Ze względu na sposób organizacji pamięci i wykonywania programu: architektura von Neumanna. WZiPT PL mgr inż. Dariusz Kuś

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ze względu na sposób organizacji pamięci i wykonywania programu: architektura von Neumanna. WZiPT PL mgr inż. Dariusz Kuś"

Transkrypt

1 Budowa i działanie mikrokomputera PC 1. Pojęcia podstawowe Najmniejszą ilościa informacji jest 1 bit(jednostka podstawowa układu SI) 1 bit (1b) = stan logiczny 0 lub 1. 1 Byte (1B) = 8 bitów (odpowiada to 256 kombinacjom zer i jedynek), pozwala zapisać liczbę całkowitą z zakresu kb = 1024B 1 MB = 1024kB = B 1 GB = 1024MB = kB = B Jednostki te są używane do określania pojemności pamięci. Rodzaje transmisji danych: równoległa każdy z transmitowanych bitów jest przesyłany oddzielnym przewodem w takt sygnału synchronizującego (w każdym takcie przysyłany jest kompletny zestaw bitów np. 1B). Dzięki temu transmisja jest szybka ale linia połączeniowa musi zawierać przynajmniej tyle przewodów ile bitów zawiera pojedyncza porcja informacji oraz dodatkowe połączenia dla sygnałów kontrolnych np. przy transmisji bajtów jest to min. 8 przewodów. szeregowa wszystkie transmitowane bity przesyłane są jednym wspólnym przewodem, jeden za drugim w takt sygnału synchronizującego. Transmisja trwa tyle cykli synchronizacji ile bitów zawiera pojedyncza porcja informacji, z tego powodu trudno jest osiągnąć dużą prędkość transmisji ale linia połączeniowa zawiera mało przewodów. Architektura komputera sposób organizacji elementów tworzących komputer. Pojęcie to używane jest dosyć luźno. Może ono dzielić systemy komputerowe ze względu na wiele czynników, zazwyczaj jednak pod pojęciem architektury rozumie się organizację połączeń pomiędzy pamięcią, procesorem i urządzeniami wejściawyjścia. Innym, stosowanym potocznie znaczeniem terminu "architektura komputera" jest typ procesora wraz z zestawem jego instrukcji. Właściwszym określeniem w tym przypadku jest model programowy procesora (ang. ISA - Instruction Set Architecture). Ze względu na rodzaj połączeń procesor-pamięć i sposób ich wykorzystania dzielimy architektury zgodnie z taksonomią Flynna: SISD (ang. Single Instruction Single Data) - skalarne SIMD (ang Single Instruction Multiple Data) - wektorowe MIMD (ang. Multiple Instruction Multiple Data) - równoległe Ze względu na sposób podziału pracy i dostęp procesora do pamięci możemy podzielić architektury na: SMP (ang. Symmetric Multiprocessing) - symetryczne NUMA (ang. Non-Uniform Memory Access) - asymetryczne AMP (ang. Asynchronous Multiprocessing) - asynchroniczne MPP (ang. Massively Parallel Processors) Ze względu na sposób organizacji pamięci i wykonywania programu: architektura von Neumanna

2 architektura harvardzka architektura mieszana Schemat blokowy systemu komputerowego Reset CLK CPU RAM ROM I/O 8/16/32/64/... Danych 16/20/24/32/... Adresowa Sterująca Mikroprocesor CPU (ang. Central Processing Unit) Sekwencyjne urządzenie cyfrowe potrafiące pobierać dane z pamięci, interpretować je jako rozkazy i wykonywać je. W praktyce to układ scalony wielkiej skali integracji zajmujący się przetwarzaniem danych. Elementy składowe typowego mikroprocesora: ALU (ang. Arithmetic Logic Unit)- jednostka arytmetyczno-logiczna, wykonująca operacje arytmetyczne i logiczne na dostarczonych jej danych: o Arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie o Logiczne: OR, AND, XOR, OR, NOT) o przesunięcia bitowe w lewo i w prawo. CU (ang. Control Unit) - układ sterowania lub dekoder rozkazów. Odpowiedzialny jest on za dekodowanie dostarczonych mikroprocesorowi instrukcji i odpowiednie sterowanie pozostałymi jego blokami Rejestry - umieszczone wewnątrz mikroprocesora komórki pamięci służące do: przechowywania tymczasowych wyników obliczeń (rejestry danych) adresów lokacji w pamięci operacyjnej (rejestry adresowe). Proste mikroprocesory mają tylko jeden rejestr danych zwany akumulatorem. Oprócz rejestrów danych i rejestrów adresowych występuje też pewna liczba rejestrów o specjalnym przeznaczeniu. PC (Program Counter) - licznik rozkazów - zawiera on adres komórki pamięci zawierającej następny rozkaz do wykonania SP (Stack Pointer) - wskaźnik stosu - zawiera adres wierzchołka stosu

3 Architektury mikroprocesorów CISC (ang. Complex Instruction Set Computers) nazwa architektury mikroprocesorów o następujących cechach: duża liczba rozkazów (instrukcji) mała optymalizacja niektóre rozkazy potrzebują dużej liczby cykli procesora do wykonania występowanie złożonych, specjalistycznych rozkazów duża liczba trybów adresowania do pamięci może się odwoływać bezpośrednio duża liczba rozkazów mniejsza częstotliwość taktowania (w porównaniu do procesora RISC) powolne działanie dekodera rozkazów RISC (ang. Rationalized Instruction Set Computers, wcześniej Reduced Instruction Set Computers) - nazwa architektury mikroprocesorów która została przedstawiona pod koniec lat 70. w teoretycznych pracach na uniwersytecie Berkeley oraz w wynikach badań Johna Cocke z Thomas J. Watson Research Center. Ówczesne procesory (budowane w architekturze CISC) charakteryzowały się bardzo rozbudowaną listą rozkazów, ale jak wykazały badania tylko nieliczna ich część była wykorzystywane w statystycznym programie. Okazało się np. że ponad 50% rozkazów w kodzie to zwykłe przypisania (zapis zawartości rejestru do pamięci i odwrotnie). Ponadto badania wykazały, że podczas działania programu ok % wykonywanych instrukcji to instrukcje wywołania podprocedur lub instrukcje obsługujące pętle, ok % to wspomniane przypisania, 7-21% to instrukcje warunkowe (jeśli warunek to ), natomiast reszta to tylko 1-3% [1]. W związku z powyższym zaprezentowano architekturę mikroprocesorów, w której uwzględniono wyniki badań. Jej podstawowe cechy to: Zredukowana do minimum liczba rozkazów Redukcja trybów adresowania Ograniczenie komunikacji pomiędzy pamięcią, a procesorem poprzez wprowadzenie dedykowanych instrukcji do komunikacji między z pamięcią a rejestrami, pozostałe instrukcje mogą operować wyłącznie na rejestrach. Zwiększenie liczby rejestrów (np. 32, 192, 256) ogólnego przeznaczenia Dzięki przetwarzaniu potokowemu (ang. pipelining) wszystkie rozkazy wykonują się w jednym cyklu maszynowym, co pozwala na znaczne uproszczenie bloku wykonawczego, a zastosowanie superskalarności także na zrównoleglenie wykonywania rozkazów. Dodatkowo czas reakcji na przerwania jest krótszy. Obecnie popularne procesory Intel/AMD są widziane z punktu widzenia programu jako CISC, ale ich rdzeń jest typu RISC. Skomplikowane rozkazy CISC są rozbijane na mikrorozkazy (ang. microops), które są następnie wykonywane przez blok wykonawczy wykonany w architekturze RISC

4 Procesory f-my Intel Magistrale Pamięć podręczna Typ danyc adreso Koproc. L1 L2 Mnożnik Inne h wa matem. zegara SX DX SX kB DX kB DX kB DX kB Pentium kB Pentium MMX kB - + MMX Pentium Pro kB 256kB, f cpu + MMX Pentium II kB 512kB, ½f cpu + MMX Celeron kB - + MMX Celeron A kB 128kB, f cpu + MMX Pentium III kB 512kB, ½f cpu + MMX Pentium III kB kB, + MMX2 FCPGA f cpu, ½f cpu Pentium IV Core2 Instrukcje SIMD (Single Instruction, Multiple Data) - jedna z rodzajów architektur komputera według taksonomii Flynna, dotycząca systemów, w których przetwarzanych jest wiele strumieni danych w oparciu o pojedynczy strumień rozkazów - są to tzw. komputery wektorowe. Komputery SIMD stosowane są głównie do obliczeń naukowo-technicznych, jednak jednostki realizujące zadania zgodnie z metodologią SIMD obecne są także w stosowanych w domowych komputerach procesorach opartych o architekturę x86. MMX (MultiMedia extensions lub Matrix Math extensions) to zestaw 57 instrukcji SIMD dla procesorów Pentium i zgodnych. Rozkazy MMX mogą realizować działania logiczne i arytmetyczne na liczbach całkowitych. Pierwotnie wprowadzone w 1997 przez Intela dla procesorów Pentium MMX, aktualnie dostępne również na procesory innych producentów - wraz z rozwojem procesorów i dodawaniem nowych rozszerzeń (np. SSE) zbiór rozkazów MMX powiększał się. Programy wykorzystujące rozkazy MMX były o wiele szybsze od analogicznych programów wykorzystujących zwykłe rozkazy procesora. MMX jest przeznaczony do szczególnych zastosowań, gdzie przetwarzane są duże ilości danych przez jeden określony algorytm (obróbka dźwięku i obrazu). Przykłady zastosowań: wyświetlanie grafiki trójwymiarowej: przekształcenia geometryczne, cieniowanie, teksturowanie dekodowanie obrazów JPEG i PNG dekodowanie i kodowanie filmów MPEG (m.in. wyznaczanie transformat DCT i IDCT); filtrowanie sygnałów: obrazów statycznych, filmów, dźwięku;

5 wyświetlanie grafiki dwuwymiarowej (blue box, maskowanie, przezroczystość); wyznaczanie transformat: Haara, FFT. 3DNow! - rozszerzenie architektury procesorów x86 stworzone przez firmę AMD, znacznie zwiększające wydajność obliczeń zmiennoprzecinkowych, potrzebne do odtwarzania grafiki trójwymiarowej i multimediów. Był to pierwszy przypadek wprowadzenia takich istotnych zmian przez firmę inną niż Intel. Technologia 3DNow! uzupełnia i rozszerza możliwości akceleratorów graficznych, przyspieszając obliczenia zmiennoprzecinkowe występujące w początkowych etapach przetwarzania grafiki. Technologia ta pozwala uzyskać do 4 wyników zmiennoprzecinkowych w ciągu jednego cyklu pracy procesora. Technologia 3DNow! zawiera zestaw 21 nowych instrukcji zmiennoprzecinkowych typu SIMD. Z czasem AMD dodało następne nowe instrukcje. Enhanced 3DNow! (w procesorach Athlon i K6-2+/III+) dodano zestaw 24 instrukcji, z czego 19 należy do części rozszerzania SSE (a więc procesor jest częściowo zgodny z SSE). 3DNow! Professional, (w procesorach Athlon XP) zawiera w sobie rozszerzenie Enhanced 3DNow! oraz wprowadza 51 nowych instrukcji z technologii SSE (pełna zgodność z intelowskim SSE. SSE (ang. Streaming SIMD Extensions) jest to zestaw instrukcji wprowadzonych w procesorach Pentium III firmy Intel. Rozkazy te wykonują działania na 4- elementowym wektorze liczb zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji zgodnych ze standardem IEEE-754. Możliwe jest również wykonywanie działania tylko na jednym, pierwszym elemencie wektora. Zdefiniowane działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie liczenie pierwiastka aproksymacja odwrotności (1/x) aproksymacja pierwiastka kwadratowego Wprowadzono specjalizowane rozkazy do przesyłania danych pomiędzy rejestrami SSE, MMX, oraz pamięcią. Rejestry SSE mają rozmiar 128 bitów (16 bajtów) i w odróżnieniu od MMX-owych, mapowanych na stos koprocesora, stanowi zupełnie autonomiczną jednostkę, obejmującą osiem 128-bitowych rejestrów nazwanych w asemblerze xmm0,..., xmm7. Wersje 64-bitowe procesorów (AMD64, EM64T) wprowadzają 8 dodatkowych rejestrów xmm8,..., xmm15. Ponieważ rozkazy SSE operują na liczbach zmiennoprzecinkowych istnieje dodatkowy rejestr kontrolny, analogiczny do występującego w FPU, w którym określa się: sposób zaokrąglania wyników (ang. round control) - zaokrąglanie w stronę zera, nieskończoności, ucinanie, reakcję na błędy - zgłaszanie wyjątku lub zwrócenie wartość NaN.

6 SSE2 - zestaw instrukcji SSE poszerzony o 144 nowe rozkazy umożliwiające operacje na 128-bitowych rejestrach (XMM0..15) zawierających liczby zmiennoprzecinkowe o pojedynczej (32 bit) i podwójnej (64 bit) precyzji oraz 128- bitowych operandach stałopozycyjnych. Wprowadzono w procesorach rodziny Pentium 4 oraz Athlon 64. SSE3 (oznaczany również przez firmę Intel jako Prescott New Instructions lub PNI) to kolejny zestaw instrukcji SIMD wykorzystywany w architekturze IA-32. SSE3 wprowadza 13 nowych poleceń: fisttp - do konwersji liczb zmiennoprzecinkowych do całkowitoliczbowych addsubps, addsubpd, movsldup, movshdup, movddup - do arytmetyki zespolonej lddqu - do kodowania wideo haddps, hsubps, haddpd, hsubpd - do grafiki (SIMD FP/AOS) monitor, mwait - do synchronizacji wątków Wprowadzone w procesorze Pentium 4 Prescott oraz Athlon 64 od wersji E. SSSE3 - Supplemental Streaming SIMD Extension 3 to zestaw instrukcji SSE czwartej generacji. SSSE3 jest znane również jako SSE4, Tejas New Instructions (TNI) lub Merom New Instructions (MNI). W procesorach Xeon 5100 Series, Intel Core 2. Zegar systemowy (CLK) Układ elektroniczny generujący falę prostokątną o ściśle określonej, stałej częstotliwości. Kolejne takty zegara wyznaczają kolejne fazy realizacji programu prze mikroprocesor. Takty zegara Takt Opera cja pobranie rozkazu pobranie argumentów wykonanie rozkazu Pamięć operacyjna Pamięć operacyjna to pamięć, w której przechowywany jest kod programu oraz jego dane. RAM to pamięć o dostępie swobodnym, pozwalająca na wielokrotny zapis i odczyt danych. Przechowuje zapisane w niej dane tylko podczas zasilania, po wyłączeniu traci całą zawartość, po ponownym włączeniu zawiera przypadkowe wartości. Ze względu na wykonanie pamięci RAM dzielimy na: DRAM - pamięci dynamiczne, najtańszy rodzaj pamięci o największej gęstości upakowania informacji. Komórki pamięci to (w dużym uproszczeniu) kondensatory przechowujące ładunki elektryczne symbolizujące zapisane w nich dane, z upływem czasu tracą one ładunek na skutek niedoskonałości izolacji, wymagają więc okresowego odświeżania (odbudowy ładunków). Proces ten spowalnia nieco pracę całej pamięci oraz wymaga dodatkowych układów elektronicznych.

7 SRAM - najszybszy z powszechnie stosowanych rodzajów pamięci. Poszczególne komórki to przerzutniki. Z powodu dużego skomplikowania budowy pojedynczej komórki nie można osiągnąć dużego upakowania stąd wysoka cena pamięci i ograniczone jej zastosowania głównie jako tzw. pamięci podręcznej (CACHE). FPM DRAM (ang. Fast Page Mode DRAM), najpopularniejszy w czasach procesorów 486 i wczesnych wersji procesorów Pentium rodzaj pamięci, zdolny do pracy przy częstotliwościach magistrali do 66 MHz EDO RAM (ang. Extended Data Output RAM ) - odmiana pamięci RAM, stosowana w płytach głównych działających z szybkościami MHz. SDRAM (ang. Synchronous Dynamic Random Access Memory) rodzaj pamięci o dostępie swobodnym wykorzystywana m.in. w komputerach jako pamięć operacyjna. Początkowo pod nazwą SDRAM kryły się układy obecnie nazywane SDR SDRAM. Przedrostek SDR pojawił się po wprowadzeniu pamięci DDR SDRAM. Typowe Parametry: 66 MHz = przepustowność 533 MB/s, czas dostępu 15-12ns 100 MHz = przepustowność 800 MB/s, czas dostępu 10-8ns 133 MHz = przepustowność 1067 MB/s, czas dostępu 7.5ns DDR SDRAM (ang. Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM) rodzaj pamięci typu RAM stosowana w komputerach jako pamięć operacyjna oraz jako pamięć kart graficznych. Jest ona modyfikacją pamięci SDRAM. W pamięci typu DDR SDRAM dane przesyłane są w czasie trwania zarówno rosnącego jak i opadającego zbocza zegara, przez co uzyskana została dwa razy większa przepustowość niż w przypadku konwencjonalnej SDRAM typu PC-100 i PC-133. Układy zasilane są napięciem 2,5 V a nie 3,3 V co powoduje znaczące ograniczenie poboru mocy Typy pamięci DDR PC-200 (PC-1600) 64 bity * 2 * 100 MHz = 1600 MB/s PC-266 (PC-2100) 64 bity * 2 * 133 MHz = 2133 MB/s PC-333 (PC-2700) 64 bity * 2 * 166 MHz = 2700 MB/s PC-400 (PC-3200) 64 bity * 2 * 200 MHz = 3200 MB/s DDR2 SDRAM (ang. Double Data Rate 2 Synchronous Dynamic RAM) rodzaj pamięci RAM typu SDRAM, stosowany w komputerach jako pamięć operacyjna. Pamięć DDR2 charakteryzuje się wyższą efektywną częstotliwością taktowania (533, 667, 800, 1066 MHz) oraz niższym poborem prądu. Moduły pamięci DDR2 nie są kompatybilne z modułami DDR. Moduły zasilane są napięciem 1,8V zamiast 2,5V. Układy terminujące zostały przeniesione z płyty głównej do wnętrza pamięci (ang. ODT, On Die Termination). Zapobiega to powstaniu błędów wskutek transmisji odbitych sygnałów. DDR2 przesyła 4 bity w ciągu jednego taktu zegara (DDR tylko 2).

8 Podwojona prędkość układu wejścia/wyjścia (I/O) pozwala na obniżenie prędkości całego modułu bez zmniejszania jego przepustowości. Liczba styków została zwiększona ze 184 do 240. Wycięcia w płytce pamięci umieszczone są w różnych miejscach, w celu zapobiegnięcia podłączenia niewłaściwych kości. Obecnie DDR2 obsługiwane są zarówno przez procesory firmy Intel jak i AMD. Typy pamięci DDR2: PC to: 64 bity * 2 * 200MHz = 3200MB/s PC to: 64 bity * 2 * 266MHz = 4200MB/s PC to: 64 bity * 2 * 333MHz = 5200MB/s PC to: 64 bity * 2 * 400MHz = 6400MB/s PC to: 64 bity * 2 * 500MHz = 8000MB/s ROM Pamięci nieulotne to pamięci tylko do odczytu oraz nie wymagające zasilania do przechowywania informacji. Pamięć ta zawiera: POST zestaw procedur zapewniających prawidłowy start systemu po włączeniu zasilania. Sprawdzają one obecność standardowych składników systemu oraz testują poprawne działanie wszystkich znalezionych komponentów tj. mikroprocesora, pamięci RAM, napędów FDD, i HDD, karty graficznej itp. Ostatnia z wykonywanych procedur próbuje odnaleźć system operacyjny i ewentualnie uruchomić go. BIOS zestaw procedur do obsługi sprzętu np. odczyt i zapis pojedynczego sektora na dyskietce lub dysku twardym, wyświetlenie jednego znaku na monitorze, pobranie jednego znaku z klawiatury itd. Ponieważ procedury te są napisane dla tzw. rzeczywistego (16b) trybu pracy procesora, a w tym trybie pracuje system MS-DOS, tylko ten system w pełni może korzystać z procedur BIOS. Systemy takie jak: Windows 9x, Windows NT, wszystkie odmiany Linux, BSD jako systemy 32 bitowe czyli pracujące w trybie chronionym procesora nie mogą korzystać z BIOS i dlatego potrzebują kompletu własnych sterowników (procedur) do obsługi sprzętu. SETUP program do konfiguracji komputera: ustawienie czasu i daty, ilości i typów dysków twardych oraz wiele parametrów technicznych dotyczących pracy: procesora, pamięci RAM, pamięci podręcznej, magistral itd. Może być wykonana w wielu różnych wersjach różniących się jedynie sposobem zapisu informacji oraz możliwością (lub jej brakiem) modyfikacji. ROM (ang. Read Only Memory) to pamięć nieulotna programowana tylko jeden raz w procesie produkcji układu scalonego. W połączeniach między elementami składowymi zawarta jest informacja, którą można później wielokrotnie odczytywać. PROM to pamięć nieulotna programowana tylko jeden raz w procesie produkcji lub przez użytkownika metodą przepalania ścieżek wewnątrz układu scalonego.

9 EPROM to pamięć nieulotna z możliwością wielokrotnego programowania przy użyciu specjalnego programatora. Skasowania takiej pamięci jest możliwe przez naświetlenie światłem ultrafioletowym struktury półprzewodnikowej (przez okienko ze szkła kwarcowego wykonane w obudowie układu). EEPROM (lub Flash ROM) to pamięć nieulotna z możliwością wielokrotnego programowania i kasowania poprzez podanie na odpowiednie wyprowadzenia układu sygnałów elektrycznych, którymi można sterować w sposób całkowicie programowy. Pamięć podręczna (Cache) Pamięć podręczną (CACHE Memory) stosuje się gdy w systemie komputerowym należy połączyć elementy znacznie różniące się szybkością transmisji danych. Przy wymianie danych szybsze z urządzeń musi być sztucznie spowalniane, aby urządzenie wolniejsze mogło nadążyć. Aby wyeliminować to zjawisko umieszcza się niewielką ilość szybkiej pamięci między współpracującymi elementami systemu, która pośredniczy we wszystkich operacjach transmisji danych. Kontroler CACHE RAM L2 CACHE Magistrale systemowe a) Pamięć podręczna poziomu L2 (ang Second Level Cache) Ze względu na niską cenę oraz duże pojemności jako pamięci operacyjnej najczęściej używa się pamięci DRAM (pamięć dynamiczna). Są one jednak zbyt wolne w porównaniu ze współczesnymi im mikroprocesorami. Z tego powodu przy operacjach zapisu i odczytu danych muszą być wprowadzane cykle oczekiwania (ang. Wait States), w czasie trwania których procesor nic nie robi, a jedynie czeka na aż wolna pamięć operacyjna zrealizuje operację odczytu/zapisu. Powoduje to zwolnienie pracy całego systemu. Sposobem na wyeliminowanie tego stanu jest umieszczenie między procesorem a wolną pamięcią DRAM niewielkiej ilości szybkiej pamięci podręcznej CACHE wykonanej z układów SRAM (Pamięć statyczna). Gdy procesor zapisuje dane do pamięci są one bez jego wiedzy kierowane przez sterownik pamięci podręcznej (CACHE Controler) do pam. podręcznej. Ze względu na szybkość pamięci podr. operacja ta może być wykonana bez spowalniania pracy procesora. Gdy procesor zajmie się realizacją następnych rozkazów dane z pam. podr. są przepisywane do pam. operacyjnej. W przypadku gdy procesor za chwilę pobiera dane uprzednio zapisane do pamięci, znajdują się one w pam. podr., nie musi więc odwoływać się do wolnej pamięci operacyjnej. Dodatkowo sterownik pam. podr. stara się przewidzieć jakie dane będzie pobierał mikroprocesor w najbliższej chwili i przepisuje odpowiednie obszary pam. operacyjnej do podręcznej. Od skuteczności algorytmów "przewidujących" zależy wydajność systemu pamięci podręcznej, stąd są one pilnie strzeżonymi tajemnicami poszczególnych firm. Miarą skuteczności pamięci podręcznej jest współczynnik określany jako stosunek ilości odczytanych danych, które pobrane zostały z pamięci CACHE, do ilości wszystkich danych odczytanych z pamięci. W prawidłowo skonfigurowanych systemach sięga on 90% lub nawet nieco więcej.

10 b) Pamięć podręczna poziomu L1 (First Level CACHE) Od modelu wszystkie mikroprocesory z rodziny x86 posiadają wbudowaną w procesor pamięć podręczną tzw. L1 Cache (First Level Cache ). Pojemność jej wynosiła od 8 do 32kB. Magistrale danych służy do transmisji kodów rozkazów, danych do obróbki i wyników między mikroprocesorem a pamięcią operacyjną oraz urządzeniami wejście/wyjście. Może być 8, 16, 32, 64 bitowa. adresowa służy do adresowania pamięci oraz urządzeń wej./wyj. Pamięć można przedstawić jako zestaw komórek, w każdej z nich może być przechowywana liczba (kod rozkazu lub dana dla mikroprocesora). Gdy procesor chce odczytać zwartość pewnej komórki umieszcza jej adres (w pewnym uproszczeniu - numer) na magistrali adresowej, wówczas pamięć przekazuje zawartość odpowiedniej komórki na mag. danych. Podobnie przebiega operacja zapisu do pamięci, procesor umieszcza na magistrali adresowej adres, a na mag. danych daną do zapisu. sterująca służy do przekazywania sygnałów, które mają za zadania synchronizowanie pracy poszczególnych modułów oraz zapewnienie sprawnej i bezkonfliktowej pracy wszystkich elementów.

11 Budowa typowej płyty głównej Host Bus Dotyczy Celeron A, PII, PIII CPU L1 Cache L2 Cache DRAM AGP/PCI Chipset North Bridge AGP PCI PCI Bus IDE1, IDE2 South Bridge USB1, USB2 ISA ISA Bus LPT1 COM1, COM2 I/O FDD Gniazda rozszerzeń PC magistrala zastosowana w klomputerze PC/XT ISA (ang. Industry Standard Architecture) standard magistrali oraz łącza dla komputerów osobistych AT wprowadzony w roku 1984, jako rozszerzenie architektury IBM PC/XT do postaci szesnastobitowej. Podstawowe parametry złączy ISA szyna danych 16/8-bitowa szyna adresowa 24-bitowa brak sygnałów związanych z DMA teoretyczna szybkość 8 MB/s (efektywna od 1,6 MB/s do 1,8 MB/s ) zegar 8.33 MHz MCA (ang. Micro Channel Architecture) 32-bitowa magistrala skonstruowana przez IBM. Taktowana zegarem 10 MHz, nie kompatybilna z kartami typu ISA. EISA (ang. Extended Industry Standard Architecture) - magistrala rozszerzeń zaprojektowana specjalnie dla 32-bitowych komputerów Aby zapewnić jej kompatybilność z szyną ISA, taktowana jest zegarem 8,33 MHz. Dość duża prędkość transmisji danych (33 MB/s). Magistrala EISA obsługuje standard Plug&Play

12 VLB to uproszczona magistrala dla procesorów i486. Ponieważ w celu obniżenia ceny poprzez uproszczenie konstrukcji była ona realizowana poprzez bezpośrednie wyprowadzenie sygnałów mikroprocesora na złącze była ona niejako przypisana tylko do tego typu procesora i razem z nim wyszła z użycia. PCI PCI (ang. Peripheral Component Interconnect) - magistrala komunikacyjna służąca do przyłączania urządzeń do płyty głównej w komputerach klasy PC. Po raz pierwszy została publicznie zaprezentowana w czerwcu 1992 r. jako rozwiązanie umożliwiające szybszą komunikację pomiędzy procesorem i kartami niż stosowane dawniej ISA. Cechy złącza PCI uniwersalność i równouprawnienie gniazd Rozpoznawanie kart w poszczególnych gniazdach Niezależność od typu procesora Skalowalność (32/64b różne zegary) Pełne wsparcie dla PnP Możliwość zainstalowania kilku magistral w jednym systemie Możliwość komunikacji bez udziału CPU Dobra zgodność pomiędzy wersjami Wersje PCI Wersja PCI 2.0 PCI 2.1 PCI 2.2 PCI 3.0 Rok wprowadzenia Szerokość szyny danych [b] Częstotliwość zegara [MHz] Przepustowość [MB/s] Napięcie [V] 5,0 5,0 5,0/3,3 3,3 PCI-X (ang. Peripheral Component Interconnect Extended) - szybsza wersja standardu PCI. Magistrala ta jest wstecznie zgodna z PCI, istotne jest tylko dopasowanie napięciowe. Wersja PCI-X 1.0 PCI-X 2.0 PCI-X 3.0 Rok wprowadzenia Szerokość szyny danych [b] Częstotliwość zegara [MHz] Przepustowość [MB/s] Napięcie [V] 3,3 3,3/1,5 3,3/1,5 AGP (ang. Accelerated Graphics Port lub Advanced Graphics Port) to rodzaj zmodyfikowanej magistrali PCI. Jest ona zoptymalizowana do szybkiego przesyłania dużych ilości danych pomiędzy pamięcią operacyjną a kartą graficzną. AGP 1x AGP 2x AGP 4x AGP 8x Szerokość szyny danych [b] Częstotliwość zegara [MHz] x 2 66 x 4 66 x 8

13 Przepustowość [MB/s] Napięcie [V] 3,3 3,3 1,5 1,5 PCI-E, PCI-Express, jest szeregową magistralą służącą do podłączania urządzeń do płyty głównej. Ma docelowo zastąpić magistrale PCI i AGP. PCI-Express stanowi magistralę lokalną typu szeregowego typu punkt-punkt (Point-to-Point). Taka konstrukcja eliminuje konieczność dzielenia pasma pomiędzy kilka urządzeń. Sygnał przekazywany jest za pomocą dwóch linii. Częstotliwość taktowania wynosi 2.5GHz. Protokół transmisji wprowadza dwa dodatkowe bity, do każdych ośmiu bitów danych. Zatem przepustowość jednej linii wynosi 250MB/s. W związku z tym, że urządzenia mogą pracować w trybie full-duplex to przepustowość może sięgać 500MB/s. Możliwe jest kilka wariantów tej magistrali - z 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24 lub 32 liniami. Wraz ze wzrostem liczby linii transmisyjnych wydłużeniu ulega gniazdo poprzez dodanie do części wspólnej kolejnych linii. Umożliwia to włożenie wolniejszej karty do szybszego gniazda. Specyfikacja określa też inne rozmiarowo warianty kart: miniexpress cards - następca PCMCIA AdvancedTCA - następca CompactPCI. Przepustowości różnych wersji magistrali PCI Express Wariant PCIe Liczba pinów Przepustowość [MB/s] x x2 500 x x x x

RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC,

RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, zapoczątkowana przez i wstecznie zgodna z 16-bitowym procesorem

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC Architektura Systemów Komputerowych Rozwój architektury komputerów klasy PC 1 1978: Intel 8086 29tys. tranzystorów, 16-bitowy, współpracował z koprocesorem 8087, posiadał 16-bitową szynę danych (lub ośmiobitową

Bardziej szczegółowo

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE.

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. 8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. Magistrala (ang. bus) jest ścieżką łączącą ze sobą różne komponenty w celu wymiany informacji/danych pomiędzy nimi. Inaczej mówiąc jest to zespół

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Architektura mikroprocesorów TEO 2009/2010

Architektura mikroprocesorów TEO 2009/2010 Architektura mikroprocesorów TEO 2009/2010 Plan wykładów Wykład 1: - Wstęp. Klasyfikacje mikroprocesorów Wykład 2: - Mikrokontrolery 8-bit: AVR, PIC Wykład 3: - Mikrokontrolery 8-bit: 8051, ST7 Wykład

Bardziej szczegółowo

Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia

Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia Magistrale PC Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia pochodzące od różnych producentów (zgodne ze standardem

Bardziej szczegółowo

Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego? A. CPU B. RAM C. ROM D.

Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego? A. CPU B. RAM C. ROM D. 1 WERSJA X Zadanie 1 Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego? A. CPU B. RAM C. ROM D. I/O Zadanie 2 Na podstawie nazw sygnałów

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

LEKCJA. TEMAT: Pamięć operacyjna.

LEKCJA. TEMAT: Pamięć operacyjna. TEMAT: Pamięć operacyjna. LEKCJA 1. Wymagania dla ucznia: zna pojęcia: pamięci półprzewodnikowej, pojemności, czas dostępu, transfer, ROM, RAM; zna podział pamięci RAM i ROM; zna parametry pamięci (oznaczone

Bardziej szczegółowo

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) -

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) - Chipset i magistrala Chipset - Układ ten organizuje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi podzespołami jednostki centralnej. Idea chipsetu narodziła się jako potrzeba zintegrowania w jednym układzie

Bardziej szczegółowo

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury 1976 r. Apple PC Personal Computer 1981 r. pierwszy IBM PC Komputer jest wart tyle, ile wart jest człowiek, który go wykorzystuje... Hardware sprzęt Software oprogramowanie Komputer IBM PC niezależnie

Bardziej szczegółowo

Architektura komputera. Cezary Bolek. Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Informatyki. System komputerowy

Architektura komputera. Cezary Bolek. Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Informatyki. System komputerowy Wstęp do informatyki Architektura komputera Cezary Bolek cbolek@ki.uni.lodz.pl Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki System komputerowy systemowa (System Bus) Pamięć operacyjna ROM,

Bardziej szczegółowo

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Ogólny schemat komputera Jak widać wszystkie bloki (CPU, RAM oraz I/O) dołączone są do wspólnych

Bardziej szczegółowo

Budowa pamięci RAM Parametry: tcl, trcd, trp, tras, tcr występują w specyfikacjach poszczególnych pamięci DRAM. Czym mniejsze są wartości tych

Budowa pamięci RAM Parametry: tcl, trcd, trp, tras, tcr występują w specyfikacjach poszczególnych pamięci DRAM. Czym mniejsze są wartości tych Budowa pamięci RAM Parametry: tcl, trcd, trp, tras, tcr występują w specyfikacjach poszczególnych pamięci DRAM. Czym mniejsze są wartości tych parametrów, tym szybszy dostęp do komórek, co przekłada się

Bardziej szczegółowo

Budowa Mikrokomputera

Budowa Mikrokomputera Budowa Mikrokomputera Wykład z Podstaw Informatyki dla I roku BO Piotr Mika Podstawowe elementy komputera Procesor Pamięć Magistrala (2/16) Płyta główna (ang. mainboard, motherboard) płyta drukowana komputera,

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. System komputerowy. Magistrala systemowa. Architektura komputera. Cezary Bolek

Wstęp do informatyki. System komputerowy. Magistrala systemowa. Architektura komputera. Cezary Bolek Wstęp do informatyki Architektura komputera Cezary Bolek cbolek@ki.uni.lodz.pl Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki System komputerowy systemowa (System Bus) Pamięć operacyjna ROM,

Bardziej szczegółowo

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Sprzęt komputerowy 2 Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 2 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera Komputer computer computare

Budowa komputera Komputer computer computare 11. Budowa komputera Komputer (z ang. computer od łac. computare obliczać) urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału

Bardziej szczegółowo

Magistrala systemowa (System Bus)

Magistrala systemowa (System Bus) Cezary Bolek cbolek@ki.uni.lodz.pl Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki systemowa (System Bus) Pamięć operacyjna ROM, RAM Jednostka centralna Układy we/wy In/Out Wstęp do Informatyki

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 2 -

Technologie informacyjne - wykład 2 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 2 - Prowadzący: dr inż. Łukasz

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Procesory. Schemat budowy procesora

Procesory. Schemat budowy procesora Procesory Procesor jednostka centralna (CPU Central Processing Unit) to sekwencyjne urządzenie cyfrowe którego zadaniem jest wykonywanie rozkazów i sterowanie pracą wszystkich pozostałych bloków systemu

Bardziej szczegółowo

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT Płyty główne rodzaje 1. Płyta główna w formacie AT Jest formatem płyty głównej typu serwerowego będącej następstwem płyty XT o 8-bitowej architekturze. Została stworzona w celu obsługi 16-bitowej architektury

Bardziej szczegółowo

Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, z bitów. Oznaczana jest literą B.

Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, z bitów. Oznaczana jest literą B. Jednostki informacji Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów. Oznaczana jest literą B. 1 kb = 1024 B (kb - kilobajt) 1 MB = 1024 kb (MB -

Bardziej szczegółowo

Pamięć operacyjna komputera

Pamięć operacyjna komputera Pamięć operacyjna komputera Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory pamięć o swobodnym dostępie) służy do przechowywania danych

Bardziej szczegółowo

43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania

43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania 43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania Typy pamięci Ulotność, dynamiczna RAM, statyczna ROM, Miejsce w konstrukcji komputera, pamięć robocza RAM,

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALE ZEWNĘTRZNE, gniazda kart rozszerzeń, w istotnym stopniu wpływają na

MAGISTRALE ZEWNĘTRZNE, gniazda kart rozszerzeń, w istotnym stopniu wpływają na , gniazda kart rozszerzeń, w istotnym stopniu wpływają na wydajność systemu komputerowego, m.in. ze względu na fakt, że układy zewnętrzne montowane na tych kartach (zwłaszcza kontrolery dysków twardych,

Bardziej szczegółowo

Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory - pamięć o swobodnym dostępie)

Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory - pamięć o swobodnym dostępie) Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory - pamięć o swobodnym dostępie) służy do przechowywania danych aktualnie przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski Budowa i zasada działania komputera 1 dr Artur Bartoszewski Jednostka arytmetyczno-logiczna 2 Pojęcie systemu mikroprocesorowego Układ cyfrowy: Układy cyfrowe służą do przetwarzania informacji. Do układu

Bardziej szczegółowo

RODZAJE PAMIĘCI RAM. Cz. 1

RODZAJE PAMIĘCI RAM. Cz. 1 RODZAJE PAMIĘCI RAM Cz. 1 1 1) PAMIĘĆ DIP DIP (ang. Dual In-line Package), czasami nazywany DIL - w elektronice rodzaj obudowy elementów elektronicznych, głównie układów scalonych o małej i średniej skali

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROCESORA,

ARCHITEKTURA PROCESORA, ARCHITEKTURA PROCESORA, poza blokami funkcjonalnymi, to przede wszystkim: a. formaty rozkazów, b. lista rozkazów, c. rejestry dostępne programowo, d. sposoby adresowania pamięci, e. sposoby współpracy

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera: dr inż. Jarosław Forenc. Zestaw komputerowy Jednostka centralna. płyta główna (przykłady, standardy)

Budowa komputera: dr inż. Jarosław Forenc. Zestaw komputerowy Jednostka centralna. płyta główna (przykłady, standardy) Rok akademicki 2010/2011, Wykład nr 7 2/56 Plan wykładu nr 7 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011

Bardziej szczegółowo

MIKROKONTROLERY I MIKROPROCESORY

MIKROKONTROLERY I MIKROPROCESORY PLAN... work in progress 1. Mikrokontrolery i mikroprocesory - architektura systemów mikroprocesorów ( 8051, AVR, ARM) - pamięci - rejestry - tryby adresowania - repertuar instrukcji - urządzenia we/wy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych

Architektura systemów komputerowych Studia stacjonarne inżynierskie, kierunek INFORMATYKA Architektura systemów komputerowych Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Procesor część I 1. ALU 2. Cykl rozkazowy 3. Schemat

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Współczesne procesory.

LEKCJA TEMAT: Współczesne procesory. LEKCJA TEMAT: Współczesne procesory. 1. Wymagania dla ucznia: zna pojęcia: procesor, CPU, ALU, potrafi podać typowe rozkazy; potrafi omówić uproszczony i rozszerzony schemat mikroprocesora; potraf omówić

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Wykład nr 7 (13.05.2011) Rok akademicki 2010/2011, Wykład

Bardziej szczegółowo

Z parametrów procesora zamieszczonego na zdjęciu powyżej wynika, że jest on taktowany z częstotliwością a) 1,86 GHz b) 540 MHz c) 533 MHz d) 1 GHz

Z parametrów procesora zamieszczonego na zdjęciu powyżej wynika, że jest on taktowany z częstotliwością a) 1,86 GHz b) 540 MHz c) 533 MHz d) 1 GHz Test z przedmiotu Urządzenia techniki komputerowej semestr 1 Zadanie 1 Liczba 200 zastosowana w symbolu opisującym pamięć DDR-200 oznacza a) Efektywną częstotliwość, z jaka pamięć może pracować b) Przepustowość

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych 1 dr Artur Bartoszewski Procesor część I 1. ALU 2. Cykl rozkazowy 3. Schemat blokowy CPU 4. Architektura CISC i RISC 2 Jednostka arytmetyczno-logiczna 3 Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE WYKŁAD 1 INTEGRACJA ZE SPRZĘTEM

SYSTEMY OPERACYJNE WYKŁAD 1 INTEGRACJA ZE SPRZĘTEM SYSTEMY OPERACYJNE WYKŁAD 1 INTEGRACJA ZE SPRZĘTEM Marcin Tomana marcin@tomana.net SKRÓT WYKŁADU Zastosowania systemów operacyjnych Architektury sprzętowe i mikroprocesory Integracja systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Układ sterowania, magistrale i organizacja pamięci. Dariusz Chaberski

Układ sterowania, magistrale i organizacja pamięci. Dariusz Chaberski Układ sterowania, magistrale i organizacja pamięci Dariusz Chaberski Jednostka centralna szyna sygnałow sterowania sygnały sterujące układ sterowania sygnały stanu wewnętrzna szyna danych układ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Płyty główne Standardy magistrali rozszerzającej Opracował: Andrzej Nowak

Płyty główne Standardy magistrali rozszerzającej Opracował: Andrzej Nowak Płyty główne Standardy magistrali rozszerzającej Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz ISA ISA (ang. Industry Standard Architecture - standardowa architektura

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy z UTK. Dział 1 Budowa i obsługa komputera

Test wiedzy z UTK. Dział 1 Budowa i obsługa komputera Test wiedzy z UTK Dział 1 Budowa i obsługa komputera Pytanie 1 Który z elementów nie jest niezbędny do pracy z komputerem? A. Monitor B. Klawiatura C. Jednostka centralna D. Drukarka Uzasadnienie : Jednostka

Bardziej szczegółowo

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor Plan wykładu 1. Pojęcie podsystemu graficznego i karty graficznej 2. Typy kart graficznych 3. Budowa karty graficznej: procesor graficzny (GPU), pamięć podręczna RAM, konwerter cyfrowo-analogowy (DAC),

Bardziej szczegółowo

Programowanie Niskopoziomowe

Programowanie Niskopoziomowe Programowanie Niskopoziomowe Wykład 3: Architektura procesorów x86 Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Plan Pojęcia ogólne Budowa mikrokomputera Cykl

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 9 Pamięć operacyjna Właściwości pamięci Położenie Pojemność Jednostka transferu Sposób dostępu Wydajność Rodzaj fizyczny Własności fizyczne Organizacja Położenie pamięci

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 3 Jan Kazimirski 1 Podstawowe elementy komputera. Procesor (CPU) 2 Plan wykładu Podstawowe komponenty komputera Procesor CPU Cykl rozkazowy Typy instrukcji Stos Tryby adresowania

Bardziej szczegółowo

System mikroprocesorowy i peryferia. Dariusz Chaberski

System mikroprocesorowy i peryferia. Dariusz Chaberski System mikroprocesorowy i peryferia Dariusz Chaberski System mikroprocesorowy mikroprocesor pamięć kontroler przerwań układy wejścia wyjścia kontroler DMA 2 Pamięć rodzaje (podział ze względu na sposób

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Wykład nr 7 (15.05.2010) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Rozwój płyt głównych - część 2 Magistrale kart rozszerzeń Rozwój magistral komputera PC Płyta główna Czas życia poszczególnych magistral Pentium

Bardziej szczegółowo

Przykładowy test do egzaminu z przedmiotu Urządzenia techniki komputerowej TECHNIK INFORMATYK, sem. II

Przykładowy test do egzaminu z przedmiotu Urządzenia techniki komputerowej TECHNIK INFORMATYK, sem. II Przykładowy test do egzaminu z przedmiotu TECHNIK INFORMATK, sem. II Wykonaj poniŝszy test wielokrotnego wyboru. 1) Wykonanie naprawy komputera, wymagające zdjęcia obudowy powinno odbywać się: a) po odłączeniu

Bardziej szczegółowo

Nowinki technologiczne procesorów

Nowinki technologiczne procesorów Elbląg 22.04.2010 Nowinki technologiczne procesorów Przygotował: Radosław Kubryń VIII semestr PDBiOU 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Intel Hyper-Threading 3. Enhanced Intel Speed Technology 4. Intel HD Graphics

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka PAMIĘCI Część 1 Przygotował: Ryszard Kijanka WSTĘP Pamięci półprzewodnikowe są jednym z kluczowych elementów systemów cyfrowych. Służą do przechowywania informacji w postaci cyfrowej. Liczba informacji,

Bardziej szczegółowo

Płyta Główna magistrale i złącza. @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej

Płyta Główna magistrale i złącza. @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Płyta Główna magistrale i złącza @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Spis treści Połączenia na płycie głównej Równoległe i szeregowe Magistrale i punkt-punkt Złącza płyty głównej 2 Magistrale płyty

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Układy otoczenia procesora (chipset) Rozwiązania sprzętowe CHIPSET Podstawą budowy płyty współczesnego komputera PC jest Chipset. Zawiera on większość

Bardziej szczegółowo

Architektura komputera

Architektura komputera Architektura komputera Architektura systemu komputerowego O tym w jaki sposób komputer wykonuje program i uzyskuje dostęp do pamięci i danych, decyduje architektura systemu komputerowego. Określa ona sposób

Bardziej szczegółowo

4.2. Współczesne generacje procesorów

4.2. Współczesne generacje procesorów 4.2. Współczesne generacje procesorów 4.2.1. Materiał nauczania Procesor (ang. processor) sekwencyjne urządzenie cyfrowe potrafiące pobierać dane z pamięci, interpretować je i wykonywać jako rozkazy. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej Technologia informacyjna Urządzenia techniki komputerowej System komputerowy = hardware (sprzęt) + software (oprogramowanie) Sprzęt komputerowy (ang. hardware) zasoby o specyficznej strukturze i organizacji

Bardziej szczegółowo

Podzespoły Systemu Komputerowego:

Podzespoły Systemu Komputerowego: Podzespoły Systemu Komputerowego: 1) Płyta główna- jest jednym z najważniejszych elementów komputera. To na niej znajduje się gniazdo procesora, układy sterujące, sloty i porty. Bezpośrednio na płycie

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST KARTA GRAFICZNA.

CZYM JEST KARTA GRAFICZNA. Karty Graficzne CZYM JEST KARTA GRAFICZNA. Karta graficzna jest kartą rozszerzeń, umiejscawianą na płycie głównej poprzez gniazdo PCI lub AGP, która odpowiada w komputerze za obraz wyświetlany przez monitor.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki JA-L i Pamięci

Podstawy Informatyki JA-L i Pamięci Podstawy Informatyki alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Operator elementarny Proste układy z akumulatorem Realizacja dodawania Realizacja JAL dla pojedynczego bitu 2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALE I/O DLA DSI II

MAGISTRALE I/O DLA DSI II MAGISTRALE I/O DLA DSI II Magistrala komunikacyjna Magistrala to ścieżka łącząca ze sobą różne komponenty w celu wymiany informacji miedzy nimi. Zespół linii oraz układów przełączających, służących do

Bardziej szczegółowo

T2: Budowa komputera PC. dr inż. Stanisław Wszelak

T2: Budowa komputera PC. dr inż. Stanisław Wszelak T2: Budowa komputera PC dr inż. Stanisław Wszelak Ogólny schemat płyty Interfejsy wejścia-wyjścia PS2 COM AGP PCI PCI ex USB PS/2 port komunikacyjny opracowany przez firmę IBM. Jest on odmianą portu szeregowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia Budowa komputera Schemat funkcjonalny i podstawowe parametry Podstawowe pojęcia Pojęcia podstawowe PC personal computer (komputer osobisty) Kompatybilność to cecha systemów komputerowych, która umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 11 Wejście - wyjście Urządzenia zewnętrzne Wyjściowe monitor drukarka Wejściowe klawiatura, mysz dyski, skanery Komunikacyjne karta sieciowa, modem Urządzenie zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 8 Magistrale systemowe Magistrala Układy składające się na komputer (procesor, pamięć, układy we/wy) muszą się ze sobą komunikować, czyli być połączone. Układy łączymy ze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. UTK Urządzenia Techniki Komputerowej. Temat: Płyty główne. Spis treści:

Spis treści. UTK Urządzenia Techniki Komputerowej. Temat: Płyty główne. Spis treści: Spis treści: Spis treści Ogólna budowa płyty...2 Złącze ISA...3 Dane techniczne...3 Złącze PCI...4 Dane techniczne...5 Złącze PCI Express...5 Dane techniczne...6 Pamięci DDR...7 BIOS...8 Gniazdo zasilania...9

Bardziej szczegółowo

Zaleta duża pojemność, niska cena

Zaleta duża pojemność, niska cena Pamięć operacyjna (DRAM) jest przestrzenią roboczą mikroprocesora przechowującą otwarte pliki systemu operacyjnego, uruchomione programy oraz efekty ich działania. Wymianą informacji pomiędzy mikroprocesorem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do architektury komputerów. Taksonomie architektur Podstawowe typy architektur komputerowych

Wprowadzenie do architektury komputerów. Taksonomie architektur Podstawowe typy architektur komputerowych Wprowadzenie do architektury komputerów Taksonomie architektur Podstawowe typy architektur komputerowych Taksonomie Służą do klasyfikacji architektur komputerowych podział na kategorie określenie własności

Bardziej szczegółowo

Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne.

Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne. Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne. 1. Pamięci są układami służącymi do przechowywania informacji w postaci ciągu słów bitowych. Wykonuje się jako układy o bardzo dużym stopniu scalenia w

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy, instrukcje i adresowanie. Dariusz Chaberski

Układ wykonawczy, instrukcje i adresowanie. Dariusz Chaberski Układ wykonawczy, instrukcje i adresowanie Dariusz Chaberski System mikroprocesorowy mikroprocesor C A D A D pamięć programu C BIOS dekoder adresów A C 1 C 2 C 3 A D pamięć danych C pamięć operacyjna karta

Bardziej szczegółowo

Magistrala i Gniazda rozszerzeń budowa i zasada dzialania

Magistrala i Gniazda rozszerzeń budowa i zasada dzialania Magistrala i Gniazda rozszerzeń budowa i zasada dzialania Magistrala Magis trala (ang. bus ) zespół linii przenoszących sygnały oraz układów wejścia-wyjścia służących do przesyłania sygnałów między połączonymi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do informatyki i użytkowania komputerów. Kodowanie informacji System komputerowy

Wprowadzenie do informatyki i użytkowania komputerów. Kodowanie informacji System komputerowy 1 Wprowadzenie do informatyki i użytkowania komputerów Kodowanie informacji System komputerowy Kodowanie informacji 2 Co to jest? bit, bajt, kod ASCII. Jak działa system komputerowy? Co to jest? pamięć

Bardziej szczegółowo

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami Rok akademicki 2015/2016, Wykład nr 6 2/21 Plan wykładu nr 6 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Pamięci operacyjne. Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera

Wykład II. Pamięci operacyjne. Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera Wykład II Pamięci operacyjne 1 Część 1 Pamięci RAM 2 I. Pamięć RAM Przestrzeń adresowa pamięci Pamięć podzielona jest na słowa. Podczas

Bardziej szczegółowo

Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego, na której zamontowano najważniejsze elementy urządzenia, umo

Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego, na której zamontowano najważniejsze elementy urządzenia, umo Zestaw komputera: 1)Płyta główna: 2)Monitor 3)Klawiatura i mysz 4)Głośniki 5) Urządzenia peryferyjne: *skaner *drukarka Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Schemat maszyny von Neumanna

Rysunek 1 Schemat maszyny von Neumanna - 1 - Architektura von Neumanna według tej koncepcji komputer składa się z 3 podstawowych części: procesor z wydzieloną częścią sterującą oraz częścią arytmetyczno-logiczną (ALU) pamięć dane i instrukcje

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów PCI EXPRESS Rozwój technologii magistrali Architektura Komputerów 2 Architektura Komputerów 2006 1 Przegląd wersji PCI Wersja PCI PCI 2.0 PCI 2.1/2.2 PCI 2.3 PCI-X 1.0 PCI-X 2.0

Bardziej szczegółowo

Procesory rodziny x86. Dariusz Chaberski

Procesory rodziny x86. Dariusz Chaberski Procesory rodziny x86 Dariusz Chaberski 8086 produkowany od 1978 magistrala adresowa - 20 bitów (1 MB) magistrala danych - 16 bitów wielkość instrukcji - od 1 do 6 bajtów częstotliwośc pracy od 5 MHz (IBM

Bardziej szczegółowo

Gniazdo procesora. Gniazdo procesora to rodzaj złącza na płycie głównej komputera, w którym umieszczany jest procesor.

Gniazdo procesora. Gniazdo procesora to rodzaj złącza na płycie głównej komputera, w którym umieszczany jest procesor. Plan wykładu 1. Gniazda procesora 2. Obudowy procesora 3. Procesor 4. Zasada działania procesora 5. Cache 6. Parametry procesora 7. Rejestry procesora 8. Magistrale procesora Gniazdo procesora Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Budowa i sposób działania płyt głównych

Budowa i sposób działania płyt głównych Budowa i sposób działania płyt głównych Podstawowe komponenty płyty głównej Nowoczesna płyta główna jest wyposażona w kilka wbudowanych komponentów takich jak układy scalone, gniazda, złącza, itp. Większość

Bardziej szczegółowo

Architektura Komputerów

Architektura Komputerów 1/3 Architektura Komputerów dr inż. Robert Jacek Tomczak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Architektura a organizacja komputera 3.1 Architektura komputera: atrybuty widzialne dla programisty, atrybuty

Bardziej szczegółowo

Interfejs urządzeń peryferyjnych

Interfejs urządzeń peryferyjnych Interfejs urządzeń peryferyjnych Terminy - Referaty do 08.05.2010 - Egzamin 09.05.2010 lub 22.05.2010 Typy transmisji informacji Transmisja informacji w komputerach odbywa się przy wykorzystaniu magistrali

Bardziej szczegółowo

Ogólna budowa komputera

Ogólna budowa komputera Literka.pl Ogólna budowa komputera Data dodania: 2005-06-08 15:30:00 Publikacja zawiera konspekt lekcji informatyki dla Gimnazjum. Celem lekcji zrozumienie pracy komputera, oraz poznanie jego ogólnej budowy.

Bardziej szczegółowo

W sklepie komputerowym sprzedawca zachwala klientowi swój najnowszy towar: -Ten komputer wykona za pana połowę pracy! - W takim razie biorę dwa.

W sklepie komputerowym sprzedawca zachwala klientowi swój najnowszy towar: -Ten komputer wykona za pana połowę pracy! - W takim razie biorę dwa. W sklepie komputerowym sprzedawca zachwala klientowi swój najnowszy towar: -Ten komputer wykona za pana połowę pracy! - W takim razie biorę dwa. Rys. wg Z. Postawa, UJ 1 pamięć ROM system operacyjny procesor

Bardziej szczegółowo

Technika Mikroprocesorowa

Technika Mikroprocesorowa Technika Mikroprocesorowa Dariusz Makowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. 631 2648 dmakow@dmcs.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm 1 System mikroprocesorowy? (1) Magistrala adresowa

Bardziej szczegółowo

Temat: Pamięć operacyjna.

Temat: Pamięć operacyjna. Temat: Pamięć operacyjna. Pamięć operacyjna - inaczej RAM (ang. Random Access Memory) jest pamięcią o swobodnym dostępie - pozwalającą na odczytywanie i zapisywanie danych na dowolnym obszarze ich przechowywania.

Bardziej szczegółowo

Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Acces Memory - pamięć o swobodnym dostępie) służy do przechowywania danych

Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Acces Memory - pamięć o swobodnym dostępie) służy do przechowywania danych Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Acces Memory - pamięć o swobodnym dostępie) służy do przechowywania danych aktualnie przetwarzanych przez program oraz ciągu rozkazów,

Bardziej szczegółowo

3.Przeglądarchitektur

3.Przeglądarchitektur Materiały do wykładu 3.Przeglądarchitektur Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 24 stycznia 2009 Architektura a organizacja komputera 3.1 Architektura komputera: atrybuty widzialne

Bardziej szczegółowo

Opracował: Grzegorz Cygan 2012 r. CEZ Stalowa Wola. Pamięci półprzewodnikowe

Opracował: Grzegorz Cygan 2012 r. CEZ Stalowa Wola. Pamięci półprzewodnikowe Opracował: Grzegorz Cygan 2012 r. CEZ Stalowa Wola Pamięci półprzewodnikowe Pamięć Stosowane układy (urządzenia) DANYCH PROGRAMU OPERACYJNA (program + dane) MASOWA KONFIGURACYJNA RAM ROM (EPROM) (EEPROM)

Bardziej szczegółowo

Bibliografia: pl.wikipedia.org Historia i rodzaje procesorów w firmy Intel

Bibliografia: pl.wikipedia.org  Historia i rodzaje procesorów w firmy Intel Bibliografia: pl.wikipedia.org www.intel.com Historia i rodzaje procesorów w firmy Intel Specyfikacja Lista mikroprocesorów produkowanych przez firmę Intel 4-bitowe 4004 4040 8-bitowe 8008 8080 8085 x86

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Co to jest mikrokontroler? Kody i liczby stosowane w systemach komputerowych. Podstawowe elementy logiczne

Spis treœci. Co to jest mikrokontroler? Kody i liczby stosowane w systemach komputerowych. Podstawowe elementy logiczne Spis treści 5 Spis treœci Co to jest mikrokontroler? Wprowadzenie... 11 Budowa systemu komputerowego... 12 Wejścia systemu komputerowego... 12 Wyjścia systemu komputerowego... 13 Jednostka centralna (CPU)...

Bardziej szczegółowo

Architektura harwardzka Architektura i organizacja systemu komputerowego Struktura i funkcjonowanie komputera procesor, rozkazy, przerwania

Architektura harwardzka Architektura i organizacja systemu komputerowego Struktura i funkcjonowanie komputera procesor, rozkazy, przerwania Rok akademicki 2010/2011, Wykład nr 7 2/46 Plan wykładu nr 7 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4 Pamięć wirtualna Przygotował: Ryszard Kijaka Wykład 4 Wstęp główny podział to: PM- do pamięci masowych należą wszelkiego rodzaju pamięci na nośnikach magnetycznych, takie jak dyski twarde i elastyczne,

Bardziej szczegółowo

Schemat logicznej budowy komputera

Schemat logicznej budowy komputera Schemat logicznej budowy komputera Ogólnie komputer składa się z procesora, pamięci wewnętrznej oraz podłączonych za pomocą magistrali urządzeń peryferyjnych, czyli zewnętrznych urządzeń wejścia i wyjścia.

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych 2

Architektura Systemów Komputerowych 2 Architektura Systemów Komputerowych 2 Pytania egzaminacyjne z części pisemnej mgr inż. Leszek Ciopiński Wykład I 1. Historia i ewolucja architektur komputerowych 1.1. Czy komputer Z3 jest zgodny z maszyną

Bardziej szczegółowo