dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski"

Transkrypt

1 Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2011/2012 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA Lp. Temat pracy Promotor Dyplomant 1. Rola fotogrametrii w tworzeniu TBD Data otrzymania tematu Uwagi 2. Metody tworzenia Numerycznego Modelu Terenu i jego zastosowanie 3. Technika wielospektralna w zdalnym badaniu środowiska 4. Opracowanie wycinka mapy cyfrowej Projekt SIP promującego rozwój turystyki w wybranym parku narodowym Problematyka opracowania map rastrowych na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków

2 7. 8. Projekt numerycznej mapy wykorzystywanej w odbiornikach GPS Opracowanie metodyki tworzenia cyfrowych map zasadniczych obszarów silnie uprzemysłowionych 9. Opracowanie koncepcji graficznego interfejsu użytkownika operatora centrum brzegowego RIS prof. 10. Interpretacja obrazów morskich sonarów nawigacyjnych na przykładzie sonaru holowanego wysokiej częstotliwości EdgeTech DF4125 prof. 11. Badania porównawcze obrazów sonarowych sonarów EdgeTech DF4125 i MS 1000 prof. 12. Multimedialny przewodnik do nauki oprogramowania do produkcji elektronicznych map nawigacyjnych firmy CARIS prof. 13. Multimedialny przewodnik do nauki i testowania wiedzy w zakresie znajomości podstaw geoinformacji prof Multimedialny przewodnik do nauki i testowania wiedzy w zakresie znajomości metod analiz przestrzennych Multimedialny przewodnik do nauki i testowania wiedzy w zakresie znajomości zasad projektowania systemów geoinformatycznych prof. prof.

3 Multimedialny przewodnik do nauki i testowania wiedzy w zakresie znajomości metod zarządzania projektami geoinformatycznymi System informacji Geograficznej, jako wspomaganie ochrony perymetrycznej lądowych i rzecznych terenów granicznych Interaktywna mapa prawdopodobieństwa obszaru zaistnienia wypadku na morzu Koncepcja Systemu Informacji Geograficznej morskiej strefy przybrzeżnej Modelowanie obszaru zaistnienia wypadku morskiego z wykorzystaniem zbiorów rozmytych Koncepcja bazy danych Systemu Informacji Geograficznej morskiej strefy przybrzeżnej Planowanie poszukiwań morskich z wykorzystaniem programów ArcGIS Koncepcja Systemu Informacji Geograficznej dedykowanego Brzegowym Stacjom Ratowniczym Planowanie perymetrycznej ochrony portu morskiego z wykorzystaniem programów ArcGIS prof. 25. Standard RTCM przeznaczenie, struktura i format danych dr inż. Piotr Wołejsza 26. Opracowanie instrukcji do ćwiczenia z przedmiotu SIP dla studentów Wydziału Nawigacyjnego dr inż. Piotr Wołejsza

4 27. Wykorzystanie norm ISO i standardów OGC w projektowaniu i implementacji infrastruktur informacji przestrzennej. dr inż. Piotr Wołejsza 28. Implementacja dyrektywy Inspire w Polsce dr inż. Piotr Wołejsza 29. Środki formalne modelowania informacji geograficznej UML, XML, GML dr inż. Piotr Wołejsza 30. Skryptowe opracowanie mapy zasadniczej w środowisku ArcGIS 31. Skryptowe opracowanie mapy topograficznej w środowisku ArcGIS Prezentacja zniekształceń odwzorowawczych wybranych odwzorowań w ArcMap Analiza porównawcza ilościowych metod prezentacji kartograficznej w ArcGIS Badanie wybranych operatorów generalizacji kartograficznej w środowisku ArcGIS Badanie metod budowy numerycznego modelu dna w aspekcie wybranych analiz przestrzennych Badanie wpływu profilu prędkości dźwięku w wodzie na pomiar batymetryczny Badanie dokładności śledzenia radarowego w urządzeniu typu MARPA

5 Wykorzystanie naziemnego skanera laserowego FARO Focus 3D do inwentaryzacji obiektów architektonicznych. Inwentaryzacja 3D wnętrz budynków zabytkowych z wykorzystaniem naziemnego skanera laserowego FARO Focus 3D. Zastosowanie danych skaningu laserowego w tworzeniu trójwymiarowej mapy systemu geoinformatycznego ochrony portu. Analiza oprogramowania dla potrzeb sporządzenia fotorealistycznej dokumentacji 3D budynków z danych pozyskanych metodą skaningu laserowego. Ocena potencjału interpretacyjnego ortofotomapy w aspekcie kartowania linii brzegowej. Analiza wykorzystania metod teledetekcji i fotogrametrii w badaniu wód morskich i śródlądowych. Zastosowanie analiz widoczności w planowaniu lokalizacji kamer telewizji przemysłowej CCTV z wykorzystaniem oprogramowania GIS. Analiza standardu CityGML dla potrzeb tworzenia trójwymiarowej mapy nawigacyjnej. 46. Mapy do celów projektowych i mapy do celów prawnych. 47. Zadania geodety związane z obsługą obiektów budowlanych na przykładzie budownictwa jednorodzinnego. 48. Rozgraniczenie nieruchomości.

6 49. Podziały nieruchomości w świetle obowiązujących przepisów prawa Wykonanie operatu i mapy podziału nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna niezbędne w procesie wyceny nieruchomości. Kataster nieruchomości i księgi wieczyste jako podstawowe rejestry źródłowe zintegrowanego systemu katastralnego w Polsce. Analiza metod pomiaru szczegółów sytuacyjnych stosowanych w ewidencji gruntów i budynków na tle obowiązujących przepisów. Walory użytkowe modelu danych ewidencyjnych budynków i lokali na przykładzie gminy.. Procedury ustalania granic w procesach prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków na przykładzie gminy. Ocena poprawności prowadzenia bazy danych ewidencyjnej mapy numerycznej na przykładzie gminy.

7 Dodatkowe tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2011/2012 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA Lp. Temat pracy Promotor Dyplomant 1. Możliwości wykorzystania mapy zasadniczej do opracowania Bazy Danych Topograficznych. Data otrzymania tematu Uwagi 2. Badanie wpływu błędów kalibracji interferometrycznej sondy wielowiązkowej GS+ na jakość pozyskiwania geodanych prof Badanie i optymalizacja parametrów sonaru holowanego wysokiej częstotliwości EdgeTech DF4125 w procesie pozyskiwania geodanych Metodyka oceny jakości geodanych pozyskiwanych sondą wielowiązkową za pomocą weryfikacji sondą pionową na przykładzie sondy GS+ i EA 400 prof. prof. 5. Implementacja dyrektywy Inspire w powiecie... dr inż. Piotr Wołejsza Analiza wykorzystania naziemnego i lotniczego skaningu laserowego w leśnictwie Analiza zmian pokrycia terenu z wykorzystaniem obrazów satelitarnych Lansat

8 Projekt geobazy danych dla potrzeb opracowania trójwymiarowej mapy topograficznej. Ustalenie i pomiar granic działek w trakcie zakładania i modernizacji ewidencji gruntów powiatu gryfińskiego. Badania dokładności wyznaczania pozycji metodą GNSS w warunkach miejskich. Analiza porównawcza metod transformacji współrzędnych danych ewidencyjnych z układu lokalnego miasta Szczecina do układu Wykorzystanie skaningu laserowego w procesie tworzenia numerycznej mapy zasadniczej. Tworzenie mapy zasadniczej 3D na przykładzie wybranego oprogramowania. Inwentaryzacja powykonawcza domu jednorodzinnego z przestrzennym zagospodarowaniem działki oraz podziemnym uzbrojeniem terenu. Obsługa geodezyjna budowy wybranego obiektu inżynierskiego, na przykładzie.. Porównanie dokładności wyznaczenia osnowy poziomej metodą GNSS oraz metodami klasycznymi. Problematyka geodezyjno-prawna rozgraniczania nieruchomości. 18. Kataster nieruchomości w Polsce problematyka i wyzwania.

9 Tworzenie katastru 3D na przykładzie dowolnego oprogramowania. Analiza zmian podczas okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych na terenie Opracowanie numerycznego modelu terenu z pomiarów metodą GNSS. Porównanie dokładności kalibracji rastrów mapy zasadniczej przy wykorzystaniu różnych punktów dostosowania Zagęszczenie sieci ASG-EUPOS stacjami referencyjnymi na terenie miasta Szczecina. Aktualizacja danych ewidencyjnych na podstawie ortofotomapy lotniczej oraz weryfikacji terenowej na terenie 25. Badanie wychylenia komina przemysłowego Porównanie dokładności inwentaryzacji urządzeń podziemnych metodą GNSS z metodami klasycznymi. Opracowanie koncepcji budowy lokalnego systemu informacji o terenie na przykładzie Metody pomiarów inwentaryzacyjnych toru jezdni suwnicowej. Porównanie dokładności wyznaczenia osnowy pionowej metodą GNSS oraz metodami klasycznymi.

10 Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2011/2012 kierunek NAWIGACJA Lp. Temat pracy Promotor Dyplomant Analiza możliwości wykorzystania portalu E-GMDSS w procesie 1. kształcenia na przedmiocie Łączność Morska dr inż. Piotr Wołejsza Opracowanie instrukcji do ćwiczenia z przedmiotu Łączność 2. Morska na symulatorze TGS-5000 dr inż. Piotr Wołejsza 3. Unikanie kolizji manewr ostatniej chwili dr inż. Piotr Wołejsza Data otrzymania tematu Uwagi 4. Algorytmizacja przepisów MPDM dla akwenów ograniczonych dr inż. Piotr Wołejsza

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA. Fotogrametria i teledetekcja

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA. Fotogrametria i teledetekcja WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA Fotogrametria i teledetekcja 1. Pojęcie fotogrametrii. Zalety i ograniczenia fotogrametrii. 2. Produkty, zastosowanie i podział fotogrametrii 3. Fotogrametria

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (STDS i SNDS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Geodezji Szczegółowej Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka PROMOTOR TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Katedra Geodezji Szczegółowej (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja i Geoinformatyka (Specjalność)

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 36 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka Matematyka Liczby zespolone. Postać trygonometryczna liczb zespolonych. Wzory de Moivre a dla mnożenia, potęgowania i pierwiastkowania liczb zespolonych. Definicja grupy pierścienia i ciała. Ciało liczb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA

Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA Katedra Dróg i Mostów Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA Przydatność danych geodezyjnych na terenach górniczych dla celów projektowych Promotor Dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA Prof.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Załącznik nr 7 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak PROMOTOR Mieczysław Bakuła 1.

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II. PORADNIK PRAKTYCZNY GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II. PORADNIK PRAKTYCZNY Centrum Informacyjne Lasów Państwowych GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 263 15395 Poz. 1572 1572 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana.

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana. Instytut Geodezji i Geoinformatyki UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE I WIZUALIZACJA NUMERYCZNYCH MODELI TERENU ORAZ DNA MORSKIEGO DLA POTRZEB GEOINFORMATYCZNEGO SYTEMU OCHRONY PORTU

OPRACOWANIE I WIZUALIZACJA NUMERYCZNYCH MODELI TERENU ORAZ DNA MORSKIEGO DLA POTRZEB GEOINFORMATYCZNEGO SYTEMU OCHRONY PORTU Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, 2012, s. 187-198 ISBN 978-83-61576-22-8 OPRACOWANIE I WIZUALIZACJA NUMERYCZNYCH MODELI TERENU ORAZ DNA MORSKIEGO DLA POTRZEB GEOINFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEWODNICZĄCA KOMISJI NAZW MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW FIZJOGRAFICZNYCH MSWIA

GŁÓWNY GEODETA KRAJU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEWODNICZĄCA KOMISJI NAZW MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW FIZJOGRAFICZNYCH MSWIA ORGANIZATORZY: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Geodezji i Geoinformatyki POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Komisja Geoinformatyki POLSKA AKADEMIA NAUK Sekcja Kartografii STOWARZYSZENIE KARTOGRAFÓW

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I NAWIGACJA SATELITARNA Dr inż. Arkadiusz Tyszko 1. Analiza dokładności

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

1 EUROSYSTEM S A z siedzibą w Chorzowie ul.armii Krajowej 9A, KRS 0000369590, NIP 6340135104, REGON 271172449 www.eurosystem.com.

1 EUROSYSTEM S A z siedzibą w Chorzowie ul.armii Krajowej 9A, KRS 0000369590, NIP 6340135104, REGON 271172449 www.eurosystem.com. 1 EUROSYSTEM S A z siedzibą w Chorzowie ul.armii Krajowej 9A, KRS 0000369590, NIP 6340135104, REGON 271172449 www.eurosystem.com.pl 2 GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 11, KRS 0000060944,

Bardziej szczegółowo

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji 1 listopada 2011 r., nastąpiła zmiana nazwy Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi na Łódzki Ośrodek Geodezji. RADA

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Zawartość I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE......

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Dział Katastralnej Bazy Danych sierpień 2006 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI SERIA GEOMATYKA 1 DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI KONCEPCJA UPROSZCZONEJ METODY BADANIA AKTUALNOŚCI I PREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS TYTUŁ WYKŁADU Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3 GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3 GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3 GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI :. WYDANIE PIĄTE Warszawa 1988 Instrukcja opracowana w Instytucie Geodezji i Kartografii przez: Bogdana Neya /redakcja naczelna/ Wojciecha Janusza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM Stowarzyszenie Geodetów Polskich Geodezyjna Izba Gospodarcza Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych Warszawa, 20-02-2013 r. GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD

OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD BIULETYN INFORMACYJNY ODDZIAŁU TELEDETEKCJI I GEOINFORMATYKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO Ukazuje się od 1977 roku Nr 137 Warszawa, 2013.09.11-13 VII

Bardziej szczegółowo

1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2.

1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2. Lista referatów 1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2. Treść mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 dr Renata

Bardziej szczegółowo