Jak skutecznie dotrzeć do klientów w sieci Adkontekst?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak skutecznie dotrzeć do klientów w sieci Adkontekst?"

Transkrypt

1 Jak skutecznie dotrzeć do klientów w sieci Adkontekst?

2 Czym jest sieć Adkontekst? Adkontekst jest to sieć reklamy kontekstowej emitowanej w wynikach wyszukiwania i na serwisach partnerskich. Sieć zarządzana jest wspólnie przez NetSprint.pl i Wirtualną Polskę. Powstała na bazie wspólnych, gromadzonych od 2001 roku doświadczeń obu firm w obszarach wyszukiwania informacji oraz zarządzania i emisji reklam kontekstowych. Dzięki zaawansowanej technologii wykorzystywanej przez Adkontekst, reklamy są bezpośrednio powiązane z zapytaniem uŝytkownika lub treścią serwisów, na których są prezentowane. W ten sposób reklamodawca dociera ze swoim przekazem tylko i wyłącznie do internautów zainteresowanych jego ofertą. Sieć Adkontekst zrzesza najbardziej opiniotwórcze i renomowane serwisy polskiego Internetu. Reklamy naszych Klientów emitowane są m.in. na serwisach: Wirtualna Polska (WP.pl), Grupy Infor (GazetaPrawna.pl, Forsal.pl, Wieszjak.pl, Prawnik.pl), Grupy o2.pl (m.in.: Kafeteria.pl, SportFan.pl, Forum.o2.pl, HotMoney.pl), Grupy Media Regionalne, Grupy PolskaPresse (Gratka.pl, NaszeMiasto.pl, PolskaTimes.pl, Telemagazyn.pl), Grupy PressPublica (RP.pl, ZW.com.pl, Parkiet.pl), Grupy IDG (Idg.pl, PCWorld.pl), Grupy Gruner+Jahr (National-Geographic.pl, Focus.pl, Kobieta.pl), Grupy EdiPresse (Wizaz.pl, Polki.pl), Yellowpages.pl, Autocentrum.pl, MojeAuto.pl, Kozaczek.pl. Reklama w naszej sieci dociera do ponad 14,5 mln realnych uŝytkowników miesięcznie 1. Tajemnica sukcesu reklamy kontekstowej Marketerzy dostrzegli potencjał wyszukiwarek i sieci kontekstowych Dynamiczny wzrost liczby internautów w Polsce idzie w parze z coraz częstszym spędzaniem czasu w sieci. Ponad 60% internautów korzysta z internetu codziennie lub kilka razy dziennie, czego efektem jest ogólna zmiana zachowań konsumenckich. Internet 1 Badanie zasięgu MegaPanel Październik 2009

3 staje się pierwszym miejscem, gdzie konsument spotyka się z produktem (wyszukiwanie go po słowach kluczowych) oraz zaspokaja swoje potrzeby informacyjne (przeglądanie portali i wortali tematycznych). Efektem wzrostu liczby internautów i liczby zapytań jest coraz większe zainteresowanie reklamodawców formami promocji w wyszukiwarkach, co z kolei przekłada się na wzrost wydatków na marketing w wyszukiwarkach oraz w sieciach kontekstowych. Dobitnie świadczą o tym estymacje przychodów. Z danych IAB wynika, Ŝe wydatki na reklamę w wyszukiwarkach w 2008 roku wyniosły mln złotych, co oznacza wzrost aŝ o 84% w porównaniu z rokiem poprzednim. W pierwszym półroczu 2009 wydatki reklamodawców na tę formę reklamy wyniosły juŝ 164 mln złotych 2. W badaniach efektywności róŝnych form reklamy w internecie, 30% marketerów wskazało marketing w wyszukiwarkach jako przynoszącą największy zwrot z inwestycji.. Dla porównania, 12% wskazało na marketing, a 4% na PR i uczestnictwo w konferencjach. 3 2 Badania AdEx podsumowujące 2008 rok przeprowadzone przez IAB Polska oraz PricewaterhouseCoopers. 3 Badania AdEx podsumowujące pierwsze półrocze 2009 roku przeprowadzone przez IAB Polska oraz PricewaterhouseCoopers.

4 1 Formy reklamy internetowej przynoszące największy zwrot z inwestycji (The State of Search Engine Marketing 2006, SEMPO) Paid placement Organic SEO mktg PR Conferences Kywd-targeted banners Context-targeted text Affil mktg Direct mail Newspapers Tele-mktg POS promo TV Radio Banners Paid incl Print mag Online yellow pages Rich Media Other 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 4% 12% 22% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

5 Zalety reklamy w sieci Adkontekst Szeroki zasięg - dotarcie do ponad 14,4 mln polskich internautów - uŝytkowników wyszukiwarki WP/NetSprint oraz serwisów partnerskich. Mała inwazyjność - w przeciwieństwie do innych form reklamy internetowej reklama w sieci Adkontekst jest akceptowana i przyjazna uŝytkownikom. MoŜliwość przeprowadzenia efektywnej kampanii niezaleŝnie od jej celu (wzrost sprzedaŝy, wzrost popularności serwisu lub wzmocnienie marki) Bogactwo produktów reklamowych reklamy tekstowe, reklamy tekstowo-graficzne - Adkontekst Exclusive - tylko jedna reklama w kaŝdej formie reklamowej, reklamy w formacie Flash, produkt Adkontekst Intertext wykorzystujący powierzchnię w artykułach Precyzyjnie kierowany przekaz reklamowy do załoŝonej grupy docelowej: emisja reklamy w zaleŝności od słów kluczowych, dopasowanie reklamy do zawartości stron partnerskich (portali i wortali tematycznych), moŝliwość wyboru serwisów tematycznych, na których będzie prezentowana reklama, moŝliwość wyboru regionu lub miasta, gdzie ma być prezentowana reklama. Pełna kontrola reklamodawcy nad wydatkami: moŝliwość określenia ceny, którą jest gotowy zapłacić za kliknięcie (odrębnie dla wyników wyszukiwania i serwisów partnerskich), do wyboru dwa modele rozliczeń (Stałe CPC i Max CPC), moŝliwość sprawdzenia aktualnych kosztów kampanii, moŝliwość rozdysponowania budŝetu reklamowego pomiędzy wyniki wyszukiwania a serwisy partnerskie. Prostota zarządzania kampanią: szybki dostęp do statystyk i narzędzi umoŝliwiających zarządzanie kampanią z poziomu www,

6 przejrzysty Panel Klienta, łatwa nawigacja z moŝliwością generowania raportów ze statystyk do plików.xls, moŝliwość importu/eksportu struktury kampanii z pliku.xls, co ułatwia zarządzanie kampaniami zawierającymi tysiące słów kluczowych. Skuteczna ochrona antyspamowa - trzy stopnie weryfikacji jakości ruchu: automatyczna kontrola systemu antyspamowego, kontrola administratora systemu, kontrola wewnętrzna działu jakości ruchu. Bezpłatna opieka konsultanta sieci Adkontekst - zarówno w fazie przedstawiania oferty, jak i trakcie trwania kampanii: pomoc w określeniu celów kampanii, przygotowanie najbardziej adekwatnych słów kluczowych oraz propozycje treści reklamowych, sugestie optymalnego poziomu cen za kliknięcie (stawki), wskazówki dotyczace atrakcyjnych przedziałów budŝetów reklamowych (informuje o darmowych punktach w przypadku zadeklarowanych większych budŝetów), pomoc w optymalizacji kampanii w trakcie jej trwania. Dotarcie do internautów, którzy nie korzystają z wyszukiwarek jak wynika z badania Internet Activity Index przeprowadzonego przez Online Publishers Association za okres styczeń-maj 2009 roku internauci spędzają najwięcej czasu właśnie na serwisach z treścią. Sieć kontekstowa pozwala dotrzeć do tych internautów, którzy są zainteresowani tematyką reklamy (poniewaŝ czytają artykuł poruszający podobną tematykę), ale samodzielnie nie wpisali zapytania do wyszukiwarki. Dlatego reklama w wyszukiwarce uzupełnia się doskonale z reklamą na serwisach partnerskich z treścią. Warto teŝ dodać, Ŝe boksy kontekstowe emitowane są równieŝ na serwisach społecznościowych, co powoduje wzrost udziału serwisów do 55%.

7 Jak to działa? Zasady wyświetlania w wyszukiwarce oraz sieci kontekstowej. Reklama w wynikach wyszukiwania aktywowana jest przez słowa kluczowe. Podczas planowania kampanii przygotowywane są słowa kluczowe, które najlepiej opisują produkty, usługi, zakres działalności oraz branŝe reklamodawcy. Właśnie od ich adekwatności oraz jakości tekstów reklamowych będzie zaleŝała realizacja załoŝonego celu kampanii. Gdy uŝytkownik wpisze dane słowo do wyszukiwarki, reklama wyświetla się powyŝej naturalnych wyników.

8 Pozycja reklamowa w wynikach wyszukiwania zaleŝy od atrakcyjności przekazu reklamowego dla uŝytkowników (mierzonej m.in. współczynnikiem CTR) oraz zadeklarowanych cen za kliknięcie.

9 Na serwisach partnerskich prezentowane są reklamy najlepiej dopasowane do zawartości serwisu. Jeśli więc artykuł na stronie dotyczy samochodów osobowych system zaproponuje wyświetlanie tam Linków Sponsorowanych powiązanych z jego treścią np.: reklam dealerów, serwisów, warsztatów, myjni samochodowych itd.

10 W przypadku reklam tekstowo-graficznych (Adkontekst Exclusive) prezentowana jest reklama tylko jednej firmy. Reklama zawiera element graficzny - logotyp lub inny plik graficzny wspierający komunikację marketingową. Pozycja reklamowa w sieci kontekstowej oraz intensywność kampanii równieŝ zaleŝą od atrakcyjności przekazu reklamowego dla uŝytkowników oraz zadeklarowanych cen za kliknięcie.

11 Gdzie emitowana będzie reklama w postaci Linków Sponsorowanych? W wyszukiwarce Linki Sponsorowane wyświetlane się powyŝej wyników wyszukiwania oraz na prawo od nich. Wyszukiwarka NetSprint jest obecna na 120 portalach ogólnopolskich i regionalnych, w tym na wp.pl, netsprint.pl, rp.pl, yellowpages.pl i infor.pl. W sieci kontekstowej Linki Sponsorowane emitowane są na ponad 1050 stronach internetowych - w serwisach informacyjnych, portalach i wortalach tematycznych partnerów naleŝących do sieci Adkontekst. Partnerzy Sieci Adkontekst:

12 Dzięki narzędziom dostępnym w Panelu Reklamodawca sam moŝe decydować o miejscu emisji swoich reklam (zablokować emisję na danej kategorii tematycznej, a nawet konkretnych serwisach internetowych). Ile to będzie kosztowało? W odróŝnieniu od wielu innych mediów, w przypadku reklamy kontekstowej reklamodawca sam decyduje o cenie, jaką jest gotów zapłacić za jedno kliknięcie. W zaleŝności od swojej strategii moŝe wybrać jeden z dwóch modeli: Stałego CPC reklamodawca określa realną cenę za kaŝde kliknięcie, co ułatwia precyzyjne zaplanowanie liczby kliknięć w ramach załoŝonego budŝetu. Max CPC reklamodawca określa maksymalną cenę za klikniecie, którą jest gotowy zapłacić za przekierowanie internauty. System automatycznie optymalizuje realny koszt kliknięcia (w oparciu o działanie mechanizmu aukcyjnego). W efekcie koszt ten jest w zdecydowanej większości przypadków niŝszy od zadeklarowanego. Deklarując stawki za kliknięcie naleŝy pamiętać, Ŝe: podwyŝszenie ceny za kliknięcie umoŝliwia osiągnięcie wyŝszych pozycji reklamowych oraz zwiększenie intensywności kampanii na serwisach partnerskich kaŝde ze słów kluczowych moŝe mieć zadeklarowaną inną stawkę za kliknięcie pozwala to róŝnicować koszty dotarcia do klientów (np. inne stawki dla słów ogólnych, słów precyzyjnych oraz sieci partnerskiej) BudŜet dzienny umoŝliwia precyzyjne zarządzanie kosztami BudŜet dzienny pozwala na precyzyjne określenie maksymalnego poziomu wydatków reklamowych dla poszczególnych części składowych kampanii (wyniki wyszukiwania, sieć partnerska, Adkontekst Exclusive) Zasady rozliczeń Kampanie reklamowe rozliczane są ze środków, które zostały zdeponowane przez klienta na koncie reklamowym. Klienci, którzy przeznaczają na kampanię duŝe budŝety reklamowe otrzymują dodatkowe premie w postaci darmowych punktów do wykorzystania.

13 Formaty reklamowe na serwisach partnerskich sieci Adkontekst Reklamy tekstowe Forma tekstowa to najbardziej popularny format reklamowy w sieciach kontekstowych. Jej zaletą jest moŝliwość zaprezentowania produktu lub usługi Reklamodawcy w zwięzłym komunikacie tekstowym w postaci: linijki tytułu, dwóch linijek opisu oraz najczęściej - linijki z adresem URL serwisu internetowego. Adkontekst Intertext Adkontekst Intertext to format, który pojawił się w sieci Adkontekst na przełomie 2008 i 2009 roku. IAB Polska w raporcie podsumowującym 2008 rok nazwała tą formę reklamy jako odkrycie roku 4! Intertext bardzo szybko zyskał duŝą popularność wśród Reklamodawców, dając im moŝliwość emisji na zupełnie nowej, niewykorzystywanej dotychczas powierzchni reklamowej bezpośrednio w treści artykułów na najbardziej opiniotwórczych 4 Raport Strategiczny IAB Internet Polska, Europa, Świat.

14 polskich serwisach internetowych. Dzięki temu reklamy są bardziej zauwaŝalne przez internautów, co z kolei przekłada się bezpośrednio na większą liczbę przejść na strony landingpage Reklamodawców. System analizuje treść danego artykułu i wyszukuje w nim słowa kluczowe, którymi opisane są reklamy naszych klientów. JeŜeli w trakcie analizy trafi na takie słowo, wyróŝnia je podwójnym podkreśleniem. Po najechaniu przez internautę kursorem myszy na to słowo emitowana jest reklama w postaci boksu. Klient płaci tylko wówczas, gdy internauta kliknie w tę reklamę i tym samym przejdzie na stronę landingpage Reklamodawcy. Adkontekst Intertext pozwala realizować cele kampanii: zorientowanych na efekt, poprzez zastosowanie sprecyzowanego słownictwa, zasięgowych, których celem jest pozyskanie jak największej liczby osób na serwis, poprzez zapewnienie dodatkowej powierzchni emisyjnej, brandingowych, mających na celu wypromowanie marki lub produktu w świadomości konsumentów szczególnie dzięki wykorzystaniu form Exclusive oraz Flash.

15 Adkontekst Exclusive Adkontekst Exclusive to format, który pozwala realizować cele brandingowe kampanii. Łączy bowiem zalety reklamy tekstowej z graficzną poprzez umieszczenie obok treści reklamowej elementu graficznego. Najczęściej jest to logotyp Reklamodawcy lub wizualizacja jego produktu. Forma graficzno-tekstowa emitowana jest w trzech najbardziej popularnych formatach: billboard o rozmiarze 750x100 pikseli, rectangle o rozmiarze 300x250 pikseli oraz sky o rozmiarze 160x600 pikseli. Warto podkreślić, Ŝe Adkontekst Exclusive zapewnia reklamodawcy wyłączność emisji w danej formie reklamowej. To znaczy, Ŝe zamiast 4 klasycznych reklam tekstowych w danej formie emitowana jest tylko jedna reklama. Element graficzny przy tekście zwiększa szansę na zauwaŝenie reklamy, z drugiej strony nie powoduje tzw. efektu banner blindness, czyli ignorowania przez internautów w pełni graficznych reklam. Zarówno w przypadku reklam tekstowych jak i Adkontekst Exclusive Reklamodawca płaci wyłącznie za efekt, a wiec za kliknięcie w jego reklamę i przejście potencjalnego klienta na stronę landingpage Reklamodawcy. Gwarantuje to efektywną alokację budŝetu. Dodatkowym atutem jest zupełny brak kosztu przygotowania takich ekskluzywnych kreacji reklamowych; w panelu reklamodawcy naleŝy po prostu dodać logotyp za pomocą dostępnego tam narzędzia. Adkontekst Exclusive dostępny jest zarówno w boksach reklamowych jak i w opisywanej powyŝej formie Adkontekst Intertext.

16 Reklamy w formacie Flash Od 1 września 2009 oferta sieci Adkontekst została wzbogacona o nową formę reklamy Adkontekst Flash. Jest to juŝ kolejny rodzaj reklamy dostępny w ramach Intertext (oprócz Adkontekst Exclusive i Adkontekst Text). Wprowadzając ten produkt do oferty wychodzimy naprzeciw tym marketerom, którzy chcą w ramach budŝetów PPC wzbogacić swój przekaz reklamowy, jednocześnie zachowując wszystkie zalety emisji reklam w sieci kontekstowej. Format ten pozwala reklamodawcom realizować w szczególności cele brandingowe kampanii reklamowej. Format Flash umoŝliwia przekazanie bogatszego w treść komunikatu i daje jednocześnie szansę wykorzystania najnowszych moŝliwości graficznych i techniologicznych, aby jeszcze ciekawiej zaprezentować swój produkt, usługę czy markę.

17 Reklama Adkontekst Flash podobnie jak inne produkty emitowane w postaci Intertext wyświetlana jest na odrębnej warstwie w powiązaniu z treścią artykułu oraz wyróŝnionymi w tekście słowami kluczowymi. Tak jak wszystkie produkty reklamowe w sieci Adkontekst reklamy Flash rozliczane są w modelu PPC (za kliknięcie). O częstotliwości emisji reklamy decyduje dopasowanie do kontekstu strony, atrakcyjność przekazu dla uŝytkowników (mierzona m.in. wskaźnikiem CTR) oraz cena zadeklarowana przez reklamodawcę. Dostępny format reklamy to rectangle 300 x 250 pikseli (waga pliku.swf do 40kb). Skuteczna kampania w sieci Adkontekst Definiowanie celu kampanii Bardzo istotną decyzją, jaką reklamodawca powinien podjąć na etapie planowania kampanii reklamowej jest jasne zdefiniowane celu, który chce osiągnąć. Według badania SEMPO głównymi celami marketerów zajmujących się reklamą w wyszukiwarkach są: zwiększenie sprzedaŝy produktów lub pozyskiwanie leadów internautów zainteresowanych naszych produktem lub usługą, zwiększanie ruchu na serwisie internetowym (szczególnie jeśli nasz model biznesowy związany jest z zarabianiem na emisji reklam), wzmocnienie marki. Precyzyjne określenie celu kampanii powinno wpływać na sposób planowania kampanii (kreacje reklamowe, dobór słów kluczowych, dobór produktów reklamowych, planowanie emisją w wyszukiwarce i na serwisach partnerskich). PoniŜej prezentujemy najwaŝniejsze zasady stworzenia skutecznej kampanii w sieci Adkontekst z uwzględnieniem celu, który chce osiągnąć reklamodawca.

18 Strategia Bezpośredni efekt Wzrost (popularności) ruchu na serwisie WWW Wzmocnienie marki Reklamodawcy ecommerce (np. aukcje, sklepy), portale i wortale (zarabiające na emisji Według badań SEMPO 2006 dla 57% respondentów turystyka (linie lotnicze, biura podróŝy) reklam), serwisy ogłoszeniowe, jednym z celów kampanii w wyszukiwarce jest zbudowanie silnej marki. finanse i ubezpieczenia, firmy B2B, firmy, które chcą przeprowadzić szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, Częściej taką opinie wyraŝają przedstawiciele największych firm (powyŝej 500 zatrudnionych). wszelka inna działalność skoncentrowana na pozyskiwaniu klientów firmy budujące społeczność wokół swojej marki. w Internecie. Cel kampanii Wyraź swój cel liczbą określonych akcji Twoim celem powinno być pozyskanie jak największej Twoim celem powinno być dotarcie do jak największej uŝytkowników na Twojej liczby uŝytkowników lub liczby uŝytkowników stronie w ramach załoŝonego wizyt na stronie w ramach zainteresowanych daną budŝetu. MoŜe to być np.: załoŝonego budŝetu tematyką w ramach liczba nowych klientów, reklamowego. określonego budŝetu z przekazem który wzmocni liczba zapytań ofertowych ze strony wizerunek Twojej marki w świadomości konsumenta. WWW, Więcej badań na temat liczba rejestracji, pobrań cennika lub prezentacji). wsparcia wizerunku marki w wyszukiwarce znajdziesz w pełnej wersji poradnika: Określ maksymalną cenę, jaką jesteś w stanie zapłacić za jedną akcję uŝytkownika. Określ równieŝ maksymalny czas po kliknięciu, w ciągu jakiego oczekujesz akcji internauty. Adresaci przekazu Koncentruj się raczej na UŜytkownikach w ostatniej UŜytkownicy, którzy mają zainteresowania lub W zaleŝności od celu kampanii. Najczęściej fazie procesu poszukują informacji na grupa docelowa określana

19 podejmowania decyzji o tematy związane z jest podobnie jak w zakupie. prowadzoną Ciebie kampaniach nastawionych Ale uwaga, zdecyduj, czy chcesz dotrzeć równieŝ do uŝytkowników zbierających informacje o produktach działalnością (np. przepisami kulinarnymi, motoryzacją, inwestowaniem na giełdzie). na wzrost ruchu na serwisie. (najczęściej zadają bardziej Zdecydowanie szersza ogólne zapytania oraz grupa niŝ w kampaniach przeglądają serwisy ukierunkowanych na tematyczne) mogą oni bezpośredni efekt. stać się Twoimi klientami po pewnym czasie. Wybór produktów reklamowych Skoncentruj się na emisji reklam w wynikach wyszukiwania, a emisje w RozwaŜ przeznaczenie większości środków na promocję na serwisach RozwaŜ przeznaczenie większości środków na promocję w wyszukiwarce sieci partnerskiej powinieneś partnerskich. (jeŝeli nie jest to zbyt potraktować jako uzupełnienie kampanii. Sprawdź Adkontekst Przy odpowiednim jej zaplanowaniu zapłacisz znacznie mniej za kosztowne, walcz o jak najwyŝsze pozycje) oraz na Adkontekst Exclusive. Exclusive. Często pomimo pojedynczego uŝytkownika Warto teŝ wykorzystać wyŝszego CPC, uzyskasz niŝ w przypadku ruchu z formie typu Intertext Flash, niŝszą cenę za jedną akcję. wyszukiwarki. która pozwoli za pomocą Pamiętaj aby aktywować emisję w Adkontekst Intertext, dzięki czemu nowoczesnej technologii wyeksponować markę i produkt. dotrzesz do jeszcze większej liczby internautów. BudŜet i mierzenie efektów Badaj efekty kampanii oraz monitoruj realny koszt jednej akcji w stosunku do Określ maksymalną wartość, jaką jesteś gotów zapłacić za UŜytkownika Często dla ułatwienia przyjmuje się, Ŝe miarą sukcesu kampanii Twoich załoŝeń. lub wizytę, a następnie brandingowej jest wzrost monitoruj przebieg kampanii i oglądalności strony mierz jej efekty. internetowej. RozwaŜ wykorzystanie RozwaŜ równieŝ funkcji stałego CPC. Dzięki przeprowadzenie badania temu, będziesz mógł z znajomości marki/witryny łatwością zaplanować w grupie docelowej przed liczbę wizyt, jaką uzyskasz przeprowadzeniem kampanii w ramach załoŝonego oraz po jej zakończeniu. budŝetu. Bardziej szczegółowe porady znajdziesz pod adresem:

20 Opinie naszych klientów NetSprint z całą pewnością wyróŝnia się efektywnością reklamy i znacznym zasięgiem swojej sieci kontekstowej. NetSprint to firma, która nieustanie podnosi jakość oferowanych produktów i wierze, ze w najbliŝszych latach NetSprint jeszcze nie raz nas pozytywnie zaskoczy:-). Jacek Chrusciany Business Development Director, Performance Media Reklama w systemie reklamowym WP/Netsprint i sieci kontekstowej jest dla serwisu źródłem dodatkowych uŝytkowników, którzy charakteryzują się duŝą aktywnością oraz większym od średniej współczynnikiem lojalności. Łatwość obsługi oraz ustawiania kampanii jest z pewnością bardzo duŝą zaletą. Marcin Strzałkowski Kierownik SprzedaŜy, rednet Media DuŜy plus przyznajemy zespołowi Netsprint.pl za 'opiekę nad reklamodawcami' i partnerami.specjaliści Bluerank wykorzystujący sieć kontekstową Netsprinta doceniają równieŝ dbałość wyszukiwarki o jakość przestrzeni reklamowej. Copywriterzy cenią sobie zasady redakcyjne obowiązujące w Netsprint, które (w przeciwieństwie do zasad narzucanych przez inne wyszukiwarki) nie ograniczają tak bardzo kreatywności, pozwalając na tworzenie oryginalnych tekstów reklam. Maciej Gałecki CEO agencji SEM Bluerank Reklamowe linki sponsorowane w wyszukiwarce WP/Netsprint i sieci kontekstowej są jednym z większych źródeł ruchu na naszej witrynie. Anna Szczepankowska Country Manager, CityDom24.pl Link sponsorowany w wynikach wyszukiwania i sieci kontekstowej oferowany przez Wirtualną Polskę i Netsprint to doskonałe narzędzie słuŝące do komunikacji i pozyskania klienta. Po skorzystaniu z tej formy reklamy w WP/Netsprint nasza firma zaobserwowała znaczący wzrost odwiedzalności naszej strony oraz zwiększenie sprzedaŝy poprzez własny system sprzedaŝowy. Paweł Kozłowski Członek Zarządu ds. sprzedaŝy i marketingu NaviExpert Sp. z o. o.

21 Nowatorskie narzędzia, intuicyjność zarządzania kontami oraz opieka i pomoc pracowników Netsprint pozwalają nam na maksymalizację korzyści związanych zanych z reklamą na wyszukiwarkach i poprzez sieć kontekstową. Marcin Wojciechowski Regionalny Koordynator Marketingu, Grupa PGD Reklama w NetSprint przynosi naszej firmie wymierne korzyści. Cena jednostkowa konwersji jest jedną z najniŝszych na rynku, a udział w pozyskiwaniu klientów stale rośnie. Michał Oracz SEM Manager, Open Finance Reklama w wyszukiwarce WP/Netsprint i sieci kontekstowej to dla nas źródło ruchu o bardzo dobrej jakości. Łatwość modyfikowania przekazów reklamowych, moŝliwość wykorzystania kreacji graficznych i system aukcyjny przy ustalaniu stawki za kliknięcie wpisują to narzędzie na listę "obowiązkowych" dla kaŝdego (e)marketingowca. Maciej Ziemczonek Kierownik Działu Marketingu, Ceneo Firma NetSprint to godny polecenia partner w. Zespół NetSprint wkłada wiele wysiłku w podnoszenie jakości usług reklamowych, słuchając c klienta i stale zapoznając się z jego zmieniającymi się potrzebami. Na wyjątkową ą uwagę zasługuje sieć reklamy kontekstowej, która jest ręcznie moderowana i monitorowana przez pracowników wyszukiwarki. Witryny z portfolio NetSprint to wysokiej jakości, starannie wyselekcjonowane serwisy internetowe. Andrzej Cudny Cube Group SA

22 Linki sponsorowane w wyszukiwarce Wp/NetSprint.pl stanowią efektywną metodę promocji dla naszej firmy. DuŜy zasięg i profesjonalna obsługa przez konsultantów powodują Ŝe linki sponsorowane w NetSprint.pl przynoszą wymierne korzyści z prowadzonych działań reklamowych. Dariusz Topolewski Prezes Zarządu Oponeo.pl S.A Kampanie reklamową w wyszukiwarce WP/NetSprint prowadzimy nieprzerwanie od Atrakcyjne rabaty, moŝliwość negocjacji ceny, łatwość zarządzanie kampanią i przede wszystkim wysoki współczynnik rentowności to główne argumenty przemawiające za tą formą reklamy. Marek Janusiewicz Internet Manager ESKK Sp. z o.o.

23 Kontakt: telefon: fax: NetSprint.pl Sp. z o.o. ul. BieŜanowska 7, Warszawa

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski

Bardziej szczegółowo

Reklama w sieciach kontekstowych jako element Search Engine Marketingu

Reklama w sieciach kontekstowych jako element Search Engine Marketingu Reklama w sieciach kontekstowych jako element Search Engine Marketingu Sied reklamy Adkontekst przeprowadziła wśród reklamodawców badanie dotyczące znaczenia reklam kontekstowych w działaniach promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Pr o m o wa n i e gabinetu

Pr o m o wa n i e gabinetu Pr o m o wa n i e gabinetu kosmetycznego w Internecie Piotr Kowalski Dziennikarz, specjalista ds. public relations, współpracownik organizacji pozarządowych oraz samorządu terytorialnego w obszarze kreowania

Bardziej szczegółowo

Dla kogo jest ten poradnik?

Dla kogo jest ten poradnik? Partnerzy Wydawca Dla kogo jest ten poradnik? Chcesz tanio, a przede wszystkim skutecznie, zareklamować swoją firmę, produkt, usługę, markę? Wiesz mało na temat reklamy w internecie, bo jeszcze nie miałeś

Bardziej szczegółowo

Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI. Jak wzmacniać swój biznes?

Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI. Jak wzmacniać swój biznes? Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI Jak wzmacniać swój biznes? Wsparcie medialne Marketing ofert nieruchomości 2 Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI Jak wzmacniać swój biznes? www.lukaszkruszewski.pl

Bardziej szczegółowo

MARKETING W WYSZUKIWARKACH

MARKETING W WYSZUKIWARKACH Grudzień 2011 RAPORT MARKETING W WYSZUKIWARKACH Sponsor Partnerzy Wydawca Nie nachalnie, lecz skutecznie Klikamy w nie czasem nawet nie zdając sobie sprawy, że to linki sponsorowane. Nie ma to jednak dla

Bardziej szczegółowo

RTB. Poradnik. Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła

RTB. Poradnik. Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła Poradnik RTB Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła IAB Polska PORADNIK RTB dodatek do Media

Bardziej szczegółowo

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła Poradnik RTB Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła rozdział 1 CO TO JEST RTB? 48 Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ LUTY RAPORT MARZEC SIECI AFILIACYJNE KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ. Wydawca. ArtemSam - Fotolia

STYCZEŃ LUTY RAPORT MARZEC SIECI AFILIACYJNE KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ. Wydawca. ArtemSam - Fotolia 2015 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ RAPORT SIECI AFILIACYJNE WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ Partner złoty Partnerzy Wydawca ArtemSam - Fotolia Potencjał na rynku wciąż

Bardziej szczegółowo

reklamy online w Polsce

reklamy online w Polsce Raport Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce Partner strategiczny Przedmowa Często słyszy się, że rynek online jest jak perpetuum mobile. Sporo w tym prawdy przedstawiciele branży zgodni są, że

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w obszarze e-usług i technologii B2B. - działania 8.1 i 8.2 POIG

Dobre praktyki w obszarze e-usług i technologii B2B. - działania 8.1 i 8.2 POIG 2011 Dobre praktyki w obszarze e-usług i technologii B2B - działania 8.1 i 8.2 POIG Koncepcja publikacji: Leszek Czech, Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autorzy: Tomasz Karwatka Grupa Divante Ewa Bartnik,

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

Tomasz Pudlis Bartłomiej Dwornik. Reklama Internetowa. Bezpłatny przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Portal finansowy nr 1

Tomasz Pudlis Bartłomiej Dwornik. Reklama Internetowa. Bezpłatny przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Portal finansowy nr 1 Tomasz Pudlis Bartłomiej Dwornik Reklama Internetowa dla Firm Bezpłatny przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw Portal finansowy nr 1 Spis treści Dlaczego warto reklamować się w Internecie? Co

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH. www.semspecialist.pl Numer 7 czerwiec 2011 ISSN 2082-3894. OPINIE O PPC Relacja z SEARCH MARKETING DAY

MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH. www.semspecialist.pl Numer 7 czerwiec 2011 ISSN 2082-3894. OPINIE O PPC Relacja z SEARCH MARKETING DAY MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 7 czerwiec 2011 ISSN 2082-3894 #7 OPINIE O PPC Relacja z SEARCH MARKETING DAY WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna 18/25 15-771 Białystok

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WIELOKANAŁOWEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM. LeadBullet SalesManago Focus Telecom Polska. Raport opracowany przez ekspertów:

STRATEGIE WIELOKANAŁOWEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM. LeadBullet SalesManago Focus Telecom Polska. Raport opracowany przez ekspertów: STRATEGIE WIELOKANAŁOWEJ KOMUNIKACJI Raport opracowany przez ekspertów: LeadBullet SalesManago Focus Telecom Polska Z KLIENTEM 1 Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze

Bardziej szczegółowo

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl 1 O NAS Misją Media Solutions Group są kompleksowe, skuteczne i przejrzyste rozwiązania reklamowe. Nie jesteśmy agencją sieciową dlatego pozwala nam to głęboko zaangażować

Bardziej szczegółowo

STWORZENIE KAMPANII ADWORDS...

STWORZENIE KAMPANII ADWORDS... 2 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Czym jest Google AdWords?... 3 Jak działa program Google AdWords?... 4 Gdzie znaleźć kupon Google AdWords?... 4 2. STWORZENIE KAMPANII ADWORDS... 6 Rejestracja w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O USŁUDZE: Google AdWords

INFORMACJE O USŁUDZE: Google AdWords WSTĘP Jak wygląda reklama idealna? Jakie cechy są jej właściwe? Naszym zdaniem powinna być przede wszystkim skuteczna... O USŁUDZE Jak wygląda reklama idealna? Powinna być przede wszystkim skuteczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Część druga. Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Część druga. Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa Część druga Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa WPROWADZENIE DO DRUGIEJ CZĘŚCI PODRECZNIKA Część druga podręcznika Małe i Średnie Przedsiębiorstwo w Internecie,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W MARKETINGU I SPRZEDAŻY

WYKORZYSTANIE INTERNETU W MARKETINGU I SPRZEDAŻY WYKORZYSTANIE INTERNETU W MARKETINGU I SPRZEDAŻY wykładowca: Dr I.Michalska-Dudek e-mail: izabela.michalska@ue.wroc.pl Studia podyplomowe 20 kwiecień 2013r. Marketing jest taką dyscypliną, którą albo się

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O USŁUDZE: Google AdWords

INFORMACJE O USŁUDZE: Google AdWords O USŁUDZE Jak wygląda reklama idealna? Powinna być przede wszystkim skuteczna, czyli trafiać do tych, którzy naprawdę są zainteresowani reklamowanym produktem lub usługą. KORZYŚCI Dajemy Ci maksimum swobody

Bardziej szczegółowo

E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Partnerzy. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014

E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Partnerzy. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014 RAPORT Partnerzy Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014 Przygotowanie badania: Grupa Robocza E-commerce w IAB Polska oraz Ministerstwo Gospodarki Realizacja badania:

Bardziej szczegółowo

Marketing sportowy dzień 1. Paweł Kowalski Karpacz, 1 czerwca 2012 r.

Marketing sportowy dzień 1. Paweł Kowalski Karpacz, 1 czerwca 2012 r. Marketing sportowy dzień 1 Paweł Kowalski Karpacz, 1 czerwca 2012 r. ZAGADNIENIA Marketing sportowy w Internecie Podstawowe narzędzia e-marketingu Jak zaprojektować skuteczną reklamę w sieci? Jak kontrolować

Bardziej szczegółowo

e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań

e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań 1 2 Autor raportu Grzegorz Skiera (Silence!) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

raport e-mail marketing

raport e-mail marketing raport e-mail marketing listopad 2010 Sponsorzy Partnerzy spis treści 6 Personalizuj, testuj, licz. E-mail marketing w liczbach 27 Efektywna kampania e-mail marketingowa - w końcu bez tajemnic ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

raport media online Sponsor Partnerzy

raport media online Sponsor Partnerzy raport media online Sponsor Partnerzy wrzesień 2010 1 spis treści 3 Najmłodsze medium połyka konkurencję Internet na rynku mediów rozpycha się łokciami. Coraz częściej wskazywany jest jako podstawowe źródło

Bardziej szczegółowo

Rozwijaj firmę z AdWords. Wykorzystaj w pełni potencjał konta AdWords dzięki naszym wskazówkom

Rozwijaj firmę z AdWords. Wykorzystaj w pełni potencjał konta AdWords dzięki naszym wskazówkom Rozwijaj firmę z AdWords Wykorzystaj w pełni potencjał konta AdWords dzięki naszym wskazówkom Witamy w przewodniku Rozwijaj firmę z AdWords, który pomoże Ci zmaksymalizować wyniki Twojej firmy dzięki

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek redaktor naczelny portalu Money.pl redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com

Tomasz Bonek redaktor naczelny portalu Money.pl redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com Partnerzy Wydawca Marta Smaga kierownik ds. rozwoju w Dziale IT i Rozwoju Money.pl Tomasz Bonek redaktor naczelny portalu Money.pl redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com Marta Smaga jest

Bardziej szczegółowo