Wielka Brytania. System edukacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielka Brytania. System edukacji"

Transkrypt

1 Wielka Brytania System edukacji W systemie edukacji Wielkiej Brytanii możemy wyróżnić opłacane ze środków publicznych szkoły państwowe oraz szkoły niezależne, utrzymywane z opłat za naukę. Szkolnictwo państwowe nadzorowane jest przez Lokalne Władze Oświatowe. Od 1988 r. władze brytyjskie wprowadziły obowiązkowy narodowy program nauczania, na który składa się 10 przedmiotów z czego angielski i matematyka stanowią przedmioty podstawowe (rdzenne). Przepisy nie definiują czasu trwania nauki tych przedmiotów i w związku z tym szkoły mają prawo do własnego kształtowania programu nauczania. Szkolnictwo podstawowe dotyczy dzieci w wieku 5-11 lat i obejmuje 3 rodzaje szkół: infant schools dla dzieci od 5 do 7 lat, junior schools dla dzieci od 7 do 11 lat, oraz szkoły dwupoziomowe (combined infants and junior schools) dla dzieci od 5 do 11 lat. Szkoła średnia obejmuje uczniów w wieku lat i kończy się obowiązkowym egzaminem General Certificate of Secondary Education (GSCE). Aby zdać ten egzamin uczniowie muszą wybrać od 6 do 10 przedmiotów. Skala ocen to stopnie od A do G, gdzie A jest oceną najwyższą. Na tym etapie kończy się obligatoryjny obowiązek szkolny w Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, egzamin ten jest przystosowany do zakresu edukacji międzynarodowej na poziomie szkół średnich, tak aby uczniowie z zagranicy również mogli do niego przystąpić szczegółowe informacje znajdują się na stronie GCSE nie uprawnia jednak do ubiegania się o przyjęcie na studia dlatego większość brytyjskich uczniów decyduje się na kontynuację nauki jeszcze przez okres 2 lat, tak aby móc przystąpić do General Certificate of Education Advanced popularnie zwany A-levels jest to odpowiednik polskiej matury. Zdający mogą wybrać do 2 do 4 przedmiotów- po warunkiem, że wcześniej zdawali je na egzaminie GCSE. Skala ocen to A E. Wyniki z tego egzaminu są podstawą do przyjęcia na studia. W przypadku tego egzaminu także istnieje 1

2 możliwość zdawania go na poziomie międzynarodowym przez uczniów z zagranicy szczegółowe informacje: Polskie dziecko w brytyjskiej szkole Dziecko należy zapisać do szkoły ze znacznym wyprzedzeniem wypełniając odpowiedni formularz aplikacyjny publikowany przez miejscowe władze np. zapisy na rok szkolny 2008/2009 odbywały się od listopada 2007 do lutego 2008 r. W formularzu należy wskazać 3 wybrane szkoły można przy tym skorzystać z pomocy strony Jeśli dziecko słabo mówi po angielsku lub wcale nie zna tego języka, w formularzu należy zaznaczyć pole special educational needs dzięki temu uczeń otrzyma dodatkowe lekcje angielskiego. Do formularza należy załączyć 3 załączniki dokument potwierdzający datę urodzenia (np. paszport lub akt urodzenia), potwierdzenie adresu (np. rachunek za prąd wystawiony na nazwisko rodzica) oraz dokument potwierdzający prawo do opieki nad dzieckiem (np. akt urodzenia). W brytyjskich szkołach obowiązują mundurki; podręczniki i przybory szkolne zapewnia szkoła. Szkolnictwo wyższe Możemy tutaj wyróżnić 4 rodzaje szkół wyższych: uniwersytety, które zgodnie z obowiązującym prawem (Royal Charter) są upoważnione do samodzielnego określania kierunków studiów i tym samym do wdawania własnych dyplomów. Placówki te utrzymują bardzo wysoki poziom edukacji i min. dzięki temu cieszą się ogromnym zainteresowaniem studentów z całego świata; politechniki (zwane także nowymi uniwersytetami) - oferują różnorodne kursy zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Można tu odnaleźć także tzw. kursy modułowe i szkolenia zawodowe. Zasady rekrutacji są dość elastyczne, możliwy jest także transfer ukończonych kursów pomiędzy uczelniami; Colleges and Institutions of Higher 2

3 Education szkoły wyższe oferujące kursy i szkolenia zawodowe w ramach bardzo wąskich specjalizacji w kierunku zdobycia uprawnień w określonym zawodzie. Zasadniczo studia są dwustopniowe: 3-4 letnie studia licencjackie (tytuł Bachelor ) i 1-2 letnie studia magisterskie (tytuł Master s Degree ). Dla przykładu można wyróżnić: Master of Arts (MA) tytuł nadawany absolwentom kierunków humanistycznych i nauk społecznych; Master of Science (M.Sc.) tytuł nadawany absolwentom kierunków niehumanistycznych; Master of Business Administration (MBA) tytuł nadawany absolwentom uczelni ekonomicznych i biznesowych. Aby otrzymać MA lub M.Sc. należy napisać parce magisterską (reserach paper), w przypadku MBA należy zdać egzamin końcowy. Rekrutacja obcokrajowców jest ściśle uzależniona od poziomu znajomości angielskiego osoby posiadające certyfikaty IELTS, UCLES, CAE, CPE nie musza obawiać się odmowy przyjęcia z uwagi na zbyt słaby poziom znajomości języka. 3

4 Studia Z uwagi na wysoki poziom nauczania oraz różnorodność kursów i przedmiotów, studia na brytyjskich uczelniach cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród polskiej młodzieży. Dodatkowym atutem jest fakt, iż kwalifikacje uzyskane na tamtejszych szkołach wyższych są uznawane niemal na całym świecie. Rekrutacja na studia licencjackie w Wielkiej Brytanii odbywają się za pośrednictwem centralnego systemu przyjęć. W jego skład wchodzą następujące instytucje: University Central Admission System (www.ucas.com) Nursing and Midwifery Admission System (www.nmas.ac.uk) Graduate Teacher Training Registry (www.gttr.ac.uk). Osoby zainteresowane podjęciem studiów na poziomie magisterskim muszą kontaktować się bezpośrednio z wybraną przez siebie placówką edukacyjną. Poza znajomością języka dodatkowym kryterium jest konieczność udowodnienia, iż posiada się wystarczającą ilość środków finansowych na opłacenie nauki. Z chwilą przystąpienia Polski do UE koszty nauki dla obywateli polskich znacząco spadły, ponadto studenci mają również prawo do ubiegania się o obniżenie kosztów jeśli dochód na jednego członka rodziny jest odpowiednio niski - szczegółowe informacje na stronie Należy również podkreślić, iż studia na brytyjskiej uczelni są zupełnie inne niż w Polsce. Każdy student posiada opiekuna kursu (na który uczęszcza) lub indywidualnie przypisanego mu opiekuna. Zobowiązany jest do intensywnej, samodzielnej nauki oraz oczytania w przedmiocie, który studiuje. Dodatkowo studenci przeprowadzają różnego rodzaju badania, analizy i doświadczenia tak aby dogłębnie poznać studiowaną gałąź wiedzy. Stypendia, staże, wymiana młodzieży Polscy studenci i młodzi naukowcy mogą ubiegać się o szereg różnych stypendiów oferowanych przez władze brytyjskie, organizacje państwowe i prywatne, uniwersytety i inne instytucje. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć na stronie Bristish Council 4

5 Najpopularniejsze to: Stypendium im. Josepha Conrada (Chevening) stypendium rządu brytyjskiego dla studentów studiów podyplomowych, oferowane w formie 3-12 miesięcznych kursów lub badań naukowych. Stypendium im. Romana Wasilewskiego współfinansowane przez British Council, przeznaczone dla osób posiadających doktorat w dziedzinie nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, organizowane w formie badan naukowych w Clare Hall i Cambridge. Praca Rynek pracy, poszukiwanie pracy 1 maja 2004 roku Wielka Brytania całkowicie otworzyła swój rynek pracy dla nowych krajów członkowskich UE w tym Polski. Oznacza to, że obywatele polscy mają te same prawa co obywatele brytyjscy w zakresie dostępu do pracy, wynagrodzeń i warunków zatrudnienia. Jedyny formalny, dodatkowy warunek, który muszą spełnić to rejestracja w ramach programu rejestracji pracowników. Zasadniczo obywatele polscy cieszą się w Wielkiej Brytanii opinią dobrych i solidnych pracowników. Zdaniem Brytyjczyków o fenomenie polskiego pracownika stanowi nie tylko pracowitość i rzetelność w wykonywaniu obowiązków, ale także, fakt iż Polacy wykonują prace, które dla mieszkańców Wielkiej Brytanii nie są atrakcyjne. Mimo tego jak na brytyjskie normy polscy obywatele nadal nie zarabiają zbyt wiele. Coraz częściej zdarza się, że polscy pracownicy są zatrudniani w dużych koncernach, jako dobrze wykwalifikowany personel, również na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych. Brytyjskie sieci handlowe korzystające z usług polskich pracowników wyrażają się o nich zazwyczaj bardzo pochlebnie. Niemniej jednak decydując się na wyjazd zagraniczny, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z wymaganiami oraz możliwościami, jakie aktualnie stwarza brytyjski rynek pracy. Należy także pamiętać o tym, że koszty życia i utrzymania w Wielkiej Brytanii są niezwykle wysokie. 5

6 Poza tym nie każdemu udaje się znaleźć się w szybkim tempie atrakcyjna pracę lub choćby taką, która pozwoli na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w nowym kraju. Aby w miarę szybko znaleźć pracę na trenie Wielkiej Brytanii można korzystać osobiście z pomocy urzędów pracy Jobcentre Plus, za pośrednictwem strony internetowej - jak również specjalnej infolinii Jobseeker Direct on Tel. Podobnie jak w innych krajach, działają tu również liczne agencje zatrudnienia (UK Employment Agencies, Personel Consultants). Najpopularniejszym źródłem ofert pracy jest jednak prasa codzienna oczywiście największe pisma zamieszczają ogłoszenia również na stronach internetowych (www.recruitment.guardian.co.uk, Formalności związane z podjęciem zatrudnienia Niezwłocznie, i nie później niż w ciągu 30 dni po znalezieniu pracy na trenie Wielkiej Brytanii, należy wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie przesłać go do Wydziału ds. Imigracji i Spraw Obywatelskich (Imigration and Nationality Directorate) brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office). Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zatrudnienie (np. list od pracodawcy, umowę o pracę), dokument, z którego wynika, że pracownikowi zaoferowano co najmniej minimalne wynagrodzenie, fotografię oraz dokument tożsamości, a także dowód opłaty jednorazowej (70 funtów). Organ wydaje zaświadczenie o rejestracji pracownika taki dokument uprawnia do pracy i pobytu na terenie Wielkiej Brytanii tak długo, jak długo posiada się zatrudnienie na danym stanowisku u konkretnego pracodawcy. W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia przed upływem 12 miesięcy nieprzerwanej pracy, należy ponownie złożyć wniosek o rejestrację. Pracodawca nie może zatrudnić legalnie polskiego pracownika, który nie jest zarejestrowany (wyjątek - nie dotyczy to osób, które pracowały legalnie w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy). Programem rejestracji pracowników objęci są również studenci, którzy podjęli pracę. 6

7 Niezbędne jest również uzyskanie Numeru Ubezpieczenia Społecznego należy tego dokonać za pośrednictwem lokalnego Biura Pracy (Jobcentre Plus). Prawo pracy Brytyjskie prawo pracy dopuszcza zawarcie umowy o pracę zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. W przypadku zawarcia umowy ustnej, pracodawca ma obowiązek wystawienia pracownikowi oświadczenia o stosunku zatrudnienia nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od rozpoczęcia pracy. Dla obywateli polskich, korzystne jest o ile to możliwe - podpisanie umowy jeszcze przed wyjazdem z kraju. Od 1 października 2007 r. zostały wprowadzone nowe regulacje dotyczące płacy minimalnej i stanowią one, iż pracownik, który ukończył 22 lata musi otrzymywać minimum 5,52 funta (brutto) za godzinę; osoby pomiędzy 18 a 21 rokiem życia nie mniej niż 4,60 funta za godzinę. Pracodawca, który poza zatrudnieniem, zapewnia pracownikowi mieszkanie, może potrącać z wynagrodzenia opłaty za zakwaterowanie - jednak nie może być to kwota wyższa niż 4,30 funta dziennie. Jeśli pomimo zapewnień pracodawca nie wypłaca płacy minimalnej, można złożyć na niego anonimową skargę za pośrednictwem specjalnej infolinii. Pracodawca łamiący regulacje prawne dotyczące płacy minimalnej, może zostać ukarany grzywną do wysokości 5000 funtów. Tygodniowy czas pracy wynosi max. 48 godzin, ewentualna zgodna na pracę w nadgodzinach powinna być wyrażona przez pracownika na piśmie. Osobie zatrudnionej na pełny etat przysługuje prawo do 24 dni płatnego urlopu w ciągu roku, pracodawca może ten okres wydłużyć według własnego uznania. Brytyjskie prawo nie zezwala na przenoszenie niewykorzystanego urlopu na następny rok ale zasada ta nie dotyczy dni urlopu przyznanych dodatkowo przez pracodawcę. Szczegółowe informacje dotyczące prawa pracy oraz egzekwowania praw pracowniczych udzielane są bezpłatnie, w formie indywidualnych porad, przez Citizen Advice Bureau instytucje te działają na terenie całego kraju. 7

8 Podatki System podatkowy Wielkiej Brytanii obejmuje podatek dochodowy od osób prawnych, podatek kapitałowy, VAT, podatek katastralny oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Organem administracji rządowej dokonującym poboru podatków, prowadzącym ewidencję podatników oraz nadzorującym przestrzeganie przepisów podatkowych jest urząd Her Majesty Revenue and Customs. Zakres jego działania obejmuje całość spraw fiskalnych Zjednoczonego Królestwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych (income tax IT) jest co miesiąc potrącany przez pracodawcę bezpośrednio z wynagrodzenia. Obowiązują 3 stawki podatkowe 10% dla dochodów w skali roku od 1 do 2150 funtów, 22% w przypadku rocznych dochodów od 2151 do funtów, 40% dla dochodów powyżej funtów. Osoby, które pracują/przebywają w Wielkiej Brytanii przez dłużej niż 6 miesięcy w ciągu roku, mogą się starać o uzyskanie statusu rezydenta podatkowego. Oznacza to, że obywatel polski rozlicza się z podatków w Wielkiej Brytanii, co jest dla niego korzystne ponieważ kwota wolna od podatku jest tam znacznie wyższa niż w Polsce. Ponad to wyższe są progi, przy których zaczynają mieć zastosowanie wyższe stawki podatku, i zazwyczaj z tego powodu podatek do zapłacenia będzie znacznie niższy, niż wtedy, gdy zostałaby wyliczony przy rezydencji podatkowej w Polsce. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, określa rezydenta jako osobę, która ma w danym kraju miejsce stałego zamieszkania oraz powiązania zawodowe i rodzinne. Jeśli polski urząd skarbowy zażąda wyjaśnień, należy udokumentować rezydencję w Wielkiej Brytanii (np. umowa najmu mieszkania, rachunki za telefon, energię etc, warto również wymeldować się z Polski). Rezydent podatkowy w Wielkiej Brytanii jest zobowiązany do poinformowania HM Revenue & Customs o swoich dochodach uzyskanych na terenie Polski. Podatki zapłacone w Polsce pomniejszą kwotę, którą należy oddać brytyjskiemu fiskusowi. National Insurance Contributions (NIC) - składka ubezpieczenia społecznego, która posiada cechy podatku dochodowego. Jest pobierana wraz z podatkiem jako procent dochodu. 8

9 Podatek dochodowy od osób prawnych (corporation tax - CT) jest pobierany według skali progresywnej: 20 i 30% przy braku kwoty wolnej od podatku. Podatek od towarów i usługi VAT - wynosi w Wielkiej Brytanii 17,5%. Stawkę obniżoną do 5% stosuje się do paliw i energii elektrycznej dostarczanej na cele mieszkalne, dla instytucji charytatywnych i do adaptacji budynków na cele handlowe lub mieszkalne. Stawka 0% obowiązuje na większość produktów żywnościowych, budownictwo mieszkaniowe, ubrania dla dzieci, samochody przystosowane dla osób niepełnosprawnych, środki transportu publicznego oraz ksiązki. Ubezpieczenia społeczne W Wielkiej Brytanii osoby płacące składki na ubezpieczenie społeczne są podzielone na sześć klas ustanowionych przez brytyjski Urząd Skarbowy (Inland Revenue). W przeciągu życia zawodowego pracownik może zmieniać grupy zaszeregowania, jak i należeć jednocześnie do więcej niż jednej z nich. Dla przykładu: Klasa 1 obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz ich pracodawców; Klasa 1A obejmuje pracodawców, którzy zapewniają swoim pracownikom dodatkowe świadczenia w formie niepieniężnej (np. w postaci możliwości korzystania ze służbowego samochodu czy paliwa w celach prywatnych); Klasa 2 obejmuje osoby pracujące na własny rachunek (samozatrudnione); składka w Klasie 3 jest dobrowolna i płacona jest przez osoby, które nie odprowadzają składek w innych grupach a chcą zagwarantować sobie dodatkowe wypłaty emerytury w przyszłości lub które uważają, że ich kontrybucja w danej klasie jest zbyt niska. Brytyjskie regulacje dotyczące ubezpieczenia społecznego przewidują szereg ulg ze względu na takie czynniki jak wiek pracownika, status rodzinny, liczbę miejsc zatrudnienia. Dla każdej 9

10 grup publikuje się tabele, w których, w zależności od zarobków pracownika, powyżej stawki progowej, określona jest wartość składki płaconej przez pracodawcę (zobowiązanie pracodawcy z tytułu ubezpieczenia społecznego wynosi 12,80%). Na stronie zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące regulacji prawnych z zakresie brytyjskich ubezpieczeń społecznych. Ważne adresy: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej (47 Portland Place Londyn W1B 1JH) tel: , fax: lub , Konsulat Generalny RP w Londynie, (73 New Cavendish Street Londyn W1W 6LS), tel: , ; fax: , Konsulat Generalny RP w Edynburgu (2 Kinnear Road EH3 5PE Edinburgh Szkocja) tel.: (0044) , fax: (0044) , Ambasada Brytyjska w Warszawie (Al. Róż 1, Warszawa), tel: (48 22) , fax: (48 22) , 10

11 Irlandia System edukacji Irlandzki system oświatowy jest centralnie zarządzany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoły mogą tworzyć osoby prywatne, władze kościelne a także inicjatywy lokalne poszczególnych hrabstw. Językiem urzędowym jest irlandzki i angielski. Charakterystyczną cechą irlandzkiej oświaty jest niespotykany nigdzie indziej w Europie, silny wpływ kościoła katolickiego na program nauczania, a także brak ogólnych aktów prawnych dotyczących edukacji. Obowiązek szkolny w Irlandii trwa od 6 do 15 roku życia. Co ciekawe, Irlandia nie posiada zorganizowanej sieci przedszkoli i w związku z tym prawo dopuszcza możliwości rozpoczęcia nauki szkolnej już w wieku 4 lat. Statystki dowodzą, że większość dzieci trafia do szkół w 5 roku życia. System szkolny dzieli się na 3 etapy: Szkoła początkowa trwa sześć lat, jest obowiązkowa, bezpłatna, powszechna i wyznaniowa. Na tym etapie edukacji nauczyciele mają dużą swobodę w zakresie układania planu zajęć i metod nauczania. Każdy uczeń posiada szkolna kartę ucznia, która jest podstawowym dokumentem dopuszczającym do nauki w szkole średniej pierwszego stopnia. W irlandzkich szkołach podstawowych program nauczania nie przewiduje nauki języków obcych, mimo to cześć szkół prowadzi takie lekcje najczęściej z języka francuskiego. Szkoła średnia, która dzieli się na dwa cykle: szkołę średnią pierwszego stopnia (trzyletnia, obowiązkowa), po jej ukończeniu uczniowie otrzymują świadectwo uprawniające do kontynuacji nauki w szkole średniej drugiego stopnia (nieobowiązkowa, trzyletnia), której ukończenie jej daje wstęp na studia wyższe. Zarówno na etapie szkoły średniej pierwszego jak i drugiego stopnia, istnieją szkoły zawodowe (przysposobienia zawodowego). Dyplom przysposobienia zawodowego uzyskany na którymkolwiek z tych etapów edukacji zamyka możliwość dalszej nauki, umożliwia jedynie podjęcie pracy. 11

12 Szkolnictwo wyższe Jest podzielone na sektory: uniwersytecki (obejmuje studia w zakresie nauk humanistycznych, technicznych, ścisłych, społecznych i medycznych); nieuniwersytecki (w jego skład wchodzą instytuty techniczne, kolegia edukacyjne, prywatne kolegia dające kwalifikacje zawodowe). Po ukończeniu 3-4 letnich studiów stacjonarnych student otrzymuje tytuł licencjata (bachelor). Następnie można ubiegać się o stopień magistra, który dostępny jest na wszystkich poziomach studiów (nauka trwa od roku do 3 lat) i jest nadawany jest po zdaniu odpowiednich egzaminów. Najwyższe kwalifikacje akademickie w Irlandii daje doktorat (kolejne 3-4 lata edukacji). 12

13 Obowiązek edukacyjny dla obcokrajowców Dzieci w wieku szkolnym podlegają obowiązkowej edukacji do 16 roku życia. Wiek dziecka decyduje o tym do jakiej szkoły trafi. Z chwila rozpoczęcia nauki, rodzice są uprawnienie do pobierania specjalnego zasiłku szkolnego tzw. child benefis Studia Irlandia jest krajem stosunkowo mało popularnym wśród polskich studentów. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w bardzo wysokich kosztach studiowania i utrzymania. Kolejnym powodem jest kryterium językowe studenci znający biegle język angielski zazwyczaj wybierają uczelnie brytyjskie choćby z uwagi na ich większy prestiż i światową renomę. Największym ośrodkiem akademickim w Irlandii jest Dublin (znajduje się tu 5 z 7 irlandzkich uniwersytetów). Osoby zainteresowane podjęciem studiów w Irlandii musza samodzielnie ubiegać się o przyjęcie na wybraną przez siebie uczelnię (szczegółowe informacje Roku akademicki zaczyna się jesienią a dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 1 lutego. Istnieje jeszcze dodatkowy termin 1 maja jednak opłata za złożenie wniosku w tym terminie jest dwukrotnie wyższa. Dokumenty składa się do Central Appliction Office. Polska matura jest zazwyczaj honorowana przez irlandzkie uczelnie, zaś certyfikaty TOEFL, CAE, CPE lub IELTS są powszechnie akceptowane. O przyjęciu na studia decydują władze danej uczelni - poza ocenami na świadectwie maturalnym i certyfikacie językowym, brane są pod uwagę także osiągnięcia pozaszkolne i naukowe. Listy przyjętych osób ogłaszane są zawsze 17 sierpnia. Rok akademicki zaczyna się wcześniej w Polsce bo już we wrześniu i dzieli się na 3 semestry - o ich długości decydują władze uczelni. Ukończenie studiów na etapie licencjackim oznacza uzyskanie wykształcenia wyższego, studia magisterskie traktowane są jako studia podyplomowe I stopnia. 13

14 Jak już wspomniano, studiowanie w Irlandii jest bardzo kosztowne. Uczelnie zazwyczaj nie posiadają akademików, a jeśli już, to miejsc jest bardzo mało i przeznaczone są one tylko dla studentów najmłodszych roczników. Poza tym opłaty za studiowanie wahają się w granicach od 2,5 tys. do 7 tys. euro za semestr. Najdroższe są kierunki medyczne i informatyczne, najtańsze są studia na kierunkach humanistycznych. Atuty irlandzkich uczelni to przede wszystkim świetnie wyposażone biblioteki, doskonale wyposażone sale wykładowe, bezpośredni kontakt student wykładowca, aktywnie działające samorządy studenckie. Studenci niektórych kierunków (min. na uczelniach artystycznych) nie muszą płacić za materiały potrzebne podczas zajęć. Stypendia, staże, wymiana młodzieży Istnieją dwa rodzaje stypendiów w ramach, których można wyjechać na studia do Irlandii. Pierwsze z nich to Sokrates Erasmus skierowany praktycznie do wszytkich studentów, którzy mają wysoką średnią (powyżej 4.0), znają angielski w stopniu co najmniej zaawansowanym a ich macierzysta uczelnia ma podpisane porozumienie z jedną z irlandzkich szkół wyższych. Drugie to CEMS (Comunity of Europena Management School) i jest skierowane tylko do studentów warszawskiej SGH (Szkoła Główna Handlowa). Aby uzyskać to stypendium należy mieć średnią co najmniej 4.0 i uzyskać min. 60 punktów (na 100) w testach językowych. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnie oferowanych staży w Irlandii oraz programów wymiany młodzieży znajdują się na stronach internetowych: 14

15 Praca Rynek pracy, poszukiwanie pracy Irlandia, podobnie jak Wielka Brytania, otworzyła swój rynek pracy dla obywateli polskich z dniem 1 maja 2004 r. Aktualnie irlandzki rynek pracy wciąż jest postrzegany jest jako jeden z najprężniej rozwijający się nie tylko w Europie jak i na świecie. Sytuacja ta jest wynikiem połączenia kilku czynników - silnie rozwiniętej, młodej i wykwalifikowanej siły roboczej, niskiej stopy bezrobocia oraz stabilnego rozwoju gospodarczego kraju. Irlandia wciąż postaje jednym z najpopularniejszych krajów, który obywatel polscy obrali za cel migracji zarobkowych. Należy jednak pamiętać, iż jest to także jeden z najdroższych krajów w UE, dlatego zaleca się, aby osoby planujące przyjazd do Irlandii, zabezpieczyły wystarczającą ilość środków finansowych niezbędnych na pokrycie własnych wydatków podczas pobytu w tym kraju. Irlandzcy pracodawcy poszukują głownie osób dobrze wykształconych z doświadczeniem w takich branży informatycznej, bankowości i finansów, jednak osoby o niższych kwalifikacjach zawodowych nie powinny mieć większych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Obywatele polscy zamierzający podjąć prace na terenie Irlandii powinni wiedzieć, że aktualnie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na pracę oraz, że nie ma żadnych ograniczeń w dostępie do rynku pracy. Do podjęcia pracy wymagane jest posiadanie numeru PPS (Personal Public Service), który jest wydawany przez Social Welfare Office. Aby go otrzymać należy zgłosić się do tej instytucji z dwoma dokumentami ze zdjęciem i zaświadczeniem o miejscu zamieszkania potwierdzonym np. rachunkami za prąd czy gaz. Biuro może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów. Nie wymaga się posiadania karty pobytu (residence permit), można o nią jednak wystąpić. Aplikacje są dostępne w biurach rejestracyjnych policji (Gard) oraz do pobrania ze strony internetowej irlandzkiego Departamentu Sprawiedliwości. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku to aktualny paszport lub dowód tożsamości, 3 fotografie, zaświadczenie od pracodawcy (lub w przypadku osób samozatrudniających się potwierdzenie z 15

16 Izby Handlowej oraz dokumenty dotyczące wyników finansowych firmy), świadectwo ślubu. Należy również pamiętać, że obywatele nowych państw UE są uprawnieni do korzystania ze świadczeń socjalnych dopiero po upływie minimum dwóch lat od czasu przybycia i zamieszkania na terenie Irlandii krajach - ograniczenia dotyczą jedynie dostępu do świadczeń socjalnych, nie do rynku pracy. Aby szybki i sprawnie znaleźć upragnioną pracę na terenie Irlandii można skorzystać z pośrednictwa irlandzkiego Urzędu do Szkoleń i Zatrudnienia (FÁS). Instytucje te znajdują się na terenie całego kraju. Informacje o wolnych miejscach pracy można uzyskać osobiście w lokalnym oddziale FÁS, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej Podobnie jak w innych krajach europejskich w Irlandii działają prywatne agencje rekrutacyjne świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy. Agencje nie mogą pobierać opłat od osób poszukujących zatrudnienia oraz muszą posiadać licencję irlandzkiego Ministerstwa Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia. Lista legalnie działających agencji znajduje się na stronie Duża liczba ogłoszeń znajduje się także w prasie krajowej i regionalnej, a także na stronach internetowych najpopularniejszych czasopism np. Prawo pracy Główne zadaniem irlandzkiego prawa pracy to jest poprawianie warunków zatrudnienia, ochrona przed niesprawiedliwymi zwolnieniami, organizacja czasu pracy, gwarantowanie równości zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i zdrowia. Prawo zatrudnienia oparte zostało na założeniu, że pracodawca i pracownik wchodzą we wzajemne relacje dobrowolnie i na równych 16

17 zasadach, co miało być podstawą określenia warunków zatrudnienia. Istnieje cały szereg aktów prawnych szczegółowo regulujących poszczególne zaganiania prawa pracy do najważniejszych z nich nalezą : Ustawa o równości zatrudnienia (Employment Equality Act), z 1998r., Ustawa o ochronie zatrudnienia (Protection of Employment Act), z 1977r, Ustawa o minimalnej narodowej płacy (National Minimum Wage Act), z 2000 r. Po zawarciu umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany, w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia pracy, do przedstawienia pracownikowi na piśmie istotnych elementów kontraktu (zatrudnienia) są to min. miejsce pracy, stanowisko, data zatrudnienia, stawka wynagrodzenia, okres wypowiedzenia. W przypadku nie wypełnienia tego obowiązku przez pracodawcę, pracownik ma możliwość złożenia skargi do Pełnomocnika ds. Praw Pracowniczych Pracodawca obowiązany jest do wydawania pracownikowi szczegółowego zestawienia płacy brutto z uwzględnieniem wszystkich dokonanych potrąceń, których dokonano przy wyliczaniu płacy netto. Średni tygodniowy czas pracy w Irlandii wynosi 48 godzin tygodniowo, a prawo do urlopu przysługuje już od pierwszego dnia zatrudnienia minimalny urlop roczny wynosi 4 tygodnie. Nieco inaczej niż w Polsce wygląda prawo do przerw w pracy. Pierwsza 15 minutowa przerwa w pracy przysługuje pracownikowi po przepracowaniu 4,5 godziny, a kolejna po przepracowaniu 6 godzin. Irlandzcy pracownicy posiadają także ochronę miejsca pracy w postaci tzw. minimalnego okresu wypowiedzenia przysługuje ona każdemu, kto był zatrudniony przez min. 13 tygodni i pracował co najmniej 8 godzin tygodniowo. Minimalny okres wypowiedzenia może trwać od 1 do 8 tygodni i jest uzależniony od długości zatrudnienia. Po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca jest obowiązany wydawać pracownikowi formularz P45 jest on swoistym świadectwem płacy, podatków oraz obciążeń na rzecz ubezpieczenia społecznego. Dokument ten jest niezbędne w przypadku zmiany pracy a także powala na uzyskanie zwrotu podatku i świadczeń socjalnych osobom, bezrobotnym. Na koniec roku podatkowego pracodawca wystawia pracownikowi formularz P60. 17

18 Podatki W Irlandii obowiązują dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (20% i 41%). W zależności od sytuacji osobistej (tj. stan cywilny, posiadanie dzieci, wynajem mieszkania itp.) podatnikom przysługują tzw. kredyty podatkowe odliczane od podatku. Podatkowi dochodowemu (income tax) podlegają w Irlandii wszystkie dochody uzyskane przez osoby fizyczne w danym roku podatkowym ale, podobnie jak w Polsce, istnieją wyjątki od opodatkowania oraz zwolnienia. Podatek pracownika jest potrącany przez pracodawcę za pośrednictwem systemu PAYE (Pay As You Earn, tj. płać jak zarabiasz), przy każdej wypłacie np.: tygodniowo lub miesięcznie. Po dokonaniu rejestracji podatkowej i otrzymaniu numeru PPS (Personal Public Service Number), trzeba wypełnić formularz 12A, który uzyskać można w urzędzie skarbowym, a następnie wypełniony złożyć w tym urzędzie. Po otrzymaniu wypełnionego formularza urząd skarbowy przesyła podatnikowi powiadomienie o ustaleniu tzw. kredytów podatkowych (tax credits) i limicie stawki podstawowej podatku (standard rate cut-off point). Równocześnie zaświadczenie to urząd wystawia dla pracodawcy. Pozwala to na właściwe potrącenia podatkowe od wynagrodzenia przez pracodawcę. W przypadku braku zaświadczenia o kredytach podatkowych i limicie stawki podstawowej w odniesieniu do danego pracownika, bądź braku numeru PPS stosuje się tzw. podatek awaryjny (emergency tax). Podatek ten obliczany jest od zarobków brutto (po odjęciu składek emerytalnych i ubezpieczenia wynagrodzenia) bez odliczenia kredytów podatkowych w praktyce oznacza to, że pracodawca potrąca znacznie wyższy podatek. Przedsiębiorcy prowadzący samodzielnie działalność są zobowiązani do opłacania podatków przez system samodzielnego rozliczania (Self Assessment System). 18

19 Ubezpieczenia społeczne Składka na ubezpieczenie społeczne określana jest w Irlandii jako PRSI (Pay Related Social Insurance) składa się na nie składka na ubezpieczenie społeczne i składaka zdrowotna. Pracodawcy zobowiązani są do rejestrowania danych na temat płaconych przez pracowników składek na fundusz ubezpieczeń społecznych, a dane te przekazywane są do urzędu skarbowego, który sporządza roczne zestawienie płaconych składek i przesyła je do Ministerstwa Spraw Społecznych i Rodziny (Department of Social and Family Affairs). Wszystkie te zestawienia ewidencjonowane są przez specjalną komórkę tego ministerstwa - PRSI Records Section. Większość irlandzkich pracodawców i pracowników wpłaca składki na ubezpieczenie społeczne do Irlandzkiego Narodowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Ireland National Social Insurance Fund). Opłacanie składek jest generalnie obowiązkowe. Wysokość składek zależy od poziomu zarobków oraz rodzaju wykonywanej pracy. Stawki ubezpieczenia społecznego dzielą się na kategorie zwane klasami (classes) albo stawkami składek (rates of contribution). Ważne adresy Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie (5 Ailesbury Road, Ballsbridge Dublin 4) tel. (+353-1) , fax (+353-1) ; Ambasada Irlandii w Warszawie (ul. Mysia 5, Warszawa) tel.: ; fax: ; Schematy organizacji szkolnictwa zaczerpnięto: Grażyna Tadeusiak Edukacja w Europie: szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe, Wydawnictwo PWN 1997 Warszawa, Łódź. 19

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe 1. Forma brytyjskiej edukacji w przeszłości 2. Dziś systemem brytyjskiej edukacji zarządza państwo 3. Niektóre zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 REFORMA POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI Od początku 2017 r. wprowadzana jest reforma oświaty, której głównym celem jest lepsze przygotowanie uczniów kończących

Bardziej szczegółowo

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych.

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych. Zarządzenie nr 43/2016/2017 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r.

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r. REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 23.04.2012r. 1 Podstawa prawna Cudzoziemcy mogą podejmować studia w Akademii Morskiej w Gdyni na zasadach zgodnych z

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

Edukacja. {Education}

Edukacja. {Education} Edukacja {Education} EDUKACJA 199 EDUKACJA DLA DZIECI Każde dziecko w Irlandii ma prawo do bezpłatnej edukacji w szkołach podstawowych i średnich prowadzonych przez państwo. Obowiązek szkolny istnieje

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Programu ERASMUS+ 1. Wymiana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja do CEMS MIM na r. a. 2018/2019 rozpocznie się 23 października 2017 aplikacja online otwarta będzie do 6 listopada.

Kwalifikacja do CEMS MIM na r. a. 2018/2019 rozpocznie się 23 października 2017 aplikacja online otwarta będzie do 6 listopada. CEMS Master in International Management (MIM) Jeden z najbardziej prestiżowych wspólnych programów dydaktycznych (na poziomie magisterskim) realizowany przez 30 najlepszych szkół biznesu z całego świata

Bardziej szczegółowo

Rozliczamy wszystkie lata podatkowe, w których pracował klient lub wcale Rozliczamy do 5 lat wstecz

Rozliczamy wszystkie lata podatkowe, w których pracował klient lub wcale Rozliczamy do 5 lat wstecz WIELKA BRYTANIA Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii, w odróżnieniu od roku podatkowego w Polsce zaczyna się z dniem 6 kwietnia a kończy z dniem 5 kwietnia. Z tego też powodu rok podatkowy kończący się 05.04.2009

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH I. Wstęp Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby,

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie 1. UCZESTNICY Liczba uczestników: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/2011 12 uczniów klasa 3AT 3 słuchaczy SP II tura praktyk - I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Szukanie pracy. {Finding a job}

Szukanie pracy. {Finding a job} Szukanie pracy {Finding a job} 28 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Szukanie Pracy Jeśli NIE pochodzisz z jednego z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, nie posiadasz automatycznego pozwolenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim przez cudzoziemców ZASADY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. DNS.430 10/2010 Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku

Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą dwujęzyczną,

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS + WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UKSW Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja studentów do programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS STUDIA I PRAKTYKA W UE. Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Bydgoszcz, 20 lutego 2013

PROGRAM ERASMUS STUDIA I PRAKTYKA W UE. Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Bydgoszcz, 20 lutego 2013 PROGRAM ERASMUS STUDIA I PRAKTYKA W UE Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Bydgoszcz, 20 lutego 2013 ZASIĘG WSPÓŁPRACY współpraca UKW z 70 uczelniami wyższymi w 19 krajach UE

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/ /2021)

Program ERASMUS+ (2015/ /2021) Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2016/2017 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) KA103_2016 OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii

Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii Obowiązkowi rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych( Home Office) podlegają osoby, które po udaniu się na Wyspy podjęły zatrudnienie na okres

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich oraz cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACYJNA

PROCEDURA REKRUTACYJNA Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ SMS. Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 43 /2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016r. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/ r.

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/ r. praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/2018 ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU STUDENTÓW na studia od 3 do 12 miesięcy (semestr, cały rok) ZASADY REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić EKUZ Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/1015/2913/jak_wyrobic_ekuz/

Jak wyrobić EKUZ Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/1015/2913/jak_wyrobic_ekuz/ Jak wyrobić EKUZ KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRE W ZWIĄZKU Z WYJAZDEM ZA GRANICĘ PLANUJĄ WYROBIENIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Osoby, które osobiście wybierają się do naszego Oddziału w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja studentów do programu Erasmus+

Rekrutacja studentów do programu Erasmus+ WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education)

Bardziej szczegółowo

STUDIA MAGISTERSKIE W WIELKIEJ BRYTANII

STUDIA MAGISTERSKIE W WIELKIEJ BRYTANII Bezpłatna pomoc od 2006 roku STUDIA MAGISTERSKIE W WIELKIEJ BRYTANII Wszystko o studiach magisterskich w UK! Marzyłeś o studiach za granicą ale z różnych względów zdecydowałeś się jednak studiować w Polsce?

Bardziej szczegółowo

Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę

Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę 1. Użyte w niniejszych zasadach pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

naukowych, artykuły naukowe oraz inne - dotyczy wyłącznie kandydatów na Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Fizyki i

naukowych, artykuły naukowe oraz inne - dotyczy wyłącznie kandydatów na Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Fizyki i Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 37 Rektora UZ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w roku akademickim 2016 /2017 I. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Erasmus 2017, Instytut Filozofii UW

Erasmus 2017, Instytut Filozofii UW Erasmus 2017, Instytut Filozofii UW Tadeusz Ciecierski taci@uw.edu.pl Styczeń 2017 Kto może aplikować? W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia,przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Załącznik do Zarządzenia Nr 29/11 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 10 maja 2011 roku Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

Matura IB (wynik) (podstawowego)

Matura IB (wynik) (podstawowego) Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia na Wydziale Medycznym na kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przez osoby niebędące obywatelami polskimi 1 Podstawy prawne 1. Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami mogą podejmować

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI WSAP

REGULAMIN PROMOCJI WSAP REGULAMIN PROMOCJI WSAP Rekrutacja jesienna 2016 1 ZASADY OGÓLNE 1. Wprowadza się regulamin promocji na studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. 2. Promocje dotyczą tylko rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz. 1198 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW WSP W ŁODZI PYTANIA I ODPOWIEDZI. Czy dzięki stypendiom w WSP w Łodzi można studiować bezpłatnie?

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW WSP W ŁODZI PYTANIA I ODPOWIEDZI. Czy dzięki stypendiom w WSP w Łodzi można studiować bezpłatnie? POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW WSP W ŁODZI PYTANIA I ODPOWIEDZI Czy dzięki stypendiom w WSP w Łodzi można studiować bezpłatnie? Tak, jest to możliwe. Kwota otrzymywanego stypendium jest często wyższa od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 40/2014 REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie

ZARZĄDZENIE nr 40/2014 REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ZARZĄDZENIE nr 40/2014 REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie odbywania przez cudzoziemców studiów w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE STAŻY W SEKRETARIACIE GRUPY EPL W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

ZASADY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE STAŻY W SEKRETARIACIE GRUPY EPL W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM ZASADY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE STAŻY W SEKRETARIACIE GRUPY EPL W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Spis treści Artykuł 1: Postanowienia ogólne...3 Artykuł 2: Rodzaje staży...3 Artykuł 3: Warunki kwalifikowalności do

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Szkolnictwie Wyższym dla studentów miedzynarodowych w Dungannon Area Learning Community (ALC) Wydane przez St Patrick s Academy

Przewodnik po Szkolnictwie Wyższym dla studentów miedzynarodowych w Dungannon Area Learning Community (ALC) Wydane przez St Patrick s Academy Przewodnik po Szkolnictwie Wyższym dla studentów miedzynarodowych w Dungannon Area Learning Community (ALC) Wydane przez St Patrick s Academy Specialist School for Science and Business Uniwersytety w Irlandii

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Wielkiej Brytanii 2015-06-17 12:18:17

Jeśli chcesz pracować w Wielkiej Brytanii 2015-06-17 12:18:17 Jeśli chcesz pracować w Wielkiej Brytanii 2015-06-17 12:18:17 2 W Wielkiej Brytanii są dwie podstawowe formy zatrudnienia: samozatrudnienie (self employment) i praca na etat (employment). Jesli mamy w

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii 25.04 02.05.2010 refleksje uczestników

Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii 25.04 02.05.2010 refleksje uczestników PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii 25.04 02.05.2010 refleksje uczestników System edukacyjny w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 26 maja 2010 r. Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 1 Na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

Skład i zadania instytutowej komisji rekrutacyjnej

Skład i zadania instytutowej komisji rekrutacyjnej INSTYTUT POLITOLOGII WNHIS UKSW PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ Wyjazdy studentów w celu odbycia praktyk w instytucji zagranicznej Projekt typu KA103/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1 Skład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia), uczestniczących w projekcie Ku przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 2014/2015 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 1 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ORGANIZACJA NAUKI... 2 PRAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁACANIA STYPENDIÓW STUDENTOM PRZEZ LIONS CLUB LESZNO 2000.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁACANIA STYPENDIÓW STUDENTOM PRZEZ LIONS CLUB LESZNO 2000. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁACANIA STYPENDIÓW STUDENTOM PRZEZ LIONS CLUB LESZNO 2000. Postanowienia ogólne : Stypendia przyznawane są na wniosek ucznia lub studenta przez komisję stypendialną powołaną

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik (A guide to Housing Benefit and Council Tax Benefit for Students) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust.

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 36 Rektora UZ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w roku akademickim 2016 /2017 I. Wykaz dokumentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 08.05.2017 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców w Uniwersytecie Rzeszowskim ZASADY

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYJAZDY ZAGRANICZNE STUDENTÓW KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS

INSTRUKCJA WYJAZDY ZAGRANICZNE STUDENTÓW KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS INSTRUKCJA WYJAZDY ZAGRANICZNE STUDENTÓW KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS 1. ZAKRES INSTRUKCJI Zakres instrukcji obejmuje postępowanie związane z kwalifikacją

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Postępowanie w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty. Dz.U.2015.447 z dnia 2015.03.27

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla studentów/doktorantów/seminarzystów niebędących obywatelami krajów członkowskich UE/EFTA

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla studentów/doktorantów/seminarzystów niebędących obywatelami krajów członkowskich UE/EFTA Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla studentów/doktorantów/seminarzystów niebędących obywatelami krajów członkowskich UE/EFTA Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców Małopolski Oddział Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej w Opolu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium na wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS. Informacja: Dane osobowe:

Wniosek o przyznanie stypendium na wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS. Informacja: Dane osobowe: Wniosek o przyznanie stypendium na wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS. Informacja: Zanim wypełnisz wniosek, zapoznaj się z listą uczelni partnerskich Uniwersytetu oraz z ich ofertą

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Załącznik B Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki,

Bardziej szczegółowo

II EDYCJA DNIA DOKTORANTA

II EDYCJA DNIA DOKTORANTA II EDYCJA DNIA DOKTORANTA 26 marca 2015, Poznań Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta Anna Ostrowska Koordynator Programowy/Doradca Edukacyjny FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARD Dla kogo? doktoranci

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013 PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013 1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus 1. Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie szkół w różnych krajach

Funkcjonowanie szkół w różnych krajach Funkcjonowanie szkół w różnych krajach Do szkół podstawowych uczęszczają dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Rozróżniamy 3 typy szkół: Infant Schools (5 do 7 lat), Junior Schools (7 do 11 lat), Combined Infant

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki oraz Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: - stypendium socjalnego - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo