Jak skutecznie dotrzeć do klientów w sieci Adkontekst?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak skutecznie dotrzeć do klientów w sieci Adkontekst?"

Transkrypt

1 Jak skutecznie dotrzeć do klientów w sieci Adkontekst?

2 Czym jest sieć Adkontekst? Adkontekst jest to sieć reklamy kontekstowej emitowanej w wynikach wyszukiwania i na serwisach partnerskich. Sieć zarządzana jest wspólnie przez NetSprint.pl i Wirtualną Polskę. Powstała na bazie wspólnych, gromadzonych od 2001 roku doświadczeń obu firm w obszarach wyszukiwania informacji oraz zarządzania i emisji reklam kontekstowych. Dzięki zaawansowanej technologii wykorzystywanej przez Adkontekst, reklamy są bezpośrednio powiązane z zapytaniem uŝytkownika lub treścią serwisów, na których są prezentowane. W ten sposób reklamodawca dociera ze swoim przekazem tylko i wyłącznie do internautów zainteresowanych jego ofertą. Sieć Adkontekst zrzesza najbardziej opiniotwórcze i renomowane serwisy polskiego Internetu. Reklamy naszych Klientów emitowane są m.in. na serwisach: Wirtualna Polska (WP.pl), Grupy Infor (GazetaPrawna.pl, Forsal.pl, Wieszjak.pl, Prawnik.pl), Grupy o2.pl (m.in.: Kafeteria.pl, SportFan.pl, Forum.o2.pl, HotMoney.pl), Grupy Media Regionalne, Grupy PolskaPresse (Gratka.pl, NaszeMiasto.pl, PolskaTimes.pl, Telemagazyn.pl), Grupy PressPublica (RP.pl, ZW.com.pl, Parkiet.pl), Grupy IDG (Idg.pl, PCWorld.pl), Grupy Gruner+Jahr (National-Geographic.pl, Focus.pl, Kobieta.pl), Grupy EdiPresse (Wizaz.pl, Polki.pl), Yellowpages.pl, Autocentrum.pl, MojeAuto.pl, Kozaczek.pl. Reklama w naszej sieci dociera do ponad 14,5 mln realnych uŝytkowników miesięcznie 1. Tajemnica sukcesu reklamy kontekstowej Marketerzy dostrzegli potencjał wyszukiwarek i sieci kontekstowych Dynamiczny wzrost liczby internautów w Polsce idzie w parze z coraz częstszym spędzaniem czasu w sieci. Ponad 60% internautów korzysta z internetu codziennie lub kilka razy dziennie, czego efektem jest ogólna zmiana zachowań konsumenckich. Internet 1 Badanie zasięgu MegaPanel Październik 2009

3 staje się pierwszym miejscem, gdzie konsument spotyka się z produktem (wyszukiwanie go po słowach kluczowych) oraz zaspokaja swoje potrzeby informacyjne (przeglądanie portali i wortali tematycznych). Efektem wzrostu liczby internautów i liczby zapytań jest coraz większe zainteresowanie reklamodawców formami promocji w wyszukiwarkach, co z kolei przekłada się na wzrost wydatków na marketing w wyszukiwarkach oraz w sieciach kontekstowych. Dobitnie świadczą o tym estymacje przychodów. Z danych IAB wynika, Ŝe wydatki na reklamę w wyszukiwarkach w 2008 roku wyniosły mln złotych, co oznacza wzrost aŝ o 84% w porównaniu z rokiem poprzednim. W pierwszym półroczu 2009 wydatki reklamodawców na tę formę reklamy wyniosły juŝ 164 mln złotych 2. W badaniach efektywności róŝnych form reklamy w internecie, 30% marketerów wskazało marketing w wyszukiwarkach jako przynoszącą największy zwrot z inwestycji.. Dla porównania, 12% wskazało na marketing, a 4% na PR i uczestnictwo w konferencjach. 3 2 Badania AdEx podsumowujące 2008 rok przeprowadzone przez IAB Polska oraz PricewaterhouseCoopers. 3 Badania AdEx podsumowujące pierwsze półrocze 2009 roku przeprowadzone przez IAB Polska oraz PricewaterhouseCoopers.

4 1 Formy reklamy internetowej przynoszące największy zwrot z inwestycji (The State of Search Engine Marketing 2006, SEMPO) Paid placement Organic SEO mktg PR Conferences Kywd-targeted banners Context-targeted text Affil mktg Direct mail Newspapers Tele-mktg POS promo TV Radio Banners Paid incl Print mag Online yellow pages Rich Media Other 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 4% 12% 22% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

5 Zalety reklamy w sieci Adkontekst Szeroki zasięg - dotarcie do ponad 14,4 mln polskich internautów - uŝytkowników wyszukiwarki WP/NetSprint oraz serwisów partnerskich. Mała inwazyjność - w przeciwieństwie do innych form reklamy internetowej reklama w sieci Adkontekst jest akceptowana i przyjazna uŝytkownikom. MoŜliwość przeprowadzenia efektywnej kampanii niezaleŝnie od jej celu (wzrost sprzedaŝy, wzrost popularności serwisu lub wzmocnienie marki) Bogactwo produktów reklamowych reklamy tekstowe, reklamy tekstowo-graficzne - Adkontekst Exclusive - tylko jedna reklama w kaŝdej formie reklamowej, reklamy w formacie Flash, produkt Adkontekst Intertext wykorzystujący powierzchnię w artykułach Precyzyjnie kierowany przekaz reklamowy do załoŝonej grupy docelowej: emisja reklamy w zaleŝności od słów kluczowych, dopasowanie reklamy do zawartości stron partnerskich (portali i wortali tematycznych), moŝliwość wyboru serwisów tematycznych, na których będzie prezentowana reklama, moŝliwość wyboru regionu lub miasta, gdzie ma być prezentowana reklama. Pełna kontrola reklamodawcy nad wydatkami: moŝliwość określenia ceny, którą jest gotowy zapłacić za kliknięcie (odrębnie dla wyników wyszukiwania i serwisów partnerskich), do wyboru dwa modele rozliczeń (Stałe CPC i Max CPC), moŝliwość sprawdzenia aktualnych kosztów kampanii, moŝliwość rozdysponowania budŝetu reklamowego pomiędzy wyniki wyszukiwania a serwisy partnerskie. Prostota zarządzania kampanią: szybki dostęp do statystyk i narzędzi umoŝliwiających zarządzanie kampanią z poziomu www,

6 przejrzysty Panel Klienta, łatwa nawigacja z moŝliwością generowania raportów ze statystyk do plików.xls, moŝliwość importu/eksportu struktury kampanii z pliku.xls, co ułatwia zarządzanie kampaniami zawierającymi tysiące słów kluczowych. Skuteczna ochrona antyspamowa - trzy stopnie weryfikacji jakości ruchu: automatyczna kontrola systemu antyspamowego, kontrola administratora systemu, kontrola wewnętrzna działu jakości ruchu. Bezpłatna opieka konsultanta sieci Adkontekst - zarówno w fazie przedstawiania oferty, jak i trakcie trwania kampanii: pomoc w określeniu celów kampanii, przygotowanie najbardziej adekwatnych słów kluczowych oraz propozycje treści reklamowych, sugestie optymalnego poziomu cen za kliknięcie (stawki), wskazówki dotyczace atrakcyjnych przedziałów budŝetów reklamowych (informuje o darmowych punktach w przypadku zadeklarowanych większych budŝetów), pomoc w optymalizacji kampanii w trakcie jej trwania. Dotarcie do internautów, którzy nie korzystają z wyszukiwarek jak wynika z badania Internet Activity Index przeprowadzonego przez Online Publishers Association za okres styczeń-maj 2009 roku internauci spędzają najwięcej czasu właśnie na serwisach z treścią. Sieć kontekstowa pozwala dotrzeć do tych internautów, którzy są zainteresowani tematyką reklamy (poniewaŝ czytają artykuł poruszający podobną tematykę), ale samodzielnie nie wpisali zapytania do wyszukiwarki. Dlatego reklama w wyszukiwarce uzupełnia się doskonale z reklamą na serwisach partnerskich z treścią. Warto teŝ dodać, Ŝe boksy kontekstowe emitowane są równieŝ na serwisach społecznościowych, co powoduje wzrost udziału serwisów do 55%.

7 Jak to działa? Zasady wyświetlania w wyszukiwarce oraz sieci kontekstowej. Reklama w wynikach wyszukiwania aktywowana jest przez słowa kluczowe. Podczas planowania kampanii przygotowywane są słowa kluczowe, które najlepiej opisują produkty, usługi, zakres działalności oraz branŝe reklamodawcy. Właśnie od ich adekwatności oraz jakości tekstów reklamowych będzie zaleŝała realizacja załoŝonego celu kampanii. Gdy uŝytkownik wpisze dane słowo do wyszukiwarki, reklama wyświetla się powyŝej naturalnych wyników.

8 Pozycja reklamowa w wynikach wyszukiwania zaleŝy od atrakcyjności przekazu reklamowego dla uŝytkowników (mierzonej m.in. współczynnikiem CTR) oraz zadeklarowanych cen za kliknięcie.

9 Na serwisach partnerskich prezentowane są reklamy najlepiej dopasowane do zawartości serwisu. Jeśli więc artykuł na stronie dotyczy samochodów osobowych system zaproponuje wyświetlanie tam Linków Sponsorowanych powiązanych z jego treścią np.: reklam dealerów, serwisów, warsztatów, myjni samochodowych itd.

10 W przypadku reklam tekstowo-graficznych (Adkontekst Exclusive) prezentowana jest reklama tylko jednej firmy. Reklama zawiera element graficzny - logotyp lub inny plik graficzny wspierający komunikację marketingową. Pozycja reklamowa w sieci kontekstowej oraz intensywność kampanii równieŝ zaleŝą od atrakcyjności przekazu reklamowego dla uŝytkowników oraz zadeklarowanych cen za kliknięcie.

11 Gdzie emitowana będzie reklama w postaci Linków Sponsorowanych? W wyszukiwarce Linki Sponsorowane wyświetlane się powyŝej wyników wyszukiwania oraz na prawo od nich. Wyszukiwarka NetSprint jest obecna na 120 portalach ogólnopolskich i regionalnych, w tym na wp.pl, netsprint.pl, rp.pl, yellowpages.pl i infor.pl. W sieci kontekstowej Linki Sponsorowane emitowane są na ponad 1050 stronach internetowych - w serwisach informacyjnych, portalach i wortalach tematycznych partnerów naleŝących do sieci Adkontekst. Partnerzy Sieci Adkontekst:

12 Dzięki narzędziom dostępnym w Panelu Reklamodawca sam moŝe decydować o miejscu emisji swoich reklam (zablokować emisję na danej kategorii tematycznej, a nawet konkretnych serwisach internetowych). Ile to będzie kosztowało? W odróŝnieniu od wielu innych mediów, w przypadku reklamy kontekstowej reklamodawca sam decyduje o cenie, jaką jest gotów zapłacić za jedno kliknięcie. W zaleŝności od swojej strategii moŝe wybrać jeden z dwóch modeli: Stałego CPC reklamodawca określa realną cenę za kaŝde kliknięcie, co ułatwia precyzyjne zaplanowanie liczby kliknięć w ramach załoŝonego budŝetu. Max CPC reklamodawca określa maksymalną cenę za klikniecie, którą jest gotowy zapłacić za przekierowanie internauty. System automatycznie optymalizuje realny koszt kliknięcia (w oparciu o działanie mechanizmu aukcyjnego). W efekcie koszt ten jest w zdecydowanej większości przypadków niŝszy od zadeklarowanego. Deklarując stawki za kliknięcie naleŝy pamiętać, Ŝe: podwyŝszenie ceny za kliknięcie umoŝliwia osiągnięcie wyŝszych pozycji reklamowych oraz zwiększenie intensywności kampanii na serwisach partnerskich kaŝde ze słów kluczowych moŝe mieć zadeklarowaną inną stawkę za kliknięcie pozwala to róŝnicować koszty dotarcia do klientów (np. inne stawki dla słów ogólnych, słów precyzyjnych oraz sieci partnerskiej) BudŜet dzienny umoŝliwia precyzyjne zarządzanie kosztami BudŜet dzienny pozwala na precyzyjne określenie maksymalnego poziomu wydatków reklamowych dla poszczególnych części składowych kampanii (wyniki wyszukiwania, sieć partnerska, Adkontekst Exclusive) Zasady rozliczeń Kampanie reklamowe rozliczane są ze środków, które zostały zdeponowane przez klienta na koncie reklamowym. Klienci, którzy przeznaczają na kampanię duŝe budŝety reklamowe otrzymują dodatkowe premie w postaci darmowych punktów do wykorzystania.

13 Formaty reklamowe na serwisach partnerskich sieci Adkontekst Reklamy tekstowe Forma tekstowa to najbardziej popularny format reklamowy w sieciach kontekstowych. Jej zaletą jest moŝliwość zaprezentowania produktu lub usługi Reklamodawcy w zwięzłym komunikacie tekstowym w postaci: linijki tytułu, dwóch linijek opisu oraz najczęściej - linijki z adresem URL serwisu internetowego. Adkontekst Intertext Adkontekst Intertext to format, który pojawił się w sieci Adkontekst na przełomie 2008 i 2009 roku. IAB Polska w raporcie podsumowującym 2008 rok nazwała tą formę reklamy jako odkrycie roku 4! Intertext bardzo szybko zyskał duŝą popularność wśród Reklamodawców, dając im moŝliwość emisji na zupełnie nowej, niewykorzystywanej dotychczas powierzchni reklamowej bezpośrednio w treści artykułów na najbardziej opiniotwórczych 4 Raport Strategiczny IAB Internet Polska, Europa, Świat.

14 polskich serwisach internetowych. Dzięki temu reklamy są bardziej zauwaŝalne przez internautów, co z kolei przekłada się bezpośrednio na większą liczbę przejść na strony landingpage Reklamodawców. System analizuje treść danego artykułu i wyszukuje w nim słowa kluczowe, którymi opisane są reklamy naszych klientów. JeŜeli w trakcie analizy trafi na takie słowo, wyróŝnia je podwójnym podkreśleniem. Po najechaniu przez internautę kursorem myszy na to słowo emitowana jest reklama w postaci boksu. Klient płaci tylko wówczas, gdy internauta kliknie w tę reklamę i tym samym przejdzie na stronę landingpage Reklamodawcy. Adkontekst Intertext pozwala realizować cele kampanii: zorientowanych na efekt, poprzez zastosowanie sprecyzowanego słownictwa, zasięgowych, których celem jest pozyskanie jak największej liczby osób na serwis, poprzez zapewnienie dodatkowej powierzchni emisyjnej, brandingowych, mających na celu wypromowanie marki lub produktu w świadomości konsumentów szczególnie dzięki wykorzystaniu form Exclusive oraz Flash.

15 Adkontekst Exclusive Adkontekst Exclusive to format, który pozwala realizować cele brandingowe kampanii. Łączy bowiem zalety reklamy tekstowej z graficzną poprzez umieszczenie obok treści reklamowej elementu graficznego. Najczęściej jest to logotyp Reklamodawcy lub wizualizacja jego produktu. Forma graficzno-tekstowa emitowana jest w trzech najbardziej popularnych formatach: billboard o rozmiarze 750x100 pikseli, rectangle o rozmiarze 300x250 pikseli oraz sky o rozmiarze 160x600 pikseli. Warto podkreślić, Ŝe Adkontekst Exclusive zapewnia reklamodawcy wyłączność emisji w danej formie reklamowej. To znaczy, Ŝe zamiast 4 klasycznych reklam tekstowych w danej formie emitowana jest tylko jedna reklama. Element graficzny przy tekście zwiększa szansę na zauwaŝenie reklamy, z drugiej strony nie powoduje tzw. efektu banner blindness, czyli ignorowania przez internautów w pełni graficznych reklam. Zarówno w przypadku reklam tekstowych jak i Adkontekst Exclusive Reklamodawca płaci wyłącznie za efekt, a wiec za kliknięcie w jego reklamę i przejście potencjalnego klienta na stronę landingpage Reklamodawcy. Gwarantuje to efektywną alokację budŝetu. Dodatkowym atutem jest zupełny brak kosztu przygotowania takich ekskluzywnych kreacji reklamowych; w panelu reklamodawcy naleŝy po prostu dodać logotyp za pomocą dostępnego tam narzędzia. Adkontekst Exclusive dostępny jest zarówno w boksach reklamowych jak i w opisywanej powyŝej formie Adkontekst Intertext.

16 Reklamy w formacie Flash Od 1 września 2009 oferta sieci Adkontekst została wzbogacona o nową formę reklamy Adkontekst Flash. Jest to juŝ kolejny rodzaj reklamy dostępny w ramach Intertext (oprócz Adkontekst Exclusive i Adkontekst Text). Wprowadzając ten produkt do oferty wychodzimy naprzeciw tym marketerom, którzy chcą w ramach budŝetów PPC wzbogacić swój przekaz reklamowy, jednocześnie zachowując wszystkie zalety emisji reklam w sieci kontekstowej. Format ten pozwala reklamodawcom realizować w szczególności cele brandingowe kampanii reklamowej. Format Flash umoŝliwia przekazanie bogatszego w treść komunikatu i daje jednocześnie szansę wykorzystania najnowszych moŝliwości graficznych i techniologicznych, aby jeszcze ciekawiej zaprezentować swój produkt, usługę czy markę.

17 Reklama Adkontekst Flash podobnie jak inne produkty emitowane w postaci Intertext wyświetlana jest na odrębnej warstwie w powiązaniu z treścią artykułu oraz wyróŝnionymi w tekście słowami kluczowymi. Tak jak wszystkie produkty reklamowe w sieci Adkontekst reklamy Flash rozliczane są w modelu PPC (za kliknięcie). O częstotliwości emisji reklamy decyduje dopasowanie do kontekstu strony, atrakcyjność przekazu dla uŝytkowników (mierzona m.in. wskaźnikiem CTR) oraz cena zadeklarowana przez reklamodawcę. Dostępny format reklamy to rectangle 300 x 250 pikseli (waga pliku.swf do 40kb). Skuteczna kampania w sieci Adkontekst Definiowanie celu kampanii Bardzo istotną decyzją, jaką reklamodawca powinien podjąć na etapie planowania kampanii reklamowej jest jasne zdefiniowane celu, który chce osiągnąć. Według badania SEMPO głównymi celami marketerów zajmujących się reklamą w wyszukiwarkach są: zwiększenie sprzedaŝy produktów lub pozyskiwanie leadów internautów zainteresowanych naszych produktem lub usługą, zwiększanie ruchu na serwisie internetowym (szczególnie jeśli nasz model biznesowy związany jest z zarabianiem na emisji reklam), wzmocnienie marki. Precyzyjne określenie celu kampanii powinno wpływać na sposób planowania kampanii (kreacje reklamowe, dobór słów kluczowych, dobór produktów reklamowych, planowanie emisją w wyszukiwarce i na serwisach partnerskich). PoniŜej prezentujemy najwaŝniejsze zasady stworzenia skutecznej kampanii w sieci Adkontekst z uwzględnieniem celu, który chce osiągnąć reklamodawca.

18 Strategia Bezpośredni efekt Wzrost (popularności) ruchu na serwisie WWW Wzmocnienie marki Reklamodawcy ecommerce (np. aukcje, sklepy), portale i wortale (zarabiające na emisji Według badań SEMPO 2006 dla 57% respondentów turystyka (linie lotnicze, biura podróŝy) reklam), serwisy ogłoszeniowe, jednym z celów kampanii w wyszukiwarce jest zbudowanie silnej marki. finanse i ubezpieczenia, firmy B2B, firmy, które chcą przeprowadzić szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, Częściej taką opinie wyraŝają przedstawiciele największych firm (powyŝej 500 zatrudnionych). wszelka inna działalność skoncentrowana na pozyskiwaniu klientów firmy budujące społeczność wokół swojej marki. w Internecie. Cel kampanii Wyraź swój cel liczbą określonych akcji Twoim celem powinno być pozyskanie jak największej Twoim celem powinno być dotarcie do jak największej uŝytkowników na Twojej liczby uŝytkowników lub liczby uŝytkowników stronie w ramach załoŝonego wizyt na stronie w ramach zainteresowanych daną budŝetu. MoŜe to być np.: załoŝonego budŝetu tematyką w ramach liczba nowych klientów, reklamowego. określonego budŝetu z przekazem który wzmocni liczba zapytań ofertowych ze strony wizerunek Twojej marki w świadomości konsumenta. WWW, Więcej badań na temat liczba rejestracji, pobrań cennika lub prezentacji). wsparcia wizerunku marki w wyszukiwarce znajdziesz w pełnej wersji poradnika: Określ maksymalną cenę, jaką jesteś w stanie zapłacić za jedną akcję uŝytkownika. Określ równieŝ maksymalny czas po kliknięciu, w ciągu jakiego oczekujesz akcji internauty. Adresaci przekazu Koncentruj się raczej na UŜytkownikach w ostatniej UŜytkownicy, którzy mają zainteresowania lub W zaleŝności od celu kampanii. Najczęściej fazie procesu poszukują informacji na grupa docelowa określana

19 podejmowania decyzji o tematy związane z jest podobnie jak w zakupie. prowadzoną Ciebie kampaniach nastawionych Ale uwaga, zdecyduj, czy chcesz dotrzeć równieŝ do uŝytkowników zbierających informacje o produktach działalnością (np. przepisami kulinarnymi, motoryzacją, inwestowaniem na giełdzie). na wzrost ruchu na serwisie. (najczęściej zadają bardziej Zdecydowanie szersza ogólne zapytania oraz grupa niŝ w kampaniach przeglądają serwisy ukierunkowanych na tematyczne) mogą oni bezpośredni efekt. stać się Twoimi klientami po pewnym czasie. Wybór produktów reklamowych Skoncentruj się na emisji reklam w wynikach wyszukiwania, a emisje w RozwaŜ przeznaczenie większości środków na promocję na serwisach RozwaŜ przeznaczenie większości środków na promocję w wyszukiwarce sieci partnerskiej powinieneś partnerskich. (jeŝeli nie jest to zbyt potraktować jako uzupełnienie kampanii. Sprawdź Adkontekst Przy odpowiednim jej zaplanowaniu zapłacisz znacznie mniej za kosztowne, walcz o jak najwyŝsze pozycje) oraz na Adkontekst Exclusive. Exclusive. Często pomimo pojedynczego uŝytkownika Warto teŝ wykorzystać wyŝszego CPC, uzyskasz niŝ w przypadku ruchu z formie typu Intertext Flash, niŝszą cenę za jedną akcję. wyszukiwarki. która pozwoli za pomocą Pamiętaj aby aktywować emisję w Adkontekst Intertext, dzięki czemu nowoczesnej technologii wyeksponować markę i produkt. dotrzesz do jeszcze większej liczby internautów. BudŜet i mierzenie efektów Badaj efekty kampanii oraz monitoruj realny koszt jednej akcji w stosunku do Określ maksymalną wartość, jaką jesteś gotów zapłacić za UŜytkownika Często dla ułatwienia przyjmuje się, Ŝe miarą sukcesu kampanii Twoich załoŝeń. lub wizytę, a następnie brandingowej jest wzrost monitoruj przebieg kampanii i oglądalności strony mierz jej efekty. internetowej. RozwaŜ wykorzystanie RozwaŜ równieŝ funkcji stałego CPC. Dzięki przeprowadzenie badania temu, będziesz mógł z znajomości marki/witryny łatwością zaplanować w grupie docelowej przed liczbę wizyt, jaką uzyskasz przeprowadzeniem kampanii w ramach załoŝonego oraz po jej zakończeniu. budŝetu. Bardziej szczegółowe porady znajdziesz pod adresem:

20 Opinie naszych klientów NetSprint z całą pewnością wyróŝnia się efektywnością reklamy i znacznym zasięgiem swojej sieci kontekstowej. NetSprint to firma, która nieustanie podnosi jakość oferowanych produktów i wierze, ze w najbliŝszych latach NetSprint jeszcze nie raz nas pozytywnie zaskoczy:-). Jacek Chrusciany Business Development Director, Performance Media Reklama w systemie reklamowym WP/Netsprint i sieci kontekstowej jest dla serwisu źródłem dodatkowych uŝytkowników, którzy charakteryzują się duŝą aktywnością oraz większym od średniej współczynnikiem lojalności. Łatwość obsługi oraz ustawiania kampanii jest z pewnością bardzo duŝą zaletą. Marcin Strzałkowski Kierownik SprzedaŜy, rednet Media DuŜy plus przyznajemy zespołowi Netsprint.pl za 'opiekę nad reklamodawcami' i partnerami.specjaliści Bluerank wykorzystujący sieć kontekstową Netsprinta doceniają równieŝ dbałość wyszukiwarki o jakość przestrzeni reklamowej. Copywriterzy cenią sobie zasady redakcyjne obowiązujące w Netsprint, które (w przeciwieństwie do zasad narzucanych przez inne wyszukiwarki) nie ograniczają tak bardzo kreatywności, pozwalając na tworzenie oryginalnych tekstów reklam. Maciej Gałecki CEO agencji SEM Bluerank Reklamowe linki sponsorowane w wyszukiwarce WP/Netsprint i sieci kontekstowej są jednym z większych źródeł ruchu na naszej witrynie. Anna Szczepankowska Country Manager, CityDom24.pl Link sponsorowany w wynikach wyszukiwania i sieci kontekstowej oferowany przez Wirtualną Polskę i Netsprint to doskonałe narzędzie słuŝące do komunikacji i pozyskania klienta. Po skorzystaniu z tej formy reklamy w WP/Netsprint nasza firma zaobserwowała znaczący wzrost odwiedzalności naszej strony oraz zwiększenie sprzedaŝy poprzez własny system sprzedaŝowy. Paweł Kozłowski Członek Zarządu ds. sprzedaŝy i marketingu NaviExpert Sp. z o. o.

21 Nowatorskie narzędzia, intuicyjność zarządzania kontami oraz opieka i pomoc pracowników Netsprint pozwalają nam na maksymalizację korzyści związanych zanych z reklamą na wyszukiwarkach i poprzez sieć kontekstową. Marcin Wojciechowski Regionalny Koordynator Marketingu, Grupa PGD Reklama w NetSprint przynosi naszej firmie wymierne korzyści. Cena jednostkowa konwersji jest jedną z najniŝszych na rynku, a udział w pozyskiwaniu klientów stale rośnie. Michał Oracz SEM Manager, Open Finance Reklama w wyszukiwarce WP/Netsprint i sieci kontekstowej to dla nas źródło ruchu o bardzo dobrej jakości. Łatwość modyfikowania przekazów reklamowych, moŝliwość wykorzystania kreacji graficznych i system aukcyjny przy ustalaniu stawki za kliknięcie wpisują to narzędzie na listę "obowiązkowych" dla kaŝdego (e)marketingowca. Maciej Ziemczonek Kierownik Działu Marketingu, Ceneo Firma NetSprint to godny polecenia partner w. Zespół NetSprint wkłada wiele wysiłku w podnoszenie jakości usług reklamowych, słuchając c klienta i stale zapoznając się z jego zmieniającymi się potrzebami. Na wyjątkową ą uwagę zasługuje sieć reklamy kontekstowej, która jest ręcznie moderowana i monitorowana przez pracowników wyszukiwarki. Witryny z portfolio NetSprint to wysokiej jakości, starannie wyselekcjonowane serwisy internetowe. Andrzej Cudny Cube Group SA

22 Linki sponsorowane w wyszukiwarce Wp/NetSprint.pl stanowią efektywną metodę promocji dla naszej firmy. DuŜy zasięg i profesjonalna obsługa przez konsultantów powodują Ŝe linki sponsorowane w NetSprint.pl przynoszą wymierne korzyści z prowadzonych działań reklamowych. Dariusz Topolewski Prezes Zarządu Oponeo.pl S.A Kampanie reklamową w wyszukiwarce WP/NetSprint prowadzimy nieprzerwanie od Atrakcyjne rabaty, moŝliwość negocjacji ceny, łatwość zarządzanie kampanią i przede wszystkim wysoki współczynnik rentowności to główne argumenty przemawiające za tą formą reklamy. Marek Janusiewicz Internet Manager ESKK Sp. z o.o.

23 Kontakt: telefon: fax: NetSprint.pl Sp. z o.o. ul. BieŜanowska 7, Warszawa

Jak skutecznie dotrzeć do klientów w sieci Adkontekst?

Jak skutecznie dotrzeć do klientów w sieci Adkontekst? Reklama w dobrym kontekście Reklama w wyszukiwarce i sieci kontekstowej Jak skutecznie dotrzeć do klientów w sieci Adkontekst? Czym jest Adkontekst? Adkontekst jest to sieć reklamy kontekstowej emitowanej

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

NETSPRINT 360 o. Oferta dla Wydawców

NETSPRINT 360 o. Oferta dla Wydawców NETSPRINT 360 o Oferta dla Wydawców NetSprint 360 o dla Wydawców Propozycja skierowana do największych polskich Wydawców Przedstawia kompleksowe spojrzenie na potrzeby Wydawców artur.banach@netsprint.eu

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Plan wykładu Plan wykładu 1. Zalety Adwords 2. BudŜet i koszty. 3. Zanim zaczniesz. 4. Budowa konta. 5. Poprawna struktura kampanii. 6. Dobieranie

Bardziej szczegółowo

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny /

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny / Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych emarketing e-marketing / marketing elektroniczny / Wykorzystywanie Internetu w celu promocji produktów lub usług firmy; marketing on-line. e-marketing

Bardziej szczegółowo

Obsługa kampanii AdWords Spis treści

Obsługa kampanii AdWords Spis treści Obsługa kampanii AdWords Spis treści 1. Wstęp...2 2. Dwa modele kampanii...3 2.1. Reklama płatna za działanie (PPA)...3 2.2. Reklama płatna za kliknięcie (PPC)...3 3. Współpraca...4 4. Słowa kluczowe...4

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali słyszało o Google? Kto już próbował reklamować się w wyszukiwarkach? Kto uważa że to ma sens? StartUp IT / Jak zdobyć Klienta za grosze?

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Interruption marketing Permission Marketing Reklama a użytkownik internetu 5 tys. przekazów reklamowych dziennie na osobę (badanie DoubleClick). Człowiek buduje

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości

Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości Najpopularniejsze serwisy internetowe w Polsce 18,8 mln 90% 16,5 mln 79% 14,7 mln 70% Źródło: Megapanel PBI Gemius, sierpień 2013 15,6 mln 75% SEM Search Engine

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO - Karol Wnukiewicz Pino Brunch - 26 marca 2009 Agenda Wstęp SEM a SEO Strategie i założenia Wybór słów kluczowych Techniczne aspekty budowy strony

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Sens istnienia każdego serwisu internetowego realizuje się poprzez odwiedzających go Użytkowników. Nawet najbardziej funkcjonalny i efektowny serwis stanie

Bardziej szczegółowo

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali Innowacyjna Reklama w grupie portali Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. Priorytety Reklamy 1. Dostrzegamy potrzeby Klienta, jego indywidualność i cele. Każdą reklamę przygotowujemy wspólnie z Klientem,

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik 5. Korzyści płynące ze współpracy z nami? 6. Słownik Wprowadzenie Popularność linków sponsorowanych

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie Jak poprawić ilość i jakość ruchu w serwisie internetowym i przełożyć to na sprzedaż? Portal Dbam o Zdrowie pokazał jak tego dokonać. Właściciel serwisu www.doz.pl w

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

Czym jest PayPer.pl?

Czym jest PayPer.pl? Czym jest PayPer.pl? Jesteśmy siecią reklamy efektywnościowej: z Klientem rozliczamy się na podstawie efektów kampanii, czyli liczby kliknięć, którą użytkownicy wykonali w reklamę Dbamy o jakość ruchu:

Bardziej szczegółowo

Czym jest PayPer.pl?

Czym jest PayPer.pl? Oferta Geo Czym jest PayPer.pl? Jesteśmy siecią reklamy efektywnościowej: z Klientem rozliczamy się na podstawie efektów kampanii, czyli liczby kliknięć, którą użytkownicy wykonali w reklamę Dbamy o jakość

Bardziej szczegółowo

Reklama w sieciach kontekstowych jako element Search Engine Marketingu

Reklama w sieciach kontekstowych jako element Search Engine Marketingu Reklama w sieciach kontekstowych jako element Search Engine Marketingu Sied reklamy Adkontekst przeprowadziła wśród reklamodawców badanie dotyczące znaczenia reklam kontekstowych w działaniach promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

SEO to nie wszystko. Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream

SEO to nie wszystko. Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream SEO to nie wszystko Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream SEO i content marketing jeszcze nigdy nie były tak blisko SEOwcy mówią: Jak content marketing wspiera SEO Content marketing

Bardziej szczegółowo

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Efekt synergii nasze pozycjonowanie, m.in. obecność w Google News i serwisie

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie, dzięki starannemu doborowi publikowanych materiałów, eksperckim poradom, bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą PORTAL TURYSTYCZNY Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą SPIS TREŚCI 1. Informacja o serwisie - str. 2 2. Statystyki - str. 3 3. Oferta reklamy - str. 4 4. Kontakt - str. 11

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Marketing internetowy i jego wykorzystanie do promocji firmy oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI

PROGRAM SZKOLENIA Marketing internetowy i jego wykorzystanie do promocji firmy oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Karmelicka 55/3 Organizatorzy szkolenia: Pro Innowacja Agnieszka Rożek i Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Prowadzenie: Piotr Chmielewski

Bardziej szczegółowo

Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych

Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych Obowiązuje od dnia 15 września 2014 Spis treści 1 Regionalne pasmo czasowe... 3 2 Regionalne pakiety zasięgowe... 5 3 Zakładka regionalna... 6 4 Button regionalny...

Bardziej szczegółowo

Bluerank kompleksowo i skutecznie dla Inter Cars SA

Bluerank kompleksowo i skutecznie dla Inter Cars SA Bluerank kompleksowo i skutecznie dla Inter Cars SA Bluerank opracował i wdrożył kompleksową kampanię SEM dla marki Motointegrator, która wyraźnie poprawiła sprzedaż i wizerunek marki. Projekt zakładał

Bardziej szczegółowo

Oferta KEO dla Biznesu

Oferta KEO dla Biznesu Oferta KEO dla Biznesu Tworzenie stron internetowych Mottem przewodnim naszej pracy są estetyczne i miłe dla oka strony. Tworzone przez nas witryny są oparte na najnowszych technologiach i odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Reklama za grosz a nawet za pół grosza

Reklama za grosz a nawet za pół grosza Reklama za grosz a nawet za pół grosza WIELE PROMOCJI W JEDNEJ OFERCIE!!! Średnio w miesiącu około 250 tysięcy odsłon wg. Gogle. Przy 10 reklamach w rotacji Billboardu II (780x200 px) masz gwarantowane

Bardziej szczegółowo

Marketing treści, e-pr.

Marketing treści, e-pr. Marketing treści, e-pr. Innowacyjny kanał dotarcia do nowych odbiorców, budowa wizerunku i zwiększanie rozpoznawalności marki poprzez samodzielne publikacje artykułów reklamowych Ad Pub. Ad Pub. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

SmartContext System reklamy kontekstowej. 01-08-2014/ Agata Makowska

SmartContext System reklamy kontekstowej. 01-08-2014/ Agata Makowska SmartContext System reklamy kontekstowej 01-08-2014/ Agata Makowska >> Wprowadzenie SmartContext SmartContext jest systemem reklamy kontekstowej umożliwiającym targetowanie reklam po słowach kluczowych

Bardziej szczegółowo

profesjonalna obsługa programu partnerskiego

profesjonalna obsługa programu partnerskiego profesjonalna obsługa programu partnerskiego program partnerski w modelu Cost Per Sale na przykładzie sklepu sportowego liczba unikalnych użytkowników: 80 000 założenia reklama online rozliczana wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy ABC linków sponsorowanych Czym są linki sponsorowane? Teksty reklam Dowolne teksty reklam oraz dowolna ilość tekstów do każdej kampanii

Bardziej szczegółowo

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Pakiet Teleinfo Pakiet Internet Info Pakiet Info on-line Pakiet

Bardziej szczegółowo

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 http://www.net-line.pl e-mail: info@net-line.pl CENNIK produktów reklamowych Serwisu Oferta reklamowa

Bardziej szczegółowo

Rynek reklamy kontekstowej 2012

Rynek reklamy kontekstowej 2012 Rynek reklamy kontekstowej 2012 Badanie rynku reklamy kontekstowej w Polsce WSTĘP Szanowni Państwo, a ln awiora h kstowo-be konte Wart odnotowania jest fakt, że notujemy stałe trendy wzrostowe na rynku

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy masz biuro rachunkowe?

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy masz biuro rachunkowe? Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy masz biuro rachunkowe? Czy w Krakowie naprawdę poszukują księgowych? Ile razy w miesiącu w Warszawie szuka się doradcy podatkowego? Czy pełna księgowość

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Prezentacja usług Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Twórcy firmy 7 lat doświadczenia w zakresie e-commerce Zarządzanie i tworzenie sukcesów największej polskiej apteki internetowej Domzdrowia.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl?

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl? OFERTA Spis treści: 1) Jak zacząć? - str.2 2) Dostępne kreacje - str.4 3) Dodawanie kreacji - str.6 4) Kampanie dedykowane - str.16 5) System poleceń - str.17 str. 1 Co zrobić aby dołączyć do Programu

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

RTB. skuteczna reklama w internecie

RTB. skuteczna reklama w internecie RTB skuteczna reklama w internecie REMARKETING Remarketing Korzystając z prostej w obsłudze platformy, zyskujesz dostęp do nowoczesnych narzędzi marketingowych, dzięki którym znacząco podniesiesz skuteczność

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl 1. Baner 468x60 Graficzny element reklamowy w postaci poziomego paska na górze strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę i stanowi odnośnik do strony reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

kompleksowa prezentacja oferty

kompleksowa prezentacja oferty kompleksowa prezentacja oferty Wydawcy gwarantujemy dostęp do wydawców pracujących w wielu modelach biznesowych wyszukiwarki i porównywarki produktów serwisy społecznościowe i zakupowe fora i blogi tematyczne

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE 2 SPIS TREŚCI 3 4 5 6 10 18 19 Nasi Partnerzy Nasz zasięg Dlaczego warto reklamować się w mediach lokalnych? Reklama w TELEWIZJI Skuteczne dotarcie wysoka oglądalność

Bardziej szczegółowo

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt Dochodowy e-biznes czyli jak zaistnieć i zarabiać w sieci Anna Konopa Spis treści Czy warto zaistnieć w sieci? (internauci w Polsce) Jak zaistnieć w sieci? Jak rozpocząć działalność w sieci? Plan działania

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie Oficjalna premiera HRNews miała miejsce na początku 2007 roku. Od tego czasu serwis zgromadził

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Strona 1 SPIS TREŚCI MODUŁÓW REKLAMOWYCH WWW.CARPPASSION.EU 1. ARTYKUŁ SPONSOROWANY....03 2. NOWOŚCI RYNKOWE.....03 3. KALENDARZ IMPREZ......03 4.

Bardziej szczegółowo

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Co robimy? Internauta szuka rozwiązań finansowych Bank walczy o bazę klientów Udostępniamy narzędzia do porównania oferty banków Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Nasza idea Comperia.plto

Bardziej szczegółowo

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany.

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. 1 Czy retargeting jest mi potrzebny? Jak zaangażować pozostałe 98% aby dokonali zakupu? 2% klientów kupuje podczas pierwszej wizyty w sklepie. 2 Czy

Bardziej szczegółowo

Goldbach Audience prezentacja firmy. Maj 2013

Goldbach Audience prezentacja firmy. Maj 2013 Goldbach Audience prezentacja firmy Maj 2013 >> Kim jesteśmy? Goldbach Audience EUROPEJSKA JAKOŚĆ / Goldbach Audience jest częścią Goldbach Group działającej w 10 krajach Europy / Wiodący dostawca usług

Bardziej szczegółowo

najwyższego szczebla.

najwyższego szczebla. Skutecznie docieramy do Twoich Klientów Lider na rynku informacji B2B Wydawnictwo IDG to czołowy dostawca informacji o rynku IT w Polsce i na świecie. Dzięki szerokiej gamie produktów i usług zdobyliśmy

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads!

Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads! allegro ads.manual wstęp co to jest? Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads! Zaprezentuj pierwszy swoją Ofertę klientom dokładnie w momencie, w którym szukają jej w Allegro. Zapłacisz tylko wtedy,

Bardziej szczegółowo

Netsprint Search. Koncepcja

Netsprint Search. Koncepcja Netsprint Search Koncepcja Netsprint - fakty 10-letnie doświadczenie Pierwsza firma, która wprowadziła silnik wyszukiwawczy w Polsce Pierwszy polski zaawansowany system reklamy kontekstowej (XI 2005) Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Dobra pozycja w Google? Dlaczego warto nam zaufać?

Dobra pozycja w Google? Dlaczego warto nam zaufać? Pozycja w Google to główny czynnik wpływający na popularność Twojej strony internetowej WWW. Dzięki wysokim pozycjom w wyszukiwarkach strona zyskuje coraz więcej unikalnych odwiedzin, a co za tym idzie,

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Prezentujemy Państwu ofertę reklamową portalu internetowego mieszkańców Konstancina- Jeziorny. Oferta na 2015 rok uwzględnia atrakcyjne i skuteczne

Bardziej szczegółowo

Zwiększ z nami sprzedaż swojego salonu

Zwiększ z nami sprzedaż swojego salonu Oferta współpracy dla autoryzowanych dealerów samochodów Zwiększ z nami sprzedaż swojego salonu Wypromuj salon w swoim regionie. mojeauto.pl - internetowa platforma motoryzacyjna. Od 2000 roku udostępnia

Bardziej szczegółowo

Grupa. Prezentacja portali spółki

Grupa. Prezentacja portali spółki Grupa Prezentacja portali spółki 8 lat doświadczenia Już od ponad 8 lat działamy na rynku budowlanym 7 500 000 odsłon miesięcznie Oglądalność naszych portali to na chwilę obecną ponad 7 500 000 odsłon

Bardziej szczegółowo

Link tekstowy. Najpopularniejszy format używany w naszej sieci, często wzbogacony o przycisk call-to-action.

Link tekstowy. Najpopularniejszy format używany w naszej sieci, często wzbogacony o przycisk call-to-action. Specyfikacja reklam Link tekstowy Najpopularniejszy format używany w naszej sieci, często wzbogacony o przycisk call-to-action. Składa się z tytułu (max. 30 znaków) oraz treści (max. 70 znaków). Link tekstowo-graficzny

Bardziej szczegółowo

Jaki budżet pozwoli na 260 tys. wyświetleń reklamy materiałów budowlanych

Jaki budżet pozwoli na 260 tys. wyświetleń reklamy materiałów budowlanych Jaki budżet pozwoli na 260 wyświetleń reklamy materiałów budowlanych w sieci wyszukiwania - miesięcznie? Czego użytkownicy szukają częściej - cegieł, czy pustaków? Ile kosztuje jedno kliknięcie w reklamę

Bardziej szczegółowo

Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam

Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam Obowiązuje od dnia 16 lipca 2010 Adres biura Skąpiec.pl: Ul. Zelwerowicza 20 III piętro 53-676 Wrocław Tel. 71 344 38 48 Fax 71 343 51 97 1. Cennik

Bardziej szczegółowo

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA PRZEWODNIK PO USŁUDZE: Płatne Kampanie UWAGA! Płacisz jedynie za klikniecia S T A R T Skuteczność reklamy płatnej polega na jej trafności oraz najnowocześniejszym

Bardziej szczegółowo

Moduł SEM/SEO. Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci?

Moduł SEM/SEO. Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci? Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci? Trenerzy: Adam Dyba/Piotr Poznański Terminy: 21 i 22 marca 11 i 12 kwietnia 22 i 23 kwietnia Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

PORTAL SZYDŁOWIECKI Szydłowiec, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Wierzbica poprzez fan page do mieszkańców okolicznych gmin i powiatów

PORTAL SZYDŁOWIECKI Szydłowiec, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Wierzbica poprzez fan page do mieszkańców okolicznych gmin i powiatów Reklama 2015 Charakterystyka PORTAL SZYDŁOWIECKI jest optymalnym miejscem na reklamę w naszym regionie. W obszarze zainteresowania serwisu gminy: Szydłowiec, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Wierzbica

Bardziej szczegółowo

Artykuły Sponsorowane

Artykuły Sponsorowane Artykuły Sponsorowane w największym polskim portalu Horeca i w efektach wyszukiwania z Gwarancją Skuteczności kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Oferta reklam On-Line

Oferta reklam On-Line Oferta reklam On-Line Reklamy ON-LINE, czyli reklamy w sieci Internet dają możliwości dużo większej interakcji z użytkownikiem niż tradycyjne media. Internet pozwala dokładniej określić grupę odbiorców,

Bardziej szczegółowo

Poznajmy się! Poznaj sekcje sprzedażowe. Statystyki

Poznajmy się! Poznaj sekcje sprzedażowe. Statystyki Poznajmy się! NASZANOWAZELANDIA.PL jest serwisem internetowym łączącym w sobie funkcje informacyjne, społecznościowe oraz sprzedażowe. Główny cel to dzielenie się aktualnymi informacjami dotyczącymi organizacji

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

Jak zachęcić do rezerwacji online. w salonie fryzjerskim?

Jak zachęcić do rezerwacji online. w salonie fryzjerskim? Jak zachęcić do rezerwacji online w salonie fryzjerskim? Wyzwania: wzrost ruchu niebrandowego z bezpłatnych wyników wyszukiwania oraz zwiększenie odsetku nowych użytkowników odwiedzających serwis; optymalizacja

Bardziej szczegółowo

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE.

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. Odbiorcy znajdą w piśmie informacje o usługach i technologiach niezbędnych w

Bardziej szczegółowo

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia program partnerski stat24 Kim jesteśmy? stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad dwóch

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Cennik e-usług Biotechnologia.pl

1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Cennik e-usług Biotechnologia.pl 1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Cennik e-usług Biotechnologia.pl Reklama graficzna L.p Rodzaj Opis Cena (PLN) Czas emisji 1. Billboard / Double Billboard Graficzny prostokąt umieszczony

Bardziej szczegółowo