Rozdział 4. Adresowanie w protokole IP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 4. Adresowanie w protokole IP"

Transkrypt

1 Rozdział 4. Adresowanie w protokole IP Dogłębnie Niniejszy rozdział opisuje, w jaki sposób adresy protokołu internetowego (IP) oraz maski podsieci współpracują ze sobą, aby zidentyfikować zarówno określonego hosta w danej sieci gdzie host może być komputerem, bramą routera, albo takim urządzeniem, jak drukarka sieciowa jak i samą sieć. Opisany został zestaw możliwości protokołu IP w wersji 4 (IPv4), ponieważ IPv4 jest wersją aktualnie używaną w Internecie oraz w intranetach protokołu IP. Protokół IP wersji 6 (IPv6) jest opisany w rozdziale 18. Adresy protokołu IP W protokole IPv4 adres IP to 32-bitowa liczba binarna, która jest wykorzystywana do jednoznacznej identyfikacji danego hosta oraz jego sieci. Dwa hosty w danej sieci nie mogą mieć tego samego adresu IP. Adresy IP mogą być zapisywane w systemie binarnym (na przykład ), ale jest to nieporęczne. Mogą też być zapisywane w systemie szesnastkowym (na przykład C3A2CB01). Jest to krótsze, ale i tak trudne do zapamiętania. Oczywiście mogą być również przekształcane bezpośrednio na system dziesiętny ( w podanym przykładzie), ale ten format jest prawie tak trudny do zapamiętania, jak szesnastkowy. Jest on również znacznie mniej użyteczny, ponieważ wartość każdego z 4 bajtów w liczbie 32-bitowej jest ważna i nie jest łatwo obliczalna z wartości dziesiętnej. W związku z tym normalną praktyką jest dzielenie danego adresu IP na 4 bajty, lub oktety, a następnie obliczanie wartości dziesiętnej dla każdego z oktetów. Oktety oddzielone są kropkami i stąd wywodzi się termin kropkowa notacja dziesiętna. Kropkowa wartość dziesiętna dla podanego przykładu to W tym sposobie zapisu nie było nic szczególnego, kiedy go wybierano. Był to po prostu kompromis pomiędzy czytelnością a użytecznością. Format dziesiętny kropkowy wykorzystuje się do wpisywania i wyświetlania adresów IP w szerokiej gamie graficznych interfejsów użytkownika (GUI), ale należy zawsze pamiętać, że adres IP (i w związku z tym, maska podsieci, którą będziemy omawiali w dalszej części tego rozdziału) to po prostu 32-bitowa wartość binarna. Rysunek 4.1 przedstawia stosunek pomiędzy formatem binarnym, szesnastkowym oraz dziesiętnym kropkowym.

2 Binarny Szesnastkowy C3 A2 CB 01 Dziesiętny Rysunek 4.1. Formaty adresów protokołu IP Klasowe adresy protokołu IP Binarna liczba 32-bitowa daje zakres całkowity adresów (z których nie wszystkie mogą zostać użyte). Kiedy określano przestrzeń adresową protokołu IP, adresy te zostały podzielone na grupy, czy też klasy. Chociaż wydaje się to oczywistą rzeczą, jaką można zrobić z ponad czterema milionami adresów, była to, z dzisiejszej perspektywy, prawdopodobnie pomyłka. Mimo to klasy adresów są nadal w powszechnym użyciu. Początkowe bity binarne adresu określają klasy adresów, co pokazano w tabeli 4.1. Nie są dozwolone wartości pierwszego oktetu wynoszące 0; 127 oraz 255. Tabela 4.1. Klasy adresów protokołu IP Klasa Bity początkowe Wartość pierwszego oktetu A 01 od 1 do 126 B 10 od 128 do 191 C 110 od 192 do 223 D 1110 od 224 do 239 E 1111 od 240 do 254 Przykładowo to adres klasy C Sieci klasy A W sieci klasy A tożsamość sieci określana jest przez wartość pierwszego oktetu, czy też ośmiu bitów. W związku z tym sieci klasy A są często określane jako sieci /8. Ponieważ zakres wartości dla pierwszego oktetu adresu klasy A to, z definicji, 1 do 126, jest 126 niepowtarzalnych sieci klasy A. Pozostałe 24 bity adresu identyfikują hosta. Tożsamości hostów nie mogą być wyłącznie jedynkami, ani wyłącznie zerami, więc maksymalna liczba hostów w każdej sieci klasy A to , lub Blok adresowy klasy A zawiera 2 31 indywidualnych adresów (łącznie z zarezerwowanymi wartościami pierwszego oktetu, wynoszącymi 0 oraz 27), a przestrzeń adresowa IPv4 zawiera 2 32 adresów. Stąd przestrzeń adresowa klasy A to 50% całkowitej przestrzeni adresowej IPv4.

3 Wszystkie adresy protokołu IP muszą być niepowtarzalne w swojej własnej sieci. Jeśli jednak dwie sieci złożone nie wiedzą o sobie nawzajem i nie mogłyby nigdy pojawić się na tej samej trasie, to ten sam adres IP mógłby pojawić się w obu z nich. Tak więc intranet, który nigdy nie jest bezpośrednio routowany do Internetu, może korzystać z dowolnego zakresu adresów, jaki wybierze jego administrator pod warunkiem, że wszystkie adresy wewnętrzne są niepowtarzalne. Zazwyczaj do wewnętrznego adresowania w intranecie wykorzystywana jest sieć klasy A Jeżeli hosty w danej sieci mają mieć dostęp do Internetu, to musi zostać zaimplementowana usługa translacji adresów sieciowych (NAT). Sieci klasy B W sieci klasy B tożsamość sieciowa określana jest przez wartość pierwszych dwóch oktetów, lub 16 bitów. Sieci klasy B są zatem czasami określane jako sieci /16. 2 pierwsze bity identyfikują daną sieć jako sieć klasy B, co pozostawia 14 bitów na określenie niepowtarzalnych tożsamości sieciowych. Stąd też można zdefiniować 2 14, albo , sieci klasy B, przy czym każda z nich może mieć , lub , hostów. Blok adresowy klasy B zawiera 2 30 ( ) adresów i stanowi 25% całkowitej przestrzeni adresowej IPv4. Sieci klasy C W sieci klasy C tożsamość sieciowa określana jest przez wartość pierwszych trzech oktetów, lub 24 bitów. Sieci klasy C są zatem czasami określane jako sieci /24. 3 pierwsze bity identyfikują daną sieć jako sieć klasy C, co pozostawia 21 bitów na określenie niepowtarzalnych tożsamości sieciowych. Stąd też można zdefiniować 2 21, albo , sieci klasy C, przy czym każda z nich może mieć do 2 8 2, lub 254, hostów. Blok adresowy klasy C zawiera 2 29 ( ) adresów i stanowi 12,5% całkowitej przestrzeni adresowej IPv4. Klasy D i E Sieci klasy D wykorzystywane są do multiemisji, gdzie pojedynczy adres sieciowy identyfikuje grupę hostów. Multiemisja została przedstawiona w rozdziale 3, a będzie dalej omawiana w rozdziale 5. Sieci klasy E zarezerwowane są do celów doświadczalnych. Blok klasy D stanowi 6,25% całkowitej przestrzeni adresowej IPv4, a blok klasy E nieznacznie mniejszą jej część, ponieważ 255 nie jest wykorzystywane jako wartość pierwszego oktetu. Maska podsieci Maska podsieci, podobnie jak adres IP, jest 32-bitową liczbą binarną, ale posiada bardzo specyficzny format. Musi ona składać się z grupy jedynek poprzedzającej grupę zer na przykład Maski podsieci są zazwyczaj zapisywane albo przy użyciu kropkowej notacji dziesiętnej ( ), albo w formacie ukośnikowym, gdzie wartość po ukośniku reprezentuje liczbę jedynek (/16). Format ukośnikowy a format dziesiętny kropkowy Format dziesiętny kropkowy jest opisywany jako staroświecki sposób określania masek podsieci od kilku lat, ale jest on wciąż, prawdopodobnie, formatem najczęściej używanym. Zgrabniej jest określić daną sieć jako /24 zamiast , maska podsieci , ale ten drugi format przekłada się bardziej na informacje, które trzeba wpisać w

4 oknach dialogowych konfiguracji IP. System NT4 nie korzysta z formatu ukośnikowego (chyba że gdzieś go przeoczyłem), a system Windows 2000 nie korzysta z niego we wszystkich oknach dialogowych. Format dziesiętny kropkowy jest często stosowany w obliczeniach podziału na podsieci, podczas gdy bezklasowe wybieranie trasy (CIDR) i łączenie w nadsieć mogą z powodzeniem korzystać z notacji skróconej. Najlepsza rada, to być zaznajomionym z obiema konwencjami. Funkcją maski podsieci jest identyfikowanie, która część adresu IP określa sieć, a która część określa hosta. Jedynki określają, że odpowiadające im bity w adresie IP to bity sieci, a zera określają bity hosta. W przypadku tradycyjnego adresowania klasowego, początkowe bity adresu określają klasę adresu, która z kolei określa zakres hosta i sieci. Stąd, kiedy wprowadzano adresy IP oraz adresowanie klasowe, nie zostały zaimplementowane maski sieci. Jednak analiza początkowych bitów adresu jest nużąca, a maski podsieci upraszczają ten proces. Binarna operacja AND sprawia, że zera w masce podsieci maskują część hosta w adresie IP, pozostawiając tylko te bity, które identyfikują sieć, albo prefiks sieci. Adresy klasy A (adresy /8) mają domyślną maskę podsieci /8 ( ). Klasy B i C mają domyślne maski podsieci, odpowiednio, /16 ( ) i /24 ( ). Pierwotnie maski podsieci zostały wprowadzone, aby ułatwić obliczanie adresu sieciowego. Jednak nie minęło wiele czasu, a zaczęły być wykorzystywane do innego celu aby dzielić sieci klasy A, B oraz C na mniejsze części, za pomocą techniki znanej jako podział na podsieci. Podział na podsieci W roku 1985 dokument RFC 950 określił standardową procedurę obsługującą podział na podsieci, która została wprowadzona, ponieważ dany administrator lokalny, który potrzebował drugiej sieci, zmuszony był żądać innego numeru sieci, pomimo że wciąż były dostępne adresy hostów (często duża liczba adresów hostów) w sieci pierwotnie przydzielonej. Podział na podsieci dodaje dodatkowy poziom hierarchii do struktury adresowania IP. Zamiast klasowej hierarchii dwupoziomowej, podział na podsieci realizuje hierarchię trzypoziomową. Dzieli on standardowe klasowe pole numeru hosta na dwie części numer podsieci oraz numer hosta w tej podsieci. W gruncie rzeczy, podział na podsieci bierze bity z adresu hosta i zamiast tego przydziela te bity adresowi sieci, w ten sposób dokonując dalszego podziału sieci. Rysunek 4.2 przedstawia sieć (/16) klasy B, w której pięć bitów podsieci zostało wziętych z przydziału adresu hosta i dodanych do przydziału adresu sieci, dając większą liczbę sieci z mniejszą liczbą hostów w każdej z nich. Adres IP nnnnnnnnnnnnnnnn sssss hhhhhhhhhhh Maska podsieci Bity podsieci Rysunek 4.2. Przydzielanie bitów podsieci

5 Ponieważ maska podsieci przypisuje binarną jedynkę do bitu adresu sieci, a binarne zero do bitu adresu hosta, bity podsieci w masce podsieci przybierają wartość binarnej jedynki. Domyślnie dla sieci klasy B maska podsieci wynosi (/16), ale zamienia się w (/21), kiedy zostaje przydzielonych 5 bitów dla podziału na podsieci. Można to najlepiej przedstawić za pomocą konkretnego przykładu. Przypuśćmy, że masz sieć klasy B Wtedy, w formie binarnej, dowolny adres w tej sieci to: hhhhhhhh hhhhhhhh, gdzie h oznacza bit adresu hosta. Aby dokonać dalszego podziału sieci, utrzymujemy tę samą tożsamość sieci, ale wykorzystujemy niektóre bity (w tym przykładzie 5 bitów) z tożsamości hosta (ID) do utworzenia tożsamości podsieci, w sposób następujący: Adres IP ssssshhh hhhhhhhh Maska podsieci gdzie s oznacza bit maski podsieci. Jeżeli dwa hosty są w tym samym segmencie, lub podsieci, danej sieci, to muszą one mieć taką samą tożsamość sieci i taką samą tożsamość podsieci. Jeżeli są one w różnych podsieciach, to mają identyczne tożsamości sieci, ale różne tożsamości podsieci. Na przykład adresy IP: Adres IP ( ) Adres IP ( ) Maska podsieci ( ) są w tej samej sieci. Jednak adresy IP: Adres IP ( ) Adres IP ( ) Maska podsieci ( ) są w różnych podsieciach. Innymi słowy, aby dwa adresy mogły być w tej samej sieci, bity, które odpowiadają binarnym jedynkom w masce podsieci, muszą być identyczne dla obu adresów. Obliczanie liczby podsieci i hostów Mając tożsamość sieci i maskę podsieci, ile podsieci możemy utworzyć i ile hostów może rezydować w każdej z podsieci? Weźmy przykład 3 bitów podsieci. W adresie IP, bity te mogą przybierać następujące wartości:

6 Jednak bity podsieci w adresie IP nie mogą być samymi jedynkami ani samymi zerami, więc wartości 000 oraz 111 są wykluczone. A zatem jest sześć możliwych wartości dla bitów podsieci. Ogólnie rzecz biorąc, jest 2 x 2 możliwych podsieci, gdzie x stanowi liczbę bitów podsieci. W rozpatrzonym przez nas wcześniej przykładzie jest 5 bitów podsieci, a więc jest (tj. 30) podsieci. Wskazówka: Niektóre współczesne routery przyjmują same jedynki w bitach podsieci. Jeżeli masz intranet korzystający wyłącznie z routerów, które mają tę funkcję, możesz zwiększać liczbę podsieci. Jeżeli jednak twoje routery wymieniają informacje tablic tras z innymi, starszymi routerami w Internecie, to nie powinno być używane ustawienie same jedynki. Korzystając ponownie z przykładu, którego użyliśmy wcześniej, jeżeli weźmiemy 5 bitów z zakresu adresów hosta, to pozostawia to 11 bitów dla adresów hostów. Adres hosta nie może składać się z samych jedynek, ani z samych zer, więc w każdej z podsieci może rezydować maksymalnie (tj ) hostów. Gdybyśmy, z drugiej strony, przydzielili tylko 3 bity podsieci, to pozostałoby nam 13 bitów na adresy hostów, co daje (tj ) tożsamości hostów w każdej z naszych sześciu podsieci. Wskazówka: Przedstawiony przykład to podzielona na podsieci sieć klasy B. Dokładnie te same zasady można zastosować wobec sieci klasy A i klasy C. Procedury do przeprowadzania tych obliczeń podane są w podrozdziale rozwiązań natychmiastowych niniejszego rozdziału. Obliczanie zakresu adresów IP dla podsieci Po obliczeniu liczby podsieci oraz liczby hostów na podsieć dla pary typu adres IP maska podsieci, następny krok to rozpracowanie zakresu adresów IP dla każdej z podsieci. Aby zilustrować tę technikę, wykorzystamy przykład, który rozważyliśmy wcześniej: tożsamość sieci o wartości z maską podsieci o wartości (czasami zapisywaną /21). Stosujemy trzy reguły: bity maski podsieci nie mogą być samymi zerami, bity tożsamości hosta nie mogą być samymi zerami, bity tożsamości hosta nie mogą być samymi jedynkami. Zatem pierwsza wartość podsieci, jakiej możemy użyć, to 0001, pierwsza tożsamość hosta, jaką możemy określić, to , a ostatnia tożsamość hosta, jaką możemy określić, to Dla pierwszej podsieci daje to wartości: Tożsamość sieci ( ) Maska podsieci ( ) Pierwszy adres IP ( )

7 Ostatni adres IP ( ) A zatem, w podanym przykładzie, zakres adresów IP dla pierwszej podsieci to do Zastosowanie tych samych obliczeń do drugiej podsieci daje zakres od do Tę samą technikę można zastosować wobec dowolnej pary typu tożsamość sieci maska podsieci; można też wyprowadzić tablicę zakresów podobną do tabeli 4.2. Tabela 4.2. Podsieć Zakres adresów do do do do W tym paragrafie wyprowadziliśmy liczbę podsieci, liczbę hostów na podsieć oraz zakresy adresów dla każdej z podsieci z zasad pierwszych, przy użyciu arytmetyki binarnej. Wykonanie tych czynności potrzebne jest do zrozumienia, w jaki sposób dokonuje się podziału na podsieci i w jaki sposób obliczane są numery. Jednak byłoby rzeczą skrajnie nużącą przeprowadzanie pełnych obliczeń binarnych ilekroć chcielibyśmy dokonać podziału na podsieci. W podrozdziale rozwiązań natychmiastowych niniejszego rozdziału zobaczymy, w jaki sposób budować tablicę podsieci, która zdejmie z nas ciężar dokonywania obliczeń i umożliwi nam obliczanie optymalnej struktury podziału na podsieci, wziąwszy pod uwagę wymagania związane z liczbą podsieci, oraz liczbą hostów przypadających na podsieć. Uwaga! Bez względu na to jak jesteś biegły w korzystaniu z tabeli podsieci, zawsze upewniaj się, czy potrafisz rozpracować podział na podsieci z zasad pierwszych i czy rozumiesz, w jaki sposób wyprowadzane są numery. Skróty są świetne, kiedy wszystko się udaje. Maski podsieci o zmiennej długości Czasem bywają mylone pojęcia podziału na podsieci i masek podsieci o zmiennej długości (VLSM). Jest to zrozumiałe sedno techniki podziału na podsieci polega na zmianie długości maski podsieci. Jednakże, kiedy dzielisz sieć na podsieci, rozbijasz ją na segmenty, z których wszystkie są tej samej wielkości. Pojedynczą maskę podsieci, aczkolwiek nie domyślną maskę podsieci, stosuje się wobec całej sieci. W roku 1987 dokument RFC 1009 określił, w jaki sposób sieć może wykorzystywać więcej niż jedną maskę podsieci, aby implementować segmenty różnej długości. VLSM umożliwia przypisanie danej sieci więcej niż jednej maski, w związku z czym rozszerzone prefiksy sieci różnych segmentów sieci mają różne długości. Niestety niektóre protokoły routingu, takie jak protokół routingu internetowego w wersji 1 (RIPv1), wymagają jednolitych masek podsieci w obrębie całego prefiksu sieci. RIPv1 pozwala na

8 użycie tylko pojedynczej maski podsieci z każdym z numerów sieci, ponieważ nie zapewnia on informacji o maskach podsieci w ramach swoich komunikatów uaktualnień tablicy tras. Jednakże protokoły bardziej elastyczne, takie jak RIPv2 i protokół otwierania najkrótszej ścieżki w pierwszej kolejności (OSPF), dopuszczają VLSM. Jest kilka korzyści płynących z przydzielania wielu masek podsieci danemu numerowi IP sieci: umożliwiają one bardziej wydajne wykorzystanie przydzielonej danemu przedsiębiorstwu przestrzeni adresów IP; umożliwiają one zespalanie tras, co może znacząco ograniczyć ilość informacji dotyczących routingu w obrębie domeny routingu danej organizacji. Wydajne wykorzystanie przydzielonej przestrzeni adresów IP Jednym z ważniejszych problemów związanych z wcześniejszymi ograniczeniami obsługiwania tylko jednej maski podsieci w obrębie danego prefiksu sieci było to, że kiedy została wybrana maska, to zamykała ona przedsiębiorstwo w stałej liczbie równych rozmiarami podsieci. Biorąc przykład, który rozpracowaliśmy we wcześniejszej części tego rozdziału, sieć /21 zapewniała 30 podsieci, przy czym każda z nich miała hostów. Ale wyobraźmy sobie, że podsieć klasy B została przydzielona przedsiębiorstwu posiadającemu dwa duże zakłady, z których każdy wymaga około adresów IP. Ponadto przedsiębiorstwo ma 25 filii, z których każda wymaga najwyżej 200, a często znacznie mniej, adresów IP. Oba z tych dużych zakładów potrzebowałyby co najmniej trzech podsieci, a przydzielono by im prawdopodobnie cztery. Oznacza to poważną i być może niepotrzebną, inwestycję w routery. Mogą być inne powody segmentowania sieci liczącej użytkowników (jak na przykład ograniczanie ruchu emisji), ale konstruktor sieci powinien mieć wybór określenia najbardziej wydajnej segmentacji, a nie powinien być zmuszony do zastosowania segmentów liczących hostów. Tym, co stanowi jednak dużo większy problem, jest fakt, że każda z filii, liczących 200 użytkowników, musi korzystać z podsieci liczących hostów. Oznacza to poważne marnotrawstwo przestrzeni adresów IP. W rzeczywistości przy ośmiu podsieciach już przydzielonych dużym zakładom przedsiębiorstwu nie pozostaje wystarczająco dużo podsieci, aby przydzielić jedną każdej z filii. Dlatego też potrzebuje ono albo drugiej sieci, pomimo że wykorzystuje o wiele mniej adresów IP, niż , które (teoretycznie) zapewnia jego sieć klasy B, albo też musi implementować maskę podsieci /22 (62 podsieci). To drugie rozwiązanie prowadziłoby do jeszcze większej liczby routerów w dużych zakładach oraz do dwukrotnego wzrostu ogłaszanych tras. Wskazówka: Nie omówiłem matematyki binarnej, aby wytłumaczyć liczby, które podaję w tym przykładzie. Jest to całkowicie zamierzone. Jeżeli nie rozumiesz skąd pochodzą te liczby, rozpracuj je przy użyciu techniki przedstawionej w jednym z poprzednich paragrafów (Podział na podsieci) tego rozdziału. Rozwiązanie VLSM polega na określeniu sześciu podsieci /19 o pojemności (tj ) adresów hostów każda. Dwie z nich mogą zostać przydzielone dużym zakładom, a trzecia może zostać bardziej podzielona przy użyciu maski podsieci /24 co daje 30 podsieci liczących 254 użytkowników. Przedsiębiorstwu pozostają jeszcze trzy podsieci /19, lub połowa przydzielonej mu

9 przestrzeni adresowej, na przyszły rozwój. Rysunek 4.3 przedstawia tę strategię podziału na podsieci. 30 pod-podsieci Pod-podsieć / hosty Podsieć / hostów 6 podsieci szkieletowych Sieć /16 65 tys. hostów Rysunek 4.3. Wykorzystywanie VLSM do implementowania wydajnej segmentacji sieci Zespalanie tras VLSM działa poprzez dzielenie danej sieci na podsieci mające największe wymagane rozmiary (podsieci szkieletowe), a następnie dokonanie dalszego podziału tych dużych podsieci według potrzeby. Ten rekurencyjny podział umożliwia ponowne zebranie i zespolenie przestrzeni adresowej, co z kolei ogranicza ilość informacji dotyczących routingu na najwyższym poziomie i pozwala na ukrycie szczegółowej struktury informacji routingu dla jednej z grup podsieci przed inną grupą podsieci. Wskazówka: Dyskusja ta zakłada, że podział na podsieci jest jedyną wykorzystywaną techniką. W praktyce można by skorzystać z serwera translacji adresów sieciowych (NAT), aby ograniczyć liczbę tras, które dane przedsiębiorstwo ogłasza w Internecie, a także by chronić wewnętrzne adresy IP przedsiębiorstwa. Na przykład, w omówionym wcześniej przykładzie podziału na podsieci, wszystkich 30 podsieci /21 byłoby ogłaszanych, tak wewnętrznie, jak i zewnętrznie, przez tablice tras przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak zastosuje się rozwiązanie VLSM, jak na rysunku 4.4, to Router A ogłasza w Internecie tylko jedną pozycję sieciową tablicy tras ( /16). Router B zespala wszystkie podsieci /24 w jedną tożsamość podsieci /19, którą ogłasza w sieci szkieletowej organizacji. Prowadzi to powstania mniejszych tablic tras i zmniejszenia się ruchu ogłoszeń routingu /24

10 /24 Router B /19 Router A / / /19 Rysunek 4.4. Zespalanie tras przy użyciu VLSM Algorytm najdłuższego dopasowania Routery implementują spójny algorytm przekazywania oparty na algorytmie najdłuższego dopasowania. Jeżeli wykorzystywany jest VLSM, to większe podsieci (z mniejszymi prefiksami sieci) zostają bardziej podzielone, tworząc mniejsze pod-podsieci (z większymi prefiksami sieci). Mówi się, że pod-podsieci są bardziej określone, ponieważ dłuższy prefiks sieci bliżej określa lokalizację danego hosta w sieci. Na przykład na rysunku 4.5 trasa sieciowa do hosta może być określona jako /16, /19, lub /24. Ponieważ te bardziej określone segmenty sieci są podsieciami tych mniej określonych segmentów, host jest na wszystkich trzech trasach / / /16 Host Rysunek 4.5. Algorytm najdłuższego dopasowania Przy użyciu algorytmu najdłuższego dopasowania router przekazujący będzie routował do najbardziej określonej sieci, to jest /24. Oznacza to, że host musi być

11 zainstalowany w podsieci /24. Gdyby, przez pomyłkę, host ten został podłączony do sieci szkieletowej /19, nie udałoby się go nigdy osiągnąć. Wdrażanie VLSM Wdrażanie hierarchicznego schematu podziału na podsieci zapewnionego przez VLSM wymaga starannego planowania. Musisz brnąć w dół poprzez plan adresów, aż dotrzesz do najgłębszego poziomu, gdzie musisz się upewnić, czy najmniejsze podsieci, albo podsieci liścia, są wystarczająco duże, aby obsługiwać wymaganą liczbę hostów. Jeżeli VLSM jest wdrażany przy użyciu logicznej struktury hierarchicznej tak, aby plan adresów odzwierciedlał strukturę, albo topologię sieci to adresy z każdej spośród podsieci mogą być zespalane w pojedynczy blok adresowy, który powstrzymuje tablice tras sieci szkieletowej od stawania się zbyt dużymi. Są trzy wymogi dla pomyślnego wdrażania VLSM. Protokoły routingu muszą nieść rozszerzone informacje o prefiksach sieci wraz z każdym ogłoszeniem tras. Takie protokoły, jak RIPv2 i OSPF mają tę funkcję. Routery muszą implementować algorytm najdłuższego dopasowania. Adresy muszą być przydzielone tak, aby miały znaczenie topologiczne, umożliwiając w ten sposób zespalanie tras. Bezklasowy routing międzydomenowy Bezklasowy routing międzydomenowy (CIDR), opisany w dokumentach RFC 1518 i 1519, usuwa pojęcie klasy z przydzielania i zarządzania adresami IP. Zamiast wstępnie zdefiniowanych klas (A, B oraz C) alokacje CIDR określane są za pomocą adresu początkowego i zakresu. Zakres (w praktyce maska podsieci) określa sieciową część adresu. Pozwala to na wydajniejsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Na przykład dostawca usług internetowych (ISP) może przydzielić klientowi /25. Klient może następnie korzystać z adresów IP od do Historycznie rzecz biorąc, przedsiębiorstwo zatrudniające (powiedzmy) 10 tys. pracowników prosiło o (i otrzymywało) pełną sieć klasy B, która zawierała ponad adresów IP. Wraz z innymi czynnikami omówionymi w dalszej części niniejszego rozdziału, doprowadziło to prawie do wyczerpania przestrzeni adresowej IPv4. CIDR umożliwia elastyczną alokację numerów adresowych bardziej współmierną do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Dokument RFC 1917 uprasza społeczność internetową o zwracanie nieużywanych alokacji adresów do organizacji przydzielania adresów internetowych (IANA) w celu dokonania redystrybucji. Alokacje te zawierają nieużywane numery sieciowe, adresy dla sieci, które nigdy nie będą połączone z Internetem z przyczyn bezpieczeństwa oraz alokacje z ośrodków, które wykorzystują jedynie mały odsetek swojej przestrzeni adresowej. W miarę zwracania tych adresów IP, będą one ponownie przydzielane przy użyciu bezklasowych technik CIDR. Niestety wiele przedsiębiorstw, które mają nieużywane adresy, nie chce ich zwracać, ponieważ są one postrzegane jako cenne.

12 Wdrażanie CIDR Zarówno CIDR, jak i VLSM umożliwiają częściowy podział przestrzeni adresów IP na mniejsze kawałki. Różnica jest taka, że przy zastosowaniu VLSM, segmentacja przeprowadzana jest na przestrzeni adresowej uprzednio przydzielonej danej organizacji i jest ona niewidoczna dla Internetu. Z kolei CIDR pozwala na przydzielanie bloku adresowego przez dany rejestr internetowy usługodawcy internetowemu (ISP) wyższego poziomu, który przydzieli segmenty ISP pośredniego poziomu. Ten ISP przeprowadzi dalszą segmentację swojej alokacji, aby dostarczyć blok adresowy ISP niskopoziomowemu, który następnie przydzieli adresy przedsiębiorstwu prywatnemu. W związku z podobieństwami pomiędzy tymi dwiema technikami, warunki wstępne dla pomyślnego wdrażania CIDR są takie same, jak dla VLSM, a mianowicie: Protokoły routingu muszą nieść rozszerzone informacje o prefiksach sieci wraz z każdym ogłoszeniem tras. Takie protokoły, jak RIPv2 i OSPF mają tę funkcję. Routery muszą implementować algorytm najdłuższego dopasowania. Adresy muszą być przydzielone tak, aby miały znaczenie topologiczne, umożliwiając w ten sposób zespalanie tras. Dodatkowo, routery oraz zainstalowany system operacyjny (OS) muszą obsługiwać CIDR. W praktyce muszą być obsługiwane maski podsieci każdej długości. Niektóre stare systemy żądają klasowych domyślnych masek podsieci, podczas gdy inne przyjmują maski dłuższe niż domyślne (umożliwiając podział na podsieci oraz VLSM), ale nie przyjmują masek, które są krótsze (uniemożliwiając pełną implementację CIDR). TCP/IP systemu Windows 2000 zawiera obsługę podsieci zerowych i jedynkowych, tak jak opisano w dokumencie RFC 1878, i umożliwia pełną implementację CIDR. Łączenie w nadsieć Gdyby CIDR był implementowany od samego początku Internetu, prawdopodobnie nie stawalibyśmy przed takimi problemami związanymi z przestrzenią adresów IP, jakie teraz mamy. Jednak, kiedy CIDR był wprowadzany, istniała już duża, zainstalowana baza systemów klasowych. Dlatego też początkowym zastosowaniem CIDR stało się sklejanie kawałków przestrzeni klasy C, przy użyciu łączenia w nadsieć. Łączenia w nadsieć można dokonywać w celu konsolidacji kilku sieci klasy C w jedną sieć logiczną. Technika ta nie musi być koniecznie ograniczona do adresów klasy C; sieci klasy A oraz B również można łączyć w nadsieć. Jednak przeprowadzanie łączenia w nadsieć klasy B jest rzadko wymagane, a jest już wysoce nieprawdopodobne, że kiedykolwiek zostaniesz wezwany do połączenia w nadsieć sieci klasy A. Adresy sieciowe, które mają być połączone przy użyciu łączenia w nadsieć muszą dzielić ze sobą te same bity wysokiego poziomu. Oznacza to, że muszą one być przyległe nie mógłbyś, na przykład, połączyć i Przy łączeniu w nadsieć maska podsieci zostaje skrócona, aby zabrać bity z sieciowej części adresu i w zamian za to przydzielić je części hosta. Najlepiej ilustruje to przykład. Przypuśćmy, iż twojemu przedsiębiorstwu przydzielone zostały dwie sieci klasy C, /24 i /24. Dla wygody i dla zaoszczędzenia kosztów routera chciałbyś

13 te sieci skleić, aby powstała z nich pojedyncza sieć mająca 510 zdatnych do użytku adresów. Rozwiązaniem w tym przypadku jest skrócenie maski podsieci o 1 bit, w taki sposób, że definicja CIDR twojej sieci staje się /23. Zobaczmy jak to wygląda w systemie binarnym: ID pierwszej sieci ( ) ID drugiej sieci ( ) Maska podsieci ( [/23]) Bity sieciowe, identyfikowane przez maskę sieci, są identyczne. Zatem warunek dla zaistnienia sieci został spełniony i licząca 510 hostów sieć /23 jest określona zakresem adresów IP od do W obrębie tego zakresu zarówno , jak i są ważnymi, zdatnymi do użytku adresami IP. (Muszę się przyznać do osobistej niechęci do ich stosowania, ale to pewnie z powodu mojego podeszłego wieku!) Podobne obliczenia binarne powinny Cię przekonać, że /22 łączy cztery sieci klasy C, co daje sieć liczącą hostów, mającą zakres adresów od do Podobnie /21 łączy osiem sieci klasy C, dając sieć liczącą hostów, która ma zakres adresów od do Ograniczenia łączenia w nadsieć związane z granicami Jeżeli pomyślałeś, że opisany powyżej przykład był troszeczkę za prosty, aby mógł być prawdziwy albo przynajmniej dawał się powszechnie zastosować, to miałeś rację. Wartość w trzecim oktecie została starannie wybrana, tak aby wszystko działało. Rozważmy co by się stało, gdyby zamiast /24 i /24 przykładowemu przedsiębiorstwu przypisano /24 i /24. Jeśli podejmiemy próbę zastosowania podsieci /23, otrzymamy następujący wynik: ID pierwszej sieci ( ) ID drugiej sieci ( ) Maska podsieci ( [/23]) W tym przypadku bity sieci określane przez maskę podsieci /23 nie są identyczne, w związku z czym warunek spójnej sieci został naruszony /23 nie jest więc ważną specyfikacją sieci. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chcesz połączyć dwie sieci klasy C z zastosowaniem łączenia w nadsieć, to sieci te muszą być przyległe, a wartość w trzecim oktecie pierwszej sieci musi być podzielna przez dwa. Jeżeli chcesz połączyć cztery sieci klasy C, to sieci te muszą być przyległe, a wartość w trzecim oktecie pierwszej sieci musi być podzielna przez cztery i tak dalej. Podobnie, jeśli chcesz połączyć dwie sieci klasy B, to sieci te muszą być przyległe, a wartość w drugim oktecie pierwszej sieci musi być podzielna przez dwa.

14 Alokacja adresów w przypadku prywatnych intranetów Dokument RFC 1918 uprasza, aby w przypadku hostów, które wymagają łączności IP, ale nie wymagają zewnętrznych połączeń z Internetem, przedsiębiorstwa korzystały z przestrzeni adresowej dla prywatnych intranetów przy użyciu określonych wewnętrznych adresów IP. IANA zarezerwowała następujące bloki adresów dla prywatnych intranetów: /8 ( do ) /12 ( do ) /16 ( do ) Każde przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na korzystanie z adresów z tych zarezerwowanych bloków, może to zrobić bez kontaktowania się z IANA, czy danym rejestrem internetowym. Ponieważ adresy te nie są nigdy routowane do Internetu, ta przestrzeń adresowa może być wykorzystywana jednocześnie przez wiele różnych przedsiębiorstw. Oczywiście nic nie może przeszkodzić danej organizacji w używaniu dowolnie wybranego systemu adresowego w swoim intranecie pod warunkiem, że nie ma możliwości, aby te wewnętrzne adresy były routowane do Internetu. Zaletą bloków zarezerwowanych jest to, iż zostaną one automatycznie odrzucone przez każdy router internetowy, w związku z czym nigdy nie będą przypadkowo routowane do Internetu. Ten schemat adresowy (albo każdy inny schemat adresowania w prywatnym intranecie) wymaga, aby dana organizacja używała przy dostępie do Internetu serwera NAT. Jednak korzystanie z prywatnej przestrzeni adresowej oraz z serwera NAT ułatwia klientom zmianę swojego ISP bez potrzeby zmiany swojego adresu IP. Ponadto w obrębie dużego przedsiębiorstwa tylko pewna część (czasem mała część) pracowników potrzebuje stałego dostępu do Internetu. A zatem, pomimo że każdy host w przedsiębiorstwie ma swój własny adres IP pochodzący z prywatnego przydziału, określona musi być mniejsza liczba globalnych adresów internetowych, co zmniejsza popyt na przestrzeń adresową IPv4. Wyczerpanie przestrzeni adresowej IPv4 Problem obecnego niedoboru oraz nieuchronnego wyczerpania przestrzeni adresowej IPv4 został wspomniany na przestrzeni tego rozdziału. Z alokacji adresów IPv4 można wyciągnąć wiele wniosków, które miejmy nadzieję, zapobiegną przyszłemu marnotrawstwu brakujących zasobów (jeżeli takie wnioski w ogóle bywają wyciągane). Po pierwsze, każdy z zasobów jest skończony i cenny. U zarania Internetu, przy istnieniu zaledwie kilku wojskowych i edukacyjnych sieci, ponad cztery miliony adresów internetowych musiało się wydawać źródłem prawie nieskończonym, ostatecznie odpornym na przyszłość. Wskutek tego, jak również na skutek nieelastyczności adresowania klasowego, dokonywano alokacji sieci IP na podstawie żądań, a nie potrzeb. Przedsiębiorstwo zatrudniające parę tysięcy pracowników nie chciało kłopotu związanego z implementowaniem (powiedzmy) 10 sieci klasy C (szczególnie w czasach przed łączeniem w nadsieć), i dlatego prosiło i dostawało pełną sieć klasy B. Całe sieci /8, takie jak , i , nie nadają się do użytku z powodu sposobu, w jaki implementowane są funkcje domyślne, funkcje sprzężenia zwrotnego i funkcje emisji.

15 Wskazówka: Przestrzeń adresowa /2 pozostaje nieprzydzielona w momencie pisania tej książki. W kwestii szczegółów odwołaj się do dokumentu RFC Łączenie w nadsieć dawało większą elastyczność w przypadku wewnętrznej alokacji sieciowej, ale (być może) pogarszało sprawę, jeżeli chodzi o marnotrawstwo adresów. Łączenie w nadsieć może być bardzo rozrzutne. Weźmy przykład sieci klasy B (powiedzmy ) z maską podsieci /19. Daje to 3 bity podsieci, lub teoretycznie, osiem podsieci. Jednakże, jak widzieliśmy wcześniej, dwie z tych podsieci (same jedynki i same zera) nie mogą być wykorzystane. Dlatego też pierwszym adresem w sieci nadającym się do użytku jest , a ostatnim Innymi słowy, jedna czwarta całkowitej puli adresowej sieci klasy B (ponad adresów) nie może być wykorzystana. Jeżeli wykorzystywane są 2 bity podsieci (maska podsieci /18), to połowa puli adresów klasy B staje się niezdatna do użycia. Istnieje kilka inicjatyw mających na celu odzyskanie i ponowną alokację internetowej przestrzeni adresowej. Jak wspominałem we wcześniejszych częściach tego rozdziału, IANA uprasza o dobrowolny zwrot nie używanej przestrzeni adresowej w celu ponownej ich alokacji za pomocą CIDR. Inne grupy, takie jak zespół roboczy ds. procedur przenumerowywania Internetu/przedsiębiorstw (PIER) grupy roboczej do spraw sieci Internet (IETF), zajmują się takimi sprawami, jak prawo własności adresów a dzierżawa adresów. Grupa PIER jest również odpowiedzialna za zadanie opracowania strategii przenumerowywania. W końcu jednak przestrzeń adresowa IPv4 się wyczerpie. Internet nie przestanie działać po prostu za dużo zainwestowano już w e-gospodarkę, aby do tego dopuścić. Nie zniknie też IPv4. Zamiast tego będzie połączenie pomiędzy przestrzenią adresową IPv4, a przestrzenią adresową IPv6. Adresy IPv6 są 128-bitowymi liczbami binarnymi. Teoretyczny rozmiar przestrzeni adresowej IPv6 to Podanie tej liczby w systemie dziesiętnym byłoby bez sensu, ponieważ jest ona zbyt wielka, by ją pojąć. Mówiono mi, że przestrzeń adresowa IPv6 jest zasobem prawie nieskończonym, który nigdy nie może się wyczerpać. Mówiono mi, że IPv6 jest całkowicie odporny na przyszłość. Mówiono mi, że są wnioski, których rodzaj ludzki nigdy nie wyciąga. Wierzę tylko w jedno z powyższych stwierdzeń. Rozwiązania natychmiastowe Budowanie wykresu podsieci Obliczenia podziału na podsieci można wykonywać z zasad pierwszych, przy użyciu arytmetyki binarnej. Obliczenia te nie są szczególnie trudne, ale są one nużące i czasochłonne. Wielu fachowców od tworzenia sieci woli wygenerować schemat podsieci, który mogą potem wykorzystywać jako źródło odniesienia i zaoszczędzić zarówno na czasie, jak i na wysiłku wiążącym się z ciągłym powtarzaniem tych samych lub podobnych obliczeń. Uwaga! Zauważysz, że powiedziałem wygenerować wykres, a nie nauczyć się na pamięć. Jeśli nauczysz się jak generować wykres i poznasz zasady, które leżą u podstaw jego budowy, to kilka minut pracy przyniesie pomoc obliczeniową, która będzie na pewno poprawna. Jeżeli

16 spróbujesz nauczyć się go na pamięć, to będziesz miał trudności z przypominaniem, a twoje projekty sieciowe nie będą działały. Opracowywanie maski podsieci Przy podziale na podsieci wszystkie obliczenia biorą się z liczby bitów podsieci. Normalnie istnieje maksimum wynoszące 8 bitów podsieci. Może być więcej sieć klasy B mogłaby być, przykładowo, podzielona na 510 podsieci liczących po 126 hostów ale taki poziom podziału jest rzeczą niezwykłą. Bity podsieci nie mogą być samymi jedynkami, ani samymi zerami. Dlatego też może być tylko 1 bit podsieci. Zakres bitów podsieci z praktycznego punktu widzenia wynosi zatem 2 do 8. Aby opracować maskę podsieci dla danej liczby bitów podsieci, wykonaj następujące czynności: 1. Określ, czy sieć jest siecią klasy A, B, czy C. 2. Weź domyślną maskę podsieci (odpowiednio /8, /16, lub /24) i dodaj liczbę bitów podsieci. W ten sposób sieć klasy B (/16) mająca 3 bity podsieci ma maskę podsieci / Aby obliczyć maskę podsieci w kropkowej notacji dziesiętnej, weź pierwszy oktet zerowy domyślnej maski podsieci. W przypadku klasy B ( ) jest to trzeci oktet. 4. Przekształć najbardziej znaczące bity tego oktetu na jedynki, aby pasowały do bitów maski podsieci. To znaczy, jeżeli są 3 bity maski podsieci, to przekształć 3 pierwsze bity oktetu na jedynki. 5. Oblicz dziesiętną wartość oktetu, zważywszy że binarne równa się 128, równa się 64 i tak dalej. 6. Z tych obliczeń wygeneruj tabelę 4.3 Tabela 4.3. Opracowywanie maski podsieci Bity podsieci Maska Wskazówka: Większość ludzi uważa, że łatwiej jest zacząć od dołu tej tabeli i pracować w górę. Obliczanie liczby podsieci Liczbę podsieci można obliczyć bezpośrednio z liczby bitów podsieci. Wszystko, o czym musisz tutaj pamiętać, to żeby odjąć 2, ponieważ bity mogą być samymi jedynkami albo samymi zerami. Aby obliczyć liczbę podsieci, podejmij następujące działania:

17 1. Oblicz 2 x, gdzie x stanowi liczbę bitów podsieci (2 2 =4, 2 3 =8, 2 4 =16 i tak dalej). 2. Odejmij 2 od każdej z tych liczb. 3. Dołącz wyniki do tabeli 4.3, aby wygenerować tabelę 4.4 Tabela 4.4. Dodawanie liczby podsieci Bity podsieci Maska Podsieci Obliczanie przyrostu Przyrost jest wartością wykorzystywaną do obliczania zakresu adresów w każdej z podsieci. Reprezentuje ona różnicę, albo skok, w obrębie odpowiedniego oktetu, (drugiego w przypadku klasy A, trzeciego w przypadku klasy B, czwartego w przypadku klasy C) pomiędzy adresami początkowymi dla każdej z podsieci. W przykładzie, który wypracowywaliśmy z pierwszych zasad w podrozdziale Dogłębnie, dzielonej na podsieci sieci klasy B /21 (5 bitów podsieci), pierwszy adres w pierwszej podsieci to , a pierwszy adres w drugiej podsieci to A zatem przyrost wynosi 8. Jeżeli ta sama sieć zostanie podzielona na podsieci z 3 bitami podsieci (/19), to pierwszy adres w pierwszej podsieci to , pierwszy adres w drugiej podsieci to , a zatem przyrost wynosi 64. Jest to dość złożone i czasochłonne obliczenie binarne. Na szczęście jest bardzo prosta metoda obliczania przyrostu: 1. Weź uprzednio obliczoną wartość oktetu z maski podsieci. 2. Odejmij tę wartość od Dodaj wartości przyrostu do tabeli 4.4, aby wygenerować tabelę 4.5. Tabela 4.5. Dodawanie wartości przyrostu Bity podsieci Maska Podsieci Przyrost

18 Obliczanie liczby hostów na podsieć Obliczanie liczby hostów na podsieć jest proste, nawet w systemie binarnym. Aby obliczyć liczbę hostów, podejmij następujące kroki: 1. Weź liczbę bitów domyślnie przydzielonych tożsamościom hostów (24 dla klasy A, 16 dla klasy B, 8 dla klasy C). 2. Odejmij liczbę bitów podsieci, aby otrzymać wartość y. 3. Oblicz 2 y dla każdego rzędu w tabeli. 4. Odejmij 2 od każdej wartości (ponieważ adresem hosta nie mogą być same jedynki ani same zera). 5. Dodaj uzyskane liczby hostów do tabeli 4.5, aby uzyskać wykres podsieci przedstawiony w tabeli 4.6 Zazwyczaj nie ma potrzeby dokładnego obliczania liczby hostów powyżej 510; dlatego też stosuje się przybliżenia. Tabela 4.6. Wykres podsieci Bity podsieci Maska Podsieci Przyrost Hosty klasy A Hosty klasy B M 16K M 8K M 4K K 2K K 1K K K 254 Hosty klasy C Wskazówka: Jest mało prawdopodobne, żebyś wypracowywał każdą wartość liczby hostów od zera. Kiedy już wypracujesz jedną, albo co najwyżej jedną z każdej klasy, zasada staje się dość oczywista (dodać 2, podwoić, odjąć 2). Ja zaczynam od klasy B, liczby bitów podsieci równej osiem. Ponieważ klasa B z 8 bitami podsieci ma taką samą maskę sieci, jak domyślna klasa C, wiem, że ma 254 hosty. Zazwyczaj jestem w stanie obliczyć resztę od tego miejsca. Dzielenie sieci klasy A na podsieci Duże przedsiębiorstwa czasem używają sieci klasy A (szczególnie ) w intranetach firmowych. Dlatego też może się zdarzyć, że zostaniesz wezwany do wykonania podziału sieci klasy A na podsieci, choć jest mało prawdopodobne, że będzie to jakaś globalna sieć internetowa.

19 Zauważ: Zadaniem tej procedury jest opisanie techniki, a nie odzwierciedlenie sytuacji z życia wziętej. W praktyce jest bardzo prawdopodobne, że nawet największe przedsiębiorstwo będzie wykorzystywało tylko pewną część przestrzeni adresowej /8 i będzie wykorzystywało VLSM do dalszej segmentacji swoich podsieci szkieletowych. Kiedy zaznajomisz się z tą techniką, możesz stosować ją wobec dowolnej sieci IP, łącznie z podsiecią, która wymaga dodatkowej segmentacji. Twoje międzynarodowe przedsiębiorstwo wymaga ogólnej liczby 70 podsieci. Chociaż większość z nich będzie względnie małych, dyrekcja przewiduje zapotrzebowanie w wysokości 80 tys. hostów w jednej z nich. Korzystasz ze specyfikacji wewnętrznego adresu intranetowego /8 (RFC 1918). Twój kierownik techniczny chce wiedzieć, czy hosty i będą w tej samej podsieci. Aby zaimplementować wymaganą strukturę podsieci, podejmij następujące działania: 1. Wybierz liczbę bitów podsieci. Według tabeli 4.6 wybór 7 bitów podsieci daje 126 sieci, co spełnia wymogi i pozostawia miejsce na rozbudowę. 2. Sprawdź liczbę hostów na podsieć. Sieć klasy A, która ma 7 bitów podsieci, dopuszcza 130 tys. hostów na sieć. Spokojnie mieści się to w granicach wymogów. 3. Uzyskaj maskę podsieci. Według tabeli 4.6, wartość drugiego oktetu (jako że jest to sieć klasy A) wynosi 254. Zatem maska podsieci to (lub /15). 4. Zastosuj przyrost. Według tabeli 4.6 wynosi on 2. Zatem podsieci to /15, /15, /15 i tak dalej. 5. Dodaj zakresy adresów hostów. Adresy hostów nie mogą być samymi jedynkami, ani samymi zerami, więc zakresy adresów to do , do , do i tak dalej. 6. Skontroluj strukturę sieci, którą uzyskałeś. Host jest w sieci , a host jest w sieci A zatem nie są one w tej samej podsieci. Dzielenie sieci klasy B na podsieci Zazwyczaj przedsiębiorstwo, któremu została przydzielona sieć klasy B lub zaimplementowało prywatną sieć wewnętrzną klasy B w swoim intranecie, potrzebuje podziału na podsieci. Twoje przedsiębiorstwo aktualnie wymaga 28 podsieci w swojej sieci klasy B, Obecnie maksymalna liczba hostów w każdej z podsieci wynosi 250 i jest mało prawdopodobne, aby liczba ta miała przekroczyć 500 w najbliższej przyszłości. Istnieje wymóg, aby hosty i nie dzieliły ze sobą tej samej podsieci. Aby implementować wymaganą strukturę podsieci, wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz liczbę bitów podsieci. Według tabeli 4.6 wybór zarówno 5 bitów podsieci (30 podsieci), jak i 6 bitów sieci (62 podsieci) spełnia wymogi, przy czym druga z opcji daje więcej miejsca na przyszłą rozbudowę. 2. Sprawdź liczbę hostów na podsieć. Jeżeli wybierzesz 5 bitów podsieci, to każda z podsieci będzie w stanie pomieścić w przybliżeniu hostów. Wybór 6 bitów podsieci ogranicza maksymalną liczbę hostów na podsieć do około Obydwie liczby spokojnie mieszczą się w granicach wymogów.

20 3. Zastosuj przyrost. Dla 5 bitów podsieci jest to 8, dla 6 bitów podsieci 4. Stąd też wybór podsieci to: 5 bitów podsieci /21, /21, /21 i tak dalej, 6 bitów podsieci /22, /22, /22 i tak dalej. 4. Zastosuj wymóg sformułowany w specyfikacji. Jeżeli wybierzesz 5 bitów podsieci, to hosty i będą razem w sieci /21. Jeżeli jednak wybierzesz 6 bitów podsieci, to będą one, odpowiednio, w podsieciach /22 i /22. Dlatego też twój wybór padnie na 6 bitów podsieci. 5. Uzyskaj maskę podsieci. Według tabeli 4.6, wartość trzeciego oktetu (jako że jest to sieć klasy B) wynosi 252. A zatem maska sieci to (lub /22). 6. Dodaj zakresy adresów hostów. Adresy hostów nie mogą być samymi jedynkami, ani samymi zerami, więc zakresy adresów to do , do , do i tak dalej. Dzielenie sieci klasy C na podsieci Zazwyczaj bardziej prawdopodobne jest, że sieć klasy C poddana zostanie łączeniu w nadsieć, a nie podziałowi na podsieci. Jednak małe przedsiębiorstwo może być podzielone na kilka grup, z których każda wymaga swojej własnej sieci. Twoja mała firma wymaga ogólnej liczby czterech sieci. W żadnej z tych podsieci nigdy nie będzie więcej, niż 20 hostów. Została Ci przydzielona sieć klasy C /24. Aby implementować wymaganą strukturę sieciową, podejmij następujące kroki: 1. Wybierz liczbę bitów podsieci. Według tabeli 4.6 wybór 3 bitów podsieci daje 6 sieci liczących maksymalnie po 30 hostów. To spełnia wymogi. 2. Uzyskaj maskę podsieci. Według tabeli 4.6, wartość czwartego oktetu (jako że jest to sieć klasy C) wynosi 224. Zatem maska podsieci to (lub /27). 3. Zastosuj przyrost. Według tabeli 4.6 wynosi on 32. A zatem podsieci to /27, /27, /27 i tak dalej. 4. Dodaj zakresy adresów hostów. Adresy hostów nie mogą być samymi jedynkami, ani samymi zerami, więc zakresy adresów to do , do , do i tak dalej. Wskazówka: Wartości ostatniego oktetu w przypadku dzielenia na podsieci w klasie C mogą czasem powodować zamieszanie, ponieważ jednocześnie zastosowuje się przyrost oraz adres hosta (przy ograniczeniach związanych z samymi jedynkami i samymi zerami) wobec tego samego oktetu. Jeżeli sprawia ci to kłopot, zapisz to sobie w systemie binarnym. Zajmujesz się tylko 8 bitami, więc zapis binarny nie będzie wyglądał zniechęcająco.

21 Dzielenie segmentu VLSM na podsieci Podział na podsieci w środowisku VLSM rządzi się tymi samymi zasadami, co zwyczajny podział na podsieci. Niniejsza procedura pokazuje zarówno podział na podsieci segmentu VLSM, jak i podział na podsieci poprzez granice klas. Twoje przedsiębiorstwo zaimplementowało podział na podsieci w sieci klasy B, tak jak opisano w toku wcześniejszej procedury. Teraz chce dokonać dalszego podziału podsieci /22 na największą możliwą liczbę pod-podsieci, biorąc pod uwagę wymóg, iż w każdej z podsieci może być maksymalnie 40 hostów. Wewnętrzny podział podsieci szkieletowej wymaga, aby został wdrożony VLSM. Sprawdziłeś, że twoje przedsiębiorstwo korzysta z protokołu routingu, który niesie rozszerzone informacje o prefiksie sieci wraz z każdym ogłoszeniem trasy, i że routery sieci implementują algorytm najdłuższego dopasowania. Aby dokonać dalszej segmentacji podsieci szkieletowej /22, wykonaj następujące czynności: 1. Według tabeli 4.6 określ podsieć, która spełnia wymóg ograniczenia do 40 hostów. Jest to sieć klasy C, mająca 2 bity podsieci (maksymalna liczba 62 hostów). 2. Uzyskaj maskę podsieci dla tej podsieci. Zgodnie z zasadami podziału na podsieci wykorzystywanymi we wszystkich pozostałych procedurach, maska ta określona jest jako , lub / Uzyskaj przyrost. Jako że przekroczyliśmy granicę klas na rzecz klasy C, przyrost ten stosuje się do czwartego oktetu adresu. Według tabeli 4.6, przyrost ten wynosi Zastosuj przyrost. Podsieci to /26, /26, /26, /26 i tak dalej, aż do / Dodaj tożsamości hostów. Daje to zakresy adresów do , do , do , do i tak dalej. 6. Aby obliczyć maksymalną liczbę pod-podsieci, odejmij maskę podsieci szkieletowej (/22) od maski pod-podsieci (/26). W dłuższym z tych prefiksów są cztery dodatkowe bity podsieci. Liczba pod-podsieci wynosi zatem 2 4 2, czyli 14. Łączenie sieci klasy C w nadsieć Obliczenia związane z łączeniem w nadsieć są proste. Jedynym limitem, o którym musisz pamiętać jest limit granicy. Jeżeli chcesz połączyć dwie sieci klasy C w nadsieć, to wartość trzeciego oktetu niższego adresu musi być podzielna przez 2. Jeżeli chcesz połączyć w nadsieć cztery sieci, to wartość ta musi być podzielna przez 4 i tak dalej. Sieci muszą być przyległe i poddaje się je łączeniu w nadsieć w grupach po 2, 4, 8, 16 i tak dalej (potęgi liczby dwa). Twojemu przedsiębiorstwu przydzielone zostały cztery sieci klasy C, do , i pragnęłoby ono połączyć je w pojedynczą sieć. Sprawdź, czy to jest możliwe i oblicz maskę podsieci, oraz zakres adresów. 1. Sprawdź czy sieci są przyległe (są przyległe) i czy wartość trzeciego oktetu najniższej sieci (68) jest podzielna przez 4 (jest podzielna). A zatem sieci te mogą zostać połączone.

Adresy i sieci. Struktura adresu IP 172.29.32.66

Adresy i sieci. Struktura adresu IP 172.29.32.66 Adresy i sieci W każdej sieci każde miejsce, do którego inne komputery wysyłają informacje, musi mieć niepowtarzalny identyfikator. Identyfikator taki nazywany jest zwykle adresem. W niektórych technologiach

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Protokół sterowania transmisją

Rozdział 7. Protokół sterowania transmisją Rozdział 7. Protokół sterowania transmisją Dogłębnie Protokół sterowania transmisją (TCP) jest wymaganym standardem protokołu TCP/IP, określonym w dokumencie RFC 793. Zapewnia on oparte na połączeniach,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Katedra: Podstaw informatyki i technologii informatycznych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 12. System nazw domen (DNS)

Rozdział 12. System nazw domen (DNS) Rozdział 12. System nazw domen (DNS) Dogłębnie System nazw domen (DNS) analizuje nazwy hostów zarówno nazwy hostów lokalnych, jak i w pełni kwalifikowane nazwy domen (FQDN) na adresy Protokołu IP. System

Bardziej szczegółowo

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Adam Przybyłek http://przybylek.wzr.pl Uniwersytet Gdański, 2008 Wstęp TCP/IP 2 to obecnie najpopularniejszy stos protokołów, umożliwiający łączenie heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Źródło...21. O autorze... 11 Przedmowa... 13 Wstęp... 17

Spis treści. Część I Źródło...21. O autorze... 11 Przedmowa... 13 Wstęp... 17 Spis treści O autorze... 11 Przedmowa... 13 Wstęp... 17 Część I Źródło...21 Rozdział 1. Słyszę, jak piszesz... 23 Potrzeba losowości... 24 Automatyczne generowanie liczb losowych... 26 Bezpieczeństwo generatorów

Bardziej szczegółowo

1 z 10 2014-01-03 13:24

1 z 10 2014-01-03 13:24 1 z 10 2014-01-03 13:24 SK Moduł 9 From Studia Informatyczne Pod koniec lat 60 eksperymentalna, rozległa sieć komputerowa ARPAnet finansowana przez Agencję ds. Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 1:

Bardziej szczegółowo

Trochę teorii, nieco praktyki

Trochę teorii, nieco praktyki Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki 2000-07-21 Copyright 2000 Bartosz Kiziukiewicz Sieci lokalne Strona 1 z 19 Oryginalna wersja tego dokumentu powstała pewien czas temu dla osoby, która w sposób

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6

Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6 Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6 Tomasz Mrugalski 1 Informacje wstępne: Rodzina protokołów IPv6 W niniejszym punkcie przedstawione zostały zagadnienia związane z rodziną

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 2 Adresacja IP

LABORATORIUM 2 Adresacja IP LABORATORIUM 2 Adresacja IP 1). Podstawy adresacji IP Problem: Jak adresować urządzenia w tak dużej sieci? Adresy IP adres IP składa się z 2 części: numeru sieci i numeru hosta, numer sieci należy uzyskać

Bardziej szczegółowo

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej.

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które

Bardziej szczegółowo

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Bartosz Bębel, Mikołaj Morzy Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Bartosz.Bebel@cs.put.poznan.pl, Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Praca dyplomowa Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego Artur Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Część I Przegląd...e... 19. Część II Planowanie...e... 57

Część I Przegląd...e... 19. Część II Planowanie...e... 57 O Autorze...11 Wstęp...13 Część I Przegląd...e... 19 Rozdział 1. Przegląd rynku...21 Microsoft jest wszędzie...j...j.. 22 NT a Windows 9.x...j...j... 23 Windows 2000 Server dla systemów high-end...j...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3.Wyjątkowe cechy COM+... 73 COM+ i automatyzacja...+... 75

Spis treści. Rozdział 3.Wyjątkowe cechy COM+... 73 COM+ i automatyzacja...+... 75 Spis treści O Autorze... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1.COM+ najnowsza technologia tworzenia komponentów... 23 Co to jest COM+?...+...+... 24 Nowości w COM+...+...+ 24 Szersze spojrzenie na COM+...+... 26 Porównanie

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998

IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998 IBM Network Station IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998 Najnowsza wersja książki znajduje się pod adresem http://www.ibm.com/nc/pubs SC85-0006-02 IBM Network Station IBM

Bardziej szczegółowo

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2014.

Polish language edition published by HELION S.A., Copyright 2014. Tytuł oryginału: Agile Product Management with Scrum: Creating Products that Customers Love Tłumaczenie: Katarzyna Żarnowska ISBN: 978-83-246-8526-4 Authorized translation from the English language edition,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Problematyka.......................... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy...................... 5 2 Analiza zagadnienia 7 2.1 Wprowadzenie.......................... 7 2.2 Eksploracja

Bardziej szczegółowo