEMENTARNOŚĆ INFORMACYJNA W STOSUNKU DO ZDJĘĆ IKONOS M.Mróz WYODRĘBNIANIE OBIEKTÓW NA ZDJĘCIACH LOTNICZYCH WZOROWANE NA MECHANIZMACH LUDZKIEGO UMYSŁU DO PRZETWARZANIA WRAŻEŃ WZROKOWYCH CELEM ICH PRZYPORZĄDKOWANIA DO SYSTEMU NATURALNYCH POJĘĆ GEOINFORMACJI OBRAZOWEJ P.Neytchev PROBLEMATYKA BUDOWY I IMPLEMENTACJI MODELI WYBRANYCH DANYCH REFERENCYJNYCH Z ZAKRESU FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI W.Pachelski, Z.Parzyński, A.Zawirowicz GENEROWANIE I WIZUALIZACJA W INTERNECIE ANAGLIFOWYCH OBRAZÓW PRZESTRZENNYCH Z NIEMETRYCZNYCH APARATÓW CYFROWYCH Z.Paszotta GENEROWANIE ORTOFOTOMAPY W APLIKACJI INTERNETOWEJ Z.Paszotta SATELITARNA INTERFEROMETRIA RADAROWA (INSAR) WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TERRASAR-X Z.Perski, A.Krawczyk, P.Marinkovic WSPÓŁCZESNA AKTYWNOŚĆ GEODYNAMICZNA WYBRZEŻA BAŁTYKU W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ SATELITARNEJ INTERFEROMETRII RADAROWEJ INSAR I PSINSAR Z.Perski, M.Mróz BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH I KARTOGRAFIA CYFROWA W ŚWIETLE ZAGADNIEŃ IV KOMISJI XXI KONGRESU ISPRS R.Preuss PORÓWNANIE JAKOŚCI RADIOMETRYCZNEJ ZDJĘĆ LOTNICZYCH WYKONANYCH KAMERĄ ANALOGOWĄ I CYFROWĄ K.Pyka GEOINFORMACJA A RATOWNICTWO MORSKIE W ŚWIETLE BADAŃ DRYFU MAŁYCH OBIEKTÓW W REJONIE BAŁTYKU POŁUDNIOWEGO J.Purchla ORTOREKTYFIKACJA BLOKU ZOBRAWZOWAŃ IKONOS W PROGRAMIE SOCETSET S.Różycki, W.Wolniewicz ŚREDNIOFORMATOWA LUSTRZANKA CYFROWA MAMIYA ZD (21.3 MP) NOWY SENSOR WIZYJNY DO APLIKACJI BLISKIEGO ZASIĘGU P.Sawicki DZIAŁALNOŚĆ I BADANIA KOMISJI V DETEKCJA BLISKIEGO ZASIĘGU: ANALIZY I APLIKACJE W ŚWIETLE XXI KONGRESU MTFIT P.Sawicki

7 ZASTOSOWANIE WYSOKOROZDZIELCZYCH NACHYLONYCH ZDJĘĆ SATELITARNYCH W WYZNACZANIU WYSOKOŚCI ZABUDOWY M.Soszyński, M.Kunz GEOMETRYZACJA OBIEKTÓW I ICH ZESPOŁÓW JAKO SKALOWANIE POMIAROWE DANYCH PRZESTRZENNYCH M.Stankiewicz ZOBRAZOWANIA DELTY WISŁY I MOŻLIWOŚCI ICH INTERPRETOWANIA PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA GIS A.Strzała, S.Rudyk TELEDETEKCYJNE I FOTOGRAMETRYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SIP W ZARZĄDZANIU LASAMI SUDETÓW ZACHODNICH.Strzeliński, R.Bałazy, T.Zawiła- Niedźwiecki WYKORZYSTANE BEZZAŁOGOWYCH APARATÓW LATAJĄCYCH (MINI ŚMIGŁOWCÓW) DO WYKONYWANIA FOTOGRAMETRYCZNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH Z NISKICH PUŁAPÓW B.Szczechowski ANALIZA RZEŹBY TERENU I OCENA STOPNIA BEZPIECZEŃSTWA BRZEGU NA PODSTAWIE NUMERYCZNEGO MODELU TERENU P.Terefenko, K.Furmańczyk, M.Łapiński SYSTEMY NAWIGACJI DLA PIESZYCH: AUTOMATYZACJA POZYSKIWANIA DANYCH P.Tokarczyk, A.U.Frank FOTOGRAMETRYCZNE BADANIE PRZEMIESZCZEŃ I ODKSZTAŁCEŃ ELEMENTÓW WALCOWANYCH R.Tokarczyk, K.Skoczek ANALIZA TOPGRAFII CIAŁA LUDZKIEGO W ZASTOSOWANIU DO BADANIA WAD POSTAWY R.Tokarczyk, M.Szczygieł WYKORZYSTANIE PRZEGLĄDARKI VGLFL DO POZYSKIWANIA I OPRACOWANIA DANYCH ZE ŹRÓDEŁ HETEROGENICZNYCH M.Twardowski TEKSTUROWANIE DANYCH Z NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO OBRAZAMI TERMALNYMI P.Walczykowski, W.Dębski, M.Kędzierski WYKORZYSTANIE NAZIEMNEGO SKANERA LASEROWEGO DO OKREŚLANIA LICZBY KSZTAŁTU DRZEW STOJĄCYCH NA POWIERZCHNI EKSPERYMENTALNEJ W NADLEŚNICTWIE DOŚWIADCZALNYM ZIELONKA A.Węgiel, M.Chirrek, S.Ociepka, P.Strzeliński, A.Wencel OKREŚLANIE WYSOKOŚCI DRZEWOSTANÓW NADLEŚNICTWA CHOJNA W OPARCIU O LOTNICZY SKANING LASEROWY (ALS) P.Wężyk, K. Solecki GENEROWANIE NUMERYCZNYCH MODELI POWIERZCHNI ORAZ TERENU W TATRACH NA PODSTAWIE CHMURY PUNKTÓW Z LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO (ALS) P.Wężyk, M.Borowiec, S.Szombara, R.Wańczyk MODELOWANIE CHMURY PUNKTÓW ZE SKANINGU LASEROWEGO W OBSZARZE KORON DRZEW P.Wężyk IMPLEMENTACJA INSPIRE NA PRZYKŁADZIE INTERNETOWEGO SERWISU MAPA ROŚLINNOŚCI RZECZYWISTEJ MIASTA KRAKOWA" P.Wężyk, R.Wańczyk

8 ZASTOSOWANIE SATELITARNEJ INTERFEROMETRII RADAROWEJ DO OKREŚLENIA AKTYWNOŚCI OSUWISK OBRZEŻENIA KOTLINY SĄDECKIEJ T.Wojciechowski, Z.Perski BADANIE TEMPERATURY ZABYTKOWYCH PRZEDMIOTÓW Z WYKORZYSTANIEM TERMOGRAFII A.Wróbel, E.Greiner-Wrona REKONSTRUKCJA 3D OBIEKTÓW BLISKIEGO ZASIĘGU NA PODSTAWIE ZDJĘĆ ARCHIWALNYCH D.Zawieska

9 PRZYDATNOŚĆ ALGORYTMÓW WYZNACZANIA IMPERFEKCJI KSZTAŁTU WYSMUKŁYCH BUDOWLI W OPARCIU O ZNANE ELEMENTY ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ Jerzy Bernasik, Sławomir Mikrut Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska, AGH, Kraków SŁOWA KLUCZOWE: imperfekcja kształtu, budowle, orientacja przestrzenna Zagadnienie przydatności algorytmów wyznaczania imperfekcji kształtu wysmukłych budowli w oparciu o znane elementy orientacji przestrzennej jest przedmiotem badań prowadzonych w ramach projektu KBN. Do realizacji zadania autorzy opracowali metodykę pozwalającą w prosty sposób wyznaczać stałe poprawki do elementów orientacji przestrzennej kamery oraz algorytmy pozwalające na automatyczny pomiar obiektów na obrazie cyfrowym. Wykorzystano tutaj procedury korekcyjne stosowane w przypadku pomiarów wychyleń od pionu wysmukłych budowli typu wieżowego (kominów przemysłowych, wież, słupów itp.). W tym celu skonstruowano i wykonano autorski system mający na celu spełniać zadania fototeodolitu cyfrowego. Bazą systemu jest teodolit Theo 010 oraz aparat metryczny Rollei 6008 z przystawką cyfrową P20 (rozdzielczość 16 mln pikseli) z umocowanymi na aparacie dodatkowymi libelami. Konstrukcja mocowania aparatu na teodolicie została wykonana w całości na AGH. Pozwala ona na wykonywanie zdjęć o poziomej celowej oraz nachylonych pod kątem 24 stopni. Wysoka rozdzielczość kamery pozwoliła na rejestracje obrazów metrycznych o bardzo wysokiej jakości geometrycznej i radiometrycznej. Do testów użyto obiektywu o ogniskowej 80 mm, dla którego wykonano kalibrację (fabrycznie) przy ustawieniu ogniskowania na stałe na nieskończoność. Zaprojektowany system docelowo będzie zintegrowany z notebookiem, co pozwoli na prace w czasie rzeczywistym. Oprócz rozwiązań konstrukcyjnych autorzy opracowali procedury pozwalające na wykonanie automatycznych pomiarów na obrazie cyfrowym. Do detekcji imperfekcji kształtu na obrazie cyfrowym wykorzystano algorytmy bazujące na podpikselowej analizie obrazu. Bazują one na detekcji pojedynczych punktów przekroi krawędziowych, a następnie wpasowaniu odpowiedniej funkcji reprezentującej badany kształt obiektu. Algorytmy zostały oprogramowanie i zaimplementowane do systemu powstającego w ramach niniejszego projektu badawczego. Całość napisana jest w języku C++. Powstający system pozwala również na zbadanie dokładności lokalizacji krawędzi testowanych obiektów. Wyniki badań oraz pierwszych testów są przedmiotem niniejszego artykułu

10 APROKSYMACJA POWIERZCHNI TERENU NA PODSTAWIE DANYCH LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO Z WYKORZYSTANIEM MODELU AKTYWNYCH POWIERZCHNI Andrzej Borkowski, Grzegorz Jóźków Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu SŁOWA KLUCZOWE: model aktywnej powierzchni, skaning laserowy, NMT Model aktywnej powierzchni (flakes) otrzymuje się w wyniku rozwiązania zadania wariacyjnego, w którym minimalizowana jest energia całkowita powierzchni, E = E + E min. tot int ext Eint Energia wewnętrzna opisuje właściwości geometryczne modelowanej powierzchni i jest z + z ważoną sumą jej nachylenia (spadki), reprezentowanego przez kwadrat normy gradientu x y zxx + 2zxy + zyy i krzywizny, reprezentowanej przez sumę kwadratów drugich pochodnych, E α β int = ( zx + zy ) + ( zxx + 2 zxy + zyy ). 2 2 Parametry wagowe α i β dobierane są zależnie od zastosowania i pożądanych właściwości E geometrycznych (gładkości) modelowanej powierzchni. Energia zewnętrzna ext jest zależna od danych i jest definiowana różnie, w zależności od zastosowania. W dotychczasowych badaniach autorzy wykorzystywali model aktywnej powierzchni do filtracji danych lotniczego skaningu laserowego, polegającej na eliminacji punktów (odbić promienia laserowego) nie należących do powierzchni terenu. Przeprowadzone testy numeryczne potwierdziły poprawność filtracji danych skaningu laserowego metodą aktywnych powierzchni na poziomie kilku procent. W niniejszej pracy model aktywnej powierzchni wykorzystano zarówno do filtracji błędów grubych jak i do interpolacji numerycznego modelu terenu (NMT). Otrzymany NMT porównano z modelem otrzymanym w wyniku interpolacji z wykorzystaniem oprogramowania komercyjnego ImageStation. Wykorzystując model aktywnej powierzchni wyinterpolowano NMT na regularnej siatce (GRID) o boku 1 m. Zbiór punktów terenu powstały w wyniku procesu filtracji posłużył do stworzenia w oprogramowaniu ImageStation NMT zbudowanego na nieregularnej siatce trójkątów (TIN). Wykorzystane oprogramowanie pozwala na przekształcenie modelu do postaci regularnej. Dzięki temu utworzony został model GRID z węzłami siatki ściśle odpowiadającymi węzłom NMT, który został wyinterpolowany z wykorzystaniem aktywnych powierzchni flakes. Zbudowano modele dla terenu rolniczo-leśnego o powierzchni około 1.5 km2. W około 1.5*106 węzłach siatki obliczono różnice wysokości pomiędzy modelem aktywnych powierzchni a modelem ImageStation. Maksymalne różnice wysokości mieszczą się w przedziale od m do 4.39 m. Średnia różnica wysokości pomiędzy modelami wynosi 0.07 m, a błąd średni różnic wysokości wynosi 0.42 m. Największe rozbieżności pomiędzy modelami zaobserwowano dla terenów leśnych, szczególnie w miejscach o niewielkiej liczbie punktów będących odbiciami wiązki lasera od powierzchni terenu. Dla terenów rolniczych różnice wysokości pomiędzy modelami są znikome

11 WYKORZYSTANIE DSM W OBIEKTOWEJ METODZIE WYKRYWANIA ELEMENTÓW POKRYCIA TERENU Monika Bandurska, Natalia Borowiec Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska, AGH, Kraków SŁOWA KLUCZOWE: pokrycie terenu, klasyfikacja, DSM Proces automatycznej klasyfikacji oraz wykrywania elementów pokrycia terenu na podstawie wysokorozdzielczych obrazów jest szczególnie utrudniony dla obszaru miejskiego, gdzie mamy do czynienia z dużą różnorodnością obiektów. Najczęściej konieczne jest wykorzystanie dodatkowych przestrzennych informacji tj. tekstura, kształt, sąsiedztwo czy relacje między obiektami, a takie możliwości daje nam zastosowanie klasyfikacji obiektowej. Dodatkowo, szczególnie cennym źródłem danych, zwłaszcza dla obszarów miejskich, mogą być dane wysokościowe (DSM), które mogą znacząco uprościć proces klasyfikacji. W artykule zostanie przedstawiona integracja lotniczych danych obrazowych i danych wysokościowych (DSM) pochodzących z lotniczego skaningu laserowego. Połączenie tych danych posłuży do poprawy wykrywania elementów pokrycia terenu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dokładności DSM na wyniki klasyfikacji

12 WARUNKI I WYMAGANIA DLA WDRAŻANIA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Aleksandra Bujakiewicz Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska SŁOWA KLUCZOWE: programy nauczania, kształcenie, dydaktyka W referacie zostaną przedstawione główne warunki i wymagania stawiane uczelniom wyższym w celu dostosowywania programów studiów do postulatów Procesu Bolońskiego oraz ujednolicenia procedur i kryteriów, dotyczących realizacji różnych elementów systemu. Głównymi elementami Systemu są: organizacja systemu studiów trzystopniowych, tworzenie nowych i modyfikacji istniejących planów i programów studiów, organizacja i realizacja procesu dydaktycznego, w tym zasady zaliczania przedmiotów, zasady realizacji prac dyplomowych, inżynierskich/licencjackich i magisterskich, prowadzenie systematycznej ankietyzacji zajęć dydaktycznych oraz absolwentów. Takie ujednolicenie wymagań ma duże znaczenia ze względu na wdrażanie mobilności poziomej i pionowej, tj. możliwości realizacji części programu na innych wydziałach i uczelniach, zarówno krajowych jak i zagranicznych

13 FOTOGRAMETRYCZNE WIDZENIE KOMPUTEROWE I ANALIZA OBRAZU W ŚWIETLE III KOMISJI XXI KONGRESU ISPRS Aleksandra Bujakiewicz Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska SŁOWA KLUCZOWE: widzenie komputerowe, analiza obrazu, rozpoznanie obiektu, dane pozycyjne W referacie zostaną przedstawione główne zakresy działalności III Komisji Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS), realizowane w latach , które były prezentowane na XXI Kongresie w Pekinie, w lipcu 2008 roku. Prace badawcze III Komisji, które były wykonywane w ramach pięciu grup roboczych, zostały opublikowane w dwóch częściach B3a i B3b Międzynarodowego Archiwum Fotogrametrii i Teledetekcji, oraz przedstawione w ramach 34 referatów na 8 sesjach technicznych i 156 referatów na 8 sesjach posterowych. Poszczególne sesje dotyczyły następujących głównych zagadnień: metod automatycznej orientacji, sekwencji obrazu i rekonstrukcji powierzchni, obrazowania i interpretacji obrazów z Lidaru, wykrywania i rekonstrukcji budynków, ekstrakcji dróg i monitorowania ruchu drogowego, fotogrametrycznego widzenia komputerowego, 3D modelowania miasta, automatyzacji w analizie obrazu. W trakcie ostatniego posiedzenia Ogólnego Zgromadzenia ( General Assembly ), 9 lipca 2008 roku, zostało zatwierdzonych szereg rezolucji i postanowień, dotyczących wszystkich ISPRS technicznych Komisji. Zawierały one zarówno ogólne spostrzeżenia, jak i rozpoznanie koniecznych badań oraz rekomendacje, które w odniesieniu do Komisji III, są zgrupowane w dwóch następujących częściach: (1) Zintegrowana ocena obrazowych i pozycyjnych (range) danych, oraz (2) Automatyczna interpretacja obrazowych i pozycyjnych danych

14 WYKORZYSTANIE RÓŻNOSKALOWYCH ZDJĘĆ BLISKIEGO ZASIĘGU DLA POMIARU 3D OBIEKTU Aleksandra Bujakiewicz 1, Dorota Zawieska 1, Magdalena Arcisz 2 1 Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP, Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska 2 Absolwentka specjalności Fotogrametria i Teledetekcja, Wydziału. Geodezji i Kartografii PW SŁOWA KLUCZOWE: cyfrowy model pokrycia obiektu, terratriangulacja, Dokumentacja fotogrametryczna 3D obiektu bliskiego zasięgu, np. architektonicznego czy inżynierskiego, wymaga zwykle określenia danych metrycznych, dotyczących zarówno całego obiektu jak i jego części. Dane mogą być określone w formach nie tylko tych najbardziej popularnych, tj. cyfrowej mapy wektorowej lub/i ortofotomapy, lecz także w postaci numerycznego wysokościowego modelu powierzchni obiektu NMPO (Digital Object Model DOM) który może być tworzony, na przykład, tylko dla wybranych części 3D obiektu. Rozwój fotogrametrycznych metod cyfrowych, spowodował że dzięki różnorodnym oprogramowaniom można uzyskać przeważającą część wyników pomiaru (produktów) fotogrametrycznych w trybie automatycznym lub półautomatycznym. W artykule zostaną przedstawione wyniki pracy badawczej, dotyczącej wykorzystania bloku zdjęć bliskiego zasięgu, metrycznych i niemetrycznych, o znacznie zróżnicowanej skali, dla pomiaru 3D obiektu, typu ołtarz. Orientacja zewnętrzna wszystkich zdjęć została wyznaczona jednocześnie, poprzez odpowiednie wagowanie obserwacji w procesie wyrównania, realizowanym w programie Orient/Orpheus. W wyniku fotogrametrycznego pomiaru, wygenerowany został produkt wektorowy dla całego obiektu oraz numeryczne modele pokrycia obiektu (NMPO) dla jego wybranych detali. Produkty te zostały zgromadzone i zintegrowane w bazie danych 3D GIS (ArcGIS 9.2), do której jest podłączona bezpośrednio stacja fotogrametryczna Summit Evolution firmy DAT/EM. Takie rozwiązanie umożliwia prowadzenie analiz przestrzennych w bazie 3D GIS, z jednoczesnym fotogrametrycznym pomiarem uzupełniających danych na 3D modelu

15 NOWA KONCEPCJA OCENY DOKŁADNOŚCI NMT Jerzy Butowtt, Michał Kędzierski Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie SŁOWA KLUCZOWE: Numeryczny Model Terenu, Numeryczny Model Pokrycia Terenu, cyfrowa korelacja obrazów, analiza dokładności, stereogram Numeryczny Model Terenu jest produktem, bez którego nie mogłaby istnieć dzisiejsza fotogrametria. Powszechnie wiadomo, że Numeryczny Model Terenu (NMT) jest zbiorem współrzędnych przestrzennych X, Y, Z, a dołączone do niego algorytmy interpolacyjne umożliwiają określenie wysokości Z dla zadanych współrzędnych płaskich X, Y lub linii warstwicowych dla zadanej wysokości Z. Problem dokładnego określenia błędów tego produktu jest zawsze aktualny. W referacie przedstawiono nową koncepcję kompleksowej oceny dokładności całej powierzchni NMT otrzymanego z Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) wygenerowanego automatycznie metodą korelacji obrazów. Fotogrametryczna metoda tworzenia NMT jest jednak daleka od doskonałości, gdyż nie pozwala na szybkie określenie rzeczywistych błędów każdego punktu NMT i nie daje możliwości oceny spadku jego dokładności w funkcji zmniejszającego się kontrastu obiektów terenowych oraz rodzaju i wielkości pokrycia terenu. W artykule przedstawiona zostanie nowa koncepcja wszechstronnej oceny dokładności NMT otrzymywanego z NMPT, bazująca na wykorzystaniu makiety terenu. Najpierw na obrzeżu makiety i na jej powierzchni zasygnalizowane będą punkty osnowy niezbędnej do odtworzenia elementów orientacji zewnętrznej zdjęć tworzących stereogram, następnie za pomocą farby odtworzone zostanie pokrycie terenu, które będzie sztucznym odpowiednikiem typowych dla terenu elementów takich jak: śnieg, piach lub jednorodna uprawa. Na podstawie stereogramu makiety, po systematycznym zwiększaniu kontrastu, będzie można zdefiniować model wzorcowy, względem którego określane będą wszystkie zniekształcenia NMT związane zarówno ze spadkiem kontrastu, jak i zwiększającymi się stopniowo pokryciem terenu. Prace związane z realizacją koncepcji wykonane zostaną w dwóch etapach: najpierw sporządzona zostanie makieta terenu i wykonane niezbędne stereogramy, a następnie na podstawie opracowanych stereogramów, określone zostaną wielkości błędów Numerycznego Modelu Terenu

16 WSTĘPNA SYSTEMATYKA WYBRANYCH OBIEKTÓW TRÓJWYMIAROWEJ WIELOROZDZIELCZEJ BAZY TOPOGRAFICZNEJ Urszula Cisło Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie SŁOWA KLUCZOWE: baza danych topograficznych, baza wielorozdzielcza, dane 3D, CityGML, GML3 W obecnej postaci Baza Danych Topograficznych (TBD) zakłada prowadzenie dwuwymiarowej, płaskiej bazy danych wektorowych i rastrowych. Natomiast w niniejszym referacie zostanie zaproponowana koncepcja trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy danych topograficznych (TBD 3D), która będzie stanowić dodatkowy moduł TBD umożliwiający trójwymiarową wizualizację oraz analizy przestrzenne. W tym celu konieczne będzie usystematyzowanie obiektów, które w TBD 3D będą istniały w trzech wymiarach. W planowanym systemie TBD 3D przewiduje się wstępny podział obiektów na dwie grupy, pierwszą zawierającą obiekty, które będą pozyskiwane jako 3D (budowle i urządzenia), dla których informacja o trzecim wymiarze będzie pozyskana z danych ewidencyjnych (ilość kondygnacji), stereodigitalizacji lub z danych lidarowych oraz drugą grupę, utworzoną przez obiekty, które uzyskają trzeci wymiar w wyniku superpozycji danych dwuwymiarowych z numerycznym modelem rzeźby terenu (sieć dróg, kolei i cieków wodnych, kompleksy pokrycia terenu, kompleksy użytkowania terenu, tereny chronione, elementy rzeźby terenu). Dodatkowo w TBD 3D w trzech wymiarach przedstawione będą jednostki podziału terytorialnego oraz osnowa geodezyjna i fotogrametryczna. Ponadto w ramach wykonanych badań TBD 3D przedstawiona będzie jako wielorozdzielcza trójwymiarowa baza dla wybranych obiektów 3D. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie możliwe, w razie takiego życzenia użytkowników, przedstawienie obiektów 3D, a w szczególności budynków, w różnym stopniu szczegółowości. Obiekty te będą zorganizowane w 3 poziomach szczegółowości Level of Detail (LoD), dzięki czemu możliwe będzie prezentowanie ich w formie prostych, nieskalowanych modeli bez topologii i z niewielką semantyką, jak i w formie bardzo złożonych wieloskalowych modeli z pełną topologią i szczegółową semantyką. Wykorzystane tutaj zostaną poziomy szczegółowości obiektów z CityGML, schematu aplikacyjnego międzynarodowego standardu Geography Markup Language (GML), będącego kandydatem na standard dedykowany modelowaniu miasta 3D: - LoD-0 (model regionalny): ogólna prezentacja modelu regionu, - LoD-1 (model blokowy): budynki przedstawione są jako proste bloki ze zgeneralizowaną geometrią, - LoD-2 (model geometryczny): budynki przedstawione są z teksturami o zaznaczonym kształcie dachów. A dla przyszłościowych rozwiązań zostanie zaproponowana możliwość rozwinięcia o kolejne dwa, bardziej szczegółowe poziomy: - LoD-3 (model architektoniczny): budynki przedstawione ze wszystkimi szczegółami architektonicznymi i pokryte teksturami, - LoD-4 (model wnętrza): budynki przedstawione są tak jak w LOD-3 wraz ze strukturą wnętrza i przedmiotami znajdującymi się w środku.. Ponieważ zakres pojęciowy CityGML ograniczony jest do modelowania obiektów, jakie można znaleźć jedynie na terenie miast, zaproponowana zostanie implementacja standardu GML3 dla pozostałych obiektów przewidzianych w TBD

17 DOBÓR MATERIAŁÓW DO WYTWORZENIA PASYWNYCH CELÓW KALIBRACYJNYCH ORAZ METODYKA WYZNACZANIA TERENOWEJ ZDOLNOŚCI ROZDZIELCZEJ KAMER I SKANERÓW TERMALNYCH Wiesław Dębski, Piotr Walczykowski, Agata Orych Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie SŁOWA KLUCZOWE: sensory termalne, cele kalibracyjne, terenowa zdolność rozdzielcza, MTF Precyzyjne wyznaczenie terenowej zdolności rozdzielczej sensorów termalnych jest problemem niezwykle istotnym przy pozyskiwaniu zobrazowań z pułapu lotniczego. Parametr ten określa przydatność zobrazowań do realizacji określonych analiz. Artykuł przedstawia możliwości wyznaczania terenowej zdolności rozdzielczej sensorów termalnych w oparciu o specjalnie do tego celu zaprojektowane testy kalibracyjne. Przedstawiono rodzaje istniejących termalnych celów kalibracyjnych. W artykule omówione i przeanalizowane zostały dwie podstawowe metody wyznaczania rozdzielczości terenowej na podstawie zobrazowań celów kalibracyjnych metoda subiektywna czyli wielokrotnych obserwacji oraz metoda obiektywna, wykorzystująca funkcję przenoszenia kontrastu (MTF). Dokonano analizy istniejących pasywnych celów termalnych wykorzystywanych przez międzynarodowe zespoły Traktatu Open Skies. Cele, które spełniają rygorystyczne wymogi Traktatu są jednak przeważnie wykonane z dużych płyt metalowych, przez co są mało mobilne. Dlatego też prowadzone są dalsze prace nad doborem odpowiednich materiałów do wytworzenia pasywnych celów kalibracyjnych. W części eksperymentalnej przebadano w zakresie termalnym szeroki asortyment materiałów takich jak tekstylia, podłoża drewniane, stalowe i aluminiowe o różnych wykończeniach oraz pokryte farbami o różnych współczynnikach emisyjności. W wyniku analizy danych pozyskanych z pomiarów Open Skies oraz własnych opracowań, można stwierdzić że najwygodniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie materiałów tekstylnych do wykonania termalnych celów kalibracyjnych. Cel taki jest łatwy do transportu oraz praktyczny podczas wykonywania pomiarów w warunkach terenowych. Ponadto wykonanie takiego celu jest proste i nie wymaga skomplikowanych, specjalistycznych metod produkcyjnych. Cele kalibracyjne wykorzystywane przez uczestników Traktatu Open Skies pozwalaja jedynie na subiektywne określenie wysokości lotu, dla której rozdzielczość terenowa nie będzie przekraczała 40cm, 50cm lub 60cm. Nie umożliwiają one jednak określenia zdolności rozdzielczej sensora dla dowolnej wysokości lotu. W artykule przedstawiono metodykę obiektywnego określania zdolności rozdzielczej sensora termalnego na dowolnym pułapie lotu na podstawie tkaninowych testów Siemmensa i przekoszkonej krawędzi wykorzystując do tego celu funkcję przenoszenia modulacji

18 WYKORZYSTANIE ZOBRAZOWAŃ HIPERSPEKTRALNYCH I WSKAŹNIKÓW WEGETACYJNYCH DO WYRÓŻNIANIA OBIEKTÓW SZTUCZNYCH Z TŁA NATURLANEGO Wiesław Dębski, Piotr Walczykowski, Agata Orych, Aleksandra Rosińska Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie SŁOWA KLUCZOWE: rozpoznanie, technika hiperspektralna, indeks wegetacyjny Wyróżnienie i identyfikacja obiektów wojskowych maskowanych i nie maskowanych jest głównym celem rozpoznania obrazowego. Rozpoznanie obiektów może odbywać się przy wykorzystaniu wielospektralnej techniki video, poprzez wybór odpowiednio wąskich zakresów rejestracji, w których różnica odbicia spektralnego obiektu i tła jest największa. Ponieważ technika wielospektralna wykorzystuje szerokie zakresy spektralne, odpowiedniejszym do tych celów wydaje się stosowanie technik hiperspektralnych, które tworzą styczne, nierozłączne i bardzo wąskie zakresy rejestracji. Pozyskane w ten sposób zobrazowania w zakresie VIS oraz NIR, mogą być wykorzystane w celach rozpoznania na różnych poziomach szczegółowości. W ramach pracy opracowano koncepcję oraz został wykonany zestaw do pozyskiwania hiperspektralnej informacji obrazowej w warunkach naziemnych. Zestaw został oparty na monochromatycznej kamerze cyfrowej z przestrajanym filtrem optoelektronicznym. W dobie rozwijających się technik rozpoznawczych pojawiła się potrzeba prowadzenia rozpoznania w czasie rzeczywistym. System pozyskiwania informacji w czasie rzeczywistym (lub zbliżonym do rzeczywistego) powinien zapewnić w jak najkrótszym czasie pozyskanie scen hiperspektralnych oraz ich cyfrowe przetworzenie. Dla europejskiego teatru działań charakterystyczne jest występowanie roślinności jako tła naturalnego, dlatego też prowadzono badania nad wykorzystaniem wskaźników wegetacyjnych (jak np. NDVI) w celu wyróżnienia obiektów sztucznych z naturalnego tła. W artykule przedstawiono prace doświadczalne związanie z doborem odpowiednich scen hiperspektralnych dla wybranego wskaźnika wegetacyjnego. Analizy dokonano na podstawie obrazów hiperspektralnych roślin prawdziwych i sztucznych. Zobrazowania pozyskano na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie za pomocą opracowanego zestawu hiperspektralnego. Na podstawie wyników opisanych w artykule, można stwierdzić, iż możliwe jest pozyskanie i przetworzenie obrazów w czasie zbliżonym do rzeczywistego w celu wykrycia obiektów sztucznych z tła roślinnego wykorzystując technikę hiperspektralną. Istnieje potrzeba prowadzenia dalszych prac badawczych nad doborem optymalnego zakresu w którym występują największe różnice pomiędzy charakterystykami odbiciowymi wyróżnianego obiektu i tła. Jednocześnie zastosowanie filtru elektrooptycznego VIS ograniczyło zakres badań do nm. Zastosowanie w zestawie filtra przestrajalnego NIR zamiast VIS umożliwi rozszerzenie zakresu badań do nm

19 PRÓBA KALIBRACJI MODELU RUSLE/SDR DLA OCENY ŁADUNKU ZAWIESINY WPROWADZANEGO DO ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO ZE ZLEWNI BEZPOŚREDNIEJ Wojciech Drzewiecki, Stanisław Mularz, Stanisław Twardy, Marek Kopacz Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie SŁOWA KLUCZOWE: zawiesina, GIS, RUSLE/SDR Prognozowanie wielkości ładunku zawiesiny docierającego do zbiornika retencyjnego wraz z zasilającymi go wodami posiada istotne znaczenie, zarówno w kontekście jakości wody zbiornika jak i jego pojemności dyspozycyjnej. Znaczącym wsparciem dla tego rodzaju prognoz może być realizowane w środowisku GIS modelowanie efektów erozji wodnej gleb w obszarze zlewni zbiornika. Uzyskanie miarodajnej prognozy ilościowej w wyniku takiego modelowania możliwe jest jedynie w oparciu o odpowiednioo skalibrowany model erozyjny. W referacie przedstawione zostaną rezultaty kalibracji modelu RUSLE/SDR (Revised Universal Soil Loss Equation / Sediment Delivery Ratio) uzyskane w oparciu o wyniki pomiarów przeprowadzonych w bezpośredniej zlewni Zbiornika Dobczyckiego w latach 80-tych XX wieku

20 OKREŚLENIE TENDENCJI ROZWOJOWYCH BRZEGU NA PODSTAWIE BADAŃ TELEDETEKCYJNYCH Joanna Dudzińska-Nowak Instytut Nauk o Morzu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński SŁOWA KLUCZOWE: strefa brzegowa, zmiany brzegu, teledetekcja, Bałtyk południowy Obserwowane w ostatnich latach na świecie sukcesywne nasilanie się procesów erozji brzegu (Zawadzka 1999, Pruszak 2003, Living with erosion ) powoduje coraz szersze zainteresowanie naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki problemami strefy brzegowej. Jednakże złożoność zachodzących na brzegu morskim procesów, ich przyczyn i uwarunkowań, stwarza poważne problemy w ich opisie. Wielokrotnie podejmowane próby wyjaśnienia mechanizmów reakcji zachodzących w strefie brzegowej, jak do tej pory, nie dały zadowalających wyników. Poznanie prawidłowości rozwoju linii brzegowej ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego, szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa brzegu i jego infrastruktury, a także planowania rozwiązań prawnych i finansowych w odniesieniu do obszarów zagrożonych zniszczeniem. Wykorzystanie w badaniach metod teledetekcyjnych, a szczególnie przetworzonych fotogrametrycznie, zdjęć lotniczych, które pozwalają na przeprowadzenie szczegółowych, krótkoi długookresowych obserwacji obejmujących swoim zasięgiem znaczny obszar może przyczynić się do wyznaczenia obszarów ulegających morfodynamicznym procesom erozji i akumulacji, a co za tym idzie do poznania prawidłowości rozwoju brzegu. Celem prezentowanych badań było odtworzenie położenia linii podstawy wydmy / podnóża klifu wybrzeża Gminy Rewal w latach 1938, 1951, 1973 i 1996 oraz określenie na tej podstawie wielkości zmian i tendencji rozwojowych brzegu. W wyniku przeprowadzonych pomiarów określono wielkość i tempo zmian zachodzących w tym rejonie. Wykazano wyraźny charakter erozyjny analizowanego wybrzeża. Zaobserwowano znaczne zróżnicowanie wielkości zmian nawet na sąsiadujących ze sobą, jednorodnych geomorfologicznie, odcinkach brzegu. Wyznaczenie szczególnie zagrożonych odcinków brzegu, o znacznej wielkości i dynamice zmian erozyjnych, ma duże znaczenie zarówno dla samorządów lokalnych jak i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo brzegu, szczególnie w aspekcie obserwowanego nasilania się zjawiska erozji

21 ASPEKTY DOKŁADNOŚCI GENEROWANIA NMT NA PODSTAWIE OBRAZÓW Z CYFROWEJ KAMERY ADS40 Ireneusz Ewiak, Artur Karol Karwel, Bartłomiej Kraszewski Zakład Fotogrametrii, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie SŁOWA KLUCZOWE: fotogrametria lotnicza, dane z trzylinijkowej cyfrowej kamery ADS40, numeryczny model terenu, orientacja wzajemna zobrazowań, analiza dokładności W artykule zaprezentowano analizę porównawczą wyników badań, przeprowadzonych w Zakładzie Fotogrametrii, Instytutu Geodezji i Kartografii w ramach realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach , których jednym z integralnych celów było określenie metodyki opracowania NMT z trzylinijkowej lotniczej kamery cyfrowej. W niniejszym artykule opisano metodykę generowania numerycznego modelu terenu na podstawie stereoskopowych zobrazowań z cyfrowej kamery lotniczej ADS40. Do badań wykorzystano blok zdjęć składający się z trzech szeregów, z których każdy posiadał: dwa zobrazowania panchromatyczne (pozyskane w przód i wstecz) i jedno zobrazowanie w kanale czerwonym (pozyskane w nadirze). Do opracowania danych źródłowych wykorzystano moduły programów Image Station firmy Intergraph, DTM Box firmy Inpho oraz Leica Photogrammetry Suite. Analizie podlegały: numeryczne modele terenu wygenerowane z zobrazowań poddanych orientacji wzajemnej (uzupełnione o elementy pomiarów GPS i IMU oraz punkty wiążące); numeryczne modele wygenerowane z różnych par stereoskopowych; numeryczne modele wygenerowane w różnym oprogramowaniu. Jako dane referencyjne względem, których przeprowadzono analizę porównawczą otrzymanych NMT wykorzystano dane z lotniczego skaningu laserowego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że dokładność automatycznego generowania NMT z zobrazowań z trzylinijkowej kamery ADS40 waha się w przedziale od 25 cm do 50 cm. Dokładność ta zależała od kanałów spektralnych zobrazowań użytych do korelacji, kąta wcinającego linijki detektora oraz użytego oprogramowania. Najlepsze wyniki uzyskano dla numerycznego modelu terenu wygenerowanego z zobrazowań panchromatycznych przy największym kącie wcinającym

22 APLIKACYJNE ASPEKTY ORTOFOTOMAPY W KONTEKŚCIE JEJ PRZYDATNOŚCI TECHNICZNEJ I FORMALNO PRAWNEJ Ryszard Florek-Paszkowski AGH Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska SŁOWA KLUCZOWE: ortofotomapa Ortofotomapa cyfrowa spełnia wymagania techniczne stawiane produktom kartograficznym, jest zdefiniowanym formalnie rodzajem mapy i może być z powodzeniem stosowana w wielu dziedzinach gospodarki narodowej i życia publicznego. Jej parametry techniczne pozwalają na spełnienie zakładanych wymagań. Kompilacja bazowej ortofotomapy z nakładką ewidencyjną mapy zasadniczej stanowi przykład wysoce przydatnego produktu kartograficznego o łatwej czytelności i walorach interpretacyjnych. Wydaje się, że proponowana nazwa tego produktu jako ORTOFOTOMAPA KATASTRALNA mogłaby przyczynić się do lepszej popularyzacji ortofotomapy katastralnej. Fakt formalnego uznania i sklasyfikowania ortofotomapy jako produktu kartograficznego nie idzie w parze z powszechnym uznaniem jej jako materiału dowodowego w postępowaniach sądowych dotyczących np. zasiedzeń, służebności, rozgraniczeń, itp. Dotyczy to również spraw związanych z odszkodowaniami z tytułu klęsk żywiołowych i zjawisk przyrodniczych. Również wykorzystanie ortofotomapy w szkolnictwie podstawowym i średnim zasługuje na ciągłą promocję z racji jej przyjaznej formy łatwej interpretacji

23 E-EDUKACJA GEOMATYKI W ŚWIETLE AKTUALNYCH TENDENCJI Ryszard Florek-Paszkowski AGH Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska SŁOWA KLUCZOWE: e-learning W niektórych instytucjach edukacyjnych, nauczanie fotogrametrii, teledetekcji, systemów geoinformacyjnych i innych komponentów geomatyki są już wspomagane metodami e-learningu. Pierwsze doświadczenia wskazują na przydatność metod komputerowego i internetowego wspomagania procesu nauczania. Model nauczania powinien zakładać holistyczne podejście do programowania procesu dydaktycznego w celu uzyskania synergii elementów e-learningu i tradycyjnego kontaktu z nauczycielem i przewodnikiem. Balans tych komponentów ma wpływ na efektywność nauczania i atrakcyjność dla szkolonych. Podano konkretne przykłady rozwiązań z dziedziny geomatyki

24 ZMIENNOŚĆ POKRYCIA TERENU SZATĄ ROŚLINNĄ NA ODCINKU ŚWINOUJŚĆIE MIĘDZYZDROJE Andrzej Giza, Kazimierz Furmańczyk Instytut Nauk o Morzu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński SŁOWA KLUCZOWE: strefa brzegowa, zmienność pokrycia terenu, Bałtyk południowy Strefa brzegowa jest wciąż poznawanym elementem środowiska naturalnego. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zainteresowanie procesami, jakie zachodzą na tym obszarze, znacznie wzrosło. Wiąże się to z dużą atrakcyjnością brzegu morskiego jako miejsca wypoczynku, zamieszkania i pracy. Dla działalności człowieka w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu istotne staje się szczegółowe poznanie mechanizmu jego rozwoju. Nieodłącznym elementem strefy brzegowej jest szata roślinna będąca zapleczem plaży i jednocześnie umacniająca w sposób naturalny brzeg. Analiza zmienności pokrycia terenu na podstawie historycznych zdjęć lotniczych w tym newralgicznym obszarze daje duże możliwości poznawcze dynamiki brzegu oraz sukcesji szaty roślinnej. Badaniami objęty został odcinek strefy brzegowej rozciągający się od Świnoujścia do Międzyzdrojów. Na tym odcinku brzegu spotkać możemy zarówno brzegi wydmowe jak i klifowe. Obszar ten został przeanalizowany pod względem zmienności szaty roślinnej a także dynamiki brzegu w poszczególnych seriach zdjęć historycznych tj. 1996, 1973, 1951 oraz

25 PRZETWARZANIE WSTĘPNE DANYCH Z HIPERSPEKTRALNEGO SENSORA SATELITARNEGO HYPERION Ewa Głowienka Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska SŁOWA KLUCZOWE: dane hiperspektralne, przetwarzanie, sensor W artykule przedstawiono metodykę przetwarzania wstępnego satelitarnych danych hiperspektralnych. Procedury pre-processingu obrazu HYPERIONA przeprowadzane zostały w programie ENVI (Environment for Visualizing Image) w dwóch etapach. W pierwszym etapie wykonano, tzw. destriping, czyli usuwanie zakłóceń spowodowanych niestabilnością sensora oraz wadliwie działającymi detektorami. W drugim etapie dokonano próby wyeliminowania efektu smile, ujawniającego się w obrazach hiperspektralnych w postaci gradientu jasności. W czerwcu 2006 w ramach projektu KBN 3T 09D pt. Badania procesów akumulacji i przemian związków chemicznych w osadach Dobczyckiego Zbiornika wody pitnej dla miasta Krakowa w celu oceny jego stanu jako ekosystemu została zarejestrowana scena o rozmiarach 7.7 km na 185 km dla obszaru Zbiornika Dobczyckiego i okolic Krakowa. W artykule przedstawiono wyniki metod przetwarzania danych hiperspektralnych dla fragmentu tej sceny. HYPERION jest sensorem umieszczonym na platformie satelity EO-1 (Earth Observing - 1) wraz z multispektralnym sensorem ALI (Advanced Land Image). Hyperion rejestruje obraz w 242 kanałach z rozdzielczością spektralną 10 nm dla zakresów nm (70 kanałów VNIR) oraz nm (147 kanałów SWIR), z rozdzielczością przestrzenną 30m

26 PORÓWNANIE METOD KOREKCJI ATMOSFERYCZNEJ DLA DANYCH Z SENSORÓW HIPERSPEKTRALNYCH Ewa Głowienka Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska SŁOWA KLUCZOWE: dane hiperspektralne, przetwarzanie, sensor, korekcja W artykule przedstawiono wyniki porównania różnych metod korekcji atmosferycznej dla obrazów hiperspektralnych. Zastosowano algorytmy oparte na modelu transferu radiacyjnego (ATCOR, FLAASH), metody wykorzystujące informacje z obrazu (Flat Field, IARR) oraz metody bazujące na krzywych spektralnych z pomiaru spektrometrycznego in situ (Empirical Line). W artykule zaprezentowano porównanie wyników korekcji uzyskanych dla różnych sensorów rejestrujących dane hiperspektralne (DAIS, HYPERION). Użytkownik otrzymuje obraz przetworzony do postaci at-sensor radiance, w którym występują zniekształcenia spektralne i przestrzenne spowodowane wpływem topografii i atmosfery. Ilościowe oznaczenie fizycznych i chemicznych właściwości powierzchni Ziemi wymaga konwersji takich danych do fizycznych jednostek tak, aby wyniki analizy obrazu mogły być porównywane z danymi spektrometrycznymi pomierzonymi in situ lub w laboratorium. W celu dalszego przetwarzania obrazów hiperspektralnych należy dokonać normalizacji wyznaczając wartości odbicia spektralnego dla wszystkich kanałów analizowanego obrazu

27 ANALIZA DOKŁADNOŚCI NMT INTERPOLOWANEGO NA PODSTAWIE DANYCH POZYSKANYCH METODAMI FOTOGRAMETRYCZNĄ I GPS-RTK Piotr Gołuch, Grzegorz Jóźków Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu SŁOWA KLUCZOWE: NMT, fotogrametria cyfrowa, GPS-RTK Wysokodokładny Numeryczny Model Teren (NMT), tzn. model o dokładności wysokościowej cm, można zbudować na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł, np. bezpośrednich pomiarów terenowych, pomiaru na zdjęciach fotogrametrycznych, danych kartograficznych (mapy wielkoskalowe) lub specjalnie dedykowanemu dla tego celu lotniczemu skaningowi laserowemu. W pracy przedstawiono analizę dokładności NMT zbudowanego na podstawie danych pozyskanych metodą fotogrametryczną i GPS-RTK. Obiektem badawczym był obszar o powierzchni ok. 50 km 2. Był to teren równinny, o maksymalnej deniwelacji 35 m, w przeważającej części użytkowany rolniczo. Dane GPS-RTK stanowił zbiór ponad punktów pomierzonych w terenie odbiornikiem Ashtech Z-Xtreme. Poprawki referencyjne przesyłane były radiowo ze stacji bazowej umieszczonej nad punktem II klasy szczegółowej osnowy geodezyjnej. Czarnobiałe zdjęcia lotnicze w skalach 1: (wysokość fotografowania około m) i 1: (wysokość fotografowania około m), wykonane w latach , będące w zasobie CODGiK w Warszawie, stanowiły podstawę do fotogrametrycznego opracowania NMT. W oparciu o pomierzone w terenie fotopunkty naturalne wyrównano na fotogrametrycznej stacji cyfrowej ImageStation blok 30 zdjęć - średni błąd pomiaru na zdjęciu po wyrównaniu wyniósł ±4.6 μm. Ze względu na fakt, że w terenie użytkowanym rolniczo struktura obrazu była mało urozmaicona, przed wykonaniem automatycznego pomiaru punktów do budowy NMT zdecydowano dokonać pomiaru punktów metodą półautomatyczną (9205 punktów). Obszary leśne i porośnięte gęstymi zadrzewieniami wyłączono z pomiaru fotogrametrycznego. Następnie w oprogramowaniu IS Automatic Elevation określono w sposób automatyczny wysokości punktów w węzłach regularnej siatki o boku 2 m (punkty pomierzone na zdjęciach półautomatycznie zostały włączone jako wartości inicjalne w trakcie automatycznego pomiaru). Powstały w ten sposób NMT został manualnie zweryfikowany usunięto błędnie pomierzone punkty, nie będące punktami terenu (dachy budynków, wysoka roślinność). Punkty pomierzone bezpośrednio w terenie przyjęto jako bezbłędne i użyto do określenia dokładności NMT zbudowanego metodą fotogrametryczną. Z racji różnej dokładności pomiaru rzeźby terenu na zdjęciach w skalach 1: i 1: ocenę dokładności NMT wykonano oddzielnie w dwóch podobszarach. Porównując wysokości punktów interpolowanych z modelu z wysokościami punktów GPS-RTK, określono błąd NMT. W terenie odkrytym (nie porośniętym gęstymi zadrzewieniami i lasami) uzyskano dokładność NMT 0.20 m (0.07 W) w obszarze pokrycia zdjęciami w skali 1: i 0.35 m (0.09 W) w obszarze pokrycia zdjęciami w skali 1:

28 BADANIE TEMPERATURY ZABYTKOWYCH PRZEDMIOTÓW Z WYKORZYSTANIEM TERMOGRAFII Elżbieta Greiner-Wrona 1, Alina Wróbel 2 1 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, 2 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa SŁOWA KLUCZOWE: termografia, muzeum, warunki klimatyczne, temperatura Zabytkowe przedmioty przechowywane i eksponowane są w budowanych w tym celu budynkach muzealnych, które są projektowane i realizowane pod kątem zapewnienia odpowiednich dla eksponatów warunków klimatycznych. Niekiedy przedmioty zabytkowe eksponowane są w zabytkowych budynkach, w których nie zawsze są urządzenia klimatyzacyjne, i w związku z tym trudno jest uzyskać stałe i odpowiednie warunki cieplne i wilgotnościowe. W salach muzealnych ogranicza się zazwyczaj światło dzienne, ponieważ niekorzystnie wpływa na eksponaty, a stosuje się oświetlenie sztuczne. Dobowe i sezonowe zmiany temperatury zewnętrznej, zmienne nasłonecznienie oraz różna liczba zwiedzających wystawy jest przyczyną trudności w utrzymaniu stabilnych warunków nawet w klimatyzowanych pomieszczeniach. Dlatego ważne są działania pasywne zacienianie, masywna zabudowa, dodatkowe przegrody- mające na celu zmniejszenie obciążenia systemu klimatyzacji. Badając temperaturę zabytkowych obiektów eksponowanych w muzeach należy zwrócić uwagę nie tylko na sam eksponat ale też na czynniki, od których zależy temperatura badanego obiektu takie jak: temperatura otaczającego powietrza, temperatura otaczających ścian, oświetlenie, sposób zabudowy gablot, występowanie różnych źródeł ciepła w pobliżu eksponatów. Do badania termiki sal muzealnych wykorzystać można technikę termografii. Jej największą zaletą jest uzyskanie wizualnego obrazu rozkładu temperatury na powierzchniach obserwowanych przedmiotów. W artykule przedstawione zostaną wyniki termowizyjnego badania zabytkowych przedmiotów i sal muzealnych. W szczególności zwrócono uwagę na: równomierność temperatury sal muzealnych w zależności od pór roku i dnia zależność temperatury okien (i dostarczanego przez nie ciepła) od sposobu ich zasłonięcia temperaturę eksponatów a ich oświetlenie wykrywanie i dokumentowanie źródeł ciepła w pobliżu eksponatów Badania doświadczalne i ich dokumentowanie mogą przyczynić się do wyboru optymalnych sposobów stabilizowania mikroklimatu w obiektach muzealnych i zabytkowych

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (STDS i SNDS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2011/2012 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA Lp.

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (STPS i SNPS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE posiada 7 wydziałów - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, - Wydział Leśny, - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Zobrazowania hiperspektralne do badań środowiska podstawowe zagadnienia teoretyczne

Zobrazowania hiperspektralne do badań środowiska podstawowe zagadnienia teoretyczne Zobrazowania hiperspektralne do badań środowiska podstawowe zagadnienia teoretyczne Anna Jarocińska Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zakład Geoinformatyki, Kartografii i

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat pracy Promotor. Analiza porównawcza oprogramowania do produkcji elektronicznych map nawigacyjnych firmy ESRI i firmy CARIS.

Lp. Temat pracy Promotor. Analiza porównawcza oprogramowania do produkcji elektronicznych map nawigacyjnych firmy ESRI i firmy CARIS. Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów NIESTACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2012/2013 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Bardziej szczegółowo

ENVI - wszechstronne narzędzie do analiz teledetekcyjnych

ENVI - wszechstronne narzędzie do analiz teledetekcyjnych ENVI - wszechstronne narzędzie do analiz teledetekcyjnych Edyta Wyka ewyka@esri.pl Karolina Orłowska korlowska@esri.pl Esri Polska Politechnika Warszawska, 23 września 2016 r. Wsparcie Ogólnopolskiej Olimpiady

Bardziej szczegółowo

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION MOŻLIWOŚCI WYDOBYCIA INFORMACJI 3D Z POJEDYNCZYCH WYSOKOROZDZIELCZYCH OBRAZÓW SATELITARNYCH J. Willneff, J. Poon, C. Fraser Przygotował:

Bardziej szczegółowo

Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska

Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska Wydział Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska AGH w Krakowie Opracowanie zespołowe G I F T GeoInformatyka Fotogrametria i Teledetekcja

Bardziej szczegółowo

Dane teledetekcyjne. Sławomir Królewicz

Dane teledetekcyjne. Sławomir Królewicz Dane teledetekcyjne Sławomir Królewicz Teledetekcja jako nauka Teledetekcja to dziedzina wiedzy, nauki zajmująca się badaniem właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych przedmiotów bez bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl Dane pozyskane w projekcie Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Aneta Modzelewska, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE Krzysztof Kałamucki UMCS w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki Jolanta Korycka-Skorupa Uniwersytet Warszawski, Katedra Kartografii Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geoinformatyki i

Bardziej szczegółowo

Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów.

Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów. Dr inż.. Ireneusz Ewiak Instutut Geodezji i Kartografii 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 27 rene@igik.edu.pl Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI GEODEZJA I GEOINFORMATYKA

KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI GEODEZJA I GEOINFORMATYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH - STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 PROMOTOR TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH Dr hab. 1. Budowa cyfrowych obrazów Zygmunt epipolarnych.

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ Ireneusz WYCZAŁEK Zakład Geodezji Politechnika Poznańska CEL Aktualizacja baz danych przestrzennych,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych. Sławomir Królewicz

Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych. Sławomir Królewicz Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych Sławomir Królewicz Teledetekcja jako nauka Teledetekcja to dziedzina wiedzy, nauki zajmująca się badaniem właściwości fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa Zakładu Teledetekcji

Oferta produktowa Zakładu Teledetekcji ZAKŁAD TELEDETEKCJI ZAKŁAD TELEDETEKCJI Rozwój w pięciu niezależnych kierunkach Analiza danych Algorytmika wielospektralna, analiza zdjęć lotniczych, walidacja zdjęć lotniczych. Teledetekcja Zdalne wykrywanie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Teledetekcja środowiska ECTS 2) 4 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac dyplomowych na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Wykaz tematów prac dyplomowych na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA Wykaz tematów prac dyplomowych na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA (studia stacjonarne i niestacjonarne) rok akademicki 2015/2016 S- stacjonarne NS - niestacjonarne Promotor - Dyplomant - Tytuł pracy L.P.

Bardziej szczegółowo

Teledetekcja wsparciem rolnictwa - satelity ws. dane lotnicze. rozwiązaniem?

Teledetekcja wsparciem rolnictwa - satelity ws. dane lotnicze. rozwiązaniem? Teledetekcja wsparciem rolnictwa - satelity ws. dane lotnicze. Synergia danych najlepszym rozwiązaniem? Karolina Wróbel Centrum Teledetekcji Instytut Geodezji i Kartogrtafii karolina.wrobel@igik.edu.pl

Bardziej szczegółowo

VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMATYCZNE

VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMATYCZNE ORGANIZATORZY ODDZIAŁ TELEDETEKCJI I GEOINFORMATYKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO KATEDRA GEOINFORMATYKI I TELEDETEKCJI WYDZIAŁU GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Współorganizatorzy

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.....8 SUMMARY.....9 I. WPROWADZENIE.... 10 II. OMÓWIENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE OBSZARU BADAŃ..16 1. Fotogrametria i skanowanie laserowe jako metody inwentaryzacji zabytków......17

Bardziej szczegółowo

Opracowanie bazy geodanych na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej terenu przemysłowego.

Opracowanie bazy geodanych na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej terenu przemysłowego. Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2012/2013 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA Lp.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Teledetekcja i fotogrametria Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK-1-503-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Bartosz Kulawik Koordynator Projektu Centrum Badań Kosmicznych PAN Zespół Obserwacji Ziemi

Bartosz Kulawik Koordynator Projektu Centrum Badań Kosmicznych PAN Zespół Obserwacji Ziemi Bartosz Kulawik Koordynator Projektu Centrum Badań Kosmicznych PAN Zespół Obserwacji Ziemi Maciej Borsa Koordynator B+R Instytut Systemów Przestrzennych I Katastralnych Upowszechnienie techniki satelitarnej

Bardziej szczegółowo

Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby

Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby PRACA LICENCJACKA GEOINFORMACJA Proponowana problematyka w roku akademickim 2015/2016 Dr Jolanta Czerniawska Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby na przykładzie di Pomorza lub bkujaw. Prace oparte

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Geomonitoring. Techniki pozyskiwania informacji o kształcie obiektu. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Geomonitoring. Techniki pozyskiwania informacji o kształcie obiektu. Kod Punktacja ECTS* 3 Geografia, stopień I studia stacjonarne semestr IV KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Geomonitoring Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki pozyskiwania informacji o kształcie obiektu Digital measurement

Bardziej szczegółowo

Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Halina Klimczak, Piotr Gołuch Instytut Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 1992 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza Data rr-mm-dd Skala 1:5000 Rozmiar piksela 0.5 m Ocena zbiorcza Obiektu Zał. nr 6 1/5 Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE:

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE: Załącznik Nr 6 Standardy nauczania dla kierunku studiów: geodezja i kartografia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia trwają nie mniej niż 5 lat

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I GEOINFORMATYKA Prof. dr hab. inż. Stanisław 1. Wyznaczenie dokładności

Bardziej szczegółowo

Dane przestrzenne i usługi informacyjne dla administracji samorządowej

Dane przestrzenne i usługi informacyjne dla administracji samorządowej Dane przestrzenne i usługi informacyjne dla administracji samorządowej dr Witold Fedorowicz-Jackowski, Przemysław Turos GEOSYSTEMS Polska Nawigacja i pozycjonowanie - ratownictwo i służby porządkowe Uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator zbioru: ORTO_2015 METRYKĘ ORTOFOTOMAPY Układ współrzędnych: 1992 Zasięg obszarowy modułu: X[m] Y[m] 534158.84 432080.83 534158.84 436870.32

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analizę wykonalności dla wskaźnika dostępności obszarów pod zabudowę wykonamy zgodnie z przedstawionym schematem postępowania rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Format Liczba kolorów Rozdzielczość Wielkość pliku *.tiff CMYK 300

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. wraz z. zapraszają na. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne. Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni

KOMUNIKAT 2. wraz z. zapraszają na. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne. Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni KOMUNIKAT 2 Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Komitet Geodezji PAN, Komisja Fotogrametrii, Teledetekcji, Kartografii i SIP Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Zarząd

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna. semestr 5. semestr zimowy (semestr zimowy / letni)

Kod modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna. semestr 5. semestr zimowy (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY TWORZENIE MODELU DNA ZBIORNIKA WODNEGO W OPARCIU O JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY Tomasz Templin, Dariusz Popielarczyk Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Teledetekcja w ujęciu sensorycznym

Teledetekcja w ujęciu sensorycznym Teledetekcja w ujęciu sensorycznym Zmysły ludzkie (wzrok, węch, słuch, dotyk, smak) nie reagują na większość bodźców pochodzących od otaczającego nas Świata. W przypadku człowieka rolę odbiornika różnego

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Opracowania Cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji i GIS" Stare Jabłonki 2006

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Opracowania Cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji i GIS Stare Jabłonki 2006 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Opracowania Cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji i GIS" Stare Jabłonki 2006 Joanna Adamczyk Zastosowanie podejścia obiektowego w badaniach transgranicznych na wschodniej

Bardziej szczegółowo

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny mgr inż.. Krzysztof W. Łogasz Numeryczny Model Terenu podstawowe pojęcia NMT pol.

Bardziej szczegółowo

Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ

Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting e-mail: mateusz.maslanka@progea.pl Lotnicze skanowanie laserowe Jak działa?

Bardziej szczegółowo

Firma. SmallGIS to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta.

Firma. SmallGIS to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta. www.smallgis.pl Firma Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą ekspercką z branży GeoInformatycznej. Nasz Zespół tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej,

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 9,1999, s ISBN

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 9,1999, s ISBN Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji oraz Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Archiwum Fotogrametrii,

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Geograficznej

Systemy Informacji Geograficznej 2-letnie studia magisterskie na kierunku Geografia Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA RZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Zastosowania fotogrametrii Nazwa modułu w języku angielskim The Using of hotogrammetry

Bardziej szczegółowo

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Informacja przestrzenna z pułapu lotniczego 2 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala...

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala... WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ Arkusz... Skala... WARSZAWA 1980 Warszawa, dnia 27 marca 1980 r. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Jasna 2/4 skrytka pocztowa 145 tel. 26-42-21

Bardziej szczegółowo

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Zakopane 7/09/2009 Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Łukasz Sławik, Dyr. segmentu Ochrona Środowiska 1 zaproszenie na warsztaty W ramach organizowanych

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k

NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k Wykorzystanie danych przestrzennych do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Piotr Woźniak - GUGiK AGENDA Harmonogram realizacji zadań GUGiK w ISOK

Bardziej szczegółowo

nauczania GIS na WAT

nauczania GIS na WAT BDOT10k w programach nauczania GIS na WAT WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W Y D Z I A Ł I N Ż Y N I E R I I L Ą D O W E J I G E O D E Z J I E L Ż B I E T A B I E L E C K A Konferencja podsumowująca projekty

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK mgr Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting mateusz.maslanka@progea.pl

Bardziej szczegółowo

Przygotowała Elżbieta Pastucha na podstawie CityGML OGC Standard for Photogrammetry by Thomas H. Kolbe, Claus Nagel, Alexandra Stadler

Przygotowała Elżbieta Pastucha na podstawie CityGML OGC Standard for Photogrammetry by Thomas H. Kolbe, Claus Nagel, Alexandra Stadler Przygotowała Elżbieta Pastucha na podstawie CityGML OGC Standard for Photogrammetry by Thomas H. Kolbe, Claus Nagel, Alexandra Stadler Wirtualne modele miast 3D Nowa Generacja Wykorzystanie: Symulacje

Bardziej szczegółowo

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kierunki i specjalności: Operowanie Bezzałogowym Statkiem Powietrznym

Bardziej szczegółowo

Geodezja Gospodarcza

Geodezja Gospodarcza TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Katedra Geodezji Szczegółowej Promotor Geodezja Gospodarcza Tematyka pracy dyplomowej magisterskiej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 4. wraz z. zapraszają na. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne. Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni

KOMUNIKAT 4. wraz z. zapraszają na. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne. Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni KOMUNIKAT 4 Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Komitet Geodezji PAN, Komisja Fotogrametrii, Teledetekcji, Kartografii i SIP Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Zarząd

Bardziej szczegółowo

ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO ST.1 GiK 2016/17

ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO ST.1 GiK 2016/17 ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO ST.1 GiK 2016/17 1. Omów sieć geodezyjną do wyznaczania deformacji i przemieszczeń obiektów inżynierskich. 2. Scharakteryzuj petrologię skał magmowych. 3. Opisz procedurę podział

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych autor: Robert Drab opiekun naukowy: dr inż. Paweł Rotter 1. Wstęp Zagadnienie generowania trójwymiarowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Vol. 17a. Adamczyk J., Będkowski K. Odwzorowanie wybranych obiektów krajobrazu w danych lotniczego skanowania laserowego...

SPIS TREŚCI. Vol. 17a. Adamczyk J., Będkowski K. Odwzorowanie wybranych obiektów krajobrazu w danych lotniczego skanowania laserowego... Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17, 2007 ISBN 978-83-920594-9-2 SPIS TREŚCI Vol. 17a Adamczyk J., Będkowski K. Odwzorowanie wybranych obiektów krajobrazu w danych lotniczego skanowania

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia

Geodezja i Kartografia Wydział Architektury I rok GP i Kartografia Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl Podstawowe informacje Literatura podstawowa:

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1 Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji

Bardziej szczegółowo

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Przez 27 lat, od kiedy Jaskinia Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym została udostępniona dla masowego ruchu turystycznego, jej

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w zakresie kartografii i systemów informacji geograficznej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Kształcenie w zakresie kartografii i systemów informacji geograficznej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Kartografii Kształcenie w zakresie kartografii i systemów informacji geograficznej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Aerotriangulacja 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Definicja: Cel: Kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej + wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Geodezja Inżynierska

Geodezja Inżynierska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Kierunek Górnictwo i Geologia Inżynierska Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe metody badań jakości wód wykorzystujące technikę teledetekcji lotniczej - przykłady zastosowań

Nowe metody badań jakości wód wykorzystujące technikę teledetekcji lotniczej - przykłady zastosowań Nowe metody badań jakości wód wykorzystujące technikę teledetekcji lotniczej - przykłady zastosowań Małgorzata Słapińska, Tomasz Berezowski, Jarosław Chormański Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział

Bardziej szczegółowo

Witold Kuźnicki MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA DANYCH Z SYSTEMÓW ZAŁOGOWYCH 26.11.2015

Witold Kuźnicki MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA DANYCH Z SYSTEMÓW ZAŁOGOWYCH 26.11.2015 Witold Kuźnicki MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA DANYCH Z SYSTEMÓW ZAŁOGOWYCH 26.11.2015 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie pracowni przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Fotografia i videografia sferyczna do obrazowania przestrzeni i pomiarów fotogrametrycznych

Fotografia i videografia sferyczna do obrazowania przestrzeni i pomiarów fotogrametrycznych Fotografia i videografia sferyczna do obrazowania przestrzeni i pomiarów fotogrametrycznych Karol Kwiatek Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Karol.Kwiatek@uek.krakow.pl 23.05.2014

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ AUTOMATYCZNEGO GENEROWANIA NMT NA PODSTAWIE DANYCH HRS SPOT 5 ORAZ HRG SPOT 4

DOKŁADNOŚĆ AUTOMATYCZNEGO GENEROWANIA NMT NA PODSTAWIE DANYCH HRS SPOT 5 ORAZ HRG SPOT 4 Ireneusz Ewiak Romuald Kaczyński DOKŁADNOŚĆ AUTOMATYCZNEGO GENEROWANIA NMT NA PODSTAWIE DANYCH HRS SPOT 5 ORAZ HRG SPOT 4 Streszczenie. Autorzy niniejszego referatu zostali zaproszeni do udziału w międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz użytych oznaczeń 9. Wstęp 13

Spis treści. Wykaz użytych oznaczeń 9. Wstęp 13 Teledetekcja : wykorzystanie zdalnej informacji / Józef J. Sanecki, Grzegorz Stępień, Jan J. Konieczny, Julian Niebylski, Andrzej Klewski. Szczecin, 2015 Spis treści Wykaz użytych oznaczeń 9 Wstęp 13 Józef

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma.

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma. kierunek: Nawigacja, : Transport morski, w roku akademickim 2012/2013, Temat dyplomowej Promotor Dyplomant otrzymania 1. Nawigacja / TM 2. Nawigacja / TM dokładności pozycji statku określonej przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania Wstęp Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna.

Bardziej szczegółowo

Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360

Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz Maślanka Specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE EDUKACYJNEGO OPROGRAMOWANIA DO LOTNICZEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Z PROFESJONALNYMI SYSTEMAMI FOTOGRAMETRYCZNYMI

PORÓWNANIE EDUKACYJNEGO OPROGRAMOWANIA DO LOTNICZEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Z PROFESJONALNYMI SYSTEMAMI FOTOGRAMETRYCZNYMI Michał Kędzierski PORÓWNANIE EDUKACYJNEGO OPROGRAMOWANIA DO LOTNICZEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Z PROFESJONALNYMI SYSTEMAMI FOTOGRAMETRYCZNYMI Streszczenie. W referacie zostało porównane edukacyjne oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl Przebieg prezentacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK

Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK Monika Badurska Eurosystem S.A. Marcin Matusiak Fugro Aerial Mapping B.V. Plan prezentacji Podsumowanie dotychczasowych prac w projekcie ISOK Realizacja

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Geoinformacja pozyskana fotogrametrycznie wsparciem dla potrzeb katastru i gospodarki nieruchomościami

Geoinformacja pozyskana fotogrametrycznie wsparciem dla potrzeb katastru i gospodarki nieruchomościami Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 11, Kraków 2001 ISBN 83-915723-0-7 Geoinformacja pozyskana fotogrametrycznie wsparciem dla potrzeb katastru i gospodarki nieruchomościami Ryszard

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT. dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT. dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia Numerycznego Modelu Terenu

Bardziej szczegółowo

6 SAMODZIELNY ODDZIAŁ GEOGRAFICZNY Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego Toruń

6 SAMODZIELNY ODDZIAŁ GEOGRAFICZNY Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego Toruń 6 SAMODZIELNY ODDZIAŁ GEOGRAFICZNY Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego Toruń II Konferencja naukowo-techniczna WYKORZYSTA IE WSPÓŁCZES YCH ZOBRAZOWAŃ SATELITAR YCH, LOT ICZYCH I AZIEM YCH DLA

Bardziej szczegółowo

Dane najnowszej misji satelitarnej Sentinel 2 przyszłością dla rolnictwa precyzyjnego w Polsce

Dane najnowszej misji satelitarnej Sentinel 2 przyszłością dla rolnictwa precyzyjnego w Polsce Dane najnowszej misji satelitarnej Sentinel 2 przyszłością dla rolnictwa precyzyjnego w Polsce Profesor dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska Instytut Geodezji i Kartografii www.igik.edu.pl Satelity Programu

Bardziej szczegółowo

Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D

Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D obiektów muzealnych Robert Sitnik OGX OPTOGRAPHX Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechnika Warszawska Plan prezentacji 1)

Bardziej szczegółowo